BIBLIOTEK OG TEATER I SMEDESTRÆDE VALBY august 2013 BIBLIOTEK OG TEATER I SMEDESTRÆDE VALBY DISPOSITIONSFORSLAG AUGUST 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEK OG TEATER I SMEDESTRÆDE VALBY august 2013 BIBLIOTEK OG TEATER I SMEDESTRÆDE VALBY DISPOSITIONSFORSLAG AUGUST 2013"

Transkript

1 VALBY VALBY DISPOSITIONSFORSLAG AUGUST 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 3 BAGGRUND 4 5 FORUDSÆTNINGER OG MULIGHEDER 29 PROCES 31 TIDSPLAN 38 BILAG 40 Dette projekt er udarbejdet under: Kultur og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Udgivet

3 VALBY INDLEDNING Nærværende dispositionsforslag afdækker mulighederne for en flytning af Valby Bibliotek med Borgerservice Kvik, der i dag ligger på Annexstræde 2, samt den teatersal der i dag er placeret i Prøvehallen, til Smedestræde 2. Københavns kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning og rådgivningsfirmaet Claus Bjarrum Arkitekter har udarbejdet forslaget i tæt samarbejde med Valby Lokaludvalg, områdefornyelse Gl. Valby, Center for Bydesign samt øvrige lokale interesser. Kulturgården Smedestræde 3

4 VALBY BAGGRUND Borgerrepræsentationen afsatte i maj millioner kroner til udarbejdelse af et dispositionsforslag, samt reservationsleje på 0,48 millioner kroner til leje af Smedestræde 2 i Efterfølgende godkendte Kulturog Fritidsudvalget 13. juni 2013, at Valby Langgade skulle indgå som option i forslaget. Dispositionsforslaget indeholder således et hovedforslag samt et optionsforslag, med en estimeret og periodiseret anlægsøkonomi for hvert forslag. Forslaget om flytning af bibliotek og teatersal til samme adresse på Smedestræde 2 sigter på at afhjælpe en række af de udfordringer, der i dag gør sig gældende for Valby Bibliotek og Teater V, samt det centrale Valby. - Valby bibliotek oplever stigende søgning, men udfordres af uhen- sigtsmæssig indretning og pladsmangel på den nuværende adresse. - Kombinationen af teatersal og sportshal i Prøvehallen medfører, at sportsudøvelse og teater gensidigt forstyrrer og hindrer aktivi- teter. Sportsudøvelsen i dagtimerne forstyrrer teaterets prøver og forestillinger og teaterets aftenforestillinger forhindrer effektiv udnyttelse af idrætsfaciliteterne. - Handelslivet omkring Valby Langgade mærkes i stigende grad af et manglende og sammenhængende byliv omkring centrum. - Styrke Valbys centrale byliv - og handelsliv. - Sikre det centrale Valbys bymæssige udtryk og arkitektoniske sammenhæng. En flytning af bibliotek og teater flugter desuden med ambitionerne om at styrke de Københavnske kulturenheders kapacitet, kvalitet og tilgængelighed gennem samtænkning - så de får rammer og ressourcer til at række ud mod omgivelserne, være opsøgende, henvende sig til flere brugergrupper og skabe grobund for flere samarbejder mellem kulturinstitutioner, skole og borgere. De lokale interessenter peger enstemmigt på, at en flytning af bibliotek og teatersal til Smedestræde 2, vil: - Styrke begge kulturinstitutioners tilbud til Valby og Københavns borgere, så institutionerne kan fungere som drivere for kulturlivet i Valby centrum. - Øge det samlede udbud og kvalitet i Valbys kultur- og idrætstil bud. Valby Langgade og Smedestræde 4

5 vision og profil 5 Smedestræde er et visionært projekt, som samler to nuværende kulturinstitutioner, Valby Bibliotek i Annexstræde og teatersalen i Prøvehallen, på en ny samlet location på Smedestræde i Valby, og dermed skaber et stærkt lokalt kulturelt centrum i Valby. Et stærkt kulturelt fyrtårn At lade to kulturinstitutioner som bibliotek og teater flytte sammen i fælles anlæg styrker bymidten i Valby, handelslivet langs Valby Langgade og det kulturelle vækstlag i et stærkt lokalt miljø. Med Kultur Valby som driver, er det ambitionen at skabe et kulturelt fyrtårn og styrke den kulturelle sammenhæng i Valby. Visionen er at gå fremtiden i møde og udvikle et partnerskab de to institutioner imellem, der vil få begge til at udvikle nye tilbud og inspirere andre institutioner i København. Der vil være stor fokus på at bruge forskellighed som en styrke, og fokus på sammen at blive Valbys nye stærke kulturelle mødested. - partnerskaber, som videreudvikler på Borgerservice Kvik i Københavns Kommune. - partnerskaber med Valbys folkeskoler med det formål at blive en aktiv kulturel spiller i udviklingen af fremtidens heldagsskole. - partnerskaber med andre kulturelle spillere i Valby og et samarbejde med de øvrige kultur- og biblioteksinstitutioner under Kultur Valby. At samle to kulturinstitutioner på Smedestræde vil sikre, at der vil være et pulserende og levende liv på alle tidspunkter af døgnet. Et aktivt der midt i byen i Valby. Et demokratisk rum Formålet med at samle to institutioner, - der i midten af handelslivet på Valby Langgade, er at skabe en levende institution og et demokratisk pladsrum. På Smedestræde er fokus fællesskabet i at fremme dannelse og kulturel bevidsthed. Stærke partnerskaber Synergi og kulturelle sammenhænge er kodeord for visionen om et fremtidigt bibliotek og teater i midten af Valby. Med partnerskaber som udgangspunkt og kerneaktivitet, samt et aktivt vindue ud i verden, kommer verden til Valby. - partnerskab med Teater V, som de næste fire år kan sætte teatersalen på landkortet.

6 biblioteket og teateret i byen 6 Et kulturelt og arkitektonisk fyrtårn på Valby Langgade skal indgå i den særlige bymæssige og arkitektoniske byfortælling, der kendetegner Smedestræde og det centrale Valby. Grundens beliggenhed i det centrale Valby er et aktiv, og det bedste udgangspunkt for at udvikle et kulturelt mødested af vital karakter. Men ikke alene det indholdsmæssige kan bære projektet frem. Byens rum og byens skala er en vigtig præmis i udviklingen af grunden på Smedestræde. Et byggeri af bymæssig karakter skal ligge der på hjørnet mellem Valby Langgade som byens handelsgade og Smedestræde, som er et historisk vidnesbyrd på den helt særlige Valby karakter tilbage til byen som landsby. Det nye bibliotek og teater skal derfor som bygning frem i Valby Langgade og være med til at definere handelsgadens rum, for på den måde at blive et aktiv i byens gadeliv og samtidig også forstærke de plads- og caférum, som allerede findes ved Valby Langgade. TORVEHALLERNE VALBY TINGSTED VALBY LANGGADE CAFÉMILJØ SMEDESTRÆDE 02 NORDISK FILM Som en forlængelse af Smedestrædebebyggelsens gårdrum skaber biblioteket og teateret sit eget demokratiske gårdrum. I samspil med den nyanlagte storbyhave længere nede af Smedestræde bliver biblioteket og teaterets gårdrum et samlingsrum, hvor kultur og byliv kan komme alle byens borgere til glæde. VALBY TINGSTED ASTA NIELSEN STRÆDE Den SMEDESTRÆDE nye 02 bygning på Smedestræde trækker sig svagt tilbage fra gaden og VALBY LANGGADE/KANTBEBYGGELSEN danner en mindre forplads foran bibliotekets indgang. ASTA NIELSEN STRÆDE SMEDESTRÆDE 02 DEL AF BYEN/BYEN EN DEL AF HUSET SMEDESTRÆDE VALBY LANGGADE SMEDESTRÆDE 1:1000 VALBY LANGGADE Valby Langgade - bykarakter Centrale Valby - plads- og bykarakter

7 synergi og sammenhænge 7 Bymæssig sammenhæng Det nye byggeri arbejder med byens skala som en stor meander, der tilpasser sig i højde og tagformer for på den måde på dynamisk vis at skabe sammenhæng og bevægelse i det nye anlæg. Som en del af byens skala og den bymæssige sammenhæng forholder det nye bibliotek og teater sig til de bygninger og bygningshøjder, der ligger omkring det. Mod Valby Langgade er bygningen i 2.5 etager, så den med sin bygningskrop i højde og udstrækning indgår i byens gadeskala. Mod Smedestræde nærmest vrider saddeltaget sig ned i en etage for at indgå i en skalamæssig samtale med de lave et etages huse som et historisk levn fra landsbyens skala. Mod nord og de høje 3 4 etages bygninger hæver taget sig til 3 etager for på den måde at tale med bygningerne i umiddelbar nærhed og på samme tid skabe den rumhøjde, som en moderne teatersal kræver. Det samlede bygningsmæssige anlæg er således skabt som dynamisk og levende fortælling om landsbyen, byen og fremtidens bygningsmæssige skala. Den bymæssige sammenhæng

8 Kulturelle sammenhæng Kultur SMEDESTRÆDE Valby har et større kulturnetværk 02 i Valby. Valby Bibliotek og Prøvehallen er allerede en del af dette netværk. Ved at samle Valby Bibliotek og teatersalen i Smedestræde opstår et nyt omdrejningspunkt, som med sit kulturelle fællesskab udvikler og forstærker det kulturelle netværk i Valby til fremtiden. KULTURNETVÆRK -KULTUR VALBY synergi og sammenhænge PRØVEHALLEN KULTURVALBY -EKSISTERENDE KULTURNETV Teater V og Idrætshus 8 VALBY BIBLIOTEK Lokal bibliotek Borgerservice Kvik VALBY KULTURHUS VALBY BIBLIOTEK VALBY KULTURHUS Værksteder: FabLab -digitalt fabrikationsværksted, Åbent Atelier, Åben Mødelokaler Café VIGERSLEV BIBLIOTEK Lokal bibliotek, ligger ifm. Kirsbærhavens Skole PRØVEHALLEN SMEDESTRÆDE 02 ZONE 2 Kultur for Børn: Holdaktiviteter, klubber, kreative tilbud Dans, Drama+Teater, Musik, Rytmik, Rollespil ZONE 2 VIGERSLEV BIBLIOTEK

9 9 Forbindelser og sammenhænge Mod Valby Langgade er biblioteket fremme i gadens liv og miljø for på den måde at blive en aktiv generator for bibliotekets rolle i byen. Mod Smedestræde, hvor bibliotekets hovedindgang findes, trækker huset sig svagt tilbage fra gadens linie for at åbne op mod Smedestræde og lede de besøgende mod porten, der fører ind til kulturgården og teateret. Teaterforestillingen starter på den måde helt fremme i Valby Langgade for teaterets publikum. Porten ind til kulturgården er porten til forestillingen. Portoverdækningen kan belyses med farvet lys eller farvet glas, som Olafur Eliassons Rainbow Panoroma på toppen af kunstmuseet AROS i Aarhus kan den lyse og iscenesættes som en del af den aktuelle forestilling. Kulturgården er en scene for demokrati og formidling. Biblioteket har her et rum, som de på alle måder kan iscenesætte med kulturarrangementer og kulturformidling, og teateret får her en ekstra scene foræret. Der vil være mulighed for at åbne teaterets facade og spille teater under åben himmel, - med gårdrummets landskabelige trappesering som publikumspladser. Koncerter, som Valby Sommerjazz og forestillinger under åben himmel. SMEDESTRÆDE 02 BYEN synergi og sammenhænge SMEDESTRÆDE 02 FORPLADSEN SMEDESTRÆDE 02 BIBLIOTEKET SMEDESTRÆDE 02 TEATRET SMEDESTRÆDE 02 ADGANG BIBLIOTEK OG TEATER Biblioteket i gadelivet Forplads bibliotek Bibliotekets adgang til gården Teaterets adgang til gården Bygning og gård

10 biblioteket og teateret i et døgn 10 Døgnet Under den bruger og interessentinddragende proces i udviklingen af dispositionsforslaget var et af emnerne døgnets rytme i biblioteket og teateret ud fra den tanke, at det, at de to institutioner i fremtiden skal kunne bo sammen. må kunne bruges i forhold til potentialet i et sådan fællesskab. Således blev repræsentanter fra biblioteket og Teater V bedt om at beskrive et døgn. Diagrammet Døgnet viser, hvordan rytmen i de to institutioner indfinder sig. DØGNET BIBLIOTEK OG TEATER Bibliotekets rytme er dynamisk og med korte skift alt efter hvilke brugere, der typisk bruger huset hvornår og hvilke arrangementer, der findes i huset. Bibliotekets åbningstid er med udgangspunkt i 8 22 samt det selvbetjente bibliotek. Biblioteket er ofte besøgt af børnegrupper i alle aldre i formiddagstimerne, mens studerende og læsegrupper kommer om eftermiddagen. Arrangementer er af kortere varighed i forhold til teateret. Dette peger på en placering af biblioteket fremme i gadebilledet, som en del af byens pulserende liv. Teaterets rytme er en anden. Aktiviteter strækker sig således over længere tid i løbet af dagen og kulminerer om aftenen. Prøver kan således strække sig over dag og aften, og forestillinger i eftermiddags og aftentimerne. Dette kan pege på, at det impulsive besøg fra gaden ikke er nødvendigt for teaterets kerneaktiviteter, - en beliggenhed mod gården er dermed oplagt i den overordnede disponering af grunden. 06 TEATER forestilling teknik i sal billetsalg skoleforestilling administration teknik prøver BIBLIOTEK arrangementer læsegrupper kurser daginstitutioner skoleklasser materiale håndtering borgerservice administration selvbetjening åbningstid 18 Sammen er de to rytmer interessante og vidner om at Smedestræde med samhørigheden af de to institutioner vil blive pulserende og levende på alle tidspunkter af døgnet. Et aktivt der midt i byen i Valby Døgnhjul bibliotek og teater

11 bibliotek og teater grundareal og m2 hovedforslag matrikel Grundareal Hovedforslaget er udarbejdet på matrikel 38 for disponering af et fremtidigt bibliotek og teater i Smedestræde i Valby. Derforuden er der som option udarbejdet et overordnet forslag til, hvordan biblioteket og teateret samlet kan disponeres på grunden, hvis matrikel 110a tilkøbes. SMEDESTRÆDE 02 NYT BIBLIOTEK OG TEATERSAL MATRIKEL 38: 1922 m2 ASTA NIELSEN STRÆDE Hovedforslaget redegør for bibliotekets og teaterets disponering i diagrammer, m2 opgørelser og tegninger, mens optionsforslaget alene redegør for, hvordan bygningen kan placeres på grunden samt det samlede antal m2. BEVARINGSVÆRDIGT HUS Grundplan: 122 m2 1. sal: 114 m2 Kælder: 50 m2 Samlede antal m2: 286 m Begge forslag bevarer det eksisterende hus mod Smedestræde som i Lokalplanen er vurderet bevaringsværdigt. BYGGEFELT MATR. 38 Grundplan ialt: Felt 01: Felt 02: Felt 03: 900 m2 375 m2 246 m2 279 m2 MATR. 38 BLIND VEJ 1. sal ialt: 621 m2 Felt 01: 375 m2 Felt 02: 246 m2 ( Felt 03: 279 m2 ) teater MATR. 110a 2. sal Felt 02: 246 m2 SMEDESTRÆDE Tagetage ialt: 392 m2 Felt 01: 258 m2 Felt 02: 134 m2 ( Felt 03: 205 m2 ) teater 01 Samlede antal m2: 2159 m2 VALBY LANGGADE Bebyggelsesprocent tilladt: (110%) minus bevaringsværdigt hus: 2114,2 m2 1828, 2 m2 1:500 Bebyggelsesareal lokalplan matrikel 38 DATO:

12 SMEDESTRÆDE 02 NYT BIBLIOTEK OG TEATERSAL bibliotek og teater grundareal og m2 option matrikel 38 og 110a 12 MATRIKEL 38: 1922 m2 MATRIKEL 110a: 977 m2 ASTA NIELSEN STRÆDE BEVARINGSVÆRDIGT HUS Grundplan: 122 m2 1. sal: 114 m2 Kælder: 50 m2 BYGGEFELT MATR. 110a Grundplan ialt: Felt 01: Felt 02: 398 m2 134 m2 264 m2 03 Samlede antal m2: BYGGEFELT MATR. 38 Grundplan ialt: Felt 01: Felt 02: Felt 03: 286 m2 900 m2 375 m2 246 m2 279 m2 1. sal ialt: 621 m2 Felt 01: 375 m2 Felt 02: 246 m2 ( Felt 03: 279 m2 ) teater 1. sal ialt: 398 m2 Felt 01: 134 m2 Felt 02: 264 m2 2. sal Felt 02: 264 m2 Tagetage ialt: 227 m2 Felt 01: 80 m2 Felt 02: 147 m2 Samlede antal m2: 1287 m2 MATR BLIND VEJ MATR. 110a 2. sal Felt 02: 246 m2 Bebyggelsesprocent tilladt: (110%) 1074 m2 SMEDESTRÆDE Tagetage ialt: 392 m2 Felt 01: 258 m2 Felt 02: 134 m2 ( Felt 03: 205 m2 ) teater 01 Samlede antal m2: 2159 m2 VALBY LANGGADE Bebyggelsesprocent tilladt: (110%) minus bevaringsværdigt hus: 2114,2 m2 1828, 2 m2 1:500 Bebyggelsesareal lokalplan matrikel 38 og matrikel 110a DATO:

13 hovedforslag matrikel Hovedforslag Hovedforslaget forholder sig alene til matrikel 38 og er udformet som et samlet anlæg, der med en glasoverdækning skaber forbindelse mellem det eksisterende bevaringsværdige hus på Smedestræde og det nye bygningsanlæg. Den stærkt skrånende grund fra Valby Langgade mod Asta Nielsens Stræde udnyttes dels i den interne rumlige fordeling af forskudte etager og i anlægget af kulturgården og bibliotekshaven. ASTA NIELSENS STRÆDE En stor trappe og rampe optager niveauforskellen som scenetrappe, adgangsrampe for handicappede og almindelig leg og effektive trapper, hvor dagsorden er fra et sted til et andet. GÅRDRUM FORPLADS VALBY LANGGADE Disponering af grund og bygning Smedestræde Model A: Hovedforslag Grundplan: 1110 m2 Gårdrum 650 m2

14 Arealer De to diagrammer rumprogram før og efter viser, hvordan biblioteket og teateret med en ny beliggenhed i Smedestræde for flere m2 og bedre plads, og dermed bedre muligheder for udvikling i fremtiden. De to institutioner har hver deres kerneområder i det nye anlæg. Således spilles der teater i en teatersal og drives bibliotek i biblioteksrum. Det er forudsat, at arealer til administration, mødelokaler etc. deles af de to institutioner. Biblioteket udvides fra de nuværende 1133 m2 til 1684 m2. Arealer til publikumsområder udvides fra de nuværende 400m2 i Annexstræde til godt 1000m2 inkl. offentlige mødefaciliteter til byens borgere. Teaterfunktionen udvides fra de nuværende 246 m2 i Prøvehallen til at råde over et areal på 730 m2. MODEL 1 hovedforslag arealer og m2 Teater - eksisterende Teater - nyt Teatersal/blackbox (netto) 236 m2 Teatersal/blackbox 270 m2 Kontor 10 m2 Foyer 70 m2 Prøvesal 130 m2 Depot/sidescene 85 m2 Produktionsrum/værksted 80 m2 Garderobe/systue/toilet/bad 95 m2 I alt 246 m2 I alt 730 m2 Bibliotek - eksisterende Bibliotek - nyt publikumsområde 659,3 m2 Publikumsområde 832 m2 Ankomst/scanningsområde 29,2 m2 Ankomst 120 m2 Materialehåndtering/depot 12 m2 Materialehåndtering/depot 77 m2 I alt 700,5 m2 I alt 1029 m2 14 Bibliotek birum - eksisterende Bibliotek birum/fælles med teater Kontorer/personalerum 241,1 m2 Administration/mødelokaler 295 m2 Kælder 168 m2 Logistik 60 m2 fyrrum 23,5 m2 Teknik/lager 300 m2 I alt 432,6 m2 I alt 655 m2 Samlet bruttoareal - eksisterende 1379,1 m2 Samlet bruttoareal - nyt 2414 m2 -heraf 300 m2 i kælder Samlet areal ift. bebyggelses-% 2114 m2 Tilladt areal ift. bebyggelses-% 2114 m2

15 Rumprogram - Før hovedforslag arealer og m2 Rumprogram - Efter 15 Teatersal Teatersal Foyer Kontor Prøvesal Depot/sidescene Produktionsrum/værksted Garderobe/systue Publikumsområde Publikumsområde Ankomst/scanningsområde Materialehåndtering Ankomst/scanningsområde Materialehåndtering Kontorer/personalerum Kælder Fyrrum Administration Mødelokale/kursus Mødelokale Teknik/lager Gangareal

16 VALBY Rumprogram Smedestræde 02 Nyt bibliotek og teatersal hovedforslag arealer og m2 Placering af funktioner Gangareal Prøvesal Mødelokale/kursus Mødelokale Administration Garderobe/systue Depot/sidescene Foyer Teatersal Produktionsrum/værksted Materialehåndtering Ankomst/scanningsområde Teknik/lager Publikumsområde 16

17 Bibliotek Biblioteket er placeret mod Valby Langgade og Smedestræde i form af det bevaringsværdige hus mod Smedestræde Ankomst bibliotek Biblioteket ønsker en levende og imødekommende entre til bibliotekets publikumsarealer med direkte adgang fra Valby Langgade og byens liv. Biblioteket rummer ikke cafe og en død foyer, - cafeen er en del af byen og Valby Langgades rum lidt længere nede af gaden. Ankomstrummet er dermed mere at betragte som en markedsplads - et levende rum som en del af byens rum. Som en del af biblioteket er Borgerservice Kvik en del af bygningens liv. Måske er den placeret i ankomstrummet, - måske er den placeret længere inde i biblioteket i forbindelse med andre af bibliotekets servicefunktioner. Der er i dette projekt ikke taget endeligt stilling til placeringen af Borgerservice Kvik. hovedforslag bibliotek funktioner 17 I Smedestræde 2 er et partnerskab mellem Borgerservice Kvik og KFF en videreudvikling og på relevante områder nytænkning opgaveløsningen. En nyindretning vil i den sammenhæng kunne åbne op for at tænke kulturdimensionen mere konkret ind i opgaveløsningen og dermed koble borgerserviceopgaverne med biblioteks- og kulturfagligheden til gavn for københavnerne - unge som gamle. Publikumsarealer bibliotek Bibliotekets publikumsarealer er på forskudte etager fordelt med børnebibliotek/ børnekulturzone i det bevaringsværdige hus mod Smedestræde mens voksenudlån og arrangementsområderer placeret mod Valby Langgade og mod matrikel 110a. Børneområdet og voksenområdet er forbundet med en glasoverdækket gangbro over porten og indgangen til teateret. Bevaringsværdigt hus Bibliotekets arealer Smedestræde Ankomstareal bibliotek Publikumsarealer biblioteket

18 hovedforslag bibliotek funktioner 18 Bibliotek materialehåndtering Bibliotekets område for materialehåndtering er placeret langs med kulturgården med direkte kontakt til publikumsområderne og dermed materialeområderne. Adgang til materialehåndteringen, som er kendetegnet ved tilkørsel af transportbiler, sker fra Asta Nielsens Stræde. Placeringen af materialehåndteringen udnytter grundens terrænfald således, at der fra Asta Nielsens Stræde er niveaufri adgang og fra publikumsarealerne mod Valby Langgade ligeledes kun er et halvt etagespring, som udlignes med elevator. Bibliotek og teater administration og mødelokaler Fælles administration og mødelokaler internt og for byens borgere er placeret på de øverste etager mellem kulturgården og matrikel 110a. Således fungerer de som et fællesområde mellem teater og bibliotek Kælder Mod Valby Langgade etableres kælder til teknik, lager, depoter etc. Bibliotekets arealer Smedestræde Materialehåndtering bibliotek Administration og mødelokaler bibliotek og teater Kælder bibliotek

19 hovedforslag teater funktioner 19 Teateret Teaterets funktioner er placeret med indgang fra kulturgården mod syd. Teatersal Teatersalen er placeret i længen mod nord med indgang til teaterfoyeren fra kulturgården. For at åbne mulighed for flere måder at lave forestillinger på foreslås det, at teaterets facade etableres med store porte ind mod teatersalen, som med valget om en blackbox som type af sal, giver mulighed dels for fleksible sceneopbygninger i selve teatersalen men også giver mulighed for at spille teater eller musik for publikum under åben himmel i kulturgården. Teater garderobe/ systue Mod øst i længen mod matrikel 110a etableres på første sal systue og garderobe Teater bagscene/ produktionsrum og kulissedepot Ligeledes i længen mod øst etableres produktionsrum og kulissedepot i stueetagen med direkte og niveaufri adgang til teatersalen mod nord. Teater prøvesal Oppe under taget i den nordlige længe etableres prøvesal henover teatersalen. Teaterets arealer Smedestræde Prøvesal teater Teatersal teater Bagscene/ produktionsrum og depot teater Garderobe og systue teater

20 hovedforslag stueplan og kælderplan 20 Plan stueetage bibliotek og teater Plan kælderetage bibliotek og teater

21 hovedforslag 1. sal 21 Plan 1. sal bibliotek og teater

22 hovedforslag 2. sal og tagplan 22 Plan 2. sal bibliotek og teater Tagplan bibliotek og teater

23 hovedforslag snit 23 Snit AA bibliotek og teater Snit BB bibliotek og teater

24 arkitektoniske referencer 24 Bymæssig og arkitektoniske referencer Dispositionsforslaget er ikke endeligt i sit udtryk, - men tager udgangspunkt i Lokalplanens krav til indpasning i en bymæssig kontekst. Således er bygningskroppene en moderne fortolkning af saddeltagets arkitektoniske formunivers. Materialemæssigt foreslås det, at byggeriet opføres i byen og Københavns typiske byggemateriale, - teglstenen. Nærværende referencer viser forskellige bud på, hvordan saddeltagets formmæssige univers på moderne vis kan gå fremtiden i møde, og ligeledes hvordan teglstenen som materiale kan anvendes i en moderne fortolkning af stenens intelligens. Reference teglsten Sorø Kunstmuseum Reference tagformer Favrholm Referencer bybygning/ tagformer

25 VALBY byens materialer Byens materialer Lokalplanen foreskriver, at byggeri på matrikel 38 skal opføres i teglsten, Københavns og byens naturlige materiale til byens huse. I forslaget er der således taget stilling til teglstenen som det foreslåede materiale i facader og tag. Udtrykket er skarpt arkitektonisk og prismatisk. Teglstenens farves skal undersøges nærmere og kan variere over teglstenens naturlige farver, som de to illustrationer viser. Eksempelvis et byggeri af gule teglsten eller et byggeri af grå teglsten. Gule teglsten kulturgården Grå teglsten kulturgården 25

26 Option I optionsforslaget er matrikel 110a inddraget som mulig byggegrund. Det arkitektoniske og bymæssige udgangspunkt er fælles for hovedforslag og optionsforslag. Med tilkøb af matrikel 110a er der mulighed for at udvide hovedforslagets bibliotek og teater m2 tal med op til 1000m2. MODEL 2 option matrikel 38 og 110a Teater - eksisterende Teater - nyt Teatersal/blackbox (netto) 236 m2 Teatersal/blackbox 350 m2 Kontor 10 m2 Foyer 100 m2 Prøvesal 150 m2 Sidescene 80 m2 Depot 80 m2 Produktionsrum 80 m2 Værksted 150 m2 Garderobe/systue/toilet/bad 98 m2 I alt 246 m2 I alt 1088 m2 26 Bibliotek - eksisterende Bibliotek - nyt publikumsområde 659,3 m2 Publikumsområde 1525 m2 Ankomst/scanningsområde 29,2 m2 Ankomst 120 m2 Materialehåndtering/depot 12 m2 Materialehåndtering/depot 100 m2 I alt 700,5 m2 I alt 1745 m2 Bibliotek birum - eksisterende Bibliotek birum/fælles med teater Kontorer/personalerum 241,1 m2 Administration/mødelokaler 295 m2 Kælder 168 m2 Logistik 60 m2 fyrrum 23,5 m2 Teknik/lager 300 m2 I alt 432,6 m2 I alt 655 m2 Samlet bruttoareal - eksisterende 1379,1 m2 Samlet bruttoareal - nyt 3488 m2 -heraf 300 m2 i kælder Samlet areal ift. bebyggelses-% 3188 m2 Tilladt areal ift. bebyggelses-% matr. 110a 2114 m2 Tilladt areal ift. bebyggelses-% matr m2 Tilladt areal ift. bebyggelses-% - Samlet 3188 m2

27 option matrikel 38 og 110a 27 Med tilkøb af matrikel 110a og en mulighed for at bygge fuldt op mod Valby Langgade opnås et mere helstøbt udtryk mod Valby Langgade og byens rum. Ligeledes bliver der mulighed for at udvide forpladsen ved indgangen til biblioteket fra Smedestræde, hvilket er et stærkt lokalt ønske. Med tilkøb af matrikel 110a åbnes endeligt op for muligheden for en stærk eksponering af biblioteket og teater på gavlen mod øst. En gavl, som er tydelig og vigtig i oplevelsen af at bevæge sig ned af bakken fra Carlsberg med det centrale Valby. ASTA NIELSENS STRÆDE Et stærkt hjørne med stærke kulturelle budskaber. GÅRDRUM FORPLADS VALBY LANGGADE Disponering af grund og bygning Smedestræde Model B: Option Grundplan: 1570 m gårdrum: 500 m2

28 option matrikel 38 og 110a indpasning i byen 28 Den bymæssige sammenhæng

29 FORUDSÆTNINGER OG MULIGHEDER lokalplan, arkæologi, forurening 29 Lokalplan For grunden på Valby Langgade og Smedestræde 2 er Lokalplan nr. 218 gældende. Hovedforslag samt optionen tager begge udgangspunkt i den foreliggende lokalplan for hvad angår mulige byggefelter, bebyggelsesprocent samt bygningshøjder. Dog må det forudses, at der skal søges dispensation for en udvidelse af byggefeltet ind mod det fremtidige gårdrum for hvad angår hovedforslaget, idet de nuværende byggelinier ikke tillader rumlige og funktionelle sammenhænge i den fremtidige bygning. Der bygges helt i skel mod matrikel 110a samt mod Asta Nielsens Stræde i henhold til byggelinier i lokalplan. Bevaringsværdig bebyggelse, - Smedestræde 2 Den eksisterende bebyggelse på matrikel 38 er delt i to kategorier. Værkstedsbygninger kan rives ned, hvilket er forudsætning for grundens udnyttelse. De eksisterende værkstedsbygninger er derfor forudsat nedrevet i dispositionsforslaget. Huset, - Smedestræde 2 er vurderet bevaringsværdigt. Huset bevares og renoveres i dispositionsforslaget. Omfang Hovedforslaget forholder sig alene til matrikel 38,mens optionsforslaget inddrager matrikel 110a, hvorfor det eksisterende hus på matrikel 110a i optionsforslaget forudsættes nedrevet. Parkering Parkering er én parkeringsplads pr. 100 m2. I hovedforslag skal der anlægges 21 parkeringspladser. I optionsforslaget skal der anlægges 34 parkeringspladser. Parkeringspladser anlægges ikke på egen matrikel i nogen af de to forslag. Der er mulighed for fremtidige parkeringspladser i to nærliggende parkeringshuse ved Spinderiet samt ved bebyggelsen Sdr. Fasanvej i Valby. Arkæologiske forhold Lokalplan nr. 218 nævner, at gravearbejder kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov om museer. Københavns Bymuseum har udtalt følgende i forhold til fremtidige byggearbejder på matriklen. Hvis der påtræffes arkæologiske levn under anlægsarbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan dette resultere i påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov om museer mv. 26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum står, som Kulturstyrelsens repræsentant, til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdets begyndelse. En arkæologisk forundersøgelse vil kraftigt reducere risikoen for en uplanlagt, midlertidig standsning af arbejdet. Forurening, nedrivning og affaldshåndtering af eksisterende bygninger Teknologisk Institut har foretaget en indledende screening af den samlede bygningsmasse på matrikel 38. Følgende formål med screeningen har været: - At kortlægge omfang af fugt og skimmelvækst samt skadelige stoffer i hovedbygningen med henblik på sanering og renovering. - At foretage en indledende gennemgang og visuel screening for miljøskadelige stoffer med henblik på en sanering og nedrivning - At opstille overordnede økonomiske overslag i henhold til ovennævnte opdeling Hovedbygningen mod Smedestræde 02 er bevaringsværdig og renoveres og saneres derfor. Værkstedsbygninger samt kontor skal nedrives og bortskaffes. Hovedbygningen Hovedbygningen er visuelt gennemgået for fugt, skimmelvækst og trænedbrydende svamp. Der er fundet fugt, skimmelvækst og trænedbrydende svamp fugt og skimmelsvamp samt trænedbrydende svamp i etagedæk. Derudover er der fundet asbestholdige materialer i kælder og 1. Sal. Dette er prissat i den økonomiske opstilling for forslaget. Hovedbygningen fremstår i en generel særdeles dårlig stand og der må derfor påregnes væsentlige renoveringsomkostninger. Værksteds- og kontorbygninger Der er fundet såvel asbest, bly, olieforurenet beton, kviksølv i maling, PCB i værksteds- og kontorbygningerne. Dette forhold indgår som post i den økonomiske opstilling inklusiv nedrivningshåndtering samt bortskaffelse og deponi. Samlet rapport om den udarbejdede screening er vedlagt som bilag. Forurenet jord og jordhåndtering Franck Geoteknik har foretaget en miljøscreening og de geotekniske forhold på matrikel 38. Følgende gør sig gældende: Geoteknik Der er ikke fundet særlige geotekniske forhold. Byggeriet kan opføres med kælder med dyb og direkte fundering. Tilløbende vand kan fjernes ved lænsepumpning og drænrender. Kældergulve kan udføres som almindelige terrændæk.

30 FORUDSÆTNINGER OG MULIGHEDER lokalplan, arkæologi, forurening 30 Jordforurening Der er konstateret forurening i overfladejorden af tjærestoffer, tungmetaller og tidligere kulbrinter. Ligeledes er der konstateret forurening af chlorerede opløsningsmidler. Langs matriklens nordskel er der konstateret en kraftig petroleumsforurening meter ind på matriklen. Konklusion De udførte analyser indikerer, at der er adskillige miljømæssige problemer forbundet med grunden. Der skal således påregnes ekstra omkostninger ved byggeri til oprensning og bortkørsel af jord ved byggeri på grunden, hvilket er indarbejdet i den økonomiske opstilling for projektet. Med den foretagne miljøscreening er historikken på grunden og de miljøtekniske undersøgelser foretaget. En 8 tilladelse skal indhentes ved en fremtidig byggestart. En sådan ansøgning vil kunne udarbejdes så snart der foreligger et detaljeret projekt.

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS AKTIVITETSLAND I BLOKHUS NOMINI NORDJYSKE MINIDESTINATIONER I UDVIKLING SKITSEFORSLAG 11. JANUAR 2012 CXR A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L

Læs mere

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 1 INDHOLD VISION 3 VIRKELIGGØRELSE AF PROJEKTET 5 INSTITUTIONERNE - HVEM ER VI OG HVAD VIL VI 6 Vor Frelsers Kirke

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Byens Hus i Kokkedal - det kreative samlingssted Workshop omkring placering

Byens Hus i Kokkedal - det kreative samlingssted Workshop omkring placering Workshop 1, Byens Hus side 1 af 7 Byens Hus i Kokkedal - det kreative samlingssted Workshop omkring placering Kokkedal Skole, 10 marts kl. 17.30-19.30 Indledning I december 2013 vedtog Byrådet i Fredensborg

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

HERLEV BIBLIOTEK. Koncept for en forandringsproces

HERLEV BIBLIOTEK. Koncept for en forandringsproces HERLEV BIBLIOTEK Koncept for en forandringsproces 2020 INDHOLD Indledning Bygningsrammen I gadebilledet Det indre rum Rumlige muligheder Bindeled til byen Synlighed og eksponering Visuel kontakt Flow og

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere