LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts Maj Locus Dei

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei"

Transkript

1 LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts Maj 2003 Locus Dei

2 Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand: Hanna Hansen Nørregade 17B, Lgkl. tlf Indre Mission (Missionshuset) Formand: P.A. Martinussen Fasanvej 27, Lgkl. tlf Luthersk Mission Egon Christensen Munkeparken 98, Lgkl. tlf Kristelig Lytter- og Fjernseerforening Arne Andersen Krusåvej 7, Lgkl. tlf Y s Men s Club Jenny Petersen, Nørregade 31, Løgumgårde, Lgkl. tlf Undervisnings- og kulturinstitutioner Refugiet tlf Løgumkloster Højskole tlf Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster tlf Kirkemusikskolen tlf Efterskolen tlf Nordschleswigche Gemeinde Pastor Wolfgang Kunkel, Garvergade 14, Lgkl. tlf Stof til eftertanke. Bøn Herre luk mig ind I stilheden for dit ansigt bare for en kort stund. Luk alle forstyrrende tanker ude fra mit sind, de trommer som hagl på et bliktag, så jeg ikke kan samle mit sind om dig. Luk alt det ude, der tynger mit sind og ødelægger min fred, gør mig så stille, at jeg kan høre, hvad du vil sige mig. Tal til mig, Herre, og lad mig mærke din nærhed, så jeg kan gå styrket ud til dagens opgaver og arbejder, til dagens sorger og glæder, til det, dagen vil bruge mig til, og det, den vil kræve af mig. Ellen Lissner Guds lam et af Jesu mange navne Kært barn har mange navne Sådan lyder et gammelt, velkendt ordsprog. Nytårsdag hørte vi i kirken, at julens barn fik navnet Jesus, som englen havde kaldt ham det, før han blev undfanget i moders liv. Men Jesus er ikke det eneste navn, som han kaldes i Det nye Testamente. Man kan finde omkring 50 navne, som er brugt for at understrege for læserne - for os, hvem Jesus Kristus er, og hvilken betydning han har. Et af navnene bliver vi i særlig grad mindet om her i fastetiden, ja og også hver gang vi i løbet af et kirkeår går til alters, bliver vi mindet om et af den kristne kirkes kendteste symboler på Kristus, nemlig billedet af Jesus Kristus som Guds lam, der bærer verdens synd. Lammet er et kendt og elsket Kristussymbol - og måske endda det kendteste og mest elskede, hvis man skal bedømme ud fra den rolle, som netop dette symbol spiller indenfor den kristne kirkes liturgi og kunst. I Det nye Testamente er det Johannes Døberen, der peger på Jesus, og siger til de omkringstående: Se, Guds lam. (Joh 1, 29) Senere i Johannes evangeliet kan vi læse, at Jesus siger om sig selv: Jeg er den gode hyrde (Joh. 10,11) Jesus er altså både hyrde og lam - han er menneskers hyrde, men han er Guds lam. Den gode hyrde bliver offerlammet, for han gør det umulige, det som ingen i virkeligheden kan forlange af en hyrde, nemlig det, at han dør for fårene (Joh 10,12) - han er den, om hvem det hedder, at større kærlighed har ingen, end den at sætte livet til for sine venner (Joh 15,3). Jesu liv skal altså ses som åbenbaringen og virkeliggørelsen af Guds opofrende kærlighed og selvhengivenhed til mennesker. Det oprindelige påskelam, var jo det lam, der skulle befri Guds folk fra fangenskabet i Ægypten. Det var påskelammets blod, som israelitterne skulle smøre på deres dørstolper, så døden kunne gå deres huse forbi ( det hebraiske ord for påske betyder netop at gå forbi ), den nat hvor alt førstefødt skulle slås ihjel. Det var den sidste af de 10 plager, som Gud sendte over Egypten for at knække Faraos forhærdelse. Og havde Gud ikke givet israelitterne påskelammet - ligesom han i sin tid gav Abraham en vædder på Morija Bjerg til at ofre stedet for Isak - ja så var de sandsynligvis aldrig kommet ud af det ægyptiske fangenskab. For ville noget menneske måske lade sit eget barn dø for sin egen befrielses skyld? Næppe. Jesus er det nye påskelam og han er også hyrden, der sætter livet til for sine venner, og dermed befrier verden fra syndens fangenskab. I Det gamle Testamente sker Guds indgriben gennem Israels udvælgelse og befrielse - i Det nye Testamente sker Guds indgriben gennem Jesu liv, død og opstandelse. Lammet trækker dermed en linje for Guds frelses vej fra Det gamle Testamente til Det nye Testamente til den kristne kirke til os. God påske. Lone Uldall Jørgensen Orientering om Menighedsrådets arbejde Ved hvert kirkeårs begyndelse skal der vælges formand og næstformand. Formand blev igen Poul Mølgaard, som ny næstformand blev Arne Nicolaisen valgt, tidligere næstformand Britta Larsen ønskede ikke genvalg. Sognepræsten og hans sekretær er i fuld gang med at overføre oplysningerne fra kirkebøgerne til den elektroniske kirkebog, i alt skal der overføres oplysninger om ca 1200 personer. Da vi har modtaget opsigelse fra kirkesanger assistent Lilly Schulz, har vore organister udpeget hendes afløser, det blev Elna 3

3 Jefsen Vulf fra Arrild. Elna tiltrådte 1.jan. 2003, hun er i forvejen kirkesanger i et par mindre kirker i omegnen. Som nogen måske har bemærket, har organisterne annonceret efter nye kormedlemmer, det har resulteret i 3 nye medlemmer af koret. De nye salmebøger er netop blevet bestilt, vi har igen valgt en indbunden udgave af hensyn til slidstyrken og får samtidig sat kirkens navn på salmebogen, salmebøgerne forventes taget i brug d. 8 juni, en salmebog kommer til at koste ca 250 kr pr stk. Igen i år 2002 blev der holdt et orienteringsog debatmøde i forsamlingshuset. Mødet blev afholdt den 20. november. Aftenens debatoplæg blev leveret af borgmester Kaj Armann, emnet var: har vi råd til vore kirker? Borgmesteren leverede et godt og interessant oplæg, der efterfølgende gav en god debat, bl.a. om muligheden for mere samarbejde mellem kommunens kirker, med det formål at udnytte de økonomiske rammer bedre. Vi har efterfølgende inviteret menighedsrådene fra kommunens øvrige kirker til et møde d. 27. februar, hvor vi så vil drøfte mulighederne for mere samarbejde og dermed bedre udnyttelse af de økonomiske rammer. D. 5. januar blev der igen holdt hellig trekongers fest, igen med succes og igen med langt flere tilmeldte end der var plads til, udvalget forventer at kunne løse problemet til næste år, således at alle der har lyst kan komme til at deltage. Belysningen på kirkegårdens hovedstier er ikke for god, vi har derfor igangsat undersøgelser om hvor mange lamper der mere kræves og hvad det vil koste. Kirketjenerne fører hvert år statistik over kirkens brug. I 2002 viser statistikken tilbagegang på flg. områder: antallet af altergæster er faldet fra 8469 til 7655, men vi ligger fortsat på et meget højt antal altergæster. Indsamlingerne i klingpungen faldt fra kr til kr. Lysgloben gav i år 2002 et overskud på 4870 kr. Antallet af koncerter steg lidt men antallet af koncertgæster faldt med ca 800 til ca 3960 gæster. Til gengæld tyder det på større og større interesse fra turisternes side, idet antallet af rundvisninger steg fra 165 til 180, ligesom salget fra kiosken steg fra kr til kr. Der føres ikke statistik over hvor mange turister der besøger kirken, men kirketjenerne gætter på ca gæster hvert år. Pr-udvalget har netop præsenteret menighedsrådet for det første udkast til vor hjemmeside, udvalget har fået lov til at arbejde videre med projektet, dog skal udvalget have overblik over den samlede investering før projektet endelig godkendes, det forventes at kunne ske her i første halvdel af Præsentation af menighedsrådsmedlem Arne Nicolaisen: Jeg er født på Løgumkloster Østermark, hvor mine forældre købte et husmandssted i 1958, og jeg er både døbt og konfirmeret i løgumkloster Kirke. Jeg er landmand, og dette har haft min store interesse siden jeg var 4 år.jeg bor stadig på Østermarken, nu sammen med min kone Gerda, som er regnskabsassistent på DSH i Løgumkloster og vore to børn Henriette på 15 og Bjarne på 13 år. Jeg er opvokset i et almindeligt grundtvigsk hjem, hvor vi gik i kirke til højtider jul, påske og pinse og ikke mindst til høstgudstjenesten. Jeg har altid været glad for og stolt af Løgumkloster Kirke også af den måde Refugiet er byget sammen med kirken på gad vide, om man ville turde lave sådan et byggeri i dag? Ved menighedsrådsvalget i år 2000 blev jeg opfordret til at lade mig opstille. I første omgang var jeg ikke meget for det. Men efter valget og efter at have siddet her i et par år, synes jeg at arbejdet er meget interessant. Kirken er næsten en hel virksomhed med 11 ansatte. Vi har dygtige medarbejdere, som er meget samarbejdsvillige. Jeg lægger meget vægt på folkeligheden i vores Folkekirke. Jeg er overbevist om, at kirken vil overleve også i fremtiden. Vi vil få nye medlemmer også fra andre trossamfund, alen p.g.a. den frihed der er ved at være medlem af Den danske Folkekirke. Man betaler sin kirkeskat, og så kan man ellers besøge sin kirke så ofte eller sjældent som man liv, livet igennem. Menighedsrådet skal først og fremmest sørge for, at kirken fungerer optimalt i det daglige men skal i lige så høj grad arbejde med på, at folk skal få lyst til at besøge den. Her i Løgumkloster har vi mange kirkegængere om søndagen. Der sidder mange mennesker fra byen, og også en del fra byens institutioner. Vi skal blot passe på, at det ikke bliver en sovepude. Kirken i Løgumkloster må aldrig kun blive institutionernes kirke, men skal også være folkets kirke. Præsentation af menighedsrådsmedlem Kirsten Louise Christensen Jeg er født i 1957 og opvokset i V. Højst. Gift med Egon og vi har 3 børn Elisabeth på 22 år, Thomas 20 og Simon 14 år. Efter endt Hf-eksamen rejste jeg til Moss, Norge hvor jeg arbejdede som praktikant hos en norsk familie.vi var meget glade for at bo i Moss og deltog aktivt i ungdomsarbejdet i den evangelisk lutherske frikirke. Jeg tog den norske sygehjælper uddannelse og arbejdede på ældrecenter og plejehjem. I maj 1983 flyttede vi til Løgumkloster da min mand havde fået en stilling på Løgumkloster efterskole. Jeg blev ansat på (de gamles hjem) Aaløkke og i 1990 blev jeg ansat på Løgumkloster efterskole som lærer. I 1999 blev uddannet som pædagog og fra 2000 har jeg arbejdet som hjemmevejleder. I oktober 1996 kom jeg i menighedsrådet fordi Hans Peter Mogensen tidligere forstander på efterskolen flyttede fra Løgumkloster og jeg var supl. for ham. Det er en spændende udfordring at blive menighedsrådsmedlem, og en udfordring at være med i forskellige udvalg og bestyrelser. Jeg er med i diakoniudvalget hvor vi blandt andet har planlagt Helligtrekongersfest, hvilket er blevet meget godt modtaget. Vi vil arbejde videre og håber på at få andre arrangementer planlagt som tilbud til Løgumkloster sogns menighed. Koncertudvalget er også et spændende udvalg, så er der nogen der har forslag til koncerter så henvend jer. Jeg håber at vi også engang kan få en gospelkoncert i kirken. Jeg vil gerne arbejde for at kirken er et samlingssted hvor alle aldersgrupper kan mødes og lytte til Guds ord og have et fællesskab med hinanden. Der er mange muligheder f.eks. aftensang fra til ca. 19 her synger man 2 salmer og hører en tekst fra bibelen og et postludium og præludium en god måde at få lidt stilhed i sit sind (fra mandag til lørdag). Ny salmebog til pinse Salmesangen udgør et vigtigt led i højmessen i Den Danske Folkekirke, og har på denne måde stor betydning for søndagens kirkegængere. Men også i mange andre sammenhænge af vores liv spiller den enestående samling af salmer, som vi har i vores tradition, en afgørende rolle. Ved de store begivenheder i vores liv, ved dåb, konfirmation, vielse og ikke mindst ved begravelse, finder vi salmebogen frem. Den salmebog, vi har nu, er fra 1953, og indeholder en uvurderlig række af perler, men selvom vi allerede har denne rigdom af gode salmer, er det vigtigt, at også vor tids tydning af livet og kristendommen kommer til udtryk i den salmebog, som vi bruger i det daglige. Salmebogskommission Gennem mere end tyve år er der udgivet adskillige tillæg og bøger med nye salmer, og for godt ti år siden nedsatte daværende kir- 4 5

4 keminister Torben Rechendorff en kommission, der skulle arbejde med at sammensætte en ny salmebog. Kommissionens opgave har bl.a. været at bedømme nye salmer og melodier, samt at vurdere om gamle tekster skulle føres tilbage til deres oprindelige form. I år 2000 fremlagde kommissionen et forslag til en ny salmebog, som derefter blev sendt ud til afprøvning og høring. Forslaget fik en blandet modtagelse, hvilket nok ikke kom bag på nogen. Der er megen lidenskab forbundet med brugen af salmer. For mange mennesker er bestemte salmer forbundet med følelser og minder, også salmer, der af fagfolk ikke vurderes særligt højt med hensyn til det teologiske indhold og den poetiske. Det som nogle anser for at være for tyndt, både teologisk og poetisk, finder andre derimod nutidigt og nærværende. Høringsrunde Kommissionen modtog i alt 1659 høringssvar, hvor nogle af de mest massive tilkendegivelser gik ud på, at der var for få salmer for børn og unge, samt at mange ikke ville undvære en række af de salmer, som stadig er i brug. Det drejer sig bl.a. om Nærmere Gud til dig, Et kors det var det hårde trange leje og Jert hus skal I bygge. Kommissionen tog disse høringssvar til efterretning og kunne den 28. maj 2002 aflevere en betænkning om en ny salmebog til kirkeminister Tove Fergo. Reaktionen på denne betænkning har overvejende været positiv. Ny salmebog indvies pinsedag Den nye autoriserede salmebog kan tages i brug i de danske menigheder pinsedag, den 8. juni. Menighedsrådet ved Løgumkloster kirke har bestilt nye salmebøger, så man her kan være med fra starten. Den nye salmebog kommer til at indeholde 791 salmer mod de 754, der findes i den nuværende. Der kommer 142 nye salmer med, og der udgår 105. Jeg tror ikke, at der er nogle salmer, der vil blive savnet. I stedet vil mange nok glæde sig over en del nye, som er kendt fra for- skellige tillæg. Der er i hvert fald en del nye salmer, som jeg vil glæde mig til at kunne tage i brug, som en fast del af den nye salmebog. Det er af særlig lokal interesse, at den nye salmebog får to nye salmer med af Jens Rosendal, der en årrække var højskolelærer i Løgumkloster, samt at den tilhørende koralbog får 7 nye melodier af Peter Møller, der har været organist i Løgumkloster kirke. Som organist bliver det en udfordring, at der kommer 15 såkaldte rytmiske melodier ind. Disse melodier er beregnet til at blive akkompagneret på guitar eller klaver, men da man ofte bliver nødt til at spille alle gudstjenestens salmer på et orgel, vil der blive udarbejdet nogle satser, der egner sig til orgel, uden at melodiernes særlige præg går tabt. Men mon ikke den nye salmebog, på trods af alle de nye salmer, der er i den, de fleste steder i landet bliver indviet med, at man synger en af de gode gamle salmer, nemlig Grundtvigs I al sin glans nu stråler solen? Organist Poul Skjølstrup Larsen DET SKER I SOGNET Koncerter i Løgumkloster Kirke Søndag den 2. marts kl : Kammerkoret Collegium vocale. Søndag den 23. marts kl : Århus Strygerensemble. Torsdag den 3. april kl : Vestjysk Musikkonservatoriums kammerkor. - Lars Ole Mathiasen, dirigent. Fredag den 18. april kl : Passionskoncert Festa Musicale - Frederik den III s Vokalensemble. Løgumkloster Vokalensemble Karen Lawrence, orgel. Poul Skjølstrup Larsen, dirigent. Torsdag den 8. maj kl : Lasse Toft Eriksen, orgel. Lørdag den 10. maj kl : Håndklokkeensemblet Sonos. Finikka Honkanen, dirigent. Arr. Løgumkloster kirkemusikskole, klokkenistafdelingen. Klosteraften: Mandag d. 10. marts i Klostersalen kl. 19,30: Sognepræst Gudmund Rask Petersen, At tænke stort om forfatteren Jan Kjærstads romantrilogi om Jonas Wergeland bestående af bøgerne Forføreren, Erobreren og Opdageren. PRAKTISKE OPLYSNINGER: Dåb: Aftale om dåb træffes helst 3 uger før den ønskede dato. Der opgives navn og adresse på mindst 3 faddere. Vielse: Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt, og senest 1 måned før den ønskede dato. Prøvelsesattest udstedes på Borgmesterkontoret tidligst 4 mdr. før vielsen skal finde sted. Dødsfald: Anmeldes senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Begravelse: Dag og klokkeslæt aftales med den præst, der skal forrette begravelsen. Børnepasning under prædikenen ved alle gudstjenester. Kirkebil til alle ældre og dårligt gående. Man ringer selv til Johnsen Taxi tlf Gratis befordring til gudstjeneste på søn- og helligdage og ved De ældres eftermiddag. Båndservice. Ved henvendelse til sognepræsten kan man låne optagelse af søndagens gudstjeneste. Fotografering og videoptagelser ved gudstjenester og kirkelige handlinger er ikke tilladt. Løgumkloster Kirke udkommer 4 gange årligt. Udgives af Menighedsrådet. Næste nummer har dead-line: 20/ Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams og Thorkild Schousboe (ansvh.) Tryk: Brag Tryksager ADRESSER: LØGUMKLOSTER KIRKE: Slotsgade 11, tlf , fax...52*45 Åben: kl , søndag kl SOGNETS PRÆSTER: Thorkild Schousboe Laursen, Storegade 7, tlf , fax Fridag: Fredag Kirsten Ditlevsen Kirkevej 2, Ø. Højst tlf Fridag: Mandag KIRKETJENERE: Povl Søndergaard, Åparken 8, tlf Fridag: Mandag Anni Brodersen, Bjerndrupvej 5 tlf Fridag: Fredag ORGANISTER: Organist: Poul Skjølstrup Larsen, Markledgade 13, tlf mobil: Fridag: Mandag Organistassistent: Karen Lawrence, Præsteskoven 59, 6100 Haderslev. Tlf Fridag: Torsdag KIRKESANGERE: Else Nielsen, Guldagervej 23, tlf Elna Jefsen Vulf, tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Christian Hansen, Ryttervej 1, Tønder Træffes på tlf MENIGHEDSRÅDSFORMAND: Poul Mølgaard, Mølleparken 370, tlf KIRKEVÆRGE OG KASSERER: P. A. Martinussen, Fasanvej 27, tlf

5 Gudstjenesteliste Søndag d. 2. marts Fastelavns søndag Kl. 10,00: Lone Uldall Jørgensen (kirkekaffe) Søndag d. 9. marts 1. søndag i Fasten Søndag d. 16. marts 2. søndag i Fasten Søndag d. 23. marts 3. søndag i Fasten Søndag d. 30 marts Midfaste (husk sommertid begynder) Søndag d. 6. april Mariæ Bebudelse (kirkekaffe) Torsdag d. 17. april Skærtorsdag Kl. 19,30: Thorkild Schousboe Fredag d. 18. april Langfredag Lørdag d. 19. april Påskelørdag Kl. 23,00: Thorkild Schousboe Søndag d. 20. april Påskedag Mandag d. 21. april 2. Påskedag Søndag d. 27. april 1. Søndag efter Påske kl. 10,00: Thorkild Schousboe Søndag d. 4. maj 2. Søndag efter Påske (Konfirmation med Friskolen) Søndag d. 11. maj 3. Søndag efter Påskekl. 10,00: Thorkild Schousboe Fredag d. 16. maj Store Bededag kl. 9,00: Thorkild Schousboe (konfirmation) kl. 11,00: Thorkild Schousboe (konfirmation) Søndag d. 18. maj 4. søndag efter Påske kl. 10,00: Jan Grønborg (Gudstj. for hørehæmmede) Søndag den 25. maj 5. Søndag efter Påske kl. 10,00: Finn Rosenberg Torsdag d. 29. maj Kristi Himmelfartsdag Søndag d. 1. juni 6. søndag efter Påske 8

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Marts - April 2015 Side 1 Generalforsamlinger..side 5 og 7 Ny organist..side 15 og 21 Sognebladet Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Side 2 Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg Fabjerg

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 2 MARTS 2014 ÅRG. 46 Er det forår? Er det for tidligt at drømme om forår? I hvert fald er dagene tiltaget i synlig grad. Græsset er frit for sne, og erantis og vintergækker

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere