Biogasanlæg ved Grenaa. Borgermøde i Hammelev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biogasanlæg ved Grenaa. Borgermøde i Hammelev"

Transkript

1 Biogasanlæg ved Grenaa Borgermøde i Hammelev

2

3 Djurs Bioenergi Medlemmer: 40 husdyrproducenter El til: Grenaa Varmeværk Varme til:

4 Biogasanlæg ved Grenaa

5 Biogas er mere end blot biogas... Landbrug Biogas Miljø Energi Klima

6 Biogasprocessen Tørstoffet i husdyrgødning består bl.a. af kulstof. I biogasprocessen omdannes under iltfrie forhold dette kulstof til en blanding af methan (CH4) og CO2. Blandingen af methan og CO2 kaldes biogas. Næringsstofferne lades tilbage i gødningen. Kvælstof gøres mere plantetilgængeligt.

7 Hvor kommer gassen fra? Gylle Søer Slagtesvin Kvæg Mink Fiber Dybstrøelse Fjerkrægødning Afgrøder Ensilage Grønt Halm

8 Formålet er på en økonomisk hensigtsmæssig måde at: nyttiggøre den store energiressource i husdyrgødning producere vedvarende energi på basis af lokale ressourcer mindske udledningen af drivhusgasser optimere næringsstofhusholdningen i landbruget mindske næringsstoftab fra landbruget beskytte grundvandet mindske gener ved gyllespredning skabe arbejdspladser udvikle landbruget

9 Energiproduktionen er betydelig: Energiinput er i alt MWh Energioutput er i alt MWh Elproduktionen svarer til boligers forbrug Varmeproduktionen til boligers forbrug (14% i Grenaa) CO2 reduktionen er betydelig: tons En betydelig del af Norddjurs Kommunes samlede CO2-emission 0,7 tons CO2 reduktion pr. indbygger. Et ton gylle = 22 m 3 biogas = 14 liter fyringsolie.

10 De landbrugsmæssige fordele er omfattende: forbedret nyttevirkning af kvælstof mindre lugt ved udbringning af gylle optimeret NPK-indhold og deklareret gødning omfordeling af gylle og reducerede spredeomkostninger drab af smittekim og ukrudtsfrø mindsket kvælstofudvaskning mindre kvælstoffordampning og denitrifikation tilbageførsel af organisk stof/humus nedbrydning af miljøfremmede stoffer mulighed for produktion af efter- og energiafgrøder

11 Afgasning reducerer lugten, principskitse Vindretning Ubehandlet gylle Afgasset gylle 5 minutter 12 timer

12 Biogasanlægget: Samlet investering på 84,8 mio. kr. alt inkl. 9,3 mio. m 3 biogas pr. år Anlægget består af Modtagehal Plansiloanlæg Reaktortank Lagertanke Gasrensningssystem Motorgeneratoranlæg Luftrensningssystem Administrationsbygning

13

14 Bygninger på biogasanlægget. Anlægsdel L, m B, m H, m Effektiv volume, m 3 Modtagehal og teknikrum Plansilo 2,5 Ca Skorsten D, m H, m Fortank 22 4 Ca Reaktor Ca. 2 x Efterafgasningstank Sekundær tank Ca Lagertank Ca

15 Biomasse t/år Kvæggylle Svinegylle Minkgylle Dybstrøelse Energiafgrøder Halm Gyllefibre (= t gylle) I alt

16 Principskitse kilden: Copyright by

17

18 Biogasanlæggets opbygning Faststofmodtager 50m³ Doserings modul Primær reaktor Ca m³ Gaslager Sekundærreaktor Fakkel Gasrenser Gasmotor Jenbacher m³ m³ 80m³ Isoleret buffertank 20 m³ m³ Slutlagertank 100 m³ m³ Fortank 20 m³ Varmeveksler 1.500m³ 1 8 Kold biomasse Varm biomasse Biogas Option Xergi Kunde

19 VVM-redegørelse 1. Indledning 2. Ikke-teknisk resumé 3. Projektbeskrivelse Indhold 4. Vurdering af aktiviteter i anlægs- og driftsfase 5. Påvirkninger af landskabet 6. Påvirkninger ved naboer 7. Påvirkning af natur og miljø samt trafikale forhold 8. Andre forhold 9. Sundhed 10. Overvågning 11. Referencer Udarbejdet af Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi.

20 Afstand til naboer Offentligt møde om biogasanlæg ved Grenaa d

21

22 Set fra Kattegatvej/Bredstrupvej

23 Set fra Åstrupbakken/Stensmarksvej

24 Set fra Åstrupbakken

25 Lugt Myndighedsanbefaling - Krav til anlæg 5-10 Lugtenheder (LE) i byområder Lugtenheder i det åbne land 6-7 Metoder til opnåelse af krav transport i lukket slamsuger eller overdækket container ingen åbne tanke aflæsning for lukkede porte udsugning fra alle tanke og lokaliteter med lugtemission rensning af udsugningsluft i filter Udluftning via høj skorsten rengøring af transportmateriel

26

27 Trafik Hverdagsdøgntrafik, vej Tælling, 2010 Trafik til og fra biogasanlæg Mertrafik pga. biogasanlæg, % Kastbjergvej ,3 Mellemstrupvej ,3 Stensmarkvej ,5 Åstrupvej ,4 Omfartsvejen ,8-1,2 Hovedvejen ,2 Kanalvej ,4 Århusvej ,1 Ringvejen ,2 Kattegatvej ,2

28

29