Kendskabsmåling af Væksthusene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendskabsmåling af Væksthusene"

Transkript

1 Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013

2 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene Ikke-brugernes holdning til Væksthusene Brugernes holdning til Væksthusene Hvad har betydning for, om Væksthusene opfattes som relevante? Væksthusenes markedspotentiale Virksomhedernes forventninger til fremtiden Virksomhedernes eksportoplevelser Baggrund og metode 39-41

3 Hovedkonklusioner Hovedkonklusion 1: Faldende kendskab til Væksthusene, men status quo i antal brugere 1) Kendskabsgraden er faldet fra 54% til 49% siden ) Antallet af brugere er uændret siden Det vil sige, at 23% af virksomhederne har været i kontakt med Væksthusene. Hovedkonklusion 2: Halvdelen af brugerne vil kontakte Væksthuset igen 1) Brugernes villighed til at kontakte Væksthuset har ikke været højere siden ) Brugerne opfatter i højere grad end kendere Væksthusene som en relevant og professionel sparringspartner. Det ser positivt ud blandt brugerne. Næsten halvdelen af brugerne vil helt sikkert kontakte Væksthusene igen. Samtidig skal det bemærkes, at brugerne i højere grad end kendere opfatter Væksthusene som en relevant og professionel sparringspartner. Dette understreger vigtigheden af at få kendere inviteret inden for døren, da det øger sandsynligheden for kontakt i fremtiden. Andre væsentlige resultater Der er en meget svag optimisme at spore i forhold til dansk økonomi. Flere virksomheder forventer, at økonomien vil forbedre sig i 2013 end i Virksomhederne er optimistiske i deres forventninger til at øge antallet af ansatte. 41% forventer en positiv udvikling i antallet af ansatte, mens kun 6% forventer, at antallet af ansatte mindskes. Den forsigtige optimisme afspejler sig dog ikke i forventningerne til omsætningen, der er uændret fra

4 Anbefalinger 1) Kendskabet til Væksthusene bør øges blandt mindre virksomheder Det er primært mindre virksomheder, der ikke kender Væksthusene. En nærmere analyse viser, at det særligt gælder for mindre virksomheder i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland. Det er således oplagt, at man målrettet forsøger at øge markedspotentialet ved at øge kendskabsgraden blandt virksomheder med under 5 ansatte. 2) Øget kendskab til ydelser kan konvertere kendere til brugere Virksomhederne fremhæver, at hvis man informeres bedre om Væksthusenes ydelser og tilbud, vil der være større sandsynlighed for, at de vil gøre brug af Væksthusene. Særligt kendskab til ydelsen Rådgivning og Sparring om virksomhedsudvikling har markant betydning for, hvor relevant man opfatter Væksthusene. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at man forsøger at øge kendskabet til disse konkrete ydelser. 4

5 Kendskabet til Væksthusene I det følgende vises udviklingen i kendskab og brug af Væksthusene siden 2008.

6 Kendskab fordelt på år Kendskabsgraden er faldet en smule i 1. kvartal 2013 (faldet er statistisk signifikant). 80% 70% 60% 54% 50% 47% 46% 49% 40% 43% Kendskab 30% 35% 20% 10% 0% måling 2013 Kendskab inkluderer alle virksomheder, der kender til et Væksthus. (N=11266) 6

7 Brugere, kendere og ikke-kendere fordelt på år Grafen viser udviklingen i brugere, kendere og ikke-kendere i de forskellige år. 80% 70% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 58% 53% 54% 51% 46% 30% 30% 30% 24% 26% 25% 24% 17% 23% 16% 19% 10% måling 2013 Kender ikke Kender Bruger Andelen af kendere er faldet med fire procentpoint (eller 13%) sammenlignet med 2012 (forskellen er statistisk signifikant). Samtidig er andelen af brugere uændret fra Brugere: Udtrykker andelen af virksomheder, der har været i kontakt med et Væksthus; Kender: Udtrykker andelen af virksomheder, der kender et Væksthus, men ikke har været i kontakt; Kender ikke: Udtrykker andelen af virksomheder, der ikke kender til et Væksthus. 7

8 Kendere og urealiseret markedspotentiale Urealiseret markedspotentiale er andelen af kendere, der ikke har været i kontakt med Væksthusene. 80% 70% 72% 60% 50% 64% 64% 47% 56% 56% 54% 53% 49% 40% 46% 43% Kendskab Urealiseret markedspotentiale 30% 35% 20% 10% 0% måling 2013 Mens kendskabsgraden i 2013 er nærmest identisk med 2009, har det urealiserede markedspotentiale været støt faldende i samme periode. Det må betegnes som positivt, da det betyder at flere virksomheder har været i kontakt med et Væksthus. Næsten halvdelen af alle, der kender Væksthusene, har også været i kontakt med et Væksthus. 8

9 Hvor halter det med kendskabet til Væksthusene? Hvilke virksomheder kender ikke Væksthusene? 70% 70% 71% 60% 50% 40% 44% 56% 60% 50% 40% 47% 44% 39% 53% 43% 38% 55% 55% 47% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Lille virksomhed Stor virksomhed Overordnet er der væsentlig forskel i kendskabsgraden blandt mindre virksomheder (under 5 ansatte) og store virksomheder. Forskellen på 12 procentpoint er statistisk signifikant. Søjlediagrammet til højre viser mere specifikt, at det særligt er i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland, at mindre virksomheder i lavere grad kender til et Væksthus. I samtlige tre regioner er der statistisk signifikant forskel i kendskab til et Væksthus mellem små og store virksomheder. N= % Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Lille virksomhed Stor virksomhed

10 Ikke-brugeres holdning til Væksthusene I denne del af rapporten redegøres der for ikke-brugernes opfattelse af Væksthusene. Herunder om Væksthusene opfattes som professionelle samarbejdspartnere, og hvad der kunne få ikke-brugerne til at rette henvendelse til et Væksthus. Ikke-brugerne er de virksomheder, der kender Væksthusene, men ikke har været i kontakt med dem.

11 Ikke-brugernes opfattelse af Væksthusene som sparringspartnere Figuren viser, at der har været en positiv udvikling i ikke-brugernes opfattelse af Væksthusene som professionel sparringspartner % 36% 12% 21% 19% % 26% 12% 18% 29% % 31% 11% 19% 31% I høj grad I nogen grad I mindre grad % 30% 10% 16% 29% Slet ikke Ved ikke % 26% 14% 12% 36% % 26% 14% 18% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Tror du, at Væksthus vil kunne give dig en professionel sparring? Generelt har ikke-brugerne en mere positiv opfattelse af Væksthusene som professionel sparringspartner sammenlignet med Særligt andelen af ikke-brugere, der i nogen grad opfatter Væksthusene som professionel sparringspartner, er vokset betragteligt siden Samtidig er det interessant, at langt flere ikke-brugere udtrykker en holdning til Væksthusene som sparringspartner sammenlignet med tidligere år. Dette kunne indikere et mere kvalificeret kendskab til Væksthusene blandt ikke-brugere. N=

12 Kan ikke-brugere finde på at tage kontakt til et Væksthus? Figuren viser, at de fleste ikke-brugere samlet set ikke forventer at tage kontakt til et Væksthus. Samtidig er billedet, at der er lidt færre positive tilkendegivelser sammenlignet med % 33% 31% 22% % 37% 32% 19% % 35% 30% 27% % 34% 33% 22% % 38% 30% 24% % 34% 33% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Kan du finde på at tage kontakt til Væksthus? Ja, helt sikkert Nej, det tror jeg ikke Ja, det tror jeg Nej, helt sikkert ikke N=

13 Hvad kan få ikke-brugere til at kontakte et Væksthus? Ikke-brugerne efterspørger særligt mere indsigt og information om de tilbud, der udbydes hos Væksthusene. Imidlertid mener hver femte virksomhed, at der ikke er noget, der kan få dem til at kontakte et Væksthus Bedre informeret om tilbud Tilbud gjort mere vedkommende Ingenting Hvis jeg blev kontaktet pr. brev 25% 20% 27% 24% 17% 24% 17% 18% 19% 6% 9% 11% Hvis jeg blev kontaktet pr. telefon 6% 8% 11% Hvis jeg blev inviteret til arrangement 7% 7% 9% Hvis det blev anbefalet Hvis jeg mødte dem på en stand Andet 6% 9% 7% 2% 1% 2% 20% 21% 12% N=

14 Hvad kan få ikke-brugere til at kontakte et Væksthus? (Andet-svar) Udvalgte svar fra andet-kategorien fra slide 13. Andet (Åbne svar) "Der kommer noget interessant i deres nyhedsmail" "Jeg modtager jeres nyhedsbrev på . Det har betydet, at jeg har tænkt mig snart at tage kontakt til jer, for at få hjælp til at søge om EU-støtte" "Hvis der er finansieringsmuligheder kunne det være interessant" "Hvis der ikke følger nogle penge med, har vi ikke interesse" "Hvis der var mere tid" N=31 14

15 Hvilke fem områder er de mest besværlige for ikke-brugerne? 40% 36% 36% 36% 35% 33% 33% 30% 31% 29% 30% 25% 20% 25% 25% 25% 23% 21% 19% 25% Arbejdspladsvurdering (APV) Indberetning til Danmarks Statistik Miljøgodkendelse 15% Sygedagpengerefusion Medarbejderansættelse 10% 5% 0% Total Kender ikke Kender Spørgsmålsformulering: Hvilket af de følgende områder er mest besværlig i forhold til at drive virksomhed? Søjlediagrammet viser de fem områder, der volder virksomhederne størst besvær. 7 Overordnet har ikke-kendere og kendere samme behov, men ikke-kendere har i langt højere grad problemer med miljøgodkendelser end kendere. N=489. Kender ikke: Virksomheder, der ikke kender Væksthusene Kender: Virksomheder, der ikke bruger Væksthusene, men kender dem. 15

16 Brugernes holdning til Væksthusene I dette afsnit fokuseres på udviklingen i brugernes holdning til Væksthusene over tid. Herunder om Væksthusene opfattes som professionelle samarbejdspartnere, om Væksthusene styrker mulighederne for vækst og om brugerne forventer at kontakte Væksthusene igen. Brugerne er de virksomheder, der tidligere har været i kontakt med Væksthusene.

17 Væksthus som professionel sparringspartner Figuren viser, at langt de fleste brugere i høj eller i nogen grad oplever Væksthuset som en professionel sparringspartner, men der har ikke været nogen nævneværdig udvikling siden % 29% 8% 7% 10% % 26% 5% 7% 8% I høj grad % 29% 8% 8% 7% I nogen grad I mindre grad % 27% 7% 9% 9% Slet ikke Ved ikke % 22% 6% 8% 19% % 26% 11% 7% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Oplevede du Væksthus som en professionel sparringspartner? Fra 2012 til 2013 har der været et fald på fem procentpoint i andelen af brugere, der mener, at Væksthusene i høj eller i nogen grad udgør en professionel sparringspartner. N=

18 Styrker Væksthusene mulighederne for vækst i virksomhederne? % 24% 13% 29% 14% % 24% 15% 30% 13% % 21% 11% 36% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad % 22% 14% 31% 15% Slet ikke Ved ikke % 23% 10% 28% 22% % 24% 16% 29% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Har din kontakt med Væksthus forbedret din virksomheds muligheder for at du kan udvikle din virksomhed? Brugernes opfattelse af om kontakt til Væksthusene styrker vækstmulighederne, er uændret siden N=

19 Kontakt til Væksthusene Bjælkediagrammet viser, at der en lille stigning i antallet af virksomheder, der ønsker at kontakte Væksthusene igen i 2013 sammenlignet med % 33% 16% 6% % 34% 13% 11% % 36% 13% 11% % 30% 14% 12% % 33% 12% 7% % 37% 13% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Vil du tage kontakt til Væksthus igen? Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke N=

20 Hvad har betydning for, om Væksthusene opfattes som relevante? I denne del af rapporten redegøres der for, hvad der afgør, om Væksthusene opfattes som relevante og professionelle sparringspartnere.

21 Hvad har betydning for, om Væksthusene opfattes som en professionel sparringspartner? Faktorer (gælder for brugere og kendere) Kontakt med Væksthusene Kender til ydelsen Rådgivning Kender til ydelsen Sparring om virksomhedsudvikling Positive forventninger til dansk økonomi Virksomhedens størrelse Kendskab til vækstpotentiale Om man får sparring af andre aktører Kender til ydelsen Finansielle støttemuligheder VIGTIG IKKE VIGTIG Analyseresultater Tidligere kontakt med Væksthusene og særligt kendskab til, at Væksthusene tilbyder ydelserne Rådgivning og Sparring om virksomhedsudvikling har betydning for, om man opfatter Væksthusene som professionel sparringspartner. Videre analyser indikerer, at kendskab til ydelsen Sparring om virksomhedsudvikling har større betydning for, om Væksthusene opfattes som professionel sparringspartner blandt kendere end brugere, men der mangler cases i forhold til at gennemføre en robust statistisk analyse. Om analysen Analysen er foretaget vha. OLS-regressionsmodel baseret på brugere og kendere. Samtidig er modellen lavet som en fixed-effects model, da der kan forekomme regionspecifik heterogenitet, som der ikke er data for. Man kan eksempelvis forestille sig, at der kunne være forskel i erhvervsstrukturer regionalt, som kan påvirke opfattelsen af Væksthusene. Helt konkret modellerer en fixed-effects model potentielle regionsforskelle ved at beregne en konstant for hver enkelt region. 21

22 Væksthusenes markedspotentiale Dette afsnit fokuserer på Væksthusenes potentielle brugere, og deres forventninger til omsætningen i fremtiden. Væksthusenes potentielle brugere er virksomheder, der kender et Væksthus men ikke er brugere. Væksthusenes markedspotentiale er de potentielle brugere, der oplever vækst.

23 Markedspotentiale Væksthusenes markedspotentiale defineres som de vækstvirksomheder, der kender, men ikke bruger Væksthusene. Hvis man ser på de virksomheder, som forventer en stigning i omsætning på mere end 20%, så udgør Væksthusenes markedspotentiale 9%. Hvis man ser på de virksomheder, som forventer en stigning i omsætning på mere end 10%, så udgør Væksthusenes markedspotentiale 26%. 7% 9% 7% Over 20% 26% Over 10% Under 20% Under 10% 84% Ved ikke 67% Ved ikke Spørgsmålsformulering: Hvor meget forventer du, at din virksomheds omsætning vil stige i henholdsvis 2013, 2014 og i 2015? Spørgsmålsformulering: Hvor meget forventer du, at din virksomheds omsætning vil stige i henholdsvis 2013, 2014 og i 2015? N=258 23

24 Virksomhedernes forventninger til fremtiden I dette afsnit belyses virksomhedernes syn på samfundsøkonomien og deres forventninger til egen omsætning og jobskabelse. Desuden ses på virksomhedernes adgang til kapital.

25 Virksomhedernes forventninger til dansk økonomi Figuren viser andelen af virksomheder over tid, der mener, at økonomien vil udvikle sig positivt, økonomien vil forblive status quo og økonomien vil udvikle sig negativt. 80% 70% 60% 50% 50% 47% 51% 53% 40% 30% 20% 34% 42% 39% 35% 26% 28% 21% 32% Økonomien vil udvikle sig positivt Økonomien vil forblive status quo Økonomien vil udvikle sig negativt 10% 15% 11% 15% 0% Spørgsmålsformulering: Hvordan forventer du, at økonomien vil udvikle sig i 2013? Sammenlignet med resultaterne fra 2012 er virksomhederne blevet en anelse mere optimistiske i forhold til dansk økonomi. Klart flest forventer, at dansk økonomi vil være uforandret i % har en positiv forventning til dansk økonomis udvikling. N=

26 Udvikling i procent (medianen) Kendskabsmåling af Væksthusene, runde 11 Forventning til udvikling i antal ansatte Virksomhederne har optimistiske forventninger til udviklingen i antal ansatte. Søjlediagrammet viser, hvor mange procent virksomhederne forventer at øge antallet af ansatte med. Dette er beregnet ved at se på forholdet mellem det forventede antal ansatte og det nuværende antal ansatte. 18% 16% 14% 15% 14% 6% 12% 11% 10% 8% 8% 53% 41% 6% 4% 2% N=7112 0% Spørgsmålsformulering: Hvor mange ansatte forventer du, at der er i din virksomhed om 3 år? Negativ udvikling Status quo Positiv udvikling I søjlediagrammet er medianen for virksomhedernes forventning til udvikling i antal ansatte afrapporteret. Medianen udtrykker middeltendensen, hvor medianen udgør den midterste værdi, hvis man rangerer alle svar fra laveste til højeste. Søjlediagrammet dækker både over virksomheder, der forventer at antal ansatte vil være status quo, forøges eller sænkes. Mens søjlediagrammet afrapporterer middeltendensen, viser cirkeldiagrammet andelen af virksomheder, der forventer status quo, negativ og positiv udvikling i antal ansatte. Samlet set forventer 53% af virksomhederne, at de vil øge antallet af ansatte i de kommende år. Med til billedet hører også, at virksomhederne er mere positive i 2013 end i 2012, men mindre end i 2010 og % af virksomhederne forventer status quo i antallet af ansatte, mens 6% har negative forventninger til antallet af ansatte. 26

27 Adgang til lånekapital % 10% 37% 24% 13% 15% Det er blevet meget nemmere at låne kapital % 8% 28% 26% 22% 16% Det er blevet lidt nemmere at låne kapital % 10% 26% 23% 23% 17% Det er hverken blevet nemmere eller sværere at låne kapital Det er blevet lidt sværere at låne kapital % 9% 22% 27% 25% 16% Det er blevet meget sværere at låne kapital Ved ikke % 4% 19% 28% 30% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Hvordan oplever du virksomhedernes aktuelle adgang til (låne)kapital sammenlignet med for ca. to år siden? N=7112 Ovenstående besvarelser er baseret på alle virksomheder, dvs. både virksomheder, der ikke har haft et lånebehov og virksomheder, der har haft et lånebehov. Færre mener, at det er sværere at låne kapital i 2013 sammenlignet med Hovedparten af virksomhederne mener hverken, at det er blevet nemmere eller sværere at låne kapital. 27

28 Er der regionale forskelle i virksomhedernes opfattelse af adgang til lånekapital? Søjlediagrammet viser virksomhedernes opfattelse af adgang til lånekapital opdelt på region. Syddanmark 0% 11% 37% 23% 15% 13% Det er blevet meget nemmere at låne kapital Sjælland 0% 11% 34% 27% 13% 16% Det er blevet lidt nemmere at låne kapital Nordjylland 1% 11% 47% 21% 10% 12% Det er hverken blevet nemmere eller sværere at låne kapital Det er blevet lidt sværere at låne kapital Det er blevet meget sværere at låne kapital Midjylland 1% 10% 32% 30% 15% 13% Ved ikke Hovedstaden 1% 7% 38% 21% 13% 21% N=1001 0% 20% 40% 60% 80% 100% Spørgsmålsformulering: Hvordan oplever du virksomhedernes aktuelle adgang til (låne)kapital sammenlignet med for ca. to år siden? Der er generelt ikke store regionale forskelle i opfattelsen af adgang til lånekapital. I Nordjylland er virksomhederne dog mindre kritiske i forhold til, om det er blevet sværere at låne kapital. 28

29 Problemer med at få adgang til (låne)kapital? Langt de fleste virksomheder har ikke oplevet konkrete problemer med at få adgang til (låne)kapital. Størstedelen af de adspurgte virksomheder har imidlertid ikke haft et lånebehov, hvorfor det ikke kan konkluderes, at det er blevet nemmere at få adgang til lånekapital % 1% 5% 7% 4% 5% % 1% 5% 8% 4% 5% Nej, vi har ikke haft et finansieringsbehov Ja, vi har fået lukket vores kassekredit Ja, vi har fået begrænset vores kassekredit Ja, vi har fået afslag på at optage et lån % 1% 5% 8% 4% 6% Ja, vi har fået afslag på at forhøje et lån Ja, andet % 1% 6% 8% 4% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Har din virksomhed oplevet konkrete problemer med at få adgang til (låne)kapital indenfor de sidste to år? Bjælkediagrammet viser, at 81% af de adspurgte i 2013 ikke har haft et finansieringsbehov. Problemopfattelsen i forhold til at få adgang til lånekapital er stort set uændret siden N=

30 Forventninger til omsætning Hver fjerde virksomheder forventer ingen stigning i omsætningen i de kommende år % 18% 25% 19% 5% 7% % 16% 24% 19% 9% 8% Ingen stigning Under 5 pct. årlig stigning 5-10 pct. årlig stigning pct. årlig stigning % 16% 25% 20% 7% 11% pct. årlig stigning Over 30 pct. årlig stigning % 14% 23% 19% 11% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Hvor meget forventer du, at din virksomheds omsætning vil stige i henholdsvis 2013, 2014 og i 2015? Andelen, som ikke forventer en stigning i omsætningen, er næsten uændret fra Trenden fra 2010 og frem har været negativ. En stadig større andel forventer ingen stigning eller under 5 pct. årlig stigning i omsætningen i de kommende år. N=

31 Virksomhedernes eksportoplevelser I det følgende ses på virksomhedernes eksporterfaringer. Herunder hvor virksomhederne eksporterer til samt hvilke udfordringer, der opstår i mødet med andre landes myndigheder.

32 Eksporterer virksomhederne? Ja, til andre lande inden for EU s indre marked 29% Ja, til andre lande uden for EU s indre marked 19% Nej 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Godt hver tredje virksomhed eksporterer til lande inden for EU s grænser, mens hver femte eksporterer med et mere globalt sigte. Langt de fleste virksomheder beskæftiger sig ikke med transport. N=

33 Hvilke lande eksporterer virksomhederne til inden for EU s indre Marked? Virksomhederne eksporterer primært til lande i umiddelbar nærhed af Danmark. Sverige Tyskland Norge Holland Storbritannien Polen Finland Frankrig Italien Spanien Belgien Østrig Tjekkiet Letland Ungarn Litauen Island Estland Rumænien Slovakiet Portugal Luxembourg Irland Grækenland Slovenien Liechtenstein Bulgarien Malta Cypern 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 12% 10% 9% 17% 17% 16% 15% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 39% 54% 53% N=

34 Problemer med myndigheder i andre lande? Langt størstedelen har ikke oplevet problemer med myndighederne i andre lande. De, der har oplevet problemer, nævner skat- og momsregler samt uigennemskueligt bureaukrati. Nej, vi har ikke oplevet nogle problemer 75% Ja, skat- og momsregler 3% Ja, uigennemskueligt bureaukrati 3% Ja, krav og ekstra certificering 1% Ja, kultur og sprog 1% Ja, krav om ekstra prøvning 1% Ja, udbudsregler 0% Ja, korruption 0% Ja, krav om nationale mærker 0% Andet 3% Ved ikke 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% N=

35 Reaktion på problemer med myndigheder i udlandet? De fleste, der møder problemer i eksportlande, vælger at opfylde de ekstra krav, som bliver stillet. Valgte at opfylde de ekstra krav 49% Andet 28% Vi kontaktede vores brancheorganisation som hjalp os 10% Droppede markedet 10% Vi kontaktede en dansk myndighed for at få hjælp 5% Vi klagedede selv over barrieren et andet sted 2% Vi klagedede selv over barrieren til de nationale myndigheder i eksportlandet 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Note: Andet-kategorien kan ikke uddybes, da virksomhederne ikke kunne angive N=92 årsager. 35

36 Kendskab til Indre Markeds Center Ja, kender Indre Markeds Center 4% Nej 96% N=

37 Kendskab til Indre Markeds Center (Kun virksomheder, der eksporterer til det indre marked) Ja, kender Indre Markeds Center 7% Nej 93% N=290 37

38 Hvordan er du blevet opmærksom på Indre Markeds Center? (Alle virksomheder, der kender til Indre Markeds Center) Annonce 19% Mit netværk 14% Erhvervs- og brancheorganisation 12% Anden myndighed henviste Eksportrådet 5% 5% Oplæg Søgning på Internettet Væksthus Sjælland Væksthus Nordjylland 2% 2% 2% 2% Andet Ved ikke 24% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Der er blevet foretaget en åben kodning, hvor andet-svar, der passer i eksisterende svarkategorier er flyttet i rette kategori. I andet-kategorien er primært svar såsom pressen, TV og medier. N=42 38

39 Baggrund og metode

40 Metode For at sikre både dybde og bredde i kendskabsanalyserne benyttes en kvantitativ såvel som kvalitativ tilgang i kendskabsmålingerne. Denne måling er udelukkende baseret på en kvantitativ tilgang. I efteråret 2013 gennemføres der to fokusgrupper med virksomheder, hvor nogle udvalgte temaer skal belyses. Der gennemføres kvantitative telefoninterview med minimum virksomheder pr. runde, som er stratificeret på regioner og virksomhedsstørrelse (antal ansatte). Opkaldsgrundlaget baseres på udtræk fra Experians virksomhedsdatabase (Det tidligere KOB). De kvantitative undersøgelser gennemføres hvert halve år. Første undersøgelse blev iværksat i forbindelse med Global Entrepreneurship Week (GEW), som foregik i uge 47 i 2008, og inden kommunikationsaktiviteter blev igangsat. Denne måling fungerede dermed som en form for nulpunktsmåling. Dernæst efter GEW - gennemførtes endnu en kvantitativ interviewrunde (2. måling), og ca. et halvt år senere blev den 3. måling gennemført. 4. måling fandt sted i uge i 2009 umiddelbart efter kampagnen MAXIMER Dit Potentiale. 5. måling blev gennemført i ugerne i måling blev gennemført i uge , igen umiddelbart efter kampagnen i uge 46, som denne gang hed POWER til iværksættere og virksomheder i vækst. 7. måling fandt sted i uge måling fandt sted i november og december måling fandt sted i juni 2012, mens 10. måling fandt sted i december Den aktuelle måling fandt sted i marts Interviewene er gennemført telefonisk med ejere, medejere eller direktører i virksomheder. Der er stratificeret ud fra geografi (minimum 200 i hver af landets fem regioner), samt virksomhedsstørrelse; der er en ligelig fordeling mellem små virksomheder (1-4 ansatte) og mellemstore virksomheder (5+ ansatte). I hver undersøgelsesrunde er interviewene gennemført med et nyt udsnit af respondenter. 40

41 Kendskabsmåling af Væksthusene, runde 10 Dataindsamling Dataindsamlingen for de kvantitative undersøgelser, er foretaget i følgende perioder: 1. kvantitative interviewrunde: Oktober november 2008, i alt respondenter. 2. kvantitative interviewrunde: November december 2008, i alt respondenter. 3. kvantitative interviewrunde: Maj 2009, i alt respondenter. 4. kvantitative interviewrunde: November december 2009, i alt respondenter. 5. kvantitative interviewrunde: Juni 2010, i alt respondenter. 6. kvantitative interviewrunde: November december 2010, i alt 1030 respondenter. 7. kvantitative interviewrunde: Juni 2011, i alt 1052 respondenter. 8. kvantitative interviewrunde: November december 2011, i alt 1004 respondenter. 9. kvantitative interviewrunde: Juni 2012, i alt 1007 respondenter. 10. kvantitative interviewrunde: December 2012, i alt 1021 respondenter. 11. kvantitative interviewrunde: Marts 2013, i alt 1001 respondenter. 41

42 42 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A 8000 AARHUS C DENMARK T: E: EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC, VIETNAM T: E:

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 3 21. august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på www.daf.dk LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere