Sådan kan du bruge Økobase Hakkemosen Børnenes natur- og udflugtssted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan kan du bruge Økobase Hakkemosen Børnenes natur- og udflugtssted."

Transkript

1 Sådan kan du bruge Økobase Hakkemosen Børnenes natur- og udflugtssted. Frokost ved Økobasens pavillon med toiletter, køkken og skolestue. Januar 2013 Lidt nord for Høje Taastrup landsby ligger et dejligt lille naturområde kaldet Hakkemosen med små søer, enge og lunde. I området er der bålpladser og borde/bænke og i et særligt afgrænset område kaldet Økobasen er der base for leg og særlige naturaktiviteter. Hele området er offentligt tilgængeligt. Formålet med Økobase Hakkemosen er at skabe et besøgsområde, som både fremmer børnenes frie leg, og samtidig giver mange muligheder for læring og pædagogiske aktiviteter. Skoler, institutioner, SFO er, klubber, foreninger og en del andre grupper kan bruge området og låne nøgle til pavillon og skure (se hvordan nedenfor). I skure mm er der grej til lån for diverse aktiviteter. Private arrangementer, børnefødselsdage m.m. er tilladt udendørs eller ved halvtage under behørig hensyntagen til andre brugere og oprydning m.m. I den frostfrie tid af året er der et åbent toilet og vandhane overfor Økobasen. Naturvejlederen kan kontaktes om råd og ideer til, hvordan Økobasens muligheder kan udnyttes. Nogle af disse ideer beskrives i det følgende. Kontakt: Naturvejleder Thomas Gyalokay Institutions- og Skolecenter (ISC) Mobil: (indtal evt. besked) ISC: Kontorassistent Anne Spangtoft Institutions- og Skolecenter ISC: Ankomst Adressen: Lervangen 27, 2630 Taastrup. Tag f.eks. bus 123 eller 114 med stoppesteder på Københavnsvej og gå derefter en lille tur af Lervangen eller Hakkemosevej. Det er også muligt at gå ad stisystemet fra Gregersensvej ved Teknologisk Institut til Økobasen. Bus 400S fra Høje Taastrup Station til Ballerup går ad Gregersensvej. På Lervangen kan du finde bl.a. et luftfoto over området. Koordinering - kalender Man kan ikke forvente at have Økobasen helt for sig selv. Vi anbefaler, at du

2 ringer/skriver til Naturvejleder Thomas Gyalokay eller Anne Spangtoft, som bestyrer en kalender for Økobasen. Vi indskriver jer og evt. hvis du har særlige mål med din tur. Vi kan så fortælle dig, om der er andre med samme planer, f.eks. brugen af bålpladserne. Dem som har meldt sig først, har førsteret til et aktivitetssted/grej. Oftest vil man kunne organisere sig på dagen, så de fleste får deres ønsker opfyldt. I særlig grad vil vi gerne have besked om flerdages besøg (f.eks. kolonidage) på Økobasen, samt weekendarrangementer. hensyn til orden og andres brug, at aflevere nøglerne hurtig efter, man har aflåst alle døre på Økobasen. Hvis nøglerne overdrages til andre hold på Økobasen, skal der indskrives nyt navn og institution i skemaet hos Britt Vestergaard. Ellers er det stadig navnet i skemaet, der hæfter for nøglen. Der er to nøgler i et sæt. Den ene er til Pavillonen med toiletter, Køkken m.v. Den anden kan åbne diverse skure. (Der er endvidere aflåste skure, som ikke er til fælles brug). Pas på med at lade nøglerne sidde i låsene i løbet af besøget, da det kan friste børn til at låne dem. Der kræves en særlig nøgle til at åbne bommen for indkørslen. Pt. skal denne nøgle lånes i Driftbyen efter særlig aftale, eller i nogle tilfælde vil Thomas Gyalokay kunne låse op. Men det er vigtigt, at også bom og kæder aflåses når Økobasen forlades. Parkering af biler Biler bør generelt parkeres på parkeringspladsen ned til Hakkemosen. Klasse i gang med grænseleg. Bagved ses den store eng med køer. Nøgle til pavillon og skure Nøgler kan hentes to steder: Et sæt nøgler kan man hente og aflevere i dagtimerne i Driftbyens indgangshall, Lervangen 35D (ansvar: Britt Vestergaard tlf ). Dette sæt er indenfor 5 minutters gåafstand fra Økobasen og anbefales ved endagsture. Driftbyens nøglesæt skal afleveres samme dag inden kl. 15 med mindre andet er nøje aftalt. Et andet sæt nøgler kan lånes i Institutions- og Skolecenter på Rådhuset, Bygaden 2, Høje Taastrup (ansvar: Anne Spangtoft). Dette sæt anbefaler vi, at du afhenter ved kolonidage og weekendophold. Den som låner nøgler afleverer sit navn og hæfter for nøglerne. Det er meget vigtigt af Orden i området Husk at samle alt affald og smid i containerne ved indgangen (vejen). Legemateriel, sten, stubbe grene m.m. indgår i mange lege og det er meningen. Ofte hører tingene til på bestemte pladser, så vær venlig at samle spredte materialer sammen og læg tilbage (så vidt muligt). Især bør der ikke ligge mange ting på græsplænen. Det irriterer gartnerne, som slår græs. Du må gerne efterlade Økobasen endnu pænere, end da du kom. Husk også på at sætte alt materiel ind bag lås og slå efter brugen. Selv gamle og slidte ting, redskaber, rafter mv. forsvinder, hvis det ikke er lukket inde. Lånt materiel Det er vigtigt af hensyn til fællesskabet, at du lægger mærke til, hvad og hvor mange ting du låner fra Økobasen, og efter endt anvendelse sætter det hele på plads. Pas på med at sammenblande jeres eget materiel

3 med Økobasens. Hvis I kommer til at slå noget i stykker, eller noget forsvinder, så send naturvejlederen en mail om det. Prislaget må så afgøre, hvem der skal betale. Opdager du, at Økobasens ting er kommet med hjem ved en fejltagelse, så skriv til og fortæl, hvor det er. Donationer af brugt material til Økobasen modtager vi derimod gerne. Pavillonen Pavillonen rummer toiletter, lille køkken, depotplads og en lille skolestue. Skolestuen er mest til ophold af kortere varighed og med voksnes tilstedeværelse. Et sted til madpakkespisning, at få varmen i, et sted med en masse naturelementer, et sted man kan arbejde i, fortælle historie i og indlede et besøg eller afslutte det. Materiel og indendørs faciliteter Båludstyr og brænde På depotet bag skolestuen og i garagen er der mange ting til bålaktiviteter, både mobile bålsteder, pander, wokker, gryder, ovn, treben, kæder, plader, riste og meget mere. Kontakt evt. naturvejlederen for at høre nærmere, hvad der kan lade sig gøre med udstyret. Husk at afsætte tid til at, brugt båludstyr kan afkøle, så I også kan rengøre tingene. Brug ikke husets viskestykker på sorte bålgryder please! Da meget af udstyret er af smedejern, vil det elske at få lidt smøring med salatolie på overfladerne efter rengøringen. Som nøglebruger har man adgang til brænde og økser til brændehugning. Brændet er placeret i garagen. Som tommelfingerregel er der ca. een mælkekassefuld brænde, per institution/klasse per besøgsdag. Ved at planlægge aktiviteten, kan man tit spare en hel del på brændet.

4 Der er køkkenservice, termokander m.m. til fælles afbenyttelse. Det findes både i køkkenskabene og i depotet bagved skolestuen. Der er ca. udstyr til omkring 30 personer. Hvis I skal lave bålmad, har I generelt selv købt ind, men har du glemt noget, kan du lige tjekke på depotet, om der er noget, du kan bruge (mel, sukker, krydderier). Bemærk der kan tændes et stort køleskab bagerst i pavillonens gangareal, f.eks. til større grupper. Husk at tømme køleskab efter kolonidage og op til feriedage. Rengøring af pavillon Der skal fejes og ordnes så rengøringshjælpen kan komme til. Se instruktion på tavlen i entreen. Brug gerne overtræks-fodposer på våde dage. Men hvis der er kommet meget mudder på gulvet, så tør det lige over. Kig i rengøringsrummet. Skuret midt for: Naturvejlederens materialer. Skuret mod nord: Grejkasser til smådyrsfangst; en til vand og en til land. Materiel til lege. Siddeunderlag, reb. Containere mod vest: Brædder, rafter og opmagasinering. Blå cirkusvogn: vandlegetøj. Rør, render og spande til vandlegebanen. Økobasens særlige områder fra vest mod øst. Overdrevet: Aller vestligst er der ingen afskærmende hegning. Området starter i et græsdækket overdrev, som støder ned til et lille vandhul. Overdrev og vandhul gennemskæres af et el-hegn til kvægfolden. Der er adgang til kvægfolden på eget ansvar dyrene er på græs i sommerhalvåret. Glemt tøj m.m. Mange glemmer diverse tøj, sko og ting på Økobasen. Det kommer vi i en glemmekasse, så kig i gangen ved knagerne. Skures indhold Der arbejdes på at rydde op og skabe bedre system. Men januar 2013 er der følgende fordeling af materiel i skurene: Garagen med dobbeltporten Garagen: Presenninger, stænger til Larvu/tipi, brænde, grille, riste, gruttesten, strandstole, haveredskaber m.m., to bårer, snobrødspinde, siddeunderlag. Gaia Moder Jord og kaosbakkerne Neden for overdrevet er der bygget en stor jordfigur med kvindeskikkelse. Mellem hendes hånd og knæ er der skabt små bakker af forskellige jordtyper. Figuren kan henlede børns opmærksomhed på poesien i naturen og den inspiration, den har givet til alle tider. I Gaias skulder er der afsat siddepladser. Vandlegepladsen Nord for Gaia ligger vandlegepladsen med et system af render, brønde og bassiner. Vandet kommer fra den nærliggende lille sø, hvor det også løber tilbage til efter endt leg. Der ligger en hel del grej til vandleg og læring i den blå cirkusvogn. Det kan støtte eksperimenterende aktivitet i området. Der arbejdes på en instruktion til grejets brug.

5 Græsplænerne Mange lege og spil kan udføres på græsset. Der er en del effekter i legekasser eller poser, som kan bringes i spil på græsplænen. Især på græsarealet øst for pavillonen/ skolestuen er der oftest læ og plads til at kunne slå telte op til et overnatningsarrangement. Museland I områdets midterdel findes et labyrintisk område med små volde, en stor træsko, et rør, som forestiller en slange, man kan blive spist af. Man kan indleve sig i musenes verden og lege tagfat eller skjul i området. Vi prøver at få pil til at gro på voldene så pas venligst på de små træer. Larvu og Banjehus En larvu er en samisk tipi, og banjehuset er et vinkelbygget halvtag med mulighed for at opsætte hængekøjer på tværs. Begge faciliteter kan bruges til overnatning. Der er bålsted lige i nærheden. Larvuen har en teltdug, som kan opsættes på et skelet af rafter. Det kræver enten grundig instruktion eller aftale med naturvejlederen. Dugen sættes kun på ved arrangementer af flere dages varighed, og skal nedtages umiddelbart efter (aht. hærværk). Klatreland En stor klatrelegeplads rummer to akser. En som rummer ideen om et skib og en akse som skaber en lang linie af udfordringer. Man kan lave konkurrencer a la Robinson, hvor børnene skiftes til at gennemføre udfordringerne. Der kan lånes tov, til at forbinde elementerne i området yderligere. Hegn med frugtbuske Langs Lervangen er der dannet en vold med ribs- og solbærbuske. Børn bør foreløbig ikke lege her af hensyn til buskene. Når bærrene er modne (juli/august) er det tilladt at plukke til forbrug på Økobasen f.eks. som syltetøj/kompot i pandekager. Banjehuset Sand- og gravelegeplads Ved gårdspladsens sydside er der etableret forskellige rum fyldt med sand- og grusmaterialer. De gule sandmaterialer er grusgravssand med en smule lerindhold (kaldes også skulptursand), som gør det

6 herfra til aktiviteter med børn i området. F.eks. kan det illustrere råmaterialet, som lå til grund for det nu forsvundne Hakkemose teglværk. ekstra velegnet til formgivning. I garagen er der skovle mm. til at grave i sandet. Ved den rette fugtighed og kompression kan man lave en sammenhængende blok, som børnene kan skulpturere i. Det vil være uundgåeligt, at materialerne med tiden blandes sammen, men prøv at undgå, at det sker på en gang. Kast sten og fliser tilbage på plads efter legen. Bålpladser/udekøkken Der er 3 faste bålpladser på Økobasen. Dels ved Banjehuset, ved klatrelegepladsen og på gårdspladsen. På gårdspladsen er bålpladsen lidt forhøjet og med 3 spidser. I kan f.eks. have et bål i midten og derfra trække ild og gløder ud i spidserne til diverse madkunster. Skylning og grovvask af madvarer, opvask m.m. kan udføres ved stålvaskene langs pavillonen. Man åbner for vandet inde i rengøringsrummet på et vandrør. Opvask med varmt vand kan gøres inde i skolestuens køkkenvask eller i rengøringsdepotet. Babyreservatet Lige syd for sandlegepladsen er et lille område afgrænset af rækværk. Det har ofte været et trygt og rart sted for vuggestueog dagplejebørn. Der er opsat stubbe til balance. I et hjørne kan der overdækkes med presenning, så der opstår en lille hule. Lergraven På billedet af banjehuset ses en række plader foran. Herunder ligger en stribe pottemagerler ned til ca. 1 meters dybde. Det er tilladt at grave et par spande ler op Rapportér fejl og mangler Hvis du registrerer hærværk, væsentlige mangler af grej eller afvigelser fra ovenstående, så rapporter det venligst til Naturvejleder Thomas Gyalokay eller ISC. Du er også velkommen til at komme med forslag til forbedringer af indretninger, udstyr eller praksis. Måske kan det efterkommes. God tur til Økobase Hakkemosen! Thomas Gyalokay og Anne Spangtoft og

AVNØ. har svaret på det meste

AVNØ. har svaret på det meste AVNØ har svaret på det meste Velkommen til Avnø Naturcenter Har du et spørgsmål? Find svar på de fleste praktiske spørgsmål i Avnø ABC. Avnø Naturskole: Naturskolen er en del af Avnø Naturcenter og drives

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober 2007 1 Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere 2 Indhold Indledning...3 1. Hvad er en teltplads?...

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever?

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre, Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskoles Røde Encylopædie Læs opslagsværket som et leksikon med svar på alt omkring Rødding Højskole. Kan med fordel læses forfra, bagfra, i en køre eller som

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om:

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om: Ud med børnene - 24 naturbørnehaver fortæller Læs om: Drømmefangeren fra Ærøskøbing, Haletudsesøen fra Læsø, græsdukkerne fra Frederikshavn, urtesaltet fra Outrup, dyresporene fra Haderslev, sommerlegene

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø.

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Natur og miljø Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere