Fagbeskrivelser. Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren. Syddansk Universitet. (Opdateret august 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelser. Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren. Syddansk Universitet. (Opdateret august 2009)"

Transkript

1 Fagbeskrivelser Master i Kvalitet g Ledelse i Scial- g Sundhedssektren Syddansk Universitet (Opdateret august 2009) 1

2 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Undervisningsfrm Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Undervisningstidspunkt Intrduktinsweekend Prfessr Kjeld Møller Pedersen & Lektr Eva Drabrg T dage; fredag & lørdag Institut fr Sundhedstjenestefrskning - Sundhedsøknmi Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Frmålet med intrduktinsweekenden er at præsentere MPQM-studiet g de t faglige hvedmråder i studiet samt skabe kntakt mellem de studerende. Intrduktinsweekenden giver de studerende et verblik ver MPQM-studiet g dets enkeltdele samt intrducerer årets studerende til hinanden, til studiet g til det at være masterstuderende herunder gså praktiske prblemstillinger såsm dannelse af læsegrupper, kørselsrdning etc. Ingen eksplicitte Weekenden består af en blanding af frelæsninger, gruppearbejde med plenumdiskussiner, samt generel drøftelse af fagligt relevante prblemstillinger Ingen Deltagelse Medi/ultim august måned sm pstart på uddannelsen Der er fremmødepligt til intrduktinsweekenden 1

3 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Obligatrisk Mdul 1 Kvalitet g kvalitetsledelse Prfessr Jan Mainz 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning - Sundhedsøknmi Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Der gives en indføring til frskellige definitiner af kvalitet g hvrdan det kan måles g mnitreres løbende. Det indplaceres i større sammenhæng, fx. akkreditering i almindelighed, Den danske kvalitetsmdel g tilløbende til kvalitetsmdeller i den sciale sektr med særlig vægt på integratin af kvalitet i det almindelige ledelsesarbejde. Fr at sætte dette arbejde i perspektiv bliver ISO-mdellen ligeledes diskuteret g sammenlignet med bl.a. akkrediteringsmdellen fra the Jint Cmmissin. Der vil blive diskuteret bredere paraply-mdeller sm Business Excellence-mdellen g deres mulige anvendelser. Hermed sættes de studerende i stand til at anvende principper g metder sm grundlag fr kvalitetsarbejde g kvalitetsledelse. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: redegøre fr definitiner, begreber g terminlgi i relatin til kvalitetsudvikling (intellektuelle & faglige kmpetencer) redegøre fr rganisatriske principper i relatin til kvalitetsudvikling (intellektuelle & faglige kmpetencer) redegøre fr ledelsesmæssige principper i relatin til kvalitetsudvikling (intellektuelle & faglige kmpetencer) redegøre fr strukturelle frhlds betydning fr kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser (intellektuelle & faglige kmpetencer) redegøre fr kvalitetsmdeller, herunder akkreditering, certificering, ISO-mdellen, quality management, business exellence mdellen g balanced screcard sm grundlag fr rganisering af kvalitetsarbejdet (intellektuelle & faglige kmpetencer) redegøre fr gennembrudsmetden sm rganisatrisk grundlag fr kvalitetsarbejdet (intellektuelle & faglige kmpetencer) anvende kvalitetsdata sm grundlag fr strategisk ledelse g incitamentstyring (intellektuelle & faglige kmpetencer) anvende principper fra kvalitetsledelse til udøvelse g gennemførelse af kvalitetsarbejde (praksiskmpetencer) identificere relevante fejlkilder g bias i kvalitetsarbejdet (intellektuelle & faglige kmpetencer) anvende principper fr evidensbaseret medicin sm led i kvalitetsarbejdet (praksiskmpetencer) Prøvefrm 2; synpsis efterfulgt af mundtlig prøve, der inkluderer et bundet spørgsmål i december/januar måned. Ekstern censur efter 7-trins-skalaen. Ved ikke bestået prøve i første frsøg gennemføres mprøve indenfr en måned Fr at kunne pnå karakteren 12; den fremragende præstatin, skal den studerende udtømmende demnstrere de i mdulet beskrevne kmpetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal således kunne redegøre fr definitiner, begreber g terminlgi i relatin til kvalitetsudvikling samt beskrive metder g 2

4 Undervisningstidspunkt strategier fr hensigtsmæssig rganisering af kvalitetsarbejdet. Den studerende skal ligeledes kunne redegøre fr frskellige kvalitetsmdeller samt principielle frskelle mellem disse. Endvidere skal den studerende kunne belyse frskellige strukturelle frhld fr kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Den studerende skal kunne redegøre fr g anvende gennembrudsmetden sm grundlag fr kntinuerlig kvalitetsudvikling samt redegøre fr g anvende kvalitetsdata sm grundlag fr strategisk ledelse g incitamentstyring. Endelig skal den studerende kunne redegøre fr, hvrledes principperne fra evidensbaseret medicin kan anvendes sm grundlag fr kvalitetsudvikling, samt kunne identificere relevante fejlkilder g bias i kvalitetsarbejdet. 1. semester (efterårssemesteret) 3

5 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Obligatrisk mdul 2 Kvalitets- g indikatrmnitrering Prfessr Jan Mainz 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning - Sundhedsøknmi Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Frmålet med kvalitets- g indikatrmnitrering er, at den studerende erhverver sig et detaljeret kendskab til såvel kvalitative sm kvantitative metder til vedvarende kvalitetsudvikling, herunder kvalitetsvurdering g kvalitetsvervågning af scial- g sundhedssektrens ydelser. Kvalitetsmnitrering i scial- g sundhedssektren mfatter et dynamisk sammenspil mellem kvalitative metder, herunder akkreditering/certificering g auditering samt kvantitative metder, herunder indikatrmnitrering. I mdulet beskrives strukturelle g rganisatriske frudsætninger fr kvalitetsmnitrering, samt hvrledes akkreditering/certificering, auditering g indikatrmnitrering kan anvendes til kvalitetsvervågning g kvalitetsudvikling i scial- g sundhedssektren. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: Redegøre fr begreber g terminlgi i relatin til kvalitetsmnitrering, patientsikkerhed g akkreditering g certificering (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr kvalitative g kvantitative metder til kvalitetsudvikling g patientsikkerhed samt principielle frskelle (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr principperne ved indikatrmnitrering (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr principperne i akkreditering, (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr metder til patientsikkerhed (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr kvalitative g kvantitative auditmetder (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr planlægning g gennemførelse af kærneårsagsanalyse (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr fejlkilder g bias i relatin til kvalitetsmnitrering, patientsikkerhed, akkreditering g auditering (intellektuelle g faglige kmpetencer) Anvende evidensbaserede principper ved kvalitetsmnitrering, patientsikkerhed, akkreditering g auditering (praksiskmpetencer) Prøvefrm 2; synpsis efterfulgt af mundtlig prøve, der inkluderer et bundet spørgsmål i december/januar måned. Ekstern censur efter 7-trins-skalaen. Ved ikke bestået prøve i første frsøg gennemføres mprøve indenfr en måned. Fr at kunne pnå karakteren 12; den fremragende præstatin, skal den studerende udtømmende demnstrere de i mdulet beskrevne kmpetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal således udførligt kunne redegøre fr begreber, definitiner g terminlgi i relatin til Kvalitetsmnitrering, 4

6 Undervisningstidspunkt patientsikkerhed g akkreditering i scial- g sundhedsvæsenet samt kunne redegøre fr kvalitative g kvantitative metder g fejlkilder g bias ved anvendelse heraf. Endvidere skal den studerende redegøre g anvende metder til indikatrmnitrering, akkreditering, patientsikkerhed g auditering. Endelig skal den studerende kunne beskrive, hvrledes evidensbaserede baserede principper kan anvendes sm led i kvalitetsmnitrering g patientsikkerhed. 1. semester (efterårssemesteret) 5

7 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Obligatrisk mdul 3 Mderne øknmi-, kntrakt- g incitamentstyring Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Prfessr Mickael Bech 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning - Sundhedsøknmi Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Det traditinelle rammebudget g anciennitetsbestemt løndannelse mm. er næsten frtid. Øknmiske styringsinstrumenter sm taxameter, DRG g incitamenter sm NyLøn, bnusrdninger g ikke-mnetære incitamenter bliver i stigende grad brugt til styring af ffentlige virksmheder. Fremtiden vil føre til stadig flere varianter af sådanne rdninger. Frmålet med mdulet er at sætte de studerende i stand til ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv at analysere g kritisk vurdere grundlaget fr g effekterne af mderne (øknmiske) styringsinstrumenter g på det grundlag udfrme hensigtsmæssige øknmiske mekanismer. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: Identificere g beskrive centrale øknmiske styringsmæssige prblemstillinger (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr g illustrere med eksempler de grundlæggende begreber i de centrale øknmiske terier fr kntraktindgåelse g øknmiske incitamenter (intellektuelle g faglige kmpetencer) Identificere g redegøre fr øknmiske styringsinstrumenter sm kan bruges til at påvirke adfærd (faglige kmpetencer) Redegøre fr valg af teri i frbindelse med analyse af hvrdan styringsinstrumenter påvirker adfærd (faglige kmpetencer) Gennemføre basale analyser med verbale argumenter m hvilke frventede adfærdspåvirkninger øknmiske styringsinstrumenter vil have (intellektuelle g faglige kmpetencer) Kritisk kunne frhlde sig til gennemførte analyser af de adfærdsmæssige påvirkninger af øknmiske styringsinstrumenter (intellektuelle g faglige kmpetencer) Prøvefrm 1; synpsis efterfulgt af mundtlig prøve i december/januar måned. Ekstern censur efter 7-trins-skalaen. Ved ikke bestået prøve i første frsøg gennemføres mprøve indenfr en måned. Fr at kunne pnå karakteren 12, den fremragende præsentatin, skal den studerende demnstrere pfyldelse af mdulets kmpetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal kunne identificere g beskrive centrale øknmiske styringsmæssige prblemstillinger specielt i den ffentlige sektr på både verrdnet administrativt, institutins g individuelt niveau. Den studerende skal kunne redegøre fr g illustrere centrale begreber i øknmiske terier m kntraktindgåelse g øknmiske incitamenter, så de både er præcist defineret fr fagfæller samt frståelige fr ikke-faglige persner. De studerende skal kunne identificere g redegøre fr øknmiske styringsinstrumenter, dvs. hvad styringsinstrumenter består af g centrale mekanismer i styringsinstrumenterne. Den studerende skal kunne redegøre fr valg af teri i frbindelse med analyse af hvrdan styringsinstrumenter påvirker adfærd, dvs. at de skal kunne pstille centrale kriterier eller antagelser, sm danner 6

8 Undervisningstidspunkt baggrund fr valg af teri. Den studerende skal kunne gennemføre basale analyser med verbale argumenter m de frventede adfærdspåvirkninger af øknmiske styringsinstrumenter, hvr de kan pstille sammenhængende argumenter m frhldet mellem styringsinstrumenternes mekanismer g teriens(-ernes) lgik. Endelig skal den studerende kunne frhlde sig kritisk til andres analyser af de adfærdsmæssige påvirkninger af øknmiske styringsinstrumenter, hvr de kan pintere væsentlige mangler i analysen eller implicitte antagelser (ud fra teretiske centrale terier jf. venfr), sm eventuelt ikke er pfyldt. 1. semester (efterårssemesteret) 7

9 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Obligatrisk mdul 4 Implementerings- g frandringsledelse af ffentlige virksmheder Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Ekstern lektr Carsten Hering Nielsen 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning - Sundhedsøknmi Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Dette mdul drejer sig m at øge frståelsen fr de frdele g ulemper der knytter sig til valget af frskellige frandringsstrategier. Organisatinsterien rummer en række mdeller, sm analyserer hvilke hurdler eller barrierer, der kan være i frhld til implementeringen af frandringsinitiativer, en mdstand md frandring, sm skal kunne håndteres, imødekmmes g mbiliseres til gavn fr frandringsprcessen. Organisatinsterien rummer derfr gså en række mdeller fr hvrdan man kan tilrettelægge g gennemføre frandringsprcesser. Valget af mere eller mindre ratinelle, lærings- g kultur- rienterede prcesser m.v. vil lige sm valget af mere eller mindre tp dwn eller bttm up drevne prcesser således være situatinsspecifikt. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: Redegøre fr grundlæggende begreber g terminlgi i relatin til frandringsledelse (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr de særlige frhld der gør sig gældende fr ledelse i den ffentlige sektr, herunder det diskursive krydspres (intellektuelle g faglige kmpetencer) Identificere g perspektivere mellemlederens frskellige rller (intellektuelle g faglige kmpetencer) Identificere g priritere imellem knkrete handlealternativer (intellektuelle g faglige kmpetencer) Opstille handleplaner fr knkrete implementerings- g frandringsledelsesprjekter (praksiskmpetencer) Beskrive relevante handlemønstre i relatin til frandringsledelse (intellektuelle g faglige kmpetencer) Identificere g vurdere krav til den ledelsesmæssige funktin i relatin til arbejdet med frandring g implementering (intellektuelle g faglige kmpetencer) Vurdere de ledelsesmæssige knsekvenser fr implementering af frandringsprjekter (intellektuelle g faglige kmpetencer) Perspektivere knkrete ledelsesmæssige prblemstillinger (intellektuelle g faglige kmpetencer) Mdulet udprøves i frm af prøvefrm 6; skriftlig hjemmepgave med et bundet emne med ekstern censur i maj/juni måned g bedømmelse ved 7- trins skalaen. Ved ikke bestået prøve i første frsøg gennemføres mprøve indenfr en måned (juli måned undtaget) Fr at kunne pnå karakteren 12; den fremragende præstatin, skal den studerende udtømmende demnstrere de i mdulet beskrevne kmpetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal således kunne beskrive de særlige vilkår g prblemstillinger der gør sig gældende fr en leder i den ffentlige sektr g 8

10 Undervisningstidspunkt kunne vurdere hvilke krav arbejdet med frandring g implementering stiller til den ledelsesmæssige funktin samt vurdere de ledelsesmæssige knsekvenser fr implementering af frandringsprjekter, g beskrive relevante handlemønstre i relatin hertil. Den studerende skal endvidere kunne arbejde anvendelses- g prblemrienteret med udviklings-, ledelseskncepter g kmpetenceudviklingstiltag i egen rganisatin g kunne reflektere ver egen praksis g analysere g perspektivere denne i relatin til de knkrete rller man sm ffentlig leder ptræder i. 2. semester (frårssemesteret) 9

11 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Undervisningstidspunkt Evet. bemærkninger Obligatrisk mdul 5 Prjektarbejde g prjektledelse Prfessr Pernille Eskerd 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Institut fr miljø- g erhvervsøknmi Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Frmålet med mdulet er at ruste de studerende til at arbejde i g med prjekter, dels gennem en indførelse i de grundlæggende såvel sm i de nyeste teridannelser mkring prjektfrmen g prjektledelse, dels gennem øvelser i selvstændig anvendelse af fagets terier, mdeller g metder. Sigtet er, at de studerende bliver i stand til at analysere knkrete g fiktive prjekter g prjektprcesser - g sm et resultat heraf give hensigtsmæssige frslag til styring g ledelse. De studerende skal udvikle en generisk kmpetence i prjektledelse, dvs. de skal kunne anvende deres viden på alle frmer fr prjekter, men fkus i faget vil især være på rganisatinsudviklingsprjekter. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: analysere prjektplæg, prjekter g prjektprcesser, g sm et resultat heraf give frslag til en hensigtsmæssig gennemførelse af prjektet (intellektuelle & faglige kmpetencer) anvende centrale værktøjer indenfr prjektarbejde g prjektledelse (praksiskmpetencer) give frslag til relevante tiltag på et knkret prjekt (praksiskmpetencer) Mdulet udprøves ved prøvefrm 6; skriftlig hjemmepgave med et bundet emne med intern bedømmelse ved bestået/ikke-bestået ved underviser(e). Ved ikke bestået prøve i første frsøg gennemføres mprøve indenfr en måned (juli måned undtaget) Fr at kunne pnå karakteren Bestået, den tilstrækkelige præstatin, (svarende til karakteren 02) skal den studerende demnstrere minimal acceptabel grad af de i mdulet beskrevne kmpetencemål. Den studerende skal således kunne frmulere et prjekts frmål g mål på en hensigtsmæssig måde, strukturere et prjekt i hvedfrløb g indsatsmråder, udarbejde et prjektmandat g udarbejde en milepælsplan. Den studerende skal endvidere kunne gennemføre en interessentanalyse g en usikkerheds- /risik-analyse, kunne udarbejde detailplaner fr prjektet g give frslag til prcedurer fr styring g pfølgning på prjektets fremdrift (herunder udført arbejde, tidsplan g budget) samt udarbejde en kvalitetssikringsplan fr prjektet. Den studerende skal kunne give frslag til rganisering af prjektet, frslag til kriterier fr bemanding af prjektet, til teambuildingsaktiviteter fr prjektgruppen samt til den løbende ledelse af prjektgruppen, herunder mtivatin af deltagerne, frankring af prjektet g prjektets resultat samt knflikthåndtering. Slutteligt skal den studerende kunne udarbejde en kmmunikatinsplan fr prjektet g kunne indarbejde venstående på en lettilgængelig g verskuelig måde i et skriftligt prjektplæg 2. semester (frårssemesteret) 10

12 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Obligatrisk mdul 6 Arbejdsgangs- g kerneårsagsanalyse Prfessr Jørgen T. Lauridsen 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning - Sundhedsøknmi Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Sammenhængende frløb er helt centralt fr såvel patienters/klienters/brgeres tilfredshed med sm deres plevelse af servicetilbud i scial g sundhedssektren. Sammenhængende frløb er uanset sektr et vigtigt kendetegn fr gd kvalitet. Ledelse g styring af udvikling g vedligehldelse af sammenhængende frløb er mdulets hvedfrmål. Kerneårsagsanalyse ses direkte i sammenhæng med patientfrløb, men kan gså anskues sm en særskilt aktivitet rettet md andre (kvalitetssvigt) end i patientfrløbet. Man kan ikke se på frløb uden samtidig at interessere sig fr arbejdstilrettelæggelse, fx frdeling af pgaver mellem persnalegrupper g samarbejde mkring den enkelte brger. Derfr er det gså et frmål at give en ledelsesmæssig indfaldsvinkel til arbejdstilrettelæggelse. De studerende intrduceres til såvel kvalitative sm kvantitative redskaber g metder, g bl.a. skal man kunne analysere flaskehalsprblemer, ventetidsprblemer g krdinering af frløb på tværs af flere afdelinger g sektrer. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: Beskrive g identificere grundlæggende elementer i et sammenhængende patientfrløb samt mulige kvalitetssvigt i sådanne frløb (intellektuelle & faglige kmpetencer) Strukturere disse elementer med henblik på efterfølgende analyse (intellektuelle & faglige kmpetencer) Anvende de nævnte analysemetder til analyser af patientfrløb g kvalitetssvigt g diskutere anvendeligheden af metderne (intellektuelle & faglige kmpetencer) Overføre resultater fra analyserne til implementering med henblik på vedvarende frbedringer af patientfrløb g reduktin af utilsigtede kvalitetssvigt (praksiskmpetencer) Mdulet udprøves ved prøvefrm 4; en skriftlig prøve under tilsyn af 4 timers varighed med alle tilladte hjælpemidler (med mindre andet er anført i læseplanen) i maj/juni måned; bedømmes internt i frm af bestået/ikke bestået ved underviser(e). Ved ikke bestået prøve i første frsøg gennemføres mprøve indenfr en måned (juli måned undtaget). Fr at kunne pnå karakteren Bestået, den tilstrækkelige præstatin, (svarende til karakteren 02) skal den studerende demnstrere minimal acceptabel grad af de i mdulet beskrevne kmpetencemål Den studerende skal således kunne analysere patientfrløb ved hjælp af mindst t metder: system-dynamiske metder, herunder bruge flw-chart metder g LEAN g kunne analysere kvalitetssvigt ved hjælp af mindst t metder: kerneårsagsanalyse g én anden metde, fx MTO-analyse (Man-Technique- Organizatin), Failure mde effects analysis (FMEA) eller high-reliability thery (HRT) samt nrmal accident thery (NAT) samt kunne frstå betydningen af lederskab g rganisatriske frhld, herunder kultur, fr at skabe et psitivt klima fr vedvarende frbedringer af patientfrløb, reduktin 11

13 Undervisningstidspunkt af utilsigtede hændelser g kvalitetssvigt 2. semester (frårssemesteret) 12

14 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Undervisningstidspunkt Metde Lektr Eva Drabrg, Videnskabelig Assistent Thmas Bredahl g Lektr Hans Lund 20 knfrntatinstimer, tid til selvstudier g evt. til netbaserede gruppediskussiner. 2 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning Sundhedsøknmi & Institut fr Idræt g bimekanik Optagelse på masteruddannelse Frmålet med metdespret er, at de studerende pnår grundlæggende akademiske g frskningsmetdiske kmpetencer, herunder at de kan frmulere afgrænsede frskningsspørgsmål, søge svar på disse, tlke egne g andres resultater g vurdere videnskabelig litteratur ud fra et anvendelsesperspektiv. Undervisningen i det fælles metdespr mfatter: intrduktin til g øvelser i litteratur- g infrmatinssøgning; øvelser i kritisk artikellæsning, herunder metder til kvalitetsvurdering; pgaveskrivning, herunder prblemfrmulering g fremstillingsteknik; intrduktin til sundheds- g samfundsfagligt relevante frskningsmetder (kvalitative g kvantitative) g vurderinger af metdernes anvendelighed til frskellige frskningsfrmål samt grundlæggende statistik fr frbrugere af statistiske resultater Mdulet giver den studerende kmpetencer til at kunne: gennemføre systematiske g målrettede infrmatinssøgninger, herunder anvende centrale bibligrafiske databaser læse frskellige typer af videnskabelige artikler g frhlde sig kritisk til frskningsresultater g mulige fejlkilder frmulere afgrænsede g præcise frskningsspørgsmål, der kan analyseres videnskabeligt frstå grundlæggende statistik g fretage en basal, kritisk vurdering af statistiske analysemetder g deres anvendelse Mdulet udprøves ved prøvefrm 6, Skriftlig hjemmepgave med bundet emne i nvember/december med intern bedømmelse ved Bestået/ikke bestået. Ved ikke-bestået prøve gennemføres mprøve indenfr en måned. Fr at kunne pnå karakteren Bestået ; den tilstrækkelige præstatin (svarende til karakteren 02), skal den studerende demnstrere minimal acceptabel grad af de i mdulet beskrevne kmpetencemål. Den studerende skal have deltaget i intrduktinsweekenden samt have besvaret de stillede pgaver i uge-pgaven på minimal acceptabel vis. Det betyder, at den studerende selvstændigt skal kunne søge g vurdere videnskabelig litteratur g herunder gså kritisk frhlde sig til datagenererings- g analysemetder samt kunne frmulere relevante frskningsspørgsmål med udgangspunkt i hhv. kvalitative g kvantitative analysemetde 1. semester (efterårssemesteret) Mdulet udbydes g samlæses i samarbejde med Master i Rehabilitering, Master i Fitness g Træning samt Master i Billediagnstik 13

15 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Undervisningstidspunkt Smmeruniversitet Prfessr Kjeld Møller Pedersen, prfessr Jan Mainz, lektr Eva Drabrg En uges internat g 4 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning - Sundhedsøknmi Frmålet med smmeruniversitetet, der afvikles sm et internat, er, at de studerende med udgangspunkt i smmeruniversitetets emne kan demnstrere selvstændig evne til at indkredse g afgrænse en flerfaglig prblemstilling metdisk g teretisk samt gennemføre en afrundet analyse på baggrund heraf i frm af en skriftlig pgave, sm skrives g frsvares under phldet. Der pøves g afprøves kmpetence til at udarbejde en skriftlig rapprt, hvr der anvendes elementer fra de bligatriske fag g de tillærte metdiske kmpetencer, ligesm der indgår supplerende litteratur g inspiratin fra de indledende frelæsninger på smmeruniversitetet. Emnet fr smmeruniversitetet fastsættes efter drøftelse mellem studerende g undervisere i fråret frud g ligger indenfr uddannelsens hvedmråder. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: indkredse g afgrænse en flerfaglig prblemstilling på selvstændig vis (intellektuelle g faglige kmpetencer) anvende metdiske g teretiske kmpetencer på en ny prblemstilling (intellektuelle g faglige kmpetencer) gennemføre en afrundet analyse (intellektuelle g faglige kmpetencer) udfærdige en skriftlig pgave indenfr en fastsat tidsfrist (praksiskmpetencer) mundtligt frsvare egen skriftlige pgave (intellektuelle g faglige kmpetencer) mundtligt ppnere md medstuderendes skriftlige pgaver (intellektuelle g faglige kmpetencer) Smmeruniversitetet udprøves ved prøvefrm 8; skriftlig pgave der kmbineres med en mundtlig prøve g bedømmes internt ved Bestået/ikke bestået. Der tilbydes løbende vejledning under internatet. Fr at kunne pnå karakteren Bestået; den tilstrækkelige præstatin (svarende til karakteren 02), skal den studerende demnstrere minimal acceptabel grad af de i mdulet beskrevne kmpetencemål. Den studerende skal således udarbejde en skriftlig pgave, der indehlder en klar g lgisk struktur, g prøver at benytte tidligere indlærte metdiske g teretiske kmpetencer til udfærdigelse af en skriftlig pgave, sm har en klar knklusin. Den studerende skal endvidere argumentere fr sin egen pgave samt skal, på faglig vis, ppnere md en/flere medstuderendes skriftlig(e) pgaver. Smmeruniversitetet gennemføres sm et internat fra mandag til lørdag medi/ultim august måned ved pstart af 3. semester. 14

16 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Undervisningstidspunkt Prjektrienteret frløb Prfessr Kjeld Møller Pedersen 2 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning - Sundhedsøknmi Frmålet med det prjektrienterede frløb er at give anledning til med baggrund i bservatiner i en anden kntekst, gerne i et andet land at demnstrere selvstændig evne til at indkredse g afgrænse en prblemstilling metdisk g teretisk samt gennemføre en afrundet analyse på baggrund heraf. Der afrapprteres i frm af en skriftlig pgave, hvr der lægges vægt på metdiske kmpetencer g de øvrige fagmråder i uddannelsen g anvendelsen heraf på en knkret virkelighedsfrankret case indenfr uddannelsens emnemråder.. Det prjektrienterede frløb kvalificerer den studerende til at kunne På egen hånd tilrettelægge et prjektrienteret frløb med relevant fagligt indhld (praksiskmpetencer) i løbet af krt tid, dvs. under phldet g den efterfølgende rapprtskrivning, at sætte sig ind i den selvvalgte prblemstilling via besøg, interviews g litteraturstudier samt at systematisere de indhentede erfaringer med fkus på helheden frem fr detaljerne (intellektuelle g faglige kmpetencer) at reflektere ver mulige frklaringer på frskelle g ligheder mellem det valgte udenlandske phldssted g danske frhld(intellektuelle g faglige kmpetencer) at anvende (dele af) ét eller helst flere af de mduler, der indgår i studiet, sm frståelsesramme fr rapprten (intellektuelle g faglige kmpetencer) at skrive en selvstændig, mindre rapprt g dermed udvide erfaringerne fra smmeruniversitet g frtsætte frberedelsen til masterprjektet (praksiskmpetencer) Det prøjektrienterede frløb udprøves ved prøvefrm 8; skriftlig pgave der kmbineres med en mundtlig prøve g bedømmes internt ved Bestået/ikke bestået. I frbindelse med det prjektrienterede frløb er der mulighed fr p til fire timers vejledning. Fr at kunne pnå karakteren Bestået; den tilstrækkelige præstatin (svarende til karakteren 02), skal den studerende demnstrere minimal acceptabel grad af de i mdulet beskrevne kmpetencemål. Den studerende skal således på egen hånd tilrettelægge g gennemføre et prjektrienteret frløb g skal skrive en skriftlig pgave, der indehlder en klar strukturering af den valgte case (frmål, prblemstilling, prblemfrmulering, teri/analyse), et frsøg med at anvende relevante dele af erhvervede kmpetencer i andre fag, et systematisk frsøg på at spejle phldsstedets erfaringer i frhld til danske frhld samt en klar knklusin Det prjektrienterede frløb gennemføres almindeligvis i februar-marts måned på 4. semester med efterfølgende aflevering af skriftlig pgave g frsvar heraf 15

17 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Undervisningstidspunkt Valgfrit mdul Akkreditering Prfessr Jan Mainz 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning Sundhedsøknmi Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Frmålet med akkreditering er, at den studerende erhverver sig et detaljeret kendskab til akkreditering af scial- g sundhedssektrens ydelser. I mdulet beskrives strukturelle g rganisatriske frudsætninger fr akkreditering, samt hvrledes akkreditering/certificering kan anvendes til kvalitetsudvikling i scial- g sundhedssektren. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: Redegøre fr begreber g terminlgi i relatin til akkreditering g certificering (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr principperne ved akkreditering (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr principperne i frbindelse med akkreditering, akkrediteringsfrberedelse, akkrediteringsprcessen, akkreditering, samt akkrediteringspfølgning (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr metder til akkreditering (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr planlægning g gennemførelse af akkreditering (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr fejlkilder g bias i relatin til akkreditering Anvende evidensbaserede principper ved akkreditering(praksiskmpetencer) Redegøre fr internatinale akkreditering g certificeringssystemer Redegøre fr internatinale principper fr vurdering af akkrediteringsg certificeringsstandarder Prøvefrm 2; synpsis efterfulgt af mundtlig prøve, der inkluderer et bundet spørgsmål i maj/juni eller december/januar måned. Ekstern censur efter 7- trins-skalaen. Omprøve indenfr en måned (juli måned undtaget) Fr at kunne pnå karakteren 12; den fremragende præstatin, skal den studerende udtømmende demnstrere de i mdulet beskrevne kmpetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal således udførligt kunne redegøre fr begreber, definitiner g terminlgi i relatin til akkreditering i scial- g sundhedsvæsenet samt kunne redegøre fr fejlkilder g bias ved anvendelse heraf. Endvidere skal den studerende redegøre g anvende metder til akkreditering. Endelig skal den studerende kunne beskrive, hvrledes evidensbaserede baserede principper kan anvendes sm led i akkreditering. 2. g/eller 3. semester 16

18 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Valgfrit mdul Brugerrientering g brgerinddragelse Prfessr Jan Mainz 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning Sundhedsøknmi Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Frmålet med dette mdul er, at den studerende bliver frtrlig med metder til brugerinfrmatin, analyse af brugerens frventninger g pririteringer, samt brugerevaluering. I mdulet beskrives metder g teknikker til brugerinvlvering i scial- g sundhedssektren, g der indgår gennemgang af mundtlig g skriftlig brugerinfrmatin g brugerplysning, samt metder til analyse af brugerens frventninger g pririteringer i frhld til scial- g sundhedssektren, metder til belysning af brugerevaluering g brugertilfredshed. I mdulet lægges der vægt på såvel kvalitative tilgange, herunder interview g fkusgruppeteknikker, samt kvantitative tilgange, herunder anvendelse af strukturerede g semistrukturerede spørgeskemaer. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: Redegøre fr definitiner af brger- g brugerinddragelse (intellektuelle & faglige kmpetencer) Redegøre fr tilgange til brger- g brugerinddragelse (intellektuelle & faglige kmpetencer) Redegøre fr principielle metder til belysning af brugerperspektivet (intellektuelle & faglige kmpetencer) Redegøre fr kvalitative g kvantitative undersøgelser til belysning af brugerperspektivet (intellektuelle & faglige kmpetencer) Beskrive principperne fr planlægning af interviewundersøgelser (intellektuelle & faglige kmpetencer) Beskrive principperne fr analyse af kvalitative data (intellektuelle & faglige kmpetencer) Frklare principperne i udvikling af spørgeskemaundersøgelser (intellektuelle & faglige kmpetencer) Frklare hvedtræk i analyse af spørgeskemadata (intellektuelle & faglige kmpetencer) Frklare fejlkilder g bias i brugerundersøgelser (intellektuelle & faglige kmpetencer) Vurdere g diskutere undersøgelser til belysning af brugernes frventninger, pririteringer, tilfredshed, livskvalitet, sundheds- g sygdmsadfærd (intellektuelle & faglige kmpetencer) Prøvefrm 2; synpsis efterfulgt af mundtlig prøve, der inkluderer et bundet spørgsmål i maj/juni eller december/januar måned. Ekstern censur ved bestået/ikke bestået. Omprøve indenfr en måned (juli måned undtaget) Fr at kunne pnå karakteren Bestået; den tilstrækkelige præstatin (svarende til karakteren 02), skal den studerende demnstrere minimal acceptabel grad af de i mdulet beskrevne kmpetencemål. Den studerende skal således kunne beskrive, hvad der frstås ved brger- g brugerinddragelse, samt angive metder til belysning af brugerperspektivet. Den studerende skal endvidere angive hvedtræk ved kvalitative g 17

19 Undervisningstidspunkt kvantitative metder til belysning af brugerperspektivet, samt angive frskellige undersøgelsestyper til belysning af brugernes frventninger, pririteringer, tilfredshed, livskvalitet g sundheds-g sygdmsadfærd. Endelig skal den studerende kunne angive hvedtræk i planlægning g gennemførelse af interview- g spørgeskemaundersøgelser, samt mulige fejlkilder g bias i relatin hertil. 2. g/eller 3. semester 18

20 Valgfrit mdul Effektmåling g anden evaluering af ffentlige ydelser Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Undervisningstidspunkt Prfessr Kjeld Møller Pedersen 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning Sundhedsøknmi Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Både indenfr scial- g sundhedssektren øges kravene til lederes viden m kvalitet g dkumentatin, g samtidig øges mængden af vurderingsstudier af ffentlige ydelser. Begrebet evidens-baseret beslutningstagen er højaktuel både på det sciale mråde g på sundhedsmrådet. Frmålet med mdulet er at give de studerende indsigt i g øge deres frståelse af metder til vurdering af ffentlige ydelser til efterfølgende anvendelse i ledelsesfunktiner g pgaver. De studerende lærer at identificere relevante vurderingsmetder samt pnår en generel frståelse af indhld, relevans, knsekvenser samt implementeringsmuligheder i den ffentlige sektr. Der fkuseres på evnen til at identificere g differentiere mellem relevante vurderingsmetder i knkrete situatiner, på analyse g kritisk vurdering af metderne. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: Kritisk vurdere freliggende effektmålinger, medicinske g sciale teknlgivurderinger, g mkstnings-effekt (CEA) samt mkstningsnytte-analyser (CUA) (intellektuelle g faglige kmpetencer) Vurdere, hvrnår sådanne studier er relevante g frudsætningerne fr at kunne gennemføre dem (intellektuelle g faglige kmpetencer) Sammen med andre medvirke ved planlægningen af sådanne studier (praksiskmpetencer) Mdulet udprøves ved prøvefrm 6; skriftlig hjemmepgave med et bundet emne med ekstern bedømmelse ved 7-trins skalaen i december/januar eller maj/juni. Ved ikke bestået prøve i første frsøg gennemføres mprøve indenfr en måned (juli måned undtaget). Fr at kunne pnå karakteren 12; den fremragende præstatin, skal den studerende udtømmende demnstrere de i mdulet beskrevne kmpetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal således ubesværet mestre terminlgien mkring intern g ekstern validitet, både i frhld til knkrete cases g i almindelighed g vise verbevisende frståelse af kausalitetens betydning i frbindelse med intern validitet. Den studerende skal kunne kritisk vurdere frdele g ulemper ved hyppigt frekmmende designtyper, herunder pragmatic trials, g have indsigt i anvendelse af effektmålinger g evaluering i almindelighed i frbindelse med beslutningstagen. Endvidere skal den studerende kunne frklare hvedprincipperne i en medicinsk teknlgivurdering, herunder udvise verbevisende frståelse af betydningen af Cchrane s evidenspyramide i MTV-sammenhæng samt kunne frklare hvedprincipperne i CEA/CUA g have verbevisende frståelse af betydningen af evidens mkring den sundhedsmæssige effekt i sådanne analyser. 2. g/eller 3. semester 19

21 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Undervisningstidspunkt Valgfrit mdul Kvantitativ kvalitetskntrl Prfessr Jørgen T. Lauridsen 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning - Sundhedsøknmi Optagelse på MPQM-studiet eller tilsvarende uddannelse Kvalitetskntrl er ved at være hverdag indenfr mange mråder med systematiske målinger af kvalitet. En del af kvalitetskntrl systemer er at lave pfølgning på kvantitative målinger af kvalitet på en række kvalitetsindikatrer. Kvalitetsmålinger er frudsætningen fr at vi kan kntrllere kvalitet, men hvrdan håndteres de infrmatiner, der genereres fra kvalitetsmålinger. Opfølgningen af målinger har dels til frmål at identificere fejl eller kvalitetssvigt g dels at identificere årsagerne til disse kvalitetssvigt. I dette kursus intrduceres kvantitative statistiske metder, sm er væsentlige værktøjer til at identificere kvalitetssvigt samt til at pstille årsager til udsving i kvalitet. Der er allerede en række danske eksempler på systematiske prceskntrl systemer til kvalitetsarbejde, herunder NIP g Den Danske Kvalitetsmdel. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne Identificere g beskrive frmålet med kvantitativ prceskntrl til kvalitetsarbejde (intellektuelle g faglige kmpetencer) Kunne redegøre fr de grundlæggende begreber i prceskntrl, de centrale statiske begreber g det statistiske grundlag fr statistisk prceskntrl i kvalitetsarbejdet (intellektuelle g faglige kmpetencer) Udfører de hyppigst frekmne beregninger g grafiske teknikker ved hjælp af Excel eller andre analyseværktøjer, ud fra tidligere eksempler gennemgået i kurset (faglige g praksis kmpetencer) Kritisk frtlke g vurdere publicerede arbejder (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr kriterier fr tleranceniveauer g stikprøvestørrelse g udtagning (intellektuelle g faglige kmpetencer) Mdulet udprøves ved prøvefrm 4; skriftlig prøve under tilsyn af 4 timers varighed med alle tilladte hjælpemidler (med mindre andet er angivet i læseplanen); bedømmes eksternt ved 7-trins skalaen. Ved ikke bestået prøve i første frsøg gennemføres mprøve ved prøvefrm 4 inden fr en måned (juli måned undtaget. Fr at kunne pnå karakteren 12; den fremragende præstatin, skal den studerende udtømmende demnstrere de i mdulet beskrevne kmpetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal således identificere g beskrive frmålet med kvantitativ prceskntrl samt redegøre fr grundlæggende begreber herunder gså statistiske elementer sm eksempelvis principper bag stikprøveudtagelse. Den studerende skal selv kunne udføre beregninger g skal kunne kritisk frhlde sig til andres udførelse heraf. 2. g/eller 3. semester 20

22 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Undervisningstidspunkt Valgfrit mdul Ledelse Prfessr Kjeld Møller Pedersen 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning Sundhedsøknmi Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Mdulets baggrund er dels den stigende fkus på betydningen af ledelse i alle dele af den ffentlige sektr, dels at de studerende på MPQM enten allerede sidder i lederstillinger eller aspirerer til det. Mdulets verrdnede frmål er at skabe verblik ver g indsigt i udvalgte ledelsesterier g undersøge ledelsestænkningen i den ffentlige sektr med særlig henblik på scial-g sundhedsvæsenet med henblik på at sætte den studerende i stand til at bedre at gennemskue g håndtere sin egen rlle g ledelsesmæssige situatin. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: Kritisk vurdere ledelsesterier g ledelsestænkning, specielt i relatin til den ffentlige sektr (intellektuelle g faglige kmpetencer) Indtænke ledelsesdimensinen i aktuelle udfrdringer (praksiskmpetencer) Frstå g vurdere lederrllens særlige kendetegn (intellektuelle g faglige kmpetencer) Frstå g vurdere ledelse i ffentlige rganisatiner (intellektuelle g faglige kmpetencer) Kendskab til ledelse, rganisatrisk læring g innvatin (intellektuelle g faglige kmpetencer) Kende g vurdere frhld mkring ledelse g mtivatin (intellektuelle g faglige kmpetencer) Kende relevante prblemstillinger mkring frandring g strategisk ledelse (intellektuelle g faglige kmpetencer) Vurdere krydspres g dilemmaer i ledelsesprcessen (intellektuelle g faglige kmpetencer) Prøvefrm 2; synpsis efterfulgt af mundtlig prøve, der inkluderer et bundet spørgsmål i december/januar måned. Ekstern censur efter 7-trins-skalaen. Ved ikke bestået prøve i første frsøg gennemføres mprøve indenfr en måned Fr at kunne pnå karakteren 12; den fremragende præstatin, skal den studerende udtømmende demnstrere de i mdulet beskrevne kmpetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal således kunne beskrive ledelse, rganisatrisk læring g mtivatin samt dertil knyttede relevante prblemstillinger mkring frandring g strategisk ledelse. Den studerende skal kunne frklare g vurdere ledelsesterier g tænkning, lederrllens særlige kendetegn, frhld mkring ledelse g mtivatin samt krydspres g dilemmaer i ledelsesprcessen. 2. g/eller 3. semester 21

23 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Valgfrit mdul Sundhedsjura Kandidatstipendiat Kent Kristensen 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Juridisk Institut Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Frmålet er at skabe et teretisk g praktisk kendskab til de retlige nrmer, der er gældende fr scial- g sundhedsvæsenet. Det er målsætningen, at de studerende bliver i stand til at identificere relevante retlige prblemstillinger i knkrete sammenhænge g frstår ratinale g lvgrundlag. Prblemstillinger sm patienters retsstilling g autrisatinslvgivning vil blive diskuteret indgående. Der vil gså blive lagt vægt på reglerne m udveksling af plysninger mellem sundhedspersner g myndigheder, ligesm patienternes ret til aktindsigt i helbredsplysninger blive behandlet g under hvilke mstændigheder, det kan være lvligt at nægte patienter eller pårørende ret til aktindsigt. Fr alle de berørte mråder bliver lvgrundlag- g ratinelle samt etiske implikatiner diskuteret grundigt ligesm betydningen af lvene fr det daglige arbejde betnes. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: Redegøre fr grundlæggende ffentlig retlige begreber (intellektuelle & faglige kmpetencer) Beskrive g redegør frskellige frmer fr retskilder (intellektuelle & faglige kmpetencer) Beskrive frhldet mellem natinal lvgivning g anden internatinal ret (intellektuelle & faglige kmpetencer) Beskrive reglerne m tjenesteydelsernes frie bevægelig g deres knsekvenser fr sundhedsvæsenets funktin (intellektuelle & faglige kmpetencer) Analysere g anvende reglerne m patienters retsstilling på knkrete situatiner g kmme med frslag til knkrete handlingsanvisninger (intellektuelle & faglige kmpetencer) Analysere g anvende reglerne m sundhedspersners prfessinsansvar på knkrete situatiner g kmme med frslag til knkrete handlingsanvisninger (intellektuelle & faglige kmpetencer) Beskrive reglerne m psykiatriske patienters retsstilling (intellektuelle & faglige kmpetencer) Mdulet udprøves ved prøvefrm 3, mundtlig prøve af ca. 20 minutters med frberedelse i enten maj/juni eller december/januar. Ekstern bedømmelse efter 7-trins skalaen. Ved ikke bestået prøve i første frsøg gennemføres mprøve indenfr en måned (juli måned undtaget). Fr at kunne få karakteren 12, den fremragende præstatin, skal den studerende udtømmende demnstrere pfyldelse af mdulets kmpetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal således kunne redegøre fr hvad sundhedsjura er g definere grundlæggende juridiske begreber. Den studerende skal kunne frklare den retsdgmatiske analysemetde samt redegøre fr planlægningsbestemmelsernes funktin på sundhedsmrådet, fr retspraksis 22

24 Undervisningstidspunkt Evn. bemærkninger på udvalgte mråder g fr sagligkrav. Den studerende skal endvidere kunne beskrive frhldet mellem natinal ret g EU ret, kunne pstille pririteringsregler samt kunne analysere, diskutere g anvende regler på knkrete cases 2. g/eller 3. semester 23

25 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Undervisningstidspunkt Valgfrit mdul Sundhedsplitik Prfessr Kjeld Møller Pedersen 30 knfrntatinstimer g 4 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning Sundhedsøknmi Optagelse på MPQM eller tilsvarende uddannelse Frmålet med dette mdul er at indføre de studerende til sundhedsplitiske analyser baseret på en delvis tværfaglig tilgang med henblik på at kunne analysere g frstå sundhedsplitik samt at kunne bidrage ved udfrmning af sundhedsplitiske tiltag. Det verrdnede frmål er at give de studerende en indføring i hvrdan sundhedsplitik bliver til; beslutningsprcesser g beslutningsgrundlag, g hvrledes det implementeres. Det er samtidig en indføring i, hvrdan frskningsbaseret viden kan msættes til praktisk plitik. Mdulet kvalificerer den studerende til at kunne: Analysere aktuelle natinale g internatinale plicy-rienterede emner i sundhedsvæsenet ud fra en sundhedsøknmisk, en public chice g en rganisatrisk synsvinkel (intellektuelle g faglige kmpetencer) Frstå sundhedsplitik fra en i praksis eksisterende rganisatrisk g institutinel ramme g betydningen heraf ved udfrmning af sundhedsplitik (intellektuelle g faglige kmpetencer) Omsætte terier til praktisk analyse (praksiskmpetencer) Mdulet udprøves prøvefrm 1, synpsis efterfulgt af mundtlig prøve i december/januar. Ekstern bedømmelse ved 7-trinsskalaen. Ved ikke bestået prøve i første frsøg gennemføres mprøve indenfr en måned. Fr at kunne pnå karakteren 12; den fremragende præstatin, skal den studerende udtømmende demnstrere de i mdulet beskrevne kmpetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. 3. semester (efterårssemesteret) Mdulet udbydes af g samlæses med Master f Public Management, Institut fr Statskundskab 24

26 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Prøvefrm g tidspunkt Kriterier fr udtømmende målpfyldelse Masterprjekt Studieledelsen Ingen undervisning men selvstændigt arbejde med et selvvalgt emne g svarende til 12 ECTS Institut fr Sundhedstjenestefrskning - Sundhedsøknmi Fr at kunne indlevere masterprjekt skal den studerende have bestået de seks bligatriske samt mindst et af de valgfrie mduler g skal have deltaget i udprøvning i de resterende tre valgfrie mduler. Den studerende skal endvidere have gennemført metdemdulet g have bestået smmeruniversitetet g det prjektrienterede frløb Frmålet med masterprjektet er at give den studerende anledning til at demnstrere selvstændig evne til at indkredse g afgrænse en relevant prblemstilling g at gennemføre en empirisk eller teretisk analyse samt kritisk at vurdere denne. Masterprjektet skal demnstrere det verblik g den indsigt, der er pnået gennem studiefrløbet. Masterprjektet kvalificerer den studerende til at kunne Identificere g beskrive en relevant prblemstilling inden fr emnerne kvalitet g ledelse (intellektuelle g faglige kmpetencer) Redegøre fr g anvende de under studiefrløbet tillærte relevante metder i frhld til en valgt prblemstilling (intellektuelle g faglige kmpetencer) Gennemføre en empirisk eller teretisk analyse af det valgte prblem (praksiskmpetencer) Kritisk vurdere valget g relevansen af anvendte metder, der knytter sig til kvalitets- g ledelsesaspekter, inden fr den valgte prblemstilling (intellektuelle g faglige kmpetencer) Beskrive g frklare de fundne resultater (intellektuelle g faglige kmpetencer) Kritisk vurdere g diskutere egne resultater i frhld til de valgte terier, metder samt den anvendte litteratur (intellektuelle g faglige kmpetencer) Diskutere g perspektivere de pnåede resultater i frhld til prblemstillingen g i frhld til den eksisterende viden på mrådet, g herunder give frslag til relevante tiltag (intellektuelle g faglige kmpetencer) Frmidle den valgte prblemstilling, aspekter mkring valg af metder, resultater g knklusiner på en hensigtsmæssig måde g i en klar fremstilling (praksiskmpetencer) Der anvendes prøvefrmen fr Masterprjekt med indlevering på en nærmere fastsat dat prim august måned med efterfølgende mundtlig prøve, der sm hvedregel finder sted senest t måneder efter indlevering af masterprjektet. Fr at kunne pnå karakteren 12; den fremragende præstatin, skal den studerende udtømmende demnstrere de beskrevne kmpetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal således kunne redegøre fr det valgte emnes relevans fr mrådet kvalitet g ledelse, g efterfølgende identificere g beskrive prblemstillingen. Den studerende skal kunne redegøre fr g begrunde valg af teri, metde g empiri med baggrund i de terier g metder, der har indgået i studiefrløbet. Samtidig skal den studerende kunne gennemføre 25

27 Undervisningstidspunkt Evn. bemærkninger teretisk g/eller metdisk krrekte analyser g fretage en kritisk diskussin af egne resultater i frhld de valgte terier, metder samt den anvendte litteratur. Den studerende skal kunne diskutere g perspektivere egne resultater i frhld til den eksisterende viden. Endelig skal den studerende kunne redegøre fr masterprjektets pbygning, pfylde frmkrav sm generelt stilles til akademiske pgaver g frsvare masterprjektet med en fyldestgørende g nuanceret diskussin. Den samlede præstatin skal således demnstrere det verblik g den indsigt, der er pnået gennem studiefrløbet. Masterprjektet skrives almindeligvis på 4. semester, men kan påbegyndes på 3. semester. 26

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Erhvervsret. Indhold Fagområdet omfatter navnlig:

Erhvervsret. Indhold Fagområdet omfatter navnlig: Erhvervsret 10 ECTS Fagansvarlig: Erik Werlauff Placering 1. Semester Type g sprg Obligatrisk Dansk Omfang g frventning Undervisning: ca. 60 timer Frberedelse: Du må nrmalt regne med at skulle bruge ca.

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland Uddannelsesplan fr Akademiuddannelserne i Grønland Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Side! 1 af! 23 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsernes frmål... 3 3. Uddannelsernes

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer Studierdning fr uddannelsen til Handelsøknm (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt. Gældende pr. 1. september 2013. Der tages frbehld fr eventuelle trykfejl g ændringer

Læs mere

Fagfællebedømmelse af videnskabelig artikel i DUT

Fagfællebedømmelse af videnskabelig artikel i DUT Fagfællebedømmelse af videnskabelig artikel i DUT Dat fr review: [skriv her] Artiklens titel: [skriv her] Bedømmelsens frmål Hensigten med fagfællebedømmelse i Dansk Universitetspædaggisk Tidsskrift er

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

STUDIEORDNING 2012-2014

STUDIEORDNING 2012-2014 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 54 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 Indhld 1. Uddannelsen...4 1.1. Frmål...4 1.2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Rapport. Revidering og udvikling af Den Grundlæggende ProjektlederUddannelse (GPU)

Rapport. Revidering og udvikling af Den Grundlæggende ProjektlederUddannelse (GPU) Rapprt Revidering g udvikling af Den Grundlæggende PrjektlederUddannelse (GPU) 1 Frrd Rapprten er lavet på grundlag af de psamlede erfaringer fra fire udbydere af prjektlederuddannelsen samt input fra

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Fagstudieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017

Fagstudieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 Fagstudierdning fr SIDEFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2017- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 1 Indhld 1. Indledning... 4 2. Tilknytning... 4 3. Uddannelsens frmål g kmpetenceprfil... 4

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb. Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Fagstudieordning for BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017

Fagstudieordning for BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 Fagstudierdning fr BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2017- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 1 Indhld 1. Indledning... 4 2. Titel g tilknytning... 4 3. Uddannelsens frmål g kmpetenceprfil...

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Styringsdkument Organisering g ansvarsfrdeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Gdkendt: 03-07-2017 Revisin: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Frmål... 2 3. Ansvarsfrdeling... 3 3.1 Bestyrelsen... 3 3.2 Rektr/Rektratet...

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere