ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger:"

Transkript

1 ENHEDER: Andelsmæssigt er hele ejendommen og øvrige aktiver opdelt i 110 enheder. De enkelte andelsbeviser udstedes på et antal enheder, der svarer til det antal enheder, der er gældende for den bolig, man erhverver brugsretten til. Enhedsfordelingen på boligerne er som følger: 29 tv 06 enheder 29 th 05 enheder 31 tv 05 enheder 31 th 05 enheder enheder enheder enheder 39 st 08 enheder enheder enheder enheder enheder 47 tv 05 enheder 47 th 05 enheder 49 tv 05 enheder 49 th 06 enheder 110 enheder ARBEJDSDAGE 2 gange årligt: 2. week-end i maj og 1. week-end i november (medmindre disse datoer falder sammen med helligdage og/eller vejret er for dårligt og/eller bladene endnu ikke er faldet af lindetræet i gården), holdes fælles arbejdsdage, hvor beboerne i fælleskab udfører diverse forefaldende småreparationer, renser tagrender og nedløbsbrønde etc., hvilket er med til at holde håndværkerudgifterne nede. Det er vedtaget på generalforsamling april 2008, at man skal 1

2 erlægge kr. 500,-- pr. bolig, hvis man ikke deltager. Flyttes datoen fritages man for betaling! BEBOER-ARRANGEMENTER: Hvert år den 2. week-end i august holdes sommerfest i Toldgaarden. Arrangementet styres af et festudvalg bestående af en kreds af beboere, der frivilligt udfører arbejdet. BESTYRELSEN: Formand Jette Hedegaard, nr Kasserer Heidi Soll, nr Sekretær Benny Jørgensen, nr. 39, suppleant Birgit Christoffersen, nr. 47tv 2. suppleant Nanna Kjærulf, nr. 37 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen med 2 hhv. 1 medlemmer for en 2-årig periode, suppleanterne dog for et år ad gangen. FLAGNING: Toldgaardens flag sættes af Erik Christoffersen i nr. 47 tv flaget må sættes på alle almindelige flagdage samt på beboernes fødselsdage. Hver beboer plejer at betale kr. 20 til Erik om året for dette. FORSIKRINGER: Ud over ejendomsforsikring har andelsboligforeningen en glas- og kummeforsikring og en rørskadeforsikring, der også omfatter de enkelte boliger. Drivhuse, carporte og udhuse er også dækket, dog ikke mod råd og svamp. Glas i drivhuse dækkes heller ikke. Endvidere en legeplads-, en viceværts-, en arbejdsdags- og en bestyrelsesansvars-forsikring. Skader, der antages at være omfattet af forsikringen, anmeldes til formanden, der så ordner anmeldelsen til forsikringen. 2

3 HUSLEJE: Hvert år efter generalforsamlingen i april, dvs. i løbet af maj måned, fremsendes en opgørelse indeholdende opgørelse af vandforbrug og afregning i forhold til áconto-indbetalingen. Endvidere indeholder opgørelsen en beregning over huslejebeløbet for det kommende år. Opgørelsen over den kommende husleje vil typisk se ud som følger: BOLIGBIDRAG RENOVATION angivelse af beholderstørrelse ÁCONTO FOR VAND (xxx kbm à xxx kr) DIVERSE FÆLLESUDGIFTER (1/16 af xxx kr) SAMLET HUSLEJE (gældende fra 1. juni) Huslejen er som sagt gældende fra den 1. juni det pågældende år og skal være indbetalt til andelsboligforeningens konto i Sydbank, Padborg afd. på konto s e n e s t den 4. dag i betalingsmåneden, dvs. første gang senest den 4. juni. HUSK: Omfattende ændringer af boligen skal meddeles bestyrelsen før påbegyndelse af arbejdet og installationer, der omfatter vand og/eller el, s k a l godkendes af en aut. elektriker/vvs-mand. Flytter nye beboere lejere og/eller familiemedlemmer ind i en af andelsboligerne, har andelsejeren p l i g t til at meddele dette til bestyrelsen iht. flertalsbeslutning på generalforsamling på Bov Kro den

4 KLOAK: Vores kloaksystem er gammelt, og belært at dyrekøbte erfaringer (slamsugning, lugt- og vandgener) skal det kraftigt understreges, at DET ER FORBUDT at smide hygiejnebind, tamponer, vådservietter etc. i toilettet. Dette bør også meddeles gæster. UDGIFTSFORDELING: Alle driftsudgifter fordeles på andelshaverne i forhold til det antal enheder, andelsbeviset (boligen) omfatter. Øvrige udgifter såsom renovation, vand mv. betales af den enkelte bolig iht. kommunens takster og iht. forbrug efter måler. Alle boliger er forsynet med egen vandmåler. Vandmålerne aflæses 1 gang årligt primo marts. Enkelte mindre fællesudgifter fordeles med lige store dele (1/16) på boligerne. El-forbrug samt varmeforbrug afregnes af den enkelte bolig direkte til el-selskabet og Padborg Fjernvarme efter áconto-system, der styres af de pågældende forsyningsselskaber. ORDENSREGLER: Det forventes, at de enkelte beboere regulerer deres adfærd, så den er forenelig med og hensigtsmæssig i forhold til det fællesskab som andelsboligforeningen udgør: Hold forhaverne pæne og sørg for at fjerne ukrudt, der kan spredes til naboernes haver, undgå unødig bilkørsel/parkering i gården vi har en P-plads! -, sæt ikke ting op på murene (paraboler etc), tænk på naboernes nattesøvn mht. høj musik, bil/knallert/motorcykelkørsel, brug af maskiner og værkøj, brug legepladsen til leg og boldspil ikke indkørsel og gård. Respekter skiltning ved gruben: kun til grenaffald (tynde grene), græsafklip og blade. 4

5 PARKERING: Ved indkørslen findes en række parkeringspladser, der frit kan benyttes af beboerne og deres gæster. Det henstilles, at man respekterer skiltningen og afstribningen på kantstenene således at flest mulige kan få plads. Undgå at parkere på vaskepladsen! Som før nævnt bedes man begrænse kørsel inde i gården til et minimum og undgå parkering i gården uden for carportene. REDSKABSSKUR: På legepladsen har vi et redskabsskur, hvortil alle har adgang. Her forefindes diverse maskiner, ukrudtsbrænder, grenkvaser etc., som man kan låne. Husk at misligholdelse går ud over os alle sammen! RENOVATION: Den sorte skraldecontainer tømmes tirsdag hver 14. dag i ulige uger og den grønne pap/flaskecontainer torsdag hver 14. dag i lige uger. De skal stilles ved vejen aftenen før. Husk at checke Aabenraa Ugeavis op til helligdage, da renovationsdagene ofte ændres i forbindelse hermed. VINDUER: Det er en god ting at lufte ud, men vores maler Achim har bemærket, at flere beboere smækker vinduerne op uden at haspe dem. Dette ødelægger vinduet, så altså: I bedes sætte hasp på, hver gang I lader et vindue stå åbent. Desuden er det vigtigt at vaske trærammen omkring vinduet og vandnæsen (den nederste kant), da der ellers sætter sig alger på træet, som fremmer forrådnelse. Har man vinduespudser, skal man selv gøre dette, da vinduespudseren som regel kun tager sig af glasfladerne. BESTYRELSEN 5

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere