System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug"

Transkript

1 System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug Tilsigtet brug: VACUETTE blodprøveglas, prøvetagningsholdere og kanyler. Samlet er disse dele beregnet til venøs blodprøvetagning. VACUETTE rørene bruges til prøvetagning, transport og som primærrør til analyse af serum, plasma og fuldblod i kliniske laboratorier. Produktbeskrivelse: VACUETTE rør er plastrør med et prædefineret vakuum til eksakt trækvolumen. De er udstyret med en VACUETTE sikkerhedsprop (se tabellen nedenfor) med farvekode. Rørene, koncentrationen af tilsætninger hhv. de flydende tilsætningers voluminer og deres tolerancegrænser svarer til krav og anbefalinger i den internationale standard ISO 6710 (EN 14820) "Engangsbeholdere til venøs blodprøvetagning: Single-use containers for venous blood specimen collection" og CLSI-retningslinjer. Valget af tilsætning rør afhænger af analysemetoden. Oplysningerne fra reagensproducenten og/eller producenten af de analyseapparater, som testene udføres på, skal overholdes. Rørene er sterile indvendig. VACUETTE sikkerhedsprop med farvekoder Rørtype/tilsætning Sikkerhedsproppens farve Ringskivens farve Rør uden tilsætning Z Uden tilsætning hvid sort Koagulationsrør 9NC koagulation, natriumcitrat 3,2% lyseblå sort 9NC koagulation, natriumcitrat 3,8% lyseblå sort CTAD lyseblå gul Serumrør Z serum, koagulationsaktivator rød sort Z serumsep., koagulationsaktivator rød gul Z serumgranulat, koagulationsaktivator rød rød Heparinrør LH Lithium-heparin grøn sort LH Lithium-heparin, sep. grøn gul AH Ammonium-heparin grøn sort NH Natrium-heparin grøn sort EDTA-rør (hæmatologi) K2E K2EDTA (også immunhæmatologi) lilla sort K3E K3EDTA (også immunhæmatologi) lilla sort EDTA-rør (molekylærdiagnostik, virus-titter bestemmelse) K2E K2EDTA lilla sort K2E K2EDTA sep. lilla gul Glukoserør FE natriumfluorid/edta (K2E/K3E) grå sort FX natriumfluorid/kaliumoxalat grå sort LH Lithium-heparin og iodacetat grå sort FH natriumfluorid/natrium-heparin grå sort GLUCOMEDICS grå rød Rør til forligelighedstest Z Koagulationsaktivator lyserød sort K3E K3EDTA lyserød sort Rør til blodtypebestemmelse ACD-B gul sort ACD-A gul sort CPDA gul sort Rør til sporstoffer NH Natrium-heparin mørkeblå sort Z Koagulationsaktivator mørkeblå sort SR-rør (IFU ) Rør til homocystein bestemmelse Bufret natriumcitrat/citronsyre-opløsning hvid rød (Rør med en hvid ringskive i proppen har et mindre trækvolumen: 1 ml eller 2 ml) Rev /7

2 VACUETTE koagulationsrør og VACUETTE CTAD-rør VACUETTE koagulationsrør indeholder en bufret trinatriumcitratopløsning. Der fås citratkoncentrationer på 0,109 mol/l (3,2 %) eller 0,129 mol/l (3,8 %). Valget af koncentration afhænger af laboratoriernes politikker. Blandingsforholdet er: 1 del citratopløsning til 9 dele blod. VACUETTE CTAD rør indeholder ud over den bufrede trinatriumcitratopløsning desuden theophyllin, adenosin og dipyridamol. VACUETTE koagulationsrør og CTAD-rør egner sig til undersøgelse af koagulationsparametre. VACUETTE serumrør All VACUETTE serumrør er belagt med mikroskopiske silicapartikler, der aktiverer koagulationsprocessen, når rørene vendes forsigtigt. VACUETTE serumseparationsrør indeholder en barrieregel i bunden af røret. Denne gels massefylde ligger mellem blodkoagel og serum. Under centrifugering vandrer denne gel op mellem serum og blodkoagel og danner en stabil barriere, der separerer serum fra fibrin og celler. Serum kan herefter aspireres direkte fra selve prøvetagningsglasset uden at skulle overføres til et andet rør. VACUETTE serumgranulatrør indeholder polystyrengranulat i bunden af røret. Dette granulats massefylde ligger mellem blodkoagel og serum. Under centrifugering danner granulatet et gennemtrængeligt skillelag mellem serum og blodkoagel. VACUETTE serumrør egner sig til bestemmelse af rutineparametre i klinisk kemi, hormoner og TDM. TDM blev delvist testet i gelrør. (For yderligere oplysninger herom henvises der til studierne på VACUETTE heparinrør Rørets inderste side er coatede med lithium-heparin, ammonium-heparin eller natrium-heparin. Antikoagulansets heparin aktiverer antithrombiner, blokerer koagulationskaskaden og producerer en fuldblods-/plasmaprøve, som gør det ideel til hurtig analyse og analyse af blod fra patienter under antikoagulansbehandling. VACUETTE Lithium-heparin-separationsrør indeholder en barrieregel i røret. Massefylden af dette materiale er mellem blodceller og plasma. Under centrifugering vandrer denne gel op mellem plasma og blodceller og danner en stabil barriere. Plasma kan aspireres direkte fra prøvetagningsglasset, så det ikke er nødvendigt at overføre det manuelt til en anden beholder. VACUETTE heparinrør bruges til bestemmelse af rutineparametre i klinisk kemi i plasma. Lithium-bestemmelser kan ikke foretages med VACUETTE lithium-heparinrør. Ammonium-bestemmelser kan ikke foretages med VACUETTE ammonium-heparinrør. Natrium-bestemmelser kan ikke foretages med VACUETTE natriumheparinrør. VACUETTE EDTA-rør VACUETTE K2EDTA-rør bruges til undersøgelse af fuldblod inden for hæmatologi. EDTA-rør kan også bruges til rutinemæssig immunhæmatologiske undersøgelser, f.eks. ABO-blodtypebestemmelse, rhesusblodtypebestemmelse, antistofscreeninger, undersøgelse af virusmarkør i screeninglaboratorier og til molekylærdiagnostik. Rørets inderste side er belagt med K2EDTA eller K3EDTA. Røret fås også med en 8 % EDTA-opløsning. EDTA binder calciumioner og blokerer dermed koagulationskaskaden. Blodudstrygning bør foretages senest 3 timer efter blodprøvetagning. VACUETTE EDTA-rør bruges til undersøgelse af fuldblod i kliniske hæmatologilaboratorier inden for 24 timer ved stuetemperatur. VACUETTE K2EDTA separationsrør bruges til at undersøge plasma ved molekylærdiagnostik og virus-titterbestemmelse. VACUETTE glukoserør VACUETTE glukoserør fås med forskellige tilsætninger. Rørene indeholder antikoagulans og stabilisator. EDTA og natriumfluorid/kaliumoxalat og natriumfluorid/natrium-heparin og natriumfluorid/lithium-heparin og lithiumheparin/iodacetat. VACUETTE glukoserør egner sig til analyse af blodsukker inden for 48 timer. Se vejledningen til testsættet for valg af rør til laktatanalyse. VACUETTE GLUCOMEDICS-rør VACUETTE GLUCOMEDICS-rør bruges til at stabilisere blodsukkeret in-vivo i fuldblod og/eller plasma i op til 24 timer lige efter blodprøveudtagning. VACUETTE GLUCOMEDICS-rør er sterile plastevakuerede rør til engangsbrug med VACUETTE -sikkerhedshætter med tilsætning af en blanding af Na 2 EDTA, natriumfluorid, citronsyre og natriumcitrat. Resultaterne skal ganges med faktor 1,16 for at kompensere for fortyndingen med tilsætningen. I visse situationer kan faktoren påvirkes af naturlige, fysiologiske udsving Rev /7

3 VACUETTE rør til forligelighedstest VACUETTE rør til forligelighedstest fås i to forskellige versioner. Det ene rør indeholder en koagulationsaktivator, som bruges til forligelighedstest med serum, mens det andet rør indeholder K3EDTA, der bruges forligelighedsprøver i fuldblod. Anvendelsesområdet er forligelighedstest. VACUETTE rør til blodtypebestemmelse VACUETTE rør til blodtypebestemmelse fås med de 2 tilsætninger ACD-A, ACD-B (Acid Citrate Dextrose) eller med en CPDA-opløsning (Citrate Phosphate Dextrose Adenin). VACUETTE rør til blodtypebestemmelse bruges til bestemmelse af blodtyper eller cellekonservering. Cellerne inde i rørene er stabile, så længe de er i den tilsvarende blodpose. (Med ACD normalt i 21 dage ved 4 C og CPDA i 35 dage ved 4 C) VACUETTE rør til sporstoffer VACUETTE rør til sporstoffer indeholder natrium-heparin eller koagulationsaktivator og bruges til undersøgelse af sporstoffer. VACUETTE natrium-heparinrør til sporstoffer, øvre kontaminationsgrænser (ppb) Ag Sølv < 1,0 *1 Mn Mangan < 1,0 *1 Al Aluminium < 2,6 Mo Molybdæn < 1,0 *1 As Arsen < 1,0 *1 Ni Nikkel < 1,0 *1 Ba Barium < 1,0 *1 Pb Bly < 0,2 *1 Be Beryllium < 1,0 *1 Se Selen < 1,0 *1 Bi Bismut < 1,3 Sb Antimon < 1,0 *1 Cd Kadmium < 0,2 *1 Sn Tin < 1,0 *1 Cr Krom < 1,0 *1 Te Tellur < 1,0 *1 Co Kobolt < 1,0 *1 Th Thorium < 1,0 *1 Cu Kobber < 1,0 *1 Tl Thallium < 0,2 *1 Hg Kviksølv < 0,2 *1 U Uran < 1,0 *1 I Iod < 1,0 *1 Zn Zink < 2,9 Li Lithium < 1,0 *1 1 registreringsgrænse for ICP-MS VACUETTE rør til homocysteinbestemmelse VACUETTE rør til homocysteinbestemmelse indeholder en bufret natriumcitrat/citronsyre-opløsning (ph=4,2) for at stabilisere homocystein i fuldblod. Kontrollér under prøvetagning, at røret fyldes korrekt (til markeringen). Vend forsigtigt rørene 5-10 gange umiddelbart efter prøvetagningen, så blod og tilsætning blandes korrekt. Analyseresultatet for homocystein-koncentrationen skal ganges med faktor 1,11 for at kompensere for fortyndingen med citrat. I visse situationer kan faktoren påvirkes af naturlige, fysiologiske udsving. Ikke egnet til enzymatiske testmetoder. Prøveevalueringerne har vist, at der ikke altid er kompatibilitet. Derfor skal der testes for prøvekompatibilitet inden anvendelse. Manglende kompatibilitet kan medføre forkerte eller ugyldige analyseresultater. For yderligere oplysninger henvises der til - under afsnittet om homocystein-rør. I visse situationer kan faktoren påvirkes af naturlige, fysiologiske udsving. VACUETTE Forholdsregler/forsigtighedsregler 1. Rørene må ikke anvendes, hvis de indeholder fremmedlegemer! 2. Alle biologiske prøver og tilbehør til blodprøvetagning (f.eks. lancetter, kanyler, luer-adaptere og blodprøvetagningssæt) skal håndteres i henhold til gældende politikker og bestemmelser. 3. Søg passende lægehjælp i tilfælde af eksponering for biologiske prøver (f.eks. i tilfælde af stikskader), da der er risiko for overførsel af HIV (AIDS), viral hepatitis eller andre blodbårne patogener. 4. Bortskaf al tilbehør til blodprøvetagning i beholdere til biologisk farligt affald, der er godkendt til dette formål. 5. Overførsel af en prøve fra en sprøjte til et rør anbefales ikke. Yderligere håndtering af kanyler øger risikoen for tilskadekomst ved nålestik. Desuden er der fare for, at der dannes overtryk i røret, når sprøjtens stempel trykkes ind, hvilket kan medføre, at proppen utilsigtet åbnes og medføre fare for infektion. Brug af en sprøjte til at overføre blod kan også medføre, at rør over- eller underfyldes, hvilket resulterer i et forkert forhold mellem blod og tilsætning og potentielt forkerte analyseresultater. 6. Hvis der tages blodprøver via intravenøst drop, skal du sikre, at droppet skylles rent for IV-opløsningen, inden du begynder at fylde blodprøveglassene. Dette er afgørende for at undgå fejlagtige laboratoriedata på grund af kontamination med intravenøs væske 7. Anvend ikke rør med lithium-iodacetat, hvis de bliver belagt med en gul film på rørets inderside. 8. Alle flydende konserveringsmidler og antikoagulanter er farve- og lugtløse (undtagelse: CPDA-rør indeholder en gullig væske). Anvend ikke disse rør, hvis de er misfarvede eller indeholder bundfald. 9. Anvend ikke rør efter udløbsdatoen. Opbevaring Opbevar rør ved 4-25 C (40-77 F). BEMÆRK! Må ikke udsættes for direkte sollys. Overskridelse af den maks. anbefalede opbevaringstemperatur kan forringe rørenes kvalitet (f.eks. vakuumtab, udtørring af flydende tilsætninger, misfarvning osv.) Rev /7

4 Begrænsninger 1. Se analyseapparatets brugsanvisningen vedrørende det rigtige prøvemateriale, korrekt opbevaring af prøverne samt stabilitet. 2. Heparinplasma skal separeres fra celler inden for 2 timer, enten vha. centrifugering med gelrør eller ved at overføre plasma til en anden beholder, hvis der ikke anvendes gelrør. 3. En prøvekompatibilitet med VACUETTE homocystein-testrør er i visse tilfælde (f.eks. ved enzymatiske metoder) ikke givet. Kontrollér kompatibiliteten inden anvendelse. Hvis der ikke er prøvekompatibilitet, kan det medføre forkerte eller ugyldige analyseresultater. For yderligere oplysninger henvises der til - under afsnittet om homocystein-rør. 4. Der er allerede testet mange TDM'er. Der henvises til studierne på 5. Bestemmelse af vitamin D3 vha. HPLC kan ikke uindskrænket gennemføres i alle gelrør. 6. Normale serumrør er ikke egnet til undersøgelse af sporstoffer, f.eks. Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, I, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, Sn, Te, Th, Tl, U, Zn. Blodprøvetagning og håndtering LÆS HELE DETTE DOKUMENT, INDEN DER FORETAGES VENEPUNKTUR. Nødvendigt udstyr til blodprøvetagningen. Kontrollér, at følgende materialer er tilgængelige, inden der udføres venepunktur: 1. Alle nødvendige rør, identificeret til størrelse, trækvolumen og tilsætning. 2. Engangshandsker og personligt beskyttelsesudstyr 3. Etiketter til positiv patientidentifikation af prøverne. 4. Kanyler og holdere til blodprøvetagning. BEMÆRK! VACUETTE blodprøvekanyler er optimalt tilpasset til blodprøvetagningsholdere fra Greiner Bio-One. Anvendelse af holdere fra andre producenter sker udelukkende på brugerens ansvar. 5. Spritserviet til rensning af prøvetagningsstedet 6. Stasebånd 7. Selvklæbende plaster eller bandage. 8. Kanyleaffaldsboks til sikker bortskaffelse af brugt materiale. Anbefalet prøvetagningsrækkefølge: (Litteratur: CLSI H3-A6) 1 Blodkulturrør/rør uden tilsætning 2 Koagulation* 3 Serum/serumseparation 4 Heparin/heparinseparation 5 EDTA 6 Glukose 7 Andet *Kun egnet til rutineundersøgelser (PT og appt), når det prøvetages først. BEMÆRK! Hvis blodkulturrør ikke er påkrævet, anbefaler Greiner Bio-One rør uden tilsætning. BEMÆRK! Følg altid stedets protokol for prøvetagningsrækkefølge. Undgåelse af tilbagestrømning De fleste blodprøverør indeholder kemiske tilsætninger. Derfor er det vigtigt at forhindre en potentiel tilbagestrømning fra røret, da dette kan medføre risiko for patienten. Træf følgende forholdsregler for at forhindre tilbagestrømning fra røret i patientens arm: 1. Placér patientens arm skråt nedad. 2. Hold røret, så proppen vender opad. 3. Løsn stasebåndet, så snart blodet begynder at løbe ned i røret. 4. Kontrollér, at indholdet i røret ikke rør proppen eller bunden af kanylen under venepunktur. Frysning/optøning Alle gelrør kan fryses ned til -70 C for kortvarig opbevaring (f.eks. transport). Det anbefales at opbevare prøverne i køleskabet i 2 timer inden nedfrysning. Nedfrys centrifugerede gelrør lodrette i et åbent metalstativ ved -20ºC i 2 timer. Rørene kan blive ved -20 C eller overføres til -70 C. Det anbefales at optø ved stuetemperatur eller i køleskab. Bland prøven grundigt inden analyse. For at opnå et perfekt ren heparinplasma, skal optøede prøver afmåles og centrifugeres. Til langvarig opbevaring anbefales det at bruge særlige kryobeholdere. Det anbefales, at brugere fastlægger deres egen frysningsprotokol. Store højder Ved prøvetagning i store højder (1500 m) anbefaler vi specielle rør beregnet til store højder. Vakuummet i disse rør kompenserer for det lave ydre tryk Rev /7

5 Teknik for venepunktur FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR KONTAKT MED BLODET SKAL DER BÆRES HANDSKER UNDER BLODPRØVETAGNING OG ARBEJDE MED BLODPRØVERØR. 1. Vælg det eller de nødvendige rør til den påkrævede prøve. 2. Fjern hætten på kanylens ventildel. 3. Skru kanylen ind i holderen. Kontrollér, at kanylen sidder fast og ikke kan løsne sig under brug. 4. Anvend stasebånd efter behov (maks. 1 minut) 5. Klargør venepunkturstedet med et egnet antiseptisk middel. VENEPUNKTUROMRÅDET MÅ IKKE PALPERES EFTER RENSNING. 6. Placér patientens arm skråt nedad. 7. Fjern beskyttelseshætten på kanylen. Udfør venepunkturen, MENS ARMEN PEGER NEDAD OG PROPPEN PÅ RØRET VENDER OPAD. 8. Tryk røret ind i holderen, indtil kanylen trænger helt igennem proppens gummimembran. Centrér rør i holderen, når hætten penetreres, for at undgå penetration af sidevæggen og efterfølgende tab af vakuum. 9. FJERN STASEN, SÅ SNART DER SES BLOD I RØRET. INDHOLDET AF RØRET MÅ IKKE KOMME I KONTAKT MED HÆTTEN ELLER ENDEN AF KANYLEN UNDER PROCEDUREN. Hold altid røret på plads ved hjælp af tommelfingeren, indtil det er helt fyldt. BEMÆRK! Der kan i nogle tilfælde løbe blod ud ved kanylens gummibeskyttelse. Træf almindelige forholdsregler for at minimere eksponeringsrisikoen. Hvis blodet ikke begynder at løbe, eller hvis blodet holder op med at løbe, før røret er fyldt korrekt, anbefales følgende for at opnå tilfredsstillende blodprøvetagning: a) Pres røret fremad, indtil kanylen trænger helt igennem hætten på røret. Hold altid røret på plads ved hjælp af tommelfingeren, indtil det er helt fyldt. b) Kontrollér, at kanylen er placeret korrekt i venen. c) Hvis blodet ikke begynder at løbe, skal røret i holderen fjernes og et nyt isættes. d) Hvis det nye rør ikke trækker, skal kanylen fjernes og kasseres. Gentag proceduren fra punkt Når det første røret er fyldt og blodet holder op med at løbe, tages det forsigtigt ud af holderen. 11. Placér efterfølgende rør i holderen, og perforér membranen for at få blodet til at løbe. Fyld rør uden tilsætninger inden rør med tilsætninger. Se den anbefalede prøvetagningsrækkefølge. 12. Vend forsigtigt rørene umiddelbart efter prøvetagningen, så blod og tilsætning blandes korrekt. Vend det fyldte rør på hovedet, og vend det tilbage i lodret stilling. Dette er én komplet vending. BEMÆRK! Rørene må ikke rystes. Kraftig rystelse kan medføre skumdannelse og hæmolyse. Utilstrækkelig eller forsinket blanding i serumrør kan medføre forsinket koagulation. I rør med antikoagulanter kan utilstrækkelig blanding medføre trombocytsammenklumpning, koagulation og/eller ukorrekte analyseresultater. 13. Så snart blodet stopper med at løbe i det sidste rør, skal du fjerne røret og derefter kanylen fra venen, idet du trykker på punkturstedet med en tør, steril vattampon, indtil blødningen stopper. Når blodet koagulerer, kan du evt. sætte et hæfteplaster på. BEMÆRK! Efter venepunktur kan der være overskydende blod i hætten på røret. Træf forholdsregler under håndtering af rør for at undgå kontakt med dette blod. En prøvetagningsholder kontamineret med blod anses som smittefarlig og skal bortskaffes med det samme. 14. Bortskaf brugte kanyler sammen med holderne i dertil indrettede affaldsbokse. LUK IKKE KANYLERNE IGEN! Dette kan medføre risiko for nålestik og fare for infektion. Det er laboratoriets ansvar at kontrollere, at skift af rør ikke har nogen signifikant indflydelse på analyseresultaterne fra patientprøverne. BEMÆRK! Rør, især serumrør, skal opbevares stående Rev /7

6 Centrifugering Kontrollér, at rørene er placeret korrekt i centrifugeindsatsen. Hvis de ikke sidder korrekt, kan det medføre, at VACUETTE -sikkerhedsproppen løsner sig fra røret. BEMÆRK! VACUETTE serumrør bør først centrifugeres 30 minutter efter, at blodprøven er taget, så efterkoagulation (fibrindannelse i serum) undgås. Dette kan medføre kontamination af analyseapparatet og ukorrekte analyseresultater. Blod fra patienter i antikoagulantbehandling eller patienter med blødningsforstyrrelser skal muligvis bruge mere end 30 minutter for at koagulere. Serumrør skal have lov til at koagulere helt inden centrifugering. Rørtype Vendinger (blanding) Anbefalet g-værdi Relativ centrifugalkraft Tid (min.) VACUETTE serumrør/med sep./med granulat VACUETTE EDTA-rør/med sep. VACUETTE heparinplasmarør/med sep. 5-10x g VACUETTE glukoserør VACUETTE rør til homocysteinbestemmelse g 10 VACUETTE koagulationsrør - Thrombocytfunktionsprøver (PRP) 150 g 5 - Rutineundersøgelser (PPP) 4-5x g 10 - Klargøring til dybfrostplasma (PFP) g 20 Andre centrifugeringsindstillinger kan også give en acceptabel separation. Plasmarør skal ideelt centrifugeres ved en høj g-værdi (f.eks g). Det skal evalueres og kontrolleres af laboratoriet (f.eks. øget g-værdi og/eller kortere tid). Barrierer er mere stabile, når rør centrifugeres i centrifuger med horisontale udsvingsrotorer end de med rotorhoveder med fast vinkel. Hvis gelbevægelsen ikke er tilstrækkelig (især på grund af en hæmatokrittal >50%), anbefales det at bruge højere g-værdi og længere centrifugering. Centrifugeringen skal ske i en kølecentrifuge. Højere temperaturer kan have en uhensigtsmæssig effekt på gelens fysiske egenskaber. Udvinding af serum eller plasma bør helst ske ved temperaturer mellem C. BEMÆRK! Rør bør ikke centrifugeres senere end 2 timer efter blodprøvetagning. Længerevarede kontakt mellem blodceller og serum eller plasma kan medføre ukorrekte analyseresultater. Dermed kan centrifugering være nødvendigt tidligere, afhængigt af analytten. Det anbefales ikke at centrifugere gelrørene igen, når barrieren først er dannet. Resterne under gelen kan forurene supernatanten. VACUETTE rør VACUETTE blodprøverør har sikkerhedspropper, der minimerer aerosoleffekten ved åbning af rørene. Der findes to forskellige lukkesystemer, afhængigt at rørstørrelsen: 13 mm rør: Premium og rør med snaplåg Premium rør har et VACUETTE sikkerhedsskruelåg. Låget tages af røret ved at dreje det mod uret. Låget kan ikke bare trækkes af. Rør med snaplåg har også et VACUETTE sikkerhedsskruelåg. Men da der ikke er rande på rørene, kan låget fjernes ved at trække det af. 16 mm rør: VACUETTE sikkerhedspåsætningslåg Tages af røret ved at trække det af. Der fås særlige snaplåg kun lavet af PE til at sætte låg på rørene til opbevaring. Bortskaffelse 1. De almindelige hygiejneretningslinjer og lovbestemmelser for korrekt bortskaffelse af smittefarligt materiale skal respekteres og overholdes. 2. Engangshandsker reducerer infektionsrisikoen. 3. Forurenede eller fyldte blodprøverør skal bortskaffes i dertil egnede affaldsbeholdere til potentielt smittefarligt materiale, som kan autoklaveres eller afbrændes bagefter. 4. Bortskaffelse sker i et passende forbrændingsanlæg eller ved autoklavering (dampsterilisering) Rev /7

7 Oplysninger på etiketten Bestillingsnummer LOT-nummer: Batchnummer Udløbsdato. Skal bruges inden slutningen af den anførte måned Sterilisation ved bestråling Må ikke genbruges EU autoriseret repræsentant Udstyr til in vitro-diagnostisk brug Se brugsvejledningen Producent Temperaturbegrænsning Referencer: ISO/EN/ANSI/AAMI-standarder ISO 6710 "Engangsbeholdere til venøs blodprøvetagning" (Single-use containers for venous blood specimen collection) EN 14820:2004 "Engangsbeholdere til venøs blodprøvetagning" (Single-use containers for venous blood specimen collection) ISO "Sterilisation af sundhedsplejeprodukter Krav til validering og rutinekontrol Sterilisation ved bestråling" (Sterilisation of health care products Requirements for validation and routine control Radiation sterilisation Litteratur: H1-A6 "Evacuated Tubes and Additives for Blood Specimen Collection- 6th Edition", Approved Standard H3-A6 "Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture", Approved Standard-6th Edition H21-A5 "Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Coagulation Testing and General Performance of Coagulation Assays", Approved Standard - 5th Edition H20-A2 Reference Leukocyte Differential Count (Proportional) and Evaluation of Instrumental Methods, Approved Standard - 2nd Edition. H26-A2 Performance Goals for the Internal Quality Control of Multichannel Hematology Analyzers, Approved Standard 2nd Edition. Producent-/lotspecifik. Se mærkningen på emballagen Greiner Bio-One GmbH Bad Hallerstr Kremsmünster Østrig Rev /7

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Hoved søgeord: Hud og slimhinder Andre

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Beklædte elektroder, massiv Mig/mag tråd, rørtråd, tig tråd og saw/esw tråd, Bånd og flux Indhold: Miljøbevidsthed ved svejsning side 3 Beklædte MMA

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere