BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk"

Transkript

1 BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk Se mere på side 14 Hvordan kan man inddrage borgeren i beredskabet? Se mere på side TEMA Brand & sikkerhed TEMA: DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 Se mere på side xx

2 -EN DEL AF LS NORDIC ApS

3 Indhold 3 LEDER Vi må ikke glemme det robuste beredskab det skaber tryghed i samfundet Når man, som jeg, bor i midten af København, oplever man ofte et slukningstog på vej på opgave, eller ser lægeambulancen for fuld udrykning gennem gaderne eller hører helikopteren, der gør klar til landing på Rigshospitalet med en patient. I sommer så vi udover vores brandvæsen også Beredskabsstyrelsen og frivillige i aktion, da store, langvarige og mandskabskrævende opgaver blev løst midt i byen i forbindelse med skybruddet. Og hver gang ønsker jeg først og fremmest alt godt fremover for dem, ulykken har ramt, men takker også i mit stille sind det mandskab, der stiller op og løser opgaven. Og takker for, at vi i Danmark har et robust beredskab parat døgnet rundt. Jeg er sikker på, at jeg ikke er alene med den refleksion. Det giver stor tryghed i samfundet at vide og opleve, at vi har et robust beredskab. Det var i forbindelse med mit arbejde med det amerikanske forsvar i halvfemserne, at jeg første gang mødte begrebet robust, og her betød det, at man var i stand til at levere et svar på enhver udfordring, uden at der skulle være tvivl om resultatet, nemlig en succes. Og det er vel også sådan, det er tænkt, når vi taler om det robuste beredskab i Danmark et velfungerende og velgennemtænkt niveaudelt beredskab, der løser sine opgaver, store som små, med succes. Og et beredskab der kan løse sine opgaver og lidt til. I forbindelse med oplægget til en kommende flerårig aftale om redningsberedskabet, skal hele beredskabet analyseres. Der skal ses på såvel det kommunale, som det statslige beredskab, og på om beredskabet kan optimeres på den ene eller den anden måde. I sommer så vi, hvordan beredskabet lige netop slog til, men heller ikke mere, da skybruddet skulle håndteres. Og alligevel blev Beredskabsstyrelsen ramt af kraftige besparelser mindre end et halvt år senere. Samtidig oplever vi de kommunale beredskaber under pres fx har vi mødt planer om at anvende frivillige, hvor man før ville anvende deltidsbrandmænd. Ikke fordi man var utilfredse med de deltidsansatte, men fordi de frivillige er billigere. Deltidsansatte brandmænd er imidlertid i forvejen en meget billig og effektiv ressource, og er det her, man leder efter penge i budgettet, tyder det på, at man er under kraftigt pres. I arbejdet med analysen og den flerårige aftale om redningsberedskabet i Danmark, må det robuste beredskab derfor ikke glemmes. Et robust beredskab er ikke det samme som et minimumsberedskab. Et robust beredskab skaber tryghed i samfundet Per Junker Thiesgaard Landschef 24 INDHOLD 04 Dødsbrande er for enlige 08 Blinde alarmer skaber unødige udrykninger 10 Førstehjælp for brandfolk 12 Beredskabsordførernes syn på frivillige 14 Ringsted Brandvæsen har fyldt hullerne 16 Bruger du vesten? 02 MARTS ÅRGANG Udgivet af: Beredskabsforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Ansvarshavende redaktør: Direktør Per Kjærholt Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / Redaktion: Kommunikationschef Mads Jakobsen Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte indlæg. 18 Årets Frivilligpriser Alle ansøgere blev optaget 22 Hvordan kan man inddrage borgeren i beredskabet? 24 Kort Nyt 25 Hvad er den nøjagtige adresse? 26 Få inspiration til hvervning, uddannelse og fastholdelse Abonnement: Udkommer 6 gange i 2012, pris kr. 200,- Tidsskriftet udkommer den 29. i alle ulige måneder og tilsendes gratis til frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder, politi, bedriftsværnspligtige virksomheder samt politikere inden for stat, regioner og kommuner. Deadline for næste nummer er mandag den 30. april 2012 Produktion og annoncer: Mediegruppen as Tlf.: Havnens dag 30 Kort Nyt 31 Besøg af forsvarsministeren 32 Landschefens Væg 34 BF-Stævne 2012: Frederikssund byder indenfor 37 Nyt fra regioner og kredse Se mere på side xx Forsidefoto: POLFOTO BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk Se mere på side 14 Hvordan kan man inddrage borgeren i beredskabet? Se mere på side TEMA Brand & sikkerhed DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE TEMA: Se mere på side Marts 2012 BEREDSKAB

4 4 Dødsbrande TEMA Brand & sikkerhed AF MADS JAKOBSEN FOTO: COLOURBOX.COM DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Beredskabsstyrelsens statistik over dødsbrande for 2011 tegner et lyst billede i forhold til tidligere år. Foreløbige tal viser, at der i 2011 omkom 64 personer i brande, og det er laveste antal siden 1990, hvor der omkom 61 personer. Kigger man på omkomne gennem de seneste år, så ligger det under gennemsnittet på ca. 79 personer. Udviklingen går derfor den rigtige vej, og det kan skyldes flere faktorer: Mere fokus på forebyggende aktiviteter, opsætning af røgalarmer og indførelse af selvslukkende cigaretter. Men der er et iøjnefaldende faktum med dødsbrandene herhjemme gennem de senere år. Ved stort set alle dødsbrande omkommer der kun én person. Og man kan se, at ofrene ofte er enlige eller socialt udsatte og marginaliserede mennesker. Specielt ældre er overrepræsenteret i statistikken. De falder for eksempel i søvn med en cigaret i hånden eller glemmer at slukke komfuret. Ældre specielt udsatte Når man ser på tallene over aldersgrupper af brandofre, er personer over 67 år stærkt overrepræsenterede. De er desværre den aldersgruppe, der har færrest røgalarmer opsat, så her er det vigtigt at sætte ind med oplysning. De tegner sig for lidt under halvdelen af de omkomne i dødsbrande, og det tal arbejdes der på at få nedbragt. BrandBevægelsen, som Beredskabsforbundet er medlem af, har i de senere år med støtte fra TrygFonden kørt en kampagne under sloganet Farmor ønsker sig en røgalarm! for at få sat fokus på opsætningen af røgalarmer ved ældre borgere. Her er kommunerne også en vigtig brik i det forebyggende arbejde, og mange beredskaber arbejder med opsætningen af røgalarmer, hvor de bl.a. også kan være med til at sikre, at ældre og ikke mindst deres pårørende bliver opfordret til at opsætte røgalarmer i de ældres bolig. Ældre bliver ofte fanget i flammerne på grund af deres nedsatte reaktionsevne, og det er derfor specielt vigtigt, at denne aldersgruppe bliver advaret i tide, hvilket røgalarmer vil kunne gøre. Der er flere faktorer, der danner grundlag for, at ældre er overrepræsenterede i dødsbrandsstatistikken. For det første er ældre, som nævnt, den gruppe, der har færrest røgalarmer opsat i deres boliger. En undersøgelse foretaget af BrandBevægelsen i slutningen af 2011 viser, at ældre over 56 år er den gruppe, der har færrest røgalarmer opsat. Det understøttes desuden af en undersøgelse fra 2005 og 2008, der tegner det samme billede af manglende røgalarmer hos den ældre del af befolkningen. For det andet spiller de ældres fysiske og psykiske styrke også en relevant rolle. Med alderen bliver reaktionsevnen nedsat, og hukommelsen BEREDSKAB 02 Marts 2012

5 Dødsbrande 5 En undersøgelse foretaget af BrandBevægelsen i slutningen af 2011 viser, at ældre over 56 år er den gruppe, der har færrest røgalarmer opsat. bliver svagere, hvilket har betydning i forbindelse med brugen af åben ild og madlavning, hvor chancen for, at der kan udbryde brand, vokser. Derfor er det i høj grad livsvigtigt, at de ældre og andre bliver alarmeret i tide, inden en brand udvikler sig. Som det tredje kan nævnes, at ældre borgere er en målgruppe, der kræver specifikke målsætninger for at komme igennem med budskabet. Ældre er som udgangspunkt påpasselige og bevidste om sikkerhed. Men det kan være en uoverkommelig opgave for dem at omsætte viden til handling. Derfor er det også vigtigt, at de nære omgivelser hjælper, og grupper med forebyggelse som arbejdsområde bidrager med at udbrede budskabet omkring opsætningen af røgalarmer. Tobaksrygning største synder Tobaksrygningen udgør klart den største enkeltårsag til dødsbrande, der fx kan skyldes rygning i sengen, tab af gløder i møbel, på tøj eller på gulv. En gennemgang af dødsbrandene i København i 2005 har vist, at i 85 procent af de tilfælde, hvor brandårsagen var rygning, begyndte branden i ofrets tøj eller i det møbel, som vedkommende befandt sig i. Ældre omkommet i brande i perioden År Samlet antal omkomne Antal omkomne ældre (67 år og opefter) (50 %) (46 %) (42 %) (45 %) (36 %) (41 %) (35 %) (28 %) (42 %) (41 %) (33 %) Kilde: Beredskabsstyrelsens statistikbank Rygning som dødsbrandårsag År Samlet antal omkomne Antal omkomne pga. rygning (50 %) (38 %) (44 %) (39 %) (41 %) Tallene for omkomne pga. tobaksrygning kan være højere, da ikke alle årsager til dødsbrande kan klarlægges. Kilde: Dødsbrande i Danmark Beredskabsforbundets Røgalarmundersøgelse Marts 2012 BEREDSKAB

6 6 Dødsbrande Uforsigtighed i forbindelse med rygning skyldes årligt mellem % af årsagerne til dødsbrande i Danmark. Mulighederne for at nedbringe brandofrene er til stede. Et af midlerne kan være brug af brandhæmmende forklæder og sengetøj målrettet rygere, der bor på plejehjem samt opstilling af mobile sprinkleranlæg. Et stort initiativ trådte i kraft i november, hvor alle cigaretter, som produceres, importeres eller sælges i EU, skal have særlige selvslukkende egenskaber. Formålet er at mindske antallet af brande, der er forårsaget af rygning. Beredskabsstyrelsen forventer baseret på erfaringer fra udlandet, at der vil ske 5-10 færre dødsfald årligt som følge af brand, nu hvor de selvslukkende cigaretter er blevet indført. Tobaksrygningen udgør klart den største enkeltårsag til dødsbrande, der fx kan skyldes rygning i sengen, tab af gløder i møbel, på tøj eller på gulv. Normalt sæsonbestemt Statistikken taler sit tydelige sprog: Dødsbrande er mest hyppige i vintermånederne og i det tidligere forår. En naturlig årsag til dette er, at årstiden på disse tidspunkter sender danskerne inden døre, hvor brugen af stearinlys, adventskranse, madlavning og brændeovn skal skabe hygge i den mørke tid. Normalt plejer måneder fra december til februar at kræve flest ofre. Røgalarm en livsvigtig investering Sund fornuft og opsætning af røgalarmer er en kombination, der kan være med til at redde liv. Man skal behandle ild med respekt og være sikker på, at fx gløderne i asken fra brændeovnen er helt slukket, inden man tager den ud. Eller at stearinlysene er placerede på brandfaste materialer, og at de bliver slukket, inden man går i seng. Der kan findes flere gode råd på En brand udvikler sig nemlig utrolig hurtigt. En almindelig dagligstue vil være overtændt i løbet af blot 3-4 minutter. Ofte er det ikke ilden, men røgen, der dræber. Tiden er i dette tilfælde en altafgørende faktor, da man har 1-2 minutter til at komme ud. Derfor er det livsvigtigt, at man bliver alarmeret så hurtigt som muligt, hvilket røgalarmen kan være garant for. Den er en billig investering, som der i endnu højere grad bør arbejdes for at få danskerne til at indkøbe. RØGALARMER BrandBevægelsen foretog i oktober og november via WebPol to undersøgelser, hvor samlet personer blev adspurgt omkring røgalarmer i deres boliger. I gennemsnit har 76 % af danskerne mindst en røgalarm installeret i deres bolig. I 2008 var tallet 73 % (Beredskabsforbundets Røgalarmundersøgelse, 2008), og i 2005 havde 67 % (Beredskabsstyrelsen, 2005) en røgalarm opsat. Kigger man på procentfordelingen af opsatte røgalarmer for de fem regioner, fordeler det sig således: Regionsfordeling af opsatte røgalarmer i 2011 Region Nordjylland...76,9 % Region Midtjylland...81,0 % Region Syddanmark...78,6 % Region Sjælland...71,1 % Region Hovedstaden...67,1 % I 2007 var der ved 67 procent af dødsbrandene ingen røgalarmer installeret. 15 procent af de omkomne havde røgalarmer. Ved de sidste 18 procent kunne politiets teknikere ikke afgøre, om en røgalarm havde været installeret. Man kan ud fra undersøgelserne desuden pege på, at personer, der bor i etageejendomme/lejligheder er dårligere til at opsætte røgalarmer i forhold til resten af befolkningen. Hele 43 % af de adspurgte, som bor i etageejendom/lejlighed har ikke en røgalarm opsat. Anderledes forholder det sig med de interviewede, der bor i villa/parcelhus: Her har 83 % røgalarm opsat. De tre hyppigste begrundelser for, at danskerne ikke har en røgalarm installeret: Forglemmelse (41 %) Har aldrig overvejet det (30 %) Ryger ikke (7 %) BEREDSKAB 02 Marts 2012

7 xxxxxx 7 NYHED FRx hjertestarter... hjertestarteren, der er designet til at blive brugt - der hvor behovet er. Kan lidt mere end andre hjertestartere på markedet. Tåler vandstråler. Tåler belastning på op til 250 kg. Må anvendes, hvis personen ligger på metal, vådt underlag eller anti-shocktæppe. Er støvtæt. Passer ind alle steder, eksempelvis i industrien, våde områder, håndværker biler, byggepladser, boligforeninger, ect. Tåler 1 meter fald til betongulv. Kontakt os for uforpligtende tilbud. Helpan & HelpanSafety Skeevej St. Merløse tlf.: Modtag vores nyhedsbrev og vær blandt de første til at se tilbud og nyheder Scan og kom direkte til tilmeldingssiden 02 Marts 2012 BEREDSKAB

8 8 Blinde alarmer TEMA Brand & sikkerhed AF MADS JAKOBSEN FOTO: COLOURBOX.COM BLINDE ALARMER SKABER UNØDIGE UDRYKNINGER En gennemgang af en række af brandvæsnernes nytårsparoler viser, at der fortsat blev kørt forgæves til mange blinde alarmer i Kommunernes brandvæsner rykkede i 2010 ud til blinde alarmer fra ABA-anlæg (automatiske brandalarmanlæg). Det er det højeste antal nogensinde. Tallene for 2011, der samlet registreres ved Beredskabsstyrelsen, er endnu ikke offentliggjort. Men uddrag fra en række af brandvæsnernes nytårsparoler viser, at brandvæsnerne stadig har mange forgæves udrykninger. Brandvæsenets mange udrykninger til blinde alarmer fra ABA-anlæg koster kommuner og virksomheder tid og ressourcer. Men anlæggene forhindrer også, at større værdier går op i røg. Kun 1,3 procent af de brande, der bliver detekteret af et ABA-anlæg, når at udvikle sig til store brande. For brande, hvor alarmeringen sker telefonisk til 1-1-2, er det tilsvarende tal 15 procent. Her følger uddrag fra nytårsparoler: VARDE Antallet af blinde alarmer i Varde var det laveste nogensinde i gange kørte brandvæsnet forgæves med udrykning i det forløbne år. Det var 56 gange for ofte, men det lokale beredskab havde ikke desto mindre så få blinde alarmer, at netop Varde af Beredskabsstyrelsen tidligere i 2011 blev fremhævet for sin indsats på området. En rapport fra Beredskabsstyrelsen peger på, at det lykkedes at bringe antallet af blinde alarmer ned fra 92 i 2007 til 61 i 2009, altså med en tredjedel. De flotte tal bragte Varde i top ti over kommuner, der reducerede antallet af blinde alarmer mest, men i 2010 steg tallet atter. Denne gang til 91 blinde alarmer, altså tilbage til niveauet fra Det viser, at udviklingen hurtigt kan vende, så vi får mange blinde alarmer, siger beredskabschef Vagn Lund. BRØRUP Ved nytårsparolen fremlagde stationsleder Henning Holm og beredskabschef Ole Nøhr Christensen friske tal, som viser, hvor mange udrykninger, der blev kørt sidste år. Ambulancerne kørte i alt til 458 akutopgaver og 618 sygeture. Brandbilerne blev kaldt ud 93 gange. Det er lidt færre end året før. Brandvæsnet er glad for at hjælpe, men kommunens beredskabschef Ole Nøhr Christensen er mindre glad for, at antallet af blinde alarmer er mere end fordoblet. I 2010 var der 10 blinde alarmer, og i 2011 var der 23. Det skal der gøres noget ved, fortæller Ole Nøhr Christensen. BEREDSKAB 02 Marts 2012

9 Blinde alarmer 9 ODSHERRED Odsherred Brandvæsen har gjort regnskabet op for 2011, hvor der var i alt 372 udrykninger. Hver tredje i alt 132 har være til blinde alarmer. 128 gange måtte Odsherred Brandvæsen rykke ud til blinde alarmer i 2010, det er 25 mere end i 2009 og hele 58 flere end tilbage i Antallet er helt uacceptabelt, og brandvæsnet følger nu nøje op med blandt andet kontakt til anlægsejeren. Antallet af blinde alarmer har ifølge beredskabschef Jens Larsen været støt stigende gennem de seneste fem år, hvor der er opsat flere og flere automatiske brandmeldere. En tredjedel er uacceptabelt højt, og i år bliver der sat ekstra fokus på problemet. Vi følger op på hver enkelt blinde alarm og vil koncentrere os om de anlæg, som har flest blinde alarmer, sagde Jens Larsen. FAXE Faxe Brand & Redning måtte i 2011 rykke ud 242 gange til brande på gårde, i bygninger, i biler, skorstensbrande og desværre også mange containerbrande. Men blinde alarmer fra automatiske alarmanlæg har også kostet mange unødige kørsler. 75 udrykninger og kun et par skyldtes reelle problemer. Faktisk 30 procent af alle udkald var forårsaget af de automatiske anlæg, og det antal er for højt, selv om der var 25 færre blinde alarmer end i Det er et indsatsområde, vi i de kommende år skal få bragt så langt ned som muligt, sagde kommunens borgmester Knud Erik Hansen. FREDERICIA For første gang i flere år fik Fredericia Brandvæsen sidste år færre blinde alarmer. I 2011 rykkede brandvæsnet ud til 185 blinde alarmer mod 217 året før. Nedgangen blev også noteret, da beredskabschef Kaj Petersen holdt tale ved brandvæsnets nytårsparole. Vi har haft 571 udrykninger i Det er en tilbagegang på 30, som stort set kun indeholder blinde alarmer, sagde han. SORØ Vi har i nogen grad fået styr på de automatiske alarmeringsanlæg, men det kan fortsat blive bedre, og det er et problem, vi vil gøre meget for at få gjort endnu mindre. I 2011 oplevede vi et fald i antallet af blinde alarmer på 37 procent i forhold til 2012, men vi har i Sorø Kommune haft i alt 54 udrykninger til blinde alarmer, og det svarer til 25,5 procent af alle udrykninger, sagde beredskabschef Sven Urban Hansen til Sorø Brandvæsens nytårsparade på brandstationen på Kongebrovej. Hver fjerde gang, de blå blink og hornene sættes i gang, sker det uden et reelt formål. Derfor har brandvæsnet fortsat fokus på at få gjort anlæggene endnu bedre. 02 Marts 2012 BEREDSKAB

10 10 Førstehjælp TEMA Brand & sikkerhed AF LINE NIELSEN FOTO: EYEAID Førstehjælp for brandfolk - LIGE I JET! Nyt innovativt førstehjælpsprodukt gør det nemt at skylle øjet med én hånd, og uden at snavsede fingre kommer i kontakt med øjet. Eyeaid er som skabt til brandfolk, da de ikke engang behøver at tage handsken af. Eyeaid er så nem at betjene, at du kan skylle øjet med én hånd og helt uden at tage handsken af. Det kan være en fordel for brand- og redningsfolk, der måske står midt i en indsats og hurtigt skal have skyllet øjet for kemikalier eller snavs. Teknologisk Institut har hjulpet med at konstruere og udforme selve sprayenheden på det nye produkt. For at finde frem til en optimal løsning har Teknologisk Institut udviklet prototyper på sprayenheden og testet dem. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Teknologisk Institut, da vi er endt op med en unik og brugervenlig løsning, der gør det muligt, inden for ganske få sekunder, at skylle øjet effektivt og præcist, fortæller udviklingsdirektør Steen Pedersen fra udviklingshuset Innovaider, der står bag Eyeaid. Hver enkelt beholder indeholder 250 ml skyllevæske, der rækker til femten minutters skyl, og det er tilstrækkeligt til at kunne behandle selv de alvorligste uheld med farlige kemikalier. Sprøjteteknologien sikrer, at øjet tilføres den rette mængde skyllevæske i form af en tåge af fine dråber saltvand i et konstant og langvarigt flow uden unødige stop. Den innovative og patenterede mekaniske øjenåbner er lille, let og handy, og den er i stand til at tvinge det skadede øje åbent uden fysisk berøring med urene fingre. Skadelige væsker og stoffer fra urene hænder og fingre overføres derfor ikke til det skadede øje. Produktet er tillige den eneste øjenskyller, der kan betjenes med én hånd og med handske på. Produktet er udviklet til laboratoriemedarbejdere, skovarbejdere, håndværkere, svømmehalspersonale og medarbejdere i restauranter, kantiner og inden for landbruget og fødevareindustrien. Ligeledes er produktet oplagt til brand- og redningsfolk, der ofte befinder sig i situationer, hvor de kan få kemikalier eller snavs i øjet. BEREDSKAB 02 Marts 2012

11 Førstehjælp 11 Hvilke 2 ting kan redde dit liv? Den nøgne sandhed En redningsvest redder liv, når du er på vandet. I 2011 druknede 16 personer i de danske farvande, 15 af dem bar ikke redningsvest. Faktisk har de fleste lystsejlere og fritidsfiskere redningsveste om bord, men de har også en søforklaring på, hvorfor de ikke behøver at bruge den. En søforklaring kan man dø af. Derfor: Brug redningsvesten! Deltag i konkurrencen. SMS teksten RED mellemrum DIT SVAR til 1245 og skriv hvilke 2 ting, der kan redde dit liv og vind en af vores flotte præmier. Læs mere på Hvilke 2 ting kan redde dit liv til søs? SMS RED til 1245 eller scan med din smartphone og skriv dit svar. Præmier: Ipad 2 og rejsegavekort Det koster 0 kr. + alm. takst. Udbydes af BEREDSKABSFORBUNDET Hedelykken Hedehusene Tlf:

12 12 Interview AF MADS JAKOBSEN Beredskabsordførernes SYN PÅ FRIVILLIGE Efter folketingsvalget fik en række af partierne nye ansigter som beredskabsordførere. BEREDSKAB bringer i denne udgave interview med et par af dem. Du vil både kunne læse interview med nye politikere og gengangere på posten. I denne udgave er det ordførerne fra Enhedslisten og Venstre. I forrige udgave af BEREDSKAB kunne du læse interview med beredskabsordførerne fra Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Konservative. Nikolaj Villumsen, Enhedslisten 1. Hvordan er dit overordnede syn på frivillige i redningsberedskabet? Hvor vigtig en ressource er de for det danske samfund? Det frivillige beredskab er en helt afgørende del af det samlede danske beredskab. Jeg mener, at det frivillige beredskab i modsætning til hjemmeværnet har en vigtig rolle at spille, og derfor bør prioriteres langt højere politisk. 2. Fremtidens redningsberedskab vil det fortsat indeholde frivillige? I større eller mindre grad? Og hvad vil du gøre for at sikre en fortsat tilgang af frivillige? Jeg mener, at den frivillige dimension er vigtig, og derfor skal og må vi også prioritere at bruge midler på at køre hvervekampagner og tiltrække nye frivillige. Det er desværre underprioriteret i dag fra politisk side, så her ser jeg et nødvendigt behov for styrkelse af hverveindsatsen. Vi skal fortsat kunne tiltrække frivillige i fremtiden, og det gør vi bedst ved at fortælle danskerne om den frivillige indsats, som beredskabets frivillige yder til gavn for samfundet. 3. Kan du se nye opgaver til frivillige i redningsberedskabet og Beredskabsforbundet inden for de næste par år? Klimaforandringerne begynder desværre allerede at vise sig med et mere voldsomt vejr. Derfor vil der være en vigtig opgave her, som vi må og skal løfte. Her er de frivillige i beredskabet et vigtigt supplement, der kan anvendes, når vi oplever skybrud og snestorme. 4. Hvor vigtig ser du Beredskabsforbundets rolle med at være omdrejningspunkt for de frivillige? Ser du et behov for at styrke Beredskabsforbundets organisatoriske arbejde? Ja, det er oplagt, at Beredskabsforbundet har brug for flere ressourcer. Jeg er overbevist om, at en opprioritering vil vise sig at være givet godt ud, da indsatsen vil tiltrække langt flere frivillige. Og det har vi behov for i fremtidens beredskab. Samtidig kan Beredskabsforbundet også være den organisation, som er synonym med forebyggelse, hvor der kan sættes ind med informationskampagner og kursusafholdelse. BEREDSKAB 02 Marts 2012

13 Interview 13 Hans Christian Thoning, Venstre 1. Hvordan er dit overordnede syn på frivillige i redningsberedskabet? Hvor vigtig en ressource er de for det danske samfund? Beredskabets frivillige er vigtige for det danske samfund. De er en vigtig ressource, som der kan trækkes på, når behovet er til stede ved større og længerevarende indsatser. 2. Fremtidens redningsberedskab vil det fortsat indeholde frivillige? I større eller mindre grad? Og hvad vil du gøre for at sikre en fortsat tilgang af frivillige? De frivillige lægger mange kræfter i det arbejde, som de laver til gavn for samfundet. Det er vigtigt, at vi giver dem faste holdepunkter, og at der er mulighed for, at de kan blive uddannet til de opgaver og indsatser, som der er behov for, at frivillige i beredskabet skal kunne udføre. Det vil også kunne tiltrække flere frivillige, at der er mulighed for uddannelse og kompetenceudvikling inden for rammerne. De ekstreme vejrsituationer viser med al tydelighed, at frivillige er en nødvendighed. De er den ressource, som kan løse indsatsen på dette område. Men de frivillige skal ikke kun bruges til de skarpe indsatser. Der er også behov for dem til de bløde opgaver, som i høj grad kan handle om forebyggelse, herunder for eksempel opsætning af røgalarmer. 3. Kan du se nye opgaver til frivillige i redningsberedskabet og Beredskabsforbundet inden for de næste par år? Jeg ser for mig et samarbejde mellem det statslige, det kommunale og Beredskabsforbundet, hvor det handler om at finde fælles fokuspunkter. Fordelen skal være, at ressourcerne bliver udnyttet optimalt. For fremtiden vil det være vigtigt, at der bliver lavet så meget samarbejde som muligt, og at den enkelte myndighed eller organisation ikke holder på sit eget. Jeg er derfor lutter øren for gode forslag, der kan styrke vores redningsberedskab. 4. Hvor vigtig ser du Beredskabsforbundets rolle med at være omdrejningspunkt for de frivillige? Ser du et behov for at styrke Beredskabsforbundets organisatoriske arbejde? Der er til stadighed brug for rekruttering af frivillige til beredskabet. Det skal der være råderum til. Også i fremtiden. Som nævnt tidligere så giver de ekstreme vejrsituationer udfordringer, og de frivillige er vigtige i denne forbindelse. Vi må på længere sigt ikke miste tilgangen af nye frivillige, og derfor skal Beredskabsforbundet være omdrejningspunktet for frivilligheden herhjemme. Eyeaid - førstehjælp lige i øjet! Får du noget i øjet, er det om at handle hurtigt. På Sikkerhedsbutikken.dk finder du den bedste og nemmeste løsning. Vi er netop blevet forhandlere af EYEAID - et nyt øjenskylprodukt, der har et unikt sprøjtesystem udviklet af Teknologisk Institut, som sikrer, at øjet tilføres den rette mængde skyllevæske i et fint flow. Produktet kan betjenes med én hånd og sågar med handske på. Find dine førstehjælpsprodukter på: 02 Marts 2012 BEREDSKAB

14 14 Bliv Brandmand Nu AF MADS JAKOBSEN RINGSTED BRANDVÆSEN HAR FYLDT HULLERNE I Ringsted har man gennem en aktiv indsats fået nye deltidsbrandfolk i dragten. Ringsted har med hjælp fra Bliv Brandmand Nu-kampagnen fået ansat seks nye folk siden sidste sommer. Kommunens nye beredskabschef Henrik Nilsson er glad for, at holdene nu er fyldt ud. Vores hverveaktiviteter har båret frugt og resulteret i, at vi nu er 21 deltidsansatte brandfolk og tre indsatsledere. Men nu skal vi ikke forvente, at vi bare kan læne os tilbage og hvile på laurbærrene. Situationen kan hurtig ændre sig i et deltidsbrandvæsen, så vi skal hurtig kunne trække i arbejdstøjet igen, hvis vi er nødt til at skulle hverve nye folk, fortæller Henrik Nilsson. Folk kommer ikke længere af sig selv De seks nye folk ville ifølge beredskabschefen ikke være kommet af sig selv, hvis ikke det havde været for kampagnerne både nationalt og lokalt, der har været med til at vække nysgerrigheden i dem. Og så er det ofte nødvendigt at høre budskabet flere gange, og det har den landsdækkende radiokampagne, der kørte i januar, i høj grad været med til. Her kan de stadig mærke efterdønningerne af radiospottet i Ringsted. Generelt har samarbejdet med Beredskabsforbundet om kampagnen og udarbejdelsen af vores lokale hvervemateriale været rigtig godt og af høj kvalitet. Vores plakater hænger rundt omkring på centrale steder i byen, hvilket er med til at gøre os synlige i hverdagen. Samtidig har lokalpressens bevågenhed og vores informationsmateriale gjort, at rygtet har spredt sig. Overordnet set er det fint, at Bliv Brandmand Nu-kampagnen er centralt placeret ved Beredskabsforbundet, så der om en række år kan gøres brug af erfaringerne og materialerne, hvis vi igen skal ud og hverve her i Ringsted, fortæller beredskabschef Henrik Nilsson. Ved Beredskabsforbundet ser konsulent Jesper Koch, der har bistået Ringsted Brandvæsen som sparringspartner, kampagnen i Ringsted som et skoleeksempel på en vellykket hvervekampagne. Når kampagnen i Ringsted har været en succes skyldes det blandt andet, at man har spillet på mange strenge for at gøre omverdenen opmærksom på problematikken med at rekruttere deltidsbrandmænd til byens brandvæsen. Åbent hus-arrangement på stationen, deltagelse i lokale arrangementer, ophængning af plakater og bannere samt ikke mindst artikler i den lokale presse om manglen på brandmænd, der kan møde i dagtimerne, har givet resultater, så man i dag har fået ansat det nødvendige antal nye brandmænd, forklarer Jesper Koch. Tyndtbefolkede områder hårdest ramt I forbindelse med konsulenternes arbejde med at hjælpe landets deltidsberedskaber med at rekruttere brandfolk til de ledige stillinger kan det konstateres, at beredskaberne har et stærkt stigende problem med at rekruttere brandmænd, som har mulighed for at møde i dagtimerne på hverdage. Specielt i de mindre lokalsamfund er antallet af arbejdspladser i nærheden af brandstationer for nedadgående, og mange arbejdspladser vil ikke lade deres medarbejdere forlade arbejdspladsen, når alarmen lyder. Dermed er der store vanskeligheder med at sikre, at der kan møde nok brandfolk til at bemande slukningstoget i dagtimerne på hverdage. Derfor forestår der for de enkelte brandvæsner et stort opsøgende arbejde over for virksomheder samt information og oplysning om de fordele, disse har ved at have veluddannede brandfolk ansat. Ligeledes er det vigtigt at få lokalområdet til at støtte op omkring sit lokale brandvæsen, hvis man vil sikre, at hjælpen fremover er tæt på, fortæller Jesper Koch. BEREDSKAB 02 Marts 2012

15 DELKON 15 ALLE FORMER FOR STATIONÆRE SKUMANLÆG Tungskum / Mellemskum / Letskum Re-Healing skumvæsker fra Solberg Foams Re-Healing skumvæsker er en type skumvæske som er 100% miljøvenlig Re-Healing er uden perfluorerede kemikalier Er hurtig biologisk nedbrydelig, så miljøet skånes Skum klæber til de fleste overflader og beskytter længere tid end vand Dansale FireFighting ApS Roskildevej Vipperød T: Distributør for Solberg Foams Marts 2012 BEREDSKAB

16 16 Brug vesten AF MADS JAKOBSEN BRUGER DU VESTEN? den kan redde dit liv til søs Fritidsfiskerne og lystsejlerne glemmer at bruge vesten. Søsportens Sikkerhedsråd, Beredskabsforbundet og TrygFonden samarbejder om at skabe større sikkerhed til søs. Tal fra Søsportens Sikkerhedsråd for 2011 viser, at 16 personer druknede. Af dem bar de 15 ikke redningsvest. Statistikken er et klart udtryk for, at en redningsvest er med til at redde liv. Det er lovpligtigt at have redningsvest med i båden, men ikke at have den på. Vi ser flest ulykker med fritidsfiskere, der sejler ud i joller. Mange har også vesten med, men har ikke fået taget den på. Så bliver de overrasket over pludseligt dårligt vejr eller en stor bølge efter en færge. Ofte går det nemlig rigtig stærkt, og så hjælper det ikke, at redningsvesten ligger nede i båden, fortæller Sten Emborg, daglig leder ved Søsportens Sikkerhedsråd. Hos Beredskabsforbundet er det ikke kun hensynet til at redde sit eget liv, der skal få fiskerne og sejlerne til at bruge vesten. Der er også et hensyn at tage til redningsindsatsen og de pårørende. Det handler om at skabe tryghed og sikkerhed til søs. Vi håber gennem kampagnen at kunne være med til at skabe en adfærdsændring blandt fritidsfiskerne og lystsejlerne, så det bliver naturligt for dem at bære vesten, når de færdes på havet. Ligesom det er naturligt at tage cykelhjelmen eller sikkerhedsselen på, når vi færdes i trafikken. For søredningen og beredskabet er chancerne for, at de får øje på dig, hvis du ryger i vandet ekstremt gode, når du bærer en farvestrålende redningsvest. På det følelsesmæssige plan er der samtidig også hensynet til de pårørende at tage i visheden om, at man bliver fundet til søs, fortæller Mads Jakobsen, kommunikationschef ved Beredskabsforbundet. Ældre mænd topper statistikken Statistikken er overrepræsenteret af mænd i alderen over 50 år, og den risikovillighed, som denne gruppe udviser ved at være på havet uden brug af redningsvest, kræver en adfærdsændring. Dagens redningsveste er selvoppustelige, giver rigtig god bevægelsesfrihed og vejer ikke meget, så der er ingen undskyldning for ikke at bære dem, når man er til søs. Skulle uheldet være ude, så er overlevelseschancerne langt større, hvis man bærer vest. I TrygFonden er man glad for, at der bliver sat fokus på området. Drukning er den tredje største dødsårsag herhjemme, når vi taler ulykker og vi vil derfor gerne gøre bade- og vandsikkerhed tydelig i danskernes bevidsthed. At bruge redningsvest, når man er på vandet, kan redde liv, fortæller projektleder i TrygFonden, Christina Lopes. Undersøgelse forud for kampagne Forud for kampagnelanceringen blev der gennemført et feltstudie, hvor en række fritidsfiskere og lystsejlere rundt omkring i landet blev interviewet om deres brug af redningsvest. Stort set alle de interviwede personer erkender, at der er en risiko forbundet med deres hobby, og for hovedparten af dem gælder, at de har gjort op med sig selv, at denne risiko er værd at løbe i relation til det, de får ud af at dyrke deres hobby. Alle informanter, uanset om de bruger redningsvest eller ej, opstiller forskellige forklaringsmodeller, foranstaltninger og forholdsregler for, hvordan de forebygger ulykker til havs. BEREDSKAB 02 Marts 2012

17 Brug vesten 17 På baggrund af risikoaspektet vælger nogle af informanterne i undersøgelsen konsekvent at bruge redningsvest, dog udgør denne gruppe kun 1/5 af del af den samlede gruppe af informanter.alle informanter, uanset om de bruger redningsvest eller ej, opstiller forskellige forklaringsmodeller, foranstaltninger og forholdsregler for, hvordan de forebygger ulykker til havs. For fritidsfiskernes vedkommende anvendes forklaringer af praktisk karakter, fx bådens/jollens størrelse, vægt og højde på ræling, ekstra søgelænder samt specifikke forholdsregler for, hvordan garn sættes og tages op af vandet, som foranstaltninger der forhindrer, at der sker en ulykke for dem. Dertil legitimerer fritidsfiskerne deres egen praksis gennem fortællinger om andres ulykker og påvisning af, hvilke forholdsregler de forulykkede havde glemt at tage. En stor del af fritidsfiskerne betragter dog ulykkerne som uheldige hændelser og som noget, der også kunne ske for dem selv, selvom de forsøger at forebygge lignende situationer. Fritidsfiskerne kan betragtes som en risikovillig gruppe, og i deres selvforståelse er risiko en del af deres liv, en faktor, som de har valgt at leve med, og som giver dem mulighed for at foretage sig ting, der giver mening og indhold i deres liv. I gruppen af lystsejlere er der en udtalt forståelse af, at de besidder særlige kundskaber, der gør dem i stand til at vurdere situationen, og nogle lystsejlere giver udtryk for, at de nærmest betragter sig som ufejlbarlige. Drukning er den tredje største dødsårsag herhjemme, når vi taler ulykker og vi vil derfor gerne gøre badeog vandsikkerhed tydelig i danskernes bevidsthed. Dette kommer til udtryk i deres fortællinger om andre lystsejlere og deres ugennemtænkte og måske klodsede adfærd, når de eksempelvis anløber en havn. Flertallet af lystsejlerne ser begrænsninger i deres kundskaber og vælger derfor at bære redningsvest i situationer, som de betragter som risikofyldte. Kontakt for mere information om kampagnen Brug vesten: Sten Emborg, Søsportens Sikkerhedsråd Mads Jakobsen, Beredskabsforbundet Christina Lopes, TrygFonden Læs mere på, 02 Marts 2012 BEREDSKAB

18 18 Årets Frivilligpriser 2011 Fanø Redningsberedskab modtog prisen som Årets Frivilligberedskab. AF MADS JAKOBSEN Årets Frivilligpriser 2011 uddelt af forsvarsminister Nick Hækkerup Forsvarsministeren overrakte den 16. marts Årets Frivilligpriser 2011 til frivillige fra redningsberedskabet og hjemmeværnet. Forsvarsminister Nick Hækkerup udtrykte sin store taknemmelighed, da han uddelte Årets Frivilligpriser inden for redningsberedskabet og hjemmeværnet ved en ceremoni på Kastellet: Man skal kende et samfund på dets helte. Hvem vi gør til vore helte, siger en hel del om, hvem vi er. Både som beredskabets minister og som borger i Danmark er jeg dybt taknemmelig for den indsats, som de mange frivillige i samfundets beredskab yder hvert år. De er de sande helte. Når vi i dag har et robust og effektivt beredskab i Danmark, skyldes det blandt andet men ikke mindst de frivilliges indsats i redningsberedskabet og hjemmeværnet, sagde Nick Hækkerup. Frivilligpriserne gives til en person og en enhed, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats, eller som har skabt opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige. Årets Frivilligberedskab Prisen som Årets Frivilligberedskab inden for redningsberedskabet gik til de frivillige fra Fanø Redningsberedskab. Nick Hækkerup sagde i sin tale, at Fanø Redningsberedskab er et særligt ø-beredskab, som skal kunne håndtere, at befolkningstallet på øen svinger med flere tusinde mennesker mellem sommer og vinter. Samtidig skal det kunne klare sig selv, hvis hjælp fra fastlandet ikke kan lade sig gøre på grund af stormflod og højvande. De fremstår som et eksempel på, hvordan lokalt samarbejde og engagement kan bidrage til at sikre et godt frivilligberedskab og dermed et samlet set mere robust lokalt beredskab. Det kræver stort engagement og fleksibilitet og ikke mindst god koordination og godt samarbejde. Dette er netop kendetegnende for jer frivillige på Fanø. Som frivillige har I udvist imponerende ildhu i forbindelse med både aktiviteter og øvelser, sagde Nick Hækkerup. De rosende ord til hele det frivillige beredskab på Fanø fra forsvarsministeren ser Beredskabsforbundets kredsleder på øen, Ingrid Pedersen, som et fortjent skulderklap, der er med til at give endnu mere gejst til at gøre en forskel. BEREDSKAB 02 Marts 2012

19 Årets Frivilligpriser Ved at modtage prisen som Årets Frivilligberedskab giver det bare så meget mere energi til at udføre opgaverne, og også selvom det kan se mørkt ud ind imellem. Men med denne pris fortæller det blot, at ens fritid bliver anvendt korrekt, og at det er dét værd at være der for hinanden, fortæller Ingrid Pedersen. Årets Frivillig Prisen som Årets Frivillig inden for redningsberedskabet gik til 24-årige Frederick von Baden fra Beredskabsstyrelsen Sjælland. I sin tale fokuserede Nick Hækkerup især på Frederick von Badens unge alder. Du er et godt eksempel på de mange tidligere værnepligtige, der efter endt værnepligt stiller deres brede beredskabsfaglige kompetencer til rådighed for samfundet som frivillig i Beredskabsstyrelsen. Dit stærke engagement er grundlaget for, at du også stiller dine beredskabsfaglige kompetencer og velvilje til rådighed som frivillig i Guldborgsund Kommune. Det har selv sagt stor betydning. Frivilligberedskabet har derfor brug for personer som dig. Du er et eksempel til efterfølgelse, sagde Nick Hækkerup. Frivilligpriser til hjemmeværnet Prisen som Årets Frivillig inden for hjemmeværnet gik til Bjarne Nielsen fra det Bornholmske Hjemmeværn. Prisen som Årets Frivilligenhed inden for hjemmeværnet gik til Hjemmeværnskompagni Vestlolland. Beredskabsforbundet ønsker alle prismodtagerne et stort tillykke med priserne. Forsvarsminister Nick Hækkerup overrakte prisen som Årets Frivillig til Frederick von Baden. 02 Marts 2012 BEREDSKAB

20 20 International Personelpulje AF LINE NIELSEN FOTO: BEREDSKABSSTYRELSEN ALLE ANSØGERE BLEV OPTAGET I 2011 fik Beredskabsforbundet et nyt resultatkrav om at skaffe nye frivillige til Den Internationale Personelpulje hos Beredskabsstyrelsen. Det blev en succes, idet alle ansøgerne blev optaget i puljen. Fra starten af 2011 blev der arbejdet med at lave materiale, som kunne bruges til at finde emner til Den Internationale Personelpulje. Der blev blandt andet lavet et diasshow til brug ved regionernes årsmøder, hvor der blev holdt indlæg om det internationale arbejde og puljen. På Beredskabsforbundets landsrådsmøde i juni holdt chef for Internationalt Beredskab, Stig Hammerhøj, og frivillig Helle Seifert indlæg. Forinden da var der blevet udarbejdet en informationsfolder, som kredslederne kunne tage med hjem til kredsen og på den måde sprede budskabet. Der blev efterfølgende afholdt regionale temadage for frivillige, og der blev sat fokus på puljen og de internationale indsatser i en række artikler her i bladet, hvor der var interview med tidligere udsendte. På den baggrund blev der indsendt 23 ansøgninger til puljen, hvor bl.a. Odense og Ringsted kan fremhæves for at have indsendt mange ansøgninger. Efterfølgende blev alle 23 optaget, så det var en stor succes, da målet blot var fem optagne. Nye medlemmer kan anvendes bredt Stig Hammerhøj er glad for de nye medlemmer, og han har store forventninger til dem: Beredskabsstyrelsen har i forhold til de internationale udsendelser et mål om at sikre sig et robust beredskab. Et robust beredskab bygges ikke kun på udstyr, men i særdeleshed også på et kompetent mandskab. Det har derfor afgørende betydning, at mange kompetente personer bliver medlem af Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje så vi er bedst muligt rustet, når Danmarks hjælp efterspørges internationalt. Til robustheden hører også en bred rekruttering inden for det samlede redningsberedskab. Beredskabsstyrelsen er derfor glad for at byde velkommen til de nye medlemmer, som er blevet medlem via Beredskabsforbundet. De nye medlemmer har bidraget til beredskabets robusthed med deres gode, faglige kompetencer, både inden for det beredskabsfaglige område og det mere civile som fx sygeplejersker og håndværkere. Beredskabsstyrelsen har en forventning om, at disse vil kunne anvendes bredt inden for modulberedskabet, hvis behovet skulle opstå. Hvad kræves der? Puljen består af fastansatte, værnepligtige, frivillige fra kommunerne, folk fra Falck og civile eksperter, såsom læger og sygeplejersker. For at komme i betragtning til puljen skal man søge ad kommandovejen. Det betyder i kommunerne, at Beredskabsstyrelsen gerne vil have beredskabschefen til at give et stempel for, at ansøgeren er egnet til international udsendelse. Der er en del krav for at komme i betragtning til puljen, blandt andet skal man have gennemført funktionsuddannelsen, man skal have et godt kendskab til det internationale materiel, en stor social egnethed BEREDSKAB 02 Marts 2012

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag Brandsikker Bolig Brandbevægelses Temadag Hvorfor? Mandag 5. maj: Brand koster en mand livet. Torsdag 1. maj: 94-årig død af røgforgiftning i låst soveværelse. Mandag 28. april: Brandfolk kæmpede med flammerne:

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg. Frederiksberg Brandvæsen

Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg. Frederiksberg Brandvæsen Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg Introduktion Brian Eriksson Brandinspektør / indsatsleder Forebyggende afdeling Kampagner Beredskabsplaner, eksternt Baggrund Hvert år omkommer

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand.

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand. 1. ÅRGANG AUGUST 2006 NR. 1 Børn og brandulykker Redningsberedskabet (brandvæsenet) bliver i gennemsnit alarmeret til 17.0 brande om året. I 2005 blev de alarmeret til 16.551 brande. De kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W.

Læs mere

Fakta om druknedødsfald i Danmark

Fakta om druknedødsfald i Danmark Fakta om druknedødsfald i Danmark TrygFondens Nationale Druknestatistik For fjerde år i træk udkommer TrygFondens Nationale Druknestatistik, som giver et veldokumenteret billede af druknedødsfald i Danmark.

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK..

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK.. I Køge Kommune varetages beredskabet af Brand & Redning, som udover at assistere ved ekstreme klimahændelser også varetager brandslukning og redningsopgaver, som navnet antyder. Dette notat har til formål

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen, René Andersen,

Læs mere

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE Torsdag, d. 6. september 2012 PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE FOREBYGGELSESUDDANNELSER www.maersk.com/mitas Hedelykken 10 2640 Hedehusene Telefon + 3524 0000 www.beredskab.dk Politisk beslutning i 2009:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Brandforebyggelse hos marginaliserende borgere i Randers Kommune Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Projekt røgalarm Kedelig statistik med overdødelighed Nedbringelse til landsgennemsnittet

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011 2012 Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning 2 På lands- og regionsplan 2 På kredsplan 4

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

VENSKABSPROJEKT. Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus,

VENSKABSPROJEKT. Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus, VENSKABSPROJEKT 14. APRIL 20153 Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus, 2012-2018 Projektnummer 20340 Sydlige Kaukasus (Georgien, Armenien og Azerbaijan) Maria Gullestrup

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Indledning Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Olien. Den har aldrig været tilmeldt IAA i sin oprindelige form- og heller ikke i sin nuværende form. Vi har

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Valgfrit tema. Kommunikation/IT 13-04- 2 0 1 2. Jannik Nordahl-Pedersen. HTX - Roskilde. Klasse 3.5

Valgfrit tema. Kommunikation/IT 13-04- 2 0 1 2. Jannik Nordahl-Pedersen. HTX - Roskilde. Klasse 3.5 rt Valgfrit tema Kommunikation/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 13-04- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator FRIVILLIG Tema om forebyggelse DRB e + DRB o = DRS a Bevidst sikkerhedskultur i Kolding VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER Lokal forebyggelseskoordinator i Roskilde FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle

Læs mere

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere. - et pilotprojekt - Frederikssund - Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere. - et pilotprojekt - Frederikssund - Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Brandsikkert Hjem Fokus på kommunens særligt udsatte borgere - et pilotprojekt - HVEM ER VI? Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Indbyggere: ca. 80.000 Halsnæs Frederikssund Jimmy Andersen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Tør du blive frivillig? Som frivillig i redningsberedskabet skal du kunne klare lidt af hvert!

Tør du blive frivillig? Som frivillig i redningsberedskabet skal du kunne klare lidt af hvert! Tør du blive frivillig? Som frivillig i redningsberedskabet skal du kunne klare lidt af hvert! Som frivillig bærer arbejdet lønnen i sig selv Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige.

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere