Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten"

Transkript

1 EU Eco-design krav til belysnings produkter lyskilder / LYS / 23 Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten Af Peder Øbro, akademiingeniør og seniorspecialist i belysning og lysteknik hos ÅF Hansen & Henneberg I efteråret 2008 er der vedtaget effektivitetskrav til lyskilder mm. som bl.a. på sigt vil udfase glødelamper og kviksølvlamper. ÅF Hansen & Henneberg er i konsortium med Teknologisk Institut og Viegand & Maagøe konsulenter for Energistyrelsen ved indførelsen af krav til energiforbrugende produkter under Eco-design direktivet. Artiklens forfatter har fulgt og undervejs kommenteret forstudierne og udformningen af krav til belysningsprodukter. Eco-design direktivet EU eco-design direktivet (2005/32/EC) har til formål at nedbringe det energiforbrug og den miljøbelastning, herunder CO 2 -udledning, der forårsages af en række energiforbrugende produkter (EuP s) med udbredt anvendelse. Kravene stilles i forbindelse med markedsføring af produkterne indenfor EU s grænser og skal påvirke producenter til at designe energiforbrugende produkter til reduceret energiforbrug og miljøbelastning over produktets samlede livscyklus. Målet er en ca. 20 % reduktion i energiforbruget, der vedrører produkterne i 2020, sammenlignet med ingenting at gøre. Direktivet gennemføres ved rammelove, der er vedtaget nationalt (i Danmark ved lov nr. 308 af 30/04/2008) samt ved efterfølgende forordninger, der indeholder de egentlige produktkrav. Studier og forordninger Kravene opstilles på grundlag af meget grundige forstudier efter den såkaldte MEEUP metode, som inddrager alle former for energiforbrug, miljøbelastninger og udgifter i forbindelse med produkternes fremstilling, distribution, anvendelse og bortskaffelse i hele produktets livscyklus. Forstudierne udpeger de produktgrupper, hvor indførelse af krav vil have størst samlet effekt i form af besparelse i energiforbrug og miljøbelastning, uden at det har negative effekter set fra forbrugerens synspunkt. Forstudierne udføres af konsulenter, som EU kommissionen efter udbud har hyret til opgaverne. Forordningerne, som efter studiet formulerer de egentlige krav, henvender sig til det første markedsføringsled dvs. producenter og importører. Fra givne datoer må produkter, som ikke opfylder kravene ikke længere sendes ud på markedet. De produkter, der på virkningstidspunktet, allerede er hos grossister eller i detailforretninger må fortsat sælges, indtil lagrene er udtømte. Produkter, som er hos forbrugerne, må anvendes frit, og de må også sælges og anvendes som brugte. Kravene indføres trinvist og medfører udfasning fra markedet af de mindst energieffektive og mindst miljøvenlige produkter først. Forordningerne indeholder også krav til EU landenes myndigheder om at overvåge kravenes opfyldelse ved udtage prøver af produkter og sørge for kontrolmålinger mm. af disse. Tre forordninger for belysningsprodukter Inden for belysningsprodukter er to forordninger færdige fra EU Kommissionen og vil træde i kraft med virkning fra september om lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil, som i det væsentlige anvendes i vej- og kontorbelysning (servicesektoren) 2. om ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger Den tredje er under forberedelse, idet forstudiet forløber i første halvdel af Vej- og Kontorbelysning (service sektoren) 1. forordning angår lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil, som i det væsentligste anvendes i servicesektoren med kontorer og offentlig vejbelysning. Lyskilder For lyskilder stilles mindstekrav til lysudbytte i lumen pr. watt. Disse krav opfyldes allerede af en række eksisterende lyskilder, og studierne viser, at disse lyskilder fører til lavere livscyklusomkostninger pr. lumentime for ejeren/brugeren. Herudover stilles der også krav til begrænsning af lysstrømsnedgang og udfald gennem lyskildernes levetid. For lysstofrør og kompaktlysstofrør til drift med forkobling er de vigtigste konsekvenser: Ét-pulver (halofosfat) lysstofrør udfases i foråret (38 mm eller tykkere ét-pulver lysstofrør udfases dog først i 2012) Alle lysrør skal kunne fungere med forkoblinger i energiklasse A2 dvs. elektroniske forkoblinger i 2017 Kriterier for eco-design krav (a) Der må ikke være signifikante negative virkninger på produktets funktion set fra forbrugerens synspunkt. (b) Sundhed, sikkerhed og miljøet må ikke berøres negativt. (c) Må ikke have signifikant negative virkninger for forbrugeren og særligt ikke mht. økonomi og livscyklusomkostninger. (d) Må ikke forringe producentindustriens konkurrenceevne. (e) I princippet må konsekvensen af et Eco-design krav ikke påtvinge en ejendomsretlig teknologi overfor producenterne. (f) Må ikke pålægge producenterne overdrevne administrative byrder.

2 24 / LYS / Lyskilder Lysstofrør Dobbelt sokkel Kompaktlysstofrør Enkelt sokkel Højtryksdamplamper med sokler E27, E40, PGZ16 Kviksølv Højtryksnatrium Højtryksnatrium Metalhalogen Metalhalogen Cosmopolis Tabel 1: Lyskilder som er omfattet af krav; 1. forordning. For højtryksdamplamper angår forordningen kun typer med E27-, E40- eller PGZ12-sokkel, der typisk anvendes til vejbelysning og omfatter kviksølvlamper, højtryksnatriumlamper og metalhalogen-lamper. Effektivitetskravene (lm/w) er gjort afhængige af lyskildens farvegengivelse, Ra-indeks mm, således, at der kræves højere lysudbytte af højtryksnatriumlamper end af metalhalogenlamper. De vigtigste konsekvenser af kravene til lysudbytte er: Kviksølvlamper udfases i 2015 Højtryksnatrium-erstatningslyskilder til drift med forkobling for kviksølvlamper udfases i 2015 (med mindre der fremkommer typer med lysudbytte, der opfylder kravene). Udfasningen af kviksølvlamper vil have nogen virkning i Danmark, fordi den vil kræve ændring af eksisterende anlæg. Der anslås at være ca kviksølvlamper i vejbelysningsanlæg, som langt overvejende er kommunale og med wattagerne 50 W, 80 W og 125 W. Disse skal erstattes med enten metalhalogenlamper eller kompaktlysstofrør med varierende omkostninger i form af ny forkobling og tændudstyr eller udskiftning af armaturer. For at optimere energiforbruget og på sigt opnå større besparelser vil man i en del tilfælde vælge at ombygge hele anlægget. Omkostningerne anslås samlet at være i størrelsesordenen 500 millioner kroner over en seks års periode. Der vil i Danmark være en forholdsvis mindre gevinst ved udfasning af kviksølvlamper end i mange andre EU lande, fordi der i Danmark anvendes lave wattager 50 til 125 W, mens der i andre lande fortrinsvis anvendes høje wattager på 250 W og derover. Ombygningsarbejdet ville dog skulle foregå under alle omstændigheder indenfor en overskuelig årrække på grund af de kviksølvbaserede anlægs alder. Nu bliver arbejdet blot fremskyndet til gavn for borgerne og miljøet. Ud over kravene til effektivitet (lm/w) stilles der krav til: Vedligeholdelsesfaktor Levetid Krav om oplysninger og dokumentation Benchmark-oplysninger Forkoblinger Der stilles trinvise krav til minimumseffektivitet af forkoblinger hvis vigtigste konsekvenser vil være: Minimumskrav til forkoblingers effektivitet i 2010 og i Maksimumskrav til dæmpbare forkoblingers tomgangsforbrug (1 W) i Stramning af minimumskrav til forkoblingers effektivitet til lysstofrør og kompaktlysstofrør i 2017, som forventeligt kun kan opfyldes af elektroniske forkoblinger. Der er dog en undtagelse for konventionelle forkoblinger i tætte armaturer IP4x og derover. Stramning af minimumskrav til forkoblinger til højtryksdamplamper i 2017, men vil stadig kunne opfyldes af konventionelle forkoblinger. Armaturer For armaturer til lysstofrør, kompaktlysstofrør og højtryksdamplamper er de vigtigste krav: De skal være kompatible med de lyskilder og forkoblinger, som opfylder de ovennævnte krav på det givne tidspunkt og medfølgende forkoblinger skal opfylde samme krav. Armaturerne må ikke have effektforbrug ud over det, der hidrører fra lyskilder og forkobling, når evt. styreudstyr er frakoblet. Fakta Man skal bemærke at belysningsforordningernes krav stilles til faktiske (f.eks. målte) værdier af f.eks. lysstrøm og effekt. Man kan derfor ikke i detaljen checke en lyskilde imod kravet ved hjælp af dens nominelle lysstrøm og nominelle effekt, der ikke kan forventes helt at være ens med de faktisk målte værdier.

3 lyskilder / LYS / 25 Forkortelse/ akronym Beskrivelse Energiklasse GLS haloretro C LV Halogen C LV Glødelampe Kompaktlysstoflampe ( Sparepære ) 230V Halogenglødelampe Retrofit 230V Halogenglødelampe, Med intern lavvolt, IRreflekterende brænder og indbygget transformer i soklen Klar 230V Halogenglødelampe med G9 eller R7s sokkel Lavvolt Halogenglødelampe, almindelig Lavvolt Halogenglødelampe med IR reflekterende belægning på glassets inderside D, E eller dårligere A C B C C B Tabel 2: De almindeligste ikke retningsbestemte lyskilder i boliger med forkortet navn (acronym) og beskrivelse. Omfattet af 2. forordning. Undtagelser Højtryksdamplamper med f.eks. G12, PG12-, R7x og mange andre sokler Tabel 3: Eksempler på lyskilder som ikke er omfattet af krav i hverken den ene eller den anden forordning. Belysning i boliger 2. forordning omhandler ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger, hvilket dækker over almindelige lyskilder som glødelamper, halogenglødelamper, kompaktlysstoflamper (med indbygget forkobling også kaldet sparepærer) og andre lyskilder så som LED-lamper. Retningsbestemte lyskilder dvs. reflektorlamper mm. vil blive omhandlet af den tredje belysningsforordning som forventes at være færdig ultimo Det har været klart fra begyndelsen, at glødelampen kan udfases og erstattes af 230 V halogenglødelamper uden forringelse af farvegengivelse eller brillians, eller erstattes af kompaktlysstoflamper (sparepære), der hvor lyskvalitet spiller en mindre rolle i forhold til økonomi. Dette ville kunne gennemføres straks og uden behov for teknologiudvikling og uden konsekvenser for forbrugerne. Dilemmaet og kompromiset Forstudiet viste imidlertid, at et sådant (beskedent) tiltag vil være ganske utilstrækkeligt i forhold til at nå målsætningen om 20 % energibesparelse på boligområdet. Der blev derfor opstillet en række alternativer for krav som vist i tabel 3, hvor alternativ tre viser det bedste scenarium med hensyn til bevarelse af lyskvalitet, men som altså vil give utilstrækkelig energibesparelse. Der var altså et dilemma mellem ønsket om energibesparelse og kravet om, at kvaliteten skal bevares. Nogle lande var parat til at gå endnu videre og udfase også halogenglødelamper, svarende til alternativ 1, men dette ville efter de flestes mening være i strid med reglen om at undgå kvalitetsforringelse for forbrugeren, idet man så ville mangle lyskilder til f.eks. lysekroner eller til andre anvendelser af punktformige lysgivere med høj og klar luminans.

4 26 / LYS / Lyskilder Tilladt type Alternativ Klar kolbe Mat/frosted kolbe Bemærkning EU-27 årlig bespar else i 2020 EU-Komm./ELC 1 2a 2b 2c Halo Retro C do. Halo Retro C Mangler Punktkilde og Ra=100 +*+** do. + mangler ækvivalent over 60W GLS +*+** do. mangler over ækvivalent 60W GLS +*+** *) Mangler mat lampe m. Ra 100 **) div. problemer Kun denne option sikrer ethvert komfortkriterium og giver samme kvalitet som GLS klar+mat 86 / 68 TWh 51 / 42 TWh 39 / 31 TWH 33 / 29 TWh 22 / 23 TWh Tabel 4: EU Kommissionens alternativer for tilladte lyskilder med tilhørende forventede energibesparelser i TWh i 2020 dels ifølge EU Kommissionsns beregning og dels ifølge lyskilde fabrikantforeningen ELC. Disse energibesparelser skal sammenlignes med et samlet forventet energiforbrug til belysning i boliger på 135 TWh i 2020, såfremt intet blev gjort. Forbruget i 2007 var 112 TWh. Ud fra den holdning at lys fra en matteret lyskilde (næsten) lige så godt kan komme fra en god kompaktlysstoflampe blev der indgået kompromis om alternativ 2b, hvor det kræves at alle matte lyskilder skal opfylde energiklasse A, hvilket kun kan opnås med kompaktlysstoflamper () og evt. med LEDlamper. Klare lyskilder tillades derimod at være energiklase B (med undtagelse for der fortsat kan være energiklasse C), således at halogenglødelamper med fuldt spektrum og perfekt farvegengivelse stadig vil forblive i handelen, men ikke i mat udgave. Krav og udfasning af ineffektive lyskilder Kravene angår kun lyskilder med lysstrøm mellem 60 lm og lm, og som ikke er dækket af forordningen om lysstofrør og højtryksdamplamper. For sokkeltyperne E14, E27, B22 og B15 er det kun lyskilder med mærkespænding over 60 Volt som er omfattet. F.eks. er kutterlamper altså undtaget. Endelig er speciallamper, f.eks. ovnlamper, undtaget. Kravene indføres i 6 faser (Sep til sep. 2016) som vist i tabel 5. Markedet og forbrugerne får således tid til de nødvendige omstillinger. Man skal bemærke, at typen indtil videre ikke findes med højere lysstrøm end omtrent svarende til en 60 W glødelampe, men der vil heller ikke være behov for det før september Ud over energiklassekravene er der en række korrektioner, som sikrer: At tab i transformatorer for lavvolt lyskilder (halogen og LED) medregnes ved bestemmelse af energiklassen. At med ekstra god farvegengivelse (Ra 90) kan være tilladte At matte lyskilder () med en ekstra yderkolbe (pæn) kan være tilladte på lige fod med andre. Krav om funktionel kvalitet Til gengæld for tabet af matte glødelamper og matte halogenglødelamper kommer der en række krav til funktionel kvalitet. For kompaktlysstoflamper () indføres kvalitetskrav, der i hovedsagen svarer til det europæiske quality charter for kompaktlysstoflamper () som ligger bag Energisparefondens A-pæreliste. Farvegengivelse Ra mindst 80 Levetid på mindst 6000 timer Antal mulige tændinger mindst lige så højt som levetime tallet. Hurtig tænding på højst 1 sekund Hurtig opvarmningstid mht. lysudsendelse på højst 40 sekunder. For andre lyskilder (LED undtaget) dvs. for halogenglødelamper er de væsentligste kvalitetskrav: Levetid på mindst 2000 timer Antal mulige tændinger mindst 4 x levetimetallet. Hurtig tænding på højst 0,2 sekund Hurtig opvarmningstid mht. lysudsendelse på højst 1,0 sekunder. Der stilles ikke kvalitetskrav til LED-lyskilder, hvilket nok kan undre, men det skyldes at hverken LED-teknikken eller kontrolmetoderne hertil er færdigudviklede. Fakta En Retningsbestemt lyskilde er defineret som en lyskilde, der udsender mindst 80 % af sin lysstrøm inden for en rumvinkel af størrelsen π. En Ikke-retningsbestemt lyskilde er en lyskilde, der ikke opfylder dette kriterium.

5 lyskilder / LYS / 27 Matte lyskilder Krav om energiklasse A Klare lyskilder Krav om energiklasse C og til sidst klasse B med undtagelse for sokler G9 og R7s Typer med lysstrøm Φ 60 lm GLS + Haloretro C A GLS Haloretro C C G9 CFLT A LV Halogen C R7s LV Halosocket G9 Klar LED B Sep Sep Sep Sep Sep Sep <950 lm 100 W <725 lm 75 W <450 lm 60 W 60 lm: 15W-40W Tabel 5: Trinvis udfasning af ineffektive lyskilder som følge af effektivitetskravene. Kravene omfatter også LED-lamper. Matte LED-lamper skal også opfylde energiklasse A, ellers udfases de. Informationskrav Til de nuværende mærkninger føjes nye informationer dels på pakningen og dels på en frit tilgængelig internetside. Det er bl.a.: Lysstrømmen i lumen skrevet med dobbelt så stor skrift som effekten i watt Antal tændinger indtil svigt sammen med levetid i timer Opvarmningstid indtil 60 % af fuld lysstrøm. Hvis der angives en ækvivalent glødelampewattage, så skal det ske efter en særlig omsætningstabel, hvor der f.eks. kræves af en kompaktlysstoflampe at den har mindst 741 lumen for at den må ækvivaleres med en 60 W glødelampe. Farvetemperatur i Kelvin En advarsel hvis lyskilden ikke kan dæmpes. En fremtid med bedre belysningsøkonomi Glødelampen er klart den dyreste lyskilde for forbrugeren, når alle udgifter medregnes. Hvis man regner med en lysstrøm som svarer til en 60 W glødelampes 720 lm og anvender de nye ækvivalensbestemmelser kan man f.eks. sammenligne de forskellige lyskildetypers pris pr. driftstime over hver enkelt lyskildes forventede levetid. af mindre energiforbrug og mindre udledning af bl.a. CO 2 og en økonomisk gevinst for forbrugerne. Med den relativt lange udfasningstid for den midlertidige afløser Haloretro C, vil der være god tid til teknologisk udvikling med lyskvalitet tæt på glødelampens/halogenglødelampens. Flere oplysninger Eco-design direktivet (2005/32/EC): demand/legislation/doc/2005_07_06_directive_ecodesign.pdf Dansk Eco-design lov nr 308 af 30/04/2008: retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= EU-kommissionens side om arbejdet med eco-design studier og gennemførelsesforanstaltninger: efficiency/ecodesign/studies_en.htm Studier vedr. belysning: MEEUP metoden: 1. forordning: Serv.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:DA:PDF 2. forordning: do?uri=oj:l:2009:076:0003:0016:da:pdf Som det fremgår af tabel 6, er glødelampen klart den dyreste at anskaffe og anvende. De nye bestemmelser, som fjerner glødelampen, vil altså være både en miljømæssig gevinst i form GLS Haloretro C Anskaffelsespris, kr 15,00 30,00 100,00 80,00 Effekt, W Levetid, timer Lysstrøm, lm Pris/driftstime, ører 13,5 10,9 10,1 4,3 Tabel 6: Sammenligning af prisen pr. driftstime for forskellige lyskildetyper, der er ækvivalente med en 60 W glødelampe. I prisen pr. driftstime er medregnet både de viste anskaffelsespris og en elpris af 2,00 kr. pr. kwh beregnet over lyskildens levetid. Anskaffelsesprisen er anslået konservativt.

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

Informationsseminar. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller

Informationsseminar. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller Glødepærens udfasning Informationsseminar Samarbejde med Phips lys Program 19. august: Odense 20. august: Vejen 24. august: Ålborg 26. august: København 27. august: København 3. september: Århus Program

Læs mere

Kviksølvlampens udfasning

Kviksølvlampens udfasning Kviksølvlampens udfasning Michael Raunkjær Dansk Center for Lys Hvad er udgangspunktet? HQL (Osram), HPL (Philips), MFB (Thorn), HME (ZVEI) Fordeling 300.000 højtrykskviksølvlamper Fordelt på 50W 80W 125W

Læs mere

Producerer eller importerer du lyskilder?

Producerer eller importerer du lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

Udfasning af kviksølvlampen. Kviksølvlampens udfasning, september 2010

Udfasning af kviksølvlampen. Kviksølvlampens udfasning, september 2010 Udfasning af kviksølvlampen Program 13.00 Velkomst Kenneth Munck, DCL 13.15 EU-krav og regler, Michael Raunkjær, DCL 13.45 Alternativer til kviksølv, Peder Øbro, ÅF HH 14.00 Pause og miniudstilling - kaffe

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

Kviksølvlampen udfases Alternativer til kviksølvlamper

Kviksølvlampen udfases Alternativer til kviksølvlamper Kviksølvlampens udfasning, september 2010 Kviksølvlampen udfases Alternativer til kviksølvlamper Peder Øbro Kviksølvlampens udfasning, september 2010 Problemets omfang: 300.000 til 400.000 armaturudskiftninger

Læs mere

Udskiftningsplan for gadelys

Udskiftningsplan for gadelys Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug.

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 541 Offentligt KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG RESUME Notat til Folketinget om forslag fra EU-kommissionen om forordning,

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af LYSKILDER TIL ALLE ANVENDELSER

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af LYSKILDER TIL ALLE ANVENDELSER -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 572 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G 14. august 2012 J.nr. 3401/1001-4559 Ref. BJH Notat til Folketingets Europaudvalg om forslag fra

Læs mere

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hent appen Lysguiden Læs mere på bagsiden NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Gå efter en -pære med energimærke A+, når du køber ny pære. -pærer bruger

Læs mere

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Glødepærens udfasning Lys Kvalitet Energi Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Hvad er lys? Lyskildetyper Hvad skal man vælge? Lovstof og energibestemmelser Udskiftningsmuligheder i d Spektralfordeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2015 L 224/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1428 af 25. august 2015 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 for så vidt angår

Læs mere

Om halogenglødelamper. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller

Om halogenglødelamper. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller Glødepærens udfasning Om halogenglødelamper Overalt. Halogen lamper anvendes som belysning overalt i og udenfor hjemmet Indendørs: d Baggrundsbelysning Arbejdspladsbelysning Køkken belysning Belysning

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Klar besked om godt lys Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at erstatte glødepærer

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT Kontor EU klima og international energi Sagsbehandler: ansam Dato 1. december 2008 J. nr. 2199-0026 Kommissionens forslag til fælles europæiske

Læs mere

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED GUIDE LYSKILDE www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED fremtidens belysning LED fremtidens belysning LED Sparer energi LED pærer

Læs mere

Philips LED-lamper. Se, hvad lys kan gøre. www.philips.com/masterled. 1. halvår 2011

Philips LED-lamper. Se, hvad lys kan gøre. www.philips.com/masterled. 1. halvår 2011 Philips LE-lamper 1. halvår 2011 Se, hvad lys kan gøre www.philips.com/masterled MASTER LEspot LV AR111 G53 Ideel løsning til spotbelysning i butikker Lavt energiforbrug: 10 W = 50 W. Til opgradering af

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Produktnavn: 12W spiral E27

Produktnavn: 12W spiral E27 Produktnavn: 12W spiral E27 EAN 13: 7340011369042 Nominel effekt: 715 Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: 30 Diameter i mm: 53 Længde i mm: 100 Erstatter glødepære (w): 58 Nominel (wattage): 12 Effekt

Læs mere

Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder?

Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen Guide til nyt lys Det rigtige lys til boligen Klar besked om godt lys og Go Energi Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at

Læs mere

Den nye klassiske glødepære

Den nye klassiske glødepære en nye klassiske glødepære EcoClassic P45 Philips EcoClassic glødepærer giver dig den klassiske form, du er vant til, men med større energieffektivitet. Med denne "nye klassiker" får du en fremragende

Læs mere

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Onsdag den 29.02.2012 viste DR Penge en udsendelse om De Dyre Sparepærer. Baggrunden for udsendelsen er den kommende udfasning af glødepæren, hvor det pr. 1/9-2012

Læs mere

24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17

24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17 24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0245 DA 13.04.2010 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse

Læs mere

Økodesign og energimerkning Belysningsprodukter. Peder Øbro ÅF Lighting Konsulent for NVE

Økodesign og energimerkning Belysningsprodukter. Peder Øbro ÅF Lighting Konsulent for NVE Økodesign og energimerkning Belysningsprodukter Peder Øbro ÅF Lighting Konsulent for NVE 2016-06-14 1 Målsætning Europa Reduktion af miljøbelastning (CO 2, kviksølv mm) i produktets livscyklus dvs. produktionsfase,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 232 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 232 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 232 Offentligt Notat om komitésag til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af forordning (EC) nr. 244/2009 for så vidt

Læs mere

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Side 1 Program Energistyrelsen Ecodesign og energimærkning Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Energimærkning af lamper/armaturer Udfasning

Læs mere

IKEA lyskilder teknisk information

IKEA lyskilder teknisk information IKEA lyskilder teknisk information Art. nr. Art. navn Opdatering sdato 10175914 HALOGEN pærer G9 40W, klare, 2 stk. 13-02-2013 20152808 HALOGEN pærer E14 28W, klare, 2 stk. 13-02-2013 20168381 HALOGEN

Læs mere

Produktnavn: 2U, 7W, E14 -A (6000) - LIQUID MERCURY

Produktnavn: 2U, 7W, E14 -A (6000) - LIQUID MERCURY Produktnavn: 2U, 7W, E14 -A (6000) - LIQUID MERCURY Forpakning: 3 Pack Box EAN 13: 7340011306214 Nominel effekt: 320 Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: 22 Diameter i mm: Ø40 Længde i mm: 120 Erstatter

Læs mere

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER Aikaterini Argyraki, Carsten Dam-Hansen, Jakob Munkgaard Andersen, Anders Thorseth, Dennis Corell, Søren S. Hansen, Peter Poulsen, Jesper Wollf og Paul

Læs mere

INDENDØRS OG UDENDØRS BE- LYSNING

INDENDØRS OG UDENDØRS BE- LYSNING INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: 16. juni 2015 At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i

Læs mere

Belysningsprodukter. Ecodesign og Energimærkning Omnibus Revision

Belysningsprodukter. Ecodesign og Energimærkning Omnibus Revision Belysningsprodukter Ecodesign og Energimærkning Omnibus Revision Signe Friis Christensen, Energistyrelsen Peder Øbro, ÅF Lighting Casper Kofod, Energy piano Side 1 Program Velkomst og kort introduktion

Læs mere

Skift nu! Vejledning til alternativer ved udskiftning af almindelige elpærer

Skift nu! Vejledning til alternativer ved udskiftning af almindelige elpærer Skift nu! Vejledning til alternativer ved udskiftning af almindelige elpærer Sådan bruger du brochuren Du skal blot bladre gennem brochuren og finde den type elpære du søger. Her finder du vore anbefalinger

Læs mere

Status for Program LED til belysning

Status for Program LED til belysning Status for Program LED til belysning Kenneth Munck, direktør er et videncenter, der indsamler og formidler viden om lys og belysning. Vi giver uvildige svar og gode råd samt afholder kurser, seminarer

Læs mere

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring!

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Simpel lysstyring Intelligent lysstyring ! " # $ %&& ' Regler er til for at bliver overholdt, men private virksomheder kan vælge at bestemme selv. Men er

Læs mere

Hvorfor vælge Philips til LED-lyskilder

Hvorfor vælge Philips til LED-lyskilder Philips LED lyskilder oktober 06 Philips LED lyskilde EU garantipolitik LED-lysrør År Totalt antal garrantitimer MASTER 5 43,800 CorePro 3 0,000 LED-lyskilder År Totalt antal garrantitimer MASTER 5 0,000

Læs mere

Politiske initiativer i DK og EU, afgiftsændringer mm for belysning

Politiske initiativer i DK og EU, afgiftsændringer mm for belysning Politiske initiativer i DK og EU, afgiftsændringer mm for belysning Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Potentialer for besparelser i belysning Hvis al belysning globalt blev skiftet til energieffektiv

Læs mere

Effektivt lysstofrør med forbedret farvegengivelse

Effektivt lysstofrør med forbedret farvegengivelse Effektivt lysstofrør med forbedret farvegengivelse MASTER TL-D MASTER TL-D lampen giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksølvindhold.

Læs mere

Det rigtige LED-lysrør hver gang. LED-lyskilder

Det rigtige LED-lysrør hver gang. LED-lyskilder LED-lyskilder LED-lysrør Det rigtige LED-lysrør hver gang Philips MASTER LED-lysrør-sortimentet er den idelle løsning. Hvad enten du vil have høj energieffektivtet eller det bedste lysudbytte. Det rigtige

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 244/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Lyskilder. www.fagerhult.dk

Lyskilder. www.fagerhult.dk Egenskaber 410 411 Halogenlamper 415 Højtryksnatriumlamper 414 Kompaktlysrør 413 Lysrør 412 Metalhalogenlamper 414 Lyskilder s. 410 415 409 Egenskaber og beskrivelse Nedenfor følger en kort oversigt over

Læs mere

LED-lyskilder. Prisliste. Philips LED lyskilder. 16 Oktober

LED-lyskilder. Prisliste. Philips LED lyskilder. 16 Oktober LED-lyskilder Prisliste Philips LED lyskilder 6 Oktober Philips LED lyskilde EU garantipolitik LED lysrør År Totalt antal garrantitimer MASTER 5 43,800 CorePro 3 0,000 LED lyskilder År Totalt antal garrantitimer

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Lysstofrørsbelysning til kolde omgivelser

Lysstofrørsbelysning til kolde omgivelser Lysstofrørsbelysning til kolde omgivelser MASTER TL-D MASTER TL-D lyskilden har højest lysudbytte ved lave temperaturer på grund af isoleringen i form af en TL-D (T8) lyskilde inde i et T10 eller T12 rør.

Læs mere

ErP-regulativet HID. Spot på ErP

ErP-regulativet HID. Spot på ErP ErP-regulativet HID Spot på ErP Trin 3 i EU-regulativet om energirelaterede produkter (ErP) (EC245/2009) træder i kraft den 12. april 2017. Regulativet kræver at alle lyskilder der ikke lever op til de

Læs mere

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2, 30.11.2017 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 252 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN Side 1/5 Grundnotat om Kommissionens forslag til fælles europæiske energieffektivitetskrav

Læs mere

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning Beslutning 7 ændrede værdier belysning Vedr. udskiftning til stifter, pærer eller spots ringere end A+ samles under 0-værdi. Der udarbejdes ikke dokumentationsark, men udelukkende en læs let tekst. se

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆR - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Klar besked om godt lys Farvel til watt Goddag til lumen (forkortes til lm) Indledning a U valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 104/20 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2010 af 21. april 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt

Læs mere

ClearWay økonomisk LED-løsning

ClearWay økonomisk LED-løsning Lighting ClearWay økonomisk LED-løsning ClearWay LED-teknologien er banebrydende inden for belysning på mange forskellige områder. Den lyskvalitet, som LED'er giver, har f.eks. gjort vores veje sikrere,

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2015/S 151-278282

Spørgsmål og svar EU udbud 2015/S 151-278282 Spørgsmål og svar EU udbud 2015/S 151-278282 Udbud på levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Dato for modtagelse Spørgsmål Svar Besvaret d. 1. 12.08.15 ID 48 led lyskilder standard

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2015 Energirenovering af vejbelysning Anlægsbevilling til udskiftning af cirka 29.000 gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

Ungt Lys. Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

PL LED rør 6,5W. Erstatning for 11-13W lysstofrør. Produktblad. Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Billede af DF-PL5W30-2G7

PL LED rør 6,5W. Erstatning for 11-13W lysstofrør. Produktblad. Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Billede af DF-PL5W30-2G7 Produktblad PL LED rør 6,5W Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Erstatning for 11-13W lysstofrør Billede af DF-PL5W30-2G7 1 1. Specifikationer Egenskaber for pære Form: Rør Sokkel/fatning:

Læs mere

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god Positivlisten Resultatet af projektet er en demonstrationsversion af LED positivlisten og der er udviklet en hjemmeside til listen, hvortil der er adgang fra www.lednet.dk. Det er i princippet en sortérbar

Læs mere

Ombygning til LED - renovering af parklampe inkl. lyskilde

Ombygning til LED - renovering af parklampe inkl. lyskilde Ombygning til LED - renovering af parklampe inkl. lyskilde Mange parklampearmaturer er stadig i så god en kvalitet, at det næsten vil være en dødssynd at skrotte dem, og en erstatning med et nyt lysarmatur,

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

Lyskilder til boligen. din guide til energirigtig indretning med lys

Lyskilder til boligen. din guide til energirigtig indretning med lys Lyskilder til boligen din guide til energirigtig indretning med lys 2 Indhold Lyskilden styrer elforbruget..................... 4 Teknisk om lyskilder......................... 6 Glødepærer.............................

Læs mere

Indstilling. Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 12. august 2013 Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling 1. Resume I 2008 vedtog EU et effektivitetskrav til lyskilder, hvilket blandt

Læs mere

HE 35 W/865. Produktdatablad. LUMILUX T5 HE Rørformede lysstofrør 16 mm, høj effektivitet

HE 35 W/865. Produktdatablad. LUMILUX T5 HE Rørformede lysstofrør 16 mm, høj effektivitet HE 35 W/865 LUMILUX T5 HE Rørformede lysstofrør 16 mm, høj effektivitet Applikationsområder _ Offentlige bygninger _ Kontorer _ Butikker Produkt fordele _ God økonomi og effektivitet _ Op til 20 % mere

Læs mere

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst!

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst! Indholdsfortegnelse: Forord Side 1 Hvad betyder lys for fisk, mig og planter? Side 1 Lysstyrke og beregning! Side 3 LUX Side 3 Lumen! Side 3 PAR Side 3 Farve temperatur! Side 4 Farvegengivelse Side 5 Ra

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Kontorer Lejlighedsarbejde Vedvarende arbejde Gange og trappe 200 lux 500 lux 50 lux Rengøring af

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

Lysdiode konference 2007. Lysdioder - Fremtidens belysning

Lysdiode konference 2007. Lysdioder - Fremtidens belysning Lysdiode konference 2007 Lysdioder - Program 9.15 Velkomst, Poul Erik Pedersen, Elsparefonden 9.20 Mere fokus på lysdioden. Poul Erik Pedersen, Elsparefonden 9.30 Status for lysdioder til belysning, Kenneth

Læs mere

Den originale! MASTER PL-S 4P. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder

Den originale! MASTER PL-S 4P. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder Lighting Den originale! MASTER 4P MASTER er et effektivt, kompakt lysstofrør med lavt wattforbrug, der som regel bruges i dekorative og retningsbestemte armaturer. Den originale Philips-broteknologi garanterer

Læs mere

Ecodesign og energimærkning - Ekspertkonsortiet og vores erfaringer. Informationsudveksling NVE 1. Februar 2012

Ecodesign og energimærkning - Ekspertkonsortiet og vores erfaringer. Informationsudveksling NVE 1. Februar 2012 Ecodesign og energimærkning - Ekspertkonsortiet og vores erfaringer Informationsudveksling NVE 1. Februar 2012 Indhold af præsentationen Præsentation af konsortiet og konsortiets opgaver Erfaringer fra

Læs mere

Energieffektiv belysning og god lyskvalitet. Øget anvendelse af mere energieffektive lyskilder. v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden

Energieffektiv belysning og god lyskvalitet. Øget anvendelse af mere energieffektive lyskilder. v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Energieffektiv belysning og god lyskvalitet Øget anvendelse af mere energieffektive lyskilder v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Elforbruget i husholdningssektoren Fordeling på slutanvendelser (ekskl.

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Forår 2014. S & B I m p o r t D a n m a r k. N y g a a r d s A l l e 2 9. Dk- 7 4 3 0 I k a s t. S u p p o r t @ n e t t o l e d.

Forår 2014. S & B I m p o r t D a n m a r k. N y g a a r d s A l l e 2 9. Dk- 7 4 3 0 I k a s t. S u p p o r t @ n e t t o l e d. Forår 2014 S & B I m p o r t D a n m a r k N y g a a r d s A l l e 2 9 Dk- 7 4 3 0 I k a s t S u p p o r t @ n e t t o l e d. d k w w w. n e t t o l e d. d k www.facebook.com/nettoled Indhold E27... 3

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Krav til lyskilder - forhandlere

Krav til lyskilder - forhandlere Krav til lyskilder - forhandlere Ecodesign og Energimærkning Ecodesign Leverandørrettet - leverandørkrav Minimumskrav til energieffektivitet Mindstekrav til brugsegenskaber Mindstekrav til omfang af information

Læs mere

HO 54 W/840. Produktdatablad. LUMILUX T5 HO Rørformede lysstofrør 16 mm, højt udbytte

HO 54 W/840. Produktdatablad. LUMILUX T5 HO Rørformede lysstofrør 16 mm, højt udbytte HO 54 W/840 LUMILUX T5 HO Rørformede lysstofrør 16 mm, højt udbytte Applikationsområder _ Offentlige bygninger _ Kontorer _ Tunneler, viadukter _ Bilparkeringsanlæg Produkt fordele _ Fremragende lysstrøm

Læs mere

DIOLUX. produktoversigt. August 2016 NEM AT HANDLE MED. Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

DIOLUX. produktoversigt. August 2016 NEM AT HANDLE MED. Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed DIOLUX produktoversigt August 2016 NEM AT HANDLE MED Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed Guide til valg af lysdæmper MEK-D 300CR MEK-S 300CR MEK-S 300LR TOUCH IR 350 UNI LED S-120VA DIOSPOT 30 Min. 2

Læs mere

1. Hvordan kan man løse de udfordringer, der er skitseret ovenfor, med hensyn til en bredere markedsgennemtrængning for faststofbelysning i Europa?

1. Hvordan kan man løse de udfordringer, der er skitseret ovenfor, med hensyn til en bredere markedsgennemtrængning for faststofbelysning i Europa? Neelie Kroes Kommissær for Den Digitale Dagsorden Europa-Kommissionen Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Det Internationale Sekretariat Christiansborg DK-1240 København K Tlf. +45 33 37 55 00 Fax +45

Læs mere

Produkt. MASTERColour CDM-T. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder

Produkt. MASTERColour CDM-T. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder Lighting Produkt En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys Fordele Stabil lysfarve i hele lampens levetid Høj lampeudbytte, der resulterer i lavere

Læs mere

Højeffektive lysstofrør

Højeffektive lysstofrør Lighting Højeffektive lysstofrør MASTER TL5 High Efficiency Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse

Læs mere

Vejledning til valg af belysning

Vejledning til valg af belysning Vejledning til valg af belysning Indhold INDLEDNING... 3 LOVKRAV OG ANBEFALINGER... 4 Lovkrav... 4 Arbejdstilsynets anbefalinger... 5 SÆRLIGE BEHOV... 5 Kontormiljøer... 5 Daginstitutioner... 5 Skoler...

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Fluorescent Lamps and Starters

Fluorescent Lamps and Starters Meget effektivt lysstofrør Denne TL5 lyskilder (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse

Læs mere

Den nye generation inden for energibesparende lysrørbelysning

Den nye generation inden for energibesparende lysrørbelysning Lighting Den nye generation inden for energibesparende lysrørbelysning MASTER LEDtube InstantFit HF Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør.

Læs mere

LED lyskilder Efterår 2015. OSRAM er lys. www.osram.dk

LED lyskilder Efterår 2015. OSRAM er lys. www.osram.dk www.osram.dk LED lyskilder Efterår 2015 LED lyskilder giver et fremragende lys og kan bruges til direkte udskiftning af glødepærer og reflektorpærer. De er kendetegnet ved deres store energibesparelse

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

A B C D E. Lysstrøm EL. Pakningskonfiguration. (lm) (cd) 35W/930 E27 PAR30L 10D 1CT 6 49.000 Universal A 1 A 871829124192800

A B C D E. Lysstrøm EL. Pakningskonfiguration. (lm) (cd) 35W/930 E27 PAR30L 10D 1CT 6 49.000 Universal A 1 A 871829124192800 CDM A B C D E D Brugervenlig lampe med funklende lys Kompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse Produktfordele Højeffektiv

Læs mere

ENERGIBESPARELSER I BUTIKSBELYSNING I ROSKILDE

ENERGIBESPARELSER I BUTIKSBELYSNING I ROSKILDE ENERGIBESPARELSER I BUTIKSBELYSNING I ROSKILDE Slutrapport Roskilde)Universitet) ENSPAC'TEKSAM Aske%Palsberg% Tyge%Kjær Thomas'Budde'Christensen' Energibesparelser#i#butiksbelysning#i#Roskilde Forord%

Læs mere

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Renovering af kl. I-II belysningsanlæg Som følge af Sikkerhedsstyrelsens indskærpelse af reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, vil lamper opsat før 1995 ikke overholde de

Læs mere

PARATHOM MR11 20 30 3.7 W/827 GU4

PARATHOM MR11 20 30 3.7 W/827 GU4 PARATHOM MR11 20 30 3.7 W/827 PARATHOM MR11 12 V Lavvolt LED reflektor lyskilder MR11 med retrofit stiftsokkel Applikationsområder Som downlight til markering af gangveje, døre, trapper osv. Butikker,

Læs mere

Luft, lys og elmotorer

Luft, lys og elmotorer % 2. juli 2009 Luft, lys og elmotorer - en ny analyse beskriver dagens muligheder for energibesparelser og vurderer besparelsespotentialet i erhvervslivet Af Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Læs mere

LEDterminologi. Håndbog

LEDterminologi. Håndbog LEDterminologi Håndbog LED-introduktion I alle byer spiller planlægningen af byens belysning en fremtrædende rolle. Og i en tid med hurtig teknologisk udvikling har LED hurtigt ændret status fra innovativ

Læs mere