Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53"

Transkript

1 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er) Valget af referenter er Karoline Kjærskov og Jackeline Casas C. Valg af to stemmetællere Bianca Majgaard og Christina Hausgaard er stemmetællere. 22 medlemmer er til stede under generalforsamlingen. D. Fremlæggelse af årsberetning LadyLike fortæller at de har haft mere eller mindre succes på deres aktiviteter i 2014: - 2x foredrag - Den store bagedyst - Generalforsamling + Lad os lege som børn - 2 års fødselsdag - The Color Run - Sommerafslutning - Pubcrawl - Julefrokost - Medlemsmøde + Julehygge Nana Søltoft vil gerne vide om antallet af medlemmer er steget eller faldet. Britt Nøhr Pedersen, LadyLikes kasserer, svarer, at antallet af medlemmer er vokset lidt. På nuværende tidspunkt har LadyLike 57 medlemmer i alt. Nana spørger om samarbejdet med TETO har givet LadyLike indtægter i Britt svarer, at TETO har givet ca. 350 kr. fra vores tolkebestillinger i 2014 til foreningen i LadyLike har bedt TETO at lave en statistik over hvor meget LadyLikes medlemmer har brugt TETO, men det giver desværre ekstra arbejde for dem.

2 E. Fremlæggelse af foreningens regnskab Indtægter: kr , 50 Omkostninger kr , 64 Total i alt: kr , 86 Nordea Bank kr , 41 Medlemmerne har ingen kommentar, spørgsmål eller noget tredje. F. Fremlæggelse af vedtægtsændringsforslag 1. Bestyrelsen foreslår ved 8.1 foreningens sammensætning: Nuværende: Bestyrelsen består af en forkvinde, en kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Ændringsforslag: Bestyrelsen består af en forkvinde, en næstforkvinde, en kasserer, to bestyrelsemedlemmer og en suppleant. Nana Søltoft spørger om hvordan næstforkvinden skal vælges må det gøres internt eller skal det kun gøres under generalforsamlingen. Dirigenten svarede, at så længe der ingen regel herom i vedtægten er, må en næstforkvinde godt vælges intern i bestyrelsen. Lige nu er der ingen regel, ergo næstforkvinde godt må vælges intern. Alle stemmer for forslaget, mens 1 stemmer imod. Vedtægtsændringsforslaget vedtages. G. Behandling af indkomne forslag 1. Anni Villadsen foreslår ved 3. Medlemskab Nuværende: 3.1 Alle døve, hørehæmmede, cochlearimplanterede og tegnsprogstalende kvinder fra år i Danmark kan optages som fuldgyldige medlemmer Ændringsforslag: 3.1 Alle døve, hørehæmmede, cochlearimplanterede og tegnsprogstalende kvinder fra år i Danmark kan optages som fuldgyldige medlemmer

3 Julie Hejndorf spørger om LadyLike har tænkt sig at samarbejde med Kvindeforeningen vedr. deres medlemmer. Hun bekymrer sig for at der kan opstå Medlems-stjæleri, idet begge klubber optager kvinder i (næsten) samme aldersgruppe. Sofie Ahlburg spørger bestyrelsen om hvad Absalon siger til ændringsforslaget vedr. medlemmernes alder. Karoline Kjærskov siger at LadyLike måske burde have spurgt Absalon om det, idet bestyrelsen ikke har spurgt. Men Sarah Lind, LadyLikes bestyrelsesmedlem, siger, at bestyrelsen har snakket med Absalon om det, og de svarede, at det ikke er et problem, idet Absalon kun tager hensyn til om der er medlemmer under 30 år og ikke tager sig af LadyLikes medlemmer over 30 år. Lige nu har LadyLike en vedtægt, hvor der står 40 år, dvs. for Absalon vil det ikke gøre en forskel om der står 40 år eller 50 år i LadyLikes vedtægt) Nana Søltoft mener at det ville være ærgerligt, hvis man skal udelukke et medlem på grund af vedkommendes alder Kvindeforeningen tilbyder ikke de samme ting som LadyLike gør. Sofie er enig med Nana og spørger om kvinder over 40 år kan være støttemedlemmer i stedet for? Ligesom DDU? Marianne Egeborg Albøge bekymrer sig om Sofies forslag om støttemedlem skal de så betale mere for klubbens arrangementer? Line Bisgaard spørger, om LadyLike kan finde ud af hvordan aldersgruppe er fordelt. Nana udtrykker igen, at hun synes at det er ærgerlig at ældre medlemmer skal udelukkes. Marianne spørger, om LadyLike får tilskud fra DDU. Britt svarer at de får ingen tilskud fra dem. Marianne foreslår at aldersgrænsen rykkes til midten: år i stedet for år eller år. Julie Hejndorf mener at LadyLike tilhører de unge - En ungdomsforening for kvinder. Michala Christensen synes at man bør at fastholde klubbens vision og mission. Karoline siger, at år gør ingen forskel. Vi følger med udviklingen. Julie H. siger at hun vil afvise forslaget og foreslår, at forslaget om støttemedlemmer tages op til den næste generalforsamling. 6 stemmer for ændringsforslaget. 11 afviser. Ændringsforslaget afvises. PAUSE Stadig 22 medlemmer til stede efter pausen. 2. Line Bisgaard foreslår ved 9. Valg Nuværende:

4 9.1 Ved generalforsamling i ulige år vælges forkvinde og ét bestyrelsesmedlem for en toårsperiode og ved generalforsamlingen i lige år vælges kassereren og to bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode. 1 suppleant vælges ved hver generalforsamling. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen. Ændringsforslaget: 9.1 Ved generalforsamling i ulige år vælges forkvindens 1 års post på valg hvert år. Bestyrelsesmedlem for en toårsperiode og ved generalforsamlingen i lige år vælges kassereren og to bestyrelsesmedlemmer for toårsperiode. 1 suppleant vælges ved hver generalforsamling. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen. Nana bekymrer sig for at der kun er et blivende bestyrelsesmedlem, når resten skal udskiftes. Det er for risikabelt ifølge hende. Cecilie Finne foreslår at to bestyrelsesmedlemmer vælges ind i lige år. Bianca Majgaard siger, at hvis forslaget blive vedtaget, vil det give følger for bestyrelsessammensætning fra nu og af. Alle er for. Ændringsforslaget vedtaget. Dog med en omformulering se nedenstående 9.1 Ved generalforsamling i ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode og ved generalforsamlingen i lige år vælges en kasserer og en bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode. En forkvinde og en suppleant vælges for en etårsperiode ved hver generalforsamling. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen. H. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne Bestyrelsen foreslår, at dem, som er under 30 og har mulighed for at være medlem af Absalon, hører under kontingent under Absalon, som er i alt 400 kr. om året. Dem, som er over 30 eller ikke har mulighed for at være medlem af Absalon, hører kontingent under LadyLike, som er i alt 200 kr. om året. Britt forklarer, at 400 kroner inkluderer medlemskab hos LadyLike, Absalon, DDL. Nana spørger om hvad det vil betyde for LadyLike at være en underafdeling af Absalon. Britt svarer at Absalon mangler fremmøde og det kan LadyLike hjælpe med. Derudover kan Ladylike også låne Absalons lokaler, når de mangler lokaler. I perioden september december er der ingen kontingent for de venter på DDL s nye kontingentsystem til januar året efter. Christina Hausgaard (intern viden fra Absalon) fortæller, at kommuner kan være langsomme om at give betalingstilsagn, når man ansøger visitation til Absalon. Ansøgningsprocessen kan vare op til et par måneder. Så snart ansøgningen af betalingstilsagnet er godkendt, så er man medlem af Absalon.

5 Sofie Ahlburg spørger om der er muligt for alle LadyLikes medlemmer at være medlem i Absalon, når klubben har et begrænset antal af medlemmer. Britt svarer, at der stadig er 30 ledige medlemspladser i Absalon. Men de vil finde en løsning til den tid, hvis der ikke er mere plads. Christina understreger at det er kun frivilligt om man vil være medlem af Absalon. Hvis man ikke ønsker at være medlem hos Absalon, kan man godt kun betale 200 kr. i kontingent hos LadyLike, men til gengæld vil man tilbydes færre medlemsfordele. Britt siger, at det er en fordel hvis man er medlem af begge klubber. F.eks. får man mulighed for to tilskud. Nana er enig, og mener, at det er en win-win situation begge klubber får mere ud af det. Line Bisgaard spørger hvornår LadyLike kan låne Absalons lokaler. Britt svarer at de kan låne dem fra i dag af. Marianne spørger om LadyLike dækker gæstebetalingen hos Absalon. Britt svarer ja LadyLike dækker for LadyLikes medlemmer, som skal betale gæstebetalingen hvis de ikke er medlem hos Absalon. Britt understreger, at det ikke betyder at LadyLike hele tiden samarbejder med Absalon. Sarah udtrykker sin ærgrelse over at de skal diskutere det her, når de HAR snakket om det mange gange før. Herra Fatima fortæller at hun snart fylder 30 år og vil gerne vide hvordan hun skal betale for kontingent. Britt svarer at Herra skal gøre som hun plejer. Når medlemmer af Absalon fylder 30 år, bliver de ikke længere medlem af klubben og skal blot 200 kr. hos LadyLike. 21 stemmer for - Bestyrelsens forslag angående fastsættelse af kontingent for medlemmer vedtaget. I. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse Britt Nøhr, Sarah Lind og Christine Damgaard er ikke på genvalg (valg i lige år). De fortsætter. Der skal vælges en forkvinde. Hvis der ikke dukker en kandidat op, er der to løsninger: 1. Fuldmagt til bestyrelsen så de finder en. 2. Generalforsamlingen ophæves uden videre. Rania Dalal spørger om bestyrelsen kan fortælle lidt om rollen som forkvinde. Sarah fortæller, at forkvindens sørger for at indkalde bestyrelsen og udsende dagsorden til møder.

6 Forkvinden træffer den endelige beslutning. Bestyrelsesarbejdet består af at arrangere fester, samarbejde med AU, tjekke mails og virkeliggøre idéer. Et bestyrelsesmedlem er tovholder til AU. Et godt sammenhold betyder en god stemning. Britt tilføjer at uanset hvilken post man har, så er alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ligeværdige og deltager lige så meget i møder. Dog har suppleanterne ingen stemmeret. Christina foreslår at et bestyrelsesmedlem kunne stille op som forkvinde, når de nuværende bestyrelsesmedlemmer mere eller mindre har siddet i bestyrelsen i et år. Men der er ingen interesse for det fra hele bestyrelsens side. Et enkelt medlem foreslår at man kunne udpege medlemmer som kandidater til forkvinden. Men dirigenten synes ikke godt om ideen. Christine Damgaard stiller op. Nana siger, at det er fedt at Christine stiller op, men hun mener at man skal have vilje samt være motiveret, hvis man ønsker at have posten som forkvinden. Posten som formand er noget krævende. Hun sammenligner situationen med EUDY, hvor et bestyrelsesmedlem følte sig presset og stillede op til formand, men vedkommende var desværre ikke motiveret. Bianca Majgaard gør opmærksom på at endnu en bestyrelsesplads står tom, idet Christine opgiver sin bestyrelsespost og opgraderer til forkvindeposten. Nana foreslår at give fuldmagt til bestyrelsen om at finde en forkvinde, hvis Christine ikke føler sig særligt motiveret. Dirigenten foreslår 5 minutters tænkepause, så Christine kan tænke sig grundigt om, om hun gerne vil have posten som forkvinde. Efter 5 minutters tænkepause, svarer Christine, at hun har tænkt tingene igennem, og hun konkluderer, at hun er motiveret. Hun bliver valgt som den nye forkvinde. Tillykke til Christine! Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode (valg i ulige år) Camilla Buch, bestyrelsesmedlem, genopstiller. Efter et par minutter uden flere bestyrelseskandidater, understreger Camilla at LadyLike ikke kan køre uden en bestyrelse. Cecilie Finne stiller op. Mie spørger ind hvor ofte de holder møder.

7 Britt svarer at de holder møder en gang om måneden typisk på en dagligdag på Absalon. Absalons personale laver aftensmad, eller det gør bestyrelsen selv. Der er møder før store arrangementer sammen med AU, hvor de fordeler opgaver. Et bestyrelsesmedlem er ansvarlig for en arbejdsgruppe, der arrangerer forskellige aktiviteter. Sarah supplerer at de brainstormer idéer for temaer til store obligatoriske fester. Britt tilføjer at der fordeles ansvar efter alles ønsker. Sarah supplerer igen at de hjælper hinanden bestyrelsesmedlemmerne må gerne sige fra hvis vedkommende ikke har tid nok. Camilla og Cecilie bliver valgt. Tillykke til Camilla og Cecilie. En suppleant for et årsperiode Mie vil gerne høre om suppleantens rolle. Britt svarer at suppleanten har samme rolle som resten af bestyrelsen, men har bare ingen stemmeret. Det er helt op til suppleanten selv om man kan give det helt 100% eller ej. Bianca stiller op og bliver valgt. Tillykke til Bianca. J. Valg af revisor og revisorsuppleant Britt fortæller, at Charlotte Davidsen gerne vil fortsætte som revisor, med mindre andre stiller op. Dirigenten vil gerne se en fuldmagt fra Charlotte og siger god for det efter at have set en SMS-besked til Britt. Nana siger at det er op til bestyrelsen om de vil beholde hende som revisor og spørger om Charlotte er god til at samarbejde. Britt svarer at de er glade for hende. Tillykke til Charlotte! Revisorsuppleant: Der bliver forklaret at revisorsuppleantens rolle er at overtage revisorens opgaver, hvis vedkommende er forhindret. Der besluttes at der gives fuldmagt til bestyrelsen til at finde en revisorsuppleant. Nu nærmer generalforsamlingen sin afslutning, Coilin (dirigenten) takker for dirigentrollen og overlader ordet til Sarah! Før Sarah ophæver generalforsamlingen, vil hun lige sige et par sidste ord.

8 Årets frivillig 2014/15 Sarah fortæller at der var tre kandidater til mulig Årets frivillig. Vinderen er en person, der har hjulpet meget til foreningen og er meget engageret. Hun havde mange idéer og bestyrelsen håber at hun fortsat vil være frivillig hos dem. Tillykke til Emilie Mahler! Andreas Kronlund, DDU-repræsentant til generalforsamlingen, takker for invitationen og ønsker den nye bestyrelse og årets frivillig tillykke. Han siger også at LadyLike er mere end velkommen til at spørge ham om ting, hvis de ønsker at vide noget. Til sidst gør han opmærksom på at han bærer lilla trøje på og råber : I SUPPORT LADYLIKE! Dirigenten får et bifald og får chokolade som gave. Referenterne får også chokolade fra Belgien! Stemmetællerne får Toffifee! Christine fortæller at sløjferne uddeles inden fællesfotograferingen klokken 16. Eventuelt: Michala spørger hvad LadyLike bruger TETO til udover tilskuddet? Kun som referenter? Sarah fortæller at TETO var forhindret i at komme som referenter i dag og hvis de skulle komme, var det med løn. Britt fortæller at et bestyrelsesmøde varer som regel 1-2 timer og en fra TETO kommer og refererer frivilligt. Line roser LadyLike stort! Hun er begejstret for at Ladylike blev Årets ungdomsforening for anden gang. Hun håber at det fortsætter hen ad den vej. Britt takker og siger at det ikke er kun på grund af bestyrelsen, men også på grund af medlemmerne at LadyLike blev kåret som Årets ungdomsforening. Medlemmerne må gerne komme med idéer til hvad de 2000 kr. fra DDU skal gå til. Generalforsamlingen ophæves. Tak for denne gang.

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere