III li'llll NO NORDISK BIOENERGIKONFERANSE. Mil. NEl-K'O--! MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO OKTOBER II 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "III li'llll NO9805037 NORDISK BIOENERGIKONFERANSE. Mil. NEl-K'O--! MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO 7.-8. OKTOBER 1997 1 II 1"

Transkript

1 NEl-K'O--! 1 II 1 1 'ill Mill mil I I mil Mil il 11 in lil'illill NO III li'llll ii in 1 I1 III ii NORDISK BIOENERGIKONFERANSE MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO OKTOBER 1997

2 DISCLAIMER Portions of this document may be illegible electronic image products. Images are produced from the best available original document.

3 BIOENERGI 97 Konferanse rapport NORDISK BIOENERGIKONFERANSE MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO OKTOBER 1997

4 Innhold Åpning The market for bioenergy in Europe 7 Heinz Kopetz, president i European Biomass Association Det nordiske energimarkedet 17 Bioenergi - dagens bruk og fremtidig satsing i det nordiske energimarkedet 19 Erling Diesen, direktør i Norges vassdrags- og energivenk Naturgas konsekvenser for bioenergimarknaden i Norden 29 Roger Bergstrom, leder i Svenska Bhenergifirenmgen (SVEBIO) Nya miljoavgifter i Finland konsekvenser for bioenergimarknaden 39 Toge Fredriksson. Puuenergia.Trdenergi rf.wood Energy Association Fossile brensler, dagens bruk og fremtidig konkurranse med bioenergi 43 Peter Normark Sørensen, avdelingssjef Statoil als Stymedel for introduktion av bioenergi i Sverige 45 Tomas Kåberger, forsker, ChalmersTekniska Higskola Introduksjon av bioenergi i Norge 49 Svein Roar Brunborg, avdelingsdirektør, OJe- og energidepartementet Biomasseanvendelse i Danmark: Mål og virkemidler i «ENERGI 21» 53 Ole Odgaard, Energistyrelsen Bioenergy in the new fmnish energy strategy 65 Sirkka Vilkamojndustrial Counsellor, Head of Energy Efficiency and Technology Division Ministry oftrade and lndustry,energy Department Bioenergi og skogens rolle i COj-kretsløpet 71 Knut Dæhkn, f/lkesskogsjef i Oppland Biologisk afbalanceret anvendelse af skovene som energikilde 77 Niek Heding, forskningsleder, Forsknmgscenter for Skov og Landskap New technologies reducing emissions from combustion of biofuels 85 Heikki Oravainen.VTT Energia Askåterforing - en viktig faktor i skogsbranslets kretslopp 95 Anno Lundborg, miljø- og økotogiansvarligvattenfall UtvecklingAB

5 Parallelle avdelinger A og B A Produksjon og omsetning av biobrensel 101 Bioenergia Research Programme 103 Dan Asplund, Jyvaskylå Science Park Ltd. Rundbalningsteknik for produktion av tradbransle 121 Urban Larsson, daglig leder.traenergi Våst AB Morgendagens bioenergi pellets fra prototype til fullskala 123 Rune Brusletta, daglig leder, Cambi Bioenergi as, Cambi Pellets Import af biobraendsler, er det nødvendige > 125 Viktor Jensen, sekretariatsleder Danske Fjemvarmeværkers Forening Procurement and production of biofuels - a Finnish example of private entrepreneurship 131 SeppoTuomi,Work Efficiency Institute, Department of Forestry, Finland Nye forretningsideer, eksempler på strategier og organisationsmodeller for salg af bioenergi 141 Anders Evald, Videncenter for Halm- og Flisfyring, dk-teknik, Danmark Hydro Texaco - Norsk oljeselskap satser på bioenergi 143 Kjell Krogh, markedsdirektør, Hydro Texaco as Pellets - forådlad bioenergi på frammarsch 147 Jan-Erik Dahlstrom, daglig leder, Kils Energi AB B Omforming og utnyttelse av biobrensel Nye teknologier 153 Gasification-based energy production systems for different size classes - potential and state of R&D 155 Esa Kurkela.VTT Energiy, - Gasification and Gas Cleaning Group Nye forgasningsanlaeg til kraftvarme i Danmark 167 Søren Houmøller.Videncenter for Halm- og Flisfyring, dk-teknik Pyrolyseteknologi for produksjon av bio-karbon og energi i smelteverksindustrien 177 Lars Nygaard, Fesil ASA og Glenn Scott Christiansen, S. Syr Pedersen AS Våtskeformiga biodrivmedel 185 Rolf Berg, BEFRI Konsult Krafdvarme produksjon fra biobrentler 189 Power/heat production from biomass in Finland - two modern finnish examples 191 Martti Åijala Teknologisjef, IVO Technology Center Elproduksjon fra biobrensler i Sverige Henrik Lundberg, markedssjef.tps Termiska ProcesserAB Småskala kraft/varmeproduksjon basert på biomasse 195 Morten Fossum, forsker SINTEF Energi, avd. ForTermisk energi og vannkraft Kraftvarmeproduktion fra biobrændsel 205 Håkon Mosbech, Udviklingschef, ELKRAFT, Danmark left BLAS3K

6 Bioenergi 97 Nordisk Bioenergikonferanse Marked, miljø og teknikk Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo oktober 1997 Forord Bioenergi 97 ble arrangert på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo oktober 1997 i samarbeid mellom Videncenter for Halm- og Flisfyring, FENBIO, SVEBIO og NoBio. NoBio var koordinator for konferansen. Bioenergi 97 er den 3. nordiske bioenergikonferansen i rekken. Den første nordiske bioenergikonferansen ble arrangert i Stockholm i 1990, etterfulgt av Bioenergi 93, som ble arrangert i Helsingfors Bioenergi 97 omhandler sentrale tema for bioenergiaktører i Norden, samtidig som konferansen også retter seg mot fagmiljøer over hele Europa. Økt politisk motstand mot bruk av ikke-fomybare fossile brensler og kjernekraft har ført til at fornybare energikilder får stadig større oppmerksomhet og betydning. Biomasse fra jord-/skogbruk og avfallssektoren representerer i denne sammenheng viktige fornybare energiressurser som myndighetene i de nordiske land ønsker å videreutvikle. Teknologiutviklingen og markedsøkningen de siste årene har resultert i biobrenselanlegg med bedre betjeningskomfort, økt tilgjengelighet og reduserte kostnader. Disse forholdene, kombinert med forventet prisøkning på elkraft og olje, vil gi økte markedsandeler for bioenergi i de nærmeste årene - ikke minst i de nordiske land. Dette er sentrale tema på Bioenergi 97 Denne rapporten inneholder de fleste innlegg presentert på Bioenergi 97. Jeg vil på vegne av arrangørene takke for bidrag fra Olje- og energidepartementet og Altener - EUs program for økt bruk av fornybare energikilder. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke programkomiteens medlemmer for innsatsen og alle foredragsholdere for deres bidrag. Knut H. Birkeland Leder i programkomiteen Bioenergi 97 Bioenergi 97 Nordisk bioenergikonferanse Programkomiteen Knut H. Birkeland, NoBio (leder i komiteen) Lars Ravn-Jensen, Videncenter for Halm- og Flisfyring Arnold Kyrre Martinsen, NoBio Kent Nystrom, SVEBIO Raimo Sopo, FINBIO »»»«^ KEXT! f t BLANK

7 Dr. Heinz Kopetz, president I European Blomass Association The market for bioenergy in Europe I thank you very much for this invitation. It gives me the opportunity to present the ideas and proposals of AEBIOM concerning the future markets for bioenergy in Europe. Many ideas in the field of bioenergy were first developed in the Nordic countries. Many delegations of different European regions often came to you to learn from your experiences and results. We are grateful for your initiatives and hope you will also influence the future energy policy in Europe in favour of the renewable energy sources (RES). At present an intensive international discussion about the future community policies in different areas is going on in Europe: the reform of the common agricultural policy the preparation of a white book and an action plan for the deployment of RES the enlargement of the Union versus central Europe steps to mitigate the CO. emissions are on the agenda. There are many dependences and interrelationsships between these topics. Therefore it should be tried to develope an integrated approach to cope with the problems of COJ mitigation, indigenous energy supply and new outlets for the agricultural and forest production. The extension of the market for bioenergy could contribute substantially to solve the mentioned problems. The present situation The demand for energy in Europe amounts at present to about 16 PWh (1400 Mtoe). About 50% of the energy goes to the heat market, 27% to the transportation sector and 23% to other purposes (light, communication, power). Low temperature heat needs the biggest share of the total energy supply. Overhead 1: final energy in Europe The supply of energy is dominated by fossil fuels (81%), followed by nuclear power (13%) and finally by RES (6%). It is expected that the demand for energy will grow up to 17,4 PWh in the year 2010.

8 Overhead 2: Energieaufbringung Europa The green book for RES and the agenda 2000 At the end of the year 1996 the European Commission published a greenbook on RES. In this green book the commision proposes to double the share of renewables up to 12% in the year This corresponds to 2088 TWh (180 Mtoe). According to the greenbook the composition of the renewables in 1995 was as follows : Table 1 Renewables in the EU in 1995 Hydro Biomass Wind Solar Others Total TWh Mtoe % ,9 36, ,1 59,5 2 0,2 0,3 3 0,3 0,4 29 2,5 3, ,0 100,0 Overhead 3: Renewables in the EU 15 In 1995 hydropower and biomass comprised 95,6% of the total energy supply of all renewables. Referring to the study TERES II and calculations by AEBIOM the additional potential of all renewables until assuming favourable political frame conditions - appears to be the following: Table 2 Additional potential of'renewables until 2010 (ERU15) Hydro Biomass Wind Solar Others TWh Mtoe + 3,0 + 90,0 + 4,8 + 5,7 + 7,5 Sum ,0 Additional percentage compared to 1995-figures + 12% + 219% % % % (Source: TERES II, calculations by AEBIOM) Overhead 4: Additional potential of renewables until 2010 This table explains the probable future development of the different renewables. There are, for example, only a few more suitable sites for hydropower, because most of the economically feasible sites have already been exploited and in many countries the futher development is prevented by ecological restrictions. A doubling of the current 8

9 value is impossible, an additional 12% seems feasible. Contrary to that, the potential of biomass is presently not utilized to a great extent. An utilization of three times the present amount is considered being a possible option. Wind and active solar energy are relatively new energy-carriers for Europe. They are on the beginning of t heir market penetration and a 20fold extension is considered possible. Also for other renewables like geothermics, heat-pumps or tidal power stations an extension can be expected. Nevertheless, about 73% of the potential of the renewables for the next 14 years will have to come from biomass. Summing up the tables 1 and 2 explains in detail the meaning of a doubling of the share of renewables as it is proposed in the green book of the commission. Table 3 Target for the renewables in 2010 Hydro Biomass Wind Solar Others Sum TWh Mtoe 27,9 131,1 5,0 6,0 10,0 180,0 % 15% 73% 3% 3% 6% 100% Overhead 5: Target for RES in 2010 The result: Three fourths of the whole supply of renewables will have to be provided by biomass. These results lead to further questions: Are agriculture and forestry able to supply this amount of biomass? Where are the markets to sell this quantity of bioenergy? Biomass supply The actual supply basis of biomass consists of fire wood, wood residuals and by-products of the wood industry as well as energy crops such as about ha short rotation forests, mainly in the nordic countries, several ha set aside land to produce rape seed, cereals and sugar beats as raw material for the production of liquid biofuels. At present the liquid biofuel industry suffers a shortage of raw materials due to a reduction of the set aside programm and an increase of the prices for oil seeds on the world market. Obviously, the increase of the energetic use of biomass from 477 TWh to 1521 TWh needs a restructuring of the supply side. According to calculations of AEBIOM the supply of biomass could be organised als follows:

10 Table 4 possible supply ofbiomass TWh Mtoe continuation of the present contribution ,1 additional use of residuals, byproducts of agriculture and forestry, MWS ,0 solid biomass 1 ) from short rotation forests and other energy cultures energy cultures for 2) ethanol and oil sum Overhead 6: Possible supply ofbiomass ,5 10,5 131,1 The surface needed to produce 447 TWh (38,5 Mtoe) solid biomass corresponds to 7 Mio ha land. The underlying assumption being an annual yield of 121 dry matter per ha. To produce 11 Miot of liquid biofuels also 7 Mio ha land are required assuming an annual yield of 1,61 of fuel equivalent. Variations are possible depending upon the production mix between ethanol and oilseeds. According to these calculations about 14 Mioha land would be needed to secure the supply as compared to about ha set aside land at present used for this purpose. The latest agricultural market studies of the commission, published in May 1997, indicate an increasing overproduction of cereals in the next years. Without exports 15 Mio ha land would have to be fallowed to avoid growing stocks of cereals in the next years. Therefore, the capacity seems to be sufficient to comply with the goals of the greenbook. Yet, the political and economic framework is not in favour of the development of the bioenergy option. The agricultural chapter of the Agenda 2000, published in July 1997, does not analyse the energy option but puts all its emphasis on the export of commodities at world market prices. Therefore it is proposed to reduce the obligatory se aside rate to zero. This part of the agenda should be rewritten. The new ranking for the use of land ought to be food and feed energy and exports. A sufficient supply ofbiomass can only be guaranteed if a comprehensive energy crop programm will be started. This only will succeed if - the farmers will earn enough to cultivate energy crops, - the outlet for this production is organized 10

11 - sufficient supply for the European food and feed market is secured. This goal could be attained if the energy crop program is organised within the frame work of a voluntary set aside program, with the same primes as for other crops, and a contract system to secure the sales. Markets for biomass: heat, electricity, transportation fuel In 1995 the contribution of biomass to the energy market was 477TWh (41,1 Mtoe). 90% of the biomass was used to produce heat, about 9% to produce electricity and 1% to produce transportation fuels. Table 5 shows how biomass is used at present and how biomass could extend its importance until Table 5 Energetic use of biomass in the EU Heat single houses District heat, process heat Electricity Liquid biofuels Sum TWh 301,8 116, , Mtoe 26,0 10,0 4,6 0,5 41,1 possible TWh 707,8 464,0 221,6 127, , Mtoe ,0 19,1 11,0 131,1 (Source: annex to Green Paper, calculations by AEBIOM) Overhead 7: Use ofbioenergy in the EU (1995) The growth of the share of biomass from 477 to TWh demands fundamental restructuring in parts of the European energy economy. Biomass will have to penetrate all markets where this is possible. Heat market According to calculations of AEBIOM it is expected that TWh - 77 % - of the bioenergy supply will be used to deliver heat. There are different ways how biomass is being introduced into the heat market: - heating installations (boilers) for private households and small firms - district heating performances - industrial users of (process-) heat Small heating installations The space heating market currently and will be in the future the most important sector for the demand of biomass (more than half of European houses are being heated by 11

12 single systems). Two options exist concerning space heating: - single house heating - district heating Concerning the systems for single houses, one can differentiate between - logwood based heating systems, - woodchip systems and - pellets systems. Experiences of recent years show that especially automatic pellets systems face high acceptance on the market. There are excellent prospects for further development of pellets systems and their penetration of the heat market. Actually, investment costs for small biomass boilers are two- to three times as high as for gas- or oil fired systems. Even if the running costs for the fuel - depending on the taxation - are close to each other for different systems, the high investment costs often are a barrier that can not be overcome without financial support. Investment costs for single house systems are in the range between and ECU. Good experiences in market penetration have been made where subsidy of 30 to 40% of the investment costs were payed. To introduce biomass into the heat market, such financial support will be necessary and is recommended. It should, for example, be implemented for five years and afterwards be evaluated. About 10 to 15 million flats will have to be additionally supplied by biomass within the coming 12 years, if the goal of introducing 406 TWh biomass additionally in the heat market should be attained. District heating District heating systems are a precondition for thermodynamically efficient biomass based electricity production, on the other side they are very capital intensive. Normally, the costs for the grids and the combustion systems amount to by and large the same. Establishement of the grids can be consideres being investments in the infrastructure. Practical experience has shown, that subsidies of 50% of investment costs have led to a rapid increase in the number of district heating grids. It is recommended that biomass based district heating grids should be subsidized by a joint program of the Commission and the national governments. Programs by the European banks could be helpful, because the whole amount of investment is extraordinarily high. When, for example, 232 TWh were introduced into the domestic sector and 116 TWh into the process heat sector, more than 8 million flats would have to be connected to district heating grids supplied by biomass. This number could be reached by switching already existing grids to supply by biomass or by the installation of new plants. 12

13 Industrial users of (process-) heat For implementation of biomass in industrial enterprises, normally no or at least little subsidies are required. Speaking for the whole heat market generally, to penetrate the market only investment costs should be subsidized and not the running operation. One way to better penetrate the heat market could be the elaboration of regional heat programs. Regional action plan for heat: The member state should be invited to submit to the commission regional heat concepts,,heat from biomass". The content of these concepts: - a description of the region including information about the number of people living in the area, the number of flats, buildings, heating systems, public buildings - proposals for investment aids for stoves, chip and pellet burners, in single houses, district heating installations - the percentage of public investment aid, which should range between 25 and 55 % - discription of the regional biomass supply (wood, wood residuals, short rotation forests, straw etc.) and the tons of oil to be sustituted - time schedule for the private investment The necessary investment should be financed by private investors and public money coming from the member states and the European Union. Expected total cost within the Union: 22 Mio houses, subsidy per house ecu ecu coming from the union, the rest from member states. This would require 28,6 billions Ecu from the Union within 12 years, almost 2,4 billions/year The financing of this investment should become an important new task for the structural fonds of the union. 13

14 The market for electricity Green electricity is a way to promote renewable energy resources. The extension of electricity production based on renewables is different from one country to the other. Partly, the technologies to be implemented are quite new and not yet commercially available (like gasification and pyrolysis, for example). Often the discussion is focused on photovoltaics and wind energy and the - partly tried and tested - technologies to produce electricity by biomass are ignored. These technologies are electricity by biogas cofiring of biomass in coal fired power stations steam engines and steam turbines gasification of biomass, utilization in gasengines and -turbines engines fuelled with vegetable oils production of pyrolysis oil and electricity production in engines Only the energy policy can ensure the necessary rules to sell electricity from biomass into the public grid. The electricity regulation 96/2 EG dated 19/12/96 chapter 4, Art. 8 sets the bases.,,article 8, number 3: The member state has the possibility to oblige the grid owners to give priority to electricity being produced by using RES, waste or CHP-technics." Therefore member states have the possibility to give priority to electricity from biomass without restrictions. The only real restriction will be the higher cost of this electricity. Therefore the Commission should propose in the upcoming white book on RES, a minimum share of electricity from renewable energy carriers in such a manner, that each member state has to increase the share of RES in electricity production into that simultaneously as to reduce the existing CO2-emissions. At the same time a minimum paybackrate for electricity from biomass should be set forward for the community. The additional cost should be shared by all electricity consumers, for instance by introducing an extra charge for the use of the grid. As a realistic target for electricity for biomass within 12 years 80 TWhel are proposed. TRANSPORTATION FUELS The existing model - to produce raw materials for the energy sector on set aside land - is not successful. There is no stability in the supply of raw materials for the industry due to the changing set aside rate. Therefore the following steps are proposed: 14

15 Definition of a quantitative and coordinated target for liquid biofuels in the union. The target should be 11 Mtoe liquid biofuels (ethanol, ETBE or biodiesel) by the year Given a total consumption of transportation fuels of 270 mtoe this goal corresponds to 4 %. A blending rate of biofuels to fuels To reach this target the blending of biofuels should be obligatory according to a time schedule such as the following: Year blending rate 1% 2% 3% 4% All oil companies selling fuels in Europe should be obliged to comply with this blending rules by using ethanol, ETBE or RME, these fuels being mutually changable. The system should be flexible. By using a quota system companies blending a higher rate of biofuels as required should have the opportunity to sell this surplus quantities as quotas to companies that do not comply otherwise with the rules. Fees Companies, not able to fullfill these obligations should pay fees per missing ton to the commission. The amount of this fee could be the difference between the cost of fossil fuel and renewable fuels plus 20 %. Contracts Farmers should be offered contracts for several years to provide the raw material for the industry. Land program The commission should define the quantity of arable land in ha (based on proposals of the member countries) being reserved for contracts for the bioenergy sector. The industry has to secure its supply by using these contracts instead of buying the raw materials on the world market. There should be no price differences between the prices of the raw material for the food market and for the energy market. The farmers cultivating energy crops should get the same prime as for voluntary set aside land or ordinary crops. Conclusions: Bioenergy in Europe is in a very slow development, although the capacities are big. 15

16 These capacities only will be used if the economic conditions and the public awareness are in favour of RES. The economic instruments to foster the markets for bioenergy such as subsidies for investment taxes on fossil fuels legal regulations are known and should be applied all over Europe. A more active policy in favour of RES could help to create new employment, to mitigate the COJ -emissions, to avoid overproduction in agriculture and to reduce the dependency of imports. A good combination of private initiatives and favorable economic conditions set by the governments would boost the markets for bioenergy. 16

17 Det nordiske energimarkedet 17

18 Erling Diesen, direktør i Norges vassdrags- og energiverk Bioenergi - dagens bruk og fremtidig satsing i det nordiske energimarkedet Innledning I internasjonal energiterminologi inngår bioenergi i begrepet "nye fornybare energikilder". Som kjent har biobrensel blitt brukt i mange årtusener, først i husholdninger og senere også i større monn av industrien. La oss si at "ny" i denne sammenheng viser til den fornyede og økende interesse for bioenergi som har sett dagens lys de siste årene. Det finnes en rekke gode grunner til å satse på bioenergi: - Bruk av bioenergi til oppvarming kombinert med vannbåren varme bidrar til å øke den nasjonale energifleksibiliteten og er et godt alternativ både til oljefyring og til direkte elektrisk oppvarming, som fra et termodynamisk synspunkt er mindre effektivt. - Bioenergi bidrar ikke til å øke utslippene av drivhusgassen CO2, så lenge uttaket er mindre enn tilveksten - Utnyttet på en riktig måte er bioenergi i de fleste tilfeller, også lokalt, et miljømessig bedre alternativ enn oljefyring. Partikkelutslippene fra eksempelvis vedfyring må reduseres mest mulig, og utviklingen av bedre ildsteder er ett ledd i denne prosessen. - Bioenergi bidrar til en bedre ressursutnyttelse, slik at det som ellers vil være blant annet avfall fra husholdninger, industri eller skogsdrift kan omformes til varme eller el hos kunden - Biobrensel er en lokal og regional ressurs, og større utnyttelse av denne kan gi varige arbeidsplasser i distriktene, samtidig som transportbehovet for eksempelvis petroleumsprodukter reduseres. Større offentlig satsing på bioenergi er forholdsvis nytt i Norge, og markedet begynner nå å synliggjøre seg. I våre naboland, Sverige, Danmark og Finland, har bioenergi i mange år hatt en mye større andel av det totale energiforbruket, og satsingen fortsetter med tyngde på denne energibærer. I Sverige har man nylig besluttet å ta de første kjernekraftverkene ut av drift, og bioenergi skal forutsettes å erstatte en vesentlig del av denne energien. I Sverige og Finland satses det for tiden i stor skala på el- og varmeproduksjon fra fremfor alt trebrensel, mens danskene satser mer på utnyttelse av halm og biogass. I det etterfølgende presenteres litt statistikk og noen sammenligninger mellom de nordiske land, både hva gjelder energitilførsel, energibruk og offentlige satsinger i 19

19 disse landene. Energiproduksjon og -bruk Dagens tilførsel og bruk av energi i de nordiske land sammenlignes i tabellene nedenfor: Norge * Sverige Danmark Finland SUM Bio Olje Kull/ koks Gass Energiproduksjon - Norden Angitte verdier er i TWh/år, millioner innbyggere og prosentandel bioenergiproduksjon. Kjerne-Vannkraft kraft , ,03 NFE** <1 8 2 <1 10 Elimport SUM Innb. [mill.] 4,2 8,5 5,1 4,9 22,7 [% bio] (Kilder: Off. statistikk, innbyggere fra «Forskning och framsteg -Lilla Vårldsatlasen 1994») *.tallene for Norge er foreløpige 1996-tall **:NFE inkluderer sol og vind, samt utnyttelse av spillvarme Tabell 1 Sluttforbruk - Norden 1995 Norge Sverige Danmark Finland Olje/gass Kull El Fjernvarme Bio NFE 47 «NFE» * Marg. Marg. 7 Marg. SUM SUM (Kilder: Off. statistikk, innbyggere fra «Forskning och framsteg - Ulla Vårldsatlasen 1994») Norge skiller seg ut i forhold til sine naboland med den dominans vannkraft har i vår energiforsyning. Kjernekraft har fått en betydelig rolle i Sverige og Finland, mens kull er mer brukt i Danmark enn i de øvrige nordiske land. Når vi fokuserer på bioenergi, står Finland og Sverige som de store foregangslandene i Norden, spesielt når det gjelder trebrensel. Dette forklares naturlig nok av skogindustriens størrelse i disse to landene, men også Danmark har en betydelig andel biobrensel i form av fremfor alt halm og avfall. En sammenligning av biobrenselforbruket i de fire nordiske land gis nedenfor: 20

20 Danmark - bioenergi Halm Trebrensel Biogass Avfall SUM Finland - bioenergi 1995 Svartlut Industrielt treavfall Torv Avfall Ved SUM 1995 TWh 3,65 5,12 0,49 6,81 16,07 TWh 44 12,7 18,7 0,2 0,9 76,5 Sverige - bioenergi 1995 Fjernvarme Trebrensel Torv Avfall Industri Treforedling Sagbruk Øvrig (torv mm) Husholdninger Vedfyring (94) SUM TWh 18,4 10,4 3,6 4,4 47,6 39 8,4 0,2 11,4 77,4 Norge - bioenergi 1994 Trebearb.ind Treforedling Ved Fjernvarme SUM TWh 1,4 3,8 6,1 1,3 12,6 Det fremgår tydelig fra disse tabellene at de forskjellige lands industriprofll gjenspeiler utnyttelsen av bioenergi. Som nevnt er det en klar dominans for halm og avfall i Danmark, mens skogindustrien i Finland og Sverige står for store deler av biobrenselforbruket i disse landene. I Finland er i tillegg torv mye brukt, og ca 60% av denne torven er brukt i kraftvarmeverk. Andre elementer som er med på å forklare forskjellene mellom Norge og våre naboland, er: - Større grad av vannbåren varme - Større andel fjernvarmeanlegg - Større mengde lettere tilgjengelige bioenergiressurser, enklere (flatere) topografi, større tetthet av veier - Mer automatisering i skogbruket og muligens mer effektivt uttak av hogstavfall - Et høyere prisnivå på olje og el til alminnelig forsyning 21

21 Potensialer for utnyttelse av bioenergi. Potensialer for utnyttelse av energikilder kan beregnes på mange måter, og svarene på slike beregninger må benyttes med ydmykhet for følsomheten for hvilke parameterverdier som er lagt til grunn, med andre ord om potensialet gjenspeiler et brutto- eller nettopotensial, teoretisk eller realistisk (praktisk) potensial. Beregnede potensialer for bioenergi, dvs teoretiske realistiske potensialer, er noe forskjellige for de fire nordiske landene, noe som fremgår av tabellen nedenfor. Disse potensialene er ikke utarbeidet med nøyaktig samme forutsetninger, og bør i denne sammenheng kun betraktes som veiledende potensialer: Bioenergipotensial Norge Sverige Danmark Finland SUM TWh (Kilde: NoBio, VTTEnergy) I alle disse landene foreligger en teoretisk mulighet for en økning til omtrent det doble av dagens forbruk. Nå er det mange ting som spiller inn om store økninger i forbruket kommer til å skje. Slike faktorer er i stor grad prisen på de konkurrerende energibærere, internasjonale konjunkturer spesielt innen skog- og jordbruk, samt øvrige rammebetingelser, som eksempelvis lover, avgifter eller støtteordninger. Energimarkedene i Norden og Europa beveger seg i større og større grad vekk fra regulerte regimer og i steden ønskes en større grad av fri prissetting på energi. I Norge, Finland og Sverige er markedene deregulert, og biobrensel skal i utgangspunktet konkurrere på like vilkår som el og olje. Vi vet at eksterne kostnader ved bruk av ulike energikilder ikke alltid er godt nok reflektert i energiprisene, og akkurat miljømessige konsekvenser har også tidligere vært blant drivkreftene bak statlige subsidieordninger for bioenergi. Det satses på bioenergi for å på den ene siden å øke andelen varme- og el-produksjon fra fornybar energi, og på den andre siden redusere bruken av elektrisitet til direkte oppvarming. STATLIG ENGASJEMENT FOR Å STØTTE BIOENERGI: Norge I Norge gis det i 1997 støtte til aktiviteter som skal fremme bruken av bioenergi. Dette kan være investeringer i produksjonsanlegg for pellets eller investering i forbrenningsanlegg. Det er i Norge valgt en ordning hvor større geografiske områder må gå sammen og legge frem en samordnet lokal strategi for hvordan man ønsker å satse, og hvordan dette er forankret i industri, energiverk m.fl. i regionen. Støtte gis med inntil 40% (helst 22

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Europæiske netudviklingsplaner systemudvikling i Norden og Østersøområdet

Europæiske netudviklingsplaner systemudvikling i Norden og Østersøområdet Europæiske netudviklingsplaner systemudvikling i Norden og Østersøområdet Hanne Kortegaard Nielsen, Energinet.dk Oversigt Historisk samarbejde i Norden Produktion og forbrug er under forandring - Klimamål

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Carbon Capture and Storage (CCS) renewable energy systems and economy

Carbon Capture and Storage (CCS) renewable energy systems and economy Carbon Capture and Storage (CCS) renewable energy systems and economy Klimaforum9 DGI-Byen December 14, 29 Assistant Professor, PhD, Brian Vad Mathiesen Department of Development and Planning, Aalborg

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet?

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Vindenergi Danmarks 10 års jubilæum Horsens den 11. november 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elsystemet i Danmark Et internationalt

Læs mere

Sveriges gastillförsel idag och imorgon

Sveriges gastillförsel idag och imorgon Sveriges gastillförsel idag och imorgon Hur säker/sårbar är Sverige gasförsörjning? Kan Danmark leverera? Vilka är alternativen? Danska leverantörssystemet Jess Bernt Jensen, 4. december 2013 1 Synopsis

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne?

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Per Alex Sørensen SDH Conference Toulouse 17-18 June 2015 1 2 Marstal (1) 1996

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas

An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas N. E. Helstrup Jensen (Energinet.dk) J. P. Kofoed (Aalborg University) 4th Annual HMRC Economic

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Mål for vedvarende energi

Mål for vedvarende energi Mål for vedvarende energi - 2030 mål, Eu s og Danmarks omstilling til vedvarende energi, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe Gunnar Boye Olesen Debatmøde "EUs klima-og energistrategi

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere