Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse af bibliotek.dk"

Transkript

1 Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2009 Dansk BiblioteksCenter

2 Brugerundersøgelse 2009 Indledning... 3 Resume af undersøgelsen Metode antal besvarelser - fejlkilder... 4 Forslag til handling... 4 Citater fra brugerne... 4 Andre kilder... 4 Hvem er brugerne?...5 Kønsfordeling... 5 Aldersfordeling... 5 Geografisk fordeling... 6 Beskæftigelse... 7 Hvor meget og hvordan bruges bibliotek.dk?...7 Besøg... 7 Ærinde... 8 Hyppighed... 8 Dags- og ugebesøgsmønster... 8 Hvad bruges bibliotek.dk til?...9 Hvad er den konkrete årsag til det aktuelle besøg på bibliotek.dk? Bruges bibliotek.dk som start eller kun til fjernlån? Særlige funktioner: gem oplysninger, Favorit og blogs Feeds Nye funktioner: Ratings og Andre der har lånt Hvad synes brugerne om bibliotek.dk? Forbedringsønsker til bibliotek.dk...15 Brugergrænseflade, navigation, information Søgning Visning Bestilling og lokalisering Personalisering login sociale teknologier Tilfredshed med bibliotekerne og bibliotek.dk Eksisterende funktionalitet Oplysninger fra Webtrends webstatistik...21 Systemoplysninger om brugerne Styresystem Browsere Skærmopløsning Kilder til viden om brug og brugere af bibliotek.dk...22 DBCs statistik DBCs egne brugerundersøgelser og brugertests Logfilanalyser Webtrends målt af KPI Opgaver fra uddannelsesinstitutioner Andre kilder

3 Indledning Hvad ved vi om bibliotek.dk s brugere, deres tilfredshed, deres anvendelse og deres ønsker til produktet? Løbende bruger Dansk BiblioteksCenter (DBC) en række kilder til udvikling af produktet. I 2006 blev det besluttet at gennemføre en årlig generel undersøgelse af de vigtigste elementer. Hermed publiceres resultater fra Undersøgelsen er gennemført i september-oktober 2009, blandt andet til brug for udarbejdelse af udviklingsplan 2010 for bibliotek.dk. I dette notat beskrives de vigtigste resultater, og forslag til at imødekomme nogle af ønskerne markeres med denne farve. Brugerundersøgelsens resultater suppleres med tal fra Webtrends som måler en række data som fx brugernes udstyr, besøgsfrekvens og -tidspunkt m.v. Resume af undersøgelsen 2009 Undersøgelsen viser ikke store ændringer siden sidste generelle undersøgelse. Brugernes tilfredshed med produktet er fortsat stor: ud af fem mulige kategorier vælger 93% Meget god eller God som deres svar ang. den samlede vurdering af bibliotek.dk. Under 1% synes bibliotek.dk er Dårlig eller Meget dårlig. Aldersspredningen hos brugerne er stor. Brugere mellem 20 og 69 er overrepræsenterede, mens børn og ældre er underrepræsenterede i forhold til landsgennemsnittet. Hovedstaden og Sjælland er overrepræsenterede i forhold til resten af landet, og kvinderne er overrepræsenterede i forhold til mændene begge dele afspejler en tilsvarende skævhed i biblioteksbrugen. Centrale funktioner er at søge poster frem og bestille materialerne. Bøger, artikler og musik er det der bestilles mest. Dvd og video stiger år for år nu bestiller 35% ofte eller af og til disse. Brugernes udstyr er stadig Windows-domineret, men i mindre grad end tidligere: 89% bruger Windows styresystem. 75% bruger Internet Explorer Mozilla Firefox bruges af 15%. Selvom brugerne er tilfredse med bibliotek.dk, har de rigtig mange forslag til yderligere faciliteter og muligheder. En del af ønskerne er omtalt i afsnittet Forbedringsønsker til bibliotek.dk. Sammenfattende må man sige at bibliotek.dk har en stor brugergruppe med mange typer brugere repræsenteret. Det er meget aktive brugere som har mange ideer til videreudvikling, men som også i et vist omfang blik har for at bibliotek.dk er udtryk for mange forskellige institutioners samlede tilbud og service, og at alt derfor ikke fungerer ideelt til enhver tid. Brugerne ser ud til at opfatte tilgængelighed som det væsentlige enten i form af effektive bestil-rutiner fx lån fra andre biblioteker når eget bibliotek har materialet udlånt, bestilling af mange ting i ét hug, fælles login, bestilling af alle materialer via bibliotek.dk eller i form af digitalisering af materialer hvad enten det er tekst, lyd eller billede. Bedre svartider er også et tydeligt ønske. 3

4 Metode antal besvarelser - fejlkilder Brugerundersøgelsen er lavet af DBC ved brug af redskabet: Relationwise Survey. Brugerundersøgelsen var åben for besvarelse i perioden 14. september-5. oktober 2009, og blev annonceret via pop-up, på forsiden af bibliotek.dk, nyhedsmail samt blogpost. I alt har mere end 3500 personer besvaret mindst ét spørgsmål; 2815 har besvaret alle spørgsmål, og der er kommet 3885 kommentarer på de åbne spørgsmål. Fejlkilder: netundersøgelser har som alle andre metoder nogle mangler. Generelt er hyppige brugere, tilfredse brugere og it-vante brugere mere tilbøjelige til at svare på netundersøgelser end andre. Da undersøgelsen kun har været tilgængelig i tre uger, vil den lejlighedsvise bruger ikke være så godt repræsenteret. Den korte periode er valgt fordi det statistiske materiale absolut er stort nok til at være validt, og bearbejdningen af svar på de åbne spørgsmål er meget tidkrævende. Der er kommet 3885 kommentarer på de åbne spørgsmål i brugerundersøgelsen. De giver først og fremmest gode input til nye funktioner samt forbedringer, men kan også medvirke til forklaring på nogle af undersøgelsens øvrige resultater og give ideer til hvor der skal informeres yderligere. Brugerundersøgelsens målgruppe er ikke biblioteksansatte hvilket blev påpeget på første side i spørgeskemaet. Der er alligevel 80 biblioteksansatte der har svaret på undersøgelsen, men de ledes bort fra hovedparten af spørgsmålene. Bibliotekssektoren har andre muligheder for at give deres mening til kende og få indflydelse på udviklingen, bl.a. ved deltagelse i høringen af udviklingsplanen i bibliotekssektoren i november måned, ved henvendelser til Styrelsen for Bibliotek og Medier og DBC samt kommentarer på profblog.bibliotek.dk. Undersøgelsen er udført og bearbejdet af: Nanna Agergaard, Marianne Dybkjær og Kirsten Larsen. Forslag til handling Undervejs i gennemgangen af resultater stilles forslag til udvikling, information eller andet som kan imødekomme ønsker, problemer eller mangel på forståelse eller brug. Disse bemærkninger er markeret med grønt. Citater fra brugerne Der citeres undervejs fra kommentarer i brugerundersøgelsens åbne spørgsmål de er markeret med lilla og er gengivet uden rettelser. Det er ikke tilstræbt at citaterne skal repræsentere den gennemsnitlige kommentar. Der er også lagt vægt på originalitet og underholdningsværdi. Andre kilder I et notat fra februar 2006 blev den vigtigste viden om bibliotek.dk samlet og alle kilder beskrevet. Sidst i dette notat findes en forkortet og revideret udgave af kildegennemgangen. 4

5 Resultater fra 2009-undersøgelsen Hvem er brugerne? Kønsfordeling Undersøgelsen viser at godt 58% af brugerne er kvinder. I befolkningen som helhed er der 50,43% kvinder. Der er også blandt bibliotekernes brugere en overvægt af kvinder. Det kan formentlig konkluderes at det er rigtigt at der er en lille overvægt af kvinder blandt brugerne af bibliotek.dk. Aldersfordeling Bibliotek.dk s målgruppe er biblioteksbrugere fra 13 år og opefter. For de fleste unge biblioteksbrugere vil biblioteksbehovet op til gymnasieniveau kunne tilgodeses af det lokale bibliotek. 30% 25% 24% 25% 22% 20% 19% 15% 14% 11% 13% 15% 13% 14% 12% 11% Respondenter, brugerundersøgelse, september/oktober 2009 Samlet befolkning, 1. juli 2009 (Danmarks Statistik) 10% 5% 3% 4% 0% 0-19 år år år år år år 70+ år Gruppen fra år er også i 2009 bibliotek.dk s forholdsmæssigt største brugergruppe. Logisk nok er gruppen 0-19-årige stærkt underrepræsenteret blandt bibliotek.dk s brugere (bibliotek.dk s målgruppe er fra 13 år og opefter), mens alle andre grupper på nær de ældste er mere eller mindre overrepræsenterede. Der er kun små ændringer i fordelingen i forhold til undersøgelsen i

6 Geografisk fordeling 45% 40% 35% 30% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 16% 16% 15% 22% 18% 23% 11% 9% Respondenter, brugerundersøgelse, september/oktober 2009 Samlet befolkning, 1. juli 2009 (Danmarks Statistik) 5% 0% Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 1% 0% Andet Hovedstaden er overrepræsenteret blandt bibliotek.dk s brugere (i stigende grad i forhold til 2008), Region Sjælland er lidt overrepræsenteret, mens de øvrige regioner er underrepræsenterede. 6

7 Beskæftigelse Brugergruppen under uddannelse er logisk nok overrepræsenteret (knap 9% af befolkningen 22% af bibliotek.dk-brugerne). Bemærk at Danmarks Statistiks tal kun omfatter befolkningen fra år hvilket gør at tallene ikke er helt sammenlignelige. 80% 70% 69% 60% 58% 50% 40% 30% 20% 22% 20% 22% Respondenter, brugerundersøgelse, september/oktober 2009 Befolkning (15-69 år), 2008 (Danmarks Statistik) 10% 9% 0% Under uddannelse Beskæftigede Arbejdsløs/udenfor arbejdsstyrken Brugerne er også spurgt om de arbejder i bestemte brancher. Dels fordi vi ønsker at sortere ansatte i biblioteksvæsnet fra i denne undersøgelse, dels fordi det kan være interessant at vide hvor mange der arbejder med undervisning eller it. Resultatet er: 16% har undervisning som primært arbejde 7% arbejder i it-branchen. Hvor meget og hvordan bruges bibliotek.dk? Besøg Statistik for besøg fås fra Danmarks Biblioteksindeks. Tidligere har andre redskaber været anvendt, men nu kan tallene sammenlignes med folkebibliotekernes (der dog ofte også omfatter hjemmeside). Besøgstallene er stigende i forhold til September 2009: sidevisninger, besøg og besøgende. Flere statistikker kan ses på 7

8 Ærinde På spørgsmålet Hvad bruger du bibliotek.dk til? svarer brugerne (der kunne mærkes flere svar af): Ærinde Samtlige svar=100% Private formål 55% I forbindelse med 22% skole eller uddannelse I forbindelse med 23% arbejde Hyppighed På spørgsmålet Hvor ofte bruger du bibliotek.dk? svarer brugerne: Hyppighed Næsten dagligt 9% 9.3% Ugentligt 30% 35% Mindst én gang om 42% 40% måneden Sjældnere 19% 15% Er på bibliotek.dk for første gang (ledes bort fra dette spørgsmål) 7% Gruppen af storforbrugere ligger på 39 % - de bruger bibliotek.dk mindst en gang om ugen. Men meget sjældne brugere er naturligvis underrepræsenteret i en netundersøgelse der kun har været tilgængelig i godt tre uger. Dags- og ugebesøgsmønster Brugerundersøgelsen kan suppleres med tal fra Webtrends om hvornår på dagen og ugen brugerne besøger bibliotek.dk. Ugebesøgsmønster for besøg i 2009 (første 9 måneder) 8

9 Mønstret er som ved tidligere tjek: faldende besøg gennem ugen med lørdag som den dag der er færrest brugere. Dagsbesøgsmønster for besøg i 2009 (første 9 måneder) Mønstret er som ved tidligere tjek: perioden fra kl er den travleste. Om aftenen er der en mindre peak fra kl Hvad bruges bibliotek.dk til? Søgning og bestilling er de centrale funktioner, men andelen af brugere som også søger inspiration er stigende sammenlignet med tidligere år: At søge og bestille litteratur, musik, film etc. som jeg ved jeg skal bruge 1. Ofte 71,99% 2. Af og til 22,08% 3. Sjældent 4,72% 4. Aldrig 1,21% At få ideer og inspiration til læsning, lytning etc. 1. Ofte 17,85% 2. Af og til 30,39% 3. Sjældent 29,61% 4. Aldrig 22,15% 9

10 Hvad er den konkrete årsag til det aktuelle besøg på bibliotek.dk? Vi har spurgt brugerne om hvad der fik dem til at besøge bibliotek.dk den dag de svarede på undersøgelsen. Her er de mest hyppige årsager: Hvad fik dig til at besøge bibliotek.dk i dag? Jeg har hørt eller læst om et bestemt materiale jeg vil finde/bestille 68% Link fra et biblioteks hjemmeside eller katalog 10% Link fra Google 2, 3% Hørt om bibliotek.dk fra andre 2% Tallene er stort set uændret fra Til dette spørgsmål var der også mulighed for at supplere med andre årsager. En del kommer pga. brugerundersøgelsen, som de har fået en nyhedsmail om. Mange angiver at de skulle tjekke deres lånerstatus, hvilket de altså gør via bibliotek.dk, selvom faciliteten med automatisk hentning af lånerstatus i lokalkataloger ikke var i drift på noget bibliotek i den periode undersøgelsen foregik. Disse svar kan suppleres med oplysninger fra Webtrends om hvor brugerne på bibliotek.dk kommer fra (tal fra de ni første måneder af 2009): De fleste brugere kalder altså selv bibliotek.dk, og ca. 22 % kommer fra Google. 10

11 Hvilke materialer har du brug for når du søger i bibliotek.dk?-marker i alle rækkerne. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Artikler Musik Noder DVD eller video Internetsider Spil Ofte Af og til Sjældent Aldrig Det er første gang vi har spurgt om spil, og her er en del brugere. Hovedresultatet er stadig at bøger, artikler, musik og video/dvd er kerneprodukterne i brugernes verden; flertallet af brugerne søger på et eller andet tidspunkt efter disse materialer. Noder, spil og netsider er indtil videre noget som et mindretal bruger bibliotek.dk til at finde. 11

12 I bibliotek.dk er der flere forskellige søgesider til fx Artikler, Musik eller Film. Hvilke af disse sider bruger du?-marker i alle rækkerne. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Emneoversigt Artikler Musik Noder Film Netdokumenter Ofte Af og til Sjældent Aldrig Brugerne fordeler sig på mange søgesider, og der er store ændringer i mønstret efter brugernes opfattelse af deres søgesideanvendelse. Bruges bibliotek.dk som start eller kun til fjernlån? I bibliotek.dk s første år var den typiske anvendelse at man brugte bibliotek.dk når det man søgte ikke fandtes i den lokale katalog. I dag er billedet blandt bibliotek.dk-brugere sådan: Hvordan bruger du bibliotek.dk? Jeg bruger oftest bibliotek.dk når mit eget bibliotek ikke har det materiale jeg ønsker 45,4% Jeg starter som regel i bibliotek.dk 45,7% 12

13 Særlige funktioner: gem oplysninger, Favorit og blogs Vi har spurgt til anvendelsen af nogle få andre funktioner på bibliotek.dk: - muligheden for at gemme personlige oplysninger så de hentes automatisk ved bestil - muligheden for at bruge Favoritbiblioteker til at få link og udlånsstatus - bibliotek.dk s blog - brug af feeds Gemte personlige oplysninger Vi har spurgt meget eksplicit: Har du gemt dine oplysninger (navn, adresse, evt. bibliotek m.m.) i Mit bibliotek.dk, så de gemmes fra gang til gang? Andelen der bruger denne funktion er steget fra 56% i 2006 til 65% i % i Men det er stadig en funktion der skal informeres bredt om; der er stadig kommentarer i brugerundersøgelsen om at det ikke virker. Der skal løbende informeres om sikkerhed og cookies, og der skal reklameres mere for brugen af login, så de gemte oplysninger kan bruges fra en hvilken som helst computer. Favoritbiblioteker: Her er et lille fald i forhold til 2007 (fra 51% til 49% til 48% i 2009). Det er næppe stort nok til at være statistisk signifikant. Der skal fortsat reklameres for funktionen. Blog Endelig har vi spurgt om brugerne ser på bibliotek.dk s blog. Det er kun tilfældet med 4% af respondenterne. Feeds Brug af nyhedsfeeds er ikke slået bredt igennem: kun 2% abonnerer på feeds fra bibliotek.dk. Nye funktioner: Ratings og Andre der har lånt Vi har spurgt til et par funktioner som lige var sat i drift på bibliotek.dk: Se andre brugeres mening og omtaler 1. Det vil jeg bruge af og til 51,83% 2. Har ikke min interesse 48,17% Selv give stjerner og skrive omtaler 1. Det vil jeg bruge af og til 28,97% 2. Har ikke min interesse 71,03% Se hvad andre har lånt 1. Det vil jeg bruge af og til 38,99% 2. Har ikke min interesse 61,01% 13

14 Mængden af interesserede er pænt stor, men videreudviklingen må afhænge af brugen på lidt længere sigt. I løbet af de første 45 dage er knap 1000 materialer blevet rated af i alt knap 200 brugere. Antallet af materialer der er skrevet omtale til er 81. Hvad synes brugerne om bibliotek.dk? På spørgsmålet: Hvad er din samlede vurdering af bibliotek.dk? svarer brugerne således: Hvad er din samlede vurdering af bibliotek.dk? 48,07% 0,46% 5,67% 0,11% 0,89% 44,81% 1. Meget god 2. God 3. Nogenlunde 4. Dårlig 5. Meget dårlig 6. Ved ikke Resultatet med knap 93% i de to bedste kategorier er to procentpoint bedre end sidste år. Det må betegnes som tilfredsstillende. 14

15 Forbedringsønsker til bibliotek.dk Der er kommet 3885 kommentarer på de åbne spørgsmål. Mange kommentarer er blot begejstring for bibliotekerne og bibliotek.dk andre blot fx Der er ikke rigtig nogen mangler. Men der er også mange ønsker til forbedringer og nye funktioner. Her nævnes kun de ønsker der går igen i relativt mange kommentarer med enkelte citater (markeret med denne lilla farve) fra brugerne, gengivet med brugernes skrivemåde. Samt forslag til hvordan vi kan imødekomme kritik eller udviklingsønsker (markeres med denne grønne farve). Generelt er der en del brugere som naturligt nok ikke kan skille ad hvad der foregår i deres eget biblioteks grænseflade, og hvad der foregår på bibliotek.dk. Mange bibliotek.dkbrugere ønsker at kunne foretage alle operationer fra bibliotek.dk uden skift til andre grænseflader. Brugergrænseflade, navigation, information ekstrem gammeldags brugergrænseflade - tæt på man ikke orker at bruge den :-) Jeg har intet at beklage mig over. Jeres WEB-sider er vist de eneste offentlige web-sider som virker perfekt, avanceret og enkelt. Et nyt design er i arbejde og vil komme i drift i begyndelsen af Det nuværende design er fire år gammelt og trænger til opdatering. Søgning Brugerne synes at valg af en bestemt (eller flere) materialetype er for bøvlet. At materialetypefeltet er så lille i søgningen, så man skal klikke mange gange ned for at lave en afgrænsning I den ny brugergrænseflade ændres både valg af materialetype før søgning og visning af materialetyper i det enkelte værk ret meget og brugertestes inden det sættes i drift. Visning Mange ønsker bedre svartider, og at se rigtig mange poster ad gangen op til 100. Nogle ønsker at kunne se antal sider i visningen og at kunne hoppe vilkårligt mellem dem. At der kun kan vises 10 fund på en side bladrefunktionen er meeeget langsom En funktion, så man ikke behøver kun at få 6 hits pr side, men kan vælge at se alle hits, eller minimum 50 hits igennem pr webside. Det tager alt for lang tid at vente på at browseren kommer frem til næste side. at der kun kan ses 5 resultater per side. Med nutidens servere og bredbåndsforbindelser burde det være muligt at angive at man gerne vil se mellem 5 og 100 søgeresultater per side serveren er nogle gange langsom eller går ned midt i søgning 15

16 Der arbejdes fortsat med en ændring af det bagvedliggende system, så svartiderne bliver bedre og dermed bliver det også muligt at se mere end ti poster ad gangen. Formentlig vil det også være muligt at bladre fremad som ønsket. Bestilling og lokalisering Mange irriteres over at viderestilles til lokale grænseflader ved bestilling, og at der ikke er ét fælles login. Det er en besværlig proces hvis den bog man søger ligger på ens eget bibliotek At man ikke kan låne alle de bøger, som man har krydset af, i eet hug eller een handling. Altså at man skal frem og tilbage mellem flere skærmbilleder for hver enkelt bog - især, hvis det er en bog, som mit eget bibliotek har. at det ikke er samme brugerflade som biblioteksbaserne.dk og at login for bestilling er anderledes Implementering af reservering i lokalkatalog via bibliotek.dk er på vej. Digital signatur og Single-sign-on skulle komme i løbet af Der er fortsat også mange der gerne vil kunne bestille i ét hug. at man skal bestille hver bog særskilt, altså gentage proceduren. At man ikke kan låne alle de bøger, som man har krydset af, i eet hug eller een handling. Altså at man skal frem og tilbage mellem flere skærmbilleder for hver enkelt bog - især, hvis det er en bog, som mit eget bibliotek har. Implementering er på vej. Og mange vil vældig gerne have materialet fra andre biblioteker når det er udlånt på eget bibliotek. At jeg ikke kan bestille en bog fra et andet bibliotek, hvis den findes på mit eget bibliotek, selv om den er udlånt herfra. Det kunne jeg i øvrigt omgå ved at skifte til et andet afhentningsbibliotek - hvis jeg havde tid til den slags At man ikke kan bestille en bog hjem fra fx kommunebibliotek i Jylland, hvis den findes på KKB, men ikke er hjemme at man skal låne hos sin hjemkommunes bibliotek, hvis de har materialet. Jeg låner ofte fagbøger, som ikke findes i særligt mange eksemplarer hvilket betyder, at hvis hovedbibliotekets (Kbh.) eks. er udlånt - så skal jeg vente, i stedet for at kunne bestille gennem bibliotek.dk At man ikke kan "bestille udenom" sit eget bibliotek, hvis man har lyst.. Ofte er der kø og så kan man se på bibliotek.dk at der er andre biblioteker, som har materialet hjemme, men ens eget bibliotek vil ikke låne andres materiale, selvom deres eget er udlånt.. Det jeg mener er irriterende er at man bliver tvunget til at foretage bestillingen i ens eget biblioteks katalog, hvis de har materialet selv, selvom der er et halvt års ventetid.. 16

17 Jeg har nogle gang været ude for, at det materiale jeg skal bruge, er udlånt på mit eget bibliotek, men men jeg kan ikke altid få lov til at bestille det hjem fra et andet bibliotek, selvom det er ledigt der. Jeg bliver bare sat på venteliste på mit eget bibliotek. Der var i september-oktober 2008 været en længere debat på profblog.bibliotek.dk om emnet. Nogle biblioteker er tøvende over for ideen, og den vil kræve mange nye indstillingsparametre for at fungere rationelt. Det er væsentligt at brugere ikke kan springe køen over. Omvendt illustrerer mulighederne for at se udlånsstatus at materialer kan være efterspurgt i ét område, men tilgængeligt mange andre steder i landet. Mange vil gerne kunne se hvilket kø-nummer de har. Ligeledes vil rigtigt mange gerne se Forventet leveringstid ved reservering af fjernlån, samt have mulighed for at annullere og forny fjernlån, både direkte i OPAC en og fra bibliotek.dk. Og have en følg-min-bestilling - mulighed som på mange købesites. At man ikke kan følge sin forespørgsel elektroniskat man ikke kan se, hvad nr. man er i lånekøen At det er så svært at få forlænget lån, som kommer fra andre biblioteker. I det hele taget er bibliotekerne ikke gearede særligt godt til at håndtere lån fra andre biblioteker end deres eget. Når ens lokale bibl. har en bog de ønsker man skal reservere hos dem selv, er det irriterende at skulle skifte Jeg kan heller ikke forlænge fremmedlån selv Dette er ønsker både til lokalsystemerne og til bibliotek.dk. Ønsket om bedre information og handlemuligheder fra bibliotekernes egen lånerstatus skal tilgodeses med bedre information og handlemuligheder i lokalsystemet (i den udstrækning systemerne bruger z39.50-ill har de jo i deres fjernlån ofte information om fx forventet leveringstid). I den udstrækning de lokale systemer implementerer NCIP-services efter de danske retningslinjer (Lookup User, Lookup Request, Cancel request og Renew Request) vil disse informationer og handlemuligheder (annuller, forny, advarsel om dubletbestilling) kunne præsenteres for brugeren direkte i bibliotek.dk Har man valgt favoritbiblioteker kan man se ventetid på de forskellige biblioteker i forbindelse med bestillinger, men bestillinger der ender som fjernlån, kan brugeren i nogle lokalsystemer ikke se forventet leveringstid på. Der reklameres igen og igen for favoritbiblioteker. Film Brugerne er trætte af at de ikke kan låne alle film i bibliotek.dk, og at der er bestilmulighed ved film som så viser sig alligevel ikke at kunne skaffes. Et af problemerne er at de biblioteksrettigheder der er knyttet til en film fx kan være at kun borgere i kommunen (hvor materialet er købt) kan låne filmen. Derfor skal der være en bestilmulighed, men mange vil ikke kunne låne. måske nogle dvder og videoer som er på nogle biblioteker men bliver ikke udlånt at der figurerer materialer der ikke kan lånes eks dvdér eller lydbøger der kun udlånes fra blindebiblioteket 17

18

19 En fælles login-løsning arbejdes der med i form af den nationale NemLogin som er udskudt til medio 2010 samt sammenkobling af WAYF (Where are you from) og bibliotek.dk s login. En del brugere har stadig problemer med at gemme personlige oplysninger. Man kan i dag gøre det på to måder: via en cookie (gemt på éns pc) eller ved at bruge login (som så kan bruges overalt). Mit Bibliotek husker mig ikke fra gang til gang. Det er sikkert fordi jeg jævnligt sletter mine cookies..? Det er ikke særlig smart at I ikke har et almindeligt login som man bruger på alverdens andre fora og resten af Nettet. Det er faktisk dødirriterende at man skal oprette sig på ny, med navn, adresse osv., hver eneste gang! At når jeg rydder op på min pc, hvad jeg gør jævnligt forsvinder "mit bibliotek"-cookien Det ville være fint om der fandtes mulighed for at gemme mine data på en måde så de ikke slettes hos jer og kan kommunikeres til, uden at det betyder, at jeg ved rensning for ad-ware også får slettet gemte bib.dk data. Kan ikke finde ud af at gemme mine data - skriver dem hver gang, jeg bestiller. Vi skal reklamere mere for login-løsningen som nok vil hjælpe mange af dem som ikke kan få cookie-løsningen til at fungere og som alle tydeligt nok ikke har opdaget. Tilfredshed med bibliotekerne og bibliotek.dk Udover et væld af ideer og ønsker til ny og forbedret funktionalitet er der også i kommentarerne udbredt tilfredshed med bibliotek.dk som det også kan ses af de 93% hvis samlede vurdering af bibliotek.dk er God eller Meget god. Her nogle få af disse kommentarer: Det har ændret min tilværelse. Jeg er forfatter, og har fået et instrument, som jeg elsker at spille på. At kunne få bøger og artikler leveret for sine fødder på det lokale bibliotek havde jeg aldrig forestillet mig i mine vildeste drømme. Der er stor visuel overskuelighed og der medtages alle relevante oplysninger i posterne. Det er også rigtig godt, at der differentieres mellem forskellige udgaver af et materiale, og at der er mulighed for at vælge en specifik udgave, hvis dette er vigtigt. Ligeledes synes at den nye mulighed for at kommentere på forskellige værker er en rigtig god ide. Jeg var ikke klar over, at der også allerede er en del andre muligheder for at blive inspireret via hjemmesiden, men det vil jeg helt klart bruge i fremtiden. Det sikrer mig hurtig og nem adgang til materiale, jeg har brug for. Det er brugervenligt og det mærkes tydeligt, at platformen udvikles og fornyes løbende. Det bedste er, at jeg selv kan bestille materialer hjem fra andre biblioteker. I gamle dage skulle man altid ind på et bibliotek og have fat i en medarbejder. og hvis man ikke ikke var helt sikker på, hvad det var man ledte efter, så kunne det godt tage rigtig lang tid. Det kan det også nu, men nu er det kun min egen tid, jeg bruger. 19

20 Jeg synes, det er fantastisk med et biblioteksvæsen, hvor næsten alt er tilgængeligt, og jeg finder det utrolig bekvemt at kunne sidde hjemme og søgebestille. Så kombinationen af et godt biblioteksvæsen og internettets bekvemmeligheder er temmelig genial Jeg synes at det bedste er at jeg kan få en kvittering for at jeg har bestilt et materiale. Så kan jeg blive holdt til ilden om at hente materialet, så snart jeg modtager meddelelsen om at materialet er ankommet. Ellers glemmer jeg det nemlig bare. Bibliotek.dk kan præcis det jeg skal bruge det til, og det er at søge faglitteratur til min undervisning og mine opgaver på Universitetet på den hurtigste og bedste måde det er nemt og finde, fordelen er at bor man i den ene ende af landet og bogen er i den anden ende så er det nemt at låne den Bibliotek.dk er min favorit site på nettet ved siden af Google. At have adgang til samtlige beholdninger i Danmark og få bøger sendt til sit eget bibliotek det virker og er bare livsnødvendigt for mit arbejde og min udvikling Helt fantastisk service at de bestiller bøger hjem fra hele landet. Generel fantastisk service. Tænk at man kan få så meget hjælp til både skøn- og faglitteratur. Længe leve biblioteket det er nemt, overskueligt og super-funktionelt. At det findes! Super dejligt at kunne søge og bestille stort set hvad som helst der måtte fange min interesse. Jeg ELSKER bibliotek.dk Selve servicen er fantastisk At alt hvad der findes på en bibliotekshylde et sted i Danmark, er tilgængeligt i løbet af relativt kort tid på mit eget bibliotek. Gratis - OK jeg betaler en del i skat, men denne del af min skat er bestemt pengene værd, og jeg glæder mig over at alle har fri adgang til materialerne, uanset økonomisk situation -Hilsen En super glad bruger Men træerne vokser ikke ind i himlen: Jeg søger ofte på emnet bridge, men får så alt muligt vedr. bygning af broer. I stedet skal man gå den besværlige vej via emneregisteret at der er lukket når almindelige mennesker har fri. At systemet er stift, rigidt og generer skrankepaver. Søgesystemet er nok sponsoreret af dansk geriatisk forening i samråd med ældre undervisere på bib. skolen. [måske en kommentar fra en studerende?] Eksisterende funktionalitet En hel del efterspørger eksisterende muligheder som de altså ikke har fået øje på. Det drejer sig især om stavehjælp og om Præciser-funktionen. Det ville være smart om systemet ligesom Google gættede sig frem og fandt titler eller forfatternavne som lignede det indtastede og spurgte Mente du... At man skal indtaste forfra når man går baglæns i en søgning - i stedet for at kunne ændre i materialetype, årstal, stavemåde osv. Teksten på stavehjælp er ændret til Mente du.. for at se om det gør den tydeligere. Der arbejdes med forbedringer af stavehjælpen. 20

21 Der laves løbende og med inspiration fra undersøgelsen yderligere informationsarbejde med de vigtigste af disse områder for at gøre flere brugere opmærksomme på funktionerne. Der er skiftende info-tekster i en af boksene på bibliotek.dk s forside. Det gælder fx: stavehjælp, at man kan se hvornår materialet er tilgængeligt ( kulørte lamper ), Google Books, Præciser søgning m.v. Oplysninger fra Webtrends webstatistik Nogle få supplerende statistiske oplysninger fra Webtrends 29. september Systemoplysninger om brugerne Styresystem 89% har Windowssystemer (et fald fra 97% på et år), heraf 58% XP, 26% Vista resten er ældre versioner. 9,5% har Mac (en kraftig stigning), 0,9% Linux. Mobilplatforme i alt 0,15% (til trods for at bibliotek.dk ikke har en mobil grænseflade). Browsere 74% (et fald fra 86% på et år) bruger Internet Explorer 33% 7.0, 33% 8.0, 8% % bruger Firefox 7,5% bruger Safari 2% bruger Chrome. Skærmopløsning Godt 27% bruger 1024x768, mens der kun er 1,3% tilbage på 800x600. Resten fordeler sig på flere forskellige højere skærmopløsninger, flest på 1280x800 (25%) og 1280x1024 (15%). 21

Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter

Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2008 Der er i september-oktober 2008 lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk,

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2010 DBC Brugerundersøgelse 2010 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2010... 3 Hvor mange brugere har bibliotek.dk?... 3

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning November 2015 DBC Brugerundersøgelse 2015 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2015... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Brugerundersøgelse 2006

Brugerundersøgelse 2006 Brugerundersøgelse 2006 Som baggrund for drøftelse af udviklingsplan for bibliotek.dk er der lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk i september 2006. Her beskrives de vigtigste resultater og forslag

Læs mere

Dansk BiblioteksCenter

Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse af bibliotek.dk September 2007 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2007 Der er i september 2007 lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk, blandt andet til brug for udarbejdelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning December 2014 DBC Brugerundersøgelse 2014 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2014... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning December 2016 DBC Brugerundersøgelse 2016 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2016... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvordan bruges bibliotek.dk?

Hvordan bruges bibliotek.dk? Hvordan bruges bibliotek.dk? NOTAT Som baggrund for beslutning om eventuelle nye typer brugerundersøgelser giver notatet en oversigt over tilgængelig viden om bibliotek.dk s brugere og brugeradfærd. Indledning

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Sådan opretter du dig som bruger:

Sådan opretter du dig som bruger: Vi har som bibliotek ikke lov til at videresende artikler elektronisk til dig. Derfor har Albertslund Bibliotek købt adgang til, at du selv kan finde artiklen/artiklerne og læse dem i fuldtekst. Det vil

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Mobile grænseflader tendenser og tjenester

Mobile grænseflader tendenser og tjenester Mobile grænseflader tendenser og tjenester Bibliotek.dk projekt B04A 2009 Mobile grænseflader tendenser og tjenester... 1 Beskrivelse i udviklingsplanen...1 Projekt B04a: Mobil platform... 1 Formål...1

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken

Brugerundersøgelse af Statistikbanken Maj 2017 Brugerundersøgelse af Statistikbanken Danmarks Statistik har regelmæssigt spurgt brugerne om deres tilfredshed med formidlingen, bl.a. i form af hjemmeside og Statistikbank. I 2017 har der været

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Danmarks Statistik 29. november 2005 Annegrete Wulff, Databanker awu@dst.dk Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Som et led i at vurdere om vi lever op til brugernes behov om let adgang til

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Vejledning i anvendelse af

Vejledning i anvendelse af Vejledning i anvendelse af 1 Indholdsfortegnelse 1. Platforme og tilgang 3 2. Hvordan kommer jeg i gang? 3 2.1. Log ind 3 2.2. Log ind med UNI-Login 4 2.3. Log ind med lånernummer til biblioteket 4 2.4.

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede I dag NemId, E-boks, borger.dk Hjemmeopgave 3 Pause Internet Hjemmeopgave 3 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Og et par af de andre

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 22-02-2016 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 4 Internet Hjemmeopgave 4 Internet Kablede forbindelser og trådløse forbindelser. Både ude i verden og inde hos jer selv Internet Internetadresser

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 42 64% Tilfreds 22 33% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 1

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne

Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne UC Sjælland Bibliotekerne 03.11.2015/pvn Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: (se mere side 3) Dette er UC Sjællands egen søgebase, der indeholder

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Author: JS.30.06.2013 SaniProLogic / Easy 3000/4000 Kom godt i gang - beboer Side 2/7 Brugerfladen på Internettet Saniva.dk

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere