SLUTRAPPORT FOR PROJEKTET. Traktor- og redskabscomputer PC baseret. Opfølgning. J. nr.: Redaktion Agri Contact.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTRAPPORT FOR PROJEKTET. Traktor- og redskabscomputer PC baseret. Opfølgning. J. nr.: 3412-06-01663 25.02.2010. Redaktion Agri Contact."

Transkript

1 SLUTRAPPORT FOR PROJEKTET Traktor- og redskabscomputer PC baseret Opfølgning J. nr.: Redaktion Agri Contact Februar 2010 Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 1

2 PROJEKTTITEL: Traktor- og redskabscomputer PC baseret / Opfølgning PROJEKT- PARTNERE: Projektansøgere: Lykketronic A/S (Lykketronic) Stengaardsvej Løgstør Kontaktperson Henrik Lund Jensen Tlf.: Samson Agro A/S (Samson) Vestermarksvej 25, P.O.Box Viborg Kontaktperson Morten Allerød Tlf.: Hardi International A/S (Hardi) Helgeshøj Allé 38 DK-2630 Taastrup Kontaktperson Lars Bentsen Tlf.: T&O Stelectric A/S (T&O) Langelandsvej 6 DK-8900 Randers Kontaktperson Niels Jørgen Lange Tlf.: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej Hørsholm Kontaktperson Carsten Jørgensen Tlf.: (DELTA) Danske Maskinstationer og Entreprenører (DME) (Tidligere Landsforeningen Danske Maskinstationer) Porschevej 3 DK-7100 Vejle Kontaktperson Mogens Kjeldal Tlf.: Agromat Data (Del af DME) Porschevej 3 DK-7100 Vejle Kontaktperson Peter Christoffersen Tlf.: Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 2

3 DJF, Aarhus Universitet (DJF) Forskningscenter Foulum Blichers Allé Postbox Tjele Kontaktperson: Michael Nørremark Tlf.: Dansk Landbrugsrådgivning (DL) Udkærsvej Århus N Kontaktperson Jens Bligaard Tlf.: Agrotech (Agrotech) Udkærsvej Aarhus N Kontaktperson: Hans Henrik Pedersen Tlf.: Ekstern partner: Jens Overgaard Højvangsvej Langå Tlf.: Agri Contact Torupvejen Hundested Kontaktperson Arne Møller Tlf.: BAGGRUND: Inden for de seneste år har man set en meget kraftig og bred udvikling af systemer, programmer, ydelser og komponenter, der er knyttet til den hastige udvikling af PCér. Der er tale om en udvikling, der drives af et enormt stort marked, hvorfor de pågældende elementer hastigt bliver billigere og mere ydedygtige samtidig med at store virksomheder og virksomhedssamarbejder står bag systemets vedligeholdelse, standardisering og videre udbygning. Hermed stilles en enorm ressource til rådighed også for landbruget, der allerede udnytter disse muligheder i forbindelse med især stationære opgaver, medens kun delelementer af PC uviklingen ind til nu har været udnyttet i forbindelse med traktor-/ redskabscomputere. Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 3

4 De nuværende traktor- og redskabscomputere opbygges såvel hardwaremæssigt som softwaremæssigt i forhold til de konkrete opgaver, idet man dog prøver at benytte sig af standarder, der skal lette kommunikationen med omverden. I praksis betyder dette, at det er meget vanskeligt at anvende den enkelte traktor/redskabscomputer til mange forskellige opgaver, hvorfor man typisk ser, at der må anvendes forskellige computere til at styre de forskellige redskaber som marksprøjter, gyllenedfældere, gødningsspredere m.v.. Som illustreret i fig. 1 kan man i grelle tilfælde ende med et førerhus med en uoverskuelig mængde af redskabscomputere. Fig. 1 Ud over at være uoverskueligt er det naturligvis også en økonomisk belastning for den enkelte landmand / maskinstation at skulle indkøbe computere til næsten hvert nyt avanceret redskab. Hertil kommer de vanskeligheder, der ligger i at skulle lære at bruge de forskellige computere, der ofte anvender forskellige brugerflader og styresystemer. Mange andre har naturligvis indset det uhensigtsmæssige i de mange forskellige computere, der anvendes i traktor-/ redskabssammenhæng og deres manglende evne til at kommunikere og fungere på tværs af forskellige redskaber. Der blev derfor allerede i 1988 etableret et underudvalg inden for den internationale standardiseringsorganisation ISO med henblik på at udvikle de nødvendige standarder. Dette arbejde, der benævnes ISO 11783, har været længe undervejs og er endnu ikke helt gennemført, men på sidst års maskinudstilling Agritechnica, var der dog mange især tyske firmaer, der præsenterede ISO baserede systemer, der dog ikke alle er tolket på samme måde. Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 4

5 Populært benævnes ISO "ISO-BUS". Standarden er udviklet over de sidste 15 år. Der er i standarden taget en række teknologivalg, herunder udnyttelse af CAN-bus, der gør det vanskeligt at udnytte den hastige teknologiudvikling, der foregår til massemarkedet, hvor PC og browser teknologi er dominerende. ISO standarden består af 13 dele, der hver især er fyldig dokumenteret. Den samlede dokumentation er dermed langt over sider. Det betyder, at udvikling af elektronik baseret på ISO- BUS er forbeholdt højtspecialiserede virksomheder. Dette projekt vil demonstrere et alternativ, hvor der i stedet benyttes PC og browserteknologi som traktorterminal. Hermed opnås, at langt flere også mindre virksomheder har mulighed for at udvikle, da browserbaseret udvikling er en meget udbredt udviklingsplatform. De sidste fire dele af ISO-BUS standarden vedrører kommunikation mellem traktorterminal og management system til følgende funktioner: overførsel af opgaveinstruktioner til traktorterminal tilbagemelding med registreringer mulighed for at overføre filer, f.eks. til program opdatering af software. diagnose af elektronik på traktor og redskaber. Kommunikationen mellem management system og traktorterminalen er baseret XML standarden, der udbredt benyttes til dataudveklingen via. Internet. Derfor vil disse dele så vidt det er muligt blive understøttet i nærværende projekt. Den manglende udnyttelse af PC udviklingen hæmmer i høj grad kommunikationen med omverden og de mange muligheder denne indebærer for at lette hverdagen for traktorføreren. Ligeledes står brugeren for næsten hver ny redskabscomputer med en brugerflade der er ny og forskellig fra den brugerflade, han kender fra sin omgang med PC på gården eller i anden sammenhæng. Også med hensyn til service og opdatering er det nuværende system meget stift og ufleksibelt set i forhold til den udvikling, der de senere år har været inden for PC området. FORMÅL: Nærværende projekt har haft følgende formål: 1) Realisering af kommerciel PC baseret traktor- og redskabscomputer suppleret med trådløs kommunikation til Internettet samt afklaring af om kommunikation mellem PC, redskab og betjeningsgreb skal ske trådløst eller trådbaseret. Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 5

6 2) Udvikling af kommerciel styrecomputer for Samson gyllenedfælder, der er baseret på betjening via PC baseret traktor- og redskabscomputer. 3) Demonstration af mulighederne for styring af Hardi Commander marksprøjte under udnyttelse af PC baseret traktorredskabscomputer 4) Praktisk markbaseret demonstration og evaluering af systemerne kombineret med demonstration af de mange muligheder, som kombinationen af PC-baseret traktor- og redskabscomputer samt trådløs kommunikation, giver for brugere, fabrikanter og andre. Der vil blive fokuseret på: Fjernservicering af maskiner via Internettet Opdatering af software via Internettet Udnyttelse af GPS for kørselsvejledning til marker, positionsbestemte automatiske dataregistreringer, kørselsvejledning i mark samt elektroniske "sprøjtespor". Udnyttelse af adgang til vejrdata, hjemmedatabase, PC-Planteværn m.v. fra traktor via Internet. Opsamling af data i Dansk Markdatabase bl.a. for sporbarhedsdokumentation. Automatisk markkortbaseret styring af doseringsbredde i forhold til miljøfølsomme områder som vandløb, søer, moser m.v. Automatisk afstandsbeskyttelse mod sprøjtning op til miljøfølsomme områder 5) Afklaring af muligheder og begrænsninger for at tilgodese, at den udviklede PC-baserede traktor- og redskabscomputer kan betjene redskaber, der kommunikerer via CAN bus i.h.t. ISO standard. 6) Indledende arbejde med etablering af et internationalt samarbejde om udnyttelse af PC-baserede traktor- og redskabscomputere. INDHOLD/FREM- Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 6

7 GANGSMÅDE: Jævnfør målsætningerne, der er opstillet for projektet, var udviklingsarbejdet opdelt i forskellige arbejdspakker. 1. Arbejdspakke: Traktorcomputer og dens kommunikation 1.1 Traktorcomputer: Her udvælges blandt det store program på verdensmarkedet een eller få PC konstruktioner, der vil være velegnede til montage i traktorkabine. Det er forhold som vibrationstolerance, lysstyrke på skærm, størrelse, pris m.m. der indgår i udvælgelsen. 1.2 Trådløs kommunikation til Internettet: De eksisterende muligheder som GPRS mobiltelefon og måske 3G baseret mobiltelefoni evalueres, vælges og afprøves som led i arbejdspakke 4. Under udnyttelse af testanlæg ved DJF Bygholm vil også lokalt markdækkende elektronisk kommunikation (LAN) blive afprøvet. 1.3 Vurdering / valg af forbindelse mellem redskab og traktor PC Det indledende projekt bekræftede sikker trådløs kommunikation mellem redskab og traktor PC, men det vil være nødvendigt at undersøge af overholdelsen af maskindirektivet. Det vil omfatte en risikoanalyse i forbindelse med brugen af trådløse net. Den risikovurdering, der er tale om, er en analyse af risikoen for ID-mixup mellem forskellige redskaber. 1.4 Vurdering af dataudvekslingsformat til omverden Inden for arbejdspakken vurderes alternativer med henblik på definition af det format, der skal anvendes i forbindelse med overførsel af data til og fra databaser som Dansk Markdatabase. 2. Arbejdspakke: Styrecomputer for Samson gyllenedfælder 2,1 Brugerkrav til ny computer Fastlæggelse af hvilke nye features, der skal med i forbindelse med den nye computer samt fastlæggelse af nyt layout på brugerfladen herunder: Hvordan skal brugerfladen se ud Hvor fleksibel skal den være Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 7

8 Afklaring af behovet for at åbne og skifte mellem flere forskellige brugerflader 2.2 Kravspecifikationer På basis af beslutninger og valg truffet i arbejdspakke 2.1 udformes kravspecifikationer til den nye styrecomputer, der skal fungere sammen med traktor PC-en. 2.3 Programmering og intern test i modelskala Med udgangspunkt i aftalte kravspecifikationer forestår Lykketronic programmering i en løbende dialog med Samson, der under programmeringsfasen løbende afprøver programmet under udnyttelse af firmaets undervisningsgyllevogn (fuld udbygget gyllenedfælder men i skala 1:5) Arbejdspakken afsluttes med en test af hele programpakken på undervisningsgyllevognen. 2.4 Montering og intern test i fuld skala Efter accept af ovenstående, monteres traktor PC og styrecomputer i forbindelse med Samsons egen gyllevogn og der gennemføres fuldskala test på Samson Agro's testmarker. 2.5 Montering hos maskinstationer Med henblik på de planlagte praktiske demonstrationer og systemevalueringer jævnfør arbejdspakke 4 monteres hos 2 udvalgte maskinstationer fuldskala system for PC-baseret styring af deres gyllevogne. 3. Arbejdspakke: Modifikation af styrecomputer for Hardi Commander 3.1 Styret begrænsning af sprøjtebredde Den eksisterende styrecomputer for Hardi Commander blev i det 1. projekt modificeret, så sprøjtens hovedfunktioner kunne betjenes via PC baseret traktorcomputer. I denne arbejdspakke sker der en udbygning, der er en nyskabelse set i forhold til den eksisterende styrecomputer, idet den udbygges, så der fra PC traktorcomputeren kan foretages en styret lukning af en eller flere dyser. 3.2 Opsamling af dokumentationsdata (sporbarhed) Der foretages en udbygning af den eksisterende styrecomputer, så den løbende kan overføre informationer som Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 8

9 sprøjtemængde, sprøjtetryk, aktiv bombredde til traktor PCen. 3.3 Intern test i fuld skala Den styrecomputer, der blev modificeret i det 1. projekt suppleret med nyudviklinger jævnfør ovenstående, monteres sammen med Traktor PC og kommunikationsfaciliteter jævnfør arbejdspakke 1, sammen med en Hardi Commander og afprøves internt i fuld skala. 3.4 Etablering og afprøvning hos maskinstation De funktioner, der er beskrevet i 3.1 og 3.2 etableres i en fuld brugerdygtig Hardi Commander marksprøjte, der via rabatsalg eller udlejning stilles til rådighed for en dansk maskinstation for gennemførelse af praktiske markforsøg. Se bl.a Arbejdspakke: Praktisk markbaseret demonstration og test I et samarbejde med maskinstationer, der er udvalgt i et samarbejde mellem LDM og Samson/Hardi gennemføres praktisk markbaseret demonstrationer for at vise og evaluere såvel den praktiske brug af maskinerne som de nye muligheder der tilbydes ved den PC-baserede kommunikation til omverden. 4.1 On-line elektronisk registrering af arbejdsfunktioner (sporbarhed) Ved en kombination med GPS og elektronisk markkort kan sikres en on-line registrering af hvor, hvem, hvad og hvornår de enkelte behandlinger gennemføres, eksempelvis i forbindelse med udbringningen af gødning og pesticider. Dette vil være led i en reel dokumentation, der kan indgå i en samlet sporbarhedsregistrering ved overførsel til Dansk Markdatabase 4.2 Elektronisk overførsel og tilpasning af arbejdsplaner Det ønskes demonstreret hvordan f.eks. en maskinstation elektronisk kan udlægge arbejdsopgaver til de enkelte maskiner og eventuelt ændre disse som følge af eksempelvis vejrforhold, maskinstop m.v. 4.3 Kørselsvejledning til og mellem arbejdspladser Under udnyttelse af GPS, vejkort og markkort ønskes mulighederne for en let vejledning i kørsel til og mellem de enkelte arbejdspladser demonstreret. Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 9

10 4.4 Udnyttelse af PC monitor for styrevejledning (sprøjtespor) En del landmænd og maskinstationer har anskaffet såkaldte styrevejledningssystemer, der fungerer med forskellige separate displays. Det ønskes demonstreret, hvordan man enklere og billigere kan udnytte del af PC- monitoren som display for styrevejledning i mark, eksempelvis ved udlægning af sprøjtespor, høst af korn og grøntafgrøder m.v. 4.5 Udnyttelse af adgang til vejrdata, PC-planteværn m.v. via Internet Den lette mobile adgang til databaser som vejrdata, PCplanteværn, brugsanvisninger, servicevejledninger, konsulenttjenester præsenteret på en relativ stor skærm, vil sandsynligvis give væsentlige betjeningsmæssige lettelser. Enkelte af disse muligheder ønskes demonstreret 4.6 Beskyttelse af miljøfølsomme områder Med Hardi Commander kan man automatisk lukke sektioner af sprøjtebommen hvilket i et GPS baseret system udviklet af Hardi Australien udnyttes til automatisk at hindre overlappende sprøjtning. Denne funktion udvikles jævnfør arbejdspakke 3.1 så man GPS styret kan slukke for de enkelte dyser og dermed tilpasse sprøjtebommens aktive bredde. Dette kombineres med Dansk Markdatabases oplysninger om miljøfølsomme områder. Det ønskes demonstreret, at man med dette system undgår dosering af pesticidet for tæt på vandløb, søer og moser. 5. Arbejdspakke: Anpasning til ISO standard Denne arbejdspakke har til opgave at sikre størst mulig overholdelse af ISO på de punkter, hvor det ikke konflikter med den ønskede fleksibilitet og funktionalitet i den fundne løsning. Hensigten er både at drage nytte af de tanker, der ligger bag standarden og at øge muligheden for, at de, der på nuværende tidspunkt arbejder ud fra ISO løsninger, enklere kan gå over til eller koble sig sammen med en PC baseret løsning. Konkret vil kommunikationen mellem Dansk Markdatabase og de udviklede prototyper i størst mulig udstrækning basere sig på denne ISO standarden. Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 10

11 Arbejdspakke 6: Etablering af internationalt samarbejde Som led i projektet vil der blive taget skridt til at indlede internationale samarbejder om videre udbredelse af koncept med PC-baseret traktorcomputer. Dette vil ske dels ved kontakt til nøglepersoner i udlandet, ved at følge DJF's deltagelse i 2 relevante nordiske projekter, ved præsentation på kongresser og dels ved at der søges midler til udarbejdelse af projektansøgning til relevant EU projektprogram. Det er den minimale målsætning, at der ved afslutningen af projektet kan afholdes et internationalt præsentationsmøde, og at der ved den lejlighed kan formuleres en ansøgergruppe. Arbejdspakke 7: Projektkoordinering og dansk demonstration 7.1 Kvartalsmøder i den samlede projektgruppe Ud over de samarbejder der sker i forbindelse med de enkelte arbejdspakker afholdes der kvartalsmøder i den samlede gruppe for at sikre koordinering, inspiration og tværfaglig udveksling af viden. I den forbindelse afklares specifikation af komponenter samt grænseflader mellem enkeltkomponenter i det samlede system. Referaterne fra de enkelte kvartalsmøder udformes, så de kan fungere som statusrapporter. 7.2 Demodag ved projektafslutning I lighed med det der gennemførtes ved afslutningen af 1. projekt afholdes ved projektets afslutning en informationsdag hos DJF, hvor projektets resultater præsenteres for branchen og andre interesserede. 7.3 Udarbejdelse af slutrapport Som led i projekts afslutning sammenstilles projektets resultater i en slutrapport. RESULTATER: Med udgangspunkt i de planlagte arbejdspakker er de opnåede resultater sammenfattet: Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 11

12 Ad 1. Arbejdspakke: Traktorcomputer og dens kommunikation 1.1 Traktorcomputer: Det samlede systems arkitektur er beskrevet i nedenstående figur. Arkitektur for generel traktor- og redskabscomputer Arbejdspakke 1.1 vedrører valget af selve traktorterminalen (i figuren angivet med en rød ring ), hvorimod det betydelige udviklingsarbejde i forbindelse med Webserveren (angivet med stiplet grøn ring) er omtalt under afsnit 2.3. Valget blev på grund af den hastige teknologiske udvikling foretaget så sent som muligt i forløbet, da én af konceptets primære styrker netop er den maksimale frihedsgrad i valg af PC-terminal. Eneste basale krav er mulighed for at afvikle en Mozilla Firefox browser, som Windows XP mhp. at afvikle tredjeparts applikationer jf. arbejdspakkerne 4.x. Terminalens egnethed vil derudover afhænge af vibrationsog temperaturtolerance, lysstyrke, skærmstørrelse og strømforsyningsforhold. Et bredt udvalg af terminaler blev evalueret, herunder Getac, Mobile-Demand platforme, G-Nets, Panasonic Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 12

13 touchbooks, Acturion terminaler. Til demonstrationerne faldt valget på en Duros 12 ruggedized PC, der dog krævede seperat UPS-funktion for at kunne tilsikre længerevarende driftsstabilitet. 1.2 Trådløs kommunikation til Internettet: I projektperioden blev indkøbt et 3G abonnement og USB antenne. Løsningen blev valgt med baggrund i brugerundersøgelser, telestyrelsens tests, dækningskort og datatransmissionshastighed. USB antennen blev anvendt uproblematisk med traktor PC for bl.a. download af kortdata og programmer, fjernstyring og programmering af både software på traktor PC og web server. Dækningen var god på de lokaliteter hvor traktor PCen opholdt sig, men det er vigtigt at være opmærksom på dårlig eller ingen dækning når der f.eks. skal sendes data kontinuerligt. I en sådan situation kræves at data kan lagres og sendes ved reetablering af datatransmission. Det lokale markdækkende WLAN system på Forskningscenter Bygholm blev lukket ned i 2008 grundet flytningen af institut for jordbrugsteknik til Foulum. Systemet blev ikke reetableret og derfor ikke evalueret i projektet. 1.3 Vurdering / valg af forbindelse mellem redskab og traktor PC På et tidligt tidspunkt blev det overvejet at man skulle bruge trådløs kommunikation mellem traktor computer og redskabscomputer. Det har en række fordele bland andet at det er uproblematisk at koble flere redskaber sammen uden de store tekniske overvejelser. Desuden har projektet jo som et centralt punkt at bruge standard PC-teknologi og her er trådløs kommunikation et typisk eksempel. Udarbejdelsen af det konkrete projekt viste dog, at det på nuværende tidspunkt stadigt er enklere at bruge trådet netværk i form af CAN-bus. Ikke desto mindre gennemførte vi undersøgelse af om det kunne lade sig gøre og et afgørende bevis fandt vi i en rapport fra Nordisk Råd. Rapportens resultater kombineret med nogle tidligere gennemførte praktiske forsøg viser at det både teoretisk og praktisk kan lade sig gøre, men der et udestående sikkerhedsproblem. Vi har kaldt det forvekslingsproblemet. Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 13

14 Dette problem består i, at man ved en fejltagelse kommer til at styre et andet redskab end det der sidder på traktoren (fx et redskab, der sidder på en anden traktor i nærheden) Dette problem kan, fordi det giver problemer med sikkerheden, også giver problemer i forbindelse med opfyldelse af maskindirektivet og senere traktordirektivet, når det på et tidspunkt bliver implementeret indenfor redskaber. I bilag 1 Trådløs kommunikation i et sikkerhedsperspektiv er beskrevet en række sikkerhedsovervejelser vedrørende forvekslingsproblemet. Ved det endelig valg mellem trådløs og ledningsbaseret forbindelse indgik følgende supplerende overvejelser: A. Da jobcomputere til redskabsstyring under alle omstændigheder kræver en 12 vdc strømforsyning kan hele forbindelsen mellem traktor og redskab under ingen omstændigheder gøres fuldstændig trådløs. At gøre kommunikationen mellem terminal og jobcomputere trådløs vil dermed ikke i væsentlig grad øge hverken brugervenlighed eller funktionalitet. B. Overgang til trådløs kommunikation vil næsten per definition reducere pålidelighed og kvalitet og samtidig medfører et betydeligt udviklingsmæssigt ressourceforbrug Ved at at sammenholde A+B blev det besluttet at anvende ledningsbaseret kommunikation og flytte det trådløse fokus til håndtering af kommunikation med omverdenen og eksterne applikationer. I den nuværende Samson Agro A/S løsning har vi derfor valgt har en ledningsbaseret forbindelse mellem styringscomputer i traktor og server på gyllevognen. Det skyldes også, at der i forvejen er en ledning til den CanBus forbundne betjeningspanel i traktoren. Til forbindelse fra Samson s servicemontørs computer til gyllevognen er der valgt en trådløs løsning. Denne løsning sikrer i dette tilfælde en meget fleksibel og hurtigt etableret opkobling, i visse tilfælde uden at gyllevognen bliver forstyrret i det udførende arbejde. 1.4 Vurdering af dataudvekslingsformat til omverden Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 14

15 Der har været enighed om at tilstræbe brug af en international accepteret standard. Dette sammenholdt med ønsket om at følge ISOBUS standarden mest muligt gør, at det har været valgt at benytte ISOBUS del 10. Ad 2. Arbejdspakke: Styrecomputer for Samson gyllenedfælder 2,1 Brugerkrav til ny computer Ønsket til ny brugerflade har været at udvikle en a la Windows brugerflade hvor man med almindelig PC bruger kundskaber har kunne forstå og navigerer rundt på brugerfladen uden forudgående eller med meget lidt forudgående undervisning. Samtidig skulle brugerfladen opbygges så den kan anvendes uden kendskab til de meget avancerede styringsmæssige egenskaber som computerstyringen også indeholder. Systemet skal desuden åbne op for samarbejde og kommunikation med alle relevante 3. parts programmer. 2.2 Kravspecifikationer For at opstille de rigtige kravspecifikationer i forhold til hvorledes en professionel brugerflade skal opbygges, blev der meget tidligt i projektet taget kontakt til Jan Stage, Research leader, Associate professor, PhD, Aalborg University, Department of Computer Science. De ideer mm som var fremkommet i den foreløbige proces samt en relateret styring blev bearbejdet i en såkaldt usability-evaluering og GUI-design workshop. Af vejledninger kan bl.a. nævnes: Tryk taster skal udformes entydigt med samme kant/skygge. Aktivering af taster skal vises med mindst 2 ændringer, det kan f.eks. være at skifte symbol, skifte farve, blinke eller lydsignal. Dette materiale er efterfølgende blevet anvendt i opstilling af de endelige kravspecifikationer og den videre udarbejdelse af brugerfladen er sket i et samarbejde imellem et tilknyttet designfirma, Lykketronic og Samson. Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 15

16 Driftsskærmbillede til håndtering af PG25 gyllevogn 2.3 Programmering og intern test i modelskala Hardware: Med henblik på anvende en landbrugs-egnet webserver er der foretaget udvikling af eget webserver modul, da ingen af de identificerede standard industri-pc ere opfyldte krav til vandtæthed, vibrationsbestandighed og egnet håndtering af power management og Canbus kommunikation. Udviklingen omfattede komplet design af elektrisk diagrammering, komponentudvælgelse og sourcing samt udlægning af tilhørende PCB. Som afslutning på projektet blev prototypeprint produceret, opmonteret og fuldt hardware/software testet i forbindelse med demonstrationsaktiviteterne på Agritechnica og demodagen på AaU. Software: I forbindelse med programmering af koblingen imellem de CAN- bus baserede jobcomputere og de PC-baserede webserver-/browser komponenter, har der været holdt en række bordtest Muckups. Disse test har bevirket en enkel og hurtig test af om funktioner i styringscomputeren aktiverer de rigtige funktioner hen- Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 16

17 holdsvis udgange i styringen. På samme vis er indgang blevet testet. Den godkendte styring fra Muck-up testen er efterfølgende blevet monteret på undervisningsgyllevogn for yderligere tests med samtidig kommunikation mellem en række funktioner, indgange og udgange. Disse tests på et tidligt tidspunkt i forløbet har bevirket et meget fejlfrit system klar til fuldskala test. 2.4 Montering og intern test i fuld skala Det opdaterede modeltestede system blev monteres på Samson PG25 gyllevogn for en fuldskala test, denne test drejer sig om hardware- og software test under de rigtige stressende kørselsforhold. Dette omfatter blandt andet stor og varierende fugtighed, lave/høje temperaturer og temperaturskift, hårdhændet behandling af udstyr, vibrationsbestandighed, spændingsvariationer, håndtering af peakstrømme/-spændinger, vurdering af kommunikationsbelastning på delkomponenter og det samlede system samt håndtering af diverse fejlsituationer på betjeningssiden. Herudover er medgået tid til den betydelige opgave, der har ligget i at parre de flere hundrede output og inputparametre til kommunikationsstrukturen på jobcomputerne. PC som traktorterminal Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 17

18 3. Arbejdspakke:Modifikation af styrecomputer for Hardi Commander Som følge af planer om salg af firmaset var Hardi IOnternational afventende med at opstarte deres del af projektet. I forbindelse med firmaets salg til den franske organisation Exel Industries er gennemført strategiske ændringer som betød, at Hardi International besluttede sig til ikke at gennemføre den del af projektet, som var planlagt gennemført i et samarbejde primært mellem Hardi International og T&O Stelectric. Disse to firmaer har derfor primært deltaget i projektet som observatører. 4. Arbejdspakke: Praktisk markbaseret demonstration og test 4.1 On-line elektronisk registrering af arbejdsfunktioner (sporbarhed) I projektet er det demonstreret, at det er muligt at styre udbringningen af gylle på basis af eksisterende kort over miljøfølsomme områder ved hjælp af en modificeret Farm Site Mate med VRA-modul (Variable Rate Application) (se afsnit 4.6). Der er dog ikke gennemført en elektronisk GPSregistrering af udbragte mængder af eksempelvis gødning eller sprøjtemiddel, eftersom det udviklede system i sin nuværende udgave ikke kobler udbragt mængde med GPSposition. Denne sidste del vil være en naturlig udviklingsopgave i direkte forlængelse af nærværende projekt. Den demonstrerede løsning åbner op for en række nye perspektiver vedrørende dokumentation af gennemført arbejde i marken, eksempelvis i forbindelse med begrænsninger i anvendelsen af sprøjtemidler og gødning i særlig udpegede områder. Hvis jordbrugeren - udover tildelingskortet fra Farm Site Mate - også har overført den informationer om den udbragte mængde med tilhørende GPS-koordinater til Dansk Markdatabase, vil det efterfølgende - f.eks. i forbindelse med et eksternt audit- eller kontrolbesøg - være muligt at dokumentere, hvad der helt præcist både er planlagt og gennemført overalt i marken. Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 18

19 4.2 Elektronisk overførsel og tilpasning af arbejdsplaner Opgaven: At læse kørt areal og mængde fra Webserveren på Gyllevognen, evt. også at kunne levere disse oplysninger til Dansk MarkDatabase. Forudsætninger: Pålagt at løse opgaven via Agromat Data produkterne edag og aplan (og udbygning heraf) aplan: aplan er en windows application, indeholdende bl.a. ordre planlægning, integration til edag, AgroFleet og ERP system. aplan er typisk installeret hos maskinstationer og entreprenører. edag: edag er en web application, der kører f.eks. i medarbejderes pda er. (AgroFleet): AgroFleet er en web appication, der bl.a. indeholder flådestyring og elektronisk servicebog, samt online dokumentstyring. Løsningen: edag er blevet udvidet med kortvisning af valgt opgaves arbejdssted. (Arbejdsstedet indtegnes via AgroFleet) edag er udvidet med kommunikation til Webserveren (webservicen) på gyllevognen. aplan er udvidet med import af opgaver fra Dansk MarkDatabase. aplan er udvidet med eksport af (fuldførte) opgaver til Dansk MarkDatabase. Eksempel på brug af løsningen: Opgaven oprettes i Dansk MarkDatabase og i aplan importeres opgaven fra Dansk MarkDatabase. I aplan vælges medarbejder til opgaven, nu kan pågældende medarbejder se den i hans edag. edag kører i en (MS) webbrowser i TraktorPC en, medarbejder starter henholdsvis afslutter opgaven. Det kørte areal, og den udlagte mængde ses nu på opgaven i aplan, og herfra kan man så igen eksportere opgaven til Dansk MarkDatabase, hvor de aktuelle værdier nu vil fremgå. lease) Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 19

20 aplan Import af opgave fra Dansk MarkDatabase (prere Del af edag (i traktorpc en vil edag vise kort m/ valgt arbejdssted) Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 20

21 aplan Export af opgave til Dansk MarkDatabase (prerelease) 4.3 Kørselsvejledning til og mellem arbejdspladser Som led i denne arbejdspakke blev vist, hvorledes man under udnyttelse af frie standardprogrammer som Google maps kan give praktiske instruktioner fra landmanden til den traktorfører, som skal forestå den konkrete arbejdsopgave på gården. Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 21

22 Instruktion fra landmand til traktorfører Det der her er demonstreret er landmandens mulighed for at angive gylletankens placering, kørevej ud til markerne. den ønskede dosering på de enkelte marker samt eksempelvis advarsler mod bløde jordbundsforhold, hvor der derfor ikke bør køres med fuld vogn. Via kan den pågældende instruktion let sendes til maskinstationen / traktorføreren, der så på samme kort kan anføre eventuelle bemærkninger om det faktiske forløb. Som led i samme arbejdspakke blev ligeledes demonstreret hvorledes praktiske instruktioner om gylleudbringning kan gøres let tilgængelig for traktorføreren og samtidig let kan holdes opdateret via Internettet. Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 22

23 Vejledning til traktorføren 4.4 Udnyttelse af PC monitor for styrevejledning (sprøjtespor) For det eksperimentelle forsøg med den i projektet udviklede Samson gyllevogn var det ikke muligt at fremskaffe en traktor monteret med FarmWorks hardware for autostyring. Derfor blev kun styrevejledning med GuideMate og RTK- GPS demonstreret som vist i følgende figur. Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 23

24 Styrevejledning med GuideMate og RTK-GPS 4.5 Udnyttelse af adgang til vejrdata, PC-planteværn m.v. via Internet Placering af en Windowsbaseret computer i traktoren giver som en betragtelig sidegevinst også adgang til Internettet via mobilt bredbånd. Dette åbner op for en hel ny verden, eftersom jordbrugeren hermed får direkte adgang til en række landbrugsfaglige værktøjer på nettet - uden at han som tidligere først skal hjem på kontoret. Vejrprognoser på timeniveau for den præcise lokalitet (10 x 10 km ) findes på Med en lokal vejrprognose er det let af afgøre, om det er muligt at sprøjte marken færdig tids nok før der kommer nedbør. Spørgsmålet kunne også være om man skal fortsætte høsten to timer mere i aften frem for at vente til i morgen, hvor der så eventuelt kommer regn. Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning" 24

GPS Autostyring. Hans Henrik Pedersen, CTF Europe.dk 25. oktober 2012

GPS Autostyring. Hans Henrik Pedersen, CTF Europe.dk 25. oktober 2012 GPS Autostyring Hans Henrik Pedersen, CTF Europe.dk 25. oktober 2012 GNSS Global Navigation Satellite Systems GPS: Global Navigation System, USA Glonass, RUS Galileo, EU Beidou (Compass), Kina 20.000 km

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport.

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport. 03-10-2013 Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision,

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Styring af elforbrug i private hjem Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Pervasive Computing - It i alt Computere i alt omkring os Usynlige Underbygger vores

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Idekatalog Farm Tracking

Idekatalog Farm Tracking Idekatalog Farm Tracking Lidt om projekt farmtracking Projektet har til formål at give landmanden praksisnær information og beslutningsstøtte på rette sted og til rette tid ved at udnytte eksisterende

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

FarmOnline. klima for vækst

FarmOnline. klima for vækst FarmOnline klima for vækst Global vækst skaber stor efterspørgsel SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion og har mere end 40 års

Læs mere

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner.

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Mobile Workforce Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Dette dokument beskriver de mest almindelige funktioner til brug i det daglige arbejde. Indhold Introduktion

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision, og uafhængig

Læs mere

GEONIS Spildevand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Spildevand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold understøtter alle krav for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et spildevandssystem. Data model Data modellen fra GEONIS spildevands løsning supportere

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt 1. Projektets titel Reduceret miljøbelastning med introduktion

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Kyndestoft trailersprøjter

Kyndestoft trailersprøjter Kyndestoft trailersprøjter Den fremtidssikrede sprøjte 7000 liter, 24m bom, affjedring, injektion og Air-spray Meget kraftig udførelse for lang holdbarhed Nem og logisk betjening af funktioner Betydelig

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Fremtidens markteknologi

Fremtidens markteknologi Januar, 2010 Fremtidens markteknologi Michael Nørremark, Forsker Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Biossytemteknik Blichers Allé 20, 8830 Tjele Herning Kongrescenter,

Læs mere

RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater

RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater Fondsbørsmeddelelse Til Københavns Fondsbørs og pressen Nørresundby, den 3. november 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2005 Antal sider: 5 RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Vejman.dk mobile løsninger. Ved. Paul Stühler

Vejman.dk mobile løsninger. Ved. Paul Stühler Vejman.dk mobile løsninger Ved. Paul Stühler Baggrund for opgaven Generelt er der ønsker fra vores brugere om. Øget fleksibilitet gennem adgang til vejman.dk på mobile enheder. Behov for at arbejde målrettet

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet MUD baserer sig på Odense Bys Museers system ArkData. ArkData er udviklet af Aske Butze fra Danmarks Tekniske Universitet med udgangspunkt i

Læs mere

Synopsis. Hardi Bootlader m. Java ME

Synopsis. Hardi Bootlader m. Java ME Projektbeskrivelse KBK 24.11.2009 Side 1 af 6 --- ooo --- Synopsis for IHA Kursus : ITJEM1, efterår 2009 Navn: Kåre Bach Kjeldsen Studienummer: AU9215 Oprettet den 24/11 2009 --- ooo --- Version Dato Tekst

Læs mere

Registreringer i marken

Registreringer i marken Registreringer i marken Om Datalogisk Forretningsområder: Udvikling og salg af moderne IT-programmer til styring af planteavl mv. Kurser, hotline, IT-rådgivning mv. Organisation: 12 medarbejdere fordelt

Læs mere

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne.

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne. Notat SEGES P/S Koncern Digital Stedfæstede instrukser ved brug af Recho Ansvarlig JPH Projekt: 7463, Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov Oprettet 12-2015 Side 1 af 6 Stedfæstede instrukser

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

support@we-time.com 01-08-2010

support@we-time.com 01-08-2010 TIDSTAGNINGS SYSTEM support@we-time.com 01-08-2010 2 TIDSTAGNINGS SYSTEM Indhold GENERELT... 3 OPBYGNING... 3 BRUGERFLADE... 3 FLEKSIBILITET... 3 BETJENING SERVER... 4 WT-BOX... 4 BROWSER... 4 EKSEMPLER...

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over teknologier med potentiale for reduktion af pesticidanvendelse

Tabel 1. Oversigt over teknologier med potentiale for reduktion af pesticidanvendelse Tabel 1. Oversigt over teknologier med potentiale for reduktion af pesticidanvendelse Teknologi Kort beskrivelse Effekt, relativ reduktion af pesticidanvendel se med aut. rækkestyring med sektionsløft

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

ShipAdvisor VALGFRIHED I WEBSHOPPEN

ShipAdvisor VALGFRIHED I WEBSHOPPEN ShipAdvisor VALGFRIHED I WEBSHOPPEN KUN KUNDEN VED - HVAD DEN BEDSTE LEVERINGSFORM ER HVOR I WEBSHOPPEN BYGGES SHIPADVISOR IND? ShipAdvisor giver dine kunder mulighed for at vælge netop den leveringsform,

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

im Farming (Tryk her) Når Jordnære løsninger godt må være intelligente

im Farming (Tryk her) Når Jordnære løsninger godt må være intelligente im Farming (Tryk her) Når Jordnære løsninger godt må være intelligente im Farming Smart, effektiv og enkel dyrkning im Farming gør mekanisk arbejde enklere, mere effektivt og mere simpelt. Brugen af ISOBUS

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

FUREN. Mangler der nyt blod i landbruget? Landbrugserhvervet mangler unge mennesker VINTER 2012/13

FUREN. Mangler der nyt blod i landbruget? Landbrugserhvervet mangler unge mennesker VINTER 2012/13 6 26 36 6 Faste kørespor 26 Dufte og krydderier 36 Sojabønner Made in Sweden VINTER 2012/13 FUREN Mangler der nyt blod i landbruget? Landbrugserhvervet mangler unge mennesker LEDER Kære læser Hvordan kan

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Vejledning til CropSAT.dk

Vejledning til CropSAT.dk Vejledning til CropSAT.dk Start med at kontrollere om din web browser (f. eks. Google Chrome, Firefox eller Internet Explorer) er opdateret til nyeste version Baggrundskortet, som vist ovenfor, er fra

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil

ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil Airloq gasanalyse 2 REPORTLOQ: MILJØRAPPORTERING - NÅR DU VIL, HVOR DU VIL ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil FLSmidths webbaserede

Læs mere

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server 1 Danfoss Group IT Carsten Davidsen Global MFG Solution Manager Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Direct: +45 7488 6261 Mobile: +45 2949 5051 E-mail:

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Ruko ARX åbner for nye muligheder Ruko ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIA-portalen V13 Simatic Controller

TIA-portalen V13 Simatic Controller Engineered with TIA Portal Innovation Tour 2014 TIA-portalen V13 Simatic Controller siemens.dk/tia-portal Simatic controllere i TIA-portalen fremtidens PLC er Simatic S7-1500 STEP 7 i TIA-portalen det

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning DVI SMART CONTROL Installationsguide og vejledning DVI energi Industrimarken 2C DK-9530 Støvring Tlf. +45 9835 5244 info@dvienergi.com www.dvienergi.com Sådan virker DVI Smart Control En server hos DVI

Læs mere

Nyhedsbrev fra Geoteam AG

Nyhedsbrev fra Geoteam AG Forfatter Telefon Email Web Jens Christian Skov Jensen +45 7733 2233 info@geoteam.dk www.geoteam.dk 26. maj 2016 Nyhedsbrev fra Geoteam AG Indhold CropSAT.dk... 2 Forskellen mellem Tildelingskort.dk og

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009

GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009 GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

TREPUNKTSLIFT ELEKTRONISK HJULSTYRING HYDRAULISK HJULTRÆK

TREPUNKTSLIFT ELEKTRONISK HJULSTYRING HYDRAULISK HJULTRÆK SAMSON PG GYLLEVOGNE - growing together PG Gyllevogne SAMSON AGRO har altid lagt særlig vægt på kvalitet, holdbarhed og effektivitet ved design af maskiner og redskaber. Med hovedkontor og produktion i

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere