Udbudstekst til adgangskontrolsystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudstekst til adgangskontrolsystem"

Transkript

1 Udbudstekst til adgangskontrolsystem Betjening og brugerflade ADK systemet skal have dansksproget, webbaseret brugerflade, med mulighed for individuelle brugerroller til systemoperatører. Ved aflevering skal minimum følgende brugerroller oprettes med flg. funktioner: Indsæt flere... advisering ved misbrug af adgangskort Fjernbetjent tilkobling af alarmområder Administration af operatører/systembrugere Administration af automatiske oplåsningsskemaer Administration af tidsskemaer Fjernbetjent oplåsning/låsning af døre Visning af operatørhændelseslog Tildeling af adgangskort til ansat Visning af ADK/AIAhændelseslog Oprettelse og sletning af ansatte Systemadministrator x x x x x x x x x x Risikokoordinator x x x x x Rådhusbetjent x x x x x x x HR medarbejder x x Skoleleder x x x x x x x x Serviceleder x x x x x x x Institutionsleder x x x x x x x x Souschef x x x x Antallet af mulige operatører/systembrugere skal være ubegrænset. Betjening skal kunne foretages fra tynde klienter baseret på PC eller Mac, Windows Vista, Windows 7 eller Linux. Der skal være mulighed for webbaseret grafisk brugerflade med mulighed for fri placering af døre, detektorer, områder etc. på grundplan i flere niveauer. Ikoner skal være dynamiske, og kunne designes frit. Ikoner skal kunne signalere om et punkt er i alarm eller normaltilstand. Manuel oplåsning af dør skal være muligt. Der må ikke installeres dedikeret software på operatørers PC'ere medmindre andet aftales med bygherres IT afdeling. Systemet skal understøtte: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 7 og 8, Firefox, Apple OS X Windows Server 2003, SQL Server 2005, SQL 2005 Express Windows Server 2008, SQL Server 2008, SQL 2008 Express

2 Administration af kortholdere og rettigheder Opdatering af medarbejderdatabase skal kunne ske via integration med KMD LOS eller [Indsæt kommunens HR system]. Opdatering af dørcentraler med nye medarbejdere/gæster skal ske automatisk og må ikke kræve manuel operation af administratorer. Opdatering af dørcentraler må ikke påvirke systemets administrative drift i form af reduceret funktionalitet. Oplysninger om en medarbejders adgangsrettigheder (døre, tidsskemaer, adgangsgrupper) skal kunne ske med 1 klik på den enkelte medarbejder. Disse oplysninger skal kunne printes eller mailes. Et midlertidigt adgangskort skal kunne udstedes til en medarbejder samtidig med at medarbejderens oprindelige adgangskort automatisk spærres. Ved returnering af det midlertidige adgangskort skal det oprindelige adgangskort automatisk genåbnes. Der ønskes option på 24 timers hotline for spærring af adgangskort, fjernoplåsning af døre, låsning af døre. Denne hotline skal foretages af en af Rigspolitiet godkendt kontrolcentral. Adgangsrettigheder skal tildeles hierarkisk, således at brugere tildeles et eller flere adgangsniveauer, som indeholder et antal døre og dørgrupper samt tidsskemaer for adgang til disse døre. Tilknyttes en dør til en eksisteren. Det skal være muligt at tildele en bestemt person adgang til een bestemt dør i et bestemt tidsrum uden at skulle oprette nye adgangsniveauer eller grupper. Adgangen skal automatisk fjernes fra personen efter udløb. Det skal være muligt at oprette et frit antal brugerdefinerede felter til registrering af ekstra information på medarbejderen. Disse felter skal kunne anvendes ifm. print af ID kort. Felterne skal bl.a. kunne være baseret på Ja/Nej, dropdown oversigter, fri tekst information. Den enkelte administrators adgang til felterne skal individuelt kunne kontrolleres. Indholdet i felterne skal kunne opdateres fra [Indsæt kommunens HR system NAV, SAP, Maconomy, KMD LOS, AS/400 etc.]. Det skal være muligt at printe en medarbejder/gæst/leverandørs ID kort direkte fra softwaren. Der skal være mulighed for at lagre et billede af personen i softwaren. Der skal ligeledes kunne indscannes og lagres billede af personens underskrift til brug for ID kort print. Der skal kunne opsættes en automatisk udløbsdato for billeder, således at disse altid er opdaterede. Ved søgeresultater skal det være muligt at få et "thumbnail" billede af personen. En person (medarbejdere/gæster/leverandører) må ikke kunne oprettes mere end een gang i databasen. Der skal være unik check på lønnummer/personalenummer/personnummer. Personen skal kunne have flere ID kort/id numre tilknyttet, og hændelseslogning skal ske med såvel personnavn som ID nummeret. Der skal være mulighed for registrering af såvel det interne nummer på ID kortet, som et seperat eksternt printet nummer. En person skal kunne markeres som "usynlig" dvs. personens færden må ikke logges. Alarmer, overvågning og rapportering Alarmer skal kunne defineres med individuel alarmlyd, forholdsordre og prioritet. Alarmer der skal behandles skal indgå i en alarmliste med mulighed for obligatorisk kvittering af alarmbehandling. Adgangskort skal kunne spærres automatisk baseret på tidsudløb, efter en fastsat tid uden aktivitet, eller baseret på andre hændelser. Der skal sendes /sms til vagt/systemadministrator/sikringsansvarlig/operatør ved følgende alarmer/hændelser i systemet: Ændring af adgangsniveauer

3 Tildeling af adgangskort til personer i bestemte personalegrupper Sletning af personer Ændring (tilføjelse/sletning) af døre i bestemte dørgrupper Ændring (tilføjelse/sletning) af døre i bestemte dørgrupper xxx... Online hændelseslog skal kunne vise billeder af personen (medarbejder/gæst/leverandør) Dataopsamling skal ske via TCP/IP. Systemet skal leveres med forhåndsdefinerede rapporter som vedlagte. Læsere og ID typer Der skal være mulighed for at opretholde flere ID kort per person. En person må kun kunne være oprettet een gang i systemet. Centraludstyret skal leveres med interface til de typiske standarder på markedet dvs. med BÅDE RS485, RS232, IP, wiegand, clock data. Centraludstyret skal kunne understøtte de nuværende kortlæsere af mærket [XXXXX] alternativt skal angives forslag til andre kortlæsere der kan benytte de allerede eksisterende adgangskort af typen [XXXXXX]. Kortlæserne skal udover aflæsning af de eksisterende adgangskort også kunne aflæse kommunens øvrige adgangskort af typen [MiFARE, MiFARE DESFire, HID iclass]. Centraludstyret skal understøtte alle gængse bitformater, og formatændring skal kunne ske remote. Oplåsning skal kunne ske fra telefonanlæg (PABX/porttelefon). Oplåsning skal registreres seperat i hændelseslog i ADK system. Integrationen må ikke ske via relæer. Kortlæsere skal leveres med livstidsgaranti. Kortlæsere skal baseres på en ikke kopierbar teknologi, eksempelvis HID iclass, Legic, Nedap, MIFARE DESFire. Følgende teknologier er ikke acceptable: MiFARE Classic EM prox AWID Magnetkort Kortlæsere skal leveres som hhv.: offline dørlås trådløs cylinder kortlæser uden kodetastatur kortlæser med kodetastatur kortlæser med biometrisk verifikation biometrisk genkendelse som angivet på tegningerne. Hvem, hvornår og på hvilke døre der skal benyttes PIN kode eller biometri som verifikation skal være frit definerbart og skal kunne tilpasses efterfølgende uden behov for assistance fra installatør.

4 Offline adgangskontrol Systemet skal tilbyde mulighed for at visse døre betjenes v.hj.a. offline system dvs. adgangsrettigheder skal opbevares på medarbejderens adgangskort. Administration af såvel online som offline adgang skal ske fra dansk sproget, webbaseret software. De ønskede offline døre er markeret på tegningen. Trådløs adgangskontrol Systemet skal tilbyde mulighed for at visse døre betjenes v.hj.a. et trådløst online system system dvs. adgang til døren skal gives fra centraludstyret og være 100% opdateret. Administration af trådløse, online døre skal ske fra dansk sproget, webbaseret software. De ønskede trådløse, online døre er markeret på tegningen. Alarmsystem Indbrudsalarmsystem skal leveres med mulighed ubegrænsede antal områder, ubegrænset antal zoner samt betjeningsmulighed fra et valgtfrit antal kortlæsere. Zoner skal være frit definérbare og fuldt adresserbare. Alarmbetjening på kortlæsere skal være frit definérbart dvs. til/frakobling skal kunne ske med en af kunden defineret nummerkommando. Alarmsystemet skal overvåges fra godkendt kontrolcentral. ADK alarmer skal overvåges fra godkendt kontrolcentral. Alarmsystemet skal være F&P registreret, eller der skal være mulighed for fuld integration til et F&P registreret alarmsystem. Der skal være integrationsmulighed til flere typer alarmsystemer fra andre producenter, hvorved eksisterende alarmsystem af typen [XXXX] kan bibeholdes. Tilbudsgiver skal komme med en anbefaling omkring eventuelt genbrug af eksisterende AIA system samt forslag til betjening. Videoovervågning Fra grafisk management system skal livebilleder fra IP kameraer kunne vælges. Placering af kameraer skal frit kunne vælges af kunde. Der skal være integrationsmulighed til flere typer videoovervågningssystemer, herunder såvel analoge som IP baserede. Integrationen skal ske via IP kommunikation, og må ikke ske på basis af relæstyring. Integration skal bestå af: døralarmer skal trigge videooptagelser eller aktivering af kamerapositioner/visning af billeder på alarmmonitor døralarmer skal logges i videoovervågningssoftware, med mulighed for at fremsøge billeder og optagelser fra de pågældende døre personers id nummer og navn skal registreres i videosoftwarens hændelseslog sammen for hurtigere fremsøgning ved mistanke om misbrug af adgangskort ADK centraler skal overvåge hændelseslog/events på IP videokamera og kunne foretage styring/åbning/lukning af døre/porte etc. på basis af denne logning.

5 Kommunikation og netværk Systemet skal være baseret på en 10/100 MBit IP infrastruktur uden brug af convertere/interfaces. UPS backup kapacitet skal dimensioneres til 2 timers drift med ubegrænset antal åbninger. Centralenhederne skal understøtte IPv6 og have mulighed for SSL kryptering af kommunikation. Kabling skal baseres på samme kablingsinfrastruktur som kommunens IP telefoni og videoovervågningssystemet. Kommunen stiller seperat LAN til rådighed. Dørcentraler placeret ved døre skal være baseret på 10/100 MBit IP kommunikation og strømforsynes via PowerOverEthernet. Tilsluttede kortlæsere og evt. låse skal forsynes via samme. Dørcentraler placeret i centrale teknikrum skal kommunikere med serversoftware via 10/100 MBit TCP/IP. Dørcentraler skal kunne udskiftes/tilsluttes enkeltvis uden systemets øvrige døres funktionalitet påvirkes. Leverandør skal afklare placering og antal af PDS stik i samarbejde med kommunen. Kommunen skal have mulighed for at lade PDS kabling og IT infrastruktur indgå i seperat leverance. Da kommunen på sigt ønsker at centralisere driften af ADK og AIA systemet, skal systemets opbygning være forberedt på en simpel overgang til central administration fra een central server. Forslag til håndtering af en sådan overgang skal vedlægges tilbuddet. Kapacitet Løsningen skal specificeres med min. 20% ekstra hardware kapacitet til udvidelse inkluderet i prisen. Der skal inkluderes software til ialt X antal samtidige operatører. Der skal inkluderes software til ialt X antal adgangskort. Systemet skal kunne håndtere ubegrænsede antal kortholdere, tidsskemaer, operatører, adgangsgrupper etc. som kan aktiveres ved ekstra moduler. Mulighed for elearning baseret selvstudium skal tilbydes. Producenten skal tilbyde nyhedsbrev med jævnlige informationer om ny opdatering i softwaren, sammen med nye relevante funktioner, således at kommunen altid er opdateret på hvilke muligheder der findes og lanceres i nye versioner af softwaren. Service, softwareopgraderinger og garanti Kommunen ønsker en dynamisk løsning der til enhver tid kan opfylde de krav der stilles til kommunens sikkerhedsløsninger. For at holde systemerne ajour lægger [XXX Kommune] stor vægt på den løbende rådgivning og sparring fra installatørens side. [XXX Kommune] ønsker derfor 2 typer af services en traditionel drifts serviceaftale samt en løbende rådgivningsservice. Den tilbudte drifts serviceaftale skal beregnes på basis af den installerede hardware (centraludstyr, detektorer, låse, kortlæsere etc). Omkostningerne til drifts serviceaftalen må derfor ikke være beregnet på omkostningerne til softwaremoduler. Omkostninger til serviceaftale skal tage hensyn til hvorvidt de leverede kortlæsere er med livstidsgaranti. Kommunen skal have fuld brugsret til de leverede softwaremoduler, og disse må ikke være tidsbegrænsede dvs. der må ikke indregnes en obligatorisk årlig licensbetaling. Der skal tilbydes seperat opgraderingsaftale på den leverede software. Opgraderingsaftalen skal inkludere gratis adgang til fremtidige versioner, og inkludere opgradering af server og software. Nye funktioner skal gennemgås med bygherre min. 1 gang årligt, og eventuel implementering af disse funktioner sker efter seperat aftale.

6 Der skal tilbydes mulighed for deponering af systemets kildekode efter internationale retningslinier. Pris og betingelser skal fremgå af tilbuddet. Der skal være mulighed for at yde 5 års garanti på systemets hardware. Dette skal prissættes seperat. Installatøren skal være tilmeldt automatisk modtagelse af adviseringer om nye versioner, releases, patches og evt. sikkerhedsopdateringer fra producenten/importøren. Installatøren skal ved hver ny version vurdere om der skal tages initiativ til en sikkerhedsopdatering af kommunens installation. Hver gang der lanceres en ny version er det installatørens ansvar at kommunen orienteres om hvorvidt det anbefales at opgradere. Denne service kan prissættes seperat. Integration Systemet skal understøtte dynamiske import og eksportrutiner. Der skal tilbydes et XML interface til integration med andre systemer. XML interfacets muligheder skal beskrives. Der skal kunne leveres OPC baseret integration med CTS/IBI/SCADA overvågning. Personalesystemer skal automatisk kunnne opdatere databasen med medarbejdere, deres adgangsrettigheder, ansættelsesperioder etc. Der skal være mulighed for at et frit antal brugerdefinerede felter til yderligere beskrivelse af medarbejdere/gæster/leverandører. Der skal tilbydes et webservice interface til integration med andre systemer. Interfacets muligheder skal beskrives. Der skal kunne benyttes 3. parts kortprintere og design software. Print af ID kort skal kunne aktiveres direkte fra administrationssoftwaren, og kunne begræses i forhold til operatørens rettigheder. Der skal kunne integreres med ledende single singon software, hvorved logon på PC'ere skal kunne foretages med medarbejderens adgangskort. Spærring af medarbejderes adgang skal foregå på tværs af disse systemer. En operatørs adgang til administrationssoftwaren skal kunne verificeres fra LDAP. Der skal være integrationsmulighed til omstillingsanlæg (CTI) og mulighed for automatisk viderestilling baseret på personens tilstedeværelse. Integrationsmuligheder til digitale skiltningssystemer skal beskrives. Der skal kunne tilbydes et integreret kantinesystemsadministration. De tilbudte adgangskort skal kunne benyttes til secure print/follow me print funktioner. Systemet skal tilbyde snitflader til integration med disse systemer.

NEDAP AEOS» State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA

NEDAP AEOS» State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA » State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA FREMTIDSSIKKER INVESTERING Nedap AEOS er det første system på markedet

Læs mere

Nedap AEOS. www.vitani.dk - info@vitani.dk Vitani A/S Vognmagervej 14 8800 Viborg - Tlf +4570261926 Fax +4586601926

Nedap AEOS. www.vitani.dk - info@vitani.dk Vitani A/S Vognmagervej 14 8800 Viborg - Tlf +4570261926 Fax +4586601926 Nedap AEOS Fremtidssikker investering Nedap AEOS er det første system på markedet der understøtter gængse IT-standarder, og lader kunden definere sikkerhedsniveauet såvel nu, som i fremtiden. Systemet

Læs mere

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem NOX er et kombineret sikringssystem, der forener adgangskontrol, tyverialarm, video-overvågning, brandalarm samt klima-

Læs mere

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem NOX er et kombineret sikringssystem, der forener adgangskontrol, tyverialarm, videoovervågning samt klima- og bygningsstyring

Læs mere

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse Bewator 2010 version 4.1 Systembeskrivelse Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator 2010 Systembeskrivelse kan ske kun efter skriftlig aftale med Bewator. Bewator forbeholder sig retat ændra

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

UniLock systembeskrivelse

UniLock systembeskrivelse UniLock systembeskrivelse PC styret adgangskontrol med decentrale låsecomputere Systemets opgave er, helt decentralt, at styre adgangskontrollen i en række kontrolpunkter (døre mv.). Systemet er modulopbygget

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 ARX åbner for nye muligheder ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi systemet

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Roger Adgangskontrol systemer

Roger Adgangskontrol systemer Roger Adgangskontrol systemer Produkt Guide 2008 Lande hvor ROGER er repræsenteret Roger sp.j blev grundlagt i 1991, og arbejder med udvikling af elektronisk sikkerhedsudstyr. Firmaet tilbyder moderne

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

SALTO ADGANGSKONTROL. Fleksibelt og fremtidssikret

SALTO ADGANGSKONTROL. Fleksibelt og fremtidssikret SALTO ADGANGSKONTROL Fleksibelt og fremtidssikret Hvorfor... SALTO er en verden af intelligente sikringsløsninger, der med sine produkter både teknisk og designmæssigt er førende inden for elektronisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Bewator Entro. Åben døren til vidtfavnende sikkerhed. Answers for infrastructure.

Bewator Entro. Åben døren til vidtfavnende sikkerhed. Answers for infrastructure. Bewator Entro Åben døren til vidtfavnende sikkerhed Answers for infrastructure. Brugervenlig, fleksibel og modulopbygget adgangskontrol I en stadig mere usikker verden, er et pålideligt adgangskontrolsystem

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0 Adgangskontrol Aliro-systemet Installationsvejledning MP1.0 Siemens AB Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed. 2014 Copyright Siemens AB Vi forbeholder os alle

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere