Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde Dato: 11 Juni Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie 1) Valg af dirigent - Emilie 2) Valg af referent - Sophia 3) Godkendelse af referat fra sidste møde - Godkendt 4) Opsamling af to-do-liste Done på Wunderlist 5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden - Referater, opdatering af fapia-databasen 6) Fastsættelse af næste møde 7) Tirsdag d. 7 oktober, hos Rasmus 8) Ansøgninger Ansøgning om eldrevet køletaske til specialepladserne - Lokalerne er spredte og der kan komme kamp om at ville have en plads med adgang til køletaske og vedligeholdelsen af den kunne være problematisk. - Der bliver forslået at sponsorerer fler til alle, så er vi ude over problemet. - Det nytter ikke noget at det kun er til enkelte specialepladser, så vi skal gøre klart at hvis andre ligeledes ønsker, så er der mulighed for at det også betalet - Vi kan ikke lave retningslinjer for den. Men en lås ville være en god ide, så den bliver på specialepladserne. Der stemmes: 8 for, 0 imod, 1 blank. Med det forbehold at der købes lås og den låses fast. Ansøgning om grill til de psykologistuderende - Super god ide, men der skal laves retningslinjer for brugen deraf. Og det skal være en studerendes grill ikke en udvalgsgrill. Enhver skal kunne låne den, ikke kun udvalgene, men det de skal selvfølgelig kunne låne den til arrangementer. - - Det skal være vores, som lånes ud, så vi kan kontrollere hvem der gør den rent.

2 - Opbevaring af grillen er svær - hvor skal vi gøre af den? Det kunne være mødelokalet eller den lukkede hvis alle skal have adgang til det. Men det er en dårlig ide at den står i mødelokalet, og hvad med rengøringsmuligheder en opbavaringboks til grillen med rengøringsmidler kunne være en løsning. - Der er nogle logistiske problemer hvordan skal man booke, skal vi være til rådighed, hvor går grænsen for arrangementer (tilgængelighed over sommeren. Yderst problematisk ved at skulle ligge noget for at kunne låne den, da det er fapia ikke åbent nok til, men det er bare næsten nødvendig hvis man skal kunne sikre den er ren til næste brug en form for booking system er nødvendigt. - Der bliver forslået at den står i den lukkede lænket fast, med nøglen liggende på fapia kontoret, hvilket sætter stor krav til os som bestyrelse at fok skal kunne komme i kontakt med os. - Nøglen kunne ligge hjemme hos en af os og så skulle man komme og hente den der og aflevere den ), men det gør nok at der ikke er så mange udenfor udvalgene der kommer til at bruge den og det er svært. Der stemmes: For:0, imod:6, blankt:3 Vi ønsker dog at gå i dialog med Liv om meningen med og opbevaring og rengøring af grillen. 9) Fordeling af midler - Vi får 433 lønnede timer fra instututttet og de skal fordeles på de poster der er tungere poster. Vi estimere hvor mange timer vi bruger om ugen og så gør vi det procentvis. Vi bør gå igennem alle poster og hvad det indebære, så det kommer til at være ligeligt fordelt. - OBS på at Rasmus ikke helt har overblik over kassererposten. - Der er ikke nok timer til at dække den arbejdsbyrde vi har, så derfor er prcocentvis stadig den bedste måde at gøre det på. Formand Indkalder til møde og sørger for indkaldelse. Derudover en del kontakt med diverse (både institut og diverse studerende). Kontakt til karrierecenteret. Udvalgsforum Kasserer Leonie er bedre til at beskrive dette arbejde Psykrådsekretær Indkalder til møder og afholdelse, og yderligere deltagelse i minimum to møder om ugen. Diverse kontakter, mails og mellemled. Afrapportering af SMUmidler. Kontoransvarlig Udbetaler løn. Holder styr på kontoret. Bestiller vare hjem til kontoret. Har ansvaret for at kontoret kører. Diverse adhoc opgaver Kontorvagter (175 / 40 %) Får for den time de sidder ugentligt Kompendieansvarlig clearing af copyrights, print og udøvelse af masters. Kontakt til stakladen, Rita, instituttet.

3 Kompendiesalgsansvarlig Enkeltbillet, talt kompendier op, så det stemmmer overens. Kontakt til stakladen efter første print Specialepladser modtage ansøgninger, fordele pladser, formidle plads til betjente, mails. Indlæg til Psyklen (12 timer) samling på det, ideer. Jobopslag Jobopslag et par gange om ugen, møde med akademisk A-kasse, herunder mail korespondence. Ugentligt. Teknik og redskaber Indholdsliste, opdatering, udlånsseddel (lige meget) Massage kontakt til steffen (lige meget) Egenterapi kontakter til deltagende (lige meget) Hjemmesiden opdatering, layout (lige meget) - Forslag er at vi løbet af de næste par måder for lavet en skabelon til hvad der udbetales år efter år. Men der er så mange poster der ændre sig undervejs at det at vi kun kan foreslå det. - Det er lidt problematisk at kompendieansvarlig ligger forskudt, da vi bestemmer bagudrettet hvad ansvarlige vi skal have nu. - Der mangler at blive udbetalt timer til kompendieansvarlig og fremstilling fra Juli. - Fremadrettet skal vi være opmærksomme på at alle penge at skal udbetales inden udgangen af år, selvom der stadig foreligger opgaver ind i det nye år. UDREGNING AF LØN = De af AU tildelte timer opdeles i fire lige dele, som udbetales som løn til fapiabestyrelsens medlemmer, bagudrettet pr. kvartal efter følgende fordelingsmodel: - Kontorvagterne: 1 time pr. kontorvagt - Restende beløb fordeles procentuelt: 30 % fordeles ligeligt mellem samtlige bestyrelsesmedlemmer 10 % til formanden 20 % til kassererne 13 % til psykrådssekretæren 8 % til kontoransvarlig 8 % til kompendiefremstillingsansvarlige 6 % til kompendiesalgsansvarlig 5 % til specialepladsansvarlig

4 - Kompendiefremstillingsansvarlige og kompendiesalgsansvarlige for forårssemestret udbetales løn for 2. og 3. kvartal, uagtet om posten skulle skifte mellem kvartalerne. - Kompendiefremstillingsansvarlige og kompendiesalgsansvarlige for efterårssemestret udbetales løn for 4. og 1. kvartal i følgende år, uagtet om posten skulle skifte mellem kvartalerne. Denne fordeling er gældende indtil nuværende eller senere fapiabestyrelse ændrer den. For år 2014 udbetales kompendiefremstillingsansvarlige for forårssemestret 2014, hvad de er blevet tildelt af bestyrelsen 2013/2014, som er 40 timer, hvorefter de resterende lønnede timer fordeles i tre lige dele og fordeles efter ovenstående model. 10) Rammeaftaler Rammeaftalerne skal være godkendt af udvalg, samles ind og underskrives nu (før industriferien) processen har været for langtrukken. 11) Budget Gennemgang og oversigt over budgettet fra sidste møde. 12) Status a. Formanden (Pernille) Receptionen: mange af underudvalgene har dueslag, som ikke benyttes og tømmes. Vi skal undersøge, om underudvalgene og Kein Cortex stadig har interesse i at have et dueslag. Der meldes tilbage til Pernille. Hvis FAPIA-medlemmer mister deres klistermærker, da møder man på kontoret i åbningstiden med sit studiekort, så man kan tjekkes i databasen, og et nyt klistermærke udleveres. Udvalgsforum: godt møde. Der vil blive udformet retningslinjer for brug af mødelokalet og den lukkede. b. Kassererne (Leonie og Rasmus) Moms regnskabet skal snart laves. c. Psykrådssekretæren (Ditte) Debat-arrangementer: det er blevet klart, at det kvalitetsudspil, der gjorde, at kun 1/3 kunne komme ind på kandidaten, ikke gælder for bl.a. psykologi. Studenterrådet holder sommerfest d. 27. juni. d. Kontoret i. Kontor (Emil) FAPIA-databasen: ønskes omstruktureret og mere overskuelig. Emil undersøger for muligheder. ii. Massage (Sophia) iii. Egenterapi (Mathilde) iv. Specialepladser (Anne Mette)

5 e. Teknik og redskaber (Rasmus) f. Kompendier i. Salg (Emil) ii. Fremstilling (Sophia, Emilie og Mathilde) Pensumlister er blevet indhentet, og der skal nu cleares copyright. g. PR (Anne Mette, Emilie og Gitte) Der er blevet indhentet tilbud på FAPIA-kondomer. PR tager stilling til slogan. i. Hjemmesiden (Emilie) ii. Indlæg til Psyklen h. Interne udvalg i. Psyklen (Pernille) ii. Fuld Fontex (Sophia) iii. Kursusgruppen (Leonie) iv. Hyggocampus (Emilie) v. Fapia Skitur (Gitte) vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Emil) vii. Psykologisk Revy (Rasmus) i. Eksterne udvalg i. Kein Cortex (Anne Mette) ii. Smøringsudvalget (Mathilde) iii. Psykologisk Sommerlejr iv. Studienævnet (Ditte) Se Psykrådets referat. v. Kapsejlads (Rasmus) vi. Andet 13) Eventuelt a. Referater: de store linjer, men benyt vores skabelon.

Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle

Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle 1) Valg af dirigent Ditte 2) Valg af referent Mathilde 3) Godkendelse af referat fra sidste møde Tjek 4) Opsamling af to-do-liste: Opdateret 5) Punkter

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået)

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået) Referat af FAPIA-bestyrelsesmøde 20.5 Ordstyrer: Pernille S Referent: Thorsten Rettelser eller kommentarer til sidste referat? Nej To-do listen pr. slut marts er gennemgået Ny to-do er oprettet Status:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere