En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning"

Transkript

1 En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme Sådan får du Udvidet hvalpedækning

2 Vælg den rette alarmeringsløsning Der findes mange former for alarmudstyr og mange leverandører af alarmanlæg. Der er store pris- og kvalitetsforskelle mellem de forskellige sikringsløsninger og behovene på forskellige farme er meget svingende. I denne vejledning beskriver vi forskellige måder, du kan sikre din farm på. Brug den tyverisikring, der passer bedst til din farm. Hvis den løsning, du vælger, opfylder kravene på næste side, så dækker vi også hvalpe stjålet før 15. juni hvert år. Derfor anbefaler vi udvendig tyverisikring I Topdanmark anbefaler vi, at du tyverisikrer din pelsdyrfarm udvendigt. Det er der flere grunde til: Hvis du har en udvendig tyverisikring, kan du med Udvidet hvalpedækning få erstatning for hvalpe, der bliver stjålet før den 15. juni hvert år Udvendig tyverisikring bidrager til at forhindre tyveri af levende dyr/avlsdyr herunder hvalpe Udvendig tyverisikring er naturligt forbundet med systematisk adgangskontrol, som mindsker risikoen for overførsel af smitte Endelig modvirker udvendig tyverisikring politisk motiveret hærværk og anden uønsket indtrængen Forudsætninger for Udvidet hvalpedækning Hvalpe er kun omfattet af tyveridækningen hos Dansk Avlerforsikring/Topdanmark før den 15. juni hvert år, hvis begge disse betingelser er opfyldt: Farmen er alarmovervåget efter Topdanmarks retningslinjer Du kan dokumentere den ulovlige indtrængen 2

3 Forsikringsdækning forudsætter dokumentation Hvis personer trænger uretmæssigt ind på din farm, skal du kunne dokumentere det. Kan du ikke det, risikerer du at miste retten til erstatning. Du kan dokumentere indtrængen på flere måder, fx ved synlig vold mod grænseflader, døre, porte, lemme osv. Du kan også fx dokumentere det ved optagede videosekvenser med tidsangivelse fra videoovervågningen men andre former for dokumentation kan også være tilstrækkelig. Synlig vold mod indhegning Synlig vold vil sige, at indhegningen er brudt op med vold, og at indhegningen er ødelagt. Dokumentation kan fx være, at du kan fremvise synlig vold mod indhegningen, umiddelbart efter at skaden er opdaget. Indhegning, videodokumentation og alarm kan kombineres Du kan med fordel kombinere forbedret indhegning og videoovervågning. Det er også en mulighed at kombinere hegn og alarm, som nævnt i afsnittet om elektrisk hegn, eller at kombinere alarm og videoovervågning. Hvis du for eksempel forbedrer den eksisterende indhegning, kan du vælge at videoovervåge døre og porte uden at forstærke dem. I så fald kan du, hvis en gerningsmand trænger ind på farmen via en dør eller port, dokumentere det med videooptagelser, og hvis gerningsmanden trænger ind ved at bryde igennem indhegningen, har du dokumentation i form af det ødelagte hegn. Det skal alarmovervågning kunne Hvis personer trænger uretmæssigt ind på din farm, skal dit alarmovervågningsanlæg udløse en alarm og iværksætte en reaktion. Uanset hvilken form for alarmovervågning du vælger, gælder disse krav, når du ønsker Udvidet hvalpedækning: Der skal enten være alarmovervågning af alle naturlige adgangsveje frem til de levende mink eller alarmovervågning, der omfatter hele den indhegning, som afgrænser farmen. Dette skal suppleres med overvågningsfælder - altså overvågning af strategisk placerede områder inde på farmen, så alarmen går i gang, inden uvedkommende når frem til minkene. Alarmovervågning skal være opdelt i flere alarmzoner, så det er muligt at se på centraludstyret, hvilket område alarmen kommer fra. Hver grænseflade skal være tilsluttet egen alarmzone på centraludstyret. Alarmen skal tilkalde dig og/eller din stedfortræder. Der må højst gå 35 minutter fra alarmen går, til den frakobles lokalt. Vi anbefaler, at alarminformationer overføres til en godkendt kontrolcentral, men det er tilladt at overføre alarmopkald direkte til dig og/eller din stedfortræder. Centraludstyret skal være forsynet med 24 timers batteribackup og med et hændelsesregister, der oplyser tid og dato for tilkobling, frakobling og delvis tilkobling og lokal alarmfrakobling samt hvilken alarmzone en given registrering gælder. } } Det må ikke være muligt at slette eller ændre oplysninger i hændelsesregisteret. Det skal desuden have en kapacitet, der sikrer, at du altid kan dokumentere anlæggets status samt hændelser ved tyveri og hærværk. Leverandøren eller en leverandørgodkendt servicetekniker skal efterse og servicere alarmanlæg og eventuel videoovervågning mindst én gang om året. Eftersynet skal mindst omfatte funktionsprøve af alle tilsluttede enheder, alarmsendere og centraludstyr, rensning af detektorer, linser osv., samt validering og eventuel udskiftning af udtjente batterier. 3

4 S S Alarmovervågning type 1 S = Sender = odtager S S Alarmovervågning type 1: Alarmdetektorer inden for eksisterende indhegning Du skal installere alarmdetektorer inden for indhegningen, men så alarman lægget aktiveres, før gerningsmanden når frem til dyrene. onter gerne over vågningen langs indhegningen, og suppler med strategisk placerede over vågningsfælder fx bevægelsessensor inde på farmen. Der findes forskellige detektortyper, fx mikrobølgedetek torer, radardetektorer og aktive og passive infrarøde detektorer. I områder med risiko for fejlalarmer anbefaler vi, at du kombinerer to detektortyper med forskellige egenskaber og lader alarmen afhænge af signal fra begge detektorer på én gang. Den relativt billige løsning med aktive infrarøde detektorer, der har en sender og en modtager som vist på illustrationen, kan række over store afstande. Ulempen er, at risikoen for fejlalarmer er stor, og i mange tilfælde vil personer kunne trænge ind på farmen uden at aktivere detektorerne. Denne overvågningsform stiller meget store krav til de valgte produkter og alarminstallatørens faglige viden, så vi anbefaler kraftigt, at den suppleres med strategisk placerede overvågningsfælder fx bevægelsessensor inde på farmen. Alarmovervågning type 2: Højspændingshegn (elhegn) med alarm Du kan med fordel montere et højspændingshegn (elhegn) med alarm på eller ved din eksister ende indhegning. Højspændingstrådene har både en forebyggende funktion og en aktiv funktion. Hvis personer forsøger at bryde igennem eller klatre over hegnet, får de et smer tefuldt men uskadeligt stød, og alarmen går i gang. Et højspændingshegn (elhegn) består af stolper med isolatorer og tråde med en indbyrdes afstand på 20 cm. Du kan sikre porte/låger/døre i indhegningen på samme måde. Vi anbefaler, at højspændingstrådene føres fra 20 cm over terræn til en højde af 240 cm over terræn. Hegnet skal tilsluttes alarmanlægget. Der skal være plads til at opsætte indhegningen uden for eller inden for den eksisterende indhegning. En anden mulighed er at montere højspændingstrådene på det eksisterende hegn. Du skal supplere alle former for overvågning, der installeres langs indhegningen, med strategisk placerede overvågningsfælder fx bevægelsessensor inde på farmen. Fordele og ulemper ved højspændingshegn Indtrængning er kun mulig, hvis tyven gennembryder eller undergraver hegnet hvilket i sig selv dokumenterer, at der er sket en indtrængning på farmen Hegnet holder katte og ræve ude fra farmen: Færre fejlalarmer og mindre smitterisiko fx med plasmacytose Vedligeholdelsen er begrænset men trådene skal holdes fri af græs, buske og anden vegetation } } Tåge og dårlig sigtbarhed påvirker ikke overvågningen snedriver vil dog kunne give fejlalarmer 4

5 Alarmovervågning type 3: Videoovervågning med alarm Videoovervågning med alarm kan ske ved at opsætte videoovervågnings kameraer og alarmdetektorer, som dækker hele indhegningens randområde. Løsningen kræver mange kameraer og alarmdetektorer for at opnå dækning af hele randområdet, fordi der skal tages højde for nedsat sigtbarhed ved fx sne og tåge. En anden mulighed er at opsætte videoovervågningskameraer og alarmde tek torer, som dækker de naturlige adgangsveje frem til de levende mink, suppleret med strategisk placerede overvågningsfælder fx bevægelsessensor inde på farmen. Kameraerne og detektorerne virker forebyggende, detekterende og dokumen terende. Kameraerne har indbygget infrarød belysning, så de også kan optage billeder i mørke. Når alarmdetektoren bliver aktiveret af en bevægelse, starter videoovervåg ningen, og samtidig sendes en alarm. Overvågningsbillederne kan sendes til en kontrolcentral eller til dig. På billederne kan man se årsagen til alarmen. Viser billederne fx en hund, kat, ræv eller en flok måger, kan det være en fejlalarm. Er der ubudne personer i billedet, ved man, at der er tale om en rigtig alarm, og man kan reagere øjeblikkeligt. Den store fordel er, at man får billeder, der dokumenterer den situation, som udløste alarmen. Hvis du vælger opkobling til en kontrolcentral, får du ikke opkald ved fejl alarme ring, da fejlalarmer filtreres fra på kontrolcentralen. Løsningen kræver ikke udbygning af dit eksisterende hegn. Løsningen kræver meget omhyggelig installation. Kameralinser og detektorer skal rengøres løbende. Du må regne med, at der vil være løbende udgifter til kontrolcentral. Alarmovervågning type 2 Et elektrisk hegn er en meget synlig foranstaltning og har en stor forebyggende effekt. ange mulige gerningsmænd vil gå uden om farme med sådan et hegn. 5

6 Alarmovervågning type 4: Videoovervågning med billedanalyse og alarm Videoovervågning fra et roterende dag- og natkamera med indbygget intelligent billedanalyse og alarm monteres højt over farmen, fx på en mast centralt placeret på din grund. Intelligent billedanalyse hjælper kontrolcentralen med at analysere bevægelsesmønstre, så du undgår fejlalarmer udløst af hunde, katte, ræve og fugle. I roterende sekvenser overvåger kameraet din minkfarm. Du kan definere områder på farmen, som skal specialovervåges ved fx at etablere: En ydre overvågningszone, hvor bevægelser blot lagres på en harddisk En forvarselszone, hvor alarmcentralen får besked om detekterede bevægelser og alarmerer, hvis de filmede begivenheder ligner optakten til et indbrud En alarmzone, som afgiver alarm ved detekteret menneskelig bevægelse Fordele ved billedanalyse og alarm Der er flere fordele ved denne type alarmovervågning: Systemets brugertilpasning er fleksibel med nem justering af overvågningszoner og reaktionsmønstre Den høje mast med det roterende kamera virker i sig selv forebyggende, da potentielle ubudne gæster på lang afstand kan se, at farmen er overvåget Alarmen har lang rækkevidde og tilbyder mulighed for alarmering, allerede inden ubudne gæster bryder ind på farmen Du undgår fejlalarmer, fordi billedanalysen og alarmcentralen frasorterer ikke-alarmerende hændelser Spørg din sikringskonsulent om udgifter til etablering og løbende drift og vedligeholdelse af kontrolcentralen. Vælg en ordentlig leverandør Der findes ikke standarder for udvendig elektronisk overvågning. Vi har derfor ikke mulighed for at besøge din minkfarm og udarbejde konkrete løsningsforslag for dig. en vi anbefaler, at du vælger en alarmleverandør, som er godkendt af Forsikring & Pension til installation af AIA-anlæg (Automatisk Indbruds Alarm-anlæg). åske kender du andre minkavlere, som har installeret udvendig, elektronisk overvågning. Spørg dem om deres erfaringer og om antallet af fejlalarmer, inden du vælger leverandør. Det kendetegner en god alarmleverandør Leverandøren er dygtig og omhyggelig og arbejder dagligt med alarminstallationer Han kender sine produkter og komponenternes muligheder og begrænsninger, så han hurtigt kan se de særlige forhold, der gælder på netop din farm Han leverer gode og sikre løsninger, som er teknisk optimale for den enkelte farm Han orienterer dig om risikoen for fejlalarmer Han er indstillet på at kompensere dig, hvis antallet af fejlalarmer er for højt 6

7 Tag stilling til fejlalarmer Når du installerer udvendig elektronisk overvågning, er der stor risiko for fejlalarmer. Fejlalarmer kan være meget uheldige og vil ofte ødelægge din nattesøvn. Der er eksempler på anlæg, som har så mange fejlalarmer, at de reelt er ubrugelige. Husk derfor på forhånd at aftale med din alarmleverandør, hvor mange fejlalarmer du vil acceptere, og hvad der skal ske, hvis antallet af fejlalarmer er for højt. ange fejlalarmer bliver udløst af katte, ræve, hunde og fugle, som kommer ind på farmen. Hvis du kan holde nogle af disse dyr ude fra din farm, reducerer du risikoen for fejlalarmer meget. En god indhegning er derfor et meget vigtigt element i din sikring. Du kan bringe antallet af fejlalarmer ned ved at kombinere to detektortyper med forskellige egenskaber, og lade alarmen afhænge af signal fra begge detektorer på én gang. Uanset hvilket anlæg du vælger, er der dog altid risiko for fejlalarmer. Ved store farme eller hvis du har flere farme skal der flere alarmsensorer til at overvåge farmen, og så stiger risikoen for fejl. Videodokumentation Du kan sikre dokumentation af uretmæssig indtrængen ved at videoovervåge indhegningen. Overvågningen kan foregå sådan, at passage indebærer, at der optages en billedsekvens med tidsangivelse. Hvis der er adgang til farmen via bygninger, bør videoovervågningen også om fatte vinduer, døre, porte, lemme og andre åbninger i de flader, der omslutter og beskytter farmen (grænseflader). ed denne løsning behøver du ikke at forbedre den indhegning, som myndig hed erne stiller krav om. en gerningsmændene har let ved at trænge ind på farmen, og de har desværre også gode muligheder for flugt. Ifølge lovgivningen skal der skiltes med, at området er videoovervåget. Skiltningen vil i sig selv kunne få mulige gerningsmænd til ikke at bryde ind på farmen. Skilte kan forebygge indbrud En god skiltning, der fortæller, at minkfarmen er tyverisikret og måske videoover våget, kan have en forebyggende virkning mod kriminelle. Vær opmærksom på, at ikke alle kriminelle kan læse dansk. Vi anbefaler derfor at benytte officielle piktogrammer, som alle forstår. Du kan få skiltene hos din leverandør af tyverisikringen. 7

8 Kontakt Hvis du eller din alarmleverandør har spørgsmål til, hvilke krav der gælder for Udvidet hvalpedækning eller til denne vejledning, hjælper vi gerne med råd og vejledning på telefon Topdanmark Landbrug Borupvang Ballerup CVR-nr

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning

Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Gode råd og forslag til, hvordan du kan forebygge indbrud i dit hjem Indhold Derfor skal du forebygge indbrud 3 Sådan tænker en tyv 4 Gør det svært for tyven

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN www.pilegaardsvaenge.dk SIKRINGSNETTET

GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN www.pilegaardsvaenge.dk SIKRINGSNETTET GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN www.pilegaardsvaenge.dk SIKRINGSNETTET Det intelligente alarmsystem giver mulighed for en individuel opbygning af alarmsikring i huset, samtidig med at det giver mulighed

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Control Sikkerhed og komfort i din hverdag Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning IHC den fleksible totalløsning LK IHC er den intelligente løsning til boligen

Læs mere

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse Bewator 2010 version 4.1 Systembeskrivelse Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator 2010 Systembeskrivelse kan ske kun efter skriftlig aftale med Bewator. Bewator forbeholder sig retat ændra

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier Undgå tyverier i butikker Kunde-, personale- og leverandørtyverier Kunde-, personale- og leverandørtyverier Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax:

Læs mere

TRYGHED UDEN GRÆNSER TIL ALT DET, DU IKKE VIL MISTE GLOBAL TRACKING TECHNOLOGY

TRYGHED UDEN GRÆNSER TIL ALT DET, DU IKKE VIL MISTE GLOBAL TRACKING TECHNOLOGY TRYGHED UDEN GRÆNSER TIL ALT DET, DU IKKE VIL MISTE GLOBAL TRACKING TECHNOLOGY TRIPPLE TRACK FOR EN SIKKERHEDS SKYLD Tripple Track er en innovativ dansk teknologi-virksomhed, der udvikler og markedsfører

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere