+ ROLLESPIL. Førstehjælp for klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE?"

Transkript

1 + ROLLESPIL + ARBEJDSsTAtioner + FLIPspil & test + Hændelses sider Førstehjælp for klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? STANDS BLØDNING

2 FØRSTEHJÆLPKOLOFON p Undervisningsmaterialet består af denne lærervejleding, en elevbog og et undervisningssite. Materialet er velegnet til klasse. Klassesæt kan rekvireres hos Dansk Røde Kors. Pris: 12 kr. pr. elevhæfte + porto. Lærervejledning kan downloades på Førstehjælp for unge Lærervejledning Redaktion// Lotte Strøm, Jane Petersen, Thomas Nicolsen og Tina Juul Rasmussen Tekst// Torben Blankholm Lægefaglige rådgivere// Bo Løfgren og Torsten Lauritsen Pædagogisk konsulent// Torben Blankholm Foto// Peter Sørensen Illustrationer// Anders Morgenthaler Layout// DR Design Tryk// HandyPrint A/S Udgivet af// Dansk Røde Kors med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler, Knud Højgaards Fond, Augustinusfonden, Rosalie Petersens Fond og Mads Clausens Fond. Dansk Røde Kors takker alle de personer, der har hjulpet til i forbindelse med udarbejdelse af hæftet. Casene i bogen er baseret på virkelige hændelser, anmeldt til politiet, men er anonymiseret og ændret af hensyn til de involverede i ulykkerne. Dansk Røde Kors august, udgave ISBN// Dansk Røde Kors Blegdamsvej København ø Telefon: www. drk.dk/skole Kopiering fra denne bog er kun tilladt ifølge overenskomst med Copy-Dan

3 KAN DU HJÆLPE? FØRSTEHJÆLP FOR KLASSE Dansk Røde Kors & Torben Blankholm

4 FØRSTEHJÆLPFORORD Forord til læreren Lejrskole ved Rubjerg Knude i Nordjylland: To lærere er på lejrskole med deres klasse. Den ene dag deler klassen sig i to hold. En af lærerne går sammen med sit hold elever til Rubjerg Knude for at se det tilsandede fyr. Vejret er fint, og humøret er højt. Turen hjem skal foregå langs en å og siden langs stranden. Nogle af eleverne begynder at forcere skrænten. Det er sjovt at hoppe i grus og sand men, en pige får overbalance og triller et stykke ned ad skrænten og ligger så helt stille. Da de første elever når hen til hende, kan de konstatere, at hun er bevidstløs! Ja, der skal ikke så meget til, før man står i en situation, hvor det er afgørende, at både elever og lærere ved noget om førstehjælp. Det kan være afgørende for den tilskadekomne piges liv og førlighed, at de personer, som yder førstehjælp, ved, hvad de skal gøre. Skal man flytte hende op på fast grund? Skal man lægge hende i stabilt sideleje? Skal man alarmere? Hvis ja, hvad gør man så, når der ikke er dækning på mobiltelefonen? Når du og dine elever har været gennem dette undervisningsmateriale Kan du hjælpe? førstehjælp for klasse, vil I kunne svare på spørgsmålene og håndtere en tilsvarende situation, når den pludselig indtræffer. Materialet lægger op, til at der anvendes dilemma- og rollespil i undervisningen, ligesom de praktiske øvelser og opgaver udfordrer elevernes forskellige læringsstile. Kan du hjælpe? førstehjælp for klasse består af et elevhæfte, et website og denne lærervejledning med kopisider. Materialet, der udgives af Dansk Røde Kors, er henvendt til folkeskolens ældste klassetrin og tilsvarende skoleformer. Røde Kors har også udarbejdet undervisningsmaterialer om førstehjælp til indskoling og mellemtrinnet. Materialet kan købes hos Dansk Røde Kors skoletjeneste. Hvis du eller nogle af dine elever har lyst til at dele jeres erfaringer med materialet med andre eller har kommentarer og forslag til forbedringer, er vi i Dansk Røde Kors skoletjeneste meget interesserede i at høre fra jer: Dansk Røde Kors skoletjenesten Blegdamsvej Kbh, Ø Tlf.: København, august

5 FØRSTEHJÆLPINDHOLD INDHOLD Didaktiske overvejelse 06 Overblik over det samlede materiale 08 Vejledning og kommentarer 09 Links, litteratur og materialer 16 Facit 19 Kopisider 21 > Rollespil// Sommerferie hos farmor og farfar (tre personer) Kopiside 1A + 1B En tur i byen (seks personer) Kopiside 2A + 2B Bag i bilen (fire personer) Kopiside 3A + 3B Frikvarter på skolen (seks personer) Kopiside 4A + 4B En stille villavej (fem personer) Kopiside 5A + 5B Praktiske øvelser// Hjerte-Lunge-Redning Kopiside 6 Noget galt i halsen Kopiside 7 Stabilt sideleje Kopiside 8 Store blødninger og forebyggelse af shock Kopiside 9 Forstuvning: RICE Kopiside 10 Alarmering ud fra konkrete cases Kopiside 11 Dilemma// Det var en ganske almindelig tirsdag aften! Kopiside 12A Kopiside 12B Flip-kort 1-5 Knoglebrud Kopiside 13 Forstuvning Kopiside 14 Epilepsi Kopiside 15 Nakkeskader Kopiside 16 Slag mod hovedet Kopiside 17 Test din viden om // Hjerte-Lunge-Redning Kopiside 18 Blødninger Kopiside 19 Shock Kopiside 20 Psykisk førstehjælp Kopiside 21 Kædereaktioner// Hændelse, handling og forklaring Forbrænding Kopiside 22 Forgiftning Kopiside 23 Kvælning Kopiside 24 Stabilt sideleje Kopiside 25 Hjerte-Lunge-Redning Kopiside 26 g 05

6 FØRSTEHJÆLPDIDAKTISKE OVERVEJELSER Førstehjælp et spændende og udfordrende emne Førstehjælp er et spændende og udfordrende emne at undervise i. Eleverne kan hurtigt genkende mange situationer, og de kan let indse, at her er der tale om et emne, de pludselig kan få brug for. I yderste konsekvens kan det være et spørgsmål om liv eller død. Førstehjælp er også godt at undervise i, fordi det centrale er en række teknikker og handlinger, som skal indøves. Der er brug for mange kompetencer hos eleverne, og der er rig mulighed for at udfordre elevernes forskellige læringsstile. Dette undervisningsmateriale er meget traditionelt opbygget: Et elevhæfte, en lærervejledning med kopisider og et tilhørende website. Men ydret snyder. Elevhæftet er ikke beregnet til at skulle læses fra ende til anden. Det er et opslagsværk, som bringes i spil gennem en række forskellige kropsligt, visuelt, kinæstetisk og auditivt prægede aktiviteter og opgaver. Det er den, der gør arbejdet, som får erfaringerne, siges det, og det er netop et af kernepunkterne i førstehjælpsundervisning. Det praktiske skal være i centrum. Der skal skabes handlingsmønstre, bevægelsesspor og kropslige erfaringer, for det er de praktiske erfaringer, der kan give folk overskud til at gribe ind og handle, når de pludselig befinder sig et sted, hvor der er sket en ulykke. Det hjælper ikke, at man kender en masse teori om førstehjælp, hvis man ikke kan omsætte den til praksis. Når man som lærer sætter sig ind i materialet, viser det sig også hurtigt, at de centrale elementer er et rollespil, en række praktiske øvelser, et dilemma og en serie kopisider, der lægger op til aktivitet og et udforskende fællesskab i klassen. Alle disse ting har til formål at sætte elevhæftet i spil og at inddrage materialer fra skolebibliotek, internet, undervisningsmiddelcentre og ikke mindst at trække på klassens netværk og skolens daglige samarbejdspartnere. Alt sammen for at give eleverne praktiske erfaringer og teoretisk viden om førstehjælp. I et undervisningsforløb om førstehjælp ligger det snublende nært at invitere gæstelærere ind i klassen. Det kan være skadestuesygeplejersker, ambulancereddere eller politi. Også Rådet for Større Færdselssikkerhed tilbyder besøg af mennesker, som selv er blevet invaliderede ved et uheld ( trafikinformatører ), eller som har mistet en af deres nærmeste ( pårørendekorpset ). Det samlede materiale Kan du hjælpe? Førstehjælp for klasse giver helt konkrete forslag til mange timers undervisning og inspiration til endnu flere. Opgaverne i lærervejledningen står i en rækkefølge, som kan give et godt undervisningsforløb med god progression. Som det står her, vil forløbet være på mindst 12 lektioner. 06

7 Tak til Tak til de elever, lærere, sygeplejersker, førstehjælpsinstruktører og læger, der har hjulpet os med at udforme materialet. Deres ideer, kommentarer og meninger har været en uvurderlig hjælp. x Forankring i Fælles mål og læseplan Førstehjælp er et af de såkaldte timeløse fag, altså fag og emner, som ikke har fagfordelte timer på skemaet. Det betyder i praksis, at disse fag og emner enten skal tilgodeses gennem undervisning i andre fag, i tværfaglige forløb eller som selvstændige emner i klassens tid. p Ifølge Undervisningsvejledning for emnet færdselslære er formålet med førstehjælpsundervisning at give eleverne kompetencer og selvtillid, således at de kan reagere og handle hensigtsmæssigt. Førstehjælpsundervisning er også at kommunikere præventive foranstaltninger samt at styrke en ændret adfærd i retning af at gøre alle mere sikre. I ministeriets læseplan for Færdselslære kommer førstehjælp ind under punktet Ansvarlighed i trafikken. Konkret skal der arbejdes med det, der kaldes Førstehjælpens fire hovedpunkter : skab sikkerhed, vurder personen, tilkald hjælp og giv førstehjælp. Derfor er det princip centralt i dette undervisningsmateriale. På den ene side er opgaven at give eleverne en praktisk og teoretisk viden om førstehjælp. På den anden side påpeges det, at det er lige så vigtigt at gøre eleverne bevidste om, at mange ulykker kan undgås, hvis man er opmærksom på risikomomenter samt ens egne og andre menneskers adfærd, som ikke altid er hensigtsmæssig. 07

8 FØRSTEHJÆLPOVERBLIK Overblik over det samlede materiale Kan du hjælpe? er et undervisningsmateriale om førstehjælp til unge mennesker. Det kan anvendes på folkeskolens ældste klassetrin, fordi materialet, som nævnt i det foregående afsnit, er udformet og skrevet, så det lever op til Fælles Mål. Det samlede materiale består af et elevhæfte, et undervisningssite og en lærervejledning. Elevhæftet Elevhæftets indhold er sammensat af tre tekstkategorier: 1) Emneopdelt grundlæggende viden og instruktioner i førstehjælp 2) Cases 3) Statistiske oplysninger. Den grundlæggende viden og instruktionerne i førstehjælp er ordnet alfabetisk. Det giver eleverne mulighed for at bruge bogen som opslagsværk og hurtigt finde frem til den viden, de har brug for i de forskellige aktiviteter og øvelser. Hvert emne indledes med en lille tekst, som sætter scenen. Derefter følger instruktioner trin for trin, som er illustreret med fotografier og tegninger. Desuden er der et antal bokse, som enten fastholder eller udvider teksten. Gennemgående er det bokse under overskrifter som Tjek lige her, Tips, Hvis du vil vide mere og Vidste du?. I sidstnævnte bokse finder man statistiske oplysninger, som blandt andet giver eleverne indblik i, hvor mange ulykker, der rent faktisk sker, og hvilke typer ulykker som er mest almindelige. Cases i bogen er baseret på virkelige hændelser, som er blevet anmeldt til politiet. De er af formidlingsmæssige årsager skrevet om og personerne anonymiseret af hensyn til de involverede i ulykkerne. Cases er placeret rundt omkring i hæftet i nærheden af de emner, de relaterer sig til. Stoffet i elevhæftet er udvalgt, så det lever op til de stofområder, som er nævnt i Fælles Mål og undervisningsvejledningen for Færdselslære. Det vil sige, at der er udeladt noget af det førstehjælpsstof, som for eksempel er med i det obligatoriske førstehjælpskursus, der er en del af køreprøven. Kan du hjælpe giver eleverne et indblik i de mest grundlæggende fakta og en række meget anvendelige førstehjælpsteknikker. Undervisningssite I tilknytning til det trykte materiale er der udformet et web-baseret undervisningssite henvendt til eleverne. Det er en del af Røde Kors skoletjenestes website dk/skole, hvor man både som lærer og elever kan finde mange andre gode tilbud til undervisningen. På sitet kan eleverne ud over informative tekster se en række korte instruktionsvideoer, få mere viden og løse opgaver. Udvalgte opgaver fra kopisiderne i lærervejledningen ligger også på sitet, hvor de er gjort interaktive, så eleverne med det samme får at vide, om de har svaret rigtigt eller forkert. 08

9 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER Lærervejledning Kan du hjælpe? er, som det her er beskrevet, opbygget af en række elementer. Læreren kan bruge alle elementer eller vælge dem, som passer ind i det undervisningsforløb om førstehjælp, som han/hun endeligt tilrettelægger i den lokale kontekst ud fra sin viden om den enkelte klasse. Lærervejledningen består af to dele: 1) vejledning, 2) kopisider m.v. til læreren. Kopisiderne består af rollespil, oplæg til praktiske øvelser, et dilemma og en række opgaver, som repeterer, fastholder og udvider elevernes opnåede faktuelle viden om førstehjælp. Den anden del af lærervejledningen indeholder kommentarer, baggrund og forslag til de enkelte kopisider og anvisning på, hvordan de kan bringes i spil i undervisningen. Vejledningsdelen indeholder også didaktiske overvejelser med uddrag fra Fælles Mål og undervisningsvejledningen for Færdselslære, samt forslag til gæstelærere, yderligere litteratur, links og konkrete materialer. Førstehjælp Hvis man som lærer gerne vil have mulighed for at sætte sig ind i den faglige side af førstehjælp, eller hvis man gerne vil have et relevant opslagsværk, kan vi anbefale bogen Førstehjælp af Ann Hiort Madsen, Dansk Røde Kors Det er en lærebog, som anvendes til kurser i førstehjælp, men det er også en let tilgængelig og gennemillustreret opslagsbog. Bogen kan købes hos Dansk Røde Kors. Vejledning og kommentarer Her følger vejledninger og kommentarer til de enkelte kopisider med aktiviteter og opgaver. Facitliste til opgaverne er for rollespillenes vedkommende placeret på bagsiden af rollekortene, de skal kopieres på hvert sit stykke papir. Facitliste til Test din viden om og Kædereaktioner findes på kopiside i dette hæfte. Rollespil fem stk. Hændelserne er taget ud af hverdagen og valgt, så de passer til stofområdet i elevbogen: 1. En stille villavej fem personer 2. Bag i bilen fire personer 3. Frikvarter på skolen seks personer 4. En tur i byen seks personer 5. Sommerferie hos farmor og farfar tre personer Hvert rollespil består af et antal hændelses- og situationsbeskrivelser, der samtidig fungerer som rollekort for eleverne. Et rollekort kan godt være til to eller tre personer, fx er der i Frikvarter på skolen et rollekort til Tre klassekammerater : De tre personer har været samme sted og set den samme hændelse, men oplever den sandsynligvis forskelligt og handler sikkert også forskelligt. Sådan ser man det i hvert fald ofte i forbindelse med rigtige ulykker. Der er i alt roller til 24 elever, hvis man vælger at bruge alle fem rollespil. Man kan også vælge at lade flere grupper spille samme rollespil for at se, hvordan forskellige mennesker reagerer på den samme ulykke. 09

10 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER Forberedelse Inden rollespillene sættes i gang, vil det være en god idé at give klassen en kort introduktion i førstehjælp. Start med at uddele elevhæftet. Lad eleverne få god tid til at bladre i hæftet og få et overblik over indholdet og disponeringen. Gennemgå derefter førstehjælpens fire hovedpunkter ud fra side i elevhæftet. Kopier rollespil og de tilhørende facitlister. Klip rollekortene ud. Regler Det afgørende for enhver førstehjælper er: At gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge og ikke spilde tid med uvæsentlige ting. Man skal arbejde hurtigt og effektivt, men man skal ikke skynde sig, så man kommer til at lave fejl eller glemmer noget. Hver gruppe skal først gennemføre rollespillet med det formål at redde den tilskadekomne ved at yde førstehjælp på den bedst mulige måde. Altså følge Førstehjælpens fire hovedpunkter og handle derefter. Når spillet er slut, skal gruppen notere deres tid og i punktform gøre rede for, hvad de gjorde, og hvilken rækkefølge de gjorde det i. Denne skriftlige besvarelse afleveres til læreren. Eleverne skal vide, at de konkurrerer på organisering, handling, førstehjælpsviden og tid. Bedømmelse Efterhånden som grupperne bliver færdige, afleverer de deres skriftlige forslag til løsning og får udleveret facitlisten. Man kan højst få 20 point ved en helt igennem rigtig besvarelse. Eleverne sammenligner deres egen løsning med facitlisten, og gruppen bliver enig om at tildele sig et antal point i forhold til rigtig rækkefølge, rigtige handlinger og tid. Der kan tildeles to ekstra point, hvis der er brugt under ti minutter, eller der kan trækkes to point fra ved tid over et kvarter. Fremlæggelse Til slut fremlægger grupperne på skift deres arbejde i plenum. Både gruppens egen løsning og facitlisten læses op. Grupperne fortæller, hvor mange point de har tildelt sig selv og begrunder hvorfor. Det kan eventuelt være op til klassens fælles beslutning at tildele eller fratage den enkelte gruppe et eller flere point. Der kan argumenteres for ændring i pointtildelingen ud fra elevbogen eller dokumenteret førstehjælpsviden andre steder fra. Fremlæggelsen i klassen er vigtig. De enkelte elever har kun prøvet det ene rollespil. Når grupperne fortæller om deres rollespil, får alle mulighed for at komme rundt i stoffet og få et første kendskab til de forskellige førstehjælpsteknikker. Hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt, men da eleverne også konkurrerer på tid, vil hjælpemidlerne være begrænset til den korte mundtlige introduktion, til at slå op i elevhæftet og til at orientere sig på plakaten. Selvfølgelig må man også bruge al den viden, man har i forvejen. Når alle forberedelser er gjort, og klassen er inddelt i grupper, som passer til antallet af personer i rollespillene, skal rollekortene deles ud. Giv eleverne nogle minutter til at læse rollekortene og forberede, hvordan de vil spille og udfylde deres rolle. Start tiden, skriv eventuelt klokkeslættet på tavlen. Kommentar Nogle elever vil måske bagefter indvende, at de ikke havde forudsætningerne for at kunne løse opgaverne korrekt. Derfor går de næste øvelser også ud på at introducere eleverne til førstehjælpens verden og indøve forskellige førstehjælpsteknikker. I virkeligheden kommer mange mennesker helt uforberedte ud for, at der sker en ulykke for øjnene af dem - på samme måde som eleverne gjorde det i rollespillene. Her vil de fleste også stå uden de nødvendige forudsætninger for at kunne gribe ind og hjælpe. Heldigvis er der alligevel mange, som vælger at gribe ind og hjælpe, så godt de kan. I den virkelige verden er der også mange, som efterfølgende vælger at melde sig til et kursus i førstehjælp for ikke at komme i samme situation igen. 10

11 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER Praktiske øvelser På kopiside 1A til 26 er der oplæg til en række praktiske øvelser i førstehjælp. Det er øvelser i førstehjælp i forbindelse med 1. Hjerte-Lunge-Redning 2. Noget galt i halsen 3. Stabilt sideleje 4. Store blødninger og forebyggelse af shock 5. Forstuvning: RICE 6. Alarmering ud fra konkrete cases Forberedelse Fordel eleverne i seks grupper med nogenlunde lige mange i hver. De fem grupper har brug for at kunne komme på skolebiblioteket for at hente litteratur og komme på nettet, så måske skal der bestilles bibliotekstid, bærbare pc er eller it-lokale. Derudover skal eleverne bruge deres elevhæfte samt blyant og papir til skitser, opgaver og vejledning. Et to-delt forløb Første del af arbejdet med de praktiske øvelser er at sætte sig ind i det konkrete stofområde. Når det er gjort, skal eleverne udvikle et værksted eller en arbejdsstation, hvor de først selv og senere resten af klassen kan øve sig i en bestemt slags førstehjælp. Elevernes arbejde i første del består i: + at sætte sig ind i deres del af stoffet via elevbogen og eventuelt søge yderligere viden på skolebibliotek og/eller internet. + at tegne en skitse over det værksted, de skal lave. + at skrive en materiale- og materielliste. + at skrive en instruktion eller en vejledning til, hvad grupperne trin for trin skal gøre i værkstedet. værkstederne er klar, afprøver gruppen selv, hvordan det fungerer, og om instruktionerne er til at forstå. Det er en god idé at låne en forsøgsperson til at afprøve de trinvise instruktioner. Ofte viser det sig, at der er behov for justeringer i teksten, så folk, der ikke har været med til at lave værkstedet, kan forstå, hvad de skal gøre. Når alle værksteder er klar og afprøvet af gruppen, som har lavet dem, er det tid til at afprøve de andres værksteder. Aftal en turnus og en rækkefølge. Kommentar Det kan være en god idé at kontakte skolens sundhedsplejerske og måske få vedkommende til at være til stede i klassen, når værkstederne skal planlægges og skitseres. Eleverne vil så kunne bruge sundhedsplejersken som førstehjælpsfaglig konsulent og få svar på de spørgsmål, som dukker op i forbindelse med planlægningen af deres værksted. Denne aktivitet med praktiske øvelser er vigtig og central, fordi førstehjælp skal øves i praksis. Ved at skulle planlægge og indrette værkstederne bliver eleverne nødt til at sætte sig grundigt ind i deres område. Når de efterfølgende afprøver de fem andre værksteder, får de lejlighed til i praksis at øve sig i nogle af de ting, man ofte kommer ud for at skulle kunne i forbindelse med førstehjælp. Inden klassen kan gå videre med anden del, hvor der skal arbejdes i værkstederne, kommer der en fase med at bestille materialer og materiel hjem. I afsnittet Gæstelærere, links, litteratur og materialer er der adresser og ideer til, hvordan man billigst muligt kan få fat i de mest nødvendige materialer. Når det nødvendige udstyr er i hus, skal eleverne i gang med at indrette deres værksted i klasseværelset. Når 11

12 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER DILEMMA// DET VAR EN GANSKE ALMINDELIG TIRSDAG AFTEN! Èt er den rent praktiske førstehjælp: Hvem kan førstehjælp, og hvor meget kan de? Er deres viden tidssvarende og holdt ved lige? Noget andet er de faktiske forhold, der fører frem til ulykken: Griber nogen ind og forsøger at afværge, at ulykken sker? Vender de ryggen til eller direkte forlader stedet for ikke at blive involveret? Og når ulykken er sket, hvem tager så initiativ til at hjælpe? Hvem tager ansvar og går i gang med at yde førstehjælp? Hvem stiller sig op og kigger på? Det kan være svært at tage stilling til, inden man for alvor står i en kritisk situation. Det kan være svært at forestille sig, hvordan det er at være i en presset og dramatisk situation, hvor det er svært at få overblik over tingene, og situationen udvikler sig hurtigt. For at give eleverne et indblik i hvad det vil sige at stå i en kritisk situation, er dilemmaet Det var en ganske almindelig tirsdag aften taget med i dette materiale. Formålet med dilemmaet er// + at eleverne prøver at forestille sig, hvordan de og andre vil reagere følelsesmæssigt i en konfliktsituation, der fører frem til et knivstikkeri. + at eleverne udtrykker deres følelser såvel mundtligt som skriftligt. På kopiside 12A er en bustur med linje 250S beskrevet i fem trin. Man kan kopiere de to sider og klippe dem op i de fem dele, som deles ud efterhånden, så eleverne har oplysningerne liggende foran sig. Eller man kan vælge blot at læse eller fortælle indholdet, efterhånden som debatten skrider frem. Kopiside 12B er et oplæg til to alternerende skriftlige opgaver, som dilemmaet kan afsluttes med. Hvis klassen ikke tidligere har arbejdet med dilemmaer i undervisningen, anbefales det at give klassen en instruktion i arbejdsformen og måske gennemføre en forøvelse. I lærervejledningen til Når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser (side 12f) er der en brugbar øvelse med tilhørende vejledning og kopiside. Lærervejledningen kan købes hos Dansk Røde Kors skoletjeneste. 12

13 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER Vejledning til dilemmaet 1. Start med at sætte scenen: Eleverne sættes ind i situationen i bus 250S. Lad eleverne forestille sig, at de er med bussen oppe på øverste etage. Spørg eleverne om, hvad de ville gøre. Ville de gå nedenunder, blive siddende på øverste etage og forholde sig roligt, eller ville de gribe ind og gå i en form for dialog med manden? Bed eleverne overveje, hvad der er det klogeste at gøre. Hvad løber der gennem passagerernes hoveder i en såtdan situation? Er det klogest at lade være at blande sig, eller har man en slags forpligtigelse til at gribe ind over for asocial adfærd? Ville det offentlige rum være et bedre sted at opholde sig, hvis flere var parate til at insistere på at folk opfører sig ordentligt? Spørg de elever, som ville gå i dialog med manden, om hvordan de ville gøre det. Hvad ville de sige? Hvilke ord ville de bruge og hvorfor? Ville de bruge humor? Hvorfor/ hvorfor ikke? 2. Fortæl eleverne, at historien er en gendigtning af en hændelse i en bus i London i 2005 og fortsæt med anden del af historien. Få eleverne til igen at overveje spørgsmålene fra før. Ville noget af det, der skete, ændre på deres tidligere beslutninger? 3. Læs afsnit tre for klassen. Frys så situationen og bed eleverne om at skrive ned, hvad de ville gøre. Bed dem også skrive en begrundelse for, hvorfor de ville handle sådan. 4. Læs eller fortæl afsnit fire for eleverne. Lad derefter eleverne overveje Birgits handlinger. Har eleverne respekt for, at hun griber ind og hjælper Sebastian? Birgit ved godt, at hun ikke er god til førstehjælp, men lad alligevel eleverne vurdere Birgits førstehjælpsindsats ud fra det kendskab til førstehjælp, de selv har. Tal med eleverne om, hvordan de har det med at skulle tage stilling og beslutte sig for at gribe ind eller lade være. Har de selv været ude for lignende situationer, og handlede de så, som de havde forestillet sig, at de ville gøre? Kender de nogen, som er gode til at skabe overblik og handle i kriser og andre pressede situationer? 5. Fortæl eleverne, hvordan situationen endte den aften, og fortæl om efterspillet. Bed eleverne om at forestille sig, at de var passagerer på 250S den aften, og lad dem besvare en af de to skriveopgaver på kopiside 12B. Kommentar Når eleverne er færdige med den afsluttende skriveopgave, kan der være grundlag for en ny klassesamtale, fordi eleverne individuelt har gjort sig mange overvejelser og tanker. Blandt andet kan man sætte fokus på, at det er vigtigt at give den bedst mulige førstehjælp. Selv om man følger førstehjælpens regler til punkt og prikke, er det ikke altid nok, så en alvorligt såret overlever. Hvis der havde været flere, som havde hjulpet Sebastian i bussen, er det heller ikke sikkert, at han havde overlevet. Efter hændelsen i 2005 i London kom det frem, at der faktisk var flere end en person, der undervejs havde hjulpet. Og en anden passager i bussen skrev et læserbrev til en avis, der havde omtalt knivstikkeriet. Hun påpegede fejl i avisens omtale. Det kan bruges til at gøre opmærksom på: At sandheden afhænger af øjnene, som ser. Det er altid bedst at have flere øjenvidner, fordi forskellige 13

14 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER menneske oplever og husker tingene forskelligt. Opgaver Her er tale om tre typer kopisider, som hovedsagelig har til formål at indøve og repetere stoffet i elevbogen, hvor alle svar kan findes. Det er: Flip-kort, multiple choice- opgaver samt kædereaktioner/dominospil. Flip-kort 1) Knoglebrud 2) Forstuvning 3) Epilepsi 4) Fald og trafik: Mulighed for nakkeskader 5) Slag mod hovedet Flip-kortene er lavet, så man kan kopiere dem med spørgsmål på den ene side og det tilhørende svar på den anden. Læreren kan også vælge at kopiere spørgsmål, henholdsvis svar på hvert sit ark, Det vil afhænge af den aktivitet, man vælger at bruge flip-kortene til. Her er nogle forslag til, hvordan man kan anvende flip-kortene: Vendespil Spørgsmål og svar kopieres på hvert sit ark, som klippes ud til brikker, der lægges med bagsiden op. Eleverne har sikkert brugt vendespil i de mindre klasser og kan måske synes, at det er hyggeligt at prøve det igen. Hvis ikke kan man bruge filp-kortene til: Quiz og byt Der kopieres flip-kort, så hver elev har et sæt kort med spørgsmål og svar på hver sin side. Eleverne danner par og sætter sig over for hinanden. Bunken med kort lægger de foran sig med spørgsmålssiden opad. Den ene er nu quiz-master og stiller den anden spørgsmål. Hver gang der svares rigtigt, tildeles et point. Bagefter bytter de to roller. Eleven med flest point vinder. Man kan eventuelt tillade eleverne at slå op i elevbogen. Hvis man inden for et eller et halvt minut kan finde det korrekte svar i bogen, får man et point, hvis man kan svare uden bog, får man to point. Test din viden om Det er en slags multiple choice-opgaver, hvor det gælder om at finde et eller flere rigtige svar blandt flere mulige. Der er også opgaver, hvor man skal placere sætninger i rigtig rækkefølge. Emnerne er 1) Hjerte-Lunge-Redning 2) Blødninger 3) Psykisk førstehjælp 4) Shock Man kan bruge kopisiderne Test din viden om som individuelle eller som gruppeopgave: Mix og match Spørgsmål og svar kopieres på hvert sit ark, som klippes ud til brikker, der fordeles mellem eleverne i klassen. Eleverne rejser sig op og læser deres kort for sig selv. En elev vælges til match-master. Når match-masteren siger mix, skal eleverne gå rundt mellem hinanden og kigge på de andres kort. Når match-masteren siger match, skal eleverne finde den kammerat, som har det kort, der matcher deres eget. De næste gange, der bliver sagt mix, går eleverne igen rundt blandt hinanden, men nu skal de bytte kort, mens de går rundt, så de får nye kort i hånden. 14

15 FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER Møde på midten Klassen deles i grupper à cirka fire elever, som alle har en test din viden om det samme emne. Først besvarer de kopisiden individuelt. Derefter mødes de i gruppen og bliver i fællesskab enige om det eller de rigtige svar eller sætningernes rigtige rækkefølge. Grupperne kan selv afgøre, om de vil have lejlighed til at tjekke svarene i elevbogen, inden de får udleveret facitlisten. Kædereaktioner/dominospil: Hændelse, handling og forklaring. En hændelse, en række afledte handlinger og nogle forklaringer på hvorfor er skrevet på nogle brikker, som skal klippes ud og lægges i rigtig rækkefølge. Emnerne er: 1. Forgiftning 2. Kvælning 3. Forbrænding 4. Stabilt sideleje 5. Trinvis førstehjælp Kommentar En del af kopisiderne på side 13 til 26 kan man også finde på det tilhørende website Her er de gjort interaktive, så brikkerne vendes eller rykkes på skærmen, ligesom eleverne straks får en reaktion på, om de svarer rigtigt eller forkert. 15

16 FØRSTEHJÆLPGæstelærere, links, litteratur og materialer Gæstelærere, links, litteratur og materialer Gæstelærere Det er vigtigt at sætte scenen og at skabe interesse, så et emne som førstehjælp virker nærværende og levede. Det er Røde Kors erfaring, at det meget ofte er en unik oplevelse for eleverne at få besøg af en gæstelærer i klassen. Man kan som regel henvende sig til den lokale politistation og få den politibetjent, som står for kontakten og færdselsundervisningen på skolen, på besøg. Og de fleste skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som kan komme og fortælle, deltage i den praktiske undervisning eller kan bruges som leksikon, hvis man vil vide mere end det, elevhæftet fortæller. Her er en liste med forslag til relevante gæstelærere: + Politi (ulykker) + Sundhedsplejersker + Sygeplejersker + Ambulancereddere + Læger + Skadestuelæge og/eller -sygeplejerske + Førstehjælpsinstruktører og samaritter: Kontakt den lokale Dansk Røde Kors- afdeling og lav en aftale. Man kan finde den lokale kursusleder for førstehjælp ved at gå ind på Find kursusleder Dansk Røde Kors (www.drk.dk/førstehjælp) + Trafikinformatører som er mennesker, der er blevet invalideret ved en ulykke + Pårørendekorpset som er pårørende til trafikdræbte Læs om trafikinformatører og pårørendekorpset på Rådet for Større Færdselssikkerheds hjemmeside Det kan koste noget at hente en professionel gæstelærer ind i klassen. Hvis skolen ikke har økonomi til det, er det værd at overveje, om der findes en eller flere resursepersoner blandt klassens forældre. 16

17 FØRSTEHJÆLPLINKS Links Links om fysisk førstehjælp, sundhed og sygdomme Dansk Røde Kors hjemmeside. Klik på Giv hjælp og vælg punktet Lær Førstehjælp eller skriv ordet førstehjælp i søgefeltet. Det er Britisk Røde Kors web-baserede førstehjælpskampagne. Den er på engelsk, men det er en pædagogisk tilrettelagt hjemmeside med materiale til både elever og lærere. Hjerteforeningen har fokus på hjerte og kredsløb. Til fordybelse for såvel elever som lærere. Statens Institut for Folkesundhed, som netop er fusioneret med Syddansk Universitet. Her kan man finde et væld af oplysninger og statistikker om ulykker. Vælg fx Ugens tal om ulykker eller gå ind på: og se en liste over tabeller med ulykkesstatistik. Rådet for Større Færdselssikkerheds hjemmeside, hvor man også kan finde oplysninger om trafikinformatører og pårørendekorpset, der tager ud som gæstelærere på blandt andet skoler. Er et netbaseret opslagsværk om sygdomme, som drives af Netdoktor Media A/S. Diabetsforeningens hjemmeside. Links om psykisk førstehjælp Dansk Røde Kors skoletjenestes hjemmeside har et afsnit om psykisk førstehjælp. Det er inddelt i emner og er målrettet unge mennesker. Ung på Linie startede i 1990 som en telefonlinje under Ungdommens Røde Kors. I dag er det et selvstændigt projekt under Ungdommens Røde Kors med telefonlinje, chat og skoleforedrag. Kommunen Alle kommuner tilbyder gratis og anonym rådgivning. Ring til rådhuset og hør nærmere. Handler mest om sundhed og sygdom og har et leksikon over sygdomme: Vælg Sygdomme og Sygdomsleksikon. Her kan man fx under E finde en grundig beskrivelse af Epilepsi. Hjemmeside for Fyrværkerikampagnen, der handler om fyrværkeri og førstehjælp. Videnscenter om Epilepsi og Specialrådgivning om Epilepsi står for denne hjemmeside, som kun handler om epilepsi. Astma og Allergiforbundets hjemmeside. Livslinjen er en privat forening, der blev stiftet i Livslinjens hjemmeside informerer om selvmord og tilbyder telefonrådgivning og netrådgivning. På adressen tilbyder Livslinjen et webbaseret undervisningsmateriale til skolernes klasse, der sætter fokus på trivsel blandt unge. Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i 30 år har arbejdet for alle børn i Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært. På organisationens hjemmeside tilbydes telefon-, chat- og brev/mailrådgivning. Der er også rådgivning/chatroom for børn, der føler sig i klemme mellem flere kulturer. 17

18 FØRSTEHJÆLPGæstelærere, links, litteratur og materialer MAterialer og materiel Dukker til genoplivning På nogle af de regionale Centre for Undervisningsmidler kan man låne fantomdukker til øvelse i Hjerte-Lunge-Redning. På kan man læse om og købe udstyr til førstehjælpskurser. Det er professionelt udstyr, så priserne er derefter. Forbindinger Dansk Røde Kors kan mod betaling også levere forbindinger. Skriv en mail til: Her kan du også finde materiale på vores shop. Mange skoler har abonnement hos Falck, hvor der indgår nødhjælpskasser med forbindsstof. Måske har nogle af klassens forældre gode kontakter, som kan hjælpe klassen. Teaterblod og sminke Sminke og blod kan købes hos butikker som Teaterhjørnet, tlf , vælg Søg og skriv fx blod. Velassorterede spøg- og skæmtbutikker lagerfører tilsvarende produkter. Pulsårepumper Kan købes hos Leardal på 18

19 FØRSTEHJÆLPFACIT Facit Kædereaktioner FORBRÆNDING Kopiside 22// Kædereaktioner FORGIFTNING Kopiside 23// 01. Sluk ilden. Dette gøres bedst med vand. Du kan også bruge et tæppe til at kvæle ilden med. 01. Hændelse Telefonen ringer. Det er din veninde, Monica, som bor lige om hjørnet. Hun har det dårligt og snakker om, at hun har spist en masse hovedpinepiller. Hun er alene hjemme, og hendes forældre kommer først hjem i morgen. Test din førstehjælps-viden om Hjerte-Lunge-Redning Kopiside 18// 1) c 2) b 3) a, b, c, d og e alle svar er rigtige! 4) b 5) c og eller d 6) a og b Test din førstehjælps-viden om blødninger Kopiside 19// 1) b 2) c 3) b og c 4) a=4, b=2, c=3 og d=1 5) a=2, b=1, c=4, d=5 og e=3 6) b 7) a Test din førstehjælps-viden om STØRRE BLØDNINGER Kopiside 20// 1) c 2) b 3) a og c 4) a=4, b=5, c=1, d=2, e=7, f=6 og g=3 5) a og c Test din viden om psykisk førstehjælp kopiside 21// 1) b 2) a, b og c - alle tre svar er korrekte! 3) a=3, b=1, c=4 og d=2 4) a, c, d, e, g 5) b, d, e og f 6) a og d Skyl med koldt vand fra bruser eller vandhane til at begynde med. Find en balje og fyld den med køligt vand. Lad den tilskadekomne være med til at bestemme temperaturen. Fjern tætsiddende tøj og smykker tæt på det forbrændte område. Fjern ikke tøj, som hænger fast i forbrændingen. Ring hvis forbrændingen er større end huden på en arm, eller hvis personen er bleg, koldsvedende og forvirret eller har vejrtrækningsbesvær. Afkøl mindst 30 min., eller indtil det ikke gør ondt mere. Søg læge, hvis der er blærer, som er større end en femkrone Tag hen til Monica sammen med en af dine forældre eller en anden voksen. Ring til giftlinjen på tlf , eller ring Sørg for at holde Monica i ro. Hvorfor? Jo mindre Monica bevæger sig, jo mindre bliver medicinen pumpet rundt i kroppen. Fjern eventuelle synlige rester fra munden og giv et glas mælk eller vand. Vurdér Monicas bevidsthed. Hvorfor? Hovedpinepiller er farlige, og man skal hurtigst muligt indlægges på sygehuset, hvis man har spist for mange. De kan virke sløvende. Giv Monica psykisk førstehjælp. Tal til hende og fortæl, at I gør, hvad I kan, for at hjælpe. Fortæl, at ambulancen er på vej. Bliv ved med at tale beroligende også selv om hun ikke virker klar eller svarer på jeres spørgsmål. Hvorfor? Selv om folk ikke er vågne, ved man, at de alligevel opfatter noget af det, som bliver sagt. I skal tage pilleglaset med i ambulancen, når I kører til sygehuset. Hvorfor? Lægen kan bedre behandle Monica, når han præcist ved, hvilke piller hun har spist.

20 FØRSTEHJÆLPFACIT Kædereaktioner KVÆLNING Svar 24// Kædereaktioner STABILT SIDELEJE Svar 25// Kædereaktioner HJERTE-LUNGE-REDNING Svar 26// 01. Hændelse Du er ude at cykle sammen med Jens. Pludselig kommer Jens halstørklæde ind i baghjulet. Han vælter og ligger livløs og med tørklædet viklet stramt om halsen. Jens ligger på fortovet, men hans cykel ligger på kørebanen. 01. Hændelse Du sidder sammen med Monica, hjemme på dit værelse en onsdag aften. Dine forældre kommer ikke hjem før meget sent. Monica foreslår, at I skal drikke noget af dine forældres vodka og juice. Hun går rigtigt til den og hælder rigeligt i sig. Først bliver hun sjov, men bliver så sløv og dårlig. Det ender med, at Monica falder i søvn, så du ikke kan vække hende. 01. Hændelse I har lige haft et kursus i Handy Man på skolen. Du har lovet Natasha at hjælpe hende med at sætte hendes nye smarte lampe op. Du viser hende, hvordan man gør, og arbejdet går fint lige indtil hun vil montere fatningen. Natasha rammer en af ledningerne med skruetrækkeren og bliver helt stiv. I har ikke husket at slukke for strømmen! Du skynder dig at slukke for strømmen på kontakten. Natasha falder om på gulvet. 02. Du skal sørge for at skabe sikkerhed, så det ikke er farligt at opholde sig på ulykkesstedet. Du skal løsne tørklædet og flytte cyklen væk fra kørebanen. 02. Du skal kontrollere Monicas bevidsthed. Da du rusker i hende, vågner hun halvt op og mumler: Hmm! men falder i søvn igen. Hvorfor? Ulykken er stoppet, men hvis Monica er bevidstløs, er situationen kritisk. 02. Du rusker i Natasha for at komme i kontakt med hende. Der er ingen reaktion. Hun er bevidstløs. 03. Undersøg, om Jens er ved bevidsthed. Det er han ikke. Råb om hjælp. Hvorfor? Måske er der nogen i nærheden, som kan hjælpe. Der er mange praktiske ting, der skal ordnes, og det er et stort ansvar at stå alene med. 03. Læg den ene arm som et stort L. 03. Du råber om hjælp så højt du kan. 04. Undersøg om han trækker vejret. Det gør han. 04. Træk knæet op, så benet bøjes som et stort A. 04. Bøj hovedet tilbage og løft hagen op. Se, føl og lyt om Natasha trækker vejret. 05. Læg Jens i stabilt sideleje og hold jævnligt øje med, at han trækker vejret. Hvorfor? Stabilt sideleje sikrer, at tungen ikke forhindrer vejrtrækningen. Hvis Jens alligevel holder op med at trække vejret, skal du gå i gang med Hjerte-Lunge-Redning. 05. Læg hånden med den kind, der er nærmest dig. 05. Natasha trækker ikke vejret, og hun er stadig bevidstløs. Ring Ring Fortæl alarmcentralen, hvad du hedder, hvad der er sket og hvilket telefonnummer, du ringer fra. Eller få en hjælper til at gøre det. 06. Rul Monia om på siden. 06. Tryk 30 gange i brystkassen. 07. Giv Jens psykisk frstehjælp. Læg en hånd på ham og tal til ham. Fortæl, at du gør alt, hvad du kan, for at hjælpe ham. Fortæl, at ambulancen er på vej. Hvorfor? Selv om folk ikke er vågne, ved man, at de alligevel opfatter noget at det, som bliver sagt. 07. Ret så Monica ligger rigtigt. 07. Giv Natasha to indblæsninger. Fortsæt med 30 tryk og to indblæsninger til ambulanceredderne overtager. 08. Psykisk førstehjælp til dig og andre hjælpere i tiden efter. Hvorfor? Det er vigtigt at få talt om, hvad du har oplevet. Det gør det lettere at komme over den oplevelse, du har haft. 08. Nu ligger Monica godt, og du kan ringe til hendes forældre. De må tage stilling til, om hun skal sove eller på skadestuen. 08.

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning Førstehjælp for børn fra 7-9 år 1 Når ulykken er sket Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning, et elevhæfte og websitet www.drk.dk/skole.

Læs mere

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte Førstehjælp for børn 10-12 år Indhold Der er sket en ulykke!... 3 Opskriften på førstehjælp... 5 1. Skab sikkerhed... 6 2. Vurder personen... 8 3. Tilkald

Læs mere

KAN DU HJÆLPE? + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10. KLASSE

KAN DU HJÆLPE? + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10. KLASSE + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE + Hjerte-lunge-redning CASE// NÅR LYNET RAMMER DRAMA I BUSSEN EN FOR STOR MUNDFULD ET PERFEKT SAMARBEJDE KAN DU HJÆLPE? FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10.

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Torben Blankholm. KAn du FØrSteHjÆlp? lærervejledning. Førstehjælp for børn 10-12 år

Torben Blankholm. KAn du FØrSteHjÆlp? lærervejledning. Førstehjælp for børn 10-12 år Torben Blankholm KAn du FØrSteHjÆlp? lærervejledning Førstehjælp for børn 10-12 år Kan du førstehjælp? Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning, et elevhæfte og websitet www.drk.dk/skole

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Den som flaskehalsen peger på...!"

Den som flaskehalsen peger på...! Den som flaskehalsen peger på...!" Filmen er bygget op omkring 5 små afsnit, som sker under den samme fest, hvor 14 unge deltager. De unge skuespillere har selv bidraget med egne og andres erfaringer til

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer Test din viden! Velkommen til sikkertrafik.dk/skole På vores portal finder du alt, hvad du skal bruge til færdselsundervisningen. Alle materialer er

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

KAPITEL 1 Forfølgeren

KAPITEL 1 Forfølgeren KAPITEL 1 Forfølgeren Jeg er på vej hen til de røde fodboldbaner på Vesterbro for at spille fodbold med min bedste ven, Tommy, og nogle drenge fra hans klasse på Oehlenschlægersgades Skole. Første skoledag

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Mål At eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem valg og konsekvens

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Årstid: Hele året Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Loboratorium Trin for trin De overordnede formål med mærket Formålet med,, er at udvide pigernes horisont indenfor løb og løbsformer. Pigerne vil

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere