ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012"

Transkript

1 ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året januar: Aflæst hovedmåler og Havløkkemåler. 04. januar: Manglede 2 stk. målere at aflæse. Udskiftede måleren på Møllevænget januar: Kursus i Nykøbing F. 11. januar: Åbnede for Dahlgårds fra Holbæk, der skulle lave det årlige eftersyn på vandværket. Der var ikke ret meget slam i reaktionsbassinet, og det blev skyllet ud i slambassinet. 17. januar: Bestyrelsesmøde hos Erik. Datoen for generalforsamlingen blev 14. marts. Jeg fik fat i en kasse papir til printeren på værket. 21. januar: Skiftede farvebånd på printeren på værket. 02. februar: Lukkede for vandet til børnehaven( barakkerne), da de er flyttet over på skolen. 06. februar: Repr. af utæthed ved målerbrønd på Ågabsvej 17. Martin fra Hunseby Smedie klarede det, men p.g.a. stærk frost måtte han sætte en mejsel på minigraveren for at få hul i jorden. Måtte have fat i Jesper Albrektsen til at fylde knust asfalt i hullet, så der kunne komme en bil forbi. 07. februar: Repr. af utæthed ved målerbrønd på Ågabsvej 26. Martin måtte i gang igen med mejslen på minigraveren for at få hul i jorden. 09. februar: Så var den gal igen, denne gang på Vestre Landevej 44. Samme omgang som på Ågabsvej. Måtte også skifte vandmåleren, da tallene ikke kunne aflæses. 12. februar: Utæthed ved målerbrønd på Vestre Landevej 103. Da det var søndag, blev der sat en dykpumpe ned for at lede vandet væk, og repr. skulle så ske næste dag. 13. februar: Repr. af målerbrønden på Vestre Landevej 103. Martin klarede det. 16. februar: Alarm alarm, der var et kæmpe forbrug af vand. Jeg kørte ud for at se på målerbrønde for at finde utætheder. Fandt straks en på Kristianssædevej 54, sendte bud efter Martin som meget hurtigt kom. Den ros skal Hunseby Smedie have, hver gang møder de meget hurtigt op. Fik senere en opringning fra Claus i Bandholm, som oplyste, at de havde haft et brud på en vandledning, og det forklarede jo det høje forbrug. 17. februar: Vandværket fyldte 75 år, men der var ingen planer om en stor fest. 22. februar: Modtog et tilbud fra Ole Topp på renovering af Pårup Møllevej. Bestyrelsen var enige om, at det var et godt tilbud, og gav Ole Topp arbejdet. Han kunne gå i gang, når det passede ind i hans program, og når vejret var til det.

2 27. februar: Erik ringede til mig kl. 20, at der var en, der havde ringet og fortalt, at vandet løb ud af den gamle brugs på Vestre Landevej 65, og der var ingen hjemme. Jeg vidste, at der var målerbrønd, så jeg kørte hen og lukkede for vandet. 28. februar: Der blev ringet fra Østoftegade 74, at der var en utæthed ved vandmåleren i målerbrønden, det viste sig at være en omløber, der skulle skiftes. Ringede til Thomas at han skulle klare det, da jeg ikke havde det rette værktøj. Fik fat i ejeren af den gamle brugs og fortalte, at der var et ledningsbrud i ejendommen formentlig en frostskade. Men jeg skulle ikke åbne for vandet igen, og der er stadig ikke åbent. 01. marts: Åbnede for Eurofins som skulle tage prøve af boring 1 ved det gamle vandværk og af slambassinet. Vi skulle se, hvor meget arsen, der var i slammet. Der var så meget, at det skulle til Kommunekemi i Nyborg. 14. marts: Generalforsamling. Formanden igennem 24 år, Erik Jørgensen, ville ikke genvælges. Vi takkede Erik for det store arbejde, han havde gjort. Sammen med Hans havde han reddet vandværket ud af den svære tid, der var i 1988 og årene efter. Torben Mortensen blev valgt ind i stedet, og efterfølgende blev jeg formand. 16. marts: Skrev en meddelelse til alle andelshavere på Pårup Møllevej, at nu begyndte renoveringen af vejen, og engang imellem ville der blive lukket for vandet, men håndværkerne havde lovet at tage mest muligt hensyn. Jeg cyklede ud og omdelte sedlerne. 19. marts: Arbejdet på Pårup Møllevej var gået i gang. 21. marts: Bevoksningen omkring det grønne skur ved vandværket var efterhånden vokset vildt og så ikke så godt ud. Jeg besluttede at skære det hele ned og gik i gang og foresatte de næste dage, indtil det var færdigt. 29. marts: Fik en henvendelse fra arkitektfirmaet Friis Andersen, at nu ville de starte efter påske med at etablere den ny genbrugsplads på Skibevejen og skulle bruge vand. Jeg sendte derefter REFA en regning på anlægsbidraget, som skulle betales, inden vi gik i gang. Thomas mente, jeg skulle leje en flismaskine, så al bevoksningen, som jeg havde fældet ved det grønne skur, kunne blive fliset på stedet. Jeg fik fat i en, og Brian hjalp med at flise det. 30. marts: Ole Topp var færdig på Pårup Møllevej, der manglede kun asfalteringen. Vi havde på forhånd sagt, at hvis de så en stikledning af jernrør, skulle der lægges en ny. Der var en, og de lagde en ny. Vejret var med dem, og det gik fint uden de store problemer. 03. april: REFA har betalt, og sammen med Ole Topp kører jeg til Skibevejen, hvor vi ser på, hvordan vandledningen skal lægges til genbrugspladsen. Kører bagefter til vores 3 boringer, hvor der bliver sat mærkater med de rigtige numre på boringerne, så uanset hvem, der kommer, kan de altid se på numrene, hvilken boring det er. Var på Møllevænget 13 og aflæse vandmåler, som ejeren mente talte for stærkt. Vi blev enige om at sende den til afprøvning, og jeg satte en anden måler på midlertidigt.

3 11. april: Var på Borresminde og rense filteret på vandmåleren. Det var rester(spåner) fra den nye vandledning, og derefter var der tryk på vandet igen. Sendte vandmåler fra Møllevænget 13 til kalibrering. 15. april: Ejeren af Havløkkevej 79 var flyttet fra ejendommen, men ringede så og spurgte, om jeg ville lukke for vandet på stophanen, så der ikke kunne ske noget vandspild. 18. april: Åbnede for Eurofins, så de kunne tage prøve fra hanen på vandværket. 24. april: Rengøring af og lavet service på plæneklipperne. Slået græs, luget ukrudt, renset iltningsbakker, tappet vand af kompressor, sat afløbsslanger fra affugtere ud igennem væggen, men så var dagen også gået. 25. april: Var sammen med Brian til ordinært repræsentantskabsmøde i vandrådet i Birket. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen. 30. april: Skrev til den øvrige bestyrelse, hvad der var sket vedr. vandværket siden generalforsamlingen. 08. maj: Afleverede tegning til Ole Topp vedr. anboring til den nye genbrugsplads. Det var svært at finde vandledningen, det viste sig, at den første opgravning var rigtig nok, men vandledningen havde gemt sig under en drænledning lige, hvor de krydsede hinanden i renden. 10. maj: Utæthed ved målerbrønd på Østoftegade 16, skal laves i morgen. 11. maj: Martin fra Hunseby Smedie repr. utæthed ved målerbrønd på Østoftegade 16. Vi måtte grave op med håndkraft, da der ikke var plads til minigraveren. 25. maj: Der var 3 4 stk. der var kommet bagud med betalingen, men efter rykkerbrev og personlig samtale, gik det bedre. 11. juni: Tog på ferie til Rügen, Brian passede vandværket imens. 18. juni: Kom hjem fra ferie. 22. juni: Satte vandmåler op på genbrugspladsen. 26. juni: Ejeren af V. Landevej 91 ringede og spurgte, om han måtte flytte sin målerbrønd, da vandledningen efter brønden var tæret op. Men det endte med, at der blev lagt en ny plastledning og vandmåleren kom indendørs. Ejeren klarede det hele selv med håndværkerne. 29. juni: Ole Topp havde asfalteret på Pårup Møllevej, som så var helt færdigt. 02. juli: Åbnede for Cowi, som skulle måle vandstanden i boring 2 og 3.

4 20. juli: Vestlollands Kloakservice kom og tømte slambassinet. Slammet skulle køres til Kommunekemi i Nyborg. Bagefter monterede jeg så en stige i slambassinet, stigen havde jeg haft liggende og bare ventet på, at slambassinet blev tømt. 24. juli: Torben ringede tidligt om morgenen og spurgte, om jeg var klar over, at Østoftegade skulle asfalteres, det havde han fået at vide af en anden. Det var jeg ikke, men ringede med det samme til Lolland Kommune og fik til sidst talt med lederen inden for området. Jeg sagde, at vi havde planer om at lægge nye vandledninger på Østoftegade fra Skolestræde af. Han kontaktede NCC, og de blev enige om at vente, til vi var helt færdige med renoveringen. Om aftenen havde vi bestyrelsesmøde hos mig, hvor hele bestyrelsen og kassereren deltog. Vi havde fået at vide, at der var kommunalt tilsyn den 1. august. Der skulle gøres rent, og den øvrige bestyrelse tilbød at hjælpe til, og vi aftalte tidspunktet. Eltavlerne på vandværket skulle også termograferes inden udgangen af 2012, det forlangte forsikringen. Vi havde fået en pris fra D.R.Revision i Stokkemarke for at passe kassererjobbet. Vores kasserer ville ikke gøre det for den pris, så han ville stoppe med udgangen af 2012 regnskabet. Vi skulle så tage kontakt med D.R.Revision og aftale et møde. 26. juli: Gjorde rent ved alle 3 boringer. 29. juli: Gjorde rent i det grønne skur. 30. juli: Thomas, Brian og Torben gjorde rent i vandværket, medens jeg gjorde rent i det gamle vandværk, og så var vi klar til tilsynet. 01. august: Hans Chr. Nielsen og Karl Jørgensen kom som tilsyn fra Lolland Kommune. De kiggede meget nøje på det hele, tog mange billeder og stillede mange spørgsmål. Der var ingen anmærkninger, og de syntes, standarden var rigtig god. 19. august: Var på Sætmadsvej 15 og så på utæthed ved målerbrønd. Han ville selv grave op, jeg anbefalede Thomas til selve repr., og han ville kontakte ham. 20. august: Thomas klarede repr. på Sætmadsvej august: For en del år siden blev der lagt en ny vandledning fra krydset Østoftegade/Kristianssædevej til Østoftegade 49. Jeg var i tvivl om, om der var tilsluttet nogen til den, da der var vand på den. Prøvede at lukke for den og der var ingen, der manglede vand. 24. august: Repr. ved målerbrønd på V. Landevej 89, men jeg var ikke indblandet i det. 18. september: Ejeren af Kristianssædevej 27 ringede og sagde, at der ikke var vand i huset. Kørte derud og der var vand efter måleren, og jeg kunne ikke gøre mere. Havde fået vandmåler tilbage fra kalibrering og skiftede den tilbage igen på Møllevænget september: Rambøll skulle lave en prøvepumpning på Kristianssædevej i en markboring. Måtte åbne for alle 3 boringer, da de skulle måle vandstanden. Ved boring 3 var der et utæt rør, og Thomas lovede at repr. det. 27. september: Thomas repr. det utætte rør ved boring 3.

5 02. oktober: Åbnede for Poul Erik fra Siemens, der skulle kalibrere hovedmåleren, men den fungerede fint, sagde han. Vi holdt et bestyrelsesmøde hos mig om aftenen, hvor D.R.Revision v/ Dorte Rasmussen fortalte, hvad hun kunne tilbyde som kasserer, og vi blev enige om at antage Dorte. 03. oktober: Sendte materiale til Microwa, så de kunne oprette en fil, hvor man kunne læse vandmåleraflæsningerne direkte ind i Microwaprogrammet hos kassereren. 09. oktober: Åbnede for Ruskol, der skulle lave service på affugterne. Cowi måler vandstanden i alle 3 boringer kl. 11, råvandspumperne stoppet kl oktober: Åbnede for Rambøll ved boring 3, der var 3 m ned til vandet, medens pumperne kørte. Mikkel fra Rambøll aflæste dataloggeren til computeren. 15. oktober: Aftalt med Microwa om tilføjelse af et program, der kan indlæse måleraflæsningerne direkte til programmet hos kasseren. 16. oktober: Til bestyrelsesmøde i vandrådet på Holeby Vandværk. Aftalte at holde åbent hus på Søllested Vandværk, der lige var blevet renoveret. Det skulle være den 19. januar oktober: Eurofins tager en prøve på vandværket. 22. oktober: Stikledningen til Havløkkevej 79 er taget fra ved hovedledningen, da huset skal rives ned. Bestilt Hunseby Smedie og Lperne til Pårup Møllevej 243, hvor der skal lægges vand ind. Anlægsbidraget er betalt. 23. oktober: Den nye stikledning til Pårup Møllevej 243 blev skudt under vejen og sluttede med en stophane ved skel. 24. oktober: Martin fra Hunseby Smedie fjernede målerbrønd og rør fra Skolestræde 25, den gamle børnehave, der blev sat en rustfri stålbandage på hovedledningen. 25. oktober: Havde på et tidligere tidspunkt talt med Ole Topp om at give et tilbud på at lægge nye vandledninger på Østoftegade fra Skolestræde til krydset Østoftegade/Kristianssædevej, men da han måtte lukke firmaet, talte vi med Johnny Rasmussen VVS og Hunseby Smedie om at give et tilbud. 31. oktober: Ejeren af Pårup Møllevej 213 ringede og bad mig om at lukke for vandet i målerbrønden, da hun skulle flytte på plejehjem, og huset blev sat til salg. 01. november: Et advokatfirma ringede og bad mig om at aflæse vandmåleren på V. Landevej 42, da huset var under konkurs. 15. november: Har fået tilbud fra Johnny Rasmussen VVS og Hunseby Smedie og indkaldte til et ekspres bestyrelsesmøde kl. 16. Torben kunne ikke, men de øvrige mødte op, og vi gennemgik tilbudene. Vi bestemte, at Johnny skulle have arbejdet. 16. november: Ringede til Johnny Rasmussen og fortalte, at han havde fået arbejdet og til Michael fra Hunseby Smedie, at han ikke havde fået det.

6 17. november: Omdelte sedler til Østoftegade, Skolestræde og Kristianssædevej vedr. udskiftning af vandledninger i uge november: Renoveringen af Østoftegade var begyndt. 27. november: Eurofins tager vandprøve på nettet hos Brian. 29. november: Mail fra Eurofins ang. prøven, den var ikke god nok, bestilte straks en omprøve. 04. december: Havde besøg af en 1. klasse fra skolen, 19 elever og 2 lærere. Skriver rundt til alle samarbejdspartnere, at Hans stopper som kasserer. Omprøven fra Eurofins var helt i orden. 10. december: Begyndte at aflæse vandmålere elektronisk. 15. december: Blev færdig med at aflæse vandmålere og sendte listen via E mail til Hans. Blev kaldt til V. Landevej 61, hvor vandmåleren var frostsprængt. Brugte vandmåleren fra Havløkkevej 79 i stedet for. 16. december: Sendte et midlertidigt regnskab for 2012, budget for og et takstblad til kommunen, hvor de så skulle godkende takstbladet. 18. december: Kim fra Contech kom og termograferede eltavlerne på værket. Han mente, at det så fint ud, og vi skulle ikke spekulere i nye eltavler. 20. december: Aflæste vandmåleren til Havløkke. 21. december: Kommunen havde arbejdet hurtigt, og de godkendte takstbladet. 31. december: Aflæste vandmåleren til Havløkke en gang mere, Hans skal have tallet og tallet fra hovedmåleren på værket.jeg vil rette en indtrængende appel til alle om at aflæse deres vandmåler en gang om måneden. Dem der har målerbrønd skal huske på, at de er ca. 20 år gamle, og som I kunne høre i min beretning, sker der altså et brud af og til ved målerbrøndene. Nogle gange kan det være så heldigt, at vandet presser låget op, så man ser det, men andre gange løber vandet væk, uden at man ser noget. Hvis der sker et brud den 1. januar, og det løber hele året, kan I jo begynde og regne på, hvad det vil koste. Har været 144 gange på vandværket på tilsyn, slået græs og luget ukrudt, når det har været nødvendigt, renset iltningsbakker 4 5 gange, klippet hæk og gjort rent.det har været et godt år for vandværket. Vi har undgået de store ledningsbrud, vi har ikke haft nogen alarmer, efter 3 4 år med hærværk på døre og vinduer, har der ikke været noget i 2012, og vi har ikke engang haft brug for at ringe til elektrikeren. Vi har heldigvis meget godt vand, en god økonomi, et godt ledningsnet og et velfungerende vandværk, som vi alle kan være glade for. Til slut vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde til den øvrige bestyrelse og kassereren.

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Beretning - Generalforsamling 2004

Beretning - Generalforsamling 2004 Beretning - Generalforsamling 2004 Der er jo sket en del, der har indflydelse på vores området det sidste år, men lad os starte med: Vandværket: Veje: Forbruget i 2003, var på 6.734 m 3. Til sammenligning

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening 40. Årgang 2015 Juni. Nr. 3 24 Randers Fugleforening Stiftet 22 marts 1950 Formand: Søren Søgaard Ting parken 97, 8950 Ørsted TLF: 2034 9815 Mail: stenaltvej29@hotmail.com

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere