+ ROLLESPIL. Førstehjælp for klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE?"

Transkript

1 + ROLLESPIL + ARBEJDSsTAtioner + FLIPspil & test + Hændelses sider Førstehjælp for klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? STANDS BLØDNING

2 FØRSTEHJÆLPKOLOFON p Undervisningsmaterialet består af denne lærervejleding, en elevbog og et undervisningssite. Materialet er velegnet til klasse. Klassesæt kan rekvireres hos Dansk Røde Kors. Pris: 12 kr. pr. elevhæfte + porto. Lærervejledning kan downloades på Førstehjælp for unge Lærervejledning Redaktion// Lotte Strøm, Jane Petersen, Thomas Nicolsen og Tina Juul Rasmussen Tekst// Torben Blankholm Lægefaglige rådgivere// Bo Løfgren og Torsten Lauritsen Pædagogisk konsulent// Torben Blankholm Foto// Peter Sørensen Illustrationer// Anders Morgenthaler Layout// DR Design Tryk// HandyPrint A/S Udgivet af// Dansk Røde Kors med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler, Knud Højgaards Fond, Augustinusfonden, Rosalie Petersens Fond og Mads Clausens Fond. Dansk Røde Kors takker alle de personer, der har hjulpet til i forbindelse med udarbejdelse af hæftet. Casene i bogen er baseret på virkelige hændelser, anmeldt til politiet, men er anonymiseret og ændret af hensyn til de involverede i ulykkerne. Dansk Røde Kors august, udgave ISBN// Dansk Røde Kors Blegdamsvej København ø Telefon: www. drk.dk/skole Kopiering fra denne bog er kun tilladt ifølge overenskomst med Copy-Dan

3 KAN DU HJÆLPE? FØRSTEHJÆLP FOR KLASSE Dansk Røde Kors & Torben Blankholm

4 FØRSTEHJÆLPFORORD Forord til læreren Lejrskole ved Rubjerg Knude i Nordjylland: To lærere er på lejrskole med deres klasse. Den ene dag deler klassen sig i to hold. En af lærerne går sammen med sit hold elever til Rubjerg Knude for at se det tilsandede fyr. Vejret er fint, og humøret er højt. Turen hjem skal foregå langs en å og siden langs stranden. Nogle af eleverne begynder at forcere skrænten. Det er sjovt at hoppe i grus og sand men, en pige får overbalance og triller et stykke ned ad skrænten og ligger så helt stille. Da de første elever når hen til hende, kan de konstatere, at hun er bevidstløs! Ja, der skal ikke så meget til, før man står i en situation, hvor det er afgørende, at både elever og lærere ved noget om førstehjælp. Det kan være afgørende for den tilskadekomne piges liv og førlighed, at de personer, som yder førstehjælp, ved, hvad de skal gøre. Skal man flytte hende op på fast grund? Skal man lægge hende i stabilt sideleje? Skal man alarmere? Hvis ja, hvad gør man så, når der ikke er dækning på mobiltelefonen? Når du og dine elever har været gennem dette undervisningsmateriale Kan du hjælpe? førstehjælp for klasse, vil I kunne svare på spørgsmålene og håndtere en tilsvarende situation, når den pludselig indtræffer. Materialet lægger op, til at der anvendes dilemma- og rollespil i undervisningen, ligesom de praktiske øvelser og opgaver udfordrer elevernes forskellige læringsstile. Kan du hjælpe? førstehjælp for klasse består af et elevhæfte, et website og denne lærervejledning med kopisider. Materialet, der udgives af Dansk Røde Kors, er henvendt til folkeskolens ældste klassetrin og tilsvarende skoleformer. Røde Kors har også udarbejdet undervisningsmaterialer om førstehjælp til indskoling og mellemtrinnet. Materialet kan købes hos Dansk Røde Kors skoletjeneste. Hvis du eller nogle af dine elever har lyst til at dele jeres erfaringer med materialet med andre eller har kommentarer og forslag til forbedringer, er vi i Dansk Røde Kors skoletjeneste meget interesserede i at høre fra jer: Dansk Røde Kors skoletjenesten Blegdamsvej Kbh, Ø Tlf.: København, august

5 FØRSTEHJÆLPINDHOLD INDHOLD Didaktiske overvejelse 06 Overblik over det samlede materiale 08 Vejledning og kommentarer 09 Links, litteratur og materialer 16 Facit 19 Kopisider 21 > Rollespil// Sommerferie hos farmor og farfar (tre personer) Kopiside 1A + 1B En tur i byen (seks personer) Kopiside 2A + 2B Bag i bilen (fire personer) Kopiside 3A + 3B Frikvarter på skolen (seks personer) Kopiside 4A + 4B En stille villavej (fem personer) Kopiside 5A + 5B Praktiske øvelser// Hjerte-Lunge-Redning Kopiside 6 Noget galt i halsen Kopiside 7 Stabilt sideleje Kopiside 8 Store blødninger og forebyggelse af shock Kopiside 9 Forstuvning: RICE Kopiside 10 Alarmering ud fra konkrete cases Kopiside 11 Dilemma// Det var en ganske almindelig tirsdag aften! Kopiside 12A Kopiside 12B Flip-kort 1-5 Knoglebrud Kopiside 13 Forstuvning Kopiside 14 Epilepsi Kopiside 15 Nakkeskader Kopiside 16 Slag mod hovedet Kopiside 17 Test din viden om // Hjerte-Lunge-Redning Kopiside 18 Blødninger Kopiside 19 Shock Kopiside 20 Psykisk førstehjælp Kopiside 21 Kædereaktioner// Hændelse, handling og forklaring Forbrænding Kopiside 22 Forgiftning Kopiside 23 Kvælning Kopiside 24 Stabilt sideleje Kopiside 25 Hjerte-Lunge-Redning Kopiside 26 g 05

6 FØRSTEHJÆLPDIDAKTISKE OVERVEJELSER Førstehjælp et spændende og udfordrende emne Førstehjælp er et spændende og udfordrende emne at undervise i. Eleverne kan hurtigt genkende mange situationer, og de kan let indse, at her er der tale om et emne, de pludselig kan få brug for. I yderste konsekvens kan det være et spørgsmål om liv eller død. Førstehjælp er også godt at undervise i, fordi det centrale er en række teknikker og handlinger, som skal indøves. Der er brug for mange kompetencer hos eleverne, og der er rig mulighed for at udfordre elevernes forskellige læringsstile. Dette undervisningsmateriale er meget traditionelt opbygget: Et elevhæfte, en lærervejledning med kopisider og et tilhørende website. Men ydret snyder. Elevhæftet er ikke beregnet til at skulle læses fra ende til anden. Det er et opslagsværk, som bringes i spil gennem en række forskellige kropsligt, visuelt, kinæstetisk og auditivt prægede aktiviteter og opgaver. Det er den, der gør arbejdet, som får erfaringerne, siges det, og det er netop et af kernepunkterne i førstehjælpsundervisning. Det praktiske skal være i centrum. Der skal skabes handlingsmønstre, bevægelsesspor og kropslige erfaringer, for det er de praktiske erfaringer, der kan give folk overskud til at gribe ind og handle, når de pludselig befinder sig et sted, hvor der er sket en ulykke. Det hjælper ikke, at man kender en masse teori om førstehjælp, hvis man ikke kan omsætte den til praksis. Når man som lærer sætter sig ind i materialet, viser det sig også hurtigt, at de centrale elementer er et rollespil, en række praktiske øvelser, et dilemma og en serie kopisider, der lægger op til aktivitet og et udforskende fællesskab i klassen. Alle disse ting har til formål at sætte elevhæftet i spil og at inddrage materialer fra skolebibliotek, internet, undervisningsmiddelcentre og ikke mindst at trække på klassens netværk og skolens daglige samarbejdspartnere. Alt sammen for at give eleverne praktiske erfaringer og teoretisk viden om førstehjælp. I et undervisningsforløb om førstehjælp ligger det snublende nært at invitere gæstelærere ind i klassen. Det kan være skadestuesygeplejersker, ambulancereddere eller politi. Også Rådet for Større Færdselssikkerhed tilbyder besøg af mennesker, som selv er blevet invaliderede ved et uheld ( trafikinformatører ), eller som har mistet en af deres nærmeste ( pårørendekorpset ). Det samlede materiale Kan du hjælpe? Førstehjælp for klasse giver helt konkrete forslag til mange timers undervisning og inspiration til endnu flere. Opgaverne i lærervejledningen står i en rækkefølge, som kan give et godt undervisningsforløb med god progression. Som det står her, vil forløbet være på mindst 12 lektioner. 06

7 Tak til Tak til de elever, lærere, sygeplejersker, førstehjælpsinstruktører og læger, der har hjulpet os med at udforme materialet. Deres ideer, kommentarer og meninger har været en uvurderlig hjælp. x Forankring i Fælles mål og læseplan Førstehjælp er et af de såkaldte timeløse fag, altså fag og emner, som ikke har fagfordelte timer på skemaet. Det betyder i praksis, at disse fag og emner enten skal tilgodeses gennem undervisning i andre fag, i tværfaglige forløb eller som selvstændige emner i klassens tid. p Ifølge Undervisningsvejledning for emnet færdselslære er formålet med førstehjælpsundervisning at give eleverne kompetencer og selvtillid, således at de kan reagere og handle hensigtsmæssigt. Førstehjælpsundervisning er også at kommunikere præventive foranstaltninger samt at styrke en ændret adfærd i retning af at gøre alle mere sikre. I ministeriets læseplan for Færdselslære kommer førstehjælp ind under punktet Ansvarlighed i trafikken. Konkret skal der arbejdes med det, der kaldes Førstehjælpens fire hovedpunkter : skab sikkerhed, vurder personen, tilkald hjælp og giv førstehjælp. Derfor er det princip centralt i dette undervisningsmateriale. På den ene side er opgaven at give eleverne en praktisk og teoretisk viden om førstehjælp. På den anden side påpeges det, at det er lige så vigtigt at gøre eleverne bevidste om, at mange ulykker kan undgås, hvis man er opmærksom på risikomomenter samt ens egne og andre menneskers adfærd, som ikke altid er hensigtsmæssig. 07

8 FØRSTEHJÆLPOVERBLIK Overblik over det samlede materiale Kan du hjælpe? er et undervisningsmateriale om førstehjælp til unge mennesker. Det kan anvendes på folkeskolens ældste klassetrin, fordi materialet, som nævnt i det foregående afsnit, er udformet og skrevet, så det lever op til Fælles Mål. Det samlede materiale består af et elevhæfte, et undervisningssite og en lærervejledning. Elevhæftet Elevhæftets indhold er sammensat af tre tekstkategorier: 1) Emneopdelt grundlæggende viden og instruktioner i førstehjælp 2) Cases 3) Statistiske oplysninger. Den grundlæggende viden og instruktionerne i førstehjælp er ordnet alfabetisk. Det giver eleverne mulighed for at bruge bogen som opslagsværk og hurtigt finde frem til den viden, de har brug for i de forskellige aktiviteter og øvelser. Hvert emne indledes med en lille tekst, som sætter scenen. Derefter følger instruktioner trin for trin, som er illustreret med fotografier og tegninger. Desuden er der et antal bokse, som enten fastholder eller udvider teksten. Gennemgående er det bokse under overskrifter som Tjek lige her, Tips, Hvis du vil vide mere og Vidste du?. I sidstnævnte bokse finder man statistiske oplysninger, som blandt andet giver eleverne indblik i, hvor mange ulykker, der rent faktisk sker, og hvilke typer ulykker som er mest almindelige. Cases i bogen er baseret på virkelige hændelser, som er blevet anmeldt til politiet. De er af formidlingsmæssige årsager skrevet om og personerne anonymiseret af hensyn til de involverede i ulykkerne. Cases er placeret rundt omkring i hæftet i nærheden af de emner, de relaterer sig til. Stoffet i elevhæftet er udvalgt, så det lever op til de stofområder, som er nævnt i Fælles Mål og undervisningsvejledningen for Færdselslære. Det vil sige, at der er udeladt noget af det førstehjælpsstof, som for eksempel er med i det obligatoriske førstehjælpskursus, der er en del af køreprøven. Kan du hjælpe giver eleverne et indblik i de mest grundlæggende fakta og en række meget anvendelige førstehjælpsteknikker. Undervisningssite I tilknytning til det trykte materiale er der udformet et web-baseret undervisningssite henvendt til eleverne. Det er en del af Røde Kors skoletjenestes website dk/skole, hvor man både som lærer og elever kan finde mange andre gode tilbud til undervisningen. På sitet kan eleverne ud over informative tekster se en række korte instruktionsvideoer, få mere viden og løse opgaver. Udvalgte opgaver fra kopisiderne i lærervejledningen ligger også på sitet, hvor de er gjort interaktive, så eleverne med det samme får at vide, om de har svaret rigtigt eller forkert. 08

9 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER Lærervejledning Kan du hjælpe? er, som det her er beskrevet, opbygget af en række elementer. Læreren kan bruge alle elementer eller vælge dem, som passer ind i det undervisningsforløb om førstehjælp, som han/hun endeligt tilrettelægger i den lokale kontekst ud fra sin viden om den enkelte klasse. Lærervejledningen består af to dele: 1) vejledning, 2) kopisider m.v. til læreren. Kopisiderne består af rollespil, oplæg til praktiske øvelser, et dilemma og en række opgaver, som repeterer, fastholder og udvider elevernes opnåede faktuelle viden om førstehjælp. Den anden del af lærervejledningen indeholder kommentarer, baggrund og forslag til de enkelte kopisider og anvisning på, hvordan de kan bringes i spil i undervisningen. Vejledningsdelen indeholder også didaktiske overvejelser med uddrag fra Fælles Mål og undervisningsvejledningen for Færdselslære, samt forslag til gæstelærere, yderligere litteratur, links og konkrete materialer. Førstehjælp Hvis man som lærer gerne vil have mulighed for at sætte sig ind i den faglige side af førstehjælp, eller hvis man gerne vil have et relevant opslagsværk, kan vi anbefale bogen Førstehjælp af Ann Hiort Madsen, Dansk Røde Kors Det er en lærebog, som anvendes til kurser i førstehjælp, men det er også en let tilgængelig og gennemillustreret opslagsbog. Bogen kan købes hos Dansk Røde Kors. Vejledning og kommentarer Her følger vejledninger og kommentarer til de enkelte kopisider med aktiviteter og opgaver. Facitliste til opgaverne er for rollespillenes vedkommende placeret på bagsiden af rollekortene, de skal kopieres på hvert sit stykke papir. Facitliste til Test din viden om og Kædereaktioner findes på kopiside i dette hæfte. Rollespil fem stk. Hændelserne er taget ud af hverdagen og valgt, så de passer til stofområdet i elevbogen: 1. En stille villavej fem personer 2. Bag i bilen fire personer 3. Frikvarter på skolen seks personer 4. En tur i byen seks personer 5. Sommerferie hos farmor og farfar tre personer Hvert rollespil består af et antal hændelses- og situationsbeskrivelser, der samtidig fungerer som rollekort for eleverne. Et rollekort kan godt være til to eller tre personer, fx er der i Frikvarter på skolen et rollekort til Tre klassekammerater : De tre personer har været samme sted og set den samme hændelse, men oplever den sandsynligvis forskelligt og handler sikkert også forskelligt. Sådan ser man det i hvert fald ofte i forbindelse med rigtige ulykker. Der er i alt roller til 24 elever, hvis man vælger at bruge alle fem rollespil. Man kan også vælge at lade flere grupper spille samme rollespil for at se, hvordan forskellige mennesker reagerer på den samme ulykke. 09

10 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER Forberedelse Inden rollespillene sættes i gang, vil det være en god idé at give klassen en kort introduktion i førstehjælp. Start med at uddele elevhæftet. Lad eleverne få god tid til at bladre i hæftet og få et overblik over indholdet og disponeringen. Gennemgå derefter førstehjælpens fire hovedpunkter ud fra side i elevhæftet. Kopier rollespil og de tilhørende facitlister. Klip rollekortene ud. Regler Det afgørende for enhver førstehjælper er: At gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge og ikke spilde tid med uvæsentlige ting. Man skal arbejde hurtigt og effektivt, men man skal ikke skynde sig, så man kommer til at lave fejl eller glemmer noget. Hver gruppe skal først gennemføre rollespillet med det formål at redde den tilskadekomne ved at yde førstehjælp på den bedst mulige måde. Altså følge Førstehjælpens fire hovedpunkter og handle derefter. Når spillet er slut, skal gruppen notere deres tid og i punktform gøre rede for, hvad de gjorde, og hvilken rækkefølge de gjorde det i. Denne skriftlige besvarelse afleveres til læreren. Eleverne skal vide, at de konkurrerer på organisering, handling, førstehjælpsviden og tid. Bedømmelse Efterhånden som grupperne bliver færdige, afleverer de deres skriftlige forslag til løsning og får udleveret facitlisten. Man kan højst få 20 point ved en helt igennem rigtig besvarelse. Eleverne sammenligner deres egen løsning med facitlisten, og gruppen bliver enig om at tildele sig et antal point i forhold til rigtig rækkefølge, rigtige handlinger og tid. Der kan tildeles to ekstra point, hvis der er brugt under ti minutter, eller der kan trækkes to point fra ved tid over et kvarter. Fremlæggelse Til slut fremlægger grupperne på skift deres arbejde i plenum. Både gruppens egen løsning og facitlisten læses op. Grupperne fortæller, hvor mange point de har tildelt sig selv og begrunder hvorfor. Det kan eventuelt være op til klassens fælles beslutning at tildele eller fratage den enkelte gruppe et eller flere point. Der kan argumenteres for ændring i pointtildelingen ud fra elevbogen eller dokumenteret førstehjælpsviden andre steder fra. Fremlæggelsen i klassen er vigtig. De enkelte elever har kun prøvet det ene rollespil. Når grupperne fortæller om deres rollespil, får alle mulighed for at komme rundt i stoffet og få et første kendskab til de forskellige førstehjælpsteknikker. Hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt, men da eleverne også konkurrerer på tid, vil hjælpemidlerne være begrænset til den korte mundtlige introduktion, til at slå op i elevhæftet og til at orientere sig på plakaten. Selvfølgelig må man også bruge al den viden, man har i forvejen. Når alle forberedelser er gjort, og klassen er inddelt i grupper, som passer til antallet af personer i rollespillene, skal rollekortene deles ud. Giv eleverne nogle minutter til at læse rollekortene og forberede, hvordan de vil spille og udfylde deres rolle. Start tiden, skriv eventuelt klokkeslættet på tavlen. Kommentar Nogle elever vil måske bagefter indvende, at de ikke havde forudsætningerne for at kunne løse opgaverne korrekt. Derfor går de næste øvelser også ud på at introducere eleverne til førstehjælpens verden og indøve forskellige førstehjælpsteknikker. I virkeligheden kommer mange mennesker helt uforberedte ud for, at der sker en ulykke for øjnene af dem - på samme måde som eleverne gjorde det i rollespillene. Her vil de fleste også stå uden de nødvendige forudsætninger for at kunne gribe ind og hjælpe. Heldigvis er der alligevel mange, som vælger at gribe ind og hjælpe, så godt de kan. I den virkelige verden er der også mange, som efterfølgende vælger at melde sig til et kursus i førstehjælp for ikke at komme i samme situation igen. 10

11 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER Praktiske øvelser På kopiside 1A til 26 er der oplæg til en række praktiske øvelser i førstehjælp. Det er øvelser i førstehjælp i forbindelse med 1. Hjerte-Lunge-Redning 2. Noget galt i halsen 3. Stabilt sideleje 4. Store blødninger og forebyggelse af shock 5. Forstuvning: RICE 6. Alarmering ud fra konkrete cases Forberedelse Fordel eleverne i seks grupper med nogenlunde lige mange i hver. De fem grupper har brug for at kunne komme på skolebiblioteket for at hente litteratur og komme på nettet, så måske skal der bestilles bibliotekstid, bærbare pc er eller it-lokale. Derudover skal eleverne bruge deres elevhæfte samt blyant og papir til skitser, opgaver og vejledning. Et to-delt forløb Første del af arbejdet med de praktiske øvelser er at sætte sig ind i det konkrete stofområde. Når det er gjort, skal eleverne udvikle et værksted eller en arbejdsstation, hvor de først selv og senere resten af klassen kan øve sig i en bestemt slags førstehjælp. Elevernes arbejde i første del består i: + at sætte sig ind i deres del af stoffet via elevbogen og eventuelt søge yderligere viden på skolebibliotek og/eller internet. + at tegne en skitse over det værksted, de skal lave. + at skrive en materiale- og materielliste. + at skrive en instruktion eller en vejledning til, hvad grupperne trin for trin skal gøre i værkstedet. værkstederne er klar, afprøver gruppen selv, hvordan det fungerer, og om instruktionerne er til at forstå. Det er en god idé at låne en forsøgsperson til at afprøve de trinvise instruktioner. Ofte viser det sig, at der er behov for justeringer i teksten, så folk, der ikke har været med til at lave værkstedet, kan forstå, hvad de skal gøre. Når alle værksteder er klar og afprøvet af gruppen, som har lavet dem, er det tid til at afprøve de andres værksteder. Aftal en turnus og en rækkefølge. Kommentar Det kan være en god idé at kontakte skolens sundhedsplejerske og måske få vedkommende til at være til stede i klassen, når værkstederne skal planlægges og skitseres. Eleverne vil så kunne bruge sundhedsplejersken som førstehjælpsfaglig konsulent og få svar på de spørgsmål, som dukker op i forbindelse med planlægningen af deres værksted. Denne aktivitet med praktiske øvelser er vigtig og central, fordi førstehjælp skal øves i praksis. Ved at skulle planlægge og indrette værkstederne bliver eleverne nødt til at sætte sig grundigt ind i deres område. Når de efterfølgende afprøver de fem andre værksteder, får de lejlighed til i praksis at øve sig i nogle af de ting, man ofte kommer ud for at skulle kunne i forbindelse med førstehjælp. Inden klassen kan gå videre med anden del, hvor der skal arbejdes i værkstederne, kommer der en fase med at bestille materialer og materiel hjem. I afsnittet Gæstelærere, links, litteratur og materialer er der adresser og ideer til, hvordan man billigst muligt kan få fat i de mest nødvendige materialer. Når det nødvendige udstyr er i hus, skal eleverne i gang med at indrette deres værksted i klasseværelset. Når 11

12 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER DILEMMA// DET VAR EN GANSKE ALMINDELIG TIRSDAG AFTEN! Èt er den rent praktiske førstehjælp: Hvem kan førstehjælp, og hvor meget kan de? Er deres viden tidssvarende og holdt ved lige? Noget andet er de faktiske forhold, der fører frem til ulykken: Griber nogen ind og forsøger at afværge, at ulykken sker? Vender de ryggen til eller direkte forlader stedet for ikke at blive involveret? Og når ulykken er sket, hvem tager så initiativ til at hjælpe? Hvem tager ansvar og går i gang med at yde førstehjælp? Hvem stiller sig op og kigger på? Det kan være svært at tage stilling til, inden man for alvor står i en kritisk situation. Det kan være svært at forestille sig, hvordan det er at være i en presset og dramatisk situation, hvor det er svært at få overblik over tingene, og situationen udvikler sig hurtigt. For at give eleverne et indblik i hvad det vil sige at stå i en kritisk situation, er dilemmaet Det var en ganske almindelig tirsdag aften taget med i dette materiale. Formålet med dilemmaet er// + at eleverne prøver at forestille sig, hvordan de og andre vil reagere følelsesmæssigt i en konfliktsituation, der fører frem til et knivstikkeri. + at eleverne udtrykker deres følelser såvel mundtligt som skriftligt. På kopiside 12A er en bustur med linje 250S beskrevet i fem trin. Man kan kopiere de to sider og klippe dem op i de fem dele, som deles ud efterhånden, så eleverne har oplysningerne liggende foran sig. Eller man kan vælge blot at læse eller fortælle indholdet, efterhånden som debatten skrider frem. Kopiside 12B er et oplæg til to alternerende skriftlige opgaver, som dilemmaet kan afsluttes med. Hvis klassen ikke tidligere har arbejdet med dilemmaer i undervisningen, anbefales det at give klassen en instruktion i arbejdsformen og måske gennemføre en forøvelse. I lærervejledningen til Når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser (side 12f) er der en brugbar øvelse med tilhørende vejledning og kopiside. Lærervejledningen kan købes hos Dansk Røde Kors skoletjeneste. 12

13 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER Vejledning til dilemmaet 1. Start med at sætte scenen: Eleverne sættes ind i situationen i bus 250S. Lad eleverne forestille sig, at de er med bussen oppe på øverste etage. Spørg eleverne om, hvad de ville gøre. Ville de gå nedenunder, blive siddende på øverste etage og forholde sig roligt, eller ville de gribe ind og gå i en form for dialog med manden? Bed eleverne overveje, hvad der er det klogeste at gøre. Hvad løber der gennem passagerernes hoveder i en såtdan situation? Er det klogest at lade være at blande sig, eller har man en slags forpligtigelse til at gribe ind over for asocial adfærd? Ville det offentlige rum være et bedre sted at opholde sig, hvis flere var parate til at insistere på at folk opfører sig ordentligt? Spørg de elever, som ville gå i dialog med manden, om hvordan de ville gøre det. Hvad ville de sige? Hvilke ord ville de bruge og hvorfor? Ville de bruge humor? Hvorfor/ hvorfor ikke? 2. Fortæl eleverne, at historien er en gendigtning af en hændelse i en bus i London i 2005 og fortsæt med anden del af historien. Få eleverne til igen at overveje spørgsmålene fra før. Ville noget af det, der skete, ændre på deres tidligere beslutninger? 3. Læs afsnit tre for klassen. Frys så situationen og bed eleverne om at skrive ned, hvad de ville gøre. Bed dem også skrive en begrundelse for, hvorfor de ville handle sådan. 4. Læs eller fortæl afsnit fire for eleverne. Lad derefter eleverne overveje Birgits handlinger. Har eleverne respekt for, at hun griber ind og hjælper Sebastian? Birgit ved godt, at hun ikke er god til førstehjælp, men lad alligevel eleverne vurdere Birgits førstehjælpsindsats ud fra det kendskab til førstehjælp, de selv har. Tal med eleverne om, hvordan de har det med at skulle tage stilling og beslutte sig for at gribe ind eller lade være. Har de selv været ude for lignende situationer, og handlede de så, som de havde forestillet sig, at de ville gøre? Kender de nogen, som er gode til at skabe overblik og handle i kriser og andre pressede situationer? 5. Fortæl eleverne, hvordan situationen endte den aften, og fortæl om efterspillet. Bed eleverne om at forestille sig, at de var passagerer på 250S den aften, og lad dem besvare en af de to skriveopgaver på kopiside 12B. Kommentar Når eleverne er færdige med den afsluttende skriveopgave, kan der være grundlag for en ny klassesamtale, fordi eleverne individuelt har gjort sig mange overvejelser og tanker. Blandt andet kan man sætte fokus på, at det er vigtigt at give den bedst mulige førstehjælp. Selv om man følger førstehjælpens regler til punkt og prikke, er det ikke altid nok, så en alvorligt såret overlever. Hvis der havde været flere, som havde hjulpet Sebastian i bussen, er det heller ikke sikkert, at han havde overlevet. Efter hændelsen i 2005 i London kom det frem, at der faktisk var flere end en person, der undervejs havde hjulpet. Og en anden passager i bussen skrev et læserbrev til en avis, der havde omtalt knivstikkeriet. Hun påpegede fejl i avisens omtale. Det kan bruges til at gøre opmærksom på: At sandheden afhænger af øjnene, som ser. Det er altid bedst at have flere øjenvidner, fordi forskellige 13

14 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER menneske oplever og husker tingene forskelligt. Opgaver Her er tale om tre typer kopisider, som hovedsagelig har til formål at indøve og repetere stoffet i elevbogen, hvor alle svar kan findes. Det er: Flip-kort, multiple choice- opgaver samt kædereaktioner/dominospil. Flip-kort 1) Knoglebrud 2) Forstuvning 3) Epilepsi 4) Fald og trafik: Mulighed for nakkeskader 5) Slag mod hovedet Flip-kortene er lavet, så man kan kopiere dem med spørgsmål på den ene side og det tilhørende svar på den anden. Læreren kan også vælge at kopiere spørgsmål, henholdsvis svar på hvert sit ark, Det vil afhænge af den aktivitet, man vælger at bruge flip-kortene til. Her er nogle forslag til, hvordan man kan anvende flip-kortene: Vendespil Spørgsmål og svar kopieres på hvert sit ark, som klippes ud til brikker, der lægges med bagsiden op. Eleverne har sikkert brugt vendespil i de mindre klasser og kan måske synes, at det er hyggeligt at prøve det igen. Hvis ikke kan man bruge filp-kortene til: Quiz og byt Der kopieres flip-kort, så hver elev har et sæt kort med spørgsmål og svar på hver sin side. Eleverne danner par og sætter sig over for hinanden. Bunken med kort lægger de foran sig med spørgsmålssiden opad. Den ene er nu quiz-master og stiller den anden spørgsmål. Hver gang der svares rigtigt, tildeles et point. Bagefter bytter de to roller. Eleven med flest point vinder. Man kan eventuelt tillade eleverne at slå op i elevbogen. Hvis man inden for et eller et halvt minut kan finde det korrekte svar i bogen, får man et point, hvis man kan svare uden bog, får man to point. Test din viden om Det er en slags multiple choice-opgaver, hvor det gælder om at finde et eller flere rigtige svar blandt flere mulige. Der er også opgaver, hvor man skal placere sætninger i rigtig rækkefølge. Emnerne er 1) Hjerte-Lunge-Redning 2) Blødninger 3) Psykisk førstehjælp 4) Shock Man kan bruge kopisiderne Test din viden om som individuelle eller som gruppeopgave: Mix og match Spørgsmål og svar kopieres på hvert sit ark, som klippes ud til brikker, der fordeles mellem eleverne i klassen. Eleverne rejser sig op og læser deres kort for sig selv. En elev vælges til match-master. Når match-masteren siger mix, skal eleverne gå rundt mellem hinanden og kigge på de andres kort. Når match-masteren siger match, skal eleverne finde den kammerat, som har det kort, der matcher deres eget. De næste gange, der bliver sagt mix, går eleverne igen rundt blandt hinanden, men nu skal de bytte kort, mens de går rundt, så de får nye kort i hånden. 14

15 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER Møde på midten Klassen deles i grupper à cirka fire elever, som alle har en test din viden om det samme emne. Først besvarer de kopisiden individuelt. Derefter mødes de i gruppen og bliver i fællesskab enige om det eller de rigtige svar eller sætningernes rigtige rækkefølge. Grupperne kan selv afgøre, om de vil have lejlighed til at tjekke svarene i elevbogen, inden de får udleveret facitlisten. Kædereaktioner/dominospil: Hændelse, handling og forklaring. En hændelse, en række afledte handlinger og nogle forklaringer på hvorfor er skrevet på nogle brikker, som skal klippes ud og lægges i rigtig rækkefølge. Emnerne er: 1. Forgiftning 2. Kvælning 3. Forbrænding 4. Stabilt sideleje 5. Trinvis førstehjælp Kommentar En del af kopisiderne på side 13 til 26 kan man også finde på det tilhørende website Her er de gjort interaktive, så brikkerne vendes eller rykkes på skærmen, ligesom eleverne straks får en reaktion på, om de svarer rigtigt eller forkert. 15

16 FØRSTEHJÆLPGæstelærere, links, litteratur og materialer Gæstelærere, links, litteratur og materialer Gæstelærere Det er vigtigt at sætte scenen og at skabe interesse, så et emne som førstehjælp virker nærværende og levede. Det er Røde Kors erfaring, at det meget ofte er en unik oplevelse for eleverne at få besøg af en gæstelærer i klassen. Man kan som regel henvende sig til den lokale politistation og få den politibetjent, som står for kontakten og færdselsundervisningen på skolen, på besøg. Og de fleste skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som kan komme og fortælle, deltage i den praktiske undervisning eller kan bruges som leksikon, hvis man vil vide mere end det, elevhæftet fortæller. Her er en liste med forslag til relevante gæstelærere: + Politi (ulykker) + Sundhedsplejersker + Sygeplejersker + Ambulancereddere + Læger + Skadestuelæge og/eller -sygeplejerske + Førstehjælpsinstruktører og samaritter: Kontakt den lokale Dansk Røde Kors- afdeling og lav en aftale. Man kan finde den lokale kursusleder for førstehjælp ved at gå ind på Find kursusleder Dansk Røde Kors (www.drk.dk/førstehjælp) + Trafikinformatører som er mennesker, der er blevet invalideret ved en ulykke + Pårørendekorpset som er pårørende til trafikdræbte Læs om trafikinformatører og pårørendekorpset på Rådet for Større Færdselssikkerheds hjemmeside Det kan koste noget at hente en professionel gæstelærer ind i klassen. Hvis skolen ikke har økonomi til det, er det værd at overveje, om der findes en eller flere resursepersoner blandt klassens forældre. 16

17 FØRSTEHJÆLPLINKS Links Links om fysisk førstehjælp, sundhed og sygdomme Dansk Røde Kors hjemmeside. Klik på Giv hjælp og vælg punktet Lær Førstehjælp eller skriv ordet førstehjælp i søgefeltet. Det er Britisk Røde Kors web-baserede førstehjælpskampagne. Den er på engelsk, men det er en pædagogisk tilrettelagt hjemmeside med materiale til både elever og lærere. Hjerteforeningen har fokus på hjerte og kredsløb. Til fordybelse for såvel elever som lærere. Statens Institut for Folkesundhed, som netop er fusioneret med Syddansk Universitet. Her kan man finde et væld af oplysninger og statistikker om ulykker. Vælg fx Ugens tal om ulykker eller gå ind på: og se en liste over tabeller med ulykkesstatistik. Rådet for Større Færdselssikkerheds hjemmeside, hvor man også kan finde oplysninger om trafikinformatører og pårørendekorpset, der tager ud som gæstelærere på blandt andet skoler. Er et netbaseret opslagsværk om sygdomme, som drives af Netdoktor Media A/S. Diabetsforeningens hjemmeside. Links om psykisk førstehjælp Dansk Røde Kors skoletjenestes hjemmeside har et afsnit om psykisk førstehjælp. Det er inddelt i emner og er målrettet unge mennesker. Ung på Linie startede i 1990 som en telefonlinje under Ungdommens Røde Kors. I dag er det et selvstændigt projekt under Ungdommens Røde Kors med telefonlinje, chat og skoleforedrag. Kommunen Alle kommuner tilbyder gratis og anonym rådgivning. Ring til rådhuset og hør nærmere. Handler mest om sundhed og sygdom og har et leksikon over sygdomme: Vælg Sygdomme og Sygdomsleksikon. Her kan man fx under E finde en grundig beskrivelse af Epilepsi. Hjemmeside for Fyrværkerikampagnen, der handler om fyrværkeri og førstehjælp. Videnscenter om Epilepsi og Specialrådgivning om Epilepsi står for denne hjemmeside, som kun handler om epilepsi. Astma og Allergiforbundets hjemmeside. Livslinjen er en privat forening, der blev stiftet i Livslinjens hjemmeside informerer om selvmord og tilbyder telefonrådgivning og netrådgivning. På adressen tilbyder Livslinjen et webbaseret undervisningsmateriale til skolernes klasse, der sætter fokus på trivsel blandt unge. Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i 30 år har arbejdet for alle børn i Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært. På organisationens hjemmeside tilbydes telefon-, chat- og brev/mailrådgivning. Der er også rådgivning/chatroom for børn, der føler sig i klemme mellem flere kulturer. 17

18 FØRSTEHJÆLPGæstelærere, links, litteratur og materialer MAterialer og materiel Dukker til genoplivning På nogle af de regionale Centre for Undervisningsmidler kan man låne fantomdukker til øvelse i Hjerte-Lunge-Redning. På kan man læse om og købe udstyr til førstehjælpskurser. Det er professionelt udstyr, så priserne er derefter. Forbindinger Dansk Røde Kors kan mod betaling også levere forbindinger. Skriv en mail til: Her kan du også finde materiale på vores shop. Mange skoler har abonnement hos Falck, hvor der indgår nødhjælpskasser med forbindsstof. Måske har nogle af klassens forældre gode kontakter, som kan hjælpe klassen. Teaterblod og sminke Sminke og blod kan købes hos butikker som Teaterhjørnet, tlf , vælg Søg og skriv fx blod. Velassorterede spøg- og skæmtbutikker lagerfører tilsvarende produkter. Pulsårepumper Kan købes hos Leardal på 18

19 FØRSTEHJÆLPFACIT Facit Kædereaktioner FORBRÆNDING Kopiside 22// Kædereaktioner FORGIFTNING Kopiside 23// 01. Sluk ilden. Dette gøres bedst med vand. Du kan også bruge et tæppe til at kvæle ilden med. 01. Hændelse Telefonen ringer. Det er din veninde, Monica, som bor lige om hjørnet. Hun har det dårligt og snakker om, at hun har spist en masse hovedpinepiller. Hun er alene hjemme, og hendes forældre kommer først hjem i morgen. Test din førstehjælps-viden om Hjerte-Lunge-Redning Kopiside 18// 1) c 2) b 3) a, b, c, d og e alle svar er rigtige! 4) b 5) c og eller d 6) a og b Test din førstehjælps-viden om blødninger Kopiside 19// 1) b 2) c 3) b og c 4) a=4, b=2, c=3 og d=1 5) a=2, b=1, c=4, d=5 og e=3 6) b 7) a Test din førstehjælps-viden om STØRRE BLØDNINGER Kopiside 20// 1) c 2) b 3) a og c 4) a=4, b=5, c=1, d=2, e=7, f=6 og g=3 5) a og c Test din viden om psykisk førstehjælp kopiside 21// 1) b 2) a, b og c - alle tre svar er korrekte! 3) a=3, b=1, c=4 og d=2 4) a, c, d, e, g 5) b, d, e og f 6) a og d Skyl med koldt vand fra bruser eller vandhane til at begynde med. Find en balje og fyld den med køligt vand. Lad den tilskadekomne være med til at bestemme temperaturen. Fjern tætsiddende tøj og smykker tæt på det forbrændte område. Fjern ikke tøj, som hænger fast i forbrændingen. Ring hvis forbrændingen er større end huden på en arm, eller hvis personen er bleg, koldsvedende og forvirret eller har vejrtrækningsbesvær. Afkøl mindst 30 min., eller indtil det ikke gør ondt mere. Søg læge, hvis der er blærer, som er større end en femkrone Tag hen til Monica sammen med en af dine forældre eller en anden voksen. Ring til giftlinjen på tlf , eller ring Sørg for at holde Monica i ro. Hvorfor? Jo mindre Monica bevæger sig, jo mindre bliver medicinen pumpet rundt i kroppen. Fjern eventuelle synlige rester fra munden og giv et glas mælk eller vand. Vurdér Monicas bevidsthed. Hvorfor? Hovedpinepiller er farlige, og man skal hurtigst muligt indlægges på sygehuset, hvis man har spist for mange. De kan virke sløvende. Giv Monica psykisk førstehjælp. Tal til hende og fortæl, at I gør, hvad I kan, for at hjælpe. Fortæl, at ambulancen er på vej. Bliv ved med at tale beroligende også selv om hun ikke virker klar eller svarer på jeres spørgsmål. Hvorfor? Selv om folk ikke er vågne, ved man, at de alligevel opfatter noget af det, som bliver sagt. I skal tage pilleglaset med i ambulancen, når I kører til sygehuset. Hvorfor? Lægen kan bedre behandle Monica, når han præcist ved, hvilke piller hun har spist.

20 FØRSTEHJÆLPFACIT Kædereaktioner KVÆLNING Svar 24// Kædereaktioner STABILT SIDELEJE Svar 25// Kædereaktioner HJERTE-LUNGE-REDNING Svar 26// 01. Hændelse Du er ude at cykle sammen med Jens. Pludselig kommer Jens halstørklæde ind i baghjulet. Han vælter og ligger livløs og med tørklædet viklet stramt om halsen. Jens ligger på fortovet, men hans cykel ligger på kørebanen. 01. Hændelse Du sidder sammen med Monica, hjemme på dit værelse en onsdag aften. Dine forældre kommer ikke hjem før meget sent. Monica foreslår, at I skal drikke noget af dine forældres vodka og juice. Hun går rigtigt til den og hælder rigeligt i sig. Først bliver hun sjov, men bliver så sløv og dårlig. Det ender med, at Monica falder i søvn, så du ikke kan vække hende. 01. Hændelse I har lige haft et kursus i Handy Man på skolen. Du har lovet Natasha at hjælpe hende med at sætte hendes nye smarte lampe op. Du viser hende, hvordan man gør, og arbejdet går fint lige indtil hun vil montere fatningen. Natasha rammer en af ledningerne med skruetrækkeren og bliver helt stiv. I har ikke husket at slukke for strømmen! Du skynder dig at slukke for strømmen på kontakten. Natasha falder om på gulvet. 02. Du skal sørge for at skabe sikkerhed, så det ikke er farligt at opholde sig på ulykkesstedet. Du skal løsne tørklædet og flytte cyklen væk fra kørebanen. 02. Du skal kontrollere Monicas bevidsthed. Da du rusker i hende, vågner hun halvt op og mumler: Hmm! men falder i søvn igen. Hvorfor? Ulykken er stoppet, men hvis Monica er bevidstløs, er situationen kritisk. 02. Du rusker i Natasha for at komme i kontakt med hende. Der er ingen reaktion. Hun er bevidstløs. 03. Undersøg, om Jens er ved bevidsthed. Det er han ikke. Råb om hjælp. Hvorfor? Måske er der nogen i nærheden, som kan hjælpe. Der er mange praktiske ting, der skal ordnes, og det er et stort ansvar at stå alene med. 03. Læg den ene arm som et stort L. 03. Du råber om hjælp så højt du kan. 04. Undersøg om han trækker vejret. Det gør han. 04. Træk knæet op, så benet bøjes som et stort A. 04. Bøj hovedet tilbage og løft hagen op. Se, føl og lyt om Natasha trækker vejret. 05. Læg Jens i stabilt sideleje og hold jævnligt øje med, at han trækker vejret. Hvorfor? Stabilt sideleje sikrer, at tungen ikke forhindrer vejrtrækningen. Hvis Jens alligevel holder op med at trække vejret, skal du gå i gang med Hjerte-Lunge-Redning. 05. Læg hånden med den kind, der er nærmest dig. 05. Natasha trækker ikke vejret, og hun er stadig bevidstløs. Ring Ring Fortæl alarmcentralen, hvad du hedder, hvad der er sket og hvilket telefonnummer, du ringer fra. Eller få en hjælper til at gøre det. 06. Rul Monia om på siden. 06. Tryk 30 gange i brystkassen. 07. Giv Jens psykisk frstehjælp. Læg en hånd på ham og tal til ham. Fortæl, at du gør alt, hvad du kan, for at hjælpe ham. Fortæl, at ambulancen er på vej. Hvorfor? Selv om folk ikke er vågne, ved man, at de alligevel opfatter noget at det, som bliver sagt. 07. Ret så Monica ligger rigtigt. 07. Giv Natasha to indblæsninger. Fortsæt med 30 tryk og to indblæsninger til ambulanceredderne overtager. 08. Psykisk førstehjælp til dig og andre hjælpere i tiden efter. Hvorfor? Det er vigtigt at få talt om, hvad du har oplevet. Det gør det lettere at komme over den oplevelse, du har haft. 08. Nu ligger Monica godt, og du kan ringe til hendes forældre. De må tage stilling til, om hun skal sove eller på skadestuen. 08.

+ ROLLESPIL FØRSTEHJÆLP FOR KLASSE LÆRERVEJLEDNING + FLIPSPIL & KAN DU HJÆLPE? STANDS BLØDNING

+ ROLLESPIL FØRSTEHJÆLP FOR KLASSE LÆRERVEJLEDNING + FLIPSPIL & KAN DU HJÆLPE? STANDS BLØDNING + ROLLESPIL + ARBEJDSST ATIONER + FLIPSPIL & TEST + HÆNDELSE SSIDER FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10. KLASSE LÆRERVEJLEDNING KAN DU HJÆLPE? STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLPKOLOFON Undervisningsmaterialet består af denne

Læs mere

Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET. Førstehjælp for børn 7-9 år

Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET. Førstehjælp for børn 7-9 år Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Elevhæfte Førstehjælp for børn 7-9 år Hvad sker der? Du kender det: Det er sjovt at lege med dine venner. Der er gang i den. Du har det dejligt, og så sker det lige

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks:

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks: Situationsøvelser SITUATIONSØVELSE 1 På en trafikeret vej får cyklisten foran dig halstørklædet ind i baghjulet. Han vælter og ligger på vejen, tilsyneladende livløs. Du ligger bevidstløs på vejen med

Læs mere

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen Automatisk ekstern defibrillator Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således

Læs mere

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således alle er førstehjælper etc. Opgavesættet

Læs mere

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning Førstehjælp for børn fra 7-9 år 1 Når ulykken er sket Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning, et elevhæfte og websitet www.drk.dk/skole.

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden KOLOFON UDGIVER: ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund 2016 ULF PROJEKTLEDELSE: Joan Riis TEKST: Joan Riis FOTO: Rikke Hass

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A Tid til rådighed: 20 minutter. Reference: Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

En trafikulykke (øvelse)

En trafikulykke (øvelse) En trafikulykke (øvelse) Naja står på ski i vejkanten, da hun pludselig ser en hund komme løbende. Hun trækker lidt ud på vejen for ikke at køre ind i hunden. Arqalo og Bendo kommer kørende på snescooter.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN 1 10 1. INT. S VÆRELSE. AFTEN. Vi er på et drengeværelse, der er fyldt med plakater, tegneserier og LEGO. (16 år) er ved at gøre sig klar til fest. Bertil skifter t-shirt

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1 Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai?

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai? Nikolai 8. klasse, Byens Skole 9. Gennemskrivning, marts 2009 Scene 1: (Vi befinder os i Nikolais klasseværelse. Vi ser Nikolai sidder og falder i staver. Man hører klokken ringer til frikvarter, og de

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9 Uddannelsesplan Side 1 af 9 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte

Læs mere

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1 Filmmanuskript Tegn af Hannibal V. Glaser s. 1 Manuskript 1. Skolegård SEN MORGEN Det er frikvarter. William(15) sidder på en udendørs trappe og tegner. Han ser op en gang i mellem, på Marie. Hun griner

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Den som flaskehalsen peger på...!"

Den som flaskehalsen peger på...! Den som flaskehalsen peger på...!" Filmen er bygget op omkring 5 små afsnit, som sker under den samme fest, hvor 14 unge deltager. De unge skuespillere har selv bidraget med egne og andres erfaringer til

Læs mere

En maskeret løgn (5. udkast) Veronika, Cecilie, Emma & Niels

En maskeret løgn (5. udkast) Veronika, Cecilie, Emma & Niels En maskeret løgn (5. udkast) af Veronika, Cecilie, Emma & Niels SCENE 1: INT. I KLASSEVÆRELSET Asger og Olivia sidder ved bord sammen i timen, læren (ELISA) skriver på tavlen. Olivia læner sig over til

Læs mere

I SOMMERHUS Final draft

I SOMMERHUS Final draft I SOMMERHUS Final draft SCENE 1 - SKOLE (DAG, EXT.) står og læner sig op ad en bil foran en skole. Han har en smøg i den ene hånd og en iphone i den anden. Han er kunstertype, har pjusket hår og slidte

Læs mere

Babyførstehjælp. Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring Almindelig førstehjælp

Babyførstehjælp. Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring Almindelig førstehjælp Babyførstehjælp Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring 1-1-2 Almindelig førstehjælp Forebyg ulykker med børn Børn på pusleborde Forebyg inden ulykken sker. Lad aldrig baby ligge på et

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

KAN DU HJÆLPE? + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10. KLASSE

KAN DU HJÆLPE? + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10. KLASSE + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE + Hjerte-lunge-redning CASE// NÅR LYNET RAMMER DRAMA I BUSSEN EN FOR STOR MUNDFULD ET PERFEKT SAMARBEJDE KAN DU HJÆLPE? FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Død mand. Written By. Bruno Edelman

Død mand. Written By. Bruno Edelman Død mand Written By Bruno Edelman 51950968 1 INTRO En 8 mm film viser 2 farver i et glas vand blader sig og bliver til en. Mange hurtige og utydelige billeder. POV fra Erik som lille. Han leger med Mille.

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

2. Det første anfald. 34274_kom_stærk_ud_af_din_angst.indd 25 30-05-2012 16:18:45

2. Det første anfald. 34274_kom_stærk_ud_af_din_angst.indd 25 30-05-2012 16:18:45 2. Det første anfald»hvor er det ubehageligt at føle, at jeg har en gift indeni. Pludselig begynder min krop at sitre, jeg bliver bange, og tankerne kværner og kører derudad. Pludselig kan jeg ikke kontrollere

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte Førstehjælp for børn 10-12 år Indhold Der er sket en ulykke!... 3 Opskriften på førstehjælp... 5 1. Skab sikkerhed... 6 2. Vurder personen... 8 3. Tilkald

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

ULYKKER. Konsulent112

ULYKKER. Konsulent112 ULYKKER 1. 4 Hovedpunkter (Sikkerhed/stands ulykken) 2. Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene 3. Førstehjælp ved kredsløbssvigt 4. Psykisk førstehjælp 1. Sikkerhed Stands ulykken/nødflytning 2. Vurder

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer Test din viden! Velkommen til sikkertrafik.dk/skole På vores portal finder du alt, hvad du skal bruge til færdselsundervisningen. Alle materialer er

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold.

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE 7. udkast 1. INT. STUE. DAG BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. Han åbner en øl. Kapslen smider han i en skål, der tilsyneladende bliver

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

ROBERT Må Sally godt lege? MOREN Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg med dine venner. Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker.

ROBERT Må Sally godt lege? MOREN Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg med dine venner. Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker. 1 SC. 1. EXT. KALKBRUDDET - FORÅR - DAG står ved kalkbruddet og flyver med sin drage. Dragen flager i vinden. I baggrunden spiller tre DRENGE på Roberts alder fodbold og råber til hinanden. Roberts drage

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30: Venner. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30: Venner. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Venner side 1 Uge 30: Venner Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Venner side 1 HIPPY HippHopp uge_30_guidevejl_venner.indd 1 06/07/10 10.41 Denne vejledning er et

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse Undervisningsmateriale : INDHOLDSFORTEGNELSE Ark 1) Om forestillingen... s. 3 Ark 2) Introduktion til underviseren... s. 4 Ark 3) At åbne for teateroplevelsen - En

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Førstehjælp. Indledning:

Førstehjælp. Indledning: Førstehjælp Indledning: I det følgende vil vi primært beskæftige os, med emnerne førstehjælp i forbindelse med elektrisk stød og/eller forbrænding, da det er de væsentligst forekomne skader i forbindelse

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere