Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND"

Transkript

1 Kursusguide Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND

2 Udgave S2

3 Velkommen til VEU-kursusguide En fælles kursusguide for de tre VEU-Centre i Region Midtjylland Denne første udgave af en fælles kursusguide til konsulenterne i de tre VEU-Centre i Region Midtjylland skal ses som et nyt redskab til at yde bedre råd givning og vejledning til virksomhederne og deres medarbejdere i for bindelse med kompetenceudvikling. VEU-Centrene skal gennem koordineret samarbejde medvirke til at skabe én indgang for virksomheden og dens medarbejdere med det formål at skabe større overskuelighed på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Konsulentens personlige kontakt med virksomhederne er afgørende i forhold til behovs- og kompetenceafdækning, uddannelsesplanlægning og en konkret uddannelsesplan for virksomheden. I dette arbejde skal kursusguiden ses som et overbliksværktøj, rådgivnings- og vejledningsredskab i forbindelse med virksomhedsbesøg og et systematisk redskab i forbindelse med udarbejdelse af en uddannelsesplan. Kursusguiden giver et bredt overblik over de fælles kompetencebeskrivelser opdelt efter brancher, som uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST, VEU-Center MidtØst og VEU-Center Østjylland er godkendt til at udbyde. Bagest i kursusguiden findes kontaktoplysninger på alle uddannelses institutioner som indgår i de tre VEU- Centre i Region Midtjylland. Kursusguiden findes også online som PDF-fil på VEU-Centrenes og ud dannelses institutionernes hjemmesider og vil løbende blive opdateret. Den trykte udgave af kursusguiden revideres ved årsskiftet 2011/2012 og genoptrykkes herefter. De tre VEU-Centre i Region Midtjylland vil derfor løbende lave en produktudvikling af kursusguiden i samråd med konsulenterne, så de hele tiden har et optimalt vejledningsværktøj i deres daglige arbejde. God arbejdslyst. Hanne Brink Centerchef VEU-Center MidtVest Jan Weier Christiansen Centerchef VEU-Center MidtØst Niels Petterson Centerchef VEU-Center Østjylland S3

4 Indholdsfortegnelse Bygge/anlæg og industri S07 Affaldsdeponering S08 Anlægsarbejder S10 Anvendelse af entreprenørmateriel S11 Asfaltbelægninger S12 Boringer på land og jordbundsundersøgelser S13 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer S15 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer S17 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion S18 Gulvlægning og vådrumsopg. med vådrumssikring S19 Nedrivning og affaldshåndtering S20 Projektering, sagsbehand., regnsk og teknisk salg S21 Spildevandsbehandling S22 Tagdækning o.lign. med tagpap, memb. og folier Industriens arbejdsmarkedsuddannelser S41 Arbejdets organisering v. produktion i industrien S42 Betjening af industrirobotter for operatører S43 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr S44 Fremstilling af elektronikprodukter S45 Fremstilling af produkter i plast S47 Metrologi i metalindustrien S48 Montage af lettere industriprodukter S49 Overfladebehandling S50 Pladebearbejdende metalindustri S51 Plastsvejsning S52 Produktion af køle- og klimaanlæg S53 Produktion og teknik i procesindustrien S54 Spåntagende metalindustri Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse S25 Administration S27 Administrative funktioner i HR S28 Detailhandel S29 Finansiel rådgivning og forsikring S30 Foto-, film, tv- og redaktionel produktion S32 IKT-administration og -vedligeholdelse S33 Ledelse S34 Offentlig forvaltning og sagsbehandling S35 Operativ retshåndhævelse, forebygg. og efterforsk. S36 Spedition og shipping S37 Turist og rejse S38 Videns- og forretningsservice Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen S57 Brød, kage- og konfekturefremstilling S58 Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer S59 Madfremstilling - restaurant, kantine og catering S60 Mad til grupper med vari. behov for ernæring S62 Industrislagtning og forædling af kødprodukter S63 Reception, servering og service Mejeri og jordbrug S65 Drift af gartneri, havecenter og planteskole S66 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg S69 Husdyrproduktion i landbruget S70 Maskiner og teknik i landbruget S4

5 Indholdsfortegnelse Metalindustrien S73 Automatik og procesteknisk område S74 Data- og kommunikationsteknik S75 Elektronik- og svagstrømsteknisk område S77 Karrosseriteknisk område S78 Klimateknisk område S79 Køleteknisk område S80 Køretøjsområdet S82 Maskin- og værktøjsområdet S84 Teknisk dokumentation i industriel produktion S85 Varmeteknisk område (fyrede anlæg) Pædagogisk område og socialog sundhedsområdet S87 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse S88 Patientrelateret service på sygehusene S89 Pædagogisk arbejde med børn og unge S91 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap S92 Sundheds- og sygeplejeopg. i sygehusvæsenet S93 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Serviceerhvervene S97 Ejendomsservice S98 Optometri S99 Rengøringsservice S100 Vagtservice Svejsning og fyringsteknik S103 Svejsning og termisk skæring i metal Tekniske installationer og energi S107 Bygningers el-installationer og antennemontage S108 El-forsyningsanlæg S109 Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg S111 Installation og service inden for VVS-området S112 Service på hvidevare- og køleautomatik Træets uddannelser S115 Savværk og halvfabrikata S116 Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. S119 Bolig- og autointeriørmontering Transporterhvervene S121 Grundkompetence chauffør gods S122 Grundkompetence lager & terminal S123 Lager & logistik S124 Lastbilkran S125 Mobilkran S126 National og international personbefordr. med bus S127 Personbefordring med bybus og rutebil S128 Personbefordring med taxi S129 Specialbefordring af personer S130 Vejgodstransport S132 Vintertjeneste Tværfaglige område S135 Individuel kompetencevurdering i AMU Grundlæggende Voksen Uddannelse og Voksenlærling S138 At få papir på det arbejde man allerede kan... Praktiske oplysninger om VEU S139 VEU-godtgørelse & befordringstilskud S141 Oversigt over uddannelsesinstitutioner VUC S147 VUC - Voksen UddannelsesCenter S5

6 Bygge/anlæg og industri S07 S08 S10 S11 S12 S13 S15 S17 S18 S19 S20 S21 S22 Affaldsdeponering Anlægsarbejder Anvendelse af entreprenørmateriel Asfaltbelægninger Boringer på land og jordbundsundersøgelser Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Bygnings- og automaling samt skilteproduktion Gulvlægning og vådrumsopg. med vådrumssikring Nedrivning og affaldshåndtering Projektering, sagsbehand., regnsk og teknisk salg Spildevandsbehandling Tagdækning o.lign. med tagpap, memb. og folier S6

7 Bygge/anlæg og industri Affaldsdeponering FKB: 2218 Inden for jobområdet udføres håndtering og deponering af alle typer af affald. Affaldshåndteringen inden for dette jobområde omfatter vurdering, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper. Affaldet sorteres i forskellige fraktionskategorier for at opnå den størst mulige genanvendelse. Affaldet bortskaffes enten til genanvendelse af de rene fraktioner, herunder kompostering af biologisk affald, til forbrænding eller til deponering, hvor det oplageres på dertil indrettede anlæg. Affald behandlingsanlæg 2,1 dage Affald fraktioner 2,1 dage Affaldsdeponering driftsledelse 3 dage Affalds deponering maskinteknik og -betjening 5 dage Affaldsdeponering myndighedsforhold 3 dage Affaldsdeponering tekniske forhold 3 dage Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik 3 dage S7

8 Bygge/anlæg og industri Anlægsarbejder FKB: 2207 Jobområdet omhandler, etablering og vedligeholdelse af veje og øvrige arealer, som belægges med natursten, beton eller grusmateriale. Området omfatter derudover ledningsarbejder, kloakering, betonkonstruktioner i jorden og opgaver inden for funderings- og havneanlæg mv. Specielle opgaver kan foregå ved og under vand, og medfører derfor særlige produktionsforhold. I forbindelse med etablering og vedligeholdelse af veje og øvrige arealer udføres nødvendig afsætning, afgravning, bundsikring, bærelag samt overfladebelægning (dog ikke asfaltbaserede belægninger) med tilhørende kantstenssætning o.lign. samt ledningsarbejder. Til de forskellige lag anvendes f.eks., grus, beton, granit eller andre stentyper alt efter anvendelsesformål. En række af de opgaver, som udføres i dette jobområde foregår i, på og med jord, som i den forbindelse er at betragte som bygningsmateriale. I forbindelse med kloakering etableres, repareres og renoveres afløbsinstallationer, primært i jord, til bortledning af spilde-, smelte- og regnvand fra overflader, bygninger og anlæg til rensningsanlæg/recipient efter gældende regler. Afløbsinstallationer registreres og godkendes, ligesom de i den udstrækning, der er behov herfor, inspiceres og renses for at sikre hensigtsmæssige driftsforhold. Brolægning forskrifter og regler 1 dag Brolægning Tilsyn af belægning ved anlægsarbejde 2 dage Brolægning udførelse af kombinationsbrolægning 4 dage Brolægning udførelse af mønsterbrolægning 5 dage Brolægning underlags opbygning og komprimering 5 dage Dykkerarb. - repetition i førstehjælp for dykkere 1 dage Dykkerarbejde - assistance ved erhvervsdykkerarbejde 5 dage Dykkerarbejde - undervandssprængning 10 dage Dykkerarbejde - undervandssvejsning 15 dage Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner 5 dage Kabelarbejde etablering af nyanlæg 5 dage Kabelarbejde planlægning og samarbejde 3 dage Kabelarbejde retablering af belægninger 5 dage Kabelarbejde tegningslæsning og kabelsøgning 3 dage Kloakering Ajourføring for rørlæggere 2 dage Kloakering Afløbssystemers formål og indretning 1 dag Kloakering Ajorføring for TV-operatører 1 dag Kloakering Ajourføring for kloakmestre 1 dag Kloakering Anlæg ved landbrugets driftsbygninger 2 dage Kloakering Anvendelse af norm for dræning af bygninger 1 dag Kloakering Anvendelse af data fra TV-inspektion 3 dage Kloakering Anvendelse af lovgrundlaget 4 dage Kloakering Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 dage Kloakering Beregning af koter, fald og rumfang mv. 2 dage Kloakering Kvalitetssikring af afløbsinstall. 1 dag Kloakering Kvalitetsstyring i aut. virksomhed 2 dage Kloakering Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2 dage Kloakering Projektering og dimensionering 11 dage Kloakering Spuleoperatør 3 dage Kloakering Tilstandsvurdering i det åbne land 2 dage S8

9 Bygge/anlæg og industri Anlægsarbejder FKB: 2207 fortsat I forbindelse med ledningsarbejde etableres, repareres og renoveres kabel og ledningstracéer. Arbejdet foregår primært i jord i bymæssig bebyggelse eller i det åbne land. Renoverede og nyetablerede ledningsføringer registreres og godkendes af den enkelte ledningsejer. Ved funderingsopgaver udføres forskellige former for funderingsopgaver, så som pæleramning, forskalling armering og udstøbning af fundamenter og montering af præfabrikerede funderingselementer o.lign. Derudover udføres spunsning og tørholdelse af byggegruber med sugespidser, samt udførelse af specielle arbejdsopgaver i forbindelse havne- og kajanlæg o.lign. De medarbejdere, som er beskæftiget med anlægstekniske opgaver, har typisk følgende uddannelsesmæssig baggrund: Ufaglærte anlægsarbejdere, Kloakmestre, Bygningsstruktører, anlægsstruktører og Kloakrørlæggere, Brolæggere, Erhvervsdykkere, som udfører specielle bygge- og anlægsopgaver under vand (fundamenter, havneanlæg o.lign.). Sprængningspersonale, som foretager sprængning med højeksplosive stoffer af eksisterende bygninger eller bygningsdele, samt udfører bortsprængning af undergrundsmateriale. Der stilles krav om særlig uddannelse for udførelse af disse opgaver. Kloakering TV-inspektion af afløbsinstallationer 4 dage Kloakering TV-inspektion af større ledninger 5 dage Kloakering Udarbejdelse af afløbsplan for enfamiliehus 3 dage Kloakering Udførelse af afløbinstallation i stål mv. 10 dage Kloakering Udførelse af afløbsanlæg i det åbne land 7 dage Kloakering Udførelse af afløbsinstallation i plast 16 dage Kloakering Udførelse af anlæg til genbrug af vand 1 dag Kloakering Udførelse af opgravningsfri renovering 5 dage Kloakering Udførelse af pumpeanlæg mv. 3 dage Kloakering Udførelse af udskilleranlæg 4 dage Kloakering Udøvelse af funktionen teknisk ansvarlig 10 dage Komprimering med entreprenørmaskiner 2 dage Maskinudgravning til større kloakanlæg 5 dage Nivellering 5 dage Sprængteknik udførelse af sprængninger 10 dage Teodolit og totalstation 5 dage Tilsyn med vejanlæg og sidearealer 10 dage Udførelse af styret underboring 5 dage Vejbygning bygning af fortovsarealer 5 dage Vejbygning Bygning af mindre veje ubundne mat. 10 dage S9

10 Bygge/anlæg og industri Anvendelse af entreprenørmateriel FKB: 2602 Jobområdet omfatter betjening og vedligeholdelse af entreprenørmateriel, hvorved forstås større motordrevne maskiner som flyttes efter opgaven i modsætning til stationære maskinanlæg. Anhugning på byggepladsen 3 dage Anvendelse af ekstraudstyr til entreprenørmaskiner 1 dag Arbejdsplatforme Flytning 2 dage Arbejdsplatforme Lovpligtigt årseftersyn 1 dag Arbejdsplatforme Montage 3 dage Betjening af dozere 5 dage Betjening af dumpere 2 dage Betjening af entreprenørmaskiner 5 dage Betjening af gummihjulslæssere 3 dage Betjening af hydrauliske gravemaskiner 5 dage Betjening af minidumpere og motorbører 1 dag Betjening af minigravere og minilæssere 2 dage Betjening af personlifte 2 dage Betjening af rendegravere 5 dage Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv 2 dage Boringer på land Vedligeholdelse af materiel og udstyr 4 dage Byggeplads logistik 2 dage Eftersyn af entreprenørmaskiner 3 dage Graveskader Forebyggelse 3 dage Håndtering af brændstoffer og smøremidler til entreprenørmaskiner 2 dage Impl. af arbejdsmiljøpolitik i bygge- og anlægsvirksomhed 2 dage Opstart af bygge- og anlægsprojekter 1 dage Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 3 dage Personlifte og arbejdsplatforme anvendelse og sikkerhed 1 dag Planlægningsmetoder i byggeog anlægsbranchen 3 dage Teleskoplæsser med kranfunktion - betjening, B-certifikat 3 dage Teleskoplæsser med gafler - betjening 5 dage Tårn- og svingkran med int. anhug. A-certifikat - betjening 20 dage Udførelse af kranløft med entreprenørmaskiner. G-certifikat 4 dage Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirksomheder 2 dage Vejen som arbejdsplads 2 dage Økonomikørsel med entreprenørmaskiner 2 dage S10

11 Bygge/anlæg og industri Asfaltbelægninger FKB: 2208 Inden for dette område klargøres der til, etableres og vedligeholdes alle typer af asfaltbelagte arealer såvel inden- som udendørs. Asfaltlapning 5 dage Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer 5 dage Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen 1 dag Vejasfaltarbejde Arbejdsmetoder og udlægning 10 dage Vejasfaltarbejde Fejning og klæbning 5 dage Vejasfaltarbejde Fræsning i vejasfaltbelægninger 5 dage Vejasfaltarbejde Komprimering 5 dage Vejasfaltarbejde Maskin - udlægning af bære- og slidlag 5 dage Vejasfaltarbejde Materialer og maskinudlægning 10 dage Vejasfaltarbejde Opbygning og betjening af asfaltudlægning 5 dage Vejasfaltarbejde Overfladebehandling og koldasfalt 5 dage Vejasfaltarbejde Pasning og vedligehold af maskine 5 dage Vejasfaltarbejde Produktion af vejasfalt 5 dage Vejasfaltarbejde Sikring af arbejdsmiljø 5 dage Vejasfaltarbejde Varetagelse af sund- og sikkerhed 4 dage Vejen som arbejdsplads ajourføring 1 dage S11

12 Bygge/anlæg og industri Boringer på land og jordbundsundersøgelser FKB: 2633 Inden for jobområdet indgår boringer på land defineret i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 672 som bl.a. omfatter boringer til vandindvinding, grundvandssænkning og afdækning af geologiske profiler og miljøforhold. Derudover omfatter jobområdet også boringer under vand til afdækning af geotekniske forhold f.eks. i forbindelse med havneanlæg. Boringer på land Anvendt boreteknik 10 dage Boringer på land Ledelse af boreopgaver 5 dage Boringer på land Nivellering og afsætning 3 dage Boringer på land Prøvetagning ved jordforurening 5 dage Boringer på land Udtagning og beskrivelse af boreprøver 5 dage S12

13 Bygge/anlæg og industri Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer FKB: 2209 I jobområdet indgår konstruktion og aptering af bygninger og råhuse med anvendelse af lettere materialer. I apteringen og færdiggørelsen af bygningsdelen eller råhuset indgår udførelse af lette skillevægge, gulve, lofter, isætning af døre, vinduer og fastmonteret inventar, montering visse former for klimaskærme og tagbelægninger. Til aptering hører endvidere udsmykning. El og VVS indgår ikke i området. Betjening og vedligeholdelse af håndværktøjsmaskiner b/a 2 dage Brandforanstaltninger ved gnist - produ cerende værktøj 1 dag Bygningshåndværkerens takt og tone 0,5 dag Bygningsreglement konstr/fugt/ brand/klima/ energi 0,5 dag Bygningsreglementet anvendelse 2 dage Bygningsrestaurering - udarbejdelse af løsningsforslag 2 dage Bæredygtigt byggeri bygge materialers livscyklus 3 dage Dampspærre Montering i væg-, loft- og tagkonstruktioner 1 dag Dampspærre Montering og trykprøvning i nybyg 1 dag Dampspærre Renovering af tagkonstruktion 2 dage Dampspærre Renovering af ydervægskonstruktion 1 dag Døre Montering af dørpumper 0,5 dag Energioptimering af boliger 2 dage Fuger fugning ved vinduer og døre 3 dage Fuger udfyldning med acrylfugemasse 0,5 dag Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. 1 dag Gulve - Konstruktioner i træ og stål 1 dag Indervægge - udførelse af beklædninger 0,5 dag Inventar - montering af skabs- og køkkenelementer 1,5 dage Jura i byggeriet - anvendelse 2 dage Lister - Finish ved indvendigt listearbejde 1 dag Loftbeklædning - Faste og nedhængte lofter 0,5 dag Låse - montering af elektromekaniske låse med motorer 1,5 dage Låse - montering af elektromekaniske låse uden motorer 1,5 dag Låse - Montering af microswitch, 3- og 5-punktlåse 1 dag Låse - tilslutning af el ved låse 2 dage Montering af varme - genvindingsanlæg 0,5 dag PCB Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1 dag Renovering - vurdering af stråtage 5 dage Restaurering - Konstruktion af historiske tagformer 5 dage Restaurering - traditionelle træsamlinger 2 dage Restaurering - ældre vinduer og døre 2 dage Råd og svamp mv. - udbedring af insektangreb 1 dag Råd og svamp mv. - udbedring af råd og svampeskade 1,5 dag Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader 1 dag Tagbeklædning 1 dag Tagkonstruktion - Udførelse af buet kvist 2 dage Tagkonstruktioner - afstivning af spær 1 dag Tagkonstruktioner - beregning af vinkler og længder 1 dag Tagkonstruktioner - forankring af tagkonstruktion 0,5 dag Tagkonstruktioner - montering af tagkonstruktioner 2 dage Tagkonstruktioner - montering af taglægter 0,5 dag S13

14 Bygge/anlæg og industri Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer FKB: 2209 fortsat Tagvindue og solfanger - montering i tag 1 dag Termografering af bygninger 1 dag Trapper - Fremstilling af trapper 2 dage Trapper - Opmåling af trapper 1 dag Tækning - Afslutning ved skorstensgennemføring 1 dag Tækning - Indbygning af ovenlysvindue 1 dag Tækning - Montering af kobberrygning 1 dag Undertage - montering af banevarer 2 dage Undertage - montering af faste undertage 2 dage Undertage - rådgivning om undertage 2 dage Vindue, dør - Montering af automatik 2 dage Vindue, dør og skydedør - montering og justering 1 dag Vægbeklædning - buet gips 2 dage Vægkonstruktion - Opstilling af letbeton 1 dag Vægkonstruktion - Opstilling af vægskeletter 1 dag Vægkonstruktioner - montering af massive træelementer 1 dag Ydervægge - udførelse af beklædninger 0,5 dag S14

15 Bygge/anlæg og industri Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer FKB: 2211 Jobområdet omfatter udførelse af anlægskonstruktioner, opførelse af råhuse samt aptering af bygninger i forb. med nyetablering, vedligeholdelse, reparation, renovering og restaurering. Herudover omfatter området visse overfladebehandlinger i tungere materialer. Konstruktioner af anlæg og råhuse omfatter udførelse af de bærende og stabiliserende dele, som indgår med etab lering af søjler, bjælker og murede vægge, etageadskillelser samt kupler og hvælv mv. Aptering af bygninger ved færdiggørelse af anlægskonstruktionen eller bygningen med undtagelse af el- og VVS-installationer. Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3 dage Anvendelse af love og regler ved byfornyelse 1 dag Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds 1 dag Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 2 dage Arkitektoniske linier i byggeriet 3 dage Avanceret flise- og klinkearbejde - udførelse 5 dage Beton- og teglstenstage - anvendelse af regler ved oplæg 2 dage Beton- og teglstenstage - kvalitetssikring af tagarbejde 1 dag Beton- og teglstenstage - udførelse af grat og rygning 2 dage Beton- og teglstenstage - udførelse af inddækninger 1 dag Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender 2 dage Beton- og teglstenstage - udmåling og oplægning 2 dage CAD - 3D på byggepladsen 3 dage Dekorationer i gulv- og vægfliser - udførelse 2 dage Dekorationsmurværk - udførelse 1 dag Dekorativt fugearbejde - udførelse 1 dag Efterspænding af murværk 1 dag Fugt-, varmeog lydisolering ved murværk - udførelse 1 dag Gennembrydning og opbygning af bærende murværk 3 dage Gipspudsning af hvælv og buede vægge 2 dage Gipspudsning med håndværktøj 2 dage Gipspudsning med maskine 2 dage Glasbyggesten i boliger - opmuring 0,5 dag Glitpuds - udførelse 3 dage Grov- og finpudsede overflader - udførelse 3 dage Isolering - Anvendelse af teglblokke 1 dag Isolering - BR og Varmetabsberegning ved bygninger 3 dage Isolering Energirigtige løsninger ved isolering 3 dage Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger 1 dag Isolering - God praksis og kvalitet i murerarbejde 5 dage Isolering - Håndtering af genbrugsprodukter 1 dag Isolering - Konvent. og alternative materialer 2 dage Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav 3 dage Klinkegulve - udførelse 2 dage Kommunikationsog samarbejdsmetoder på byggeplads 2 dage Kvadre og palæpuds - udførelse 3 dage Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse 2 dage Masseovn - opførelse 10 dage Murafslutninger - udførelse 2 dage Murede gavltrekanter - udførelse 2 dage Murede kupler og hvælv - udførelse 10 dage Murede og pudsede gesimser - udførelse 3 dage S15

16 Bygge/anlæg og industri Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer FKB: 2211 Murede overlukninger - udførelse 3 dage Murede smighjørner - opførelse 1 dag Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udførelse 2 dage Murværksnormens anvendelse 1 dag Natursten - fremstilling af dekorationer mv. 3 dage Natursten på væg og gulv 2 dage Natursten - tildannelse vha. brændingsmetoden 2 dage Natursten - udførelse af skrifthugning 3 dage Nedlægning og opsætning af natursten i bygninger 0,5 dag Porebeton Montage af plader og blokke 4 dage Porebeton Montage af blokke i massivehuse 4 dage Porebeton Isolering med plader og kalksandsten 5 dage Porebeton Limning og tilpasning på byggepladsen 3 dage Projektforståelse - bygge og anlæg 2,1 dage Puds intarsia - udførelse 2 dage Puds med marmorstuk - udførelse 4 dage Pudsning af udvendigt isolerede bygninger 3 dage Radonsikring i byggeriet 1 dag Restaurering af stuk 3 dage Restaurering af tavl i bindingsværk 3 dage Rundt murværk - udførelse 1 dag Sgraffitopuds - udførelse 3 dage Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet 1 dag Sjakbajs - Byggeriets lovog regelsystem 1 dage Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs 4 dage Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 3 dage Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring 2 dage Sjakbajs - Service og kundepleje 1 dag Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering 2 dage Sjakbajsen som leder 2 dage Skærmtegl - montering 3 dage Specialpuds - udførelse 2 dage Spindeltrapper - muret 2 dage Storformatfliser på gulv 3 dage Teglblokke - udførelse og lovkrav 1 dag Terrazzo - udførelse 5 dage Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel 2 dage Tyndpudsede overflader - fabriksfremstillet mørtel 1 dag Udførelse af tungt badeværelse 2 dage Udvendig isolering af bygninger - udførelse 3 dage Vindafstivning og udførelse af stabilt murværk 1 dag Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikkert underlag 1 dag Vådrum - formdetaljer med keramiske fliser 2 dage S16

17 Bygge/anlæg og industri Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. FKB: 2215 Dette jobområde omfatter maling og anden overfladebehandling af bygningsanlæg mv. i forbindelse med nyanlæg, reparationer, renovering, restaurering. Derudover omfatter jobområdet autolakering og skilteproduktion/opsætning. Maling og overfladebehandling af bygninger udføres af hensyn til holdbarhed, udseende og funktion af det behandlede. Airbrush - Anvendelse af airbrushteknikker 5 dage Aktuelle malematerialer og teknikker 5 dage Anv. af ældre maleteknikker i moderne sammenhæng 5 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - forgyldning 5 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - kalkning 5 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - limfarveteknik 5 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - marmorering 10 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - ådring 10 dage Autolakering - reparation og lakering af plastdele 3 dage Behandlingsopbygning og lakering af træværk 5 dage Byggetekniske forhold - anvendelse af tegningsmetoder 25 dage Bygningsmalearbejde - sikring af stil- og farveudtryk 15 dage Bygningsmalearbejde - Elektronisk farvesætning 3 dage Bygningsmalearbejde - formidling af farvesætningsopgave 10 dage Bygningsmalearbejde - indretning med farver 17 dage Bygningsmalearbejde - planlægning og visualisering 30 dage Bygningsmalearbejde - systematisk anvendelse af farvelære 10 dage Dekorative maleteknikker - Forgyldning 5 dage Dekorative maleteknikker - Illusion af overflader 10 dage Dekorative maleteknikker - Kalk og silikat 10 dage Dekorative maleteknikker - Skyggetegning 5 dage Dekorative maleteknikker - Staffering og skabelon 10 dage Dekorative maleteknikker - Stil og farveudtryk 5 dage Dekorative maleteknikker - Tredimensional marmor 15 dage Dekorative maleteknikker - Tredimensional ådring 15 dage Dekorative maleteknikker - Trompe L Oeil - Stor 10 dage Historisk malearbejde - anvendelse af love og regler 5 dage Kreativ farvesammensætning i bygningsmaleropgaver 10 dage Kvalitetssikring af malearbejde 5 dage Marmorspartling 5 dage Opmåling og beregning af malearbejde 5 dage Overfladebehandling med kalkning af murværk 2 dage Spartling af gipsplader 2 dage Tapetopsætning - mønstret tapet 1,7 dage Tapetopsætning - skumtapeter 1,7 dage Tapetopsætning - strukturtapeter 1,7 dage Trompe L oeil - udførelse af illusionsmaleri 10 dage Visualisering af malefaglige løsninger i boliger 5 dage Vægbeklædning - Opsætning af forgrundet filt og væv 2 dage Ældre maleteknikker - staffering og skabelonteknik 5 dage S17

18 Bygge/anlæg og industri Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring FKB: 2210 Dette jobområde omfatter underlagsopbygning af gulve, trapper og vådrum med afsluttende overfladebelægning, herunder fuger, lister og borter samt udsmykning i forbindelse med etablering, vedligeholdelse, reparation og renovering i lettere gulvmaterialer. I jobområdet indgår desuden belægningsarbejde i vådrum, der foruden de oven nævnte opgaver omfatter vådrumssikring, etablering af fald på gulv, samt afslutninger i forbindelse med afløb og rørgennemføringer. Belægninger af vådrum, gulve og trapper udføres i henhold til gældende regler for bygningers udformning og funktion. Gulve - Afslibning af gulve 1 dag Gulve - Efterbehandling af trægulve 1 dag Gulve - Fugefri ulve/ polyuretanprodukter 3 dage Gulve - Montering af bræddegulve 1 dag Gulve - Montering af gulvbelægninger 1 dag Gulve - Montering af parketgulve 1 dag Gulve - Montering af vådrumsvinyl 3 dage Gulve - Opretning af eksisterende gulve 1 dag Gulve - Reparation af gulvbelægninger 1 dag Gulve - Reparation af trægulve 1 dag Gulve - Stående udførelse af gulvarbejde 1 dag Gulve - Udførelse, reparation og overfladebehandling af intarsia 1 dag Gulve - udlægning af fugefri gulve 3 dage Gulve - Vurdering af undergulve 0,5 dag Montering af vinyl på skråvægge 2 dage Vådrum - anvendelse af love og regler 2 dage Vådrum - finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,5 dag Vådrum - klargøring af vægge og montering af vægbeklædning 3 dage Vådrum - kvalitetskontrol af vådrumssikring 1 dage Vådrum - Membran for montage af keramiske klinker 2 dage Vådrum - montering af vinyl på gulve 1 dag Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbelægning 0,5 dag Vådrum - udførelse af gulvkonstruktioner 3 dage Vådrum - udførelse af pladegulv i lette vådrum 2 dage Vådrum - udførelse af vinylsvejsning 1 dag Vådrum - udførelse af vådrumssikring 2 dage Vådrum - valg af materialer til vådrum 0,5 dag Vådrum - vurdering af regler for vinylmontering mv 0,5 dag S18

19 Bygge/anlæg og industri Nedrivning og affaldshåndtering FKB: 2217 Inden for jobområdet udføres: Nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner Håndtering af alle typer af bygge- og anlægsaffald Nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner udføres selektivt i forhold til materialernes bestanddele på baggrund af viden om, hvordan de enkelte bestanddele skal nedrives, sorteres og bortskaffes, samt hvordan dette gøres i overensstemmelse med love og regler vedrørende sikkerhed, arbejdsmiljø og det ydre miljø, f.eks. i forbindelse med fjernelse af asbest. Affaldshåndteringen inden for dette jobområde omfatter vurdering og sortering af alle affaldstyper i forbindelse med nedrivning. Nedrivning - anvendelse af love og regler mv. 3 dage Nedrivning - brug af større materiel 3 dage Nedrivning - bygge- og anlægskonstruktioner 5 dage Nedrivning - indvendig 3 dage Nedrivning - materialehåndtering 5 dage Nedrivning - praktisk tilrettelæggelse 3 dage Nedrivning - produktionsanlæg 5 dage Nedrivning - stabilitet 5 dage Nedrivning - ustabile konstruktioner 4 dage Nedrivning med entreprenørmaskiner 2 dage PCB - Nedrivning af PCB-holdige konstruktioner 3 dage Sikkerhed ved udvendigt arbejde med asbestmaterialer 1 dag S19

20 Bygge/anlæg og industri Projektering, sagsbehandling, regnskab og teknisk salg FKB: 2645 Projektering, sagsbehandling, registrering og teknisk salg omfatter illustration, teknisk beskrivelse og dokumentation mv. af anlæg og bygningsværker. Projektering er de opgaver, som danner grundlag for beslutning om og udførelse af anlæg og bygningsværker, samt muliggør byggesagsbehandling og planlægning af byggeriet. Byggesagsbehandling, omfatter byggeandragender, udarbejdelse af bygge- og ibrugtagnings tilladelser mv. Registrering rummer opmåling og illustration af arealer, areal anvendelse og matrikulære forhold mv. Teknisk salg omfatter udarbejdelse af illustrationer, tekniske oplysninger og priskalkulation mv. i forbindelse med udbud, tilbud og salg. Byggeledelse - indretning og drift af byggeplads 2 dage Byggeledelse - Procesledelse i byggeprojekter 3 dage Byggeledelse - rådgivning fra udbud til aflevering 1 dag Byggeledelse - tidsplanlægning ved bygge-/ anlægsopgaver 2 dage Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/ anlægsopgaver 2 dage Bygningsdrift mv. - planlægning og styring 2 dage CAD - 2D på byggepladsen 3 dage CAD Generering af facade, snit og detaljer 3 dage CAD Kommunikation på projektweb 3 dage CAD Udarbejdelse af plantegninger 3 dage Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen 2 dage IT i byggeprocessen - for udførende 1 dag Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 2 dage Landmåling og kortlægning - fremstilling af 3D modeller 2 dage Projektweb - anvendelse på byggepladsen 1 dag Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen 2 dage S20

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer

Uddannelsesmål med detaljer Side 1 af 6 Nummer: 40391 Titel: Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Kort titel: arbejdsmijø Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 31-12-2007 til 30-09-2015 Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Side 1 af 6 Nummer: 40392 Titel: Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Kort titel: ergonomijob Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 31-12-2007 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD

Læs mere

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign 43409 Langthårsfrisering 43410 Aktuel klipning og frisuredesign 42853 Inspiration til det lange

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015 23. januar 2015 Bygge og anlæg 2015 Kloakering Nivellering 5 47665 Projektforståelse bygge og anlæg 2,1 41949 Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10 44533 Udfør. af afløbsinstall. i plast 16 46976 Udøvelse

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 6 Nummer: 45572 Titel: Dansk som andetsprog for F/I, basis Kort titel: Dansk basis F/I Varighed: 40,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-05-2006 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2211 Titel: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Kort titel: Byg i tunge mat Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2207 Titel: Anlægsarbejder Kort titel: Anlægsarbejder Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omhandler,

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 EUC Sjælland udlægger til anden skole i 2014 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer, FKB nr. 2211 Roskilde tekniske Skole 46672 Udvendig isolering

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole Uddannels Titel på uddannelse es nr. Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign Randers Tradium (280051) 43409 Langthårsfrisering Randers Tradium (280051) 43410 Aktuel klipning

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i foråret 2010 Vådrum Anvendelse af love og regler: 2 dage fra den 11-01 2010 til den 12-01 2010 AMU-nr. 44623 Deltagerne

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling er du klædt rigtigt på? 1. halvår 2011 Kurser 1. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563, 43562, 31.01, 07.03 13 dage 2288,- 08.00-15.20 43561, 43560, 43559 Anvendelse af situationsbestemt

Læs mere

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 1.488 1.059 686 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.287 1.149 604 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.345 1.328 716

Læs mere

Fra Bygningshåndværker til restaureringshåndværker

Fra Bygningshåndværker til restaureringshåndværker 2011 Fra Bygningshåndværker til restaureringshåndværker LT Efteruddannelsesudvalget for Bygge Anlæg og Industri 21-03-2011 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 2 af 22 Fra bygningshåndværker

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 2. halvår 2012 Indhold 3 Medarbejderudvikling Kommunikation og sprog 4 5 6 Akademiuddannelse Lederudvikling Strategi- og organisationsudvikling Lean, kvalitet og teambuilding

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Rapport UDDANNELSESNÆVNET

Rapport UDDANNELSESNÆVNET UDDANNELSESNÆVNET Rapport Analyse af centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration med henblik på at identificere typiske kompetencer i typiske arbejdsfunktioner. Projektet er et analyseprojekt

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2796 Titel: IKT-administration og -vedligeholdelse Kort titel: IKTadmogvedlige Status: GOD Godkendelsesperiode: 14-10-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH (751401) udførelse 44468 Udførelse af. badeværelse" 44564 Rundt murværk - udførelse

40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH (751401) udførelse 44468 Udførelse af. badeværelse 44564 Rundt murværk - udførelse 40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH 0110 til 3112 44467 Dekorationsmu rværk 44468 Udførelse af " tungt badeværelse" 44564 Rundt murværk 44570 Murede smighjørner opførelse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL marts 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.. november 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

UVMS SLUTMÅL FOR NIVEAUER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS NIVEAUER... 5

UVMS SLUTMÅL FOR NIVEAUER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS NIVEAUER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE KILDEMATERIALE... 4 INTERNET-SITES... 4 Bekendtgørelser & vejledninger vedrørende mureruddannelsen... 4 UVMs Elevplan... 4 Logbog for murerlærlinge... 4 UVMS SLUTMÅL FOR ER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 1. halvår 2012 Fremtiden tilhører dem, der kan omstille sig og lære nyt uden at gå i panik Citat - Anders Lund Madsen Omstilling og læring kan ske på mange niveauer: Virksomheden,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Tømrerområdets efteruddannelse

Tømrerområdets efteruddannelse Tømrerområdets efteruddannelse Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri, 2007/08 1. Forord 1.1 Formål Nærværende rapport er resultatet af et udviklingsarbejde igangsat af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

Notat til temadrøftelsen på VEU-rådets møde den 29. november 2012. Revideret til mødet den 27. februar 2013.

Notat til temadrøftelsen på VEU-rådets møde den 29. november 2012. Revideret til mødet den 27. februar 2013. 19. november 2012 (revideret den 18. februar 2013) Indholdsfortegnelse Notat til temadrøftelsen på VEU-rådets møde den 29. november 2012. Revideret til mødet den 27. februar 2013. 1. Baggrund... 1 2. Den

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011 Faglige kompetencer Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer 2. halvår 2011 Almene kompetencer Personlige ko mpetencer Kurser 2. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563,

Læs mere

Lidt om baggrunden. Formål. Metode. Resultater

Lidt om baggrunden. Formål. Metode. Resultater Kompetenceløft DK Lidt om baggrunden Formål Metode Resultater Lidt om baggrunden Trepartudvalg og fokus på lederens rolle Problem for fremtidens arbejdsmarked? Intentionen god og mange initiativer Knæk

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse 2012-2013 Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen er mindste krav for at kunne udføre kloakarbejde. den Den samlede rørlæggeruddannelse er

Læs mere

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Uddannelseesmål/enkeltfag 2012 2012 i % 2013 2013 i % 2014 2014 i % 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 13 0,0 20 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 13 0,0 18 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK Fagstærke kurser til dig Fagstærke kurser, der kvalificerer dig til tidens udfordringer Virksomhedstilpassede kurser A t kvalificere

Læs mere

Bygningsstruktør Trin 2. Lokale undervisningsplaner

Bygningsstruktør Trin 2. Lokale undervisningsplaner Bygningsstruktør Trin 2 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen 3. hovedforløb Byggeteknik 4. hovedforløb Stillads/miljø 5. hovedforløb Valgfri specialefag/valgfag

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve.

Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Projektnummer: 122605 Pulje: AMU6295 BAI udvikling ag udd. og lærerudd. 2009 Sagsnr.: 141.82C.021 Indhold Baggrund for undersøgelsen... 3 Formålet

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14 2 I forbindelse med din tømrer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 3 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisningen er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen Fælles skoleforløb 1. hovedforløb Anlægsteknik/rørlægger

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7 1. Indledning... 2 2. Faglige mål... 2 3. Kernestof... 4 4. Undervisningsmaterialer... 5 5. Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I... 12 D. Alternativ energi (SO2)...

Læs mere