Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere"

Transkript

1 Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere

2

3 Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende udvikling. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og afmonopoliseringen af den kommunale leverandørsituation, giver nogle fantastiske rammer og perspektiver, for en kommende bred og sammenhængende digitalisering, af både de administrative og velfærdsorienterede opgaver. Dette foregår sammen med en udvikling, hvor vi oplever en væsentlig øget it-modenhed i den offentlige sektor. Der er en øget forståelse for at digitalisering og it-projekter ikke skal anskues som omkostninger, men snarere betragtes som reelle investeringer, der er nødvendige for både at kunne effektivisere, men samtidig også skabe øget åbenhed og produktilbud/ serviceydelser til kunderne. I den offentlige sektor skal vi tillige håndtere data på en effektiv måde, så der kan skabes korrekte, ensartede og effektive beslutninger og tilsyn, samt sikre at borgerne og virksomhederne får en effektiv service/ ydelse, hvor de i videst omfang kan betjene sig selv døgnet rundt fra de digitale og mobile kanaler. Som leverandør er det spændende at anskue denne voksende erkendelse af digitalisering, som både en vækstmotor og katalysator for bedre betjening og servicering, samtidig med at effektiviseringer kan gennemføres. Vi ønsker mere effektiv og målrettet offentlig service for hver enkelt skattekrone. Generationsskifte hos beslutningstagerne heltene rykker ind Før i tiden var it-området øretævernes holdeplads og enhver offentlig leder, med ønske om at skabe en vedvarende og længere karriere, holdt sig i behørig afstand fra større it-projekter og initiativer, hvor sandsynligheden for at fejle altid var overhængende. I det hele taget var hele it-området præget af en vis modløshed i forhold til at lykkes med større projekter. Det er jo et it-projekt så det bliver jo nok både forsinket og fordyret, var en accepteret og anerkendt holdning, også hos kunden som erhvervede løsningerne. Heldigvis ser vi flere og flere steder nye, modige beslutningstagere og ledere, som forstår at knytte forretningsmæssig succés og mål sammen med de rigtige it-investeringer og beslutninger. Offentlige ledere, som tør at stille krav til sig selv og til de leverandører som de skal arbejde tæt sammen med. Offentlige ledere, som arbejder fokuseret på at høste de ofte store gevinster ved at turde udfordre ineffektive arbejdsgange og introducere tværoffentlige koncepter, ideer, processer og it-understøttelse. Effektiviseringen i den offentlige sektor gælder således ikke bare om at få medarbejdere til at gøre mere af det samme eller løbe hurtigere, det gælder i højere grad om at nytænke arbejdsopgaver ift. de muligheder, de digitale løsninger og datagrundlag åbner op for. André Rogaczewski, direktør Kunder og Innovation Samtidigt forventes det at leverandørerne forstår og deler denne ambition og formår de ikke at levere og medinvestere i processen, skal de erstattes af andre dygtigere leverandører. De dygtige offentlige ledere og medarbejdere, som forstår disse mekanismer og viser reelle resultater, er i virkeligheden vor tids helte og burde fremstå som rollemodeller for hele sektoren. Vi bør anerkende de resultater som opnås også i det offentlige rum. Det gælder også i pressen, som oftest hænger sig mere i eventuelle indkøringsfejl nye offentlige it-løsninger måtte have, frem for at dække det fantastiske serviceløft og besparelsespotentiale løsningerne giver til borgerne og den offentlige sektor som helhed. Fortsættes side 5. 3

4 4 Modenhed = agilitet og skabelsen af en helt ny leverandørsituation

5 Med den øgede modenhed og de tiltag der er sket igennem de seneste år, oplever vi, at tilgangen til de offentlige it-projekter er ændret væsentligt på fire primære områder: 1 Fra vandfaldsprojekter 3 til mere agile projekter I gennemgangen af mange af de statslige it-projekter, der enten er forlist, eller har været dybt forsinket, har man kunne konkludere, at store vandfaldsprojekter, der har kørt over mange år, oftest er gået galt. Forklaringen har været, at den omverden, som der skulle implementeres i, har ændret sig undervejs, samt fordi det i vandfaldsprojekterne reelt har været svært at følge projekternes fremgang. Det har derfor har det været vanskeligt både for leverandør og kunde at gøre projektet færdigt. Frem- 4 over vil anbefalingen, i mange tilfælde, være at køre projekterne mere agilt. Erfaringerne med dette har været mere positive, men omvendt har det også vist sig at for meget agilitet, f.eks. i form af scrum, er for skrøbeligt og volatilt i forhold til at gennemføre større forretningskritiske projekter, hvor bestemt omfang og lovgivning skal være på plads. 2 Fra silo fagsystemer til genbrug og sammenhæng Man kan sikre et øget genbrug af funktionalitet og data, så den dybe tallerken ikke skal opfindes gentagne gange, og man i højere grad kan trække data på tværs af systemer. Dette vil både sikre lavere udviklingsomkostninger, samt en mulighed for nye anvendelsesmuligheder på tværs af faggrænser. Dette har også været en væsentlig årsag til det arkitekturarbejde som pågår både i Digitaliseringsstyrelsen og i KL/KOMBIT, Fra lukket arkitektur/teknologi og produktleverancer til åbne projekter med systemer baseret på en åben standardbaseret arkitektur Nogle af de mest kostbare løsninger i stat/kommune, er løsninger baseret på en forældet eller lukket teknologi. Dette er nu udfordret enten fra KOMBIT eller i konkrete initiativer i de enkelte ministerier (eks: Moderniseringsprogrammerne i SKAT og hos Erhvervsstyrelsen). Fra monopoltilstande til løbende konkurrenceudsættelse På det kommunale område vil dette naturligvis især være et resultat af KOMBIT og Udbetaling Danmarks mange kommende udbud, mens det i Staten har været en pågående proces, som dog vil blive katalyseret yderligere af den nye Digitaliseringsstrategi. Ny leverandørsituation De skitserede ændringer har betydet at, hvor der tidligere har været defacto monopoler i stat (CSC) og kommunalt (KMD) regi, er det i forhold til de nye udbud, helt andre, og langt mere agile leverandører, som vinder opgaverne. Dette har Netcompany oplevet på nært hold igennem de seneste år, hvor vi har oplevet en fantastisk tilgang af offentlige opgaver i både statsligt, regionalt og kommunalt regi. Dette er bl.a. eksemplificeret ved tilgangen af store centrale opgaver, som Det Digitale Motorregister i SKAT, Det FællesKommunale LedelsesInformationsSystem (FLIS) til KOMBIT og senest i de fire første måneder af 2013, hvor vi har vundet 9 ud af de 11 offentlige EU-udbud, vi har budt ind på. En klar indikation på, at vores fremgangsmåde har et stærkt match til den tilgang og de resultater den offentlige sektor ønsker. Vores feedback fra kunderne er endvidere, at vi vinder, fordi vi ligger på det rigtige prisniveau, og at vi samtidig er kendt for at levere til tiden og på budget. Dette har også betydet, at over halvdelen af vores 400 dygtige og talentfulde medarbejdere er beskæftiget med at løse opgaver for den offentlige sektor, og at vores indsigt i sektoren bliver stadig højere. Vi føler os derfor særdeles godt positioneret til de nye og spændende it-opgaver, som den videre udvikling af den offentlige sektor bringer med sig. Vi har i denne publikation forsøgt at give et indblik i nogle af de centrale områder, vi har fokus på ift. opgaveløsningen i den offentlige sektor. Alle opgaveområder er i en rivende udvikling, og nye områder er på vej. Derfor vil vi samtidig meget gerne benytte lejligheden til at indbyde til en dialog med alle de mange it-helte, der i stigende grad dukker op på tværs af den offentlige sektor. Vi er overbevist om, at vi sammen kan gøre Danmark dygtigere! 5

6 Offentlig projektudvikling Offentlig projektudvikling i ny kontekst Case DMR: Digital motorregistrering for alle døgnet rundt I Netcompany udvikler vi fagsystemer og integrationsløsninger til det offentlige på fastprisvilkår og efter agile principper. Vi har vurderet, at ren Scrum er for skrøbelig og turbulent til de helt store offentlige projekter. Der er behov for kontrol med projektet samtidig med at fleksibiliteten og agiliteten bibeholdes. Store offentlige it-projekter kræver f.eks. ofte et mere detaljeret design up-front, end den klassiske agile metode lægger op til. For at levere løsninger til aftalt tid, kvalitet og pris er der desuden brug for kontrol og rapportering i projektets løbetid for at sikre, at projektet forløber planmæssigt. Vores mål er, at trække projekterne tættere på de agile principper, fremfor principperne i den klassiske vandfaldsmodel: Individer og interaktioner fremfor proces og værktøjer Fungerende løsning fremfor omfattende dokumentation Samarbejde med kunden fremfor juristeri og kontraktlæsning Parat til ændringer fremfor rigidt at følge den oprindelige plan Vi tillægger naturligvis proces, værktøjer, dokumentation, kontrakt og plan stor værdi, men vi tillægger en fungerende løsning større værdi. Vores projektledere har alle en teknisk baggrund og en længerevarende uddannelse, som gør, at de har den nødvendige forståelse for helheden i et projekt både teknikken og forretningsprocesserne. Forretningsprocesser er for os det vigtigste. At mestre teknikken og værktøjerne er en selvfølgelighed. 6 Netcompany har udviklet DMR til motorregistrering og opkrævning af afgifter for alle køretøjer i Danmark, herunder biler, motorcykler, knallerter, traktorer, lastbiler, campingvogne, trailere mm. Når et køretøj importeres til landet opretter importøren køretøjet i DMR. Når køretøjet sælges, registrerer forhandleren det i DMR, således at SKAT kan opkræve de lovpligtige afgifter. Forhandleren kan færdiggøre registreringen, få køretøjet forsikret og udlevere nummerplader til køberen også om søndagen. Hele processen tager nogle minutter i DMR. Borgere og virksomheder har mulighed for selv at foretage omregistreringer i forbindelse med privat køb og salg af køretøjer direkte på skat.dk - når som helst. Der er ca indregistrerede køretøjer i Danmark, for hvilke DMR årligt sender opkrævninger. Der foretages nyregistreringer og omregistreringer om året. SKAT har med løsningen sparet 150 årsværk, bl.a. gennem lukning af de fysiske motorkontorer. DMR har mange interessenter. Bilimportører, kommuner, Politiet, Trafikstyrelsen, Domstolsstyrelsen og knap 40 forsikringsselskaber anvender system-system kommunikation løbende, og ca forhandlere håndterer udlevering af nummerplader overalt i landet, og opkræver registreringsafgifter på vegne af SKAT. Den offentlige del af løsningen kan ses på motorregister.skat.dk.

7 Offentlig projektudvikling Netcompanys metodetilgang: Pragmatisme og kontrolleret agilitet Projektmodel Sammenhæng mellem model, metode og værktøjer Netcompanys agile metode og processer for projektstyring og projektledelse er en integreret del af virksomheden, som er dybt forankret i kulturen. Projektmodellen, metoden og de værktøjer, der benyttes til at understøtte modellen og metoden, er specielt udviklet og tilpasset, så de komplementerer hinanden. Alle medarbejdere kender og værdsætter modellen, metoden og værktøjerne, fordi de er en integreret del af deres praktiske hverdag på alle projekter og dermed værdifulde redskaber i forhold til at færdiggøre projekter til tiden og til kundens tilfredshed hver eneste gang. Netcompany Metoden Netcompanys kultur Værktøjer Alle it-virksomheder har metoder og modeller til projektstyring og projektledelse. Men det er desværre også et kendt faktum, at det ikke i sig selv er en garanti for en succesfuld leverance. Netcompanys tilgang til projektstyring og projektledelse adskiller sig fra de fleste andre it-virksomheder på en række punkter: Den er udviklet af praktikere til praktikere. Ledende medarbejdere blandt Netcompanys arkitekter og konsulenter har løbende udviklet projektmodellen, metoden og værktøjerne på baggrund af mange års praktisk erfaring og anvender den selv Den er pragmatisk og resultatorienteret samt slutproduktbaseret. Både projektmodellen og metoden kan tilpasses, så de præcist opfylder de behov, der er nødvendige for at gennemføre det aktuelle projekt Værktøjerne er opbygget og tilpasset, så de er særligt velegnede til at styre og kontrollere de uforudsete ændringer og problemstillinger, som altid opstår i løbet af et projekt. Værktøjerne sikrer, at uforudsete hændelser kan vurderes på en struktureret måde, så der kan tages en oplyst beslutning om f.eks. ændringer i funktionalitet, tidsplaner, ressourceallokering, slutprodukter m.v. Netcompanys metode er anvendt på mere end 300 projekter og har resulteret i en kontinuerlig strøm af veludførte projekter, som er afleveret til tiden, budgettet og i rette kvalitet. Senest hos TDC, som netop har kåret Netcompany som den bedst performende it-leverandør i 2012/2013. Netcompany fik prisen som årets bedste it-leverandør til TDC, fordi de har stor forståelse for, hvad der bringer værdi til TDCs kunder, og at Netcompany gennem deres arbejde viser præcis den følelse af uopsættelighed og ansvar, som TDC forventer fra en god udbyder. Morten Bangsgaard, it-direktør TDC 7

8 Business Intelligence & Business Management Ledelsesinformation til den offentlige sektor KOMBITs FLIS dataaftale giver kommunerne mulighed for fuld lokal dataopsamling fra de kommunale fagsystemer Styringsark Omsorg Specifi kke fagsystemer Dagpenge Dagtilbud Økonomi Voksne handicappede Beskæftigelse Skole Borger LIS LoP/ Fravær Sundhed Udsatte børn & unge Lokale datafi ler Ældre Dataopsamlinger Netcompany har opbygget en særdeles stærk og bred BI-forretning, der står bag nogle af landets største BI-implementeringer, bl.a. hos Københavns Lufthavne, Falck HealthCare, TDC og senest FLISleverancen til KOMBIT, der betragtes som et af de største BI-projekter, der indtil nu har kørt i den offentlige sektor. I takt med den øgede digitalisering af den offentlige sektor, er der ingen tvivl om, at der i stigende takt bliver store muligheder for at aggregere de offentlige Big Data, der ligger i de enkelte styrelser og forvaltninger. En effektiv anvendelse af disse data kan skabe langt højere transparens, både ift. den serviceproduktion der er imod den enkelte borger, men også ift. kvaliteten og effektiviteten af de interne arbejdsgange på tværs af sektoren. Her ligger stadig et stort uudnyttet potentiale. Netcompany LIS - få konsolideret den lokale kommunale ledelsesinformation på basis af FLIS-platformen Netcompany udvikler, i samarbejde med en række danske kommuner, LIS, en lokal ledelsesinformationsløsning, som skal udvide FLIS-løsningen til at omfatte kommunernes egne data. LIS skal udnytte de muligheder FLIS giver, men supplere med ekstra kommunespecifik funktionalitet for at sikre anvendelsesmulighederne bredere i kommunen. Løsningen er bygget på den samme moderne teknologi og brugergrænseflade, som er kendt fra FLIS og udnytter brugerens værktøjskendskab til at få hurtig adgang til de data, som er kommunespecifikke eller ikke er omfattet af FLIS-løsningen. Alle rå-data og snitflader er allerede tilgængelige igennem den dataaftale KOMBIT har indgået med leverandørerne af de kommunale fagsystemer. Igennem et ad hoc datamodul kan kommunerne selv opbygge egne datakilder som, sammenkoblet med FLIS-datakilderne, kan give kommunernes brugere fornyet informationer på operationel, taktisk og strategisk niveau. Netcompany LIS skal give kommunens medarbejdere mulighed for at etablere større transparens omkring de nøgletal, som ligger i FLIS, og koble det til deres egne styringsmekanismer. Endvidere kan løsningen erstatte mange af de decentrale BI-løsninger, som flere af kommunerne har løbende licens- og vedligeholdsomkostninger til. 8

9 Business Intelligence & Business Management Case 77 kommuner har kommunale data og nøgletal i ét fælles ledelsesinformationssystem FLIS Fælleskommunalt LedelsesIformationsSystem (FLIS) er leveret til KOMBIT og giver kommunerne en unik mulighed for at løse opgaver med ledelsesinformation og dokumentation af deres indsats, på en helt ny, nem, kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. Igennem FLIS kan kommunerne: Benchmarke på tværs af kommunegrænserne på over nøgletal, med mulighed for at få overblik over udviklingen over de sidste år Analysere på baggrund af egne data bearbejdet efter fælleskommunale definitioner samt mere rå data, som de leverer til FLIS fra kommunale fagsystemer Få adgang til at se og udvikle rapporter, som kan sikre en ensartet dokumentation af kommunens resultater og distribueres i faste intervaller til kommunens medarbejdere FLIS-projektet indgår aftaler med it-leverandørerne på kommunernes vegne. Kommunerne kan derfor spare interne ressourcer og opnå en økonomisk fordelagtig adgang til deres data via gennemsigtige aftaler med it-leverandørerne med faste betingelser og til faste priser. Løsningen har vundet prisen for at være årets Highest Impact Business Intelligence Solution ved European SharePoint Conference 2013 i København. Netcompany, der blev valgt som leverandør af kommunernes Fælleskommunalt LedelsesIformationsSystem (FLIS), er en top professionel leverandør, der både i samarbejde og rådgivning til fulde har opfyldt mine forventninger. Netcompany har igennem hele udviklingsforløbet været en aktiv medspiller, der hele tiden har haft fokus på fælles mål og de bedste løsninger. Fokus lige nu er at medvirke til, at der er en høj datavaliditet i en FLIS-løsning, der skal udrulles og anvendes bredt i den enkelte kommune. Brian Jørgensen, chefkonsulent/projektleder KOMBIT 9

10 Dokumenthåndtering Helt ny type Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering (ESDH) Netcompanys tilgang til sags- og dokumenthåndtering har fra starten været anderledes end de klassiske ESDH-løsninger. I klassisk ESDH er kernefunktionaliteten og hovedfokus at arkivere og klassificere filer med henblik og overvejende fokus på overholdelse af diverse regulativer og arkivloven. Det klassiske ESDH-system er som regel endestationen for afviklingen af processer, og det er ikke atypisk, at brugerne ser systemet som en vedhæftelse til deres arbejdsprocesser frem for et understøttende redskab. Mange offentlige organisationer har også erfaret, at det er meget omkostningstungt og svært, at tilpasse deres indkøbte ESDHløsninger specifikt til fagsystemer og de arbejdsprocesser, der bliver udført. I 2005 besluttede Netcompany sig for at investere alle de gode ideer og konkrete erfaringer med procesunderstøttelse ind i løsningen GetOrganized. Den nye procestilgang til domænet Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering har i den grad givet pote. Vi kan bryste os af mere end 100 kunder, heraf mange yderst forretningskritiske løsninger hos halvdelen af landets a-kasser og i offentlige virksomheder som KL, Styrelsen for Forskning og Innovation og adskillige kommuner. Fremfor alt er brugerne glade for de nye løsninger, og de skaber øget produktivitet og færre fejl i sagsbehandlingen. 10 GetOrganized er en 3. generations ESDHløsning, med en indbygget procesmotor. I kraft af at være bygget ovenpå SharePoint udnyttes den rige integration til Officepakken, SharePoint standardfunktioner og bringer fuld udnyttelse af platformen. Get- Organized opfylder alle lovkrav, og kunden kan i tillæg drage nytte af alle andre Share- Point-funktioner herunder: Social Media, BI, Enterprise Search, ediscovery, cloud integration, Microsoft SharePoint App Store. Desuden er intranet, extranet, internet funktionalitet indbygget. Endelig understøtter løsningen også responsive UI, så systemet kan køre på de fleste mobile platforme, herunder ios, Android og de forskellige tablets: ipad, Surface samt Android. Apps fremfor specialkode Udfordringen for mange organisationer er, at der er mange forskellige krav til procesunderstøttelse, og nogle af disse bliver løbende ændret jf. ændret lovgivning og nye krav. Frem for at skulle specialkode løsninger, som både tager lang tid og ofte er meget omkostningstungt, både internt og i forhold til at købe ydelser af leverandører, har GetOrganized en indbygget App Builder. Med GetOrganized s App Builder kan kunden selv hurtigt bygge og konfigurere sagsbehandlings- Apps til understøttelse af en lang række processer. Dermed bliver løsningen mere agil, hurtigere og langt billigere. ESDH : Fra lukkede leverandørsystemer til åben app-platform Som vi anskuer markedsudviklingen, ser vi det offentlige ESDH-marked ændre sig markant i de kommende år. Hvor man indtil nu har været nødsaget til at vælge et produkt fra en silo ESDH leverandør, og så prøve at tilpasse dette til specifikke arbejdsgange og behov, er der med GetOrganized til SharePoint 2013 nu mulighed for at sammenstykke målrettet funktionalitet på basis af de applikationer, der ligger i et App-store lignende koncept. ESDH-platformen vil fremover udgøre en basis sags- og dokumentinfrastruktur, og så vil man kunne sammenstykke den funktionalitet man ønsker ud fra de partner-apps, der ligger i Microsofts økosystem. En sådan platform vil også bevirke, at man som kunde vil blive langt mindre afhængig af en leverandør og vil i stedet kunne vælge specifik funktionalitet ud fra de apps, der er mest attraktive i forhold til det konkrete behov. Dette samtidig med at have en total åben platform, der nemt kan integreres med omkringliggende løsninger, også i forhold til de gældende OIO-regler for sag/dokument. Netcompany er allerede klar med et målrettet app-bibliotek til brug for det statslige og kommunale marked. Biblioteket indeholder bl.a. apps til Aflevering til Statens Arkiver, Unikt Dokument Id, samt en række specifikke proces apps målrettet de statslige og kommunale opgaver.

11 Tilskudsløsninger Case Tilskudsadministration hos Styrelsen for Forskning og Innovation Styrelsen for Forskning og Innovation har implementeret Netcompanys standard tilskudsadministrationssystem, GetOrganized Tilskud. Løsningen er, i videst mulig udstrækning, baseret på standardfunktionalitet i Microsoft SharePoint og GetOrganized produktet. Styrelsen har en stor spændvidde af støtteordninger, og systemet skal således understøtte ordninger, der spænder i hele spektret mellem: Den simple først-til-mølle pulje, hvor alle ansøgere, der opfylder et antal formelle krav, får tildelt et ensartet støttebeløb, så længe der er midler Og det komplekse opslag, hvor kravene til ansøgningerne (om f.eks. forskningsmidler) er omfattende og hvor evalueringen foregår i eksterne forskningsråd, hvor tildelingsudbetalinger foregår over flere år, og hvor der skal følges op på krævet afrapportering GetOrganized Tilskud er et integreret system, hvor sagsbehandleren har adgang til alle relevante data, arbejdet er tilrettelagt procesorienteret, og aktiviteter fra budgetlægning til udbetaling og afrapportering foregår i ét system. Ledelsesinformationsgenerering, Navision Stat bogføring og sags- og dokumentarkivering foregår som en integreret del af sagsbehandlingen. Budgettering og rapportering pr. ordning og på tværs af ordninger sker også i GetOrganized Tilskud. Eksterne parter; fx ansøgere, bedømmerudvalg, og den enkelte bedømmer, kan følge deres sager via en ekstern portal, og kommunikation omkring ansøgning, bedømmelse, afgørelse og afrapportering sker via denne, som en integreret del af den samlede løsning. Nye muligheder i administrationen af støtteordninger Landets offentlige myndigheder skal administrere en stor mængde støtteordninger, hvoraf mange medfører ressourcekrævende sagsbehandling. Der er på området ofte mulighed for at effektivisere ved at digitalisere og automatisere. Effektivitet og kvalitet kan ofte forbedres med bedre systemunderstøttelse ved blandt andet: Etablering af én integreret løsning, således at: Der er sammenhæng på tværs imellem budgettering, bevilling, udbetaling og kontrol Sager, dokumenter og stamdata kun skal vedligeholdelse ét sted Der er grundlag for pålidelig opdateret ledelsesrapportering Sagsbehandling og afgørelser på simple ordninger så vidt muligt kan automatiseres Mulighed for at eksterne parter i processerne kan få adgang, feks. i forbindelse med: Kommunikationen med ansøgere Facilliteringen af eventuelle bedømmelsesudvalgsarbejde Afrapportering efter udbetalt støtte Netcompany har med GetOrganized Tilskud etableret en komplet tilskudsløsning, der effektivt kan understøtte og håndtere selv de mest komplicerede tilskudsordninger, som ligger på tværs af den offentlige sektor. Løsningen er baseret på Microsoft SharePointplatformen, som samtidig kan skabe en effektiv sammenhæng med de omkringliggende systemer, der måtte være i den understøttende forretning. 11

12 Portaler/Medarbejderportaler Regeringen, kommuner og regioner samarbejder om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Formålet er at modernisere danskernes velfærd og effektivisere den offentlige sektor ved at sætte fokus på øget selvbetjening, velfærdsteknologi, effektivisering af interne arbejdsgange og et tættere offentligt samarbejde. Ved at anvende moderne teknologi, samt udnytte de seneste tendenser inden for f.eks. sociale netværk, intelligent søgning, personalisering, mobility m.v., er det muligt at skabe sammenhængende platforme, som danner en integreret og effektiv betjening af borgere og medarbejdere. Netcompany har siden vores etablering i 1999 haft en dominerende position ift. at skabe komplekse og brugervenlige portaler og service-løsninger, både til medarbejdere, men i høj grad også ift. at give borgerne og erhvervsvirksomheder nye og innovative muligheder for at blive serviceret på en digitaliseret kanal. Vi er derfor en central leverandør ift. at hjælpe det offentlige Danmark med at realisere de ambitiøse mål omkring øget selvbetjening og samarbejde. 12 Understøt digitaliseringsstrategien med nye muligheder inden for web, selvbetjening, samarbejde og sociale netværk Case Fødevarestyrelsen konsoliderer web, selvbetjening og intranet med fokus på optimering af arbejdsgange Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet og sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevarer, landets slagterier og veterinære forhold. Netcompany har assisteret Fødevarestyrelsen med etableringen af en komplet og samlet platform til internet, intranet, optimering af internt samarbejde, enterprise søgning og sidst, men ikke mindst, digitalisering af blanketter. Fødevarestyrelsens hjemmeside og en række subsites er i dag etableret på en fælles platform, der gør det muligt at genanvende funktionaliteter på tværs af løsningerne. På hjemmesiden er der ligeledes sat strøm til en række blanketter, som tidligere skulle udfyldes og indsendes manuelt. Intranettet er bygget op med fokus på effektivt samarbejde mellem alle medarbejdere frem for én-til-mange kommunikation, som ellers kendetegner mange intranet i dag. Endelig har opsætningen af en avanceret søgeteknologi, gjort det muligt for medarbejderne at finde relevant information langt hurtigere og mere effektivt end tidligere, hvilket sikrer en mere optimal udnyttelse af ressourcerne. Foto: Lars Bahl/Fødevarestyrelsen

13 Case Sundhedsstyrelsen har implementeret tilsynsløsning fra Netcompany Nye digitale muligheder for understøttelse af tilsyn Flere offentlige myndigheder har tilsyn som en del af deres forvaltningsopgaver. Udførelse af tilsyn i marken er ressourcekrævende, og der er derfor ofte en positiv business case på selv mindre effektiviseringer på dette område. Tilsynsløsninger Sundhedsstyrelsen har implementeret et moderne og integreret tilsynsadministrationssystem leveret af Netcompany. Løsningen er baseret på en global udbredt Microsoft standardplatform, hvilket holder omkostningerne nede samtidig med at styrelsen har stor leverandøruafhængighed. Løsningen understøtter arbejdsgangen i forbindelse med styrelsens tilsyn med plejehjem, bosteder, kosmetiske behandlere, private klinikker og ioniserede strålingskilder og automatiserer væsentlige dele af disse. Ligeledes bruger Sundhedsstyrelsen løsningen til at håndtere inspektionsbesøg i forbindelse med kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse. Løsningens kerneområder i forhold til effektiviseringsløftet er: Planlægning med intelligent udvælgelse af tilsynsførende og målgrupper baseret på tidligere historik og eventuelle aktuelle tilsynstemaer. Understøttelse af effektiv detailplanlægning af den enkelte tilsynsførendes program, og automatiseret varsling i overensstemmelse med det gældende regelsæt Under tilsynet har den tilsynsførende adgang til alle relevante data og kan registrere sin rapportering direkte i systemet, med mulighed for løbende justering af relevante målepunkter Automatisk fakturering via Navision Stat og DIBS betalingslink og direkte integration til ESDH-systemet for at sikre korrekt journalisering Eksternes stamdata og tilsynsinformationer fødes og vedligeholdes via en integreret selvbetjeningsportal. Stamdata valideres mod CVR, CPR og Sundhedsstyrelsens organisationsregister Ledelsesrapportering på både tilsynsdata og sagsbehandlingstider Der skal således kun benyttes ét system i hele tilsynsprocessen. For en lang række styrelser, regioner og kommuner går tiden i hverdagen med utidssvarende og tunge systemer, der ikke tilbyder den fornødne funktionalitet, fleksibilitet og gennemsigtighed for hverken den tilsynsførende, myndigheden eller de interessenter der føres tilsyn med. Effektiviteten kan ofte forbedres med bedre systemunderstøttelse til: Intelligent udvælgelse af målgrupper Optimal planlægning af tilsynsførende besøg Automatiseret og effektiv kommunikation med eksterne parter Automatiseret og effektiv understøttelse af interne arbejdsprocesser og advisering om påkrævet opfølgning Selvbetjening for eksterne aktører Fuld information for den tilsynsførende under tilsynet ved hjælp af mobile enheder Tilsynsrapportering som en integrereret del af tilsynets gennemførsel Ledelsesinformation Netcompany har etableret en tilsynsplatform, som effektiv kan modernisere og sikre effektive tilsynsprocesser, både ved indberetningstilsyn samt ved udgående tilsyn, hvor mobile løsninger typisk anvendes. Løsningen er baseret på en Microsoft standardplatform, som bl.a. sikrer at løsningens interface er velkendt og tilgængeligt, men også at systemomkostningerne vil være væsentlig lavere sammenlignet med de løsninger på markedet, som er bygget op fra grunden. 13

14 Mobility Mobility et område i kraftig vækst Case Innovative digitale læremidler til alle fag Folkeskolen har i høj grad fokus på brugen af interaktive digitale lærer-midler. Alene i 2013 er der afsat 80 mio. kr. til at støtte kommunernes indkøb af digitale lærermidler. Kravet om mobil adgang er i eksplosiv vækst. Det gælder ift. borgeren, der ønsker at have mobiladgang til de offentlige serviceydelser, medarbejderen der ønsker at kunne tilgå sin arbejdsplads på tværs af de arbejdsredskaber/devices, der anvendes, og ikke mindst i forhold til understøttelsen/digitaliseringen af de mange velfærdsydelser, der ligger på tværs af den offentlige sektor. Netcompany har igennem mange år været frontløber på det mobile område. Vi har senest hjulpet TDC med at relancere TDC Play universet, som med den nye mobile TDC-app, på få måneder, har skabt en mangedobling af trafikken på TDC Play. Vi har skabt mobile loyalitetsløsninger til Københavns Lufthavne, og hjulpet en række offentlige kunder med at Mobil enable deres arbejdsplads. Endelig har vi inden for de sidste år haft fokus på velfærdsydelserne, og har senest lanceret et mobilt læringskoncept til Gentofte Kommune Vores mobile løsninger er bygget op omkring en række nøgleprincipper, der sikrer værdi samt relevant og brugervenligt indhold for slutbrugeren. Samtidig har vi hele tiden fokus på den mobile platforms præmisser, dvs. dataudveksling skal være begrænset, kunne håndtere at være offline og stille data til rådighed hurtigt og sikkert. Netcompany har i samarbejde med Gentofte Kommune udviklet en interaktiv digital løsning, målrettet den enkelte elev. Læringskonceptet Kloge Aage tager læring ind i den mobile tidsalder, og giver lærerne mulighed for at udfordre eleverne med faglige opgaver, der løfter den enkelte elevs kompetenceniveau. Udfordringer kan enten ske til en hel klasse, den enkelte elev eller klasse mod klasse. Kloge Aage kan anvendes til alle fag, og let tilpasses elevernes niveau på folkeskolens klassetrin. Løsningen kan anvendes på alle mobile enheder såvel som på en PC. Læringskonceptet åbner bl.a. op for at lærerne kan: Udarbejde interaktivt undervisningsmateriale gennem en simpel og let tilgængelig brugergrænseflade via tablet eller PC Dele undervisningsmateriale på tværs af skoler, kommunegrænser mv., og tage udgangspunkt i materiale på et højt fagligt niveau, når de skal udarbejde og målrette deres egen undervisning Differentiere undervisningen i den enkelte klasse ved at udfordre eleven på hans kompetenceniveau Følge den enkelte elevs udvikling gennem omfattende muligheder for opfølgning på elevens præstationer Give eleverne lektier, som kan laves via deres mobile devices Afholde udfordringer i eller uden for klasselokalet, hvor eleverne dyster mod sig selv eller parallelklassen Eleverne får via Kloge Aage mulighed for at: Lave lektier på farten, f.eks. i bussen eller toget ved hjælp af deres tablet eller smartphone Øve sig på nationale tests og følge deres udvikling inden for fagområderne i folkeskolen Kloge Aage er fremtidens digitale undervisningsplatform, der gør undervisningen udfordrende, målrettet, motiverende og sjov gennem udfordring og spil. 14

15 Drift / Cloud / Service Drift og vedligehold i et agilt setup Det offentlige Danmark nyder allerede godt af vores drift- og vedligeholdelseskoncept Netcompanys drifts- og vedligeholdelseskoncept fjerner it-driften som begrænsende faktor og sætter forretningen i førersædet. Det bliver muligt at minimere driftsopgaverne og frigøre tid til mere strategiske it-projekter. Blandt kunderne, der allerede i dag nyder godt af disse fordele, er: SKAT Danmarks Miljøportal Københavns Kommune Center for Miljø KOMBIT Herudover er Netcompany udvalgt som leverandør til Statens IT s 4-årige driftsrammekontrakt. Netcompanys koncept giver således mulighed for, at vælge mellem at få drift og vedligehold af den specifikke løsning: 1. i Netcompanys datacenter 2. i kundens eget datacenter 3. hos 3. parts hosting-udbyder via Microsofts cloud-baseret modeller eller i en kombination heraf alt sammen med fokus på forretningen. Netcompany har valgt en forretningsdrevet tilgang til drift og vedligehold. De driftsspecialister og udviklingskonsulenter, der er ansvarlige for en kundeløsning har udover at være ansvarlige for drift af infrastruktur, operativsystemer, databaser og middleware også et indgående kendskab til applikationen, forretningslogikken i applikationen og kundens forretning. Det betyder, at vi ved eventuelle hændelser (incidents) har indgående forståelse for konsekvensen for kundens forretning, og derved nemt kan prioritere og håndtere fejl samt stille med de rette specialister, der skal inddrages i udbedringen. Gennem dette forretningsdrevne fokus på drift og vedligehold, fjernes driftsdisciplinen som begrænsende faktor og sætter forretningen i førersædet. Fordelene kan summeres op i følgende fire punkter: Fleksibel og agil It og drift vil ikke være en begrænsende faktor for at kunden kan opnå det fulde potentiale af de løsninger, som de ønsker. Den fulde forretningsforståelse hjælper til at foregribe eventuelle fejl hurtigt og risici kan identificeres tidligt Forretningen i højsædet Forretningen og forretningsapplikationen vil være drivende for hvordan en applikation skal driftes. Det er ikke laveste fællesnævner fra et driftscenters udbud af ydelser En procesorienteret tankegang Forståelse for de processer applikationen er involveret i, således at hvis der opstår fejl, kender vi konsekvensen for virksomhedens forretning, og de rette personer/afdelinger kan orienteres Løbende vedligehold og videreudvikling - Vedligehold handler ikke kun om, at sikre den ønskede funktionalitet i kørende løsninger og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder, men i endnu højere grad gennem en agil tankegang at videreudvikle løsningen, så den løbende understøtter den dynamiske virkelighed, som den offentlige forvaltning er omfattet af 15

16 Kontakt os og få mere at vide: Netcompany A/S Grønningen København K Tlf.: Fax: Læs mere og find kontaktinformationer på: Netcompany er en dansk it-konsulentvirksomhed med ca. 400 ansatte. Vi leverer forretningskritiske it-løsninger og rådgivning, der hjælper vores kunder med at opnå markante forretningsfordele og effektiviseringer ved udnyttelse den nyeste teknologi. Vores fokusområder er forretningsapplikationer, portaler og systemintegration, systemforvaltning og drift. Læs mere på

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking FLIS er kommunernes system, og kommuner ne inddrages meget tæt i udviklingen af FLIS. Det har fra starten

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Peter Egelund, Projektdirektør, KOMBIT: FLIS er kommunernes system, og kommunerne inddrages meget

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret 15. april 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret 15. april 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret januar 2015 /njv

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret januar 2015 /njv FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Idriftsættelse af FLIS i den enkelte kommune...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår går FLIS i luften?... 2 Når FLIS går i luften... 3 Implementering af FLIS i kommunerne...

Læs mere

Tilgang illustreret med eksempler og cases

Tilgang illustreret med eksempler og cases Medlemsrejsen i forandring Tilgang illustreret med eksempler og cases København den 26. januar 2016 Kontakt: Niels Ferdinand Karstensen Principal nfk@netcompany.com Copyright 2016 Netcompany A/S. Alle

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Spar penge med data fra FLIS

Spar penge med data fra FLIS Spar penge med data fra FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Tjekliste: 7 spørgsmål kommunen kan stille sig selv for at skabe økonomiske besparelser ved datakøb med FLIS FLIS er ikke kun et

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme

Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme Behov for gearskifte Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme Løbende tilpasning af systemerne giver stor værdi men er systemerne og myndighederne klar? Der er potentiale i konfigurerbare standardsystemer

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Center for Borgernær Velfærdsteknologi Center for Borgernær Velfærdsteknologi Ud fra en holistisk tilgang til borgerens behov faciliterer vi udvikling af brugsparat velfærdsteknologi Velfærdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Den sammenhængende medlemsplatform

Den sammenhængende medlemsplatform Den sammenhængende medlemsplatform Fra ERP til CRM med medlemmet i fokus København 14. juni 2016 Niels Ferdinand Karstensen Principal nfk@netcompany.com Copyright 2016 Netcompany A/S. Alle rettigheder

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere