Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk)"

Transkript

1 FællesPlatformC-B7.doc Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU Hvor mange EPJ-systemer skal Danmark have - og hvilke? Spørgsmålet er bl.a. aktuelt i forbindelse med strukturreformen. I dette notat sammenligner jeg tre mulige løsninger på fremtidens EPJ- teknologi: 1. Fem platforme. Hver region vælger et af de eksisterende systemer og bruger det i hele regionen. Vi antager at resultatet bliver fem forskellige platforme.. SOA-løsning. Alle platforme og moduler forbindes med en Service-Orienteret Arkitektur. 3. Fælles Platform (FP). Man udvælger eller udvikler en fælles, databærende platform som gradvis bruges i hele Danmark. Den skal være monopol-fri, bl.a. ved at tredjepart i praksis kan tilføje moduler. Jeg ser primært på de snævre økonomiske konsekvenser. Udgangspunktet er at driften af de eksisterende mange EPJ-systemer erstattes af en af de tre løsninger. Hvad vil det koste at etablere den nye løsning og drive den i 5 år, og hvad vil det koste at udbygge løsningen på landsplan med nye moduler, fx nye laboratoriesystemer, mobil adgang, etc. Ud fra de begrænsede oplysninger jeg har haft adgang til, bliver svaret i runde tal: Etablering og drift i 5 år Tilføje et modul Fem platforme 1600 mio kr. 10 mio kr. SOA-løsning 500 mio kr. 50 mio kr. Fælles platform 800 mio kr. 0 mio kr. Kort sagt: Sammenkobling af de eksisterende systemer er -3 gange dyrere end at skifte til ét fælles system. Selv om man ændrer væsentligt på beregningsforudsætningerne, bliver størrelsesforholdet næppe anderledes. Regnskabsmæssigt skal man i alle tilfælde fortsat afskrive på de systemer man har i dag. Til gengæld bliver de øvrige EPJ-driftsudgifter erstattet af ovenstående. Der er en række faktorer jeg ikke har kunnet vurdere i kroner, men som også alle peger entydigt i retning af den fælles platform, fx: A. Attraktivt marked for leverandører af nye moduler. B. Mulighed for at få fremtidens internationale standard ind som platform. C. Teknisk ekspertise på højt niveau ét sted i Danmark kontra flere. D. Uddannelse og mobilitet af klinisk personale. Studerende kan fx lære systemet under deres studie. E. Let at eksperimentere med nye arbejdsgange og ny IT-støtte (det er lettest med en fælles platform, og der er regnet med en testversion til det). Sidst i notatet viser jeg en fasemodel for anskaffelse af en fælles platform, tilrettelagt med korte faser så man kan stoppe projektet tidligt hvis en forventning skulle briste.

2 Løsningerne i detaljer Nedenfor følger en kort beskrivelse af de tre løsninger og de økonomiske faktorer der indgår i vurderingen. De detaljerede udregninger findes i et regneark på side 5 (findes også som separat fil). 1. Fem platforme Vi forestiller os at hver region vælger et af de eksisterende systemer og flytter alle EPJ-brugere i regionen over på det. Vi antager at resultatet bliver 5 forskellige platforme. I beregningerne antager vi at hver region får en platform med omkring 10 moduler, herunder back-end systemer, fx patientadministration. Dette kræver at data fra de andre systemer i regionen konverteres. I beregningerne har jeg regnet med at hver region skal konvertere data fra omkring 0 andre systemer der i dag findes i regionen. I alt skal der altså ske 100 konverteringer på landsplan. Desuden skal størstedelen af medarbejderne omskoles, nemlig de der i øjeblikket arbejder med andre systemer end det valgte. Jeg har anslået at det på landsplan er 4000 medarbejdere, hvis det gøres inden alt for mange har taget EPJ i daglig brug. Derudover skal driften for hver af de 5 platforme skaleres op svarende til det større antal brugere. Det har jeg dog ikke turdet vurdere økonomisk. Man kan bl.a. forestille sig at denne opskalering vil give så store problemer, at man må vælge et andet system end det man først havde tænkt sig. Alt i alt regner jeg med at der på landsplan skal drives 5 EPJ-centre. Med denne løsning har man simplificeret driften i forhold til i dag og man har sikret dataoverførsler indenfor regionen. Men man har stadig ikke sikret dataoverførsler på tværs i Danmark. Jeg har i alle beregningerne set bort fra licensomkostninger pr. brugerterminal, fordi beløbet må forventes at være uafhængig af hvilke platforme brugerne anvender. Anskaffelse af et nyt modul Lad os antage at nogen vil skal anskaffe et nyt modul, fx et nyt laboratoriesystem eller en tilkobling af mobiltelefoner til EPJ-systemet. Hvad ville det kræve hvis man i alle 5 regioner anskaffede dette modul? For det første skal modulet nu ikke blot tilpasses én platform, men 5. Desuden skal hver platform tilpasses til modulet. Typisk indeholder sådan et modul en del eget data, og det tilsvarende data fra platformen skal så konverteres og overføres til modulet. Der skal ske forskellige konverteringer for hver af de 5 platforme. Alt i alt vil der være 5 forskellige tilpasninger af modulet, og man må regne med at leverandøren vil kræve vedligeholdelsesafgift for hver af dem, da han skal håndtere dem ret forskelligt.

3 3. SOA løsning Med denne løsning etablerer man en service-orienteret arkitektur bygget ovenpå de eksisterende platforme og moduler. Visionen er at hvert modul udstyres med en SOAgrænseflade, der trækker på services som alle platforme tilbyder. Vi antager at man på landsplan vil give 50 moduler og backend-systemer en sådan SOA-grænseflade. (Den baseres på binære services for at gøre hastigheden så god, at det hele kan bruges til intensivt dagligt arbejde). Hvor meget skal der nu ændres i hver eksisterende platform for at gøre dette muligt? Her er der en udbredt opfattelse af at man kan nøjes med nogle få services som skal findes på alle platforme. Ligegyldigt hvilket modul man vil tilføje, kan det bare trække på disse eksisterende services. Desværre viser erfaringer fra SOA i private virksomheder, fx banker og forsikringsselskaber, at der skal udvikles en del nye services hver gang et nyt modul skal kobles på. Gør man ikke det, bliver modulet nødt til at betjene sig af såkaldte client-level joins, som gør systemet for langsomt til intensiv daglig drift med mange brugere. Typisk tilføjes der nye services for et modul, fordi mange skærmbilleder har brug for en eller flere specielle services for at give effektiv støtte til brugerens arbejdsopgaver. I beregningerne antager vi at man kun har 5 platforme, fx fordi man allerede har etableret de 5 regionsplatforme hver med 10 moduler. Hvert af de 50 moduler skal så tilsluttes 4 platforme, nemlig de 4 som det ikke arbejder sammen med i forvejen. I alt skal der altså etableres 00 tilslutninger. Alt dette vanskeliggøres af at alle 5 platforms-ejere og deres leverandører skal blive enige om disse mange services ned i mindste detalje. Tilmed har leverandørerne monopol på at tilføje disse services på hver deres platform. Med SOA-modellen skal der stadig drives 5 centre. Men der skal formentlig ikke ske datakonvertering eller omskoling af medarbejderne, fordi det er de samme systemer som i dag, blot koblet sammen på en anden måde. Som man kan se i regnearket er denne løsning meget dyrere at etablere end de 5 regionsplatforme. Beregningen forudsætter at disse 5 platforme allerede er etableret. Ellers bliver beløbet endnu større. Anskaffelse af et nyt modul SOA-løsningen er til gengæld væsentligt billigere end de 5 platforme når man skal anskaffe et nyt modul på landsplan. Modulet skal nemlig kun tilpasses én gang - til en SOA-grænseflade. Hver af de 5 platforme skal til gengæld tilpasses, idet de alle skal have de særlige SOA-services som det nye modul har brug for. Der skal formentlig heller ikke ske nogen datakonvertering, idet SOA-princippet bygger på at data trækkes direkte ud af kildesystemet. Man kan også regne med at der kun er én vedligeholdelsesaftale, fælles for de 5 regioner, fordi der kun er sket én tilpasning af modulet.

4 4 3. Fælles platform (FP) Denne løsning går ud på at udvælge, eller måske udvikle, en fælles, databærende platform (FP). Platformen kunne meget vel blive et standard/ramme-system, ligesom man kender SAP og Navision for virksomhedssystemer. Platformen opbevarer alt klinisk data og formentlig også administrativt patientdata. Klinisk data omfatter alle patientens sygdomme, undersøgelser og behandlinger. Særligt støttedata for de enkelte moduler kan opbevares i modulet selv. Platformen har en del fælles services som de fleste moduler har brug for, fx vedrørende sikkerhed og registrering af klinisk data. Men den skal ikke levere specielle services for hvert modul, idet den enkelte modulleverandør selv kan tilføje de nødvendige services. Rent teknisk sker det ved at platformen tilbyder én meget universel "service" som alle relationelle databaser tilbyder: SQL-sætninger. Man kan specificere millioner af de mere traditionelle services med en SQL-sætning. Det kræver at databasens indre struktur er præcist beskrevet som tabeller, men der er årtiers tradition og driftserfaring for hvordan det gøres. Desværre er de forskellige database-leverandører ikke enige om detaljerne i SQL, og det er et af de problemer der gør sammenkobling af systemer så dyrt og besværligt. Vælger man én fælles platform forsvinder problemet helt. Platformen skal være åben i den forstand at der er tilstrækkelig dokumentation til at tredjepart kan tilføje moduler og om nødvendigt bygge en tilsvarende platform. I kontrakten skal man sikre sig at tredjepart også har lov til det. (Det har man desværre glemt i de eksisterende kontrakter på EPJ-området). På den måde undgår man at platformsleverandøren får monopol. Etableringen af denne løsning kræver at man anskaffer en sådan platform. (I de andre løsninger fandtes de nødvendige platforme allerede). Jeg har regnet med at man forsyner platformen med de 0 bedste moduler fra de nuværende EPJ-systemer. (I løsningen med de 5 platforme regnede vi med at hver region kun fik 10 moduler). Der skal derfor ske 0 modultilpasninger, som hver er skønnet til at være væsentligt billigere end modul-tilpasningerne til SOA. Modulleverandøren skal nemlig ikke blive enig med andre om de nødvendige services. Han kan lave dem selv. I princippet burde man ikke skulle tilpasse platformen for at den kan huse det nye modul, men jeg har for en sikkerheds skyld antaget at der alligevel skal ske lidt - eller at der er brug for konsulenthjælp fra platformsleverandøren. Der skal ske datakonvertering fra alle andre platforme og moduler på landsbasis, skønnet til 50 konverteringer. (Det svarer til de 50 moduler der skulle tilpasses hvis man valgte SOA-løsningen). Dette kan dog ske gradvis efterhånden som amter/regioner går over til den fælles platform. Jeg har regnet med at ca. 5% flere brugere end for de 5 platforme på sigt skal omskoles, fordi ingen kan regne med at skulle bruge de moduler de har brugt før. (For de 5 platforme var ca. 0% af brugerne så heldige at deres system blev bevaret).

5 Med FP-løsningen skal der i princippet kun drives ét EPJ-center. Jeg har dog regnet med udgifter til 1½ center fordi der bliver mange flere brugere der skal supporteres. Der er også regnet med et testsystem hvor man kan eksperimentere med nye moduler, fx tilpasset særlige brugergrupper eller lægelige specialer. Den samlede løsning er langt billigere end både SOA og de 5 platforme, og så forudsætter den ikke engang at de 5 platforme er etableret. Anskaffelse af et nyt modul Når man anskaffer et nyt modul, skal det kun tilpasses én platform - FP. Derfor er der også kun vedligeholdelsesudgift for ét modul. Som man ser, er de samlede anskaffelsesomkostninger for et modul meget lavere end for de andre løsninger. 5 Etabler løsning Fem platforme SOA overalt FP (Fælles platform) Antal à mio kr Antal à mio kr Antal à mio kr Platforms-anskaffelse Tilpas moduler til platform Tilpas platform til moduler Datakonvertering Ekstra uddannelse 4, , Drift i 5 år Samlet pris i 5 år Anskaf et modul til alle platforme Fem platforme SOA FP (Fælles platform) Antal à mio kr Antal à mio kr Antal à mio kr Modul-anskaffelse Tilpas moduler Tilpas platform Datakonvertering Modulvedligehold 5 år Samlet modulpris i 5 år Enhedsomkostninger: mio kr Kilde: Anskaffelse af FP 50 Fyns Amt Tilpasning af modul til gl.platform 10 Skøn Tilpasning af modul til SOA 10 H:S booking modul Tilpasning af modul til FP 5 Skøn Tilpasning af gl. platform til modul Skøn Special SOA service til et modul 5 H:S booking modul Tilpasning af FP til modul 1 Skøn Datakonvertering pr. modul/platform 5 SUP projekt Uddannelse pr. medarb. 0.0 Skøn Platformsdrift i 5 år 00 Nordjylland Modulpris 10 H:S booking modul Modulvedligehold i 5 år 5 Skøn

6 6 4. Indvendinger mod en fælles platform De 5 platforme og SOA løsningen har været diskuteret et stykke tid, men man kan ikke sige at løsningerne er blevet undersøgt i detaljer. Der er selvfølgelig skepsis mod den fælles platform, som nok ser lovende ud, men heller ikke er blevet undersøgt i detaljer. Jeg har de sidste måneder læst og hørt flere indvendinger: Sådan en platform er ikke mulig Svar: En fælles, databærende platform er ikke mere krævende end mange af de EPJ systemer man har i dag. Der stilles kun nogle få ekstra krav: (1) Den fælles platform skal være åben så tredjepart i praksis kan tilføje moduler, mv. Herved undgår man at leverandøren får monopol. () Den skal kunne trække ca. 3 gange så mange brugere som den største af regionsplatformene. Begge krav har vist sig mulige at opfylde i andre dele af IT verdenen. Det er for dyrt at skrotte de systemer man allerede har Svar: Regnskabsmæssigt skal man fortsat afskrive på de eksisterende systemer, men det skal man ligegyldigt hvilken af de tre løsninger man vælger. De økonomiske beregninger viser at ekstraudgifterne ved at koble de eksisterende løsninger sammen, er -3 gange større end at anskaffe og drive en fælles løsning. Platformsleverandøren får monopol Svar: Ja, det er de erfaringer man har fra gamle dage hvor Datacentralen og Kommunedata fik en monopolstilling. Tredjepart kunne ikke - eller kun med stort besvær - tilføje nye moduler. I dag har man mange leverandører, men hver af dem har monopol på at udvide sit eget system, så man er mindst lige så bundet som førhen. Det er et afgørende krav til den fælles platform at den er åben over for tredjepart så monopolet undgås. Sikkerheden trues når et nyt modul kobles på Svar: Ja, hvis man undlader de kontroller man normalt udfører inden man sætter et professionelt modul i drift. Det er korrekt at man med en meget restriktiv SOAløsning kan undgå nogle sikkerhedsrisici, men ikke alle. Fx kan man ikke sikre mod at følsomt data gives videre fra et modul til helt andre systemer eller til personer der kigger med "over skulderen". En meget restriktiv SOA løsning får til gengæld den ulempe at nye moduler kun kan kobles på med store omkostninger (se afsnit ). Det bliver kaos hvis hvert modul tilføjer sit eget data til den fælles platform Svar: Ja, men det har modulerne kun yderst sjældent brug for. Platformen opbevarer kun klinisk data og strukturen af det data er meget stabil, idet man på forhånd kan sikre sig at den omfatter det data der findes i eksisterende standarder. Når der en sjælden gang bliver brug for udbygninger, skal man selvfølgelig sikre bagudkompatibilitet. Også dette er velafprøvet teknik i andre dele af IT verdenen. Man kan ikke lave lokale tilpasninger Svar: På nogle områder ja, på andre nej. Man kan fx godt lave særlige skærmbilleder og oversigter der bruges af et lægefagligt speciale. Men man bør ikke ukoordineret tilføje nye koder, fx sådan at ergoterapeuterne i vest bruger ét sæt SKS koder for deres behandlinger, mens dem i øst bruger nogle andre. Leverandørerne lover så meget, men i den sidste ende holder de det ikke Svar: Ja, det oplever man i mange anskaffelsesforretninger. Det kan i stor udstrækning undgås ved et tidligt "proof of concept", som forklaret nedenfor i faseplanen.

7 7 5. Faseplan for fælles platform Ingen af de tre løsninger er noget man bare lige gør. Her er en skitse til de faser man kunne forestille sig, hvis man overvejer den fælles platform. Ved slutningen af hver fase bør man nøje overveje om man vil fortsætte. Jeg foreslår at man fra platformsleverandøren ikke bare får selve platformen, men mindst ét komplekst modul konstrueret på samme måde som et tredjeparts modul skal konstrueres. Det kan give en tidlig realitetskontrol på at man faktisk kan lave komplekse og brugervenlige moduler ovenpå platformen. Man bør også åbne mulighed for leverandører der ikke er på banen i Danmark i dag, men som kunne forventes at levere fremtidens EPJ-platform, på samme måde som SAP, Navision, mv. i dag leverer vidt udbredte platforme for ERP-systemer. Fase Fasens længde i måneder 1 Indsaml vigtige krav til platformen ud fra viden og erfaringer 3 hos amter og konsulenter. Skriv et første udkast til kravspecifikation for en fælles platform med et eller flere komplekse moduler som optioner. 3 Besøg potentielle leverandører og drøft kravene med dem, bl.a. for at se om kravene er realistiske. 4 Revider kravspecifikationen og start udbud. (På grund af besøgsrunden skal man være ekstra opmærksom på at kravene er neutralt formuleret så de ikke favoriserer nogen. Det er der velprøvede metoder til). 5 Vælg leverandør. 6 Tidligt "proof of concept", fx indenfor 4 måneder: Kritiske 4 faktorer afprøves ved simulation, etc. Fx svartider med brugere, brugervenlighed, tredjeparts forståelse af de tekniske specifikationer. Svigter leverandøren på blot et af disse punkter, hæves kontrakten straks. 7 Udvikling af platformen og et komplekst modul Parallelt med udviklingen tilpasses 5-10 andre udvalgte, (10) eksisterende moduler. 9 Datakonvertering, uddannelse af de første brugere, pilotdrift Endelig beslutning om man vil udbrede systemet til hele landet. 11 Gradvis omlægning af amter/regioners EPJ-systemer. Tilpasning af flere moduler, osv. Samlet varighed til start af drift på fælles platform ca. år Det er meget sandsynligt at et af de eksisterende EPJ-systemer let kunne bringes til at leve op til kravene. I så fald kan man reducere fase 7 og 8 drastisk og spare det meste af et år.

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd så du optimerer processen og sparer penge Forord Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd, så du optimerer processen og sparer penge Dette whitepaper indeholder

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Jens Myrup Pedersen Adjunkt. Department of Control Engineering Center for Network Planning. SPU 1. kursusgang

Jens Myrup Pedersen Adjunkt. Department of Control Engineering Center for Network Planning. SPU 1. kursusgang Jens Myrup Pedersen Adjunkt Department of Control Engineering Center for Network Planning SPU 1. kursusgang 1 En lille appetitvækker. 2 2*45 minutters forelæsning Dagsorden Herefter opgaveregning se hjemmeside

Læs mere

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice.

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT Bilag C Guidelines for valg af it-teknologier I forbindelse med Budget12 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal have en platformsstrategi,

Læs mere

Høringsskabelon regionernes strategi for it-understøttelse af patient empowerment

Høringsskabelon regionernes strategi for it-understøttelse af patient empowerment Høringsskabelon regionernes strategi for it-understøttelse af patient empowerment Høringssvar bedes sendt til helle.hoestrup@regionh.dk senest d. 20. april 2011. Udfyldt af: Lotte Fonnesbæk og Elisabeth

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Guide ved køb af økonomisystem

Guide ved køb af økonomisystem Guide ved køb af økonomisystem Microsoft Dynamics Nav (Navision) Economic Microsoft Dynamics C5 Guide ved køb af økonomisystem Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper i de mange forskellige

Læs mere

IT-udbud: forudsætninger og projektplan

IT-udbud: forudsætninger og projektplan IT-udbud: forudsætninger og projektplan Per Hostrup Nielsen Overlæge, Afd. T, AUH Skejby National Databasedag 2.april 2014 Problemet 40 50 Kliniske Kvalitets Databaser Teknisk diversitet Semantisk

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Toshiba EasyGuard-oversigt Kursusmodul 1. Kursusmodel 1: Toshiba EasyGuard-oversigt TOSHIBA E-LEARNING CENTRE MODUL 1: EASYGUARD OVERSIGT -

Toshiba EasyGuard-oversigt Kursusmodul 1. Kursusmodel 1: Toshiba EasyGuard-oversigt TOSHIBA E-LEARNING CENTRE MODUL 1: EASYGUARD OVERSIGT - Toshiba EasyGuard-oversigt Kursusmodul 1 Kursusmodel 1: Toshiba EasyGuard-oversigt TOSHIBA E-LEARNING CENTRE MODUL 1: EASYGUARD OVERSIGT - Kursusmodel 1 - Mål Kursusmodulet til Toshiba EasyGuard-oversigten

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Virksomhedsprofil. Om virksomheden. Dokumentation. Konsulenter. Rådgivning. Udvikling. Undervisning. Vi er Microsoft.NET eksperter

Virksomhedsprofil. Om virksomheden. Dokumentation. Konsulenter. Rådgivning. Udvikling. Undervisning. Vi er Microsoft.NET eksperter Om virksomheden Dokumentation Virksomheden blev etableret i sommeren 1990, med det primære mål at skabe nye innovative softwareapplikationer baseret på større informationsmængder. Den første kommercielle

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 11 Kommunikation mellem flere SUP-databaser Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot administration Vedr. moduler: Basis + API + Reservation solide onlineløsninger boligspot administration Et friskt pust i udlejningen Et friskt pust i udlejningen

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

ESA. Effektiv SystemAdgang

ESA. Effektiv SystemAdgang ESA Effektiv SystemAdgang Lettere adgang til it-systemerne I den kliniske hverdag er der brug for it-systemer, der er både effektive og fleksible, for at understøtte dig bedst muligt i dit daglige arbejde.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Senest opdateret den 15. oktober 2012 1. Krav 1.4. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Læringsprogram Lommeregner Programmering Malte Fibiger, Rasmus Ketelsen, Nicojal Jensen og Leon Bøgelund, Klasse 3.36 04-12-2012 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 Problemformulering...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

VistA Venerea. en OPEN source EPJ. Martin Sølvkjær Jari Friis Jørgensen. Jari@symmetric.dk

VistA Venerea. en OPEN source EPJ. Martin Sølvkjær Jari Friis Jørgensen. Jari@symmetric.dk VistA Venerea en OPEN source EPJ Martin Sølvkjær Agenda Forhistorien Hvad er Vista? Hvorfor VistA? Hvad har vi lært? Hvad er potentialet? Og så er der nok ikke mere tid... Der var engang... En Venerea

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

KIF Brugerguide Holdsider webmaster@kjellerupif.dk

KIF Brugerguide Holdsider webmaster@kjellerupif.dk Indholdsfortegnelse 1)Login på hjemmesiden...2 1.1)Oprettelse af en bruger med adgang...2 1.2)Generel login information...2 1.2.1)Glemt personlig kode...2 2)Forklaring af administrationssiden...3 2.1)Navigationsområdet...4

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan betaler du let med mobilen 12 r side Guide til de forskellige muligheder Guide: Sådan betaler du let med mobilen INDHOLD:

Læs mere