MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse"

Transkript

1 MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt

2 Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, loyalitetssegmentering, intern sammenligning, arbejdsglædesegmentering Specifikke spørgsmål under hvert område Omdømme, Overordnet ledelse, Nærmeste leder, Samarbejde, Det daglige arbejde, Løn og ansættelsesforhold, Faglig og personlig udvikling Employer Branding Tema: Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere Udviklingssamtaler 34 Tema: Arbejdstid 35 Tema: Mellemledelse 37 Resultater i tabelform 38 Appendiks 40 Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal fra European Employee Index og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Introduktion Formål Om undersøgelsen Formålet med MTU 2015 er at få en vurdering af, hvor godt medarbejderne trives på de skoler/ uddannelsesinstitutioner, der deltager i undersøgelsen. Undersøgelsesresultatet er en status på, hvor glade og tilfredse medarbejderne er på de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner. Rapporten er med til at give de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner et bedre overordnet grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer. Denne rapport indeholder resultaterne fra MTU 2015, hvor dataindsamlingen blev gennemført i perioden 10. marts marts. Rapporten fokuserer specifikt på resultaterne for SOSU, dog således at resultaterne løbende sammenholdes med de øvrige overordnede resultater for MTU I alt har 1140 medarbejdere på de deltagende SOSU modtaget et spørgeskema, og af disse har 1006 valgt at svare. Den samlede svarprocent for alle SOSU i MTU 2015 er således 88%. Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan beregnes. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat for SOSU. Hvad er status? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Sammenligning med det generelle danske arbejdsmarked (resultater fra European Employee Index 2014 (EEI)). Modellen Medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet måles ud fra en overordnet model, der kaldes European Employee Index (EEI) modellen. Modellen giver en samlet beskrivelse af medarbejdernes Arbejdsglæde. Dette sker ved, at medarbejderne gennem deres besvarelser på spørgsmålene vurderer i alt ni områder: syv indsatsområder og to resultatområder. Pilene i modellen viser, at de syv indsatsområder har indflydelse på medarbejdernes vurdering af deres samlede Arbejdsglæde og Loyalitet (resultatområderne). En forøgelse af medarbejdernes vurdering af et indsatsområde vil føre til en forøgelse i vurderingen af resultatområderne - altså en forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet. Fra trivsel til adfærd Arbejdsglæde er et udtryk for, hvor tilfredse og motiverede medarbejderne er i målingsøjeblikket. Tilfredshed og motivation er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med adfærden troskab og engagement. En fokuseret indsats rettet mod de områder, der anvises i denne rapport, vil derfor kunne øge såvel medarbejdernes tilfredshed og motivation, som deres troskab og engagement over for de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner. Indsatsområder Resultatområder Omdømme Trivsel Adfærd Overordnet ledelse Tilfredshed Troskab Nærmeste leder Arbejdsglæde Loyalitet Samarbejde Det daglige arbejde Motivation Engagement Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [3]

4 Datagrundlag - svarprocenter Antal mulige svar Antal svar Svarprocent ESB Netværket samlet % Erhvervsskoler samlet % AARHUS TECH % Syddansk Erhvervsskole % Business College Syd % Københavns Tekniske Skole % Hotel- og Restaurantskolen % Roskilde Tekniske Skole % Skive Tekniske Skole % UC Holstebro % Selandia - CEU % Campus Bornholm % EUC Lillebælt % CELF % % SOSU Nykøbing F 63 95% Social- og Sundhedsskolen Esbjerg % SOSU Sjælland % Randers Social- og Sundhedsskole % SOSU C % SOSU Fyn % SOPU % VUC samlet % VUC Holstebro-Lemvig-Struer % Vestegnen HF & VUC % VUC Skive-Viborg % VUC Roskilde % VUC Syd % HF & VUC FYN % VUC Vestsjælland Nord % VUC Storstrøm % VUC Lyngby % [4]

5 Vurdering Arbejdsglæde Arbejdsglæde Arbejdsglæde sammensættes af Tilfredshed og Motivation. 100 Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014) Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfreds medarbejderen er med sit arbejde, og hvordan medarbejderen vurderer arbejdspladsen i forhold til en ideal situation Motivation handler om, i hvor høj grad medarbejderne føler sig motiverede i deres arbejde og ser frem til at møde på arbejde Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation Arbejdsglæde fordelt på SOSU Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 79 [-5] 79 [-5] 79 [-5] SOSU Nykøbing F SOSU Fyn 72 [-1] 69 [0] 76 [0] Randers Social- og Sundhedsskole 72 [-3] 68 [-4] 76 [-2] SOSU Sjælland 64 [-4] 61 [-3] 68 [-4] SOPU 59 [-9] 53 [-10] 65 [-8] SOSU C 47 [-27] 43 [-28] 52 [-25] [5]

6 Vurdering Loyalitet Loyalitet Loyalitet er sammensat af Troskab og Engagement. Troskab udtrykkes gennem medarbejdernes fortsatte ønske om at være ansat på den pågældende uddannelsesinstitution, at de ikke leder efter andre job, og at de vil anbefale andre at søge job på den pågældende uddannelsesinstitution Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014) Engagement er en vurdering af egen arbejdsindsats, herunder villighed til at bidrage ekstra, komme med forbedringsforslag og udvise begejstring Loyalitet Troskab Engagement Loyalitet fordelt på SOSU Loyalitet Troskab Engagement Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 81 [-5] 82 [-6] 81 [-3] SOSU Nykøbing F SOSU Fyn 76 [-2] 74 [-5] 79 [+3] Randers Social- og Sundhedsskole 75 [-3] 75 [-2] 76 [-2] SOSU Sjælland 70 [-3] 66 [-5] 75 [0] SOPU 66 [-9] [-14] 73 [-5] SOSU C 55 [-23] 48 [-31] 64 [-14] [6]

7 LOYALITET LOYALITET Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Intern benchmarking I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner i ESB-netværkets MTU Som det ses, er der en klar sammenhæng mellem resultaterne for Arbejdsglæde og Loyalitet: Jo større Arbejdsglæde blandt medarbejderne, desto højere grad af Loyalitet Erhvervsskoler samlet 3. VUC samlet 4. ESB Netværket samlet 5. Randers Social- og Sundhedsskole 6. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 7. SOPU 8. SOSU C 9. SOSU Fyn 10. SOSU Nykøbing F 11. SOSU Sjælland ARBEJDSGLÆDE Intern benchmarking I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for hver af de tre skoletyper, der deltager i ESB-Netværkets MTU Derudover ses hvert skoleresultat inden for pågældende skoletype. Endelig viser figuren resultaterne for samtlige enheder inden for skoletypen Erhvervsskoler samlet 3. VUC samlet 4. ESB Netværket samlet SOSU Enheder på sosu ARBEJDSGLÆDE [7]

8 ARBEJDSGLÆDE LOYALITET Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Intern benchmarking I figuren til højre ses resultaterne for Arbejdsglæde og Loyalitet for alle skoler/ uddannelsesinstitutioner i MTU 2015, inden for hver af de tre skoletyper SOSU skoler Erhvervsskoler VUC Institutioner ARBEJDSGLÆDE Intern benchmarking I figuren til højre sammenholdes resultatet for Arbejdsglæde med antallet af svar for de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner i MTU SOSU skoler Erhvervsskoler VUC Institutioner ANTAL SVAR [8]

9 LOYALITET Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Intern benchmarking - EEI 2014 (Danmark) I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for ESB-netværket samlet og de tre skoletyper, samt udvalgte resultater fra EEI Erhvervsskoler samlet 3. VUC samlet 4. ESB Netværket samlet 5. EEI DK EEI DK (Offentlig) 7. EEI DK (Privat) 8. EEI DK (Bygge og Anlæg) 9. EEI DK (Handel og service) 10. EEI DK (IT og rådgivning) 11. EEI DK (Kultur og foreninger) 13. EEI DK (Nær. og nydelsesmidler) 14. EEI DK (Offentlig myndighed) 15. EEI DK (Pengeinst. og forsikring) 17. EEI DK (Primær produktion) 18. EEI DK (Sociale foranstaltninger) 19. EEI DK (Sundhedsvæsen) 20. EEI DK (Transport) 21. EEI DK (Undervisning) ARBEJDSGLÆDE [9]

10 Lav MOTIVATION Høj Arbejdsglædesegmentering Arbejdsglædesegmentering Arbejdsglæde handler om at være motiveret i sit arbejde og tilfreds med sit job og sin arbejdsplads. Hvordan den enkelte medarbejders arbejdsglæde er sammensat har betydning for, hvor stor en del af medarbejderens potentiale virksomheder formår at udnytte. Det fulde potentiale udnyttes først, når medarbejdernes arbejdsglæde balancerer og allerbedst, når den er i top. Figuren inddeler medarbejderne i fem forskellige arbejdsglædesegmenter alt efter deres niveau af Tilfredshed og Motivation. Det er fordelagtigt at reducere andelen af medarbejdere med lav eller ubalanceret arbejdsglæde, men udfordringerne ved at hæve medarbejdernes arbejdsglæde er forskellige, alt efter hvilke af de fem segmenter de befinder sig i. På næste side kan du se fordelingen af medarbejderne inden for SOSU, sammenholdt med relevante benchmarks. TILFREDSHEDS- UNDERSKUD LAV ARBEJDS- GLÆDE HØJ ARBEJDS- GLÆDE MOTIVATIONS- UNDERSKUD Lav TILFREDSHED Høj HØJ ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med høj Arbejdsglæde er dem, der billedligt talt kommer fløjtende på arbejde hver dag. De motiveres meget af det, de laver, og er over en bred front godt tilfredse med forholdene omkring deres arbejde. BALANCERET ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med en balanceret Arbejdsglæde udgør typisk den største gruppe i organisationen. De er kendetegnet ved et niveau af Arbejdsglæde, hvor der er en fornuftig balance mellem Motivation og Tilfredshed. TILFREDSHEDSUNDERSKUD Medarbejdere der er motiverede i forhold til det job de udfører, men samtidigt utilfredse med et eller flere forhold omkring deres ansættelse, ofte løn, organisationens omdømme og/eller ledelsen. På sigt kan utilfredsheden føre til at de finder tilsvarende job et andet sted. MOTIVATIONSUNDERSKUD Medarbejderne i dette segment er forholdsvis tilfredse med deres job, men ikke særligt motiverede i forhold til det daglige arbejde og egen udvikling. LAV ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med lav Arbejdsglæde er både demotiverede og utilfredse med deres nuværende arbejdssituation. Den lave arbejdsglæde vil ofte smitte af på medarbejderens adfærd, og mange af disse medarbejdere vil være på udkig efter et andet job. [10]

11 Arbejdsglædesegmentering Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU 2015 Høj arbejdsglæde Balanceret arbejdsglæde Tilfredshedsunderskud Motivationsunderskud Lav arbejdsglæde 5% 34% 34% 6% 20% Erhvervsskoler samlet 7% 37% 30% 8% 18% VUC samlet 5% 38% 32% 9% 17% ESB Netværket samlet 6% 37% 31% 8% 18% Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014) 7% 48% 18% 14% 13% Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU 2015 Høj arbejdsglæde Balanceret arbejdsglæde Tilfredshedsunderskud Motivationsunderskud Lav arbejdsglæde Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 13% [-7] 61% [+12] 11% [-6] 12% [-1] SOSU Nykøbing F 12% 42% 27% 10% 10% SOSU Fyn 8% [-1] 36% [-3] 40% [+3] 7% [-2] 9% [+3] Randers Social- og Sundhedsskole 5% [-2] 44% [-3] 40% [+6] 7% [+1] 5% [-1] SOSU Sjælland 37% [+1] 36% [-3] 4% [-2] 20% [+7] SOPU 26% [-7] 42% [0] 5% [-1] 24% [+10] SOSU C 19% [-26] 31% [+2] 5% [-4] 44% [+33] [11]

12 Lav ENGAGEMENT Høj Loyalitetssegmentering Loyalitetssegmentering Figuren viser, hvordan medarbejderne kan inddeles i grupper ud fra samspillet mellem deres troskab og engagement. På næste side kan du se den konkrete sammensætning af medarbejderne hos SOSU samlet sammenlignet med udvalgte benchmarks. Derudover fremgår sammensætningen for hver uddannelsesinstitution under SOSU. ZAPPERE PÅ-VEJ-VÆK- MEDARBEJDERE KERNEMEDARBEJDERE ILDSJÆLE SOFAMEDARBEJDERE Lav TROSKAB Høj ILDSJÆLE er villige til at yde en ekstra indsats og er stolte af at være ansat på arbejdspladsen. Kombinationen af høj grad af troskab og engagement, gør ildsjælene til meget værdifulde medarbejdere. KERNEMEDARBEJDERE udgør kernen på arbejdspladsen. Har et engagement og troskab, der gør at arbejdet bliver gjort og at der ikke overvejes jobskifte. Den store stabile midtergruppe, der dog har grænseflader til alle andre grupper. ZAPPERE er engagerede i deres arbejde, men har behov for at engagementet holdes intakt, da deres troskab overfor arbejdspladsen er lavt. En positiv arbejdskraft så længe de får udfordringer nok. SOFAMEDARBEJDERE forventer, på trods af, at de er uengagerede i deres arbejde, at være ansat på arbejdspladsen i fremtiden. De er meget trofaste overfor deres job og arbejdspladsen. PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE er sandsynligvis på vej til at forlade arbejdspladsen, da både troskab og engagement er under middel. [12]

13 Loyalitetssegmentering Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU 2015 Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Sofamedarbejdere På-vej-væk-medarbejdere 11% 51% 25% 11% Erhvervsskoler samlet 17% 55% 19% 8% VUC samlet 13% 54% 18% 5% 10% ESB Netværket samlet 15% 54% 20% 9% Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014) 17% 53% 20% 8% Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU 2015 Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Sofamedarbejdere På-vej-væk-medarbejdere SOSU Nykøbing F 27% 53% 15% Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 26% [-15] 59% [+7] 13% [+10] SOSU Fyn 13% [-8] 65% [+5] 17% [+4] 5% [-1] Randers Social- og Sundhedsskole 12% [-7] 59% [-1] 21% [+3] 5% [+3] SOSU Sjælland 7% [-5] 58% [0] 25% [+3] 9% [+4] SOPU 7% [-9] 45% [-13] 38% [+19] 8% [+2] SOSU C 7% [-11] 32% [-31] 31% [+19] 29% [+24] [13]

14 VURDERING Vurdering Hvor skal der sættes ind for at forbedre medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet? Vurdering af Indsatsområder Figuren viser medarbejdernes vurdering af de syv indsatsområder, som påvirker Arbejdsglæde og Loyalitet Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014) Omdømme Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling Effekt på Arbejdsglæde I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medarbejdernes samlede arbejdsglæde. 25% Omdømme 12% Overordnet ledelse 9% Nærmeste leder 5% Samarbejde 36% Det daglige arbejde 3% Løn og ansættelsesforhold 11% Faglig og personlig udvikling Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser medarbejdernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have for Arbejdsglæden. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at vise jer, hvor der bør ske forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. 85 TILPAS VEDLIGEHOLD 80 Samarbejde Nærmeste leder Det daglige arbejde Faglig og personlig udvikling Omdømme Løn og ansættelsesforhold 55 Overordnet ledelse 50 OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Omdømme VEDLIGEHOLD Det daglige arbejde TILPAS Nærmeste leder Samarbejde OBSERVER Overordnet ledelse Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [14]

15 Vurdering Vurdering Omdømme Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede arbejdsglæde. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere området. Prioriteringskortet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte område. For at du kan vide, hvilken placering området har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Omdømme Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Omdømme for. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Omdømme Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014) Omdømme 11. Uddannelsesinstitutionen har et godt image 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter Uddannelsesinstitutionen som et godt sted at være ansat De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Omdømme for SOSU samlet Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Uddannelsesinstitutionen opfattes som udviklingsorienteret 15. Uddannelsesinstitutionen opfattes som en veldrevet organisation [15]

16 VURDERING Omdømme Prioriteringskort for Omdømme 68 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Omdømme, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Omdømme, for SOSU samlet OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 11. Uddannelsesinstitutionen har et godt image 13. Andre opfatter Uddannelsesinstitutionen som et godt sted at være ansat 15. Uddannelsesinstitutionen opfattes som en veldrevet organisation VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 14. Uddannelsesinstitutionen opfattes som udviklingsorienteret OBSERVER [Ingen punkter] [16]

17 Omdømme Omdømme fordelt på SOSU Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 88 [-3] SOSU Nykøbing F 77 Randers Social- og Sundhedsskole 73 [-5] SOSU Fyn 70 [-2] SOSU Sjælland 58 [-6] SOPU 47 [-12] SOSU C 44 [-34] Vurdering Omdømme fordelt på SOSU Omdømme 11. Uddannelsesinstituti onen har et godt image 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter Uddannelsesinstituti onen som et godt sted at være ansat 14. Uddannelsesinstituti onen opfattes som udviklingsorienteret 15. Uddannelsesinstituti onen opfattes som en veldrevet organisation Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 88 [-3] 88 [-3] 88 [-3] 89 [-2] 87 [-1] 86 [-2] SOSU Nykøbing F Randers Social- og Sundhedsskole 73 [-5] 74 [-3] 76 [-4] 69 [-6] 84 [+1] 77 [-2] SOSU Fyn 70 [-2] 68 [-1] 75 [+1] 68 [-4] 67 [-5] 66 [-1] SOSU Sjælland 58 [-6] 57 [-4] [-7] 55 [-8] [-3] 52 [+2] SOPU 47 [-12] 44 [-11] 53 [-12] 44 [-12] 55 [-9] 40 [-11] SOSU C 44 [-34] 47 [-32] 46 [-31] 40 [-38] 56 [-27] 47 [-33] [17]

18 VURDERING Vurdering Overordnet ledelse Overordnet ledelse Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Overordnet ledelse for Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014) Overordnet ledelse 18. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 19. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne 20. Den overordnede ledelse er troværdig 21. Den overordnede ledelses etik og moral Prioriteringskort for Overordnet ledelse TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Overordnet ledelse, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Overordnet ledelse, for OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 18. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger VEDLIGEHOLD 20. Den overordnede ledelse er troværdig 21. Den overordnede ledelses etik og moral TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 19. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne [18]

19 Overordnet ledelse Overordnet ledelse fordelt på SOSU Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 78 [-6] Randers Social- og Sundhedsskole 70 [-3] SOSU Fyn 65 [+2] SOSU Nykøbing F SOSU Sjælland 52 [+4] SOPU 50 [-9] SOSU C 35 [-39] Vurdering Overordnet ledelse fordelt på SOSU Overordnet ledelse 18. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 19. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne 20. Den overordnede ledelse er troværdig 21. Den overordnede ledelses etik og moral Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 78 [-6] 77 [-3] 71 [-9] 82 [-5] 82 [-7] Randers Social- og Sundhedsskole 70 [-3] 73 [0] 63 [-1] 74 [-2] 68 [-8] SOSU Fyn 65 [+2] 63 [+3] 63 [+5] 67 [+2] 68 [0] SOSU Nykøbing F SOSU Sjælland 52 [+4] 51 [+5] 50 [+6] 54 [+4] 52 [0] SOPU 50 [-9] 50 [-8] 44 [-10] 53 [-9] 52 [-11] SOSU C 35 [-39] 34 [-39] 29 [-31] 40 [-39] 37 [-45] [19]

20 Vurdering Vurdering Nærmeste leder Nærmeste leder Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Nærmeste leder for. Vurderingerne er en gennemsnitlig vurdering af alle lederne under SOSU samlet Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014) Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Nærmeste leder Nærmeste leder 25. Min nærmeste leders faglige dygtighed 26. Min nærmeste leders evner som leder 27. Min nærmeste leder er handlekraftig De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Nærmeste leder for SOSU samlet Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Min nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar 29. Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere 30. Min nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer 31. Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog 32. Min nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde 33. Min nærmeste leder følger op på vores resultater i forhold til at nå målene [20]

21 VURDERING Nærmeste leder Prioriteringskort for Nærmeste leder 80 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Nærmeste leder, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Nærmeste leder, for OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 26. Min nærmeste leders evner som leder 29. Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere VEDLIGEHOLD 30. Min nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer TILPAS 25. Min nærmeste leders faglige dygtighed 27. Min nærmeste leder er handlekraftig 28. Min nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar 31. Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog OBSERVER 32. Min nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde 33. Min nærmeste leder følger op på vores resultater i forhold til at nå målene [21]

22 Nærmeste leder Nærmeste leder fordelt på SOSU SOSU Fyn 76 [+2] Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 76 [-7] SOSU Nykøbing F 76 Randers Social- og Sundhedsskole 76 [-5] SOPU 74 [-1] 71 SOSU Sjælland 68 [-8] SOSU C [-10] Vurdering Nærmeste leder fordelt på SOSU Nærmeste leder 25. Min nærmeste leders faglige dygtighed 26. Min nærmeste leders evner som leder 27. Min nærmeste leder er handlekraftig 28. Min nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar 29. Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere 30. Min nærmeste leder er et godt eksempel for organisationen s værdier og normer 31. Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog 32. Min nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde 33. Min nærmeste leder følger op på vores resultater i forhold til at nå målene SOSU Fyn 76 [+2] 77 [0] 73 [0] 78 [+6] 80 [-2] 73 [+1] 77 [-1] 77 [-5] 68 [-2] 69 [-3] Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 76 [-7] 78 [-4] 72 [-11] 76 [-7] 86 [-5] 75 [-8] 74 [-13] 86 [-6] 70 [-4] 75 [-4] SOSU Nykøbing F Randers Social- og Sundhedsskole 76 [-5] 78 [-5] 72 [-6] 76 [-5] 82 [-4] 71 [-8] 76 [-8] 79 [-7] 71 [-3] 74 [-6] SOPU 74 [-1] 74 [0] 73 [-1] 74 [-3] 74 [+1] 66 [+2] 74 [+2] 80 [0] 61 [+1] 64 [-3] SOSU Sjælland 68 [-8] 69 [-6] 67 [-5] 69 [-11] 76 [-2] 67 [-4] 72 [-2] 74 [-1] 61 [-13] 65 [-10] SOSU C [-10] [-14] 56 [-10] 64 [-6] 62 [-16] [-9] 64 [-10] 49 [-12] 52 [-13] [22]

23 VURDERING Vurdering Samarbejde Samarbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Samarbejde for SOSU samlet Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014) Samarbejde 34. Det faglige samarbejde med mine kolleger 35. Klimaet blandt medarbejderne 36. Det sociale samvær Prioriteringskort for Samarbejde Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Samarbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Samarbejde, for SOSU samlet. 84 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 35. Klimaet blandt medarbejderne 36. Det sociale samvær VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 34. Det faglige samarbejde med mine kolleger OBSERVER [Ingen punkter] 76 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [23]

24 Samarbejde Samarbejde fordelt på SOSU SOSU Nykøbing F 84 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 83 [0] SOSU Sjælland 83 [+3] Randers Social- og Sundhedsskole 82 [-1] SOSU Fyn 80 [0] 79 SOPU 77 [-2] SOSU C 72 [-7] Vurdering Samarbejde fordelt på SOSU Samarbejde 34. Det faglige samarbejde med mine kolleger 35. Klimaet blandt medarbejderne 36. Det sociale samvær SOSU Nykøbing F Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 83 [0] 85 [+1] 82 [-1] 82 [0] SOSU Sjælland 83 [+3] 86 [+4] 82 [+2] 80 [+3] Randers Social- og Sundhedsskole 82 [-1] 84 [0] 83 [-2] 79 [-1] SOSU Fyn 80 [0] 83 [+1] 80 [-1] 77 [+1] SOPU 77 [-2] 79 [-2] 76 [-4] 77 [+1] SOSU C 72 [-7] 78 [-5] 70 [-8] 68 [-7] [24]

25 Vurdering Vurdering Det daglige arbejde Det daglige arbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Det daglige arbejde for SOSU samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Det daglige arbejde Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014) Det daglige arbejde 39. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde 40. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 41. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Det daglige arbejde for SOSU samlet Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt 43. På Uddannelsesinstitutionen er vi gode til at dele viden, udveksle erfaringer og sparre fagligt 44. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer 45. Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til Uddannelsesinstitutionens virke 46. Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen på Uddannelsesinstitutionen fungerer tilfredsstillende [25]

26 VURDERING Det daglige arbejde Prioriteringskort for Det daglige arbejde Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Det daglige arbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Det daglige arbejde, for. 90 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 41. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job 42. Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt VEDLIGEHOLD 39. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde 44. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer 45. Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til Uddannelsesinstitutionens virke TILPAS 43. På Uddannelsesinstitutionen er vi gode til at dele viden, udveksle erfaringer og sparre fagligt OBSERVER 40. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 46. Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen på Uddannelsesinstitutionen fungerer tilfredsstillende [26]

27 Det daglige arbejde Det daglige arbejde fordelt på SOSU Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 80 [-3] SOSU Nykøbing F 77 SOSU Fyn 75 [0] Randers Social- og Sundhedsskole 73 [-3] SOSU Sjælland 72 [+1] 69 SOPU 63 [-8] SOSU C 59 [-17] Vurdering Det daglige arbejde fordelt på SOSU Det daglige arbejde 39. Mine 40. Det fysiske arbejdsopgave arbejdsmiljø r og indholdet på af mit arbejde arbejdspladsen 41. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job 42. Arbejdsopgave rne i min afdeling er hensigtsmæssi gt fordelt 43. På Uddannelsesin stitutionen er vi gode til at dele viden, udveksle erfaringer og sparre fagligt 44. Mine arbejdsopgave r giver mig passende udfordringer 45. Mine arbejdsopgave r er meningsfyldte og bidrager til Uddannelsesin stitutionens virke 46. Jeg synes generelt, at skemaplanlæg ningen på Uddannelsesin stitutionen fungerer tilfredsstillende Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 80 [-3] 80 [-5] 85 [+2] 77 [-3] 72 [+2] 78 [+3] 77 [-3] 89 [-1] SOSU Nykøbing F SOSU Fyn 75 [0] 82 [+1] 71 [-1] 68 [-2] 59 [-7] 71 [+2] 78 [+2] 86 [+1] 56 [-11] Randers Social- og Sundhedsskole 73 [-3] 80 [-3] 70 [+1] 67 [-3] 66 [+2] 70 [-1] 78 [0] 86 [0] SOSU Sjælland 72 [+1] 77 [-1] 67 [+8] 69 [-1] [-1] 68 [+4] 73 [-1] 82 [-1] SOPU 63 [-8] 72 [-6] 49 [-8] 61 [-9] 53 [-7] [-3] 65 [-7] 77 [-4] 37 [-28] SOSU C 59 [-17] 68 [-13] 49 [-21] 54 [-19] 46 [-15] 61 [-12] 63 [-12] 50 [-14] [27]

28 VURDERING Vurdering Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Løn og ansættelsesforhold for Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014) Løn og ansættelsesforhold 47. Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder 48. Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, barsel, kantineforhold og andre personalegoder) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder 49. Min tryghed i ansættelsen Prioriteringskort for Løn og ansættelsesforhold 70 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Løn og ansættelsesforhold, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Løn og ansættelsesforhold, for OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 47. Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder VEDLIGEHOLD 48. Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, barsel, kantineforhold og andre personalegoder) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder TILPAS 49. Min tryghed i ansættelsen OBSERVER [Ingen punkter] [28]

29 Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold fordelt på SOSU Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 75 [-4] SOSU Nykøbing F 71 Randers Social- og Sundhedsskole 68 [-2] SOSU Fyn 63 [-4] 57 SOSU Sjælland 54 [-6] SOPU 48 [-8] SOSU C 46 [-17] Vurdering Løn og ansættelsesforhold fordelt på SOSU Løn og ansættelsesforhold 47. Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder 48. Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, barsel, kantineforhold og andre personalegoder) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder 49. Min tryghed i ansættelsen Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 75 [-4] 59 [-3] 84 [-3] 81 [-4] SOSU Nykøbing F Randers Social- og Sundhedsskole 68 [-2] 57 [-7] 75 [+1] 69 [-1] SOSU Fyn 63 [-4] 52 [-2] 67 [-2] 68 [-8] SOSU Sjælland 54 [-6] 45 [-7] 56 [-5] [-7] SOPU 48 [-8] 32 [-13] 47 [-9] 66 [-1] SOSU C 46 [-17] 32 [-17] 46 [-20] 62 [-12] [29]

30 VURDERING Vurdering Faglig og personlig udvikling Faglig og personlig udvikling Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Faglig og personlig udvikling for SOSU samlet Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014) Faglig og personlig udvikling 50. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling 51. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får 52. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job Prioriteringskort for Faglig og personlig udvikling Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Faglig og personlig udvikling, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Faglig og personlig udvikling, for. 68 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 50. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling TILPAS 52. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job OBSERVER 51. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får 58 OBSERVER Lav 51 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [30]

31 Faglig og personlig udvikling Faglig og personlig udvikling fordelt på SOSU Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 79 [-3] Randers Social- og Sundhedsskole 74 [0] SOSU Nykøbing F 74 SOSU Fyn 69 [-1] 63 SOSU Sjælland 63 [-5] SOPU 55 [-3] SOSU C 52 [-15] Vurdering Faglig og personlig udvikling fordelt på SOSU Faglig og personlig udvikling 50. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling 51. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får 52. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 79 [-3] 83 [-3] 75 [-3] 79 [-4] Randers Social- og Sundhedsskole 74 [0] 75 [-3] 71 [+2] 75 [-1] SOSU Nykøbing F SOSU Fyn 69 [-1] 72 [-2] 64 [0] 71 [-1] SOSU Sjælland 63 [-5] 66 [-4] 57 [-8] 65 [-4] SOPU 55 [-3] 58 [-5] 51 [0] 57 [-2] SOSU C 52 [-15] 55 [-17] 47 [-13] 53 [-17] [31]

32 Lav TILTRÆKNING Høj Employer Branding Employer Branding Employer Branding handler om evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Figuren baserer sig på medarbejdernes vurdering af Uddannelsesinstitutionens evne til at fastholde og tiltrække kolleger. Figuren på næste side viser hvor mange procent af medarbejderne der ligger i de forskellige kategorier. er derfor ikke placeret entydigt i en kategori, men vil have en andel af medarbejdere, placeret i hver af de forskellige kategorier. EKSTERNT EMPLOYER BRAND SVAGT EMPLOYER BRAND MAINSTREAM EMPLOYER BRAND STÆRKT EMPLOYER BRAND INTERNT EMPLOYER BRAND Lav FASTHOLDELSE Høj STÆRKT EMPLOYER BRAND God evne til at tiltrække arbejdskraft, kombineret med evnen til at fastholde medarbejderne, giver et stærkt employer brand. MAINSTREAM EMPLOYER BRAND Medarbejderne oplever en middel evne til såvel at tiltrække som at fastholde medarbejdere. EKSTERNT EMPLOYER BRAND Evnen til at tiltrække medarbejdere ligger højt, hvorimod evnen til at fastholde medarbejdere mangler. Kan være et bevist valg, hvis man som arbejdsplads hele tiden er i stand til at tiltrække og indsluse nye, kvalificerede medarbejdere. INTERNT EMPLOYER BRAND Evnen til at fastholde medarbejdere ligger højt, hvorimod evnen til at tiltrække medarbejdere mangler. Organisationer, der er gode til fastholdelse, har mindre brug for at synliggøre og markedsføre sig selv på jobmarkedet. SVAGT EMPLOYER BRAND Begge dimensioner ligger lavt. Medarbejderen vurderer både evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere lavt. Organisationer der typisk har en svær personale situation. [32]

33 Employer Branding Medarbejdernes vurdering af Uddannelsesinstitutionens employer brand Stærkt employer brand Mainstream employer brand Eksternt employer brand Internt employer brand Svagt employer brand 20% 9% 27% 43% Erhvervsskoler samlet 24% 16% 10% 4% 45% VUC samlet 23% 14% 14% 4% 45% ESB Netværket samlet 23% 15% 14% 45% Medarbejdernes vurdering af Uddannelsesinstitutionens employer brand Stærkt employer brand Mainstream employer brand Eksternt employer brand Internt employer brand Svagt employer brand Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 62% 14% 16% 4% 4% SOSU Nykøbing F 34% 10% 24% 30% SOSU Fyn 25% [-10] 8% [-7] 33% [+12] 32% [+9] Randers Social- og Sundhedsskole 15% [-19] 12% [+2] 46% [+4] 26% [+12] SOSU C 8% [-51] 6% [-4] 24% [+8] % [+47] SOPU 5% [-10] 8% [-7] 21% [-2] 65% [+22] [33]

34 Udviklingssamtaler Udbredelse af udviklingssamtaler Ja Nej, da jeg ikke har været ansat i 12 endnu Nej ESB Netværket samlet 72% 9% 18% Erhvervsskoler samlet 73% 10% 17% VUC samlet 70% 10% 20% SOSU skoler samlet 74% 6% 20% SOSU Sjælland 92% [+3] 5% [-2] SOPU 80% [+19] 4% [-4] 17% [-14] Randers Social- og Sundhedsskole 74% [-8] 8% [0] 18% [+8] SOSU Fyn 59% [-12] 7% [+3] 33% [+8] SOSU Nykøbing F 38% 5% 57% Medarbejdernes vurdering af udbyttet og opfølgningen på udviklingssamtaler 55. Jeg får et godt udbytte af min(e) udviklingssamtale(r) 56. Der bliver fulgt op på de aftaler, som er indgået i forbindelse med min(e) udviklingssamtale(r) ESB Netværket samlet 59 Erhvervsskoler samlet 59 VUC samlet SOSU Sjælland 58 [-12] 56 [-13] SOPU 56 [+7] 49 [-8] Randers Social- og Sundhedsskole 71 [+7] 73 [+5] SOSU Fyn 63 [-7] [-8] SOSU Nykøbing F [34]

35 Tema: Arbejdstid Er du omfattet af de nye arbejdstidsregler/lov 409? Ja Nej Ved ikke ESB Netværket samlet 53% 24% 23% Erhvervsskoler samlet 46% 26% 27% VUC samlet 63% 21% 16% SOSU skoler samlet 70% 20% 9% SOPU 72% 18% 10% Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 70% 26% 5% SOSU Nykøbing F 66% 22% 12% Medarbejdernes vurdering af arbejdstid 131. Jeg har et godt kendskab til skolens pædagogisk didaktiske grundlag? 137. I hvilken grad er forberedelsesfaciliteter ne i dit område i orden (forberedelsesrum, borde, stole, reoler og it)? 140. I hvilken grad får du afklaret tvivlsspørgsmål i forhold til ny arbejdstid/lov 409? ESB Netværket samlet Erhvervsskoler samlet VUC samlet SOPU Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SOSU Nykøbing F [35]

36 Tema: Arbejdstid Er der etableret teams i din afdeling? Ja Nej Ved ikke ESB Netværket samlet 89% 7% 4% Erhvervsskoler samlet 89% 7% 4% VUC samlet 89% 7% 5% SOSU skoler samlet 89% 6% 5% SOPU 95% Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 95% 4% SOSU Nykøbing F 61% 21% 18% Medarbejdernes vurdering af teamstruktur 136. I hvilken grad vurderer du, at teamstruktur styrker kvaliteten af dit arbejde ESB Netværket samlet 62 Erhvervsskoler samlet VUC samlet SOPU 71 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 79 SOSU Nykøbing F 83 [36]

37 Vurdering Tema: Mellemledelse Mellemledelse Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Mellemledelse for SOSU samlet Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Vurderingerne er en gennemsnitlig vurdering af alle mellemlederne under Mellemledelsens evne til at træffe de rigtige beslutninger 23. Mellemledelsens evne til at informere og indgå i dialog 24. Mellemledelsen er troværdig Medarbejdernes vurdering af mellemledelse 22. Mellemledelsens evne til at træffe de rigtige beslutninger 23. Mellemledelsens evne til at informere og indgå i dialog 24. Mellemledelsen er troværdig ESB Netværket samlet Erhvervsskoler samlet VUC samlet Randers Social- og Sundhedsskole SOSU Fyn SOSU Nykøbing F SOSU Sjælland [37]

38 Tabeller [1] Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark EEI Undervisning Svarprocent 88% 89% 83% 87% RESULTATOMRÅDER Arbejdsglæde Tilfredshed Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder på Uddannelsesinstitutionen? Forestil dig det perfekte sted at være medarbejder. Hvor tæt på dette ideal er Uddannelsesinstitutionen? Motivation Jeg føler mig motiveret i mit arbejde Jeg ser altid frem til at gå på arbejde Loyalitet Troskab Jeg ønsker at være ansat på Uddannelsesinstitutionen om 2 år Jeg leder sjældent efter andre job Jeg vil anbefale andre at søge job på Uddannelsesinstitutionen Engagement Jeg kommer ofte med forslag til forbedringer i relation til mit arbejde Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra, når der skal løses nye opgaver og når der opstår problemer Jeg udviser begejstring for min arbejdsplads og mine arbejdsopgaver Arbejdsglædesegmentering Høj arbejdsglæde 5% 7% 5% 6% 7% 8% Balanceret arbejdsglæde 34% 37% 38% 37% 48% 45% Tilfredshedsunderskud 34% 30% 32% 31% 18% 20% Motivationsunderskud 6% 8% 9% 8% 14% 16% Lav arbejdsglæde 20% 18% 17% 18% 13% 11% Loyalitetssegmentering Ildsjæle 11% 17% 13% 15% 17% 17% Kernemedarbejdere 51% 55% 54% 54% 53% 53% Zappere 25% 19% 18% 20% 20% 21% Sofamedarbejdere 1% 2% 5% 3% 2% 2% På-vej-væk-medarbejdere 11% 8% 10% 9% 8% 8% Employer Branding Stærkt employer brand 20% 24% 23% 23% Mainstream employer brand 9% 16% 14% 15% Eksternt employer brand 27% 10% 14% 14% Internt employer brand 2% 4% 4% 3% Svagt employer brand 43% 45% 45% 45% INDSATSOMRÅDER Omdømme Uddannelsesinstitutionen har et godt image Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat Andre opfatter Uddannelsesinstitutionen som et godt sted at være ansat Uddannelsesinstitutionen opfattes som udviklingsorienteret Uddannelsesinstitutionen opfattes som en veldrevet organisation [38]

39 Tabeller [2] Erhvervsskoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark EEI Undervisning Overordnet ledelse Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne Den overordnede ledelse er troværdig Den overordnede ledelses etik og moral Nærmeste leder Min nærmeste leders faglige dygtighed Min nærmeste leders evner som leder Min nærmeste leder er handlekraftig Min nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere Min nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog Min nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde Min nærmeste leder følger op på vores resultater i forhold til at nå målene Samarbejde Det faglige samarbejde med mine kolleger Klimaet blandt medarbejderne Det sociale samvær Det daglige arbejde Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt På Uddannelsesinstitutionen er vi gode til at dele viden, udveksle erfaringer og sparre fagligt Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til Uddannelsesinstitutionens virke Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen på Uddannelsesinstitutionen fungerer tilfredsstillende Løn og ansættelsesforhold Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, barsel, kantineforhold og andre personalegoder) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder Min tryghed i ansættelsen Faglig og personlig udvikling Mine muligheder for faglig og personlig udvikling Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job [39]

40 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning Vurderinger I spørgeskemaet har medarbejderne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra 0 til 100. Hvis en medarbejder har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot arbejdsglæden og loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte områder er for medarbejderne. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede arbejdsglæde og loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og arbejdsglæden, kan man udlede, at området er af stor betydning for medarbejderen. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre medarbejdernes arbejdsglæde: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og arbejdsglæden, vil højere vurdering af området også medføre øget arbejdsglæde. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medarbejderne, og som har størst betydning for deres arbejdsglæde. OMDØMME OVERORDNET LEDELSE Hvor skal vi starte? NÆRMESTE LEDER SAMARBEJDE DET DAGLIGE ARBEJDE LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING [40]

41 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de syv områder: Omdømme, Overordnet ledelse, Nærmeste leder, Samarbejde, Det Daglige Arbejde, Løn- og ansættelsesforhold samt Faglig og personlig udvikling. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnede arbejdsglæde og loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER [41]

42

43

44 Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK-8000 Århus C T W

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 83% (1626/1963) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 84% (2245/2685) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 85% (4566/5396) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (61 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 84% (882/1047) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 86% (125/146) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (157 besvarelser ud af 185 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% (332 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (267 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937)

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (59 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 87% (398 besvarelser ud af 458 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater Roskilde Tekniske Skole Erhvervsskoler

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 76% (45 besvarelser ud af 59 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 85% (494/5) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (4 besvarelser ud af 531 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (4 besvarelser ud af 526 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83% ESB MTU 2007 Juni 2007 ESB-netværket Benchmarkrapport Svarprocent: 83% Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, Medarbejdertyper,

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 92% (455/497) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Personvognsmekaniker Svarprocent: 31% (16 besvarelser ud af 52 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsmåling Center for Dagtilbud og Skoler. Fortroligt. Helsingør Kommune. Svarprocent: 79% (1357/1727)

Trivselsmåling Center for Dagtilbud og Skoler. Fortroligt. Helsingør Kommune. Svarprocent: 79% (1357/1727) Trivselsmåling 13 13 Svarprocent: 79% (1357/17) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Learnmark Horsens Svarprocent: 33% (121 besvarelser ud af 362 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 170 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 170 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 otel- og Restaurantskolen Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 49% (52 besvarelser ud af 129 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere