Politisk Værktøjskasse for frivillige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk Værktøjskasse for frivillige"

Transkript

1 Politisk Værktøjskasse for frivillige Kære frivillige Her er en værktøjskasse til jer med gode tips, tricks og eksempler på hvordan man arrangerer politiske aktiviteter. Værktøjskassen kan bruges som inspiration til valg af aktiviteter og en vejledning til hvordan arbejdet gribes an. Alternativt kan værktøjskassen også fungere som et opslagskatalog I kan støtte jer til, hvis I allerede er i gang med at planlægge et event. Værktøjskassen er ikke et færdigt produkt, men et redskab under konstant udvikling, som I kan være med til at forme. Vi har beskrevet hvordan man arrangerer flere forskellige slags events, men der er plads til at lave en masse andre politiske aktiviteter! Nye ideer er altid velkomne. Hvis man har en god idé til en aktivitet kan man altid henvende sig eller sparre med sekretariatet. God fornøjelse! Indholdsfortegnelse: 1. Generelle kampagneråd 2. Uddeling af kampagnematerialer Tips og tricks 3. Skab en god kampagne på sociale medier Tips og tricks 4. HOW-TO: Hvordan arrangerer man events Debatarrangement Quizaften Læserbrevsworkshop Flashmob Interne aktiviteter 1

2 1. Generelle råd til planlægning af politiske kampagneaktiviteter: Forventningsafstemning Noget af det vigtigste ved alle nye aktiviteter og projekter er, at man er enige om, hvad det er man vil med aktiviteten, og hvor mange kræfter man hver især kan lægge i planlægning og udførelsen. Derfor er det altid godt at starte med en forventningsafstemning, hvor man snakker om hvordan man skal samarbejde om aktiviteten. Her er nogle af de spørgsmål, det er særligt relevante at vende, når man laver politiske aktiviteter. à Hvad er målet med aktiviteten hvornår er det en succes? à Hvordan kommunikerer vi med hinanden Facebook, mails, sms eller andet? à Hvem vil være projektleder/tovholder og hvad forventes der af vedkommende? à Hvilke andre projekter er personerne engagerede i og hvad betyder det for denne aktivitet? à Hvor meget tid kan man bruge på aktiviteten? à Hvilke af arbejdsopgaverne brænder folk for? à Har I nogle særlige egenskaber i gruppen? Er der en dygtig kok, en ekspert i social medier eller en digter i blandt jer, som kunne tilføje noget specielt til jeres arrangement. Eller kender I nogen, der kan bidrage med noget særligt? Lav en tidsplan En vigtig forudsætning for at stable et succesfuldt arrangement på benene er at skabe en realistisk tidsplan fra start. Hvis man planlægger sin tid ved at lave små deadlines, for eksempel: dato for hvornår leje af lokale skal være på plads eller dato for hvornår oplægsholdere skal være booket, er det nemmere at bevare overblikket i planlægningsprocessen. Her er nogle forslag til overvejelser, når man laver en tidsplan: 1) Opstil nogle overordnede målsætninger og dertilhørende opgaver. 2) Spørg dig selv: Hvad skal vi nå, før vi kan gennemføre den konkrete opgave? 3) Inddel din tidsplan i mindre og overskuelige opgaver. 4) Planlæg et evalueringsmøde, hvor man kan tale om succeser, oplevelser og hvad man har lært til næste gang man afholder et lignende arrangement. Det er en god idé at mødet ligger umiddelbart efter, eller i forlængelse af arrangementet, så det er friskt i hukommelsen. 2

3 Et mål kunne fx være at få et fedt venue til et debatarrangement. Opgaverne kunne så være: - Definér målgruppen for arrangementet og overvej hvilke venues ville være passende. - Dan jer et overblik over frivilliggruppens kontakter til forskellige steder. - Lav et budget for lokaleleje. - Find en dato for arrangementet. - Kontakt de mest oplagte venues. Håndtering af arbejdsopgaver: Når I laver en tidsplan og uddeler arbejdsopgaver, skal I være opmærksomme på tre ting: 1) Hvor meget tid har I? 2) Hvor mange kræfter har I til rådighed? 3) Hvor meget arbejde ligger der i projektets forskellige dele, fx produktion af PR-materialer, kontakt til debattører, praktisk organisering etc.? Trekanten nedenfor skal illustrere sammenhængen mellem de tre ting og hvordan man opnår en god balance mellem dem. Eksempler på hvordan trekanten bedst forstås: A) Har man meget tid og mange hænder kan man være ambitiøs ift. indhold. B) Har man få personer, men meget indhold, skal man sætte mere tid af. C) Har man kun lidt tid, skal man enten være mindre ambitiøs ift. indhold eller skaffe flere hænder. Ved at være opmærksom på de tre ting i sin planlægning er det nemmere at tage stilling til, om der er brug for mere tid eller flere frivillige til projektet eller lavere ambitioner. Opgavens indhold Antal personer Tid OBS: Det er også vigtigt at huske på en fjerde ting: penge. Det er ofte muligt at komme langt uden de store omkostninger, men sørg fra starten for at afklare om nogle af de ting I planlægger koster penge. Hvis de gør, så find ud af hvilke muligheder I har for at få støtte fra jeres regionsforeningen, sekretariatet eller andre pengepuljer som regionsforeningerne eller sekretariatet kan hjælpe jer med at søge. 3

4 Gode råd à Spørg andre frivillige eller sekretariatet, hvis du bliver i tvivl eller løber ind i vanskeligheder. à Udfør dine opgaver i dag i stedet for i morgen. à Det kan være en god idé at sidde sammen og gøre nogle af de ting, I har fordelt i mellem jer, i stedet for at gå hjem og måske ikke nå så meget inden næste møde. Det at sidde sammen gør det lettere at holde motivationen oppe, samtidig med at det giver flere muligheder for at snakke sammen og bruge hinanden som sparringspartnere. à Evaluér jeres projekt løbende: Snak om hvad der er gået godt indtil videre, hvad der kunne være gået bedre og hvad I kan gøre for at resten af projektet går godt. Hvis I i løbet af processen tænker over noget, som kan gøres anderledes eller forbedres, skriv det ned med det samme og tag det med til jeres evalueringsmøde efter projektet er overstået. Pas på Der er nogle ting man skal prøve at undgå i alle projekter: à At tænke De andre har nok styr på det uden at være sikker. à At have meget høje ambitioner, men ikke nok ressourcer, tid eller overskud til rådighed. à At være bange for at træffe beslutninger. 4

5 2. Hvordan uddeler man kampagnematerialer, fx postkort, klistermærker, informationsfoldere: Gode råd: à Tænk over jeres målgruppe- Hvem vil I gerne henvende jer til? à Vælg et sted og tidspunkt med henblik på jeres målgruppe. à Synlighed er meget vigtigt: Spørg på lokale caféer, skoler, sportsklubber, biblioteker og i butikker, om I må lægge materialer frem, sætte plakater op etc. à Hvis I holder et arrangement, så sørg for at have et bredt sortiment af materialer med, som kan uddeles i den forbindelse. à Skab blikfang: Hvis muligt, vær iklædt en DFUNK T-shirt. Spørg sekretariatet om mulighed for dette. Hvad skal man være opmærksom på: 1) Spørg altid først, hvis I deler materiale ud både på offentlige og ikke-offentlige steder. 2) De fleste kommuner har, på deres hjemmesider, vejledninger liggende til eventarrangører, som beskriver hvordan man kan bruge byens, eller kommunens offentlige rum og hvilke tilladelser det kræver. Der findes ofte mange gratis kommunale venues, så det er en super god ressource at bruge. Nedenfor er links til eventguides i København og Århus. 3) Når man uddeler materialer, gør man det som repræsentant for DFUNK: Det er derfor vigtigt at ens opførsel og tone afspejler organisationen. 4) Hvis folk stiller spørgsmål eller vil diskutere det, der står i materialerne à find fakta og argumenter i kampagnehæftet. Svar altid folk venligt (også dem der er sure). 5) Hvis nogen stiller et spørgsmål som I ikke kan svare på, så er det oftest bedre at få deres kontaktoplysninger og sige, at man vil undersøge det, og vende tilbage. Det kan også være en mulighed for at hverve nye frivillige til organisationen. 5

6 3. Hvordan skaber man en god kampagne på sociale medier: En god kampagne på de sociale medier kan spænde vidt, både i form af mediaplatforme, men også forskellige elementer. Eksempler: Craftede statusopdateringer (til deling), profilbilleder, citater fra kendte politikere fx Johanne Schmidt-Nielsen, Jens Rohde, Birte Rønn Hornbech m.fl. Gode råd: à Hashtagging - hvis jeres event/kampagne er arrangeret i forbindelse med en større kampagne, spørg sekretariatet om der eksisterer et fælles kampagnehashtag. Til Folketingsvalget 2015 er kampagnehashtagget fx #intetvalg. à Tænk over hvilke platforme der egner sig bedst til de forskellige elementer og materialer i jeres kampagne. à Less is more (1): Det er bedre at være meget synlig på ét medie, end at være sparsomt til stede på mange platforme. Så prioritér jeres tid. Jo flere kræfter og ressourcer, des flere platforme. à Less is more (2): Fokus og genkendelighed er vigtigt det er bedre at gentage sig selv end at pege i mange forskellige retninger. Mindre information og gennemsigtelighed er meget vigtigt. Forhør jer hos sekretariatet eller Politisk Udvalg, om der er kampagneoverskrifter og budskaber man kan arbejde ud fra, fx i forbindelse med Folketingsvalgskampagnen. à Synlighed. Få folk til at skifte deres profilbillede, coverbilleder og dokumentér jeres kampagneaktiviteter udenfor de sociale medier ved at uploade billeder som kan deles. à Synlighed er tæt forbundet med hyppighed à sørg for ofte at lægge (nyt) materiale op. à Spørg evt. sekretariatet om DFUNK ligger inde med mediemateriale i form af billeder eller små film, som kan bruges i kampagneøjemed. à Del artikler, der er relevante for flygtningesagen, og giver udtryk for (én af) DFUNKs grundholdninger. à Timing: Mange er oftest aktive på sociale medier om aftenen og i weekenden. à Involvér folk: Opfordr folk til at deltage i kampagnen ved, for eksempel, at tage billeder af kampagnematerialer eller af dem selv, mens de holder materialer, skilte med budskaber eller andet relevant. à Lav en klar arbejdsdeling: Hvem står for opdateringer, billeder etc. Hvad skal man være opmærksom på: Hvis man deler citater fra politikere eller skriver en statusopdatering som repræsentant for DFUNK, skal man sørge for at agere inden for de politiske retningslinjer. 6

7 4. How-To: Større arrangementer Debatarrangementer Debatarrangementer er et klassisk eksempel på en politisk aktivitet, fordi det er en fantastisk måde for politisk interesserede at sætte en bestemt problematik på dagsordenen, møde politikere og have mulighed for at stille spørgsmål. Af den grund er det oftest også en nem aktivitet at skaffe et publikum til, da mange synes det er både sjovt og tankevækkende at overvære debatter. To indgangsmåder: emne eller person. a) Emne: Et bestemt emne eller problematik man gerne vil diskutere. b) Person(er): Man vil gerne invitere én eller flere specifikke personer pga. deres ekspertise, arbejde etc. Hvis det er en person, diskutér hvilken del af deres arbejde/holdninger der ville være mest interessante eller bedst egnede til debat. à Kan man invitere nogen, som har en modsat holdning til et panel efterfølgende? à Vær ambitiøse invitér gerne kendte profiler, der kan virke som trækplaster for jeres event. à Én af de grundlæggende principper i DFUNKs politiske arbejde er at skabe en mere nuanceret og saglig debat på flygtningeområdet. Prøv derfor altid at inkludere et vidensbaseret eller oplysende element i debatterne. à Et oplysende element kunne fx også være en fortælling fra en Rollemodel. Det er en rigtig god idé at overveje om I kan arbejde på tværs af DFUNK projekter - Rollemodellerne, Outreach etc. Dette kan også tilføje flere kræfter og ressourcer i planlægningsfasen. HVAD: Hvis det er et emne diskutér hvordan man bedst griber det an: à Hvorfor er emnet interessant i forhold til DFUNKs arbejde? à Hvilken problematik indenfor emneområdet vil man gerne diskutere? à Hvordan gør man det bedst? Sørg for at have et bredt udsnit af meninger med, så alle debattører ikke sidder og nikker samtidig. à Et panel kan bestå af politikere, eller af en blanding af eksperter og politikere. Det fungerer ofte bedst med 3-4 paneldeltagere. à Formulér en håndfuld spørgsmål som paneldeltagerne kan få på forhånd. 7

8 Eksempel: Er der for mange eller for få flygtninge i Danmark? I 2013 afholdt Dansk Flygtningehjælp et debatarrangement, som stillede spørgsmålet: Er der mange eller for få flygtninge i Danmark? Oplæg af ekspert fra Rockwool Fonden om Hvad siger tallene om asyltilladelser i Danmark og Europa de sidste år?, efterfulgt af paneldebat i respons til oplægget, som også adresserede spørgsmålene: Hvordan har udviklingen været de sidste år i Danmark og i Europa? Kan og skal vi styre antallet af flygtninge i Danmark? Panellet bestod af politikere, såsom politisk ordfører for Enhedslisten og social ordfører for Venstre. Struktur: Emne: Asylpolitik i Danmarkà Relevant emne i forhold til DFUNKs fokus på dansk asylpolitik og praksis. Problematik: Er der for mange eller for få flygtninge i Danmark? Oplæg: Hvad betyder tal på flygtningeområdet og hvilke tendenser beskriver de? - Beskrivelse, information, oplysningsorienteret. Panel: Hvad er politikernes rolle i forhold til at styre antallet af flygtninge? Skal man prøve at styre det? Paneldebatten gør at arrangementet bliver politisk fremfor oplysningsorienteret. HVEM: Når rammen og fokus er blevet besluttet: Lav en prioriteret liste over personer, som I ønsker at kontakte. Hvem er jeres publikumsmålgruppe? Beslut jer for ambitionsniveauet: Vil I fx invitere folketingspolitikere eller ungdomspolitikere? Gode fif: Tjek hvilke folketingspolitikere, der har valgkreds i jeres nærområde. Ungdomspartiernes kandidater vil ofte meget gerne deltage. Fastsæt en dato, et sted, og et emne/problematik, så I kan melde klart ud fra start. Vær i god tid: Kontakt debattører mindst et par uger før det planlagte arrangement - gerne tidligere. Under en valgkamp har man nogle gange mindre tid, men to ugers varsel er absolut minimum. Den største opgave i planlægningen: à Start med at invitere de øverste på listen. Bed om et svar inden for et par dage følg evt. op pr. telefon. à Sørg for at have andre valgmuligheder, som I kan e, hvis de personer øverst på listen ikke kan. Men sørg altid for at have øje for sammensætningen af debattører. à Bevar overblikket over hvem, der er inviterede, så I ikke pludselig risikerer at måtte afvise nogen, fordi I inviterede for mange uden at afvente svar fra de andre først. Ordstyreren: I en debatsammenhæng er ordstyreren en nøgleperson, som sætter tonen og faciliterer debatten.. En god ordstyrer har en del viden indenfor flygtningeområdet, sørger for at alle får lige taletid, 8

9 stopper folk, der taler for længe og giver samtidig publikum taletid. Beslut om I selv vil være ordstyrer eller om I vil bede en anden være det Man kan spørge nogen fra sekretariatet eller landsbestyrelsen, men det kan også være en rigtig god idé at invitere en ekstern person til at være ordstyrer det kan tilføre både kendisfaktor og være med til at gøre eventet mere professionelt. Spørg gerne sekretariatet til råds! HVOR: Hvordan lejer man et sted? Beslut jer for hvor stort I gerne vil have arrangementet skal være/realistisk kommer til at være. Lav en liste over mulige steder hvilke steder er der størst chance for at låne gratis? God beliggenhed- nemt at komme til? Oplagt for jeres målgruppe? Tjek jeres kommunes eventvejledning. Er der gode gratis venues i kommunalt regi, som I kan bruge? Hvis det ikke er muligt at finde et godt gratis lokale, prøv at søge midler hos sekretariatet, f.eks. i DFUNKs kampagnepulje, projektpulje eller lokalt hos jeres regionsforening. HVORDAN: Hvordan reklamerer man? Beslut jer for PR-formatet ud fra jeres budget: Har I råd til at få printet flyers, plakater eller kan I låne en printer et sted? Brug DFUNKs skabeloner til at designe plakater og flyers bed gerne sekretariatet om hjælp! Undersøg, om der allerede er lavet materiale, som I kan genbruge eller justere, så det passer til jeres arrangement. Se 3. sektion om at uddele materialer og lave en social mediekampagne. Opret et event på Facebook del det i alle relevante grupper fx studiegrupper og regionbestyrelsen facebook profil. à Få alle i gang med at invitere og reklamere. à Overvej mulige steder I kan sende jeres invitation ud til oplagte mailinglister? På gymnasier, universiteter, universitetsafdelinger? Når I har lavet en invitation, kan man med fordel kontakte lokalmedier, som kan trykke jeres invitation eller evt. lave en skrivelse om det kommende arrangement. Det er en oplagt måde at rekruttere publikum (og nye frivillige) på, hvis I fx har skaffet store navne eller sætter en aktuel/problematisk sag på dagsordenen. Undersøg hvilke lokalblade, skoleblade eller andre medier, som kunne være interesserede i at skrive om jeres event. 9

10 Tjekliste til selve arrangement: à Vand/kaffe, snacks etc. til debattørerne (til under arrangementet). Hvis man har budget til det, så sørg for forplejning til deltagerne også. à Takkegaver til debattører, f.eks. en æske god chokolade. à Skiltning, hvis lokalet er svært at finde. à Medbring relevante DFUNK materialer til uddeling efter arrangementet. à Vært beslut hvem der skal byde velkommen, forklare hvad DFUNK er, introducere emnet, debattørerne etc. à Sørg for at forberede korte introduktioner af debattørerne/oplægsholderne før selve eventet. Fiktivt eksempel på en personlig introduktion: Anders Jensen er jurist hos Dansk Flygtningehjælp. Professionelt har han i mange år beskæftiget sig med asylproblematikker i Danmark, med særligt fokus på forholdene for unge uledsagede flygtninge. 10

11 Detaljeret eksempel på et debatprogram: Er der for mange eller for få flygtninge i Danmark? Danmark gav asyl til flygtninge i Var det for få eller for mange? Hvordan har udviklingen været de sidste år i Danmark og i Europa? Kan og skal vi styre antallet af flygtninge i Danmark? Dato og tidspunkt: 12/ :00 Sted: Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 5.sal, 1300 København K Pris: Gratis Dansk Flygtningehjælp afholder regelmæssigt debatarrangementer. Til december handler det om antallet af flygtninge i Danmark. Vi glæder os til at byde dig velkommen! Program: 16:00-16:05: Velkomst og introduktion til arrangementet : Introduktion af oplægsholder 16:10-16:45: Oplæg af forskningschef Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed: "Hvad siger tallene om asyltilladelser i Danmark og Europa de sidste år?" 16: : Introducér paneldeltagere. 16:50-17:30 Paneldebat med Socialordfører for Venstre, Ejvind Vesselbo Medlem af integrationspolitisk udvalg for Socialdemokratiet, Trine Bramsen Politisk ordfører for Enhedslisten, Johanne Schmidt-Nielsen 17:30-17:50 Spørgsmål og debat 17:50-18:00 Afrunding gør opmærksom på fremtidige arrangementer, medbragte materialer, gør reklame og fortæl hvordan kan man blive involveret i vores arbejde! 11

12 Quizaftener på barer og caféer Quizaftener er et oplagt eksempel på en sjov og lærerig aktivitet. Derudover er det en god mulighed for at lave noget, som er både oplysningsorienteret og inddragende og som potentielt tiltrækker et andet publikum end oplæg og politiske debatter. Det kommer selvfølgelig an på hvilke kategorier, man ønsker at quizze i - man kan nemt justere ens kategorier og quiz-navn alt efter hvilken målgruppe, man ønsker at tiltrække. Selvom det er fint at låne et lokale, er det oftest hyggeligst på en bar eller café, hvor deltagerne kan købe noget at drikke eller spise. Det er fordel at lave en aften ud af det på den måde. En anden oplagt måde at lave en quizaften på er ved at spørge en bar eller café, som har en fast quizaften, om I må gæsteoptræde dvs. om I må lave spørgsmålene til deres quiz på en bestemt dato. Dermed behøver man ikke lave materialer, finde en quizmaster eller andet. HVAD: Hvad vil I gerne quizze om? à Fakta om flygtninge? à Myter? Sandt/falsk? à Gæt et politisk forslag? à Gæt et citat? à Alle de ovenstående. Vigtige overvejelser i forhold til jeres deltagere: Hvad er jeres fokus Vil I gerne quizze om den politiske debat på flygtningeområdet i Danmark, om EU s asylpolitik, om internationale flygtningestrømme eller en blanding? Hvor mange kategorier vil I gerne have? Hvor svære/lette skal spørgsmålene være? HVEM: Hvem er jeres målgruppe? Hvem skal komme til arrangementet? Kender I nogen, personligt eller ej, som ville være en god quizmaster en kendt skuespiller, komiker, musiker etc., som kan være med til at tiltrække folk? Hvordan passer den person evt. med jeres målgruppe? En quizmaster behøver selvfølgelig ikke være en kendt person det kan sagtens være en frivillig. 12

13 HVOR: Hvordan lejer man et sted? Beslut jer for, hvor stort I gerne vil have arrangementet skal være/realistisk kommer til at være. Lav en liste over mulige steder hvilke steder er der størst chance for at låne et lokale gratis? God beliggenhed- nemt at komme til? Hvilke steder kommer jeres målgruppe? Barer og cafeer siger tit ja, da man kan garantere omsætning ved at holde et arrangement. Hvis I har fået lov til at sidde på bar, så husk at opfordre folk til at købe noget som tak for, at I må være der. Hvis det ikke er muligt at finde et godt gratis lokale, søg midler hos sekretariatet, f.eks. i DFUNKs kampagnepulje eller lokalt hos jeres regionsforening. HVORDAN: 1. Kom på et godt eller kreativt navn til jeres quiz, som skaber blikfang. 2. Beslut jer for quiz-formatet hvordan skal quizzen rent praktisk foregå? 3. Lav en rollefordeling til selve arrangement: hvem skal stå for hvad? 4. Producér jeres materialer: quizplader etc. Hvordan reklamerer man? Beslut jer for PR-formatet ud fra jeres budget. Har I råd til at få printet flyers, plakater eller kan I låne en printer et sted? Brug DFUNKs skabeloner til at designe plakater og flyers bed gerne sekretariatet om hjælp! Undersøg, om der allerede er lavet materiale, som I kan genbruge eller justere så det passer til jeres arrangement. Se 3. sektion om at uddele materialer og lave kampagne på sociale medier. Tjekliste til selve arrangementet: à Medbring materialer, både til quizzen, men også mere generelle DFUNK materialer til uddeling efterfølgende. à Beslut hvem skal være vært. Skal det være den samme som er quizmaster eller en anden? à Præmier. Sørg for at skaffe/købe præmier til vinderne. Prøv evt. at se om I kan få en butik, café, restaurant eller bar til at donere en gave gratis. à Vær opmærksom på at det skal være en gave som alle skal kunne vinde - undgå derfor alkoholpræmier. à Sørg for at have en god tone under quizzen og husk på, at vi er en politisk-uafhængig organisation. 13

14 Forslag til detaljeret program: DFUNK HOLDER QUIZAFTEN KOM OG VÆR MED! Sted: Café Mellemrummet, Ravnsborgsgade 11, 2200 København N Tidspunkt: 25. marts, kl. 18:00-20:00 Pris: Gratis Program: 18: : Velkomst byd folk velkommen, forklar hvad DFUNK er, konceptet for aftenens quiz og rent praktisk hvordan quizzen kommer til at forløbe. 18:10-18:30: Stil spørgsmålene i den første kategori. Bed holdene om at aflevere deres svar. Mens i tæller dem op, hold en pause, så folk kan købe drikkevarer etc. 18:30-19:30: Quiz videre, hold pause mellem kategorier, og annoncér efter hver optælling hvilket hold der fører. 19:00 Annoncér en vinder, følg evt. op på svarene især de overraskende. Udræk præmie. Til slut: Sig tak, fortæl deltagerne hvordan de kan blive involveret i DFUNKs aktiviteter, gør opmærksom på medbragte materialer etc. 14

15 Læserbrevsworkshop Det kan være svært at sætte sig ned og skrive et læserbrev eller en artikel, hvis man aldrig har prøvet det før. Men det er en super måde at gang i en debat eller deltage i en allerede igangværende debat. Et læserbrevsworkshop er et fedt forum, hvor man både kan styrke sine skriftlige kompetencer, samtidig med at man fx deltager i en kampagne eller prøver at skabe debat og opmærksomhed omkring et bestemt problem. En workshop har som mål at man får nogle gode værktøjer til at formulere sig og at man forhåbentlig får udgivet læserbreve og lignede. i aviser. Alternativt kan man også få lagt sin artikel eller brev op på DFUNKs Facebooksider. à Se skabelon 4 for trin-for-trin opskrift på, hvordan man skriver et læserbrev. à Se skabelon 5 for skriveøvelser og gode råd. HVAD: Hvad vil I gerne skrive om? En læserbrevsworkshop fungerer bedst, når man har bestemt et emne på forhånd. I forbindelse med folketingsvalget kan man fx have udvalgt et par udtalelser eller statements fra politikere, som er kritiske overfor eksisterende asyl-og flygtningepolitik. Et mål for workshoppen kunne være at skrive et respons til disse. En anden indgangsvinkel er at tage aktuelle emner fra den politiske debat, som folk kan skrive læserbreve/artikler om. Workshops er ofte mest succesfulde, når man har lagt en klar og konkret ramme fra start. Derfor kan det være en fordel at adressere konkrete politiske problematikker, så folk kan komme i gang med skriveprocessen hurtigst muligt. HVEM: Deltagere i skriveværksted: Hvem vil I gerne have til at komme til arrangementet? Skal det være en intern DFUNK begivenhed eller et større arrangement, som involverer offentligheden? Eksternt: En skriveworkshop kan ruste folk med samme grundholdninger som DFUNK til at deltage i den politiske debat. Et skriveværksted eller workshop kan tiltrække en bred skare af mennesker med interesse for formidling, samtidig med at man kan informere dem om DFUNK og (forhåbentligt) rekruttere nye medlemmer. Hvis man fx ikke har et politisk udvalg i regionen, eller kunne tænke sig flere politiske frivillige, så er en debat/skrivegruppe en udmærket måde at starte en debatkultur op på, og dermed også en god rekrutteringsmulighed. Gruppen kunne fx mødes en gang om måneden og skrive læserbreve sammen. 15

16 Internt: En anden mulighed er at holde en intern skriveworkshop, som kan styrke frivilliggruppens skriftlige argumentationskompetencer. Det kan bruges som et fællesarrangement for DFUNKere i jeres område, og som en måde at motivere folk til at holde sig aktive og få værtøjer til at deltage i den politiske debat. Målgruppe for læserbreve hvem skal brevene rette sig imod? Hvem vil du gerne henvende dig til? Vil du skrive til et publikum med de samme sympatier som dig selv, eller vil du i stedet rette sig imod personer, som har et anderledes udgangspunkt og rykke ved deres holdninger ved brug af fakta, myth-busting etc.? Vil du fx skrive til Berlingske eller til Politiken? HVOR: Skal jeres arrangement være internt i DFUNK eller eksternt? Eksternt: Hvordan lejer man et sted? à Beslut jer for hvor stort I gerne vil have arrangementet skal være/realistisk kommer til at være. à Lav en liste over mulige steder hvilke steder er der størst chance for at låne et lokale gratis? Er beliggenhed god er det nemt at komme til? Hvilke steder kommer jeres målgruppe? Barer og caféer siger tit ja, da man kan garantere omsætning ved at holde et arrangement. Hvis I har fået lov til at sidde på bar/café, så husk at opfordre folk til at købe noget som tak for, at I må være der. Hvis det ikke er muligt at finde et ordentligt gratis lokale, søg midler hos sekretariatet, fx. i DFUNKs kampagnepulje eller lokalt hos jeres regionsforening. HVORDAN: Når man holder en læserbrevsworkshop er det en god ide at få én til at komme ud og afholde eventet, såsom en journalist eller fx en retoriker. Det kan være en underviser én af de frivillige har haft på studiet, der kan lave nogle skriveøvelser og lære deltagerne, hvordan de bedst slår igennem i et læserbrev eller lignende. Hvis I selv vil stå for workshoppen, så vælg en mødeleder, der kan lede ordet, holde tid og guide deltagerne igennem de forskellige øvelser. Hvis faciliteterne er til det, kan et Powerpoint show være en stor hjælp til at forklare øvelserne og strukturere workshoppen. Indhold: Når du afholder en skriveworkshop er forskellige skriveøvelser et vigtigt værktøj, som kan hjælpe jer igennem de forskellige tankeprocesser et læserbrev kræver. à Hvad vil I skrive om? 16

17 à Emner: Start med at præsentere de forskellige forslag til emner som I har forberedt til workshoppen, hvorefter hver deltager vælger et emne. Der skal selvfølgelig være mulighed for at skrive om noget andet, men det er godt at præsentere de forskellige valgmuligheder/idéer for deltagerne. Oversigt over øvelser: à Tænkeskrivningsøvelse (se skabelon 5) à Formålsøvelse (se skabelon 5) à Afsenderøvelse (se skabelon 5) à Modtagerøvelse (se skabelon 5) à Budskabsøvelse (se skabelon 5) Forslag til struktur: Overskrift: Skal vise dit budskab kort og præcist. Indledning: Introducér kort den problematik eller område dit indlæg handler om. Hovedpåstand: Formulér derefter din hovedpåstand kort og klart. Argument: Formulér dit argument kort og klart Uddybning og præcisering: Præsentér yderligere oplysninger, omstændigheder eller fakta, der er vigtige for din argumentation. Se guiden til det gode læserbrev (skabelon 4). Evaluering og feedback: I slutningen af skriveworkshoppen kan I evt. afsætte tid til at deltagerne kan skrive på deres læserbreve, eller opfordre folk til at mødes en anden dag og skrive det færdigt. Hvis der er tid til det, og folk har lyst, så opfordr dem til at præsentere det, de har skrevet og giv så feedback. Hvad er godt? Er det konkret og direkte nok? Er det relevant for DFUNK? Det er vigtigt at give folk muligheden for at få og give feedback, om det så betyder at man skriver en mail eller laver en Facebookgruppe, hvor folk kan dele deres skrevne materiale med hinanden og få feedback. Hold fast i folk og sørg for, hvis de ikke selv vil sætte navn på, at andre så tager deres læserbrev/artikel videre, gør det færdigt og får sendt det afsted. Udgivelse: à Find adresser på forskellige tidsskrifter og aviser, som I kan dele ud til jeres deltagere, så de ved hvor de skal sende deres læserbreve hen. à Det er vigtig at det skrevne arbejde bliver videreformidlet og sendt ud til aviser etc. i god tid. à Før folketingsvalget er det nemmere at få opmærksomhed og udgivet noget. Aviser og tidsskrifter kommer til at drukne i mængden, hvis man venter til lige op til folketingsvalget, eller når det er skudt i gang. Så send det afsted så tidligt som muligt. 17

18 à Vær åben overfor feedback fra aviserne - hvis de synes, at der er noget der skal skrives om eller forkortes, så gør det og tab ikke håbet. Hvis de kommer med kritik eller feedback, er det oftest, fordi de gerne vil udgive det, hvis det bare er formuleret anderledes. à Det er ofte lettest at få læserbreve eller artikler udgivet, hvis det er skrevet i respons til en konkret og aktuel sag. Så vær parat til at skrive dit læserbrev om/ eller justere det, så det er rettet imod den aktuelle debat. Forslag til detaljeret program: DFUNK Skriveværksted: Ingen flygter for sjov! Sted: Café Mellemrummet Tidspunkt: 1. april, kl.16:00-19:00. Pris: Gratis Program: 16: : Velkomst byd folk velkommen, forklar hvad DFUNK er, og rent praktisk hvordan quizzen kommer til at forløbe. Introducér evt. retoriker/journalist eller mødeleder. 16:10-16:25: Emneøvelse. 16:25-16:30: Tænkeskrivningsøvelse. 16:30-16:50: Formålsøvelse 16:50-17:00: Pause 17:00-17:15: Afsenderøvelse 17:15-17:30: Modtagerøvelse 17:30-17:45: Budskabsøvelse 17:45-17:55 Pause 17:55-18:30 : Skrivetid 18:30-18:50: Evaluering og evt. præsentation. 18:50-19:00: Til slut: Sig tak, fortæl deltagerne hvordan de kan blive involveret i DFUNKs aktiviteter, gør opmærksom på medbragte materialer etc. 18

19 Flashmob En flashmob kan være en kreativ, overraskende og tankevækkende måde at sætte fokus på et problem på som forhåbentligt også er mindeværdig og opmærksomhedsskabende. Derudover er det en sjov aktivitet at planlægge, udføre og rekruttere til. HVAD: Når man planlægger en flashmob er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser omkring det følgende: à Hvad vil I sætte fokus på? I DFUNKs politiske arbejde behandler vi alvorlige problemstillinger. Derfor er det vigtigt, at finde en god balance mellem oplysning og underholdning i flashmobben. Publikum skal helst både forundres, underholdes og oplyses. à Hvordan gør vi det på en enkel måde? Nøglen til en god flashmob er enkelthed det fungerer bedst, hvis I planlægger en flashmob, som er nem at deltage i (og derfor også nem at rekruttere til). Den skal helst kun vare et par minutter. Brug evt. Youtube som inspiration. à Kan det filmes? En flashmob har to publikummer. Det publikum, som oplever flashmobben når den udføres, men tit er det største publikum dem, som ser en video af en flashmob. Det er ikke strengt nødvendig, men hvis I kender nogen, som kunne filme jeres flashmob, er det er en super måde at skabe opmærksomhed på. En video kan cirkuleres og på den måde sikre at en flashmob på 3 min. når ud til rigtig mange mennesker. En video af en flashmob kan også bruges som reklame for andre arrangementer, som omhandler det samme emne etc. Derfor er det en god idé at overveje om det man planlægger nemt kan filmes. HVEM: Selve flashmobben: hvem kan I rekruttere? DFUNKere, venner, familie? Jo flere mennesker, jo mere opmærksomhed. Men hvis det lykkedes jer at rekruttere mange er det bedst hvis flashmobben er enkel. På den måde sikrer man at ikke skal give alt for mange instrukser til en stor gruppe mennesker. Målgruppe: Hvem vil I gerne have overværer flashmobben? Hvis I laver en video hvem skal se den? Hvordan kan I distribuere videoen? Hvilke platforme ville være mest oplagte? 19

20 HVOR: En flashmob fungerer bedst på travle steder, så man kan både udføre og opløse flashmobben blandt en menneskemængde. En vellykket flashmob kræver at deltagerne kan dukke op og forsvinde i menneskemængden før og efter eventet. Når I vælger et sted, vær opmærksom på om det har nogle karastikker som I kan bruge til jeres fordel, og/eller nogle udfordringer i forhold til plads, bygninger, udgange etc. Ift. jeres målgruppe er der et bestemt sted, som ville være egnet? Et bestemt tidspunkt? Spørg altid om lov eller tjek om man skal have tilladelse til at lave et event. (se side 5) HVORDAN: Når I har idéen på plads og har fået lov til at være det sted, I gerne vil lave flashmobben. Hvis I skal filme, så sørg også for at få en tilladelse. Næste skridt: Lav et Facebook-event. Invitér alle som kunne være interesserede i at deltage. Sørg for i dagene op til eventet at lave løbende opdateringer, så folk ikke glemmer det. Meld sted og tid ud klart fra begyndelsen. Aftal evt. hvem i gruppen, der er ansvarlig for Facebook-kommunikationen. Hvis I skal bruge materialer, så sørg for at aftale hvem der skal producere dem. Lav et manuskript og hvis nødvendigt, aftal et møde med de frivillige, hvor I gennemgår eventet. Det er en fordel, hvis I kan koordinere det så præcist som muligt. Hvis I skal filme det - sørg for at aftale før flashmobben, hvilke vinkler og billeder I gerne vil have i filmen. Da deltagerne spredes i mængden efter flashmobben kan det være en god idé at aftale et sted hvor I mødes senere, så I har mulighed for at sige tak og evt. snakke om hvad I synes der gik godt, hvad der kan forbedres osv. 20

Politiske retningslinjer

Politiske retningslinjer Politiske retningslinjer Retningslinjer for DFUNKs Politiske arbejde Vedtaget af DFUNKs landsbestyrelse 2015 Det politiske arbejde fylder efterhånden mere i DFUNK, og DFUNK har i 2015 fire regionale, politiske

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv. Notat Dato 17. maj 2017 MEB Side 1 af 8 Inspirationskatalog: - Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved kommunalvalget 2017 Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

DFUNK. www.dfunk.dk. Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

DFUNK. www.dfunk.dk. Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk DFUNK Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk I DFUNK kan du sammen med andre unge gøre en forskel for flygtninge i Danmark og internationalt. Læs mere i denne folder om vores formål og aktiviteter. www.dfunk.dk

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører. Snarest muligt og helst inden 1. februar:

Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører. Snarest muligt og helst inden 1. februar: Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører Snarest muligt og helst inden 1. februar: Aktivitet: Afhold et opstart og planlægningsmøde i udvalget. Vi foreslår, at I udvider deltagerlisten

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

INDHOLD. Forhold...X Hvad er en afdeling?...x Værd at vide...x. Faglige aktiviteter...x. Sociale aktiviteter...x. Politiske aktiviteter...

INDHOLD. Forhold...X Hvad er en afdeling?...x Værd at vide...x. Faglige aktiviteter...x. Sociale aktiviteter...x. Politiske aktiviteter... INDHOLD Forhold.....X Hvad er en afdeling?...x Værd at vide........x Sociale medier, materialer og økonomi. Faglige aktiviteter...x Oplægsholder Stormøder Debatarrangement Rådgivningscafe Sociale aktiviteter...x

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne.

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Invitér på gårdbesøg Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Rigtig mange mennesker uden for erhvervet

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Projektvejledning Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Velkommen til anden del af Ren luft til ungerne Kære frivillige Vi har et vigtigt budskab: Børn skal ikke udsættes for tobaksforurening

Læs mere

Med Døden til Middag Med Døden til Kaffe Med Døden til Frokost

Med Døden til Middag Med Døden til Kaffe Med Døden til Frokost Med Døden til Middag Med Døden til Kaffe Med Døden til Frokost Kom tabuet om døden til livs Danmark Spiser Sammen i uge 17 I sidste uge af april spiser hele Danmark sammen for at bekæmpe ensomhed. Danmark

Læs mere

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det:

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det: SFU 2013-14 0 INDHOLD: 1. Hvorfor dette hæfte 2. Basisoplæg ideologi, politik og redskaber 3. Praktiske mødeaktiviteter I selv kan stå for 4. Sjove eftermøde-aktiviteter 1. HVORFOR DETTE HÆFTE? I dette

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Generelt om formater 5 Forslag til

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents EVENTS MED PULS OG FÆLLESSKAB En Quick-guide til foreningsevents KOM I GANG MED FORENINGSEVENTS! Hvad er en foreningsevent? En foreningsevent kan være et enkeltstående arrangement tilpasset én eller flere

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større PIGERAKETTEN som REKRUTTERINGsplatform Når nye piger skal introduceret til fodbold, kan Pigeraketten give synlighed om fodbold

Læs mere

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING ØVELSESSSKORT 45+ min PROTOTYPEUDVIKLING VEJLEDNING: I skal nu bruge jeres første udkast til jeres problemformulering (fra tema 2) og finde frem til, hvilken prototype I vil lave som en del af jeres samlede

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE PIGERAKETTEN SOM REKRUTTERINGSPLATFORM TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Når nye piger skal introduceres til fodbold, kan Pigeraketten

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Party. Pick up. Hvor: Kultorvet i København K Hvornår: Fredag den 13. juni klokken 14.00-20.00 Lørdag den 14. juni klokken 10.00-17.

Party. Pick up. Hvor: Kultorvet i København K Hvornår: Fredag den 13. juni klokken 14.00-20.00 Lørdag den 14. juni klokken 10.00-17. Velkommen til Zulu The Color Run København! Tak til jer - alle vores mange tusinde nye venner - for at gøre Zulu The Color Run København muligt. Vi har her lavet en race-guide, der giver dig overblik over

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 Frivilligkursus: Værktøjskasse for frivillige Dagkursus Lørdagskursus: 09.00 16.00 Program: 09.00 09.30 Morgenmad 09.30 09.45 Velkommen, præsentation og dagens

Læs mere

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012 Velkommen Nye aktive på nye måder 27. Oktober 2012 Program for dagen 11.40-13.00 Velkommen og siden sidst med gæst i den varme stol Oplæg og diskussion om målgrupper 13.00-14.00 Frokost 14.00-15.50 Oplæg

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Afslutningsrapport: So-Me Best practice

Afslutningsrapport: So-Me Best practice Afslutningsrapport: So-Me Best practice Projektejer: Projektleder: Silkeborg Bibliotekerne Betina Agerbo Projektresumé jf. ansøgning Mange biblioteker leverer lokalt gode Facebook-opslag, tweets, snaps

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012 BYENS MØDE Inspirationshæfte Severin Seminar, maj 2012 1 Dette lille hæfte samler et par af de modeller og skabeloner, som vi har brugt på Byens Møde på Severin Seminaret. Den skal gøre det let for dig

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Gode råd til brug af sociale medier

Gode råd til brug af sociale medier 14. marts 2016 Gode råd til brug af sociale medier Hvorfor er det relevant at have en profil på Facebook eller Instagram? Facebook har lige nu omkring 3.476.000 månedlige brugere i Danmark, mens 1,2 millioner

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Fund raising til VolNepal

Fund raising til VolNepal Fund raising til VolNepal 1. INTRODUKTION Hvis du læser dette tænker du nok på at lave et fund raising event og støtte VolNepal Tak! Events er en god måde at give din støtte til vores rbejde på. De hjælper

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Guide. til frivilligværktøjer

Guide. til frivilligværktøjer Værktøj til frivilligledelse Guide til frivilligværktøjer // Kære frivilligledere I får her et kit med tre praktiske værktøjer, som I kan bruge sammen i lederteamet og med de engagerede frivillige i jeres

Læs mere

Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS. Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever

Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS. Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever Et socialt og kreativt fællesskab Et digitalt værktøj til musikundervisningen

Læs mere