Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både"

Transkript

1 Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg Lystbådehavn. Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader 6. Forureningsulykker 7. Synkende både 8. Sikkerhedsarbejdets organisering 9. Instruktion af ansatte / fastliggere / gæstesejlere 10. Øvelser 11. Vedligeholdelse og afprøvning af udstyr 1. Formål og målsætning De første minutter er de vigtigste ved brand, drukneulykker, hjertestop, forureningsuheld m.m. Da der er vis kørevej for redningsmandskabet, vil der altid gå nogle minutter før rednings- og brandmandskab kan være på havnen. Derfor er det afgørende, at havnens medarbejdere, bådejerne eller andre på havnen kan organisere en førsteindsats. Formålet med denne plan er, at beskrive anvisninger og procedurer som skal følges ved uheld på Marselisborg Lystbådehavn for at minimere og begrænse en given ulykke. Planen dækker havnens sø- og landområde jf. definitionen i havnens ordensreglement. Planens målsætning At sikre, at det rette rednings-, sluknings- og forureningsbekæmpelsesudstyr findes på rette sted, fungerer optimalt og er nemt at finde. At gøre havnens ansatte og brugere bekendt med de opgaver der skal udføres ved uheld (redning/alarmering/slukning og førstehjælp herunder kendskab til og betjening af udstyr).

2 2. Alarmering: ALARM KALD Du får fat i alarmcentralen. Forlang ambulance, brand eller miljø Fortæl kort og præcist om ulykken: Hvor på havnen er ulykken sket? [hvis du ringer fra en mobiltelefon, så husk at opgive Marselisborg lystbådehavn, Århus ] Hvad der er sket så alarmcentralen kan sende den rigtige hjælp? Hvor mange der er kommet til skade? Aftal bommen ved jollerampen som kontaktpunkt for udrykningen, og sørg for, at der er posteret en person, der kan vise vej til ulykkesstedet. Hvilket telefonnummer du ringer fra - også mobiltelefonnummer. (bliv ved telefonen, hvis der ikke er brug for din hjælp på ulykkesstedet) Telefonliste, øvrige Myndigheder Telefon Politi: eller Skadestue, Århus Sygehus Lægevagten: Århus Brandvæsen Falck, vagtcentral Østjyll Havn og sejlklub Telefon Havnekontoret Sejlklubben Andet Telefon Århus VVS-center , mobil El-vagt Mobil Jysk Kloak Service, Egå Olieafhentningsfirma Havnens forsikringsselskab [Tryg]

3 3. Brand Red, alarmer, sluk og begræns Brand i både Red personer i båden og alarmer 112. Evakuer alle personer fra de omkringliggende både Bekæmp branden med pulverslukkere fra de nærmeste redningsstandere. Hvis der er personer i båden som ikke umiddelbart kan komme ud koncentrer slukningsarbejdet omkring disse, indtil hjælpen kommer frem. Findes der brandslukkere og brandtæpper i båden, benyttes disse samtidig. Luk for gassen. Fjern gasflasker. Afbryd strømmen ombord. Er der strøm fra land, afbryd også denne. Hvis det ikke er muligt at få ilden under kontrol fjernes enten det brændende fartøj fra de omkringliggende både eller de omkringliggende både fjernes for at undgå at ilden breder sig. Hvis branden breder sig: Evakuer alle personer fra truede områder. Ild i personer Alarmer Sørg for den brændende person kommer ned at ligge, så flammerne ikke står op i hovedet. Sluk branden fra hovedet og nedefter. Sluk branden med vand eller et tæppe. Køl forbrændingen med koldt vand og fjern ikke-fastbrændt tøj tøj. Fortsæt med køling af forbrændingen indtil det ikke gør ondt mere. Ild i klubhuse / restauranter / øvrige bygninger og skure Alarmer 112 Red mennesker, der er i øjeblikkelig fare Påbegynd evakuering af personer Benyt nærmeste slukningsredskab. Brandslange findes i forgang ved havnekontor. Luk vinduer og døre om muligt Ild i biler / manitou m.v. Alarmer Få alle ud af bilen (ild i person) Åben evt. motorhjelm EN ANELSE for bedre at slukke en motorbrand Forsøg at slukke med pulverslukkere Fjern brandbart i nærheden af bilbranden 3

4 4. Drukneulykker Red personen op i en båd eller på land og alarmer 112. Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning. Fortsæt indtil redningsmandskab er på stedet. Hent hjertestarter ved havnekontoret. Første stød skal gives inden for 4 minutter. Tilkald opmærksomhed og få hjælp så hurtigt du kan. Brug evt. havnebåden, der ligger ved værkstedet. Husk at checke om der er diesel på tanken. 5. Personskader Yd førstehjælp Tilkald læge eller alarmer 112 Beskyt mod klimaet med sejlertøj. tæpper el. lign. Tal beroligende 6. Forureningsulykker Stop/begræns udsivningen, hvis det er muligt Alarmer 112 Overhæld evt. olieforurening med granulat eller opvaskemiddel. 7. Synkende både Ring 112 og anmod om pumpemateriel. Prop hullet til brug klude, tæpper, sejl el.lign. og sæt evt. noget i spænd. Forsøg af lænse med bådens egen pumpe eller evt. med en dykpumpe fra værkstedet. Forhal båden til et sted, hvor den kan løftes af en kran, eller sejl den på grund. Hejs fartøjet på land hvis det ikke er muligt at stoppe lækagen. 4

5 8. Sikkerhedsarbejdets organisering Bestyrelsen for Marselisborg Lystbådehavn S/I og Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub nedsætter i fællesskab et miljø- og sikkerhedsudvalg med havnechefen som formand. 9. Instruktion af ansatte og brugere Instruktion Miljø og sikkerhedsudvalget er ansvarlig for at ansatte og brugere dels informeres om og dels tilbydes instruktion i de opgaver, der skal udføres ved uheld jf. denne beredskabsplan. Det drejer sig om: Alarmering Brandbekæmpelse Redning Førstehjælp, herunder hjertemassage, kunstigt åndedræt og hjertestarter Kendskab til udstyr og betjening heraf Information og instruktion finder sted dels på havnens årlige sikkerhedsdag, dels gennem information i Marsejleren og på hjemmesiderne. Øvrige klubber samt de erhvervsdrivende på havnen informeres løbende om havnens sikkerhedsberedskab. 10. Øvelser I forbindelse med sikkerhedsdagen afholder Miljø- og sikkerhedsudvalget en større årlig øvelse på havnen. Formål Øvelsen har til formål at henlede opmærksomheden på : Beredskabsplanen for Marselisborg Lystbådehavn og træne havnens brugere i dens anvendelse i praksis. Herunder om personer på havnen dels ved hvad de skal gøre i en given ulykkessituation og dels om de kan finde udstyret. Øvelsen giver endvider anledning til et regelmæssigt check af udstyrets vedligeholdelse. Evaluering Øvelsen evalueres og det drøftes om resultater skal føre til ændringer/justeringer i planen og/eller i informationen / instruktionen af ansatte og brugere. 5

6 11. Vedligeholdelse og afprøvning af udstyr Sikkerhedsudstyret på havnen består af følgende 1 : Udstyr Brandslukningsudstyr Antal Placering (se sikkerhedskort) Instruks for vedligeholdelse / afprøvning (henvisning til nummer i mappe på havnekontor) 6 kg. pulverslukkere 10 Redningsposter I. 01. Brandslukkere CO2-slukker 1 Værksted I. 01. Brandslukkere Redningsudstyr Løse redningsstiger 10 Redningsposter I. 02. Redningsposter Redningskranse 10 Redningsposter I. 02. Redningsposter Redningshager 10 Redningsposter I. 02. Redningsposter Tov under broer Mærkning af udstyr Redningsposter, faste I. 02. Redningsposter (fluorescerende folie) stiger, agterpæle Faste stiger 15 På broer I. 03. Faste stiger Førstehjælpsudstyr Hjertestarter Førstehjælpskasse 1 Forgang til I. 05. Førstehjælpskasse havnekontor Førstehjælpskasse 1 Værksted I. 05. Førstehjælpskasse Andet udstyr Dykpumper (elektr.) 2 Værksted I. 06. Dykpumper Kommunikation Telefon havnekontor Telefonliste 1 Havnekontoret / I. 09. Telefonliste beredskabsplan Sikkerhedsoversigtskort, 10 Ved alle broer I. 10. Oversigtskort lille små Sikkerhedsoversigtskort, stort 1 Havnekontor I. 11. Oversigtskort stort Alle instruktioner for vedligeholdelse og afprøvning findes i mappe på havnekontoret. Miljø- og Sikkerhedsudvalget er ansvarlig for, at vedligehold og afprøvning gennemføres i overensstemmelse med instruktionerne. Note 1: Ovenstående antal og placeringer er ikke endelig fastlagt. Sidst revideret november

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager. Egons hjørne. Social arbejdsdag på havnen Velkommen!

Nyhedsbrev. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager. Egons hjørne. Social arbejdsdag på havnen Velkommen! Nyhedsbrev Foreningen Kulhuse Havn. Juni 2007. Nummer 10. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager Siden sidste nyhedsbrev i december 2006, er der afholdt generalforsamling samt foregået en hel

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

for frivillige hjælpere Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked

for frivillige hjælpere Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere B11 Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere 2015 Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked ABZ ALT, HVAD DU BEHØVER VIDE SOM FRIVILLIG VED HJALLERUP

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere