Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3

2

3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed til din Webasto komfortvarmer. Denne betjeningsvejledning sammenfatter alle Thermo Call TC3-funktioner og er et supplement til monteringsvejledningen og den information, som dit Webastoværksted eller servicested allerede har givet dig. Apparatet kræver et SIM-kort, som ikke er del af leverancen. Webasto yder ikke garanti på det anvendte SIM-kort. Det kan i nogle situationer være nødvendigt at kontrollere funktionen separat. Nærmere information om SIM-kortet findes i produktets monteringsvejledning. Vær opmærksom på, at alle data, som måtte være gemt på SIM-kortet, slettes, når telefonmodulet tages i brug. Anvendelse i grænseområder eller i udlandet kan medføre betydeligt højere omkostninger på grund af roaminggebyrer. Priser for opkald eller SMS i ind- og udland kan oplyses ved henvendelse til det lokale teleselskab. Ved brug af svarfunktionen på Thermo Call TC3 tillægges der ekstra omkostninger, som vi ikke kan drages til ansvar for. Svarfunktionen kan deaktiveres. Nærmere information findes i listen over mulige SMSkommandoer. Bemærk: Denne betjeningsvejledning gælder kun for Thermo Call TC3 med firmwareversion V3.2 eller højere. Se markeringen på telefonmodulet: ID-nr med indeks C eller højere. Anvendelse Webasto parkeringsvarme eller parkeringsventilation kan fjernbetjenes med en telefon. Alle mobil- og fastnettelefoner med toneopkald er egnede som betjeningsenhed. Det installerede varmeapparat er således meget nemt at betjene. Det er både muligt at indstille driftstiden og forprogrammere apparatets starttidspunkt op til 24 timer i forvejen. Til Apple, Windows Phone 8 og Android smartphones tilbydes "Apps". De findes på de pågældende "Markets". Her finder du også de tilgængelige beskrivelser. Vigtige informationer: Læs betjeningsvejledningen til Webasto komfortvarmeren, før du tager TC3 i brug, og vær opmærksom på bilens lokation med hensyn til oprettelse af forbindelse. Ved opvarmning skal bilens varmeapparat stilles på "varm", inden du forlader bilen. Ved opvarmning og ventilation skal bilens ventilator indstilles på trin 1 med en 3-trins ventilator og på trin 2 med en 4-trins ventilator. Hvis bilen har en trinløs ventilator, skal ventilatoren indstilles på mindst 1/3 af den maksimale ventilatorydelse. Både i forbindelse med Thermo Top E/C og Thermo Top Evo varmeapparater anbefaler vi at indstille opvarmningstiden i henhold til den efterfølgende kørselstid for at undgå, at batteriet aflades. Ved en kørselstid på ca. 30 minutter 1

4 (én vej) anbefaler vi, at opvarmningstiden indstilles til 30 minutter. Telefonmodulet er fra fabrikken indstillet til 60 minutters opvarmningstid. Opvarmningstiden kan indstilles mellem 1 og 999 minutter. Konstant varme er også mulig. Nærmere information herom findes på de efterfølgende sider. Det anbefales at ændre adgangskoden på Thermo Call TC3 fra standardkoden 1234 til en personlig kode. Nærmere information findes i listen over mulige SMSkommandoer. Betjening og programmering TC3's fabriksindstillinger er aktive, så snart der er indtastet op til 15 autoriserede telefonnumre. Nærmere information om programmering af telefonnumre fremgår af nedenstående liste over mulige SMS-kommandoer. Webasto komfortvarmeren kan normalt aktiveres på følgende måder: Direkte til- og frakobling af parkeringsvarmen eller parkeringsventilationen med opkald. Til- og frakobling af parkeringsvarmen eller parkeringsventilationen med SMSkommando. 24 timers forprogrammering af parkeringsvarmen eller parkeringsventilationen med SMS-kommando. Til og frakobling af parkeringsvarmen eller parkeringsventilationen med kontakt. Varmeapparatet kan, alt efter udstyret, sættes i drift med betjeningselementet. Før bilen parkeres, skal alle nødvendige indstillinger på den pågældende model foretages (temperatur, ventilator). Betjening med opkald Vælg telefonnummeret på det SIM-kort, der er indbygget i TC3. Det telefonnummer, som TC3 ringes op med, skal være gemt i apparatet, se SMS-kommandoer. TC3 bekræfter opkaldet med tonesignaler, når forbindelsen er opbygget. Hvis varmeapparatet er slukket, bekræfter TC3 opkaldet med 3 toner. Når forbindelsen er afbrudt, starter varme- eller ventilationsfunktionen og kører i den indstillede tid (fabriksindstillingen er 60 minutter). Lysdioden i den monterede kontakt lyser. Hvis varmeapparatet er tændt, bekræfter TC3 opkaldet med 2 toner. Den aktive driftsmodus afsluttes. Kontaktens lysdiode indikerer standbymodus. Hvis TC3 ringes op med et ikke gemt telefonnummer, afsluttes forbindelsen med telefonmodulet uden tilbagemelding. Varmeapparatets driftstilstand forbliver uændret. 2

5 Betjening med kontakt Der medfølger en kontakt til TC3, som skal monteres. Kontakten anvendes dels til betjening af varmeapparatet, dels til visning af den aktuelle driftstilstand. Varmeapparatet kan til- og frakobles manuelt med kontakten. Hvis varmeapparatet er aktiveret, når der trykkes på kontakten, afsluttes den aktuelle driftstilstand. Visningen kan deaktiveres, hvis det ønskes. Kontakten skal så holdes trykket ind i mindst 5 sekunder. Visningen kan aktiveres igen på samme måde. Lysdioden i kontakten viser forskellige driftsmodi. Mere herom findes i listen sidst i dette dokument. Betjening med SMS Kommandoerne, der er opført i nedenstående liste, sendes til TC3 via SMS. De pågældende funktioner aktiveres eller deaktiveres. Kommandoerne skal indtastes uden mellemrum. Det er ligegyldigt, om der indtastes store eller små bogstaver. Svarfunktionen, også i tilfælde af eventuelle indtastningsfejl, kan deaktiveres. Der er integreret en temperatursensor i TC3. De temperaturer, der angives i nogle svar, er vejledende værdier og kan variere alt efter installationssted. 3

6 SMS-kommandoer til betjening og programmering XXXX = indtastes af brugeren. SMS-kommando Funktion/beskrivelse Fabriksindstilling START Parkeringsvarme/-ventilation tilkobles STARTXXXX Start af den pågældende driftsmodus kan programmeres op til 24 timer i forvejen. F.eks.: START0700, den pågældende driftsmodus aktiveres næste morgen kl. 7:00. Efter at have sendt kommandoen får du, såfremt aktiveret, en svar-sms med starttid, aktuelt klokkeslæt og temperatur. Starttiden kan ændres ved at sende en ny SMS eller med kommandoen STOP eller ved at trykke på kontakten i mindst 3sekunder STARTAUX = START2 Der aktiveres en analog ekstra udgang i den programmerede tid. STOP Parkeringsvarme/-ventilation frakobles, eller den forindstillede tid deaktiveres. STOPAUX = STOP2 Analog ekstra udgang deaktiveres SUMMER TC3 skifter fra opvarmnings- til WINTER ventilationsmodus. WINTER TC3 skifter fra ventilations- til WINTER opvarmningsmodus. AUTOMODE:XX Der kan indstilles en temperatur mellem 5 C og 35 C. Når den indstillede værdi er nået, skifter TC3 automatisk til ventilationsmodus. OFF STATUS TEMP Viser, om opvarmnings- eller ventilationsmodus er aktiv eller ej. Hvis ja, vises den resterende driftstid. Det samme vises for udgang 2. Den aktuelle temperatur og netspænding vises også. Den aktuelle temperatur i telefonmodulet eller kabinetemperaturen (hvis der er monteret en ekstern sensor) overføres

7 Nedenstående 5 kommandoer er kun mulige, hvis der er monteret en ekstern sensor: SMS-kommando Funktion/beskrivelse Fabriksindstilling TEMPSTATUS Viser den aktuelle temperatur og alarmstatus (ON/OFF) for den øvre og nedre temperaturgrænse LOTEMP:XX 1234HITEMP:XX 1234LOTEMP:OFF 1234HITEMP:OFF Indstiller og aktiverer den nedre temperaturgrænse. Der udløses en alarm, hvis denne temperatur underskrides. Indstiller og aktiverer den øvre temperaturgrænse. Der udløses en alarm, hvis denne temperatur overskrides. Deaktiverer temperaturalarmen for den nedre temperaturgrænse. Deaktiverer temperaturalarmen for den øvre temperaturgrænse. OFF OFF

8 SMS-kommando Funktion/beskrivelse Fabriksindstilling 1234NBANK:XXXXX:X XXXX 1234IBANK: "Indtastningskomman do" 1234DTMF:ON 1234DTMF:OFF 1234ACCLIM:ON 1234ACCLIM:OFF 1234PIN:XXXX:XXXX Gemmer op til fem telefonnumre, som vil blive informeret i tilfælde af en temperaturalarm, en alarm fra et eventuelt tilsluttet alarmsystem, eller hvis den eksterne temperatursensor svigter eller ikke fungerer rigtigt. Der kan her defineres en individuel kommando (maks. 20 tegn) for, hvordan TC3 skal advare i tilfælde af et indgangssignal fra f.eks. et alarmsystem (f.eks. tyverialarm). Aktiverer DTMF-tonesignal ved direkte opkald. Deaktiverer DTMF-tonesignal ved direkte opkald. Aktiverer begrænsede numre til direkte opkald. Deaktiverer begrænsede numre til direkte opkald (TC3 kan aktiveres med ethvert telefonnummer). Ændrer adgangskoden fra 1234 til XXXX er den standardindstillede adgangskode og bør ændres til en personlig kode af brugeren skal derefter erstattes af den personlige adgangskode. Ingen telefonnumre gemt Indgang aktiv ON ON ON ON 1234 VERSION Firmwareversionen overføres SMS-kommando Programfunktion/beskrivelse Fabriksindstilling 1234TIMER1:XXX Indtastning af en opvarmnings- eller ventilationstid mellem 001 og 999 minutter. Ved indtastning af 000 indstilles den aktuelle driftsmodus til konstant drift og skal deaktiveres manuelt igen med opkald, SMS-kommandoen "STOP" eller med kontakten. 60 minutter 6

9 SMS-kommando Programfunktion/beskrivelse Fabriksindstilling 1234TIMERAUX:XXX = 1234TIMER2:XXX Indtastning af en aktiveringstid mellem 001 og 999 minutter. Ved indtastning af 000 indstilles udgangen til konstant drift og skal deaktiveres igen med SMSkommandoen "STOP". 30 minutter 1234ASPONSE:ON Alle SMS-kommandoer bekræftes med en ON svar-sms. 1234ASPONSE:OFF Svar-SMS deaktiveres. ON 1234ACCLIM:XXXXXX X 1234ACCLIMADD:XXX XXXX Gemmer op til 5 telefonnumre, som TC3 kan aktiveres med med direkte opkald og SMS. For at gemme numrene skal mindst de sidste 7 tal i telefonnummeret indtastes. Landekoden og områdenummeret kan dog også indtastes (er endda nødvendigt ved korte telefonnumre). Ved indtastning af flere numre skal de indtastes efter hinanden uden mellemrum, blot adskilt af et kolon. F.eks.: 1234ACCLIM:XXXXXXX:XXXXXXX Hvis der senere tilføjes et eller flere telefonnumre, skal alle indtastes på ny. Gemmer en gruppe på op til 5 yderligere telefonnumre, som TC3 kan aktiveres med med direkte opkald og SMS. For at gemme numrene skal mindst de sidste 7 tal i telefonnummeret indtastes. Landekoden og områdenummeret kan dog også indtastes (er endda nødvendigt ved korte telefonnumre). Ved indtastning af flere numre skal de indtastes efter hinanden uden mellemrum, blot adskilt af et kolon. F.eks.: 1234ACCLIMADD:XXXXXXX:XXXXXXX Hvis der senere tilføjes et eller flere telefonnumre, føjes de til de allerede gemte telefonnumre. Der kan højst gemmes 15 telefonnumre. Er det maksimale antal telefonnumre nået, afgiver Thermo Call TC3 en fejlmelding

10 SMS-kommando Programfunktion/beskrivelse Fabriksindstilling 1234ACCLIMREMOVE: XXXX 1234ACCLIMREMOVE: ALL 1234ACCLIMLIST 1234SETDEFAULT Sletter en gruppe på op til 5 telefonnumre. Ved indtastning af flere numre skal de indtastes efter hinanden uden mellemrum, blot adskilt af et kolon. F.eks.: 1234ACCLIMREMOVE:XXXX Telefonnumrene skal indtastes præcist, som de er gemt. En liste over alle gemte telefonnumre fås med kommandoen 1234ACCLIMLIST. Sletter alle telefonnumre. F.eks.: 1234ACCLIMREMOVE:ALL OBS! Thermo Call TC3 kan først betjenes med direkte opkald eller SMS igen efter indtastning af nye telefonnumre. Hvordan telefonnumrene indtastes er beskrevet under kommandoen 1234ACCLIM:XXXXXXX. Viser en liste over alle gemte telefonnumre. F.eks.: 1234ACCLIMLIST OBS! Du får op til 3 SMS-beskeder med hver 5 telefonnumre. Nulstilling til fabriksindstilling. Systemet initialiseres i løbet af ca. 5 minutter. Alle kundespecifikke data og indtastninger går tabt og skal indtastes på ny. TC3 kan sammenkobles med bilens alarmsystem. Ved udløsning af en alarm vil du modtage en SMS-besked, såfremt funktionen er aktiveret. Nærmere information herom findes i TC3's monteringsvejledning. 8

11 Tilbagemeldinger fra kontakten, fejl og afhjælpning TC3 er udviklet efter moderne tekniske principper, og funktionsmåden er meget pålidelig. Fejlfunktioner skyldes ofte SIM-kortet, teleselskabet, dårlig modtagelse eller forkert betjening. Nedenstående liste hjælper med at finde fejlen. Bemærk: Modulet skal gøres strømløst, før SIM-kortet fjernes. Tilbagemelding fra kontakt Lysdioden blinker en gang hvert 2. sekund Lysdioden blinker en gang hvert sekund Lysdioden blinker to gange med jævne mellemrum Lysdioden blinker tre gange med jævne mellemrum Lysdioden blinker hurtigt (ca. fem gange pr. sekund) Lysdioden lyser Lysdioden lyser, komfortvarmeren udfører dog ikke kommandoen Lysdioden blinker ikke Beskrivelse og afhjælpning TC3 er driftsklar. 24 timers forprogrammering er aktiv. Netfejl => kontakt teleselskabet. SIM-kort-fejl => kontroller SIM-kortet i en mobiltelefon, og udskift det om nødvendigt. Antennefejl => kontroller monteringsstedet og ledningsføringen, og udskift antennen om nødvendigt. PUK-kode-fejl => sæt SIM-kortet i en mobiltelefon, og indtast PUK- og PIN-koden. PIN-koden skal være 1234 eller skal deaktiveres. Tænd for modulet igen efter en strømafbrydelse. TC3 har modtaget mere end 20 SMS'er på 30 minutter og er derfor blevet afbrudt automatisk. => Tryk på kontakten i mindst 3 sekunder. Derved initialiseres systemet (kan tage op til 5 minutter). Parkeringsvarmen eller -ventilationen er aktiveret. Problemet skyldes muligvis komfortvarmeren. Kontakt din Webasto forhandler. Visningen er deaktiveret => Aktiver visningen ved at holde kontakten trykket ind i mindst 5 sekunder (deaktiveres på samme måde). 9

12 Fejl Beskrivelse og afhjælpning Lysdioden signaliserer, at systemet er klar til drift, men reagerer ikke på SMS-kommandoer TC3 afviser direkte opkald, selvom telefonnummeret er gemt TC3 besvarer SMSkommando med "unknown message" Intet tonesignal ved direkte opkald TC3 besvarer ikke SMSkommando med en svar-sms SIM-kortet er eventuelt udløbet eller deaktiveret, eller der er ikke nok taletid på kortet til at sende en SMS. => Kontroller SIM-kortet i en mobiltelefon, kontakt teleselskabet, eller tank taletid. Telefonen har hemmeligt nummer, nummervisning er deaktiveret, eller problemet skyldes SIM-kortet => Aktiver nummervisning, eller kontroller SIM-kortet i en mobiltelefon, hvis det er problemet, kontakt teleselskabet, eller tank taletid. SMS-kommandoen er mangelfuld => Kontroller SMSkommandoen med hensyn til indhold og skrivemåde. Telefonnummeret er ikke gemt i TC3 => se listen over SMSkommandoer. Svarfunktionen er deaktiveret, eller der er evt. ikke mere taletid tilbage => aktiver svarfunktionen, eller tank taletid. 10

13

14 Webasto Thermo & Comfort SE Postfach Gilching Germany Visitors' address: Friedrichshafener Str Gilching Germany Internet: Du kan finde telefonnummeret på Webasto Danmark i Webastos kontaktoversigt eller på Webastos danske hjemmeside. Ident-Nr C_DA 10/13 Der tages forbehold for ændringer og fejl Webasto Thermo & Comfort SE, 2013

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere