PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE...2 SAMMENDRAG OG FORKLARING...2 TESTPRINCIP...2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...3 FREMGANGSMÅDE... 4 Medfølgende materialer... 4 Nødvendige materialer, der ikke medfølger... 4 Testprocedure... 4 KVALITETSKONTROL... 7 FORTOLKNING AF TESTRESULTATER... 7 BEGRÆNSNINGER...8 SPECIFIKKE KARAKTERISTIKA FOR YDEEVNEN... 8 BIBLIOGRAFI... 8 PakAuto assay IFUDA REV B

2 ANVENDELSE PakAuto-analysen er en kvalitativ fastfase ELISA-analyse (enzyme linked immunosorbent assay), som er udviklet til at påvise antistoffer rettet mod egne trombocytter, som er elueret fra patienters trombocytter, eller som cirkulerer i patienters serum eller plasma. SAMMENDRAG OG FORKLARING Autoimmun trombocytopenisk purpura (AITP) er en af de hyppigst forekommende årsager til immun trombocytopeni. Ca. halvdelen af alle ITP-tilfælde forekommer sammen med andre tilstande, f.eks. lymfom, systemisk lupus erythematosus (SLE) og HIV -infektion; resten af tilfældene betragtes som "idiopatiske". På baggrund af det kliniske billede kan ITP deles op i to typer: akut ITP, en sygdom hos børn, som sædvanligvis forsvinder igen af sig selv, og kronisk ITP, som forekommer hos voksne, og som sjældent aftager spontant. De fleste antistoffer associeret med ITP identificerer glykoproteiner i trombocytternes membran, særligt GPIIb/IIIa, GPIb/IX og GPIa/IIa. 1,2 Cirkulerende antistoffer, som kan reagere med disse targets, kan ofte påvises i plasma eller serum hos patienter med ITP. 1,2,3,4,5 Det er dog at foretrække at karakterisere trombocytassocierede immunglobuliner fremstillet fra pladerigt plasma og elueret fra trombocytternes overflade for at bekræfte autoreaktivitet. Mange test til identifikation af trombocytrelaterede immunglobuliner har lav specificitet, da de ofte giver positive resultater hos patienter med ikke-immune typer af trombocytopeni. 2 PakAuto-kittets testbrønde til fastfase ELISA-analyse indeholder monoklonalt bundne IIb/IIIa-, Ib/IX- og Ia/IIa-glykoproteiner. Analysen er udviklet til at påvise glykoproteinspecifikke autoantistoffer i patienters serum eller plasma (cirkulerende antistof) elle r autoantistof elueret fra overfladen af deres trombocytter. TESTPRINCIP Patientserum eller -plasma anvendes til at påvise cirkulerende autoantistof, mens eluat fra pladerigt plasma anvendes til at påvise autoantistof, som er til stede på overfladen af patientens trombocytter. Prøven tilsættes til testbrøndene, som er coatet med trombocytglykoproteiner, hvilket muliggør binding af antistof, som måtte være til stede. Dernæst vaskes ubundne antistoffer væk. Et anti-humant globulinreagens (Anti-IgG/A/M) mærket med alkalisk fosfatase tilsættes til testbrøndene og inkuberes. Det ubundne Anti- IgG/A/M vaskes væk, og substratet PNPP (p -nitrophenylphosphat) tilsættes. Efter 30 minutters inkubation stoppes reaktionen med Stopping Solution. Den optiske densitet af den farve, der dannes, måles med et spektrofotometer. REAGENSER Maksimale antal test pr. kit: PakAuto: 5 test pr. kit. Alle reagenser skal opbevares, som det er angivet på etiketten. REF MS TCW SD SB ESS Strips med testbrønde: Strips med testbrønde med flad bund, som er coatet med trombocytglykoproteinerne IIb/IIIa, Ib/IX og Ia/IIa. Testbrøndene er pakket i en foliepose med genluk. Brugsklar Concentrated Wash (10X): Tris (hydroxymethyl) aminomethan -bufferet opløsning indeholdende natriumchlorid og Tween % natriumazid. Fortynd med deioniseret eller destilleret vand inden brug. Opbevar fortyndet vaskeopløsning i op til 48 timer ved stuetemperatur eller i op til syv dage ved 2-8 C Specimen Diluent: Phosphatbufferet saltvandsopløsning med bovint albumin og museserum. 0,1 % natriumazid. Brugsklar Substrate Buffer: Denne opløsning indeholder diethanolamin og magnesiumchlorid. 0,02 % natriumazid. Brugsklar. Beskyt mod lys Stopping Solution: Brugsklar. AH CRP Anti-Human IgG/A/M Conjugate: Affinitetsoprenset antistof fra ged rettet mod humane immunglobuliner (IgG/A/M), konjugeret med alkalisk phosphatase. 0,1 % natriumazid. Fortynd med Specimen Diluent inden brug Cell Resuspension and Preservative Solution: Phosphatbufferet saltvandsopløsning med EDTA. 0,1 % natriumazid. Brugsklar. PakAuto assay IFUDA REV B

3 BS Buffering Solution: Tris-opløsning med bovint albumin. 0,1 % natriumazid. ES Eluting Solution: Glycinbuffer med lav ph. PN PC PNPP Substrate: (p-nitrophenylphosphat) Krystallinsk pulver. Rekonstituér med deioniseret eller destilleret vand, og fortynd med Substrate Buffer inden brug. Beskyt mod lys Positive Serum Control: Humant serum. 0,1 % natriumazid. Fortynd med Specimen Diluent inden brug. NC Negative Serum Control: Humant serum. 0,1 % natriumazid. Fortynd med Specimen Diluent inden brug. PCP NCP PS Positive Platelet Control (Positive Eluate Control): Vakuumtørrede humane trombocytter coatet med antistof. Rehydrér inden brug med Cell Resuspension and Preservative Solution Normal Platelet Control (Negative Eluate Control): Vakuumtørrede poolede humane trombocytter. Rehydrér inden brug med Cell Resuspension and Preservative Solution Pladelåg. FORHOLDSREGLER Anvend ikke reagenser, som er uklare eller kontaminerede. Udvis ALTID forsigtighed med henblik på at undgå kontaminering af Specimen Diluent og Conjugate. Utilsigtet kontaminering af disse reagenser med humant serum eller plasma vil medføre neutralisering af Conjugate og dernæst fejl på testen. Anvend ikke reagenser efter deres udløbsdato. Testbrønde og reagenser i kittet må ikke anvendes sammen med noget andet testsystem. Anvendelse af andre komponenter end dem, der følger med dette kit, kan medføre inkonsistente eller fejlagtige resultater. Bortskaf alle ubenyttede portioner af fortyndet Conjugate, fortyndet Positive Serum Control og Negative Serum Control samt fortyndet og rekonstitueret PNPP-reagens efter hver analysering. Følg ved fremstillingen af fortyndinger pipette-fabrikantens instruktioner vedr. korrekt dispensering og rens. Den enzym-substrat-reaktion, der sker under den sidste inkubation, er temperaturafhængig og skal foregå i et kontrolleret temperaturområde på C. ADVARSEL Alt human serum, der er anvendt til Positive Control og Negative Control i dette kit, er blevet testet med FDA-godkendte metoder og påvist negativt for antistoffer mod HIV, HCV og HbsAg. Ingen kendt testmetode kan dog give fuldstændig garanti for, at HIV, Hepatitis C-virus, Hepatitis B-virus eller andre smitsomme stoffer ikke er til stede. Derfor skal disse materialer håndteres som potentielt smittefarlige. Nogle af de reagenser, som følger med kittet, indeholder natriumazid som konserveringsmiddel. ADVARSEL: Natriumazid reagerer med bly- og kobberrør og danner højeksplosive metalazider. Når det hældes i vasken, skal vasken skylles med store mængder vand for at undgå azidophobning. Natriumazid er en gift og er meget giftigt ved indtagelse. Bortskaf til sidst alle komponenter i henhold til lokale bestemmelser. PRØVETAGNING Serum eller pladefattigt plasma - Til påvisning af cirkulerende autoantistoffer. Blod bør opsamles ved en aseptisk teknik i EDTA-antikoagulans eller som serum og bør testes, mens det stadig er friskt. Serum eller pladefattigt plasma, der ikke kan testes straks, bør opbevares ved 2-8º C i maks. 48 timer eller fryses. Prøver, der fryses ved -20 C eller koldere holder sig godt i op til 2 år. Serum eller plasma bør separeres fra erytrocytterne før opbevaring eller forsendelse. Partikler eller aggregater i prøven kan medføre falsk positive resultater eller dårlige værdier ved dobbeltbestemmelse. Prøver, der indeholder partikler, bør centrifugeres forud for analysering. Prøver bør udportioneres, inden de fryses ned, for at undgå cyklusser med nedfrysning og optøning. PakAuto assay IFUDA REV B

4 Mikrobielt kontaminerede, hæmolyserede, lipæmiske, ikteriske eller varmeinaktiverede prøver kan give inkonsistente resultater og bør undgås. Trombocytter eller pladerigt plasma - Til påvisning af autoantistoffer elueret fra trombocytternes overflader. Blod bør opsamles i EDTA ved en aseptisk teknik. 8,9 Opbevar fuldblod eller pladerigt plasma ved stuetemperatur (20-25 C). Trombocytter eller pladerigt plasma må ikke sættes på køl eller fryses ned. Til fremstilling af trombocyteluater, er der behov for 1 x 10 7 trombocytter (5 x 10 7 trombocytter foretrækkes). Tilstrækkeligt prøvemateriale kan fås fra patienter med et trombocyttal på /µl, hvis man tager to 7 ml-glas med fuldblod. Forsendelse af blodprøver kan medføre nedsat antal trombocytter. Når prøver skal transporteres, er det bedst at tage en større prøve for at sikre, at der er tilstrækkeligt med trombocytter til eluering. Test fremstillede eluater straks, eller opbevar dem på frost ved -80 C til brug ved test på et senere tidspunkt. FREMGANGSMÅDE Medfølgende materialer Flaskerne kan indeholde mere reagens end angivet på etiketten. Sørg for at afmåle reagenset med et passende udstyr, når du fremstiller fortyndinger x 8 strips med testbrønde 2. 1 x 50 ml Concentrated Wash (10X) 3. 1 x 14 ml Specimen Diluent 4. 1 x 14 ml Substrate Buffer 5. 1 x 14 ml Stopping Solution 6. 1 x 80 µl Anti-Human IgG/A/M Conjugate 7. 1 x 50 ml Cell Resuspension and Preservative Solution 8. 1 x 2,5 ml Buffering Solution 9. 1 x 2,5 ml Eluting Solution x 50 mg PNPP Substrate x 0,3 ml Positive Serum Control x 0,7 ml Negative Serum Control Positive Platelet Control (Positive Eluate Control) Normal Platelet Control (Negative Eluate Control) pladelåg Nødvendige materialer, der ikke medfølger 1. Testglas til fortyndinger af patientprøver og kontroller samt reagensfortyndinger 2. Transferpipetter 3. Mikropippetter, som kan justeres til at afgive µl og µl, og engangsspidser 4. Stopur 5. Mikropladelæser, som kan måle OD ved 405 eller 410 og 490 nm 6. Deioniseret eller destilleret vand 7. Absorberende papir 8. Mikropladevasker eller -udstyr 9. Centrifuge, som kan separere serum eller plasma fra patientprøver C vandbad eller inkubator 11. Mikrorør 12. Mikrocentrifuge til bundfældning af trombocytter 13. Normale trombocytter (5 x 10 7 ) til elueringskontrol Testprocedure 1. Lad alle reagenser opnå stuetemperatur C. 2. Fremstil en brugsklar vaskeopløsning ved at fortynde Concentrated Wash. Tilsæt 1 volumen Concentrated Wash til 9 volumener deioniseret eller destilleret vand. Bland grundigt. 3. Bestem antal patientprøver (eluat eller serum/plasma), som skal testes. Tildel hver prøve en placering, der består af én kolonne, på resultatskemaet. Notér identiteten af hver enkelt prøve på resultatskemaet. PakAuto assay IFUDA REV B

5 Fremstilling af prøvetrombocytter 4. Fremstil bundfældede samlinger af trombocytter ud fra patienttrombocytter eller fra trombocytter fra normal donor på følgende måde: a) Fremstil pladerigt plasma (PRP) ved at centrifugere EDTA-blodprøver ved rcf i minutter. b) Overfør PRP til et rent testglas af polypropylen, og centrifugér ved rcf i 5-10 minutter for at få en bundfældet samling af trombocytter. Fjern plasma ved hjælp af en transferpipette uden at forstyrre den bundfældede samling af trombocytter. c) Tilsæt 500 µl Cell Resuspension and Preservative Solution (CRP) til den bundfældede samling af trombocytter, og bland grundigt med en transferpipette, så samlingen går helt fra hinanden. Overfør trombocytopløsningen til et mikrorør, og vask tre gange som beskrevet ovenfor med mindst 500 µl CRP. Sørg for, at den bundfældede samling af trombocytter resuspenderes fuldstændigt ved hver vask for at give mulighed for at fjerne plasma fra trombocytternes overflader. d) Fremstil efter den sidste vask en bundfældet samling af trombocytter med mellem 1 og 5 x 10 7 trombocytter. Dette kan gøres ved at resuspendere trombocytterne med CRP og tilpasse trombocytantallet til mellem og trombocytter pr. µl. Overfør 1 ml til et mikrorør, og centrifugér i 5 minutter ved rcf, til der opstår en bundfældet samling. (Alternativt skulle en samling af trombocytter på 5-10 µl indeholde nok trombocytter til at udføre elueringen. Sammenlign den bundfældede samling med et identisk glas med 5-10 µl Specimen Diluent.) e) Efter fremstilling af en bundfældet samling af trombocytter, skal alt overskydende CRP fjernes fuldstændigt ved hjælp af en transferpipette. Forstyr ikke den bundfældede samling af trombocytter. Fremstilling af kontroltrombocytter 5. Fremstil en bundfældet samling af kontroltrombocytter på følgende måde: Tilsæt 500 µl Cell Resuspension and Preservative Solution til Positive Platelet Control (Positive Eluate Control) og om nødvendigt til Normal Platelet Control (Negative Eluate Control). Lad det stå ved stuetemperatur i mindst 10 minutter for at rehydrere. Bland grundigt med en transferpipette, så den bundfældede samling går fuldstændigt fra hinanden og resuspenderes. Centrifugér ved rcf i 5-10 minutter. Hæld supernatanten fra eller aspirér den, og dup tør for overskydende buffer for at få en tør samling af trombocytter. Det er at foretrække at anvende friske normale trombocytter til Negative Eluate Control, men frysetørrede trombocytter er leveret for de tilfælde, hvor normale trombocytter ikke er til rådighed. Positive Eluate Control kan fryses ned til fremtidig brug. Frys eller tø ikke den fremstillede Positive Eluate Control mere end to gange. Fremstilling af prøve- og kontroleluater 6. Fremstil prøve- og kontroleluater på følgende måde: a) Inden du går videre, skal du sørge for at alle samlinger af trombocytter er grundigt sedimenteret og alt overskydende CRP fjernet. Det er bydende nødvendigt at fjerne alt overskydende CRP for at sikre, at eluatet ikke bliver fortyndet efter fremstillingen. b) Tilsæt 180 µl Elution Solution til hver bundfældet samling af trombocytter, og bland ved hjælp af en pipette. Lad blandingen stå ved stuetemperatur i 2 minutter. Centrifugér ved rcf i 5-10 minutter i et mikrorør. c) Overfør straks supernatanter (eluater) til et rent mikrorør, og tilsæt 180 µl Buffering Solution til hvert glas. Bland grundigt. Centrifugér ved rcf i 10 minutter i et mikrorør for at fjerne ethvert trombocytdebris, som måtte være til stede. 7. Test straks, når eluaterne er fremstillet, for at sikre, at antistof ikke får mulighed for at binde sig til trombocytdebrisset, eller frys ned til test på et senere tidspunkt. Trombocyteluater kan opbevares på frost ved -80 C til brug ved test på et senere tidspunkt. Fortsæt til trin 9, hvis du kun tester eluater. Eluater må ikke fortyndes. Test af serum/plasma for cirkulerende antistof Forbered prøver og kontroller 8. Fortynd som følger, og bland grundigt: Volumen af Specimen Diluent PC 150 µl 50 µl Volumen af prøve NC 300 µl 100 µl Patientserum eller -plasma 300 µl 100 µl PakAuto assay IFUDA REV B

6 9. Tag rammen med testbrønde ud af posen. Læg hurtigt strips, du ikke har brug for, tilbage i den beskyttende pose, og luk den til. Der leveres kun én ramme med dette kit. Bortskaf ikke, før alle strips er brugt. Vend rammen, så A1 er i øverste venstre hjørne. Sørg for at alle strips er sat rigtigt i og klikket fast i deres ramme. Markér eller nummerér hver enkelt strip for at undgå fejl. Sørg for, at pladen vender samme vej under hele analyseringen. 10. Tilsæt 300 µl fortyndet vaskeopløsning til alle brønde, og lad det stå ved stuetemperatur i 5-10 minutter, 11. Aspirér, eller hæld energisk fra, og læg pladen med bunden i vejret på absorberende papir for at forhindre udtørring. 12. Tilsæt 50 µl af enten eluat, fortyndet kontrol eller fortyndet patientserum/-plasma, til brøndene i én kolonne, se Figur 1. Tilsæt ikke prøver eller reagenser i blanke brønde. Hvis flere patientprøver analyseres samtidig, er det kun nødvendigt at anvende ét sæt kontroller. MARKÉR HVER ENKELT STRIP FOR AT UNDGÅ FEJL. 13. Dæk testbrøndene med et pladelåg, og inkubér i minutter i et 37 C vandbad. Hvis en varmeinkubator anvendes i stedet for, skal tiden forlænges med 10 minutter. 14. Fortynd Conjugate i forholdet 1 til 100 i Specimen Diluent. Anvend en beholder i polypropylen. Strips 2-2x8 6-2x8 AH 20 µl 60 µl SD 2,0 ml 6,0 ml Conjugate er tyktflydende. Spidsen skal primes 2-3 gange i Conjugate før dispensering og renses efter tilsætning til Specimen Diluent. Bland grundigt. 15. VASKETRIN a) Apirér indholdet fra hver brønd, eller hæld det fra på absorberende papir. b) Tilsæt 300 µl fortyndet vaskeopløsning. c) Aspirér, eller hæld fra. d) Gentag trin b + c for i alt 3 eller 4 gange vask. e) Efter sidste vask, hæld energisk fra for at fjerne alt overskydende vaskeopløsning. Læg pladen med bunden i vejret på absorberende papir for at forhindre udtørring. Det er vigtigt at fjerne alt vaskeopløsning fuldstændigt efter den sidste vask. 16. Tilsæt 50 µl fortyndet Conjugate (fremstillet på et tidligere trin) til alle brønde, UNDTAGEN til de brønde, der er beregnet til at være BLANKE. 17. Dæk testbrøndene med et pladelåg, og inkubér i minutter i et 37 C vandbad. Hvis en varmeinkubator anvendes i stedet for, skal tiden forlænges med 10 minutter. PakAuto assay IFUDA REV B

7 18. Opløs PNPP Substrate ved at tilsætte 0,5 ml deioniseret eller destilleret vand til flasken. Sæt proppen i igen, og bland grundigt. Beskyt mod lys indtil brug. 19. Fortynd PNPP i forholdet 1 til 100 i Substrate Buffer. Strips 2-2x8 6-2x8 PN 40 µl 120 µl SB 4,0 ml 12,0 ml Bland grundigt. Beskyt mod lys indtil brug. 20. VASKETRIN a) Apirér indholdet fra hver brønd, eller hæld det fra, og dup den tør med absorberende papir. b) Tilsæt 300 µl fortyndet vaskeopløsning. c) Aspirér, eller hæld fra. d) Gentag trin b + c for i alt 3 eller 4 gange vask. e) Efter sidste vask, hæld energisk fra for at fjerne alt overskydende vaskeopløsning. Læg pladen med bunden i vejret på absorberende papir for at forhindre udtørring. Fortsæt omgående med de næste tre trin. 21. Tilsæt 100 µl fortyndet PNPP-opløsning til alle brønde, UNDTAGEN til de brønde, der er beregnet til at være BLANKE. 22. Lad testbrøndene stå i mørke i 30 minutter ved STUETEMPERATUR (22-25 C). Inkubationstid og -temperatur efter tilsætning af PNPP er kritisk. Ændr IKKE på den fastsatte inkubationstid eller -temperatur. For ensartethed skal tidtagningen startes straks efter tilsætning af reagens til den første brønd. 23. Stop reaktionen ved at tilsætte 100 µl Stopping Solution til hver brønd i den samme rækkefølge, som substratet blev tilsat. Tilsæt 200 µl Stopping Solution til de blanke brønde. 24. Aflæs absorptionen (OD) for hver brønd ved 405 eller 410 nm ved hjælp af et referencefilter på 490 nm. Hvis resultaterne ikke kan aflæses straks, så sæt brøndene tilbage i mørket i op til 30 minutter. 25. Træk de værdier, der er opnået for de blanke brønde fra værdierne i alle brønde med prøve og kontrol. Mange instrumenter til aflæsning af ELISA-analyser er programmeret til at udføre dette trin automatisk. 26. Notér resultaterne på resultatskemaet. KVALITETSKONTROL Kvalitetskontrol af PakAuto-analysen er integreret i testsystemet, idet Positive og Negative Controls medtages. Når patientserum/- plasma testes alene, så brug Positive Serum Control og Negative Serum Control. Når eluater af patientprøver testes, så medtag Positive Platelet Control og Normal Platelet Control. Disse kontroller bør medtages ved alle analyseringer for at hjælpe med at afgøre, om der forekommer tekniske fejl eller reagensfejl. Kriterier for en gyldig analyse: Negative Control Eluat 0,100 (IIb/IIIa Row) 1,000 Serum 0,160 (IIb/IIIa Row) 1,000 Positive Control OD-resultater, som er opnået for prøver med dobbeltbestemmelse, skal ligge i området mellem 20 % over og under gennemsnittet af de to værdier. For prøver med resultater uden for dette område skal analysen gentages. Dårlige resultater ved dobbeltbestemmelse kan være resultat af udeladelse af prøve eller reagens, ujævn tilsætning af reagenser, ujævn temperatur under inkubation, lys under den sidste inkubation eller krydskontaminering mellem brøndene. Hvis man ikke udfører dobbeltbestemmelse, kan det medføre, at fejlagtige resultater godkendes. FORTOLKNING AF TESTRESULTATER Testresultater, der viser OD-værdier på 2X den værdi, der blev opnået som gennemsnit for de negative kontroller af det tilsvarende glykoprotein (2 negative kontrolværdier for hvert glykoprotein), eller større, anses som positive resultater. PakAuto assay IFUDA REV B

8 BEGRÆNSNINGER Fejlagtige resultater kan skyldes bakteriel kontaminering af testmaterialer, utilstrækkelig inkubationstid, utilstrækkelig vask eller tømning af testbrønde, substratet udsat for lys, udeladelse af testreagenser, højere eller lavere temperatur end foreskrevet, for få eller for mange trombocytter eller udeladelse af trin. Tilstedeværelsen af immunkomplekser eller andre immunglobulinaggregater i patientprøven kan forårsage en forøget non-specifik binding og kan give falsk positive resultater med denne denne analyse. Nogle antistoffer med lav titer og lav aviditet vil muligvis ikke blive påvist med denne analyse. Resultater af denne analyse bør ikke anvendes som eneste grundlag for en klinisk beslutning. Dette produkt er specifikt udviklet til at påvise autoantistoffer elueret fra patienters trombocytter. Derfor er en positiv reaktion med patientserum eller -plasma alene ikke nødvendigvis tegn på, at et autoantistof er til stede. Trombocytspecifikke alloantistoffer kan også være reaktive med denne analyse. PakAuto-analysen er udviklet til at påvise autoantistoffer, som kan reagere med trombocytglykoproteinerne IIb/IIIa, Ib/IX og Ia/IIa. Autoantistoffer mod andre trombocytproteiner forventes ikke at reagere med denne analyse. Det er muligt, at et autoantistof kan give et falsk negativt resultat med denne analyse pga. sterisk hindring af de humane autoantistoffer fra de murine moklonale antistoffer, som anvendes til at binde trombocytglykoproteinerne. PakAuto er beregnet til anvendelse som en screeningstest. De reaktionsmønstre, som en testprøve giver med dette produkt, bør ikke være det eneste, der anvendes til at fastslå identiteten af et antistof rettet mod trombocytter. Derfor bør positive eller negative resultater, som findes med denne test, anvendes sammen med kliniske fund eller andre serologiske test. SPECIFIKKE KARAKTERISTIKA FOR YDEEVNEN Når dette produkt opbevares og anvendes korrekt i henhold til ovenstående procedurer, kan det påvise autoantistoffer mod trombocytglykoproteiner identificeret på resultatskemaet. For at sikre passende reaktivitet og specificitet er hvert lot PakAuto testet før frigivelse med prøver, man ved indeholder antistoffer, som er reaktive med de glykoproteiner, der er identificeret på vedlagte resultatskema, samt med prøver, man ved er fri for disse antistoffer. Ydeevneevaluering PakAutoanalyse Komparativ metode Positiv Negativ I alt Positiv Negativ I alt Overensstemmelse: 75,3 % Samstemmende positiv: 51,1 % Samstemmende negativ: 98 % Komparativ metode: Platelet Associated IgG* (Flow Cytometry) *PAIgG har en svagt positiv prædiktiv værdi for ITP. 6,7 BIBLIOGRAFI 1. George JN, El-Harake MA, Raskob GE: N. Engl J. Med 331:1207, George JN, El-Harake MA, Aster RH: Thrombocytopenia due to enhanced platelet destruction by immunologic mechanisms. In Williams Hematology, E Boytler, et al., eds, 5 th ed, McGraw-Hill, 1995, p Bussel JP, Schreiber AD: Immune thrombocytopenic purpura. In Hematology: Basic Principles and Practice, R. Hoffman, et al., eds, Churchill Livingstone, Inc., New York, 1991, p McMillan R, Imback PA: Immune thrombocytopenic purpura. In Thrombosis and Hemorrhage, J. Loscalzo and Al Schafer, eds, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1994, p Aster RH: The immunologic thrombocytopenias. In Platelet Immunology, TJ Kunicki, JN George, eds, Lipincott, Philadelphia, 1989, p Kelton JG, Powers PJ, Carter CJ: A Prospective Study of the Usefulness of the Measurement of Platelet-Associated IgG for the Diagnosis of Ideopathic Thrombocytopenia Purpura. Blood 1982; 60 No.4: McMillan R, et.al. Platelet associated and Plasma Anti-Glycoprotein Autoantibodies in Chronic ITP. Blood 1987; 70 No.4: American Association of Blood Banks, Blood FAQ, September 12, Canadian Blood Services, Clinical Guide to Transfusion 2. Blood Components: medicine.ca, March Roback, John D., Combs, Martha Rae, Grossman, Brenda J., Hillyer, Christopher D., Technical Manual AABB, Sixteenth Edition, PakAuto assay IFUDA REV B

9 Immucor GTI Diagnostics, Inc Crossroads Circle Waukesha, WI USA EC REP Immucor Medizinische Diagnostik GmbH Robert-Bosch-Strasse Dreieich Germany Kontaktoplysninger, USA og internationalt: Teknisk support: US Patent No. 5,514, Immucor GTI Diagnostics, Inc IFUDA Rev B Warning Danger H302 H318 H412 EUH032 P264 P270 P273 P280 P301 + P312 P305 + P351 + P338 P310 P330 Advarsel Fare Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Skyl munden. PakAuto assay IFUDA REV B