Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler"

Transkript

1 Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler EUD - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Aalborg Tekniske Skole TEKO CEU Kolding Randers Tekniske Skole Den jydske Haandværkerskole Erhvervsskolen Hamlet Odense Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole CEU Selandia Vitus Bering Grenå Tekniske Skole

2 Indholdsfortegnelse Indledning, undersøgelsesmodel og metode Om undersøgelsen 5 Model - Hvordan skabes Tilfredshed & Loyalitet? 6 Metode - Prioriteringskortet 7 Konklusioner og anbefalinger Konklusioner og anbefalinger 12 Overordnede resultater og prioritering Tilfredshed & Loyalitet benchmarking 16 Tilfredshed & Loyalitet segmentering 18 Hvorfor vælges samarbejdet? 19 Operationelle resultater og prioriteringer Overordnede forhold som skaber Tilfredshed & Loyalitet - vurdering 21 Overordnet strategisk prioritering 23 Specifikke spørgsmål Information, Form og Indhold - vurdering og benchmarking 24 - prioritering 25 Eleven/Lærlingen på skolen - vurdering og benchmarking 26 - prioritering 27 Almene fag - vurdering og benchmarking 28 - prioritering 29 Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen - vurdering og benchmarking 30 - prioritering 31 Image - vurdering og benchmarking 32 - prioritering 33 Baggrundsresultater Udnyttelsesgrad af praktikpladser 35 Datagrundlag 36 Virksomhedstilfredshed Side [1]

3 Indledning Undersøgelsesmodel Metode

4 Indledning Om undersøgelsen Virksomhedstilfredshed Side [3] Indledning En vigtig brik i erhvervsskolernes uddannelsesprogram er vekselvirkningen mellem opholdet på skolebænken og arbejdet i virksomheden som elev eller lærling. Da perioden i virksomheden bærer en så markant del af uddannelsesforløbet, er der behov for konstant at arbejde med og forbedre denne ordning. Via systematisk arbejde og ved hele tiden at søge nye muligheder og indsatsområder kan uddannelsen som helhed vedblive et højkvalitets uddannelsesmodul for både elever/lærlinge og virksomhederne tilknyttet erhvervsskolerne. Virksomhedernes tilfredshed med praktikken spiller en væsentlig rolle for, hvordan erhvervsskolerne opfattes, hvordan de evner at tiltrække nye samarbejdspartnere samt evner at fastholde de eksisterende. Virksomhedernes tilfredshed er en forudsætning for et godt forløb, og for at man får veluddannede brugere ud i samfundet efter endt uddannelse for uden tilfredse virksomheder vil der ikke være noget grundlag for vekseluddannelsen. Fastholdelsen af de eksisterende virksomhedskontakter er ydermere vigtige i en tid, hvor der generelt er mangel på egnede praktikpladser. Måling af og redegørelse for, hvad der driver virksomhedernes tilfredshed er her et vigtigt skridt på vejen til at skabe mere tilfredse og loyale samarbejdspartnere (og derigennem også tilfredse elever). Målet er, gennem rapportens anbefalinger, at identificere de rammer, der efterspørges af virksomhederne. Med denne viden får erhvervsskolerne mulighed for at gøre samarbejdet mellem virksomhed, elev og erhvervsskolerne så givtigt som overhovedet muligt. Herigennem fås også et bedre udannelsessystem som helhed. Formålene med benchmarkingrapporten De overordnede formål med denne benchmarkingrapport er: Sammenligning af de enkelte skolers resultater afledte muligheder for læring og forbedringstiltag. Dokumentering af systematisk og validt arbejde med virksomhedstilfredshed overfor relevante interessenter. Benchmarkingrapporten skal tydeliggøre, hvor de enkelte skoler adskiller sig mest fra hinanden. Dette giver tilmed input til, hvor man kan lære af hinanden. Dette er værdifuld information, som kan understøtte de tiltag, de enkelte skoler vælger at forfølge på baggrund af resultaterne. Det videre arbejde på skolen Mens det i denne rapport afdækkes hvad der samlet set betyder noget for tilfredsheden blandt virksomhederne har enkelte skoler valgt at få udarbejdet skolerapporter, som mere detaljeret afdækker, hvad der er betydende for netop deres kreds af samarbejdende virksomheder samt mere detaljeret viden om tilfredsheden med praktikken set på tværs af den enkelte skoles udbudte uddannelser. Datagrundlag Dataindsamlingen er gennemført i uge 41-45, I alt virksomhedsrepræsentanter har afgivet brugbare og valide besvarelser i undersøgelsen, hvilket er flot. Ikke mange organisationer har samlet set så bredt et datagrundlag. Bagerst i rapporten er der angivet en detaljeret oversigt over besvarelser fordelt på skole og uddannelser. Statistisk usikkerhed Enhver statistisk analyse er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed, som det er centralt at holde sig for øje, når resultaterne skal fortolkes. Usikkerhedens størrelse er blandt andet afhængig af antallet af besvarelser i undersøgelsen. Her bør man være opmærksom på, at der er forskel på, hvor mange svar den enkelte skole har været i stand til at indsamle. Alt i alt er datagrundlaget dog validt for en undersøgelse af denne type, da skolerne enten har en acceptabel svarprocent (+20%) eller et stort absolut antal besvarelser (+). TEKO s resultater bør dog tages med forbehold, da der her er tale om både lav svarprocent og lavt antal absolut antal besvarelser. Projektdeltagelse De medvirkende skoler har selv varetaget dataindsamlingen på skolerne. MarkedsConsult har varetaget analyse og rapportering. Skole Antal svar Århus TS 178 Svar-% Erhvervsskolen Hamlet 1 24% Aalborg TS % Odense TS % TEKO 36 17% Silkeborg TS % CEU Kolding % CEU Selandia % Randers TS % Den jydske Haandværkerskole 14% % Grenå TS 24 73% Vitus Bering 72 16% Samlet %

5 Undersøgelsesmodel Hvordan skabes Tilfredshed & Loyalitet? Undersøgelsesmodellen er specialudviklet til erhvervsskolemiljøet, hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af tilfredsheds- og loyalitetsskabelse på erhvervsskoler. Modellen giver tilmed mulighed for sammenligning af resultater på tværs af skolerne, da alle bruger samme model. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor tilfredse og loyale er de samarbejdende virksomheder? Hvilke faktorer har størst betydning for (effekt på) virksomhedernes tilfredshed og loyalitet? Udvikling af modellen Hver af de forklarende faktorer i modellen måles ved hjælp af en række spørgsmål, som samlet set giver en dækkende beskrivelse af faktoren. I arbejdet med at finde hver enkelt faktor og hvilke spørgsmål, som afdækker den, er der blevet afholdt en række repræsentative dybdeinterviews på en række forskellige arbejdspladser af forskellig karakter (frisør, murer, elektriker og autoværksted). Herigennem er det blevet identificeret, hvilke forhold der spiller centralt ind i tilfredshedsog loyalitetsdannelsen. For herefter at finde ud af strukturen i modellen er der foretaget pilottest på baggrund af ca. 1 besvarelser fra virksomheder, der samarbejder med de 12 medvirkende skoler. Modelstruktur & tolkning Det efterfølgende analytiske arbejde afslørede, at de fire første operationelle faktorer i modellen påvirker hvordan virksomheden oplever skolen der samarbejdes med dvs. skolens image. Dette betyder, at når man arbejder med at forbedre de operationelle faktorer i modellen, vil man samtidigt indirekte forbedre virksomhedernes opfattelse af skolens image. Det viste sig dog også, at Image har en selvstændig effekt på Tilfredshed og Loyalitet, som også kan påvirkes direkte. Ved at forbedre de fem operationelle faktorer vil man alt andet lige få det forventede udbytte: mere tilfredse og mere loyale samarbejdspartnere! Information, Form og Indhold Eleven/Lærlingen på skolen Almene fag Image Bruger- Tilfredshed Loyalitet Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Operationelle faktorer Virksomhedstilfredshed Side [4]

6 Metode Prioriteringskortet en hjælp til at prioritere det videre arbejde I rapporten præsenteres de såkaldte Prioriteringskort, som er deres hjælp til at prioritere det videre arbejde. To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet strategisk prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Specifikke vurderinger Analysen kan således gøres mere detaljeret og operationel. Dette gøres ved hjælp af de specifikke prioriteringskort, som mere uddybende redegør for, hvordan de enkelte spørgsmål under en given faktor vurderes og vægtes af virksomhederne. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre faktor 2, da faktoren har høj betydning og lav vurdering, og dette kan gøres specifikt ved at forbedre forholdende markeret med rød cirkel først. Idé og Tolkning Det overordnede strategiske prioriteringskort angiver hvordan faktorerne - Information, Form og Indhold; Eleven/Lærlingen på skolen; Almene fag; Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen samt Image - kan kategoriseres som Indsatsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre Tilfredshed & Loyalitet. Hvordan prioritere og beslutte? Det skal som hovedregel være det overordnede strategiske prioriteringskort, som er afgørende for, hvilken faktor man prioriterer højest. Herefter dykker man ned på det specifikke niveau, for at finde ud af, hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af den operationelle faktor. Høj Brugernes vurdering Lav Lav Faktor1 Overordnet prioriteringskort Faktor 1 Muligheder Svagheder Prioritér Effekt af en forbedring Styrker Indsatsområder Faktor 2 Høj Faktor 2 Virksomhedstilfredshed Side [5] Specifikke prioriteringskort

7 Metode Prioriteringskortet fortolkning Muligheder Muligheder er kendetegnet ved at have en lille betydning for den overordnede faktor, samtidig med at de vurderes højt. For disse områder er det relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller alternativt at øge virksomhedernes opmærksomhed på området for derved øge betydningen. Styrker Områder kategoriseres som styrker, når de har stor betydning for virksomhedernes vurderingen af den overordnede faktor, samtidig med at de vurderes højt. Områder, der karakteriseres som styrker skal vedligeholdes, så de ikke mister styrke og derved potentielt kan blive indsatsområder. Prioriteringskortet opdeles i fire felter af en vandret og en lodret linie. Disse linier angiver gennemsnittet for henholdsvis virksomhedernes vurdering (den vandrette linie) og effekterne af en forbedring (den lodrette linie). Høj Virksomhedernes vurdering Muligheder Styrker Svagheder Indsatsområder Lav Lav Effekt af en forbedring Høj Svagheder Svagheder er kendetegnet ved at have en lille betydning for den overordnede faktor, samtidig med at de vurderes lavt. Svagheder bør derfor udelukkende prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få øget betydning for virksomhederne. Indsatsområder Indsatsområder har en stor betydning for den overordnede faktor, men vurderes lavt. Ethvert forbedringsarbejde bør derfor tage sit afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil resultere i det største afkast (i form af en øget vurdering af den overordnede faktor). Virksomhedstilfredshed Side [6]

8 Konklusioner og anbefalinger

9 Konklusioner Tilfredshed & Loyalitet Årets analyse viser samlet set et niveau lidt under middel i tilfredsheden blandt virksomhederne set i sammenligning med lignende analyser (indeks ). Mens mange skoler bevæger sig omkring gennemsnittet skiller især Den jydske Haandværkerskole (DJH) og Silkeborg TS sig ud ved at have de mest tilfredse virksomheder. Det er et gennemgående træk, at loyaliteten (samlet indeks ) på skolerne er højere end tilfredsheden. Også her er det DJH, som skiller sig ud med en imponerende høj loyalitetsscore. Brugersegmentering Segmenteringen af virksomhederne viser, at 2/3 er enten Kerneaftagere eller Ambassadører dvs. virksomheder der i høj eller meget høj grad er tilfredse og/eller loyale. Fundamentet er derfor tilfredsstillende. Segmenteringen viser også, at 16% er Kritiske aftagere og 12,6% er Trofaste aftagere dvs. to grupper af aftagere, som begge er meget lidt tilfredse. Det er her det videre arbejde skal sættes ind man bør få gjort disse to segmenter mere tilfredse og få fastholdt disse virksomheder i det vigtige samarbejde med skoler og elever. Det er endvidere blevet undersøgt hvorfor virksomhederne indgår i samarbejdet (dvs. udviser loyalitet) og her viser det sig, at der er en udbredt erkendelse af, at virksomhedernes medvirken er vigtig for fagenes overlevelse. Dog opleves ordningen også interessant i forhold til videre rekruttering. Det økonomiske perspektiv ( fordelagtig arbejdskraft ) spiller kun en marginal rolle. Konkrete forhold Analysen viser, at niveauet i Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen generelt vurderes højest (indeks ). Der er herefter et spring ned til den næstbedst vurderede faktor Image, som også har et acceptabelt niveau (indeks ). De tre øvrige faktorer Information, form & indhold, Eleven/lærlingen på skolen samt Almene fag vurderes alle under indeks, hvilket må betegnes som mindre tilfredsstillende. Der er dog indenfor alle faktorer både positive og negative afvigelser, når man kigger på de enkelte skolers resultater. Skabelse af Tilfredshed og Loyalitet Når man skal vurdere hvilken betydning skolens handlinger har i forhold til virksomhederne, kan man se det både i forhold til øget tilfredshed og øget loyalitet. I denne rapport er der analytisk lagt fokus på loyaliteten, da denne er den kritiske faktor i forhold til at samarbejdet mellem skole og arbejdsplads består. Dog skal man holde sig for øje at, loyalitetsfaktoren implicit indeholder tilfredshedsdimensionen, da denne teoretisk set er forløberen til øget loyalitet. Derfor vil de angivne indsatsområder både påvirke tilfredshed og loyalitet på samme tid. Analysen viser, at to forhold primært påvirker virksomhedernes loyalitet: Image og Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen. Det er disse to strategiske forhold, der først og fremmest skal overvåges og prioriteres i det videre arbejde, når man ser på erhvervsskolerne samlet. Det er dog vigtigt at påpege, at skolerapporterne på enkelte skoler kan vise andre betydninger der kan således være forskel på, hvad der betyder mest for virksomhederne fra skole til skole og fra uddannelse til uddannelse. Det er værd at bemærke, at de to ovennævnte forhold også er de to forhold, som vurderes relativt bedst af virksomhederne. Der er således noget der tyder på, at skolerne pt. prioriterer rigtigt i det daglige arbejde der er høje vurderinger på de forhold, der betyder noget for virksomhedernes tilfredshed og loyalitet! Specifikke vurderinger De specifikke områder under Image viser følgende: - skolerne opfattes primært som fagligt kompetente og kvalitetsbevidste (hhv. indeks og 66) - Kundeorienteringen er lav (indeks 58) og dækker over endnu lavere resultater for visse skoler. - Evnen til at være på forkant med udviklingen er det forhold der betyder mest i forhold til vurderingen af Image. De specifikke områder under Eleven/Lærlingen på Arbejdspladsen viser følgende: - Engagementet hos elever/lærlinge er i top (indeks 76) - Samarbejdsevnerne vurderes ligeledes meget højt (indeks 77) - Den teoretiske viden og evnen til at bringe ny faglig viden vurderes lavest indenfor Eleven/Lærlingen på Arbejdspladsen. De mindre betydningsfulde faktorer viser følgende interessante resultater: På Information, form & indhold opnås de bedste vurderinger på forholdene hjælper med papirarbejde og fagspecifikke fag har det rette fokus uden dog at være høje resultater. Virksomhederne oplever i udpræget grad ingen indflydelse på hvad der arbejdes med i skoleperioderne (indeks 27), ligesom synligheden også lille (indeks 38). Almene fag har generelt et lavt niveau, men dækker dog også over store forskelle skolerne imellem. Det er interessant, at fagene opleves som mere nyttige end havende det rette fokus. Ydermere er Almene fag, ikke overraskende, det forhold som har absolut mindst indflydelse på Tilfredshed og Loyalitet. Eleven/Lærlingen på skolen. Her er der er store forskelle i opfattelsen af, om man ved hvem man skal henvende sig til ved behov. Virksomhederne vurderer endvidere ikke at skolen stiller tilstrækkelige krav til adfærd og resultater (indeks ), men føler sig dog i højere grad informeret om netop adfærd og resultater (indeks ). Andre resultater Det er blevet forsøgt at få en pejling på i hvor høj grad virksomhederne udnytter deres godkendte antal praktikpladser. Her viser det sig at hele 48% af de virksomheder der pt. har én lærling/elev faktisk har godkendt mindst én plads herudover der er således et væsentligt udvidelsespotentiale i disse virksomheder. De overordnede indeks er også blevet splittet op på de 6 indgange bagerst i rapporten kan det ses hvilke uddannelser der indgår heri. Virksomhedstilfredshed Side [8]

10 Anbefalinger Når undersøgelsens resultater opsummeres, anbefales det, at prioritere følgende områder i det fremadrettede arbejde: Strategiske Indsatsområder: Information, Form og Indhold Prioriteres ved at fokusere på: - Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioder. - Synlig i praktikperioder. Styrker, som bør vedligeholdes: Image Vedligeholdes ved at fokusere på: - På forkant med udviklingen Eleven/Lærlingen på Arbejdspladsen Vedligeholdes ved at fokusere på: Virksomhedstilfredshed Side [9] - Praktiske færdigheder - Teoretiske viden

11 Overordnede resultater og prioritering

12 Tilfredshed & Loyalitet Benchmarking - Skoler 100 SAMLET Ålborg TS 90 CEU Kolding * Den jydske Haandværkerskole Grenå TS 59 66* Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS TEKO Randers TS Vitus Bering Silkeborg TS Tilfredshed Loyalitet * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser. Tilfredshed & Loyalitet Benchmarking De 6 indgange 100 Teknologi og kommunikation 90 Bygge og anlæg Tilfredshed Loyalitet 75 Håndværk og teknik Fra jord til bord Mekanik, transport og logistik Service Virksomhedstilfredshed Side [11]

13 Tilfredshed & Loyalitet Er der en sammenhæng mellem tilfredshed og loyalitet? 85 * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser. TEKO* Den jydske Haandværkerskole Loyalitet 75 Vitus Bering Selandia Odense TS SAMLET CEU Kolding Grenå TS Erhvervsskolen Hamlet Århus TS Fra jord til bord Bygge og anlæg Service Ålborg TS Randers TS Håndværk og teknik Teknologi og kommunikation Silkeborg TS Mekanik, transport og logistik Tilfredshed Tilfredshed & Loyalitet Er der en sammenhæng med virksomhedens størrelse? 100 Antal medarbejdere i virksomheden Virksomhedstilfredshed Side [12] 68 Tilfredshed 68 Loyalitet >0

14 Tilfredshed & Loyalitet Segmentering af virksomheder høj Den trofaste kunde aftagere Kernekunde Ambassadører Ambasadør 2002: xx% 2001: xx% DKI: xx% 12,6 % 25,7 % Loyalitet 2002: xx% 2001: xx% DKI xx% Kerneaftagere 41,7 % 2002: xx% 2001: xx% DKI: xx% lav Den kritiske kunde aftagere 2002: xx% 2001: xx% Den troløse kunde aftagere 16,0 % 4,0 % lav Tilfredshed høj Ambassadører er kendetegnet ved høj tilfredshed og loyalitet. Den yderst positive holdning bevirker, at disse virksomheder anbefaler praktikordningen til kolleger, samarbejdspartnere og bekendte, og at virksomhederne med stor sikkerhed vil fortsætte samarbejdet. Kerneaftagere har mellem-høj tilfredshed og loyalitet (uden at begge dog er høje på samme tid). Gruppen er generelt positivt stemt over for praktikordningen. Trofaste aftagere er kendetegnet ved lav tilfredshed og mellem-høj loyalitet. Når disse virksomheder - trods den lave tilfredshed - vælger at anbefale og genvælge praktikordningen, vil det typisk være begrundet i langvarige relationer til den samarbejdende skole. Troløse aftagere fremstår med mellem-høj tilfredshed og lav loyalitet. De troløse aftagere er kritiske og holder hele tiden øje med, om der er konkurrerende skoler, som tilbyder bedre ordninger. Nogen gange kan det også være ressourcemæssige forhold som gør, at man ikke kan vedligeholde relationen. Derfor kan disse virksomheder ikke være loyale. På-vej-væk aftagere har lav tilfredshed og lav loyalitet. Meget potentielle eks-aftagere. Virksomhedstilfredshed Side [13]

15 Tilfredshed & Loyalitet Hvorfra kommer loyaliteten? 100 SAMLET * * Ålborg TS CEU Kolding Den jydske Haandværkerskole Grenå TS Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS TEKO Randers TS Vitus Bering 30 Silkeborg TS Interessant i forhold til senere rekruttering Nødvendigt i forhold til fagets overlevelse * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser. 100 SAMLET 90 Ålborg TS CEU Kolding Virksomhedstilfredshed Side [14] * Giver "et friskt pust" * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser * Økonomisk fordelagtig arbejdskraft Den jydske Haandværkerskole Grenå TS Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS TEKO Randers TS Vitus Bering Silkeborg TS

16 Operationelle resultater og prioriteringer

17 Overordnede operationelle forhold Benchmarking - Skoler SAMLET Ålborg TS CEU Kolding 69 68* Den jydske Haandværkerskole Grenå TS * * Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS TEKO 46 Randers TS Vitus Bering Information, Form og Indhold Eleven/Lærlingen på skolen Almene fag Silkeborg TS * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser. 76* * SAMLET Ålborg TS CEU Kolding Den jydske Haandværkerskole Grenå TS Virksomhedstilfredshed Side [16] Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser. 58 Image Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS TEKO Randers TS Vitus Bering Silkeborg TS

18 Overordnede operationelle forhold Benchmarking De 6 indgange Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Fra jord til bord Mekanik, transport og logistik Information, Form og Indhold Eleven/Lærlingen på skolen Almene fag Service 77 Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Image Håndværk og teknik Fra jord til bord Mekanik, transport og logistik Service Virksomhedstilfredshed Side [17]

19 Overordnet strategisk prioritering Skabelse af Tilfredshed & Loyalitet Overordnet prioriteringskort: Muligheder Styrker Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Eleven/Lærlingen på skolen Almene fag Image Information, Form og Indhold Svagheder Indsatsområder Lav Betydning Høj Primære indsatsområde Virksomhedstilfredshed Side [18] Information, Form og Indhold Vedligehold styrker Image Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen

20 Information, Form og Indhold Vurdering og benchmarking SAMLET 69 69* 73 * Ålborg TS CEU Kolding * * Den jydske Haandværkerskole Grenå TS Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS 35 TEKO Randers TS Vitus Bering 20 Info om regler og formelle krav Hjælp med papirarbejde Synlig i praktikperioder Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioder Silkeborg TS * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser. SAMLET * Viden om, hvad skolen forventer, der arbejdes med i praktik * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser * Fagspecifikke fag har det rette fokus * Indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne Ålborg TS CEU Kolding Den jydske Haandværkerskole Grenå TS Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS TEKO Randers TS Vitus Bering Silkeborg TS Virksomhedstilfredshed Side [19]

21 Information, Form og Indhold Specifikt prioriteringskort Muligheder Styrker Fagspecifikke fag har det rette fokus Hjælp med papirarbejde Info om regler og formelle krav Viden om, hvad skolen forventer, der arbejdes med i praktik Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioder 30 Indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne Synlig i praktikperioder 20 Svagheder Lav Betydning Indsatsområder Høj Primære indsatsområder Virksomhedstilfredshed Side [20] Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioder Synlig i praktikperioder

22 Eleven/Lærlingen på skolen Vurdering og benchmarking SAMLET 73* Ålborg TS * CEU Kolding Den jydske Haandværkerskole Grenå TS Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS 41* TEKO Randers TS 30 Ved hvem man skal Skolen stiller tilstrækkelige henvende mig til ved behov krav til adfærd/resultater Information om adfærd og resultater Vitus Bering Silkeborg TS * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser. Virksomhedstilfredshed Side [21]

23 Eleven/Lærlingen på skolen Specifikt prioriteringskort Muligheder Styrker Ved hvem man skal henvende mig til ved behov Information om adfærd og resultater Skolen stiller tilstrækkelige krav til adfærd/resultater Svagheder Lav Betydning Indsatsområder Høj Primære indsatsområde Virksomhedstilfredshed Side [22] Skolen stiller tilstrækkelige krav til adfærd/resultater

24 Almene fag Vurdering og benchmarking SAMLET 75* 66 * * Ålborg TS CEU Kolding Den jydske Haandværkerskole Grenå TS Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS TEKO Randers TS Vitus Bering 30 Almene fags nyttighed Almene fag har det rette fokus God fordeling mellem almene og praktiske fag Silkeborg TS * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser. Virksomhedstilfredshed Side [23]

25 Almene fag Specifikt prioriteringskort Muligheder Styrker Almene fags nyttighed God fordeling mellem almene og praktiske fag Almene fag har det rette fokus Svagheder Lav Betydning Indsatsområder Høj Primære indsatsområde Virksomhedstilfredshed Side [24] Almene fag har det rette fokus

26 Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Vurdering og benchmarking 100 SAMLET 90 87* Ålborg TS CEU Kolding * * Den jydske Haandværkerskole Grenå TS Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS TEKO Randers TS Vitus Bering 30 Teoretiske viden Praktiske færdigheder Engagerede Silkeborg TS * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser * SAMLET Ålborg TS CEU Kolding * Bringer ny faglig viden * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser. 79* Ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads Samarbejdsevner Den jydske Haandværkerskole Grenå TS Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS TEKO Randers TS Vitus Bering Silkeborg TS Virksomhedstilfredshed Side [25]

27 Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Specifikt prioriteringskort 100 Muligheder Styrker 90 Samarbejdsevner Engagerede Bringer ny faglig viden Teoretiske viden Ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads Praktiske færdigheder Svagheder Lav Betydning Indsatsområder Høj Primære indsatsområder Virksomhedstilfredshed Side [26] Praktiske færdigheder Teoretiske viden

28 Image Vurdering og benchmarking 100 SAMLET 90 Ålborg TS CEU Kolding 81 75* * * Den jydske Haandværkerskole Grenå TS Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS TEKO Randers TS Vitus Bering 30 Samlede image Følger udviklingen inden for branchen På forkant med udviklingen Silkeborg TS * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser. 100 SAMLET 90 Ålborg TS CEU Kolding * 76 75* * Resultatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed grundet lav svarprocent og et lavt antal besvarelser Fagligt kompetent Kvalitetsbevidst Kundeorienteret * Den jydske Haandværkerskole Grenå TS Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS TEKO Randers TS Vitus Bering Silkeborg TS Virksomhedstilfredshed Side [27]

29 Image Specifikt prioriteringskort Muligheder Styrker Fagligt kompetent Kvalitetsbevidst Følger udviklingen inden for branchen På forkant med udviklingen Kundeorienteret Svagheder Lav Betydning Indsatsområder Høj Primære indsatsområde Virksomhedstilfredshed Side [28] På forkant med udviklingen

30 Baggrundsresultater: Udnyttelsesgrad af praktikpladser & Datagrundlag

31 Baggrundsresultater Udnyttelsesgrad af praktikpladser Antal benyttede pladser Udnyttelsesgrad 1 20% 3% 25% 3% 33% 7% % % >5 7% 35% 10% % 24% % 21% 75% 23% % 46% 100% 53% 58% 48% 48% 91% >100% 0% 4% 5% 6% 9% Virksomhedstilfredshed Side [30] Tabellen viser i hvor høj grad virksomhederne udnytter det antal praktikpladser, de har fået godkendt. For eksempel ses det, at 10% af de virksomheder, som på nuværende tidspunkt har 2 elever/lærlinge i praktik, faktisk kun har udnyttet % af deres godkendte antal praktikpladser.

32 Baggrundsresultater Datagrundlag Ålborg TS CEU Kolding Den jydske Grenå TS Haandværkerskole Erhvervsskolen Hamlet Odense TS Selandia Århus TS TEKO Randers TS Vitus Bering Silkeborg TS Total Total Indgangene Industrioperatør Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektriker Skiltemaler Grafisk trykker Teknologi og kommunikation Digital media Mediegrafiker Teknisk designer Tagdækker 2 2 Murer Struktør og brolægger Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Snedkeruddannelsen 5 5 Bygge og anlæg VVS-uddannelsen Ejendomsserviceassistent Bygningsmaler Teater- og udstillingsteknisk 3 3 assistent 547 Smedeuddannelsen Industrioperatør Værktøjsmager Kølemontør Industriteknikuddannelsen Metalsmed Håndværk og teknik Modelsnedker 2 2 Maritime håndværksfag Plastmager VVS-uddannelsen Anlægsgartner Dyrepasser Veterinærsygeplejerske Landbrugsuddannelsen Detailslagter Fra jord til bord Køkkenassistent Tjener Gastronom Bager, konditor og chokolade- og konfektureass. 244 Auto- og autoelektrouddannelsen Lastvognsmekaniker Karrosserismed Vognmaler Togklargører 1 1 Mekanik, transport og logistik Transportuddannelsen 7 7 Chauffør Lageruddannelsen Hospitalsteknisk assistent 5 5 Serviceassistent Optometrist (optiker) Service Tandklinikassistent Frisør Beklædningshåndværker Handelsskolernes Kontoruddannelse med specialer grundforløb Handelsuddannelse med specialer 3 3 Detailhandel med specialer Uden angivelse TOTAL Virksomhedstilfredshed Side [31]

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler EUD - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 2.035 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Aalborg Tekniske

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk designer Svarprocent: 42% (5 besvarelser ud af 12 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 18% (9 besvarelser ud af 51 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Murer Svarprocent: 23% (26 besvarelser ud af 114 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 24% (11 besvarelser ud af 46 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Københavns Tekniske Skole Svarprocent: 28% (434 besvarelser ud af 1.529 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning og konklusion

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværk Svarprocent: 27% (3.181 besvarelser ud af 11.692 mulige) VTU forår 6 Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: 18% (1 besvarelser ud af af 943 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 18% (256 besvarelser ud af af 1 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Selandia CEU Svarprocent: % (346 besvarelser ud af 867 mulige) Skolerapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 23% ( besvarelser ud af af 252 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 49% (52 besvarelser ud af 129 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

HANSENBERG. Svarprocent: 39% (400 besvarelser ud af 1014 mulige) Skolerapport

HANSENBERG. Svarprocent: 39% (400 besvarelser ud af 1014 mulige) Skolerapport VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 39% ( besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse CELF Svarprocent: % (4 besvarelser ud af af 5 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 42% (66 besvarelser ud af af 156 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2010 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2010 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Inspektørområde - Sukkertoppen Svarprocent: 38% (5 besvarelser ud af 13 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 214 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Træfagenes byg Svarprocent: 3% (25 besvarelser ud af 83 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Inspek. Område - Glostrup Svarprocent: 26% (73 besvarelser ud af 281 mulige) Specialrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 31% (3.854 besvarelser ud af 12.518 mulige) Netværksrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Learnmark Horsens Svarprocent: 33% (121 besvarelser ud af 362 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og

Læs mere

Agri College Aalborg

Agri College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Landbrugsudd. 64,9 75,3 52,6 Administration og information Rekruttering af elever 64,0 Skoleperiodernes indhold 64,7 69,4

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 272 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Personvognsmekaniker Svarprocent: 31% (16 besvarelser ud af 52 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1]

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: % (1.6 besvarelser ud af 2.446 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skolerapport [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Indhold

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 70,7 72,4 69,4 Administration og information Rekruttering af elever 71,6 71,1 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Industriteknikerudd. Tilfredshed 65,0 Loyalitet 81,6 52,8 Administration og information Rekruttering af elever 54,0 67,8

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse EUC Nord Svarprocent: 43% (15 besvarelser ud af 349 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Metal College Aalborg

Metal College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 58,7 Administration og information 72,7 52,2 Rekruttering af elever 53,3 65,4 Skoleperiodernes indhold 65,3 64,5 Motivation

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

SOSU C. Svarprocent: 55% (33 besvarelser ud af 60 mulige) Skolerapport

SOSU C. Svarprocent: 55% (33 besvarelser ud af 60 mulige) Skolerapport VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 55% (33 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (2286 besvarelser ud af 3116 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

VTU. Food College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse

VTU. Food College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tilfredshed 74,7 Loyalitet 82,1 64,3 Administration og information Rekruttering af elever 56,8 70,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Tech Aalborg r: Dental Food Style & Wellness Style & Wellness Tech Aalborg 76,7 60,3 Administration og information Rekruttering af elever

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 2842 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 01 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 60,3 74,6 5, Administration og information Rekruttering af elever 54,3 60,6 Skoleperiodernes indhold 64,4 Motivation Elevens

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

ES Benchmarkingnetværket samlet

ES Benchmarkingnetværket samlet ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse ES Benchmarkingnetværket samlet Svarprocent: % (24.372 besvarelser ud af 37.85 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (913 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1994 besvarelser ud af 2318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup Inspk.-omr. Glostrup Rapporten er baseret på 221 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Du bedes angive, hvor tilfreds du er alt i alt med det samlede uddannelsesforløb. Med uddannelsesforløb menes hele

Du bedes angive, hvor tilfreds du er alt i alt med det samlede uddannelsesforløb. Med uddannelsesforløb menes hele Samlet vurdering af uddannelsesforløb Du bedes angive, hvor tilfreds du er alt i alt med det samlede uddannelsesforløb. Med uddannelsesforløb menes hele elevens/lærlingens forløb fra start på [Skolenavn]

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde AARHUS TECH. Skolerapport. Svarprocent: 24% (279/1143)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde AARHUS TECH. Skolerapport. Svarprocent: 24% (279/1143) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 24% (2/1143) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Selandia - CEU Svarprocent: 73% (1912 besvarelser ud af 2612 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Landsgennemsnit EUD ekskl.

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 25 Skolerapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af 97 mulige. Svarprocenten er 87%. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (5 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser i ESB-netværket

Tilfredshedsundersøgelser i ESB-netværket Tilfredshedsundersøgelser i ESB-netværket Februar 2007 Præsentation & Vejledning Forord Vi kan lære af hinanden og vi behøver ikke altid selv opfinde den dybe tallerken. Dette er enkelt sagt, hvad vi i

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (897 besvarelser ud af 191 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus Uddannelser: proces Elektriker Industrioperatør Bygningsmaler Murer byggeuddannelse VVS kommunikation Grafisk tekniker Mediegrafiker Indledning

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Optometrist (optiker) Svarprocent: 21% (32 besvarelser ud af 151 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Svarprocent: 78% (11 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 253 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere