Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014"

Transkript

1 Intern overvågning Årsberetning til regnskab 2014

2

3 Indhold Indledning... 4 Væsentlige aftaler... 5 Aftaler med kommunerne... 6

4 Indledning Dette er den 2. udgave af en samlet årsberetning for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S har tidligere haft hvert sit program for intern overvågning, men dette afløses fra 2013 af ét fælles program for Allerød Spildevand A/S, Rudersdal Forsyning A/S og Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Årsberetningen skal læses som resultaterne af de beskrevne procedurer i Program for intern overvågning. Det forventes, at årsberetningerne skal bruges som værktøj til indsatsområder med potentiale for udgiftsbesparelser. Lovgrundlaget for udarbejdelse af program for intern overvågning følger af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni Reglerne er yderligere beskrevet i Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning, Bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts Årsberetningen gennemgår først de almindelige væsentlige aftaler og dernæst Forsyningens engagementer med de to respektive kommuner. Årsberetning og Program for intern overvågning skal sammen med en revisorerklæring sendes til Forsyningssekretariatet senest 1. maj Forsyningen Allerød Rudersdal A/S anvender økonomisystemet Microsoft Navision Dynamics Der er foretaget et opslag efter kreditorernes konteringer foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31. december Nærværende årsberetning er blevet udarbejdet i marts Programmet er stadig under opbygning og indarbejdning i Forsyningens daglige drift. Programmets indhold og betydning for den daglige drift er løbende drøftet og gennemgået ved diverse fællesmøder gennem året. Resultaterne af kontrollen af de indgåede aftaler er løbende blevet videregivet til de drifts- og indkøbsansvarlige. Resultatet af den samlede indsats for intern overvågning ( ), samt feedback fra de drifts- og indkøbsansvarlige om programmets udformning, afholdes medio 2015, samt hvert halve år herefter. Det primære formål er at sikre en fremdrift med indgåelse af rammeaftaler med leverandører. 4

5 Væsentlige aftaler Programmet kræver, at 10 % eller minimum 5 af årets væsentlige aftaler gennemgås. Ved væsentlige aftaler menes aftaler, hvis aftalesum overstiger kr. Der er gennemgået langt flere aftaler end påkrævet af programmet for at skabe et grundigt indblik i Forsyningens nuværende forretningsgang, hvad angår indgåelse af skriftlige aftaler, pris- og markedsafprøvning. Der er i 2014 gennemgået 106 leverandører, der tilsammen udgør for 78,3% af årets nettoomsætning, svarende til mio. kr. ud af mio. kr. Der er mindre påtaler omkring samarbejdet med 13 leverandører. For disse og yderligere 22 leverandører ønskes samarbejdsaftaler udarbejdet i løbet af Det høje antal gennemgåede aftaler har medført fokus på nødvendigheden af en central opbevaring og tilgængelighed af de relevante dokumenter i Forsyningens journaliseringssystem eller i et specialindkøbt kontraktstyringsværktøj (COMA). Det forventes, at al dokumentation i forbindelse med intern overvågning fremover vil blive lettere tilgængeligt i takt med, at journaliseringssystem og kontraktstyringsværktøj bliver fuldt implementeret. En gennemgang af kreditorlisten med angivelse af om der er påtaler i henhold til reglerne for intern overvågning eller ej er udleveret til revisionen. Programmet har gennem årene medført en skærpet opmærksomhed om uafprøvede aftaler, ad hoc ordninger mv., hvilket fremadrettet forventes at reducere især driftsudgifterne for Forsyningen. Der er sket en mindre tilvækst i 2014 med at få etableret rammeaftaler med Forsyningens største underleverandører. Det bør undersøges, hvor store omkostninger man skal påregne for at kunne indgå en rammeaftale med de resterende leverandører i For flere af disse leverandører gælder det, at de tidligere har sandsynliggjort bedste priser ved at vinde udbud fra Forsyningen på laveste pris. En generel opsummering af årets gennemgang findes herunder: Listeprisrabatter i forbindelse med løbende materialeleverancer bør prisafprøves hos flere leverandører for sammenligning af pris, service og kvalitet. Leverancerne bør fremover også indgås med en skriftlig rammeaftale. Dette gælder for f.eks. rørstykker, fittings og andet, der indbygges i ledningsnettet, såvel som forbrugsstoffer på renseanlæg. Forefaldende og hyppigt forekommende opgaver inden for VVS-, el-, smede-, tømre-, mure- og gravearbejde udføres i en vis udstrækning af underentreprenører efter regning med priser, der er normale for markedet. Fremadrettet ønsker Forsyningen i højere grad, at indgå rammeaftaler til udførelse af forefaldende arbejde med underentreprenører. I visse situationer er der besparelser ved at udvælge en bestemt leverandør, der allerede er godt bekendt med Forsyningens anlæg, i stedet for at sende opgaven i udbud blandt nye leverandører. Dette gælder som regel for hastesituationer. I disse tilfælde skal det efterfølgende skiftligt sandsynliggøres, at arbejdet med at modtage et alternativt bud fra anden leverandør overstiger den potentielle økonomiske gevinst. I de fleste af disse tilfælde er det essentielt for opgavens løsning, inden for driftens rammer og ressourcer, at leverandøren er selvkørende, og at kun begrænset instruktion er nødvendig. Visse leverandører har ingen konkurrence til deres produkter, der gennem tiden er indarbejdet i vores produktion. Der er derfor ingen oplagt mulighed for prisafprøvning eller udbud af disse leverancer med de ressourcer, der hidtil har været afsat til opgaven. Fremadrettet vil Forsyningen fortsat forsøge, at indgå skriftlige rammeaftaler om produktlevering, for derigennem, at søge yderligere rabat hos leverandøren. Visse materialeleverandører er udvalgt efter flere års driftsafprøvning mellem konkurrerende producenter på kvalitet, service og pris. Det er endnu ikke helt klart, hvordan dette forhold skal kunne markedsafprøves, uden at man risikerer en merudgift og lavere effektivitet. Generelt er Forsyningen dog åben for nye og innovative løsninger og produkter, såfremt der kan fremvises dokumenteret succes inden for lignende proces forhold. Det forventes, at der kan indgås skriftlige rammeaftaler, men udbuddets tekniske udformning er endnu ikke fastlagt. 5

6 Aftaler med kommunerne Rudersdal Kommune Følgende aftaler er gældende med Rudersdal Kommune og gennemgås nedenfor: Løn- og personaleadministration Lejeaftaler It administration Retableringsarbejder Allerød Kommune Følgende aftaler er gældende for Allerød Kommune: En mindre og konkurrencedygtig garantiprovision. Der er udarbejdet konkurrencedygtig samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Forsyningen Allerød Rudersdal A/S om løn- og personaleadministration. Lejeaftalerne af lokalerne på Skovlytoften 27 (administrationsbygningen), Skovlytoften 23 (lagerlokale), samt Rudersdalsvej 99 (mandskabsbygning) er alle konkurrencedygtige. Udgifter for IT administration pålyder frem over på et mindre engangsbeløb til opdatering af certifikater. De resterende meget få dele af det kommunale tekniske IT net som Forsyningen fortsat benyttede i 2012, blev endeligt udfaset i februar Der er nu udelukkende tale om betaling for adgang til visse dele af Kommunens infrastruktur via Citrix løsninger og tilhørende certifikater. En væsentlig økonomisk post mellem Rudersdal Kommune og Forsyningen er opgaver udført for Forsyningen af kommunens entreprenørselskaber. Der er tale om konkurrenceudsatte entreprenørselskaber. Da dele af ledningsnettet deles mellem Rudersdal Kommune og Forsyningen (vejafvanding tilhører Rudersdal Kommune), kan der i nogen tilfælde graves ned for at konstatere, at det var den anden ejer, der skule betale for skadeudbedring. I disse tilfælde sendes regninger frem og tilbage til skyldner. Hermed menes primært arbejde udført af Teknik & Miljø inden for områderne Vej og Park. Typisk vil der også være tale om retableringsarbejde (udlægning af asfalt, fliser, buskads mm) efter Forsyningen eller Rudersdal Kommunes entreprenørselskab har udført en opgravning og reparation af en ledning. Flere fakturaer mellem Forsyningen og Rudersdal Kommune for enkeltopgaver viser, at enhedspriserne er yderst rimelige. Der udestår ingen finansielle forhold mellem Rudersdal Forsyning og Rudersdal Kommune. Alle de gennemgåede samarbejdsaftaler mellem Forsyningen og Rudersdal Kommune er udført til en konkurrencedygtig pris. 6

7 Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Skovlytoften Holte Telefon Fax

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Spar penge med data fra FLIS

Spar penge med data fra FLIS Spar penge med data fra FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Tjekliste: 7 spørgsmål kommunen kan stille sig selv for at skabe økonomiske besparelser ved datakøb med FLIS FLIS er ikke kun et

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere