Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1"

Transkript

1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

2 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til brug for tilbudsskrivning... 8 Checkliste og gode råd ved udarbejdelse af tilbud: Huskeliste: Svar på udbud Hvad skal man altid have liggende: Årsager til diskvalifikation Teknologisk Instituts strategi og Resultatkontrakt med Rådet for Teknologi og Innovation Eksempel på et følgebrev Eksempel på en udbudsannonce Eksempel på kravspecifikation: Eksempel på svar på kravspecifikation Eksempel på udvælgelse Eksempel på et tilbud Link samling Kilder

3 Formål En stor del af samfundets innovation og vækst kommer fra små og mellemstore virksomheder. Offentlige udbud er et potentielt stort marked for små og mellemstore virksomheder og mange små og mellemstore virksomheder har de faglige kompetencer til at levere ny teknologi og løse driftsog serviceopgaver for den offentlige sektor. Men der er for få virksomheder på banen i mange udbud. Blandt andet fordi virksomhederne ikke har erfaring med offentlige udbud og opgaver samt opfatter markedet som uoverkommeligt og tungt. Med denne udbudshåndbog ønsker Center for Arbejdsliv, Erhvervsudviklingsdivisionen at give små og mellemstore virksomheder et stykke værktøj i hånden med tjeklister og gode råd som kan give små og mellemstore virksomheder lyst og mod til at byde på flere offentlige og private udbud. 3

4 Udbud generelt Dette er en hurtig indføring, i hvad udbud er, hvordan udbudsprocessen fungerer og hvilke specielle kendetegn, der er ved offentlige udbud. På er der en række gode råd til dig som privat tilbudsgiver, og informationerne fra de første afsnit i denne håndbog er hentet fra udbudsportalen. Hvad er et udbud og hvordan fungerer det? At en opgave kommer i udbud vil sige, at en offentlig institution f.eks. kommunen beder private virksomheder om at udføre opgaven på kommunens vegne. Udbud starter med, at kommunen offentliggør en udbudsbekendtgørelse. Udbudsbekendtgørelsen er en kort beskrivelse af den udbudte opgave og kravene for, hvem der kan byde på den. Hvis du vil byde på en opgave, skal du først skaffe selve udbudsmaterialet. Det er den detaljerede beskrivelse af, hvad opgaven går ud på. Når du har fået fat i det, skal du skrive et tilbud til kommunen, der nøje svarer på alle de spørgsmål, der står i udbudsmaterialet. Sådan vælger man vinderen For at vinde en offentlig opgave er der basalt set to ting, du skal bevise over for kommunen. Det første er, at din virksomhed er i stand til at løse opgaven at I f.eks. har arbejdet med området før, og i øvrigt ikke er ved at gå i betalingsstandsning. Det andet er, at dit tilbud er bedre eller billigere end det, konkurrenterne eller kommunen kan komme med. Først udvælger kommunen de virksomheder, der er kvalificeret til at løse opgaven de sorterer så at sige fårene fra bukkene. Denne udvælgelse er ikke tilfældig, men foregår efter de såkaldte udvælgelseskriterier, som fremgår af det enkelte udbud. Hvis virksomheden ikke bliver udvalgt, bliver dens tilbud heller ikke taget i betragtning. Dernæst vælger kommunen det tilbud, som er bedst, ud fra de såkaldte tildelingskriterier. Det er kun to tildelingskriterier at vælge imellem: Laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud. Hvis tildelingskriteriet er laveste pris, er det udelukkende prisen, der afgør, hvem der vinder (af de virksomheder, der levede op til udvælgelseskriterierne). Hvis tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige bud, tager kommunen også hensyn til andre ting end lige prisen (selv om prisen fortsat spiller en stor rolle). Det står i udbudsmaterialet, hvilke andre ting der lægges vægt på f.eks. leveringstid, kvalitet eller miljø- og sundhedshensyn. EU-udbud eller lokalt (nationalt) udbud? Alt afhængig af hvor mange penge den samlede opgave vil koste, skal kommunen enten udbyde opgaven som EU-udbud eller som et lokalt (nationalt) udbud. Der er strengere regler for EU-udbud, end der er for lokale (nationale) udbud. For at opgaven skal i EU-udbud skal den for varer og tjenesteydelser beløbe sig til over ca. 1,438 mio. kr. for kommuner og regioner. For nogle statslige institutioner kan det være helt ned til kr. (tærskelværdier ). 4

5 Forskellige udbudsformer Nogle udbudsformer er åbne for alle, ved andre skal man først igennem en godkendelsesrunde, før man kan afgive tilbud på opgaven. Ved offentligt udbud kan alle interesserede virksomheder afgive tilbud på den udbudte opgave. Begrænset udbud foregår over to runder. I første runde skal din virksomhed godkendes af kommunen. Det sker ved, at man anmoder om at blive prækvalificeret (få ret til at afgive tilbud). Derefter kommer anden runde, hvor man afgiver sit egentlige tilbud på opgaven. Ved Udbud efter forhandling henvender kommunen sig direkte til en række virksomheder, og indleder forhandlinger med dem. Dette er den eneste udbudsform, hvor man må forhandle med kommunen. Hvor finder du udbud? De fleste mindre udbud annonceres i lokalavisen, derudover kan man læse udbudsavisen, som findes på EU-udbud annonceres i EF-Tidende og kan findes i TEDdatabasen. Adgang til TED-databasen er gratis. Dokumenter Ved hvert udbud er der en række grunddokumenter, som du skal have med i tilbuddet. Det kan dreje sig om alt lige fra referencer fra tidligere opgaver til papirer fra Told og Skat. Disse dokumenter kaldes for standarddokumenter. Hvilke dokumenter man skal bruge er forskelligt fra udbud til udbud, men vil stå anført i selve udbudsmaterialet. Det offentlige er anderledes end det private Et offentligt udbud stiller flere krav til virksomheden end en normal virksomhedskontrakt. Der stilles større krav til virksomhedens miljø- social- og personalepolitik, fordi det er kommunalbestyrelsen, som udvælger vinderen, hvilket gør at beslutningen er politisk. Da det er en offentlig opgave, medfører et udbud også mere papirarbejde end man vil være vant til fra det private. Der er et større krav om åbenhed, når borgerne er kunder, hvilket også medfører, at medierne på godt og ondt er mere interesserede i virksomheden. Inden du går ind på udbudsmarkedet, skal du overveje: Er din virksomhed klar til at påtage sig nye arbejdsopgaver? Har din virksomhed ressourcer til at sætte sig ind i de anderledes spilleregler, der findes for offentlige udbud. Har din virksomhed administrativ kapacitet til at klare det ekstra papirarbejde? Har du opdateret din virksomheds miljø- social- og personalepolitik? Kan din virksomhed håndtere borger- og mediehenvendelser? 5

6 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne 2006 er en 215 siders vejledning som kan ses og downloades på Konkurrencestyrelsens hjemmeside på dette link: 6

7 Firmaets overvejelser Som virksomhed skal man altid overveje nogle ting inden man byder på et udbud. Har vi tid til at skrive tilbuddet som svar på udbuddet? Det er dyrt at udarbejde et ordentligt tilbud. Vær sikre på, at I vil byde, inden I går i gang. Kan min virksomhed leve op til de krav der står i udbuddet? Der er ofte krav om størrelse og omsætning samt geografi i et udbud. Der vil ofte være krav til responstid på service eller lignende. Der kan være særlige miljø krav, godkendelser eller specielle krav til virksomhedens medarbejdere. Læs udbuddet omhyggeligt igennem. Ofte er der krav om firmaets brug af underleverandører samt tilbuddets opbygning. Kan vi klare opgaven hvis vi vinder den? Hvis virksomheden byder på opgaven, kan vi så levere det vi har lovet og som forventes af kunden. Der er mange eksempler på virksomheder der fortryder at de vandt et udbud, hvor det senere har vist sig at virksomheden ikke havde kapacitet og knowhow til at levere tilfredsstillende produkter og service. Dette kan i sidste ende skade virksomhedens omdømme og indtjening hos eksisterende kunder. Start i god tid. Mange af de tilbud som kommer som svar på udbud, har alle sammen kostet mange ressourcer og dermed mange penge at lave. Mange gange sidder en eller to medarbejdere og arbejder med et tilbud i flere uger og skal hente tilbud og informationer fra flere steder. Det tager ALTID længere tid end man har regnet med. Lad være med at undervurdere den professionelle udformning. Man bliver bare mere venligt stemt, hvis udformningen er professionelt. (men igen - det er indholdet der tæller) Men den tanke kan opstå, om tilbudsgiver kan lave en større entreprise ordentligt, hvis tilbuddet ikke er professionelt udformet. Find en, der ikke skal være med til at lave tilbuddet, til at være kvalitetsansvarlig. Han/hun skal kontrollere at formalia er overholdt. Han/hun skal ind til sidst, hvor tilbuddet er samlet, og han/hun skal også kontrollere kuverten. Der skal afsættes tid til arbejdet, det skal ikke være ½ time før tilbuddet skal sendes af sted. 7

8 Vejledning til brug for tilbudsskrivning Følgende er tænkt om en vejledning for brug af udarbejdelse af tilbud. De 4 første punkter er obligatoriske, og bør vedlægges ethvert tilbud. Punkterne herefter er afhængigt af de enkelte tilbud, og bør tilrettes kravene beskrevet i det pågældende materiale. A: Følgebrev. Der bør vedlægges et følgebrev til ethvert tilbud. Et eksempel på dette kunne være: Tilbud på etablering og drift af nødkaldeanlæg til XX kommune EU nr. FIRMAET har hermed fornøjelsen af at aflevere tilbud på etablering og drift af nødkaldeanlæg til XX kommune. Tilbuddet afleveres i 5 eksemplarer, hvoraf 1 eksemplar er vedlagt følgebrev med original underskrift samt 1 cd rom. Tilbuddet er gældende indtil den 30. juli 2012 Vi glæder os til at præsentere tilbuddet for XX kommune. Såfremt der er spørgsmål til tilbuddet, er I velkomne til at kontakte undertegnede på tlf. nr eller på Venlig hilsen Frank Irma Salgschef 1. Indholdsfortegnelse Dernæst følger naturligvis en oversigt over indholdet, hvilket består af en indholdsfortegnelse samt en oversigt over samtlige bilag. 2. Resume a) Her beskrives i korte træk følgende: b) Løsningen c) Argumenter for, hvorfor man skal vælge Vores Firma d) Priser etablering og årlig pris for drift (hvis sidstnævnte er en del af tilbuddet) e) Vedståelsesfrist f) Kontaktpersoner 3. Indledning/Introduktion 8

9 Denne indledning bør bestå af følgende elementer: a) Beskrivelse af opbygning af tilbuddet b) En figur over løsningen, med henvisninger til i hvilken rækkefølge elementerne er beskrevet (hvis det er muligt at lave en sådan figur, ellers må man holde sig til prosa) c) En redegørelse for de særlige ting, som evalueringskriterierne lægger vægt på, således at hvert kriterium får sit eget underkapitel. Eksempelvis: Service, Brugervenlighed, Domænekendskab osv. 4. Løsningsbeskrivelse I dette afsnit kommer den egentlig løsningsbeskrivelse. Her starter man med et overblik over leverancen og en beskrivelse i prosa af det samlede system. Dernæst enten: Helst: Krav for krav adresseres således, at hvert krav er svaret på ELLER Der udarbejdes en kravliste og man henviser for hvert krav til et afsnit i prosabeskrivelsen af løsningen. Et eksempel herpå er: Krav Tekst Opfyldelse Krav 27 Telefoner skal kunne Opfyldt, kap. 4, p. 27 viderestilles Krav 28 Telefoner skal dreje 9 for ud Delvist opfyldt, se kap. 4 p. 28, man skal dreje 0. Denne version bør benyttes i to tilfælde: a) Hvor det er et krav i tilbuddet b) Hvor kravene er opstillet på en så rodet måde, at det ikke giver mening at lave en tekst til besvarelse af alle krav, eftersom det nærmere vil sløre forståelsen. Ved gennemgangen af kravene skal det tydelig beskrives, hvor I afviger fra kravene. Hvis der er en god grund til, at I gør det, så skriv også det ned. 5. Øvrige ting som der særligt kræves i tilbuddet Der stilles ofte krav om en række øvrige ting. Disse bør have deres eget kapitel eller vedlægges som bilag. Eksempler kunne være: a) Særlig beskrivelse af installation b) Særlig beskrivelse af test c) Særlig beskrivelse af drift 9

10 d) Forbehold/forudsætninger e) Vedligehold f) Garanti g) Brugervenlighed h) Tilbudsliste (husk endelig at følge vejledningen i kravspecifikationen - hvis den er der) i) Samarbejdsorganisation/rapportering j) Kundens medvirken hvilke krav stiller I til kunden? Skal han bidrage med et eller andet? Mange vil også gerne have et estimeret timeantal på deres opgaver. k) Tidsplan (i overordnede træk) l) Betalingsplan (hvornår skal I have pengene) Alle ovenstående dele er emner, som der bør overvejes ved ethvert tilbud. Listen er naturligvis ikke fuldstændig. 6. Bilag Endelig skal man vedlægge i den rækkefølge det er nævnt i tilbuddet de relevante bilag. Dvs. fx a) Referencer b) tro og love erklæring c) erklæring om ingen gæld til det offentlige d) Økonomiske nøgletal e) Brug af underleverandører f) CV er på nøglepersoner g) Etc. etc. 10

11 Checkliste og gode råd ved udarbejdelse af tilbud: Læs tilbuddet omhyggeligt Ofte er der krav om tilbuddets opbygning, følg denne, men husk at igennem. lave et resume og en indledning. Resume Beskriv løsningen krav for krav Besvar alle krav Evalueringskriterierne Hvis produkt og service vejer tungt Læg afsnit og bilag i rækkefølge Datablade Information Beskriv tydeligt, hvor I afviger fra tilbuddet. Et resume skal være her hvor modtageren kan få et overblik over hvad det er vi tilbyder. Et kort enkelt resume, understøttet af en figur, tegning eller en grafisk præsentation af løsningen. Vi tilbyder at levere X antal til Y kommune som kan sådan og sådan Beskriv løsningen krav for krav, i det omfang det giver mening. Kopier den originale kravspecifikation og beskriv firmaets svar eventuel med anden farve og skrift lige under de stillede krav. Dette giver overblik for indkøberen som ikke skal lede i bilag og brochure efter svar på sine krav. Ofte er der rod i kravene. I det fald, så beskriv løsningen samlet, sørg for at have besvaret ALLE krav og lav en kravliste med henvisninger til beskrivelse og angivelse af eventuelle forbehold Evalueringskriterierne er det vigtigste i tilbuddet. Hvis pris vejer meget tungt - så skal I endelig ikke byde mere, end der står. Også selvom det, som man kræver, ligger under, hvad der er fornuftigt, eller hvad I betragter som ordentlig kvalitet. Hvis man vinder tilbuddet, kan man gøre opmærksom på manglerne, og dermed få mersalg. Hvis produkt og service vejer tungt skal dette beskrives grundigt. Beskriv grundigt hvad firmaet kan levere, hvilken unik service der leveres og kundens fordele ved at vælge netop dette firma. Dette kan omhandle referencer, produkter, services og miljøhensyn. Læg afsnit og bilag i den rækkefølge, der står i udbudsmateriale. Hvis fx. minimumskravene står før beskrivelse af leverancen, så følg det. Nogen gange er det specifikt beskrevet, i så fald skal det naturligvis følges. Datablade skal der kun henvises til. Hvis der er tekst i et datablad der kan svarer på et krav, så kopier kravet ind i besvarelsen og eventuel henvis til databladet. Databladet kan aldrig stå alene. Regn med, at de ikke bliver læst. Information, der ikke refereres til, skal ikke regne med at blive læst. Beskriv tydeligt, hvor I afviger fra tilbuddet. Vær ærlig omkring besvarelse af krav som ikke opfyldes. Firmaet vil stå til ansvar senere og kan miste aftalen for ikke at leve op til aftalen og kontrakten. Kontrakten er som regel lavet ud fra 11

12 kravspecifikationen. Krav (PAS PÅ!) Udformning Lad være med at skrive at firmaet lever op til et krav fordi I forventer at udvikle et produkt så det efterfølgende lever op til kravet. Som regel kommer der noget i vejen og firmaet har lovet mere end det kan leve op til. Udnyt i stedet besvarelsen i kravet til at gøre opmærksom på hvilken løsning firmaet har på det stillede krav. For eksempel: Krav: Den mobile enhed skal kunne sende på GSM nettet. Svar: Ikke opfyldt, Vores mobile enhed X sender på GPRS nettet da det er mere driftsikkert. Her er der et krav firmaet ikke lever op til men samtidig får firmaet solgt budskabet om en bedre løsning. Lad være med at undervurdere den professionelle udformning. Tilbuddet og svaret på udbuddet skal være pænt og overskueligt. De indkøbere der skal læse det igennem skal ikke sidde og lede efter svar. Man bliver bare mere venligt stemt, hvis udformningen er professionelt og spørgsmål og svar følges. Indkøberne vil helt sikkert sidde med den tanke om tilbudsgiver kan lave en større entreprise ordentligt og professionelt, hvis tilbuddet ikke også er professionelt udformet. 12

13 Huskeliste: Svar på udbud Overvågning af udbud Oplysninger om udbud kan findes på internettet på for eksempel eller på Flere forskellige firmaer tilbyder også services om overvågning af udbud. Næsten alle kommuner oplyser om igangværende og kommende udbud på deres hjemmeside. Kontakt til udbyder Ved alle udbud er der en kontaktperson hos udbyder, hvor man kan bestille udbudsmaterialet og efterfølgende stille spørgsmål. Læs udbudsmaterialet Spørgsmål og svar Besvarelse af kravspecifikation Udfærdigelse af tilbud Samling af bilag m.m. Læs udbudsmaterialet grundigt igennem og marker vigtige oplysninger såsom afleveringsfrist, spørgeperiode og obligatoriske oplysninger og bilag som skal med. Ved udbud er der en spørgeperiode inden afleveringsfristen for tilbuddet. Alle spørgsmål og svar offentliggøres Kopier den originale kravspecifikation og beskriv firmaets svar eventuel med anden farve og skrift lige under de stillede krav. Dette giver overblik for indkøberen som ikke skal lede i bilag og brochure efter svar på sine krav. Lav et følgebrev med tydelig angivelse af hvilket udbud det drejer sig om og lavt et tydeligt kort og klart resume af dit tilbud således indkøberen med det samme har et overblik over hvad det er han køber og får leveret. Følgebrevet skal indeholde en indholdsfortegnelse med numre på Det er vigtigt at virksomheden holder sig orienteret om udbud og er klar til at byde ind når et udbud melder sig. Som regel skal man henvende sig til indkøbsafdelingen og får udbuddet tilsendt. Når man så er på listen kan man følge med i spørgsmål og svar. Skriv en mail til udbyders kontaktperson og få tilsendt udbudsmaterialet. Hold kontakten og kom på mailinglisten så du modtager spørgsmål og svar løbende. Marker også her hvis der er noget i udbudsmaterialet du er i tvivl om, så du kan stille spørgsmål til udbyder. Normalt stilles der spørgsmål om oplysninger i udbuddet og for eksempel spørgsmål om forhold hos udbyder han ikke har oplyst i udbuddet. Husk at alle spørgsmål og svar offentliggøres så andre interesserede kan se dem. Indkøberne kan godt li at se sine krav listet op og besvaret. Så skal indkøberen eller den gruppe der skal se på indkommende tilbud ikke sidde og bladre rundt i henvisninger og bilag for at finde svar på deres krav. De personer der modtager et tilbud vil gerne have et hurtigt overblik over hvad det er vores virksomhed tilbyder. En kort beskrivelse af hvad, hvor mange og hvilken service vi levere, meget gerne med en grafisk oversigt eller billeder. Det er vigtigt at lægge bilag i den rækkefølge som står i 13

14 Aflevering af tilbud bilag. Skal normalt afleveres i papirform med en eller flere kopier i elektronisk form på en CD eller USB stik. udbuddet. Er første krav en serviceattest så er bilag 1 en serviceattest. Nogle udbud kan have bilags numre i udbuddet for eksempel bilag 1 Priser, så skal man følge udbuddet og ikke ændre i rækkefølgen. Hvis man har mulighed for det er den bedste måde at aflevere et tilbud på, ved at det afleveres personligt og at man modtager en kvittering på det er afleveret indenfor tidsfristen. 14

15 Hvad skal man altid have liggende: Denne liste indeholder dokumenter som oftest skal bruges i forbindelse med udarbejdelse af tilbud ved udbud. Disse dokumenter bør firmaet have liggende klar og løbende opdatere, så når udbuddet bliver offentliggjort har firmaet Serviceattest Årsrapport / Firmaregnskab Erklæring om hensyntagen til miljøbeskyttelse, arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt Erhvervs og Selskabsstyrelsen Sagsbehandlingstiden i styrelsen er ca. 1-2 uger fra modtagelsen af anmodningen i korrekt udfyldt stand. Revisor-påtegnet godkendt årsregnskab for de sidste tre år. I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 16/09/2004 (Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter) Hvad er en serviceattest? Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark udsteder en særlig serviceattest til brug for virksomheder, der vil deltage i udbudsforretninger. Serviceattesten indeholder de relevante oplysninger, som skal bruges ved anmodning om deltagelse/tilbudsgivning, fra de forskellige offentlige myndigheder i Danmark, f.eks. ATP, Told & Skat, Skifteretten og Kriminalregistret. En erklæring om firmaets samlede omsætning og evt. omsætningen inden for det aktivitetsområde, kontrakten vedrører, i de tre seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår firmaet blev etableret, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal oplysningerne afgives for hver enkelt deltager. Firmaet erklærer, at der ved udarbejdelsen af tilbud er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende miljøbeskyttelse, beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. 15

16 Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bankgaranti Kontaktoplysninger Præsentation af Firmaet Referenceliste Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen 3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder Bankgaranti er som regel ikke inkluderet i selve udbuddet, men hvis firmaet vinder en større kontrakt især i forbindelse med byggeri eller installationer, kræver kunden i mange tilfælde en bankgaranti. Hvem skal indkøber kontakte ved eventuelle spørgsmål vedrørende det fremsendte tilbud? Firmapræsentation Organisationsskema Opdateret referenceliste med tidligere leverancer. Ved gæld til det offentlige forstås: skatter afgifter bidrag til sociale sikringsordninger Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark i det land, hvor virksomheden er etableret Bankgaranti er en banks løfte om at dække den økonomiske risiko, som løftemodtageren løber i forhold til en af bankens kunder. Bankgaranti stilles ofte ved byggeri, således at banken lover bygherren at dække entreprenørens forpligtelser ifølge entrepriseaftalen, hvis entreprenøren skulle misligholde denne. Kontaktoplysninger på sælger, salgschef og direktør med angivelse af firmaadresse, telefonnummer og adresse. Kort præsentation af virksomheden og et organisationsskema eventuelt med angivelse af faste partnere og underleverandører Leverancer der ligner det i udbuddet og andre referencer der understøtter den gode service i virksomheden og overbeviser indkøber om at virksomheden kan klare opgaven 16

17 Teknisk kapacitet Miljøpolitik CV Firmaets tekniske kapacitet og eventuelt udkast til serviceaftale. En beskrivelse af hvordan firmaet vil arbejde på at begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer og minimering af spild, og i forbindelse med nyanskaffelser af materiel vil firmaet vurdere miljøforhold i sammenhæng med teknik, økonomi, sikkerhed og sundhed. Link til miljøministeriet D e t f o r e k o m m e r a t u d b y d e r k ræ v e r e n d a t a l i s t e o v e r d e n e l l e r d e p e r s o n e r, d e r b l i v e r a n s v a r l i g e f o r o p g a v e n s u d f ø r e l s e. Her e r e t f o r s l a g t i l e n m o d e l : Beskrivelse af kompetencer, teknisk kapacitet i form af geografisk dækning og responstider på akut service m.m. Virksomheden skal mindst en gang hvert andet år vurdere muligheden for miljøtekniske forbedringer af virksomhedens aktiviteter. Hvis virksomheden har et årligt besøg af kommunen miljøkonsulenter kan deres rapport vedlægges som bilag til virksomhedens beskrivelse af miljøpolitik. N a v n : A d r e s s e Fø d s e l s d a t o : U d d a n n e l s e o g læ n g e r e k u r s e r : ( G e n t a g e s v e d f l e r e o g n y e s t e fø r s t ) U d d a n n e l s e s i n s t i t u t i o n / f i r m a f r a d a t o. T i l d a t o U d d a n n e l s e s b e v i s / e k s a m e n : S p r o g : ( h v i s r e l e v a n t p å e n s k a l a f r a 1-5) M e d l e m s k a b a f f a g l i g e / p r o f e s s i o n e l l e o r g a n i s a t i o n e r : A n d r e k v a l i f i k a t i o n e r : N u væ r e n d e p o s i t i o n i f i r m a e t : A n t a l å r i 17

18 f i r m a e t : N ø g l e k v a l i f i k a t i o n e r r e l e v a n t f o r d e t a k t u e l l e t i l b u d : F a g l i g e r f a r i n g / a n s æt t e l s e r : ( G e n t a g e s v e d f l e r e o g n y e s t e fø r s t ) F r a t i l F i r m a : A d r e s s e : F u n k t i o n / p o s i t i o n B e s k r i v e l s e a f f a g l i g e - o g a n s v a r s m æ s s i g e o m r å d e, h v i s d e t i k k e f r e m g å r k l a r t a f t i t e l / f u n k t i o n. Årsager til diskvalifikation. Der kan være mange grunde til, at et firma ikke prækvalificeres. De mest almindelige er: Formalia fejl i form at manglende beskrivelse eller dokumentation for krævede oplysninger Afleveringsfristen overskredet For upræcis eller for beskeden beskrivelser af firmaets kompetencer og ressourcer For få erfaringer indenfor det udbudte For få økonomiske eller tekniske ressourcer i firmaet For mange bedre kvalificerede firmaer i forhold til det ønskede antal tilbudsgivere. Uanset årsagen er det ikke desto mindre meget vigtigt for firmaet at få at vide præcist hvorfor det ikke blev prækvalificeret. Denne viden er nemlig en afgørende forudsætning for at vide hvor materialet skal og kan forbedres, eller på hvilke områder firmaet skal søges styrket ved kommende prækvalifikationer. Udbudsdirektiverne indeholder mulighed for skriftligt at bede udbyder om at begrunde den manglende prækvalifikation, og forpligter udbyder til at fremsende resultatet af deres evaluering inden 15 dage. Denne mulighed bør være en kærkommen lejlighed til at tage en konstruktiv kontakt til udbyder for at få et vurderingsgrundlag. Hvordan kan det gøres bedre næste gang, eller i værste fald om det offentlige indkøbsmarked bør opgives. I praksis er mange indkøbere meget imødekomne ved telefonisk henvendelse. 18

19 19

20 Teknologisk Instituts strategi og Resultatkontrakt med Rådet for Teknologi og Innovation Viden udvikling, viden overførsel og viden anvendelse i Danmark. Teknologisk Institut sætter ambitiøse mål for vores forretningsudvikling inden for innovation, ressourceopbygning og internationalisering til gavn for danske virksomheder, dansk erhvervsliv og det danske samfund i en global kontekst og krisesituation. For at nå de ambitiøse mål adresserer strategiplanen otte globale og nationale megatrends. Disse centrale faktorer præger samfundsudviklingen generelt og påvirker dermed også i større eller mindre grad danskernes hverdag og styrer de behov, som Instituttets strategi skal være lydhør over for. I udmøntningen af de omtalte aktiviteter har vi inddelt disse i syv strategiområder med tilhørende Resultatkontrakt med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) Erhvervsudvikling sætter fokus på teknologiens muligheder og anvendelse i private og offentlige virksomheder og arbejder i krydsfeltet mellem teknologi, organisation, medarbejdere/ledere og slutbrugere. Udgangspunktet er, at det i høj grad er menneskets evne til innovativt at anvende teknologien, der skaber konkurrencefordele og sammenhængskraft i et viden baseret samfund. Behovet for at øge danske virksomheders træfsikkerhed i markedet, når det gælder nye produkter og services, har aldrig været større. Mange små og mellemstore virksomheder er konkret udfordret af at skulle skabe merværdi gennem nye positioner i værdikæden og udvikle services, som rækker ud over kerneproduktet. Den innovations- og omstillingsproces kræver nye innovationsredskaber og -tilgange, hvor der blandt andet tages højde for, at kunder og brugere i dag ikke længere er en passiv part, men kan indgå aktivt og værdiskabende i innovationsprocessen. Med det udgangspunkt vil projektet særligt fokusere på at udvikle redskaber inden for tre nye innovationsformer: Der er behov for at udvikle hjælp-til-selvhjælps-innovationskoncepter, der sikrer, at flere virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder, succesfuldt og løbende kan vælge og anvende de optimale innovationsmetoder til at udvikle fremtidens konkurrencedygtige services, produkter og processer. Den del af resultats kontrakt (RK) midlernes formål er at opbygge internationale relationer til førende viden- og kompetencecentre med erfaring i nye succesfulde innovationsformer og - koncepter. Gennemføre konkrete innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder med udgangspunkt i at afprøve og validere redskaber og koncepter inden for nye innovationsformer. 20

21 Sprede de udviklede og afprøvede hjælp-til-selvhjælps-innovationskoncepter via kurser, netværksmøder, artikler, foredrag og en online-platform til små og mellemstore virksomheder, innovationsrådgivere og godkendt teknologisk service (GTS)-netværket. Sørge for at de nye innovationskoncepter, der udvikles, hviler på internationale erfaringer og forskning på området og at disse viden-miljøer knyttes tættere og mere langvarigt til det danske GTS-netværk. Målgruppen i projektet vil være små og mellemstore virksomheder, der i dag producerer konkurrencedygtige fysiske produkter, men hvor der er store vækst- og eksportmuligheder i at udvikle services tilknyttede produkt. Det kunne eksempelvis være producenter og serviceleverandører inden for elektronik, legetøj/spil, fødevarer og grønne energiteknologier. I forhold til viden udvikling og viden spredningsaktiviteter er målgruppen innovationsrådgivere, GTS-netværket, relevante brancheorganisationer samt nationale og internationale forskningsmiljøer i feltet. 21

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere