Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar Pro-Sec ApS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS."

Transkript

1 - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige taster og lampers funktioner på Omnia OVERBLIK Omnia 8 alarmcentral... 4 Side Zone udkobling: en mulighed for at udelukke en defekt zone. OBS! Indbrud i en udkoblet zone vil ikke udløse en alarm. Sabotage zone: en zone som er aktiv 24 timer i døgnet (døgnzone), uafhængigt af om systemet er tilkoblet eller frakoblet. En alarm vil blive udløst ved indgreb/sabotage på ethvert af systemets komponenter. Alarmhukommelse: en hukommelse som husker alarmhændelser. Alarmhukommelsen kan slettes ved automatisk eller manuel NULSTILLING. 2. GENERELLE FUNKTIONER Alarmcentralenheden Betjeningspaneler... 5 Symbolforklaring... 6 Nummertaster & lydgiver... 7 Kodetype forklaring BETJENING VIA BETJENINGSPANELET Basisfunktioner... 9 Total tilkobling Total frakobling Type A & B tilkobling Zone udkobling Overblik over tilkoblede områder Overblik over udkoblede områder Brugermenu oversigt Nulstilling af alarmhukommelse Indstilling af automatisk tilkobling Indstilling af teleservice Aktivering af købetid Aktivering af teleservice Frakobling af lydgiver i betjeningspanel Frakobling af zone status på betjeningspanel Programmering af brugerkoder Stop en alarm Koder: 23 BRUGER koder er tilgængelige. Installatøren kan tildele hver kode én af de 4 kodetyper: MASTER kode BRUGER kode OVERFALDS kode eller VÆGTER kode. Hver kodetype kan kontrollere et bestemt sæt af muligheder. Et eller flere områder kan tildeles hver sin kode. Hver kode kan identificeres ved en KODE på 4 til 6 cifre, som skal program meres af MASTER brugeren. Når en KODE indtastes på et betjeningspanel vil der blive givet adgang til de rettigheder i systemet som KODEN er programmeret til. Bruger KODE: et valgfrit 4 til 6 cifret nummer, programmeret af MASTER BRUGEREN, som er den der har overordnet adgang til systemet. Tekniker kode: et valgfrit 4 til 6 cifret nummer som gør det muligt for installatøren at programmere alarmcentralernes parametre. Automatisk tilkobling daglige/ugentlige tilkoblinger af alarmsystemet. Købetid forlængelse af den automatiske tilkobling med 30 min. Teleservice en service der tilbydes af tekniker. Teleservice gør det muligt for teknikeren at tilbyde sin assistance via telefonen. Kontrolcentral en specialiseret alarmcentral som modtager og reagerer på alarmsignaler efter aftale med kunden. Teleovervågning en service der tilbydes af kontrolcentralen. Teleovervågningen udfører fjernstyret kontrol af systemet, og sender hændelsen til kontrolcentralen 2 27

3 BEGREBSFORKLARING 6 BEGREBSFORKLARING: Tilkobling: sætter systemet til, og i gang med overvågningen. En indtrængen i de overvågede områder vil udløse en alarm. Frakobling: sætter systemet fra og ud af funktion. En indtrængen i de frakoblede områder vil ikke udløse et alarmkald. Stop et alarm opkald Hurtigtaster Nødopkalds funktioner Overblik over alarm hukommelse Overblik over fejl Type A/B tilkobling er en del-tilkobling, der af teknikeren er defineret efter aftale med kunden. Alarmsituation: Signalerer indtrængende i det sikrede område, ved sirener o.a. samt sender signal til kontrolcentral og/eller indkodede telefonnumre. Betjeningspanel: Tastatur med lys-/ og lydindikering, som bruges til styring af Omnia-8 systemet. Elektronisk nøgle: en elektronisk nøgle med vilkårlig kode (valgt ud fra over 4 milliarder kombinationer) til styring af systemet. Nøglelæser: en betjeningsenhed der aflæser den elektroniske nøgle. 4. BETJENING MED ELEKTRONISKE NØGLER Total tilkobling Total frakobling Type A tilkobling Type B tilkobling Stop af en alarm GENERELLE FUNKTIONER FOR ELEKTRONISKE NØGLER Nøglelæser Elektroniske nøgler Muligheder for tilkoblingsfunktioner med elek. nøgler Brug af nøglelæser Alarm zone: en zone hvor en eller flere sensorer er tilsluttet. ATTENTION: Alle personer skal forlade de overvågede zoner før udgangssiden ophører, ellers vil alarmcentralen udløse en alarmsituation. Område: et gruppe af zoner som tillader at systemet bliver opdelt, hvert område kan have sin egen specifikke ind-/udgangs tid, kode og elek. nøgler. 6. BEGREBSFORKLARING Begrebsforklaring Egne notater Udgangstid: en forsinkelse af tilkoblingen, som begynder efter tilkoblingsproceduren er iværksat ( kode + ON). Indgangstid: en forsinkelse af frakoblingen, som begynder efter en aktivering af en forbikoblerzone. Forbikoblerzone: en zone som tillader passage. OBS! Der vil bliver udløst en alarm hvis den programmerede indgang/udgangstid ikke respekteres. 26 3

4 OVERBLIK Gul lampe TÆNDT; indikerer at indstillingen af de tilkoblede eller frakoblede områder passer til type A tilkoblingsmåde for nøglelæseren. 1. OVERBLIK 1.1 Omnia-8 alarmcentral: Omnia-8 er et sikkerhedssystem med 8 zoner og 4 områder. Systemet kan bestå af en alarmcentral, op til 8 stk. betjeningspaneler, hvoraf det ene medfølger basis systemet, samt op til 16 nøglelæsere med op til 128 tilhørende elektroniske nøgler. Den elektroniske nøgle er tilbehør der gør det betydelig lettere at til / og fra koble alarmsystemet., da den fungerer uden brug af koder. Omnia-8 har telefonsender indbygget til brug for teleservice og kommunikation med evt. kontrolcentral. Med NORMAVOX2 talemodul er det endvidere muligt at sende op til 8 talebeskeder til almindelige telefonnumre. Denne manual indeholder den fulde beskrivelse af alle egenskaber i Omnia-8. Deres tekniker vil kunne oplyse om nærmere detaljer for den rette brug af systemet. Aktivering af nøglelæser Grøn lampe TÆNDT indikerer at indstillingen af de tilkoblede eller frakoblede områder passer til type B tilkoblingsmåde for nøglelæseren. Kun områder som styres af nøglelæseren påvirker lamperne. Lamperne kan frakobles ( Mulighed i programmerings vejledning). Hvis indstillingen af de tilkoblede områder ikke passer til type A eller B tilkobling (for eksempel en nøglelæsers område er blevet aktiveret fra tastaturet) vil den gule og grønne lampe være SLUKKET. Når en gyldig elektronisk nøgle indsættes i nøglelæseren, vil alle alarmer og signaler fra områder der kontrolleres af nøglen og nøglelæseren blive stoppet. Den valgte tilkoblingsfunktion (indikeret ved indstillingen på nøglelæseren) vil blive aktiveret når den elektroniske nøgle bliver trukket ud. Figur 1 viser basiskomponenterne: Alarmcentral enheden, betjeningspaneler, nøglelæser og elektronisk nøgle. Figur 1: Alarmcentralen aflæser status for de zoner der ikke er udkoblet til hører til de områder der skal tilkobles. Hvis zonerne aktiveres (dør eller vindue åbent), vil lys starte med at blinke for at signalere at tilkobling vil generere en alarm tilstand. For at slutte uden ændringer: Lad nøglen sidde i nøglelæseren; Tryk knappen i bunden af nøglelæseren ind i omkring 4 sekunder; Når de 3 lys begynder at blinke trækkes nøglen ud. Brug af en ugyldig elektronisk nøgle i en nøglelæseren vil generere falsk nøgle hændelse og aktivere den programmerede procedure. Den falske nøgle hændelse vil blive indikeret ved hurtigt blinken fra de tre lamper. 4 25

5 Muligheder for tilkoblingsfunktioner GENERELLE FUNKTIONER Total tilkobling: (Rødt LYS TÆNDT) alle områderne som styres af de elektroniske nøgler og læserenhed er tilkoblet. 2. Generelle funktioner Total frakobling: (alle lamper SLUKKET) alle områder som styres af den elektroniske nøgle og læserenhed frakoblet. Type A og B tilkobling: (Gul eller grøn TÆNDT) alle områderne som styres af den elektroniske nøgle og læserenhed er tilkoblet eller frakoblet som indstillet under programmeringen. Afstilling af en alarm: Alle signaler fra udvidelsesmoduler, som er tilsluttet alarm udtag fra områderne og som styres af den elektroniske nøgle og læserenhed, vil tvinges ind i standby status. 2.1 Alarmcentralenheden Alarmcentralenheden indeholder hovedprint, strømforsyning, nødstrømsforsyning, og terminaler til forbindelse af sensorer, sirener og udbygningsmoduler. 2.2 Betjeningspaneler Omnia-8 kan programmeres og kontrolleres fra betjeningspanelet. Figur 2 : Betjeningspanel tegning. Ingen nøgler i læseren Når læserenheden tom (ingen elektronisk nøgle) vil lamperne indikere følgende: Lamper Taster Rød lampe TÆNDT indikerer at mindst et af områderne som styres af læserenheden er tilkoblet. - Rød lampe SLUKKET indikerer at alle områderne som styres af læserenheden er frakoblet. Figur 2 Alm. Indstiks læser og elektronisk nøgle til kontrol af Omnia-8. Figur 3 Berøringsfri læser og elektronisk nøgle til kontrol af Omnia

6 SYMBOL Tilkoblet SLUKKET: TÆNDT: STATUS - alle områder betjeningspanelet kontrollerer er frakoblet - mindst en af de kontrollerede områder er tilkoblet GENERELLE FUNKTIONER FOR ELEK. NØGLER 5 GENERELLE FUNKTIONER FOR ELEKTRONISKE NØGLER Alarm SLUKKET: Langsom blinken: - ingen alarmtilstand. - alarm hukommelse. Nøglelæser Der er 3 små lamper (rød, grøn og gul) på forsiden af hver nøglelæser og et nøglehul. Teknikeren vil programmere hver nøglelæser med følgende parametre: Hurtig blinken: - alarm aktiveret og zoner er i alarmtilstand. Områder som kan kontrolleres. SLUKKET: TÆNDT: - ingen fejl. - fejl fundet Brug den udvidede funktion på tastaturet, Type af tilkobling tildelt den røde lampe. Type af tilkobling tildelt den grønne lampe. Fejl Langsom blinken: og lamperne i hovedmenuen til at identificere fejlen. - Udvidet funktion tilkoblet Type af tilkobling tildelt den gule lampe. Klar TÆNDT: SLUKKET: 24 timer SLUKKET: Langsom blinken: - klar til tilkobling systemet kan tilkobles. Mindst én ikke forbikoblet zone er i alarm status. - tilkobling vil udløse en alarm - ingen sabotage. - sabotage konstateret. Elektroniske nøgler De elektroniske nøgler kontrollerer til-/frakoblingsfunktionen for områderne. Den elektroniske nøgle skal sættes ind i læserenhedens nøglehul. Ved at trykke den elektroniske nøgle helt i bund i nøglehullets påvirkes tasten og det vil det være muligt at foretage 4 forskellige betjeninger af systemet. Hurtig blinken: Åben SLUKKET: TÆNDT: - sabotage konstateret og tilkoblet. - alarmcentral enheden lukket. - alarmcentral enheden åben. Et tryk To tryk Tre tryk = Total tilkobling = Type A tilkobling = Type B tilkobling Esc SLUKKET: - ingen udkoblede zoner. Ingen tryk = Frakobling TÆNDT: - mindst en zone i områderne tastaturet kontrollerer er udkoblet. Elektroniske nøgler har sin egen unikke kode og der er op til 4 milliarder forskellige kode kombinationer Prog. SLUKKET: TÆNDT: Langsom blinken: - alarmcentral i standby position. - alarmcentral klar til indkommende teleservice opkald. - alarmcentral i programmeringsmenu. Teknikeren kan tildele elektroniske nøgler et nummer imellem 1 og 128, og et 16 tegns identificerings navn til hver af de 128 elektroniske nøgler. Hurtig blinken: - alarmcentral undergår vedligeholdelsesprocedure. Tast 1 SLUKKET: - sikring 5 intakt. Hver elektronisk nøgle kan programmeres til kun at kontrollere specifikke områder. Tast 1 TÆNDT: - sikring 5 defekt. Tast 4 SLUKKET: Tast 4 TÆNDT: - 230V ok V svigt og alarmcentralen er skiftet til batteridrift. Der er to elektroniske nøgle niveauer: Master nøgler som kan stoppe alle alarm typer; og Ikke-master nøgler kan stoppe alarmer på de områder som både den elektroniske nøgle og nøglelæseren er tildelt. Tast 7 SLUKKET: - batteri opladet. Tast 7 TÆNDT: Tast A SLUKKET: Tast A TÆNDT: Tast 0 SLUKKET: - batteri tomt. - kommunikations BUS normal. - kommunikations BUS fejl. - telefonlinie OK. Elektroniske Nøgle Elektroniske nøgler kan benyttes til mere end et system, og kan programmeres til at styre forskellige grupper af områder på forskellige systemer. De elektroniske nøgler tillader hurtig kontrol af alle grundlæggende funktioner. Tast 0 TÆNDT: - ingen telefonlinie. 6 23

7 Type B tilkobling Denne egenskab tilkobler specifikke områder og frakobler andre i henhold til de programmerede indstillinger. Indsæt en gyldig elek. nøgle i nøglelæseren alle 3 lamper er SLUKKET. Nummertaster I frakoblet position, vil lamperne bag nummertasten vise zone status: Tast til for Omnia-8 (svarende til de respektive zoner). - SLUKKET indikerer zone i normal tilstand - Langsom blinken indikerer alarm eller sabotage alarm for zonen - Hurtig blinken indikerer zone forstyrrelse (alarm eller sabotage) Tryk nu med nøglen på knappen i bunden af nøglelæseren 3 gange den grønne lampe vil TÆNDE for at indikere at en Type B tilkobling er aktiveret. Når den elek. nøgle trækkes ud af nøglelæseren vil systemet tilkoble med en Type B tilkoblingsindstilling. Blink fra den grønne lampe indikerer at mindst én zone er aktiveret/ forstyrret (dør eller vindue åben), og tilkobling vil generere en alarm. Lydgiver Tastaturets lydgiver udsender følgende lyde: - Kort bip = tryk på tast - Langt bip = accept signal - Langt boop = fejl signal Stop alarm Denne funktion stopper for alarmtilstand. Lydgiveren kan også signalere pre-alarm (for-alarm) status, og den forløbende indgangs/udgangs tid. Indsæt en gyldig elek. nøgle i nøglelæseren. Elek. nøgler der har tildelt MASTER kan stoppe alle alarm typer (område og system). Elek. nøgler der ikke har tildelt MASTER kan kun stoppe alarmer fra de områder som den elek. nøgle og nøglelæser er tildelt. Denne handling vil registreres i alarmhukommelsen. Bruger koder 23 BRUGER koder er tilgængelige. Teknikeren kan programmere hver kode til én af de 5 kode typer: MASTER, BRUGER, OVERFALD, eller VÆGTER-kode. Hver kode type kan styre forskellige funktioner. Et eller flere områder kan tildeles hver kode type og hver kode bliver identificeres ved hjælp af 4 eller 6 cifre, som skal programmeres af MASTER-koden. Når en kode indtastes på et betjeningspanel vil den give adgang til de områder koden og betjeningspanelet er tildelt. + Kode kontrollerer handlemuligheder og kræver indtastning af en 4 til 6 cifret KODE efterfulgt af den tilhørende tast for den funktion der ønskes udført. Fejl vil blive signaleret ved et akustisk signal, hvorefter det vil være muligt at prøve igen. MASTER-koder kontrollerer alle systemmuligheder og kan ved adgang til programmeringsmenuen ændre bruger koderne. MASTER- koder er for de overordnede brugere af systemet. 22 7

8 BRUGER koder kan udføre total tilkobling/frakobling, og nulstilling af alarm hukommelsen. Disse koder tillader begrænset styring af systemet og derfor bør de tildeles brugeren som ikke bør/skal have fuld kontrol. Overfaldskoden er til tvungen frakobling (ved trussel). Overfaldskoden vil frakoble systemet og på samme tid aktivere den indbyggede telefonsender, som vil sende et alarmkald til kontrolcentralen eller en talebesked. BETEJENING MED ELEK. NØGLER 4. BETJENING MED ELEK. NØGLER Total tilkobling Denne funktion tilkobler alle områder som den elektroniske nøgle og nøglelæser er tildelt. VÆGTER koden kan udføre total tilkobling/frakobling og kan frakoble områder midlertidigt. De områder som er frakoblet af vægter-koden vil automatisk tilkobles når den programmerede vægtertid udløber. + Fabrikskoder: MASTER 0001 BRUGER 0002 OVERFALD 0003 VÆGTER 0004 Indsæt en gyldig elektronisk nøgle i nøglelæseren alle 3 lamper på nøglelæseren er SLUKKET. Tryk med den elek. nøgle på tasten i bunden af nøglelæseren én gang den røde lampe TÆNDES for at indikere at systemet nu tilkobles. Når den elek. nøgle trækkes ud af nøglelæseren vil det/de tildelte områder blive tilkoblet. Blink fra den røde lampe indikerer at mindst en zone er forstyrret/ aktiveret ( dør eller vindue åben), og derfor, vil tilkobling generere en alarm. Hurtigtaster Hver hurtigtast styrer en specifik mulighed uden behov for indtastning af kode: Tal tasterne og 5 vil skifte til hurtigtast status når de trykkes ind i cirka 4 sekunder (se hurtigtaster afsnittet) Total frakobling Denne funktion frakobler alle de områder som den elek. nøgle og nøglelæser er tildelt. Indsæt en gyldig elek. nøgle i nøglelæseren alle 3 lamper vil SLUKKE. Når den elek. nøgle trækkes ud af nøglelæseren vil de områder den er tildelt blive frakoblet. Type A tilkobling Denne egenskab tilkobler specifikke områder og frakobler andre i henhold til de programmerede indstillinger. Indsæt en gyldig elek. nøgle i nøglelæseren alle 3 lamper er SLUKKET. Tryk nu med nøglen på tasten i bunden af nøglelæseren 2 gange den gule lampe vil TÆNDE for at indikere at en Type A tilkobling er aktiveret. Når den elek. nøgle trækkes ud af nøglelæseren vil systemet tilkoble med en Type A tilkoblingsindstilling. Blink fra den gule lampe indikerer at mindst én zone er aktiveret/forstyrret (dør eller vindue åben), og tilkobling vil generere en alarm. 8 21

9 Overblik over fejl Hurtigtast For at få overblik over fejl: Tryk tast i cirka 4 sekunder. Et lydsignal vil godkende funktionen. Denne funktion vil blive indikeret ved langsom blinken fra fejl lampen På dette tidspunkt vil status ON for tasterne A (på venstre side af tastaturet) indikere fejlstatus efter nedenstående tabel: Taster - Sikring Sikring defekt Status BETJENING VIA BETJENINGSPANEL 3. BETJENING VIA BETJENINGSPANEL Grundfunktioner Omnia-8 systemet kan styres fuldstændigt fra tastaturet på betjeningspanelet, såsom: tilkobling/frakobling, og andre basisfunktioner, samt mulighed for en udvidet styring af alarmcentralen. For at få adgang til grundfunktionerne med systemet i frakoblet tilstand: Indtast en kode (4 til 6 cifre); V Netfejl - Batteri Batteriopladning - Databus Kommunikationsfejl ved betjeningsenheder - Telefonlinie Telefonlinie fejl / telefonlinie væk Vælg funktions tasten Brugeren kan styre de 6 grund funktioner med koden, og 2 funktioner ved hjælp af og tasterne, som beskrevet i nedenstående tabel. Funktioner som kræver indtastning af kode vil have effekt på de områder som er tildelt koden og tastaturet. Tryk på en vilkårlig tast for at afslutte denne funktion. Alarmcentralen vil automatisk vende tilbage til normal tilstand, hvis der ikke trykkes på nogen taster indenfor 20 sekunder. Se altid fejlstatus når fejllampen tænder, og om nødvendigt ring til din tekniker for service. Udfyld sedlen på bagsiden af betjeningspanelet med den nødvendig information for den pågældende zone. Sedlen vil give en hurtig og nem måde at identificere zonerne hvis der opstår problemer. Funktioner Procedure Total tilkobling Indtast Kode + Total frakobling Indtast Kode + Type A tilkobling (deltilkobling) Indtast Kode + Type B tilkobling (deltilkobling) Indtast Kode + Adgang til zone udkoblings menuen Indtast Kode + Adgang til bruger menuen Indtast Kode + Se hvilke områder der er tilkoblet Indtast Kode + Se hvilke zoner der er udkoblet Indtast Kode + Alle KODER med fejl skal ændres (se bruger KODE programmering) 20 9

10 Total tilkobling <Kode> + Denne funktion tilkobler alle områderne som Koden og tastaturet er tildelt. Før De starter proceduren bør De kontrollere at den grønne KLAR lampe er TÆNDT (= ingen zoner eller systemdele er i fejl). Hurtigtaster Hver hurtigtast kontrollerer en specifik funktion. Betjening af hurtigtasternes funktioner kræver ikke brug af koder. Når tast,,, eller trykkes ind i cirka 4 sekunder vil de omdannes til en hurtigtast funktion, og vil aktivere den tilhørende funktion. Funktion Hurtigtaster Indtast MASTER-, BRUGER-, OVERFALDS- eller VÆGTER KODE; Aktiverer straks et nødopkald via den indbygget telefonsender og tale modul. Tryk. Alle områderne som er tildelt koden vil blive tilkoblet.. Lydgiveren i betjeningspanelet vil indikere udgangstiden. Total frakobling <Kode> + Denne funktion frakobler alle områderne som koden og betjeningspanelet er tildelt. Indtast MASTER-, BRUGER-, OVERFALDS- eller VÆGTER KODE; Tryk. Alle områderne som er tildelt koden vil blive frakoblet. Hvis en alarm er i gang, vil alarmen og lydgivere blive stoppet, når systemet bliver frakoblet. Hvis VÆGTER koden bruges, vil de frakoblede områder gentilkoble automatisk når vægtertiden udløber. OVERFALDs koden bør kun bruges når brugerens egen sikkerhed er i fare. OVERFALDs koden frakobler systemet, og kalder op til kontrolcentral samt privatopkald via talemodulet, hvis dette er monteret. A eller B tilkobling (deltilkobling) <Kode> + el. Under programmeringsfasen har teknikeren indstillet Type A tilkobling og Type B tilkobling. Denne indstilling bestemmer hvilke områder som vil til- og frakoble når en Type A eller Type B tilkoblingsfunktion benyttes. Se definitioner. Overblik over alarmhukommelse Overblik over fejl Nødopkalds funktioner Hurtigtast,, Tasterne, og skal programmeres som hurtigtaster af teknikeren. De 3 alarm typer (brand, overfald og nødopkald) hører hver til et specifikt hændelsesopkald. Det ønskede hændelsesopkald kan aktiveres fra betjeningspanelet ved at trykke på den tilhørende tast i cirka 4 sekunder. Ikonet på tasten identificerer alarm typen. Brand alarm; Overfalds alarm; Nødopkalds alarm Et lydsignal vil godkende funktionen og den digitale telefonsender vil kort efter blive aktiveret. Overblik over alarm hukommelse Hurtigtast For at få overblik over alarmhukommelsen: Tryk tast i cirka 4 sekunder. Et lydsignal vil godkende kommandoen. Tasterne 1 til 8 for Omnia-8 vil indikerer alarm og/eller sabotagehændelser som er opstået på de pågældende zoner siden sidste nulstilling af alarmhukommelsen, som følger: - ON indikerer alarm for den pågældende zone - Langsom blinken indikerer sabotage for den pågældende zone. - Hurtig blinken indikerer alarm og sabotage for den pågældende zone

11 Tryk. Tryk. Alle aktive zoner i det pågældende område vil blive tvunget til normal tilstand. Nye alarmer fra det pågældende område vil bliver ignoreret. Denne status vil blive indikeret ved langsom blinken fra prog. lampen. Alarmcentralen vil forblive i denne tilstand indtil der trykkes. Kun MASTER- koden kan stoppe alle typer alarmer. Eksempel på Type A tilkobling: Tilkobling af område 1 og 4 samt frakobling af område 2 og 3. Indtast MASTER-, BRUGER- eller OVERFALDS KODE; Tryk eller. Alarmcentralen vil nu tilkoble med de programmerede indstillinger for en Type A eller B tilkobling. Stop et alarm opkald <Kode> + + De programmerede alarm opkald (hændelse beskeder) vil blive sent til kontrolcentralen eller som tale når den pågældende hændelse opstår. Zone udkobling <Kode> + + zone nr. Zone udkoblings funktionen tillader brugeren at udelukke specifikke zoner. Kun de zoner som hører til de områder som er tildelt den pågældende kode og betjeningspanel kan udkobles/genindkobles. For at stoppe et udgående alarmopkald, og slette opkaldskøen: indtast MASTER-kode; Før du går ind i zoneudkoblings menuen, bør du frakoble de områder som zonen tilhører, ellers vil udkobling ikke være muligt. tryk ; tryk. Prog. lampen vil starte med at blinke langsomt for at signalere adgang. Alarmcentralen vil forblive i denne tilstandt indtil der trykkes. Indtast MASTER-koden; Tryk for at få adgang til udkoblingsmenu. Den GULE lampe ESC vil blinke langsomt. Der vil ikke blive foretaget flere opringninger imens alarmcentralen er i denne tilstand, heller ikke hvis andre alarmer opstår. Den nuværende zone status (udkoblet/ikke-udkoblet) vil blive vist på nummertasterne 1 til 8 for ( i henhold til deres respektive zoner) : Tændt lampe indikerer at zone er udkoblet. Slukket lampe indikerer at zone ikke er udkoblet. Benyt nu nummertasterne for den eller de zoner der skal udkobles eller genindkobles; Tryk for at stoppe og vende tilbage til normal tilstand. Alarmcentralen vil automatisk returnere hertil hvis der ikke trykkes på nogen tast indenfor 20 sekunder

12 Overblik over tilkoblede områder Denne funktion tillader brugeren at få overblik over tilkoblet eller frakoblet område. Tryk for at se de tilkoblede områder. tasten vil blinke. Den nuværende status for tilkoblet eller frakoblet område vil blive vist på tasterne 1 til 4 for de respektive områder: Tændt lampe indikerer område tilkoblet; Slukket lampe indikerer område frakoblet. Tryk tasten for at komme tilbage til normal tilstand. Alarmcentralen vil automatisk vende tilbage hvis der ikke trykkes på nogen tast indenfor 20 sekunder. Overblik over udkoblede zoner Denne funktion tillader brugeren at se zone status for udkoblede zoner. For at få adgang til programmering af bruger-koder og hermed ændre fabriksopsætningens KODER (1 til 23), eller for ændring af tidligere programmerede koder: 1 Indtast MASTER-kode; 2 Tryk. 3 Tryk. Prog. lampen vil starte med at blinke langsomt. 4 Indtast kode nummeret for den kode der skal ændres (1 til 23) 5 Tryk. 6 Indtast den nye kode (4 til 6 cifre) 7 Tryk for at godkende og gå til punkt 4 8 Tryk for at stoppe programmeringen. Prog. lampen vil stoppe med at blinke. Tekniker kan programmere koderne som 1= FRAKOBLET, 2= MASTER, 3= BRUGER, 4= OVERFALD, eller 5= VÆGTER. ( se side 9 & 10 for kodetyper ). Eftersom koderne ikke kan genoprettes hvis man glemmer dem, er det en god idé at skrive alle koder ned. Tekniker kan dog genindsætte fabriksværdierne hvis det bliver nødvendigt. Tryk for at se zone status. tasten vil blinke langsomt. Den nuværende zone status for udkoblede zoner vil blive vist på tast nummer 1 til 8 respektive zoner; Tændt lampe indikerer at zone er udkoblet. Slukket lampe indikerer at zone ikke er udkoblet. Stop en alarm <Kode> + + Når en alarm er udløst vil lydgiver og telefonsender aktiveres. Lydgiveren vil følge klokketiden hvorefter de vil stoppe, telefonsenderen vil fortage et alarm opkald til alle de ind programmeret telefonnummer. Procedure til at stoppe en alarm: Frakoble det område som er i alarm. For at stoppe en sabotage alarm: Frakoble det område som er i alarm. Tryk tasten for at vende tilbage til normal tilstand. Alarmcentralen vil automatisk vende tilbage hvis der ikke trykkes på nogen tast indenfor 20 sekunder. Nulstil herefter hukommelsen (se side 21 - nulstillings af alarm). For at stoppe en vedvarende alarm (f.eks. genereret af en sensor): Indtast kode; 12 17

13 TÆNDT = Lydgiver fra. SLUKKET = Lydgiver til. Tryk,når en af ovenstående funktioner er valgt. Tryk for at stoppe uden at ændre den nuværende status. Hvert tastatur skal programmeres individuelt. Frakobling af zone status på tastaturet <Kode> + + Skjult zone status kan tilkobles/frakobles ved hvert tastatur. Når denne funktion er tilkoblet vil den aktuelle zones status ikke blive vist på nummer tasterne 1 til 8 Skjult zone status funktionen styres ved at tænde eller slukke lampen i tast. Tændt = Skjult zone status til Tryk,når en af ovenstående funktioner er valgt. Tryk for at stoppe uden at ændre den nuværende status. Hvert betjeningspanel skal programmeres individuelt. Programmering af brugerkoder <Kode> + + MASTER -koden har adgang til kode programmerings menuen. Teknikeren har ikke adgang til programmering af koder. Brugermenu funktioner via tastaturet Kode+ ENTER Options via betjeningspanelet Kun MASTER- koder har fuld adgang til alle funktioner. BRUGER-koder har kun adgang til to funktioner: Nulstilling af alarmhukommelsen og aktivering af købetiden. For adgang til funktionerne: Indtast MASTER-kode eller BRUGER-kode; Tryk.. BRUGER kode Vælg den ønskede funktion. Nulstilling af alarmhukommelse Automatisk tilkobling Til/Fra Teleservice Til/Fra Aktiver købetid Aktiver Teleservice Lyd på betjeningspanel Til/Fra Skjult zonestatus på betjeningspanel Til/Fra Programmering af koder Stop alarm Stop opkald + ENTER MASTER kode + Bruger menu ENTER Når alarmcentralen er i kode programmerings menuen, vil alle alarmer blive undertrykt, indtil at denne menu forlades igen ESC ENTER ON! Ændring af koder En MASTER-kode kan ændre dens egen kode. Men en MASTER-kode kan ikke ændre koden for andre MASTER-koder og kan ikke programmere koder for andre bruger-koder når der er tilkoblede områder. Alarm nulstillig autotilkobling TIL/FRA Teleservice TIL/FRA Købetid TIL/FRA Købetid aktiveret Tastatur lydgiver TIL/FRA Tændt eller slukket zone lamper Centralen er i normal tilstand, uden ændringet til auto tilkobling og teleservice programmering Centralen er i normal tilstand og viser nu status på autotilkobling og teleservice programmering Adang til programmering af Bruger koder Afstil alarmer Afstil opkald 16 Figur 4 Aktivering af købetiden er kun mulig når automatisk tilkobling er bemyndiget. 13

14 Funktionerne vil have effekt på områder (programmeret af tekniker) som styres af den pågældende BRUGER kode og tastatur. Nulstilling af alarmhukommelse <Kode> + + Alle alarmer gemmes i centralens alarmhukommelse. Når alarmhukommelsen nulstilles slettes alle data i alarmhukommelsen, og eventuelle aktive lydgivere der er forbundet til alarmcentralens udgange, for de områder som styres af koden. For nulstilling af alarmhukommelsen: Indtast MASTER-kode eller BRUGER-kode; Tryk. Tryk. Teleservicefunktionen styres ved at tænde eller slukke lampen i tast. Tændt = teleservice til Slukket = teleservice fra Tryk,når en af ovenstående funktioner er valgt. Tryk for at stoppe uden at ændre den nuværende status. Teleservice status til/fra vises også på Prog. lampen på betjeningspanelet. Aktivér købetiden <Kode> + + Hvis tidsindstilling for købetid er deaktiveret vil tast være SLUKKET, og derfor vil der ikke ske noget hvis man trykker på tasten. Kun MASTER koder kan nulstille en system sabotage alarm. NB! Hvis alarmcentralen er indstillet til auto nulstilling af teknikeren, vil systemet fortage en automatisk nulstilling af alarmhukommelsen, hver gang der tilkobles. Hvis tidsindstilling for købetid er aktiveret vil tast blinke langsomt. Tryk tast for at aktivere købetid, og dermed forsinke den programmerede autotilkoblingstid med 30 minutter. Autotilkobling Til/Fra <Kode> + + Autotilkoblingsfunktionen styres ved at tænde eller slukke lampen i tast. Tændt = Automatisk tilkobling til Slukket = Automatisk tilkobling fra Tryk,når en af ovenstående funktioner er valgt. Tryk for at stoppe uden at ændre den nuværende status. Teleservice Til/Fra <Kode> + + Teknikeren kan foretage opkald til Deres alarmcentral og foretage teleservice, men kun efter brugeren har aktiveret teleservice funktionen. Alarmcentralen vil herefter være i stand til at modtage et indkommende teleservice opkald. Aktivering af købetiden vil have indflydelse på områderne (som blev oprettet under programmeringen) kontrolleret af koden. Når en aktiveret købetid passerer midnat (00.00), vil autotilkoblingsfunktionen aktiveres. Aktiver Teleservice <Kode> + + Brugeren kan aktivere et teleservice opkald ( fjernstyret opkald via den indbygget telefonsender ) til det programmerede telefonnummer, men kun når teknikerens udstyr er klar et at modtage et teleservice opkald. Teknikerens telefonnummeret bliver ringet op kort tid efter et lydsignal fra betjeningspanelet som bekræfter aktivering af teleservice. Lydgiver i betjeningspanel Til/Fra <Kode> + + Lydgiveren i betjeningspanelet kan aktiveres/deaktiveres på hvert betjeningspanel. Når denne funktion er aktiveret vil betjeningspanelets lydgiver ikke aktivers under indgang/udgangsforsinkelse. 14 Lydgiveren styres ved at tænde eller slukke lampen i tast. 15

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere