Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1"

Transkript

1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

2 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til brug for tilbudsskrivning... 8 Checkliste og gode råd ved udarbejdelse af tilbud: Huskeliste: Svar på udbud Hvad skal man altid have liggende: Årsager til diskvalifikation Teknologisk Instituts strategi og Resultatkontrakt med Rådet for Teknologi og Innovation Eksempel på et følgebrev Eksempel på en udbudsannonce Eksempel på kravspecifikation: Eksempel på svar på kravspecifikation Eksempel på udvælgelse Eksempel på et tilbud Link samling Kilder

3 Formål En stor del af samfundets innovation og vækst kommer fra små og mellemstore virksomheder. Offentlige udbud er et potentielt stort marked for små og mellemstore virksomheder og mange små og mellemstore virksomheder har de faglige kompetencer til at levere ny teknologi og løse driftsog serviceopgaver for den offentlige sektor. Men der er for få virksomheder på banen i mange udbud. Blandt andet fordi virksomhederne ikke har erfaring med offentlige udbud og opgaver samt opfatter markedet som uoverkommeligt og tungt. Med denne udbudshåndbog ønsker Center for Arbejdsliv, Erhvervsudviklingsdivisionen at give små og mellemstore virksomheder et stykke værktøj i hånden med tjeklister og gode råd som kan give små og mellemstore virksomheder lyst og mod til at byde på flere offentlige og private udbud. 3

4 Udbud generelt Dette er en hurtig indføring, i hvad udbud er, hvordan udbudsprocessen fungerer og hvilke specielle kendetegn, der er ved offentlige udbud. På er der en række gode råd til dig som privat tilbudsgiver, og informationerne fra de første afsnit i denne håndbog er hentet fra udbudsportalen. Hvad er et udbud og hvordan fungerer det? At en opgave kommer i udbud vil sige, at en offentlig institution f.eks. kommunen beder private virksomheder om at udføre opgaven på kommunens vegne. Udbud starter med, at kommunen offentliggør en udbudsbekendtgørelse. Udbudsbekendtgørelsen er en kort beskrivelse af den udbudte opgave og kravene for, hvem der kan byde på den. Hvis du vil byde på en opgave, skal du først skaffe selve udbudsmaterialet. Det er den detaljerede beskrivelse af, hvad opgaven går ud på. Når du har fået fat i det, skal du skrive et tilbud til kommunen, der nøje svarer på alle de spørgsmål, der står i udbudsmaterialet. Sådan vælger man vinderen For at vinde en offentlig opgave er der basalt set to ting, du skal bevise over for kommunen. Det første er, at din virksomhed er i stand til at løse opgaven at I f.eks. har arbejdet med området før, og i øvrigt ikke er ved at gå i betalingsstandsning. Det andet er, at dit tilbud er bedre eller billigere end det, konkurrenterne eller kommunen kan komme med. Først udvælger kommunen de virksomheder, der er kvalificeret til at løse opgaven de sorterer så at sige fårene fra bukkene. Denne udvælgelse er ikke tilfældig, men foregår efter de såkaldte udvælgelseskriterier, som fremgår af det enkelte udbud. Hvis virksomheden ikke bliver udvalgt, bliver dens tilbud heller ikke taget i betragtning. Dernæst vælger kommunen det tilbud, som er bedst, ud fra de såkaldte tildelingskriterier. Det er kun to tildelingskriterier at vælge imellem: Laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud. Hvis tildelingskriteriet er laveste pris, er det udelukkende prisen, der afgør, hvem der vinder (af de virksomheder, der levede op til udvælgelseskriterierne). Hvis tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige bud, tager kommunen også hensyn til andre ting end lige prisen (selv om prisen fortsat spiller en stor rolle). Det står i udbudsmaterialet, hvilke andre ting der lægges vægt på f.eks. leveringstid, kvalitet eller miljø- og sundhedshensyn. EU-udbud eller lokalt (nationalt) udbud? Alt afhængig af hvor mange penge den samlede opgave vil koste, skal kommunen enten udbyde opgaven som EU-udbud eller som et lokalt (nationalt) udbud. Der er strengere regler for EU-udbud, end der er for lokale (nationale) udbud. For at opgaven skal i EU-udbud skal den for varer og tjenesteydelser beløbe sig til over ca. 1,438 mio. kr. for kommuner og regioner. For nogle statslige institutioner kan det være helt ned til kr. (tærskelværdier ). 4

5 Forskellige udbudsformer Nogle udbudsformer er åbne for alle, ved andre skal man først igennem en godkendelsesrunde, før man kan afgive tilbud på opgaven. Ved offentligt udbud kan alle interesserede virksomheder afgive tilbud på den udbudte opgave. Begrænset udbud foregår over to runder. I første runde skal din virksomhed godkendes af kommunen. Det sker ved, at man anmoder om at blive prækvalificeret (få ret til at afgive tilbud). Derefter kommer anden runde, hvor man afgiver sit egentlige tilbud på opgaven. Ved Udbud efter forhandling henvender kommunen sig direkte til en række virksomheder, og indleder forhandlinger med dem. Dette er den eneste udbudsform, hvor man må forhandle med kommunen. Hvor finder du udbud? De fleste mindre udbud annonceres i lokalavisen, derudover kan man læse udbudsavisen, som findes på EU-udbud annonceres i EF-Tidende og kan findes i TEDdatabasen. Adgang til TED-databasen er gratis. Dokumenter Ved hvert udbud er der en række grunddokumenter, som du skal have med i tilbuddet. Det kan dreje sig om alt lige fra referencer fra tidligere opgaver til papirer fra Told og Skat. Disse dokumenter kaldes for standarddokumenter. Hvilke dokumenter man skal bruge er forskelligt fra udbud til udbud, men vil stå anført i selve udbudsmaterialet. Det offentlige er anderledes end det private Et offentligt udbud stiller flere krav til virksomheden end en normal virksomhedskontrakt. Der stilles større krav til virksomhedens miljø- social- og personalepolitik, fordi det er kommunalbestyrelsen, som udvælger vinderen, hvilket gør at beslutningen er politisk. Da det er en offentlig opgave, medfører et udbud også mere papirarbejde end man vil være vant til fra det private. Der er et større krav om åbenhed, når borgerne er kunder, hvilket også medfører, at medierne på godt og ondt er mere interesserede i virksomheden. Inden du går ind på udbudsmarkedet, skal du overveje: Er din virksomhed klar til at påtage sig nye arbejdsopgaver? Har din virksomhed ressourcer til at sætte sig ind i de anderledes spilleregler, der findes for offentlige udbud. Har din virksomhed administrativ kapacitet til at klare det ekstra papirarbejde? Har du opdateret din virksomheds miljø- social- og personalepolitik? Kan din virksomhed håndtere borger- og mediehenvendelser? 5

6 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne 2006 er en 215 siders vejledning som kan ses og downloades på Konkurrencestyrelsens hjemmeside på dette link: 6

7 Firmaets overvejelser Som virksomhed skal man altid overveje nogle ting inden man byder på et udbud. Har vi tid til at skrive tilbuddet som svar på udbuddet? Det er dyrt at udarbejde et ordentligt tilbud. Vær sikre på, at I vil byde, inden I går i gang. Kan min virksomhed leve op til de krav der står i udbuddet? Der er ofte krav om størrelse og omsætning samt geografi i et udbud. Der vil ofte være krav til responstid på service eller lignende. Der kan være særlige miljø krav, godkendelser eller specielle krav til virksomhedens medarbejdere. Læs udbuddet omhyggeligt igennem. Ofte er der krav om firmaets brug af underleverandører samt tilbuddets opbygning. Kan vi klare opgaven hvis vi vinder den? Hvis virksomheden byder på opgaven, kan vi så levere det vi har lovet og som forventes af kunden. Der er mange eksempler på virksomheder der fortryder at de vandt et udbud, hvor det senere har vist sig at virksomheden ikke havde kapacitet og knowhow til at levere tilfredsstillende produkter og service. Dette kan i sidste ende skade virksomhedens omdømme og indtjening hos eksisterende kunder. Start i god tid. Mange af de tilbud som kommer som svar på udbud, har alle sammen kostet mange ressourcer og dermed mange penge at lave. Mange gange sidder en eller to medarbejdere og arbejder med et tilbud i flere uger og skal hente tilbud og informationer fra flere steder. Det tager ALTID længere tid end man har regnet med. Lad være med at undervurdere den professionelle udformning. Man bliver bare mere venligt stemt, hvis udformningen er professionelt. (men igen - det er indholdet der tæller) Men den tanke kan opstå, om tilbudsgiver kan lave en større entreprise ordentligt, hvis tilbuddet ikke er professionelt udformet. Find en, der ikke skal være med til at lave tilbuddet, til at være kvalitetsansvarlig. Han/hun skal kontrollere at formalia er overholdt. Han/hun skal ind til sidst, hvor tilbuddet er samlet, og han/hun skal også kontrollere kuverten. Der skal afsættes tid til arbejdet, det skal ikke være ½ time før tilbuddet skal sendes af sted. 7

8 Vejledning til brug for tilbudsskrivning Følgende er tænkt om en vejledning for brug af udarbejdelse af tilbud. De 4 første punkter er obligatoriske, og bør vedlægges ethvert tilbud. Punkterne herefter er afhængigt af de enkelte tilbud, og bør tilrettes kravene beskrevet i det pågældende materiale. A: Følgebrev. Der bør vedlægges et følgebrev til ethvert tilbud. Et eksempel på dette kunne være: Tilbud på etablering og drift af nødkaldeanlæg til XX kommune EU nr. FIRMAET har hermed fornøjelsen af at aflevere tilbud på etablering og drift af nødkaldeanlæg til XX kommune. Tilbuddet afleveres i 5 eksemplarer, hvoraf 1 eksemplar er vedlagt følgebrev med original underskrift samt 1 cd rom. Tilbuddet er gældende indtil den 30. juli 2012 Vi glæder os til at præsentere tilbuddet for XX kommune. Såfremt der er spørgsmål til tilbuddet, er I velkomne til at kontakte undertegnede på tlf. nr eller på Venlig hilsen Frank Irma Salgschef 1. Indholdsfortegnelse Dernæst følger naturligvis en oversigt over indholdet, hvilket består af en indholdsfortegnelse samt en oversigt over samtlige bilag. 2. Resume a) Her beskrives i korte træk følgende: b) Løsningen c) Argumenter for, hvorfor man skal vælge Vores Firma d) Priser etablering og årlig pris for drift (hvis sidstnævnte er en del af tilbuddet) e) Vedståelsesfrist f) Kontaktpersoner 3. Indledning/Introduktion 8

9 Denne indledning bør bestå af følgende elementer: a) Beskrivelse af opbygning af tilbuddet b) En figur over løsningen, med henvisninger til i hvilken rækkefølge elementerne er beskrevet (hvis det er muligt at lave en sådan figur, ellers må man holde sig til prosa) c) En redegørelse for de særlige ting, som evalueringskriterierne lægger vægt på, således at hvert kriterium får sit eget underkapitel. Eksempelvis: Service, Brugervenlighed, Domænekendskab osv. 4. Løsningsbeskrivelse I dette afsnit kommer den egentlig løsningsbeskrivelse. Her starter man med et overblik over leverancen og en beskrivelse i prosa af det samlede system. Dernæst enten: Helst: Krav for krav adresseres således, at hvert krav er svaret på ELLER Der udarbejdes en kravliste og man henviser for hvert krav til et afsnit i prosabeskrivelsen af løsningen. Et eksempel herpå er: Krav Tekst Opfyldelse Krav 27 Telefoner skal kunne Opfyldt, kap. 4, p. 27 viderestilles Krav 28 Telefoner skal dreje 9 for ud Delvist opfyldt, se kap. 4 p. 28, man skal dreje 0. Denne version bør benyttes i to tilfælde: a) Hvor det er et krav i tilbuddet b) Hvor kravene er opstillet på en så rodet måde, at det ikke giver mening at lave en tekst til besvarelse af alle krav, eftersom det nærmere vil sløre forståelsen. Ved gennemgangen af kravene skal det tydelig beskrives, hvor I afviger fra kravene. Hvis der er en god grund til, at I gør det, så skriv også det ned. 5. Øvrige ting som der særligt kræves i tilbuddet Der stilles ofte krav om en række øvrige ting. Disse bør have deres eget kapitel eller vedlægges som bilag. Eksempler kunne være: a) Særlig beskrivelse af installation b) Særlig beskrivelse af test c) Særlig beskrivelse af drift 9

10 d) Forbehold/forudsætninger e) Vedligehold f) Garanti g) Brugervenlighed h) Tilbudsliste (husk endelig at følge vejledningen i kravspecifikationen - hvis den er der) i) Samarbejdsorganisation/rapportering j) Kundens medvirken hvilke krav stiller I til kunden? Skal han bidrage med et eller andet? Mange vil også gerne have et estimeret timeantal på deres opgaver. k) Tidsplan (i overordnede træk) l) Betalingsplan (hvornår skal I have pengene) Alle ovenstående dele er emner, som der bør overvejes ved ethvert tilbud. Listen er naturligvis ikke fuldstændig. 6. Bilag Endelig skal man vedlægge i den rækkefølge det er nævnt i tilbuddet de relevante bilag. Dvs. fx a) Referencer b) tro og love erklæring c) erklæring om ingen gæld til det offentlige d) Økonomiske nøgletal e) Brug af underleverandører f) CV er på nøglepersoner g) Etc. etc. 10

11 Checkliste og gode råd ved udarbejdelse af tilbud: Læs tilbuddet omhyggeligt Ofte er der krav om tilbuddets opbygning, følg denne, men husk at igennem. lave et resume og en indledning. Resume Beskriv løsningen krav for krav Besvar alle krav Evalueringskriterierne Hvis produkt og service vejer tungt Læg afsnit og bilag i rækkefølge Datablade Information Beskriv tydeligt, hvor I afviger fra tilbuddet. Et resume skal være her hvor modtageren kan få et overblik over hvad det er vi tilbyder. Et kort enkelt resume, understøttet af en figur, tegning eller en grafisk præsentation af løsningen. Vi tilbyder at levere X antal til Y kommune som kan sådan og sådan Beskriv løsningen krav for krav, i det omfang det giver mening. Kopier den originale kravspecifikation og beskriv firmaets svar eventuel med anden farve og skrift lige under de stillede krav. Dette giver overblik for indkøberen som ikke skal lede i bilag og brochure efter svar på sine krav. Ofte er der rod i kravene. I det fald, så beskriv løsningen samlet, sørg for at have besvaret ALLE krav og lav en kravliste med henvisninger til beskrivelse og angivelse af eventuelle forbehold Evalueringskriterierne er det vigtigste i tilbuddet. Hvis pris vejer meget tungt - så skal I endelig ikke byde mere, end der står. Også selvom det, som man kræver, ligger under, hvad der er fornuftigt, eller hvad I betragter som ordentlig kvalitet. Hvis man vinder tilbuddet, kan man gøre opmærksom på manglerne, og dermed få mersalg. Hvis produkt og service vejer tungt skal dette beskrives grundigt. Beskriv grundigt hvad firmaet kan levere, hvilken unik service der leveres og kundens fordele ved at vælge netop dette firma. Dette kan omhandle referencer, produkter, services og miljøhensyn. Læg afsnit og bilag i den rækkefølge, der står i udbudsmateriale. Hvis fx. minimumskravene står før beskrivelse af leverancen, så følg det. Nogen gange er det specifikt beskrevet, i så fald skal det naturligvis følges. Datablade skal der kun henvises til. Hvis der er tekst i et datablad der kan svarer på et krav, så kopier kravet ind i besvarelsen og eventuel henvis til databladet. Databladet kan aldrig stå alene. Regn med, at de ikke bliver læst. Information, der ikke refereres til, skal ikke regne med at blive læst. Beskriv tydeligt, hvor I afviger fra tilbuddet. Vær ærlig omkring besvarelse af krav som ikke opfyldes. Firmaet vil stå til ansvar senere og kan miste aftalen for ikke at leve op til aftalen og kontrakten. Kontrakten er som regel lavet ud fra 11

12 kravspecifikationen. Krav (PAS PÅ!) Udformning Lad være med at skrive at firmaet lever op til et krav fordi I forventer at udvikle et produkt så det efterfølgende lever op til kravet. Som regel kommer der noget i vejen og firmaet har lovet mere end det kan leve op til. Udnyt i stedet besvarelsen i kravet til at gøre opmærksom på hvilken løsning firmaet har på det stillede krav. For eksempel: Krav: Den mobile enhed skal kunne sende på GSM nettet. Svar: Ikke opfyldt, Vores mobile enhed X sender på GPRS nettet da det er mere driftsikkert. Her er der et krav firmaet ikke lever op til men samtidig får firmaet solgt budskabet om en bedre løsning. Lad være med at undervurdere den professionelle udformning. Tilbuddet og svaret på udbuddet skal være pænt og overskueligt. De indkøbere der skal læse det igennem skal ikke sidde og lede efter svar. Man bliver bare mere venligt stemt, hvis udformningen er professionelt og spørgsmål og svar følges. Indkøberne vil helt sikkert sidde med den tanke om tilbudsgiver kan lave en større entreprise ordentligt og professionelt, hvis tilbuddet ikke også er professionelt udformet. 12

13 Huskeliste: Svar på udbud Overvågning af udbud Oplysninger om udbud kan findes på internettet på for eksempel eller på Flere forskellige firmaer tilbyder også services om overvågning af udbud. Næsten alle kommuner oplyser om igangværende og kommende udbud på deres hjemmeside. Kontakt til udbyder Ved alle udbud er der en kontaktperson hos udbyder, hvor man kan bestille udbudsmaterialet og efterfølgende stille spørgsmål. Læs udbudsmaterialet Spørgsmål og svar Besvarelse af kravspecifikation Udfærdigelse af tilbud Samling af bilag m.m. Læs udbudsmaterialet grundigt igennem og marker vigtige oplysninger såsom afleveringsfrist, spørgeperiode og obligatoriske oplysninger og bilag som skal med. Ved udbud er der en spørgeperiode inden afleveringsfristen for tilbuddet. Alle spørgsmål og svar offentliggøres Kopier den originale kravspecifikation og beskriv firmaets svar eventuel med anden farve og skrift lige under de stillede krav. Dette giver overblik for indkøberen som ikke skal lede i bilag og brochure efter svar på sine krav. Lav et følgebrev med tydelig angivelse af hvilket udbud det drejer sig om og lavt et tydeligt kort og klart resume af dit tilbud således indkøberen med det samme har et overblik over hvad det er han køber og får leveret. Følgebrevet skal indeholde en indholdsfortegnelse med numre på Det er vigtigt at virksomheden holder sig orienteret om udbud og er klar til at byde ind når et udbud melder sig. Som regel skal man henvende sig til indkøbsafdelingen og får udbuddet tilsendt. Når man så er på listen kan man følge med i spørgsmål og svar. Skriv en mail til udbyders kontaktperson og få tilsendt udbudsmaterialet. Hold kontakten og kom på mailinglisten så du modtager spørgsmål og svar løbende. Marker også her hvis der er noget i udbudsmaterialet du er i tvivl om, så du kan stille spørgsmål til udbyder. Normalt stilles der spørgsmål om oplysninger i udbuddet og for eksempel spørgsmål om forhold hos udbyder han ikke har oplyst i udbuddet. Husk at alle spørgsmål og svar offentliggøres så andre interesserede kan se dem. Indkøberne kan godt li at se sine krav listet op og besvaret. Så skal indkøberen eller den gruppe der skal se på indkommende tilbud ikke sidde og bladre rundt i henvisninger og bilag for at finde svar på deres krav. De personer der modtager et tilbud vil gerne have et hurtigt overblik over hvad det er vores virksomhed tilbyder. En kort beskrivelse af hvad, hvor mange og hvilken service vi levere, meget gerne med en grafisk oversigt eller billeder. Det er vigtigt at lægge bilag i den rækkefølge som står i 13

14 Aflevering af tilbud bilag. Skal normalt afleveres i papirform med en eller flere kopier i elektronisk form på en CD eller USB stik. udbuddet. Er første krav en serviceattest så er bilag 1 en serviceattest. Nogle udbud kan have bilags numre i udbuddet for eksempel bilag 1 Priser, så skal man følge udbuddet og ikke ændre i rækkefølgen. Hvis man har mulighed for det er den bedste måde at aflevere et tilbud på, ved at det afleveres personligt og at man modtager en kvittering på det er afleveret indenfor tidsfristen. 14

15 Hvad skal man altid have liggende: Denne liste indeholder dokumenter som oftest skal bruges i forbindelse med udarbejdelse af tilbud ved udbud. Disse dokumenter bør firmaet have liggende klar og løbende opdatere, så når udbuddet bliver offentliggjort har firmaet Serviceattest Årsrapport / Firmaregnskab Erklæring om hensyntagen til miljøbeskyttelse, arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt Erhvervs og Selskabsstyrelsen Sagsbehandlingstiden i styrelsen er ca. 1-2 uger fra modtagelsen af anmodningen i korrekt udfyldt stand. Revisor-påtegnet godkendt årsregnskab for de sidste tre år. I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 16/09/2004 (Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter) Hvad er en serviceattest? Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark udsteder en særlig serviceattest til brug for virksomheder, der vil deltage i udbudsforretninger. Serviceattesten indeholder de relevante oplysninger, som skal bruges ved anmodning om deltagelse/tilbudsgivning, fra de forskellige offentlige myndigheder i Danmark, f.eks. ATP, Told & Skat, Skifteretten og Kriminalregistret. En erklæring om firmaets samlede omsætning og evt. omsætningen inden for det aktivitetsområde, kontrakten vedrører, i de tre seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår firmaet blev etableret, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal oplysningerne afgives for hver enkelt deltager. Firmaet erklærer, at der ved udarbejdelsen af tilbud er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende miljøbeskyttelse, beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. 15

16 Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bankgaranti Kontaktoplysninger Præsentation af Firmaet Referenceliste Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen 3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder Bankgaranti er som regel ikke inkluderet i selve udbuddet, men hvis firmaet vinder en større kontrakt især i forbindelse med byggeri eller installationer, kræver kunden i mange tilfælde en bankgaranti. Hvem skal indkøber kontakte ved eventuelle spørgsmål vedrørende det fremsendte tilbud? Firmapræsentation Organisationsskema Opdateret referenceliste med tidligere leverancer. Ved gæld til det offentlige forstås: skatter afgifter bidrag til sociale sikringsordninger Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark i det land, hvor virksomheden er etableret Bankgaranti er en banks løfte om at dække den økonomiske risiko, som løftemodtageren løber i forhold til en af bankens kunder. Bankgaranti stilles ofte ved byggeri, således at banken lover bygherren at dække entreprenørens forpligtelser ifølge entrepriseaftalen, hvis entreprenøren skulle misligholde denne. Kontaktoplysninger på sælger, salgschef og direktør med angivelse af firmaadresse, telefonnummer og adresse. Kort præsentation af virksomheden og et organisationsskema eventuelt med angivelse af faste partnere og underleverandører Leverancer der ligner det i udbuddet og andre referencer der understøtter den gode service i virksomheden og overbeviser indkøber om at virksomheden kan klare opgaven 16

17 Teknisk kapacitet Miljøpolitik CV Firmaets tekniske kapacitet og eventuelt udkast til serviceaftale. En beskrivelse af hvordan firmaet vil arbejde på at begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer og minimering af spild, og i forbindelse med nyanskaffelser af materiel vil firmaet vurdere miljøforhold i sammenhæng med teknik, økonomi, sikkerhed og sundhed. Link til miljøministeriet D e t f o r e k o m m e r a t u d b y d e r k ræ v e r e n d a t a l i s t e o v e r d e n e l l e r d e p e r s o n e r, d e r b l i v e r a n s v a r l i g e f o r o p g a v e n s u d f ø r e l s e. Her e r e t f o r s l a g t i l e n m o d e l : Beskrivelse af kompetencer, teknisk kapacitet i form af geografisk dækning og responstider på akut service m.m. Virksomheden skal mindst en gang hvert andet år vurdere muligheden for miljøtekniske forbedringer af virksomhedens aktiviteter. Hvis virksomheden har et årligt besøg af kommunen miljøkonsulenter kan deres rapport vedlægges som bilag til virksomhedens beskrivelse af miljøpolitik. N a v n : A d r e s s e Fø d s e l s d a t o : U d d a n n e l s e o g læ n g e r e k u r s e r : ( G e n t a g e s v e d f l e r e o g n y e s t e fø r s t ) U d d a n n e l s e s i n s t i t u t i o n / f i r m a f r a d a t o. T i l d a t o U d d a n n e l s e s b e v i s / e k s a m e n : S p r o g : ( h v i s r e l e v a n t p å e n s k a l a f r a 1-5) M e d l e m s k a b a f f a g l i g e / p r o f e s s i o n e l l e o r g a n i s a t i o n e r : A n d r e k v a l i f i k a t i o n e r : N u væ r e n d e p o s i t i o n i f i r m a e t : A n t a l å r i 17

18 f i r m a e t : N ø g l e k v a l i f i k a t i o n e r r e l e v a n t f o r d e t a k t u e l l e t i l b u d : F a g l i g e r f a r i n g / a n s æt t e l s e r : ( G e n t a g e s v e d f l e r e o g n y e s t e fø r s t ) F r a t i l F i r m a : A d r e s s e : F u n k t i o n / p o s i t i o n B e s k r i v e l s e a f f a g l i g e - o g a n s v a r s m æ s s i g e o m r å d e, h v i s d e t i k k e f r e m g å r k l a r t a f t i t e l / f u n k t i o n. Årsager til diskvalifikation. Der kan være mange grunde til, at et firma ikke prækvalificeres. De mest almindelige er: Formalia fejl i form at manglende beskrivelse eller dokumentation for krævede oplysninger Afleveringsfristen overskredet For upræcis eller for beskeden beskrivelser af firmaets kompetencer og ressourcer For få erfaringer indenfor det udbudte For få økonomiske eller tekniske ressourcer i firmaet For mange bedre kvalificerede firmaer i forhold til det ønskede antal tilbudsgivere. Uanset årsagen er det ikke desto mindre meget vigtigt for firmaet at få at vide præcist hvorfor det ikke blev prækvalificeret. Denne viden er nemlig en afgørende forudsætning for at vide hvor materialet skal og kan forbedres, eller på hvilke områder firmaet skal søges styrket ved kommende prækvalifikationer. Udbudsdirektiverne indeholder mulighed for skriftligt at bede udbyder om at begrunde den manglende prækvalifikation, og forpligter udbyder til at fremsende resultatet af deres evaluering inden 15 dage. Denne mulighed bør være en kærkommen lejlighed til at tage en konstruktiv kontakt til udbyder for at få et vurderingsgrundlag. Hvordan kan det gøres bedre næste gang, eller i værste fald om det offentlige indkøbsmarked bør opgives. I praksis er mange indkøbere meget imødekomne ved telefonisk henvendelse. 18

19 19

20 Teknologisk Instituts strategi og Resultatkontrakt med Rådet for Teknologi og Innovation Viden udvikling, viden overførsel og viden anvendelse i Danmark. Teknologisk Institut sætter ambitiøse mål for vores forretningsudvikling inden for innovation, ressourceopbygning og internationalisering til gavn for danske virksomheder, dansk erhvervsliv og det danske samfund i en global kontekst og krisesituation. For at nå de ambitiøse mål adresserer strategiplanen otte globale og nationale megatrends. Disse centrale faktorer præger samfundsudviklingen generelt og påvirker dermed også i større eller mindre grad danskernes hverdag og styrer de behov, som Instituttets strategi skal være lydhør over for. I udmøntningen af de omtalte aktiviteter har vi inddelt disse i syv strategiområder med tilhørende Resultatkontrakt med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) Erhvervsudvikling sætter fokus på teknologiens muligheder og anvendelse i private og offentlige virksomheder og arbejder i krydsfeltet mellem teknologi, organisation, medarbejdere/ledere og slutbrugere. Udgangspunktet er, at det i høj grad er menneskets evne til innovativt at anvende teknologien, der skaber konkurrencefordele og sammenhængskraft i et viden baseret samfund. Behovet for at øge danske virksomheders træfsikkerhed i markedet, når det gælder nye produkter og services, har aldrig været større. Mange små og mellemstore virksomheder er konkret udfordret af at skulle skabe merværdi gennem nye positioner i værdikæden og udvikle services, som rækker ud over kerneproduktet. Den innovations- og omstillingsproces kræver nye innovationsredskaber og -tilgange, hvor der blandt andet tages højde for, at kunder og brugere i dag ikke længere er en passiv part, men kan indgå aktivt og værdiskabende i innovationsprocessen. Med det udgangspunkt vil projektet særligt fokusere på at udvikle redskaber inden for tre nye innovationsformer: Der er behov for at udvikle hjælp-til-selvhjælps-innovationskoncepter, der sikrer, at flere virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder, succesfuldt og løbende kan vælge og anvende de optimale innovationsmetoder til at udvikle fremtidens konkurrencedygtige services, produkter og processer. Den del af resultats kontrakt (RK) midlernes formål er at opbygge internationale relationer til førende viden- og kompetencecentre med erfaring i nye succesfulde innovationsformer og - koncepter. Gennemføre konkrete innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder med udgangspunkt i at afprøve og validere redskaber og koncepter inden for nye innovationsformer. 20

21 Sprede de udviklede og afprøvede hjælp-til-selvhjælps-innovationskoncepter via kurser, netværksmøder, artikler, foredrag og en online-platform til små og mellemstore virksomheder, innovationsrådgivere og godkendt teknologisk service (GTS)-netværket. Sørge for at de nye innovationskoncepter, der udvikles, hviler på internationale erfaringer og forskning på området og at disse viden-miljøer knyttes tættere og mere langvarigt til det danske GTS-netværk. Målgruppen i projektet vil være små og mellemstore virksomheder, der i dag producerer konkurrencedygtige fysiske produkter, men hvor der er store vækst- og eksportmuligheder i at udvikle services tilknyttede produkt. Det kunne eksempelvis være producenter og serviceleverandører inden for elektronik, legetøj/spil, fødevarer og grønne energiteknologier. I forhold til viden udvikling og viden spredningsaktiviteter er målgruppen innovationsrådgivere, GTS-netværket, relevante brancheorganisationer samt nationale og internationale forskningsmiljøer i feltet. 21

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv Udbudshåndbog Udbudshåndbog Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

DK-Århus: Vaskemidler 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Vaskemidler 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288882-2010:text:da:html DK-Århus: Vaskemidler 2010/S 189-288882 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

DK-Odense: Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE.

DK-Odense: Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. 1/7 DK-Odense: Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere 2009/S 231-331525 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333375-2010:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2010/S

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Strømforsyningsinstallationer 2011/S 164-271578

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Strømforsyningsinstallationer 2011/S 164-271578 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271578-2011:text:da:html DK-Fredericia: Strømforsyningsinstallationer 2011/S 164-271578 UDBUDSBEKENDTGØRELSE - FORSYNINGSVIRKSOMHED

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus Prækvalifikation Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang... 3 3 Den ordregivende myndighed... 3 4 Kontraktperioden...

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000 1/ 15 ENOTICES_ketley 01/03/2010- ID:2010-026726 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune

Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53762-2012:text:da:html DK-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2012/S 33-053762

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere