Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)"

Transkript

1 Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Her beskrives i kort form DVN s IT-system: mitdrikkevand Hjemmesiden Vandværkets Døgnåbne Kontor og IT-systemets Kommandobro samt DAVIS basis: Dansk Areal og Vand Informations System (basis opsætning) Indhold: Indledning, oversigt side 2 Generelle takster, betingelser side 3 Listepriser og rabatter - IT-moduler side 5 Beskrivelse af IT-moduler side 8-11 Kort beskrivelse af DAVIS, princip for pris side 12 Vandværkets Styring trin 1, 2, 3 Vandværkværks-passer system trin 4 side 13 Pakketilbud for eksisterende kunder og grupper af vandværker i vandråd side 14 Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til godkendelse hos det enkelt vandværk og vandråd samt leverandører til vandværker. Priser for mitdrikkevand gælder som introduktionstilbud indtil , se eksempler fra side 14 Kontakt DVN for spørgsmål. Side 1

2 Vandværkets IT-Styring DVN udviklede Vandværkets Styring tilbage i 1999 (VS se side 13). I forlængelse af det, er der nu udviklet et IT-system med en række moduler, som udgør Vandværkets IT-Styring. Det er et system med mange muligheder, som også går under betegnelsen Vandværkets Kommandobro. Systemet er udviklet til vandværker, men kan også anvendes på dambrug, industri og landbrug med egen indvinding, overvågning og evt. vandbehandling. De forskellige moduler kan erhverves enten som enkeltbruger- eller flerbrugerversion. Flerbrugerversionen er velegnet til eksempelvis 10 eller flere vandværker - og i samarbejde med kommunen. Ved at samarbejde kan der opnås væsentligt billigere driftspriser, og samarbejdet vil give både vandværkerne og kommunen en række fordele. Læs mere på - og se nyhedsbreve på Moduloversigt Nedenstående oversigt viser de forskellige IT-moduler. Det er vigtigt at understrege, at vandværket ejer alle indlagte data og blot lejer det eller de valgte IT-moduler. Du kan også finde information på eller se læsevejledningen på De 3 øverste moduler hører sammen, således at man kan starte med light eller basis og herefter udvide til Vandværks-passer modulet, manuelle/automatiske data, alarm, m.m. Analysemodulet og hjemmesiden Vandværkets Døgnåben Kontor kan opsættes uafhængigt. Alle moduler kan bestilles på én gang, og der opnås en væsentlig rabat - især i flerbrugerversionen. Light - lille IT-version (se side 8) En startside med meddelelser til forbrugerne, kontaktpersoner, alarmeringsliste, stamdata og årsoplysningsskemaer, så man på sigt kan lave opslag - i form af en lille hjemmeside med den vigtigste Light forbrugerinformation. Det er muligt at lave årlig indberetning fra systemet til kommunen. Basis Basis - version (se side 9) Et arkiv til indtastning af alle tænkelige stamdata og årsdata - historiske data, rapporter m.m., så man kan gå tilbage og følge driften år for år og se nøgletal med grafer. Dette giver bestyrelsen og samarbejdende vandværker et godt værktøj til at sammenligne data og nøgletal. Hermed overvåges eksempelvis udviklingen i energiforbrug, svind m.m. Vandværks-passer Analyser med service Standard hjemmesiden døgnåbent kontor Udvidet - version (se side 9-10) For især vandværks-passer og bestyrelsen. Et udvidet modul til indberetning af flere detaljerede data, typisk de data som vandværks-passeren løbende aflæser på dato, klokkeslæt (hovedmåler aflæsninger vand/el/råvand/skylning, pejlinger ro/drift, tryk, m.m.), logbog m.m. Alt kan lægges ind efter aftale, således at udviklingen kan følges detaljeret. Der er også mulighed for automatisk dataopsamling og alarmfunktioner samt kalendermodul med opgaver og mail, hvis opgaver ikke bliver udført. Analysemodul (se side 10) Med analyseservice: Giver et godt overblik - opdelt i alle analysetyperne, råvand fra boringer, afgang vandværk og ledningsnet. Både de obligatoriske og de interne analyser (som dog indsættes under vandværks-passer modulet), så egenkontrol og obligatorisk kontrol holdes adskilt. Systemet medfører en god nyttiggørelse af vandværkets årelange investering i analyser. Problemer med vandbehandling, utætheder m.m. kan ofte opdages i tide. Standard hjemmeside: Vandværkets Døgnåbne Kontor (se side 11) En række oplysninger, som vandværket stiller til rådighed for typisk forbrugerne. DVN deltager i arbejdet med opsætning af en standard hjemmeside. Vandværket kan med fordel sørge for, at alt materiale, fotos m.m. foreligger i en umiddelbart elektronisk læsbar form. DVN-hjemmesiden har en opsætningen, som nemt kan udvides med en række moduler, og flere vil blive udviklet efter behov og ønsker. Side 2

3 Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Gældende for medlemmer af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), Vandråd, Regioner under FVD samt Dansk Akvakultur (DA). Generelt: DVN har indgået aftale med Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) og Dansk Akvakultur (DA) om at levere teknisk assistance og rådgivning til deres medlemmer. DVN honoreres efter aftalte takster. Timetaksterne indebærer en generel rabatordning på ca. 15 % til foreningens medlemmer i forhold til DVN s i øvrigt konkurrencedygtige priser. DVN udfører opgaver for vandværkerne, som f.eks. rådgivning, koordinering af opgaver, vandforsynings- og tilstandsrapporter, indsatsplanlægning, analysestyring, assistance til vandværks-passeren via Internettet, Vandværkets IT-Styring samt diverse informationsmaterialer. DVN s assistance sker ifølge aftalen som uvildig sparringspartner. DVN kan dog indgå i projekter og udføre visse aftalte opgaver (eksempelvis målinger, prøveudtagning, dataindsamling, projektstyring og tilsyn) under projektets udførelse m.m. Ifølge prisaftalen kan DVN opkræve specificeret sagstid og kørsel efter statens regler. Udlæg for materialer, kortgrundlag, analyser, tests, o. lign. er excl. Normalt aftales et budget/prisoverslag for større opgaver. For IT-opgaver aftales ofte afregning efter IT-klip á 15 minutter, og der købes IT-klip forud til løbende assistance i forbindelse med pasning og overvågning af driften. Produktansvar: DVN har tegnet erhvervs-/produktansvarsforsikring hos Tryg. Forsikringssummen er max. kr DVN's økonomiske rådgiveransvar er begrænset til maksimalt at udgøre DVN s honorar. Priser: Alle priser er excl. moms, fragt og leveringsomkostninger. Der pristalsreguleres årligt i april. Betalingsbetingelser: 14 dage netto kontant. I forbindelse med betaling skal der refereres til fakturanummer eller kundenummer. Time satser : FVD/ DA-medlemmer DVN s listepriser (normalpriser) Projektleder 575,00 kr. pr. time 680,00 kr. pr. time Seniorkonsulent, 525,00 kr. pr. time 620,00 kr. pr. time IT-support 450,00 kr. pr. time 550,00 kr. pr. time *) Juniorkonsulent 370,00 kr. pr. time 440,00 kr. pr. time Sekretær 295,00 kr. pr. time 345,00 kr. pr. time Kørselstimer 285,00 kr. pr. time 335,00 kr. pr. time Kørsel 3,56 kr. pr. km (afregnes efter statens takster) Side 3

4 IT-support med IT-klip á 15 min. *) Det er muligt at købe IT-klipkort, 1 klip svarer til 15 minutters support af IT-systemet Vandværkets IT-Styring, hjemmesider m.m. Køb af klipkort medfører en IT-rabat på ca. 10 %, når det er til aftalte opgaver. Beskrives nærmere i aftale om IT-drift. Kundens data og leje af IT-system, opsigelse af abonnement. Kunden ejer de data, som lægges ind, og kunden lejer IT-systemet ifølge den godkendte aftale og ordrebekræftelse. Både kunden og DVN kan opsige samarbejdet ifølge aftale/ ordrebekræftelse. Ved opsigelse af abonnementet kan kunden få egne data udleveret mod betaling af de ITomkostninger, som er forbundet med dataudtræk i et aftalt format. Læsevejledning vedr. priser for IT-produkter: DVN leverer og deltager i opsætning og vedligeholdelse af de omtalte IT-moduler, så det passer til kundens behov og ønsker. Systemerne leveres enten i en enkeltbruger- eller flerbrugerversion. De følgende priser er gældende for vandværker. Priser for enkeltbrugere (dambrug, landbrug, virksomheder, enkeltanlæg gives individuelt efter tilbud). Flerbrugerversionen: - se priser m.m. side 5. Her gives en opstartspris pr. vandværk i samarbejde - bemærk dog mindst 10 samarbejdende vandværker/enheder. Priserne gælder kun oprettelse, og der betales efter medgået IT-tid (evt. IT-klipordning), som aftales ved hver ordre, da der vil være stor forskel fra vandværk til vandværk. Enkeltbrugerversionen: - se priser side 6 og 7. Her betales efter antallet af forbrugere, og der er indregnet assistance til opsætning og hotline uden beregning. Vandværks-passer service - Forebyggelse ved fjernovervågning: Vandværks-passeren behøver ikke at udføre IT-opgaven - dette kan aftales udført af DVN. Der kan aftales assistance til vandværks-passeren - eksempelvis analyseovervågning eller overvågning af andre nøgletal for driften, tilstanden for boringer, vandbehandling/ vandværks-driften. Elektronisk tilstandsrapport oprettes ved at definere en række rapporter, logbog m.m. for hver hoveddel af vandværket, så det bliver let at opdatere og dokumentere. Eksempler på assistance til vandværks-passer og bestyrelse: 1. DVN lægger de data/aflæsninger ind, som fremsendes fra vandværks-passer, tjekker om noget er unormalt og fremsender en mail med forslag til handling, hvis noget er unormalt i vandværksdriften. 2. DVN lægger obligatoriske analyser ind, som kan fremsendes elektronisk fra laboratoriet, tjekker om analyseværdierne er i orden, og om der er noget unormalt. Hvis ja, fremsendes en mail med forslag til handling. 3. DVN udfører både 1+2 Prisen er på et lavt niveau, da der afregnes efter medgået IT-klip (100 kr. pr. påbegyndt ITkvarter, 2008-pris). Se eksempler på side 14, 15 og 16. Side 4

5 Priser for flerbruger-version (flere vandværker samtidig) samarbejdende vandværker i ex. vandråd / kontaktudvalg / kommune (mere end 10 vandværker i samarbejde) Se og eksempel på vandarkiv.dk Pris pr. vandværk Moduler Oprettelse (kr.) pr. enhed (se note 1) Månedlige driftsomkostninger (kr.) pr. enhed. (se note 2) lille IT-model Under udvikling.. Basis Vandværks-passer service **) Automatiske dataregistrering, alarm m.m. *) Analyseservice **) Hjemmeside ***) 5000/1500 ***) 150 til 50 ***) Note 1: Vandværket oprettes i IT-systemet. Al yderligere assistance afregnes efter medgået IT-tid (IT-klip). Der kan evt. gives et prisoverslag el. fast pris for assistance ved oprettelse med historiske data m.m. Note 2: Månedlige omkostninger pr. IT-modul. For vandværker over 800 forbrugere regnes med 2 eller flere enheder. For meget store vandforsyninger aftales særpris. IT-assistance afregnes efter medgået tid og evt. som IT-klip, se side 3. *) Automatiske dataindberetning. Hertil kommer evt. medgået tid til opsætning af udstyr, Internet m.m. på vandværket. DVN samarbejder med vandværkets leverandør af automatisk dataopsamlingsudstyr og alarmudstyr eller DVN kan formidle en løsning på denne del også. **) Analyseservice og vandværks passer service. Hertil kommer medgået tid til at indberette analyser og vurdere analyseudviklingen - se mere under DVN-analyseklub. Der kan aftales en fast takst for at indberette nye analyser samt foretage et analysetjek (analyseservice). Der kan også aftales en fast takst for tjek af de øvrige nøgletal for vandværket (vandværks-passer service - assistere vandværks-passeren med at følge og evt. opdatere vandværkets øvrige aflæsninger og nøgletal). ***) For samarbejdende vandværker på mere end 10 vandværker/enheder, kommune m.m. aftales oprettelse af en fælles hjemmeside til kr. 5000,- og efterfølgende får hvert vandværk tilbud om egen hjemmeside til kr. 1500,-. Priserne forudsætter, at der betales for IT-assistance for undervisning og hjælp til opsætning m.m., som kan aftales i fællesskabet eller med hvert enkelt vandværk. Se eksempel - kontaktudvalget i gl. Brovst kommune. Den månedlige driftsudgift afhænger af antallet af samtidige bestillinger og typen af domæne. Der kan aftales tillægsmodul for elektronisk beredskab - kr. 1000,- i oprettelse og 50 kr. pr. år pr. enhed. Andre moduler kan løbende udvikles i tæt samarbejde med evt. nedsatte projektgrupper. Side 5

6 Listepriser for et eller flere moduler i Vandværkets IT-Styring Se Oprettelse af enkeltbruger-version (se bemærkninger)*: Pris Moduler Antal forbrugere < > 3200 light Basis Vandværkspasser Automatiske dataregistrering, alarm m.m. **) Analyser Tilbud udregnes til større vandforsyninger samt vandværker der samarbejder i vandråd Hjemmeside Oprettelsesomkostninger er vejledende priser excl. moms, og der er indregnet tid til assistance for de enkelte moduler. Se nærmere under beskrivelse af moduler. *) Ovennævnte priser er vejledende normalpriser. Der vil i hvert tilfælde blive udarbejdet et konkret tilbud og en ordrebekræftelse i henhold til kundens konkrete ønsker og behov. Se under forklaring af hvert modul på de efterfølgende sider. **) Skønnet Pris - Automatisk dataopsamling + tid til individuelle løsning, idet der ofte vil være tale om design af en individuel løsning, sammen med vandværkets valgte leverandør af udstyr til automatisk dataopsamling, alarm m.m. Tilbud udarbejdes. Rabatter: Hvis der bestilles flere moduler på en gang, gives der stigende rabatter på prisen for oprettelse. Særlig tilbud: For store vandforsyninger samt vandværker i samarbejder via Vandråd/kontaktudvalg udarbejdes særlige tilbud. Der kan også aftales oprettelse af fælles hjemmeside for samarbejdende vandværker og fælles instruktion. Antal moduler % i rabat 2 moduler 10 3 moduler moduler 25 Flere oplysninger: I prisen er der afsat en vis tid til opsætning, afprøvning/test, administration og instruktion af vandværkets IT-ansvarlige. På de efterfølgende sider kan du læse mere om de enkelte modulers indhold og særlige betingelser, vilkår for oprettelse af abonnement m.m. Side 6

7 Årlig driftsomkostninger: enkeltbruger-version Antal forbrugere Moduler < > 3200 light *) Basis Særlige tilbud udarbejdes for store vandforsyninger og sammenslutninger Vandværkspasser Auto Analyser Hjemmeside *) udvikles som startside med begrænsede muligheder - kan let udvides til basis og vandværks-passer modul. Modulet forventes udviklet i Ovennævnte beløb dækker bl.a. udgifter til webhotel /-server, løbende udvikling, vedligeholdelse, løbende opdateringer af systemet, service og hotline. Datasikkerheden og kort om CMS-systemet: Datasikkerhed: Data gemmes på en web-server, der er placeret i indbrudssikre lokaler med nødstrømsanlæg, køling m.m. Data på serveren er sikret i et system af flere diske, samtidigt med at der tages back-up en gang ugentligt. Herudover er der oprettet et ekstern web-hotel, der en gang i døgnet synkroniserer alle data (spejling). Websites benytter et php-kodet CMS system med MySQL. Betalingsbetingelser: Betaling sker ifølge den godkendte ordrebekræftelse. Der kan indgås aftaler om gratis prøvetid. Der kan bestilles IT-klipkort, hvor der opnås 10 pct. rabat for IT-assistance lille IT-model : IT-gebyr, som forudsættes betalt via betalingsservice. Kursus, instruktion og hotline-service: Fremgår normalt af den aftalte ordrebekræftelse. Normalt aftales instruktion og mindre kursusforløb for få udvalgte personer hos DVN eller hos vandværket, som en del af ordren. Der kan bestilles kursus for flere personer, vandværker lokalt efter aftale mod ekstra betaling ifølge betalingsaftalen med FVD. Pristalsreguleringer: Som udgangspunkt kan DVN tilskrive almindelig prisstigning ifølge pristalsregulering pr. 1/4 hvert forår. Side 7

8 Kort om Vandværkets IT-Styring: Resumé Ved oprettelsen af vandværkets IT-styring får vandværket mulighed for at oprette en række ITmoduler. Vandværket kan betragte de valgte moduler som en udvidelse af vandværkets nuværende hjemmeside. Man kan også afprøve vores nye hjemmeside Vandværkets Døgnåbne Kontor og dermed vælge at få en ny hjemmeside sammen med den nye tekniske hjemmeside Kommandobroen. Alle væsentlige oplysninger kan nu samles på ét sted, og data gemmes sikkert på web-hotel. Alle kan bruge systemet, uanset om man er et lille eller et stort vandværk, forsyningsselskab, kommune m.fl. Systemet kan med fordel benyttes af samarbejdende vandværker i netværk - og med store fordele i et samarbejde mellem vandværker og kommunen. Systemet giver mulighed for at indlægge alt elektronisk materiale fra vandværket - der er altså ingen kendte begrænsninger, og systemet udvikles løbende, hvis der opstår behov. Systemet kan f.eks. også opsættes til automatiske dataregistrering og alarmvisning. Dette kræver dog en nærmere vurdering af vandværkets nuværende systemer eller køb af udstyr til de ønskede funktioner. DVN leverer ikke hardware, men vi kan tilbyde rådgivning herom sammen med f.eks. vandværkets lokale elektriker. I det følgende findes en kort omtale af de enkelte moduler. lille IT-model (Light - udgaven) light = lille IT-model : et billigt Startmodul - her får vandværkets IT-ansvarlige tilsendt e- mail med vejledning om opkobling på systemet og vejledning i brug af systemet. Hjemmesiden aktiveres ved, at den IT-ansvarlige udfylder en række oplysninger - se under DVN foretager et sikkerhedstjek ved at udveksle oplysninger via med IT-kontaktpersonen. lille IT-model er opbygget som et selvbetjeningssystem, men der kan rekvireres assistance hos DVN til opsætning m.m. Her opbygges indtastningsskemaer efter aftale, så det er let at oprette og ajourføre vandværkets stamdata og årsdata. Modulet giver mulighed for at oprette elektroniske indtastningsskemaer med vandværkets nøgleoplysninger og de vigtigste årsdata, drift, administration, økonomi, sikkerhed, kontrol m.m., som kan gemmes i systemet. Det laves således, at vandværket årligt kan sende data til kommunen og FVD. Den IT-ansvarlige kan selv afgøre, om data skal kunne læses af andre end dem, som har oplyst PINkode og Password. Som udgangspunkt opsættes siderne med fuld åbenhed. Tekniske og administrative oplysninger kan løbende justeres - herunder f.eks. telefonliste, navne m.m., kort meddelelser til forbrugerne. Med lille IT-model får vandværket en lille hjemmeside, og det forudsætter normalt, at vandværket udnævner en IT-ansvarlig, som er kontaktperson, og som selv styrer hjemmesiden. Der vil være muligt at lægge en kort besked til forbrugerne, som vandværkets IT-ansvarlige løbende selv justerer og opdaterer. Modulet vil klart minimere vandværkernes administration - herunder slippe for blanketudfyldelser. Det vil også lette arbejdet hos kommunerne. Side 8

9 Basis-modulet Især for bestyrelser til administration og styring - Vandværkets Kommandobro Basis-modulet : Startsiden kan udvides med et såkaldt basismodul. Her findes et arkiv til indtastning af alle relevante stamdata for vandværket samt det enkelte års data - og historiske data, rapporter m.m. så man år for år kan gå tilbage i vandværkets historie. Dette giver bestyrelsen og samarbejdende vandværker et godt værktøj til at sammenligne data og nøgletal år for år vandværker imellem - det hele opsat i let forståelige grafer, hvis man ønsker dette. Modulet er især beregnet for bestyrelsen, men data kan med fordel også vises for interesserede forbrugere, og vi anbefaler fuld åbenhed, med undtagelse af bestyrelsens elektroniske arkiv. Med flere års indberetninger kan udviklingen følges via grafer, årsrapport til generalforsamling m.m. kan trækkes ud via rapportgenerator. Udvalgte grafer, som bestyrelsen finder relevant for forbrugerne, kan så vises på hjemmesiden. Det kunne være udvalgte grafer mht. vandkvalitet, økonomi, forbrug osv. Der henvises til demo-hjemmesider med eksempler - se Der lægges også typisk informationer om vandværkets administration, ledelse, instruks for vandværkspasning, handlingsplaner, tilstandsrapporter, elektroniske borejournaler, undersøgelser m.m. Der kan opsættes rapportmodul, som løbende vil være opdateret til brug for løbende information af forbrugerne, generalforsamling m.m. Dette drøftes direkte med det enkelte vandværk. Der kan også laves link alt efter vandværkets ønsker og behov herunder vandværkets egen interne e-boks til bestyrelsen. Der er afsat tid til IT-assistance ved opstart og instruktion af den IT-ansvarlige for vandværket. Der kan efter aftale leveres assistance til den løbende opdatering. De nærmere betingelser og aftaler fremgår af ordrebekræftelsen efter aftale med vandværket. Se eksempler på bl.a. og - find eksempelvis Jammerbugt kommune og prøv f.eks. Aabybro vandværk eller ring til os for en nærmere instruktion. Vandværks-passer (der er to moduler - specielt for vandværks-passeren) Udvidet modul - også benævnt Vandværks-passer : Et udvidet modul til indberetning af detaljerede data, typisk de data som vandværks-passeren løbende aflæser på dato, klokkeslæt (aflæsninger af hovedmåler, vand/el/råvand/skylning, pejlinger ro/drift, tryk, m.m. - alt kan lægges ind efter aftale), således at udviklingen kan følges detaljeret. Man kommer ind på siden via egen hjemmeside eller via Her vises f.eks. råvandsanalyser, udvidet kontrol, ledningsanalyser, aflæsninger, pejlinger m.fl. samt andre detaljerede data som logfil over værkets hovedkomponenter. Dette modul kalder vi for vandværks-passerens værktøj med manuel indtastning. Her opsættes og lægges (foruden de normale aflæsninger) også resultater af en evt. udvidet egenkontrol for bakteriekontrol, driftsanalyser, pejlinger, logbog for hovedkomponenters vedligeholdelse. Her oprettes typisk også logfil for vandværkets hovedkomponenter. Side 9

10 Der er afsat tid til IT-assistance ved opstart og instruktion samt opsætning af automatisk rapport, som opdateres, hver gang der indtastes nye data fra den IT-ansvarlige for vandværket. Det kan også aftales, at DVN leverer assistance til den løbende opdatering (hjælp til vandværks-passer) og overvågning. Automatisk data på Internettet: Modul til automatisk dataoverførsel. Der sendes data direkte fra målestederne, og dermed skabes forbindelsen til data fra hjemmesiden. Modulet kan benyttes sammen med eksisterende SRO anlæg eller bestående PC-system, og der kan typisk vises udvalgte data f.eks. timeforbrug, el og vand, ledningsevne m.m. Der kan tilknyttes registrering af alarmfunktioner m.m. DVN samarbejder med netop det firma, som vandværket vælger til registrering af automatiske data. Vi kan også formidle et samlet tilbud/prisoverslag til vandværket, hvis ikke vandværket i forvejen har indført automatisk registrering og alarm. Analysemodulet "Analyse-modulet": Giver et godt overblik - opdelt i alle analysetyperne, råvand fra boringer, afgang vandværk og ledningsnet - både de obligatoriske og de interne analyser, som dog indsættes under vandværks-passer modulet, så egenkontrol og obligatorisk kontrol holdes adskilt. Vandværker kan vælge analysemodulet som et enkeltstående modul på hjemmesiden. Man kommer ind på hjemmesiden via et subdomæne eller Systemet giver et overblik over udviklingen i vandkvaliteten, information om målte parametre i vandanalyserne samtidigt med, at systemet fungerer som et elektronisk arkiv for analyserne. Hjemmesiden opsættes med nogle få stamoplysninger om vandværket, kontaktpersoner, evt. foto af vandværket og med let adgang til forbrugeranalyser. Samtidig kan systemet let og overskueligt informere forbrugerne om kvaliteten af drikkevandet. For at få størst mulig udbytte af systemet lægges historiske data ind. Herved opnås fuld overblik, idet udviklingen kan følges via grafer og info-knapper for de enkelte stoffer. Systemet åbner med et udvalg af analyseparametre, som er mest egnet til forbrugeroplysning - siden kaldes forbrugersiden. Analyse-service: Hver gang DVN modtager akkrediterede analyser fra vandværkets laboratorium på elektronisk form, lægges disse ind, og der foretages et tjek af analysen set i forhold til overskridelser af grænseværdien og i forhold til de historiske analysedata. I DVN's analyseklub overvåges udviklingen i udvalgte stoffer i vandværkets analyser, og det registreres, når der forekommer overskridelser af grænseværdier eller større analysemæssige forandringer. Vandværket får i sådanne tilfælde direkte besked pr. , med forslag til handlingsplan. På den måde kan der gribes ind i tide eller så hurtigt som muligt med modforanstaltninger/ handlingsplan. I den forbindelse ydes gratis Hot-line support vedr. vandanalyserne. Ekstra sider f.eks. diverse kortmateriale, redegørelser, indsatsplaner Side 10

11 Brugervenlig hjemmeside med en række funktioner Se mere på Hjemmesiden tilbyder en række oplysninger, som vandværket stiller til rådighed for især forbrugerne. DVN tilbyder, at kommende brugere selv kan afprøve produktet på en demoside. DVN kan deltage i arbejdet med opsætning af indholdet af en hjemmeside. Vandværket skal dog sørge for at alt materiale, fotos m.m. foreligger i en umiddelbart elektronisk læsbar form. Der afsættes i tilbudet et maksimalt antal assistancetimer for oprettelse og årlig vedligeholdelse. DVN-hjemmesiden har en opsætning, som nemt kan udvides med flere moduler, og flere vil blive udviklet efter behov og ønsker. Mulighederne belyses med en del eksempler på Lovgivningen stiller krav til information: DVN tilbyder Vandværkets Døgnåbne Kontor. Både lovgivningen og forbrugerne stiller i dag større krav til information om bl.a. vandkvalitet. Samtidig ønsker forbrugerne i dag oplysninger og indsigt i et stigende omfang. En hjemmeside kan være en enkel og billig måde for vandværket at imødekomme forbrugernes og lovgivningens ønsker og krav om information. Samtidig bliver det lettere for formanden eller bestyrelsen af informere ejendomsmæglere og andre, som ofte får forespørgsel på vandpriser, tilslutningsvilkår m.m. Samtidig skabes grundlaget for en større og bedre kommunikation mellem vandværket og dets forbrugere, hvorved borgerne i lokalområdet i højere grad engageres i deres eget drikkevand. Standard hjemmesiden indeholder: Eget domænenavn og adresser Flot designskabelon for standard hjemmeside - prøv demosiden via Forsidefoto og evt. eget logo indsat i stedet for f.eks. vandpumpen Vandværket med 2 undersider f.eks. til beskrivelse af vandværket og forsyningsområdet Meddelelser til forbrugerne Vandkvalitet med link til forbrugerside med analyser (forudsætter analysemodulet) Bestyrelsen med navn, adresse, telefonnummer, foto, kontaktpersoner Indvinding og vandbehandling, planlægning Tips & Info med mange forbruger-tips, informationer, analyseforklaring og links Viden om vand med fritekstsøgning Vedtægter og regulativ Generalforsamling Takster og regnskab Kontakt med flyttemeddelelser Tillægsmoduler: Beredskabsplan (tillægspris for bestyrelses-sæt á 5 stk. standardberedskabsplaner + 1 stk. til kommunen i papirtryk eller elektronisk udgave - kr. 2000,- plus moms). Har man valgt flerbrugerversionen, er normal tillægsprisen kr. 1000,- og 50 kr. pr. år pr. vandværk. Side 11

12 DAVIS basis, et værktøj til overvågning og indsatsplanlægning Dansk Areal og Vand Informations System. I et samarbejde mellem ConTerra, Grontmij Carl Bro og DVN er der udviklet et værktøj, som samler og præsenterer alle vandværksrelevante data. Data kan tilgås igennem et brugervenligt kortvisningsprogram, som betjenes via Internettet. Dvs. at der ikke skal købes og installeres software hos brugeren. Formålet med DAVIS-basis er at give vandforsyningerne et godt overblik og ejerskab af et dokumentations og kontrolsystem med hensyn til udvikling i grundvands- og drikkevandskvalitet samt forureningstrusler i eget indvindingsopland. Arealanvendelsen og herunder anvendelsen af gødning, slam og pesticider vises via et udviklet register- og beregningssystem på markblokke i de grundvandsdannede indvindingsoplande. DAVIS-basis opdateres årligt, og vandværkerne vil derfor aldrig opleve, at de ikke råder over aktuelle data. Systemet er meget fleksibelt og kan tilpasses den enkelte bruger. Alle vandværksdata opdateres løbende og kan danne udgangspunkt i arbejdet med indsatsplaner, vandplaner og en løbende monitorering af vandværkets tilstand samt give mulighed for at følge udviklingen af påvirkninger fra landbrugsdriften, punktkilder m.m. Med DAVIS-basis kan man løbende udpege de steder, hvor der er behov for mere viden og sætte ind netop der - altså en mere dynamisk løsningsmodel end de hidtil kendte statiske indsatsplaner. Nye DAVIS-opsætninger kan levere års-data-nøgletal pr. indvindingsopland som vises på under indvindingsopland. Så kan man på en enkel måde følge udviklingen. Læs mere på bl.a. hvor der finde nyhedsbreve om DA- VIS. Læs også mere på hvor systemet er kort beskrevet samt baggrund DAVIS basis indeholder analysepakken fra samt basis, men kan udvides til de øvrige moduler efter aftale. Priser: 5-års prisaftale. Der aftales en prisstruktur (som er vejledende - f.eks. Samsø, Brovst/Aabybro) hvilket vil sige, at der aftales en 5-årrig kontrakt med et ørebeløb pr. m³ vandforbrug for oprettelse og løbende drift, vedligeholdelse pr. år. Dette vil medføre, at små vandværker også kan være med - læs mere på og Side 12

13 Vandværkets Styring Ifølge aftalen med FVD kan DVN tilbyde FVD-medlemmer tekniske assistance - herunder indføre Vandværkets Styring - trin 1, 2 og 3. (alle anførte priser er excl. moms, udlæg og forsendelser) Læs om Vandværkets Styring på Trin 1: Arkiv & Journalsystem - nøglen til vandværket et ringbind til alle vandværkets vigtigste dokumenter, analyser, boringer analyser og boringer - et ringbind til alle vigtige arkiver, data vedr. analyser og boringer m.m. Skemaer til Miljø, energi- & arbejdsledelse. Forskellige forsider, rygmærker, arkivbox og indeks til andre ringbind. Fast pris - kr. 1525,-. Trin 2: Tilstandsrapport og handlingsplan vandværket gennemgås fra A til Z, og der udarbejdes rapport med forslag til handlinger. Dette trin forudsættes udført af en uvildig rådgiver, da vandværket ifølge FVD ikke selv kan gennemføre dette trin. Vi følger FVD s håndbog nr. 5 i tilstandsrapport og handlingsplan. DVN-assistance tilbydes efter medgået tid, udlæg og ordrebekræftelse. Pris - ca. kr ,- (en erfaringspris som afhænger af anlæggets størrelse, kompleksitet og problemernes omfang). Opdatering efter medgået tid, - pris fra ca. kr. 5000,-. Alle priser er excl. udlæg til kørsel. Trin 3: Vandværket er det sidste trin i indførelsen af Vandværkets Styring, og dermed det endelige mål for systemets indførelse. Ringbindet præsenterer det enkelte vandværks forhold på en gennembearbejdet og lettilgængelig måde. Med dette ringbind bliver optimal planlægning af opgaver gjort lettere, og grundlaget for de fremtidige investeringer synliggøres. DVN-assistance tilbydes. Pris for ringbindet Vandværket efter medgået tid Fra kr Trin 4 : Vandværks-passer system. Fra kr Læs herom på Pris aftales for materialer og efter medgået tid. Hvis der er udarbejdet tilstandsrapport kan vandværks-passer systemet normalt udarbejdes for ca. kr plus moms og evt. afholdte møder samt udlæg til kørsel. Tilbuddet inkluderer ca. 5 arbejdstimer med systemet, materialer m.m. Assistance ud over dette, aftales efter medgået tid. Læs mere om IT-systemet mitdrikkevand, som kan levere IT-vandværkspasser modulet med e-tilstandsrapport, hvilket med fordel kan indføres på vandværket. Side 13

14 Pakketilbud for nye vandværkskunder og vandværksgrupper i vandråd ( 3 eksempler på månedlig pris ) DVN s kunder, som har analysemodul i mitdrikkevand, tilstandsrapport eller opdateret tilstandsrapport kan få udvidet mitdrikkevand til laveste pris efter prislisten flerbruger - se side 5. Priser gælder indtil 1/ som Introduktionstilbud mht. mitdrikkevand efter først til mølleprincippet : 3 eksempler på månedlige driftsudgifter pr. enhed ( 1 enhed = vandværk under 800 forbrugere ): 1) Stor pakke bestående af: mitdrikkevand med udvidet egenkontrol ( vandværks-passer) og standard hjemmeside. Basis modul (50,-) Analyser med IT analyseservice ( 50,- + 50,-) - analyserne kontrolleres og overvåges. analyserne overføres elektronisk, kontrolleres og overvåges. Vandværket får besked pr. mail om uheldig udvikling og forslag til handling. Vandværks-passer med IT vandværksdata service (50,- + 50,-) - data overvåges Egentest for coliforme bakterier og kim ( ca. 50,- afhængig af forbrug af test ) Egen standard hjemmeside Døgnåbent kontor (167,-), inkl. 2-3 årlige opdateringer. Samlet driftspris fra kr. 467,- pr. måned, excl. oprettelsen. Kan evt. senere udvides med automatisk dataopsamling og alarm. 2) Mellem pakke bestående af: mitdrikkevand med udvidet egenkontrol ( vandværks-passer) Basis modul (50,-) Analyser med IT analyseservice (50,- + 50,-) - analyserne overføres elektronisk, kontrolleres og overvåges vandværket får besked pr. mail om uheldig udvikling og forslag til handling. Vandværks-passer med IT vandværksdata service (50,- + 50,-) - data overvåges Samlet driftspris kr. 250,- pr. måned, excl. oprettelsen 3) Mindste pakke: Basismodul bestående af: mitdrikkevand med stamdata og års-data og grafer for udvikling pr. år Basis modul (50,-) Samlet driftspris kr. 50,- pr. måned, excl. oprettelse *) oprettelsen fremgår af side 5 og det aftales omfang af IT-assistance Forklaringer: - se næste side. Side 14

15 Hvordan får vandværket tilbud til de gældende introduktionspriser indtil 1/ A) Vandråd og medlemmer af vandværker. Grupper af vandværker på 10 eller flere enheder kan få hjemmesider som subdomæne under fælles hjemmeside til vandråd pr. vandværk for 50,- kr. pr. måned og oprettelse for kr. 1500,- pr. vandværk. B) Eksisterende kunder/vandværker med analysemodulet kan få udvidet med basis og udvidet/ vandværks-passermodul til de beløb som er anført som flerbrugerversion. C) Eksisterende kunder med ældre DVN-tilstandsrapport kan få denne opdateret for kr. 5000,- sammen med tilbud om aftalte moduler under mitdrikkevand, som minimum basis, vandværkspasser og analyse-modul. D) Nye kunder som bestiller ny DVN-tilstandsrapport, version 2009 kan sammen med bestilling af moduler under mitdrikkevand, som minimum basis, vandværks-passer og analyse-modul. E) Samarbejde med leverandører her kan vi lave et samarbejde med brøndborer og udførende firmaer på vandværker, om en formidling og daglig brug af vore IT-værktøjer til overvågning af driften på vandværket. Interesserede vandråd og vandværker! - hvordan behandler vi tilbud? Hvis DVN modtager en bestilling af tilbud inden 1/5 2009, afgives tilbud med de priser, som gælder på modtagertidspunktet og med en evt. fremskrivning af datoen for tilbuddet efter aftale. Dette kunne ex. være vandråd, som skal have god tid til at fremlægge forslaget om et fælles IT-projekt. Det forudsættes, at tilbud altid udformes til interesserede vandværker og accepteres af hvert vandværk. Gælder ved fælles henvendelse fra vandråd, da dette vil give et minimum af administration for vandrådet. Det gælder også det enkelte vandværk ( eksisterende kunde eller ny ) som ønsker tilbud. Hvert tilbud vil så indeholde aftaler om oprettelse, forbrug af IT-tid til data, IT-kursus for vandværker som ofte vil være individuelle eller evt. ske i samlet forum, hvilket vil være billigst og skabe synergieffekt og udvikling/samarbejde mellem vandværker. - se eksempel på tilbudsskema Vandby Vandværk på side 16. DAVIS-basis. Her er målgruppen vandværker i samarbejde med kommunen og landbruget. Her tages normalt et møde med præsentation af hvad et sådant projekt skal omfatte og her fastlægges en prisstruktur over normalt 5 år. Her vil prisen være opdelt i et ørebeløb pr. kubikmeter oppumpet vand til oprettelse og årlig drift. Prisen vil medføre en fordel for små vandværker, mens de store enheder til gengæld har den fordel at få et netværk med i samarbejdet - lokale små vandværker har et godt lokalt kendskab med lokale landmænd og desuden kan et lille vandværk også repræsentere en potentiel stor vandressource, som på sigt kan komme de store vandværker til gode. Side 15

16 Tilbud på moduler i mitdrikkevand.dk Vandby Vandværk Enkelt-bruger version Flerbruger-version Moduler Værker Boringer Forbrugere Oprettelse Årlige drift Oprettelse Årlig drift Historisk AOV Basis * Vandværks-passer * Analyser Automatisk data **) Hjemmeside ***) E-beredskabsplan Total Oprettelse Årlig drift Historisk data AOV Total Normalpris Omkostninger for Vandby vandværk Rabat Oprettelsesomkostninger dækker oprettelsen i mitdrikkevand.dk. (pr. enhed) For vandværker med over 800 forbrugere regnes med 2 eller flere enheder. For meget store vandforsyninger aftales særskilt iflg. tilbud/ordrebekræftelse. Opgaven faktureres, når data er tilgængelige på internettet. Driftsomkostninger betales 1 år forud. *) Historisk data for basis- og vandværks-passer modul : afregnes efter medgået tid (ca timer á kr. 400,-) Opsætning af de data, som vandværket har. **) Der vil ofte være tale om design af en individuel løsning sammen med vandværkets valgte leverandør af udstyr til automatisk dataopsamling, alarm, m.m. - Tilbud udarbejdes. ***) For samarbejdende vandværker på mere end 10 vandværker, kommune, m.m. aftales oprettelse af fælles hjemmeside til kr. 5000,- og efterfølgende får hvert vandværk tilbud om egen hjemmeside til kr. 1500,-. I oversigten er det antaget, at vandværkerne ønsker den billige model. Side 16

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere