1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER"

Transkript

1 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende beskriver, hvordan du kan oprette et nyt tilbud fra bunden. FORUDSÆTNINGER Det forudsættes at følgende elementer eksisterer: Der er oprettet en eller flere kunder under Kunder En eller flere produkter er oprettet under Produkter Minimum en tilbudsskabelon er opsat under Indstillinger > Dok. skabeloner med tilhørende værdisæt. Se brugervejledning Opsætning for hvordan dokumentskabeloner sættes op. Der er defineret en skabelon. Se brugervejledning Indstillinger for hvordan skabeloner sættes op. NYT TILBUD For at oprette et nyt tilbud, skal du være på fanen Tilbud. 1.1 TRIN Tryk på knappen Nyt tilbud. Nyt tilbud

2 GENERELT Øverst i højre hjørne kan du se, at der er fire faneblade Generelt, Produkter, Kalkule og Dokument, som du skal igennem for at oprette et nyt tilbud. På fanen Generelt, skal du vælge, hvilken kunde tilbuddet er til. Der ud over har du mulighed for at sætte status, ændre sælger samt indtaste en kommentar til tilbuddet. Vælg kunde Kunde 1.2 TRIN Vælg kunde eller opret ny kunde. Du behøver ikke gå igennem kundedelen for at oprette en ny kunde i forbindelse med et tilbud. For vejledning i oprettelse af en ny kunde se afsnittet Kunder. 2 Side

3 1.3 TRIN Udfyld de øvrige tilbudsoplysninger Sæt status Tilføj kommentar Rabat Kontaktperson Tilbudsnummer Ordrenummer Status Sælger De 10% rabat viser at du har sat en generel rabat på kunden. Se under Kunder. Du kan ændre kontaktperson ved Skift kontakt person. Ønsker du at oprette en ny kontaktperson, gøres dette under Kunder. Tilbudsnummer tildeles automatisk af systemet med et fortløbende nummer. Tilbudsnummeret kan opsættes individuelt under Indstillinger. Se brugervejledning Indstillinger for, hvordan tilbudsnummeret sættes op. Ordrenummer er et fri tekst felt. Vælg mellem Kladde, Sendt til kunde, Tabt eller vundet. Du kan også lave dine helt egne valgmuligheder under Indstillinger. Som udgangspunkt vælges navnet på den person der opretter tilbuddet, men du kan også ændre dette til en anden bruger. Kommentarer Du har mulighed for at tilføje en fri tekst kommentar vedr. dit tilbud ved at trykke på +. 3 Side

4 PRODUKTER På fanen Produkter skal du angive, hvilke produkter som skal indgå i tilbuddet. I venstre side af skærmbilledet har du et kig ned i din produktdatabase. Du kan trykke på + og - for at åbne og lukke de forskellige produktgrupper. I højre side af skærmbilledet er der en oversigt Produkter i tilbuddet, som viser de produkter, der indgår i tilbuddet. Til start indeholder Produkter i tilbuddet én kalkulation og én gruppe uden produkter. Det er muligt at tilføje flere kalkulationer og flere grupper til en kalkulation. Tilbuddet vi er i gang med at oprette skal indeholde to kalkulationer. Én kalkulation til hvor meget alarm systemet koster at få installeret samt én kalkulation til den månedlige ydelse for alarm systemet. Vi opretter derfor en ekstra kalkulation ved at trykke på lommeregner ikonet nederst. 1.4 TRIN Opret eller editer den kalkulation du ønsker i dit tilbud. Tilføj kalkulation Et tilbud består af en eller flere kalkulationer. Under kalkulationerne kan du gruppere din produkter i grupper og herunder angiver du de produkter du ønsker i hver gruppe. Ny kalkulation Editer navn Opret en ekstra kalkulation hvis du ønsker det, ved at trykke på lommeregner ikonet nederst. I vinduet Ny kalkulation skriver vi i feltet Navn Månedlig ydelse og sætter typen til Månedlig ydelse og trykker på OK. Tryk på blyanten for at ændre navnet på en kalkulation eller gruppe. Prøv at ændre navnet på den eksisterende kalkulation til Pris for installation og type bibeholdes til Pris for installation i pop-up menuen. Prøv at ændre navnet på gruppen under Månedlig ydelse til Månedlig ydelse. 4 Side

5 Gruppen under kalkulationen Pris for installation omdøbes til Udendørs igen ved at trykke på blyant ikonet. Der ud over tilføjer vi 3 nye grupper ved at trykke på gruppe ikonet nederst. Disse grupper navngives Kontor Nord, Kontor Syd, Kontor Øst og Kontor Vest. Editer kalkulation Tilføj gruppe Det er en god ide at gemme dit tilbud en gang imellem ved at trykke på disketteikonet øverst i menubjælken. 1.5 TRIN Tilføj produkter til dit tilbud Tilføje produkter Produkter tilføjes ved at markere det produkt man ønsker at tilføje og markere den gruppe, hvor produktet skal tilføjes. Man kan enten trykke på den store trekant i midten, der er grøn når et produkt kan tilføjes eller man kan trykke på dobbeltpilen i produktfokusbaren. Nedenfor er der under gruppen Udendørs tilføjet produktet Kamera, Guadeon GV-E Side

6 Tilføj produkt Tilføj produkt Tilføj produkt Tilføje nye produkter Det er også muligt at tilføje et produkt der ikke eksisterer i databasen ved at trykke på kasse-ikonet nederst i skærmbilledet. På denne måde kan du lave en genvej til oprettelse af produkter i produktdatabasen uden at gå ud af dit tilbud. Ændre rækkefølge Det er muligt at ændre rækkefølgen på kalkulationer, grupper inden for samme kalkulation eller produkter inden for samme gruppe ved hjælp af pilene nederst til højre. Produkter fjernes fra listen Produkter i tilbuddet ved at trykke på det sorte X ikon ud for det produkt der ønskes slettet. 6 Side

7 KALKULE På fanen Kalkule skal du angive, hvor mange af hvert produkt du ønsker skal indgå i tilbuddet samt evt. rabatter. 1.6 TRIN Tilret kalkulen Ændre antal enheder Indtast rabat på linjeniveau Indtast rabat på kalkulationsniveau Se dækningsbidrag og avance Åbne grupper Antal enheder Kost- og salgspris Ved at trykke på + ikonet ved hver gruppe, kan du åbne gruppe for at se hvilke produkter der ligger inde i gruppen. For hvert produkt har du mulighed for at ændre antal enheder til det ønskede antal. Du kan også ændre kost- og salgsprisen direkte i tilbuddet. Vær opmærksom på at du derved får en deviation fra din produktdatabase. Rabat Du har mulighed for at angive rabatter på linjeniveau eller kalkulationsniveau. Skriv - 10% eller -100 hvis du ønsker at fratrække en procent eller et beløb. Skriv f.eks. 10% eller 100, hvis du ønsker at der skal tillægges et beløb til prisen. 7 Side

8 Dækningsbidrag og avance Flere kalkuler Du kan direkte aflæse dit dækningsbidrag og din avance i tilbuddet. Det gør det lettere for dig at vurdere hvad du tjener på din ordre og også lettere at forhandle i det øjeblik du kunden i røret. Har du lavet flere kalkuler, vil disse fremgå under hinanden med hvert sit dækningsbidrag og avance. Hvis du har ændret din salgs- eller kostpris under kalkulen vil du se følgende besked hver gang du går ind i dit tilbud. Data er forskelligt fra det produkt det refererer til. Klik for at opdatere. Kostpris 9,00 Hvis du klikker for at opdatere, vil dit tilbud blive rettet til det der står i din produktdatbase, i dette tilfælde en kostpris på kr. 9,00. Hvis du fortsat ønsker at afvige fra det der står i databasen, skal du blot lade advarselstrekanten stå. Den vil dog altid minde dig om at der er en afvigelse i forhold til produktdatabasen. Har du mange af den slags advarsler, kan det også skyldes at priserne i produktdatabasen er opdateret siden du lavede dit tilbud. Nederst på siden har du en knap ved navn Opdater alle forældede linier. Trykker du på den, vil alle data med advarsler blive opdateret til den værdi der står i produktdatabasen. Opdater alle priser på en gang 8 Side

9 DOKUMENT På fanen Dokument skal du angive de sidste detaljer om hvad du ønsker at have med i dit tilbud. Hvilke elementer der indgår afhængig fuldstændig af hvordan din virksomhed har sat systemet op under Indstillinger. Denne side kan altså tilpasses den enkelte virksomheds behov. 1.7 TRIN Vælg betingelser og detaljer for dit tilbud. Dette er et eksempel på hvad der kan stå. Denne side kan fuldstændig tilpasses din virksomhed. Vælg tilbudsskabelon Tilpas overskriften Aktiver sektion Lav nye fordele Angiv tilbudsdato og hvor længe tilbuddet skal gælde Vælg skabelon Aktiver sektion Du vælger blandt en af de tilbudsskabeloner som din virksomhed i forvejen har sat op for dig. Hvor hver sektion har du mulighed for at aktivere den eller deaktivere den ved at tilføje eller fjerne markeringen. Er sektionen deaktiveret vil den slet ikke indgå i dit endelige tilbud. Alle øvrige felter er afhængig af hvordan din virksomhed har valgt at lave denne side under Indstillinger. Overskrift Fordele Datoer Angiv overskriften for dit tilbud Vælg fra en liste hvilke fordele du ønsker skal medtages i dit tilbud. Du kan også tilføje en ny fordel ved at trykke på +. Vælg tilbudsdato og hvor i hvor lang tid dit tilbud gælder. 9 Side

10 Vælg betalingsbetingelser og timepris Angiv forudsætninger Lav dit tilbud eller send det direkte Forudsætninger Angiv fra en foruddefineret liste eller vælg selv nye ved at trykke på +. Nu har du angivet alle detaljer om dit tilbud og du mangler nu kun at få Toolkit+ til at lave det endelige dokument for dig. Send Generer PDF Generer Word Herfra kan du sende det færdige PDF dokument direkte til kundens indbakke. Du får mulighed for at vedhæfte filer, hvis du f.eks. har ekstra produktinformation du ønsker at sende med. Systemet laver et PDF dokument til dig med alle de detaljer du har angivet. Du har mulighed for at lave et word dokument som du kan redigere i og gemme på din personlige computer. Vi anbefaler dog at være varsom med dette, idet det fjerner muligheden for systemet at vide præcis hvad du har sendt til din kunde. 10 Side

11 1.8 TRIN Send det færdige tilbud til kunden. Vælg en skabelon Når du vælger at sende dit tilbud til din kunde, vil du få en skærm hvor du kan angive hvem du skal sende til. Afhængig af den skabelon du vælger, vil visse felter allerede være udfyldte. Vælg template Modtager felt Vælg bland de skabeloner som virksomheden i forvejen har oprettet under Indstillinger. Modtagerfeltet er allerede udfyldt da du tidligere har angivet hvilken kunde tilbuddet vedrører og kontaktpersonen. 11 Side

12 skabelon Dette er et eksempel på en skabelon som ligger standard i systemet. Vedhæft filer Tekst fra skabelon Vedhæft filer tekst Du kan vedhæfte flere filer fra din computer, hvis du f.eks. har yderligere produktinformation eller projektinformation, generelle betingelser m.v. Teksten kommer i dette tilfælde fra vores standard skabelon. Den kan ændres under Indstillinger. Denne tekst har allerede udfyldt virksomhedsnavnet Toolkit+ samt afsenderen informationer, i dette tilfælde Michael Dam. TIL LYKKE! Når du trykker på OK er dit tilbud sent. Dette vil være et godt tidspunkt at huske at gemme dit tilbud ved at trykke på diskette-ikonet samt at gå ind under dit tilbud i hovedoversigten og ændre status fra Kladde til Sendt til kunde. bare for en ordens skyld. 12 Side

13 Går du ind under tilbuddet fra tilbudsoversigten for at se i historikken, kan du på første side se hvad der er sket af ændringer med dit tilbud henover tid. Du kan f.eks. se at tilbuddet er sendt til din kunde og hvornår. Tilbuddet er gemt som et PDF dokument i systemet, så du til enhver tid kan se hvilken version af dokumentet der er blevet sendt, og du har mulighed for at downloade det. Du kan også tilføje kommentarer i kommentarfelter. Husk at ændre status På næste side kan du se resultatet af den tilbudsskabelon som ligger standard i systemet. 13 Side

14 14 Side

15 MEDDELELSER Denne besked betyder at du har trykket på et faneblad, der forlader det du er i gang med, uden at du har gemt. Ønsker du at gemme dit tilbud, din kunde, eller dit produkt, trykker du på Bliv på siden og vælger gem funktionen (Det grønne diskette-ikon). Ønsker du ikke at gemme, kan du trykke på Forlad siden og det du var i gang med slettes. SEND OS DINE KOMMENTARER Vi er altid interesserede i at høre din feedback. Send dine kommentarer til Toolkit+ MySolutionspace Måløv Byvej 229V DK-2760 Måløv 15 Side

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

www.prestashop-guide.dk

www.prestashop-guide.dk Udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. Udgivet d. 05/06-2012 til Prestashop v. 1.4.x Seneste revision: 11/06-2012 Forord Denne guide er udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. for at hjælpe brugere af Prestashop

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Telenor Mobilt Omstillingsbord

Telenor Mobilt Omstillingsbord Kom godt i gang Telenor Mobilt Omstillingsbord Brugermanual Version 1.2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt:... 3 2. Log ind i omstillingsbordet... 4 2.1. Brugernavn og adgangskode... 4 2.2. Vælg nummer...

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere