At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser"

Transkript

1 At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser Ragnhild Söderbergh Lunds Universitet (emeritus) Abstrakt Formålet med dette indlæg er at opfordre og inspirere til nærlæsning af min bog Læse skrive, tale. Barnet erobrer sproget (Akademisk Forlag 2011) og den dér gennemgåede litteratur, og til at foretage mere forskning på området tidlig læsning. Jeg vil her blot antyde nogle mulige veje. Med udgangspunkt i det faktum, at barnet fra sine spæde år kan tilegne sig det skrevne sprog uden formel undervisning, og efter en gennemgang af fremgangsmåder og barnets respons, følger fire afsnit: Om tosproget læsning Om døve børns læsning Om læsningens indvirkning på sprogudviklingen Om tidlig læsning i relation til skolepræstationer I afsnittet om barnets respons ser jeg også på kodebrydning og metasproglige kommentarer. I henvisningerne er kun medtaget de arbejder, der er nævnt her i teksten. Den interesserede læser henvises i øvrigt til den fyldige litteraturliste i min bog. Udgangspunkt og fremgangsmåde Børn kan lære sig det skrevne sprog fra sine spæde år, i samme alder og på samme måde, som det lærer sig det talte sprog: i samspil med talende, læsende og skrivende mennesker. De kan uden formel undervisning tilegne sig det skrevne sprogs pragmatik (hvordan man anvender det skrevne sprog), dets semantik (betydningsindhold), dets grammatik (skriftens struktur, det skrevne sprogs morfologi og syntaks) og dets stilistik (Söderbergh 2011 s ; 93-97). For at rette barnets opmærksomhed mod det skrevne sprog og tydeliggøre det, kan læse- og skrivekyndige personer skrive og præsentere ord, der betegner væsener, ting og fænomener, som er velkendte og interessante for barnet: nære og kære personer,

2 kæledyr, legetøj og andre ejendele, mad, tøj og ting i nærmiljøet. Ordene skrives på kort. Præsentationen sker mundtligt, med tilbagevendende ord og udtryk, som indpakker det præsenterede ord X (fx Se! Her står der X ). Det præsenterede ord udtales tydeligt, og den mundtlige præsentation støttes ved at pege på kortet eller holde det op (gerne fysisk tæt på det fænomen, ordet betegner, og desto tydeligere, jo mindre barnet er). Tonefald, prosodi og mimik er vigtige - med stemme og minespil signalerer man emotionelt sin interesse for det man taler om, og sin glæde ved at dele det med barnet(söderbergh 2011 s. 80 ff.). Denne fremgangsmåde svarer helt til den såkaldte kigge-pege-benævne-leg, som er almindelig, når små børn lærer sig ord i det talte sprog (ibid. S ). Her vil jeg gerne henvise til en anden præsentation ved dette symposium, nemlig Kristina Nilsson Björkenstam, Lisa Gustavsson og Mats Wirén Multimodal synkroni i tidlig ordindlæring, dog med tilføjelsen af det emotionelle udtryk (Söderbergh 1993; Söderbergh and Bredvad-Jensen 1987). I takt med at barnet gennem ordkortene bliver stadig mere opmærksom på skriftsprog, kan man udnytte trykt tekst i omgivelserne som barnet forstår, og gøre opmærksom på den (Söderbergh 2011 s ). Gennem fælles højtlæsning af bøger fra enkle pegebøger til stadig mere ordrige tekster, vokser barnets erfaring og fortrolighed med skriftsproget (Söderbergh 2011 s ). Barnets respons Under samspillet om skrevne ord og tekster opdager barnet, at skrevne ord svarer til talte ord og omvendt. Barnet peger på teksten og kigger appellerende op på den voksne eller siger: Hvad står der der? Eller det beder om, at man skriver det viste ord. Fra helhed til del Barnets opfattelse af de skrevne ords ydre form forandres gradvis: fra helheder til kombinationer af gentagne delstrukturer (Söderbergh 2011 s ). Barnet viser sine iagttagelser ved at pege og kommentere. I alfabetiske skriftsprog fører dette til en indsigt i, hvordan grafem ( bogstav ) forholder sig til fonem ( lyd ) (Söderbergh 2011 s ), den såkaldte kodebrydning. Kodebrydningen varierer, alt efter på hvilket sprog barnet lærer sig at læse (Söderbergh 2011 s ). Spansk har et mønster som adskiller sig fra svensk eller engelsk, som igen

3 adskiller sig indbyrdes. I svensk med mange bøjningsendelser er ordets slutmorfem en vigtig indgangsport til at bryde koden for de børn, som lærer at læse på et tidspunkt, hvor de er begyndt at beherske talesprogets endelser (ibid. S ). I spansk, som ikke har sådanne endelser, men har en klar stavelsesstruktur, synes det at være kontrasterende stavelser, der igangsætter kodebrydningen. Marianne, som lærer sig at læse parallelt på engelsk og spansk, bryder koden på denne måde. Al Past skriver: she could read almost any Spanish word if it were uncovered for her a syllable at a time (Söderbergh 2011 s. 120). En grundig sammenlignende analyse af, hvordan kodebrydningen foregår i ortografisk regelmæssige ( lydrette ) skriftsprog som det finske, ortografisk uregelmæssige som det danske og engelske og i morfologisk forskelligt opbyggede sprog savnes og burde gennemføres. Metalingvistiske kommentarer I sin bog om børnesprog (Jespersen 1916/1923) fremhæver Otto Jespersen børns tidlige sproglige bevidsthed, som de kan give udtryk for gennem kommentarer til og spørgsmål om ord og udtryk, deres betydning og form. Med samspil omkring skrevne tekster bliver dette endnu mere mærkbart. Skriftens synlighed og permanens gør sådanne iagttagelser lettere at foretage og dele. Børns metalingvistiske kommentarer til forhold i det skrevne sprog kan give os en dybere indsigt i deres sproglige bevidsthed og er værd at undersøge mere systematisk. Tosproget læsning Tidlig læsning på to sprog samtidig er blevet studeret og har vist sig at støtte den tosproglige udvikling. En pioner på området var Theodore Andersson (Andersson 1977), og arbejdet med hans og Robert Lados elever bliver gennemgået i Söderbergh 2011 s Den store indvandring til Sverige de senere år har givet gode muligheder for eksperimenter med tidlig læsning og skrivning på svensk parallelt med modersmålet og undersøgelser af effekten på udviklingen i begge sprog. Døve børns læsning Et andet vigtigt felt at udforske er, hvordan døve børn kan lære sig at læse et for dem fremmed sprog nemlig omgivelsernes talte sprog i skriftlig form gennem formidling i tegn af en tegnsprogskyndig person, og hvordan dette kan påvirke deres sprogudvikling (Söderbergh 2011 s ). Svært høreskadede som taler, har fået deres ordforråd udvidet og deres udtalen forbedret. Hos dem forekommer der også kodebrydning, som dog tager betydelig længere tid end for normalt hørende børn (Söderbergh 2011 s. 135). Men helt døve børn kan også tilegne sig skrevet sprog (ibid. s ). Processen er dog endnu ikke beskrevet. Det vil kræve tegnsprogskyndige forskere.

4 Læsningens indvirkning på sprogudviklingen Vi har allerede været inde på dette spørgsmål, når det gælder døve og tosprogede børn. Hvordan tidlig uformel læsning og skrivning påvirker og udvikler sproget både det talte og skrevne hos etsprogede børn har Margaret M. Clark undersøgt for engelsksprogede børns vedkommende i et studie (Söderbergh 2011 s ). Hun har specielt set på artikulation, ordforråd, sætningsopbygning og stil. Det er påtrængende også at få undersøgt dette for svensks [og dansks!] vedkommende. Tidlig læsning i forhold til skolepræstationer De såkaldte Pisa-undersøgelser har vist stadig nedadgående resultater for svenske elever i bl.a. læseforståelse, matematik og naturvidenskab. Virkelig læsebeherskelse indebærer altid læseforståelse. Med den tidlige uformelle læsning, som vi her har beskæftiget os med, bliver det skrevne ord fra den allerførste begyndelse knyttet til ord, som barnet forstår, og som betegner interessante væsner, ting og foreteelser i barnets virkelige verden. Forståelsen er det primære. Ud fra meningsfulde tekster drager barnet selv konklusioner om form og tegn. I skoleuddannelsen er læseforståelsen helt central: man skal kunne læse og forstå de tekster, som formidler kundskaber og viden i matematik, naturvidenskab og andre fag. En længdeundersøgelse af de tidlige læseres skoleresultater og andre præstationer vil have stor interesse. En sådan undersøgelse ville også vise, om de tidlige læsere med alderen bibeholder deres interesse for at læse bøger. Henvisninger Andersson, T. 1977: A Guide to Family Reading in Two Languages, The Preschool Years. NCE Jespersen, O. 1923: Børnesprog. Gyldendals Boghandel. København Nilsson Björkenstam, K., Gustavsson, L. og Wiren, M. 2013: Multimodal synkroni i tidig ordinlärning. PERILUS Söderbergh, R. 2011: LÆSE. SKRIVE, TALE. Barnet erobrer sproget. Akademisk Forlag. København Söderbergh, R. 1993: Språk och kroppsspråk i samtalet barn-vuxen. Dansk audiologopædi. Dec Söderbergh, R. and Bredvad-Jensen, A-Chr. 1987: A Dialogue Model and its Application in a Free Play Situation. The Nordic Languages and Modern Linguistics

5

Børn elsker at se ord blive født

Børn elsker at se ord blive født Børn elsker at se ord blive født Skriften skal ikke trænes for at læres, men bruges, så den læres. En vigtig forskel at huske på for småbørnsforældre og pædagoger, siger Kjeld Kjertmann, som forsker i

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

At skrive sig ind i læsningen

At skrive sig ind i læsningen At skrive sig ind i læsningen af Marianne Borup Langhøjskolen, Hvidovre Eksamensopgave til Læsevejlederuddannelsen, 1. modul: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og

Læs mere

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004 BØRNS SPROGTILEGNELSE: HVOR SKAL VI VÆRE OM 10 ÅR? - en forskers perspektiv Dorthe Bleses, Center for Sprogtilegnelse, Syddansk Universitet Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar,

Læs mere

Hvad er læsning og hvad bør en læseunderviser vide? 1

Hvad er læsning og hvad bør en læseunderviser vide? 1 www.folkeskolen.dk maj 2006 (små rettelser nov. 2007) 1 / 17 Hvad er læsning og hvad bør en læseunderviser vide? 1 Carsten Elbro Man stiller bestandig spørgsmålet: Hvordan skal jeg undervise i læsning?

Læs mere

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG AF DORTE SOFIE MØRK EMUS Lærer på Hanebjerg Skole i Nordsjælland og uddannet på Forfatterskolen for Børne - litteratur. Hun er bl.a. forfatter til letlæste bøger i ungdomsserien TEENZ. Dorte Sofie Mørk

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet Lad minoritetsforældre være en del af deres børns læring Maria Neumann Larsen, lektor, Videreuddannelsen, Programmet Inklusion og Integration, Professionshøjskolen UCC Hvordan mon det er at være forældre

Læs mere

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard Opdagende skrivning en vej ind i læsningen Klara Korsgaard Dagsorden 1. Baggrund for projektet 2. Opdagende skrivning 3. Søholmprojektet 4. Konsekvenserne for første klasse talesprogsfjeldet Tale Skrift

Læs mere

»Yes! Må vi prøve igen?«

»Yes! Må vi prøve igen?« »Yes! Må vi prøve igen?«når 2.a forvandles til en læsemaskine. AF DORTE KAMSTRUP Det er onsdag morgen, og 2.a på Marievangsskolen i Slagelse er netop vendt tilbage fra læsebånd med naboklassen. Her har

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser?

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? K Hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? Og hvilke konsekvenser må det have for

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Teorier om sprogtilegnelse

Teorier om sprogtilegnelse Teorier om sprogtilegnelse 1 Overordnet introduktion... 3 1.1 Baggrund... 3 2 Introduktion... 4 3 Barnets opgave... 5 3.1 Opsummering... 7 4 Tidlige teorier om sprogtilegnelse... 8 4.1 Behaviorismen...

Læs mere

Kan en eksplicit genrepædagogisk undervisning udvikle elevers læse- og skrivefærdigheder?

Kan en eksplicit genrepædagogisk undervisning udvikle elevers læse- og skrivefærdigheder? Kan en eksplicit genrepædagogisk undervisning udvikle elevers læse- og skrivefærdigheder? Af Bodil HedeBoe, lektor, PH.d., StockHolmS universitet i en lille svensk forstadsskole (klassetrin 1 6) har lærerne

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Multimodal literacitet Læse og skrivekompetencer i forhold til digitale tekster

Multimodal literacitet Læse og skrivekompetencer i forhold til digitale tekster Multimodal Literacy/Marianne Würtz 1 Multimodal literacitet Læse og skrivekompetencer i forhold til digitale tekster Af lektor Marianne Würtz, UCN, læreruddannelsen. Det multimodale Multimodale tekster

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere