Børnenes vej til Musikkens Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnenes vej til Musikkens Hus"

Transkript

1 Børnenes vej til Musikkens Hus Musikkens Hus i Aalborg bliver en realitet! Der bliver skabt fantastiske rammer for formidling af kultur til hele regionen. Børnenes vej til Musikkens Hus har til formål: at sætte fokus på de yngste kulturbrugere at gøre Musikkens Hus til et kendt og søgt kultursted også for børnefamilier fra hele Region Nordjylland at synliggøre Nordjylland som en kulturel platform for formidling af klassisk musik til børn at optimere og udvikle muligheder for samarbejde og vidensdeling inden for børne- og ungeområdet at styrke samarbejdet - ikke alene mellem de kommende beboere i Musikkens Hus, men også med inddragelse af interessenter inden for projektets rammer i hele Regionen. at sikre, at begrebet Musikkens Hus, allerede før start, emmer af liv og kultur af høj kvalitet Målgrupper: Målgruppe 1: Børn i alderen 3-12 år. Hovedmålgruppen er primært indskolingsalderen, men i kraft af at projektet inddrager musikskolelever, forældre og bedsteforældre, er der lagt op til, at alle med et åbent sind kan hente oplevelser og viden gennem Børnenes vej til Musikkens Hus. Målgruppe 2: Folk, der beskæftiger sig professionelt med musik og musikformidling til børn. Indhold og koncept: Få har så stor betydning for formidling af musik til børn som Sigurd Barrett. Børnenes vej til Musikkens Hus er planlagt i samarbejde med Sigurd Barrett og vil blive gennemført med ham som frontfigur, hjulpet på vej af Aalborg Symfoniorkesters maskot Chopingo (se: Oversigt over delprojekter: Nedenfor følger en kort delprojektoversigt. Disse beskrives mere udførligt efterfølgende. Husbyggersang og husbyggerspil - herunder udviklingen af interaktivt pædagogisk materiale for børn - et Husbyggerspil, der har udgangspunkt i Husbyggersangen, komponeret af Sigurd Barrett specielt til projektet Børnenes vej til Musikkens Hus. Projektets hjemmeside vil følge byggeprocessen af Musikkens Hus i ord og billeder. Kursus/workshop med Sigurd Barrett for musikere, musikskolelærere, musikstuderende og folkeskolelærere fra hele landet. Byggeprojekter tre projekter med skolekoncerter for klasse i Aalborg og Region Nordjylland med Sigurd Barrett som solist. Alle skolekoncertforløb vil tage udgangspunkt i en byggeproces. Lokale musikskoleelever vil deltage i koncerterne. Beethoven for børn Musikhistorien kort fortalt Indvielseskoncerter

2 Konference med fokus på de udfordringer der ligger i formidling af klassisk musik til børn og unge. Både workshop og konference vil desuden have til formål at skabe tættere bånd og samarbejde mellem de ansvarshavende inden for hele børne- og ungeområdet. Regionskoncerter, hvor Sigurd Barrett med en gruppe musikere fra Aalborg Symfoniorkester rejser rundt til kommunerne i Regionen og giver koncerter. Koncerterne arrangeres i samarbejde med de enkelte kommuner og deres musikskoler og vil have forskellig profil. Koncert med Sigurd Barrett og Aalborg Symfoniorkester på byggepladsen en event. Langsigtet effekt: at nå direkte ud til børn. at Musikkens Hus kommer til at stå som den samlende faktor inden for formidling af klassisk musik og kultur til børn og unge. et styrket samarbejde mellem de forskellige kulturinstitutioner i Nordjylland, der arbejder med børn. at der opstår en almen viden om, at der er et rigt udbud i Musikkens Hus for børn og børnefamilier. Tidsplan: uge 43 Skolekoncertforløb Husbyggersang søsættes uge 4 Kursus/workshop i musikformidling ( januar) uge 21 Byggeprojekt for klasse Beethoven for børn uge 39 Regionskoncerter uge 15 Konference om formidling af klassisk musik til børn ( april september) uge 23 Byggeprojekt for klasse Musikhistorien kort fortalt 2012 Koncert på byggepladsen uge 20 Indvielseskoncerter PR marketing: For at synliggøre projektet Børnenes vej til Musikkens Hus dets formål og sammenhængen mellem delprojekterne er der lavet et logo med det overordnede slogan Børnenes vej til Musikkens Hus. Logoet vil blive brugt på alt materiale lige fra pressemeddelelser, plakater og annoncer til materiale, der udarbejdes til de enkelte delprojekter. Arrangørkreds: Aalborg Symfoniorkester Jan Kvistborg, fungerende musikchef og projektkoordinator og Mette Storgård Jensen, pædagogisk medarbejder Det jyske Musikkonservatorium Michael Bundgaard, vicerektor

3 Samrådet af Musik- og Kulturskoler i Region Nordjylland Palle Vang, Aalborg Kulturskole Kommuner i Region Nordjylland Arne Arrildsen, kulturkonsulent Rebild Kommune University College Nordjylland/ læreruddannelsen Christian Vardinghus-Nielsen, lektor i musik Aalborg Universitet Lars Ole Bonde, lektor i musikpædagogik og musikterapi Aalborg Kommune Koordinator for Nordjyllands Orkesterskole samt Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester Deborah Ann Josephson Sigurd Barrett, musiker og ambassadør for DAMUSA, musikentreprenør i Børnenes vej til Musikkens Hus Henrik Vagn Christensen, dirigent

4 Beskrivelse af delprojekterne Husbyggersang og interaktivt husbyggerspil at skabe kontakt med børn og forældre i yderområderne. at give børnene en intuitiv og sjov indfaldsvinkel til Musikkens Hus og symfoniorkestrets verden. Problemstilling: Der er langt fra Thisted til Aalborg især for børnefamilierne, der ofte har en travl og presset hverdag. Det er derfor en udfordring at gøre Musikkens Hus til et kendt og søgt udflugtsmål for børnefamilier fra yderdistrikterne. Målgruppe: De yngste it-brugere og deres forældre. Tidsplan: 2010 Uge 43 Lancering af Husbyggersang 2011 Udvikling af interaktivt spil Udvikling af hjemmesidedel Indhold: Husbyggersang : Sigurd Barrett komponerer en Husbyggersang. Denne er fast punkt ved samtlige koncerter i hele projektet Børnenes vej til Musikkens Hus. Sangen har to indfaldsvinkler: beskrivelsen af bygningen af Musikkens Hus samt et symfoniorkesters opbygning. Interaktivt spil: Husbyggersangen vil blive brugt som udgangspunkt i udviklingen af et interaktivt husbyggerspil, som skal ligge på Chopingos hjemmeside. Sangen komponeres i flere lag, svarende til orkestrets og et hus opbygning: Fundament = rytme/slagtøj, kælder = basinstrumenter, stueetage = mellemstemmer, 1. sal = melodi, tagetage = overstemme. Det interaktive husbyggerspil kan beskrives som følger: Musikkens Hus er færdigbygget og står og spiller. Chopingo kommer forbi, gør noget forkert, og hele huset rasler sammen. Han skal nu ved hjælp af Sigurd (musikentreprenør) og en gravko bygge det op igen. Ved at sætte de enkelte dele (fundament, kælder, stueetage etc.) af huset på plads, hører barnet samtidig de enkelte musikalske elementer. På denne måde vil barnet intuitivt opleve tilblivelsen af Musikkens Hus og sammenkoble det med et symfoniorkesters opbygning. Hjemmeside: På Chopingos hjemmeside vil børnene kunne følge byggeprocessen i ord og billeder, selvom de sidder på Mors eller Langeland. Sigurd Barrett og Chopingo vil være gennemgående figurer og vise rundt.

5 Samarbejdspartnere: Aalborg Symfoniorkester Mette Storgård Jensen, pædagogisk medarbejder Sigurd Barrett Earmaster verdensberømt dansk virksomhed, som udvikler hørelærespil

6 Kursus/workshop: at styrke formidlingen af klassisk musik til børn og unge i Nordjylland. at optimere den undervisning, der allerede foregår. at styrke samarbejdet og netværket mellem de forskellige undervisere i Region Nordjylland. at skabe grobund for samarbejde mellem de kommende beboere i Musikkens Hus og deres samarbejdspartnere. Problemstilling: Aalborg Symfoniorkester har 65 professionelle musikere ansat. En del af tjenesten er at tage ud på skolerne i mindre grupper og spille for eleverne. Musikerne er ikke nødvendigvis uddannet til eller vant til at undervise børn, så ved at give dem et kvalificeret input omkring pædagogik og børn, vil det give dem bedre redskaber til at formidle deres budskab videre. I kraft af, at konservatorierne i Århus og Aalborg er fusioneret, er de orkesterinstrumentstuderende flyttet til Århus. Det får konsekvenser i Nordjylland, idet der herved kommer til at mangle et led i fødekæden. Det giver musikskolerne og Aalborg Symfoniorkester et endnu større ansvar for formidlingen af klassisk musik til børn og unge i Region Nordjylland. Musikskoler i hele landet gør en stor indsats for at løfte dette område. Musikskolerne når dog kun ud til omkring 7% af målgruppen. Det er derfor af afgørende betydning, at folkeskolelærere og daginstitutionspersonale bliver klædt på til at indgå i dette arbejde, da de kommer i kontakt med samtlige børn. Samarbejdet mellem de forskellige musikalske undervisningsinstanser er derfor af afgørende betydning for udviklingen inden for formidlingen af klassisk musik til børn og unge. Musikkens Hus vil være et naturligt omdrejningspunkt i udvikling af projekter og tilbud. En forudsætning for at få succes med dette vil være et øget kendskab og samarbejde de forskellige aktører imellem. Målgruppe: Orkestrets musikere, musiklærere fra kulturskolerne i Region Nordjylland, folkeskolelærere fra Region Nordjylland, konservatorie- og seminariestuderende og daginstitutionspædagoger. Der vil blive sendt invitationer ud til ca. 600 personer. Tidsplan: januar 2011 Indhold: De to kursusdage vil hovedsagligt bestå af en workshopdel, hvor deltagerne giver eksempler på deres undervisning eller en koncertsituation. Deltagerne kan selv vælge at medbringe elever, eller der vil blive organiseret kanin-ordning, hvor skoleklasser, soloelever eller lille ensemble vil blive tilstillet. Efterfølgende evalueres undervisningsdemonstrationen af Sigurd Barrett. Udover selve workshopdelen vil der være korte oplæg med forskellige temaer:

7 Hvordan når jeg ud over rampen? Hvordan tilrettelægges et undervisningsforløb? Kan man formidle klassisk musik til børn uden at kunne spille en tone? Hvordan optimeres samarbejdet mellem de forskellige aktører (skoler, institutioner, undervisere, kunstnere, musikskoler)? Det vægtes højt, at deltagerne får god tid til at danne netværk, udveksle viden og undervisningsmateriale samt at få personlig feedback på undervisningsdelen. Samarbejdspartnere: Aalborg Symfoniorkester Mette Storgård Jensen, pædagogisk medarbejder Det jyske Musikkonservatorium Tine Mynster, underviser i børnemusik og elementær musikopdragelse Samrådet af Musik- og Kulturskoler i Region Nordjylland Palle Vang, Aalborg Kulturskole University College Nordjylland/ læreruddannelsen Christian Vardinghus-Nielsen, lektor i musik Sigurd Barrett, musiker og ambassadør for DAMUSA

8 Første byggeprojekt: Beethoven for børn at skabe opmærksomhed omkring Musikkens Hus og de muligheder, der dermed bliver. at give børn et indblik i og et kendskab til symfoniorkestret og den klassiske musiks fantastiske verden. Problemstilling: Det er en stor udfordring for den klassiske musik at komme i kontakt med de yngste og deres forældre. Mediebilledet levner ikke meget tid til denne del af kulturlivet, og skolerne har ofte svært ved at undervise kvalificeret i klassisk musik og symfoniorkestrets udtryksform. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at de professionelle orkestre og undervisningsinstitutioner tager denne udfordring op og sætter massivt ind for at skabe synlighed om de muligheder og fantastiske oplevelser, der er at hente her. Musikkens Hus skaber perfekte rammer for at skabe samarbejde og fokus på børnenes muligheder for at opleve klassisk musik af høj kvalitet. Målgruppe: Børnehaver, børn i indskolingsalderen og familier. Tidsplan: 2011 Uge 40 gruppekoncerter på skolerne Uge 21 Tre symfonikoncerter for børnehaver Syv symfonikoncerter for skoler (1.-3. klasse) To familiekoncerter Indhold: Tre uger før symfonikoncerterne sendes mindre grupper af orkestrets musikere ud til skolerne i Aalborg Kommune og i Region Nordjylland. De spiller for børnene og fortæller om deres instrumenter. Lærerne har i starten af skoleåret fået udleveret undervisningsmateriale, målrettet dette forløb, så de har haft mulighed for at forberede børnene så godt som muligt. Efterfølgende kommer de samme børn til koncert med hele orkestret og Sigurd Barrett. Sigurds fortælling om Beethoven for børn tager udgangspunkt i musikken og symfoniorkestret og bygger historien op om Ludvig van Beethovens fantastiske liv i ord og musik. Ved koncerterne medvirker børn fra Orkesterskolen (et samarbejde mellem musikskoler i Regionen om styrkelse af de sjældne instrumenter). Disse børn får en oplevelse for livet ved at spille i et professionelt orkester, og samtidig vil de fremstå som rollemodeller for de små publikummer. Husbyggersangen er en naturlig del af koncerterne. Medvirkende: Sigurd Barrett, solist og konferencier Henrik Vagn Christensen, dirigent Aalborg Symfoniorkester Samarbejdspartnere: Aalborg Symfoniorkester Mette Storgård Jensen, pædagogisk medarbejder

9 Samrådet af Musik- og Kulturskoler i Region Nordjylland Palle Vang, Aalborg Kulturskole Kommuner i Region Nordjylland Arne Arrildsen, kulturkonsulent Rebild Kommune Aalborg Kommune, skole- og kulturforvaltning Koordinator for Nordjyllands Orkesterskole samt Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester Deborah Ann Josephson Sigurd Barrett, musiker og ambassadør for DAMUSA Henrik Vagn Christensen, dirigent

10 Konference Symfonisk pædagogik formidling af klassisk musik til børn at skabe rammer, der befordrer netværksdannelse, inspirations- og videndeling samt definition af områdets potentiale at få inspiration og ideer til udvikling af området omkring formidling af klassisk musik til børn at samle viden, der danner et arbejdsgrundlag for at skabe indhold i Musikkens Hus Konferencens succeskriterium: nedsættelse af arbejdsgruppe til udvikling af fremtidigt samarbejde om formidling af klassisk musik til børn i Musikkens Hus. Problemstilling: Aalborg Symfoniorkester eller mere generelt: den symfoniske musik har svært ved at tiltrække nyt og yngre publikum. Det er der mange årsager til: en generel opfattelse af klassisk musik som støvet, elitært og svær at forstå en manglende synlighed i det kulturelle medielandskab færre elever på klassiske instrumenter på musikskoler og konservatorier en voldsom nedprioritering af faget musik i folkeskolerne samt på læreruddannelsen Hvis vi ikke skal ende med at opfostre en generation af børn og unge uden kendskab til denne del af vores kulturelle arv, skal vi stå sammen i arbejdet med at udvikle og udbrede kendskabet hertil. Målgruppe: Konferencen har særligt fokus på børn i 0-12 års alderen. Den henvender sig bredt til alle, der arbejder med og interesserer sig for formidling af musik til børn og unge på alle niveauer: Overordnet: kunstnere producenter pædagogisk videnskabelige miljøer musikentreprenører Herunder: orkestre og ensembler musikskoler konservatorier læreruddannelser universiteter skoler og daginstitutioner børnekulturelle netværk børnekulturkonsulenter politikere musikudvalg

11 DMF,DMPF DR, Tv2 Tidsplan: D april 2012 Indhold: Konferencen planlægges i samarbejde med DNMPF (Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning) og vil på denne måde kunne tiltrække et meget bred deltagerfelt. Første dag vil overvejende bestå af forskningsmæssige oplæg og workshops, mens den anden dag af konferencen vil omfatte oplæg om eksempler på formidling af klassisk musik til børn og erfaringer fra andre steder både i ind- og udland. Anslået underskud: ,- kr. Samarbejdspartnere: Styregrupper, bestående af: Aalborg Symfoniorkester Jan Kvistborg, fungerende musikchef, Mette Storgård Jensen, pædagogisk medarbejder Det jyske Musikkonservatorium Michael Bundgaard, vicerektor, Nina Lange Kommuner i Region Nordjylland Arne Arrildsen, kulturkonsulent Rebild Kommune University College Nordjylland/ læreruddannelsen Christian Vardinghus-Nielsen, lektor i musik Aalborg Universitet Lars Ole Bonde, lektor i musikpædagogik og musikterapi medlem af koordineringsudvalget i DNMPF. Henrik Vagn Christensen, dirigent Regionskoncerter at skabe synlighed og ejerskab til Musikkens Hus i Region Nordjylland også for børn. at styrke samarbejdet mellem Aalborg Symfoniorkester og musikskolerne i Region Nordjylland. Problemstilling: Der er langt fra Skagen til Aalborg! Musikkens Hus kan nemt blive sted udelukkende for aalborgensere et fyrtårn, som lyser op alt for lokalt. Ikke mindst når man har små børn, er det ofte svært at benytte sig af kulturtilbud, selv i sit nærområde. Der skal derfor sættes ekstra meget ind på at få gjort opmærksom på de fantastiske muligheder, der bliver for børnefamilier i Musikkens Hus. Målgruppe: Børn og deres voksne i hele Region Nordjylland.

12 Tidsplan: 2011 Uge 39 Indhold: Musikkens Hus tager aktivt ud i Region Nordjylland for at møde publikum dér, hvor de er og giver dem en smagsprøve på noget af det, der kommer til at foregå i Musikkens Hus. Det foregår i praksis ved, at Sigurd Barrett tager rundt til kommunerne i regionen med en mindre gruppe musikere fra Aalborg Symfoniorkester. Den lokale musik/kulturskole formidler kontakten til lokalområdet. Lokale talenter/ensembler medvirker ved koncerten for at sikre den lokale forankring. Koncerterne kan henvende sig til børnehaver og skoler (i formiddagstimerne) og forældre og børn mere bredt (i eftermiddags- aftentimerne) Samarbejdspartnere: Aalborg Symfoniorkester Mette Storgård Jensen, pædagogisk medarbejder Samrådet af Musik- og Kulturskoler i Region Nordjylland Palle Vang, Aalborg Kulturskole Kommuner i Region Nordjylland Arne Arrildsen, kulturkonsulent Rebild Kommune Sigurd Barrett, musiker og ambassadør for DAMUSA

13 Andet byggeprojekt: Musikhistorien kort fortalt at skabe opmærksomhed omkring Musikkens Hus og de dermed følgende muligheder, der bliver. at give børn et indblik i og et kendskab til symfoniorkestret og den klassiske musiks fantastiske verden. Problemstilling: Det er en stor udfordring for den klassiske musik at komme i kontakt med de yngste og deres forældre. Mediebilledet levner ikke meget tid til denne del af kulturlivet, og skolerne har ofte svært ved at undervise kvalificeret i klassisk musik og symfoniorkestrets udtryksform. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at de professionelle orkestre og undervisningsinstitutioner tager denne udfordring op og sætter massivt ind for at skabe synlighed om de muligheder og fantastiske oplevelser, der er at hente her. Musikkens Hus skaber perfekte rammer for at skabe samarbejde og fokus på børnenes muligheder for at opleve klassisk musik af høj kvalitet. Målgruppe: Børnehaver, børn i indskolingsalderen og familier. Tidsplan: 2012 Uge 40 gruppekoncerter på skolerne Uge 12 Tre symfonikoncerter for børnehaver Syv symfonikoncerter for skoler (1.-3. klasse) To familiekoncerter Indhold: Tre uger før symfonikoncerterne sendes mindre grupper af orkestrets musikere ud til skolerne i Aalborg Kommune og i Region Nordjylland. De spiller for børnene og fortæller om deres instrumenter. Lærerne har i starten af skoleåret fået udleveret undervisningsmateriale, målrettet dette forløb, så de har haft mulighed for at forberede børnene så godt som muligt. Efterfølgende kommer de samme børn til koncert med hele orkestret og Sigurd Barrett. Musikhistorien er en guldgrube af fantastisk musik. Disse koncerter vil bygge denne historie op i ord og toner. Med udgangspunkt i musikken vil børnene opleve den symfoniske verdens tilblivelse og blive ført ind i det univers, som er grundlaget for Aalborg Symfoniorkesters virke fremover i Musikkens Hus. Medvirkende: Sigurd Barrett, solist og konferencier Henrik Vagn Christensen, dirigent Aalborg Symfoniorkester Samarbejdspartnere: Aalborg Symfoniorkester Mette Storgård Jensen, pædagogisk medarbejder Samrådet af Musik- og Kulturskoler i Region Nordjylland Palle Vang, Aalborg Kulturskole

14 Kommuner i Region Nordjylland Arne Arrildsen, kulturkonsulent Rebild Kommune Aalborg Kommune, skole- og kulturforvaltning Koordinator for Nordjyllands Orkesterskole samt Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester Deborah Ann Josephson Sigurd Barrett, musiker og ambassadør for DAMUSA Henrik Vagn Christensen, dirigent

15 Koncert på en byggeplads en event at sætte fokus på bygningen af Musikkens Hus Problemstilling: Målgruppe: Børn og voksne i Region Nordjylland, der har lyst til at opleve starten til Musikkens Hus på nært hold. Tidsplan: Afhængigt af hvornår, det er muligt i forhold til byggeriet formentlig efterår Indhold: Aalborg Symfoniorkester holder en kort koncert på byggepladsen. Alle med aktier i foretagenet inviteres: bygherrer, politikere, presse, kulturfolk og sponsorer. Medvirkende: Sigurd Barrett, solist og konferencier Henrik Vagn Christensen, dirigent Aalborg Symfoniorkester Samarbejdspartnere: Aalborg Symfoniorkester Jan Kvistborg, musikchef samt Mette Storgård Jensen, pædagogisk medarbejder Aalborg Kommune, skole- og kulturforvaltning Musikkens Hus, kommende musikhusdirektør Sigurd Barrett, musiker og ambassadør for DAMUSA Henrik Vagn Christensen, dirigent

16 Afsluttende byggeprojekt - Indvielseskoncertrække at fejre indflytningen i Musikkens Hus at afslutte et forhåbentligt vellykket Børnenes vej til Musikkens Hus at bane vejen for nye, spændende tiltag i Musikkens Hus Problemstilling: I kraft af Børnenes vej til Musikkens Hus har der i byggeprocessen været meget fokus på at gøre huset synligt overfor børn og børnefamilier i hele Region Nordjylland. Udfordringen er nu at fastholde interessen for fremover fortsat at tilbyde spændende oplevelser for målgruppen. Målgruppe: Børnehaver, børn i indskolingsalderen og familier. Tidsplan: 2012 uge gruppekoncerter på skolerne uge 20 Tre symfonikoncerter for børnehaver Syv symfonikoncerter for skoler (1.-3. klasse) To familiekoncerter Indhold: Afslutningskoncerter med manér, fest og farver! Husbyggersangens sidste vers afsynges. Medvirkende: Sigurd Barrett, solist og konferencier Henrik Vagn Christensen, dirigent Aalborg Symfoniorkester Samarbejdspartnere: Aalborg Symfoniorkester Jan Kvistborg, fungerende musikchef samt Mette Storgård Jensen, pædagogisk medarbejder Samrådet af Musik- og Kulturskoler i Region Nordjylland Palle Vang, Aalborg Kulturskole Kommuner i Region Nordjylland Arne Arrildsen, kulturkonsulent Rebild Kommune Aalborg Kommune, skole- og kulturforvaltning Koordinator for Nordjyllands Orkesterskole samt Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester Deborah Ann Josephson Sigurd Barrett, musiker og ambassadør for DAMUSA Henrik Vagn Christensen, dirigent

17 Økonomi: Hele projektet Børnenes vej til Musikkens Hus har et budget på kr ,-, heraf med en egenfinansiering på kr ,-. Vi har med stor glæde modtaget støtte på samlet kr ,- fra følgende: Kulturministeriet Nordea-fonden Det Obelske Familiefond Augustinus Fonden Spar Nord Fonden Aalborg Kommune