Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen Randers SØ Tel:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk"

Transkript

1 Montagevejledning Massive gulve Tronholmen Randers SØ Tel:

2 Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede sig grundigt. Der er flere måder at lægge gulv på alt afhængig af materialer, hvilket undergulv man har, om det sømmes/skrues på strøer, eller fuldlimes på beton. Læs derfor denne vejledning grundigt inden du går i gang. Forberedelser Træ er et levende materiale der arbejder efter temperatur og relativ luftfugtighed i rummet. At gulvet med tiden kan ændre sig lidt afhængig af årstiden og hvor varmt og fugtigt man har det i rummet, er derfor helt naturligt. Inden man går i gang skal man sørge for at rummet er tørt og har den rigtige luftfugtighed. Den relative luftfugtighed bør ligge mellem 40-60% og rum temperaturen bør ligge mellem grader. Alt vådt arbejde som pudsning, spartling, maling, etc. skal være afsluttet og bygningen skal være lukket. I nybyggede huse er det i særdeleshed vigtigt hvis man har beton gulv, at man sikre sig undergulvet er tørt. Et nyt betongulv vil ofte tage lang tid om at tørre helt igennem, ofte flere måneder. I gamle huse er der måske ikke lagt et kapilærbrydende lag (isolering og dampspærrer mellem jord og beton). Dette kan give fugtproblemer, også selv om gulvet tilsyneladende ser tørt ud. Det er derfor altid en god investering at få målt fugtigheden i betonen inden man går i gang. Man kan ofte låne eller leje fugtighedsmålere i byggemarkeder eller hos din lokale tømrermester. De bedste modeller er dem hvor man måler den relative fugtighed i et borehul. For yderligere instruktion, følg vejledningen for den aktuelle måler. Monteres plankerne direkte på beton skal den relative fugtighed i betonen være på max 65%. Ved strø-gulve bør der udlægges dampspærre. Ved udlægning af dampspærre skal samlinger tapes med 20 cm overlæg. Har man gulvvarme skal det have været i drift i mindst én uge inden lægningen påbegyndes. Mindst 2 døgn før lægningen af trægulvet slukkes der for gulvvarmen. Se i øvrigt mere information vedr. gulvvarme længere fremme i denne vejledning. Når du har fået dit gulv hjem er det vigtigt at det akklimatiseres. Lad pakkerne ligge i rummet hvor gulvet skal monteres, et par dage inden lægningen så gulvet opnår rumtemperatur. Men pak ikke gulvet ud af original emballagen før det skal lægges. Et massivt trægulv kan monteres på forskellige underlag. - på strøer, sømmet/skruet fast - på undergulv af træ/gulvplader sømmet/skruet, eller fuldlimet - på undergulv af beton, fuldlimet. Det er vigtigt at forstå at et massivt trægulv ALDRIG må limes i fer og not, men altid skal fastgøres til undergulvet. Massive planker - fuldlimet Lim - påført med tandspartel Massive planker sømmet/skruet, strøafstand 520 mm ) Beton med eller uden gulvvarme Massive planker fuldlimet, eller sømmet/skruet Gulvplader Bjælker Isolering Strø Dampspærre Beton

3 10-brætsmål Ved lægning af massive gulve i hårdttræ (f.eks. ask eller eg) skal man sørge for at gulvet har mulighed for at arbejde (udvide sig) ved optagelse af fugt i perioder med høj luftfugtighed. Et 10-brætsmål er et udtryk for hvor meget 10 planker skal måle i bredden under den fugtigste tilstand. Den fugtigste tilstand i plankerne er som regel sidst på sommeren hvor luftfugtigheden ofte kommer op på omkring 65 70% hvor det må forventes at plankerne optager fugt og derved udvider sig. For massive planker, anbefaler vi følgende 10-brædtsmål: (luftfugtighed mellem 35 65% og temperatur mellem C) 140 mm = 1404 mm 160 mm = 1604 mm 180 mm = 1806 mm 200 mm = 2007 mm 220 mm = mm = 2409 mm Det kan i øvrigt anbefales at man bruger små afstandsstykker mellem plankerne, som fjernes igen når brættet er fastgjort. Så bliver det nemmer at overholde 10- brædtsmålet.. Det anbefales, specielt i perioder med høj luftfugtighed, at man overfladebehandler gulvet umiddelbart efter det er monteret. Montering af gulve på strøer sømmet eller skruet. 520 mm mm 10 mm Opklodsningsafstand Ekstra strøer Udlægning af strøer: Inden udlægning af strøer på beton udlægges en dampspærre for at forhindre evt. opstigende fugt fra underlaget. Før den gerne et stykke op af væggen og skær det overskydende væk når gulvet er færdigmonteret. Husk at tape samlinger som overlappes med ca. 20 cm. Strøafstand ved 20 mm tykke planker: 520 mm. Strøafstand ved 28 mm tykke planker: 860 mm. Langs vægge hvor tunge belastninger forekommer pga. møblers placering, udlægges en ekstra strø. Bemærk også den forskudte placering af opklodsningerne som vist på tegningen. Strøer eller bjælker skal have samme fugtighed som gulvplankerne, eller max 12%. Der findes også laminerede strøer hvor man er sikret god formstabilitet. Strøerne klodses op så de er i vatter og så alle strøerne ligger i plan med hinanden. Til opklodsning kan der anvendes træklodser/brikker, trækiler eller plastkiler. Anvendes der flere brikker bør de limes sammen og selve opklodsningen sikres med stiksøm til strøerne så de ikke forskubber sig ved monteringen eller brug af gulvet. Opklodsningsafstanden afhænger af strøens eller bjælkens dimensioner. Se tabel. Opklodsning af strøen skal i øvrigt altid laves så høj at der er min. 10 mm luft mellem strø og underlag. Der skal også være min 10 mm luft til eventuelle rørgennemføringer. Ved samlinger af strøer skal der laves ekstra opklodsning og strøerne samles ved at montere lasker på begge sider. Laskerne kan bestå af krydsfiner eller sømbeslag. Opklodsningsafstand (mm) - gælder for bolig og kontor Strødimension højde x bredde m Savskårne strøer (1 Laminerede strøer (2 K18 L30 L40 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ) forudsætter at der anvendes træ med stivhed svarende til K18 (E = 9000 MPa) 2) forudsætter at der anvendes et produkt svarende til enten L30 (E = MPa) eller L40 (E MPa). Stivheden i laminerede produkter afhænger af lamelantal, trækvalitet og produktionsmetode. Få oplyst stivheden af leverandøren

4 Befæstigelse Befæstigelse af planker til undergulvet kan gøres på 3 måder. 1: Fordækt skruning, dvs. der skrues i en vinkel på ned i feren. Der anvendes 4,0x50 mm ASSY Plus Gulvskrue. Det er vigtigt at sikre sig at planken ligger helt ned til strøen når skruen sættes i. Der skrues i hver strø. Er der fast underlag kan der skrues for ca. hver 600 mm. 2: Skruning oppe fra er også en mulighed og giver god kontakt til strøen, specielt ved brede planker. Dvs. der bores oppe fra med eksempelvis et 15 mm bor i ca. 6 mm dybde for at undersænke skruerne. Efterfølgende dækkes hullerne med en prop der er boret ud af et overskydende bræt med et 15 mm propbor. Propbor kan købes hos din lokale trælast. Propperne limes i hullet over skruen. Når limen er tør afstemmes propperne med stemmejern og pudses glat med brættets overflade. Bemærk i øvrigt, massive gulv ALDRIG LIMES I NOT OG FER PÅ LANGSIDEN! Dog må der gerne limes i endestød. Montage af gulvet 1/ Start langs den længste væg i rummet. Kontroller evt. om væggen er lige ved at trække en snor som første række planker lægges efter. Notsiden vendes ind mod væggen. Hvis væggen ikke er lige, mærkes plankerne med en klods og en blyant som trækkes langs væggen hvorved man får en streg på plankerne som følger væggens kontur. Sav plankerne til. Efter plankerne er savet, lægges de med en afstand på min. 10 mm til væggen. Fastgør plankerne til undergulvet. 2/ Næste plankerække lægges. Start med det overskydende stykke du savede af i den foregående række. Sørg for at bræddestødene ikke ligger over for hinanden. Vi anbefaler minimumsafstand mellem bræddestød på 20 cm. Husk at overholde 10-brætsmålet! 3/ Huller for rørgennemføringer skal bores 20 mm stører end rørets diameter således at gulvet har mulighed for at arbejde. Herefter udskæres en kile som efterfølgende limes på plads og dækkes af en rørroset. 4/ Tilpasning af sidste bræt: Opmærk det som vist. Det kan i visse tilfælde godt være vanskeligt at nedlægge det sidste bræt, specielt hvis det er meget smalt. Det kan evt. gøres lidt lettere hvis man saver bageste kant lidt skrå og limer/sømmer de sidste 2 planker sammen inden de lægges på plads. Fordækt skruning Skruet oppe fra Propbor 3: Fuldlimede gulve Ved fuldlimning påfører man en egnet gulvlim med tandspartel på undergulvet. Man anvender oftest fuldlimning når undergulvet er af beton, men kan også fuldlime på f.eks. gulvplader. Vi anbefaler at anvende SOUDAL s MS 30P Parketlim som kan købes hos ALPO Group. Hent vejledning til limen på A A Undergulvet skal være plant. Er det et beton gulv, sørg da først for at alle grater, dvs. små skarpe forhøjninger i gulvet fjernes. Dernæst kontrolleres gulvet for planhed med en 2 m retholt for lunker (fordybninger) og forhøjninger. Normalt regnes der ved planhed med en tolerance på ± 2 mm med en retholt på 2 m. Overholder undergulvet ikke disse tolerancer skal det afrettes ved udspartling eller med flydende selv-

5 nivellerende beton. Der findes en række forskellige produkter i handlen. Ofte er det en fordel af anvende primer for at sikre optimal vedhæftning. Spørg evt. i byggemarkedet for råd og vejledning. Har man et undergulv af træplader kontrolleres det ligeledes for planhed og slibes eller udspartles hvis nødvendigt. Fremgangsmåden ved montering af gulvet er den samme som ved sømmede eller skruede gulve. Husk stadig at overholde 10-brætsmålet. Som nævnt tidligere er det en god forsikring at få tjekket fugtigheden i betonen som skal være max 65% RF målt i en borehul. Gulvvarme Flere og flere anvender gulvvarme, også under massive planker. Har man gulvvarme under et massivt trægulv er der følgende ting man bør være opmærksom på: Temperaturen skal være lav. Dvs. overfladetemperaturen må ikke overstige 26-27ºC. Dette svarer til en temperatur på undersiden af gulvet på ca ºC. Gulvarmeanlægget bør være forsynet med termostat og automatik til begrænsning af gulvets temperatur. Om muligt kan der monteres en låsbar temperaturbegrænsning så temperaturen aldrig overstiger det anbefalede niveau. Tal evt. med din lokale VVS-installatør om råd og vejledning. Temparaturfordelingen bør være jævn. Dvs. at varmerørene bør ligge med en passende afstand i mellem hinanden og nede i gulvet, målt fra overfladen, således at der ikke opstår kolde og varme områder. Har man gulvvarme i et strø- eller bjælkegulv skal der anvendes varmefordelingsplader. Regulering af temperaturen bør foregå langsomt. Hurtige temperaturændringer kan forårsage revner i dit nye gulv og plankerne vil slå sig. Med gulvvarme under et massivt gulv må man påregne lidt større bevægelser i gulvet end ellers. Der må accepteres lidt større fuger mellem plankerne i fyrringsperioden, lige som der er risiko for at der kan opstå mindre tværkrumme planker. Jo bredere planker, desto større fuger vil der opstå mellem plankerne i fyringssæsonen. Ligeledes vil meget brede planker altid arbejde mere end smallere planker. Disse bevægelser forstærkes altid ved gulvvarme. Overfladebehandling Når du er færdig med at montere det ubehandlede gulv, anbefales det umiddelbart efter, at give det en let afslibning og efterfølgende overfladebehandling. Et ubehandlet gulv reagerer meget hurtigt på det omgivende klima hvis ikke overfladen forsegles. Der findes mange forskellige produkter på markedet. Følg anvisningen på det produkt du vælger. Inden valg af overfladebehandling anbefaler vi bl.a. at læse Overfladebehandling af trægulve - Viden om Træ 1/2005 Vedligeholdelse: Det anbefales at massive gulve vedligeholdes og plejes regelmæssigt. Den daglige pleje afhænger dog meget af hvilken overfladebehandling du har givet gulvet. Følg derfor anvisningerne for det aktuelle produkt. En del af vedligeholdelsen af trægulve er at tilstræbe et fornuftigt indeklima hvor luftfugtigheden holdes mellem 35 60% RF (Relativ Luftfugtighed). Anskaf evt. et hygrometer. I vinterperioder med lang tids frost vil luftfugtigheden falde drastisk til langt under 35% RF. Over længere perioder vil dette medføre udtørring af træet som i ekstreme tilfælde kan give tørreskader på gulvene. Dvs. tværkrumme planker, stærkt svind, uforholdsmæssigt brede fuger mellem plankerne, og i værste tilfælde vil der opstå revner i gulvet. Sæt i disse perioder fugtigheden op, f.eks. en fordamper på radiatorer eller brændeovn, eller invester i en befugter/affugter. Ligeledes kan man i disse perioder vaske gulvet ofte med en opvredet klud så der tilføres en smule fugt. Tilfør dog aldrig gulvet så meget vand at det kan trænge ned mellem plankerne. Skulle du få behov for yderligere information anbefaler vi at købe bøgerne Træ 64 Trægulve - lægning og Træ 63 Trægulve - valg og vedligeholdelse som kan købes hos TRÆ Informaton. Ligeledes er du som kunde altid velkommen til at ringe til os og spørge om råd. God arbejdslyst! Med venlig hilsen ALPO Group

6 Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede sig grundigt. Der er flere måder at lægge gulv på alt afhængig af materialer, hvilket undergulv man har, om det sømmes/skrues på strøer, eller fuldlimes på beton. Læs derfor denne vejledning grundigt inden du går i gang. Forberedelser Træ er et levende materiale der arbejder efter temperatur og relativ luftfugtighed i rummet. At gulvet med tiden kan ændre sig lidt afhængig af årstiden og hvor varmt og fugtigt man har det i rummet, er derfor helt naturligt. Inden man går i gang skal man sørge for at rummet er tørt og har den rigtige luftfugtighed. Den relative luftfugtighed bør ligge mellem 40-60% og rum temperaturen bør ligge mellem grader. Alt vådt arbejde som pudsning, spartling, maling, etc. skal være afsluttet og bygningen skal være lukket. I nybyggede huse er det i særdeleshed vigtigt hvis man har beton gulv, at man sikre sig undergulvet er tørt. Et nyt betongulv vil ofte tage lang tid om at tørre helt igennem, ofte flere måneder. I gamle huse er der måske ikke lagt et kapilærbrydende lag (isolering og dampspærrer mellem jord og beton). Dette kan give fugtproblemer, også selv om gulvet tilsyneladende ser tørt ud. Det er derfor altid en god investering at få målt fugtigheden i betonen inden man går i gang. Man kan ofte låne eller leje fugtighedsmålere i byggemarkeder eller hos din lokale tømrermester. De bedste modeller er dem hvor man måler den relative fugtighed i et borehul. For yderligere instruktion, følg vejledningen for den aktuelle måler. Monteres plankerne direkte på beton skal den relative fugtighed i betonen være på max 65%. Ved strø-gulve bør der udlægges dampspærre. Ved udlægning af dampspærre skal samlinger tapes med 20 cm overlæg. Har man gulvvarme skal det have været i drift i mindst én uge inden lægningen påbegyndes. Mindst 2 døgn før lægningen af trægulvet slukkes der for gulvvarmen. Se i øvrigt mere information vedr. gulvvarme længere fremme i denne vejledning. Når du har fået dit gulv hjem er det vigtigt at det akklimatiseres. Lad pakkerne ligge i rummet hvor gulvet skal monteres, et par dage inden lægningen så gulvet opnår rumtemperatur. Men pak ikke gulvet ud af original emballagen før det skal lægges. Et massivt trægulv kan monteres på forskellige underlag. - på strøer, sømmet/skruet fast - på undergulv af træ/gulvplader sømmet/skruet, eller fuldlimet - på undergulv af beton, fuldlimet. Det er vigtigt at forstå at et massivt trægulv ALDRIG må limes i fer og not, men altid skal fastgøres til undergulvet. Massive planker - fuldlimet Lim - påført med tandspartel Massive planker sømmet/skruet, strøafstand 520 mm ) Beton med eller uden gulvvarme Massive planker fuldlimet, eller sømmet/skruet Gulvplader Bjælker Isolering Strø Dampspærre Beton

7 10-brætsmål Ved lægning af massive gulve i hårdttræ (f.eks. ask eller eg) skal man sørge for at gulvet har mulighed for at arbejde (udvide sig) ved optagelse af fugt i perioder med høj luftfugtighed. Et 10-brætsmål er et udtryk for hvor meget 10 planker skal måle i bredden under den fugtigste tilstand. Den fugtigste tilstand i plankerne er som regel sidst på sommeren hvor luftfugtigheden ofte kommer op på omkring 65 70% hvor det må forventes at plankerne optager fugt og derved udvider sig. For massive planker, anbefaler vi følgende 10-brædtsmål: (luftfugtighed mellem 35 65% og temperatur mellem C) 140 mm = 1404 mm 160 mm = 1604 mm 180 mm = 1806 mm 200 mm = 2007 mm 220 mm = mm = 2409 mm Det kan i øvrigt anbefales at man bruger små afstandsstykker mellem plankerne, som fjernes igen når brættet er fastgjort. Så bliver det nemmer at overholde 10- brædtsmålet.. Det anbefales, specielt i perioder med høj luftfugtighed, at man overfladebehandler gulvet umiddelbart efter det er monteret. Montering af gulve på strøer sømmet eller skruet. 520 mm mm 10 mm Opklodsningsafstand Ekstra strøer Udlægning af strøer: Inden udlægning af strøer på beton udlægges en dampspærre for at forhindre evt. opstigende fugt fra underlaget. Før den gerne et stykke op af væggen og skær det overskydende væk når gulvet er færdigmonteret. Husk at tape samlinger som overlappes med ca. 20 cm. Strøafstand ved 20 mm tykke planker: 520 mm. Strøafstand ved 28 mm tykke planker: 860 mm. Langs vægge hvor tunge belastninger forekommer pga. møblers placering, udlægges en ekstra strø. Bemærk også den forskudte placering af opklodsningerne som vist på tegningen. Strøer eller bjælker skal have samme fugtighed som gulvplankerne, eller max 12%. Der findes også laminerede strøer hvor man er sikret god formstabilitet. Strøerne klodses op så de er i vatter og så alle strøerne ligger i plan med hinanden. Til opklodsning kan der anvendes træklodser/brikker, trækiler eller plastkiler. Anvendes der flere brikker bør de limes sammen og selve opklodsningen sikres med stiksøm til strøerne så de ikke forskubber sig ved monteringen eller brug af gulvet. Opklodsningsafstanden afhænger af strøens eller bjælkens dimensioner. Se tabel. Opklodsning af strøen skal i øvrigt altid laves så høj at der er min. 10 mm luft mellem strø og underlag. Der skal også være min 10 mm luft til eventuelle rørgennemføringer. Ved samlinger af strøer skal der laves ekstra opklodsning og strøerne samles ved at montere lasker på begge sider. Laskerne kan bestå af krydsfiner eller sømbeslag. Opklodsningsafstand (mm) - gælder for bolig og kontor Strødimension højde x bredde m Savskårne strøer (1 Laminerede strøer (2 K18 L30 L40 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ) forudsætter at der anvendes træ med stivhed svarende til K18 (E = 9000 MPa) 2) forudsætter at der anvendes et produkt svarende til enten L30 (E = MPa) eller L40 (E MPa). Stivheden i laminerede produkter afhænger af lamelantal, trækvalitet og produktionsmetode. Få oplyst stivheden af leverandøren

8 Befæstigelse Befæstigelse af planker til undergulvet kan gøres på 3 måder. 1: Fordækt skruning, dvs. der skrues i en vinkel på ned i feren. Der anvendes 4,0x50 mm ASSY Plus Gulvskrue. Det er vigtigt at sikre sig at planken ligger helt ned til strøen når skruen sættes i. Der skrues i hver strø. Er der fast underlag kan der skrues for ca. hver 600 mm. 2: Skruning oppe fra er også en mulighed og giver god kontakt til strøen, specielt ved brede planker. Dvs. der bores oppe fra med eksempelvis et 15 mm bor i ca. 6 mm dybde for at undersænke skruerne. Efterfølgende dækkes hullerne med en prop der er boret ud af et overskydende bræt med et 15 mm propbor. Propbor kan købes hos din lokale trælast. Propperne limes i hullet over skruen. Når limen er tør afstemmes propperne med stemmejern og pudses glat med brættets overflade. Bemærk i øvrigt, massive gulv ALDRIG LIMES I NOT OG FER PÅ LANGSIDEN! Dog må der gerne limes i endestød. Montage af gulvet 1/ Start langs den længste væg i rummet. Kontroller evt. om væggen er lige ved at trække en snor som første række planker lægges efter. Notsiden vendes ind mod væggen. Hvis væggen ikke er lige, mærkes plankerne med en klods og en blyant som trækkes langs væggen hvorved man får en streg på plankerne som følger væggens kontur. Sav plankerne til. Efter plankerne er savet, lægges de med en afstand på min. 10 mm til væggen. Fastgør plankerne til undergulvet. 2/ Næste plankerække lægges. Start med det overskydende stykke du savede af i den foregående række. Sørg for at bræddestødene ikke ligger over for hinanden. Vi anbefaler minimumsafstand mellem bræddestød på 20 cm. Husk at overholde 10-brætsmålet! 3/ Huller for rørgennemføringer skal bores 20 mm stører end rørets diameter således at gulvet har mulighed for at arbejde. Herefter udskæres en kile som efterfølgende limes på plads og dækkes af en rørroset. 4/ Tilpasning af sidste bræt: Opmærk det som vist. Det kan i visse tilfælde godt være vanskeligt at nedlægge det sidste bræt, specielt hvis det er meget smalt. Det kan evt. gøres lidt lettere hvis man saver bageste kant lidt skrå og limer/sømmer de sidste 2 planker sammen inden de lægges på plads. Fordækt skruning Skruet oppe fra Propbor 3: Fuldlimede gulve Ved fuldlimning påfører man en egnet gulvlim med tandspartel på undergulvet. Man anvender oftest fuldlimning når undergulvet er af beton, men kan også fuldlime på f.eks. gulvplader. Vi anbefaler at anvende SOUDAL s MS 30P Parketlim som kan købes hos ALPO Group. Hent vejledning til limen på A A Undergulvet skal være plant. Er det et beton gulv, sørg da først for at alle grater, dvs. små skarpe forhøjninger i gulvet fjernes. Dernæst kontrolleres gulvet for planhed med en 2 m retholt for lunker (fordybninger) og forhøjninger. Normalt regnes der ved planhed med en tolerance på ± 2 mm med en retholt på 2 m. Overholder undergulvet ikke disse tolerancer skal det afrettes ved udspartling eller med flydende selv-

9 nivellerende beton. Der findes en række forskellige produkter i handlen. Ofte er det en fordel af anvende primer for at sikre optimal vedhæftning. Spørg evt. i byggemarkedet for råd og vejledning. Har man et undergulv af træplader kontrolleres det ligeledes for planhed og slibes eller udspartles hvis nødvendigt. Fremgangsmåden ved montering af gulvet er den samme som ved sømmede eller skruede gulve. Husk stadig at overholde 10-brætsmålet. Som nævnt tidligere er det en god forsikring at få tjekket fugtigheden i betonen som skal være max 65% RF målt i en borehul. Gulvvarme Flere og flere anvender gulvvarme, også under massive planker. Har man gulvvarme under et massivt trægulv er der følgende ting man bør være opmærksom på: Temperaturen skal være lav. Dvs. overfladetemperaturen må ikke overstige 26-27ºC. Dette svarer til en temperatur på undersiden af gulvet på ca ºC. Gulvarmeanlægget bør være forsynet med termostat og automatik til begrænsning af gulvets temperatur. Om muligt kan der monteres en låsbar temperaturbegrænsning så temperaturen aldrig overstiger det anbefalede niveau. Tal evt. med din lokale VVS-installatør om råd og vejledning. Temparaturfordelingen bør være jævn. Dvs. at varmerørene bør ligge med en passende afstand i mellem hinanden og nede i gulvet, målt fra overfladen, således at der ikke opstår kolde og varme områder. Har man gulvvarme i et strø- eller bjælkegulv skal der anvendes varmefordelingsplader. Regulering af temperaturen bør foregå langsomt. Hurtige temperaturændringer kan forårsage revner i dit nye gulv og plankerne vil slå sig. Med gulvvarme under et massivt gulv må man påregne lidt større bevægelser i gulvet end ellers. Der må accepteres lidt større fuger mellem plankerne i fyrringsperioden, lige som der er risiko for at der kan opstå mindre tværkrumme planker. Jo bredere planker, desto større fuger vil der opstå mellem plankerne i fyringssæsonen. Ligeledes vil meget brede planker altid arbejde mere end smallere planker. Disse bevægelser forstærkes altid ved gulvvarme. Overfladebehandling Når du er færdig med at montere det ubehandlede gulv, anbefales det umiddelbart efter, at give det en let afslibning og efterfølgende overfladebehandling. Et ubehandlet gulv reagerer meget hurtigt på det omgivende klima hvis ikke overfladen forsegles. Der findes mange forskellige produkter på markedet. Følg anvisningen på det produkt du vælger. Inden valg af overfladebehandling anbefaler vi bl.a. at læse Overfladebehandling af trægulve - Viden om Træ 1/2005 Vedligeholdelse: Det anbefales at massive gulve vedligeholdes og plejes regelmæssigt. Den daglige pleje afhænger dog meget af hvilken overfladebehandling du har givet gulvet. Følg derfor anvisningerne for det aktuelle produkt. En del af vedligeholdelsen af trægulve er at tilstræbe et fornuftigt indeklima hvor luftfugtigheden holdes mellem 35 60% RF (Relativ Luftfugtighed). Anskaf evt. et hygrometer. I vinterperioder med lang tids frost vil luftfugtigheden falde drastisk til langt under 35% RF. Over længere perioder vil dette medføre udtørring af træet som i ekstreme tilfælde kan give tørreskader på gulvene. Dvs. tværkrumme planker, stærkt svind, uforholdsmæssigt brede fuger mellem plankerne, og i værste tilfælde vil der opstå revner i gulvet. Sæt i disse perioder fugtigheden op, f.eks. en fordamper på radiatorer eller brændeovn, eller invester i en befugter/affugter. Ligeledes kan man i disse perioder vaske gulvet ofte med en opvredet klud så der tilføres en smule fugt. Tilfør dog aldrig gulvet så meget vand at det kan trænge ned mellem plankerne. Skulle du få behov for yderligere information anbefaler vi at købe bøgerne Træ 64 Trægulve - lægning og Træ 63 Trægulve - valg og vedligeholdelse som kan købes hos TRÆ Informaton. Ligeledes er du som kunde altid velkommen til at ringe til os og spørge om råd. God arbejdslyst! Med venlig hilsen ALPO Group

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte Alt i Design Carporte I alle størrelser og farver Brabrand PRISER Vi har prisgaranti på alle modeller i carporte. For at holde priserne nede, samarbejder vi med

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk indendørs Kom rigtig godt i gang Med denne guide giver vi vores viden og erfaring videre til dig, så du står tilbage med det bedste resultat.

Læs mere