Politisk Værktøjskasse for frivillige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk Værktøjskasse for frivillige"

Transkript

1 Politisk Værktøjskasse for frivillige Kære frivillige Her er en værktøjskasse til jer med gode tips, tricks og eksempler på hvordan man arrangerer politiske aktiviteter. Værktøjskassen kan bruges som inspiration til valg af aktiviteter og en vejledning til hvordan arbejdet gribes an. Alternativt kan værktøjskassen også fungere som et opslagskatalog I kan støtte jer til, hvis I allerede er i gang med at planlægge et event. Værktøjskassen er ikke et færdigt produkt, men et redskab under konstant udvikling, som I kan være med til at forme. Vi har beskrevet hvordan man arrangerer flere forskellige slags events, men der er plads til at lave en masse andre politiske aktiviteter! Nye ideer er altid velkomne. Hvis man har en god idé til en aktivitet kan man altid henvende sig eller sparre med sekretariatet. God fornøjelse! Indholdsfortegnelse: 1. Generelle kampagneråd 2. Uddeling af kampagnematerialer Tips og tricks 3. Skab en god kampagne på sociale medier Tips og tricks 4. HOW-TO: Hvordan arrangerer man events Debatarrangement Quizaften Læserbrevsworkshop Flashmob Interne aktiviteter 1

2 1. Generelle råd til planlægning af politiske kampagneaktiviteter: Forventningsafstemning Noget af det vigtigste ved alle nye aktiviteter og projekter er, at man er enige om, hvad det er man vil med aktiviteten, og hvor mange kræfter man hver især kan lægge i planlægning og udførelsen. Derfor er det altid godt at starte med en forventningsafstemning, hvor man snakker om hvordan man skal samarbejde om aktiviteten. Her er nogle af de spørgsmål, det er særligt relevante at vende, når man laver politiske aktiviteter. à Hvad er målet med aktiviteten hvornår er det en succes? à Hvordan kommunikerer vi med hinanden Facebook, mails, sms eller andet? à Hvem vil være projektleder/tovholder og hvad forventes der af vedkommende? à Hvilke andre projekter er personerne engagerede i og hvad betyder det for denne aktivitet? à Hvor meget tid kan man bruge på aktiviteten? à Hvilke af arbejdsopgaverne brænder folk for? à Har I nogle særlige egenskaber i gruppen? Er der en dygtig kok, en ekspert i social medier eller en digter i blandt jer, som kunne tilføje noget specielt til jeres arrangement. Eller kender I nogen, der kan bidrage med noget særligt? Lav en tidsplan En vigtig forudsætning for at stable et succesfuldt arrangement på benene er at skabe en realistisk tidsplan fra start. Hvis man planlægger sin tid ved at lave små deadlines, for eksempel: dato for hvornår leje af lokale skal være på plads eller dato for hvornår oplægsholdere skal være booket, er det nemmere at bevare overblikket i planlægningsprocessen. Her er nogle forslag til overvejelser, når man laver en tidsplan: 1) Opstil nogle overordnede målsætninger og dertilhørende opgaver. 2) Spørg dig selv: Hvad skal vi nå, før vi kan gennemføre den konkrete opgave? 3) Inddel din tidsplan i mindre og overskuelige opgaver. 4) Planlæg et evalueringsmøde, hvor man kan tale om succeser, oplevelser og hvad man har lært til næste gang man afholder et lignende arrangement. Det er en god idé at mødet ligger umiddelbart efter, eller i forlængelse af arrangementet, så det er friskt i hukommelsen. 2

3 Et mål kunne fx være at få et fedt venue til et debatarrangement. Opgaverne kunne så være: - Definér målgruppen for arrangementet og overvej hvilke venues ville være passende. - Dan jer et overblik over frivilliggruppens kontakter til forskellige steder. - Lav et budget for lokaleleje. - Find en dato for arrangementet. - Kontakt de mest oplagte venues. Håndtering af arbejdsopgaver: Når I laver en tidsplan og uddeler arbejdsopgaver, skal I være opmærksomme på tre ting: 1) Hvor meget tid har I? 2) Hvor mange kræfter har I til rådighed? 3) Hvor meget arbejde ligger der i projektets forskellige dele, fx produktion af PR-materialer, kontakt til debattører, praktisk organisering etc.? Trekanten nedenfor skal illustrere sammenhængen mellem de tre ting og hvordan man opnår en god balance mellem dem. Eksempler på hvordan trekanten bedst forstås: A) Har man meget tid og mange hænder kan man være ambitiøs ift. indhold. B) Har man få personer, men meget indhold, skal man sætte mere tid af. C) Har man kun lidt tid, skal man enten være mindre ambitiøs ift. indhold eller skaffe flere hænder. Ved at være opmærksom på de tre ting i sin planlægning er det nemmere at tage stilling til, om der er brug for mere tid eller flere frivillige til projektet eller lavere ambitioner. Opgavens indhold Antal personer Tid OBS: Det er også vigtigt at huske på en fjerde ting: penge. Det er ofte muligt at komme langt uden de store omkostninger, men sørg fra starten for at afklare om nogle af de ting I planlægger koster penge. Hvis de gør, så find ud af hvilke muligheder I har for at få støtte fra jeres regionsforeningen, sekretariatet eller andre pengepuljer som regionsforeningerne eller sekretariatet kan hjælpe jer med at søge. 3

4 Gode råd à Spørg andre frivillige eller sekretariatet, hvis du bliver i tvivl eller løber ind i vanskeligheder. à Udfør dine opgaver i dag i stedet for i morgen. à Det kan være en god idé at sidde sammen og gøre nogle af de ting, I har fordelt i mellem jer, i stedet for at gå hjem og måske ikke nå så meget inden næste møde. Det at sidde sammen gør det lettere at holde motivationen oppe, samtidig med at det giver flere muligheder for at snakke sammen og bruge hinanden som sparringspartnere. à Evaluér jeres projekt løbende: Snak om hvad der er gået godt indtil videre, hvad der kunne være gået bedre og hvad I kan gøre for at resten af projektet går godt. Hvis I i løbet af processen tænker over noget, som kan gøres anderledes eller forbedres, skriv det ned med det samme og tag det med til jeres evalueringsmøde efter projektet er overstået. Pas på Der er nogle ting man skal prøve at undgå i alle projekter: à At tænke De andre har nok styr på det uden at være sikker. à At have meget høje ambitioner, men ikke nok ressourcer, tid eller overskud til rådighed. à At være bange for at træffe beslutninger. 4

5 2. Hvordan uddeler man kampagnematerialer, fx postkort, klistermærker, informationsfoldere: Gode råd: à Tænk over jeres målgruppe- Hvem vil I gerne henvende jer til? à Vælg et sted og tidspunkt med henblik på jeres målgruppe. à Synlighed er meget vigtigt: Spørg på lokale caféer, skoler, sportsklubber, biblioteker og i butikker, om I må lægge materialer frem, sætte plakater op etc. à Hvis I holder et arrangement, så sørg for at have et bredt sortiment af materialer med, som kan uddeles i den forbindelse. à Skab blikfang: Hvis muligt, vær iklædt en DFUNK T-shirt. Spørg sekretariatet om mulighed for dette. Hvad skal man være opmærksom på: 1) Spørg altid først, hvis I deler materiale ud både på offentlige og ikke-offentlige steder. 2) De fleste kommuner har, på deres hjemmesider, vejledninger liggende til eventarrangører, som beskriver hvordan man kan bruge byens, eller kommunens offentlige rum og hvilke tilladelser det kræver. Der findes ofte mange gratis kommunale venues, så det er en super god ressource at bruge. Nedenfor er links til eventguides i København og Århus. 3) Når man uddeler materialer, gør man det som repræsentant for DFUNK: Det er derfor vigtigt at ens opførsel og tone afspejler organisationen. 4) Hvis folk stiller spørgsmål eller vil diskutere det, der står i materialerne à find fakta og argumenter i kampagnehæftet. Svar altid folk venligt (også dem der er sure). 5) Hvis nogen stiller et spørgsmål som I ikke kan svare på, så er det oftest bedre at få deres kontaktoplysninger og sige, at man vil undersøge det, og vende tilbage. Det kan også være en mulighed for at hverve nye frivillige til organisationen. 5

6 3. Hvordan skaber man en god kampagne på sociale medier: En god kampagne på de sociale medier kan spænde vidt, både i form af mediaplatforme, men også forskellige elementer. Eksempler: Craftede statusopdateringer (til deling), profilbilleder, citater fra kendte politikere fx Johanne Schmidt-Nielsen, Jens Rohde, Birte Rønn Hornbech m.fl. Gode råd: à Hashtagging - hvis jeres event/kampagne er arrangeret i forbindelse med en større kampagne, spørg sekretariatet om der eksisterer et fælles kampagnehashtag. Til Folketingsvalget 2015 er kampagnehashtagget fx #intetvalg. à Tænk over hvilke platforme der egner sig bedst til de forskellige elementer og materialer i jeres kampagne. à Less is more (1): Det er bedre at være meget synlig på ét medie, end at være sparsomt til stede på mange platforme. Så prioritér jeres tid. Jo flere kræfter og ressourcer, des flere platforme. à Less is more (2): Fokus og genkendelighed er vigtigt det er bedre at gentage sig selv end at pege i mange forskellige retninger. Mindre information og gennemsigtelighed er meget vigtigt. Forhør jer hos sekretariatet eller Politisk Udvalg, om der er kampagneoverskrifter og budskaber man kan arbejde ud fra, fx i forbindelse med Folketingsvalgskampagnen. à Synlighed. Få folk til at skifte deres profilbillede, coverbilleder og dokumentér jeres kampagneaktiviteter udenfor de sociale medier ved at uploade billeder som kan deles. à Synlighed er tæt forbundet med hyppighed à sørg for ofte at lægge (nyt) materiale op. à Spørg evt. sekretariatet om DFUNK ligger inde med mediemateriale i form af billeder eller små film, som kan bruges i kampagneøjemed. à Del artikler, der er relevante for flygtningesagen, og giver udtryk for (én af) DFUNKs grundholdninger. à Timing: Mange er oftest aktive på sociale medier om aftenen og i weekenden. à Involvér folk: Opfordr folk til at deltage i kampagnen ved, for eksempel, at tage billeder af kampagnematerialer eller af dem selv, mens de holder materialer, skilte med budskaber eller andet relevant. à Lav en klar arbejdsdeling: Hvem står for opdateringer, billeder etc. Hvad skal man være opmærksom på: Hvis man deler citater fra politikere eller skriver en statusopdatering som repræsentant for DFUNK, skal man sørge for at agere inden for de politiske retningslinjer. 6

7 4. How-To: Større arrangementer Debatarrangementer Debatarrangementer er et klassisk eksempel på en politisk aktivitet, fordi det er en fantastisk måde for politisk interesserede at sætte en bestemt problematik på dagsordenen, møde politikere og have mulighed for at stille spørgsmål. Af den grund er det oftest også en nem aktivitet at skaffe et publikum til, da mange synes det er både sjovt og tankevækkende at overvære debatter. To indgangsmåder: emne eller person. a) Emne: Et bestemt emne eller problematik man gerne vil diskutere. b) Person(er): Man vil gerne invitere én eller flere specifikke personer pga. deres ekspertise, arbejde etc. Hvis det er en person, diskutér hvilken del af deres arbejde/holdninger der ville være mest interessante eller bedst egnede til debat. à Kan man invitere nogen, som har en modsat holdning til et panel efterfølgende? à Vær ambitiøse invitér gerne kendte profiler, der kan virke som trækplaster for jeres event. à Én af de grundlæggende principper i DFUNKs politiske arbejde er at skabe en mere nuanceret og saglig debat på flygtningeområdet. Prøv derfor altid at inkludere et vidensbaseret eller oplysende element i debatterne. à Et oplysende element kunne fx også være en fortælling fra en Rollemodel. Det er en rigtig god idé at overveje om I kan arbejde på tværs af DFUNK projekter - Rollemodellerne, Outreach etc. Dette kan også tilføje flere kræfter og ressourcer i planlægningsfasen. HVAD: Hvis det er et emne diskutér hvordan man bedst griber det an: à Hvorfor er emnet interessant i forhold til DFUNKs arbejde? à Hvilken problematik indenfor emneområdet vil man gerne diskutere? à Hvordan gør man det bedst? Sørg for at have et bredt udsnit af meninger med, så alle debattører ikke sidder og nikker samtidig. à Et panel kan bestå af politikere, eller af en blanding af eksperter og politikere. Det fungerer ofte bedst med 3-4 paneldeltagere. à Formulér en håndfuld spørgsmål som paneldeltagerne kan få på forhånd. 7

8 Eksempel: Er der for mange eller for få flygtninge i Danmark? I 2013 afholdt Dansk Flygtningehjælp et debatarrangement, som stillede spørgsmålet: Er der mange eller for få flygtninge i Danmark? Oplæg af ekspert fra Rockwool Fonden om Hvad siger tallene om asyltilladelser i Danmark og Europa de sidste år?, efterfulgt af paneldebat i respons til oplægget, som også adresserede spørgsmålene: Hvordan har udviklingen været de sidste år i Danmark og i Europa? Kan og skal vi styre antallet af flygtninge i Danmark? Panellet bestod af politikere, såsom politisk ordfører for Enhedslisten og social ordfører for Venstre. Struktur: Emne: Asylpolitik i Danmarkà Relevant emne i forhold til DFUNKs fokus på dansk asylpolitik og praksis. Problematik: Er der for mange eller for få flygtninge i Danmark? Oplæg: Hvad betyder tal på flygtningeområdet og hvilke tendenser beskriver de? - Beskrivelse, information, oplysningsorienteret. Panel: Hvad er politikernes rolle i forhold til at styre antallet af flygtninge? Skal man prøve at styre det? Paneldebatten gør at arrangementet bliver politisk fremfor oplysningsorienteret. HVEM: Når rammen og fokus er blevet besluttet: Lav en prioriteret liste over personer, som I ønsker at kontakte. Hvem er jeres publikumsmålgruppe? Beslut jer for ambitionsniveauet: Vil I fx invitere folketingspolitikere eller ungdomspolitikere? Gode fif: Tjek hvilke folketingspolitikere, der har valgkreds i jeres nærområde. Ungdomspartiernes kandidater vil ofte meget gerne deltage. Fastsæt en dato, et sted, og et emne/problematik, så I kan melde klart ud fra start. Vær i god tid: Kontakt debattører mindst et par uger før det planlagte arrangement - gerne tidligere. Under en valgkamp har man nogle gange mindre tid, men to ugers varsel er absolut minimum. Den største opgave i planlægningen: à Start med at invitere de øverste på listen. Bed om et svar inden for et par dage følg evt. op pr. telefon. à Sørg for at have andre valgmuligheder, som I kan e, hvis de personer øverst på listen ikke kan. Men sørg altid for at have øje for sammensætningen af debattører. à Bevar overblikket over hvem, der er inviterede, så I ikke pludselig risikerer at måtte afvise nogen, fordi I inviterede for mange uden at afvente svar fra de andre først. Ordstyreren: I en debatsammenhæng er ordstyreren en nøgleperson, som sætter tonen og faciliterer debatten.. En god ordstyrer har en del viden indenfor flygtningeområdet, sørger for at alle får lige taletid, 8

9 stopper folk, der taler for længe og giver samtidig publikum taletid. Beslut om I selv vil være ordstyrer eller om I vil bede en anden være det Man kan spørge nogen fra sekretariatet eller landsbestyrelsen, men det kan også være en rigtig god idé at invitere en ekstern person til at være ordstyrer det kan tilføre både kendisfaktor og være med til at gøre eventet mere professionelt. Spørg gerne sekretariatet til råds! HVOR: Hvordan lejer man et sted? Beslut jer for hvor stort I gerne vil have arrangementet skal være/realistisk kommer til at være. Lav en liste over mulige steder hvilke steder er der størst chance for at låne gratis? God beliggenhed- nemt at komme til? Oplagt for jeres målgruppe? Tjek jeres kommunes eventvejledning. Er der gode gratis venues i kommunalt regi, som I kan bruge? Hvis det ikke er muligt at finde et godt gratis lokale, prøv at søge midler hos sekretariatet, f.eks. i DFUNKs kampagnepulje, projektpulje eller lokalt hos jeres regionsforening. HVORDAN: Hvordan reklamerer man? Beslut jer for PR-formatet ud fra jeres budget: Har I råd til at få printet flyers, plakater eller kan I låne en printer et sted? Brug DFUNKs skabeloner til at designe plakater og flyers bed gerne sekretariatet om hjælp! Undersøg, om der allerede er lavet materiale, som I kan genbruge eller justere, så det passer til jeres arrangement. Se 3. sektion om at uddele materialer og lave en social mediekampagne. Opret et event på Facebook del det i alle relevante grupper fx studiegrupper og regionbestyrelsen facebook profil. à Få alle i gang med at invitere og reklamere. à Overvej mulige steder I kan sende jeres invitation ud til oplagte mailinglister? På gymnasier, universiteter, universitetsafdelinger? Når I har lavet en invitation, kan man med fordel kontakte lokalmedier, som kan trykke jeres invitation eller evt. lave en skrivelse om det kommende arrangement. Det er en oplagt måde at rekruttere publikum (og nye frivillige) på, hvis I fx har skaffet store navne eller sætter en aktuel/problematisk sag på dagsordenen. Undersøg hvilke lokalblade, skoleblade eller andre medier, som kunne være interesserede i at skrive om jeres event. 9

10 Tjekliste til selve arrangement: à Vand/kaffe, snacks etc. til debattørerne (til under arrangementet). Hvis man har budget til det, så sørg for forplejning til deltagerne også. à Takkegaver til debattører, f.eks. en æske god chokolade. à Skiltning, hvis lokalet er svært at finde. à Medbring relevante DFUNK materialer til uddeling efter arrangementet. à Vært beslut hvem der skal byde velkommen, forklare hvad DFUNK er, introducere emnet, debattørerne etc. à Sørg for at forberede korte introduktioner af debattørerne/oplægsholderne før selve eventet. Fiktivt eksempel på en personlig introduktion: Anders Jensen er jurist hos Dansk Flygtningehjælp. Professionelt har han i mange år beskæftiget sig med asylproblematikker i Danmark, med særligt fokus på forholdene for unge uledsagede flygtninge. 10

11 Detaljeret eksempel på et debatprogram: Er der for mange eller for få flygtninge i Danmark? Danmark gav asyl til flygtninge i Var det for få eller for mange? Hvordan har udviklingen været de sidste år i Danmark og i Europa? Kan og skal vi styre antallet af flygtninge i Danmark? Dato og tidspunkt: 12/ :00 Sted: Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 5.sal, 1300 København K Pris: Gratis Dansk Flygtningehjælp afholder regelmæssigt debatarrangementer. Til december handler det om antallet af flygtninge i Danmark. Vi glæder os til at byde dig velkommen! Program: 16:00-16:05: Velkomst og introduktion til arrangementet : Introduktion af oplægsholder 16:10-16:45: Oplæg af forskningschef Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed: "Hvad siger tallene om asyltilladelser i Danmark og Europa de sidste år?" 16: : Introducér paneldeltagere. 16:50-17:30 Paneldebat med Socialordfører for Venstre, Ejvind Vesselbo Medlem af integrationspolitisk udvalg for Socialdemokratiet, Trine Bramsen Politisk ordfører for Enhedslisten, Johanne Schmidt-Nielsen 17:30-17:50 Spørgsmål og debat 17:50-18:00 Afrunding gør opmærksom på fremtidige arrangementer, medbragte materialer, gør reklame og fortæl hvordan kan man blive involveret i vores arbejde! 11

12 Quizaftener på barer og caféer Quizaftener er et oplagt eksempel på en sjov og lærerig aktivitet. Derudover er det en god mulighed for at lave noget, som er både oplysningsorienteret og inddragende og som potentielt tiltrækker et andet publikum end oplæg og politiske debatter. Det kommer selvfølgelig an på hvilke kategorier, man ønsker at quizze i - man kan nemt justere ens kategorier og quiz-navn alt efter hvilken målgruppe, man ønsker at tiltrække. Selvom det er fint at låne et lokale, er det oftest hyggeligst på en bar eller café, hvor deltagerne kan købe noget at drikke eller spise. Det er fordel at lave en aften ud af det på den måde. En anden oplagt måde at lave en quizaften på er ved at spørge en bar eller café, som har en fast quizaften, om I må gæsteoptræde dvs. om I må lave spørgsmålene til deres quiz på en bestemt dato. Dermed behøver man ikke lave materialer, finde en quizmaster eller andet. HVAD: Hvad vil I gerne quizze om? à Fakta om flygtninge? à Myter? Sandt/falsk? à Gæt et politisk forslag? à Gæt et citat? à Alle de ovenstående. Vigtige overvejelser i forhold til jeres deltagere: Hvad er jeres fokus Vil I gerne quizze om den politiske debat på flygtningeområdet i Danmark, om EU s asylpolitik, om internationale flygtningestrømme eller en blanding? Hvor mange kategorier vil I gerne have? Hvor svære/lette skal spørgsmålene være? HVEM: Hvem er jeres målgruppe? Hvem skal komme til arrangementet? Kender I nogen, personligt eller ej, som ville være en god quizmaster en kendt skuespiller, komiker, musiker etc., som kan være med til at tiltrække folk? Hvordan passer den person evt. med jeres målgruppe? En quizmaster behøver selvfølgelig ikke være en kendt person det kan sagtens være en frivillig. 12

13 HVOR: Hvordan lejer man et sted? Beslut jer for, hvor stort I gerne vil have arrangementet skal være/realistisk kommer til at være. Lav en liste over mulige steder hvilke steder er der størst chance for at låne et lokale gratis? God beliggenhed- nemt at komme til? Hvilke steder kommer jeres målgruppe? Barer og cafeer siger tit ja, da man kan garantere omsætning ved at holde et arrangement. Hvis I har fået lov til at sidde på bar, så husk at opfordre folk til at købe noget som tak for, at I må være der. Hvis det ikke er muligt at finde et godt gratis lokale, søg midler hos sekretariatet, f.eks. i DFUNKs kampagnepulje eller lokalt hos jeres regionsforening. HVORDAN: 1. Kom på et godt eller kreativt navn til jeres quiz, som skaber blikfang. 2. Beslut jer for quiz-formatet hvordan skal quizzen rent praktisk foregå? 3. Lav en rollefordeling til selve arrangement: hvem skal stå for hvad? 4. Producér jeres materialer: quizplader etc. Hvordan reklamerer man? Beslut jer for PR-formatet ud fra jeres budget. Har I råd til at få printet flyers, plakater eller kan I låne en printer et sted? Brug DFUNKs skabeloner til at designe plakater og flyers bed gerne sekretariatet om hjælp! Undersøg, om der allerede er lavet materiale, som I kan genbruge eller justere så det passer til jeres arrangement. Se 3. sektion om at uddele materialer og lave kampagne på sociale medier. Tjekliste til selve arrangementet: à Medbring materialer, både til quizzen, men også mere generelle DFUNK materialer til uddeling efterfølgende. à Beslut hvem skal være vært. Skal det være den samme som er quizmaster eller en anden? à Præmier. Sørg for at skaffe/købe præmier til vinderne. Prøv evt. at se om I kan få en butik, café, restaurant eller bar til at donere en gave gratis. à Vær opmærksom på at det skal være en gave som alle skal kunne vinde - undgå derfor alkoholpræmier. à Sørg for at have en god tone under quizzen og husk på, at vi er en politisk-uafhængig organisation. 13

14 Forslag til detaljeret program: DFUNK HOLDER QUIZAFTEN KOM OG VÆR MED! Sted: Café Mellemrummet, Ravnsborgsgade 11, 2200 København N Tidspunkt: 25. marts, kl. 18:00-20:00 Pris: Gratis Program: 18: : Velkomst byd folk velkommen, forklar hvad DFUNK er, konceptet for aftenens quiz og rent praktisk hvordan quizzen kommer til at forløbe. 18:10-18:30: Stil spørgsmålene i den første kategori. Bed holdene om at aflevere deres svar. Mens i tæller dem op, hold en pause, så folk kan købe drikkevarer etc. 18:30-19:30: Quiz videre, hold pause mellem kategorier, og annoncér efter hver optælling hvilket hold der fører. 19:00 Annoncér en vinder, følg evt. op på svarene især de overraskende. Udræk præmie. Til slut: Sig tak, fortæl deltagerne hvordan de kan blive involveret i DFUNKs aktiviteter, gør opmærksom på medbragte materialer etc. 14

15 Læserbrevsworkshop Det kan være svært at sætte sig ned og skrive et læserbrev eller en artikel, hvis man aldrig har prøvet det før. Men det er en super måde at gang i en debat eller deltage i en allerede igangværende debat. Et læserbrevsworkshop er et fedt forum, hvor man både kan styrke sine skriftlige kompetencer, samtidig med at man fx deltager i en kampagne eller prøver at skabe debat og opmærksomhed omkring et bestemt problem. En workshop har som mål at man får nogle gode værktøjer til at formulere sig og at man forhåbentlig får udgivet læserbreve og lignede. i aviser. Alternativt kan man også få lagt sin artikel eller brev op på DFUNKs Facebooksider. à Se skabelon 4 for trin-for-trin opskrift på, hvordan man skriver et læserbrev. à Se skabelon 5 for skriveøvelser og gode råd. HVAD: Hvad vil I gerne skrive om? En læserbrevsworkshop fungerer bedst, når man har bestemt et emne på forhånd. I forbindelse med folketingsvalget kan man fx have udvalgt et par udtalelser eller statements fra politikere, som er kritiske overfor eksisterende asyl-og flygtningepolitik. Et mål for workshoppen kunne være at skrive et respons til disse. En anden indgangsvinkel er at tage aktuelle emner fra den politiske debat, som folk kan skrive læserbreve/artikler om. Workshops er ofte mest succesfulde, når man har lagt en klar og konkret ramme fra start. Derfor kan det være en fordel at adressere konkrete politiske problematikker, så folk kan komme i gang med skriveprocessen hurtigst muligt. HVEM: Deltagere i skriveværksted: Hvem vil I gerne have til at komme til arrangementet? Skal det være en intern DFUNK begivenhed eller et større arrangement, som involverer offentligheden? Eksternt: En skriveworkshop kan ruste folk med samme grundholdninger som DFUNK til at deltage i den politiske debat. Et skriveværksted eller workshop kan tiltrække en bred skare af mennesker med interesse for formidling, samtidig med at man kan informere dem om DFUNK og (forhåbentligt) rekruttere nye medlemmer. Hvis man fx ikke har et politisk udvalg i regionen, eller kunne tænke sig flere politiske frivillige, så er en debat/skrivegruppe en udmærket måde at starte en debatkultur op på, og dermed også en god rekrutteringsmulighed. Gruppen kunne fx mødes en gang om måneden og skrive læserbreve sammen. 15

16 Internt: En anden mulighed er at holde en intern skriveworkshop, som kan styrke frivilliggruppens skriftlige argumentationskompetencer. Det kan bruges som et fællesarrangement for DFUNKere i jeres område, og som en måde at motivere folk til at holde sig aktive og få værtøjer til at deltage i den politiske debat. Målgruppe for læserbreve hvem skal brevene rette sig imod? Hvem vil du gerne henvende dig til? Vil du skrive til et publikum med de samme sympatier som dig selv, eller vil du i stedet rette sig imod personer, som har et anderledes udgangspunkt og rykke ved deres holdninger ved brug af fakta, myth-busting etc.? Vil du fx skrive til Berlingske eller til Politiken? HVOR: Skal jeres arrangement være internt i DFUNK eller eksternt? Eksternt: Hvordan lejer man et sted? à Beslut jer for hvor stort I gerne vil have arrangementet skal være/realistisk kommer til at være. à Lav en liste over mulige steder hvilke steder er der størst chance for at låne et lokale gratis? Er beliggenhed god er det nemt at komme til? Hvilke steder kommer jeres målgruppe? Barer og caféer siger tit ja, da man kan garantere omsætning ved at holde et arrangement. Hvis I har fået lov til at sidde på bar/café, så husk at opfordre folk til at købe noget som tak for, at I må være der. Hvis det ikke er muligt at finde et ordentligt gratis lokale, søg midler hos sekretariatet, fx. i DFUNKs kampagnepulje eller lokalt hos jeres regionsforening. HVORDAN: Når man holder en læserbrevsworkshop er det en god ide at få én til at komme ud og afholde eventet, såsom en journalist eller fx en retoriker. Det kan være en underviser én af de frivillige har haft på studiet, der kan lave nogle skriveøvelser og lære deltagerne, hvordan de bedst slår igennem i et læserbrev eller lignende. Hvis I selv vil stå for workshoppen, så vælg en mødeleder, der kan lede ordet, holde tid og guide deltagerne igennem de forskellige øvelser. Hvis faciliteterne er til det, kan et Powerpoint show være en stor hjælp til at forklare øvelserne og strukturere workshoppen. Indhold: Når du afholder en skriveworkshop er forskellige skriveøvelser et vigtigt værktøj, som kan hjælpe jer igennem de forskellige tankeprocesser et læserbrev kræver. à Hvad vil I skrive om? 16

17 à Emner: Start med at præsentere de forskellige forslag til emner som I har forberedt til workshoppen, hvorefter hver deltager vælger et emne. Der skal selvfølgelig være mulighed for at skrive om noget andet, men det er godt at præsentere de forskellige valgmuligheder/idéer for deltagerne. Oversigt over øvelser: à Tænkeskrivningsøvelse (se skabelon 5) à Formålsøvelse (se skabelon 5) à Afsenderøvelse (se skabelon 5) à Modtagerøvelse (se skabelon 5) à Budskabsøvelse (se skabelon 5) Forslag til struktur: Overskrift: Skal vise dit budskab kort og præcist. Indledning: Introducér kort den problematik eller område dit indlæg handler om. Hovedpåstand: Formulér derefter din hovedpåstand kort og klart. Argument: Formulér dit argument kort og klart Uddybning og præcisering: Præsentér yderligere oplysninger, omstændigheder eller fakta, der er vigtige for din argumentation. Se guiden til det gode læserbrev (skabelon 4). Evaluering og feedback: I slutningen af skriveworkshoppen kan I evt. afsætte tid til at deltagerne kan skrive på deres læserbreve, eller opfordre folk til at mødes en anden dag og skrive det færdigt. Hvis der er tid til det, og folk har lyst, så opfordr dem til at præsentere det, de har skrevet og giv så feedback. Hvad er godt? Er det konkret og direkte nok? Er det relevant for DFUNK? Det er vigtigt at give folk muligheden for at få og give feedback, om det så betyder at man skriver en mail eller laver en Facebookgruppe, hvor folk kan dele deres skrevne materiale med hinanden og få feedback. Hold fast i folk og sørg for, hvis de ikke selv vil sætte navn på, at andre så tager deres læserbrev/artikel videre, gør det færdigt og får sendt det afsted. Udgivelse: à Find adresser på forskellige tidsskrifter og aviser, som I kan dele ud til jeres deltagere, så de ved hvor de skal sende deres læserbreve hen. à Det er vigtig at det skrevne arbejde bliver videreformidlet og sendt ud til aviser etc. i god tid. à Før folketingsvalget er det nemmere at få opmærksomhed og udgivet noget. Aviser og tidsskrifter kommer til at drukne i mængden, hvis man venter til lige op til folketingsvalget, eller når det er skudt i gang. Så send det afsted så tidligt som muligt. 17

18 à Vær åben overfor feedback fra aviserne - hvis de synes, at der er noget der skal skrives om eller forkortes, så gør det og tab ikke håbet. Hvis de kommer med kritik eller feedback, er det oftest, fordi de gerne vil udgive det, hvis det bare er formuleret anderledes. à Det er ofte lettest at få læserbreve eller artikler udgivet, hvis det er skrevet i respons til en konkret og aktuel sag. Så vær parat til at skrive dit læserbrev om/ eller justere det, så det er rettet imod den aktuelle debat. Forslag til detaljeret program: DFUNK Skriveværksted: Ingen flygter for sjov! Sted: Café Mellemrummet Tidspunkt: 1. april, kl.16:00-19:00. Pris: Gratis Program: 16: : Velkomst byd folk velkommen, forklar hvad DFUNK er, og rent praktisk hvordan quizzen kommer til at forløbe. Introducér evt. retoriker/journalist eller mødeleder. 16:10-16:25: Emneøvelse. 16:25-16:30: Tænkeskrivningsøvelse. 16:30-16:50: Formålsøvelse 16:50-17:00: Pause 17:00-17:15: Afsenderøvelse 17:15-17:30: Modtagerøvelse 17:30-17:45: Budskabsøvelse 17:45-17:55 Pause 17:55-18:30 : Skrivetid 18:30-18:50: Evaluering og evt. præsentation. 18:50-19:00: Til slut: Sig tak, fortæl deltagerne hvordan de kan blive involveret i DFUNKs aktiviteter, gør opmærksom på medbragte materialer etc. 18

19 Flashmob En flashmob kan være en kreativ, overraskende og tankevækkende måde at sætte fokus på et problem på som forhåbentligt også er mindeværdig og opmærksomhedsskabende. Derudover er det en sjov aktivitet at planlægge, udføre og rekruttere til. HVAD: Når man planlægger en flashmob er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser omkring det følgende: à Hvad vil I sætte fokus på? I DFUNKs politiske arbejde behandler vi alvorlige problemstillinger. Derfor er det vigtigt, at finde en god balance mellem oplysning og underholdning i flashmobben. Publikum skal helst både forundres, underholdes og oplyses. à Hvordan gør vi det på en enkel måde? Nøglen til en god flashmob er enkelthed det fungerer bedst, hvis I planlægger en flashmob, som er nem at deltage i (og derfor også nem at rekruttere til). Den skal helst kun vare et par minutter. Brug evt. Youtube som inspiration. à Kan det filmes? En flashmob har to publikummer. Det publikum, som oplever flashmobben når den udføres, men tit er det største publikum dem, som ser en video af en flashmob. Det er ikke strengt nødvendig, men hvis I kender nogen, som kunne filme jeres flashmob, er det er en super måde at skabe opmærksomhed på. En video kan cirkuleres og på den måde sikre at en flashmob på 3 min. når ud til rigtig mange mennesker. En video af en flashmob kan også bruges som reklame for andre arrangementer, som omhandler det samme emne etc. Derfor er det en god idé at overveje om det man planlægger nemt kan filmes. HVEM: Selve flashmobben: hvem kan I rekruttere? DFUNKere, venner, familie? Jo flere mennesker, jo mere opmærksomhed. Men hvis det lykkedes jer at rekruttere mange er det bedst hvis flashmobben er enkel. På den måde sikrer man at ikke skal give alt for mange instrukser til en stor gruppe mennesker. Målgruppe: Hvem vil I gerne have overværer flashmobben? Hvis I laver en video hvem skal se den? Hvordan kan I distribuere videoen? Hvilke platforme ville være mest oplagte? 19

20 HVOR: En flashmob fungerer bedst på travle steder, så man kan både udføre og opløse flashmobben blandt en menneskemængde. En vellykket flashmob kræver at deltagerne kan dukke op og forsvinde i menneskemængden før og efter eventet. Når I vælger et sted, vær opmærksom på om det har nogle karastikker som I kan bruge til jeres fordel, og/eller nogle udfordringer i forhold til plads, bygninger, udgange etc. Ift. jeres målgruppe er der et bestemt sted, som ville være egnet? Et bestemt tidspunkt? Spørg altid om lov eller tjek om man skal have tilladelse til at lave et event. (se side 5) HVORDAN: Når I har idéen på plads og har fået lov til at være det sted, I gerne vil lave flashmobben. Hvis I skal filme, så sørg også for at få en tilladelse. Næste skridt: Lav et Facebook-event. Invitér alle som kunne være interesserede i at deltage. Sørg for i dagene op til eventet at lave løbende opdateringer, så folk ikke glemmer det. Meld sted og tid ud klart fra begyndelsen. Aftal evt. hvem i gruppen, der er ansvarlig for Facebook-kommunikationen. Hvis I skal bruge materialer, så sørg for at aftale hvem der skal producere dem. Lav et manuskript og hvis nødvendigt, aftal et møde med de frivillige, hvor I gennemgår eventet. Det er en fordel, hvis I kan koordinere det så præcist som muligt. Hvis I skal filme det - sørg for at aftale før flashmobben, hvilke vinkler og billeder I gerne vil have i filmen. Da deltagerne spredes i mængden efter flashmobben kan det være en god idé at aftale et sted hvor I mødes senere, så I har mulighed for at sige tak og evt. snakke om hvad I synes der gik godt, hvad der kan forbedres osv. 20

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN Mange (store) afdelinger har haft gode erfaringer med at afholde politiske støttekoncerter især i forbindelse med julekampagner mod fattigdom. Mindre afdelinger

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

NOTAT. Policy Slam. God fornøjelse! Policy Slam - konceptpapir

NOTAT. Policy Slam. God fornøjelse! Policy Slam - konceptpapir NOTAT Policy Slam - konceptpapir Policy Slam Debatkonceptet Policy Slam gør klassisk, demokratisk debat tidssvarende og relevant, og har været en enorm succes på spillestedet Vega. Nu skal konceptet udbredes

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Læs alt, du har brug for at vide som indsamlingsleder før, under og efter sogneindsamlingen. Udover denne håndbog, er det en god

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Fund raising til VolNepal

Fund raising til VolNepal Fund raising til VolNepal 1. INTRODUKTION Hvis du læser dette tænker du nok på at lave et fund raising event og støtte VolNepal Tak! Events er en god måde at give din støtte til vores rbejde på. De hjælper

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Drejebog for strandsafari

Drejebog for strandsafari Drejebog for strandsafari Fase Fase 0/5 0/5 Her tegner I de overordnede linjer for jeres strandsafari og deler projektets opgaver imellem jer i styregruppen. Tips & tricks Formål Skriv, med jeres egne

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til Julelotteriet

Velkommen til Julelotteriet Velkommen til Julelotteriet Børnehjælpsdagens Julelotteri siden 1999 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget af årets Julelotteri.

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

De grønne pigespejderes pressehåndbog

De grønne pigespejderes pressehåndbog PRESSEHÅNDBOG De grønne pigespejderes pressehåndbog - en opslagsbog i pressehåndtering og ekstern kommunikation Indhold: Formål med bogen s. 2 Kommunikationsstrategi s. 3 Hvem kommunikerer om hvad? s.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Projekt Fra for til med - Frivillighed BORGER TIL BORGER

Projekt Fra for til med - Frivillighed BORGER TIL BORGER Projekt Fra for til med - Frivillighed BORGER TIL BORGER Fredensborg Bibliotekerne Jernbanegade 3, 1. sal 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2200 Fredensborgbibliotekerne.dk bibliotekerne@fredensborg.dk September

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24-26 april 2015 Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24.-26. april 2015 Denne workshop er til fotografer,

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere