Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND"

Transkript

1 Kursusguide Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND

2 Udgave S2

3 Velkommen til VEU-kursusguide En fælles kursusguide for de tre VEU-Centre i Region Midtjylland Denne første udgave af en fælles kursusguide til konsulenterne i de tre VEU-Centre i Region Midtjylland skal ses som et nyt redskab til at yde bedre råd givning og vejledning til virksomhederne og deres medarbejdere i for bindelse med kompetenceudvikling. VEU-Centrene skal gennem koordineret samarbejde medvirke til at skabe én indgang for virksomheden og dens medarbejdere med det formål at skabe større overskuelighed på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Konsulentens personlige kontakt med virksomhederne er afgørende i forhold til behovs- og kompetenceafdækning, uddannelsesplanlægning og en konkret uddannelsesplan for virksomheden. I dette arbejde skal kursusguiden ses som et overbliksværktøj, rådgivnings- og vejledningsredskab i forbindelse med virksomhedsbesøg og et systematisk redskab i forbindelse med udarbejdelse af en uddannelsesplan. Kursusguiden giver et bredt overblik over de fælles kompetencebeskrivelser opdelt efter brancher, som uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST, VEU-Center MidtØst og VEU-Center Østjylland er godkendt til at udbyde. Bagest i kursusguiden findes kontaktoplysninger på alle uddannelses institutioner som indgår i de tre VEU- Centre i Region Midtjylland. Kursusguiden findes også online som PDF-fil på VEU-Centrenes og ud dannelses institutionernes hjemmesider og vil løbende blive opdateret. Den trykte udgave af kursusguiden revideres ved årsskiftet 2011/2012 og genoptrykkes herefter. De tre VEU-Centre i Region Midtjylland vil derfor løbende lave en produktudvikling af kursusguiden i samråd med konsulenterne, så de hele tiden har et optimalt vejledningsværktøj i deres daglige arbejde. God arbejdslyst. Hanne Brink Centerchef VEU-Center MidtVest Jan Weier Christiansen Centerchef VEU-Center MidtØst Niels Petterson Centerchef VEU-Center Østjylland S3

4 Indholdsfortegnelse Bygge/anlæg og industri S07 Affaldsdeponering S08 Anlægsarbejder S10 Anvendelse af entreprenørmateriel S11 Asfaltbelægninger S12 Boringer på land og jordbundsundersøgelser S13 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer S15 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer S17 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion S18 Gulvlægning og vådrumsopg. med vådrumssikring S19 Nedrivning og affaldshåndtering S20 Projektering, sagsbehand., regnsk og teknisk salg S21 Spildevandsbehandling S22 Tagdækning o.lign. med tagpap, memb. og folier Industriens arbejdsmarkedsuddannelser S41 Arbejdets organisering v. produktion i industrien S42 Betjening af industrirobotter for operatører S43 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr S44 Fremstilling af elektronikprodukter S45 Fremstilling af produkter i plast S47 Metrologi i metalindustrien S48 Montage af lettere industriprodukter S49 Overfladebehandling S50 Pladebearbejdende metalindustri S51 Plastsvejsning S52 Produktion af køle- og klimaanlæg S53 Produktion og teknik i procesindustrien S54 Spåntagende metalindustri Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse S25 Administration S27 Administrative funktioner i HR S28 Detailhandel S29 Finansiel rådgivning og forsikring S30 Foto-, film, tv- og redaktionel produktion S32 IKT-administration og -vedligeholdelse S33 Ledelse S34 Offentlig forvaltning og sagsbehandling S35 Operativ retshåndhævelse, forebygg. og efterforsk. S36 Spedition og shipping S37 Turist og rejse S38 Videns- og forretningsservice Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen S57 Brød, kage- og konfekturefremstilling S58 Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer S59 Madfremstilling - restaurant, kantine og catering S60 Mad til grupper med vari. behov for ernæring S62 Industrislagtning og forædling af kødprodukter S63 Reception, servering og service Mejeri og jordbrug S65 Drift af gartneri, havecenter og planteskole S66 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg S69 Husdyrproduktion i landbruget S70 Maskiner og teknik i landbruget S4

5 Indholdsfortegnelse Metalindustrien S73 Automatik og procesteknisk område S74 Data- og kommunikationsteknik S75 Elektronik- og svagstrømsteknisk område S77 Karrosseriteknisk område S78 Klimateknisk område S79 Køleteknisk område S80 Køretøjsområdet S82 Maskin- og værktøjsområdet S84 Teknisk dokumentation i industriel produktion S85 Varmeteknisk område (fyrede anlæg) Pædagogisk område og socialog sundhedsområdet S87 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse S88 Patientrelateret service på sygehusene S89 Pædagogisk arbejde med børn og unge S91 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap S92 Sundheds- og sygeplejeopg. i sygehusvæsenet S93 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Serviceerhvervene S97 Ejendomsservice S98 Optometri S99 Rengøringsservice S100 Vagtservice Svejsning og fyringsteknik S103 Svejsning og termisk skæring i metal Tekniske installationer og energi S107 Bygningers el-installationer og antennemontage S108 El-forsyningsanlæg S109 Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg S111 Installation og service inden for VVS-området S112 Service på hvidevare- og køleautomatik Træets uddannelser S115 Savværk og halvfabrikata S116 Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. S119 Bolig- og autointeriørmontering Transporterhvervene S121 Grundkompetence chauffør gods S122 Grundkompetence lager & terminal S123 Lager & logistik S124 Lastbilkran S125 Mobilkran S126 National og international personbefordr. med bus S127 Personbefordring med bybus og rutebil S128 Personbefordring med taxi S129 Specialbefordring af personer S130 Vejgodstransport S132 Vintertjeneste Tværfaglige område S135 Individuel kompetencevurdering i AMU Grundlæggende Voksen Uddannelse og Voksenlærling S138 At få papir på det arbejde man allerede kan... Praktiske oplysninger om VEU S139 VEU-godtgørelse & befordringstilskud S141 Oversigt over uddannelsesinstitutioner VUC S147 VUC - Voksen UddannelsesCenter S5

6 Bygge/anlæg og industri S07 S08 S10 S11 S12 S13 S15 S17 S18 S19 S20 S21 S22 Affaldsdeponering Anlægsarbejder Anvendelse af entreprenørmateriel Asfaltbelægninger Boringer på land og jordbundsundersøgelser Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Bygnings- og automaling samt skilteproduktion Gulvlægning og vådrumsopg. med vådrumssikring Nedrivning og affaldshåndtering Projektering, sagsbehand., regnsk og teknisk salg Spildevandsbehandling Tagdækning o.lign. med tagpap, memb. og folier S6

7 Bygge/anlæg og industri Affaldsdeponering FKB: 2218 Inden for jobområdet udføres håndtering og deponering af alle typer af affald. Affaldshåndteringen inden for dette jobområde omfatter vurdering, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper. Affaldet sorteres i forskellige fraktionskategorier for at opnå den størst mulige genanvendelse. Affaldet bortskaffes enten til genanvendelse af de rene fraktioner, herunder kompostering af biologisk affald, til forbrænding eller til deponering, hvor det oplageres på dertil indrettede anlæg. Affald behandlingsanlæg 2,1 dage Affald fraktioner 2,1 dage Affaldsdeponering driftsledelse 3 dage Affalds deponering maskinteknik og -betjening 5 dage Affaldsdeponering myndighedsforhold 3 dage Affaldsdeponering tekniske forhold 3 dage Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik 3 dage S7

8 Bygge/anlæg og industri Anlægsarbejder FKB: 2207 Jobområdet omhandler, etablering og vedligeholdelse af veje og øvrige arealer, som belægges med natursten, beton eller grusmateriale. Området omfatter derudover ledningsarbejder, kloakering, betonkonstruktioner i jorden og opgaver inden for funderings- og havneanlæg mv. Specielle opgaver kan foregå ved og under vand, og medfører derfor særlige produktionsforhold. I forbindelse med etablering og vedligeholdelse af veje og øvrige arealer udføres nødvendig afsætning, afgravning, bundsikring, bærelag samt overfladebelægning (dog ikke asfaltbaserede belægninger) med tilhørende kantstenssætning o.lign. samt ledningsarbejder. Til de forskellige lag anvendes f.eks., grus, beton, granit eller andre stentyper alt efter anvendelsesformål. En række af de opgaver, som udføres i dette jobområde foregår i, på og med jord, som i den forbindelse er at betragte som bygningsmateriale. I forbindelse med kloakering etableres, repareres og renoveres afløbsinstallationer, primært i jord, til bortledning af spilde-, smelte- og regnvand fra overflader, bygninger og anlæg til rensningsanlæg/recipient efter gældende regler. Afløbsinstallationer registreres og godkendes, ligesom de i den udstrækning, der er behov herfor, inspiceres og renses for at sikre hensigtsmæssige driftsforhold. Brolægning forskrifter og regler 1 dag Brolægning Tilsyn af belægning ved anlægsarbejde 2 dage Brolægning udførelse af kombinationsbrolægning 4 dage Brolægning udførelse af mønsterbrolægning 5 dage Brolægning underlags opbygning og komprimering 5 dage Dykkerarb. - repetition i førstehjælp for dykkere 1 dage Dykkerarbejde - assistance ved erhvervsdykkerarbejde 5 dage Dykkerarbejde - undervandssprængning 10 dage Dykkerarbejde - undervandssvejsning 15 dage Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner 5 dage Kabelarbejde etablering af nyanlæg 5 dage Kabelarbejde planlægning og samarbejde 3 dage Kabelarbejde retablering af belægninger 5 dage Kabelarbejde tegningslæsning og kabelsøgning 3 dage Kloakering Ajourføring for rørlæggere 2 dage Kloakering Afløbssystemers formål og indretning 1 dag Kloakering Ajorføring for TV-operatører 1 dag Kloakering Ajourføring for kloakmestre 1 dag Kloakering Anlæg ved landbrugets driftsbygninger 2 dage Kloakering Anvendelse af norm for dræning af bygninger 1 dag Kloakering Anvendelse af data fra TV-inspektion 3 dage Kloakering Anvendelse af lovgrundlaget 4 dage Kloakering Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 dage Kloakering Beregning af koter, fald og rumfang mv. 2 dage Kloakering Kvalitetssikring af afløbsinstall. 1 dag Kloakering Kvalitetsstyring i aut. virksomhed 2 dage Kloakering Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2 dage Kloakering Projektering og dimensionering 11 dage Kloakering Spuleoperatør 3 dage Kloakering Tilstandsvurdering i det åbne land 2 dage S8

9 Bygge/anlæg og industri Anlægsarbejder FKB: 2207 fortsat I forbindelse med ledningsarbejde etableres, repareres og renoveres kabel og ledningstracéer. Arbejdet foregår primært i jord i bymæssig bebyggelse eller i det åbne land. Renoverede og nyetablerede ledningsføringer registreres og godkendes af den enkelte ledningsejer. Ved funderingsopgaver udføres forskellige former for funderingsopgaver, så som pæleramning, forskalling armering og udstøbning af fundamenter og montering af præfabrikerede funderingselementer o.lign. Derudover udføres spunsning og tørholdelse af byggegruber med sugespidser, samt udførelse af specielle arbejdsopgaver i forbindelse havne- og kajanlæg o.lign. De medarbejdere, som er beskæftiget med anlægstekniske opgaver, har typisk følgende uddannelsesmæssig baggrund: Ufaglærte anlægsarbejdere, Kloakmestre, Bygningsstruktører, anlægsstruktører og Kloakrørlæggere, Brolæggere, Erhvervsdykkere, som udfører specielle bygge- og anlægsopgaver under vand (fundamenter, havneanlæg o.lign.). Sprængningspersonale, som foretager sprængning med højeksplosive stoffer af eksisterende bygninger eller bygningsdele, samt udfører bortsprængning af undergrundsmateriale. Der stilles krav om særlig uddannelse for udførelse af disse opgaver. Kloakering TV-inspektion af afløbsinstallationer 4 dage Kloakering TV-inspektion af større ledninger 5 dage Kloakering Udarbejdelse af afløbsplan for enfamiliehus 3 dage Kloakering Udførelse af afløbinstallation i stål mv. 10 dage Kloakering Udførelse af afløbsanlæg i det åbne land 7 dage Kloakering Udførelse af afløbsinstallation i plast 16 dage Kloakering Udførelse af anlæg til genbrug af vand 1 dag Kloakering Udførelse af opgravningsfri renovering 5 dage Kloakering Udførelse af pumpeanlæg mv. 3 dage Kloakering Udførelse af udskilleranlæg 4 dage Kloakering Udøvelse af funktionen teknisk ansvarlig 10 dage Komprimering med entreprenørmaskiner 2 dage Maskinudgravning til større kloakanlæg 5 dage Nivellering 5 dage Sprængteknik udførelse af sprængninger 10 dage Teodolit og totalstation 5 dage Tilsyn med vejanlæg og sidearealer 10 dage Udførelse af styret underboring 5 dage Vejbygning bygning af fortovsarealer 5 dage Vejbygning Bygning af mindre veje ubundne mat. 10 dage S9

10 Bygge/anlæg og industri Anvendelse af entreprenørmateriel FKB: 2602 Jobområdet omfatter betjening og vedligeholdelse af entreprenørmateriel, hvorved forstås større motordrevne maskiner som flyttes efter opgaven i modsætning til stationære maskinanlæg. Anhugning på byggepladsen 3 dage Anvendelse af ekstraudstyr til entreprenørmaskiner 1 dag Arbejdsplatforme Flytning 2 dage Arbejdsplatforme Lovpligtigt årseftersyn 1 dag Arbejdsplatforme Montage 3 dage Betjening af dozere 5 dage Betjening af dumpere 2 dage Betjening af entreprenørmaskiner 5 dage Betjening af gummihjulslæssere 3 dage Betjening af hydrauliske gravemaskiner 5 dage Betjening af minidumpere og motorbører 1 dag Betjening af minigravere og minilæssere 2 dage Betjening af personlifte 2 dage Betjening af rendegravere 5 dage Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv 2 dage Boringer på land Vedligeholdelse af materiel og udstyr 4 dage Byggeplads logistik 2 dage Eftersyn af entreprenørmaskiner 3 dage Graveskader Forebyggelse 3 dage Håndtering af brændstoffer og smøremidler til entreprenørmaskiner 2 dage Impl. af arbejdsmiljøpolitik i bygge- og anlægsvirksomhed 2 dage Opstart af bygge- og anlægsprojekter 1 dage Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 3 dage Personlifte og arbejdsplatforme anvendelse og sikkerhed 1 dag Planlægningsmetoder i byggeog anlægsbranchen 3 dage Teleskoplæsser med kranfunktion - betjening, B-certifikat 3 dage Teleskoplæsser med gafler - betjening 5 dage Tårn- og svingkran med int. anhug. A-certifikat - betjening 20 dage Udførelse af kranløft med entreprenørmaskiner. G-certifikat 4 dage Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirksomheder 2 dage Vejen som arbejdsplads 2 dage Økonomikørsel med entreprenørmaskiner 2 dage S10

11 Bygge/anlæg og industri Asfaltbelægninger FKB: 2208 Inden for dette område klargøres der til, etableres og vedligeholdes alle typer af asfaltbelagte arealer såvel inden- som udendørs. Asfaltlapning 5 dage Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer 5 dage Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen 1 dag Vejasfaltarbejde Arbejdsmetoder og udlægning 10 dage Vejasfaltarbejde Fejning og klæbning 5 dage Vejasfaltarbejde Fræsning i vejasfaltbelægninger 5 dage Vejasfaltarbejde Komprimering 5 dage Vejasfaltarbejde Maskin - udlægning af bære- og slidlag 5 dage Vejasfaltarbejde Materialer og maskinudlægning 10 dage Vejasfaltarbejde Opbygning og betjening af asfaltudlægning 5 dage Vejasfaltarbejde Overfladebehandling og koldasfalt 5 dage Vejasfaltarbejde Pasning og vedligehold af maskine 5 dage Vejasfaltarbejde Produktion af vejasfalt 5 dage Vejasfaltarbejde Sikring af arbejdsmiljø 5 dage Vejasfaltarbejde Varetagelse af sund- og sikkerhed 4 dage Vejen som arbejdsplads ajourføring 1 dage S11

12 Bygge/anlæg og industri Boringer på land og jordbundsundersøgelser FKB: 2633 Inden for jobområdet indgår boringer på land defineret i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 672 som bl.a. omfatter boringer til vandindvinding, grundvandssænkning og afdækning af geologiske profiler og miljøforhold. Derudover omfatter jobområdet også boringer under vand til afdækning af geotekniske forhold f.eks. i forbindelse med havneanlæg. Boringer på land Anvendt boreteknik 10 dage Boringer på land Ledelse af boreopgaver 5 dage Boringer på land Nivellering og afsætning 3 dage Boringer på land Prøvetagning ved jordforurening 5 dage Boringer på land Udtagning og beskrivelse af boreprøver 5 dage S12

13 Bygge/anlæg og industri Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer FKB: 2209 I jobområdet indgår konstruktion og aptering af bygninger og råhuse med anvendelse af lettere materialer. I apteringen og færdiggørelsen af bygningsdelen eller råhuset indgår udførelse af lette skillevægge, gulve, lofter, isætning af døre, vinduer og fastmonteret inventar, montering visse former for klimaskærme og tagbelægninger. Til aptering hører endvidere udsmykning. El og VVS indgår ikke i området. Betjening og vedligeholdelse af håndværktøjsmaskiner b/a 2 dage Brandforanstaltninger ved gnist - produ cerende værktøj 1 dag Bygningshåndværkerens takt og tone 0,5 dag Bygningsreglement konstr/fugt/ brand/klima/ energi 0,5 dag Bygningsreglementet anvendelse 2 dage Bygningsrestaurering - udarbejdelse af løsningsforslag 2 dage Bæredygtigt byggeri bygge materialers livscyklus 3 dage Dampspærre Montering i væg-, loft- og tagkonstruktioner 1 dag Dampspærre Montering og trykprøvning i nybyg 1 dag Dampspærre Renovering af tagkonstruktion 2 dage Dampspærre Renovering af ydervægskonstruktion 1 dag Døre Montering af dørpumper 0,5 dag Energioptimering af boliger 2 dage Fuger fugning ved vinduer og døre 3 dage Fuger udfyldning med acrylfugemasse 0,5 dag Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. 1 dag Gulve - Konstruktioner i træ og stål 1 dag Indervægge - udførelse af beklædninger 0,5 dag Inventar - montering af skabs- og køkkenelementer 1,5 dage Jura i byggeriet - anvendelse 2 dage Lister - Finish ved indvendigt listearbejde 1 dag Loftbeklædning - Faste og nedhængte lofter 0,5 dag Låse - montering af elektromekaniske låse med motorer 1,5 dage Låse - montering af elektromekaniske låse uden motorer 1,5 dag Låse - Montering af microswitch, 3- og 5-punktlåse 1 dag Låse - tilslutning af el ved låse 2 dage Montering af varme - genvindingsanlæg 0,5 dag PCB Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1 dag Renovering - vurdering af stråtage 5 dage Restaurering - Konstruktion af historiske tagformer 5 dage Restaurering - traditionelle træsamlinger 2 dage Restaurering - ældre vinduer og døre 2 dage Råd og svamp mv. - udbedring af insektangreb 1 dag Råd og svamp mv. - udbedring af råd og svampeskade 1,5 dag Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader 1 dag Tagbeklædning 1 dag Tagkonstruktion - Udførelse af buet kvist 2 dage Tagkonstruktioner - afstivning af spær 1 dag Tagkonstruktioner - beregning af vinkler og længder 1 dag Tagkonstruktioner - forankring af tagkonstruktion 0,5 dag Tagkonstruktioner - montering af tagkonstruktioner 2 dage Tagkonstruktioner - montering af taglægter 0,5 dag S13

14 Bygge/anlæg og industri Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer FKB: 2209 fortsat Tagvindue og solfanger - montering i tag 1 dag Termografering af bygninger 1 dag Trapper - Fremstilling af trapper 2 dage Trapper - Opmåling af trapper 1 dag Tækning - Afslutning ved skorstensgennemføring 1 dag Tækning - Indbygning af ovenlysvindue 1 dag Tækning - Montering af kobberrygning 1 dag Undertage - montering af banevarer 2 dage Undertage - montering af faste undertage 2 dage Undertage - rådgivning om undertage 2 dage Vindue, dør - Montering af automatik 2 dage Vindue, dør og skydedør - montering og justering 1 dag Vægbeklædning - buet gips 2 dage Vægkonstruktion - Opstilling af letbeton 1 dag Vægkonstruktion - Opstilling af vægskeletter 1 dag Vægkonstruktioner - montering af massive træelementer 1 dag Ydervægge - udførelse af beklædninger 0,5 dag S14

15 Bygge/anlæg og industri Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer FKB: 2211 Jobområdet omfatter udførelse af anlægskonstruktioner, opførelse af råhuse samt aptering af bygninger i forb. med nyetablering, vedligeholdelse, reparation, renovering og restaurering. Herudover omfatter området visse overfladebehandlinger i tungere materialer. Konstruktioner af anlæg og råhuse omfatter udførelse af de bærende og stabiliserende dele, som indgår med etab lering af søjler, bjælker og murede vægge, etageadskillelser samt kupler og hvælv mv. Aptering af bygninger ved færdiggørelse af anlægskonstruktionen eller bygningen med undtagelse af el- og VVS-installationer. Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3 dage Anvendelse af love og regler ved byfornyelse 1 dag Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds 1 dag Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 2 dage Arkitektoniske linier i byggeriet 3 dage Avanceret flise- og klinkearbejde - udførelse 5 dage Beton- og teglstenstage - anvendelse af regler ved oplæg 2 dage Beton- og teglstenstage - kvalitetssikring af tagarbejde 1 dag Beton- og teglstenstage - udførelse af grat og rygning 2 dage Beton- og teglstenstage - udførelse af inddækninger 1 dag Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender 2 dage Beton- og teglstenstage - udmåling og oplægning 2 dage CAD - 3D på byggepladsen 3 dage Dekorationer i gulv- og vægfliser - udførelse 2 dage Dekorationsmurværk - udførelse 1 dag Dekorativt fugearbejde - udførelse 1 dag Efterspænding af murværk 1 dag Fugt-, varmeog lydisolering ved murværk - udførelse 1 dag Gennembrydning og opbygning af bærende murværk 3 dage Gipspudsning af hvælv og buede vægge 2 dage Gipspudsning med håndværktøj 2 dage Gipspudsning med maskine 2 dage Glasbyggesten i boliger - opmuring 0,5 dag Glitpuds - udførelse 3 dage Grov- og finpudsede overflader - udførelse 3 dage Isolering - Anvendelse af teglblokke 1 dag Isolering - BR og Varmetabsberegning ved bygninger 3 dage Isolering Energirigtige løsninger ved isolering 3 dage Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger 1 dag Isolering - God praksis og kvalitet i murerarbejde 5 dage Isolering - Håndtering af genbrugsprodukter 1 dag Isolering - Konvent. og alternative materialer 2 dage Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav 3 dage Klinkegulve - udførelse 2 dage Kommunikationsog samarbejdsmetoder på byggeplads 2 dage Kvadre og palæpuds - udførelse 3 dage Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse 2 dage Masseovn - opførelse 10 dage Murafslutninger - udførelse 2 dage Murede gavltrekanter - udførelse 2 dage Murede kupler og hvælv - udførelse 10 dage Murede og pudsede gesimser - udførelse 3 dage S15

16 Bygge/anlæg og industri Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer FKB: 2211 Murede overlukninger - udførelse 3 dage Murede smighjørner - opførelse 1 dag Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udførelse 2 dage Murværksnormens anvendelse 1 dag Natursten - fremstilling af dekorationer mv. 3 dage Natursten på væg og gulv 2 dage Natursten - tildannelse vha. brændingsmetoden 2 dage Natursten - udførelse af skrifthugning 3 dage Nedlægning og opsætning af natursten i bygninger 0,5 dag Porebeton Montage af plader og blokke 4 dage Porebeton Montage af blokke i massivehuse 4 dage Porebeton Isolering med plader og kalksandsten 5 dage Porebeton Limning og tilpasning på byggepladsen 3 dage Projektforståelse - bygge og anlæg 2,1 dage Puds intarsia - udførelse 2 dage Puds med marmorstuk - udførelse 4 dage Pudsning af udvendigt isolerede bygninger 3 dage Radonsikring i byggeriet 1 dag Restaurering af stuk 3 dage Restaurering af tavl i bindingsværk 3 dage Rundt murværk - udførelse 1 dag Sgraffitopuds - udførelse 3 dage Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet 1 dag Sjakbajs - Byggeriets lovog regelsystem 1 dage Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs 4 dage Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 3 dage Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring 2 dage Sjakbajs - Service og kundepleje 1 dag Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering 2 dage Sjakbajsen som leder 2 dage Skærmtegl - montering 3 dage Specialpuds - udførelse 2 dage Spindeltrapper - muret 2 dage Storformatfliser på gulv 3 dage Teglblokke - udførelse og lovkrav 1 dag Terrazzo - udførelse 5 dage Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel 2 dage Tyndpudsede overflader - fabriksfremstillet mørtel 1 dag Udførelse af tungt badeværelse 2 dage Udvendig isolering af bygninger - udførelse 3 dage Vindafstivning og udførelse af stabilt murværk 1 dag Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikkert underlag 1 dag Vådrum - formdetaljer med keramiske fliser 2 dage S16

17 Bygge/anlæg og industri Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. FKB: 2215 Dette jobområde omfatter maling og anden overfladebehandling af bygningsanlæg mv. i forbindelse med nyanlæg, reparationer, renovering, restaurering. Derudover omfatter jobområdet autolakering og skilteproduktion/opsætning. Maling og overfladebehandling af bygninger udføres af hensyn til holdbarhed, udseende og funktion af det behandlede. Airbrush - Anvendelse af airbrushteknikker 5 dage Aktuelle malematerialer og teknikker 5 dage Anv. af ældre maleteknikker i moderne sammenhæng 5 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - forgyldning 5 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - kalkning 5 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - limfarveteknik 5 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - marmorering 10 dage Anvendelse af ældre maleteknikker - ådring 10 dage Autolakering - reparation og lakering af plastdele 3 dage Behandlingsopbygning og lakering af træværk 5 dage Byggetekniske forhold - anvendelse af tegningsmetoder 25 dage Bygningsmalearbejde - sikring af stil- og farveudtryk 15 dage Bygningsmalearbejde - Elektronisk farvesætning 3 dage Bygningsmalearbejde - formidling af farvesætningsopgave 10 dage Bygningsmalearbejde - indretning med farver 17 dage Bygningsmalearbejde - planlægning og visualisering 30 dage Bygningsmalearbejde - systematisk anvendelse af farvelære 10 dage Dekorative maleteknikker - Forgyldning 5 dage Dekorative maleteknikker - Illusion af overflader 10 dage Dekorative maleteknikker - Kalk og silikat 10 dage Dekorative maleteknikker - Skyggetegning 5 dage Dekorative maleteknikker - Staffering og skabelon 10 dage Dekorative maleteknikker - Stil og farveudtryk 5 dage Dekorative maleteknikker - Tredimensional marmor 15 dage Dekorative maleteknikker - Tredimensional ådring 15 dage Dekorative maleteknikker - Trompe L Oeil - Stor 10 dage Historisk malearbejde - anvendelse af love og regler 5 dage Kreativ farvesammensætning i bygningsmaleropgaver 10 dage Kvalitetssikring af malearbejde 5 dage Marmorspartling 5 dage Opmåling og beregning af malearbejde 5 dage Overfladebehandling med kalkning af murværk 2 dage Spartling af gipsplader 2 dage Tapetopsætning - mønstret tapet 1,7 dage Tapetopsætning - skumtapeter 1,7 dage Tapetopsætning - strukturtapeter 1,7 dage Trompe L oeil - udførelse af illusionsmaleri 10 dage Visualisering af malefaglige løsninger i boliger 5 dage Vægbeklædning - Opsætning af forgrundet filt og væv 2 dage Ældre maleteknikker - staffering og skabelonteknik 5 dage S17

18 Bygge/anlæg og industri Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring FKB: 2210 Dette jobområde omfatter underlagsopbygning af gulve, trapper og vådrum med afsluttende overfladebelægning, herunder fuger, lister og borter samt udsmykning i forbindelse med etablering, vedligeholdelse, reparation og renovering i lettere gulvmaterialer. I jobområdet indgår desuden belægningsarbejde i vådrum, der foruden de oven nævnte opgaver omfatter vådrumssikring, etablering af fald på gulv, samt afslutninger i forbindelse med afløb og rørgennemføringer. Belægninger af vådrum, gulve og trapper udføres i henhold til gældende regler for bygningers udformning og funktion. Gulve - Afslibning af gulve 1 dag Gulve - Efterbehandling af trægulve 1 dag Gulve - Fugefri ulve/ polyuretanprodukter 3 dage Gulve - Montering af bræddegulve 1 dag Gulve - Montering af gulvbelægninger 1 dag Gulve - Montering af parketgulve 1 dag Gulve - Montering af vådrumsvinyl 3 dage Gulve - Opretning af eksisterende gulve 1 dag Gulve - Reparation af gulvbelægninger 1 dag Gulve - Reparation af trægulve 1 dag Gulve - Stående udførelse af gulvarbejde 1 dag Gulve - Udførelse, reparation og overfladebehandling af intarsia 1 dag Gulve - udlægning af fugefri gulve 3 dage Gulve - Vurdering af undergulve 0,5 dag Montering af vinyl på skråvægge 2 dage Vådrum - anvendelse af love og regler 2 dage Vådrum - finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,5 dag Vådrum - klargøring af vægge og montering af vægbeklædning 3 dage Vådrum - kvalitetskontrol af vådrumssikring 1 dage Vådrum - Membran for montage af keramiske klinker 2 dage Vådrum - montering af vinyl på gulve 1 dag Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbelægning 0,5 dag Vådrum - udførelse af gulvkonstruktioner 3 dage Vådrum - udførelse af pladegulv i lette vådrum 2 dage Vådrum - udførelse af vinylsvejsning 1 dag Vådrum - udførelse af vådrumssikring 2 dage Vådrum - valg af materialer til vådrum 0,5 dag Vådrum - vurdering af regler for vinylmontering mv 0,5 dag S18

19 Bygge/anlæg og industri Nedrivning og affaldshåndtering FKB: 2217 Inden for jobområdet udføres: Nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner Håndtering af alle typer af bygge- og anlægsaffald Nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner udføres selektivt i forhold til materialernes bestanddele på baggrund af viden om, hvordan de enkelte bestanddele skal nedrives, sorteres og bortskaffes, samt hvordan dette gøres i overensstemmelse med love og regler vedrørende sikkerhed, arbejdsmiljø og det ydre miljø, f.eks. i forbindelse med fjernelse af asbest. Affaldshåndteringen inden for dette jobområde omfatter vurdering og sortering af alle affaldstyper i forbindelse med nedrivning. Nedrivning - anvendelse af love og regler mv. 3 dage Nedrivning - brug af større materiel 3 dage Nedrivning - bygge- og anlægskonstruktioner 5 dage Nedrivning - indvendig 3 dage Nedrivning - materialehåndtering 5 dage Nedrivning - praktisk tilrettelæggelse 3 dage Nedrivning - produktionsanlæg 5 dage Nedrivning - stabilitet 5 dage Nedrivning - ustabile konstruktioner 4 dage Nedrivning med entreprenørmaskiner 2 dage PCB - Nedrivning af PCB-holdige konstruktioner 3 dage Sikkerhed ved udvendigt arbejde med asbestmaterialer 1 dag S19

20 Bygge/anlæg og industri Projektering, sagsbehandling, regnskab og teknisk salg FKB: 2645 Projektering, sagsbehandling, registrering og teknisk salg omfatter illustration, teknisk beskrivelse og dokumentation mv. af anlæg og bygningsværker. Projektering er de opgaver, som danner grundlag for beslutning om og udførelse af anlæg og bygningsværker, samt muliggør byggesagsbehandling og planlægning af byggeriet. Byggesagsbehandling, omfatter byggeandragender, udarbejdelse af bygge- og ibrugtagnings tilladelser mv. Registrering rummer opmåling og illustration af arealer, areal anvendelse og matrikulære forhold mv. Teknisk salg omfatter udarbejdelse af illustrationer, tekniske oplysninger og priskalkulation mv. i forbindelse med udbud, tilbud og salg. Byggeledelse - indretning og drift af byggeplads 2 dage Byggeledelse - Procesledelse i byggeprojekter 3 dage Byggeledelse - rådgivning fra udbud til aflevering 1 dag Byggeledelse - tidsplanlægning ved bygge-/ anlægsopgaver 2 dage Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/ anlægsopgaver 2 dage Bygningsdrift mv. - planlægning og styring 2 dage CAD - 2D på byggepladsen 3 dage CAD Generering af facade, snit og detaljer 3 dage CAD Kommunikation på projektweb 3 dage CAD Udarbejdelse af plantegninger 3 dage Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen 2 dage IT i byggeprocessen - for udførende 1 dag Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 2 dage Landmåling og kortlægning - fremstilling af 3D modeller 2 dage Projektweb - anvendelse på byggepladsen 1 dag Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen 2 dage S20

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Oversigt over fagområder (FKB'er) og udbydere samt koordinerede fagområder i Region Midtjylland i 2014, pr. 25. juni 2014

Oversigt over fagområder (FKB'er) og udbydere samt koordinerede fagområder i Region Midtjylland i 2014, pr. 25. juni 2014 Oversigt over fagområder (FKB'er) og udbydere samt koordinerede fagområder i Region Midtjylland i 2014, pr. 25. juni 2014 FKB nr. AMU center Midtjylland AMU Hoverdal Bygholm Landbrugsskole DJH Handelsfagskolen

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND

Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND Kursusguide Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND 2011 2. udgave, revideret den 5. august 2011 S2 Velkommen til VEU-kursusguide En fælles kursusguide

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg

Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg 2011 2006 2007 2008 2009 1. kvartal 2010 2011 2. kvartal 2011 1. halvår 2011 Total 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår Diff. 2. kvt 2011 ift Diff.

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Side 1 af 6 Nummer: 40390 Titel: Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Kort titel: psykiskarb Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 19-08-2008 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer

Uddannelsesmål med detaljer Side 1 af 6 Nummer: 40391 Titel: Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Kort titel: arbejdsmijø Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 31-12-2007 til 30-09-2015 Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Udbudskoordinering 2017 Opdateret: /BOCH VEU-MØ Koordineret: FKB Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Udbudskoordinering 2017 Opdateret: /BOCH VEU-MØ Koordineret: FKB Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudskoordinering 2017 Opdateret: 02.05.2016/BOCH VEU-MØ Koordineret: 09.05.2016 FKB 2211 - Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Hvem udbyder hvad? --- Sæt kryds eller anfør dato --- 40611 Isolering

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign 43409 Langthårsfrisering 43410 Aktuel klipning og frisuredesign 42853 Inspiration til det lange

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Side 1 af 6 Nummer: 40392 Titel: Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Kort titel: ergonomijob Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 31-12-2007 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Side 1 af 6 Nummer: 44978 Titel: Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Kort titel: sprognuanceret Varighed: 5,0 dage. Godkendelsesperiode: 09-11-2005 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015 23. januar 2015 Bygge og anlæg 2015 Kloakering Nivellering 5 47665 Projektforståelse bygge og anlæg 2,1 41949 Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10 44533 Udfør. af afløbsinstall. i plast 16 46976 Udøvelse

Læs mere

Tabel 1. Antal AMU-kursister alle Efteruddannelsesudvalg (AMU) Antal kursister

Tabel 1. Antal AMU-kursister alle Efteruddannelsesudvalg (AMU) Antal kursister Tabel 1. Antal AMU-kursister alle Efteruddannelsesudvalg (AMU) Antal kursister 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Diff i % 2014 203-2014 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 18.388 20.936 38.599

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 33391-A Typebestemt make up aften 2660 43409

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 6 Nummer: 45572 Titel: Dansk som andetsprog for F/I, basis Kort titel: Dansk basis F/I Varighed: 40,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-05-2006 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2211 Titel: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Kort titel: Byg i tunge mat Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2207 Titel: Anlægsarbejder Kort titel: Anlægsarbejder Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omhandler,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 EUC Sjælland udlægger til anden skole i 2014 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer, FKB nr. 2211 Roskilde tekniske Skole 46672 Udvendig isolering

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Kriterier for tildeling af tilsagn om støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond

Kriterier for tildeling af tilsagn om støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond 17-04-2008 Kriterier for tildeling af tilsagn om støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond Plus-listen Grundskoleniveau Dansk til voksne udlændinge m.fl. Forberedende voksenundervisning, FVU Ordblindeundervisning

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

Aftaler om udlagt undervisning 2011

Aftaler om udlagt undervisning 2011 Aftaler om udlagt undervisning FKB Uddannelses Titel på uddannelse Godkendt Afholdende Periode nr. skole skole 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, AARHUS TECH dame 2660 43410 Aktuel klipning og

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Afrapportering marts 2009 Jobprofiler og uddannelsesstrukturer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Side 1 af 6 Nummer: 44978 Titel: Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Kort titel: sprognuanceret Varighed: 5,0 dage. Godkendelsesperiode: 09-11-2005 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 5 Nummer: 45917 Titel: Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Kort titel: Praktikvejleder Varighed: 1,0 dage. Godkendelsesperiode: 27-06-2007 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 10 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 10 100 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Side 1 af 6 Nummer: 40503 Titel: Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Kort titel: praktikvejkomm Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 15-07-2008 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i efteråret 2010 Grundlægende EDB på byggepladsen: 5 dage fra den 23-08 2010 til den 27-09 2010 AMU-nr. 44349-44371 Kursuskode

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14 2 I forbindelse med din murer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1,5 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisning er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole Uddannels Titel på uddannelse es nr. Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign Randers Tradium (280051) 43409 Langthårsfrisering Randers Tradium (280051) 43410 Aktuel klipning

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

UVM-fag UVM_fag_betegnelse BeståelsesprocAntal elever Gennemførelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 30 100 40073

UVM-fag UVM_fag_betegnelse BeståelsesprocAntal elever Gennemførelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 30 100 40073 UVM-fag UVM_fag_betegnelse BeståelsesprocAntal elever Gennemførelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 30 100 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 92,9 28 96,4 40078 Dørmandsuddannelsen

Læs mere

Antal Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b.

Antal Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. svejs-kants

Læs mere

Skabelon 1: Aflæggelse af regnskab for midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v.

Skabelon 1: Aflæggelse af regnskab for midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. Skabelon 1: Aflæggelse af regnskab for midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. Samlet tilskud til ramme til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr.

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 14 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2018 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Uge 3 2018 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med asbestholdige

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU

VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR Vi udbyder spændende AMU-kurser for håndværkere. Udnyt den mørke tid og start i november 2015! ER

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Tabel 22-1. halvår 2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22-1. halvår 2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22-1. halvår 2013 - Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2.212 919 552 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 334 673

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 13 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 5 2017 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

Lånte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro AMU-Mål Udlagt fra skole Periode 46580 3D CAD, konstruktion 751401 AARHUS TECH 01-01-2014 til

Lånte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro AMU-Mål Udlagt fra skole Periode 46580 3D CAD, konstruktion 751401 AARHUS TECH 01-01-2014 til Lånte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro AMU-Mål Udlagt fra skole Periode 46580 3D CAD, konstruktion 751401 AARHUS TECH 01-01-2014 til 31-03-2014 40837 Sprøjtecertifikat, opflg. 557302 Kjærgård

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 16 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 15 100 40012 Personalejura

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst 100 15

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 12 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2016 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i foråret 2010 Vådrum Anvendelse af love og regler: 2 dage fra den 11-01 2010 til den 12-01 2010 AMU-nr. 44623 Deltagerne

Læs mere

Tabel 22-2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22-2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Sort = mål der har FKB som moder-fkb FKB Administration Rød = mål der er tilkoblet FKB 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 3.198 1.488 1.059 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

Læs mere

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1 AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse Side 1 Disposition Ledige 2007-2010 1. kvartal 2011 for hhv. beskæftigede og ledige Profil 6-ugers selvvalg i 2010 Profil 6-ugers selvvalg i 2011 Side 2 Overblik

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 35 100 40022 Effektive, individuelle brugerflader 100 4 100 40073

Læs mere

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere