Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004"

Transkript

1 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004 Læs inde i bladet Flyv fra reden Handleplan vedtaget Innovativt byggeri i Ørestaden Tre bestyrelser på minikonference Fælleskonference skal vare 3 dage Nyt fra miljøområdet Solsikken indviet På rette vej? Aktivitetshus placeret Miljø på arabisk Valby-renovering godt på vej BiP - Byudvikling i Partnerskaber Åbent hus i Søagerpark TV i DVD-kvalitet Præsenter din afdeling PersonaleNyt Ørestaden Arkitektkonkurrencen er nu ved at slutte, og dommerkomiteen skal starte den svære udvælgelse. Som vi skrev i sidste Kanal 3B, skal FB og KSB sammen med KAB/SAB bygge 240 almene boliger i Ørestaden. Syv team blev valgt ud til at deltage i projektkonkurrencen og komme med forslag til, hvordan boligerne skal se ud. Det bliver spændende at se, hvordan de syv team synes, FB og KSB s beboere skal bo i Ørestaden. I dommerkomiteen sidder formændene for de tre boligorganisationer Hanne Bolvig, Hanne Larsen og Kjeld Poulsen. Akademisk Arkitektforening har udpeget to arkitektfagdommere Erik Nobel og Steffen Balle Pedersen. F.R.I. har udpeget Jørn Simonsen og Leif Hansen som ingeniørfagdommere. Dommerkomiteen mødes den 25. august og regner med at have en afgørelse klar midt i september. 3B har nedsat en intern projektgruppe, der skal beskæftige sig med udlejningsstrategi, servicetjenester, seniorbofællesskab og fremskudt råderet. Gruppen skal samarbejde med KAB om at finde fælles fodslag. Store forandringer Amtskommunerne nedlægges og bliver samlet i regioner. Lov om almene boliger skifter ministerium. Og så bliver det nu muligt at tage en akademiuddannelse, hvor almen boligadministration indgår. Der er mange forandringer undervejs. Forandringer, som kommer til at betyde meget for os i den almene sektor. Strukturreform Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 24. juni 2004 aftale om en opgave- og strukturreform af den offentlige sektor. Reformen betyder, at Danmark skal deles op på en helt anden måde - både geografisk og med hensyn til løsning af opgaver. Hovedlovene handler om primært revision af den kommunale inddeling, om forpligtende kommunale samarbejder, om regioner samt om nedlæggelse af amtskommunerne, HUR og HS. Målet er, at vi den 1. januar 2007 kan tegne et nyt landkort, som viser både uændrede kommuner, sammenlagte kommuner og kommuner i forpligtende samarbejde. Samtidig vil kortet vise fem regioner, hvor 3B hører til i Hovedstadsregionen, der også tæller Bornholm og Nordsjælland, og som får hovedkontor i Hillerød. Regionerne får primært ansvar for sygehusområdet og for miljø. Det ændrede Danmarkskort giver også i boligsektoren stof til eftertanke. BL s 11 kredse Både på BL-plan og på organisationsplan. I BL-regi er vi i dag delt op i 11 kredse med hver sin formand, næstformand og kredsbestyrelse. Måske vi skulle overveje at reducere antallet af kredse, så det svarer til regionerne? Sammenlægningen kan komme til at betyde færre boligorganisationer - og specielt i overgangsfasen vil det kræve mange resurser at få de nye samarbejder på plads. Det almene skifter minister Lov om almene boliger skifter ministerium og dermed minister. I stedet for Bendt Bendtsen i Erhvervs- og Økonomiministeriet hører vi nu til under den nyudnævnte socialminister og minister for ligestilling Eva Kjer Hansen fra Venstre. Det bliver spændende at se, om boliger til ganske almindelige borgere med ganske almindelige indtægter får ministerens bevågenhed. Ny uddannelse Det bliver ikke lettere at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, slet ikke i den almene sektor. Men nu er der godt nyt på uddannelsesfronten. Der er oprettet en akademiuddannelse i finansiel rådgivning, som også er målrettet det almene boligområde. Uddannelsen erstatter den tidligere merkonomuddannelse og er delt op i to spor : Et for unge, der kommer lige fra skolen, og et for voksne over 35 år, der er i arbejde. Uddannelsen er sat sammen af moduler, der giver point, som også tæller internationalt. Når uddannelsen er gennemført, kan man gå videre på HD s anden del. Der er allerede en enkelt medarbejder fra 3B, der følger uddannelse, og der kommer forhåbentlig snart flere til. Benny Flindt, adm. dir. i 3B

2 BL nyheder Kanal 3B - August 2004 Nyt fra Boligselskabernes Landsforening Flyv fra reden Flyv fra reden er et nyt gavekort, man kan give unge i alderen år til en plads på 1-5 ventelister i op til fem år. Det er BoligButikken, der står bag det nye gavekort, hvor tante, onkel eller bedstemor sparer besværet med at betale opnoteringen hvert år - og samtidig får op til 40% i rabat. BoligButikken tager løbende kontakt med den unge i den periode, der er forudbetalt for, og når perioden udløber, kan den unge så vælge, om de vil blive stående på ventelisterne mod selv at betale det årlige gebyr. Gavekortet garanterer ikke den unge en bolig, men forøger chancen betydeligt. Gavekortet leveres sammen med en pung for at vise, at der er tale om en god investering i fremtiden. En oplagt gaveide i forbindelse med konfirmation, jul, fødselsdag eller en bestået eksamen. Flyv fra reden er godkendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen og omfatter p.t. mere end almene boliger i Hovedstadsområdet. Læs mere om gavekortet på eller bestil en brochure i BoligButikken på telefon Ny næstformand Vinie Hansen fra 9. kreds er på BL s repræsentantskabsmøde i juni valgt til ny næstformand i stedet for Allan Nielsen, der ikke genopstillede. Nye "BL-informerer" siden sidst: Nr. 22 Statistik januar 2004 Nr. 23 Forvaltningskonference august 2004 Nr. 24 Byggeskadefondens Årsberetning uvildige evalueringer på internettet Nr. 25 BL s årsrapport og beretning 2003 Nr. 26 Miljøpakke Nr. 27 Forsøg med salg af almene familieboliger Nr. 28 Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift Nr. 29 Ændringer pr. 1. april 2004 til støttebekendgørelsen vedr. særlige boliger til yngre fysisk handicappede, demente m.fl. Nr. 30 Forvaltningskonference 2004 Du finder BL-informerer på BL's hjemmeside under publikationer. Men du kan også - som altid - henvende dig til 3B's sekretariat, hvis du ønsker eksemplarer af BL-Informerer. Handleplan vedtaget BL s bestyrelse fik på møde midt i juni vedtaget sin handleplan for Fremtidens BL. Så er der sat handling bag den sidste BL-kongres flotte ord. BL s bestyrelse havde udarbejdet et oplæg til en handleplan, som blev vedtaget af repræsentantskabet. Handleplanen er delt op i to faser, hvor der i første fase sættes fokus på, hvad medlemmerne ønsker og har behov for, hvordan andre gør - og hvordan BL s designlinje kan gøres mere tidssvarende. Anden fase starter i 2005, og her kommer kredsene i fokus, ligesom der skal ses på BL s informationsstrategi og arbejdsgiverrolle. I 2006 skal det hele evalueres - og vedtægterne moderniseres. Det almene flytter ministerium Sammen med ministerrokaden skiftede lov om almene boliger og lov om byfornyelse ministerium fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til Socialministeriet. Det samme gælder Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Erhvervslejeloven, lov om ejerlejligheder og andelsboliger hører fortsat under Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvor også byggeloven, byggepolitikken, BBR m.v. hører til. Detaljerne er endnu ikke på plads, men interesserede kan følge med på ministeriets hjemmeside 2 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax kundeafdelingen Mail Redaktion Benny Flindt, ansv. Hanne Bolvig Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag eget tryk Næste nummer Oktober NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er 8. oktober 2004

3 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Innovativt byggeri i Ørestaden Udvikling af nye services og afprøvning af nye former for fremskudt råderet er nogle af de temaer, 3B ønsker at arbejde med i forbindelse med byggeriet af 120 boliger for FB og KSB i Ørestaden. Byggesager i 3B KSB-sager på vej: Bogfinkevej, hvor skema B blev sendt ind i marts Der indrettes ikke fælleslokaler til Vestergårdsvej i stueetagen, hvorfor projektet er blevet ændret. Revideret skema B med de ændrede lejlighedstyper og -antal blev sendt ind juni 2004, og det forventes, at byggeriet starter i efteråret KSB-byggesager i gang: Dannebrogsgade nr. 12, hvor første spadestik blev taget den 3. juni Forventet byggetid er et år, og der forventes indflytning sommer Fleksibel udlejning, fremskudt råderet, nye services og et seniorbofællesskab. Det er nogle af de temaer, en intern projektgruppe i 3B arbejder på at udvikle. - Det er essentielt, at vi bruger den enestående mulighed til at udvikle og afprøve nye tiltag inden for det almene byggeri og drift, siger byggechef Erik D. Præstegaard. Byggechefen er rådgiver for dommerkomiteen, men kan desværre ikke løfte sløret for komiteens arbejde. Til gengæld fortæller han gerne om at give de kommende beboere frihed, når det handler om, hvordan hjemmet inden for de fire vægge skal fyldes ud. Lørdag den 25. september 2004 mødes bestyrelserne for FB, KSB og H44 for at lægge sidste hånd på 3B s mission og vision. 3B s målsætningsprogram er udløbet og skal erstattes af en formuleret mission og vision. Meningen er, at det skal være den overordnede ramme om al arbejdet i 3B de kommende år. 3B udviklede tilvalgskataloget i forbindelse med medejerboligerne. - Tiden er til individuelle løsninger, og det er vigtigt, at vi kan give vores kommende beboere stor grad af valgfrihed. Også selv om det betyder, at vi måske skal søge dispensation på grund af de meget stramme regler, vi er underlagt, siger Erik D. Præstegaard. Skema A forventes at blive sendt ind sidst i september. Perioden oktober til december skal bruges til at udarbejde totalentrepriseudbuddet, og skema B skal sendes ind ca. 1. maj Et forsigtigt skøn siger byggestart oktober og indflytning medio De tre bestyrelser på minikonference 3B s repræsentantskab, som består af bestyrelserne for FB, KSB og H44, lægger rammerne for de kommende år. Det er herefter op til de enkelte afdelinger at fastlægge deres handleplaner inden for den fælles, overordnede ramme. Repræsentantskabet skal også behandle emnerne Salg af almene boliger og Fremtidens boligpolitik, så det er de store overordnede linjer, der er på programmet på minikonferencen. FB og KSB skal bygge i Ørestaden FB og KSB skal sammen med KAB/ SAB opføre i alt 240 almene boliger i Ørestaden. Arkitektkonkurrence udløb den 19. august H44-byggesag i gang: Søagerpark holdt åbent hus den 11. august 2004, hvor de kommende beboere kunne se de tre typer boliger. Indflytning sker i to etaper, nemlig 1. september og 1. oktober Omprioriteringssager: Remisevænget Øst (FB) Remisevænget Nord (FB) Hørgården 1 (KSB) Hørgården 2 (KSB) Slotsherrenshus (KSB) Grønrisvej (KSB) Hammelstruphus (FB) Lønstrupgård (KSB) Bryggergården (KSB) 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Fælleskonference skal vare 3 dage Konferenceudvalget har været ude og spørge om tilfredsheden med fælleskonferencen. Er tre dage for lang tid? Det spørgsmål blev dem, der ikke var med på fælleskonferencen i år 2003, stillet overfor. Men sådan er det ikke umiddelbart. Det er ikke utilfredshed med hverken form eller indhold, der afgør, om man deltager. Afgørende er, om temaet interesserer en, og om man rent praktisk kan få det at passe ind i en travl hverdag. Ikke-deltagerne blev også spurgt, om de havde nogle ideer til, hvilke temaer konferencen kunne tage op. Her falder Indretning af gård- og byrum, Inspiration til ombygning af huse, Livskvalitet, Fremtiden og Aktivering af flere beboergrupper fint i tråd med, hvad konferenceudvalget har på tegnebordet. Deltagerne lægger stor vægt på den erfaringsudveksling, der sker mellem aktiviteterne. Livskvalitet, boligform og demokrati Det er nøgleordene til den fælleskonference, der løber af stablen den november 2004 på LO-Skolen i Helsingør. Fredag aften starter traditionen tro med en ekstern oplægsholder. Emnet er: Hvad lægger vi vægt på, når vi vælger bolig. Lørdag står i workshoppens tegn, hvor deltagerne ud fra en kort intro skal arbejde med deres egen afdeling, hvad de ønsker at fokusere på - og hvordan afdelingen skal udvikle sig. Søndag står der salg på programmet. Uanset, om man kan lide det eller ej, er der vedtaget en lov om forsøg med salg af almene boliger, som alle - både adminstration, bestyrelser og afdelingsbestyrelser - må forholde sig til. 4 Nyt fra miljøområdet Bettina Fellov har ordet Når man pludselig sidder i sovsen. Sommeren er nu gået på hæld og årets erfaringer ude i afdelingerne ligner nogle steder de sædvanlige erfaringer. Sommerens megen regn har budt på megen vækst af beplantningerne, både dem vi er glade for, men også på vækst af ukrudt i bedene, imellem fliserne og på legepladserne. Når ukrudtet sådan vælter op hver eneste år, så konfronteres vi med beboere, der mener, at mælkebøtter er livets blomst, og andre beboere, der mener, at mælkebøtter er noget fanden har skabt. Det er svært som folkevalgte og personale at håndtere sommerens vækster på en måde, som alle beboere er tilfredse med. Men det er muligt at tilnærme sig et ukrudtsniveau, som alle kan leve med. Det kan man med metoden i pjecen fra Skov og Landskab; Ukrudtsbekæmpelse på belægninger. Metoden går ud på, at man aftaler, hvor meget ukrudt man vil acceptere i sin boligafdeling. Der er i pjecen afbildet forskellige niveauer af ukrudt på belægninger og samtidig en oversigt over, hvor ofte der skal luges for at holde ukrudtet på det ønskede niveau. Ved hjælp af pjecen kan man planlægge næste års ukrudtsbekæmpelse, aftale hvor meget afdelingen vil acceptere og så være klar til sommerens uønskede vækster. Har man en plan for ukrudtsbekæmpelse, så er det lettere for de ansatte at forholde sig til, hvad ukrudtsbekæmpelsen kræver, og det er lettere at håndtere klager om uønskede planter under henvisning til de besluttede aftaler eller planer for bekæmpelsen. Den enkelte beboer vil med planerne vide, hvad de kan forvente, og de ansatte vil vide, hvad de skal yde for at leve op til kravene. Det er nu, man skal planlægge sin ukrudtsbekæmpelse, så man ikke pludselig sidder i sovsen igen Vil I vide mere, kontakt Bettina Fellov. I afsindigt galop og rygende pistoler Har jeg arbejdet på at få diplomordningen i spil i Københavns Kommune. Det ser nu ud til at lykkedes at få skaffet midler til at lave kurser for ansatte og bestyrelser i den almene sektor. Der kommer en afklaring i slutningen af august, og forhåbentlig kan I komme på kurser fra oktober af. Udover at forsøge at skaffe midler til kurser så vil jeg i den nærmeste tid spørge rundt om, hvem af jer der er ved at være parate til at få et diplom. Så derfor er det en god ide at tage en snak lokalt, så I både er klar til at melde jer på kurser og til at få diplomet. Alle afdelinger i 3B regi arbejder med miljø diplomet er blot for at vise det.

5 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Solsikken indviet Fredag den 18. juni 2004 blev seniorbofællesskabet Solsikken indviet. Det skete ikke i sol, men i øsende regn. Selv det dårlige vejr kunne ikke ødelægge feststemningen ved Solsikkens indvielse, hvor viceborgmester Tom Nielsen holdt en veloplagt tale: - Hvor er det herligt, at der så ofte er lejlighed til at feste på Søndergård. Der har været meget at fejre i de tre bofællesskaber herude. Første spadestik var tilbage i maj 2002, så holdt vi tre rejsegilder i løbet af 2002 og 2003, Kløvermarken indviede vi i september 2003 og så må vi ikke glemme festlighederne i forbindelse med, at Kubens bygherrepris i år gik til alle tre bofællesskaber, bygherren FB og Ballerup Kommune i forening. Med prisen fulgte kr. til kunst til de tre fællesskaber. Og det var ikke svært at blive enige om, at der skulle investeres i store krukker, udført af Peter Brandes. Viceborgmesteren roste herefter beboerne i seniorbofællesskabet: - Hele bebyggelsen bærer præg af den flid og omhu, I lægger i jeres hjem og omgivelser. Forhaverne ser velplejede og indbydende ud - og der er i det hele taget en rar atmosfære her. Tom Nielsen kom også ind på den lange proces, der lå bag indvielsen: - Jeg fornemmer, I er glade for jeres Solsikke. Og det er netop, hvad hele den lange proces også har drejet sig om: At sikre, at I endte med at få en bebyggelse, som I kunne være glade for og trives i. Set med de øjne, er det en succeshistorie. Viceborgmesteren sluttede med at ønske beboerne rigtig hjertelig til lykke med deres Solsikke. Viceborgmesteren overrakte herefter formand for Solsikkens afdelingsbestyrelse Ole Jarnvig et flot maleri til fælleshuset. Efter viceborgmesterens tale var det Ole Jarnvigs tur: - Jeg vil gerne takke kommunen for den gode ide at indkalde seniorer til stormøde for seks år siden. Takken skal også gå til byplanlægningsafdelingen, hvor vi har mødt stor forståelse for vores ønsker. Ole Jarnvig takkede også FB/3B for det arbejde, der er lagt i byggeriet: - Det har nok været både mere besværligt og krævet større forståelse og resurser, end et normalt byggeri. Det er ikke så tit, der er 31 bygherrer på samme byggesag, men som alle kan se, har vi fået et pænt byggeri ud af det. Dermed er ikke sagt, at alt er gået uden problemer, men de får jo sikkert også en løsning med tiden. Ole Jarnvig understregede, at beboerne er glade for at bo i Solsikken, og sagde, at det giver tryghed, at de havde et så god kendskab til hinanden, inden de flyttede ind. - Vi kan godt anbefale boligformen, som vi helt sikkert vil se mere af fremover. Men vi flytter ikke, så I må regne med en meget lang venteliste. Efter at have tilbudt at stille sine erfaringer til rådighed for andre, der vil bygge og bo i bofællesskab, sluttede Ole Jarnvig med at takke sine bofæller for det gode naboskab - og understregede, at alle ser fortrøstningsfuldt på fremtiden. Herefter var der en lækker buffet - og ikke mindst hyggelig fællessang. På rette vej? Ballerup Kommune har indbudt borgerne til at kommentere deres oplæg til ny bypolitik, som skal danne ramme om alle andre politikker - og dermed om kommunens fremtid. Debatperioden om Ballerup Kommunes fremtid udløber sammen med august måned. Forud har der været Temamøder, Borgerpanel, Børnefestival m.m. FB har efterhånden syv afdelinger i kommunen. De er godt nok placeret i to områder, men kommunemæssigt alligevel nær hinanden. Derfor var det oplagt at gå sammen og diskutere kommunens oplæg set med almene øjne. Det gjorde man så den 16. august Til mødet havde Måløv Parks afdelingsbestyrelse udarbejdet et oplæg med kommentarer til de seks hjørnesten, kommunens bypolitik er bygget op omkring. De seks hjørnesten er: Demokrati og åbenhed Grøn og bæredygtig Udsyn og frisind Åben og eksperimenterende Kvalitet på alle planer Plads til mangfoldighed På FB s møde blev Måløv Parks oplæg kommenteret og diskuteret, og det reviderede oplæg bliver nu sendt til Ballerup Kommmune. - Det er glædeligt, at afdelingerne har lyst og overskud til at komme med deres synspunkter, sagde formand for FB, Hanne Bolvig, efter mødet. - Det er klart, at man let forfalder til at blive meget konkret, men jeg synes, vi har fundet en god form, og det er nogle særdeles konstruktive forslag, der nu er på vej til Ballerup Kommune, understregede Hanne Bolvig. Der er borgermøder den 18., 19., 25. og 26. august. Man kan se emnerne og læse hele oplægget på 5

6 Nyt fra Boligselskabet KSB Aktivitetshus placeret Oven på Brydes Allé? På hjørnet af Peder Lykkesvej og Brydes Allé? Eller på parkeringspladsen ved udkørslen til Amager Fælledvej? På et ekstraordinært afdelingsmøde i Hørgården besluttede beboerne den 14. juni 2004, at Hørgårdens nye aktivitetshus skal ligge på parkeringspladsen ved udkørslen Amager Fælledvej. Miljø på arabisk I løbet af efteråret skal en arbejdsgruppe nedsættes, som sammen skal finde ud af, hvilke funktioner huset skal have. Altaner til midtforlejlighederne På samme ekstraordinære afdelingsmøde blev det besluttet at bevilge 4 millioner kroner til at sikre midtforlejlighederne nye altaner i Hørgården I. I forvejen er der i omfinansieringen afsat penge til at etablere franske altandøre og en bedre solafskærmning. Hørgården uddanner miljøambassadører på arabisk. Efter kurset får deltagerne et diplom, der viser, at de er klar til at fortælle andre om, hvordan de kan passe på miljøet i dagligdagen. Nu får alle beboere i Hørgården og FB s afdelinger Remisevængerne og Dyvekevænget tilbud om kursus i miljø. 3B s grønne konsulent, Bettina Fellov, har sammen med integrationsmedarbejder Iman Ahmad tilrettelagt et kursus i, hvordan man kan passe på miljøet i dagligdagen. Kurset foregår på arabisk og gennemgår de fire hovedtemaer vandforbrug, affald og genbrug, elforbrug og affaldssortering. For hvert tema er en teoriaften og en udflugt, hvor emnet uddybes. Målet er at uddanne beboere, der kan gå foran og vise, hvordan man passer på miljøet og samtidig sparer penge. Sådan ser indbydelsen til kurset ud på arabisk i Opslagstavlen, som er Partnerskabets nyhedsbrev. BiP - Byudvikling i Partnerskaber Byudvikling i Partnerskaber er et samarbejde mellem de syv forvaltninger i Københavns Kommune, boligorganisationerne KSB og FB og Fællesadministrationen 3B, lokale beboere, Amager Erhvervsråd, de lokale skoler, Liv i Sundby og lokalområdets netværks- og foreningsliv. Partnerskabsaftalen blev underskrevet sidste sommer og består også af tre temapartnerskaber. De tre temapartnerskaber er Boligpartnerskabet, Netværkspartnerskabet og Erhvervspartnerskabet. Boligpartnerskabet har efter U2 koncentreret sig om afdelingernes helhedsplaner for omfinansieringen. Når helhedsplanerne er vedtaget, vil gruppen få ny opgaver med forslag om tagboliger, frivillige lejlighedssammenlægninger og tilvalgsmuligheder, fx ekstra altaner og altaninddækninger. I netværkspartnerskabet er man i gang med en beboerundersøgelse i tre trin. Første trin er telefoninterview, der netop er afsluttet. Næste trin er en egentlig spørgeskemaundersøgelse - og sidste trin er fokusgruppeinterview. Resultaterne skal indgå i helhedsplanerne. Erhvervspartnerskabet er i gang med at forhandle om lokale til at etablere et egentligt erhvervscenter i Ørestad. Derudover er man i gang med planer om en job-bus, som kan holde forskellige steder i bebyggelsen. 6 Valby-renovering godt på vej Bad i de boliger, der ikke har. Sammenlægninger af små lejligheder til store boliger - og tagboliger. Sådan lyder projektet i Valby-afdelingen, som starter i september. På afdelingsmøde den 17. august kunne beboerne i Valby-afdelingen høre mere om den renovering, der går i gang her i september. Det drejer sig om at etablere bad i de ca. 48 boliger, der i dag ikke har bad. Samtidig skal der ske seks sammenlægninger af lejligheder til store boliger. Og etableres seks tagboliger. Der er holdt licitation i renoveringssagen, og Enemærke og Petersen var billigste entreprenør. Arbejdet går i gang i september og forventes afsluttet i juni Ny projektleder Ellen Højgaard Jensen ny projektleder i Byudvikling i Partnerskaber Fællesadministrationen 3B har ansat Ellen Højgaard Jensen som projektleder og udviklingskonsulent i 3B. Ellen kommer fra en stilling i Byfornyelse Danmark og København. Ellen har masser af erfaring med byudvikling, partnerskaber og alment byggeri. Hun erstatter Hanne Thomsen, som nu er generalsekretær i Diakonissestiftelsen.

7 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev Åbent hus i Søagerpark Der var ligefrem kø, da de almene boliger i Søagerpark for første gang blev vist frem for de kommende beboere. står bedst, hvor lange gardinerne skal være - og hvor skabet kan stå. Mange var positivt overraskede over, hvor færdige boligerne så ud på trods af, at de kun er malermæssigt bundbehandlede. Beboerne kan så sætte deres eget præg på deres hjem med farver, tapet og lignende. Efter indflytning kan beboerne, hvis de har lyst, opføre carporte, ligesom der er gjort klar til at overdække terrasserne. TV i DVD-kvalitet? Toftegård pioner inden for fibernet. Antenneanlægget i Toftegård er gammelt og nedslidt. Derfor har beboerne været på udkig efter en fremtidssikker løsning. Og det ser ud til, at beboerne i Toftegård ikke bare får en fremtidssikret antenne, men et fuldt fiberbaseret datanet, der indeholder TV i DVDkvalitet, telefoni og internet. Alt baseret på frit leverandørvalg for hver enkelt bolig. Det var i hvert fald, hvad beboerne godkendte på et ekstraordinært afdelingsmøde. At det overhovedet kan lade sig gøre, skyldes to ting. Onsdag den 11. august 2004 var der åbent hus i H44 s kommende afdeling Søagerpark. Her kunne de kommende beboere danne sig et godt indtryk af afdelingens forskellige typer boliger. Merete Nielsen, Vivi Apelroth og Solvejg von Barm fra H44 var på pladsen for at svare på nogle af de mange spørgsmål, der naturligt dukker op, efterhånden som indflytning nærmer sig. Og spørgsmål var der mange af, ligesom der var god gang i målebåndene for at se, hvordan møblerne lige De første 32 beboere får allerede nøglerne den 1. september, resten af de 68 boliger står som aftalt klar den 1. oktober Fiber afløser affald For det første er Nesa i forvejen i gang med at lægge deres luftledninger om til jordkabler. Samtidig med det kan Nesa så etablere et fiberbaseret distributionsnet, som i blokkene vil blive ført ind i kælderen, via affaldsskakt til loftet - hen ad loftet - og ned til boligerne igennem de affaldsskakte, som er i hver opgang. Skaktene bruges ikke længere til affald, men kan altså nu i stedet bruges til fiberrør. Røret føres helt frem til en fiberboks i entreen i hver enkelt bolig. Nesa etablerer el til hver fiberboks, leverer og monterer et telefonstik, leverer og opsætter en TV-boks i stuen - inklusive PDS-kabel. Og så leverer Nesa en ny fjernbetjening og et trådløst tastatur til brug for via TV et. Herefter betaler den enkelte beboer 275 kr. om måneden i netabonnement. Tilskud fra Landsbyggefonden For det andet har H44 s bestyrelse bevilget trækningsret af selskabets midler i Landsbyggefonden. Prisen er beregnet til ca. 1.3 mio. kr., og støtten udgør knap kr. Det var de store smil, der var fremme, da de kommende beboere i H44 s afdeling Søagerpark for første gang kunne se boligerne. Landsbyggefonden er en selvejende institution oprettet ved lov. Fonden har til formål at fremme det almene byggeris selvfinansiering. Almene boligorganisationer kan blandt andet søge om renoveringsstøtte, særlig driftsstøtte og støtte til byudvalgsaktiviteter. 7

8 Løst og fast Præsenter din afdeling Hvordan ser jeres afdeling ud? Hvor mange boliger er der? Hvad optager beboerne? Hvad optager afdelingsbestyrelsen? 3B administrerer 62 forskellige afdelinger i tre boligorganisationer. Geografisk dækker vi fra Kokkedal i nord til Hvidovre i syd. Vi har små afdelinger med ned til fem lejemål - og vi har store afdelinger med næsten lejemål. Vi har afdelinger med forpligtende naboskab - og vi har seniorbofællesskaber. Nogle af dem har man kunnet læse om i Kanal 3B. Men hvad med din afdeling? Nu er muligheden der for at præsentere din afdeling. Kanal 3B stiller sider til rådighed. I kommer med ideer, materiale, fotos. Det behøver ikke være fuldt færdigt materiale, I leverer. Vi kan sagtens hjælpes ad. Men det er op til jer at tage initiativet og fortælle, hvad I ønsker at sætte fokus på. Løser I opgaverne på en lidt anderledes måde? Har I idéer, som andre afdelinger kunne have glæde af? Har I gennemført et spændende arrangement for beboerne? Eller lever I bare stille og roligt i en velfungerende afdeling? Kontakt Anette Hertz i 3B på telefon eller send en mail til hvor du skriver Anette Hertz i emnefeltet. Alle er velkomne til at tage kontakten: Formand, menigt medlem af afdelingsbestyrelsen, kasserer, inspektør, ejendomsfunktionær. Kom frem af busken! PersonaleNyt Goddag og velkommen til Juni 2004 Thomas Hvidkjær, Højstensgård Henrik Starholm, Tranehavegård August 2004 Bjarne Madsen, Apostelgården Lene Vassing Pedersen, vikar i 3B s sekretariat September 2004 Dorthe Hallundbæk, det nye inspektørkontor i Bryggergården Louise Nielsen, elev i 3B Farvel til Juli 2004 Claus Bent Olsen, Egeløvparken August 2004 Anne Kyrstein Mikkelsen, Hjem Uddannelse Stina B. Kristensen, 3B s sekretariat har uddannelsesorlov i 10 måneder. 3B s jurist Arne Donsbak videreuddanner sig med henblik på at blive advokat. Uddannelsen varer ca. tre år og begynder i februar Arne vil i den peride være væk en dag om ugen. Udlært Simone Christensen er udlært som elev den 1. september Kalender Tilbud om ny viden Velkomstkursus den 6. og 13. oktober Kursus i regnskab og budget den 30. oktober 3B Formandskabsmøde den 6. september Minikonference for repræsentantskabet den 25. september Fælleskonference den november FB Bestyrelsesmøde den 16. september og den 2. december Foreningsmøde den 22. november KSB Bestyrelsesmøde den 21. september og den 9. december Orienteringsmøde den 24. november H44 Bestyrelsesmøde den 15. september 60 år Næstformand i H44 Bjarne Kaspersen Hansen fylder 60 år den 5. oktober Jubilæer 25 års jubilæum 1. november 2004 Pia Gramstrup, 3B 8 10 års jubilæum 15. oktober 2004 Peter Christensen, Hørgården

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juli 2005 Indhold Nyhed: Udvidet råderet Ny portal med ledige boliger AKB og KAB samler sine kræfter Introduktion til

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Indhold Programbestyrelse Ledige boliger Nye beløbsgrænser Hvad mener beboerne? Byggesager i 3B Elevkursus

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

NYT ÅR. JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

NYT ÅR. JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

UDVIKLING I FULD GANG

UDVIKLING I FULD GANG NOVEMBER 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

SOLGT? JANUAR 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

SOLGT? JANUAR 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JANUAR 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg.

Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg. Kære Repræsentantskab. Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg. Hvor er det dejligt at se at vi igen I år er mange der igen er mødt op til 2 spændende dage her i

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. oktober 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde Områdemøde den 4. marts 2015 Velkommen til områdemøde 1 Program Velkommen og præsentation Nyt fra boligforeningen Hvor er vi på vej hen? Organisationsbestyrelsen ved formand Steffen Morild og næstformand

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen.

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Boligselskab afdeling 9. Tirsdag d. 17. jan. 2017 kl. 17.00, Diget 17, kælderen. Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl. 17.00 i Diget 17, kælderen. side 1 Deltagere:

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Indhold Rum til alle 2004-2008 Ta Temperaturen 2005 BL om god almen ledelse Udvikling eller afvikling 3B udfordret

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Borgmesteren indledte med at byde velkommen til stormøde mellem kommunen og jer almene boligselskaber.

Borgmesteren indledte med at byde velkommen til stormøde mellem kommunen og jer almene boligselskaber. Vedrørende: Dato: 28. november 2011 Sted: Lille Friheden Fællesmødet m. de almene boligselskaber Borgmesteren indledte med at byde velkommen til stormøde mellem kommunen og jer almene boligselskaber. Status

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl Side 1/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Gunnar Sørensen Nils Vinther Hans Jørgen Christensen Leo Kristensen Aase Andersen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Seniorbofællesskaber

Seniorbofællesskaber Seniorbofællesskaber Aftenens program Velkomst og baggrund for mødet, v/steen Dahlstrøm Hvad er et seniorbofællesskab?, v/ Eva Lunding Olsen At bo i et seniorbofællesskab, v/ Carsten Machon Pause Hvordan

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Beboere: Ulla Carlsen (hus E), Dorrit Nilsson (hus D), Lars Stub Jørgensen (hus E) og Elise Hovgaard (hus E)

Beboere: Ulla Carlsen (hus E), Dorrit Nilsson (hus D), Lars Stub Jørgensen (hus E) og Elise Hovgaard (hus E) Referat Bruger Pårørenderåds møde 23.11.11 Deltagere: Beboere: Ulla Carlsen (hus E), Dorrit Nilsson (hus D), Lars Stub Jørgensen (hus E) og Elise Hovgaard (hus E) Pårørende: Lone Lilør Kristensen (hus

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november 2016 kl. 17.00 Deltagere Afbud Ikke mødt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Udlicitering i den almene boligsektor

Udlicitering i den almene boligsektor 1 Udlicitering i den almene boligsektor Den almene boligsektor - Struktur Boligselskabernes Landsforening (BL) 700 boligselskaber (boligorganisationer) 8.000 boligafdelinger (økonomisk enhed) 541.000 boliger

Læs mere