Kendskabsmåling af Væksthusene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendskabsmåling af Væksthusene"

Transkript

1 Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013

2 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene Ikke-brugernes holdning til Væksthusene Brugernes holdning til Væksthusene Hvad har betydning for, om Væksthusene opfattes som relevante? Væksthusenes markedspotentiale Virksomhedernes forventninger til fremtiden Virksomhedernes eksportoplevelser Baggrund og metode 39-41

3 Hovedkonklusioner Hovedkonklusion 1: Faldende kendskab til Væksthusene, men status quo i antal brugere 1) Kendskabsgraden er faldet fra 54% til 49% siden ) Antallet af brugere er uændret siden Det vil sige, at 23% af virksomhederne har været i kontakt med Væksthusene. Hovedkonklusion 2: Halvdelen af brugerne vil kontakte Væksthuset igen 1) Brugernes villighed til at kontakte Væksthuset har ikke været højere siden ) Brugerne opfatter i højere grad end kendere Væksthusene som en relevant og professionel sparringspartner. Det ser positivt ud blandt brugerne. Næsten halvdelen af brugerne vil helt sikkert kontakte Væksthusene igen. Samtidig skal det bemærkes, at brugerne i højere grad end kendere opfatter Væksthusene som en relevant og professionel sparringspartner. Dette understreger vigtigheden af at få kendere inviteret inden for døren, da det øger sandsynligheden for kontakt i fremtiden. Andre væsentlige resultater Der er en meget svag optimisme at spore i forhold til dansk økonomi. Flere virksomheder forventer, at økonomien vil forbedre sig i 2013 end i Virksomhederne er optimistiske i deres forventninger til at øge antallet af ansatte. 41% forventer en positiv udvikling i antallet af ansatte, mens kun 6% forventer, at antallet af ansatte mindskes. Den forsigtige optimisme afspejler sig dog ikke i forventningerne til omsætningen, der er uændret fra

4 Anbefalinger 1) Kendskabet til Væksthusene bør øges blandt mindre virksomheder Det er primært mindre virksomheder, der ikke kender Væksthusene. En nærmere analyse viser, at det særligt gælder for mindre virksomheder i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland. Det er således oplagt, at man målrettet forsøger at øge markedspotentialet ved at øge kendskabsgraden blandt virksomheder med under 5 ansatte. 2) Øget kendskab til ydelser kan konvertere kendere til brugere Virksomhederne fremhæver, at hvis man informeres bedre om Væksthusenes ydelser og tilbud, vil der være større sandsynlighed for, at de vil gøre brug af Væksthusene. Særligt kendskab til ydelsen Rådgivning og Sparring om virksomhedsudvikling har markant betydning for, hvor relevant man opfatter Væksthusene. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at man forsøger at øge kendskabet til disse konkrete ydelser. 4

5 Kendskabet til Væksthusene I det følgende vises udviklingen i kendskab og brug af Væksthusene siden 2008.

6 Kendskab fordelt på år Kendskabsgraden er faldet en smule i 1. kvartal 2013 (faldet er statistisk signifikant). 80% 70% 60% 54% 50% 47% 46% 49% 40% 43% Kendskab 30% 35% 20% 10% 0% måling 2013 Kendskab inkluderer alle virksomheder, der kender til et Væksthus. (N=11266) 6

7 Brugere, kendere og ikke-kendere fordelt på år Grafen viser udviklingen i brugere, kendere og ikke-kendere i de forskellige år. 80% 70% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 58% 53% 54% 51% 46% 30% 30% 30% 24% 26% 25% 24% 17% 23% 16% 19% 10% måling 2013 Kender ikke Kender Bruger Andelen af kendere er faldet med fire procentpoint (eller 13%) sammenlignet med 2012 (forskellen er statistisk signifikant). Samtidig er andelen af brugere uændret fra Brugere: Udtrykker andelen af virksomheder, der har været i kontakt med et Væksthus; Kender: Udtrykker andelen af virksomheder, der kender et Væksthus, men ikke har været i kontakt; Kender ikke: Udtrykker andelen af virksomheder, der ikke kender til et Væksthus. 7

8 Kendere og urealiseret markedspotentiale Urealiseret markedspotentiale er andelen af kendere, der ikke har været i kontakt med Væksthusene. 80% 70% 72% 60% 50% 64% 64% 47% 56% 56% 54% 53% 49% 40% 46% 43% Kendskab Urealiseret markedspotentiale 30% 35% 20% 10% 0% måling 2013 Mens kendskabsgraden i 2013 er nærmest identisk med 2009, har det urealiserede markedspotentiale været støt faldende i samme periode. Det må betegnes som positivt, da det betyder at flere virksomheder har været i kontakt med et Væksthus. Næsten halvdelen af alle, der kender Væksthusene, har også været i kontakt med et Væksthus. 8

9 Hvor halter det med kendskabet til Væksthusene? Hvilke virksomheder kender ikke Væksthusene? 70% 70% 71% 60% 50% 40% 44% 56% 60% 50% 40% 47% 44% 39% 53% 43% 38% 55% 55% 47% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Lille virksomhed Stor virksomhed Overordnet er der væsentlig forskel i kendskabsgraden blandt mindre virksomheder (under 5 ansatte) og store virksomheder. Forskellen på 12 procentpoint er statistisk signifikant. Søjlediagrammet til højre viser mere specifikt, at det særligt er i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland, at mindre virksomheder i lavere grad kender til et Væksthus. I samtlige tre regioner er der statistisk signifikant forskel i kendskab til et Væksthus mellem små og store virksomheder. N= % Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Lille virksomhed Stor virksomhed

10 Ikke-brugeres holdning til Væksthusene I denne del af rapporten redegøres der for ikke-brugernes opfattelse af Væksthusene. Herunder om Væksthusene opfattes som professionelle samarbejdspartnere, og hvad der kunne få ikke-brugerne til at rette henvendelse til et Væksthus. Ikke-brugerne er de virksomheder, der kender Væksthusene, men ikke har været i kontakt med dem.

11 Ikke-brugernes opfattelse af Væksthusene som sparringspartnere Figuren viser, at der har været en positiv udvikling i ikke-brugernes opfattelse af Væksthusene som professionel sparringspartner % 36% 12% 21% 19% % 26% 12% 18% 29% % 31% 11% 19% 31% I høj grad I nogen grad I mindre grad % 30% 10% 16% 29% Slet ikke Ved ikke % 26% 14% 12% 36% % 26% 14% 18% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Tror du, at Væksthus vil kunne give dig en professionel sparring? Generelt har ikke-brugerne en mere positiv opfattelse af Væksthusene som professionel sparringspartner sammenlignet med Særligt andelen af ikke-brugere, der i nogen grad opfatter Væksthusene som professionel sparringspartner, er vokset betragteligt siden Samtidig er det interessant, at langt flere ikke-brugere udtrykker en holdning til Væksthusene som sparringspartner sammenlignet med tidligere år. Dette kunne indikere et mere kvalificeret kendskab til Væksthusene blandt ikke-brugere. N=

12 Kan ikke-brugere finde på at tage kontakt til et Væksthus? Figuren viser, at de fleste ikke-brugere samlet set ikke forventer at tage kontakt til et Væksthus. Samtidig er billedet, at der er lidt færre positive tilkendegivelser sammenlignet med % 33% 31% 22% % 37% 32% 19% % 35% 30% 27% % 34% 33% 22% % 38% 30% 24% % 34% 33% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Kan du finde på at tage kontakt til Væksthus? Ja, helt sikkert Nej, det tror jeg ikke Ja, det tror jeg Nej, helt sikkert ikke N=

13 Hvad kan få ikke-brugere til at kontakte et Væksthus? Ikke-brugerne efterspørger særligt mere indsigt og information om de tilbud, der udbydes hos Væksthusene. Imidlertid mener hver femte virksomhed, at der ikke er noget, der kan få dem til at kontakte et Væksthus Bedre informeret om tilbud Tilbud gjort mere vedkommende Ingenting Hvis jeg blev kontaktet pr. brev 25% 20% 27% 24% 17% 24% 17% 18% 19% 6% 9% 11% Hvis jeg blev kontaktet pr. telefon 6% 8% 11% Hvis jeg blev inviteret til arrangement 7% 7% 9% Hvis det blev anbefalet Hvis jeg mødte dem på en stand Andet 6% 9% 7% 2% 1% 2% 20% 21% 12% N=

14 Hvad kan få ikke-brugere til at kontakte et Væksthus? (Andet-svar) Udvalgte svar fra andet-kategorien fra slide 13. Andet (Åbne svar) "Der kommer noget interessant i deres nyhedsmail" "Jeg modtager jeres nyhedsbrev på . Det har betydet, at jeg har tænkt mig snart at tage kontakt til jer, for at få hjælp til at søge om EU-støtte" "Hvis der er finansieringsmuligheder kunne det være interessant" "Hvis der ikke følger nogle penge med, har vi ikke interesse" "Hvis der var mere tid" N=31 14

15 Hvilke fem områder er de mest besværlige for ikke-brugerne? 40% 36% 36% 36% 35% 33% 33% 30% 31% 29% 30% 25% 20% 25% 25% 25% 23% 21% 19% 25% Arbejdspladsvurdering (APV) Indberetning til Danmarks Statistik Miljøgodkendelse 15% Sygedagpengerefusion Medarbejderansættelse 10% 5% 0% Total Kender ikke Kender Spørgsmålsformulering: Hvilket af de følgende områder er mest besværlig i forhold til at drive virksomhed? Søjlediagrammet viser de fem områder, der volder virksomhederne størst besvær. 7 Overordnet har ikke-kendere og kendere samme behov, men ikke-kendere har i langt højere grad problemer med miljøgodkendelser end kendere. N=489. Kender ikke: Virksomheder, der ikke kender Væksthusene Kender: Virksomheder, der ikke bruger Væksthusene, men kender dem. 15

16 Brugernes holdning til Væksthusene I dette afsnit fokuseres på udviklingen i brugernes holdning til Væksthusene over tid. Herunder om Væksthusene opfattes som professionelle samarbejdspartnere, om Væksthusene styrker mulighederne for vækst og om brugerne forventer at kontakte Væksthusene igen. Brugerne er de virksomheder, der tidligere har været i kontakt med Væksthusene.

17 Væksthus som professionel sparringspartner Figuren viser, at langt de fleste brugere i høj eller i nogen grad oplever Væksthuset som en professionel sparringspartner, men der har ikke været nogen nævneværdig udvikling siden % 29% 8% 7% 10% % 26% 5% 7% 8% I høj grad % 29% 8% 8% 7% I nogen grad I mindre grad % 27% 7% 9% 9% Slet ikke Ved ikke % 22% 6% 8% 19% % 26% 11% 7% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Oplevede du Væksthus som en professionel sparringspartner? Fra 2012 til 2013 har der været et fald på fem procentpoint i andelen af brugere, der mener, at Væksthusene i høj eller i nogen grad udgør en professionel sparringspartner. N=

18 Styrker Væksthusene mulighederne for vækst i virksomhederne? % 24% 13% 29% 14% % 24% 15% 30% 13% % 21% 11% 36% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad % 22% 14% 31% 15% Slet ikke Ved ikke % 23% 10% 28% 22% % 24% 16% 29% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Har din kontakt med Væksthus forbedret din virksomheds muligheder for at du kan udvikle din virksomhed? Brugernes opfattelse af om kontakt til Væksthusene styrker vækstmulighederne, er uændret siden N=

19 Kontakt til Væksthusene Bjælkediagrammet viser, at der en lille stigning i antallet af virksomheder, der ønsker at kontakte Væksthusene igen i 2013 sammenlignet med % 33% 16% 6% % 34% 13% 11% % 36% 13% 11% % 30% 14% 12% % 33% 12% 7% % 37% 13% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Vil du tage kontakt til Væksthus igen? Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke N=

20 Hvad har betydning for, om Væksthusene opfattes som relevante? I denne del af rapporten redegøres der for, hvad der afgør, om Væksthusene opfattes som relevante og professionelle sparringspartnere.

21 Hvad har betydning for, om Væksthusene opfattes som en professionel sparringspartner? Faktorer (gælder for brugere og kendere) Kontakt med Væksthusene Kender til ydelsen Rådgivning Kender til ydelsen Sparring om virksomhedsudvikling Positive forventninger til dansk økonomi Virksomhedens størrelse Kendskab til vækstpotentiale Om man får sparring af andre aktører Kender til ydelsen Finansielle støttemuligheder VIGTIG IKKE VIGTIG Analyseresultater Tidligere kontakt med Væksthusene og særligt kendskab til, at Væksthusene tilbyder ydelserne Rådgivning og Sparring om virksomhedsudvikling har betydning for, om man opfatter Væksthusene som professionel sparringspartner. Videre analyser indikerer, at kendskab til ydelsen Sparring om virksomhedsudvikling har større betydning for, om Væksthusene opfattes som professionel sparringspartner blandt kendere end brugere, men der mangler cases i forhold til at gennemføre en robust statistisk analyse. Om analysen Analysen er foretaget vha. OLS-regressionsmodel baseret på brugere og kendere. Samtidig er modellen lavet som en fixed-effects model, da der kan forekomme regionspecifik heterogenitet, som der ikke er data for. Man kan eksempelvis forestille sig, at der kunne være forskel i erhvervsstrukturer regionalt, som kan påvirke opfattelsen af Væksthusene. Helt konkret modellerer en fixed-effects model potentielle regionsforskelle ved at beregne en konstant for hver enkelt region. 21

22 Væksthusenes markedspotentiale Dette afsnit fokuserer på Væksthusenes potentielle brugere, og deres forventninger til omsætningen i fremtiden. Væksthusenes potentielle brugere er virksomheder, der kender et Væksthus men ikke er brugere. Væksthusenes markedspotentiale er de potentielle brugere, der oplever vækst.

23 Markedspotentiale Væksthusenes markedspotentiale defineres som de vækstvirksomheder, der kender, men ikke bruger Væksthusene. Hvis man ser på de virksomheder, som forventer en stigning i omsætning på mere end 20%, så udgør Væksthusenes markedspotentiale 9%. Hvis man ser på de virksomheder, som forventer en stigning i omsætning på mere end 10%, så udgør Væksthusenes markedspotentiale 26%. 7% 9% 7% Over 20% 26% Over 10% Under 20% Under 10% 84% Ved ikke 67% Ved ikke Spørgsmålsformulering: Hvor meget forventer du, at din virksomheds omsætning vil stige i henholdsvis 2013, 2014 og i 2015? Spørgsmålsformulering: Hvor meget forventer du, at din virksomheds omsætning vil stige i henholdsvis 2013, 2014 og i 2015? N=258 23

24 Virksomhedernes forventninger til fremtiden I dette afsnit belyses virksomhedernes syn på samfundsøkonomien og deres forventninger til egen omsætning og jobskabelse. Desuden ses på virksomhedernes adgang til kapital.

25 Virksomhedernes forventninger til dansk økonomi Figuren viser andelen af virksomheder over tid, der mener, at økonomien vil udvikle sig positivt, økonomien vil forblive status quo og økonomien vil udvikle sig negativt. 80% 70% 60% 50% 50% 47% 51% 53% 40% 30% 20% 34% 42% 39% 35% 26% 28% 21% 32% Økonomien vil udvikle sig positivt Økonomien vil forblive status quo Økonomien vil udvikle sig negativt 10% 15% 11% 15% 0% Spørgsmålsformulering: Hvordan forventer du, at økonomien vil udvikle sig i 2013? Sammenlignet med resultaterne fra 2012 er virksomhederne blevet en anelse mere optimistiske i forhold til dansk økonomi. Klart flest forventer, at dansk økonomi vil være uforandret i % har en positiv forventning til dansk økonomis udvikling. N=

26 Udvikling i procent (medianen) Kendskabsmåling af Væksthusene, runde 11 Forventning til udvikling i antal ansatte Virksomhederne har optimistiske forventninger til udviklingen i antal ansatte. Søjlediagrammet viser, hvor mange procent virksomhederne forventer at øge antallet af ansatte med. Dette er beregnet ved at se på forholdet mellem det forventede antal ansatte og det nuværende antal ansatte. 18% 16% 14% 15% 14% 6% 12% 11% 10% 8% 8% 53% 41% 6% 4% 2% N=7112 0% Spørgsmålsformulering: Hvor mange ansatte forventer du, at der er i din virksomhed om 3 år? Negativ udvikling Status quo Positiv udvikling I søjlediagrammet er medianen for virksomhedernes forventning til udvikling i antal ansatte afrapporteret. Medianen udtrykker middeltendensen, hvor medianen udgør den midterste værdi, hvis man rangerer alle svar fra laveste til højeste. Søjlediagrammet dækker både over virksomheder, der forventer at antal ansatte vil være status quo, forøges eller sænkes. Mens søjlediagrammet afrapporterer middeltendensen, viser cirkeldiagrammet andelen af virksomheder, der forventer status quo, negativ og positiv udvikling i antal ansatte. Samlet set forventer 53% af virksomhederne, at de vil øge antallet af ansatte i de kommende år. Med til billedet hører også, at virksomhederne er mere positive i 2013 end i 2012, men mindre end i 2010 og % af virksomhederne forventer status quo i antallet af ansatte, mens 6% har negative forventninger til antallet af ansatte. 26

27 Adgang til lånekapital % 10% 37% 24% 13% 15% Det er blevet meget nemmere at låne kapital % 8% 28% 26% 22% 16% Det er blevet lidt nemmere at låne kapital % 10% 26% 23% 23% 17% Det er hverken blevet nemmere eller sværere at låne kapital Det er blevet lidt sværere at låne kapital % 9% 22% 27% 25% 16% Det er blevet meget sværere at låne kapital Ved ikke % 4% 19% 28% 30% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Hvordan oplever du virksomhedernes aktuelle adgang til (låne)kapital sammenlignet med for ca. to år siden? N=7112 Ovenstående besvarelser er baseret på alle virksomheder, dvs. både virksomheder, der ikke har haft et lånebehov og virksomheder, der har haft et lånebehov. Færre mener, at det er sværere at låne kapital i 2013 sammenlignet med Hovedparten af virksomhederne mener hverken, at det er blevet nemmere eller sværere at låne kapital. 27

28 Er der regionale forskelle i virksomhedernes opfattelse af adgang til lånekapital? Søjlediagrammet viser virksomhedernes opfattelse af adgang til lånekapital opdelt på region. Syddanmark 0% 11% 37% 23% 15% 13% Det er blevet meget nemmere at låne kapital Sjælland 0% 11% 34% 27% 13% 16% Det er blevet lidt nemmere at låne kapital Nordjylland 1% 11% 47% 21% 10% 12% Det er hverken blevet nemmere eller sværere at låne kapital Det er blevet lidt sværere at låne kapital Det er blevet meget sværere at låne kapital Midjylland 1% 10% 32% 30% 15% 13% Ved ikke Hovedstaden 1% 7% 38% 21% 13% 21% N=1001 0% 20% 40% 60% 80% 100% Spørgsmålsformulering: Hvordan oplever du virksomhedernes aktuelle adgang til (låne)kapital sammenlignet med for ca. to år siden? Der er generelt ikke store regionale forskelle i opfattelsen af adgang til lånekapital. I Nordjylland er virksomhederne dog mindre kritiske i forhold til, om det er blevet sværere at låne kapital. 28

29 Problemer med at få adgang til (låne)kapital? Langt de fleste virksomheder har ikke oplevet konkrete problemer med at få adgang til (låne)kapital. Størstedelen af de adspurgte virksomheder har imidlertid ikke haft et lånebehov, hvorfor det ikke kan konkluderes, at det er blevet nemmere at få adgang til lånekapital % 1% 5% 7% 4% 5% % 1% 5% 8% 4% 5% Nej, vi har ikke haft et finansieringsbehov Ja, vi har fået lukket vores kassekredit Ja, vi har fået begrænset vores kassekredit Ja, vi har fået afslag på at optage et lån % 1% 5% 8% 4% 6% Ja, vi har fået afslag på at forhøje et lån Ja, andet % 1% 6% 8% 4% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Har din virksomhed oplevet konkrete problemer med at få adgang til (låne)kapital indenfor de sidste to år? Bjælkediagrammet viser, at 81% af de adspurgte i 2013 ikke har haft et finansieringsbehov. Problemopfattelsen i forhold til at få adgang til lånekapital er stort set uændret siden N=

30 Forventninger til omsætning Hver fjerde virksomheder forventer ingen stigning i omsætningen i de kommende år % 18% 25% 19% 5% 7% % 16% 24% 19% 9% 8% Ingen stigning Under 5 pct. årlig stigning 5-10 pct. årlig stigning pct. årlig stigning % 16% 25% 20% 7% 11% pct. årlig stigning Over 30 pct. årlig stigning % 14% 23% 19% 11% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmålsformulering: Hvor meget forventer du, at din virksomheds omsætning vil stige i henholdsvis 2013, 2014 og i 2015? Andelen, som ikke forventer en stigning i omsætningen, er næsten uændret fra Trenden fra 2010 og frem har været negativ. En stadig større andel forventer ingen stigning eller under 5 pct. årlig stigning i omsætningen i de kommende år. N=

31 Virksomhedernes eksportoplevelser I det følgende ses på virksomhedernes eksporterfaringer. Herunder hvor virksomhederne eksporterer til samt hvilke udfordringer, der opstår i mødet med andre landes myndigheder.

32 Eksporterer virksomhederne? Ja, til andre lande inden for EU s indre marked 29% Ja, til andre lande uden for EU s indre marked 19% Nej 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Godt hver tredje virksomhed eksporterer til lande inden for EU s grænser, mens hver femte eksporterer med et mere globalt sigte. Langt de fleste virksomheder beskæftiger sig ikke med transport. N=

33 Hvilke lande eksporterer virksomhederne til inden for EU s indre Marked? Virksomhederne eksporterer primært til lande i umiddelbar nærhed af Danmark. Sverige Tyskland Norge Holland Storbritannien Polen Finland Frankrig Italien Spanien Belgien Østrig Tjekkiet Letland Ungarn Litauen Island Estland Rumænien Slovakiet Portugal Luxembourg Irland Grækenland Slovenien Liechtenstein Bulgarien Malta Cypern 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 12% 10% 9% 17% 17% 16% 15% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 39% 54% 53% N=

34 Problemer med myndigheder i andre lande? Langt størstedelen har ikke oplevet problemer med myndighederne i andre lande. De, der har oplevet problemer, nævner skat- og momsregler samt uigennemskueligt bureaukrati. Nej, vi har ikke oplevet nogle problemer 75% Ja, skat- og momsregler 3% Ja, uigennemskueligt bureaukrati 3% Ja, krav og ekstra certificering 1% Ja, kultur og sprog 1% Ja, krav om ekstra prøvning 1% Ja, udbudsregler 0% Ja, korruption 0% Ja, krav om nationale mærker 0% Andet 3% Ved ikke 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% N=

35 Reaktion på problemer med myndigheder i udlandet? De fleste, der møder problemer i eksportlande, vælger at opfylde de ekstra krav, som bliver stillet. Valgte at opfylde de ekstra krav 49% Andet 28% Vi kontaktede vores brancheorganisation som hjalp os 10% Droppede markedet 10% Vi kontaktede en dansk myndighed for at få hjælp 5% Vi klagedede selv over barrieren et andet sted 2% Vi klagedede selv over barrieren til de nationale myndigheder i eksportlandet 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Note: Andet-kategorien kan ikke uddybes, da virksomhederne ikke kunne angive N=92 årsager. 35

36 Kendskab til Indre Markeds Center Ja, kender Indre Markeds Center 4% Nej 96% N=

37 Kendskab til Indre Markeds Center (Kun virksomheder, der eksporterer til det indre marked) Ja, kender Indre Markeds Center 7% Nej 93% N=290 37

38 Hvordan er du blevet opmærksom på Indre Markeds Center? (Alle virksomheder, der kender til Indre Markeds Center) Annonce 19% Mit netværk 14% Erhvervs- og brancheorganisation 12% Anden myndighed henviste Eksportrådet 5% 5% Oplæg Søgning på Internettet Væksthus Sjælland Væksthus Nordjylland 2% 2% 2% 2% Andet Ved ikke 24% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Der er blevet foretaget en åben kodning, hvor andet-svar, der passer i eksisterende svarkategorier er flyttet i rette kategori. I andet-kategorien er primært svar såsom pressen, TV og medier. N=42 38

39 Baggrund og metode

40 Metode For at sikre både dybde og bredde i kendskabsanalyserne benyttes en kvantitativ såvel som kvalitativ tilgang i kendskabsmålingerne. Denne måling er udelukkende baseret på en kvantitativ tilgang. I efteråret 2013 gennemføres der to fokusgrupper med virksomheder, hvor nogle udvalgte temaer skal belyses. Der gennemføres kvantitative telefoninterview med minimum virksomheder pr. runde, som er stratificeret på regioner og virksomhedsstørrelse (antal ansatte). Opkaldsgrundlaget baseres på udtræk fra Experians virksomhedsdatabase (Det tidligere KOB). De kvantitative undersøgelser gennemføres hvert halve år. Første undersøgelse blev iværksat i forbindelse med Global Entrepreneurship Week (GEW), som foregik i uge 47 i 2008, og inden kommunikationsaktiviteter blev igangsat. Denne måling fungerede dermed som en form for nulpunktsmåling. Dernæst efter GEW - gennemførtes endnu en kvantitativ interviewrunde (2. måling), og ca. et halvt år senere blev den 3. måling gennemført. 4. måling fandt sted i uge i 2009 umiddelbart efter kampagnen MAXIMER Dit Potentiale. 5. måling blev gennemført i ugerne i måling blev gennemført i uge , igen umiddelbart efter kampagnen i uge 46, som denne gang hed POWER til iværksættere og virksomheder i vækst. 7. måling fandt sted i uge måling fandt sted i november og december måling fandt sted i juni 2012, mens 10. måling fandt sted i december Den aktuelle måling fandt sted i marts Interviewene er gennemført telefonisk med ejere, medejere eller direktører i virksomheder. Der er stratificeret ud fra geografi (minimum 200 i hver af landets fem regioner), samt virksomhedsstørrelse; der er en ligelig fordeling mellem små virksomheder (1-4 ansatte) og mellemstore virksomheder (5+ ansatte). I hver undersøgelsesrunde er interviewene gennemført med et nyt udsnit af respondenter. 40

41 Kendskabsmåling af Væksthusene, runde 10 Dataindsamling Dataindsamlingen for de kvantitative undersøgelser, er foretaget i følgende perioder: 1. kvantitative interviewrunde: Oktober november 2008, i alt respondenter. 2. kvantitative interviewrunde: November december 2008, i alt respondenter. 3. kvantitative interviewrunde: Maj 2009, i alt respondenter. 4. kvantitative interviewrunde: November december 2009, i alt respondenter. 5. kvantitative interviewrunde: Juni 2010, i alt respondenter. 6. kvantitative interviewrunde: November december 2010, i alt 1030 respondenter. 7. kvantitative interviewrunde: Juni 2011, i alt 1052 respondenter. 8. kvantitative interviewrunde: November december 2011, i alt 1004 respondenter. 9. kvantitative interviewrunde: Juni 2012, i alt 1007 respondenter. 10. kvantitative interviewrunde: December 2012, i alt 1021 respondenter. 11. kvantitative interviewrunde: Marts 2013, i alt 1001 respondenter. 41

42 42 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A 8000 AARHUS C DENMARK T: E: EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC, VIETNAM T: E:

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 8, november 2011 27. feb 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Evaluering af Væksthusene

Evaluering af Væksthusene Evaluering af Væksthusene Kortlægning af vækstpotentiale i nye og mindre virksomheder COPENHAGEN 2011 Kendskabsmåling af Væksthusene 7. evalueringsrunde JUNI 2011 INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING...

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Afrapportering på kendskabet til Væksthusene

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Afrapportering på kendskabet til Væksthusene Erhvervs- og Byggestyrelsen Afrapportering på kendskabet til Væksthusene Capacent August 2009 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Formål og tilgang 3 1.1.1 Kendskabsanalysens grundlag 4 1.2 Metode 4 1.2.1 De

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Visionskonference den 24. september 2012 om LANDBRUGET OG LANDSKABET I KOMMUNEPLANEN Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere