Volvo Car Corporation. Volvo On Call

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Volvo Car Corporation. Volvo On Call"

Transkript

1 Volvo Car Corporation Volvo On Call

2

3 KÆRE VOLVO-EJER Tak fordi du valgte Volvo On Call. I dette dokument beskrives Volvo On Call-systemets forskellige funktioner. Med venlig hilsen Volvo Car Corporation De specifikationer, konstruktionsoplysninger og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Volvo Car Corporation

4 Indledning... 4 Komforttjenester... 6 Sikkerhedstjenester... 8 Tryghedstjenester Menustruktur Tilgængelighed Telefonnummer Personoplysninger

5 VOLVO ON CALL

6 Indledning Generelt Volvo On Call-systemet (i det følgende kaldet VOC) er knyttet til bilens indbyggede telefon, SRS- og alarmsystemer. Se bilens instruktionsbog for oplysninger om disse systemer. Europakortet på side 13 viser de lande, hvor systemet er tilgængeligt. Kontakt dit Volvo Callcenter (se side 14) for aktuelle oplysninger, da kortet kan ændres. VOC er en tillægstjeneste, som består af sikkerheds-, tryghedsog bekvemmelighedstjenester. Hvilke tjenester, der tilbydes, er forskelligt fra marked til marked. Kontakt din Volvo-forhandler for at få oplysninger om, hvilke tjenester, der gælder i dit land. Tilgængelighed Når fjernbetjeningen er fjernet fra bilen, er VOC-systemets funktioner tilgængelige uafbrudt i 3 døgn, og derefter en gang i timen i løbet af de næste 11 dage. ADVARSEL Systemet virker kun i områder, hvor VOC's samarbejdspartner har GSM-dækning og på de markeder, hvor Volvo On Call-tjenesten er tilgængelig. Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder. Ejerskifte for bil med Volvo On Call Ved ejerskifte er det meget vigtigt, at VOC-tjenester annulleres, således at den tidligere ejer ikke kan fortsætte med at udføre VOC-tjenester i bilen. Kontakt din Volvo-forhandler. Se også "Ændring af sikkerhedskode" i denne bog. Komforttjenester Volvo On Call mobilapplikation - Som Volvo On Call-bruger har du adgang til en mobilapplikation, der lader dig holde kontakten med din parkerede bil via en iphone eller en Android. Du kan finde bilen, fjernlåse bilen, fjernstarte varmeren, se oplysninger om brændstofniveau og meget mere. For mere information om Volvo On Call-app'en, se side 6. Fjernstart af varmer via SMS - Biler udstyret med brændstofdrevet motor- og kabinevarmer i kombination med VOC har de samme indstillingsmuligheder for varmeren som inde i bilen ved hjælp af en almindelig mobiltelefon. RHS gør det muligt at foretage timerindstillinger ved at sende den ønskede indstilling ved hjælp af en mobiltelefon. For information om RHS, se side 6. Sikkerhedstjenester Automatisk alarm - Ved en ulykke, hvor en airbag eller gardinairbag aktiveres, sendes et signal automatisk til VOC Kundeservice. Manuel alarm - Du kan kontakte VOC Kundeservice for at anmode om assistance i nødsituationer. Adgang til vejhjælpsservice For information om Sikkerhedstjenesterne, se side 8. Tryghedstjenester Tyverimelding - Automatisk signal til VOC Kundeservice ved indbrud eller tyveri (bilens alarmsystem er aktiveret). Sporing af stjålne biler - Hjælper med at spore bilen i tilfælde af tyveri. Fjernoplåsning - Fjernoplåsning af bilen, hvis nøglerne er blevet væk eller er blevet låst inde. Fjernblokering - Overvågning og deaktivering af stjålen bil. For information om Tryghedstjenesterne, se side 10. 4

7 Indledning Oversigt over Sikkerhedstjenester VOC-system anvender GPS (Global Positioning System) til at finde bilen og bilens indbyggede telefon til at kontakte VOC Kundeservice. Oversigt over knapper VOC-knapper og display Når du trykker på ON CALL- eller SOS-knappen, sendes et signal til VOC Kundeservice om bilens position og den tjeneste, du har bedt om. SOS-knappen må kun bruges i tilfælde af ulykker, sygdom eller ydre trusler mod bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er kun beregnet til nødsituationer. Misbrug kan føre til ekstra omkostninger. ON CALL-knappen kan bruges til alle andre tjenester, herunder vejhjælp. C30, S40, V50 og C70. G XC90 G For at deaktivere ON CALL- og SOS-knapperne, når nøglen er taget ud, se menupunktet Tastelås på side 11. Systemet er ikke tilgængeligt, hvis menupunktet Radiotransmission er sat til OFF 1. S60/V60, S80, V70/XC70 og XC60. 1 Gælder for visse markeder. 5

8 Komforttjenester Volvo On Call mobilapplikation 1 Volvo On Call-app'en er en meget praktisk og nyttig mobilapplikation, der på forskellige måder forenkler din brug af bilen ved at give dig mulighed for at kontrollere og overvåge bilen, når som helst, og uanset hvor du befinder dig. Med Volvo On Call-app'en kan du finde din bil, låse bilen og låse den op, kontrollere instrumentbrættet og indstille kabinevarmeren med et enkelt tastetryk på din mobiltelefon. Mobilapplikationen opdateres løbende, hvilket kan betyde, at dette tillæg ikke afspejler de tilgængelige funktioner. Se Oplysninger på internettet for de tilgængelige funktioner og tilhørende brugervejledning. Mobilapplikationen til Volvo On Call fås til iphone og Android-telefoner. Du kan hente den i Apples App Store eller Android Market. Lokalisering af bilen Bilens position vises på et kort, og det er muligt at få vejvisning til bilen. Der er også et digitalt kompas, som viser føreren i den rigtige retning. Når du er inden for ca. 100 meter fra bilen, kan du aktivere bilens horn og blinklys for at lette søgningen. Bilens instrumentpanel Denne funktion giver føreren adgang til en række oplysninger: brændstofniveau, resterende rækkevidde med den eksisterende brændstofmængde, gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitshastighed, aflæsning af kilometer- og triptæller. Kontrol af bilen Mobilapp'en udfører et "sundhedstjek" på bilen og viser oplysninger om pærer, bremsevæske, kølevæske og olieniveau. Kørebog Detaljerede oplysninger om hver enkelt tur i de sidste 40 dage kan hentes og gemmes. Det er også muligt at eksportere alle eller udvalgte ture fra mobilapplikationen til et regneark og sende det til en -adresse. Velegnet til f.eks. tjenesterejser. Det er muligt at slå kørebogsfunktionen fra. Så sender bilen ingen logoplysninger efter afslutningen af hver tur. Køretøjsoplysninger Grundlæggende oplysninger om bilen, f.eks. model, registreringsnummer og identifikationsnummer (VIN-nummer), er let tilgængelige. Tyverimelding Hvis bilalarmen aktiveres, får føreren besked om dette via mobiltelefon. Fjernlåsning af dørene Status for alle døre og ruder vises. Føreren kan låse bilen og låse den op. Af sikkerhedsmæssige årsager er adgangskoden altid påkrævet ved fjernoplåsning af bilen. Fjernstart af varmer Hvis bilen er udstyret med en parkeringsvarmer, kan den startes direkte eller programmeres til at starte på to forskellige tidspunkter inden for 24 timer. Oplysninger på internettet For mere information om Volvo On Call mobilapp, se > Please select your country > Salg & Service > Volvo On Call. Der kan du blandt andet hente en udførlig brugervejledning og finde ofte stillede spørgsmål. Fjernstart af varmer via sms At varmeren i bilen kan kontrolleres med mobiltelefon betyder en mere smidig betjening af varmeren og dermed øget komfortoplevelse, som ikke koster mere end en sms. Varmerfunktionen har to tidspunkter kaldet T1 og T2. De viser, hvornår bilen har nået den indstillede temperatur. For at kun den autoriserede bruger kan styre varmeren, skal sms- 1 Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle bilmodeller. I den detaljerede brugervejledning beskrives tilgængeligheden, se afsnittet Oplysninger på internettet. 6

9 Komforttjenester beskeden indeholde bilens registreringsnummer 2 efterfulgt af VOC systemets pinkode 3. Hver delkommando følges af et #-tegn. Meddelelsen skal skrives som en streng uden mellemrum og afsluttes med et #-tegn, f.eks. # PIN-kod # 1 # Telefonnummer Beskeden skal sendes til følgende nummer: På nogle telefoner kan man lave en beskedskabelon og på den måde få mulighed for enklere og hurtigere betjening. Udvis forsigtighed med, hvor bilen står parkeret, når RHS anvendes, da varmeren afgiver udstødningsgasser. Se yderligere oplysninger i bilens instruktionsbog. Direkte kommandoer For at starte varmen direkte: 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 1 # 2. Send beskeden. Hvis varmeren er i gang og skal slås fra med det samme: 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 0 # 2. Send beskeden. Tid-kommandoer Hvis en ny tid skal lægges ind, afsluttes beskeden med det ønskede klokkeslæt, f.eks Ændre og aktivere T1: 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 11 # Tidspunkt # 2. Send beskeden. Ændre og aktivere T2: 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 12 # Tidspunkt # 2. Send beskeden. Hvis et senere tilføjet tidspunkt ønskes aktiveret: Aktivere T1: 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 11 # 2. Send beskeden. Aktivere T2: 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 12 # 2. Send beskeden. For at annullere en tidligere planlagt varmerstart skal det indstillede tidspunkt deaktiveres. For at deaktivere T1: 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 01 # 2. Send beskeden. For at deaktivere T2: 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 02 # 2. Send beskeden. Hvis varmeren ikke starter Der er situationer, hvor varmeren ikke kan starte. Så sendes en sms med teksten "Varmeren kunne ikke starte!" til det mobilnummer, som forsøgte at starte tjenesten. 2 Registreringsnummeret kan indeholde både store og små bogstaver. 3 Pinkoden er den kode, som bilens ejer tidligere har oplyst VOC Kundeservice ved at trykke på OnCall-knappen. 4 Tidspunktet afrundes altid til nærmeste 5-minutters interval. 7

10 Sikkerhedstjenester Automatisk alarm Hvis selestrammere, airbags eller gardinairbags (se bilens instruktionsbog) er blevet udløst, sker der følgende: 1. En besked sendes automatisk fra bilen til VOC Kundeservice med oplysninger om bilens position, og at SRS-systemet er blevet udløst. 2. VOC Kundeservice etablerer derefter mundtlig kontakt med bilens fører og forsøger at finde ud af omfanget af kollisionen og behovet for hjælp. 3. VOC Kundeservice kontakter derefter den nødvendige assistance (politi, ambulance, bjergning osv.). Manuel alarm 1. Tryk på SOS-knappen i mindst 2 sekunder for at tilkalde hjælp i tilfælde af sygdom, eksterne trusler mod bil eller passagerer el. lign. 2. VOC Kundeservice får besked om behovet for hjælp og oplysninger om bilens position. 3. VOC Kundeservice etablerer mundtlig kontakt med føreren og aftaler, hvilket behov for hjælp der kræves. Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt, kontakter VOC Kundeservice de relevante kompetente myndigheder, der bistår med passende foranstaltninger. Vejhjælp 1. Tryk på ON CALL-knappen i mindst 2 sekunder for at tilkalde hjælp ved punktering, brændstofmangel, afladet batteri el. lign. 2. VOC Kundeservice etablerer mundtlig kontakt med føreren og aftaler, hvilket behov for hjælp der kræves. Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt, kontakter VOC Kundeservice de relevante kompetente myndigheder, der bistår med passende foranstaltninger. Alarmnummer Når alarmtjenesten aktiveres, forsøger VOCsystemet at etablere kontakt med VOC Kundeservice i det land, hvor bilen befinder sig. Hvis dette ikke er muligt, går opkaldet i stedet til alarmnummer 112. Annullere opkald En påbegyndt tjeneste kan afbrydes inden for 10 sekunder med et tryk på EXIT-knappen (se illustrationer på side 5). Meddelelse på displayet On Call Deaktiveret - VOC-abonnementet er ikke aktiveret eller ikke længere gyldigt! Tjenesterne vil ikke fungere. Kontakt din Volvo-forhandler eller VOC Kundeservice, se side 14. On Call Service påkrævet- VOC-systemet er ude af drift. Besøg din Volvo-forhandler for at få hjælp. On Call abonnem. Udløber snart - VOCabonnementet vil snart udløbe. Kontakt din Volvo-forhandler. Volvo On Call i standby - Telefonen 1 kan slås til midlertidigt. 1. Tryk på PHONE (se illustrationer på side 5). 2. Telefonen kan nu bruges til opkald, men vil automatisk vende tilbage til standby efter et stykke tid. 1 Nogle bilmodeller har ikke Volvo On Call sammen med Telefon. 8

11 Sikkerhedstjenester VOC Kundeservice kan ikke komme i kontakt med bilen, mens opkald med den indbyggede telefon er i gang. Når et opkald til VOC Kundeservice er afsluttet, og tjenesten er klar, vil VOC-systemet automatisk gå tilbage til telefontilstand, hvis telefonen var tændt, da tjenesten blev startet. For at kontakte VOC Kundeservice fra en anden telefon end bilens indbyggede, se side 14. Når man befinder sig i udlandet og ønsker at komme i forbindelse med VOC Kundeservice kan man ringe på telefonnummeret til Volvo On Call i hjemlandet, se tabellen nedenfor. Alle opkald til VOC Kundeservice vil blive registreret. 9

12 Tryghedstjenester Generelt Volvos tryghedstjenester har til formål at minimere risikoen for, at ejeren mister sin bil. Hvis bilen bliver stjålet, kan den desuden spores og eventuelt deaktiveres. Ud over sikkerheds- og tryghedstjenesterne tilbydes et forbedret sikkerhedssystem som en ekstra valgmulighed på nogle markeder. Hvis bilen bliver strømløs, træder VOC's backup batteri til. Tyverimelding Tyverimelding er et system, der aktiveres i tilfælde af indbrud eller tyveri. Hvis bilens alarmsystem aktiveres, vil VOC Kundeservice automatisk blive underrettet efter et bestemt tidsrum. Hvis alarmen slås fra ved hjælp fjernbetjeningen, vil tjenesten blive afbrudt. Sporing af stjålen bil Sporing af stjålne biler er et system, som hjælper med at spore bilen i tilfælde af tyveri. Hvis bilen er blevet stjålet, kan VOC Kundeservice udføre sporing af bilen for at gøre det lettere at finde den igen. Dette gælder også, hvis bilen er blevet stjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening. Fjernoplåsning 1. Hvis bilens fjernbetjening er blevet tabt eller er blevet låst inde i bilen, kan VOC Kundeservice kontaktes. 2. VOC Kundeservice sender et signal til bilen, og efter aftale med bilens ejer eller en anden autoriseret person sker der oplåsning af bilen. 3. Bagageklappen/bagklappen skal åbnes for at låse dørene op 1. Tryk to gange på touchknappen 2, eller træk i håndtaget 3. Når dørene åbnes, vil bilens alarmsystem udløses. Sluk for alarmen ved at trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap eller sætte fjernbetjeningen i tændingslåsen. Hvis bagklappen ikke åbnes inden for en af VOC Kundeservice forudbestemt tid, vil bagagerumsklappen/bagklappen blive låst igen. Hvis bilen står i f.eks. en parkeringsgarage, kan fjernoplåsningsfunktionen blive forstyrret på grund af dårlig telefonmodtagelse. Fjernblokering Hvis bilen bliver stjålet, skal ejeren eller myndighederne kontakte VOC Kundeservice. Dette gælder også, hvis bilen er blevet stjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening. Efter at have været i kontakt med myndighederne deaktiverer VOC Kundeservice fjernbetjeninger for at forhindre start af bilen. En deaktiveret bil kan kun startes igen gennem kontakt med VOC Kundeservice og efter påkrævet godkendelse. Derefter udfører VOC Kundeservice aktivering af bilen. 1 Gælder ikke for XC90, hvor alle døre og bagklappen åbnes. 2 Gælder for V50, V60, V70 og XC60. 3 Gælder for C30, C70, S40 og S60. 10

13 Menustruktur Menustruktur i VOC VOC-funktionerne nedenfor er tilgængelige via MENU-knappen (MY CAR 1 ) og vises på displayet. De kan også nås via den indbyggede telefons menusystem. Se afsnittet om telefonen i bilens instruktionsbog for mere information om menuerne. Menunumrene kan variere, afhængigt af om radio, cd, AUX eller telefon er aktiveret. Menutræ Volvo On Call SOS On Call Aktivér trådløs transmission 1 Deaktivér trådløs transmission 1 Radiotrans. 2 Radio transm. activated 1 Kode f r-tran. 2 Key lock Nøglelås 2 Sikkerhedskode ændres 1 Aktivér On Call-abonnement 1 Deaktivér abonnement 1 Deaktiver abonnement 2 Menupunkter SOS - Et tryk på ENTER (OK/MENU 1 ) på kontrolpanelet (bekræft med et ekstra tryk) er det samme som at trykke på SOS-knappen i 2 sekunder: Manuel alarm-tjenesten aktiveres. Dette menupunkt fungerer som backupfunktion for SOS-knappen. On Call - Et tryk på ENTER (OK/MENU 1 ) på kontrolpanelet (bekræft med et ekstra tryk) er det samme som at trykke på ON CALL-knappen i 2 sekunder: Vejassistance-tjensterne aktiveres. Dette menupunkt fungerer som backupfunktion for ON CALL-knappen. Aktivér trådløs transmission/deaktivér trådløs transmission I XC90 hedder dette menupunkt Radiotrans. VOC-systemet har en automatisk modtagelsefunktion, hvilket betyder, at systemet automatisk vil kontrollere tilgængeligheden af VOCservicenetværket. For at slå både den indbyggede telefon og automatisk modtagelse-funktionen fra skal du gøre følgende: 1. Når Radiotrans. vises på displayet, skal du trykke på ENTER (OK/MENU 1 ) på kontrolpanelet. 2. Hvis radiotransmission-kode er deaktiveret: Tryk derefter på ENTER (OK/MENU 1 ) en gang til for at bekræfte. - Automatisk modtagelse-funktionen genstartes automatisk, næste gang bilen startes. Hvis radioudsendelse-kode er aktiveret: Indtast den korrekte radiotransmission-kode (den forudindstillede kode er 1234), og tryk derefter på ENTER (OK/MENU 1 ). Automatisk modtagelse-funktionen genstartes automatisk, næste gang bilen startes. Kode til trådløs transmission ændres I XC90 hedder dette menupunkt Kode f r- tran. 1 Gælder kun for S/V60 på nogle markeder. 2 Gælder kun for XC90 på nogle markeder. 11

14 Menustruktur For at deaktivere radiotransmission-koden: 1. Når Kode til trådløs transmission ændres vises på displayet, skal du trykke på ENTER (OK/MENU 1 ) på kontrolpanelet. Radiotransmission kan deaktiveres uden kode. For at aktivere radiotransmission-koden: 1. Når Kode til trådløs transmission ændres vises på displayet, skal du trykke på ENTER (OK/MENU 1 ) på kontrolpanelet. 2. Indtast den firecifrede kode (den forudindstillede kode er 1234), og tryk derefter på ENTER (OK/MENU 1 ). 3. Bekræft koden, og tryk derefter på ENTER (OK/MENU 1 ). Radiotransmission kan kun deaktiveres med den korrekte kode. Tastelås - Man kan beslutte, hvornår SOS- og ON CALL-knapperne skal være aktiverede. Funktionen gør, at knapperne kun er aktiverede, hvis fjernbetjeningen er i position I, II, eller hvis motoren er i gang. Aktivér abonnement - Bruges til at starte dit abonnement. I XC90 hedder dette menupunkt Afbryd abonn. Deaktivér abonnement - Bruges til at afslutte dit abonnement. 1 Gælder kun for S/V60 på nogle markeder. 12

15 Tilgængelighed Volvo On Calls tilgængelighed Kortet viser de lande og områder, hvor Volvo On Call er tilgængelig. Tjenesten udbygges løbende, og systemet vil blive tilbudt i et stort antal lande. Kontakt din Volvo-forhandler for aktuelle oplysninger. Lande/områder markeret med mørkt viser, hvor Volvo On Call er tilgængelig. 13

16 Telefonnummer Telefonnummer til VOC Kundeservice Land Opringning i hjemlandet Opringning i udlandet Sverige Norge Danmark Storbritannien Italien Finland Frankrig Holland Belgien Luxemburg (Kundecenteret er i Belgien.) Portugal (Kundecenteret er i Frankrig.) Tyskland Spanien Schweiz Rusland Østrig

17 Personoplysninger Behandling af personoplysninger Volvos salgsselskaber, se nedenstående tabel, og Volvo Car Corporation, er ansvarlige for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med VOC-tjenesten. Al behandling sker i overensstemmelse med god praksis og gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Land Belgien England Frankrig Holland Italien Norge Portugal Rusland Salgsselskaber Volvo Cars NV Volvo Car UK Ltd Volvo Automobiles France SAS Volvo Cars Nederland B.V. Volvo Auto Italia S.p.A. Volvo Personbiler Norge AS Volvo Car Portugal S.A. Limited Liability Company Volvo Cars Land Spanien Sverige Tyskland Finland Danmark Østrig Schweiz Salgsselskaber Volvo Car España S.L. Volvo Personbilar Sverige AB Volvo Car Germany GmbH Volvo Auto Oy Ab Volvo Personvogne Danmark A/S Volvo Car Austria GmbH Volvo Automobile (Schweiz) AG Behandlingens formål Personoplysningerne bruges af Volvo og Volvos samarbejdspartnere både inden for og uden for EU/EØS til at levere og udvikle VOCtjenesten. Hvilke personoplysninger behandles Personoplysninger, der behandles, tilhører følgende tre hovedkategorier. Personoplysninger, som kunden selv afgiver i forbindelse med aktivering af VOCtjenesten og ved anden kontakt med Volvo, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, type tjeneste og tjenestens varighed. Når der indtræffer en bestemt begivenhed, som er omfattet af tjenesten, sendes oplysninger automatisk fra bilen. En sådan besked indeholder køretøjets identifikationsnummer (VIN), det tidspunkt hvor tjenesten blev brugt, type tjeneste, om airbags er blevet udløst, om selestrammere er blevet udløst, aktuel mængde brændstof, den aktuelle temperatur i og uden for bilen, om døre og ruder er låst eller åbnet, og bilens sidste seks positioner med hastighed og retning. Andre oplysninger, som kan forbindes til kunden, er telefonsamtaler med personer i bilen, det kundecenter som leverede tjenesten, og kundeservicemedarbejderens bemærkninger. Hvem kan få adgang til personoplysningerne For at kunne levere tjenesten bruger Volvo underleverandører. Disse underleverandører arbejder på vegne af Volvo og må kun behandle personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesten. Alle underleverandører er bundet af kontrakter, som underlægger dem fortrolighedsforplig- 15

18 Personoplysninger telse og at behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sletteprocedurer De personoplysninger, der kræves for at levere VOC-tjenesten, gemmes i løbet af kontraktperioden, og derefter så længe det er nødvendigt, for at Volvo kan udføre sine forpligtelser i henhold til love og administrative bestemmelser. Oplysninger, som genereres ved begivenheder, der er omfattet af VOC-tjenesten, slettes tre måneder efter, begivenheden har fundet sted. Samtykke til behandling af personoplysninger Ved at aktivere abonnementet i overensstemmelse med, hvad der står i vejledningen i dette dokument, giver brugeren samtykke til den behandling af personoplysninger, som foregår i forbindelse med VOC-tjenesten. Berigtigelse og registerudskrift Privatpersoner har ret til at kræve, at ukorrekte oplysninger berigtiges, og at få en registerudskrift over de personoplysninger, der behandles. For at berigtige personlige oplysninger, kontakt venligst Volvos kundeservice. Anmodning om registerudskrift skal ske skriftligt, være underskrevet af anmoderen og indeholde oplysninger om navn, adresse og kundenummer. Anmodninger skal sendes til Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd , HB3S, Göteborg, Sverige. 16

19

20

VOLVO ON CALL. I dette dokument beskrives Volvo On Call-systemets forskellige funktioner. For at systemet kan fungere, kræves et aktivt abonnement.

VOLVO ON CALL. I dette dokument beskrives Volvo On Call-systemets forskellige funktioner. For at systemet kan fungere, kræves et aktivt abonnement. WEB EDITION VOLVO ON CALL VOLVO ON CALL I dette dokument beskrives Volvo On Call-systemets forskellige funktioner. For at systemet kan fungere, kræves et aktivt abonnement. De specifikationer, konstruktionsdata

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Yale Doorman för Aptus

Yale Doorman för Aptus Version Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon omst.: +46 31 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 1 Yale Doorman för Aptus Yale Doorman för

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Version: First. Manuale d uso Manual del usuario Gebruikersinformatie Brugervejledning Uživatelský manuál Benutzerhandbuch Guide d utilisateur

Version: First. Manuale d uso Manual del usuario Gebruikersinformatie Brugervejledning Uživatelský manuál Benutzerhandbuch Guide d utilisateur Version: First IT ES NL DK CZ DE FR Manuale d uso Manual del usuario Gebruikersinformatie Brugervejledning Uživatelský manuál Benutzerhandbuch Guide d utilisateur INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Dette dokument

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk Mobile Security Kom i gang lynhurtigt Dansk 1 Installation Installation af BullGuard Mobile Security 1. Gå ind på www.bullguard.com/mobi fra din telefon. 2. Indtast licensnøglen. Den står på bagsiden af

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Mobile Connect Pro. Aktivér din konto. 200 MB data hver måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktivér din konto. 200 MB data hver måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktivér din konto Mobile Broadband 200 MB data hver måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en pay-as-you-go mobil bredbåndsservice, der er forudinstalleret

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Abonnementer hos Trippe Track A/S

Abonnementer hos Trippe Track A/S Abonnementer hos Trippe Track A/S GPS Tracking / Genfinding Kun Internet adgang Elektronisk kørebog *WEB-ADGANG **WEB-LOG KØREBOG Tilslutning til kontrolcentral Kr. 692,- pr. år Tilkøb af tilslutning til

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition v40 Quick GUIDE Web edition Web Edition VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er spændende at lære sin nye bil at kende. Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af de mest almindelige

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DT-serien: forskellige funktioner til forskellige behov Nyeste generation af DanTrack's Satellit tracking alarmer - DT-30 - lever lige som sin forgænger, DT-100 op

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Quick Guide WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S80

Quick Guide WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S80 VOLVO S80 Quick Guide WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er spændende at lære sin nye bil at kende. Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af de mest almindelige funktioner.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere