Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord"

Transkript

1 Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store redningsindsats med involvering af mange forskellige aktører giver anledning til en belysning af, om indsatsen levede op til de krav og forventninger, der er beskrevet i Region Sjællands plan for sundhedsberedskabet. Administrationen Alléen Sorø Med dette notat har administrationen evalueret regionens egen indsats og samspillet med de øvrige aktører under aktionen. Det er regionens hensigt efterfølgende at foranledige iværksat en samlet evaluering med deltagelse af alle de involverede parter (dvs. ud over regionens eget sundhedsberedskab: politi, forsvar, redningsberedskaber, naboregioner, etc.) med henblik på at indsamle, vurdere og formidle alle relevante erfaringer fra hændelsen og indsatsen. Herigennem vil der kunne skabes fælles læring og mulighed for at foretage eventuelt nødvendige korrektioner og tilretninger af foreliggende beredskabsplaner på de forskellige beredskabsniveauer. Der er i den foreliggende evaluering sat fokus på den indsats, der er ydet af regionens sundhedsberedskab (præhospitale beredskab og sygehusberedskab), idet notatet er udarbejdet på grundlag af minutrapporten fra AMK-Sjælland (Akut Medicinsk Koordination i Region Sjælland) samt oplysninger fra et debriefingmøde d. 22. februar 2011 med de aktører, der deltog i redningsaktionen. Ved debriefingmødet deltog repræsentanter fra sygehusene i Næstved, Nykøbing F., Køge og Slagelse, Falck, Akutlægehelikopteren, AMK- Hovedstaden, AMK-Syddanmark samt lægebilsorganisationen, AMK- Sjælland, Præhospitalt Center, Psykiatrien og Administrationen i Region Sjælland. Side 1

2 Det tidsmæssige forløb af redningsaktionen Aktivering af sundhedsberedskabet Første alarm fra Vagthavende AMK-læge tilkaldes Politiet etablerer KSN i Næstved ( kommandostade, hvor beredskabernes ledere mødes, informeres, afgiver rapport og træffer aftaler med politiet) AMK-lægen sendes til KSN i Næstved AMK Sjælland varsler sygehusene i Næstved, Køge, Slagelse og Nykøbing F AMK Hovedstaden og AMK Syddanmark orienteres. Ca KOOL træder i funktion på skadestedet Psykiatrisk kriseberedskab etableres på politigården i Næstved KOOL meddeler, at sygehusberedskaberne kan afblæses og sygehusene orienteres herom KOOL nedlægges Ca Debriefing i KSN på Politigården i Næstved AMK læge melder fra Afsendelse af præhospitale ressourcer Melding fra 112 om båd kæntret i fjorden. Antal ukendt Første ambulance afsendes fra Vordingborg Akutbil med sygeplejerske afsendes fra Vordingborg Yderligere 11 ambulancer afsendes Akutbil med læge afsendes fra Maribo Akutlægehelikopter afgår fra Rigshospitalet efter afsluttet opgave Akutbil med læge afsendes fra Slagelse - ikke i aktion og afmeldes. Ankomst af præhospitale ressourcer til skadested Første ambulance ankommer Akutbil med sygeplejerske ankommer Yderligere 11 ambulancer ankommer Akutlægehelikopter ankommer Akutbil med læge ankommer fra Maribo Indbringelse af patienter til sygehus fra skadested Ambulance til Næstved Ambulance til Køge 13.? SAR-helikopter med 2 patienter til Rigshospitalet Ambulance til Næstved Ambulance til Næstved Ambulance til Nykøbing F ? SAR-helikoptere med 2 patienter til Rigshospitalet Ambulance til Slagelse Ambulance til Nykøbing F Akutlægehelikopter til Rigshospitalet Ambulance til Nykøbing F. Side 2

3 Det præhospitale beredskabs funktion Alarmering og disponering Den første melding fra 112 kl om en båd kæntret i fjorden førte til disponering af 1 ambulance og 1 akutbil med sygeplejerske til havnen i Præstø. Kl blev yderligere en ambulance rekvireret til en anden adresse 1 km. fra havnen. Kl blev det klart, at der var tale om en større ulykke med behov for en redningsaktion på vandet og politiet alarmerede forsvarets SAR-tjeneste (Search And Rescue) mhp. afsendelse af redningshelikoptere og regionens AMK-Vagtcentral mhp. afsendelse af yderligere ambulancer. Herefter træder AMK- Sjælland i beredskabsfunktion, da der er tale om en større ulykke med mere end 6 tilskadekomne. AMK-Vagtcentralen disponerer i alt 12 ambulancer til stedet samt akutlægehelikopteren, da den bliver ledig på Rigshospitalet kl AMK-Vagtcentralen kommunikerer ikke direkte med SAR helikopterne. Oplysning om, hvor mange de har trukket op af vandet og indbringer til Rigshospitalet gives direkte til AMK- Hovedstaden på Rigshospitalet. Der er i forhold til de meldinger, der på et givet tidspunkt er modtaget fra 112 umiddelbart efterfølgende foretaget korrekt disponering af relevante og tilstrækkelige præhospitale ressourcer. Da det bliver klart at der er tale om en større ulykke med mange tilskadekomne træder AMK-Sjælland i beredskabsfunktion og påbegynder en række procedurer herunder orientering af relevante sygehuse. Disponeringen af regionens præhospitale ressourcer (ambulancer, akut-/lægebiler, og akutlægehelikopter) og disponeringen af SAR-tjenestens redningshelikoptere samt den efterfølgende kommunikation med disse enheder er sket i to forskellige regier med hver sine kommando- og kommunikationsveje. Dette har indebåret en særlig udfordring for AMK- Sjælland med hensyn til at skabe et løbende overblik over redningsindsatsen. Ambulancer Der blev i tidsrummet afsendt i alt 12 ambulancer til Præstø. 8 af disse kom i brug til transport af patienter til regionens sygehuse. De øvrige ambulancer og deres mandskab har udført forskellige opgaver på skadestedet herunder funktionen som ambulanceleder. Der meldes i første del af forløbet om, at der kommer tilskadekomne op af vandet flere steder, så der sendes ambulancer til to forskellige adresser. Det aftales mellem ambulancelederen og politiets indsatsleder, at alle indbringes på havnen. Den første patient indbringes i overensstemmelse med gældende visitationsretningslinjer til Næstved Sygehus, der er nærmeste sygehus med akut medicinsk modtagelse. Ambulanceberedskabet har fungeret fuldt tilfredsstillende. Første ambulance var fremme 11 min. efter alarmeringen, og der har under hele aktionen været tilstrækkelig ambulancekapacitet, uden at dette er gået ud over det akutte ambulanceberedskab i regionen som helhed. Akut- og lægebil I redningsaktionen deltog en akutbil med sygeplejerske fra Vordingborg (disponeret med ankomst 12.54) og en lægebil fra Maribo (disponeret med ankomst 13.26). Side 3

4 En lægebil blev (14.07) afsendt fra Slagelse, men kom ikke i aktion, idet lægebilen efter kontakt med KOOL på skadestedet afmeldes, da der ikke var behov for yderligere lægelig bistand. Lægen og sygeplejersken udførte sammen med de øvrige læger og ambulancefolk en værdifuld indsats m.h.t. genoplivning af de indbragte patienter. Akutlægehelikopter Akutlægehelikopteren alarmeres og afgår fra Rigshospitalet efter afslutning af igangværende opgave. Helikopterlægen ankommer til skadestedet omtrent samtidig med lægebilslægen fra Maribo. Lægen på helikopteren fungerede under hele aktionen som koordinere læge (KOOL) efter aftale med lægebilslægen på skadestedet. Derfor indgik en anden læge (praktiserende læge i Præstø) i helikopterbesætningen ved transport af en patient til Rigshospitalet. Akutlægehelikopteren var til trods for, at den var ved at afslutte en anden opgave, meget hurtigt på skadestedet og ydede en meget værdifuld indsats i aktionen herunder funktionen som KOOL. Lægelig indsats på skadestedet Ud over de 2 læger på henholdsvis akutlægehelikopteren og lægebilen fra Maribo bistod 4 praktiserende læger fra Præstø i arbejdet med behandling og transport til sygehus af patienterne. Desuden blev en læge med speciale i nedkølede patienter sendt med helikopter fra Ålborg Sygehus til Næstved Sygehus. Lægebilen fra Slagelse blev afsendt, men blev undervejs afmeldt af KOOL-lægen, da der var tilstrækkeligt med læger på stedet. Sygehusene i Nykøbing F., Køge og Slagelse (der kun modtog enkelte forholdsvis stabile patienter) tilkendegav under evalueringsmødet, at de i overensstemmelse med sundhedsberedskabsplanen havde været parat til at sende udrykningshold med læger til Præstø. Da der var tilstrækkeligt med læger på stedet blev dette ikke aktuelt. Der har været tilstrækkelig lægekapacitet til rådighed ved redningsindsatsen, således at det ikke var nødvendigt at aktivere udrykningshold fra sygehusene. AMK AMK-Sjælland får i første omgang ikke melding fra om antal af tilskadekomne. Der går 10 minutter efter første alarm før politiet telefonisk kan give oplysning om, at der var tale om en hændelse med et større antal tilskadekomne. Herefter aktiveres AMK-funktionen i Slagelse, hvilket efter gældende retningslinjer skal ske ved ulykker med mere end 6 tilskadekomne, og vagthavende AMK-læge tilkaldes. AMK -Hovedstaden/Rigshospitalet blev adviseret i forbindelse med at en af SARhelikopterne skulle indbringe de første 2 patienter til Rigshospitalet. KOOL-lægen på skadestedet kommunikerede efterfølgende primært med AMK-Hovedstaden, bl.a. fordi de fleste patienter blev bragt hertil. Dette gjorde det i en periode vanskeligt for AMK i Slagelse at holde overblikket over antallet af patienter, og hvor de var indbragt. Side 4

5 AMK-Sjælland, der ifølge Sundhedsberedskabsplanen var ansvarlig for den sundhedsfaglige ledelse af redningsaktionen, havde derfor en særlig udfordring i at skaffe sig de nødvendige informationer for at kunne lede og koordinere det samlede sundhedsberedskab i regionen og danne sig et overblik over hvortil patienterne blev indbragt. Omkring kl laver AMK i Slagelse i statusrundringning til sygehusene herunder Rigshospitalet og får fastslået, at der er indbragt 14 patienter. Det er første gang der etableres et fuldstændigt antal. Der har været tale om en meget stor og kompleks redningsaktion, der ud over regionens egen præhospitale organisation har involveret præhospitale indsatser fra forsvarets SARtjeneste og AMK-Hovedstaden. Det er første gang AMK-Sjælland har ledet en redningsaktion af denne størrelse. Der er udført en meget til fredsstillende indsats af AMK-personalet, som er dokumenteret i AMK s minutrapport. KOOL (koordinerende læge på skadestedet) På skadestedet er det KOOL-lægen, der er ansvarlig for den sundhedsfaglige ledelse og koordination. KOOL afgiver løbende situationsrapporter til AMK, der har den samlede sundhedsfaglige ledelse og koordinering af indsatsen. Det er normalt lægen på lægebilen, der fungerer som KOOL. Lægen på lægebilen fra Maribo og lægen på akutlægehelikopteren, der ankom til skadestedet omtrent samtidigt, aftalte imidlertid indbyrdes, at sidstnævnte som den mest erfarne skulle fungere som KOOL. AMK blev ikke umiddelbart informeret herom og antog derfor i starten af aktionen, at lægebilslægen var KOOL, hvilket betød, at der i en periode ikke var en gensidig kommunikation mellem den stedlige og den overordnede sundhedsfaglige ledelse. Der blev ydet en meget professionel indsats af KOOL-lægen. Administrationen vil tage initiativ til, at der udarbejdes klare retningslinjer for varetagelse af KOOL-funktionen, når akutlægehelikopteren indgår i beredskabet. Sygehusene Den første patient indbringes efter melding fra ambulance på skadestedet til Næstved Sygehus, der er nærmeste akut medicinske modtagelse. Dette sker i overensstemmelse med gældende visitationsretningslinjer. Da det bliver klart, at der er tale om en ulykke med flere tilskadekomne overtager AMK fordelingen af patienterne mellem regionens sygehuse. Sygehusene i Slagelse, Nykøbing F. og Køge forhåndsbriefes af AMK, men antallet af tilskadekomne kendes ikke, og deres tilstand kendes heller ikke ved første melding. Køge Sygehus modtager 1 patient og igangsætter efter melding om tilskadekomne beredskab på niveau 3. Næstved Sygehus modtager yderligere 2 patienter, idet sygehuset efter aftale med AMK stopper for modtagelse af andre akutte patienter. Nykøbing F. Sygehus modtager 3 patienter Side 5

6 Slagelse Sygehus modtager 1 patient. Rigshospitalet modtager 6 patienter med henblik på behandling af svær hypertermi med hjerte-lunge maskine. Herudover blev der skabt mulighed for at styrke behandlingsindsatsen med et ekstraordinært hypotermi-hold på Ålborg Sygehus, der råder over 2 transportable hjerte-lunge maskiner, og som har eksperimentel erfaring med en særlig behandlingsform for stærkt nedkølede patienter. Hypotermi-holdet blev efter aftale med AMK-Sjælland sendt til Næstved Sygehus, hvor der var blevet indbragt en stærkt nedkølet patient med hjertestop. Behandlingen viste sig at være effektiv, men patienten blev senere overført til Skejby Sygehus pga. komplikationer. Der er tale om en behandling, som endnu må betegnes som eksperimentel og den indgår derfor ikke i beredskabsplanens aktiveringslister. Det er det kun forsvaret, som kan rekvirere en helikopter til at transportere hypotermi-holdet og deres udstyr. Aktiveringen er i dette tilfælde sket gennem intern kommunikation indenfor SAR-tjenestens lægekorps til lederen af hypotermi-holdet, der samtidig er chef for SAR-tjenestens lægekorps. AMK alarmerer det psykiatriske beredskab. Psykiatrien i Region Sjælland opretter kriseberedskab hos politiet i Næstved, hvor der ankommer mange pårørende og elever fra efterskolen. AMK på RH opretter også kriseberedskab, da der også her kommer mange pårørende, som har brug for støtte. Det er meldingen fra alle parter, at de pårørende er håndteret rigtig godt, og at det var en stor hjælp, at de blev samlet hos politiet i Næstved. Sygehusene var hurtige til at iværksætte det nødvendige beredskabsniveau, stoppe unødig aktivitet, gøre klar til modtagelse af patienter inkl. intensiv pladser og var parate til at udsende udrykningshold med læger og sygeplejersker, hvilket dog aldrig blev aktuelt Det har været det helt særlige forhold ved ulykken, at de forulykkede har været stærkt nedkølede og derfor efterfølgende haft brug for behandling med hjerte-lunge maskine, hvor nærmeste behandlingssted er Rigshospitalet. Kommunikation og samarbejde I en så stor og kompleks aktion med mange involverede fra flere beredskaber og myndigheder er det en særlig udfordring at sikre kommunikation og informationsudveksling mellem aktørerne. Der har i debriefingen været et særligt fokus på, om det i perioder af hændelsesforløbet havde været vanskeligt ved at komme i kontakt med AMK Sjælland, fordi telefonen var optaget. Det er sandsynligt, at det særlige AMK nummer, som primært er til brug for alarmering af AMK og til andre myndigheders kontakt med AMK har været belastet af mange opkald. Der er imidlertid andre telefonnumre, der er til rådighed for kommunikation med AMK-Sjælland, men der har muligvis manglet klare instrukser herom til alle involverede i aktionen. Desuden er al mandskab i regionens præhospitale enheder inkl. akutlægehelikopteren er udstyret med en bærbar SINE-radio, der bl.a. kan benyttes til kommunikation med AMK-Sjælland. Der er imidlertid endnu begrænsede erfaringer med brug af SINE-kommunikation i beredskabssituationer. Side 6

7 I løbet af ulykken kommunikerer flere af aktørerne gennem uformelle linjer, bl.a. pga. et personligt kendskab til hinanden. Det er kendt fra lignede store redningsaktioner i både ind- og udland, at denne form for uformel kommunikation vil være en del af kaosfasen ved sådanne hændelser, og skal ikke ses som negativ. Den har i det konkrete tilfælde betydet, at informationer er kommet frem til de relevante personer hurtigt. Den forsinkede kommunikation i alarmerings- og disponerings fasen gjorde det vanskeligt for AMK-Sjælland løbende at skabe et samlet overblik og status over beredskabsindsatsen. Dette har dog ikke påvirket kvaliteten af den indsats der er ydet af de enkelte dele af beredskabet. Kommunikation i en beredskabssituation bør fremadrettet ikke foregå i det alm. telefonnet herunder mobilnettet men i det særlige radionet (SINE-nettet), der er etableret af staten til brug for kommunikation indenfor og imellem beredskaberne. Administrationen i Region Sjælland vil i forlængelse af ovenstående foranledige at retningslinjerne for kommunikationen mellem aktørerne i beredskabssituationer herunder KOOL og AMK bliver gennemgået og klargjort med henblik på en optimal udnyttelse af de foreliggende tekniske muligheder. Forventet indsats hvis en lignende ulykke indtræffer efter Region Sjællands nye Sundhedsberedskabsplans ikrafttræden (1. marts 2011) Der er i tilslutning til den ovenfor fremlagte evaluering af den aktuelle ulykke og indsatsen her, foretaget en vurdering af hvordan det fremtidige beredskab vil kunne håndtere den samme hændelse, både såvel i forhold til tidsfaktoren, som i forhold til de sundhedsfaglige kompetencer der på et givent tidspunkt vil kunne være til rådighed. Nedenfor præsenteres en oversigt over de præhospitale ressourcer på forskellige niveauer, der har været indsat den 11. februar og hvilke præhospitale ressourcer, der sandsynligvis ville være blevet indsat, såfremt ulykken var sket efter 1. marts Det fremgår heraf, at der ville være lægelige ressourcer til rådighed på skadestedet i mindst samme omfang og ligeså hurtigt, som det var tilfældet 11. februar. Et udrykningshold fra Næstved Sygehus ville kunne være fremme efter 25 minutter og fra Køge Sygehus efter 38 minutter. Hvorfra man i en given situation vil rekvirere et udrykningshold afhænger af, hvortil man vælger at indbringe patienterne. Akutlægehelikopteren ville kunne være fremme mindst ligeså hurtigt. KOOL-lægen fra Slagelse ville være ankommet omkring 12 minutter senere end lægebilslægen fra Maribo. Med sin mobile kommandocentral ville KOOL-lægen imidlertid allerede undervejs kunne danne sig et overblik over situationen fra de først ankommende ambulancer og akutbiler og vil derfor være godt forberedt til indsatsen på skadestedet. Med hensyn til øvrige sundhedsfaglige ressourcer vil der kunne være mindst 4 paramedicinere til stede på minutter efter alarmering fra henholdsvis Tappernøje, Næstved, Stege og Køge. Side 7

8 Sundhedsfaglig indsats på skadestedet Læger Sygeplejersker / paramedicinere Den 11. februar Kl : akutlægehelikopter 16 minutter efter disponering Kl : lægebil fra Maribo) 28 minutter efter disponering Kl : akutbil med sygeplejerske fra Vordingborg 11 minutter efter disponering Forventet efter 1. marts 13.26: akutlægehelikopter 16 minutter efter disponering 13.23: udrykningshold fra Næstved Sygehus 25 minutter efter rekvirering 13.36: udrykningshold fra Køge Sygehus 38 minutter efter rekvirering (KOOL-lægebil fra Slagelse) 55 minutter efter disponering 12.53: akutbil med paramediciner fra Tappernøje 10 minutter efter disponering 12.58: ambulance med paramediciner fra Næstved 15 minutter efter disponering 13.03: akutbil med paramediciner fra Stege 20 minutter efter disponering 13.13: ambulance med paramediciner fra Køge 30 minutter efter disponering Ambulancer : 12 ambulancer : 10 ambulancer Sammenfattende konklusion Der har været tale om en meget stor og kompleks redningsaktion omfattende flere beredskaber, 2 regioners AMK, 4 helikoptere heraf 3 fra forsvarets SAR-tjeneste, 7 sygehuse i 3 regioner samt praktiserende læger i lokalområdet foruden de mange frivillige, der deltog i redningsarbejdet. Mens det er politiet, der har stået for den overordnede ledelse af redningsaktionen er det AMK-Sjælland, der har haft ansvaret for at lede og koordinere den præhospitale indsats. For AMK-Sjælland har det været den første større hændelse siden AMK blev en del af vagtcentralen på Præhospitalt Center. På trods af udfordringerne med at koordinere den meget omfattende kommunikation mellem de mange aktører har de vagthavende sygeplejersker udført en meget tilfredsstillende indsats, der har været medvirkende til den vellykkede redningsaktion. Samlet set har regionens præhospitale organisation fungeret i overensstemmelse med Sundhedsberedskabsplanen og ydet en vellykket indsats som led i en stor og kompleks redningsaktion. Side 8

9 Det er efter administrationens opfattelse formålstjenligt, at der udarbejdes en samlet evaluering med deltagelse af alle de involverede parter (politi, forsvar, redningsberedskaber, ambulanceentreprenører, naboregioner etc) med henblik på at indsamle, vurdere og formidle alle relevante erfaringer fra hændelsen og indsatsen. Herigennem kan der skabes fælles læring og mulighed for at eventuelt nødvendige korrektioner og tilretninger af foreliggende beredskabsplaner kan foretages på de forskellige beredskabsniveauer. Endelig kan det konkluderes, at indsatsen overfor en lignelse hændelse efter ikrafttræden af den nye sundhedsberedskabsplan, vil kunne håndteres på samme niveau, både hvad angår antal og type af sundhedsfaglig kompetence der kan give fremmøde på skadestedet. Hvad angår tidsfaktoren fra iværksættelse af beredskabet til de præhospitale ressourcers ankomst på skadestedet, vil det naturligvis afhænge af, hvor ulykken indtræffer. Den nye præhospitale organisation vil forbedre mulighederne for koordinering og kommunikation i en beredskabssituation. Dette skyldes bl.a. at der etableres en døgnaktiv AMK med en fast bemanding med læger og sygeplejersker samt en udkørende KOOL-læge i et køretøj med avanceret kommunikationsudstyr. Endvidere vil det få en positiv betydning, at regionens AMK-Vagtcentral, som led i indførelsen en landsdækkende ordning med sundhedsfaglig visitation af 112-alarmopkald pr. 1. maj 2011 vil få opkaldene omstillet fra politiets alarmcentraler, og herved bedre vil kunne danne sig et overblik over omfanget og karakteren af den præhospitale indsats, der er behov for. Bilag: Minutrapport fra Akut Medicinsk Koordination, 11. februar 2011 Side 9

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN December 2015 Indhold SIDE DEL 1: KRISESTYRINGSORGANISATIONEN 6 1.1 Indledning 7 1.1.1 Formål 7 1.1.2 Planens præmisser 8 1.1.3 Gyldighedsområde 8 1.1.4 Ajourføring

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og. den præhospitale indsats

Plan for. Sundhedsberedskabet og. den præhospitale indsats Udkast til Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats Indholdsfortegnelse 1 OVERORDNEDE RAMMER OG MÅLSÆTNINGER FOR SUNDHEDSBEREDSKABET OG DEN PRÆHOSPITALE INDSATS... 4 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland Vedtaget af Regionsrådet d. 12. november 2013 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 November

Læs mere

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland 112 dag sundhedsfaglig visitering Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2008 en arbejdsgruppe med den opgave at konkretisere anbefaling

Læs mere

Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats.

Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Ifølge Sundhedsloven skal Regionsrådet én gang i hver valgperiode vedtage en Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Høringsversion Juli 2015 Indhold DEL 1: Krisestyringsorganisationen... 5 1.1 Indledning... 6 1.1.1 Formål... 6 1.1.2 Planens præmisser... 7 1.1.3 Gyldighedsområde...

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION December 2015 Indhold SIDE 1. FORMÅL MED PLANEN 6 1.1 Sundhedsberedskab 6 1.1.1 Aktivering af sundhedsberedskabet 7 1.2 Akut Medicinsk Koordination 7 1.2.1

Læs mere

Formodet forgiftning af familie i Haslev 19. oktober Debriefingsrapport. s. 1

Formodet forgiftning af familie i Haslev 19. oktober Debriefingsrapport. s. 1 Formodet forgiftning af familie i Haslev 19. oktober 2017 Debriefingsrapport s. 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé... 3 3. Metode... 3 4. Operativ indsats... 4 4.1 Første alarmering...

Læs mere

BILAG 10 ORDFORKLARINGER

BILAG 10 ORDFORKLARINGER BILAG 10 December 2015 1-1-2 akuthjælpere: Frivillige fra et lokalområde, udpeget af regionen. 1-1- 2 akuthjælpere tilkaldes ved behov som supplerende præhospital ressource. For at indgå i ordningen skal

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2014 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Side 2 Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark 20. november 2015 Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark Baggrund og Formål Den landsdækkende akutlægehelikopterordning med 3 beredskaber i

Læs mere

3. Hvorfor blev der ved primær ambulance ikke givet adrenalin under vejledning af læge fra alarmcentralen?

3. Hvorfor blev der ved primær ambulance ikke givet adrenalin under vejledning af læge fra alarmcentralen? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 16049967 Sagsbeh..: nierjo Dato: 13. februar 2017

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: 1. Formål Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark 2. Fremgangsmåde 2.1 Indsatsens 3 faser 2.1.1 Fase 1 (under fremkørsel indtil skift til tildelt SKS) 2.1.2 Fase

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Formål med planen...3 1.1 Præhospital indsats, definition...3 1.2 Sammenhæng til øvrige planer...3 1.2.1 Akut Medicinsk Koordination...3

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet i Region Syddanmark 2016 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Velkommen til Frivilligcenter Hedehusene Praktiske forhold Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Rygning: I rygeomåde ved indgangen Udenfor

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan

Sundheds- beredskabsplan Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland August 2013, Høringsversion Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 Høringsversion, august

Læs mere

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Forord...3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen...3 1.2 Beredskabspligt...3 1.3 Beredskabsplanens

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler Regionshuset Århus Præhospitalet Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Århus N Tel. +45 7841 4848 Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler www.regionmidtjylland.dk Regionsrådsmedlem Bente Nielsen

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelses- og øvelsesudvalget 2016 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Side 3 Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

DEN PRÆHOSPITALE PLAN. UDKAST den 24.11.15

DEN PRÆHOSPITALE PLAN. UDKAST den 24.11.15 DEN PRÆHOSPITALE PLAN UDKAST den 24.11.15 Indholdsfortegnelse 1. DEN PRÆHOSPITALE PLAN... 3 1.1 Sundhedsberedskabsplan og sundhedsplan... 3 Region Sjællands sundhedsberedskabsplan... 3 Region Sjællands

Læs mere

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer Udkast Præhospitale visitationsretningslinjer De præhospitale visitationsretningslinjer er en oversigt over hvilket sygehus en patient med et bestemt symptom eller en bestemt sygdom skal transporteres

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Under fremkørsel til skadestedet

Under fremkørsel til skadestedet Punkt. 2.2.1 Under fremkørsel til skadestedet Alle ambulancer stiller radioerne på følgende SKS. Ambulancerne kan få besked via DEFAULT SKS (denne instruks 050) om at skifte til tildelt SKS hvis indsatsledelsen

Læs mere

1. Introduktion Historik og forhenværende driftsaftale Nationale målsætninger 6

1. Introduktion Historik og forhenværende driftsaftale Nationale målsætninger 6 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Drifts- og udviklingsaftalens formål 2 1.2. Virksomhedens rammebetingelser 2 1.2.1. Præhospitalt Centers ansvarsområder 2 1.2.2. Organisering 3 1.2.3. Økonomi

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den

1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den 1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den primære sundhedstjeneste 23 8 Lægemiddel- og antidotberedskabet

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS December 2015 Indhold 1. FORMÅL MED PLANEN 4 1.1 Definition af præhospital indsats 4 1.2 Sammenhæng til øvrige planer 4 1.2.1 Akut Medicinsk Koordination 4 1.2.2 Begreber

Læs mere

Krisestøttende beredskab

Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Koordineret med: Sagsnr.: 0903832 Dok. nr.: 1776499 Dato: 7. januar 2016 Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende udkast til Region Sjællands Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende udkast til Region Sjællands Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats Region Sjælland, Att. Kvalitetsdirektør Peder Ring s rådgivning vedrørende udkast til Region Sjællands Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats Region Sjælland har den 28. september fremsendt

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5

BEREDSKABSPLAN. Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5 BEREDSKABSPLAN Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5 INDLEDNING: Beredskabsplanen er primært udarbejdet for at håndtere større hændelser, der måtte ske som følge af vores

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Overgangsuddannelse, Beredskabet B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om beredskabet

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 242 Offentligt Folketinget Sundhedsudvalget Christiansborg 1218 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. februar 2010 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. BEK nr 431 af 18/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 160757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø

Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø Version 2 1 OUH, Sygehusenheden Ærø Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Vigtige begreber i beredskabsplanen... 5 3. Organisation... 5 4. Planens opbygning...

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center DRIFTSAFTALE 2015 Præhospitalt Center a 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 2 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUME: INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse RESUME: INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse RESUME:... 3 1. INDLEDNING... 4 2. FORUDSÆTNINGER FOR PLANLÆGNING AF DEN PRÆHOSPITALE INDSATS I REGION SJÆLLAND... 5 2.1 REGION SJÆLLANDS GEOGRAFI OG DEMOGRAFI... 5 2.2 VURDERING AF

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 13. december 2011 9. december 2011. Nr. 1150. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Sundhedsberedskab Hjemmeplejen 2013-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger... 4 Personale... 5 Utensilier

Læs mere

Evaluering af. Region Sjællands præhospitale plan

Evaluering af. Region Sjællands præhospitale plan 0 Evaluering af Region Sjællands præhospitale plan Juni 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den præhospitale plans målsætninger og evalueringens tilrettelæggelse... 4 2.1 Den præhospitale plans målsætninger...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats Januar 2014 BERETNING OM REGIONERNES PRÆHOSPITALE INDSATS Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A.

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Region

Sundhedsberedskabsplan for Region Godkendt af Regionsrådet 22.09.09 Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland 1 1 Resume...4 2 Indledning...7 2.1 Overordnede målsætninger for det præhospitale område og sundhedsberedskabet i Region

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark?

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Poul Anders Hansen, prehospital leder og overlege Præhospital- og Beredskabsenheden,

Læs mere

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Februar 2008 Region Hovedstaden Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon: 48 20 50 00 E-mail: regionh@regionh.dk

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

9. juli 2015 Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

9. juli 2015 Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Gyldig til 30-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Høringsversion Juli 2015 Indhold...1 1. Opgaver...3 1.1 Lægemidler...3 1.2 Øget produktion af lægemidler...3 1.3 Medicinsk udstyr...3 1.4 Antidoter...4

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland april 2010 Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Arbejdsgruppe 2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbejdsgruppens opdrag og sammensætning...

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1.0 Indledning...3 2.0 Beskrivelse af regionen...5 3.0 Den præhospitale indsats...5 3.1 Første led i den præhospitale kæde ulykken/den akutte sygdom opstår...6 3.2 Andet led i

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde

Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Dato: 15. december 2016 Tid: Kl. 16.30 18.30 Sted: Østergade 36, Grenaa Kommunalt Lægeligt Udvalg Navn: Henrik Fendinge Olsen, praktiserende læge Thyge Traulsen,

Læs mere