1. Om magtanvendelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Om magtanvendelser"

Transkript

1 Socialforvaltningen NOTAT Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser, som har fundet sted. Fra og med skal Socialudvalget forelægges en statistik hver måned, hvor de indberettede magtanvendelser gøres op. Sagsnr Dokumentnr Lov om social service, kapitel 24, fastlægger rammer og retningslinjer for magtanvendelse. Socialforvaltningen har som mål at styrke retssikkerheden for de borgere, der er omfattet af reglerne om tvangsmæssige indgreb efter den sociale lovgivning. Det centrale er, at magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten som udgangspunkt undgås. Socialpædagogisk bistand går altid forud for magtanvendelse, og mindsteindgrebsprincippet det vil sige den mindst indgribende løsning skal altid have første prioritet. Tilbuddenes indberetning af magtanvendelser og opfølgningen herpå skal være med til at skabe en ansvarlig selvreflekterende organisation, som hele tiden skal udvikle sig på områder, hvor vi kan forbedre borgernes livskvalitet. 2. Samlet statistik I marts er der indberettet i alt 208 magtanvendelser. Heraf vedrører de 98 børne- og ungeområdet og de 106 handicapområdet. Der er indberettet 4 magtanvendelser på psykiatriområdet. Marts Børne- og ungeområdet* 98 Psykiatriområdet 4 Handicapområdet* 106 I alt 208 *Fra marts er indberetninger fra tilbud til udviklingshæmmede børn og unge omfattet af handicapområdet. Disse tilbud har i de tidligere månedsopgørelser været omfattet af børne- og ungeområdet. For marts drejer det sig om 34 indberetninger Nedenfor gøres de indberettede magtanvendelser op i afsnit for hvert af områderne. Periodeforskydninger samt behandling af særlig komplicerede indberetninger kan bevirke, at de månedlige opgørelser ikke altid vil være fuldstændige. Derfor vil månedens statistik indeholde et punkt med opdatering af de foregående måneder, såfremt det er relevant. Kvalitet og Tilsyn Bernstorffsgade 17, 3. sal 1592 København V Telefon Telefax EAN nummer

2 3. Børne- og ungeområdet Der er indberettet i alt 98 magtanvendelser på børne- og ungeområdet i marts. ne er fordelt på 17 institutioner. På børne- og ungeområdet er der i alt 34 institutioner, heraf 6 private opholdssteder for børn og unge. Fordeling på institutioner Institution Arildsgård 3 Donekrogen 9 Egelundshuset 22 Emdrupgård 24 Frederiksholm 9 Frederikshøj 3 Glostrup obs. 3 Jacob Mic. Minde 5 Kastaniegården 1 Kokkedal 2 Orø Strand 3 Seden Enggård 4 Solbakken 2 Solhjem 6 Spanager 1 Tølløse 1 Hovedtotal 98 De 98 magtanvendelser er fordelt på 47 børn og unge i alderen 4-16 år. ne er hovedsageligt foretaget på børn mellem 8 og 13 år. Som det fremgår af nedenstående tabel har de indberettede magtanvendelser primært karakter af enten fastholdelse eller ført og fastholdelse. Typer af magtanvendelse Ført Fastholdt Ført og fastholdt Fejl I alt * *For to af de indberettede magtanvendelser mangler afklaring af type Tre af de 98 indberettede magtanvendelser vedrører nødværge. Ingen af magtanvendelserne er indberettet som ikke-tilladte. Bemærkninger til statistik for magtanvendelser januar og februar På børne- og ungeområdet kan der tilføjes yderligere 1 indberettet magtanvendelse til statistikken fra januar. Det giver et resultat på Side 2 af 5

3 169 indberettede magtanvendelser i januar. Korrigeres for børnehandicapområdets indberetninger i januar (i alt 34) er tallet 135. På børne- og ungeområdet kan der tilføjes yderligere 32 indberettede magtanvendelser til statistikken fra februar. Det giver et resultat på 118 indberettede magtanvendelser i februar. Korrigeres for børnehandicapområdets indberetninger i februar (i alt 19) er tallet Psykiatriområdet Der er indberettet 4 magtanvendelser på psykiatriområdet i marts. ne er fordelt på 2 tilbud. På psykiatriområdet er der i alt 79 tilbud, heraf 14 aktivitets- og væresteder samt 6 bocentre. Hertil kommer 44 bofællesskaber, 3 plejekollektiver samt 9 private opholdssteder. Fordeling på tilbud Tilbud Lindegården 2 Ringbo 2 Hovedtotal 4 Der er tale om 4 forskellige personer. i Type af magtanvendelse Fastholdelse Forhåndsgodkendte eller føring til andet fastholdelser opholdsrum hygiejnesituationer til brug af alarm til brug af stofseler Ophold på plejehjem uden samtykke Som det fremgår af tabellen ovenfor vedrører de 3 magtanvendelser fastholdelse og en enkelt forhåndgodkendelse til brug af alarm. En af fastholdelserne er indberettet som nødret. Ingen af magtanvendelserne er indberettet som ikke-tilladte. Bemærkninger til statistik for magtanvendelser februar På psykiatriområdet er der ingen tilføjelser til statistikken fra februar. 5. Handicapområdet Der er indberettet 106 magtanvendelser på handicapområdet i marts. Side 3 af 5

4 ne er fordelt på 21 tilbud. Der er i alt 91 tilbud på handicapområdet fordelt på 22 dagtilbud og 64 botilbud, hvor bofællesskaberne udgør de 37. Dertil kommer Blindeinstituttet og 4 døgntilbud for handicappede børn og unge. Fordeling på tilbud Tilbud (voksne) Aflastningstilbuddene 4 Albatros 1 Daghjemmet Persillevej 1 Daghjemmet ØH 1 Havdrupvej 3 Kernehusene 9 Kælderen 1 Lavuk Lærkevej 5 Lions Kollegiet 3 Møllehuset 1 Nordlys 15 Sam-Bo 5 Sjælør Boulevard 10 Solstriben 4 Strandparkcentret 2 Stubmøllevej 2 Tokanten 5 72 Tilbud (børn) Baunegården 9 Skovsneglen 2 Svanehuset 21 Virkefeltet/ Kvisten 2 34 Hovedtotal 106 ne er fordelt på 55 forskellige personer. Heraf 14 børn og unge og 41 voksne. Type af magtanvendelse - voksenhandicapområdet Fastholdelse eller føring til Forhåndsgodkendte andet fastholdelser i til brug af opholdsrum hygiejnesituationer alarm til brug af stofseler Ophold på plejehjem uden samtykke Som det fremgår af tabellen ovenfor vedrører de 72 af magtanvendelserne på voksenhandicapområdet fastholdelse. Fem af de indberettede magtanvendelser på voksenhandicapområdet er vurderet som ikke-tilladt. Dette er påtalt overfor tilbuddet sammen med en anbefaling om, at man fremover i lignende tilfælde finder en pædagogisk løsning. Side 4 af 5

5 Typer af magtanvendelse - børnehandicapområdet Ført Fastholdt Ført og fastholdt Fejl I alt * *For to af de indberettede magtanvendelser mangler afklaring af type Som det fremgår af tabellen ovenfor vedrører de indberettede magtanvendelser på børnehandicapområdet enten ført eller fastholdelse. Bemærkninger til statistik for magtanvendelser januar og februar På handicapområdet kan der tilføjes yderligere 1 indberettet magtanvendelse til statistikken fra januar. Det giver et resultat på 126 indberettede magtanvendelser i januar. Korrigeres for børnehandicapområdets indberetninger i januar (i alt 34) er tallet 160. På handicapområdet kan der tilføjes yderligere 10 indberettede magtanvendelser til statistikken fra februar. Det giver et resultat på 115 indberettede magtanvendelser i februar. Korrigeres for børnehandicapområdets indberetninger i februar (i alt 19) er tallet Opsamling Antallet af indberettede magtanvendelser i marts ligger på nogenlunde samme niveau som i februar på alle tre områder. Både i februar og i marts er antallet af alle tre områder lavere end i januar. I 1. kvartal er antallet af indberettede magtanvendelser på børneog ungeområdet lavere end kvartalsgennemsnittet for 2007, mens 1. kvartal på psykiatriområdet ligger lidt over kvartalsgennemsnittet for På handicapområdet ses en væsentlig stigning i antallet af indberettede magtanvendelser i 1. kvartal sammenholdt med kvartalsgennemsnittet i Udvikling i antallet af magtanvendelser* Året Januar 2007 Februar Marts 1. kvartal Børne-og ungeområdet Psykiatriområdet Handicapområdet I alt *Tallene er korrigeret dels i forhold til genoptælling af magtanvendelser indberettet i 2007 og i forhold til at indberetninger fra tilbud til udviklingshæmmede børn og unge er omfattet af handicapområdet. Disse tilbud har i de tidligere månedsopgørelser og i årsopgørelsen været omfattet af børne- og ungeområdet. Side 5 af 5

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere