BIBLIOTEK OG TEATER I SMEDESTRÆDE VALBY august 2013 BIBLIOTEK OG TEATER I SMEDESTRÆDE VALBY DISPOSITIONSFORSLAG AUGUST 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEK OG TEATER I SMEDESTRÆDE VALBY august 2013 BIBLIOTEK OG TEATER I SMEDESTRÆDE VALBY DISPOSITIONSFORSLAG AUGUST 2013"

Transkript

1 VALBY VALBY DISPOSITIONSFORSLAG AUGUST 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 3 BAGGRUND 4 5 FORUDSÆTNINGER OG MULIGHEDER 29 PROCES 31 TIDSPLAN 38 BILAG 40 Dette projekt er udarbejdet under: Kultur og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Udgivet

3 VALBY INDLEDNING Nærværende dispositionsforslag afdækker mulighederne for en flytning af Valby Bibliotek med Borgerservice Kvik, der i dag ligger på Annexstræde 2, samt den teatersal der i dag er placeret i Prøvehallen, til Smedestræde 2. Københavns kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning og rådgivningsfirmaet Claus Bjarrum Arkitekter har udarbejdet forslaget i tæt samarbejde med Valby Lokaludvalg, områdefornyelse Gl. Valby, Center for Bydesign samt øvrige lokale interesser. Kulturgården Smedestræde 3

4 VALBY BAGGRUND Borgerrepræsentationen afsatte i maj millioner kroner til udarbejdelse af et dispositionsforslag, samt reservationsleje på 0,48 millioner kroner til leje af Smedestræde 2 i Efterfølgende godkendte Kulturog Fritidsudvalget 13. juni 2013, at Valby Langgade skulle indgå som option i forslaget. Dispositionsforslaget indeholder således et hovedforslag samt et optionsforslag, med en estimeret og periodiseret anlægsøkonomi for hvert forslag. Forslaget om flytning af bibliotek og teatersal til samme adresse på Smedestræde 2 sigter på at afhjælpe en række af de udfordringer, der i dag gør sig gældende for Valby Bibliotek og Teater V, samt det centrale Valby. - Valby bibliotek oplever stigende søgning, men udfordres af uhen- sigtsmæssig indretning og pladsmangel på den nuværende adresse. - Kombinationen af teatersal og sportshal i Prøvehallen medfører, at sportsudøvelse og teater gensidigt forstyrrer og hindrer aktivi- teter. Sportsudøvelsen i dagtimerne forstyrrer teaterets prøver og forestillinger og teaterets aftenforestillinger forhindrer effektiv udnyttelse af idrætsfaciliteterne. - Handelslivet omkring Valby Langgade mærkes i stigende grad af et manglende og sammenhængende byliv omkring centrum. - Styrke Valbys centrale byliv - og handelsliv. - Sikre det centrale Valbys bymæssige udtryk og arkitektoniske sammenhæng. En flytning af bibliotek og teater flugter desuden med ambitionerne om at styrke de Københavnske kulturenheders kapacitet, kvalitet og tilgængelighed gennem samtænkning - så de får rammer og ressourcer til at række ud mod omgivelserne, være opsøgende, henvende sig til flere brugergrupper og skabe grobund for flere samarbejder mellem kulturinstitutioner, skole og borgere. De lokale interessenter peger enstemmigt på, at en flytning af bibliotek og teatersal til Smedestræde 2, vil: - Styrke begge kulturinstitutioners tilbud til Valby og Københavns borgere, så institutionerne kan fungere som drivere for kulturlivet i Valby centrum. - Øge det samlede udbud og kvalitet i Valbys kultur- og idrætstil bud. Valby Langgade og Smedestræde 4

5 vision og profil 5 Smedestræde er et visionært projekt, som samler to nuværende kulturinstitutioner, Valby Bibliotek i Annexstræde og teatersalen i Prøvehallen, på en ny samlet location på Smedestræde i Valby, og dermed skaber et stærkt lokalt kulturelt centrum i Valby. Et stærkt kulturelt fyrtårn At lade to kulturinstitutioner som bibliotek og teater flytte sammen i fælles anlæg styrker bymidten i Valby, handelslivet langs Valby Langgade og det kulturelle vækstlag i et stærkt lokalt miljø. Med Kultur Valby som driver, er det ambitionen at skabe et kulturelt fyrtårn og styrke den kulturelle sammenhæng i Valby. Visionen er at gå fremtiden i møde og udvikle et partnerskab de to institutioner imellem, der vil få begge til at udvikle nye tilbud og inspirere andre institutioner i København. Der vil være stor fokus på at bruge forskellighed som en styrke, og fokus på sammen at blive Valbys nye stærke kulturelle mødested. - partnerskaber, som videreudvikler på Borgerservice Kvik i Københavns Kommune. - partnerskaber med Valbys folkeskoler med det formål at blive en aktiv kulturel spiller i udviklingen af fremtidens heldagsskole. - partnerskaber med andre kulturelle spillere i Valby og et samarbejde med de øvrige kultur- og biblioteksinstitutioner under Kultur Valby. At samle to kulturinstitutioner på Smedestræde vil sikre, at der vil være et pulserende og levende liv på alle tidspunkter af døgnet. Et aktivt der midt i byen i Valby. Et demokratisk rum Formålet med at samle to institutioner, - der i midten af handelslivet på Valby Langgade, er at skabe en levende institution og et demokratisk pladsrum. På Smedestræde er fokus fællesskabet i at fremme dannelse og kulturel bevidsthed. Stærke partnerskaber Synergi og kulturelle sammenhænge er kodeord for visionen om et fremtidigt bibliotek og teater i midten af Valby. Med partnerskaber som udgangspunkt og kerneaktivitet, samt et aktivt vindue ud i verden, kommer verden til Valby. - partnerskab med Teater V, som de næste fire år kan sætte teatersalen på landkortet.

6 biblioteket og teateret i byen 6 Et kulturelt og arkitektonisk fyrtårn på Valby Langgade skal indgå i den særlige bymæssige og arkitektoniske byfortælling, der kendetegner Smedestræde og det centrale Valby. Grundens beliggenhed i det centrale Valby er et aktiv, og det bedste udgangspunkt for at udvikle et kulturelt mødested af vital karakter. Men ikke alene det indholdsmæssige kan bære projektet frem. Byens rum og byens skala er en vigtig præmis i udviklingen af grunden på Smedestræde. Et byggeri af bymæssig karakter skal ligge der på hjørnet mellem Valby Langgade som byens handelsgade og Smedestræde, som er et historisk vidnesbyrd på den helt særlige Valby karakter tilbage til byen som landsby. Det nye bibliotek og teater skal derfor som bygning frem i Valby Langgade og være med til at definere handelsgadens rum, for på den måde at blive et aktiv i byens gadeliv og samtidig også forstærke de plads- og caférum, som allerede findes ved Valby Langgade. TORVEHALLERNE VALBY TINGSTED VALBY LANGGADE CAFÉMILJØ SMEDESTRÆDE 02 NORDISK FILM Som en forlængelse af Smedestrædebebyggelsens gårdrum skaber biblioteket og teateret sit eget demokratiske gårdrum. I samspil med den nyanlagte storbyhave længere nede af Smedestræde bliver biblioteket og teaterets gårdrum et samlingsrum, hvor kultur og byliv kan komme alle byens borgere til glæde. VALBY TINGSTED ASTA NIELSEN STRÆDE Den SMEDESTRÆDE nye 02 bygning på Smedestræde trækker sig svagt tilbage fra gaden og VALBY LANGGADE/KANTBEBYGGELSEN danner en mindre forplads foran bibliotekets indgang. ASTA NIELSEN STRÆDE SMEDESTRÆDE 02 DEL AF BYEN/BYEN EN DEL AF HUSET SMEDESTRÆDE VALBY LANGGADE SMEDESTRÆDE 1:1000 VALBY LANGGADE Valby Langgade - bykarakter Centrale Valby - plads- og bykarakter

7 synergi og sammenhænge 7 Bymæssig sammenhæng Det nye byggeri arbejder med byens skala som en stor meander, der tilpasser sig i højde og tagformer for på den måde på dynamisk vis at skabe sammenhæng og bevægelse i det nye anlæg. Som en del af byens skala og den bymæssige sammenhæng forholder det nye bibliotek og teater sig til de bygninger og bygningshøjder, der ligger omkring det. Mod Valby Langgade er bygningen i 2.5 etager, så den med sin bygningskrop i højde og udstrækning indgår i byens gadeskala. Mod Smedestræde nærmest vrider saddeltaget sig ned i en etage for at indgå i en skalamæssig samtale med de lave et etages huse som et historisk levn fra landsbyens skala. Mod nord og de høje 3 4 etages bygninger hæver taget sig til 3 etager for på den måde at tale med bygningerne i umiddelbar nærhed og på samme tid skabe den rumhøjde, som en moderne teatersal kræver. Det samlede bygningsmæssige anlæg er således skabt som dynamisk og levende fortælling om landsbyen, byen og fremtidens bygningsmæssige skala. Den bymæssige sammenhæng

8 Kulturelle sammenhæng Kultur SMEDESTRÆDE Valby har et større kulturnetværk 02 i Valby. Valby Bibliotek og Prøvehallen er allerede en del af dette netværk. Ved at samle Valby Bibliotek og teatersalen i Smedestræde opstår et nyt omdrejningspunkt, som med sit kulturelle fællesskab udvikler og forstærker det kulturelle netværk i Valby til fremtiden. KULTURNETVÆRK -KULTUR VALBY synergi og sammenhænge PRØVEHALLEN KULTURVALBY -EKSISTERENDE KULTURNETV Teater V og Idrætshus 8 VALBY BIBLIOTEK Lokal bibliotek Borgerservice Kvik VALBY KULTURHUS VALBY BIBLIOTEK VALBY KULTURHUS Værksteder: FabLab -digitalt fabrikationsværksted, Åbent Atelier, Åben Mødelokaler Café VIGERSLEV BIBLIOTEK Lokal bibliotek, ligger ifm. Kirsbærhavens Skole PRØVEHALLEN SMEDESTRÆDE 02 ZONE 2 Kultur for Børn: Holdaktiviteter, klubber, kreative tilbud Dans, Drama+Teater, Musik, Rytmik, Rollespil ZONE 2 VIGERSLEV BIBLIOTEK

9 9 Forbindelser og sammenhænge Mod Valby Langgade er biblioteket fremme i gadens liv og miljø for på den måde at blive en aktiv generator for bibliotekets rolle i byen. Mod Smedestræde, hvor bibliotekets hovedindgang findes, trækker huset sig svagt tilbage fra gadens linie for at åbne op mod Smedestræde og lede de besøgende mod porten, der fører ind til kulturgården og teateret. Teaterforestillingen starter på den måde helt fremme i Valby Langgade for teaterets publikum. Porten ind til kulturgården er porten til forestillingen. Portoverdækningen kan belyses med farvet lys eller farvet glas, som Olafur Eliassons Rainbow Panoroma på toppen af kunstmuseet AROS i Aarhus kan den lyse og iscenesættes som en del af den aktuelle forestilling. Kulturgården er en scene for demokrati og formidling. Biblioteket har her et rum, som de på alle måder kan iscenesætte med kulturarrangementer og kulturformidling, og teateret får her en ekstra scene foræret. Der vil være mulighed for at åbne teaterets facade og spille teater under åben himmel, - med gårdrummets landskabelige trappesering som publikumspladser. Koncerter, som Valby Sommerjazz og forestillinger under åben himmel. SMEDESTRÆDE 02 BYEN synergi og sammenhænge SMEDESTRÆDE 02 FORPLADSEN SMEDESTRÆDE 02 BIBLIOTEKET SMEDESTRÆDE 02 TEATRET SMEDESTRÆDE 02 ADGANG BIBLIOTEK OG TEATER Biblioteket i gadelivet Forplads bibliotek Bibliotekets adgang til gården Teaterets adgang til gården Bygning og gård

10 biblioteket og teateret i et døgn 10 Døgnet Under den bruger og interessentinddragende proces i udviklingen af dispositionsforslaget var et af emnerne døgnets rytme i biblioteket og teateret ud fra den tanke, at det, at de to institutioner i fremtiden skal kunne bo sammen. må kunne bruges i forhold til potentialet i et sådan fællesskab. Således blev repræsentanter fra biblioteket og Teater V bedt om at beskrive et døgn. Diagrammet Døgnet viser, hvordan rytmen i de to institutioner indfinder sig. DØGNET BIBLIOTEK OG TEATER Bibliotekets rytme er dynamisk og med korte skift alt efter hvilke brugere, der typisk bruger huset hvornår og hvilke arrangementer, der findes i huset. Bibliotekets åbningstid er med udgangspunkt i 8 22 samt det selvbetjente bibliotek. Biblioteket er ofte besøgt af børnegrupper i alle aldre i formiddagstimerne, mens studerende og læsegrupper kommer om eftermiddagen. Arrangementer er af kortere varighed i forhold til teateret. Dette peger på en placering af biblioteket fremme i gadebilledet, som en del af byens pulserende liv. Teaterets rytme er en anden. Aktiviteter strækker sig således over længere tid i løbet af dagen og kulminerer om aftenen. Prøver kan således strække sig over dag og aften, og forestillinger i eftermiddags og aftentimerne. Dette kan pege på, at det impulsive besøg fra gaden ikke er nødvendigt for teaterets kerneaktiviteter, - en beliggenhed mod gården er dermed oplagt i den overordnede disponering af grunden. 06 TEATER forestilling teknik i sal billetsalg skoleforestilling administration teknik prøver BIBLIOTEK arrangementer læsegrupper kurser daginstitutioner skoleklasser materiale håndtering borgerservice administration selvbetjening åbningstid 18 Sammen er de to rytmer interessante og vidner om at Smedestræde med samhørigheden af de to institutioner vil blive pulserende og levende på alle tidspunkter af døgnet. Et aktivt der midt i byen i Valby Døgnhjul bibliotek og teater

11 bibliotek og teater grundareal og m2 hovedforslag matrikel Grundareal Hovedforslaget er udarbejdet på matrikel 38 for disponering af et fremtidigt bibliotek og teater i Smedestræde i Valby. Derforuden er der som option udarbejdet et overordnet forslag til, hvordan biblioteket og teateret samlet kan disponeres på grunden, hvis matrikel 110a tilkøbes. SMEDESTRÆDE 02 NYT BIBLIOTEK OG TEATERSAL MATRIKEL 38: 1922 m2 ASTA NIELSEN STRÆDE Hovedforslaget redegør for bibliotekets og teaterets disponering i diagrammer, m2 opgørelser og tegninger, mens optionsforslaget alene redegør for, hvordan bygningen kan placeres på grunden samt det samlede antal m2. BEVARINGSVÆRDIGT HUS Grundplan: 122 m2 1. sal: 114 m2 Kælder: 50 m2 Samlede antal m2: 286 m Begge forslag bevarer det eksisterende hus mod Smedestræde som i Lokalplanen er vurderet bevaringsværdigt. BYGGEFELT MATR. 38 Grundplan ialt: Felt 01: Felt 02: Felt 03: 900 m2 375 m2 246 m2 279 m2 MATR. 38 BLIND VEJ 1. sal ialt: 621 m2 Felt 01: 375 m2 Felt 02: 246 m2 ( Felt 03: 279 m2 ) teater MATR. 110a 2. sal Felt 02: 246 m2 SMEDESTRÆDE Tagetage ialt: 392 m2 Felt 01: 258 m2 Felt 02: 134 m2 ( Felt 03: 205 m2 ) teater 01 Samlede antal m2: 2159 m2 VALBY LANGGADE Bebyggelsesprocent tilladt: (110%) minus bevaringsværdigt hus: 2114,2 m2 1828, 2 m2 1:500 Bebyggelsesareal lokalplan matrikel 38 DATO:

12 SMEDESTRÆDE 02 NYT BIBLIOTEK OG TEATERSAL bibliotek og teater grundareal og m2 option matrikel 38 og 110a 12 MATRIKEL 38: 1922 m2 MATRIKEL 110a: 977 m2 ASTA NIELSEN STRÆDE BEVARINGSVÆRDIGT HUS Grundplan: 122 m2 1. sal: 114 m2 Kælder: 50 m2 BYGGEFELT MATR. 110a Grundplan ialt: Felt 01: Felt 02: 398 m2 134 m2 264 m2 03 Samlede antal m2: BYGGEFELT MATR. 38 Grundplan ialt: Felt 01: Felt 02: Felt 03: 286 m2 900 m2 375 m2 246 m2 279 m2 1. sal ialt: 621 m2 Felt 01: 375 m2 Felt 02: 246 m2 ( Felt 03: 279 m2 ) teater 1. sal ialt: 398 m2 Felt 01: 134 m2 Felt 02: 264 m2 2. sal Felt 02: 264 m2 Tagetage ialt: 227 m2 Felt 01: 80 m2 Felt 02: 147 m2 Samlede antal m2: 1287 m2 MATR BLIND VEJ MATR. 110a 2. sal Felt 02: 246 m2 Bebyggelsesprocent tilladt: (110%) 1074 m2 SMEDESTRÆDE Tagetage ialt: 392 m2 Felt 01: 258 m2 Felt 02: 134 m2 ( Felt 03: 205 m2 ) teater 01 Samlede antal m2: 2159 m2 VALBY LANGGADE Bebyggelsesprocent tilladt: (110%) minus bevaringsværdigt hus: 2114,2 m2 1828, 2 m2 1:500 Bebyggelsesareal lokalplan matrikel 38 og matrikel 110a DATO:

13 hovedforslag matrikel Hovedforslag Hovedforslaget forholder sig alene til matrikel 38 og er udformet som et samlet anlæg, der med en glasoverdækning skaber forbindelse mellem det eksisterende bevaringsværdige hus på Smedestræde og det nye bygningsanlæg. Den stærkt skrånende grund fra Valby Langgade mod Asta Nielsens Stræde udnyttes dels i den interne rumlige fordeling af forskudte etager og i anlægget af kulturgården og bibliotekshaven. ASTA NIELSENS STRÆDE En stor trappe og rampe optager niveauforskellen som scenetrappe, adgangsrampe for handicappede og almindelig leg og effektive trapper, hvor dagsorden er fra et sted til et andet. GÅRDRUM FORPLADS VALBY LANGGADE Disponering af grund og bygning Smedestræde Model A: Hovedforslag Grundplan: 1110 m2 Gårdrum 650 m2

14 Arealer De to diagrammer rumprogram før og efter viser, hvordan biblioteket og teateret med en ny beliggenhed i Smedestræde for flere m2 og bedre plads, og dermed bedre muligheder for udvikling i fremtiden. De to institutioner har hver deres kerneområder i det nye anlæg. Således spilles der teater i en teatersal og drives bibliotek i biblioteksrum. Det er forudsat, at arealer til administration, mødelokaler etc. deles af de to institutioner. Biblioteket udvides fra de nuværende 1133 m2 til 1684 m2. Arealer til publikumsområder udvides fra de nuværende 400m2 i Annexstræde til godt 1000m2 inkl. offentlige mødefaciliteter til byens borgere. Teaterfunktionen udvides fra de nuværende 246 m2 i Prøvehallen til at råde over et areal på 730 m2. MODEL 1 hovedforslag arealer og m2 Teater - eksisterende Teater - nyt Teatersal/blackbox (netto) 236 m2 Teatersal/blackbox 270 m2 Kontor 10 m2 Foyer 70 m2 Prøvesal 130 m2 Depot/sidescene 85 m2 Produktionsrum/værksted 80 m2 Garderobe/systue/toilet/bad 95 m2 I alt 246 m2 I alt 730 m2 Bibliotek - eksisterende Bibliotek - nyt publikumsområde 659,3 m2 Publikumsområde 832 m2 Ankomst/scanningsområde 29,2 m2 Ankomst 120 m2 Materialehåndtering/depot 12 m2 Materialehåndtering/depot 77 m2 I alt 700,5 m2 I alt 1029 m2 14 Bibliotek birum - eksisterende Bibliotek birum/fælles med teater Kontorer/personalerum 241,1 m2 Administration/mødelokaler 295 m2 Kælder 168 m2 Logistik 60 m2 fyrrum 23,5 m2 Teknik/lager 300 m2 I alt 432,6 m2 I alt 655 m2 Samlet bruttoareal - eksisterende 1379,1 m2 Samlet bruttoareal - nyt 2414 m2 -heraf 300 m2 i kælder Samlet areal ift. bebyggelses-% 2114 m2 Tilladt areal ift. bebyggelses-% 2114 m2

15 Rumprogram - Før hovedforslag arealer og m2 Rumprogram - Efter 15 Teatersal Teatersal Foyer Kontor Prøvesal Depot/sidescene Produktionsrum/værksted Garderobe/systue Publikumsområde Publikumsområde Ankomst/scanningsområde Materialehåndtering Ankomst/scanningsområde Materialehåndtering Kontorer/personalerum Kælder Fyrrum Administration Mødelokale/kursus Mødelokale Teknik/lager Gangareal

16 VALBY Rumprogram Smedestræde 02 Nyt bibliotek og teatersal hovedforslag arealer og m2 Placering af funktioner Gangareal Prøvesal Mødelokale/kursus Mødelokale Administration Garderobe/systue Depot/sidescene Foyer Teatersal Produktionsrum/værksted Materialehåndtering Ankomst/scanningsområde Teknik/lager Publikumsområde 16

17 Bibliotek Biblioteket er placeret mod Valby Langgade og Smedestræde i form af det bevaringsværdige hus mod Smedestræde Ankomst bibliotek Biblioteket ønsker en levende og imødekommende entre til bibliotekets publikumsarealer med direkte adgang fra Valby Langgade og byens liv. Biblioteket rummer ikke cafe og en død foyer, - cafeen er en del af byen og Valby Langgades rum lidt længere nede af gaden. Ankomstrummet er dermed mere at betragte som en markedsplads - et levende rum som en del af byens rum. Som en del af biblioteket er Borgerservice Kvik en del af bygningens liv. Måske er den placeret i ankomstrummet, - måske er den placeret længere inde i biblioteket i forbindelse med andre af bibliotekets servicefunktioner. Der er i dette projekt ikke taget endeligt stilling til placeringen af Borgerservice Kvik. hovedforslag bibliotek funktioner 17 I Smedestræde 2 er et partnerskab mellem Borgerservice Kvik og KFF en videreudvikling og på relevante områder nytænkning opgaveløsningen. En nyindretning vil i den sammenhæng kunne åbne op for at tænke kulturdimensionen mere konkret ind i opgaveløsningen og dermed koble borgerserviceopgaverne med biblioteks- og kulturfagligheden til gavn for københavnerne - unge som gamle. Publikumsarealer bibliotek Bibliotekets publikumsarealer er på forskudte etager fordelt med børnebibliotek/ børnekulturzone i det bevaringsværdige hus mod Smedestræde mens voksenudlån og arrangementsområderer placeret mod Valby Langgade og mod matrikel 110a. Børneområdet og voksenområdet er forbundet med en glasoverdækket gangbro over porten og indgangen til teateret. Bevaringsværdigt hus Bibliotekets arealer Smedestræde Ankomstareal bibliotek Publikumsarealer biblioteket

18 hovedforslag bibliotek funktioner 18 Bibliotek materialehåndtering Bibliotekets område for materialehåndtering er placeret langs med kulturgården med direkte kontakt til publikumsområderne og dermed materialeområderne. Adgang til materialehåndteringen, som er kendetegnet ved tilkørsel af transportbiler, sker fra Asta Nielsens Stræde. Placeringen af materialehåndteringen udnytter grundens terrænfald således, at der fra Asta Nielsens Stræde er niveaufri adgang og fra publikumsarealerne mod Valby Langgade ligeledes kun er et halvt etagespring, som udlignes med elevator. Bibliotek og teater administration og mødelokaler Fælles administration og mødelokaler internt og for byens borgere er placeret på de øverste etager mellem kulturgården og matrikel 110a. Således fungerer de som et fællesområde mellem teater og bibliotek Kælder Mod Valby Langgade etableres kælder til teknik, lager, depoter etc. Bibliotekets arealer Smedestræde Materialehåndtering bibliotek Administration og mødelokaler bibliotek og teater Kælder bibliotek

19 hovedforslag teater funktioner 19 Teateret Teaterets funktioner er placeret med indgang fra kulturgården mod syd. Teatersal Teatersalen er placeret i længen mod nord med indgang til teaterfoyeren fra kulturgården. For at åbne mulighed for flere måder at lave forestillinger på foreslås det, at teaterets facade etableres med store porte ind mod teatersalen, som med valget om en blackbox som type af sal, giver mulighed dels for fleksible sceneopbygninger i selve teatersalen men også giver mulighed for at spille teater eller musik for publikum under åben himmel i kulturgården. Teater garderobe/ systue Mod øst i længen mod matrikel 110a etableres på første sal systue og garderobe Teater bagscene/ produktionsrum og kulissedepot Ligeledes i længen mod øst etableres produktionsrum og kulissedepot i stueetagen med direkte og niveaufri adgang til teatersalen mod nord. Teater prøvesal Oppe under taget i den nordlige længe etableres prøvesal henover teatersalen. Teaterets arealer Smedestræde Prøvesal teater Teatersal teater Bagscene/ produktionsrum og depot teater Garderobe og systue teater

20 hovedforslag stueplan og kælderplan 20 Plan stueetage bibliotek og teater Plan kælderetage bibliotek og teater

21 hovedforslag 1. sal 21 Plan 1. sal bibliotek og teater

22 hovedforslag 2. sal og tagplan 22 Plan 2. sal bibliotek og teater Tagplan bibliotek og teater

23 hovedforslag snit 23 Snit AA bibliotek og teater Snit BB bibliotek og teater

24 arkitektoniske referencer 24 Bymæssig og arkitektoniske referencer Dispositionsforslaget er ikke endeligt i sit udtryk, - men tager udgangspunkt i Lokalplanens krav til indpasning i en bymæssig kontekst. Således er bygningskroppene en moderne fortolkning af saddeltagets arkitektoniske formunivers. Materialemæssigt foreslås det, at byggeriet opføres i byen og Københavns typiske byggemateriale, - teglstenen. Nærværende referencer viser forskellige bud på, hvordan saddeltagets formmæssige univers på moderne vis kan gå fremtiden i møde, og ligeledes hvordan teglstenen som materiale kan anvendes i en moderne fortolkning af stenens intelligens. Reference teglsten Sorø Kunstmuseum Reference tagformer Favrholm Referencer bybygning/ tagformer

25 VALBY byens materialer Byens materialer Lokalplanen foreskriver, at byggeri på matrikel 38 skal opføres i teglsten, Københavns og byens naturlige materiale til byens huse. I forslaget er der således taget stilling til teglstenen som det foreslåede materiale i facader og tag. Udtrykket er skarpt arkitektonisk og prismatisk. Teglstenens farves skal undersøges nærmere og kan variere over teglstenens naturlige farver, som de to illustrationer viser. Eksempelvis et byggeri af gule teglsten eller et byggeri af grå teglsten. Gule teglsten kulturgården Grå teglsten kulturgården 25

26 Option I optionsforslaget er matrikel 110a inddraget som mulig byggegrund. Det arkitektoniske og bymæssige udgangspunkt er fælles for hovedforslag og optionsforslag. Med tilkøb af matrikel 110a er der mulighed for at udvide hovedforslagets bibliotek og teater m2 tal med op til 1000m2. MODEL 2 option matrikel 38 og 110a Teater - eksisterende Teater - nyt Teatersal/blackbox (netto) 236 m2 Teatersal/blackbox 350 m2 Kontor 10 m2 Foyer 100 m2 Prøvesal 150 m2 Sidescene 80 m2 Depot 80 m2 Produktionsrum 80 m2 Værksted 150 m2 Garderobe/systue/toilet/bad 98 m2 I alt 246 m2 I alt 1088 m2 26 Bibliotek - eksisterende Bibliotek - nyt publikumsområde 659,3 m2 Publikumsområde 1525 m2 Ankomst/scanningsområde 29,2 m2 Ankomst 120 m2 Materialehåndtering/depot 12 m2 Materialehåndtering/depot 100 m2 I alt 700,5 m2 I alt 1745 m2 Bibliotek birum - eksisterende Bibliotek birum/fælles med teater Kontorer/personalerum 241,1 m2 Administration/mødelokaler 295 m2 Kælder 168 m2 Logistik 60 m2 fyrrum 23,5 m2 Teknik/lager 300 m2 I alt 432,6 m2 I alt 655 m2 Samlet bruttoareal - eksisterende 1379,1 m2 Samlet bruttoareal - nyt 3488 m2 -heraf 300 m2 i kælder Samlet areal ift. bebyggelses-% 3188 m2 Tilladt areal ift. bebyggelses-% matr. 110a 2114 m2 Tilladt areal ift. bebyggelses-% matr m2 Tilladt areal ift. bebyggelses-% - Samlet 3188 m2

27 option matrikel 38 og 110a 27 Med tilkøb af matrikel 110a og en mulighed for at bygge fuldt op mod Valby Langgade opnås et mere helstøbt udtryk mod Valby Langgade og byens rum. Ligeledes bliver der mulighed for at udvide forpladsen ved indgangen til biblioteket fra Smedestræde, hvilket er et stærkt lokalt ønske. Med tilkøb af matrikel 110a åbnes endeligt op for muligheden for en stærk eksponering af biblioteket og teater på gavlen mod øst. En gavl, som er tydelig og vigtig i oplevelsen af at bevæge sig ned af bakken fra Carlsberg med det centrale Valby. ASTA NIELSENS STRÆDE Et stærkt hjørne med stærke kulturelle budskaber. GÅRDRUM FORPLADS VALBY LANGGADE Disponering af grund og bygning Smedestræde Model B: Option Grundplan: 1570 m gårdrum: 500 m2

28 option matrikel 38 og 110a indpasning i byen 28 Den bymæssige sammenhæng

29 FORUDSÆTNINGER OG MULIGHEDER lokalplan, arkæologi, forurening 29 Lokalplan For grunden på Valby Langgade og Smedestræde 2 er Lokalplan nr. 218 gældende. Hovedforslag samt optionen tager begge udgangspunkt i den foreliggende lokalplan for hvad angår mulige byggefelter, bebyggelsesprocent samt bygningshøjder. Dog må det forudses, at der skal søges dispensation for en udvidelse af byggefeltet ind mod det fremtidige gårdrum for hvad angår hovedforslaget, idet de nuværende byggelinier ikke tillader rumlige og funktionelle sammenhænge i den fremtidige bygning. Der bygges helt i skel mod matrikel 110a samt mod Asta Nielsens Stræde i henhold til byggelinier i lokalplan. Bevaringsværdig bebyggelse, - Smedestræde 2 Den eksisterende bebyggelse på matrikel 38 er delt i to kategorier. Værkstedsbygninger kan rives ned, hvilket er forudsætning for grundens udnyttelse. De eksisterende værkstedsbygninger er derfor forudsat nedrevet i dispositionsforslaget. Huset, - Smedestræde 2 er vurderet bevaringsværdigt. Huset bevares og renoveres i dispositionsforslaget. Omfang Hovedforslaget forholder sig alene til matrikel 38,mens optionsforslaget inddrager matrikel 110a, hvorfor det eksisterende hus på matrikel 110a i optionsforslaget forudsættes nedrevet. Parkering Parkering er én parkeringsplads pr. 100 m2. I hovedforslag skal der anlægges 21 parkeringspladser. I optionsforslaget skal der anlægges 34 parkeringspladser. Parkeringspladser anlægges ikke på egen matrikel i nogen af de to forslag. Der er mulighed for fremtidige parkeringspladser i to nærliggende parkeringshuse ved Spinderiet samt ved bebyggelsen Sdr. Fasanvej i Valby. Arkæologiske forhold Lokalplan nr. 218 nævner, at gravearbejder kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov om museer. Københavns Bymuseum har udtalt følgende i forhold til fremtidige byggearbejder på matriklen. Hvis der påtræffes arkæologiske levn under anlægsarbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan dette resultere i påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov om museer mv. 26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum står, som Kulturstyrelsens repræsentant, til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdets begyndelse. En arkæologisk forundersøgelse vil kraftigt reducere risikoen for en uplanlagt, midlertidig standsning af arbejdet. Forurening, nedrivning og affaldshåndtering af eksisterende bygninger Teknologisk Institut har foretaget en indledende screening af den samlede bygningsmasse på matrikel 38. Følgende formål med screeningen har været: - At kortlægge omfang af fugt og skimmelvækst samt skadelige stoffer i hovedbygningen med henblik på sanering og renovering. - At foretage en indledende gennemgang og visuel screening for miljøskadelige stoffer med henblik på en sanering og nedrivning - At opstille overordnede økonomiske overslag i henhold til ovennævnte opdeling Hovedbygningen mod Smedestræde 02 er bevaringsværdig og renoveres og saneres derfor. Værkstedsbygninger samt kontor skal nedrives og bortskaffes. Hovedbygningen Hovedbygningen er visuelt gennemgået for fugt, skimmelvækst og trænedbrydende svamp. Der er fundet fugt, skimmelvækst og trænedbrydende svamp fugt og skimmelsvamp samt trænedbrydende svamp i etagedæk. Derudover er der fundet asbestholdige materialer i kælder og 1. Sal. Dette er prissat i den økonomiske opstilling for forslaget. Hovedbygningen fremstår i en generel særdeles dårlig stand og der må derfor påregnes væsentlige renoveringsomkostninger. Værksteds- og kontorbygninger Der er fundet såvel asbest, bly, olieforurenet beton, kviksølv i maling, PCB i værksteds- og kontorbygningerne. Dette forhold indgår som post i den økonomiske opstilling inklusiv nedrivningshåndtering samt bortskaffelse og deponi. Samlet rapport om den udarbejdede screening er vedlagt som bilag. Forurenet jord og jordhåndtering Franck Geoteknik har foretaget en miljøscreening og de geotekniske forhold på matrikel 38. Følgende gør sig gældende: Geoteknik Der er ikke fundet særlige geotekniske forhold. Byggeriet kan opføres med kælder med dyb og direkte fundering. Tilløbende vand kan fjernes ved lænsepumpning og drænrender. Kældergulve kan udføres som almindelige terrændæk.

30 FORUDSÆTNINGER OG MULIGHEDER lokalplan, arkæologi, forurening 30 Jordforurening Der er konstateret forurening i overfladejorden af tjærestoffer, tungmetaller og tidligere kulbrinter. Ligeledes er der konstateret forurening af chlorerede opløsningsmidler. Langs matriklens nordskel er der konstateret en kraftig petroleumsforurening meter ind på matriklen. Konklusion De udførte analyser indikerer, at der er adskillige miljømæssige problemer forbundet med grunden. Der skal således påregnes ekstra omkostninger ved byggeri til oprensning og bortkørsel af jord ved byggeri på grunden, hvilket er indarbejdet i den økonomiske opstilling for projektet. Med den foretagne miljøscreening er historikken på grunden og de miljøtekniske undersøgelser foretaget. En 8 tilladelse skal indhentes ved en fremtidig byggestart. En sådan ansøgning vil kunne udarbejdes så snart der foreligger et detaljeret projekt.

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

KOFOEDSMINDE. 4970 Rødbyhavn. Den 24. april 2015 MASTER- OG STRATEGIPLAN SAG.: 15038

KOFOEDSMINDE. 4970 Rødbyhavn. Den 24. april 2015 MASTER- OG STRATEGIPLAN SAG.: 15038 KOFOEDSMINDE 4970 Rødbyhavn WHITE arkitekter A/S - Højbygård Papirfabrik, Fabriksvej 2, bygning A, 4960 Holeby Den 24. april 20 UDKAST 01 MASTER- OG STRATEGIPLAN SAG.: 038 ( KRAK) KOFOEDSMINDE Med ønske

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

RUM, RUMMELIGHED OG FÆLLESSKABER - byrum og boliger i Valby

RUM, RUMMELIGHED OG FÆLLESSKABER - byrum og boliger i Valby RUM, RUMMELIGHED OG FÆLLESSKABER - byrum og boliger i Valby Nye boformer i attraktivt byrum skal være med til at styrke sociale fællesskaber i det gamle Valby 1 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Værdier og visioner

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE APRIL 2017 Baggrund for forslaget For at sikre, at det nye bibliotek i Ry bymidte kommer til at matche Ryborgernes behov og brug, har Kultur-

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006.

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice Den 24.april 2006 Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum 1. Resume ARoS-Aarhus Kunstmuseum har via fonden Realdania skaffet finansiering

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer

RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer INDHOLD INDLEDNING 2 Kort over området RIALTO TEATRET I DAG 3 Eksisterende forhold MODEL A 6 Beskrivelse Volumenstudier Referencebilleder MODEL B 9 Beskrivelse

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 J U U L F R O S T A R K I T E K T E R - B Y, B Y G N I N G S - O G L A N D S K A B S A R K I T E K T E R - R E F S H A L E V E J 1 4 7-1 4 3 2 K Ø B E N H A V

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T T E K N I S K U D V A L G 8. M A J 2 0 1 7 U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T Sydhavnskvarteret Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende sydligste etape i den

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca.

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Teknisk notat. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik Ny forbindelse mellem bymidte og havn Parkeringshus. : Torben Krogh Hermansen.

Teknisk notat. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik Ny forbindelse mellem bymidte og havn Parkeringshus. : Torben Krogh Hermansen. Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg Kommune, Miljø og Teknik Ny forbindelse mellem bymidte og havn Parkeringshus

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers KULTURTÆPPET - et nyt kulturelt byrum i Randers et skitseforslag udformet i et samarbejde mellem Randers Kommune, Værket og RUM april 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE side 3 geografisk placering side 4 idébeskrivelse

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TJØRRING HOVEDGADE 42

TJØRRING HOVEDGADE 42 TJØRRING HOVEDGADE 42 SKITSEFORSLAG, JUNI 2015 INDHOLD Oversigtskort 4 Projektdata 5 Diagrammer 6 Situationsplan 7 Planer 1:200 8 Snit og opstalter 1:200 10 Perspektivisk illustration 12 Arkitektur og

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 FØVLING BØRNECENTER

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 FØVLING BØRNECENTER SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 ALTERNATIV 1 FØVLING BØRNECENTER Rådhuspassa FORUDSÆTNINGER - Fastholde dagtilbud og undervisning i nærområdet - Dagtilbud og Skole samarbejder om børnegruppen

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

Nyt Internationalt Kulturhus på ydre Nørrebro. - en analyse af 3 forskellige placeringsmuligheder

Nyt Internationalt Kulturhus på ydre Nørrebro. - en analyse af 3 forskellige placeringsmuligheder Nyt Internationalt Kulturhus på ydre Nørrebro - en analyse af 3 forskellige placeringsmuligheder 3. Potentialer for Ydre Nørrebros nye Kulturelle mødested 1. 2. I midten af maj sendte kvarterløft Nørrebro

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m2. BYENS HUS BYENS BYGGERI UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS UDLEJES FOR: NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ.DK LYSE BOLIGER I NORDISK STIL ATTRAKTIV BELIGGENHED MIDT I BYEN Havnehusene byder

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

MARKEDSPLADSEN. 34 boliger i Randers. dato: sagsnr.: 1715

MARKEDSPLADSEN. 34 boliger i Randers. dato: sagsnr.: 1715 MARKEDSPLADSEN 34 boliger i Randers dato: 08.09.2014 sagsnr.: 1715 BESKRIVELSE Markedspladsen Projektet placeres på en central grund i Randers beliggende mellem Markedsgade, Bredstrupsgade og Mariagervej.

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere