Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere"

Transkript

1 Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere

2

3 Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende udvikling. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og afmonopoliseringen af den kommunale leverandørsituation, giver nogle fantastiske rammer og perspektiver, for en kommende bred og sammenhængende digitalisering, af både de administrative og velfærdsorienterede opgaver. Dette foregår sammen med en udvikling, hvor vi oplever en væsentlig øget it-modenhed i den offentlige sektor. Der er en øget forståelse for at digitalisering og it-projekter ikke skal anskues som omkostninger, men snarere betragtes som reelle investeringer, der er nødvendige for både at kunne effektivisere, men samtidig også skabe øget åbenhed og produktilbud/ serviceydelser til kunderne. I den offentlige sektor skal vi tillige håndtere data på en effektiv måde, så der kan skabes korrekte, ensartede og effektive beslutninger og tilsyn, samt sikre at borgerne og virksomhederne får en effektiv service/ ydelse, hvor de i videst omfang kan betjene sig selv døgnet rundt fra de digitale og mobile kanaler. Som leverandør er det spændende at anskue denne voksende erkendelse af digitalisering, som både en vækstmotor og katalysator for bedre betjening og servicering, samtidig med at effektiviseringer kan gennemføres. Vi ønsker mere effektiv og målrettet offentlig service for hver enkelt skattekrone. Generationsskifte hos beslutningstagerne heltene rykker ind Før i tiden var it-området øretævernes holdeplads og enhver offentlig leder, med ønske om at skabe en vedvarende og længere karriere, holdt sig i behørig afstand fra større it-projekter og initiativer, hvor sandsynligheden for at fejle altid var overhængende. I det hele taget var hele it-området præget af en vis modløshed i forhold til at lykkes med større projekter. Det er jo et it-projekt så det bliver jo nok både forsinket og fordyret, var en accepteret og anerkendt holdning, også hos kunden som erhvervede løsningerne. Heldigvis ser vi flere og flere steder nye, modige beslutningstagere og ledere, som forstår at knytte forretningsmæssig succés og mål sammen med de rigtige it-investeringer og beslutninger. Offentlige ledere, som tør at stille krav til sig selv og til de leverandører som de skal arbejde tæt sammen med. Offentlige ledere, som arbejder fokuseret på at høste de ofte store gevinster ved at turde udfordre ineffektive arbejdsgange og introducere tværoffentlige koncepter, ideer, processer og it-understøttelse. Effektiviseringen i den offentlige sektor gælder således ikke bare om at få medarbejdere til at gøre mere af det samme eller løbe hurtigere, det gælder i højere grad om at nytænke arbejdsopgaver ift. de muligheder, de digitale løsninger og datagrundlag åbner op for. André Rogaczewski, direktør Kunder og Innovation Samtidigt forventes det at leverandørerne forstår og deler denne ambition og formår de ikke at levere og medinvestere i processen, skal de erstattes af andre dygtigere leverandører. De dygtige offentlige ledere og medarbejdere, som forstår disse mekanismer og viser reelle resultater, er i virkeligheden vor tids helte og burde fremstå som rollemodeller for hele sektoren. Vi bør anerkende de resultater som opnås også i det offentlige rum. Det gælder også i pressen, som oftest hænger sig mere i eventuelle indkøringsfejl nye offentlige it-løsninger måtte have, frem for at dække det fantastiske serviceløft og besparelsespotentiale løsningerne giver til borgerne og den offentlige sektor som helhed. Fortsættes side 5. 3

4 4 Modenhed = agilitet og skabelsen af en helt ny leverandørsituation

5 Med den øgede modenhed og de tiltag der er sket igennem de seneste år, oplever vi, at tilgangen til de offentlige it-projekter er ændret væsentligt på fire primære områder: 1 Fra vandfaldsprojekter 3 til mere agile projekter I gennemgangen af mange af de statslige it-projekter, der enten er forlist, eller har været dybt forsinket, har man kunne konkludere, at store vandfaldsprojekter, der har kørt over mange år, oftest er gået galt. Forklaringen har været, at den omverden, som der skulle implementeres i, har ændret sig undervejs, samt fordi det i vandfaldsprojekterne reelt har været svært at følge projekternes fremgang. Det har derfor har det været vanskeligt både for leverandør og kunde at gøre projektet færdigt. Frem- 4 over vil anbefalingen, i mange tilfælde, være at køre projekterne mere agilt. Erfaringerne med dette har været mere positive, men omvendt har det også vist sig at for meget agilitet, f.eks. i form af scrum, er for skrøbeligt og volatilt i forhold til at gennemføre større forretningskritiske projekter, hvor bestemt omfang og lovgivning skal være på plads. 2 Fra silo fagsystemer til genbrug og sammenhæng Man kan sikre et øget genbrug af funktionalitet og data, så den dybe tallerken ikke skal opfindes gentagne gange, og man i højere grad kan trække data på tværs af systemer. Dette vil både sikre lavere udviklingsomkostninger, samt en mulighed for nye anvendelsesmuligheder på tværs af faggrænser. Dette har også været en væsentlig årsag til det arkitekturarbejde som pågår både i Digitaliseringsstyrelsen og i KL/KOMBIT, Fra lukket arkitektur/teknologi og produktleverancer til åbne projekter med systemer baseret på en åben standardbaseret arkitektur Nogle af de mest kostbare løsninger i stat/kommune, er løsninger baseret på en forældet eller lukket teknologi. Dette er nu udfordret enten fra KOMBIT eller i konkrete initiativer i de enkelte ministerier (eks: Moderniseringsprogrammerne i SKAT og hos Erhvervsstyrelsen). Fra monopoltilstande til løbende konkurrenceudsættelse På det kommunale område vil dette naturligvis især være et resultat af KOMBIT og Udbetaling Danmarks mange kommende udbud, mens det i Staten har været en pågående proces, som dog vil blive katalyseret yderligere af den nye Digitaliseringsstrategi. Ny leverandørsituation De skitserede ændringer har betydet at, hvor der tidligere har været defacto monopoler i stat (CSC) og kommunalt (KMD) regi, er det i forhold til de nye udbud, helt andre, og langt mere agile leverandører, som vinder opgaverne. Dette har Netcompany oplevet på nært hold igennem de seneste år, hvor vi har oplevet en fantastisk tilgang af offentlige opgaver i både statsligt, regionalt og kommunalt regi. Dette er bl.a. eksemplificeret ved tilgangen af store centrale opgaver, som Det Digitale Motorregister i SKAT, Det FællesKommunale LedelsesInformationsSystem (FLIS) til KOMBIT og senest i de fire første måneder af 2013, hvor vi har vundet 9 ud af de 11 offentlige EU-udbud, vi har budt ind på. En klar indikation på, at vores fremgangsmåde har et stærkt match til den tilgang og de resultater den offentlige sektor ønsker. Vores feedback fra kunderne er endvidere, at vi vinder, fordi vi ligger på det rigtige prisniveau, og at vi samtidig er kendt for at levere til tiden og på budget. Dette har også betydet, at over halvdelen af vores 400 dygtige og talentfulde medarbejdere er beskæftiget med at løse opgaver for den offentlige sektor, og at vores indsigt i sektoren bliver stadig højere. Vi føler os derfor særdeles godt positioneret til de nye og spændende it-opgaver, som den videre udvikling af den offentlige sektor bringer med sig. Vi har i denne publikation forsøgt at give et indblik i nogle af de centrale områder, vi har fokus på ift. opgaveløsningen i den offentlige sektor. Alle opgaveområder er i en rivende udvikling, og nye områder er på vej. Derfor vil vi samtidig meget gerne benytte lejligheden til at indbyde til en dialog med alle de mange it-helte, der i stigende grad dukker op på tværs af den offentlige sektor. Vi er overbevist om, at vi sammen kan gøre Danmark dygtigere! 5

6 Offentlig projektudvikling Offentlig projektudvikling i ny kontekst Case DMR: Digital motorregistrering for alle døgnet rundt I Netcompany udvikler vi fagsystemer og integrationsløsninger til det offentlige på fastprisvilkår og efter agile principper. Vi har vurderet, at ren Scrum er for skrøbelig og turbulent til de helt store offentlige projekter. Der er behov for kontrol med projektet samtidig med at fleksibiliteten og agiliteten bibeholdes. Store offentlige it-projekter kræver f.eks. ofte et mere detaljeret design up-front, end den klassiske agile metode lægger op til. For at levere løsninger til aftalt tid, kvalitet og pris er der desuden brug for kontrol og rapportering i projektets løbetid for at sikre, at projektet forløber planmæssigt. Vores mål er, at trække projekterne tættere på de agile principper, fremfor principperne i den klassiske vandfaldsmodel: Individer og interaktioner fremfor proces og værktøjer Fungerende løsning fremfor omfattende dokumentation Samarbejde med kunden fremfor juristeri og kontraktlæsning Parat til ændringer fremfor rigidt at følge den oprindelige plan Vi tillægger naturligvis proces, værktøjer, dokumentation, kontrakt og plan stor værdi, men vi tillægger en fungerende løsning større værdi. Vores projektledere har alle en teknisk baggrund og en længerevarende uddannelse, som gør, at de har den nødvendige forståelse for helheden i et projekt både teknikken og forretningsprocesserne. Forretningsprocesser er for os det vigtigste. At mestre teknikken og værktøjerne er en selvfølgelighed. 6 Netcompany har udviklet DMR til motorregistrering og opkrævning af afgifter for alle køretøjer i Danmark, herunder biler, motorcykler, knallerter, traktorer, lastbiler, campingvogne, trailere mm. Når et køretøj importeres til landet opretter importøren køretøjet i DMR. Når køretøjet sælges, registrerer forhandleren det i DMR, således at SKAT kan opkræve de lovpligtige afgifter. Forhandleren kan færdiggøre registreringen, få køretøjet forsikret og udlevere nummerplader til køberen også om søndagen. Hele processen tager nogle minutter i DMR. Borgere og virksomheder har mulighed for selv at foretage omregistreringer i forbindelse med privat køb og salg af køretøjer direkte på skat.dk - når som helst. Der er ca indregistrerede køretøjer i Danmark, for hvilke DMR årligt sender opkrævninger. Der foretages nyregistreringer og omregistreringer om året. SKAT har med løsningen sparet 150 årsværk, bl.a. gennem lukning af de fysiske motorkontorer. DMR har mange interessenter. Bilimportører, kommuner, Politiet, Trafikstyrelsen, Domstolsstyrelsen og knap 40 forsikringsselskaber anvender system-system kommunikation løbende, og ca forhandlere håndterer udlevering af nummerplader overalt i landet, og opkræver registreringsafgifter på vegne af SKAT. Den offentlige del af løsningen kan ses på motorregister.skat.dk.

7 Offentlig projektudvikling Netcompanys metodetilgang: Pragmatisme og kontrolleret agilitet Projektmodel Sammenhæng mellem model, metode og værktøjer Netcompanys agile metode og processer for projektstyring og projektledelse er en integreret del af virksomheden, som er dybt forankret i kulturen. Projektmodellen, metoden og de værktøjer, der benyttes til at understøtte modellen og metoden, er specielt udviklet og tilpasset, så de komplementerer hinanden. Alle medarbejdere kender og værdsætter modellen, metoden og værktøjerne, fordi de er en integreret del af deres praktiske hverdag på alle projekter og dermed værdifulde redskaber i forhold til at færdiggøre projekter til tiden og til kundens tilfredshed hver eneste gang. Netcompany Metoden Netcompanys kultur Værktøjer Alle it-virksomheder har metoder og modeller til projektstyring og projektledelse. Men det er desværre også et kendt faktum, at det ikke i sig selv er en garanti for en succesfuld leverance. Netcompanys tilgang til projektstyring og projektledelse adskiller sig fra de fleste andre it-virksomheder på en række punkter: Den er udviklet af praktikere til praktikere. Ledende medarbejdere blandt Netcompanys arkitekter og konsulenter har løbende udviklet projektmodellen, metoden og værktøjerne på baggrund af mange års praktisk erfaring og anvender den selv Den er pragmatisk og resultatorienteret samt slutproduktbaseret. Både projektmodellen og metoden kan tilpasses, så de præcist opfylder de behov, der er nødvendige for at gennemføre det aktuelle projekt Værktøjerne er opbygget og tilpasset, så de er særligt velegnede til at styre og kontrollere de uforudsete ændringer og problemstillinger, som altid opstår i løbet af et projekt. Værktøjerne sikrer, at uforudsete hændelser kan vurderes på en struktureret måde, så der kan tages en oplyst beslutning om f.eks. ændringer i funktionalitet, tidsplaner, ressourceallokering, slutprodukter m.v. Netcompanys metode er anvendt på mere end 300 projekter og har resulteret i en kontinuerlig strøm af veludførte projekter, som er afleveret til tiden, budgettet og i rette kvalitet. Senest hos TDC, som netop har kåret Netcompany som den bedst performende it-leverandør i 2012/2013. Netcompany fik prisen som årets bedste it-leverandør til TDC, fordi de har stor forståelse for, hvad der bringer værdi til TDCs kunder, og at Netcompany gennem deres arbejde viser præcis den følelse af uopsættelighed og ansvar, som TDC forventer fra en god udbyder. Morten Bangsgaard, it-direktør TDC 7

8 Business Intelligence & Business Management Ledelsesinformation til den offentlige sektor KOMBITs FLIS dataaftale giver kommunerne mulighed for fuld lokal dataopsamling fra de kommunale fagsystemer Styringsark Omsorg Specifi kke fagsystemer Dagpenge Dagtilbud Økonomi Voksne handicappede Beskæftigelse Skole Borger LIS LoP/ Fravær Sundhed Udsatte børn & unge Lokale datafi ler Ældre Dataopsamlinger Netcompany har opbygget en særdeles stærk og bred BI-forretning, der står bag nogle af landets største BI-implementeringer, bl.a. hos Københavns Lufthavne, Falck HealthCare, TDC og senest FLISleverancen til KOMBIT, der betragtes som et af de største BI-projekter, der indtil nu har kørt i den offentlige sektor. I takt med den øgede digitalisering af den offentlige sektor, er der ingen tvivl om, at der i stigende takt bliver store muligheder for at aggregere de offentlige Big Data, der ligger i de enkelte styrelser og forvaltninger. En effektiv anvendelse af disse data kan skabe langt højere transparens, både ift. den serviceproduktion der er imod den enkelte borger, men også ift. kvaliteten og effektiviteten af de interne arbejdsgange på tværs af sektoren. Her ligger stadig et stort uudnyttet potentiale. Netcompany LIS - få konsolideret den lokale kommunale ledelsesinformation på basis af FLIS-platformen Netcompany udvikler, i samarbejde med en række danske kommuner, LIS, en lokal ledelsesinformationsløsning, som skal udvide FLIS-løsningen til at omfatte kommunernes egne data. LIS skal udnytte de muligheder FLIS giver, men supplere med ekstra kommunespecifik funktionalitet for at sikre anvendelsesmulighederne bredere i kommunen. Løsningen er bygget på den samme moderne teknologi og brugergrænseflade, som er kendt fra FLIS og udnytter brugerens værktøjskendskab til at få hurtig adgang til de data, som er kommunespecifikke eller ikke er omfattet af FLIS-løsningen. Alle rå-data og snitflader er allerede tilgængelige igennem den dataaftale KOMBIT har indgået med leverandørerne af de kommunale fagsystemer. Igennem et ad hoc datamodul kan kommunerne selv opbygge egne datakilder som, sammenkoblet med FLIS-datakilderne, kan give kommunernes brugere fornyet informationer på operationel, taktisk og strategisk niveau. Netcompany LIS skal give kommunens medarbejdere mulighed for at etablere større transparens omkring de nøgletal, som ligger i FLIS, og koble det til deres egne styringsmekanismer. Endvidere kan løsningen erstatte mange af de decentrale BI-løsninger, som flere af kommunerne har løbende licens- og vedligeholdsomkostninger til. 8

9 Business Intelligence & Business Management Case 77 kommuner har kommunale data og nøgletal i ét fælles ledelsesinformationssystem FLIS Fælleskommunalt LedelsesIformationsSystem (FLIS) er leveret til KOMBIT og giver kommunerne en unik mulighed for at løse opgaver med ledelsesinformation og dokumentation af deres indsats, på en helt ny, nem, kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. Igennem FLIS kan kommunerne: Benchmarke på tværs af kommunegrænserne på over nøgletal, med mulighed for at få overblik over udviklingen over de sidste år Analysere på baggrund af egne data bearbejdet efter fælleskommunale definitioner samt mere rå data, som de leverer til FLIS fra kommunale fagsystemer Få adgang til at se og udvikle rapporter, som kan sikre en ensartet dokumentation af kommunens resultater og distribueres i faste intervaller til kommunens medarbejdere FLIS-projektet indgår aftaler med it-leverandørerne på kommunernes vegne. Kommunerne kan derfor spare interne ressourcer og opnå en økonomisk fordelagtig adgang til deres data via gennemsigtige aftaler med it-leverandørerne med faste betingelser og til faste priser. Løsningen har vundet prisen for at være årets Highest Impact Business Intelligence Solution ved European SharePoint Conference 2013 i København. Netcompany, der blev valgt som leverandør af kommunernes Fælleskommunalt LedelsesIformationsSystem (FLIS), er en top professionel leverandør, der både i samarbejde og rådgivning til fulde har opfyldt mine forventninger. Netcompany har igennem hele udviklingsforløbet været en aktiv medspiller, der hele tiden har haft fokus på fælles mål og de bedste løsninger. Fokus lige nu er at medvirke til, at der er en høj datavaliditet i en FLIS-løsning, der skal udrulles og anvendes bredt i den enkelte kommune. Brian Jørgensen, chefkonsulent/projektleder KOMBIT 9

10 Dokumenthåndtering Helt ny type Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering (ESDH) Netcompanys tilgang til sags- og dokumenthåndtering har fra starten været anderledes end de klassiske ESDH-løsninger. I klassisk ESDH er kernefunktionaliteten og hovedfokus at arkivere og klassificere filer med henblik og overvejende fokus på overholdelse af diverse regulativer og arkivloven. Det klassiske ESDH-system er som regel endestationen for afviklingen af processer, og det er ikke atypisk, at brugerne ser systemet som en vedhæftelse til deres arbejdsprocesser frem for et understøttende redskab. Mange offentlige organisationer har også erfaret, at det er meget omkostningstungt og svært, at tilpasse deres indkøbte ESDHløsninger specifikt til fagsystemer og de arbejdsprocesser, der bliver udført. I 2005 besluttede Netcompany sig for at investere alle de gode ideer og konkrete erfaringer med procesunderstøttelse ind i løsningen GetOrganized. Den nye procestilgang til domænet Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering har i den grad givet pote. Vi kan bryste os af mere end 100 kunder, heraf mange yderst forretningskritiske løsninger hos halvdelen af landets a-kasser og i offentlige virksomheder som KL, Styrelsen for Forskning og Innovation og adskillige kommuner. Fremfor alt er brugerne glade for de nye løsninger, og de skaber øget produktivitet og færre fejl i sagsbehandlingen. 10 GetOrganized er en 3. generations ESDHløsning, med en indbygget procesmotor. I kraft af at være bygget ovenpå SharePoint udnyttes den rige integration til Officepakken, SharePoint standardfunktioner og bringer fuld udnyttelse af platformen. Get- Organized opfylder alle lovkrav, og kunden kan i tillæg drage nytte af alle andre Share- Point-funktioner herunder: Social Media, BI, Enterprise Search, ediscovery, cloud integration, Microsoft SharePoint App Store. Desuden er intranet, extranet, internet funktionalitet indbygget. Endelig understøtter løsningen også responsive UI, så systemet kan køre på de fleste mobile platforme, herunder ios, Android og de forskellige tablets: ipad, Surface samt Android. Apps fremfor specialkode Udfordringen for mange organisationer er, at der er mange forskellige krav til procesunderstøttelse, og nogle af disse bliver løbende ændret jf. ændret lovgivning og nye krav. Frem for at skulle specialkode løsninger, som både tager lang tid og ofte er meget omkostningstungt, både internt og i forhold til at købe ydelser af leverandører, har GetOrganized en indbygget App Builder. Med GetOrganized s App Builder kan kunden selv hurtigt bygge og konfigurere sagsbehandlings- Apps til understøttelse af en lang række processer. Dermed bliver løsningen mere agil, hurtigere og langt billigere. ESDH : Fra lukkede leverandørsystemer til åben app-platform Som vi anskuer markedsudviklingen, ser vi det offentlige ESDH-marked ændre sig markant i de kommende år. Hvor man indtil nu har været nødsaget til at vælge et produkt fra en silo ESDH leverandør, og så prøve at tilpasse dette til specifikke arbejdsgange og behov, er der med GetOrganized til SharePoint 2013 nu mulighed for at sammenstykke målrettet funktionalitet på basis af de applikationer, der ligger i et App-store lignende koncept. ESDH-platformen vil fremover udgøre en basis sags- og dokumentinfrastruktur, og så vil man kunne sammenstykke den funktionalitet man ønsker ud fra de partner-apps, der ligger i Microsofts økosystem. En sådan platform vil også bevirke, at man som kunde vil blive langt mindre afhængig af en leverandør og vil i stedet kunne vælge specifik funktionalitet ud fra de apps, der er mest attraktive i forhold til det konkrete behov. Dette samtidig med at have en total åben platform, der nemt kan integreres med omkringliggende løsninger, også i forhold til de gældende OIO-regler for sag/dokument. Netcompany er allerede klar med et målrettet app-bibliotek til brug for det statslige og kommunale marked. Biblioteket indeholder bl.a. apps til Aflevering til Statens Arkiver, Unikt Dokument Id, samt en række specifikke proces apps målrettet de statslige og kommunale opgaver.

11 Tilskudsløsninger Case Tilskudsadministration hos Styrelsen for Forskning og Innovation Styrelsen for Forskning og Innovation har implementeret Netcompanys standard tilskudsadministrationssystem, GetOrganized Tilskud. Løsningen er, i videst mulig udstrækning, baseret på standardfunktionalitet i Microsoft SharePoint og GetOrganized produktet. Styrelsen har en stor spændvidde af støtteordninger, og systemet skal således understøtte ordninger, der spænder i hele spektret mellem: Den simple først-til-mølle pulje, hvor alle ansøgere, der opfylder et antal formelle krav, får tildelt et ensartet støttebeløb, så længe der er midler Og det komplekse opslag, hvor kravene til ansøgningerne (om f.eks. forskningsmidler) er omfattende og hvor evalueringen foregår i eksterne forskningsråd, hvor tildelingsudbetalinger foregår over flere år, og hvor der skal følges op på krævet afrapportering GetOrganized Tilskud er et integreret system, hvor sagsbehandleren har adgang til alle relevante data, arbejdet er tilrettelagt procesorienteret, og aktiviteter fra budgetlægning til udbetaling og afrapportering foregår i ét system. Ledelsesinformationsgenerering, Navision Stat bogføring og sags- og dokumentarkivering foregår som en integreret del af sagsbehandlingen. Budgettering og rapportering pr. ordning og på tværs af ordninger sker også i GetOrganized Tilskud. Eksterne parter; fx ansøgere, bedømmerudvalg, og den enkelte bedømmer, kan følge deres sager via en ekstern portal, og kommunikation omkring ansøgning, bedømmelse, afgørelse og afrapportering sker via denne, som en integreret del af den samlede løsning. Nye muligheder i administrationen af støtteordninger Landets offentlige myndigheder skal administrere en stor mængde støtteordninger, hvoraf mange medfører ressourcekrævende sagsbehandling. Der er på området ofte mulighed for at effektivisere ved at digitalisere og automatisere. Effektivitet og kvalitet kan ofte forbedres med bedre systemunderstøttelse ved blandt andet: Etablering af én integreret løsning, således at: Der er sammenhæng på tværs imellem budgettering, bevilling, udbetaling og kontrol Sager, dokumenter og stamdata kun skal vedligeholdelse ét sted Der er grundlag for pålidelig opdateret ledelsesrapportering Sagsbehandling og afgørelser på simple ordninger så vidt muligt kan automatiseres Mulighed for at eksterne parter i processerne kan få adgang, feks. i forbindelse med: Kommunikationen med ansøgere Facilliteringen af eventuelle bedømmelsesudvalgsarbejde Afrapportering efter udbetalt støtte Netcompany har med GetOrganized Tilskud etableret en komplet tilskudsløsning, der effektivt kan understøtte og håndtere selv de mest komplicerede tilskudsordninger, som ligger på tværs af den offentlige sektor. Løsningen er baseret på Microsoft SharePointplatformen, som samtidig kan skabe en effektiv sammenhæng med de omkringliggende systemer, der måtte være i den understøttende forretning. 11

12 Portaler/Medarbejderportaler Regeringen, kommuner og regioner samarbejder om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Formålet er at modernisere danskernes velfærd og effektivisere den offentlige sektor ved at sætte fokus på øget selvbetjening, velfærdsteknologi, effektivisering af interne arbejdsgange og et tættere offentligt samarbejde. Ved at anvende moderne teknologi, samt udnytte de seneste tendenser inden for f.eks. sociale netværk, intelligent søgning, personalisering, mobility m.v., er det muligt at skabe sammenhængende platforme, som danner en integreret og effektiv betjening af borgere og medarbejdere. Netcompany har siden vores etablering i 1999 haft en dominerende position ift. at skabe komplekse og brugervenlige portaler og service-løsninger, både til medarbejdere, men i høj grad også ift. at give borgerne og erhvervsvirksomheder nye og innovative muligheder for at blive serviceret på en digitaliseret kanal. Vi er derfor en central leverandør ift. at hjælpe det offentlige Danmark med at realisere de ambitiøse mål omkring øget selvbetjening og samarbejde. 12 Understøt digitaliseringsstrategien med nye muligheder inden for web, selvbetjening, samarbejde og sociale netværk Case Fødevarestyrelsen konsoliderer web, selvbetjening og intranet med fokus på optimering af arbejdsgange Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet og sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevarer, landets slagterier og veterinære forhold. Netcompany har assisteret Fødevarestyrelsen med etableringen af en komplet og samlet platform til internet, intranet, optimering af internt samarbejde, enterprise søgning og sidst, men ikke mindst, digitalisering af blanketter. Fødevarestyrelsens hjemmeside og en række subsites er i dag etableret på en fælles platform, der gør det muligt at genanvende funktionaliteter på tværs af løsningerne. På hjemmesiden er der ligeledes sat strøm til en række blanketter, som tidligere skulle udfyldes og indsendes manuelt. Intranettet er bygget op med fokus på effektivt samarbejde mellem alle medarbejdere frem for én-til-mange kommunikation, som ellers kendetegner mange intranet i dag. Endelig har opsætningen af en avanceret søgeteknologi, gjort det muligt for medarbejderne at finde relevant information langt hurtigere og mere effektivt end tidligere, hvilket sikrer en mere optimal udnyttelse af ressourcerne. Foto: Lars Bahl/Fødevarestyrelsen

13 Case Sundhedsstyrelsen har implementeret tilsynsløsning fra Netcompany Nye digitale muligheder for understøttelse af tilsyn Flere offentlige myndigheder har tilsyn som en del af deres forvaltningsopgaver. Udførelse af tilsyn i marken er ressourcekrævende, og der er derfor ofte en positiv business case på selv mindre effektiviseringer på dette område. Tilsynsløsninger Sundhedsstyrelsen har implementeret et moderne og integreret tilsynsadministrationssystem leveret af Netcompany. Løsningen er baseret på en global udbredt Microsoft standardplatform, hvilket holder omkostningerne nede samtidig med at styrelsen har stor leverandøruafhængighed. Løsningen understøtter arbejdsgangen i forbindelse med styrelsens tilsyn med plejehjem, bosteder, kosmetiske behandlere, private klinikker og ioniserede strålingskilder og automatiserer væsentlige dele af disse. Ligeledes bruger Sundhedsstyrelsen løsningen til at håndtere inspektionsbesøg i forbindelse med kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse. Løsningens kerneområder i forhold til effektiviseringsløftet er: Planlægning med intelligent udvælgelse af tilsynsførende og målgrupper baseret på tidligere historik og eventuelle aktuelle tilsynstemaer. Understøttelse af effektiv detailplanlægning af den enkelte tilsynsførendes program, og automatiseret varsling i overensstemmelse med det gældende regelsæt Under tilsynet har den tilsynsførende adgang til alle relevante data og kan registrere sin rapportering direkte i systemet, med mulighed for løbende justering af relevante målepunkter Automatisk fakturering via Navision Stat og DIBS betalingslink og direkte integration til ESDH-systemet for at sikre korrekt journalisering Eksternes stamdata og tilsynsinformationer fødes og vedligeholdes via en integreret selvbetjeningsportal. Stamdata valideres mod CVR, CPR og Sundhedsstyrelsens organisationsregister Ledelsesrapportering på både tilsynsdata og sagsbehandlingstider Der skal således kun benyttes ét system i hele tilsynsprocessen. For en lang række styrelser, regioner og kommuner går tiden i hverdagen med utidssvarende og tunge systemer, der ikke tilbyder den fornødne funktionalitet, fleksibilitet og gennemsigtighed for hverken den tilsynsførende, myndigheden eller de interessenter der føres tilsyn med. Effektiviteten kan ofte forbedres med bedre systemunderstøttelse til: Intelligent udvælgelse af målgrupper Optimal planlægning af tilsynsførende besøg Automatiseret og effektiv kommunikation med eksterne parter Automatiseret og effektiv understøttelse af interne arbejdsprocesser og advisering om påkrævet opfølgning Selvbetjening for eksterne aktører Fuld information for den tilsynsførende under tilsynet ved hjælp af mobile enheder Tilsynsrapportering som en integrereret del af tilsynets gennemførsel Ledelsesinformation Netcompany har etableret en tilsynsplatform, som effektiv kan modernisere og sikre effektive tilsynsprocesser, både ved indberetningstilsyn samt ved udgående tilsyn, hvor mobile løsninger typisk anvendes. Løsningen er baseret på en Microsoft standardplatform, som bl.a. sikrer at løsningens interface er velkendt og tilgængeligt, men også at systemomkostningerne vil være væsentlig lavere sammenlignet med de løsninger på markedet, som er bygget op fra grunden. 13

14 Mobility Mobility et område i kraftig vækst Case Innovative digitale læremidler til alle fag Folkeskolen har i høj grad fokus på brugen af interaktive digitale lærer-midler. Alene i 2013 er der afsat 80 mio. kr. til at støtte kommunernes indkøb af digitale lærermidler. Kravet om mobil adgang er i eksplosiv vækst. Det gælder ift. borgeren, der ønsker at have mobiladgang til de offentlige serviceydelser, medarbejderen der ønsker at kunne tilgå sin arbejdsplads på tværs af de arbejdsredskaber/devices, der anvendes, og ikke mindst i forhold til understøttelsen/digitaliseringen af de mange velfærdsydelser, der ligger på tværs af den offentlige sektor. Netcompany har igennem mange år været frontløber på det mobile område. Vi har senest hjulpet TDC med at relancere TDC Play universet, som med den nye mobile TDC-app, på få måneder, har skabt en mangedobling af trafikken på TDC Play. Vi har skabt mobile loyalitetsløsninger til Københavns Lufthavne, og hjulpet en række offentlige kunder med at Mobil enable deres arbejdsplads. Endelig har vi inden for de sidste år haft fokus på velfærdsydelserne, og har senest lanceret et mobilt læringskoncept til Gentofte Kommune Vores mobile løsninger er bygget op omkring en række nøgleprincipper, der sikrer værdi samt relevant og brugervenligt indhold for slutbrugeren. Samtidig har vi hele tiden fokus på den mobile platforms præmisser, dvs. dataudveksling skal være begrænset, kunne håndtere at være offline og stille data til rådighed hurtigt og sikkert. Netcompany har i samarbejde med Gentofte Kommune udviklet en interaktiv digital løsning, målrettet den enkelte elev. Læringskonceptet Kloge Aage tager læring ind i den mobile tidsalder, og giver lærerne mulighed for at udfordre eleverne med faglige opgaver, der løfter den enkelte elevs kompetenceniveau. Udfordringer kan enten ske til en hel klasse, den enkelte elev eller klasse mod klasse. Kloge Aage kan anvendes til alle fag, og let tilpasses elevernes niveau på folkeskolens klassetrin. Løsningen kan anvendes på alle mobile enheder såvel som på en PC. Læringskonceptet åbner bl.a. op for at lærerne kan: Udarbejde interaktivt undervisningsmateriale gennem en simpel og let tilgængelig brugergrænseflade via tablet eller PC Dele undervisningsmateriale på tværs af skoler, kommunegrænser mv., og tage udgangspunkt i materiale på et højt fagligt niveau, når de skal udarbejde og målrette deres egen undervisning Differentiere undervisningen i den enkelte klasse ved at udfordre eleven på hans kompetenceniveau Følge den enkelte elevs udvikling gennem omfattende muligheder for opfølgning på elevens præstationer Give eleverne lektier, som kan laves via deres mobile devices Afholde udfordringer i eller uden for klasselokalet, hvor eleverne dyster mod sig selv eller parallelklassen Eleverne får via Kloge Aage mulighed for at: Lave lektier på farten, f.eks. i bussen eller toget ved hjælp af deres tablet eller smartphone Øve sig på nationale tests og følge deres udvikling inden for fagområderne i folkeskolen Kloge Aage er fremtidens digitale undervisningsplatform, der gør undervisningen udfordrende, målrettet, motiverende og sjov gennem udfordring og spil. 14

15 Drift / Cloud / Service Drift og vedligehold i et agilt setup Det offentlige Danmark nyder allerede godt af vores drift- og vedligeholdelseskoncept Netcompanys drifts- og vedligeholdelseskoncept fjerner it-driften som begrænsende faktor og sætter forretningen i førersædet. Det bliver muligt at minimere driftsopgaverne og frigøre tid til mere strategiske it-projekter. Blandt kunderne, der allerede i dag nyder godt af disse fordele, er: SKAT Danmarks Miljøportal Københavns Kommune Center for Miljø KOMBIT Herudover er Netcompany udvalgt som leverandør til Statens IT s 4-årige driftsrammekontrakt. Netcompanys koncept giver således mulighed for, at vælge mellem at få drift og vedligehold af den specifikke løsning: 1. i Netcompanys datacenter 2. i kundens eget datacenter 3. hos 3. parts hosting-udbyder via Microsofts cloud-baseret modeller eller i en kombination heraf alt sammen med fokus på forretningen. Netcompany har valgt en forretningsdrevet tilgang til drift og vedligehold. De driftsspecialister og udviklingskonsulenter, der er ansvarlige for en kundeløsning har udover at være ansvarlige for drift af infrastruktur, operativsystemer, databaser og middleware også et indgående kendskab til applikationen, forretningslogikken i applikationen og kundens forretning. Det betyder, at vi ved eventuelle hændelser (incidents) har indgående forståelse for konsekvensen for kundens forretning, og derved nemt kan prioritere og håndtere fejl samt stille med de rette specialister, der skal inddrages i udbedringen. Gennem dette forretningsdrevne fokus på drift og vedligehold, fjernes driftsdisciplinen som begrænsende faktor og sætter forretningen i førersædet. Fordelene kan summeres op i følgende fire punkter: Fleksibel og agil It og drift vil ikke være en begrænsende faktor for at kunden kan opnå det fulde potentiale af de løsninger, som de ønsker. Den fulde forretningsforståelse hjælper til at foregribe eventuelle fejl hurtigt og risici kan identificeres tidligt Forretningen i højsædet Forretningen og forretningsapplikationen vil være drivende for hvordan en applikation skal driftes. Det er ikke laveste fællesnævner fra et driftscenters udbud af ydelser En procesorienteret tankegang Forståelse for de processer applikationen er involveret i, således at hvis der opstår fejl, kender vi konsekvensen for virksomhedens forretning, og de rette personer/afdelinger kan orienteres Løbende vedligehold og videreudvikling - Vedligehold handler ikke kun om, at sikre den ønskede funktionalitet i kørende løsninger og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder, men i endnu højere grad gennem en agil tankegang at videreudvikle løsningen, så den løbende understøtter den dynamiske virkelighed, som den offentlige forvaltning er omfattet af 15

16 Kontakt os og få mere at vide: Netcompany A/S Grønningen København K Tlf.: Fax: Læs mere og find kontaktinformationer på: Netcompany er en dansk it-konsulentvirksomhed med ca. 400 ansatte. Vi leverer forretningskritiske it-løsninger og rådgivning, der hjælper vores kunder med at opnå markante forretningsfordele og effektiviseringer ved udnyttelse den nyeste teknologi. Vores fokusområder er forretningsapplikationer, portaler og systemintegration, systemforvaltning og drift. Læs mere på

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Barriereanalyse Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Sammenfatning... 5 1.2. Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger... 9 1.3.

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere