MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3."

Transkript

1 MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet. Desuden kan det føre til risici såsom kortslutning eller brand. Produktet som helhed må ikke åbnes, ændres eller ombygges. Dette produkt forlod fabrikken I perfekt stand med hensyn til sikkerhed I teknikken. For at bibeholde disse forhold og sikre en sikker drift, skal du som bruger overholde de sikkerhedsanvisninger og advarsler som er anvist i denne instruktion. I kommercielle institutioner, er forebyggelse af ulykker i arbejdsgiverens ansvar Forsikring Association for elektriske systemer og drift Materialer, der skal overholdes I tilfælde af vilkårlige mekanisk deformation eller modifikationer af elektroniske komponenter, vil garantien blive ugyldig. BORTSKAFFELSE: gamle elektroniske apparater er særligt affald og må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Når enheden er blevet ubrugelig, aflever det på genbrugspladsen i overensstemmelse med de lovbestemte regler i kraft. AMA2/3 virker automatisk og er meget nem at bruge. AMA2/3 sender dig en SMS besked direkte til din mobil telefon I tilfælde af uautoriseret adgang til dit køretøj. AMA3 med GPS modul tilbyder kordinaterne på hvor dit køretøj befinder sig. Når du fjerner SIM-kortet fra din AMA 2/3, venligst fjern batteriet og sikringen først. Efter udskiftningen af SIM-kortet skal du sætte batteriet og sikringen I igen. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S 1

2 1. INSTALLATION Pas på! Brug kun et SIM-kort med en fjernet password (at initialisere gennem en GSMmobiltelefon). Placer SIM-kortet i den rigtige position (se billede. 1). For at aktivere SIM-kortet = kontroller om du kan foretage et telefonopkald med SIM-kortet. Når du fjerner SIM-kortet fra AMA2 / 3, skal du sikre dig at fjerne batteriet og ledningsføring sikring først. Efter udskiftning af SIM-kortet, skal du tilslutte batteriet, og ledningsføring sikringen igen. 2. TILSLUTNINGER Rød : + 12 Volt Sort : - Jordforbindelse / Stelforbindelse Blå : + 15 (+ 12 V efter tænding) Hvid : + 12 V UD (udgang til buzzer eller eksterne apparater, plug in via stik max 0,5 A) Grøn : Auxilary input. Negativ eller positiv udløses afhængig af programmet. Gul : ingen funktion Sæt buzzer ind I stikket. Sæt tryk knappen (se billede 3) ind I stikket. Forbind den røde ledning til + 12 V batteriet. ( + på batteriet) Billede 3 tryk-knappen Forbind den sorte ledning til en god jordforbindelse / stelforbindelse ( - på batteriet) Forbind den blå ledning til + 12 V efter tænding (+15V) Tilslut det interne batteri når du har tilsluttet strømforsyningen. AMA2 / 3 har behov for batteriet for at kunne oprette forbindelse til GSM-netværket. OBS!: 1) Den indledende drift af den foreslåede procedure kan vare cirka 2 minutter for alle funktioner og forbinde sig til GSM-netværket. Status LED-dioden (se 2 - billede 2) på PCB en vil blinke hvert 5 sekund hvis din AMA 2/3 er forbundet til netværket. Hvis status LED-dioden blinker hvert sekund, betyder det at der ingen GSM-forbindelse er. 2) AMA2/3 indikerer signal styrken gennem buzzeren og den eksterne LED tryk knap, hver gang tændingen slås fra. Eksempel: signal 3 = 3 x blink og 3 buzzer signaler (0 buzzer signaler = intet signal, 5 buzzer signaler = bedst 2

3 signal) SMS BESKEDER SENDER OG MODTAGER LED-dioden på tryk-knappen vil blinke 3 gange så snart som AMA 2/3 modtager en besked. Ca. 45 sekunder efter vil LED dioden på tryk-knappen tænde og slukke t gange, efterfulgt af konstant lys i 5 sekunder, for at indikere at beskeden er blevet sendt. Hvis ikke dette sker, venligst kontroller din SMS, SIM-kort eller adgangskode og prøv igen HVILKEN MOBIL TELEFON VIL MODTAGE SMS BESKEDEN? Efter du har modtaget GSM-signalet, venligst programmér dit mobiltelefon nummer i din AMA 2/3. Mobiltelefon nummeret på brugeren er for eksempel: Send følgende besked til din AMA2/3: A1111+xx A = står for ALARM 1111 = står for standard adgangskode +xx = star for den internationale lande kode = star for mobiltelefon nummeret på modtageren besked til input opkaldsnummeret for at bekræfte: PW= 1111 TEL=+xx PERSONLIG ADGANGSKODE Ønskede personlige kode f.eks.: 1234 Send følgende besked til din AMA 2/3 (dette kan være cifre eller bogstaver): P P = står for PASSWORD 1111 = står for standard adgangskode 1234 = står for ny adgangskode besked til input opkaldsnummeret for at bekræfte: PW= 1234 TEL=+xx FUNKTIONER OG STANDARD VÆRDIER Send følgende besked afhængig af programmet: Fxxxxy=z xxxx = står for standard adgangskode y = Står for den ønskede funktion fra 1 til 5 z = står for værdien 0 til z afhængig af funktionen 3

4 besked til input opkaldsnummeret for at bekræfte: PROG=0,2,7,2,3 (function 1,2,3,4 en 5) FUNKTION 1: FORBINDELSES TEST Hvis funktionen er aktiveret, generer din AMA 2/3 en forbindelses test for at sikre en konstant god GSM forbindelse. Testen bliver udført ifølge en programeret tidsinterval. Send følgende besked til din AMA 2/3: Fxxxx1=z 1 = står for funktionstypen z = står for forbindelses test status (0 = slået fra (standard indstilling), 1 = hver dag, 2 = hver uge, 3 = hver måned). besked til input opkaldsnummeret for at bekræfte FUNKTION 2: AUX INPUT Øjeblikkelig eller forsinket alarm (NO eller NC) Send følgende besked til din AMA 2/3: Fxxxx2=z 2 = står for funktionstypen z = står for statussen 0 = AUX indgang: direkte alarm og NO-input (kontakt til stel) 1 = AUX indgang: direkte alarm og NC-input 2 = AUX indgang: forsinket alarm (15 sekunder) og NO-input (standard værdi) 3 = AUX indgang: forsinket alarm (15 sekunder) og NC-input 4 = AUX indgang: forsinket alarm (15 sekunder) og NO-indgang med anerkendelse gennem trykknap 5 = AUX indgang: forsinket alarm (15 sekunder) og NC-indgang med anerkendelse gennem trykknap besked til input opkaldsnummeret for at bekræfte FUNKTION 3: ALARMENS FØLSOMHED Send følgende besked til din AMA 2/3: Fxxxx3=z 3 = står for funktionstypen z = står for statussen: 0=slået fra, 1= laveste følsomhed, 2 til z = stigende følsomhed til værdi 9. (7=standard værdi) 4

5 besked til input opkaldsnummeret for at bekræfte FUNKTION 4: OUTPUT (hvidt kabel til buzzer eller ekstern enhed) Send følgende besked til din AMA 2/3: Fxxxx4=z 4 = står for funktionstypen z = står for statussen 0 = on/off via SMS (ONxxxx : alarm output er høj (+12V), OFFxxxx : alarm output er lav (0V) 1 = output følger ringesignalet, AMA2/3 vil fungere som en fjernbetjening uden rækkeviddebegrænsninger. Ring til AMA2 / 3 for at aktivere et relæ eller åbne en port. Resultatet vil skifte til +12 V for 1 sekund. Meddelelsen er gratis. 2 = buzzeren aktiveres (standard værdi). Outputtet er nu i stand til at aktivere alle buzzeren funktionaliteter såsom pre-alarm, reproduktion af GSM-signalstyrke, GPS check funktion. OBS: buzzer funktioner er deaktiveret med status 0 og FUNKTION 5: SMS TÆLLER Max. antal SMS-beskeder. For at begrænse omkostningerne til kommunikation, en SMS-tæller er til rådighed. Det er muligt at begrænse antallet af SMS-beskeder af en alarm. SMS-tælleren vil RESETTE hver gang tændingsnøglen (+15) bliver tændt. Send følgende besked til din AMA2/3: Fxxxx5=z 5 = står for funktionstypen z = står for statussen (0 = ubegrænset antal, 1 = 1 SMS, 2 = 2 SMS, 3 = 3 SMS (standard værdi) op til 9 SMS er) 2.4. HVORDAN RESETTER DU STANDARD VÆRDIERNE? Træk 2A-sikringen af sikringsholderen og afbryd nød batteriet fra din AMA2 / 3. Placer jumperen S2 (se 1 - billede 2). Sæt de 2 A-sikringer i igen. Tilslut nød batteriet til AMA2 / 3. Enheden er under spænding. Vent cirka 10 sekunder, indtil LED'en på trykknappen begynder at blinke. Enheden er i test mode nu. Du kan styre og observere alle tilslutninger og de bevægelige sensore, ved hjælp af din buzzer. Fjern jumper S2 igen. Din AMA2 / 3 vil genindlæse standardværdierne i sin hukommelse nu. 5

6 2.5. POSITIV UDLØST AUX INPUT For positiv udløsning, skal du sørge for at bruge programmering værdier 1,3 eller 5 for funktion 2 (NC kontakt). billede 4 3. HVORDAN VIRKER MIN AMA2/3? 3.1. SLÅ TIL Drej tændingsnøglen i "OFF" position. Din AMA2 / 3 vil advare straks, hvis han kan få fat i dig. Den røde LED på trykknappen blinker, og du vil høre et lydsignal hver gang du slukker tændingsnøglen. Så snart du slukker tændingen, vil din AMA2 / 3 indikere signalstyrken gennem buzzeren og LED en på trykknappen. 0-1 x blink / buzz = dårligt signal, 2-5 x blink / buzz = godt signal. Hvis signalet er dårligt, kan du parkere køretøjet et andet sted for at undgå kommunikationsfejl med din AMA2 / sekunder efter du fjerner tændingsnøglen, vil din AMA2 / 3 automatisk blive bevæbnet. LED'en på trykknappen vil blinke hvert 3 sekund SLÅ FRA Hvis dit køretøj bliver flyttet (løftet eller erstattet) buzzeren vil lyde og LED en på trykknappen vil blinke. Din AMA2 / 3 vil give dig 15 sekunder (pre-alarm) for at skifte din tændingsnøgle til "ON" position. Nu er din AMA2 / 3 er slukket. Hvis pre-alarm tilstand ikke er afbestilt, vil din AMA2 / 3 sende en besked med følgende oplysninger til din mobiltelefon: MOVING ALARM CONTACT: OFF BAT=OK SIG=4 GPS=0/1 AMA3 TIME: AMA3 DATE: AMA3 50:55:34 N AMA3 005:26:31 E AMA3 SPEED:0.00 AMA3 OUTPUT OFF/ON 6

7 3.3. BESKYTTELSE IMOD NØGLE TYVERI Din AMA2 / 3 tilbyder også beskyttelse mod nøgle tyveri. Du skal trykke på trykknappen hver gang du skifter til "ON" på tændingen. Hvis ikke, vil AMA2 / 3 sende en SMS-besked. Denne funktion er ikke aktiveret, for aktivering se og vælg værdi 4 (Fxxxx2 = 4). Hvis pre-alarm tilstand ikke er slået fra vil din AMA2 / 3 sende en besked med følgende oplysninger til din mobiltelefon: KEY ALARM CONTACT: OFF BAT=OK SIG=4 GPS=0/1 AMA3 TIME: AMA3 DATE: AMA3 50:55:34 N AMA3 005:26:31 E AMA3 SPEED:0.00 AMA3 OUTPUT OFF/ON 3.4. KONTROL AF AMA2/3 S STATUS Du kan spørge din AMA2/3 om informationer når som helst og hvor som helst. Send the following message to the AMA2/3: STATUS Din AMA2/3 vil sende dig følgende SMS: PROG= 0,2,7,2,3 CONTACT: OFF BAT=OK SIG=4 GPS=0/1 AMA3 TIME: AMA3 DATE: AMA3 50:55:34 N AMA3 005:26:31 E AMA3 SPEED:0.00 AMA3 OUTPUT OFF/ON AMA2/3: device type REV 4.30: software revision PROG= 0,2,7,2,3: programming values (Function 1,2,3,4,5) CONTACT: ON: position of the ignition key BAT= OK: charge level of the vehicle battery (< 10,6 V = LOW) SIG= 5: strength of the GSM signal GPS=0/1: GPS signal (fix) (1 = AMA3 has GPS signal, 0 = AMA3 has no signal) TIME:201446: time indication of the most recent GPS-coordinates (universal time) DATE:010707: date indication of the most recent GPS-coordinates 50:55:34 N: GPS coordinates 005:26:31 E: GPS coordinates (please enter the coordinates on SPEED:0.00: speed of the vehicle expressed in knots. (1 knot = 1,85 km/h) SERVICE OFF: service indicates the garage/service mode 7

8 OUTPUT ON: Programmed output state (if enabled!) 3.5. BATTERI FEJL (KØRETØJETS BATTERI) DIn AMA2 / 3 vil advare dig, hvis batterispændingen er for lav (<10,6 V), hvis der er en afbrydelse af batteriet eller afbrydelse af strømforsyningen forårsaget af for eksempel en sprunget sikring. Din AMA2 / 3 vil sende dig følgende SMS: BATTERY FAULT 3.6. TILSLUTTE EN EKSTRA ENHED TIL DIN AMA 2/3 SLÅ TIL Denne indstilling er ikke aktiveret. Hvis du ønsker at aktivere denne indstilling, kan du ikke bruge buzzer funktionen!!!! For aktivering se og vælg værdien 0. (Fxxxx4 = 0) Send følgende besked til AMA2 / 3: ONxxxx xxxx er adgangskoden. Hvis du har ændret din adgangskode skal du bruge din nye. Indtast ikke mellemrum før eller i din besked. Efter cirka 45 sekunder AMA2 / 3 vil sende en SMSbesked som bekræftelse: OUTPUT ON SLÅ FRA Send følgende besked til din AMA2/3: OFFxxxx Efter cirka 45 sekunder AMA2 / 3 vil sende en SMS-besked som bekræftelse: OUTPUT OFF 3.7. VEDLIGEHOLDELSE AF KØRETØJET For at undgå AMA2 / 3 sender alarm beskeder til din mobiltelefon under et vedligeholdelsesservice af dit køretøj, kan du tænde og slukke den service mode ved at sende følgende besked til AMA2 / 3: Sxxxx S = står for SERVICE Indtast ikke mellemrum før eller i din besked. Efter cirka 45 sekunder AMA2 / 3 vil sende en SMSbesked som bekræftelse: (service on = led på trykknappen blinker hurtigt) SERVICE ON 8

9 or (service off = led på trykknappen lyser kostant) SERVICE OFF 3.8. MIDLERTIDIG AKTIVERING AF MODE TJENESTEN Tryk på knappen, mens du slukker "OFF" på kontakten. I det øjeblik du hører en lang akustisk signal, skal du slippe trykknappen. Fra dette øjeblik er service-funktionen aktiveret, indtil du tænder "ON" kontakten igen. Denne funktion tillader dig at få brændstof eller vaske køretøjet FØLG DIT KØRETØJ PÅ INTERNETTET (kun for AMA3) Du kan aktivere din "tracking"-mode. Din AMA3 vil sende dig en statusmeddelelse hvert minut i maksimalt 1 time. Tracking funktionen kan slås til eller fra på hvilket som helst tidspunkt ved at sende en SMS med følgende besked: TRACK (for at tænde eller slukke for sporing funktion) Efter cirka 45 sekunder AMA3 vil sende en SMS-besked for at bekræfte: AMA3 REV 4.30 TRACK ON (or) OFF CONTACT: OFF BAT=OK SIG=4 GPS=0/1 TIME: DATE: :55:34 N 005:26:31 E SPEED:0.00 OUTPUT OFF/ON Hvis du udfylder koordinaterne på vores hjemmeside vælger sprog og går til "Standard Format", trykker på "OK"-knappen, så vil du nu kunne se placeringen af køretøjet. 4. GPS-CHECK FUNKTION OBS: første gang efter installation af AMA3, kan det tage omkring 10 minutter før AMA3 har tilstrækkelig satellit information til at fungere ordentligt. Hver gang tændingsnøglen er slået til, starter GPS-modtageren at indsamle satellitdata. Dette kan tage op til 2 minutter for at indsamle satellittens oplysninger, som den behøver. Du kan kontrollere, om du har GPS-signal. Aktivering af GPS check-funktion Tænd tændingsnøglen og hold LED trykknappen nede (dette kan vare i 10 sekunder), indtil du hører to buzzer signaler. Testen kan gøres, mens man kører køretøjet. Hver gang AMA3 modtager et gyldig GPS-signal, vil du høre 2 korte buzzer signaler. Når GPS-signalet er OK, vil du høre dem hver 3 sekunder. Deaktivering af GPS check-funktion Der er 2 forskellige måder at gøre det: 1) Sluk tændingsnøglen. 9

10 2) Hold LED trykknappen nede (dette kan vare i 10 sekunder), indtil du hører 1 lang buzzersignal. 1

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere