Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk"

Transkript

1 Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs

2 Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation Eksempel på standard VHF radio med DSC alarmknap ( distress -knappen). Enestående redskab, hvis du kommer i nød Kanal 16 på din VHF radio er den maritime nødkanal, der aflyttes af Lyngby Radio i alle danske farvande og af alle erhvervsskibe på havet. Fritidsfartøjer bør også lytte. Den bedste hjælp kommer ofte fra de skibe, der er tættest på dig, som enten hører nødkaldet direkte eller bliver dirigeret via Lyngby Radio. Med din VHF radio kan du tale med andre sejlere, men vigtigst af alt er, at VHF gennem årtier har bevist sit værd til effektiv kommunikation ved redningsaktioner. VHF giver mulighed for direkte kontakt med skibe i området, Lyngby Radio, redningsfartøjer og evt. helikopter. Lyngby Radio lytter på kanal 16 og overvåger DSC alarmer 24 timer i døgnet året rundt! DSC en ekstra sikkerhed DSC har en alarmknap den røde distress -knap. Ved blot et enkelt tryk på denne sender du en nødalarm til Lyngby Radio og alle skibe i et stort område. Alarmen fortæller, hvem du er, og hvor du er. Nødalarmen er DSC systemets vigtigste funktion, men du kan også foretage direkte opkald til andre skibe via DSC systemet. Det sker via et MMSI-nummer, der, næsten som et telefonnummer, giver en opkaldstone hos den, du kalder. Alle erhvervsfartøjer og mange fritidsfartøjer har DSC. 2

3 Husk at få indkodet MMSI nummer og tilsluttet GPS For at anvende DSC systemet skal radioen derfor have indkodet en individuel identifikation, der kaldes et MMSI nummer. Er dette ikke nummer ikke indkodet, fungerer DSC ikke heller ikke alarmfunktionen! For at fortælle din position, skal den stationære radio desuden være koblet til en GPS. DSC systemet findes i dag på stort set alle stationære VHF radioer og har også vundet indpas på mange håndholdte radioer. Men dit skibs MMSInummer skal indkodes for at systemet virker. Kræver SRC certifikat og individuelle numre Som fritidssejler kræver brug af en VHF med DSC kræver et SRC certifikat (Short Range Certificate). Dit skib skal desuden have et VHF kaldesignal og et MMSI-nummer for DSC. Begge dele får du hos Søfartsstyrelsen. Hvad er egentligt en VHF Radio? VHF står for Very High Frequenses og er en trådløs radiotelefon. En stationær radio har typisk en rækkevidde på 30 ca. sømil, mens en bærbar rækker 3-5 sømil. Den fylder ikke meget og er let at installere og betjene. Med kanal 16 som nødkanal understøtter VHF radioen et grundlæggende element for søsikkerheden, nemlig viljen og evnen til gensidigt at hjælpe hinanden hvis der opstår et behov. Det er derfor meget vigtigt, at alle skibe lytter til kanal 16, når de er på vandet. Erhvervsskibe har lyttepligt, fritidsfartøjer bør også lytte! Hvad er egentlig DSC? DSC står for Digital Selective Call, og er et vigtigt led i det verdensomspændende nød- og sikkerhedssystem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Opkald via DSC sker på kanal 70, der er en digital kanal. DSC radioen giver en tone, når den modtager et opkald og gør på den måde opmærksom på, at der er radiotrafik til dig. Tonen varierer efter, hvilken type kald det drejer sig om. På radioen kan du samtidig se, hvem der kalder dig, og hvilken kanal du skal benytte for at svare. Ved nødmelding på VHF en alarmerer du både den officielle redningstjeneste og skibe i nærheden. Ved et tryk på den røde distress -knap sender du både nødalarm, MMSI og position til den officielle redningstjeneste og skibe i nærheden. 3

4 Bærbar eller stationær VHF? En VHF radio kan du finde til priser fra ca kr. til mange tusinde kr. - både i stationære og bærbare modeller. Har du mulighed for at installere en stationær radio, bør du normalt vælge den, da den har størst rækkevidde. En stationær radio sender nemlig med større effekt end en bærbar, og samtidig vil du kunne montere en større og højere placeret antenne. I mindre fartøjer, hvor det ikke er muligt at montere en stationær radio, bør du have en bærbar VHF om bord. Som en ekstra sikkerhed er det også en god ide at have en bærbar VHF som ekstraudstyr. Den giver sikkerhed, hvis strømmen skulle svigte, eller hvis skibet må forlades. Selvom rækkevidden er mindre med en bærbar VHF, kan du komme i kontakt med andre skibe i nærheden, og i kystnært farvand er chancen for at blive hørt af Lyngby Radio også god. Ved anskaffelse så husk at tjekke, at den bærbare radio er vandtæt, og om den evt. kan flyde. Med eller uden DSC? Det absolut mest sikre valg er en VHF med DSC. En radio med DSC har en nødfunktion der kan sammenlignes med brandalarmen: slå ruden ind, så kommer der hjælp. Du skal blot trykke på radioens røde alarmknap, distress -knappen, så sender radioen en alarm til Lyngby Radio og skibe i området. 4 Eksempel på en bærbar VHF

5 Sådan virker DSC med GPS Når du trykker på radioens røde alarmknap, distress -knappen, udsender radioen en digital alarm, der fortæller, at du har brug for hjælp hvem du er via dit MMSI nummer hvor du er via din GPS1, såfremt den er tilkoblet radioen eller indbygget i den håndholdte. En kvittering fra Lyngby Radio på et DSC nødopkald vil altid indeholde ordene Distress Acknowledge Distress Acknowledge Alle skibe med DSC i området og Lyngby Radio vil i samme øjeblik modtage din alarm, og en redningsaktion vil blive sat i gang. Den efterfølgende radiokontakt ( nødtrafik ) foregår, som ved andre nødkald, på kanal 16. Foto: Per S. Lynge Fordelen ved at udsende alarm via DSC er, at alle dine data bliver sendt sammen med alarmen, og at der på alle skibe i et stort område vil lyde en særdeles høj og meget gennemtrængende opkaldstone. Desuden vises dine data på DSC-skærmen. Som ekstra sikkerhed vil din alarm automatisk blive genudsendt ca. hvert 3. minut, indtil Lyngby Radio med en DSC kvittering har bekræftet, at du er blevet hørt. Kvitteringen Distress acknowledge vises på radioens skærm. Kvitteringer fra skibe sker på kanal 16. Den digitale alarmering er afsluttet efter få sekunder, og den videre kommunikation (nødkald og nødmelding) foregår på kanal GPS står for Global Positioning System og bruges som betegnelse for stationære eller bærbare enheder, der ved hjælp af satellitter kan bestemme en position med ned til få meters nøjagtighed. Fx på en bærbar VHF Husk: Uden MMSI nr. indkodet fungerer alarmfunktionen ikke! Husk: Uden GPS eller GPStilslutning viser alarmkaldet ikke nøjagtigt, hvor du er. 5

6 Sådan gennemfører du et nødopkald Nødalarm med DSC: Tryk 3 5 sekunder på den røde distress -knap Påfør evt. nødsituationens art det er muligt via tasterne. Send derefter nødkald på VHF kanal 16: Nødkald på VHF kanal 16: Vælg kanal 16 Indstil til max. sendeeffekt Hold sendetasten inde og send : Mayday, Mayday, Mayday (3 gange) Her er Skibets navn, Skibets navn, Skibets n avn (3 gange) Skibets kaldesignal (1 gang) Evt. MMSI nr. hvis du har udsendt DSC nødalarm (1 gang) Hold en kort pause og send nødmelding Mayday Her er Skibets navn Skibets kaldesignal Evt. MMSI nr. Oplys Nøjagtig position Situationens art Antal om personer bord Kendetegn på båden Andet der kan have betydning for redningsarbejdet som fx vind, bølger, sigt Slip sendetasten og afvent svar fra Lyngby Radio eller skibe i nærheden. Hvis du ikke får svar, så gentag proceduren. Bevar roen, tal tydeligt og i et naturligt stemmeleje. Undgå misforståelser ved fx at nævne alle tal enkeltvis for din position. Hold besætningen orienteret om situationen og fortæl om nødproceduren. Lyngby Radio vil spørge om supplerende oplysninger og alarmere JRCC (tidl. SOK). Hvis du ikke får fat i Lyngby Radio, men et andet skib (f.eks. ved brug af en bærbar VHF), så bed skibet videresende din Mayday som en Mayday Relay. VHF-kanaler , , , 7 Lyngby Radio anvender arbejdskanaler på VHF til udsendelse af bl.a. varsler og sikkerhedsmeldinger. På disse kanaler kan du kontakte Lyngby Radio ved almindelige rutineopkald. Det er også muligt at kalde Lyngby Radio via DSC på MMSI nr , 23 28, Lyngby Radio DSC , 64 3, 26 Husk at holde din VHF åben på kanal 16 under hele redningsaktionen. Medbring en bærbar VHF radio hvis du forlader skibet. 6

7 Foto: Per S. Lynge Eksempel på nødkald og nødmelding: Tryk på Distress-knap. Vælg kanal 16 Indstil til max. sendeeffekt Hold sendetasten inde og send nødkald: Test din VHF Sikkerhedsudstyr bør testes jævnligt. Du kan teste din VHF ved at kalde Lyngby Radio på en af deres arbejdskanaler (se kortet). Du kan også aftale med et andet skib at kalde på en af lystfartøjs-kanalerne fx L1 og L2 eller interskibs-kanalerne fx kanal 6, 8, 72 og 77. Overalt i Danmark er det Lyngby Radio, der fungerer som kystradio og alarmeres. I udlandet skal du orientere dig om, hvem der er kystradio, hvilket sprog du kan benytte og hvilke arbejdskanaler de bruger. Internationalt foregår nødalarm dog på kanal 16 og proceduren den samme. MAYDAY MAYDAY MAYDAY (udtales MÆIDÆI) Her er MÅGEN MÅGEN MÅGEN XPA1234 MMSI (hold herefter en kort pause) Send nødmelding: MAYDAY - MÅGEN - XPA MMSI sømil øst for Skagen Kollision med ukendt skib Alvorlig lækage 3 mands besætning Rød glasfibersejlbåd Vi går i redningsflåden Slip sendetasten og afvent svar fra kystradioen (Lyngby Radio) eller skibe i nærheden. Hvis du ikke får svar, så gentag proceduren. Selvom du har sendt en DSC alarm, skal du altid lave nødopkald på kanal 16. Så sikrer du dig, at fritidsfartøjer uden DSC også modtager dit Mayday. 7

8 Forskellige opkald med VHF og DSC Du kan foretage fem forskellige former for opkald via en VHF/DSC radio. De fire første har hver et særligt signal. Mayday / DSC Distress Alert Mayday er nødsignalet, som anvendes, når der er overhængende fare for tab af menneskeliv, og der er behov for øjeblikkelig hjælp. Den efterfølgende kommunikation på kanal 16 kaldes nødtrafik. Under nødtrafikken er det udelukkende involverede skibe og kystradioen, der må benytte kanal 16. Meldingen Seelonce Mayday er en påmindelse til andre om at holde sig helt tavse. Al radio-kommnunikation, der sker i forbindelse med nødtrafik, indledes med ordet Mayday udtalt én gang. Når redningsaktionen og nødtrafikken slutter, udsender Lyngby Radio meldingen Seelonce Feenee. Mayday Relay / DSC Distress Relay Alert Mayday Relay benyttes af et skib eller en Lyngby Radio til at udsende Mayday på vegne at et andet skib i nød. Fx fordi dette skib ikke selv har VHF rækkevidde nok. Hører du et Mayday, der ikke bliver besvaret af kystradioen eller andre, skal du kvittere den nødstedte og derefter fra din VHF radio videresende oplysningerne i nødkaldet som Mayday Relay på kanal 16. Bemærk at det kun er Lyngby Radio, der må benytte DSC Distress Relay Alert, mens skibe skal sende Mayday Relay på kanal 16. Foto: Per S. Lynge 8

9 Pan Pan / DSC Urgency Call Pan Pan er ilsignalet, som kan sendes i alvorlige og faretruende situationer, hvor der dog ikke er fare for tab af menneskeliv. Det kan typisk dreje sig om akut behov for slæbeassistance, lægehjælp eller lignende. Pan Pan kræver lige som Mayday, at ikke involverede er tavse på kanal 16. Securité / DSC Safety Call Securité benyttes til sikkerhedsmeldinger. Hvis du fx har set en drivende genstande eller andet, der er til fare for skibstrafikken, kan du benytte opkaldet securité. En sikkerhedsmelding annonceres på kanal 16, mens selve meldingen udsendes på kanal 6. Lyngby Radio skal derefter kontaktes med nærmere oplysninger. Lyngby Radio udsender fast sikkerhedsmeldinger med navigationsadvarsler kl Meldingerne annonceres på kanal 16 og udsendes på områdets arbejdskanal (Se side 6). Du vil også kunne opleve sikkerhedsmeldinger udsendt som DSC Safety Call fra andre skibe, typisk erhvervsfartøjer der behersker DSC professionelt. Rutinekald / DSC Routine Call Almindelige opkald til andre skibe eller Lyngby Radio kaldes rutinekald (og har ikke et særligt signal ). Med VHF kan du kalde et andet skib, du vil i kontakt med, på kanal 16. Her aftaler I, hvilken interskibskanal I vil benytte til selve samtalen. Lyngby Radio kalder du på områdets arbejdskanal. Derefter fortæller de, hvilken kanal I evt. skal forsætte på. Vil du benytte DSC Routine Call til et skib, skal du benytte det pågældende skibs MMSInummer og vælge den kanal, selve samtalen skal foregå på. Lyngby Radio har MSSI nummer

10 Spørgsmål og svar om VHF og DSC Hvad kræves for at bruge radioen? For at du må anvende en VHF radio, skal du som minimum har et VHF/SRC certifikat. Dette gælder også for en håndholdt VHF radio. Hvad har AIS med VHF at gøre? AIS (Automatic Identification System) sender og modtager via VHF systemet. Med en AIS modtager og kortplotter kan du følge de skibe omkring dig, der udsender AIS signal. AIS er et krav for erhvervstrafikken. Ønsker du selv både at modtage og sende AIS, skal du anskaffe en AIS transponder. Der findes forskellige løsninger som fx VHF/ DSC radioer med indbygget AIS modtager, selvstændige AIS enheder og kortplottere med indbygget AIS. Læs mere i brochuren Værd at vide om GPS, AIS og RADAR. Er VHF radioen på vej ud? Det er den på ingen måde. VHF kanal 16 repræsenterer en næsten 100 år gammel nødprocedure, mens DSC (kanal 70) er den nyeste kontaktfacon. Både VHF og DSC vil fortsat være enestående redskaber, hvis du kommer i nød. Hvad kræves for at have en VHF? For at have VHF kræver det en registrering som skibsradiostation hos Søfartsstyrelsen. Dermed får du et kaldesignalbevis med et kaldesignal og et MMSI nummer som er bådens identitet. Og husk uden at indkode MMSI nummeret, fungerer DSC i radioen ikke! Kræver VHF/SRC certifikat undervisning? Det er ikke et krav, at du skal have modtaget undervisning. Selvstudie er også tilladt, selvom det anbefales at deltage i et kursus hos en sejlerskole eller lignende. Kontakt evt. Søfartsstyrelsen og forhør dig om muligheder på tlf , eller Skal jeg op til en prøve? Ja, du skal aflægge prøve for at få et certifikat. Søfartsstyrelsen afholder prøver rundt omkring i landet og hos forskellige kursusudbydere. Gælder mit gamle VHF certifikat stadig? Med et ældre VHF certifikat må du stadig anvende en VHF radio uden DSC. Har du derimod købt en radio med DSC, skal du have et SRC certifikat. Hvad er forskellen på et SRC og ROC? SRC er det lovpligtige certifikat for lystsejlere, og ROC er certifikatet for erhverv. I forhold til SRC er ROC udvidet med dybere kendskab til nødprocedurer og med praktisk, erhvervsmæssig brug af udstyret, herunder kendskab til radiokommunikation på engelsk. Der er undervisningspligt til ROC. Jeg har en lille bærbar VHF, behøver jeg et certifikat? Ja. Enhver brug af en maritim VHF kræver et certifikat. Det samme gælder, hvis du har en PLB elle en EPIRB (Se side 11). 10

11 Andre muligheder for en livline til land Priserne på avanceret elektronik til båden er efterhånden nede, hvor fritidsskibe kan deltage ikke mindst når det gælder sikkerheden om bord. EPIRP og PLB EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) og PLB (Personal Location Beacon) fungerer næsten ens. Ved aktivering afsendes alarmsignaler til redningscentre via satellitter. Satellitterne kan pejle dig, og en redningsaktion kan straks begynde. En EPIRB er en relativ stor nødsender, der kan sende nødsignaler i mindst 48 timer. Den anvendes af større lystfartøjer på langfart og af erhvervsskibe. Du kan også se de fritidsfartøjer, der har en AIS transponder. En AIS transponder afsender skibets kurs, fart og MMSI nummer. AIS er et krav for er hvervstrafikken og giver en ekstra sikkerhedsfaktor i en fritidsbåd. I dag har ganske mange fritidssejlere en AIS modtager. PLB (Personal Location Beacon) er en mindre udgave af en EPIRB og kan fx være i lommen. Den kan sende nødsignaler i mindst 24 timer, hvilket er ideelt til lystbåde i kystnære farvande. Helt suveræn sikkerhed får du, hvis der er GPS i din PLB eller EPIRP, da den udsender din præcise position. En PLB og EPIRP skal kodes med dit MMSI nummer og registreres i Søfartsstyrelsen. (Selvom navnet antyder, at PLB er personlig, registreres den altså med skibets data.) Du skal desuden have et SRC certifikat. AIS Med AIS-modtager (Automatic Identification System) kan du se alle erhvervsskibe i området og samtidig se deres kurs, fart og MMSI nummer. Dette giver en øget sikkerhed i trafikerede farvande. AIS SART En AIS SART kan være ganske lille og ligge i redningsvesten, men rækker kun få sømil. En AIS SART er derfor ikke en nødsender. Den benyttes derfor typisk som Mand Over Bord alarm og af fx dykkere. Med en AIS SART (AIS Search and Rescue Transmitter) om bord kan du sende en alarm til skibe i nærheden om, at du behøver hjælp. Ved aktivering vil der blive vist et nødsignal på skibenes AIS skærme, og de kan omgående komme til assistance. En AIS SART erstatter ikke en EPIRP eller PLB. Dette hæfte er ikke tilstrækkelig til undervisningsbrug, da omtalen er meget forkortet. 11

12 Annonce VHF Skolen VHF/SRC & ROC Kurser over alt i landet. Skole i Ballerup. Vort speciale er on-line kurser via Internet Ophavsret til søkort: Kort og Matrikelstyrelsen / 6. oplag Radio- & Navigationsudstyr Besøg vor netshop vi har altid et godt tilbud på udtyr. Kurser arrangeres over alt i landet efter tilbud. Søsportens Sikkerhedsråd har til formål at arbejde for sikkerhed til søs for alle, der benytter danske farvande til rekreative formål.

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

ADVARSEL: Antennen folder sig ud automatisk, når PLB en aktiveres. Hold ansigtet væk.

ADVARSEL: Antennen folder sig ud automatisk, når PLB en aktiveres. Hold ansigtet væk. Manual PLB 200/210 translation: Danish (Issued by Klavs Torp, Polaris Electronics A/S, and Walther Fenger, Furuno Danmark A/S). Version 20090414KT. Corrections by Marianne Berg 20090415. page 2.. Brugervejledning

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

TURSEJLEREN. MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4. KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23. ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING?

TURSEJLEREN. MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4. KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23. ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING? NR. 1 / 2015 TURSEJLEREN MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4 ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING? side 12 KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23 1 TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE:

NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE: NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE: SÅDAN! Hukommelse kan du aldrig få for meget af. Læs her, hvad ekstra ram betyder for din pc, hvor meget du skal bruge, hvilken type, og hvordan du installerer den,

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Analog PMR 446 RADIO KANAL 39 PMR06 ANVENDES TIL LOKAL JAGTRADIO

Analog PMR 446 RADIO KANAL 39 PMR06 ANVENDES TIL LOKAL JAGTRADIO Frekvenser på GT3TP Location Name Frequency Duplex Offset Toner ToneFreqc ToneFreq DtcsCode TStep 0 VEJRH V 145.600.000-0.600000 88.5 88.5 # 5.00 1 VESTJ V 145.600.000-0.600000 TSQL 77.0 77.0 # 5.00 2

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Credits Ide & koncept Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Årgang 2008 ISBN 978-87-992719-0-0 Udgave: 1. udgave, 1. oplag Udgiver Telecom Scandinavia A/S Grafisk layout dmegraphic

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere