Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk)"

Transkript

1 FællesPlatformC-B7.doc Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU Hvor mange EPJ-systemer skal Danmark have - og hvilke? Spørgsmålet er bl.a. aktuelt i forbindelse med strukturreformen. I dette notat sammenligner jeg tre mulige løsninger på fremtidens EPJ- teknologi: 1. Fem platforme. Hver region vælger et af de eksisterende systemer og bruger det i hele regionen. Vi antager at resultatet bliver fem forskellige platforme.. SOA-løsning. Alle platforme og moduler forbindes med en Service-Orienteret Arkitektur. 3. Fælles Platform (FP). Man udvælger eller udvikler en fælles, databærende platform som gradvis bruges i hele Danmark. Den skal være monopol-fri, bl.a. ved at tredjepart i praksis kan tilføje moduler. Jeg ser primært på de snævre økonomiske konsekvenser. Udgangspunktet er at driften af de eksisterende mange EPJ-systemer erstattes af en af de tre løsninger. Hvad vil det koste at etablere den nye løsning og drive den i 5 år, og hvad vil det koste at udbygge løsningen på landsplan med nye moduler, fx nye laboratoriesystemer, mobil adgang, etc. Ud fra de begrænsede oplysninger jeg har haft adgang til, bliver svaret i runde tal: Etablering og drift i 5 år Tilføje et modul Fem platforme 1600 mio kr. 10 mio kr. SOA-løsning 500 mio kr. 50 mio kr. Fælles platform 800 mio kr. 0 mio kr. Kort sagt: Sammenkobling af de eksisterende systemer er -3 gange dyrere end at skifte til ét fælles system. Selv om man ændrer væsentligt på beregningsforudsætningerne, bliver størrelsesforholdet næppe anderledes. Regnskabsmæssigt skal man i alle tilfælde fortsat afskrive på de systemer man har i dag. Til gengæld bliver de øvrige EPJ-driftsudgifter erstattet af ovenstående. Der er en række faktorer jeg ikke har kunnet vurdere i kroner, men som også alle peger entydigt i retning af den fælles platform, fx: A. Attraktivt marked for leverandører af nye moduler. B. Mulighed for at få fremtidens internationale standard ind som platform. C. Teknisk ekspertise på højt niveau ét sted i Danmark kontra flere. D. Uddannelse og mobilitet af klinisk personale. Studerende kan fx lære systemet under deres studie. E. Let at eksperimentere med nye arbejdsgange og ny IT-støtte (det er lettest med en fælles platform, og der er regnet med en testversion til det). Sidst i notatet viser jeg en fasemodel for anskaffelse af en fælles platform, tilrettelagt med korte faser så man kan stoppe projektet tidligt hvis en forventning skulle briste.

2 Løsningerne i detaljer Nedenfor følger en kort beskrivelse af de tre løsninger og de økonomiske faktorer der indgår i vurderingen. De detaljerede udregninger findes i et regneark på side 5 (findes også som separat fil). 1. Fem platforme Vi forestiller os at hver region vælger et af de eksisterende systemer og flytter alle EPJ-brugere i regionen over på det. Vi antager at resultatet bliver 5 forskellige platforme. I beregningerne antager vi at hver region får en platform med omkring 10 moduler, herunder back-end systemer, fx patientadministration. Dette kræver at data fra de andre systemer i regionen konverteres. I beregningerne har jeg regnet med at hver region skal konvertere data fra omkring 0 andre systemer der i dag findes i regionen. I alt skal der altså ske 100 konverteringer på landsplan. Desuden skal størstedelen af medarbejderne omskoles, nemlig de der i øjeblikket arbejder med andre systemer end det valgte. Jeg har anslået at det på landsplan er 4000 medarbejdere, hvis det gøres inden alt for mange har taget EPJ i daglig brug. Derudover skal driften for hver af de 5 platforme skaleres op svarende til det større antal brugere. Det har jeg dog ikke turdet vurdere økonomisk. Man kan bl.a. forestille sig at denne opskalering vil give så store problemer, at man må vælge et andet system end det man først havde tænkt sig. Alt i alt regner jeg med at der på landsplan skal drives 5 EPJ-centre. Med denne løsning har man simplificeret driften i forhold til i dag og man har sikret dataoverførsler indenfor regionen. Men man har stadig ikke sikret dataoverførsler på tværs i Danmark. Jeg har i alle beregningerne set bort fra licensomkostninger pr. brugerterminal, fordi beløbet må forventes at være uafhængig af hvilke platforme brugerne anvender. Anskaffelse af et nyt modul Lad os antage at nogen vil skal anskaffe et nyt modul, fx et nyt laboratoriesystem eller en tilkobling af mobiltelefoner til EPJ-systemet. Hvad ville det kræve hvis man i alle 5 regioner anskaffede dette modul? For det første skal modulet nu ikke blot tilpasses én platform, men 5. Desuden skal hver platform tilpasses til modulet. Typisk indeholder sådan et modul en del eget data, og det tilsvarende data fra platformen skal så konverteres og overføres til modulet. Der skal ske forskellige konverteringer for hver af de 5 platforme. Alt i alt vil der være 5 forskellige tilpasninger af modulet, og man må regne med at leverandøren vil kræve vedligeholdelsesafgift for hver af dem, da han skal håndtere dem ret forskelligt.

3 3. SOA løsning Med denne løsning etablerer man en service-orienteret arkitektur bygget ovenpå de eksisterende platforme og moduler. Visionen er at hvert modul udstyres med en SOAgrænseflade, der trækker på services som alle platforme tilbyder. Vi antager at man på landsplan vil give 50 moduler og backend-systemer en sådan SOA-grænseflade. (Den baseres på binære services for at gøre hastigheden så god, at det hele kan bruges til intensivt dagligt arbejde). Hvor meget skal der nu ændres i hver eksisterende platform for at gøre dette muligt? Her er der en udbredt opfattelse af at man kan nøjes med nogle få services som skal findes på alle platforme. Ligegyldigt hvilket modul man vil tilføje, kan det bare trække på disse eksisterende services. Desværre viser erfaringer fra SOA i private virksomheder, fx banker og forsikringsselskaber, at der skal udvikles en del nye services hver gang et nyt modul skal kobles på. Gør man ikke det, bliver modulet nødt til at betjene sig af såkaldte client-level joins, som gør systemet for langsomt til intensiv daglig drift med mange brugere. Typisk tilføjes der nye services for et modul, fordi mange skærmbilleder har brug for en eller flere specielle services for at give effektiv støtte til brugerens arbejdsopgaver. I beregningerne antager vi at man kun har 5 platforme, fx fordi man allerede har etableret de 5 regionsplatforme hver med 10 moduler. Hvert af de 50 moduler skal så tilsluttes 4 platforme, nemlig de 4 som det ikke arbejder sammen med i forvejen. I alt skal der altså etableres 00 tilslutninger. Alt dette vanskeliggøres af at alle 5 platforms-ejere og deres leverandører skal blive enige om disse mange services ned i mindste detalje. Tilmed har leverandørerne monopol på at tilføje disse services på hver deres platform. Med SOA-modellen skal der stadig drives 5 centre. Men der skal formentlig ikke ske datakonvertering eller omskoling af medarbejderne, fordi det er de samme systemer som i dag, blot koblet sammen på en anden måde. Som man kan se i regnearket er denne løsning meget dyrere at etablere end de 5 regionsplatforme. Beregningen forudsætter at disse 5 platforme allerede er etableret. Ellers bliver beløbet endnu større. Anskaffelse af et nyt modul SOA-løsningen er til gengæld væsentligt billigere end de 5 platforme når man skal anskaffe et nyt modul på landsplan. Modulet skal nemlig kun tilpasses én gang - til en SOA-grænseflade. Hver af de 5 platforme skal til gengæld tilpasses, idet de alle skal have de særlige SOA-services som det nye modul har brug for. Der skal formentlig heller ikke ske nogen datakonvertering, idet SOA-princippet bygger på at data trækkes direkte ud af kildesystemet. Man kan også regne med at der kun er én vedligeholdelsesaftale, fælles for de 5 regioner, fordi der kun er sket én tilpasning af modulet.

4 4 3. Fælles platform (FP) Denne løsning går ud på at udvælge, eller måske udvikle, en fælles, databærende platform (FP). Platformen kunne meget vel blive et standard/ramme-system, ligesom man kender SAP og Navision for virksomhedssystemer. Platformen opbevarer alt klinisk data og formentlig også administrativt patientdata. Klinisk data omfatter alle patientens sygdomme, undersøgelser og behandlinger. Særligt støttedata for de enkelte moduler kan opbevares i modulet selv. Platformen har en del fælles services som de fleste moduler har brug for, fx vedrørende sikkerhed og registrering af klinisk data. Men den skal ikke levere specielle services for hvert modul, idet den enkelte modulleverandør selv kan tilføje de nødvendige services. Rent teknisk sker det ved at platformen tilbyder én meget universel "service" som alle relationelle databaser tilbyder: SQL-sætninger. Man kan specificere millioner af de mere traditionelle services med en SQL-sætning. Det kræver at databasens indre struktur er præcist beskrevet som tabeller, men der er årtiers tradition og driftserfaring for hvordan det gøres. Desværre er de forskellige database-leverandører ikke enige om detaljerne i SQL, og det er et af de problemer der gør sammenkobling af systemer så dyrt og besværligt. Vælger man én fælles platform forsvinder problemet helt. Platformen skal være åben i den forstand at der er tilstrækkelig dokumentation til at tredjepart kan tilføje moduler og om nødvendigt bygge en tilsvarende platform. I kontrakten skal man sikre sig at tredjepart også har lov til det. (Det har man desværre glemt i de eksisterende kontrakter på EPJ-området). På den måde undgår man at platformsleverandøren får monopol. Etableringen af denne løsning kræver at man anskaffer en sådan platform. (I de andre løsninger fandtes de nødvendige platforme allerede). Jeg har regnet med at man forsyner platformen med de 0 bedste moduler fra de nuværende EPJ-systemer. (I løsningen med de 5 platforme regnede vi med at hver region kun fik 10 moduler). Der skal derfor ske 0 modultilpasninger, som hver er skønnet til at være væsentligt billigere end modul-tilpasningerne til SOA. Modulleverandøren skal nemlig ikke blive enig med andre om de nødvendige services. Han kan lave dem selv. I princippet burde man ikke skulle tilpasse platformen for at den kan huse det nye modul, men jeg har for en sikkerheds skyld antaget at der alligevel skal ske lidt - eller at der er brug for konsulenthjælp fra platformsleverandøren. Der skal ske datakonvertering fra alle andre platforme og moduler på landsbasis, skønnet til 50 konverteringer. (Det svarer til de 50 moduler der skulle tilpasses hvis man valgte SOA-løsningen). Dette kan dog ske gradvis efterhånden som amter/regioner går over til den fælles platform. Jeg har regnet med at ca. 5% flere brugere end for de 5 platforme på sigt skal omskoles, fordi ingen kan regne med at skulle bruge de moduler de har brugt før. (For de 5 platforme var ca. 0% af brugerne så heldige at deres system blev bevaret).

5 Med FP-løsningen skal der i princippet kun drives ét EPJ-center. Jeg har dog regnet med udgifter til 1½ center fordi der bliver mange flere brugere der skal supporteres. Der er også regnet med et testsystem hvor man kan eksperimentere med nye moduler, fx tilpasset særlige brugergrupper eller lægelige specialer. Den samlede løsning er langt billigere end både SOA og de 5 platforme, og så forudsætter den ikke engang at de 5 platforme er etableret. Anskaffelse af et nyt modul Når man anskaffer et nyt modul, skal det kun tilpasses én platform - FP. Derfor er der også kun vedligeholdelsesudgift for ét modul. Som man ser, er de samlede anskaffelsesomkostninger for et modul meget lavere end for de andre løsninger. 5 Etabler løsning Fem platforme SOA overalt FP (Fælles platform) Antal à mio kr Antal à mio kr Antal à mio kr Platforms-anskaffelse Tilpas moduler til platform Tilpas platform til moduler Datakonvertering Ekstra uddannelse 4, , Drift i 5 år Samlet pris i 5 år Anskaf et modul til alle platforme Fem platforme SOA FP (Fælles platform) Antal à mio kr Antal à mio kr Antal à mio kr Modul-anskaffelse Tilpas moduler Tilpas platform Datakonvertering Modulvedligehold 5 år Samlet modulpris i 5 år Enhedsomkostninger: mio kr Kilde: Anskaffelse af FP 50 Fyns Amt Tilpasning af modul til gl.platform 10 Skøn Tilpasning af modul til SOA 10 H:S booking modul Tilpasning af modul til FP 5 Skøn Tilpasning af gl. platform til modul Skøn Special SOA service til et modul 5 H:S booking modul Tilpasning af FP til modul 1 Skøn Datakonvertering pr. modul/platform 5 SUP projekt Uddannelse pr. medarb. 0.0 Skøn Platformsdrift i 5 år 00 Nordjylland Modulpris 10 H:S booking modul Modulvedligehold i 5 år 5 Skøn

6 6 4. Indvendinger mod en fælles platform De 5 platforme og SOA løsningen har været diskuteret et stykke tid, men man kan ikke sige at løsningerne er blevet undersøgt i detaljer. Der er selvfølgelig skepsis mod den fælles platform, som nok ser lovende ud, men heller ikke er blevet undersøgt i detaljer. Jeg har de sidste måneder læst og hørt flere indvendinger: Sådan en platform er ikke mulig Svar: En fælles, databærende platform er ikke mere krævende end mange af de EPJ systemer man har i dag. Der stilles kun nogle få ekstra krav: (1) Den fælles platform skal være åben så tredjepart i praksis kan tilføje moduler, mv. Herved undgår man at leverandøren får monopol. () Den skal kunne trække ca. 3 gange så mange brugere som den største af regionsplatformene. Begge krav har vist sig mulige at opfylde i andre dele af IT verdenen. Det er for dyrt at skrotte de systemer man allerede har Svar: Regnskabsmæssigt skal man fortsat afskrive på de eksisterende systemer, men det skal man ligegyldigt hvilken af de tre løsninger man vælger. De økonomiske beregninger viser at ekstraudgifterne ved at koble de eksisterende løsninger sammen, er -3 gange større end at anskaffe og drive en fælles løsning. Platformsleverandøren får monopol Svar: Ja, det er de erfaringer man har fra gamle dage hvor Datacentralen og Kommunedata fik en monopolstilling. Tredjepart kunne ikke - eller kun med stort besvær - tilføje nye moduler. I dag har man mange leverandører, men hver af dem har monopol på at udvide sit eget system, så man er mindst lige så bundet som førhen. Det er et afgørende krav til den fælles platform at den er åben over for tredjepart så monopolet undgås. Sikkerheden trues når et nyt modul kobles på Svar: Ja, hvis man undlader de kontroller man normalt udfører inden man sætter et professionelt modul i drift. Det er korrekt at man med en meget restriktiv SOAløsning kan undgå nogle sikkerhedsrisici, men ikke alle. Fx kan man ikke sikre mod at følsomt data gives videre fra et modul til helt andre systemer eller til personer der kigger med "over skulderen". En meget restriktiv SOA løsning får til gengæld den ulempe at nye moduler kun kan kobles på med store omkostninger (se afsnit ). Det bliver kaos hvis hvert modul tilføjer sit eget data til den fælles platform Svar: Ja, men det har modulerne kun yderst sjældent brug for. Platformen opbevarer kun klinisk data og strukturen af det data er meget stabil, idet man på forhånd kan sikre sig at den omfatter det data der findes i eksisterende standarder. Når der en sjælden gang bliver brug for udbygninger, skal man selvfølgelig sikre bagudkompatibilitet. Også dette er velafprøvet teknik i andre dele af IT verdenen. Man kan ikke lave lokale tilpasninger Svar: På nogle områder ja, på andre nej. Man kan fx godt lave særlige skærmbilleder og oversigter der bruges af et lægefagligt speciale. Men man bør ikke ukoordineret tilføje nye koder, fx sådan at ergoterapeuterne i vest bruger ét sæt SKS koder for deres behandlinger, mens dem i øst bruger nogle andre. Leverandørerne lover så meget, men i den sidste ende holder de det ikke Svar: Ja, det oplever man i mange anskaffelsesforretninger. Det kan i stor udstrækning undgås ved et tidligt "proof of concept", som forklaret nedenfor i faseplanen.

7 7 5. Faseplan for fælles platform Ingen af de tre løsninger er noget man bare lige gør. Her er en skitse til de faser man kunne forestille sig, hvis man overvejer den fælles platform. Ved slutningen af hver fase bør man nøje overveje om man vil fortsætte. Jeg foreslår at man fra platformsleverandøren ikke bare får selve platformen, men mindst ét komplekst modul konstrueret på samme måde som et tredjeparts modul skal konstrueres. Det kan give en tidlig realitetskontrol på at man faktisk kan lave komplekse og brugervenlige moduler ovenpå platformen. Man bør også åbne mulighed for leverandører der ikke er på banen i Danmark i dag, men som kunne forventes at levere fremtidens EPJ-platform, på samme måde som SAP, Navision, mv. i dag leverer vidt udbredte platforme for ERP-systemer. Fase Fasens længde i måneder 1 Indsaml vigtige krav til platformen ud fra viden og erfaringer 3 hos amter og konsulenter. Skriv et første udkast til kravspecifikation for en fælles platform med et eller flere komplekse moduler som optioner. 3 Besøg potentielle leverandører og drøft kravene med dem, bl.a. for at se om kravene er realistiske. 4 Revider kravspecifikationen og start udbud. (På grund af besøgsrunden skal man være ekstra opmærksom på at kravene er neutralt formuleret så de ikke favoriserer nogen. Det er der velprøvede metoder til). 5 Vælg leverandør. 6 Tidligt "proof of concept", fx indenfor 4 måneder: Kritiske 4 faktorer afprøves ved simulation, etc. Fx svartider med brugere, brugervenlighed, tredjeparts forståelse af de tekniske specifikationer. Svigter leverandøren på blot et af disse punkter, hæves kontrakten straks. 7 Udvikling af platformen og et komplekst modul Parallelt med udviklingen tilpasses 5-10 andre udvalgte, (10) eksisterende moduler. 9 Datakonvertering, uddannelse af de første brugere, pilotdrift Endelig beslutning om man vil udbrede systemet til hele landet. 11 Gradvis omlægning af amter/regioners EPJ-systemer. Tilpasning af flere moduler, osv. Samlet varighed til start af drift på fælles platform ca. år Det er meget sandsynligt at et af de eksisterende EPJ-systemer let kunne bringes til at leve op til kravene. I så fald kan man reducere fase 7 og 8 drastisk og spare det meste af et år.

Kommentar til Amtsrådsforeningen / H:S rapporten om Fælles arkitekturprincipper for EPJ

Kommentar til Amtsrådsforeningen / H:S rapporten om Fælles arkitekturprincipper for EPJ FællesArkitektur.doc SL 05-10-31 Kommentar til Amtsrådsforeningen / H:S rapporten om Fælles arkitekturprincipper for EPJ Forfatter til kommentarerne: Søren Lauesen Forfatterne til rapporten (anonyme) har

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Vejledning til kravskabelon SL-07

Vejledning til kravskabelon SL-07 Vejledning til kravskabelon SL-07 - fra behov til løsning Søren Lauesen Forlaget Samfundslitteratur Søren Lauesen Vejledning til kravskabelon SL 07 fra behov til løsning 1. udgave 2007 Forlaget Samfundslitteratur,

Læs mere

Søren Lauesen IT-Universitetet i København

Søren Lauesen IT-Universitetet i København Hvorfor elektronisk tinglysning startede som en katastrofe Hvordan kunne det være undgået? Hvorfor deres sagsbehandlingssystem blev lukket Søren Lauesen IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk

Læs mere

Dataadgang & Serviceplatform

Dataadgang & Serviceplatform Dataadgang & Serviceplatform Projektchef Mahdad Fahimi og Konsulent Michel Sassene Udfordringer ved adgang til data Data findes i forskellige formater og platforme og hos forskellige leverandører (specialiserede

Læs mere

Interview med Jørgen Schøler Cheflæge Hospitalsenheden Horsens.

Interview med Jørgen Schøler Cheflæge Hospitalsenheden Horsens. BS: Værdiskabelse I sundhedsvæsenet gennem IT (Forklaring af værdi). JS: Den diskussion er jeg jo jævnligt inde i og det er fordi jeg tror på at det med at skabe værdi for IT altså en væsentlig del af

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Teknologirådets opgave er at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser. Teknologirådet

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Krav og Agil Udvikling Knowledge Cube Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen

Krav og Agil Udvikling Knowledge Cube Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen Krav og Agil Udvikling Knowledge Cube 2016 Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk http://www.itu.dk/people/slauesen 2. Hvad skal kravspecifikationen bruges til? Interessenter

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom 2004 Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom udvikler og udbreder en elektronisk samarbejdsplatform til informationsudveksling og dialog mellem sundhedsvæsenets parter. 1

Læs mere

Spørgsmål og svar til Fælles Sprog III og Cura (Q&A) Sidst opdateret: oktober 2016

Spørgsmål og svar til Fælles Sprog III og Cura (Q&A) Sidst opdateret: oktober 2016 Spørgsmål og svar til Fælles Sprog III og Cura (Q&A) Sidst opdateret: oktober 2016 Vi har her samlet en række spørgsmål og svar til den forandring, vi står over for med implementeringen af Fælles Sprog

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

Forventninger til EPJ

Forventninger til EPJ Forventninger til EPJ Det er svært at spå især om fremtiden Storm P. 1 Alle har en mening om vejret og om EPJ 2 Hovedbudskaber 1. Ting tager tid, gode ting tager lang tid! - forventningerne er mange -

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Regionsrådet. Orientering om Brugerklubben SBSYS

Regionsrådet. Orientering om Brugerklubben SBSYS Regionshuset Viborg Regionsrådet Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Orientering om Brugerklubben SBSYS Flere regionsrådspolitikere

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013 GENUDBUD AF NEMREFUSION 28. november 2013 Agenda Formål med genudbuddet og overordnede målsætninger Funktionalitet og værdi System design drift support Selvbetjeningskomponent (option) Tidsplan/udbudsform

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013.

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål 1. Er det et krav at tilbudsgiver skal være SKI godkendt leverandør? 2. Der står i materialet at udbuddet

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Integrationer imellem AX2012 og Winformatik Økonomisystem vers. 3.0

Integrationer imellem AX2012 og Winformatik Økonomisystem vers. 3.0 Integrationer imellem AX2012 og Winformatik Økonomisystem vers. 3.0 Indhold Dokumenthistorik... 1 Baggrund... 1 Oversigt over valgt løsning... 2 Proof of Concept: tre-trins raket... 3 Trin 1... 3 Opgaver

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Lars Hulbæk/10. November 2006 1. Teknisk sammenhæng mellem sundhed.dk og MedCom Arbejdsdelingen mellem

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Erfaringer med EPJ i Sygehus Fyn

Erfaringer med EPJ i Sygehus Fyn Erfaringer med EPJ i Sygehus Fyn EPJ-Observatoriet Årskonference 2002 Lone Tynan, Projektleder 3 generationer af EPJ i Fyns Amt Amtslig EPJ EPJ -Rudkøbing 1990-1997 afdeling SHIFT-EPJ 1997-2001 center

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd så du optimerer processen og sparer penge Forord Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd, så du optimerer processen og sparer penge Dette whitepaper indeholder

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Niels Reichstein Larsen Chef for projektafdelingen og Enhed for Klinisk Kvalitet Koncern IT Region Hovedstaden en af Danmarks største koncerner

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v4 Søren Lauesen 2016 Køb vejledningen som et hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk ISBN-13: 978-1523319589 Søren Lauesen Vejledning

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt

Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt i Fyns Amt Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt v. Niels Mortensen, direktør Onsdag den 8. oktober 2003 Kl. 09:30 12:00 Program 09.30 Velkomst og formål med dagen. v. direktør Niels Mortensen

Læs mere

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan Bofællesskab udviklingsplan Gennemførelsen af visionen om det fuldt gennemførte bofællesskab (oldekolle) med alle drømme om de fedeste forhold og skønne faciliteter implementeret er en stor mundfuld. Det

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Vejle Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt mellemstore sygehuse for 3. år Kolding Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt små sygehuse for 2.

Vejle Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt mellemstore sygehuse for 3. år Kolding Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt små sygehuse for 2. Vejle Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt mellemstore sygehuse for 3. år Kolding Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt små sygehuse for 2. år 12. oktober 2010 Elektronisk audit txt-mining på journaloplysninger

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot administration Vedr. moduler: Basis + API + Reservation solide onlineløsninger boligspot administration Et friskt pust i udlejningen Et friskt pust i udlejningen

Læs mere

Database design for begyndere

Database design for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Database design for begyndere Denne artikel beskriver hvordan man kommer fra ide til database design. Den stopper inden normal former. Den forudsætter

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

IT-strategi i Region Syddanmark. Niels Mortensen

IT-strategi i Region Syddanmark. Niels Mortensen Sammenhængende ITsystemer i de nye regioner IT-strategi i Region Syddanmark Niels Mortensen Agenda: IT i RSD - Indledende synspunkter IT-strategi 2007-2011 Fusionsstrategi Teknisk infrastruktur Fælles

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Produktbeskrivelse - oversigt

Produktbeskrivelse - oversigt Produktbeskrivelse - oversigt Revideret 31-10-2010 1 MIKROBIOLOGISK AFDELINGS DATA SYSTEM MADS er et Laboratorieinformationssystem (LIS) til dataadministration og automatisk, standardiseret besvarelse

Læs mere

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Herning Sygehus 7400 Herning Tlf: 9927 6322 Email: kvalitet@ringamt.dk Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing

Læs mere

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ Modellering og Standardisering Datalivscyklus G-EPJ Fordele ved EPJ i forhold til PPJ Ingen redundante data Forskning Kvalitetssikring og udvikling Automatiske indberetninger Rekvisition og svar funktionalitet

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Introduktion til FUT udbuddet og projektet 6/9-2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Indhold Hvorfor er FUT igangsat? Baggrund

Læs mere

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering ver. 21-08-2017 Indhold Formål... 3 Laboratorietesten omfatter... 3 Resultat af laboratorietest... 3 Installation og opdatering

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Region Midtjylland. Organisering af det urologiske speciale i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 2. maj 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Organisering af det urologiske speciale i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 2. maj 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Organisering af det urologiske speciale i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 9 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE VEDR. ESWL BE- HANDLING I REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Tolkebistand i Region Syddanmark

Tolkebistand i Region Syddanmark Notat Tolkebistand i Region Syddanmark Baggrund Sundhedsloven Patienter, der efter sundhedsloven har ret til behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt på sygehus, har i

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

MedCom s SUP-Projekt. Projekt Standardiseret

MedCom s SUP-Projekt. Projekt Standardiseret MedCom s SUP-Projekt Projekt Standardiseret Udtræk af Patientdata EPJ-observatoriet s årskonference 27. Oktober 2004 Session C2 SUP Agenda Baggrund Klinisk tværamtslig anvendelse Demonstration - offline

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010 Brugervejledning Sådan laves et opslag med avanc. søgning December 2010 Sådan laves en avanceret søgning Denne vejledning gennemgår eksempler på, hvordan avanceret søgning kan bruges. Når du har startet

Læs mere