Trægulve Svømmende & Fuldklæbning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trægulve Svømmende & Fuldklæbning"

Transkript

1 Lægningsanvisning Trægulve Svømmende & Fuldklæbning 21 August 2012

2 Lægningsanvisning Svømmende 13 & 14 mm

3 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet skal være fast, tørt, plant og rent med en afvigelse på højest +/- 2mm målt på en 2.0 m retskinne i henhold til Gulvbranchen, Gulvfakta. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30% og 60% RF og temperaturen skal være mellem 18 C og 22 C før, under og efter lægningen. I tilfælde, hvor der forekommer byggefugt, skal lokalerne opvarmes og ventileres i god tid før lægningen påbegyndes for at opnå det rette indeklima. For at undgå unødig opfugtning bør lægningen af trægulve ske så sent i byggeprocessen som overhovedet muligt. Før lægningen skal bygningen være lukket permanent og der skal være sat permanent varme på bygningen. Alt arbejde der påfører bygningen fugt fx murerarbejde og grundlæggende malerarbejde skal være afsluttet før gulvmonteringen. Inden lægningen af gulvet skal fugtindholdet i underlaget kontrolleres. Kontrollen foretages i henhold til Gulvfakta, kapitel 2. For opbevaring af Tarkett lamelparket gælder samme klimaforhold, som beskrevet ovenfor og aldrig direkte på/mod beton. Pakkerne må først åbnes umiddelbart før lægningen. Tarkett kan ikke drages til ansvar for fejlagtig opbevaring på byggepladsen. AKKLIMATISERING Før installation: For korrekt akklimatisering skal de uåbnede pakker med parketbrædder opbevares i lokalerne mindst 24 timer før lægning. For opbevaring gælder klimaforhold som beskrevet i afsnittet Betingelser. UNDERLAGSMATERIALE Fugtspærren skal slutte tæt til væggen, hvilket betyder at fugtspæren skal føres op bag fodlister og klemmes fast i overgangsskinner. Tarkoflex II og Tarfoam II er et 2 mm underlag hvor produktets densitet og trykfasthed er afstemt Tarketts gulve. Der må ikke anvendes underlag som ikke overholder samme specifikationer som Tarkoflex II og Tarfoam II. Dette gælder især bløde trinlydsdæmpende og varmeisolerende underlag. Tarkett anbefaler ikke anvendelsen af øvrige supplerende underlag som fx Thermofelt eller lignende underlag. UNDERGULVE Beton: Det kan anbefales at der anvendes selvudtørrende beton typer. Træbaserede plader: Pladeundergulve skal være godkendte gulvspånplader med fer og not eller konstruktions krydsfiner med fer og not. Rengør undergulvet og efterlad aldrig savsmuld, byggestøv og andet på undergulvet da det skaber problemer efter monteringen. VÆRKTØJ Tarkett kan levere det værktøj og det tilbehør, der skal til for at opnå et godt resultat. Udover traditionelt værktøj som hammer, fukssvans, stik- eller rundsav, tommestok, vinkel, blyant, bor og stemmejern, anbefales Tarkett slagklods samt Tarktool. Slagklodsen beskytter bræddekanter, når de slås sammen - brug aldrig et afsavet bræt eller lign. som slagklods, da hjørnerne vil blive beskadiget. Tarktool letter arbejdet med at slå de sidste rækker på plads. Hvis der benyttes en stikeller rundsav, saves på bagsiden af brædderne. Anvendes en almindelig fukssvans, skal der saves på forsiden. FUGTISOLERING Det anbefales, at der på beton eller letbeton altid udlægges fugtspærre. Dampspærren skal være ældningsbestandig polyethylenfolie (mindst 0,2 mm) eller et kombiunderlag med indbygget fugtspærre som fx Tarkoflex II. Fugtindholdet i betondækket må ikke overstige 90% RF. Fugtspærren lægges med et overlap på mindst 200 mm. Ønskes der en særlig hurtig montering efter udførelsen af betondækket er det nødvendigt at anvende ventileret fugtspærre. Det er dog altid en forudsætning at betondækket er færdighærdet. Ved meget fugtige undergulve anbefaler vi en ventileret fugtspærre eller fx asfaltpap der klæbes til dækket og udføres med tætte samlinger. Denne kan også kombineres med mekanisk ventilation. Tag dog altid leverandøren af fugtisoleringssystemet med på råd. Hvis der monteres gulve, der er tyndere end 14 mm på et ventileret type underlag, er det nødvendigt at montere en trykfordelende plade (fx fiberplade, krydsfiner eller spånplade i mindst 6 mm tykkelse) oven på et underlag af gulvpap. PLANLÆGNING Hvis rummet er forholdsvis kvadratisk, bør brædderne lægges parallelt med lysindfaldet. I aflange og smalle rum som fx i gangarealer bør brædderne lægges i rummets længderetning af hensyn til bræddernes bevægelsesmønster. Gangarealer, smalle passager og mindre rum I gangarealer anbefales det at monteringen altid foregår i gangens længderetning. Hvis gulvet monteres på tværs af gangarealet skal alle brædderne deles og endestød forskydes minimum 50 cm med spredt forskydning. Dette gælder også for smalle passager og mindre rum under 2,5 x 2,5 meter. Mål rummet. Hvis den sidste række af brædder er smallere end 5 cm eller hvis væggen ikke er lige, bør den første række brædder skæres til. Lægning af plankegulve Da slidlaget på plankerne består af en stor træstav, kan selv mindre farvenuancer mel lem brædderne opleves urolige. Derfor bør plankegulv sorteres før lægning. Åbn flere pakker og sorter rækkevis, så de mørkeste lægges i række 1 og de lyse til slut. Lægning af fletparket Fletparket skal altid lægges i hollandsk mønster (se fig. 1) og aldrig med diagnonalhjørner, der rører hinanden (se fig.2 forkert). Fletparket skal fuldklæbes til underlaget. FORKERT Figur 1 Figur 2 BEVÆGELSESFUGE Træ er et levende materiale, som arbejder med skiftende luftfugtighed. Derfor skal der altid være en bevægelsesfuge, i både længde- og bredderetning, mellem gulv og væg på minimum 1,5 mm pr. breddemeter gulv - dog altid min. 10 mm. Det samme gælder ved dørtrin, rør, trapper, søjler, overgange til andre gulvtyper mv. Bevægelsesfugen dækkes med fodpaneler, rørmanchetter, overgangslister osv. Gulv må ikke fikseres til undergulvet. Må ej heller lægges ind under fast eller tungt inventar som fx køkkenelementer, klædeskabe mm. MAKSIMAL FELTSTØRRELSE Gulvets maksimale feltstørrelse er 12 meter på tværs af brædderne og 20 meter på langs af brædderne. Hvis disse længder overskrides skal der indlægges dilatationsfuger, hvor der forekommer tung belastning fra fx arkivskabe o.lign. Undlades dilatationsfuger kan det føre til dannelse af sprækker i gulvet. Dog er den maksimale feltstørrelse for fletparket 8 meter på tværs af brædderne og 12 meter i længderetningen. Generelt Ved mere komplicerede lægninger, hvor fx en gang lægges sammen med rum på begge sider, eller rum i en række med døråbninger eller hvælvinger, kan gulvet komme til at hænge selv ved betydeligt mindre arealer end angivet ovenfor. I sådanne tilfælde anbefaler vi at opdele arealet i mindre kvadrater/rektangler med bevægelsesfuger imellem. Hvis det er et krav, at alle rum skal lægges sammenhængende uden dilatationsfuger, kan trægulvet fuldkæbes mod underlaget (se lægningsanvisning for fuldklæbning).

4 Denne metode minimerer bevægelsen i trægulvet og bør også anvendes ved montering ved mønsterlægninger eller hvor brædder lægges i forskellige retninger, eller hvor man på anden måde forårsager uensartede bevægelser i gulvet. Tarkett henviser iøvrigt til Håndbogen, TRÆ 64, fra Træinformation. Spændingslyde Der kan i alle trægulve og specielt plankegulve forekomme spændingslyde, når man går hen over gulvet. Dette er mest udpræget i årets fugtige perioder samt ved fyringssæsonens start og afslutning. Mat lakerede overflader (Proteco Natura) Den matte lakering fremhæver træets naturlige og karakteristiske variationer i farve, struktur og overfladekarakter. Overfladen kan fremstå med mindre variationer i overfladens glans. Dette er ikke en fejl i produktet men er helt naturligt for matte overflader da lyses brydes forskelligt i overfladen. Vær endvidere opmærksom på at fedt, snavs og andet ses noget tydeligere på matte overflader. Fodpaneler Fodpaneler må ikke presses ned mod trægulvet, eftersom gulvet da kan låses. Fodpanelernes tykkelse skal afpasses efter dilatationsfugens størrelse. Anvend fodpaneler som er min. 15 mm tykke. MONTERING AF BRÆDDER 2-lock 2-lock er et kliksystem, hvor brædderne sammenlægges ved at vinkle ind og presse ned i profilen på det foregående bræt. Intet behov for hverken slagklods eller hammer. FORSKELLIGE TYPER UNDERGULV Kældergulv eller betongulv Først udspartles eventuelle ujævnheder. Udlæg dampspærre (se afsnittet FUGTISO- LERING). Gammelt trægulv Kontroller at underlaget er fast, plant, fri for råd og knirkefrit. Større ujævnheder skal enten udspartles eller slibes. Tarkofoam udlægges. De nye gulvbrædder lægges vinkelret på de gamle. Spånplade og krydsfiner Tilsvarende foregående afsnit. Placering af brædderne som under afsnittet PLANLÆG- NING. Eksisterende belægninger Alle eksisterende gulvbelægninger skal fjernes før der monteres trægulve. Hvis gulvet monteres på linoleum, homogen vinyl el. lign. halvhårde belægninger, skal det tilsikres, at belægningen ligger fast og plant. Belægningen kan ikke anvendes som erstatning for dampspærre. Anvend ikke bløde og tykke underlagsmaterialer på disse belægninger, men brug fx kraftig gulvpap, Tarkofoam II 2,0 mm eller Tarkoflex II 2,0 mm. EPS, trykfast isolering 14 mm trægulve Kan monteres over trykfast isolering med en trykstyrke på mindst 150 kn/m 2. fx polystyren og trykfast isolering. Pladerne bør fastgøres og lægges vinkelret på længden af gulvbrædderne. Eventuel dampspærre skal lægges under EPS-pladerne. Brug gulvpap som mellemlag. Trægulve, som er tyndere end 14 mm En vægtfordelingsplade (fx træfiberplade, krydsfiner eller spånplade i mindst 6 mm tykkelse) skal monteres over den trykfaste isolering. Eventuel dampspærre skal lægges under EPS-pladerne. Brug gulvpap som mellemlag over vægtfordelingspladerne. GULVVARME Varmesystemet skal konstrueres, så det giver en jævn varme over hele gulvarealet og overfladetemperaturen på trægulvet må ikke på noget tidspunkt overstige 27 C. Dette gælder også under skabe, tæpper mv. Dette kræver et selvbegrænsende elektrisk gulvvarmesystem. Maks. 100 W/m2 eller korrekt designet vandbåret gulvvarmesystem. Bemærk af der skal være monteret shunt ventil på vandbårne gulvvarmesystemer. Envidere kan det anbefales at der monteres rumtermostater med infrarød gulvføler. Elektriske gulvvarmesystemer skal være selvregulerende med overfladeføler. For at sikre overfladetemperaturen ikke bliver for høj kan det anbefales, at der anvendes rumtermostater med infrarød gulvsensor som måler overfladetemperaturen og sikrer at den ikke overstiger 27 0 C. Der henvises til Gulvbranchens pjece; Gulve og gulvvarme samt håndbogen TRÆ 64 fra Træinformation Ved gulvvarmesystemer der består af en bærende spån- eller HDF plade med udfræsede riller til varmeslanger skal det sikres, at pladerne er godkendte som bærende undergulv. Endvidere anbefales det oven på disse systemer, at der udlægges en kraftig gulvpap 500 gram/m 2 samt 12 mm gulvspånplade da der ofte opstår knirkelyde fra varmefordelingspladerne. Gulvvarmesystemer baseret på polystyrenplader med fræsede spor med gulvvarmerør og varmefordelingsplader anbefales det ligeledes at der oven på dette udlægges en kraftig gulvpap samt 12 mm gulvspånplade. Bemærk at der kan opstå lidt større bevægelser og fugedannelser i trægulve med gulvvarme varmerør. TRÆGULVE TIL ERHVERVSBRUG Når det drejer sig om gulve til erhvervsbrug stiller belastning og slid større krav til overfladebehandling, vedligeholdelse og konstruktion i øvrigt. Se separate anvisninger. AFDÆKNING Hvis der forekommer byggetrafik efter gulvlægningen skal trægulvet afdækkes. Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve det færdige trægulv. Som afdækning kan anbefales gulvpap 500g/m 2, masonite el. lign. Anvend kun tape på afdækningsmaterialet ikke på gulvet. Mange tapetyper klæber så kraftigt til gulvfladen, at lakken kan beskadiges når tapen fjernes. KVALITETSKONTROL Tarkett trægulve har kontinuerligt været kontrolleret under hele produktionsprocessen. Selve gulvoverfladen har gennemgået speciel kontrol og er blevet kvalitetsbestemt iht. ISO Træ er et naturmateriale, så skulle der alligevel forekomme et bræt, der ikke matcher de øvrige brædder eller har synlige fejl, må det ikke monteres. Derfor er det nødvendigt at foretage en vis sortering under monteringen. Hvis et mangelfuldt eller afvigende bræt alligevel monteres, kan Tarkett ikke gøres ansvarlig for dette. Det samme gælder eventuelle variationer i gulvets overfladebehandling. Husk, at gulvet altid skal monteres i dagslys eller i særdeles god arbejdsbelysning. VEDLIGEHOLDELSE Anvend tørre rengøringsmetoder som fx støvsugning eller tørmopning. Efter behov anvendes en godt opvredet gulvklud. VIGTIGT: Rekvirér Tarkett pleje- og vedligeholdelsesanvisning for lakerede trægulve hos din forhandler. Alternativt kan disse og øvrige informationer hentes på dk

5 LIMEDE SAMLINGER 1. Første række: Husk at gulvbrædderne helst skal løbe på langs af rummet. Start i et venstre hjørne med notsiden mod væggen og arbejd mod højre. Tryk kiler mellem gulvet og væggen, så der opstår en bevægelsesfuge på 8-10 mm. 2. Lim notenden af brættets kortende med Tarkett Lim D3. Slå brædderne sammen med en slagklods. Tør overskydende lim væk med en fugtig klud. 3. Når du når enden af rækken, vendes det sidste bræt, så det ligger fer mod fer. Skub kortenden tæt mod væggen. Udmål, hvor du skal save med en blyant 8-10 mm fra det foregående bræts kortende, så der opstår en bevægelsesfuge, når brættet slås på plads. 4. Skær brættet. Lim kortenden og vinkl det på plads. Sammenslå med Tarktoolen og placer en kile mellem kortenden og væggen. 5. Start anden række med resten af det afsavede bræt. Endestødssamlingerne skal forskydes min. 50 cm i forhold til nabobrættet og forskydningen skal ske i spredt forbandt. Det gøres ved at variere forskydningen i hver række, således at der ikke opstår et ensartet mønster (trappemønster). Applicer en ca. 20 cm lang limstreng i noten på langsiden. Lim i noten i hele kortenden. Dette gælder også for de næste rækker brædder. 6. Anvend Tarketts slagklods til at slå brædderne sammen. Brug aldrig et afskåret stykke træ som slagklods. Det og/eller for hårde slag vil medføre flossede kanter. De følgende rækker: Start rækkerne med det sidste af det afsavede bræt fra enden af den foregående række. 7. Sidste række: Når du når til sidste række, vil brædderne sandsynligvis ikke passe i bredden. Hvis det er tilfældet, anbringes sidste bræt med feren mod væggen præcis ovenpå det næstsidste bræt (i fuld bredde). Før derefter bræddestumpen langs væggen, mens du laver en markeringslinie med en blyant. 8. Slå det afsavede bræt i ved hjælp at Tarktoolen. Hvis den sidste række brædder ikke er blevet skåret, skal feren skæres af for at få en bevægelsesfuge. Anbring ligeledes kiler langs den sidste række brædder. Lad kilerne sidde nogle timer (fx natten over), før de fjernes. Afslut med Tarketts fodpaneler. 9. Hvis den lange side af brættet støder på et rør: Bor et hul med en diameter, så der opstår en bevægelsesfuge omkring røret. Market med en blyant, hvor der skal saves. 10. Sav det stykke ud, som skal sidde bag rørene. Sav i en vinkel, som vist på tegningen. Hvis rørene er placeret langs gulvets kortside, saves brættet vinkelret gennem hullerne. 11. Slå brættet på plads, lim det løse stykke på plads og anbring en kile mod væggen og tildæk med rørmanchetterne. 12. Dørkarme kan afmonteres og flyttes op, men det er nomalt lettere at save dem af. Brug et løst gulvbræt som prøve og sav karmen med en fintakket sav. Skyd gulvet ind under karmen. Sørg for, gulvet ikke sidder fast mellem underlag og karmen.

6 2-LOCK 1. Inden du lægger den første række, skal den del af ferprofi len, der stikker ud, skæres af. Notside Ferside 2. Første række. Husk, at gulvbrædderne helst skal lægges i rummets længderetning. Begynd i et venstre hjørne med fersiden mod væggen, og arbejd mod højre. Tryk kiler ned mellem gulvet og væggen for at skabe en bevægelsesfuge på ca mm. 3. Andet bræt, første række. Læg forsigtigt dette bræt tæt ind mod kortenden af det første bræt. 4. Vinkl brættet ned med en sammenhængende bevægelse. Sørg for, at brædderne ligger tæt sammen, mens du vinkler den ned. Derefter trykker du eller banker let på den kortende, du lige har lagt. 5. Ved rækkens afslutning vendes det sidste bræt, så not ligger mod not. Skub endestødet helt op mod væggen. Marker, hvor der skal saves, med en blyant 8-10 mm fra det foregående bræts endestød for at få en bevægelsesfuge, når brættet sættes på plads. 6. Første bræt, anden række. Begynd med resten af det afsavede bræt fra den første række. Vær opmærksom på, at der skal være en forskydning på mindst 500 mm mellem endestødssamlinger på række et og endestødssamlinger på række to, osv. 7. Andet bræt, anden række. Læg brættet forsigtigt tæt op mod det foregående bræts kortende. 8. Vinkl brættet ned med en sammenhængende bevægelse, samtidig med at du trykker let på det foregående bræts kortende. Sørg for, at brædderne ligger tæt sammen, mens du vinkler den ned. 9. Når du kommer til sidste række, kan det ske, at brædderne ikke passer i bredden. I så fald lægges det sidste bræt med noten op mod væggen, ovenpå og kant mod kant med det næstsidste bræt. Anbring et ekstra stykke bræt ovenpå, og mål afstanden ved at trække brætstykket langs væggen, og marker med en blyant, hvor det sidste bræt skal skæres af. Hvis den sidste rækker brædder ikke er beskåret, skal feren saves af, for at der skabes en bevægelsesfuge. 10. Hvis der ikke er plads til at vinkle det sidste bræt ned, kan det skubbes ind fra siden i stedet. For at det skal være muligt, skal det foregående bræts vulst på notsiden fjernes. Brug et stemmejern for at fjerne den del af feren, der hæver sig som en ujævnhed langs toppen af den udvendige kant. 11. Læg en tynd stribe af Tarketts lim D3 på den modificerede fers overside. 12. Slå derefter det sidste bræt ind fra siden med et gulvjern. Afslut ved at placere et mellemlag i bevægelsesfugen mellem gulvet og væggen. Nu, da gulvet er lagt færdigt, kan du montere lister og sokler, men glem ikke at fjerne alle kiler.

7 2-LOCK 13. Hvis brættets langside møder et rør: Bor et hul med en diameter, som er ca. 16 mm større end rørets diameter, så der er en bevægelsesfuge rundt om røret. Marker med en blyant, hvor der skal saves. Sav det stykke ud, som skal sidde bag rørene, nærmest væggen. Sav i en vinkel, som vist på billedet. Hvis rørene ligger ved gulvets korte side, skal du skære brættet i 90 vinkel lige gennem hullet. 14. Slå brættet på plads, lim det løse stykke fast, læg et mellemlag mod væggen, og dæk med rørmanchetter. 15. Dørkarme kan tages af og flyttes op, men det er oftest enklere at save noget af dem. Anvend et løst gulvbræt som prøve, og sav med en fintandet sav. Skub gulvet ind under karmen. Sørg for, at gulvet ikke klemmes fast mellem undergulvet og karmen. Fjernelse af gulvet (uden værktøj) 1. Del hele rækken ved forsigtigt at løfte den op og banke let lige oven for samlingen. Vip op, og løsn hele langsiden. 2. Træk brædderne vandret fra hinanden (Vip dem ikke opad).

8 Lægningsanvisning Fuldklæbning

9 GENERELT Denne anvisning er et supplement til Tarketts lægningsanvisning Svømmende lægning af 13 og 14 mm trægulv. BETINGELSER Undergulvet skal være fast, tørt, plant og rent med en afvigelse på højest +/- 2mm målt på en 2.0 m retskinne i henhold til Gulvbranchen, Gulvfakta. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30% og 60% RF og temperaturen skal være mellem 18 C og 22 C før, under og efter lægningen. I tilfælde, hvor der forekommer byggefugt, skal lokalerne opvarmes og ventileres i god tid før lægningen påbegyndes for at opnå det rette indeklima. For at undgå unødig opfugtning bør lægningen af trægulve ske så sent i byggeprocessen som overhovedet muligt. Før lægningen skal bygningen være lukket permanent og der skal være sat permanent varme på bygningen. Alt arbejde der påfører bygningen fugt fx murerarbejde og grundlæggende malerarbejde skal være afsluttet før gulvmonteringen. Inden lægningen af gulvet skal fugtindholdet i underlaget kontrolleres. Kontrollen foretages i henhold til Gulvfakta, kapitel 2. For opbevaring af Tarkett lamelparket gælder samme klimaforhold, som beskrevet ovenfor og aldrig direkte på/mod beton. Pakkerne må først åbnes umiddelbart før lægningen. Tarkett kan ikke drages til ansvar for fejlagtig opbevaring på byggepladser. AKKLIMATISERING Før installation: For korrekt akklimatisering skal de uåbnede pakker med parketbrædder opbevares i lokalerne mindst 24 timer før lægning. For opbevaring gælder klimaforhold som beskrevet i afsnittet Betingelser. VÆRKTØJ Tarkett har det værktøj og det tilbehør der skal til for at få et smukt trægulv. Udover almindeligt værktøj som hammer, fukssvans, stik- eller rundsav, tommestok, vinkel, blyant, bor og stemmejern, anbefales Tarketts slagklods med profil samt Tarktool. Med den specielle profil på slagklodsen undgår du at få lim på denne, samtidig med at du skåner bræddernes kanter. Tarktool letter arbejdet med at slå de sidste brædderækker sammen. Til selve limningen anvendes Tarkett s parketlim til nedlimning af trægulve (se afsnittet LIMNING). PLANLÆGNINGEN Hvis rummet er nogenlunde kvadratisk, bør brædderne lægges parallelt med det indfaldende lys. I aflange rum bør brædderne lægges i rummets længderetning. Opmål rummet. Hvis det sidste bræt bliver mindre end 5 cm i bredden eller hvis væggen ikke er ret, skal den første række tilskæres. Det anbefales at de 2 første rækker tilskæres før nedlimningen påbegyndes. Vær opmærksom på at der ikke er fejl og mangler i brædderne før de monteres da det er meget vanskeligt at afmontere når de er fastlimet. Vær speciel opmærksom på, at plankegulve kan variere i struktur og farve samt struktur. Det er derfor vigtigt at man tager højde for dette og er ekstra opmærksom når gulvet skal fuldlimes. Derfor udlægges et større område løslagt og plankerne sorteres og gradueres således, at det ser naturligt og ensartet ud, før brædderne monteres i limen. Er der dilatationsfuger i undergulvskonstruktionen skal disse altid føres op gennem gulvet og gulvet deles her men en dilatationsfuge på min. 20 mm. Installation plank: Da slidlaget på plankerne består af en stor træstav, kan selv mindre farvenuancer mellem brædderne opleves urolige. Derfor bør plankegulv sorteres før lægning. Åbn flere pakker og sorter rækkevis, så de mørkeste lægges i række 1 og de lyse til slut. Installation fletparket: Fletparket skal altid lægges i hollandsk mønster (se fig. 1) og aldrig med diagnonalhjørner, der rører hinanden (se fig.2 forkert). Fletparket skal fuldklæbes til underlaget. Forkert Figur 1 Figur 2 BEVÆGELSESFUGE Træ er et levende materiale, som arbejder med skiftende luftfugtighed. Derfor skal der altid være en bevægelsesfuge, i både længde- og bredderetning, mellem gulv og væg på minimum 1,5 mm pr. breddemeter gulv - dog altid min. 10 mm. Det samme gælder ved dørtrin, rør, trapper, søjler, overgange til andre gulvtyper mv. Bevægelsesfugen dækkes med fodpaneler, rørmanchetter, overgangslister osv. Gulv må ikke fikseres til undergulvet. Må ej heller lægges ind under fast eller tungt inventar som fx køkkenelementer, klædeskabe mm. Lægning af brædder Fer & Not: Hvis gulvet skal limes, skal brædder med fer & not kun limes langs den korte ende. Brædderne lægges som normalt med slagklods og hammer. T-lock og 2-lock: 2-lock er kliksystemer, hvor brædderne sammenlægges ved at vinkle ind og presse ned i profilen på det foregående bræt. Intet behov for hverken slagklods eller hammer

10 FORSKELLIGE TYPER UNDERGULV Trægulve kan limes mod undergulve af beton, spånplade, krydsfinér, gamle trægulve eller lignende. Det er vigtigt at underlaget er fast, plant, rent og tørt, samt at betingelserne nævnt under afsnittet BETINGELSER er opfyldt. Gammelt trægulv Kontroller at underlaget er fast, plant, fri for råd og er knirkefrit. Større ujævnheder skal enten udspartles eller slibes. Tarkofoam udlægges. De nye gulvbrædder lægges vinkelret på de gamle. Spånplade og krydsfiner Tilsvarende foregående afsnit. Placering af brædderne som under afsnittet PLANLÆGNING. Forskellige typer lim Tarkett Parket lim MS: En opløsningsmiddelfri MS klæber der hærder ved hjælp af luftens fugtighed. Kan lime på de fleste undergulve produkter inklusiv metal og marmor. Tarkett Parket lim K: En opløsningsmiddelfri klæber der hærder ved hjælp af luftens fugtighed. Har en meget stærk limfuge. Max 60% RF i undergulvet. Tarkett Parket lim D: En dispersionslim der er bedst velegnet til pladeundergulve eller eksisterende trægulve. Max 60% RF i undergulvet. BEVÆGELSESFUGE Limning mod underlaget reducerer behovet for bevægelsesfuger, sammenlignet med svømmende lægning. Der skal dog stadig være et mellemrum på min. 10 mm mod væggene. LIMNING 1. Påfør ikke for store overflader. Du skal kunne nå at lægge trægulvet i våd lim. 2. Sørg for at brædderne ligger helt nede i limen. Hvis underlaget er ujævnt, kan det være nødvendigt at belaste gulvet med f.eks. sandsække. 3. Efter lægningens afslutning bør der ikke forekomme trafik på gulvet før den efterfølgende dag. Dette gælder dog ikke, hvis det skal kontrolleres at brædderne ikke overalt ligger nede i limen. I så fald kan man betræde gulvet forsigtigt ca. en time efter lægningen. Ved en let banken på gulvet, vil en hul lyd afsløre de steder, hvor limen har sluppet. Disse steder belastes med f.eks. sandsække til den følgende dag. 4. Ved påføring af lim på beton slides spartlen ganske hurtigt. Vær opmærksom på dette, og skift spartlen ud jævnligt, så den påførte limmængde hele tiden er korrekt. Gulvvarme Varmesystemet skal konstrueres, så det giver en jævn varme over hele gulvarealet og overfladetemperaturen på trægulvet må ikke på noget tidspunkt overstige 27 C. Dette gælder også under skabe, tæpper mv. Dette kræver et selvbegrænsende elektrisk gulvvarmesystem. Maks. 100 W/m2 eller korrekt designet vandbåret gulvvarmesystem. Bemærk af der skal være monteret shunt ventil på vandbårne gulvvarmesystemer. Envidere kan det anbefales at der monteres rumtermostater med infrarød gulvføler. Elektriske gulvvarmesystemer skal være selvregulerende med overfladeføler. For at sikre overfladetemperaturen ikke bliver for høj kan det anbefales, at der anvendes rumtermostater med infrarød gulvsensor som måler overfladetemperaturen og sikrer at den ikke overstiger 27 0 C. Der henvises til Gulvbranchens pjece; Gulve og gulvvarme samt håndbogen TRÆ 64 fra Træinformation Ved gulvvarmesystemer der består af en bærende spån- eller HDF plade med udfræsede riller til varmeslanger skal det sikres, at pladerne er godkendte som bærende undergulv. Endvidere anbefales det oven på disse systemer, at der udlægges en kraftig gulvpap 500 gram/m 2 samt 12 mm gulvspånplade da der ofte opstår knirkelyde fra varmefordelingspladerne. Gulvvarmesystemer baseret på polystyrenplader med fræsede spor med gulvvarmerør og varmefordelingsplader anbefales det ligeledes at der oven på dette udlægges en kraftig gulvpap samt 12 mm gulvspånplade. Bemærk at der kan opstå lidt større bevægelser og fugedannelser i trægulve med gulvvarme varmerør. AFDÆKNING Hvis der forekommer byggetrafik efter gulvlægningen skal trægulvet afdækkes. Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve det færdige trægulv. Som afdækning kan anbefales gulvpap 500g/m 2, masonite el. lign. Anvend kun tape på afdækningsmaterialet ikke på gulvet. Mange tapetyper klæber så kraftigt til gulvfladen, at lakken kan beskadiges når tapen fjernes. Tape må ikke bruges direkte på gulvet. KVALITETSKONTROL Tarkett trægulve har kontinuerligt været kontrolleret under hele produktionsprocessen. Selve gulvoverfladen har gennemgået speciel kontrol og er blevet kvalitetsbestemt iht. ISO Træ er et naturmateriale, så skulle der alligevel forekomme et bræt, der ikke matcher de øvrige brædder eller har synlige fejl, må det ikke monteres. Derfor er det nødvendigt at foretage en vis sortering under monteringen. Hvis et mangelfuldt eller afvigende bræt alligevel monteres, kan Tarkett ikke gøres ansvarlig for dette. Det samme gælder eventuelle variationer i gulvets overfladebehandling. Husk, at gulvet altid skal monteres i dagslys eller i særdeles god arbejdsbelysning. Pleje & vedligeholdelse Se seperat vejledning ( TRÆGULVE TIL ERHVERVSBRUG Når det drejer sig om gulve til erhvervsbrug stiller belastning og slid høje krav til overfladebehandling, vedligeholdelse og underkonstruktion. Se separate anvisninger.

11 Lim guide Fed tekst er bedste valg. Beregn ca. 1 kg lim/m2 ± 200g afhængigt af undergulvet. Nedenstående skema inkluderer mængden af primer der skal anvendes. Sørg altid for at underlaget er fri for støv og fedt. For at vælge den rette lim skal du kontrollere flere ting. Beskrivelse Tarkett parketlim D Tarkett parketlim K Tarkett parketlim MS Tarkett Primer MS Art. nr Nystøbt beton iht. norm X X X Gammel beton med rester af blød lim og porøs overflade X 1 1 x ( g/m2) Gammel beton m. limrester X 1 1 x ( g/m2) Gammel beton med faste limrester og fast overflade Beton med fugtindhold op til 90% RF X X X X 2 2 x ( g/lag/m2) Gulvvarme X 2 2 x ( g/lag/m2) Undergulv med fugtindhold op til 75% RF Eksisterende trægulv X X X 3 Gulvspånplade godkendt til undergulv Eksisterende spånpladegulv gamle limrester X X X Keramiske fliser X 3 X1 = på et lag MS primer X2 = På 2 lag MS primer X3 = Direkte efter fjernelse af gamle lag X 2 X 1 2 x ( g/lag/m2) 1 x ( g/m2)

12 FER & NOT Afmål den første rækker af brædder ved at lægge dem ud uden at lime dem. I slutningen af rækken, vend det sidste bræt så det ligger fer mod fer. Skub den korte ende tæt mod væggen. Marker med en blyant og skær 8-10 mm fra det sidste bræt for nemmere at få brættet på plads Tilskær brættet med en håndsav (fra toppen af brættet) eller en rundsav (fra undersiden). Fjern brædderne som du har lagt ud. Fordel lim på undergulvet hvor en hel række af brædder skal ligge. Læg brædderne ned en efter en op ad væggen. Sæt kiler mellem gulv og væg. Gentag punkt 1-5, start med resten af brædderne skåret fra den forrige række Brug altid Tarkett s slagklods. Anvend aldrig en stump gulvbræt som slagklods. Rørgennemføringer på langsider: Bor et hul med en diameter på ca. 10 mm større end diameteren på røret. Mål hvor langt inde hullet skal bores... og hvor langt fra enden af brættet hullet skal være Sav det stykke af som sidder bag ved røret. Skær i en vinkel som vist på billedet. Hvis hullet er langs den korte ende af brættet, skær brættet i en vinkel på 90º lige igennem hullet. Læg lim og tryk brættet på plads, dæk med rørmanchetter. Den sidste række af brædder skal normalt skæres på langsiden. Med noten mod væggen, placer det sidste bræt ovenpå og kant mod kant med næstsidste bræt. Anbring et ekstra stykke bræt ovenpå og mål afstanden ved at trække brætstykket langs væggen og marker med en blyant hvor det sidste bræt skal skæres af. Læg lim og læg den sidste række af brædder og tryk dem på plads ved hjælp af Tarketts Tarktool.

13 T-LOCK / 2-LOCK Før den første række lægges, skal ferén saves væk. Mål den første række af brædder ved at lægge dem ud uden at lime dem I slutningen af rækken, vend det sidste bræt så det ligger fer mod fer. Skub den korte ende tæt mod væggen. Marker med en blyant og skær 8-10 mm fra det sidste bræt for nemmere at få brættet på plads. Tilskær brættet med en håndsav (fra toppen af brættet) eller en rundsav (fra undersiden). Fjern brædderne som du har lagt ud. Fordel lim på undergulvet hvor en hel række af brædder skal ligge. Læg brædderne ned en efter en op af væggen. Sæt kiler mellem gulv og væg Gentag punkt 2-4, fjern og læg lim. Start med resten af brædderne skåret fra den forrige række. Læg brættet på plads uden at presse det ned. Vinkel det næste bræt på plads langs den korte ende. Tryk brættet indtil den langsiden er på plads. Pres ikke brættet ned i limen. Fortsæt på samme måde med det næste bræt indtil hele rækken er på plads. Gå tilbage til starten af rækken og pres ned mod undergulvet (ned i limen). Fortsæt som i punkt 6-8. Den sidste række af brædder skal normalt skæres på langsiden. Med noten mod væggen, placer det sidste bræt ovenpå og kant mod kant med næstsidste bræt. Anbring et ekstra stykke bræt ovenpå og mål afstanden ved at trække brætstykket langs væggen og marker med en blyant hvor det sidste bræt skal skæres af. Selv om at brættet ikke behøver at blive skåret på langsiden, skal feren skæres af (for at give gulvet plads til at bevæge sig). Sav og pres den sidste række ag brædder Rørgennemføringer på langsider: Bor et hul med en diameter på ca. 10 mm større end diameteren på røret. Mål hvor langt inde hullet skal bores... og hvor langt fra enden af brættet hullet skal være. Sav det stykke af som sidder bag ved røret. Skær i en vinkel som vist på billedet. Hvis hullet er langs den korte ende af brættet, skær brættet i en vinkel på 90º lige igennem hullet. Læg lim og tryk brættet på plads, dæk med rørmanchetter.

14 T-LOCK / 2-LOCK Hvis der ikke er plads til at presse det sidste bræt ned, f.eks. ved dørkarme eller lignende, kan det skubbes ind fra siden i stedet for. For at kunne gøre det skal vulsten på noten fjernes. Dette gøres med et stemmejern som vist på illustration. Gå tilbage til starten af rækken og pres ned mod undergulvet (ned i limen). Fortsæt som i punkt 6-8. Den sidste række af brædder skal normalt skæres på langsiden. Med noten mod væggen, placer det sidste bræt ovenpå og kant mod kant med næstsidste bræt. Anbring et ekstra stykke bræt ovenpå og mål afstanden ved at trække brætstykket langs væggen og marker med en blyant hvor det sidste bræt skal skæres af. Selv om at brættet ikke behøver at blive skåret på langsiden, skal feren skæres af (for at give gulvet plads til at bevæge sig). Sav og pres den sidste række ag brædder. Information DANMARK Tarkett A/S Industrivej Hedehusene Tel : Fax :

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV April 2007 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet skal være fast,

Læs mere

UNDERGULVE Beton: Det kan anbefales at der anvendes selvudtørrende beton typer.

UNDERGULVE Beton: Det kan anbefales at der anvendes selvudtørrende beton typer. 24. november 2016 LÆGNINGS- VEJLEDNING Trægulve - svømmende og fuldklæbning SVØMMENDE 13 & 14 mm BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx med søm og lim) til undergulvet.

Læs mere

Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV Gældende pr. 14. februar 2007 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

22 mm Elegance monteret på strøer

22 mm Elegance monteret på strøer Lægningsanvisning 22 mm Elegance monteret på strøer 08. september 2014 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm Elegance Wide Plank monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat.

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. 1 Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. KLARGØRING Vi anbefaler, at alle planker til samme gulvprojekt bestilles på samme tid. 2 Sørg altid for at opbevare Pergo-vinyl omhyggeligt for

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

22 mm trægulv. - på strøer LÆGNINGS- VEJLEDNING

22 mm trægulv. - på strøer LÆGNINGS- VEJLEDNING 23. november 2016 LÆGNINGS- VEJLEDNING 22 mm trægulv - på strøer GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (5G KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C.

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning 1 Forberedelse Pergo gulvmaterialer bliver leveret med monteringsvejledning i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaring til illustrationerne, og er delt ind i tre områder: Forberedelser,

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

optimum-lim Klargøring OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid.

optimum-lim Klargøring OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid. Klargøring Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid. Sørg altid for transportere vinylgulvet forsigtigt og opbevare det omhyggeligt for at undgå, at det vrider

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr.

Læs mere

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV Lægningsvejledning Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T Läggningsanvisning April 2014 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 Inline Inline, format 10 x 228 x 625 mm, består smalle stave samlet i rækker a

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

MONTERINGS INSTRUKTIONER

MONTERINGS INSTRUKTIONER R MONTERINGS INSTRUKTIONER Pergo Original Collection, Pergo Naturaltouch Collection, Pergo Vintage Collection, Pergo Exotic Collection, Pergo Classic Plus 1. Forberedelser Se illustration 1 til 2 samt

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING 22 & 25 mm GODKENDELSE: 22 mm MK5.33/1804-25 mm MK5.33/1816 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV -

Læs mere

Junckers Stavparket. Lægningsvejledning. Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben

Junckers Stavparket. Lægningsvejledning. Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben Junckers Stavparket Lægningsvejledning Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben Stige Engelsk Skråtavl Kvadrat Inholdsfortegnelse Junckers systemløsninger for stavparket

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET CREATIVE CLASSICS CREATING EXCEPTIONAL SPACES LAMELGULVE Ask Plank Whitesand Det er ikke kun lyset, der giver rummet liv 03 LAMELGULVE Ask parket Whitesand 05 Det er let

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

domestic Elegance Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

domestic Elegance Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo Domestic Elegance leveres med vejledninger i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaringer på illustrationerne og er inddelt i tre områder: Klargørings-, monterings-

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

Fra skovens træer til dit gulv

Fra skovens træer til dit gulv Fra skovens træer til dit gulv 1 2 Primaplank - Eg m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Eksklusiv EKO Primaplank med fasede sider 3 Primaplank - Ask m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Primaplank - Eg m/

Læs mere

Hold en indendørstemperatur på over 0 C.

Hold en indendørstemperatur på over 0 C. GYLDNE REGLER 8-0 C Læg dit gulv ved en temperatur mellem 8 og 0 C. Materialerne til et Quick-Step Livyn-gulv skal akklimatiseres der, hvor det skal lægges, ved en temperatur på 8-0 C i mindst 8 timer,

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

VEJLEDNING I LÆGNING AF QUICK-STEP LAMINATE MED HYDROSEAL-TEKNOLOGI.

VEJLEDNING I LÆGNING AF QUICK-STEP LAMINATE MED HYDROSEAL-TEKNOLOGI. . KLARGØRING. LÆGNING AF. FÆRDIGGØRELSE. VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING I LÆGNING AF QUICK-STEP LAMINATE MED HYDROSEAL-TEKNOLOGI. FØLG NØJE ALLE ANVISNINGER FOR AT OPNÅ ET GODT RESULTAT. - 0-% RH 8h i www.quick-step.com

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

DesignCore. Monteringsvejledning

DesignCore. Monteringsvejledning DesignCore Produktinformation DesignCore er et homogent gennemfarvet materiale, baseret på mineraler og acryler tilsat farvepigmenter. Produktet er særdeles tæt i overfladen og absorberer derfor ikke farvestoffer

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Vi har 2 typer laminatgulv. Begge samles på samme måde på den lange side, men har forskellige kliksystemer for enden af laminatpladerne:

Vi har 2 typer laminatgulv. Begge samles på samme måde på den lange side, men har forskellige kliksystemer for enden af laminatpladerne: Produktguide LAMINATGULV 23_017 GODT AT VIDE Vores laminatgulv kan lægges på det eksisterende gulv, undtagen på tykke væg-til-væg-tæpper. Når du lægger gulv, skal du altid bruge NIVÅ gulvunderlag (sælges

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere