Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1

2 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler Årsag Løsning Tænder/afbryder apparatet Anvisning af batteriplacering Serienummer Fabrikationsdato Apparat, manchet og øvrige dele er elektrisk isoleret fra omverdenen, hvilket giver den højeste sikkerhed for brugeren. Manchet Vises under måling. Blinker mens puls opfanges. Måling foretages Forhold dig i ro Luftslange Luftstudsstik Startknap Indikator for uregelmæssig hjerterytme. Vises i display, hvis der under måling har været uregelmæssig hjerterytme eller kropsbevægelse. Viser at forrige målinger er gemt i hukommelsen Viser batterikapacitet under måling Blinker hvis der er lav batterikapacitet Udskift alle batterierne Batterirum Batteridæksel Vises hvis trykværdien er ustabil p.g.a. bevægelser under målingen Målingen gentages efter ca. 15 min. Forhold dig i ro under målingen Adapterstik Tryksøjle indikator Hukommelse Hjerte symbol 2 Ur display Symbol for uregelmæssig hjerterytme 1,5 V batterier (R6P, LR6 eller AA) Alarm on/off symbol Batteriindikator Systolisk tryk Diastolisk tryk Puls Vises når forskellen på det systoliske og diastoliske tryk er under 10 mmhg Vises hvis trykket ikke ændres under oppumpningen Manchetten er ikke sat rigtigt Vises hvis pulsen ikke er opfanget korrekt Systolisk blodtryk i mmhg Diastolisk blodtryk i mmhg Puls pr. minut Ur Indstillinger Alarm ON/OFF CE mærkning WEEE-mærkat 3 Kontroller manchettens placering forsøg at gentage målingen Tryk på en hvilken som helst knap for at slukke alarmen Elektronikaffald

3 Klargøring af apparatet Klargøring af apparatet (fortsat) 1. Isætning/skift af batterier Fjern batterilåget i bunden af apparatet og sæt batterierne i med polerne (+/-) vendt som vist. Brug kun AA, LR6 eller R6P batterier. Sæt batterilåget på plads. NB: Hvis apparatet ikke bruges i en længere periode, anbefales det at tage batterierne ud. 2. Tilslutning af manchet til apparat Sæt luftstudsen i siden af apparatet. 3. Tilslutning af adapter Indsæt AC-adapteren i indgangen. Tilslut derefter adapteren til en stikkontakt. NB: Adapteren, Model TB-233 sælges separat. 4 Indgang Luftstuds Indgang Adapterstik 4. Indstilling af ur 1. Hold ur-knappen nede indtil årstal blinker i displayet. 2. Vælg år ved at trykke på indstillingsknappen (Interval år ). 3. Tryk på ur-knappen for at indstille måned. Vælg måned ved at trykke på indstillingsknappen. 4. Tryk på ur-knappen for at vælge dato vælg dato ved at trykke på indstillingsknappen. 5. Tryk på ur-knappen for at vælge time tryk på indstillingsknappen indtil time kommer frem. 6. Tryk på ur-knappen for at vælge minut tryk på indstillingsknappen indtil minut kommer frem og for at aktivere uret. 5. Indstilling af 3 tidsalarmer Det er muligt at indstille apparatet til 3 tidsalarmer for påmindelse om blodtryksmåling inden for en periode på 24 timer. 1. Hold ur-knappen nede indtil årstal blinker i displayet. Tryk M (memory-knappen) P-1 vil ses i displayet. 2. Vælg time ved at trykke på start knap tryk derefter på ur-knap for valg af minut (tryk på start knap indtil minuttal er korrekt) NB! Tryk på M-knap for at gemme tidsalarm. 3. P-2 vil nu vises i displayet for at indstille tidsalarm nr. 2. Gentag ovenstående pkt Det samme er gældende for 3. tidsalarm. 6. Alarm ON/OFF Når der i displayet vises er tidsalarm sat til. Tryk på ur-knappen for at deaktivere den indstillede alarmfunktion. Alarmen vil lyde i 1 minut. Sluk for alarmen ved tryk på en hvilken som helst knap på apparatet. 5

4 Klargøring af apparatet (fortsat) Målingen (fortsat) 6. Påsætning af manchetten 1. Placer manchetten på venstre eller højre overarm, ca. 2 cm over albuen. Manchetten må ikke anbringes uden på skjorten eller lign., da dette vil resultere i et svagere pulssignal. Når ærmet rulles op må dette ikke stramme! 2. Man bør ligge eller sidde roligt i en behagelig position sørg for at manchetten er i samme højde som hjertet. Sid stille under målingen. Bevægelse kan resultere i fejlmåling. 3. Bemærk at manchetten vil stramme under måling. Dette er normalt. Manchet Slange Albue Hvis målingen er foretaget med for lavt tryk, vil apparatet atter pumpe manchetten op til et højere tryk. 4. Når målingen er udført vil det systoliske, diastoliske tryk samt puls vises i displayet. Manchetten vil automatisk tømmes for luft. 5. Tryk på startknap for at slukke for apparatet. Hvis apparatet ikke bliver slukket, vil det automatisk slukke efter 1 minut. NB: Vent minimum 10 minutter før der igen måles på den samme person. Målingen 1. Placer manchetten på venstre eller højre overarm i hjerteniveau. Sid stille! 2. Tryk på startknappen. Når startknappen aktiveres, vil alle displayets symboler vises i ét sekund. Pumpen fylder nu luft i manchetten. Det er normalt, at den strammer. Hvis startknappen aktiveres igen, vil apparatet lukke luften ud af manchetten og slukke. 3. Når manchetten er pumpet op, vil udluftningen ske gradvist og symbolet blinker. Når pulsen er opfanget vil symbolet blinke synkront med pulsen. 6 Måling ved formodning om systolisk tryk på 230 mmhg eller over 1. Placer manchetten på venstre eller højre overarm. 2. Tryk og hold startknappen nede, indtil trykket er mmhg højere end det forventede systoliske tryk. 3. Slip startknappen og målingen vil foretages som tidligere beskrevet. 7

5 Målingen (fortsat) Information om korrekt måling (fortsat) Uregelmæssig hjerterytme/puls UA-852 er forsynet med en indikator for uregelmæssig hjerterytme/puls. Under målingen måler apparatet afstanden mellem de enkelte hjerteslag (R-R intervallet). Hvis R-R intervallet blinker ( ) i displayet, og der er tale om uregelmæssig hjerterytme, er der en risiko for et forkert måleresultat. kan også blinke, hvis patienten har været urolig under målingen og derved fremprovokeret en falsk pulsation. I begge ovennævnte tilfælde anbefales det at gentage målingen efter ca. 10 minutter. 7. For at opnå korrekt blodtryksmåling er det vigtigt, at man anvender den korrekte manchetstørrelse (se skema). Overarmsomkreds Korrekt manchetstørrelse cm Lille manchet cm Standard manchet cm Stor manchet Information om korrekt måling 1. Sid i en behagelig stilling. Placér armen med manchetten på et bord eller andet underlag, således at manchetten sidder ud for hjerteniveau. 2. Man bør hvile i 5-10 minutter, før målingen foretages. Ved følelsesmæssig ubalance, stress, depression eller lignende, kan blodtrykket blive højere (eller lavere) end normalt pulsen vil oftest være højere end normalt. 3. En normal persons blodtryk varierer konstant afhængig af aktivitet og fødeindtagelse. 4. Blodtryksapparatet (måler oscillometrisk) baserer sine målinger på hjertets slag (pulsen). Blodtryksapparatet kan derfor have svært ved at foretage målingen, hvis personen har en svag eller uregelmæssig puls. 5. Hvis apparatet opdager en teknisk fejl, vil målingen stoppe, og display et vil vise en fejlmeddelelse. Err er en meddelelse om, at apparatet ikke var i stand til at foretage målingen (se afsnittet om fejlmeddelelser). 6. Blodtryksapparatet er konstrueret til måling på voksne og kan derfor ikke bruges på børn! 8 Memory-funktion UA-852 gemmer automatisk de sidste 90 målinger. De gemte målinger bibeholdes, så længe der er batterier i apparatet. Hvis batterierne fjernes eller er opbrugte, vil de gemte målinger blive slettet. 1. Tryk på M-knappen. Det sidst målte tryk vises. 2. Hver gang der trykkes på M-knappen, når der vises måling i displayet, ses den foregående måling. 3. Når de sidste gemte data er vist, vil display vende tilbage til ur og normal visning. 4. For sletning af alle gemte målinger trykkes på M-knappen indtil M blinker i displayet. Alle målinger er slettet. 5. Tryk på M-knappen umiddelbart efter målingen, hvis du ikke ønsker at gemme en blodtryksmåling. 9

6 Hvordan korrekt måling foretages Hvad er blodtrykket? Blodtrykket varierer afhængigt af forholdene omkring blodtryksmålingen. Vær opmærksom på følgende, således at den mest korrekte måling foretages. 1. Apparatet bør stå stille et par minutter, inden blodtrykket tages. 2. Lad vandet og slap af/hvil dig i 5-10 minutter, før målingen foretages. 3. Stramt oprullede ærmer skal undgås. Disse må om muligt løsnes/fjernes, før manchetten påsættes. 4. Træning, mad, drikke, rygning og lignende før en måling kan påvirke resultatet. 5. Idet blodtrykket varierer hele døgnet, bør man foretage målingerne på samme tidspunkt hver dag. 6. Lad ikke en enkelt måling gøre indtryk på dig. Opsaml flere målinger og se tendensen, om blodtrykket generelt ligger uden for normalområdet. 7. Generelt vil blodtrykket være lavere om sommeren (når det er varmt) end om vinteren (når det er koldt). 8. Følelsesmæssig ubalance f.eks. stress kan resultere i forhøjet blodtryk. Blodtrykket er det tryk, som hjertet fremkalder i pulsårerne i kroppens store kredsløb. Blodtrykket er størst i de store arterier nær hjertet og falder i de ydre områder af blodcirkulationssystemet. Blodtrykket følger hjerteslagene. Når hjertet trækker sig sammen, pumpes blodet ud i årerne, dette er det systoliske tryk. Når hjertet slapper af og udvider sig, falder trykket, dette er det diastoliske tryk. Blodtrykket varierer med døgnrytmen, alder, stress og kondition. Hypertension Forhøjet blodtryk ses oftest blandt voksne og ældre. Mange er ikke selv klar over, at de har forhøjet blodtryk. Undersøgelser viser, at ca. 10% af den voksne befolkning lider af forhøjet blodtryk. Manglende behandling kan på sigt give anledning til alvorlige sygdomme i hjerte, hjerne, øjne og nyrer. Jævnlig kontrol af blodtrykket er derfor et vigtigt led i forebyggelse af følgesygdomme til forhøjet blodtryk. Som forebyggelse/reduktion af forhøjet blodtryk kan følgende faktorer nævnes: Undgå rygning spar på fedt og salt i maden hold en passende vægt og gå jævnligt til lægekontrol. Fordele ved at måle blodtrykket hjemme Blodtrykket målt som det første om morgenen, før indtagelse af mad og drikke, er det egentlige blodtryk (hvileblodtryk). Dette blodtryk er repræsentativt for personens normale blodtryk. Måles blodtrykket på en klinik eller på et hospital, kan nervøsitet gøre, at resultatet vil være højere end personens normale blodtryk, hvilket er tilfældet for ca. 20% af alle personer, som får konstateret forhøjet blodtryk. Dette er også kun en enkelt værdi, mens gentagne målinger hjemme er bedre til vurdering af personens blodtryksniveau

7 Verdens sundhedsorganisation WHO har sat en standard for forhøjet blodtryk, uden hensyn til alder. Se nedenstående figur: Diastolisk blodtryk Blodtrykkets værdier Klasse 3 blodtryk (svært forhøjet) Klasse 2 blodtryk (forhøjet) Klasse 1 blodtryk (lettere forhøjet) Højt/normalt Normalt Optimalt Systolisk blodtryk Variation i blodtrykket Individuelt varierer blodtrykket meget, både igennem døgnet og igennem året. Disse variationer er endnu større hos hypertensive personer. Normalt vil blodtrykket stige, når man er på arbejde, og det vil være lavest, når man sover. Blodtryk mmhg Sikkerhedsforanstaltninger 1. For at beskytte de komponenter i apparatet, som sørger for præcision, bør det ikke udsættes for store udsving i temperatur, fugt og direkte sollys. 2. Rengør apparatet med en tør blød klud (brug aldrig fortynder, benzin, sprit eller våde klude). 3. Undgå at folde manchetten eller slangen meget stramt sammen i lang tid, da dette vil forkorte levetiden. 4. Manchetten må ikke nedsænkes i væske eller vaskes. Manchetten kan aftørres med en fugtig klud. Specifikationer Type UA-852 Målemetode Oscillometrisk Måleområde Blodtryk: mmhg Puls: slag/minut Nøjagtighed Blodtryk: ±3 mmhg eller 2% Puls: ±5% Batterier 4 stk. 1,5 V (R6P, LR6 eller AA), eller AC adaptertb-233 (ikke inkluderet) Manchet: Arm-omkreds cm Klassifikation Type BF Klinisk test I henhold til ANSI/AAMI SP EMC IEC : 2001 Hukommelse Sidste 90 målinger Omgivende temperatur under brug: +10 C-+40 C Omgivende temperatur under opbevaring: -10 C-+60 C Dimensioner Ca. 150(B) x 126(D) x 156(H) mm Vægt Ca. 350 gram uden batterier Ur Digitalt ur med 3 alarmindikatorer Ovenfor ses en graf over målinger taget hver 5. minut. Den tykke linie viser søvnperioden. Forhøjelsen af blodtrykket, som ses kl. 16 og kl. 24, er tegn på smerte eller anden form for påvirkning. 12 Tilbehør AC adapter TB-233 Adapteren kan tilsluttes stikkontakt i hjemmet. Kontakt forhandleren for køb af denne. NB: Specifikationer kan ændres uden varsel 13

8 Miljø Service (fortsat) El-Retur Dette produkt samt tilhørende sensorer, transducer og kabler er alle omfattet af WEEE Direktivet og bærer alle EL- Retur mærket. Bortskaffelse af udstyret Produkter og udstyr, som bærer EL-Retur mærket, skal efter endt brugstid bortskaffes ved at aflevere udstyret på en miljø-godkendt genbrugsplads eller direkte til forhandleren/producenten. Mere info Mere info om EL-Retur finder du på Tænk på miljøet, det gør vi! Service Garanti KIVEX A/S yder 1 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen (vedlæg venligst dokumentation for købsdato). Garantien dækker fejl, der skyldes, at produktet er mangelfuldt fremstillet, eller hvis produktet fejler noget af sig selv inden for denne periode. Det er således ikke en fejl, at kunden selv oplever dårlig funktion af produktet som følge af fejlbetjening eller manglende indsigt i korrekt betjening, og derfor sender apparatet til reparation. I disse tilfælde kan opkrævning af servicegebyr 165 kr.* excl. moms opkræves for eftersyn og gennemtestning af fejlfrit apparat. Kalibrering/eftersyn Apparatet er kalibreret under fremstillingen. Efter 1-2 års brug (afhængigt af måleintervaller) er det en god ide at få apparatet set efter og kalibreret (checke nøjagtigheden). Tryghed/fremtid Efter garantiperioden tilbydes kunden at indsende apparatet til kalibrering/reparation mod opkrævning af 165 kr.* excl. moms og reservedele (kun ved reparation bruges reservedele!) 14 For at undgå unødige udgifter med service giver vi dig her svar på de oftest forekommende fejl/spørgsmål: Apparatet måler forskelligt ved gentagne målinger! Svar: Man kan ikke tage blodtryksmanchetten på og foretage flere målinger umiddelbart efter hinanden, uden at resultatet vil være forskelligt fra gang til gang. Årsag: Arterien vil være ca. 4-5 minutter om at genvinde sin normale volumen efter, at den har været trykket sammen af manchetten. Gentager man målingen efter 5 minutter, vil resultatet ej heller være helt ens, da blodtrykket kan variere fra minut til minut. Apparatet måler forskelligt i forhold til målinger foretaget med manuelt apparat! Svar: Man kan ikke forvente at få helt ens måleresultater, hvis lægen tager blodtrykket med sit apparat og derefter med kundens (årsag: se ovenstående). Tager lægen blodtrykket med et ikke-automatisk apparat ved man, at der på forskellen i de to målemetoder vil være en difference på mindst 5-10 mmhg, da den ikke-automatiske metode er afhængig af lægens hørelse, aflæsningsvinkel, oprunding/nedrunding af resultatet. Hvis fejlen eller årsagen til kundens utryghed med måleresultatet ikke er fundet, modtager vi gerne apparatet til reparation/service på foranstående betingelser. * Ret til prisændring forbeholdes pris

9 OBS! De medfølgende batterier er testbatterier, og derfor må forventes en væsentlig kortere levetid end normale Alkaline batterier. Derfor anbefales det at udskifte dem til Alkaline batterier ved ibrugtagning. Importør: Kivex A/S Usserød Kongevej Hørsholm Tlf Fax Forhandler:

WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning

WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning DA 1 Microlife WatchBP Home S er verdens førende digitale blodtryksmåler til tidlig opdagelse af atrieflimmer

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere