DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning

2 Særlige funktioner ved COOLPIX L610 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 36 Du skal blot rette kameraet mod motivet, så vælger kameraet selv et egnet motivprogram. Brug mindre tid på at ændre kameraindstillinger og mere tid på at tage billeder! Tilføj specialeffekter, så dine optagelser bliver helt unikke Specialeffektindstilling... A 46 Du kan gøre dine billeder lysere, mørkere eller blødere, eller du kan bevare en specifik farve i billedet og ændre de andre farver til sort-hvid. Komponer et billede, så det sidder lige i skabet Målsøgende AF... A 69 Kameraet kan automatisk registrere det primære motiv i dine billeder og fokuserer automatisk på dette motiv. Det er ikke nødvendigt at centrere optagelsen på motivet, så du kan være kreativ, når du sammensætter billedet.

3 Indledning Kameraets dele Grundlæggende optagelse og billedvisning Optagefunktioner Billedvisningsfunktioner Optagelse og afspilning af videoer Generel kameraopsætning Den komplette kameravejledning Tekniske bemærkninger og indeks i

4 Indledning Læs dette først Indledning Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX L610-digitalkamera. Før du bruger kameraet, skal du læse oplysningerne i "Oplysninger om sikkerhed" (A vii) og sætte dig ind i oplysningerne i denne brugervejledning. Opbevar derefter brugervejledningen, hvor du let kan få fat i den, så du kan få endnu større fornøjelse af dit nye kamera. Kontroller pakkens indhold Hvis der mangler noget, skal du kontakte forretningen, hvor du købte kameraet. COOLPIX L610-digitalkamera Kamerarem LR6/L40 alkaline-batterier (størrelse AA) ( 2)* USB-kabel UC-E6 A/V-kabel EG-CP16 ViewNX 2 CD Reference Manual CD (Cd med den komplette kameravejledning) Garantibevis * De medfølgende batterier er kun til prøvebrug. Der følger ikke et hukommelseskort med kameraet. ii

5 Om denne brugervejledning Se "Grundlæggende optagelse og billedvisning" (A 13), hvis du vil begynde at bruge kameraet med det samme. Se "Kameraets dele" (A 1) for at læse om kameraets dele og de oplysninger, der vises på skærmen. Andre oplysninger Symboler og konventioner Følgende symboler og konventioner anvendes i denne brugervejledning for at gøre det lettere at finde de ønskede oplysninger: B C Ikon A/E/F Beskrivelse Dette ikon angiver forholdsregler og oplysninger, der skal læses, før kameraet bruges. Dette ikon angiver bemærkninger og oplysninger, der skal læses, før kameraet bruges. Disse ikoner angiver andre sider med relevante oplysninger; E: "Den komplette kameravejledning", F: "Tekniske bemærkninger og indeks". SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort kaldes "hukommelseskort" i denne brugervejledning. Indstillingen på købstidspunktet kaldes "standardindstillingen". Navnene på menuelementer, der vises på kameraets skærm, og navnene på knapper eller meddelelser, der vises på en computerskærm, vises med fed skrift. I denne brugervejledning er billeder somme tider udeladt fra skærmvisningseksempler, så skærmindikatorer ses tydeligere. Illustrationer og skærmindhold, der er vist i denne brugervejledning, kan variere fra det faktiske produkt. Indledning iii

6 Oplysninger og sikkerhedsanvisninger Indledning Vær opdateret hele tiden I overensstemmelse med Nikons målsætning i "Vær opdateret hele tiden" om at tilbyde vores kunder relevant produktsupport og undervisning kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder: Brugere i USA: Brugere i Europa og Afrika: Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan muligvis få flere oplysninger ved at henvende dig til den nærmeste Nikon-forhandler. Kontaktoplysninger findes på webstedet nedenfor: Brug kun originalt elektronisk tilbehør fra Nikon Nikon COOLPIX-kameraer er designet til at leve op til de højeste krav og indeholder komplicerede, elektroniske kredsløb. Kun elektronisk Nikon-udstyr (inkl. batteriopladere, batterier og lysnetadaptere), der er godkendt af Nikon specielt til brug med dette digitale Nikon-kamera, er udviklet og opfylder kravene til betjening og sikkerhed for dette elektroniske kredsløb. ANVENDELSE AF ELEKTRONISK TILBEHØR, SOM IKKE ER FRA NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG KAN BETYDE, AT DIN NIKON-GARANTI BORTFALDER. Flere oplysninger om originalt Nikon-tilbehør fås ved henvendelse til en autoriseret Nikon-forhandler. Før du tager vigtige billeder Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f.eks. til bryllupper, eller før du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af produktet. iv

7 Om brugervejledningerne Ingen dele af de medfølgende vejledninger til dette produkt må gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon. Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den hardware og software, der beskrives i disse brugervejledninger. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt. Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugervejledninger er så nøjagtige og komplette som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den lokale Nikon-repræsentant (se adressen på Bemærkning vedrørende forbud mod kopiering eller gengivelse Bemærk, at alene det at være i besiddelse af materiale, der er blevet digitalt kopieret eller gengivet ved hjælp af en skanner, et digitalkamera eller andet udstyr, kan være strafbart i henhold til lovgivningen. Genstande, som lovgivningen forbyder at kopiere eller gengive Du må ikke kopiere eller gengive pengesedler, mønter, værdipapirer, statsobligationer eller lokale statsobligationer, selv om sådanne kopier eller gengivelser er stemplet "Sample". Det er ikke tilladt at kopiere eller gengive pengesedler, mønter eller værdipapirer, som udstedes i et andet land. Medmindre der er indhentet forudgående tilladelse fra de offentlige myndigheder, er det forbudt at kopiere eller gengive ubrugte frimærker eller postkort, som er udstedt af regeringen. Kopiering eller gengivelse af frimærker udstedt af statslige organer og af autoriserede dokumenter angivet i lovgivningen er forbudt. Advarsler om visse kopier og gengivelser De offentlige myndigheder har advaret om fremstilling af kopier eller gengivelser af værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavebeviser osv.), pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en virksomhed skal bruge et minimum af nødvendige kopier til forretningsbrug. Ligeledes er det heller ikke tilladt at kopiere eller gengive statsligt udstedte pas, licenser udstedt af offentlige myndigheder og private organer, id-kort og billetter som f.eks. adgangskort og spisebilletter. Overholdelse af loven om ophavsret Kopiering eller gengivelse af ophavsretligt beskyttede kreative værker som f.eks. bøger, musik, malerier, trætryk, kort, tegninger, film og fotografier reguleres af den nationale og internationale lovgivning vedrørende ophavsret. Dette produkt må ikke anvendes til at fremstille ulovlige kopier eller krænke loven om ophavsret. Indledning v

8 Indledning Bortskaffelse af datalagringsudstyr Bemærk, at sletning af billeder eller formatering af datalagringsudstyr som f.eks. hukommelseskort eller indbygget hukommelse i kameraet ikke sletter de oprindelige billeddata helt. Det er somme tider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre, at sådanne data holdes fortrolige. Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du slette alle data ved hjælp af almindelig software til sletning af materiale, som kan købes i butikkerne, eller formatere udstyret og derefter fylde det op igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (for eksempel billeder af en blå himmel). Husk også at udskifte eventuelle billeder, der er valgt for Vælg et billede i indstillingen Opstartsbillede (A 98). Sørg for at undgå person- eller materialeskade, når du destruerer datalagringsudstyr. vi

9 Oplysninger om sikkerhed Læs følgende sikkerhedsanvisninger, før du tager udstyret i brug for at undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Gem sikkerhedsanvisningerne på et sted, hvor alle, der bruger produktet, kan finde og læse dem. Dette symbol angives ved advarsler og oplysninger, der skal læses, før Nikon-produktet tages i brug, for at undgå personskade. ADVARSLER Indledning Sluk i tilfælde af funktionsfejl Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt fra kameraet eller lysnetadapteren, skal du straks afbryde lysnetadapteren og tage batterierne ud. Pas på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat brug kan medføre personskade. Når du har fjernet eller afbrudt forbindelsen til strømkilden, skal du indlevere udstyret til eftersyn hos en Nikon-forhandler. Må ikke adskilles Rør ikke ved de indvendige dele i kameraet eller lysnetadapteren, da det kan medføre personskade. Reparationer bør kun udføres af autoriserede teknikere. Hvis kameraet eller lysnetadapteren går i stykker, hvis de bliver tabt, eller hvis der sker et andet uheld, skal du tage stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne batterierne. Kameraet skal derefter indleveres til eftersyn hos en autoriseret Nikon-forhandler. Brug ikke kameraet og lysnetadapteren i nærheden af brandfarlige gasser Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden af brandfarlig gas, da dette kan medføre eksplosion eller brand. Vær forsigtig med kameraremmen Undgå at anbringe remmen rundt om halsen på et barn. vii

10 Indledning Opbevares utilgængeligt for børn Vær særlig opmærksom på, at børn ikke putter batteriet eller andre små dele i munden. Rør ikke ved kameraet, batteriopladeren eller lysnetadapteren i længere tid ad gangen, når enhederne er tændt eller i brug Enhedernes dele bliver varme. Hvis huden er i direkte kontakt med enhederne i længere tid ad gangen, kan det medføre småforbrændinger. Batterier skal håndteres forsigtigt Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de behandles forkert. Overhold nedenstående sikkerheds- LINEBREAK foranstaltninger, når du håndterer batterier til dette produkt: Du skal slukke produktet, før batterierne udskiftes. Hvis du bruger en lysnetadapter, skal du kontrollere, at den er trukket ud af stikket. Brug kun batterier, der er godkendt til brug i dette produkt (A 14). Du må ikke blande gamle og nye batterier eller blande forskellige batterityper og -mærker. Hvis de genopladelige Ni-MH-batterier EN-MH2 (EN-MH2-B2 eller EN-MH2-B4) fra Nikon købes separat, skal de oplades og bruges som et sæt. Kombiner ikke batterier fra forskellige sæt. De genopladelige EN-MH2-batterier er kun til brug i Nikon-digitalkameraer og er kompatible med COOLPIX L610. Du skal vende batterierne korrekt, når de isættes. Du må ikke kortslutte eller adskille batterier eller forsøge at fjerne eller ødelægge isoleringen eller belægningen. Du må ikke udsætte batterier for åben ild eller høje temperaturer. Du må ikke nedsænke batterier i eller udsætte dem for vand. Batteriet må ikke opbevares eller transporteres med metalgenstande, f.eks. halskæder eller hårnåle. Batterier kan lække, når de er brugt helt op. Batterier skal fjernes, når de er brugt helt op for at undgå beskadigelse af produktet. viii

11 Du skal omgående stoppe brugen af kameraet, hvis batterierne ændrer sig, f.eks. hvis de er misfarvede eller slår sig. Du skal skylle med rigeligt vand, hvis du får batterisyre fra beskadigede batterier på tøjet eller huden. Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af batteriopladerne (ekstraudstyr) Opbevar laderen tørt. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Støv på eller i nærheden af stikkets metaldele skal fjernes med en tør klud. Fortsat brug kan medføre brand. Rør ikke ved strømkablet, og ophold dig ikke i nærheden af batteriopladeren i tordenvejr. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan du få elektrisk stød. Du må ikke beskadige, ændre, trække hårdt i eller bøje strømkablet. Kablet må heller ikke anbringes under tunge genstande eller udsættes for stærk varme eller ild. Hvis isoleringsmaterialet beskadiges, og ledningerne blottes, skal du indlevere kablet til eftersyn hos en autoriseret Nikon-servicerepræsentant. Manglende overholdelse af disse sikkerhedsanvisninger kan medføre brand eller elektrisk stød. Du må ikke røre ved stikket eller batteriopladeren med våde hænder. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan du få elektrisk stød. Anvend ikke produktet med rejseomformere eller adaptorer, der er fremstillet til at konvertere fra en spænding til en anden, eller med DC-til-AC vekselrettere. Mangel på at overholde denne sikkerhedsanvisning kan beskadige produktet eller forårsage overophedning eller brand. Brug de rette kabler Tilslutning af ledninger til kameraets indgangs- og udgangsstik må kun ske med ledninger, der leveres eller sælges af Nikon til dette formål. Dette er nødvendigt for at overholde produktkrav. Bevægelige dele skal håndteres forsigtigt Pas på, at dine fingre eller andre genstande ikke kommer i klemme i objektivdækslet eller andre bevægelige dele. ix Indledning

12 Indledning Cd-rom'er De cd-rom'er, der følger med denne enhed, må ikke afspilles på en cd-afspiller. Afspilning af cd-rom'er på en cd-afspiller kan medføre nedsat hørelse eller beskadige udstyret. Vær forsigtig ved brug af flashen Hvis flashen udløses tæt på motivets øjne, kan det medføre midlertidig nedsættelse af synet. Vær særlig opmærksom, når du fotograferer børn. Flashen skal være mindst en meter fra motivet. Flashen må ikke bruges, hvis flashvinduet rører ved en person eller en genstand Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre forbrændinger eller brand. Undgå kontakt med flydende krystal Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset. Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden. Sluk for strømmen ved anvendelse i et fly eller sygehus Sluk for strømmen i et fly under start eller landing. Følg sygehusets anvisninger ved anvendelse på et sygehus. De elektromagnetiske bølger, som kameraet udsender, kan forstyrre elektroniske systemer i fly eller apparater på sygehuse. 3D-billeder Fortsæt ikke visning af 3D-billeder optaget med denne enhed i længere tid ad gangen, hverken på TV, skærm eller anden form for display. Før visning af 3D-billeder til børn, hvis syn er under stadig udvikling, skal du kontakte en børnelæge eller øjenlæge og følge vedkommendes råd. Længere tids visning af 3D-billeder kan medføre overanstrengelse af øjnene, kvalme eller ubehag. Stop brugen ved disse symptomer, og søg om nødvendigt læge. x

13 Bemærkninger Symbol for affaldssortering i europæiske lande Dette symbol angiver, at dette produkt skal indleveres separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Dette produkt er beregnet til separat indlevering på en genbrugsstation, der tager sig særligt af denne form for affald. Det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. Dette symbol på batteriet indikerer, at batteriet skal bortskaffes separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Alle batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. xi Indledning

14 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... ii Læs dette først... ii Kontroller pakkens indhold... ii Om denne brugervejledning... iii Oplysninger og sikkerhedsanvisninger... iv Oplysninger om sikkerhed... vii ADVARSLER... vii Bemærkninger... xi Kameraets dele... 1 Kamerahuset... 2 Montering af kameraremmen... 4 Hævning og sænkning af flashen... 5 Brug af menuer (d-knap)... 6 Skærmen... 8 Optageindstilling... 8 Billedvisningsindstilling Grundlæggende optagelse og billedvisning Forberedelse 1 Sæt batterierne i Anvendelige batterier Forberedelse 2 Sæt et hukommelseskort i Indbygget hukommelse og hukommelseskort Forberedelse 3 Indstil displaysprog, dato og klokkeslæt Trin 1 Tænd kameraet Tænd og sluk kameraet Trin 2 Vælg en optageindstilling Tilgængelige optageindstillinger Trin 3 Komponer et billede Brug af zoom Trin 4 Fokuser, og tag billedet Udløserknappen Trin 5 Visning af billeder Trin 6 Sletning af billeder xii

15 Optagefunktioner G-indstilling (let auto) Motivprogram (optagelse, der passer til motiver) Sådan får du vist en beskrivelse af hvert motiv Egenskaber for hvert motiv Specialeffektindstilling (anvend effekter, mens der optages) Indstillingen Smart-portræt (optagelse af smilende ansigter) Brug af blødere hudtone A-indstilling (auto) Funktioner, der kan indstilles med multivælgeren Tilgængelige funktioner Brug af flash (flashindstillinger) Brug af selvudløseren Brug af makroindstilling Justering af lysstyrke (Eksponeringskompensation) Standardindstillinger Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på d-knappen (Optagemenu) Tilgængelige optagemenuer Funktioner, der ikke kan bruges samtidig Fokusering Brug af ansigtsregistrering Målsøgende AF Fokuslås Billedvisningsfunktioner Zoom under billedvisning Miniaturevisning, kalendervisning Valg af visse typer af billeder til visning Tilgængelige billedvisningsindstillinger Skift mellem billedvisningsindstillinger Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på d-knappen (Billedvisningsmenu) Tilslutning af kameraet til et tv, en computer eller en printer Brug ViewNX Installation af ViewNX Overførsel af billeder til computeren Visning af billeder Optagelse og afspilning af videoer Optagelse af videoer Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på d-knappen (Videomenu) Afspilning af videoer Generel kameraopsætning Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på d-knappen (Opsætningsmenu) Indledning xiii

16 Indledning Den komplette kameravejledning... E1 Brug af Let panorama (optagelse og billedvisning)... E3 Optagelse med Let panorama... E3 Visning af billeder taget med Let panorama... E6 Indstillingen Favoritbilleder... E7 Tilføjelse af billeder til album... E7 Visning af billeder i album... E8 Sådan fjernes billeder fra album... E9 Ændring af ikonet for favoritalbum... E10 Indstillingen Sorter automatisk... E11 Kategorier i indstillingen Sorter automatisk... E11 Indstillingen Sorter efter dato... E13 Visning og sletning af billeder taget kontinuerligt (sekvens)... E14 Visning af billeder i en sekvens... E14 Sletning af billeder i en sekvens... E16 Redigering af stillbilleder... E17 Redigeringsfunktioner... E17 k Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og farvemætning... E19 I D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast... E20 e Blødere hudtone: Brug af Blødere hudtone... E21 p Filtereffekter: Anvendelse af digitale filtereffekter... E22 g Lille billede: Reduktion af et billedes størrelse... E24 a Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi... E25 Tilslutning af kameraet til et tv (visning af billeder på et tv)... E27 Tilslutning af kameraet til en printer (Direct Print)... E29 Tilslutning af kameraet til en printer... E30 Udskrivning af særskilte billeder... E32 Udskrivning af flere billeder... E34 Redigering af videoer... E37 xiv

17 Optagemenuen (til A-indstilling (auto))... E39 Billedindstilling (billedstørrelse og -kvalitet)... E39 Hvidbalance (justering af farveglød)... E41 Kontinuerlig optagelse... E44 ISO-følsomhed... E46 Farveindstillinger... E47 Valg af AF-punkt... E48 Menuen Smart-portræt... E49 Blødere hudtone... E49 Smil-timer... E50 Undgå lukkede øjne... E50 Billedvisningsmenuen... E51 a Udskriftsbestilling (oprettelse af en DPOF-udskriftsbestilling)... E51 b Lysbilledshow... E55 d Beskyt... E56 f Roter billede... E58 E Billedkommentar... E59 h Kopier (kopiering mellem indbygget hukommelse og hukommelseskort)... E61 C Sekvensvisningsindstillinger... E63 N Vælg nøglebillede... E63 Videomenuen... E64 Videoindstillinger... E64 Autofokusindstilling... E68 Reduktion af vindstøj... E68 Opsætningsmenuen... E69 Opstartsbillede... E69 Tidszone og dato... E70 Skærmindstillinger... E73 Datoindfotografering (indfotografering af dato og klokkeslæt)... E75 Modv. rystelser (VR)... E76 Bevægelsesreg... E77 AF-hjælpelys... E78 Digital zoom... E79 Lydindstillinger... E80 Auto sluk... E81 Formater hukommelse/formater kort... E82 Sprog/Language... E83 Tv-indstillinger... E84 Blinkeadvarsel... E85 Eye-Fi-overførsel... E87 Nulstil alle... E88 Batteritype... E92 Firmwareversion... E92 Navngivning af filer og mapper... E93 Ekstraudstyr... E95 Montering af AN-CP23-kameraremmen... E96 Fejlmeddelelser... E97 Indledning xv

18 Indledning Tekniske bemærkninger og indeks... F1 Vedligeholdelse af produktet... F2 Kameraet... F2 Batterier... F3 Hukommelseskort... F5 Rengøring og opbevaring... F6 Rengøring... F6 Opbevaring... F7 Fejlfinding... F8 Specifikationer... F17 Godkendte hukommelseskort... F21 Understøttede standarder... F21 Indeks... F24 xvi

19 Kameraets dele Dette kapitel indeholder en beskrivelse af kameraets dele og oplysninger om, hvad der vises på skærmen. Kamerahuset... 2 Montering af kameraremmen...4 Hævning og sænkning af flashen...5 Brug af menuer (d-knap)... 6 Skærmen... 8 Optageindstilling...8 Billedvisningsindstilling...10 Kameraets dele Se "Grundlæggende optagelse og billedvisning" (A 13), hvis du vil begynde at bruge kameraet med det samme. 1

20 Kamerahuset Kameraets dele Objektivdæksel lukket 8 1 Øskener til kamerarem Zoomknap...27 f : Vidvinkel...27 g : Telefoto...27 h : Miniaturevisning...75 i : Zoom under billedvisning...74 j : Hjælp Udløserknap Afbryder/tændt-lampe Selvudløserlampe...56 AF-hjælpelys Mikrofon (stereo)... 79, 90 7 Flash...5, 53 8 Objektivdæksel 9 Objektiv 10 Dæksel til stik til lysnetadapter (lysnetadapter fås separat hos Nikon)...15, E95 11 Stikdæksel USB-/A/V-udgangsstik HDMI-ministik (type C)

21 Kameraets dele 1 K-knap (pop op-flashknap)...5, 53 2 Flashlampe b-knap (e videooptageknap)...90 A-knap (optageindstilling) , 37, 46, 48, 51 5 c-knap (billedvisning)...30, 76 6 Multivælger 7 k-knap (anvend indstilling) 8 l-knap (slet) d-knap...6, 63, 78, 93, Dæksel til batterikammer/ hukommelseskort... 14, Stativgevind...F19 12 Skærm Højttaler... 79, 94 3

22 Montering af kameraremmen Før remmen gennem enten venstre eller højre øsken, og fastgør remmen. 2 1 Kameraets dele 4

23 Hævning og sænkning af flashen Skub til K-knappen (pop op-flashknap) for at slå flashen op. Flashindstillinger "Brug af flash (flashindstillinger)" (A 53) Tryk forsigtigt flashen ned, til den klikker på plads, når den ikke er i brug. Kameraets dele 5

24 Brug af menuer (d-knap) Du kan bruge multivælgeren og k-knappen til at navigere i menuerne. 1 Tryk på d-knappen. Menuen vises. 2 Tryk på J på multivælgeren. Den aktuelle fane vises i gult. Kameraets dele 3 Tryk på H eller I for at vælge en anden fane. Indholdet af den valgte fane vises. Fane Optagemenu Billedindstilling Hvidbalance Kontinuerlig ISO-følsomhed Farveindstillinger Valg af AF-punkt 4 Tryk på k-knappen. Du kan nu vælge elementer i menuen. Opsætning Opstartsbillede Tidszone og dato Skærmindstillinger Datoindfotografering Modv. rystelser (VR) Bevægelsesreg. AF-hjælpelys Opsætning Opstartsbillede Tidszone og dato Skærmindstillinger Datoindfotografering Modv. rystelser (VR) Bevægelsesreg. AF-hjælpelys 6

25 5 Tryk på H eller I for at vælge et element i menuen. 6 Tryk på k-knappen. Indstillingerne for det valgte element vises. Opsætning Opstartsbillede Tidszone og dato Skærmindstillinger Datoindfotografering Modv. rystelser (VR) Bevægelsesreg. AF-hjælpelys Modv. rystelser (VR) Til Fra 7 Tryk på H eller I for at vælge en indstilling. 8 Tryk på k-knappen. Den valgte indstilling anvendes. Tryk på d-knappen, når du er færdig med at bruge menuen. Kameraets dele Modv. rystelser (VR) Til Fra C Bemærkninger om indstilling af menuelementer Visse menuelementer kan ikke indstilles afhængigt af den aktuelle optageindstilling eller kameraets status. Elementer, der ikke er tilgængelige, vises i gråt og kan ikke vælges. Når en menu vises, kan du skifte optageindstilling ved at trykke på udløserknappen, A-knappen (optageindstilling) eller b-knappen (e videooptageknap). 7

26 Skærmen Kameraets dele De oplysninger, der vises på skærmen under optagelse og billedvisning, varierer afhængigt af kameraets indstillinger og betjeningsstatus. Som standard vises oplysningerne, når kameraet tændes, og når du betjener det, og de forsvinder efter nogle få sekunder (Skærmindstillinger (A 98) > Billedinfo. > Auto info.). Optageindstilling /250 F m 0s

27 1 Optageindstilling...36, 37, 46, 48, 51 2 Makroindstilling Zoomindikator...27, 58 4 Fokusindikator AE/AF-L-indikator Flashindstilling Eye-Fi-indikator Indikator for batteriniveau Ikon for modvirkning af rystelser Datoindfotografering Ikon for bevægelsesregistrering Reduktion af vindstøj Indikator for "dato ikke indstillet"... 21, 98, E97 14 Rejsedestinationsindikator Videoindstillinger (videoer med normal hastighed) Videoindstillinger (HS-videoer) Billedindstilling...64, E39 18 Let panorama Antal resterende billeder (stillbilleder) Indikator for indbygget hukommelse Videooptagetid Blændeværdi Lukkertid Fokuspunkt (ansigtsregistrering, kæledyrsregistrering)... 28, 43, Fokuspunkt (målsøgende AF)... 64, Fokuspunkt (center)... 28, ISO-følsomhed Eksponeringskompensationsværdi Farveindstillinger Blødere hudtone Hvidbalance Kontinuerlig optageindstilling... 43, Ikon for Undgå lukkede øjne Håndholdt, stativ Indikator for selvudløser Smil-timer Kæledyrsportr. auto udl Kameraets dele 9

28 Billedvisningsindstilling Kameraets dele /11/ / : JPG / / / a m 0s 16 1m 0s b 10

29 1 Optagedato Klokkeslæt for optagelse Indikator for billedkommentar...79, E Albumikon i indstillingen Favoritbilleder...76, E7 Kategoriikon i indstillingen Sorter automatisk...76, E11 6 Ikon for Sorter efter dato...76, E13 7 Indikator for batteriniveau Ikon for beskyttelse...78, E56 9 Eye-Fi-indikator...99, E87 10 Ikon for lille billede...78, E24 11 Ikon for beskåret billede...74, E25 12 Ikon for udskriftsbestilling...78, E51 13 Billedindstilling...64, E39 14 Let panorama...42, E3 15 Videoindstillinger...93, E64 16 (a) Aktuelt billednummer/ samlet antal billeder...30 (b) Videooptagetid Indikator for indbygget hukommelse Guide til visning af Let panorama... 42, E6 18 Guide til afspilning af sekvens...31, E14 Indikator for videoafspilning Indikator for lydstyrke Ikon for hurtig retouchering...78, E19 21 D-Lighting-ikon...78, E20 22 Ikon for filtereffekter...78, E22 23 Ikon for blødere hudtone...78, E D-billedindikator Sekvensvisning (når Særskilte billeder er valgt)...79, E63 26 Filnummer og -type...e93 Kameraets dele 11

30 12

31 Grundlæggende optagelse og billedvisning Forberedelse Forberedelse 1 Sæt batterierne i...14 Forberedelse 2 Sæt et hukommelseskort i...16 Forberedelse 3 Indstil displaysprog, dato og klokkeslæt...18 Optagelse Trin 1 Tænd kameraet...22 Trin 2 Vælg en optageindstilling...24 Trin 3 Komponer et billede...26 Trin 4 Fokuser, og tag billedet...28 Grundlæggende optagelse og billedvisning Afspilning Trin 5 Visning af billeder...30 Trin 6 Sletning af billeder

32 Forberedelse 1 Sæt batterierne i 1 Åbn dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet. 3 Vend kameraet på hovedet, før dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet åbnes, så batterierne ikke falder ud Sæt batterierne i. Kontroller, at de positive (+) og de negative ( ) poler vender korrekt som vist på etiketten ved batterikammeret, og sæt batterierne i. Grundlæggende optagelse og billedvisning 3 Luk dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet. Anvendelige batterier LR6/L40 alkalinebatteri (størrelse AA) 2 (batterier medfølger) FR6/L91 litiumbatteri (størrelse AA) 2 EN-MH2 genopladeligt Ni-MH-batteri (nikkelmetal-hydrid)

33 B Udtagning af batterierne Sluk kameraet, og kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, før dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet åbnes. Kameraet, batterierne og hukommelseskortet kan være varme umiddelbart efter brug af kameraet. Vær forsigtig, når du tager batterierne eller hukommelseskortet ud. B Bemærkninger om batterierne Læs og følg advarslerne for batterier på side viii og i "Batterier" (F3) før brug. Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige batterityper og -mærker. Batterier med følgende fejl kan ikke anvendes: Batterier, der skaller af Batterier med isolering, som ikke dækker området omkring den negative pol Batterier med en flad negativ pol B Batteritype Når Batteritype i opsætningsmenuen (A 99) indstilles, så den passer til den type batterier, der er sat i, fungerer batterierne mere effektivt. Standardindstillingen er den batteritype, der medfølger ved købet. Hvis du bruger en anden batteritype, skal du tænde kameraet og ændre indstillingen. C Alkalinebatterier Alkalinebatteriers ydeevne kan variere meget afhængigt af producent. Vælg et pålideligt mærke. C Vekselstrømskilde Du kan bruge lysnetadapter EH-65A (købes separat; E95) til strømforsyning af kameraet fra en stikkontakt. Der må under ingen omstændigheder bruges en lysnetadapter af et andet mærke eller en anden model end EH-65A. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet. Grundlæggende optagelse og billedvisning 15

34 Forberedelse 2 Sæt et hukommelseskort i 1 Tænd kameraet, og åbn dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet. Når kameraet slukkes, slukkes tændt-lampen og skærmen. Vend kameraet på hovedet, før dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet åbnes, så batterierne ikke falder ud. 2 Sæt et hukommelseskort i. Skub hukommelseskortet i, til det klikker på plads Grundlæggende optagelse og billedvisning 16 B Isætning af et hukommelseskort Hvis et hukommelseskort sættes forkert i, kan det beskadige kameraet og hukommelseskortet. Kontroller, at hukommelseskortet vender korrekt. 3 Luk dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet. B Formatering af et hukommelseskort Første gang du sætter et hukommelseskort, der har været brugt i en anden enhed, i kameraet, skal det formateres med kameraet. Alle data på et hukommelseskort slettes permanent, når kortet formateres. Kopier de data på kortet, du vil beholde, til en computer før formatering. For at formatere et hukommelseskort skal du sætte det i kameraet, trykke på d-knappen og vælge Formater kort (E82) i opsætningsmenuen (A 98). B Bemærkninger om hukommelseskort Se "Hukommelseskort" (F5) og den dokumentation, der følger med hukommelseskortet, for at få flere oplysninger. 1 2

35 Udtagning af hukommelseskortet Sluk kameraet, og kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, før dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet åbnes. Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i kameraet (1) for at skubbe det delvist ud, og fjern derefter kortet (2). Træk det ikke skråt ud. 1 2 B Forsigtighed ved høj temperatur Kameraet, batterierne og hukommelseskortet kan være varme umiddelbart efter brug af kameraet. Vær forsigtig, når du tager batterierne eller hukommelseskortet ud. Indbygget hukommelse og hukommelseskort Kameradata, inkl. billeder og videoer, kan gemmes enten i kameraets indbyggede hukommelse (ca. 28 MB) eller på et hukommelseskort. Tag kortet ud for at bruge den indbyggede hukommelse til lagring og visning af billeder. Grundlæggende optagelse og billedvisning 17

36 Forberedelse 3 Indstil displaysprog, dato og klokkeslæt Når kameraet tændes første gang, vises skærmen til valg af sprog og skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt for kameraets ur. 1 Tryk på afbryderen for at tænde kameraet. Når kameraet tændes, lyser tændt-lampen (grøn), hvorefter skærmen tændes (tændt-lampen slukkes, når skærmen tændes). Grundlæggende optagelse og billedvisning 2 Tryk på H eller I på multivælgeren for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på k-knappen. 3 Tryk på H eller I for at vælge Ja, og tryk derefter på k-knappen. Sprog/Language Annuller Tidszone og dato Vælg tidszone og indstil dato og klokkeslæt? Ja Nej Annuller 18

37 4 Tryk på J eller K for at vælge din egen tidszone, og tryk derefter på k-knappen. Tryk på H for at aktivere sommertid. Når sommertid er aktiveret, vises W øverst på skærmen. Tryk på I for at deaktivere sommertidsindstillingen. 5 Tryk på H eller I for at vælge et datoformat, og tryk derefter på k-knappen. London Casablanca Tilb. Datoformat År/måned/dag Måned/dag/år Dag/måned/år 6 Tryk på H, I, J eller K for at indstille dato og klokkeslæt, og tryk derefter på k-knappen. Vælg et element: Tryk på K eller J (for at skifte mellem D, M, Å, time og minut). Rediger dato og klokkeslæt: Tryk på H eller I. Kontroller indstillingen: Vælg minutindstillingen, og tryk derefter på k-knappen. 7 Tryk på H eller I for at vælge Ja, og tryk derefter på k-knappen. Dato og klokkeslæt D M Å Rediger Dato og klokkeslæt 15/11/ :30 OK? Grundlæggende optagelse og billedvisning Ja Nej 19

38 8 Tryk på A-knappen. Objektivet køres ud, og skærmen til valg af optageindstilling vises. Tryk på denne knap i optageindstilling for at åbne menu til valg af optageindstilling. Grundlæggende optagelse og billedvisning 9 Tryk på k-knappen, når Let autoindstilling vises. Kameraet skifter til optageindstilling, og du kan tage billeder i Let autoindstilling (A 24). Tryk på H eller I på multivælgeren, før du trykker på k-knappen. Let autoindstilling 20

39 C Ændring af indstilling for sprog, dato og klokkeslæt Du kan ændre disse indstillinger ved hjælp af indstillingerne for Sprog/Language (E83) og Tidszone og dato (E70) i z-menuen (opsætning) (A 98). Du kan aktivere og deaktivere sommertid ved at vælge z-menuen (opsætning) > Tidszone og dato (E70) > Tidszone. Når sommertid aktiveres, stilles uret en time frem; når sommertid deaktiveres, stilles uret en time tilbage. Når rejsedestinationen (x) vælges, beregnes tidsforskellen mellem rejsedestinationen og egen tidszone (w) automatisk, og dato og klokkeslæt i det valgte område gemmes på optagetidspunktet. Hvis du afslutter uden at indstille dato og klokkeslæt, blinker O, når optageskærmen vises. Brug indstillingen Tidszone og dato i opsætningsmenuen til at indstille dato og klokkeslæt (A 98, E70). C Urbatteri Kameraets ur strømforsynes af et ekstra batteri, som er uafhængigt af kameraets hovedbatterier. Det ekstra batteri oplades, når hovedbatterierne sættes i kameraet, eller når kameraet sluttes til en lysnetadapter (ekstraudstyr), og det kan fungere som strømkilde i flere dage efter ca. 10 timers opladning. Hvis kameraets ekstra batteri bliver fladt, vises skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt, når kameraet tændes. Indstil dato og klokkeslæt igen. Trin 3 i "Forberedelse 3 Indstil displaysprog, dato og klokkeslæt" (A 18) C Indfotografering af optagedato i udskrevne billeder Indstil dato og klokkeslæt, før du tager billeder. Du kan indfotografere optagedatoen permanent i billeder, når de tages, ved at indstille Datoindfotografering (E75) i opsætningsmenuen (A 98). Hvis du vil udskrive optagedatoen uden at bruge indstillingen Datoindfotografering, skal du udskrive ved hjælp af ViewNX 2-softwaren (A 82). Grundlæggende optagelse og billedvisning 21

40 Trin 1 Tænd kameraet 1 Tryk på afbryderen. Objektivet køres ud, og skærmen tændes. Skub til K-knappen (pop op-flashknap) for at slå flashen op (A 5). 2 Kontroller indikatoren for batteriniveau og antallet af resterende billeder. Indikator for batteriniveau Indikator for batteriniveau Grundlæggende optagelse og billedvisning Skærm b B Batteriet er fladt. Højt batteriniveau. Beskrivelse Lavt batteriniveau. Forbered udskiftning af batterierne. Kan ikke tage billeder. Udskift batterierne. 29m 0s Antal resterende billeder Det antal billeder, der kan tages, vises. C vises, når der ikke er sat et hukommelseskort i kameraet, og billeder gemmes i den indbyggede hukommelse (ca. 28 MB). Antallet af resterende billeder afhænger af mængden af ledig hukommelse i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet og varierer også afhængigt af billedkvalitet og billedstørrelse (fastlægges af billedindstillingen; A 64, E40). 860 Antal resterende billeder 22 C Bemærkninger om flashen Flashen slås ikke automatisk op. Slå flashen op (A 5, 53) i situationer, hvor du vil bruge flashen, for eksempel på mørke steder, eller når motivet er baggrundsbelyst.

41 Tænd og sluk kameraet Når kameraet tændes, lyser tændt-lampen (grøn), hvorefter skærmen tændes (tændt-lampen slukkes, når skærmen tændes). Kameraet slukkes ved at trykke på afbryderen. Når kameraet slukkes, slukkes tændt-lampen og skærmen. Du kan trykke på og holde c-knappen (billedvisning) nede for at tænde kameraet og skifte til billedvisningsindstilling. Objektivet skydes ikke frem. C Energispareindstilling (Auto sluk) Hvis der ikke udføres nogen handlinger i et stykke tid, slukkes skærmen, kameraet går i standbyindstilling, og tændt-lampen blinker. Hvis der ikke udføres nogen handlinger i yderligere ca. tre minutter, slukkes kameraet automatisk. Når kameraet er i standbyindstilling, tændes skærmen, når du udfører en af følgende handlinger: Tryk på afbryderen, udløserknappen, A-knappen (optageindstilling), c-knappen (billedvisning) eller b-knappen (e videooptageknap) Den tid, der går, før kameraet skifter til standbyindstilling, kan ændres i indstillingen Auto sluk i opsætningsmenuen (A 98). Kameraet skifter som standard til standbyindstilling efter ca. et minut, når du ikke bruger optageindstilling eller billedvisningsindstilling. Grundlæggende optagelse og billedvisning 23

42 Trin 2 Vælg en optageindstilling 1 Tryk på A-knappen. Menuen til valg af optageindstilling, hvor du kan vælge den ønskede optageindstilling, vises. Grundlæggende optagelse og billedvisning 2 Tryk på H eller I på multivælgeren for at vælge den ønskede optageindstilling, og tryk derefter på k-knappen. G (let autoindstilling) anvendes i dette eksempel. Optageindstillingen gemmes, når kameraet slukkes. Let autoindstilling 24

43 Tilgængelige optageindstillinger G Let autoindstilling (A 36) b Motiv (A 37) G Specialeffekter (A 46) F Smart-portræt (A 48) A Autoindstilling (A 51) Kameraet vælger automatisk det optimale motivprogram, når billedet komponeres. Kameraindstillingerne optimeres til det motiv, du vælger. For at vælge et motiv skal du først åbne menuen til valg af optageindstilling og derefter trykke på K på multivælgeren. Vælg det ønskede motiv ved at trykke på H, I, J eller K og derefter trykke på k-knappen. Der kan anvendes effekter på billeder under optagelse. Der er fire forskellige effekter til rådighed. For at vælge en effekt skal du først åbne menuen til optageindstilling og derefter trykke på K på multivælgeren. Vælg den ønskede effekt ved at trykke på H, I, J eller K og derefter trykke på k-knappen. Når kameraet registrerer et smilende ansigt, kan du tage et billede automatisk uden at trykke på udløserknappen (smil-timer). Du kan også bruge funktionen Blødere hudtone til at gøre hudtonen i personers ansigter blødere. Anvendes til generel optagelse. Indstillinger kan justeres i optagemenuen (A 63), så de passer til optageforholdene og den type billede, du vil tage. C Ændring af indstillinger under optagelse Funktioner, der kan indstilles med multivælgeren A 52 - Brug af flashen A 53 - Brug af selvudløseren A 56 - Brug af makroindstilling A 58 - Justering af lysstyrke (eksponeringskompensation) A 60 Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på d-knappen (Optagemenu) A 63 Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på d-knappen (Opsætningsmenu) A 98 Grundlæggende optagelse og billedvisning 25

44 Trin 3 Komponer et billede 1 Hold kameraet stille. Hold fingre, hår, kameraremmen og andre genstande væk fra objektivet, flashen, AF-hjælpelyset og mikrofonen. Grundlæggende optagelse og billedvisning 2 Komponer billedet. Ret kameraet mod det ønskede motiv. Når kameraet har fastlagt motivprogrammet, skifter ikonet for optageindstilling (A 36). Ikon for optageindstilling 29m 0s

45 B Let autoindstilling Afhængigt af optageforholdene vælger kameraet muligvis ikke det ønskede motivprogram. Vælg i så fald en anden optageindstilling (A 37, 46, 48, 51). Når der bruges digital zoom, skifter motivprogrammet til U. C Når du bruger stativ Vi anbefaler, at du bruger et stativ til at stabilisere kameraet i følgende situationer: - Ved optagelse under mørke forhold med sænket flash eller ved optagelse i mørke med en optageindstilling, hvor flashen ikke udløses - Når du zoomer ind på motivet Indstil Modv. rystelser (VR) til Fra i opsætningsmenuen (A 98), når du bruger et stativ. Brug af zoom Drej zoomknappen for at aktivere optisk zoom. Drej zoomknappen til g (telefoto) for at zoome ind på motivet. Drej zoomknappen til f (vidvinkel) for at zoome ud og se et større område. Når kameraet tændes, flyttes zoom til den maksimale vidvinkelposition. Zoom fungerer hurtigt, når du drejer zoomknappen helt, og langsomt, når du drejer zoomknappen delvist (undtagen ved optagelse af videoer). Når der drejes på zoomknappen, vises der en zoomindikator øverst på skærmen. Hvis du drejer zoomknappen til g, når kameraet er zoomet ind til maksimal optisk zoom, kan du bruge digital zoom til at forstørre billedet med op til 2. Zoom ud C Digital zoom og interpolation Når du bruger digital zoom, forringes billedkvaliteten, når du zoomer ind forbi V i zoomindikatoren. V står mere til højre ved optagelse af mindre billeder; derfor kan der anvendes mere digital zoom, uden at billedkvaliteten forringes, når billedstørrelsen er mindre (som fastlagt i billedindstillingen; A 64, E39). Zoom ind Optisk zoom Digital zoom Lille billedstørrelse Grundlæggende optagelse og billedvisning 27

46 Trin 4 Fokuser, og tag billedet 1 Tryk udløserknappen halvt ned (A 29). Når et ansigt registreres: Kameraet fokuserer på det ansigt, der er indrammet af en gul dobbelt ramme (fokuspunkt). Når motivet er i fokus, lyser den dobbelte ramme grønt. Grundlæggende optagelse og billedvisning Hvis ingen ansigter registreres: Kameraet fokuserer på motivet i midten af billedet. Når kameraet har fokuseret, lyser fokusindikatoren grønt. 1/250 1/250 Når du bruger digital zoom, fokuserer kameraet på motivet midt i billedet, og fokuspunktet vises ikke. Når kameraet har fokuseret, lyser fokusindikatoren (A 8) grønt. Når udløserknappen er trykket halvt ned, kan fokuspunktet eller fokusindikatoren blinke rødt. Det betyder, at kameraet ikke kan fokusere. Juster kompositionen, og tryk derefter udløserknappen halvt ned igen. 2 Tryk udløserknappen helt ned (A 29). Lukkeren udløses, og billedet gemmes. F 3.3 F

47 Udløserknappen Tryk halvt ned Du kan indstille fokus og eksponering (lukkertid og blændeværdi) ved at trykke udløserknappen halvt ned. Stop, når du mærker modstand. Fokus og eksponering forbliver låst, når udløserknappen trykkes halvt ned. Tryk helt ned Når udløserknappen er trykket halvt ned, skal den trykkes helt ned for at udløse lukkeren og tage et billede. Tryk ikke hårdt, når du trykker udløserknappen ned, da det kan medføre kamerarystelser og uskarpe billeder. Tryk let på knappen. B Bemærkninger om lagring af data Når du har taget billeder eller optaget en video, blinker antallet af resterende billeder eller den resterende optagetid, mens billeder eller videoer gemmes. Åbn ikke dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet. Billed- og videodata kan gå tabt, og kameraet eller hukommelseskortet kan tage skade. B Bemærkninger om fokus Motiver, der ikke er egnede til autofokus A 72 C AF-hjælpelys og flash Hvis motivet er svagt belyst, lyser AF-hjælpelyset (A 98) muligvis, når udløserknappen trykkes halvt ned, eller flashen (A 53) kan udløses, når udløserknappen trykkes helt ned. Grundlæggende optagelse og billedvisning C Sådan sikrer du dig, at du ikke går glip af et billede Hvis du er bange for at gå glip af et billede, kan du trykke udløserknappen helt ned uden først at trykke den halvt ned. 29

48 Trin 5 Visning af billeder 1 Tryk på c-knappen (billedvisning). Kameraet skifter til billedvisningsindstilling, og det sidst gemte billede vises i fuldskærmsvisning. c-knap (billedvisning) Grundlæggende optagelse og billedvisning 2 Brug multivælgeren til at vælge et billede til visning. Tryk på H eller J for at vise det forrige billede Tryk på I eller K for at vise det næste billede Tag hukommelseskortet ud af kameraet for at se billeder, der er gemt i kameraets indbyggede hukommelse. C vises i nærheden af det aktuelle billednummer/antal billeder i alt. Tryk på A-knappen, udløserknappen eller b-knappen (e videooptageknap) for at vende tilbage til optageindstilling. Viser det foregående billede Viser det næste billede 15/11/ / : JPG 4/ 4 Aktuelt billednummer/ antal billeder i alt 30

49 C Visning af billeder Billeder kan vises kortvarigt ved lav opløsning umiddelbart efter skift til det forrige eller det næste billede. Når billeder, hvor der blev registreret et ansigt på en person (A 67) eller et kæledyr (A 43) på optagelsestidspunktet, vises i fuldskærmsvisning, roteres billederne automatisk under visningen afhængigt af det registrerede ansigts retning. Hver billedserie, der er optaget med kontinuerlig optagelse, gemmes i en sekvens, og som standard vises kun det første billede i sekvensen (nøglebillede) for at repræsentere dem (A 79). Tryk på k-knappen for at vise dem som særskilte billeder. Tryk på H for at vende tilbage til visning af kun nøglebilledet. C Flere oplysninger Zoom under billedvisning A 74 Miniaturevisning, kalendervisning A 75 Valg af visse typer af billeder til visning A 76 Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på d-knappen (Billedvisningsmenu) A 78 Grundlæggende optagelse og billedvisning 31

50 Trin 6 Sletning af billeder 1 Tryk på l-knappen for at slette det billede, der vises på skærmen. Grundlæggende optagelse og billedvisning 2 Tryk på H eller I på multivælgeren for at vælge den ønskede slettemetode, og tryk derefter på k-knappen. Aktuelt billede: Kun det aktuelle billede slettes. Slet valgte billeder: Der kan vælges og slettes flere billeder ad gangen (A 33). Alle billeder: Alle billeder slettes. Tryk på d-knappen for at afslutte uden at slette. 3 Tryk på H eller I for at vælge Ja, og tryk derefter på k-knappen. Slettede billeder kan ikke gendannes. Tryk på H eller I for at vælge Nej, og tryk derefter på k-knappen for at annullere. Slet Aktuelt billede Slet valgte billeder Alle billeder Slet 1 billede? Ja Nej 32

51 Brug af skærmen Slet valgte billeder 1 Tryk på J eller K på multivælgeren for at vælge et billede, der skal slettes, og tryk derefter på H for at få vist y. Tryk på I for at fjerne y, hvis du fortryder valget. Drej zoomknappen (A 2) til g (i) for at skifte tilbage til fuldskærmsvisning eller til f (h) for at vise miniaturer. Slet valgte billeder Tilb. ON/OFF 2 Sæt y ved alle de billeder, du vil slette, og tryk derefter på k-knappen for at bekræfte valget. Der vises en bekræftelsesdialogboks. Følg vejledningen på skærmen. B Bemærkninger om sletning Slettede billeder kan ikke gendannes. Kopier vigtige billeder til en computer, før du sletter dem fra kameraet. Beskyttede billeder (A 78) kan ikke slettes. B Sletning af billeder i en sekvens Hvis du trykker på l-knappen og sletter et nøglebillede, mens kun nøglebilledet vises for en billedsekvens (A 30), slettes alle billeder i sekvensen, også nøglebilledet. Hvis du vil slette særskilte billeder i en sekvens, skal du trykke på k-knappen for at få vist dem ét efter ét og derefter trykke på l-knappen. C Sletning af det billede, der sidst blev taget, i optageindstilling Når du bruger optageindstilling, skal du trykke på l-knappen for at slette det sidst gemte billede. Grundlæggende optagelse og billedvisning C Valg af visse typer billeder til sletning Når du bruger indstillingen Favoritbilleder, Sorter automatisk eller Sorter efter dato (A 76), kan du vælge billeder, der er registreret som favoritter, billeder i en bestemt kategori eller billeder, der er optaget på en specifik dato, til sletning. 33

52 34

53 Optagefunktioner I dette kapitel beskrives kameraets optageindstillinger og de funktioner, der er tilgængelige i hver optageindstilling. Du kan justere indstillingerne, så de passer til optageforholdene og den type billeder, du vil tage. G-indstilling (let auto) Motivprogram (optagelse, der passer til motiver) Specialeffektindstilling (anvend effekter, mens der optages) Indstillingen Smart-portræt (optagelse af smilende ansigter) A-indstilling (auto) Funktioner, der kan indstilles med multivælgeren Brug af flash (flashindstillinger)...53 Brug af selvudløseren...56 Brug af makroindstilling...58 Justering af lysstyrke (Eksponeringskompensation)...60 Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på d-knappen (Optagemenu) Funktioner, der ikke kan bruges samtidig Fokusering Optagefunktioner 35

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L820 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 36 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Indledning Kameraets dele Grundlæggende optagelse og billedvisning Optagefunktioner Billedvisningsfunktioner Optagelse og afspilning af videoer Generel kameraopsætning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S5200 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Fremhævede funktioner i COOLPIX S31 Lad dit kamera tage styringen A Peg og skyd...a 34 Når du indstiller kameraet til A Peg og skyd, skifter kameraet automatisk til

Læs mere

Din brugermanual NIKON COOLPIX S52C http://da.yourpdfguides.com/dref/1180829

Din brugermanual NIKON COOLPIX S52C http://da.yourpdfguides.com/dref/1180829 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NIKON COOLPIX S52C i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Anbefalede funktioner i COOLPIX S9500/S9400 p Hurtige effekter... A32 Du kan anvende forskellige effekter på billeder, umiddelbart efter lukkeren er udløst. Når

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Anbefalede funktioner i COOLPIX P520 Modvirkelse af rystelser...a104 Du kan indstille effekten af modvirkelse af rystelser til Normal eller Aktiv. Hvis du vælger

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Indledning i Indholdsfortegnelse ix Kameraets dele 1 Forberedelse af optagelse 6 Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner 12 Optagefunktioner 22 Billedvisningsfunktioner

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Indledning Kameraets dele Forberedelse af optagelse Brug af kameraet Optagefunktioner Brug af menuerne Tilslutning af kameraet til et tv, en computer eller en printer

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide DIGITALKAMERA Quick Start Guide Indledning ii Inden fotografering 1 Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner 6 Brug af menuer 13 Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN) 15 Tekniske bemærkninger

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Indledning i Indholdsfortegnelse xx Oversigt over kameraet 1 Klargøring før optagelse 6 Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning 12 Optagefunktioner

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle personer, der anvender

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Indledning Kameraets dele Forberedelse af optagelse Brug af kameraet Optagefunktioner Brug af menuerne Tilslutning af kameraet til et tv, en computer eller en printer

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk For en komplet guide til anvendelsen af dit kamera, se Komplet kameravejledning (0 iv). For at få mest muligt ud af dit kamera skal du sørge for at læse denne Brugervejledning

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Anbefalede funktioner i COOLPIX AW110 p Hurtige effekter... A48 Du kan anvende forskellige effekter på billeder, umiddelbart efter lukkeren er udløst. Når du på

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide DIGITALKAMERA Quick Start Guide Indledning ii Klargøring før optagelse 1 Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning 6 Brug af menuerne 12 Tekniske bemærkninger 14 Dk Indledning Læs dette

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning (med garantibevis)

DIGITALKAMERA. Brugervejledning (med garantibevis) DIGITALKAMERA Brugervejledning (med garantibevis) Dk For at få en komplet guide til anvendelse af dit kamera, se Komplet kameravejledning (0 i). Læs denne brugervejledning nøje, så du får størst mulig

Læs mere

Din brugermanual NIKON COOLPIX P100

Din brugermanual NIKON COOLPIX P100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NIKON COOLPIX P100 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Sådan finder du. Find det, du leder efter: i Indholdsfortegnelse 0 iv viii Find punkter ud fra funktion eller menunavn. i Indeks med spørgsmål og svar 0 ii iii

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1

Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1 Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1 Tak, fordi du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide beskriver opdatering af

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Indholdsfortegnelse Få mest muligt ud af dit kamera... 3 Komplet kameravejledning... 6 For din sikkerheds skyld... 7 Resistens overfor stød, vand og støv...10 Stødresistens...10

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Indledning i Indholdsfortegnelse x Oversigt over kameraet 1 Klargøring før optagelse 6 Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning 11 Optagefunktioner

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Sådan finder du tingene Find det, du leder efter: O Indholdsfortegnelse abvi vii Find emner efter funktions- eller menunavn. O Indeks over spørgsmål og svar abviii ix

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Påsætning af Moto Mod

Påsætning af Moto Mod 360 CAMERA Påsætning af Moto Mod Afpas kameraobjektivet på bagsiden af telefonen med 360 Camera, og afpas derefter siderne og bunden af telefonen med Moto Mod, indtil de klikker sammen. Bemærk: Sørg for,

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Opdatering af kamerafirmware

Opdatering af kamerafirmware Opdatering af kamerafirmware Tak for at du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide forklarer, hvordan man foretager firmwareopdateringen. Hvis du ikke er sikker på at du selv kan udføre opgraderingen,

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh,

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere