Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND"

Transkript

1 Kursusguide Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND

2 Udgave S2

3 Velkommen til VEU-kursusguide En fælles kursusguide for de tre VEU-Centre i Region Midtjylland Denne første udgave af en fælles kursusguide til konsulenterne i de tre VEU-Centre i Region Midtjylland skal ses som et nyt redskab til at yde bedre råd givning og vejledning til virksomhederne og deres medarbejdere i for bindelse med kompetenceudvikling. VEU-Centrene skal gennem koordineret samarbejde medvirke til at skabe én indgang for virksomheden og dens medarbejdere med det formål at skabe større overskuelighed på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Konsulentens personlige kontakt med virksomhederne er afgørende i forhold til behovs- og kompetenceafdækning, uddannelsesplanlægning og en konkret uddannelsesplan for virksomheden. I dette arbejde skal kursusguiden ses som et overbliksværktøj, rådgivnings- og vejledningsredskab i forbindelse med virksomhedsbesøg og et systematisk redskab i forbindelse med udarbejdelse af en uddannelsesplan. Kursusguiden giver et bredt overblik over de fælles kompetencebeskrivelser opdelt efter brancher, som uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST, VEU-Center MidtØst og VEU-Center Østjylland er godkendt til at udbyde. Bagest i kursusguiden findes kontaktoplysninger på alle uddannelses institutioner som indgår i de tre VEU- Centre i Region Midtjylland. Kursusguiden findes også online som PDF-fil på VEU-Centrenes og ud dannelses institutionernes hjemmesider og vil løbende blive opdateret. Den trykte udgave af kursusguiden revideres ved årsskiftet 2011/2012 og genoptrykkes herefter. De tre VEU-Centre i Region Midtjylland vil derfor løbende lave en produktudvikling af kursusguiden i samråd med konsulenterne, så de hele tiden har et optimalt vejledningsværktøj i deres daglige arbejde. God arbejdslyst. Hanne Brink Centerchef VEU-Center MidtVest Jan Weier Christiansen Centerchef VEU-Center MidtØst Niels Petterson Centerchef VEU-Center Østjylland S3

4 Indholdsfortegnelse Bygge/anlæg og industri S07 Affaldsdeponering S08 Anlægsarbejder S10 Anvendelse af entreprenørmateriel S11 Asfaltbelægninger S12 Boringer på land og jordbundsundersøgelser S13 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer S15 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer S17 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion S18 Gulvlægning og vådrumsopg. med vådrumssikring S19 Nedrivning og affaldshåndtering S20 Projektering, sagsbehand., regnsk og teknisk salg S21 Spildevandsbehandling S22 Tagdækning o.lign. med tagpap, memb. og folier Industriens arbejdsmarkedsuddannelser S41 Arbejdets organisering v. produktion i industrien S42 Betjening af industrirobotter for operatører S43 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr S44 Fremstilling af elektronikprodukter S45 Fremstilling af produkter i plast S47 Metrologi i metalindustrien S48 Montage af lettere industriprodukter S49 Overfladebehandling S50 Pladebearbejdende metalindustri S51 Plastsvejsning S52 Produktion af køle- og klimaanlæg S53 Produktion og teknik i procesindustrien S54 Spåntagende metalindustri Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse S25 Administration S27 Administrative funktioner i HR S28 Detailhandel S29 Finansiel rådgivning og forsikring S30 Foto-, film, tv- og redaktionel produktion S32 IKT-administration og -vedligeholdelse S33 Ledelse S34 Offentlig forvaltning og sagsbehandling S35 Operativ retshåndhævelse, forebygg. og efterforsk. S36 Spedition og shipping S37 Turist og rejse S38 Videns- og forretningsservice Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen S57 Brød, kage- og konfekturefremstilling S58 Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer S59 Madfremstilling - restaurant, kantine og catering S60 Mad til grupper med vari. behov for ernæring S62 Industrislagtning og forædling af kødprodukter S63 Reception, servering og service Mejeri og jordbrug S65 Drift af gartneri, havecenter og planteskole S66 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg S69 Husdyrproduktion i landbruget S70 Maskiner og teknik i landbruget S4

5 Indholdsfortegnelse Metalindustrien S73 Automatik og procesteknisk område S74 Data- og kommunikationsteknik S75 Elektronik- og svagstrømsteknisk område S77 Karrosseriteknisk område S78 Klimateknisk område S79 Køleteknisk område S80 Køretøjsområdet S82 Maskin- og værktøjsområdet S84 Teknisk dokumentation i industriel produktion S85 Varmeteknisk område (fyrede anlæg) Pædagogisk område og socialog sundhedsområdet S87 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse S88 Patientrelateret service på sygehusene S89 Pædagogisk arbejde med børn og unge S91 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap S92 Sundheds- og sygeplejeopg. i sygehusvæsenet S93 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Serviceerhvervene S97 Ejendomsservice S98 Optometri S99 Rengøringsservice S100 Vagtservice Svejsning og fyringsteknik S103 Svejsning og termisk skæring i metal Tekniske installationer og energi S107 Bygningers el-installationer og antennemontage S108 El-forsyningsanlæg S109 Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg S111 Installation og service inden for VVS-området S112 Service på hvidevare- og køleautomatik Træets uddannelser S115 Savværk og halvfabrikata S116 Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. S119 Bolig- og autointeriørmontering Transporterhvervene S121 Grundkompetence chauffør gods S122 Grundkompetence lager & terminal S123 Lager & logistik S124 Lastbilkran S125 Mobilkran S126 National og international personbefordr. med bus S127 Personbefordring med bybus og rutebil S128 Personbefordring med taxi S129 Specialbefordring af personer S130 Vejgodstransport S132 Vintertjeneste Tværfaglige område S135 Individuel kompetencevurdering i AMU Grundlæggende Voksen Uddannelse og Voksenlærling S138 At få papir på det arbejde man allerede kan... Praktiske oplysninger om VEU S139 VEU-godtgørelse & befordringstilskud S141 Oversigt over uddannelsesinstitutioner VUC S147 VUC - Voksen UddannelsesCenter S5

6 Bygge/anlæg og industri S07 S08 S10 S11 S12 S13 S15 S17 S18 S19 S20 S21 S22 Affaldsdeponering Anlægsarbejder Anvendelse af entreprenørmateriel Asfaltbelægninger Boringer på land og jordbundsundersøgelser Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Bygnings- og automaling samt skilteproduktion Gulvlægning og vådrumsopg. med vådrumssikring Nedrivning og affaldshåndtering Projektering, sagsbehand., regnsk og teknisk salg Spildevandsbehandling Tagdækning o.lign. med tagpap, memb. og folier S6

7 Bygge/anlæg og industri Affaldsdeponering FKB: 2218 Inden for jobområdet udføres håndtering og deponering af alle typer af affald. Affaldshåndteringen inden for dette jobområde omfatter vurdering, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper. Affaldet sorteres i forskellige fraktionskategorier for at opnå den størst mulige genanvendelse. Affaldet bortskaffes enten til genanvendelse af de rene fraktioner, herunder kompostering af biologisk affald, til forbrænding eller til deponering, hvor det oplageres på dertil indrettede anlæg. Affald behandlingsanlæg 2,1 dage Affald fraktioner 2,1 dage Affaldsdeponering driftsledelse 3 dage Affalds deponering maskinteknik og -betjening 5 dage Affaldsdeponering myndighedsforhold 3 dage Affaldsdeponering tekniske forhold 3 dage Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik 3 dage S7

8 Bygge/anlæg og industri Anlægsarbejder FKB: 2207 Jobområdet omhandler, etablering og vedligeholdelse af veje og øvrige arealer, som belægges med natursten, beton eller grusmateriale. Området omfatter derudover ledningsarbejder, kloakering, betonkonstruktioner i jorden og opgaver inden for funderings- og havneanlæg mv. Specielle opgaver kan foregå ved og under vand, og medfører derfor særlige produktionsforhold. I forbindelse med etablering og vedligeholdelse af veje og øvrige arealer udføres nødvendig afsætning, afgravning, bundsikring, bærelag samt overfladebelægning (dog ikke asfaltbaserede belægninger) med tilhørende kantstenssætning o.lign. samt ledningsarbejder. Til de forskellige lag anvendes f.eks., grus, beton, granit eller andre stentyper alt efter anvendelsesformål. En række af de opgaver, som udføres i dette jobområde foregår i, på og med jord, som i den forbindelse er at betragte som bygningsmateriale. I forbindelse med kloakering etableres, repareres og renoveres afløbsinstallationer, primært i jord, til bortledning af spilde-, smelte- og regnvand fra overflader, bygninger og anlæg til rensningsanlæg/recipient efter gældende regler. Afløbsinstallationer registreres og godkendes, ligesom de i den udstrækning, der er behov herfor, inspiceres og renses for at sikre hensigtsmæssige driftsforhold. Brolægning forskrifter og regler 1 dag Brolægning Tilsyn af belægning ved anlægsarbejde 2 dage Brolægning udførelse af kombinationsbrolægning 4 dage Brolægning udførelse af mønsterbrolægning 5 dage Brolægning underlags opbygning og komprimering 5 dage Dykkerarb. - repetition i førstehjælp for dykkere 1 dage Dykkerarbejde - assistance ved erhvervsdykkerarbejde 5 dage Dykkerarbejde - undervandssprængning 10 dage Dykkerarbejde - undervandssvejsning 15 dage Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner 5 dage Kabelarbejde etablering af nyanlæg 5 dage Kabelarbejde planlægning og samarbejde 3 dage Kabelarbejde retablering af belægninger 5 dage Kabelarbejde tegningslæsning og kabelsøgning 3 dage Kloakering Ajourføring for rørlæggere 2 dage Kloakering Afløbssystemers formål og indretning 1 dag Kloakering Ajorføring for TV-operatører 1 dag Kloakering Ajourføring for kloakmestre 1 dag Kloakering Anlæg ved landbrugets driftsbygninger 2 dage Kloakering Anvendelse af norm for dræning af bygninger 1 dag Kloakering Anvendelse af data fra TV-inspektion 3 dage Kloakering Anvendelse af lovgrundlaget 4 dage Kloakering Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 dage Kloakering Beregning af koter, fald og rumfang mv. 2 dage Kloakering Kvalitetssikring af afløbsinstall. 1 dag Kloakering Kvalitetsstyring i aut. virksomhed 2 dage Kloakering Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2 dage Kloakering Projektering og dimensionering 11 dage Kloakering Spuleoperatør 3 dage Kloakering Tilstandsvurdering i det åbne land 2 dage S8

9 Bygge/anlæg og industri Anlægsarbejder FKB: 2207 fortsat I forbindelse med ledningsarbejde etableres, repareres og renoveres kabel og ledningstracéer. Arbejdet foregår primært i jord i bymæssig bebyggelse eller i det åbne land. Renoverede og nyetablerede ledningsføringer registreres og godkendes af den enkelte ledningsejer. Ved funderingsopgaver udføres forskellige former for funderingsopgaver, så som pæleramning, forskalling armering og udstøbning af fundamenter og montering af præfabrikerede funderingselementer o.lign. Derudover udføres spunsning og tørholdelse af byggegruber med sugespidser, samt udførelse af specielle arbejdsopgaver i forbindelse havne- og kajanlæg o.lign. De medarbejdere, som er beskæftiget med anlægstekniske opgaver, har typisk følgende uddannelsesmæssig baggrund: Ufaglærte anlægsarbejdere, Kloakmestre, Bygningsstruktører, anlægsstruktører og Kloakrørlæggere, Brolæggere, Erhvervsdykkere, som udfører specielle bygge- og anlægsopgaver under vand (fundamenter, havneanlæg o.lign.). Sprængningspersonale, som foretager sprængning med højeksplosive stoffer af eksisterende bygninger eller bygningsdele, samt udfører bortsprængning af undergrundsmateriale. Der stilles krav om særlig uddannelse for udførelse af disse opgaver. Kloakering TV-inspektion af afløbsinstallationer 4 dage Kloakering TV-inspektion af større ledninger 5 dage Kloakering Udarbejdelse af afløbsplan for enfamiliehus 3 dage Kloakering Udførelse af afløbinstallation i stål mv. 10 dage Kloakering Udførelse af afløbsanlæg i det åbne land 7 dage Kloakering Udførelse af afløbsinstallation i plast 16 dage Kloakering Udførelse af anlæg til genbrug af vand 1 dag Kloakering Udførelse af opgravningsfri renovering 5 dage Kloakering Udførelse af pumpeanlæg mv. 3 dage Kloakering Udførelse af udskilleranlæg 4 dage Kloakering Udøvelse af funktionen teknisk ansvarlig 10 dage Komprimering med entreprenørmaskiner 2 dage Maskinudgravning til større kloakanlæg 5 dage Nivellering 5 dage Sprængteknik udførelse af sprængninger 10 dage Teodolit og totalstation 5 dage Tilsyn med vejanlæg og sidearealer 10 dage Udførelse af styret underboring 5 dage Vejbygning bygning af fortovsarealer 5 dage Vejbygning Bygning af mindre veje ubundne mat. 10 dage S9

10 Bygge/anlæg og industri Anvendelse af entreprenørmateriel FKB: 2602 Jobområdet omfatter betjening og vedligeholdelse af entreprenørmateriel, hvorved forstås større motordrevne maskiner som flyttes efter opgaven i modsætning til stationære maskinanlæg. Anhugning på byggepladsen 3 dage Anvendelse af ekstraudstyr til entreprenørmaskiner 1 dag Arbejdsplatforme Flytning 2 dage Arbejdsplatforme Lovpligtigt årseftersyn 1 dag Arbejdsplatforme Montage 3 dage Betjening af dozere 5 dage Betjening af dumpere 2 dage Betjening af entreprenørmaskiner 5 dage Betjening af gummihjulslæssere 3 dage Betjening af hydrauliske gravemaskiner 5 dage Betjening af minidumpere og motorbører 1 dag Betjening af minigravere og minilæssere 2 dage Betjening af personlifte 2 dage Betjening af rendegravere 5 dage Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv 2 dage Boringer på land Vedligeholdelse af materiel og udstyr 4 dage Byggeplads logistik 2 dage Eftersyn af entreprenørmaskiner 3 dage Graveskader Forebyggelse 3 dage Håndtering af brændstoffer og smøremidler til entreprenørmaskiner 2 dage Impl. af arbejdsmiljøpolitik i bygge- og anlægsvirksomhed 2 dage Opstart af bygge- og anlægsprojekter 1 dage Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 3 dage Personlifte og arbejdsplatforme anvendelse og sikkerhed 1 dag Planlægningsmetoder i byggeog anlægsbranchen 3 dage Teleskoplæsser med kranfunktion - betjening, B-certifikat 3 dage Teleskoplæsser med gafler - betjening 5 dage Tårn- og svingkran med int. anhug. A-certifikat - betjening 20 dage Udførelse af kranløft med entreprenørmaskiner. G-certifikat 4 dage Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirksomheder 2 dage Vejen som arbejdsplads 2 dage Økonomikørsel med entreprenørmaskiner 2 dage S10

11 Bygge/anlæg og industri Asfaltbelægninger FKB: 2208 Inden for dette område klargøres der til, etableres og vedligeholdes alle typer af asfaltbelagte arealer såvel inden- som udendørs. Asfaltlapning 5 dage Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer 5 dage Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen 1 dag Vejasfaltarbejde Arbejdsmetoder og udlægning 10 dage Vejasfaltarbejde Fejning og klæbning 5 dage Vejasfaltarbejde Fræsning i vejasfaltbelægninger 5 dage Vejasfaltarbejde Komprimering 5 dage Vejasfaltarbejde Maskin - udlægning af bære- og slidlag 5 dage Vejasfaltarbejde Materialer og maskinudlægning 10 dage Vejasfaltarbejde Opbygning og betjening af asfaltudlægning 5 dage Vejasfaltarbejde Overfladebehandling og koldasfalt 5 dage Vejasfaltarbejde Pasning og vedligehold af maskine 5 dage Vejasfaltarbejde Produktion af vejasfalt 5 dage Vejasfaltarbejde Sikring af arbejdsmiljø 5 dage Vejasfaltarbejde Varetagelse af sund- og sikkerhed 4 dage Vejen som arbejdsplads ajourføring 1 dage S11

12 Bygge/anlæg og industri Boringer på land og jordbundsundersøgelser FKB: 2633 Inden for jobområdet indgår boringer på land defineret i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 672 som bl.a. omfatter boringer til vandindvinding, grundvandssænkning og afdækning af geologiske profiler og miljøforhold. Derudover omfatter jobområdet også boringer under vand til afdækning af geotekniske forhold f.eks. i forbindelse med havneanlæg. Boringer på land Anvendt boreteknik 10 dage Boringer på land Ledelse af boreopgaver 5 dage Boringer på land Nivellering og afsætning 3 dage Boringer på land Prøvetagning ved jordforurening 5 dage Boringer på land Udtagning og beskrivelse af boreprøver 5 dage S12

13 Bygge/anlæg og industri Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer FKB: 2209 I jobområdet indgår konstruktion og aptering af bygninger og råhuse med anvendelse af lettere materialer. I apteringen og færdiggørelsen af bygningsdelen eller råhuset indgår udførelse af lette skillevægge, gulve, lofter, isætning af døre, vinduer og fastmonteret inventar, montering visse former for klimaskærme og tagbelægninger. Til aptering hører endvidere udsmykning. El og VVS indgår ikke i området. Betjening og vedligeholdelse af håndværktøjsmaskiner b/a 2 dage Brandforanstaltninger ved gnist - produ cerende værktøj 1 dag Bygningshåndværkerens takt og tone 0,5 dag Bygningsreglement konstr/fugt/ brand/klima/ energi 0,5 dag Bygningsreglementet anvendelse 2 dage Bygningsrestaurering - udarbejdelse af løsningsforslag 2 dage Bæredygtigt byggeri bygge materialers livscyklus 3 dage Dampspærre Montering i væg-, loft- og tagkonstruktioner 1 dag Dampspærre Montering og trykprøvning i nybyg 1 dag Dampspærre Renovering af tagkonstruktion 2 dage Dampspærre Renovering af ydervægskonstruktion 1 dag Døre Montering af dørpumper 0,5 dag Energioptimering af boliger 2 dage Fuger fugning ved vinduer og døre 3 dage Fuger udfyldning med acrylfugemasse 0,5 dag Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. 1 dag Gulve - Konstruktioner i træ og stål 1 dag Indervægge - udførelse af beklædninger 0,5 dag Inventar - montering af skabs- og køkkenelementer 1,5 dage Jura i byggeriet - anvendelse 2 dage Lister - Finish ved indvendigt listearbejde 1 dag Loftbeklædning - Faste og nedhængte lofter 0,5 dag Låse - montering af elektromekaniske låse med motorer 1,5 dage Låse - montering af elektromekaniske låse uden motorer 1,5 dag Låse - Montering af microswitch, 3- og 5-punktlåse 1 dag Låse - tilslutning af el ved låse 2 dage Montering af varme - genvindingsanlæg 0,5 dag PCB Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1 dag Renovering - vurdering af stråtage 5 dage Restaurering - Konstruktion af historiske tagformer 5 dage Restaurering - traditionelle træsamlinger 2 dage Restaurering - ældre vinduer og døre 2 dage Råd og svamp mv. - udbedring af insektangreb 1 dag Råd og svamp mv. - udbedring af råd og svampeskade 1,5 dag Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader 1 dag Tagbeklædning 1 dag Tagkonstruktion - Udførelse af buet kvist 2 dage Tagkonstruktioner - afstivning af spær 1 dag Tagkonstruktioner - beregning af vinkler og længder 1 dag Tagkonstruktioner - forankring af tagkonstruktion 0,5 dag Tagkonstruktioner - montering af tagkonstruktioner 2 dage Tagkonstruktioner - montering af taglægter 0,5 dag S13

14 Bygge/anlæg og industri Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer FKB: 2209 fortsat Tagvindue og solfanger - montering i tag 1 dag Termografering af bygninger 1 dag Trapper - Fremstilling af trapper 2 dage Trapper - Opmåling af trapper 1 dag Tækning - Afslutning ved skorstensgennemføring 1 dag Tækning - Indbygning af ovenlysvindue 1 dag Tækning - Montering af kobberrygning 1 dag Undertage - montering af banevarer 2 dage Undertage - montering af faste undertage 2 dage Undertage - rådgivning om undertage 2 dage Vindue, dør - Montering af automatik 2 dage Vindue, dør og skydedør - montering og justering 1 dag Vægbeklædning - buet gips 2 dage Vægkonstruktion - Opstilling af letbeton 1 dag Vægkonstruktion - Opstilling af vægskeletter 1 dag Vægkonstruktioner - montering af massive træelementer 1 dag Ydervægge - udførelse af beklædninger 0,5 dag S14

15 Bygge/anlæg og industri Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer FKB: 2211 Jobområdet omfatter udførelse af anlægskonstruktioner, opførelse af råhuse samt aptering af bygninger i forb. med nyetablering, vedligeholdelse, reparation, renovering og restaurering. Herudover omfatter området visse overfladebehandlinger i tungere materialer. Konstruktioner af anlæg og råhuse omfatter udførelse af de bærende og stabiliserende dele, som indgår med etab lering af søjler, bjælker og murede vægge, etageadskillelser samt kupler og hvælv mv. Aptering af bygninger ved færdiggørelse af anlægskonstruktionen eller bygningen med undtagelse af el- og VVS-installationer. Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3 dage Anvendelse af love og regler ved byfornyelse 1 dag Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds 1 dag Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 2 dage Arkitektoniske linier i byggeriet 3 dage Avanceret flise- og klinkearbejde - udførelse 5 dage Beton- og teglstenstage - anvendelse af regler ved oplæg 2 dage Beton- og teglstenstage - kvalitetssikring af tagarbejde 1 dag Beton- og teglstenstage - udførelse af grat og rygning 2 dage Beton- og teglstenstage - udførelse af inddækninger 1 dag Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender 2 dage Beton- og teglstenstage - udmåling og oplægning 2 dage CAD - 3D på byggepladsen 3 dage Dekorationer i gulv- og vægfliser - udførelse 2 dage Dekorationsmurværk - udførelse 1 dag Dekorativt fugearbejde - udførelse 1 dag Efterspænding af murværk 1 dag Fugt-, varmeog lydisolering ved murværk - udførelse 1 dag Gennembrydning og opbygning af bærende murværk 3 dage Gipspudsning af hvælv og buede vægge 2 dage Gipspudsning med håndværktøj 2 dage Gipspudsning med maskine 2 dage Glasbyggesten i boliger - opmuring 0,5 dag Glitpuds - udførelse 3 dage Grov- og finpudsede overflader - udførelse 3 dage Isolering - Anvendelse af teglblokke 1 dag Isolering - BR og Varmetabsberegning ved bygninger 3 dage Isolering Energirigtige løsninger ved isolering 3 dage Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger 1 dag Isolering - God praksis og kvalitet i murerarbejde 5 dage Isolering - Håndtering af genbrugsprodukter 1 dag Isolering - Konvent. og alternative materialer 2 dage Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav 3 dage Klinkegulve - udførelse 2 dage Kommunikationsog samarbejdsmetoder på byggeplads 2 dage Kvadre og palæpuds - udførelse 3 dage Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse 2 dage Masseovn - opførelse 10 dage Murafslutninger - udførelse 2 dage Murede gavltrekanter - udførelse 2 dage Murede kupler og hvælv - udførelse 10 dage Murede og pudsede gesimser - udførelse 3 dage S15

16 Bygge/anlæg og industri Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer FKB: 2211 Murede overlukninger - udførelse 3 dage Murede smighjørner - opførelse 1 dag Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udførelse 2 dage Murværksnormens anvendelse 1 dag Natursten - fremstilling af dekorationer mv. 3 dage Natursten på væg og gulv 2 dage Natursten - tildannelse vha. brændingsmetoden 2 dage Natursten - udførelse af skrifthugning 3 dage Nedlægning og opsætning af natursten i bygninger 0,5 dag Porebeton Montage af plader og blokke 4 dage Porebeton Montage af blokke i massivehuse 4 dage Porebeton Isolering med plader og kalksandsten 5 dage Porebeton Limning og tilpasning på byggepladsen 3 dage Projektforståelse - bygge og anlæg 2,1 dage Puds intarsia - udførelse 2 dage Puds med marmorstuk - udførelse 4 dage Pudsning af udvendigt isolerede bygninger 3 dage Radonsikring i byggeriet 1 dag Restaurering af stuk 3 dage Restaurering af tavl i bindingsværk 3 dage Rundt murværk - udførelse 1 dag Sgraffitopuds - udførelse 3 dage Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet 1 dag Sjakbajs - Byggeriets lovog regelsystem 1 dage Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs 4 dage Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 3 dage Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring 2 dage Sjakbajs - Service og kundepleje 1 dag Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering 2 dage Sjakbajsen som leder 2 dage Skærmtegl - montering 3 dage Specialpuds - udførelse 2 dage Spindeltrapper - muret 2 dage Storformatfliser på gulv 3 dage Teglblokke - udførelse og lovkrav 1 dag Terrazzo - udførelse 5 dage Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel 2 dage Tyndpudsede overflader - fabriksfremstillet mørtel 1 dag Udførelse af tungt badeværelse 2 dage Udvendig isolering af bygninger - udførelse 3 dage Vindafstivning og udførelse af stabilt murværk 1 dag Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikkert underlag 1 dag Vådrum - formdetaljer med keramiske fliser 2 dage S16

17 Bygge/anlæg og industri Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. FKB: 2215 Dette jobområde omfatter maling og anden overfladebehandling af bygningsanlæg mv. i forbindelse med nyanlæg, reparationer, renovering, restaurering. Derudover omfatter jobområdet autolakering og skilteproduktion/opsætning. Maling og overfladebehandling af bygninger udføres af hensyn til holdbarhed, udseende og funktion af det behandlede. Airbrush - Anvendelse af airbrushteknikker 5 dage Aktuelle malematerialer og teknikker 5 dage Anv. af ældre maleteknikker i moderne sammenhæng 5 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - forgyldning 5 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - kalkning 5 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - limfarveteknik 5 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - marmorering 10 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - ådring 10 dage Autolakering - reparation og lakering af plastdele 3 dage Behandlingsopbygning og lakering af træværk 5 dage Byggetekniske forhold - anvendelse af tegningsmetoder 25 dage Bygningsmalearbejde - sikring af stil- og farveudtryk 15 dage Bygningsmalearbejde - Elektronisk farvesætning 3 dage Bygningsmalearbejde - formidling af farvesætningsopgave 10 dage Bygningsmalearbejde - indretning med farver 17 dage Bygningsmalearbejde - planlægning og visualisering 30 dage Bygningsmalearbejde - systematisk anvendelse af farvelære 10 dage Dekorative maleteknikker - Forgyldning 5 dage Dekorative maleteknikker - Illusion af overflader 10 dage Dekorative maleteknikker - Kalk og silikat 10 dage Dekorative maleteknikker - Skyggetegning 5 dage Dekorative maleteknikker - Staffering og skabelon 10 dage Dekorative maleteknikker - Stil og farveudtryk 5 dage Dekorative maleteknikker - Tredimensional marmor 15 dage Dekorative maleteknikker - Tredimensional ådring 15 dage Dekorative maleteknikker - Trompe L Oeil - Stor 10 dage Historisk malearbejde - anvendelse af love og regler 5 dage Kreativ farvesammensætning i bygningsmaleropgaver 10 dage Kvalitetssikring af malearbejde 5 dage Marmorspartling 5 dage Opmåling og beregning af malearbejde 5 dage Overfladebehandling med kalkning af murværk 2 dage Spartling af gipsplader 2 dage Tapetopsætning - mønstret tapet 1,7 dage Tapetopsætning - skumtapeter 1,7 dage Tapetopsætning - strukturtapeter 1,7 dage Trompe L oeil - udførelse af illusionsmaleri 10 dage Visualisering af malefaglige løsninger i boliger 5 dage Vægbeklædning - Opsætning af forgrundet filt og væv 2 dage Ældre maleteknikker - staffering og skabelonteknik 5 dage S17

18 Bygge/anlæg og industri Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring FKB: 2210 Dette jobområde omfatter underlagsopbygning af gulve, trapper og vådrum med afsluttende overfladebelægning, herunder fuger, lister og borter samt udsmykning i forbindelse med etablering, vedligeholdelse, reparation og renovering i lettere gulvmaterialer. I jobområdet indgår desuden belægningsarbejde i vådrum, der foruden de oven nævnte opgaver omfatter vådrumssikring, etablering af fald på gulv, samt afslutninger i forbindelse med afløb og rørgennemføringer. Belægninger af vådrum, gulve og trapper udføres i henhold til gældende regler for bygningers udformning og funktion. Gulve - Afslibning af gulve 1 dag Gulve - Efterbehandling af trægulve 1 dag Gulve - Fugefri ulve/ polyuretanprodukter 3 dage Gulve - Montering af bræddegulve 1 dag Gulve - Montering af gulvbelægninger 1 dag Gulve - Montering af parketgulve 1 dag Gulve - Montering af vådrumsvinyl 3 dage Gulve - Opretning af eksisterende gulve 1 dag Gulve - Reparation af gulvbelægninger 1 dag Gulve - Reparation af trægulve 1 dag Gulve - Stående udførelse af gulvarbejde 1 dag Gulve - Udførelse, reparation og overfladebehandling af intarsia 1 dag Gulve - udlægning af fugefri gulve 3 dage Gulve - Vurdering af undergulve 0,5 dag Montering af vinyl på skråvægge 2 dage Vådrum - anvendelse af love og regler 2 dage Vådrum - finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,5 dag Vådrum - klargøring af vægge og montering af vægbeklædning 3 dage Vådrum - kvalitetskontrol af vådrumssikring 1 dage Vådrum - Membran for montage af keramiske klinker 2 dage Vådrum - montering af vinyl på gulve 1 dag Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbelægning 0,5 dag Vådrum - udførelse af gulvkonstruktioner 3 dage Vådrum - udførelse af pladegulv i lette vådrum 2 dage Vådrum - udførelse af vinylsvejsning 1 dag Vådrum - udførelse af vådrumssikring 2 dage Vådrum - valg af materialer til vådrum 0,5 dag Vådrum - vurdering af regler for vinylmontering mv 0,5 dag S18

19 Bygge/anlæg og industri Nedrivning og affaldshåndtering FKB: 2217 Inden for jobområdet udføres: Nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner Håndtering af alle typer af bygge- og anlægsaffald Nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner udføres selektivt i forhold til materialernes bestanddele på baggrund af viden om, hvordan de enkelte bestanddele skal nedrives, sorteres og bortskaffes, samt hvordan dette gøres i overensstemmelse med love og regler vedrørende sikkerhed, arbejdsmiljø og det ydre miljø, f.eks. i forbindelse med fjernelse af asbest. Affaldshåndteringen inden for dette jobområde omfatter vurdering og sortering af alle affaldstyper i forbindelse med nedrivning. Nedrivning - anvendelse af love og regler mv. 3 dage Nedrivning - brug af større materiel 3 dage Nedrivning - bygge- og anlægskonstruktioner 5 dage Nedrivning - indvendig 3 dage Nedrivning - materialehåndtering 5 dage Nedrivning - praktisk tilrettelæggelse 3 dage Nedrivning - produktionsanlæg 5 dage Nedrivning - stabilitet 5 dage Nedrivning - ustabile konstruktioner 4 dage Nedrivning med entreprenørmaskiner 2 dage PCB - Nedrivning af PCB-holdige konstruktioner 3 dage Sikkerhed ved udvendigt arbejde med asbestmaterialer 1 dag S19

20 Bygge/anlæg og industri Projektering, sagsbehandling, regnskab og teknisk salg FKB: 2645 Projektering, sagsbehandling, registrering og teknisk salg omfatter illustration, teknisk beskrivelse og dokumentation mv. af anlæg og bygningsværker. Projektering er de opgaver, som danner grundlag for beslutning om og udførelse af anlæg og bygningsværker, samt muliggør byggesagsbehandling og planlægning af byggeriet. Byggesagsbehandling, omfatter byggeandragender, udarbejdelse af bygge- og ibrugtagnings tilladelser mv. Registrering rummer opmåling og illustration af arealer, areal anvendelse og matrikulære forhold mv. Teknisk salg omfatter udarbejdelse af illustrationer, tekniske oplysninger og priskalkulation mv. i forbindelse med udbud, tilbud og salg. Byggeledelse - indretning og drift af byggeplads 2 dage Byggeledelse - Procesledelse i byggeprojekter 3 dage Byggeledelse - rådgivning fra udbud til aflevering 1 dag Byggeledelse - tidsplanlægning ved bygge-/ anlægsopgaver 2 dage Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/ anlægsopgaver 2 dage Bygningsdrift mv. - planlægning og styring 2 dage CAD - 2D på byggepladsen 3 dage CAD Generering af facade, snit og detaljer 3 dage CAD Kommunikation på projektweb 3 dage CAD Udarbejdelse af plantegninger 3 dage Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen 2 dage IT i byggeprocessen - for udførende 1 dag Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 2 dage Landmåling og kortlægning - fremstilling af 3D modeller 2 dage Projektweb - anvendelse på byggepladsen 1 dag Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen 2 dage S20

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.1.14 Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 2. halvår 2012 Indhold 3 Medarbejderudvikling Kommunikation og sprog 4 5 6 Akademiuddannelse Lederudvikling Strategi- og organisationsudvikling Lean, kvalitet og teambuilding

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER 2014 2014 AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) FOR ALLE KOM FORAN I DIT FAG RING TIL OS PÅ TLF. 7010 9900 SE ALLE VORES KURSER

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

Positivliste. Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls

Positivliste. Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls Positivliste Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls Version 29. maj 2009 Oversigtskema Emneområde/niveau Cøsa Indeholder Side Ordblindeundervisning 3019

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for:

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for: Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI)... s.2 Efteruddannelsesudvalget for der Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS).s.8

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2. udgave, 2010 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 11.3.2015 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannels esforløbet (dage) 1 Kloakrørlægger 37 2 Kloakmester

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

Kursuskalender. 1. halvår 2008

Kursuskalender. 1. halvår 2008 Kursuskalender 1. halvår 2008 2 Erhvervskursuscentret på Selandia byder velkommen til foråret 2008 Som noget nyt har vi valgt kun at præsentere vores kursuskatalog i elektronisk form på Selandias hjemmeside

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere