Velkommen som frivillig på Bytoften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som frivillig på Bytoften"

Transkript

1 Velkommen som frivillig på Bytoften Kontaktoplysninger: Frivilligkoordinator Karin Kjær Juhl telefon: hjemmeside: 1

2 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et kommunalt tilbud for personer med hjerneskade og/eller fysisk handicap. Bytoften har 42 permanente pladser til personer med hjerneskader og/eller fysisk handicap og et Aktivitetscenter med ca. 85 brugere. Desuden har Bytoften en bo- og genoptræningsafdeling med 6 midlertidige genoptræningspladser, aflastningspladser samt Neuropædagogisk Team som yder hjemmevejledning i borgerens eget hjem. På Bytoften bor og kommer der mange mennesker med handicaps. Det betyder, at de ikke altid har samme muligheder som andre. Derfor er din indsats som frivillig på Bytoften væsentlig og uundværlig. I denne folder vil vi forsøge at give dig svar på nogle af de spørgsmål, du kan have som frivillig. Du er selvfølgelig altid velkommen til at henvende dig til personalet, hvis du har yderligere spørgsmål. 2

3 Hvad vil det sige at være frivillig på Bytoften En frivillig er en person, der på eget initiativ ønsker at yde en indsats. Indsatsen er ulønnet og udføres til gavn for andre og den frivillige får glæde ved at hjælpe andre. Indsatsen skal være af formel karakter, dvs. indsatsen skal være aftalt med Bytoftens personale. Dit arbejde som frivillig erstatter ikke kommunens ansvar for at løse lovbestemte opgaver. Hvilke opgaver kan du have som frivillig Der er et tæt samarbejde mellem personale og de frivilliges indsats og opgaver bliver derfor aftalt i samarbejde med personalet. Det sker med afsæt i den frivilliges ønsker og interesser. Sammen med personalet bliver indsatsen defineret og derefter tilrettelægger de frivillige selv opgaverne. Frivillige vil altid kunne hente hjælp hos det faste personale. Eksempler på opgaver Som frivillig er din opgave samvær, hygge og praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer. Det kunne være: Banko Højtlæsning Sang Biograf - Bål-arrangementer osv Spille spil Hjælpe ved arrangementer, så som borddækning og andre praktiske opgaver. Hjælpe hos købmanden ved aktiviteter eller i cafeteriet med servering. Gåture sammen med beboerne. Besøgsven til en eller to beboere. IT-cafe Som frivillig bestemmer du selv hvor meget tid, du vil bruge. Det aftaler du med frivilligkoordinatoren. Opgaver du ikke skal varetage som frivillig Personrelaterede aktiviteter såsom personlig pleje/omsorg (toiletbesøg/måltider/psykisk støtte). 3

4 Hvad får du ud af at være frivillig Bestyrelse, ledelse og medarbejdere værdsætter i høj grad, at du har valgt at bruge noget af din tid som frivillige her hos os på Bytoften. De dage du yder en indsats omkring en aktivitet eller opgave på Bytoften, har du mulighed for at få kaffe eller the. Vi arrangere årligt en komsammen kun for de frivillige. Der vil også være en julegave til de frivillige Det vil også være muligt at deltage i udflugter, temadage og frivillig møder. Hvis du deltager i et arrangement hvor at forplejning indgår er dette gratis. Du står ikke alene som frivillig. Du vil altid kunne henvende dig til det faste personale om råd, vejledning og praktisk hjælp og støtte. Lidt praktisk information om regler og adfærd Din omgang med borgerne Du må gerne vise, hvem du er som person men vær samtidig opmærksom på, at ikke alt er relevant eller godt for borgeren at vide om dit privatliv. Desuden må du ikke købe/sælge/låne private ting af/til borgerne. Relationer Du bør undgå at skabe for private og tætte relationer med borgerne. For at passe på dig selv, skal du derfor nøje overveje om du ønsker at være Facebook-ven med borgerne eller udlevere dit privatnummer til dem. Rygning Der må kun ryge udendørs og på de anviste steder Personalet må ikke ryge sammen med borgerne. Borgerne må kun ryge indendørs i egen lejlighed eller i de dertil indrettede rygerum. Rygning er forbudt udendørs i en radius på 10 meter fra hovedindgangene. Alkohol og euforiserende stoffer De frivillige og personalet må ikke være påvirket af eller indtage alkohol eller euforiserende stoffer, mens man er på Bytoften. Ved særlige lejligheder kan lederen dispensere for denne regel. 4

5 Private mobiltelefoner og smartphones Vi vil gerne at du som frivillig er rollemodel for vores borgere, og derfor har din telefon på lydløs. Beklædning Bare rygge, maver og bryst er ikke tilladt. Bukser og bluser skal kunne nå sammen, også når du arbejder. Nederdele/shorts accepteres i længder lige over knæet. T-shirts med brede stropper accepteres. Nedringede bluser accepteres ikke. Gennemsigtige beklædningsdele accepteres ikke. Tavshedspligt Som frivillig på Bytoften er du underlagt loven om tavshedspligt jævnfør straffeloven og Forvaltningsloven. Tavshedspligt indebære, at fortrolige oplysninger ikke videregives til andet end det formål, de er afgivet til. Ved opstart som frivillig underskriver du et dokument om tavshedpligt og brydes denne ophører samarbejdet. Samtykke fra borgerne Foto / video må ikke anvendes uden beboernes samtykke. Vil du vide mere kan du kontakte frivilligkoordinator Karin Kjær Juhl, telefon eller vores hjemmeside Bytoften.dk 5

6 Information om Bytoften og Blomstertoften Bytoften Bo- og Aktivitetscenter (BBA) er en del af et større kompleks af boliger og tilbud til borgere med handicaps. Nedenfor er komplekset nærmere beskrevet: Blomstertoften gårdhuse forbundet af en overdækket gang med forbindelse til Bytoften Boligerne udlejes gennem BoMidtVest Herning Kommune har anvisningsret til en del af boligerne. Der bor mange med handicap, som kommer i Bytoftens Aktivitetscenter eller går på Tre Birke eller REVA. Mange bruger cafeteriet og købmanden. Får evt. bostøtte fra Bytoften Bo- og Aktivitetscenter (BBA). 3 gæsteværelser Ejes af boligforeningen. Udelejes til besøgende til beboerne gennem Købmanden. Lejen er 150 kr./døgn. Der er et handicapvenligt værelse med lift. BBA lejer til tider et værelse til aflastning. Gildesalen Ejes af boligforeningen og udlejes til fester, foredrag mv. til beboerne i Bytoften og BBA og andre med tilknytning til Bytoften. Kommunen afholder kurser og samlinger primært Handicap og Psykiatriafdelingen. Lejen er kr. for en hel sal og 500 kr. for en halv sal. Bålhytte/fælled (BBA) Friareal syd for gildesalen som BBA bruger til ekskursioner. Bålhytten er lavet af brugerne/personalet på BBA og arealet er tænkt som fælles friareal med børnehaven. Børnehaven har bl.a. opsat en Tipi, som BBA kan låne. Området ejes af boligforeningen, men bestyrelsen har tilladt, at BBA etablerer aktiviteter på arealet til glæde for beboerne. Pejsestuen (BBA) Lokale syd for køkkenet indgang fra vejen (Bytoften). BBA har indrettet og bruger lokalet til musik og kreative aktiviteter. Bruges bl.a. af Bytoftens Oplysningsforening. Køkken (BBA) Leverer mad til beboerne/brugerne eksterne aftagere + cafeteriet. Drives af BBA som en hvile-i-sig-selv forretning. Laver almindelig mad og specialkost målrettet de enkelte brugere/beboere. 6

7 Cafeteria/cafe (BBA) Dagligstuen for mange beboere på Blomstertoften og Bytoften 73, 1-5. sal. Cafeen drives af BBA og anses som et åbent tilbud. Omsætningen kan ikke dække udgifterne - cafeen er en aktivitet i Aktivitetscentret. Dvs. brugerne inddrages i indretningen og aktiviteter henlægges i cafeen. Cafeen har åbent og og Der er ikke aften-åbent lørdage og søndage, men alle hverdage og 1. og 2. juledag, nytårsdag og påskedagene. Udflugtsmål for mange beboere der kommer en del udefra og spiser. Hjemmeplejen hjælper med spisning om aftenen. Købmandsbutikken (BBA) Åbent hverdage Passes af brugere og personale tilknyttet BBA. Et vigtig socialt tilbud som betyder at man kan købe almindelige fødevarer og husholdningsartikler. Privat Pleje Og Omsorg PPOO har et kontor her. De har en del kunder på Blomstertoften og Bytoften 73, sal. Bytoften 73, sal Udlejningsboliger hvor Herning Kommune har anvisningsret til alle boligerne. BBA leverer evt. bostøtte. Mange beboere kommer i Aktivitetscentret eller går på Tre Birke eller REVA. Bofællesskabet, Bytoften 73, 6.sal (BBA) BBAs Bofællesskab for 6 yngre borgere. Personalet arbejder tæt sammen med bostøtten til 73, 1. 5./Blomstertoften. Det giver gode muligheder for at understøtte sociale netværk beboerne imellem. Herning Kommunes Hjemmepleje Yder evt. hjemmepleje til borgerne på Blomstertoften og Bytoften 73, sal. BBA har et godt samarbejde omkring bl.a. aftensmad i cafeen og arrangementer i forbindelse med højtiderne. Fysioterapien/træningssalen (BBA) Beboerne i BBAs døgnafdelinger og bo- og genoptræningsafdelingerne får træning i Fysioterapien. Derudover får beboerne i Bytoften 75 og 79 vedlagsfri fysioterapi i henhold til sundhedsloven regler. Neuropædagogisk team Neuropædagogisk team yder bostøtte til visiterede beboere på Blomstertoften og Bytoften til 5. sal samt borgere med hjerneskader i andre kommuner. Neuropædagogisk team arbejdet sammen med de andre afdelinger om arrangementer som styrker social kompetencer og netværk. 7

8 Aktivitetscentret (AC)(BBA) De ca. 85 brugere er fordelt i 3 teams efter funktionsevne/-deltagelse. Varetager pedelopgaver ved bl.a. Præstbjerg Naturcenter og har sejlads på Sunds sø. Derudover bruges sansehaven, bålhytten og lokalerne i stueplan og værkstederne i kælderen. BBA stræber efter, at brugerne skal gøre nytte og bidrage til driften af BBA og AC. Fx ved at passe købmands-butikken, passe udearealer, lave information til info-skærmene, osv. Bocentret, Bytoften 75, sal (BBA) Bosted for 22 borgere med hjerneskade og/eller fysisk handicaps. Bo- og genoptræning, Bytoften 75, sal (BBA) 5 (6) midlertidige pladser til bo- og genoptræning af borgere med komplekse problemer efter en hjerneskade. Højt specialiseret personale (ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, psykolog mv) inden for hjerneskaderehabilitering. Et af de få højt specialiserede tilbud i Danmark. BBA tilbyder også dagrehabilitering, moduler på 2-3 dags intensive forløb og træning i borgerens eget hjem og supervision til hjemkommunens personale. Satellitten, Bytoften 79 (BBA) Bosted for 8 borgere med svære hjerneskader som bl.a. påvirker deres sociale kompetencer og personlighed. Beboerne kan være udadreagerende, hvis de ikke mødes på den rigtige måde. Sansehaven (BBA) Nærrekreativt- /træningsområde sponsoreret af bl.a. Nordea og Lions i Vildbjerg (Lyngtotterne). Anlagt af brugere og personale i samarbejde. Sansehaven ligger ud for Aktivitetscenteret. Alle afdelinger, beboere og pårørende må anvende arealet. Administration (BBA) Her har forstander Bo Ulrich Bertelsen kontor. Han varetager den overordnede ledelse. Derudover har økonomimedarbejder Jacob Bach Jensen og administrationsmedarbejder Inge Krøjgaard kontor. Jacob er ansvarlig for løn- og personaleadministration samt regnskab og budget. Inge er ansvarlig for IT, EKJ, beboerbetaling og administration i øvrigt. 8

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Statusrapport april 2013

Statusrapport april 2013 Handleplaner for udviklingsarbejde Bytoften og Herning Kommune Godkendt og igangsat november 2012 Statusrapport april 2013 Udarbejdet af Bestyrelsen for. /kobbo version 2.0 Bestyrelsen for s besluttede

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

De Frivilliges Grønspættebog

De Frivilliges Grønspættebog De Frivilliges Grønspættebog en guide til det frivillige arbejde version 2 Indhold Formålet med hæftet....3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelser... 4 Forsikring af frivillige...6 Regler for frivilligt

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere