III li'llll NO NORDISK BIOENERGIKONFERANSE. Mil. NEl-K'O--! MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO OKTOBER II 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "III li'llll NO9805037 NORDISK BIOENERGIKONFERANSE. Mil. NEl-K'O--! MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO 7.-8. OKTOBER 1997 1 II 1"

Transkript

1 NEl-K'O--! 1 II 1 1 'ill Mill mil I I mil Mil il 11 in lil'illill NO III li'llll ii in 1 I1 III ii NORDISK BIOENERGIKONFERANSE MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO OKTOBER 1997

2 DISCLAIMER Portions of this document may be illegible electronic image products. Images are produced from the best available original document.

3 BIOENERGI 97 Konferanse rapport NORDISK BIOENERGIKONFERANSE MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO OKTOBER 1997

4 Innhold Åpning The market for bioenergy in Europe 7 Heinz Kopetz, president i European Biomass Association Det nordiske energimarkedet 17 Bioenergi - dagens bruk og fremtidig satsing i det nordiske energimarkedet 19 Erling Diesen, direktør i Norges vassdrags- og energivenk Naturgas konsekvenser for bioenergimarknaden i Norden 29 Roger Bergstrom, leder i Svenska Bhenergifirenmgen (SVEBIO) Nya miljoavgifter i Finland konsekvenser for bioenergimarknaden 39 Toge Fredriksson. Puuenergia.Trdenergi rf.wood Energy Association Fossile brensler, dagens bruk og fremtidig konkurranse med bioenergi 43 Peter Normark Sørensen, avdelingssjef Statoil als Stymedel for introduktion av bioenergi i Sverige 45 Tomas Kåberger, forsker, ChalmersTekniska Higskola Introduksjon av bioenergi i Norge 49 Svein Roar Brunborg, avdelingsdirektør, OJe- og energidepartementet Biomasseanvendelse i Danmark: Mål og virkemidler i «ENERGI 21» 53 Ole Odgaard, Energistyrelsen Bioenergy in the new fmnish energy strategy 65 Sirkka Vilkamojndustrial Counsellor, Head of Energy Efficiency and Technology Division Ministry oftrade and lndustry,energy Department Bioenergi og skogens rolle i COj-kretsløpet 71 Knut Dæhkn, f/lkesskogsjef i Oppland Biologisk afbalanceret anvendelse af skovene som energikilde 77 Niek Heding, forskningsleder, Forsknmgscenter for Skov og Landskap New technologies reducing emissions from combustion of biofuels 85 Heikki Oravainen.VTT Energia Askåterforing - en viktig faktor i skogsbranslets kretslopp 95 Anno Lundborg, miljø- og økotogiansvarligvattenfall UtvecklingAB

5 Parallelle avdelinger A og B A Produksjon og omsetning av biobrensel 101 Bioenergia Research Programme 103 Dan Asplund, Jyvaskylå Science Park Ltd. Rundbalningsteknik for produktion av tradbransle 121 Urban Larsson, daglig leder.traenergi Våst AB Morgendagens bioenergi pellets fra prototype til fullskala 123 Rune Brusletta, daglig leder, Cambi Bioenergi as, Cambi Pellets Import af biobraendsler, er det nødvendige > 125 Viktor Jensen, sekretariatsleder Danske Fjemvarmeværkers Forening Procurement and production of biofuels - a Finnish example of private entrepreneurship 131 SeppoTuomi,Work Efficiency Institute, Department of Forestry, Finland Nye forretningsideer, eksempler på strategier og organisationsmodeller for salg af bioenergi 141 Anders Evald, Videncenter for Halm- og Flisfyring, dk-teknik, Danmark Hydro Texaco - Norsk oljeselskap satser på bioenergi 143 Kjell Krogh, markedsdirektør, Hydro Texaco as Pellets - forådlad bioenergi på frammarsch 147 Jan-Erik Dahlstrom, daglig leder, Kils Energi AB B Omforming og utnyttelse av biobrensel Nye teknologier 153 Gasification-based energy production systems for different size classes - potential and state of R&D 155 Esa Kurkela.VTT Energiy, - Gasification and Gas Cleaning Group Nye forgasningsanlaeg til kraftvarme i Danmark 167 Søren Houmøller.Videncenter for Halm- og Flisfyring, dk-teknik Pyrolyseteknologi for produksjon av bio-karbon og energi i smelteverksindustrien 177 Lars Nygaard, Fesil ASA og Glenn Scott Christiansen, S. Syr Pedersen AS Våtskeformiga biodrivmedel 185 Rolf Berg, BEFRI Konsult Krafdvarme produksjon fra biobrentler 189 Power/heat production from biomass in Finland - two modern finnish examples 191 Martti Åijala Teknologisjef, IVO Technology Center Elproduksjon fra biobrensler i Sverige Henrik Lundberg, markedssjef.tps Termiska ProcesserAB Småskala kraft/varmeproduksjon basert på biomasse 195 Morten Fossum, forsker SINTEF Energi, avd. ForTermisk energi og vannkraft Kraftvarmeproduktion fra biobrændsel 205 Håkon Mosbech, Udviklingschef, ELKRAFT, Danmark left BLAS3K

6 Bioenergi 97 Nordisk Bioenergikonferanse Marked, miljø og teknikk Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo oktober 1997 Forord Bioenergi 97 ble arrangert på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo oktober 1997 i samarbeid mellom Videncenter for Halm- og Flisfyring, FENBIO, SVEBIO og NoBio. NoBio var koordinator for konferansen. Bioenergi 97 er den 3. nordiske bioenergikonferansen i rekken. Den første nordiske bioenergikonferansen ble arrangert i Stockholm i 1990, etterfulgt av Bioenergi 93, som ble arrangert i Helsingfors Bioenergi 97 omhandler sentrale tema for bioenergiaktører i Norden, samtidig som konferansen også retter seg mot fagmiljøer over hele Europa. Økt politisk motstand mot bruk av ikke-fomybare fossile brensler og kjernekraft har ført til at fornybare energikilder får stadig større oppmerksomhet og betydning. Biomasse fra jord-/skogbruk og avfallssektoren representerer i denne sammenheng viktige fornybare energiressurser som myndighetene i de nordiske land ønsker å videreutvikle. Teknologiutviklingen og markedsøkningen de siste årene har resultert i biobrenselanlegg med bedre betjeningskomfort, økt tilgjengelighet og reduserte kostnader. Disse forholdene, kombinert med forventet prisøkning på elkraft og olje, vil gi økte markedsandeler for bioenergi i de nærmeste årene - ikke minst i de nordiske land. Dette er sentrale tema på Bioenergi 97 Denne rapporten inneholder de fleste innlegg presentert på Bioenergi 97. Jeg vil på vegne av arrangørene takke for bidrag fra Olje- og energidepartementet og Altener - EUs program for økt bruk av fornybare energikilder. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke programkomiteens medlemmer for innsatsen og alle foredragsholdere for deres bidrag. Knut H. Birkeland Leder i programkomiteen Bioenergi 97 Bioenergi 97 Nordisk bioenergikonferanse Programkomiteen Knut H. Birkeland, NoBio (leder i komiteen) Lars Ravn-Jensen, Videncenter for Halm- og Flisfyring Arnold Kyrre Martinsen, NoBio Kent Nystrom, SVEBIO Raimo Sopo, FINBIO »»»«^ KEXT! f t BLANK

7 Dr. Heinz Kopetz, president I European Blomass Association The market for bioenergy in Europe I thank you very much for this invitation. It gives me the opportunity to present the ideas and proposals of AEBIOM concerning the future markets for bioenergy in Europe. Many ideas in the field of bioenergy were first developed in the Nordic countries. Many delegations of different European regions often came to you to learn from your experiences and results. We are grateful for your initiatives and hope you will also influence the future energy policy in Europe in favour of the renewable energy sources (RES). At present an intensive international discussion about the future community policies in different areas is going on in Europe: the reform of the common agricultural policy the preparation of a white book and an action plan for the deployment of RES the enlargement of the Union versus central Europe steps to mitigate the CO. emissions are on the agenda. There are many dependences and interrelationsships between these topics. Therefore it should be tried to develope an integrated approach to cope with the problems of COJ mitigation, indigenous energy supply and new outlets for the agricultural and forest production. The extension of the market for bioenergy could contribute substantially to solve the mentioned problems. The present situation The demand for energy in Europe amounts at present to about 16 PWh (1400 Mtoe). About 50% of the energy goes to the heat market, 27% to the transportation sector and 23% to other purposes (light, communication, power). Low temperature heat needs the biggest share of the total energy supply. Overhead 1: final energy in Europe The supply of energy is dominated by fossil fuels (81%), followed by nuclear power (13%) and finally by RES (6%). It is expected that the demand for energy will grow up to 17,4 PWh in the year 2010.

8 Overhead 2: Energieaufbringung Europa The green book for RES and the agenda 2000 At the end of the year 1996 the European Commission published a greenbook on RES. In this green book the commision proposes to double the share of renewables up to 12% in the year This corresponds to 2088 TWh (180 Mtoe). According to the greenbook the composition of the renewables in 1995 was as follows : Table 1 Renewables in the EU in 1995 Hydro Biomass Wind Solar Others Total TWh Mtoe % ,9 36, ,1 59,5 2 0,2 0,3 3 0,3 0,4 29 2,5 3, ,0 100,0 Overhead 3: Renewables in the EU 15 In 1995 hydropower and biomass comprised 95,6% of the total energy supply of all renewables. Referring to the study TERES II and calculations by AEBIOM the additional potential of all renewables until assuming favourable political frame conditions - appears to be the following: Table 2 Additional potential of'renewables until 2010 (ERU15) Hydro Biomass Wind Solar Others TWh Mtoe + 3,0 + 90,0 + 4,8 + 5,7 + 7,5 Sum ,0 Additional percentage compared to 1995-figures + 12% + 219% % % % (Source: TERES II, calculations by AEBIOM) Overhead 4: Additional potential of renewables until 2010 This table explains the probable future development of the different renewables. There are, for example, only a few more suitable sites for hydropower, because most of the economically feasible sites have already been exploited and in many countries the futher development is prevented by ecological restrictions. A doubling of the current 8

9 value is impossible, an additional 12% seems feasible. Contrary to that, the potential of biomass is presently not utilized to a great extent. An utilization of three times the present amount is considered being a possible option. Wind and active solar energy are relatively new energy-carriers for Europe. They are on the beginning of t heir market penetration and a 20fold extension is considered possible. Also for other renewables like geothermics, heat-pumps or tidal power stations an extension can be expected. Nevertheless, about 73% of the potential of the renewables for the next 14 years will have to come from biomass. Summing up the tables 1 and 2 explains in detail the meaning of a doubling of the share of renewables as it is proposed in the green book of the commission. Table 3 Target for the renewables in 2010 Hydro Biomass Wind Solar Others Sum TWh Mtoe 27,9 131,1 5,0 6,0 10,0 180,0 % 15% 73% 3% 3% 6% 100% Overhead 5: Target for RES in 2010 The result: Three fourths of the whole supply of renewables will have to be provided by biomass. These results lead to further questions: Are agriculture and forestry able to supply this amount of biomass? Where are the markets to sell this quantity of bioenergy? Biomass supply The actual supply basis of biomass consists of fire wood, wood residuals and by-products of the wood industry as well as energy crops such as about ha short rotation forests, mainly in the nordic countries, several ha set aside land to produce rape seed, cereals and sugar beats as raw material for the production of liquid biofuels. At present the liquid biofuel industry suffers a shortage of raw materials due to a reduction of the set aside programm and an increase of the prices for oil seeds on the world market. Obviously, the increase of the energetic use of biomass from 477 TWh to 1521 TWh needs a restructuring of the supply side. According to calculations of AEBIOM the supply of biomass could be organised als follows:

10 Table 4 possible supply ofbiomass TWh Mtoe continuation of the present contribution ,1 additional use of residuals, byproducts of agriculture and forestry, MWS ,0 solid biomass 1 ) from short rotation forests and other energy cultures energy cultures for 2) ethanol and oil sum Overhead 6: Possible supply ofbiomass ,5 10,5 131,1 The surface needed to produce 447 TWh (38,5 Mtoe) solid biomass corresponds to 7 Mio ha land. The underlying assumption being an annual yield of 121 dry matter per ha. To produce 11 Miot of liquid biofuels also 7 Mio ha land are required assuming an annual yield of 1,61 of fuel equivalent. Variations are possible depending upon the production mix between ethanol and oilseeds. According to these calculations about 14 Mioha land would be needed to secure the supply as compared to about ha set aside land at present used for this purpose. The latest agricultural market studies of the commission, published in May 1997, indicate an increasing overproduction of cereals in the next years. Without exports 15 Mio ha land would have to be fallowed to avoid growing stocks of cereals in the next years. Therefore, the capacity seems to be sufficient to comply with the goals of the greenbook. Yet, the political and economic framework is not in favour of the development of the bioenergy option. The agricultural chapter of the Agenda 2000, published in July 1997, does not analyse the energy option but puts all its emphasis on the export of commodities at world market prices. Therefore it is proposed to reduce the obligatory se aside rate to zero. This part of the agenda should be rewritten. The new ranking for the use of land ought to be food and feed energy and exports. A sufficient supply ofbiomass can only be guaranteed if a comprehensive energy crop programm will be started. This only will succeed if - the farmers will earn enough to cultivate energy crops, - the outlet for this production is organized 10

11 - sufficient supply for the European food and feed market is secured. This goal could be attained if the energy crop program is organised within the frame work of a voluntary set aside program, with the same primes as for other crops, and a contract system to secure the sales. Markets for biomass: heat, electricity, transportation fuel In 1995 the contribution of biomass to the energy market was 477TWh (41,1 Mtoe). 90% of the biomass was used to produce heat, about 9% to produce electricity and 1% to produce transportation fuels. Table 5 shows how biomass is used at present and how biomass could extend its importance until Table 5 Energetic use of biomass in the EU Heat single houses District heat, process heat Electricity Liquid biofuels Sum TWh 301,8 116, , Mtoe 26,0 10,0 4,6 0,5 41,1 possible TWh 707,8 464,0 221,6 127, , Mtoe ,0 19,1 11,0 131,1 (Source: annex to Green Paper, calculations by AEBIOM) Overhead 7: Use ofbioenergy in the EU (1995) The growth of the share of biomass from 477 to TWh demands fundamental restructuring in parts of the European energy economy. Biomass will have to penetrate all markets where this is possible. Heat market According to calculations of AEBIOM it is expected that TWh - 77 % - of the bioenergy supply will be used to deliver heat. There are different ways how biomass is being introduced into the heat market: - heating installations (boilers) for private households and small firms - district heating performances - industrial users of (process-) heat Small heating installations The space heating market currently and will be in the future the most important sector for the demand of biomass (more than half of European houses are being heated by 11

12 single systems). Two options exist concerning space heating: - single house heating - district heating Concerning the systems for single houses, one can differentiate between - logwood based heating systems, - woodchip systems and - pellets systems. Experiences of recent years show that especially automatic pellets systems face high acceptance on the market. There are excellent prospects for further development of pellets systems and their penetration of the heat market. Actually, investment costs for small biomass boilers are two- to three times as high as for gas- or oil fired systems. Even if the running costs for the fuel - depending on the taxation - are close to each other for different systems, the high investment costs often are a barrier that can not be overcome without financial support. Investment costs for single house systems are in the range between and ECU. Good experiences in market penetration have been made where subsidy of 30 to 40% of the investment costs were payed. To introduce biomass into the heat market, such financial support will be necessary and is recommended. It should, for example, be implemented for five years and afterwards be evaluated. About 10 to 15 million flats will have to be additionally supplied by biomass within the coming 12 years, if the goal of introducing 406 TWh biomass additionally in the heat market should be attained. District heating District heating systems are a precondition for thermodynamically efficient biomass based electricity production, on the other side they are very capital intensive. Normally, the costs for the grids and the combustion systems amount to by and large the same. Establishement of the grids can be consideres being investments in the infrastructure. Practical experience has shown, that subsidies of 50% of investment costs have led to a rapid increase in the number of district heating grids. It is recommended that biomass based district heating grids should be subsidized by a joint program of the Commission and the national governments. Programs by the European banks could be helpful, because the whole amount of investment is extraordinarily high. When, for example, 232 TWh were introduced into the domestic sector and 116 TWh into the process heat sector, more than 8 million flats would have to be connected to district heating grids supplied by biomass. This number could be reached by switching already existing grids to supply by biomass or by the installation of new plants. 12

13 Industrial users of (process-) heat For implementation of biomass in industrial enterprises, normally no or at least little subsidies are required. Speaking for the whole heat market generally, to penetrate the market only investment costs should be subsidized and not the running operation. One way to better penetrate the heat market could be the elaboration of regional heat programs. Regional action plan for heat: The member state should be invited to submit to the commission regional heat concepts,,heat from biomass". The content of these concepts: - a description of the region including information about the number of people living in the area, the number of flats, buildings, heating systems, public buildings - proposals for investment aids for stoves, chip and pellet burners, in single houses, district heating installations - the percentage of public investment aid, which should range between 25 and 55 % - discription of the regional biomass supply (wood, wood residuals, short rotation forests, straw etc.) and the tons of oil to be sustituted - time schedule for the private investment The necessary investment should be financed by private investors and public money coming from the member states and the European Union. Expected total cost within the Union: 22 Mio houses, subsidy per house ecu ecu coming from the union, the rest from member states. This would require 28,6 billions Ecu from the Union within 12 years, almost 2,4 billions/year The financing of this investment should become an important new task for the structural fonds of the union. 13

14 The market for electricity Green electricity is a way to promote renewable energy resources. The extension of electricity production based on renewables is different from one country to the other. Partly, the technologies to be implemented are quite new and not yet commercially available (like gasification and pyrolysis, for example). Often the discussion is focused on photovoltaics and wind energy and the - partly tried and tested - technologies to produce electricity by biomass are ignored. These technologies are electricity by biogas cofiring of biomass in coal fired power stations steam engines and steam turbines gasification of biomass, utilization in gasengines and -turbines engines fuelled with vegetable oils production of pyrolysis oil and electricity production in engines Only the energy policy can ensure the necessary rules to sell electricity from biomass into the public grid. The electricity regulation 96/2 EG dated 19/12/96 chapter 4, Art. 8 sets the bases.,,article 8, number 3: The member state has the possibility to oblige the grid owners to give priority to electricity being produced by using RES, waste or CHP-technics." Therefore member states have the possibility to give priority to electricity from biomass without restrictions. The only real restriction will be the higher cost of this electricity. Therefore the Commission should propose in the upcoming white book on RES, a minimum share of electricity from renewable energy carriers in such a manner, that each member state has to increase the share of RES in electricity production into that simultaneously as to reduce the existing CO2-emissions. At the same time a minimum paybackrate for electricity from biomass should be set forward for the community. The additional cost should be shared by all electricity consumers, for instance by introducing an extra charge for the use of the grid. As a realistic target for electricity for biomass within 12 years 80 TWhel are proposed. TRANSPORTATION FUELS The existing model - to produce raw materials for the energy sector on set aside land - is not successful. There is no stability in the supply of raw materials for the industry due to the changing set aside rate. Therefore the following steps are proposed: 14

15 Definition of a quantitative and coordinated target for liquid biofuels in the union. The target should be 11 Mtoe liquid biofuels (ethanol, ETBE or biodiesel) by the year Given a total consumption of transportation fuels of 270 mtoe this goal corresponds to 4 %. A blending rate of biofuels to fuels To reach this target the blending of biofuels should be obligatory according to a time schedule such as the following: Year blending rate 1% 2% 3% 4% All oil companies selling fuels in Europe should be obliged to comply with this blending rules by using ethanol, ETBE or RME, these fuels being mutually changable. The system should be flexible. By using a quota system companies blending a higher rate of biofuels as required should have the opportunity to sell this surplus quantities as quotas to companies that do not comply otherwise with the rules. Fees Companies, not able to fullfill these obligations should pay fees per missing ton to the commission. The amount of this fee could be the difference between the cost of fossil fuel and renewable fuels plus 20 %. Contracts Farmers should be offered contracts for several years to provide the raw material for the industry. Land program The commission should define the quantity of arable land in ha (based on proposals of the member countries) being reserved for contracts for the bioenergy sector. The industry has to secure its supply by using these contracts instead of buying the raw materials on the world market. There should be no price differences between the prices of the raw material for the food market and for the energy market. The farmers cultivating energy crops should get the same prime as for voluntary set aside land or ordinary crops. Conclusions: Bioenergy in Europe is in a very slow development, although the capacities are big. 15

16 These capacities only will be used if the economic conditions and the public awareness are in favour of RES. The economic instruments to foster the markets for bioenergy such as subsidies for investment taxes on fossil fuels legal regulations are known and should be applied all over Europe. A more active policy in favour of RES could help to create new employment, to mitigate the COJ -emissions, to avoid overproduction in agriculture and to reduce the dependency of imports. A good combination of private initiatives and favorable economic conditions set by the governments would boost the markets for bioenergy. 16

17 Det nordiske energimarkedet 17

18 Erling Diesen, direktør i Norges vassdrags- og energiverk Bioenergi - dagens bruk og fremtidig satsing i det nordiske energimarkedet Innledning I internasjonal energiterminologi inngår bioenergi i begrepet "nye fornybare energikilder". Som kjent har biobrensel blitt brukt i mange årtusener, først i husholdninger og senere også i større monn av industrien. La oss si at "ny" i denne sammenheng viser til den fornyede og økende interesse for bioenergi som har sett dagens lys de siste årene. Det finnes en rekke gode grunner til å satse på bioenergi: - Bruk av bioenergi til oppvarming kombinert med vannbåren varme bidrar til å øke den nasjonale energifleksibiliteten og er et godt alternativ både til oljefyring og til direkte elektrisk oppvarming, som fra et termodynamisk synspunkt er mindre effektivt. - Bioenergi bidrar ikke til å øke utslippene av drivhusgassen CO2, så lenge uttaket er mindre enn tilveksten - Utnyttet på en riktig måte er bioenergi i de fleste tilfeller, også lokalt, et miljømessig bedre alternativ enn oljefyring. Partikkelutslippene fra eksempelvis vedfyring må reduseres mest mulig, og utviklingen av bedre ildsteder er ett ledd i denne prosessen. - Bioenergi bidrar til en bedre ressursutnyttelse, slik at det som ellers vil være blant annet avfall fra husholdninger, industri eller skogsdrift kan omformes til varme eller el hos kunden - Biobrensel er en lokal og regional ressurs, og større utnyttelse av denne kan gi varige arbeidsplasser i distriktene, samtidig som transportbehovet for eksempelvis petroleumsprodukter reduseres. Større offentlig satsing på bioenergi er forholdsvis nytt i Norge, og markedet begynner nå å synliggjøre seg. I våre naboland, Sverige, Danmark og Finland, har bioenergi i mange år hatt en mye større andel av det totale energiforbruket, og satsingen fortsetter med tyngde på denne energibærer. I Sverige har man nylig besluttet å ta de første kjernekraftverkene ut av drift, og bioenergi skal forutsettes å erstatte en vesentlig del av denne energien. I Sverige og Finland satses det for tiden i stor skala på el- og varmeproduksjon fra fremfor alt trebrensel, mens danskene satser mer på utnyttelse av halm og biogass. I det etterfølgende presenteres litt statistikk og noen sammenligninger mellom de nordiske land, både hva gjelder energitilførsel, energibruk og offentlige satsinger i 19

19 disse landene. Energiproduksjon og -bruk Dagens tilførsel og bruk av energi i de nordiske land sammenlignes i tabellene nedenfor: Norge * Sverige Danmark Finland SUM Bio Olje Kull/ koks Gass Energiproduksjon - Norden Angitte verdier er i TWh/år, millioner innbyggere og prosentandel bioenergiproduksjon. Kjerne-Vannkraft kraft , ,03 NFE** <1 8 2 <1 10 Elimport SUM Innb. [mill.] 4,2 8,5 5,1 4,9 22,7 [% bio] (Kilder: Off. statistikk, innbyggere fra «Forskning och framsteg -Lilla Vårldsatlasen 1994») *.tallene for Norge er foreløpige 1996-tall **:NFE inkluderer sol og vind, samt utnyttelse av spillvarme Tabell 1 Sluttforbruk - Norden 1995 Norge Sverige Danmark Finland Olje/gass Kull El Fjernvarme Bio NFE 47 «NFE» * Marg. Marg. 7 Marg. SUM SUM (Kilder: Off. statistikk, innbyggere fra «Forskning och framsteg - Ulla Vårldsatlasen 1994») Norge skiller seg ut i forhold til sine naboland med den dominans vannkraft har i vår energiforsyning. Kjernekraft har fått en betydelig rolle i Sverige og Finland, mens kull er mer brukt i Danmark enn i de øvrige nordiske land. Når vi fokuserer på bioenergi, står Finland og Sverige som de store foregangslandene i Norden, spesielt når det gjelder trebrensel. Dette forklares naturlig nok av skogindustriens størrelse i disse to landene, men også Danmark har en betydelig andel biobrensel i form av fremfor alt halm og avfall. En sammenligning av biobrenselforbruket i de fire nordiske land gis nedenfor: 20

20 Danmark - bioenergi Halm Trebrensel Biogass Avfall SUM Finland - bioenergi 1995 Svartlut Industrielt treavfall Torv Avfall Ved SUM 1995 TWh 3,65 5,12 0,49 6,81 16,07 TWh 44 12,7 18,7 0,2 0,9 76,5 Sverige - bioenergi 1995 Fjernvarme Trebrensel Torv Avfall Industri Treforedling Sagbruk Øvrig (torv mm) Husholdninger Vedfyring (94) SUM TWh 18,4 10,4 3,6 4,4 47,6 39 8,4 0,2 11,4 77,4 Norge - bioenergi 1994 Trebearb.ind Treforedling Ved Fjernvarme SUM TWh 1,4 3,8 6,1 1,3 12,6 Det fremgår tydelig fra disse tabellene at de forskjellige lands industriprofll gjenspeiler utnyttelsen av bioenergi. Som nevnt er det en klar dominans for halm og avfall i Danmark, mens skogindustrien i Finland og Sverige står for store deler av biobrenselforbruket i disse landene. I Finland er i tillegg torv mye brukt, og ca 60% av denne torven er brukt i kraftvarmeverk. Andre elementer som er med på å forklare forskjellene mellom Norge og våre naboland, er: - Større grad av vannbåren varme - Større andel fjernvarmeanlegg - Større mengde lettere tilgjengelige bioenergiressurser, enklere (flatere) topografi, større tetthet av veier - Mer automatisering i skogbruket og muligens mer effektivt uttak av hogstavfall - Et høyere prisnivå på olje og el til alminnelig forsyning 21

21 Potensialer for utnyttelse av bioenergi. Potensialer for utnyttelse av energikilder kan beregnes på mange måter, og svarene på slike beregninger må benyttes med ydmykhet for følsomheten for hvilke parameterverdier som er lagt til grunn, med andre ord om potensialet gjenspeiler et brutto- eller nettopotensial, teoretisk eller realistisk (praktisk) potensial. Beregnede potensialer for bioenergi, dvs teoretiske realistiske potensialer, er noe forskjellige for de fire nordiske landene, noe som fremgår av tabellen nedenfor. Disse potensialene er ikke utarbeidet med nøyaktig samme forutsetninger, og bør i denne sammenheng kun betraktes som veiledende potensialer: Bioenergipotensial Norge Sverige Danmark Finland SUM TWh (Kilde: NoBio, VTTEnergy) I alle disse landene foreligger en teoretisk mulighet for en økning til omtrent det doble av dagens forbruk. Nå er det mange ting som spiller inn om store økninger i forbruket kommer til å skje. Slike faktorer er i stor grad prisen på de konkurrerende energibærere, internasjonale konjunkturer spesielt innen skog- og jordbruk, samt øvrige rammebetingelser, som eksempelvis lover, avgifter eller støtteordninger. Energimarkedene i Norden og Europa beveger seg i større og større grad vekk fra regulerte regimer og i steden ønskes en større grad av fri prissetting på energi. I Norge, Finland og Sverige er markedene deregulert, og biobrensel skal i utgangspunktet konkurrere på like vilkår som el og olje. Vi vet at eksterne kostnader ved bruk av ulike energikilder ikke alltid er godt nok reflektert i energiprisene, og akkurat miljømessige konsekvenser har også tidligere vært blant drivkreftene bak statlige subsidieordninger for bioenergi. Det satses på bioenergi for å på den ene siden å øke andelen varme- og el-produksjon fra fornybar energi, og på den andre siden redusere bruken av elektrisitet til direkte oppvarming. STATLIG ENGASJEMENT FOR Å STØTTE BIOENERGI: Norge I Norge gis det i 1997 støtte til aktiviteter som skal fremme bruken av bioenergi. Dette kan være investeringer i produksjonsanlegg for pellets eller investering i forbrenningsanlegg. Det er i Norge valgt en ordning hvor større geografiske områder må gå sammen og legge frem en samordnet lokal strategi for hvordan man ønsker å satse, og hvordan dette er forankret i industri, energiverk m.fl. i regionen. Støtte gis med inntil 40% (helst 22

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experiences of Region Zealand

Experiences of Region Zealand Bioenergy promotion Experiences of Region Zealand Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde University Denmark Introduction Solrod / Solrød Experience of Solrod Municipality Topic: General background - Opportunities

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser. Henrik Wenzel, Syddansk Universitet

Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser. Henrik Wenzel, Syddansk Universitet Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser Henrik Wenzel, Syddansk Universitet Milepælene i dansk energipolitik Year Target Political status 2020 50 %

Læs mere

Transition to Renewable Energy until 2030 2050 in the EU, Denmark, and

Transition to Renewable Energy until 2030 2050 in the EU, Denmark, and Transition to Renewable Energy until 2030 2050 in the EU, Denmark, and more - The INFORSE Visions Gunnar Boye Olesen, International Network for Sustainable Energy (INFORSE) EU Stakeholder Seminar on Low

Læs mere

100% VE i EU med eksempler Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, examples. Gunnar Boye Olesen

100% VE i EU med eksempler Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, examples. Gunnar Boye Olesen Community Power and Renewable Energy Storage in Denmark and in the EU Community power og vedvarende energi lagring i Danmark og i EU Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, 7760 Hurup, Denmark, 12.12.2016

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bioenergy and Renewable Energy Resources Husum RES messe and seminars Organized by Furgy, IHK URS et al. Friday the 21.

Bioenergy and Renewable Energy Resources Husum RES messe and seminars Organized by Furgy, IHK URS et al. Friday the 21. Bioenergy and Renewable Energy Resources Husum RES messe and seminars Organized by Furgy, IHK URS et al. Friday the 21.th of March, 2014 Biogas is the most important bioenergy source in Schleswig-Holstein

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter?

Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter? Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter? Den 1. november 2012 v. Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand DLG 1 Kort om DLG Blandt Europas største landbrugsselskaber Lokaliseret i 25 lande Blandt

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det?

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Niclas Scott Bentsen Lektor, PhD Københavns Universitet Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

Fra Herning til Californien. NEL Hydrogen. Dr. Uffe Borup. Number one by nature

Fra Herning til Californien. NEL Hydrogen. Dr. Uffe Borup. Number one by nature Fra Herning til Californien NEL Hydrogen Dr. Uffe Borup Number one by nature H2 LOGIC HISTORIE De 4 grundlæggere: Mikael Sloth Jacob Krogsgaard Jesper Boisen Thomas Luckmann Stifter H2Logic på 2. år af

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Developments and outlooks for biogas in Denmark Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Agenda Brief overlook history and status Targets for biogas development in

Læs mere

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Future Gas projektet Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Biogas2020 Skandinaviens biogas konference - biogassen i en grøn omstilling af Lise Skovsgaard, lskn@dtu.dk Phd. student, FutureGas

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Biogas- og bioraffinaderi platforme i Danmark - Et indspil til

Biogas- og bioraffinaderi platforme i Danmark - Et indspil til Biogas- og bioraffinaderi platforme i Danmark - Et indspil til Seminar om logistikoptimering for biogasanlæg og bioraffinaderier Koldkærgaard Konferencecenter 10.03.2015 by Jens Bo Holm-Nielsen, Ph.D.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Anvendelse af biomasse i scenarier for 100% vedvarende energi

Anvendelse af biomasse i scenarier for 100% vedvarende energi 15-12-211 Anvendelse af biomasse i scenarier for 1% vedvarende energi Osramhuset, København 8. december, 211 Lektor Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet people.plan.aau.dk/~bvm/

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014 Træpille bæredygtighed WP1 Michael Schytz 8. april 2014 WP1 Træpille bæredygtighed To formål med WP1 Identificer relevante bæredygtighedskriterier og certificeringsmuligheder Sammenligning af CO2 balance

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Green Ship of The Future 26. Okt 09 Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Anders Stouge DI Energibranchen Ast@di.dk DI Energibranchens bestyrelse Formand Jørgen Mads Clausen Danfoss A/S Næstformand

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Midt Energistrategi To-dages seminar for hele partnerskabet Scandic Silkeborg, marts 2015 Input til strategiplanerne

Midt Energistrategi To-dages seminar for hele partnerskabet Scandic Silkeborg, marts 2015 Input til strategiplanerne Midt Energistrategi To-dages seminar for hele partnerskabet Scandic Silkeborg, 24-25 marts 2015 Input til strategiplanerne Henrik Lund Professor in Energy Planning Aalborg University Indhold Et par overordene

Læs mere

100% vedvarende energi

100% vedvarende energi Energitopmøde 212 Udfordringer og muligheder i et fremtidigt grønt energisystem Hub North & FleksEnergi Aalborg Kongres og Kultur Center 28. Juni 212 Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg

Læs mere

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning Grøn Generation Fællesmøde for koordinatorer og Inspirationsgruppe 12. oktober 2016 Sune Kirkegaard Rotne Miljøstyrelsen FN s 17 verdensmål

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

House of Energy Energilagring. Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør

House of Energy Energilagring. Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør House of Energy 2016 - Energilagring Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør 1 Problemstilling(er) i energisystemet 20xx Energi, der kommer fra sol og vind

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Snapshot af den globale energidiskussion - forsyningssikkerhed, miljø og økonomi

Snapshot af den globale energidiskussion - forsyningssikkerhed, miljø og økonomi Snapshot af den globale energidiskussion - forsyningssikkerhed, miljø og økonomi Hans Jørgen Koch International direktør Energistyrelsen, Klima-, Energi og Bygningsministeriet, April 2013 Fem drivkræfter

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 TOPWASTE Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 Affald og 100% vedvarende energi Affaldsmængder forventes fortsat at stige og energiforbruget at falde => affald kan

Læs mere

Overvejelser vedr. indførelse af alternative transportbrændstoffer. Seminar Landtransportskolen 4. september 2006

Overvejelser vedr. indførelse af alternative transportbrændstoffer. Seminar Landtransportskolen 4. september 2006 Overvejelser vedr. indførelse af alternative transportbrændstoffer Seminar Landtransportskolen 4. september 2006 Benny Madsen 2 Hvorfor alternative brændstoffer? Supplement til fossile brændstoffer Miljøeffekt

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Hvordan kan CCS påvirke CDM og dermed EU s CO2-handelssystem

Hvordan kan CCS påvirke CDM og dermed EU s CO2-handelssystem Hvordan kan CCS påvirke CDM og dermed EU s CO2-handelssystem Jørgen Fenhann UNEP Risø Centre, Denmark j.fenhann@risoe.dk CO2-lagring fiks teknik eller teknisk fix? NOAH, Trekanten, Kalvebod Brygge, 31

Læs mere

ANBEFALINGER TIL DET NYE ENERGIFORLIG 2020

ANBEFALINGER TIL DET NYE ENERGIFORLIG 2020 ANBEFALINGER TIL DET NYE ENERGIFORLIG 22 - MOD 5% VE I 23 OG 1% VE I 25 BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Det Økologiske Råd (DØR) København, April 217 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

The Danish Energy System - Developments and Plans

The Danish Energy System - Developments and Plans Planlæg d præsenta Indledn scenen Indhold Afslutn eller pe The Danish Energy System - Developments and Plans Energie-Effizienz made in Denmark Ein Marktmodell als Beispiel für die Schweiz? Bern, 9 September

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

$% &!"# *%.!"# /0 / 1 2 /3!&4 % ( / 5!"# %$% ( 2#2 6!"7 %.! 8 9& 09 ( )&' $*!$$+,--

$% &!# *%.!# /0 / 1 2 /3!&4 % ( / 5!# %$% ( 2#2 6!7 %.! 8 9& 09 ( )&' $*!$$+,-- !"# $% &!"# *%.!"# /0 / 1 2 /3!&4 % ( / 5!"# %$% ( 2#2 6!"7 %.! 8 9& 09 :& 0 #! " ! " $ $ " " ;

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere