Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted"

Transkript

1 Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI (Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute). 1.2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Fonden har til formål at styrke og positionere dansk mode gennem markedsføring, PR og formidling, herunder men ikke begrænset til! organisering og promovering af Copenhagen Fashion Week over for udlandet og i Danmark,! udvikling, formulering og kommunikation af en fælles strategisk kommunikationsplatform for dansk mode,! etablering af netværk med henblik på at skabe nye arbejdsrelaterede og sociale kontakter,! etablering af modebranchens egen prisuddeling med priser til bedste kollektioner, kampagner, model, mv.! afholdelse af modeudstillinger, workshops og seminarer,

2 Side 2! etablering af et modens hus i København,! organisering og eksekvering af eksportfremstød for dansk mode,! etablering af showrooms og butikker for dansk mode på internationale markeder,! uddeling af legater til særligt talentfulde designere m.fl.,! rådgivning af og støtteprogrammer for nystartede modevirksomheder,! etablering af en talentbank for nyudklækkede designere, og! udgivelse af et månedligt nyhedsmagasin om aktiviteter i Danish Fashion Institute samt relevante nyheder fra den danske modeverden. 2.2 Fonden kan realisere sine mål gennem fuldt eller delvist ejerskab i selskaber med begrænset ansvar, hvis formål ligger inden for fondens formål. 3. Grundkapital indtægter 3.1 Grundkapitalen andrager kr ,00, der er indbetalt kontant. 3.2 Fonden kan supplere grundkapitalen gennem udbytte fra datterselskaber, bidrag fra DAFI s netværk (Modebranchens forening til støtte af Danish Fashion Institute), sponsorbidrag, tilskud fra det offentlige samt gaver og testamentariske dispositioner. 4. Bestyrelsen 4.1 Fondens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer. 4.2 Af bestyrelsens medlemmer udpeges 5 af DAFI s netværk, der skal sikre, at 2 repræsenterer store modefirmaer, 1 et mellemstor modefirma, 1 et mindre modefirma, og 1 en relevant undervisningsinstitution. To medlemmer af bestyrelsen udpeges af initiativgruppen bag stiftelsen af Danish Fashion Institute. Et medlem udpeges af bestyrelsen selv. Såfremt DAFI s netværk måtte undlade at udpege et eller flere af de bestyrelsesmedlemmer, som man har ret til at

3 Side 3 udpege, udpeger bestyrelsen selv det eller de manglende medlemmer. 4.3 De af DAFI s netværk og initiativgruppen udpegede bestyrelsesmedlemmer har sæde i bestyrelsen, indtil nye medlemmer måtte være udpeget af DAFI s netværk og/eller initiativgruppen. Et bestyrelsesmedlem skal dog altid være udpeget for en periode på mindst ét år fra den pågældendes indtræden i bestyrelsen. 4.4 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. 4.5 Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøder. I dennes fravær ledes mødet af næstformanden. Ethvert medlem af bestyrelsen, fondens direktør, fondens revisor og fondsmyndigheden kan forlange, at bestyrelsen indkaldes med angivelse af dagsorden. 4.6 Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 14 dages varsel ved brev, telefax eller og med angivelse af dagsorden. Såfremt omstændighederne gør det påkrævet, kan formanden dog indkalde med et kortere varsel. 4.7 Bestyrelsesmøder afholdes på fondens adresse, medmindre formanden har bestemt andet. I særlige tilfælde kan formanden bestemme, at et bestyrelsesmøde afholdes som telefonmøde eller elektronisk gennem -udveksling eller lignende. 4.8 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Et fraværende bestyrelsesmedlem kan dog anses for tilstedeværende, såfremt han på formandens begæring telefonisk giver sin mening til kende om et punkt på dagsordenen. Ved telefonisk eller elektronisk afholdte bestyrelsesmøder kan beslutninger kun træffes, når mindst 5 medlemmer har deltaget i mødet. 4.9 Afgørelser i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelseshvervet er personligt, og der kan således ikke gives møde ved fuldmægtig.

4 Side Af bestyrelsens møder udfærdiges snarest muligt et referat, der udsendes til alle medlemmer samt fondens revisor. Referatet anses for godkendt, såfremt et bestyrelsesmedlem ikke over for bestyrelsens formand senest 14 dage efter referatets udsendelse har fremsat indsigelse Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg efter behov Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 5. Direktøren 5.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af fondens arbejde. 5.2 Fondens bestyrelse udfærdiger en stillingsbeskrivelse for direktøren, der bl.a. skal indeholde bestemmelser om afgrænsning af direktørens kompetence i forhold til bestyrelsen. 5.3 Direktøren kan ikke være medlem af fondens bestyrelsen, men kan være formand for eller menigt medlem i bestyrelsen for selskaber med begrænset ansvar, i hvilken fonden har en fuld eller delvis ejerandel. 5.4 Bestyrelsesformanden kan i nærmere bestemt omfang og uden at det påvirker formandens ansvar som bestyrelsesmedlem efter lovgivningen eller disse vedtægter, overlade sine arbejdsopgaver til direktøren, hvor dette har et praktisk formål. 6. Tegning 6.1 Fonden kan tegnes af formanden og direktøren i forening, af formanden og næstformanden i forening, af formanden eller næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

5 Side 5 7. Hæftelse 7.1 For fondens forpligtelser hæfter alene fondens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter således hverken personligt eller begrænset, direkte eller indirekte for fondens forpligtelser. 8. Regnskab 8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra dagen for fondens stiftelse til udgangen af Årsrapport forelægges til bestyrelsens godkendelse senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller af en registreret revisor. 9. Anvendelse af overskud 9.1 Et eventuelt overskud anvendes til Fondens fortsatte drift samt til konsolidering af fondens formue efter bestyrelsens bestemmelse. 10. Vedtægtsændringer og opløsning 10.1 Ændring af vedtægterne eller opløsning af Fonden kræver, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsens medlemmer under personligt fremmøde stemmer herfor I tilfælde af Fondens opløsning skal nettoformuen udloddes til anvendelse i overensstemmelse med Fondens formål I øvrigt henvises til lov om erhvervsdrivende fonde, 48. ooo0ooo Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute er med ovenstående vedtægter stiftet af undertegnede virksomheder og personer. Blandt stifterne udgør Eva Kruse, Thomas Hargreave og Frederik Bjerregaard initiativgruppen, jf. pkt. 4.2.

6 Side 6 København, den 1. november 2005 Som stiftere: For Kopenhagen Fur: For IC Companys: Tom Steifel-Kristensen Annette Thomsen For Munthe plus Simonsen: For Mads Nørgaard: Karen Simonsen Mads Nørgaard For Teko: For Initiativgruppen: Anne Mette Zachariassen Frederik Bjerregaard For Initiativgruppen: For Initiativgruppen: Thomas Hargreave Eva Kruse

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere