Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Brugervejledning R306

2 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på Besøg hvis du har brug for produktsupport. Vejledende symboler Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: > Brug navigeringstasten til at rulle og vælge. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk på navigeringstasten til venstre. Tryk på navigeringstasten til højre. Bemærk Tip Advarsel Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Det er ikke sikkert, at alle menuerne og funktionerne er tilgængelige på din telefon. Du kan få flere oplysninger hos netoperatøren. 2

3 Klargøring af telefonen Sådan isætter du SIM-kortet og batteriet 1 Fjern batteridækslet. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så kontakterne vender nedad. 3 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad, og stikkene vender mod hinanden. 4 Sæt batteridækslet på plads. Tving ikke batteridækslet på plads. Lad batteridækslet glide forsigtigt på telefonen, og luk det. 3

4 Sådan oplader du batteriet 1 Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Slut laderen til telefonen. Det tager ca. 2,5 timer at oplade batteriet helt. Tryk på en tast for at tænde skærmen. 2 Vip stikket opad, hvis du vil fjerne opladeren. Telefonen kan anvendes under opladningen. Du kan oplade batteriet i mere eller mindre end 2,5 timer. Batteriet bliver ikke beskadiget, selvom opladningen afbrydes. 4

5 Sådan tændes telefonen Sådan tændes telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Angiv din PIN-kode, hvis du bliver bedt om det. Tryk på for at rette fejl. 3 Vælg OK. 4 Vælg et sprog. 5 Indtast klokkeslættet og datoen, og vælg Gem. Sådan slukker du telefonen Tryk på og hold nede. Standby Navnet på operatøren vises på skærmen, når du har tændt telefonen og indtastet din PIN-kode. Dette kaldes standby. Nu kan du foretage eller modtage opkald. 5

6 SIM og PIN SIM-kort Det SIM-kort (Subscriber Identity Module), du modtager fra din netoperatør, indeholder oplysninger om dit abonnement. Du skal altid slukke telefonen og frakoble opladeren, inden du isætter eller fjerner SIM-kortet. Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, før du tager det ud af telefonen. Kontakterne kan også gemmes i telefonens hukommelse. Se Kontakter på side 14. PIN-kode Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester i telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, medmindre den starter med et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, vises meddelelsen Spærret PIN-kode. Tast PUK- koden, du har fået af netoperatøren, for at ophæve. Du skal indtaste din PUK-kode (Personal Unblocking Key) for at ophæve spærringen. 6

7 Oversigt over telefonen Højttaler Skærm Valgtast Opkaldstast Genvejstast Genvejstast til radioen Valgtast Afbrydertast, Afslut opkald-tast C-tast Midterste navigeringstast Lydløs-tast 7

8 Kanal op- og ned-taster Taster til forudindstillede radiokanaler Stereohøjttalere Kamera Lydstyrketaster Tast til forbedring af lyden Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel 8

9 Menuoversigt Organizer Internet Underholdning Kamera Meddelelser Radio Opkald* Filhåndtering, Alarm, Kalender, Opgaver, Noter, Timer, Stopur, Regnemaskine Spil, TrackID, Optag lyd Skriv ny, Indbakke, Kladder, Udbakke, Sendte medd., Gmte medd., Ring talemedd., Skabeloner, Indstillinger Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Kontakter Mig selv, Ny kontakt Indstillinger* Generelt Lyde og Visning Opkald Forbindelser alarmer Nogle menuer og ikoner i dette dokument kan variere afhængigt af operatør, net og abonnement. * Du kan bruge navigeringstasten til bladring mellem faner i undermenuer. 9

10 Skærmikoner Disse ikoner kan vises på skærmen. Ikon Beskrivelse Batteriikon. Et helt grønt ikon betyder, at batteriet er helt opladet Du har mistet et opkald Viderestil opkald er aktiveret Telefonen er indstillet til lydløs Du har modtaget en ny SMS Du har modtaget en ny MMS Det håndfri udstyr tilsluttet En alarm er aktiveret Igangværende opkald Højttaleren er slået til Radioen spiller Bluetooth-funktionen er aktiveret Gennemsnitlig netdækning. Fire søjler betyder, at telefonen modtager fuldt signal 10

11 Genveje Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Sådan bruges navigeringstastgenveje Tryk på for at høre radio. Tryk på for at skrive en ny meddelelse. Tryk på for at tage et billede. Tryk på for at åbne Kontakter. Tryk på for at Tilføj, Slet, Flyt eller bruge en genvej. Hvis du vil ændre en genvej i standbyvisningen, skal du gå til Menu > Indstillinger > Generelt > Genveje. Radiogenvejen kan ikke ændres. Sådan navigerer du i menuerne 1 Tryk på fra standby for at vælge Menu. 2 Tryk på,,, for at flytte gennem menuen. Sådan skiftes mellem fanerne Gå til en fane ved at trykke på eller. Sådan vender du tilbage til standby Tryk på. Sådan slettes objekter Tryk på. Sådan indstiller du telefonen til lydløs Tryk på og hold nede. 11

12 Opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et netområde. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. 2 Tryk på. Sådan afsluttes et opkald Tryk på. Sådan besvarer du et opkald Tryk på. Sådan afviser du et opkald Tryk på. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk volumentasterne på venstre side af telefonen op eller ned. Sådan slår du ringesignalet fra, når du modtager et opkald Vælg eller lydstyrketasten for at slå ringesignalet fra uden at besvare opkaldet. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Tryk på Højt.Til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. 12

13 Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede i standby, indtil tegnet + vises på skærmen. 2 Angiv landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. Sådan viser du et mistet opkald Når Mistede opkald: vises, skal du vælge Ja for at få dem vist. Hvis du vil kalde et nummer op, skal du gå til nummeret og trykke på. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Gå til navnet eller nummeret, og tryk på. Sådan sletter du opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Gå til fanen Alle, og vælg Indstill. > Slet alle. Sådan foretager du et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer) fra standby, og tryk på. 13

14 Kontakter Du kan gemme kontakter i telefonhukommelsen eller på SIMkortet. Du kan kopiere kontakter fra telefonhukommelsen til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonhukommelsen. Se Indtastning af tekst på side 29. Sådan tilføjer du en kontakt 1 Tryk på fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. 3 Vælg Tilføj for at indtaste navnet, og vælg OK. 4 Gå til Nyt nummer:, og vælg Tilføj. 5 Indtast nummeret, og vælg OK. 6 Gå til nummerets type, og vælg Vælg. 7 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. Du kan indtaste tegnet + og landekoden sammen med alle numre i telefonbogen. De kan herefter bruges både hjemme og i udlandet. Se Sådan foretages internationale opkald på side 13. Sådan ringer du til en kontakt 1 Tryk på fra standby. 2 Gå til eller indtast de første par bogstaver af kontaktens navn. 3 Tryk på. 14

15 Sådan redigerer du en kontakt 1 Vælg fra standby. 2 Gå til kontakten, og vælg Indstillinger > Red. kontakt. 3 Skift mellem fanerne, rediger oplysningerne, og vælg Gem. Sådan sletter du en kontakt 1 Vælg fra standby. 2 Gå til kontakten, og tryk på. Sådan kopierer du alle kontakter til SIM-kortet 1 Vælg fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstillinger > Avanceret > Kopier til SIM > Kopier alle. Sådan redigerer eller viser du dit eget telefonnummer 1 Vælg fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstillinger > Specielle numre > Mine numre. 3 Vælg indstillingen Mit mobilnr. for at redigere eller få vist dit mobilnummer. 4 Vælg Gem. 15

16 Radio Telefonen har en radio, og det håndfri udstyr fungerer som antenne. Sådan lytter du til radioen 1 Slut det håndfri udstyr til telefonen. 2 Vælg fra standby. Sådan slår du stereohøjttalerne til Vælg Indstillinger > Slå højttaler til, mens radioen spiller. Brug ikke telefonen som radio på steder, hvor det er forbudt. Forbedring af lyden Når lyden forbedres, frembringes der lydeffekter, når radioen afspilles via stereohøjttalerne. Sådan får du koncertlyd 1 Tryk på og hold nede, mens radioen spiller. 2 Tryk på igen for at deaktivere Koncertlyd og skifte til Norm. effekt. Sådan slår du højttaleren til 1 Vælg Indstillinger > Slå højttaler til, mens radioen spiller. 2 Tryk på, og hold den nede, for at aktivere Forstærk lyd. Tryk på igen for at skifte til Koncertlyd. 3 Tryk på igen for at deaktivere Forstærk lyd og skifte til Norm. effekt. 16

17 Sådan skifter du til AM Vælg Indstillinger > Slå AM til, mens radioen spiller. Når du lytter til AM- eller FM-radio, skal du bruge det håndfri udstyr, som fulgte med telefonen. Sådan ændrer du lydstyrken Tryk lydstyrketasterne på venstre side af telefonen op eller ned, mens radioen spiller. Juster lydstyrken forsigtigt, når du bruger lydstyrketasten, for at undgå at skrue så højt op, at det kan give høreskader. Søgning efter radiokanaler Sådan søges automatisk efter kanaler Tryk på, mens radioen spiller. Sådan søges manuelt efter kanaler Tryk på eller, mens radioen spiller. Sådan skiftes mellem forudindstillede kanaler Tryk på eller, mens radioen spiller. Lagring af kanaler Du kan gemme du op til 20 forudindstillede kanaler. Sådan gemmer du en radiokanal på kanallisten 1 Vælg Indstillinger > Kanaler > Gem, når du har fundet en radiokanal. 2 Vælg Indsæt. 17

18 Sådan vælges gemte kanaler 1 Tryk på fra standby. 2 Vælg Indstill. > Kanaler > Kanalliste. 3 Vælg en radiokanal. Sådan gemmer du en radiokanal på en tast til forudindstillede radiokanaler 1 Vælg Indstillinger > Indstillinger > Indst radioknap > Indsæt, når du har fundet en radiokanal. 2 Vælg en radiotast på listen > Tilføj. 3 Vælg Tilføj for at føje kanalen til kanallisten. Sådan vælger du en radiokanal, der er gemt på en tast til forudindstillede radiokanaler Tryk på en af tasterne med forudindstillede radiokanaler, eller på. Tryk på eller for at skifte mellem de forudindstillede radiokanaler. Tryk på og hold en af de forudindstillede taster nede for at tænde eller slukke radioen. Sådan slukker du radioen, når den er minimeret Tryk på fra standby, og vælg. Sådan optages der fra radioen 1 Vælg Indstill. > Optag radio for at starte, mens radioen spiller. 2 Vælg Gem for at gemme optagelsen. 3 Der er adgang til radiooptagelsen via Indstill. > Mine radioopt. Vælg Indstill. > Indstillinger > Optagekvalitet, og skift mellem Norm. kvalitet eller Høj kvalitet. 18

19 Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Hvis tjenesten er tilgængelig, kan du bruge den til afspilning på et mere belejliget tidspunkt. Sådan afspilles et radioklip Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Musik > Mine radioopt. > Åbn fra standby. Sådan indstiller du radioen som alarmsignal 1 Vælg Menu > Organizer > Alarm fra standby. 2 Gå til en alarm, og vælg Rediger. 3 Gå til fanen. 4 Gå til Indstill. > Optag radio. 5 Vælg Radio. 6 Vælg Gem. Det håndfri sæt skal være isat, når du vælger radio som alarmsignal. Radioen høres som alarmsignal via højttaleren. Sådan minimerer du radioen på skærmen 1 Vælg Indstill. > Minimer. 2 Tryk på fra standby for at få radioen tilbage på skærmen. 19

20 Meddelelser SMS er Du skal have et servicecenternummer, som leveres af tjenesteudbyderen og er gemt på SIM-kortet. Du skal muligvis indtaste nummeret selv. Sådan indtastes servicecenternummeret 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS. > Servicecenter fra standby. Nummeret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke vises noget nummer, skal du indtaste servicecenternummeret og medtage det internationale + tegn og landekoden. 3 Vælg Gem. Se Indtastning af tekst på side 29. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg fra standby. 2 Vælg SMS. Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt. 3 Vælg en modtager fra Indtast telefonnr. eller Søg i kontakter, og vælg Send. Sådan viser du en modtaget SMS 1 SMS modtaget vises. Vælg Ja. 2 Gå til den ulæste meddelelse, og vælg Vis. 20

21 MMS er MMS er kan indeholde tekst, billeder, lydoptagelser og vedhæftede filer. Du skal definere en MMS-profil og adressen på din meddelelsesserver. Hvis du ikke har en MMS-profil eller en meddelelsesserver, kan du hente alle indstillingerne automatisk fra netoperatøren eller fra Sådan opretter og sender du en MMS 1 Tryk på fra standby. 2 Vælg MMS. 3 Indsæt tekst. Tryk på, rul til, og vælg et objekt, hvis du vil føje objekter til meddelelsen. 4 Indsæt tekst. Tryk på Fortsæt for at føje objekter til meddelelsen. 5 Vælg en modtager (Indtast mail-adr. Indtast telefonnr. Søg i kontakter), og vælg Send. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS er. 21

22 Kamera Du kan tage billeder og optage videoklip, som du kan vise og gemme. Du kan sende billeder, du har optaget med kameraet. Billeder taget med kameraet gemmes i Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum. Formatet er JPEG. Billeder, der er overført via MMS er, internettet eller trådløs Bluetooth -teknologi, gemmes i Billeder. Sådan aktiverer du kameraet og tager et billede 1 Vælg fra standby. 2 Gå til. 3 Vælg Tag bill. for at tage et billede. 4 Billedet gemmes automatisk i Kameraalbum. Det er kun muligt at zoome i VGA-tilstand. Sådan gemmer du et billede 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et billede, og tryk på. 22

23 Sådan sender du et kamerabillede, du har gemt, som MMS 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Indstill. > Send > Som MMS. 3 Vælg Fortsæt. 4 Vælg en modtager fra Indtast mail-adr., Indtast telefonnr. eller Søg i kontakter, og vælg Send. Se Sådan sender du et kamerabillede via Bluetooth på side 28. Sådan optages et videoklip 1 Vælg fra standby, og gå til. 2 Tryk på Optag for at begynde at optage. Sådan stoppes optagelsen Tryk på Stop for at gemme videoklippet automatisk. Sådan får du vist dine videoklip 1 Tryk på Menu > Organizer > Filhåndtering > Videoer fra standby. 2 Vælg et videoklip for Afspil. 23

24 Flere funktioner TrackID TrackID er en gratis tjeneste, der kan anvendes til genkendelse af musik. Søg efter melodititler, kunstnere og albumnavne. Du skal have de nødvendige indstillinger i telefonen. Se Internet på side 25. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser. Sådan søger du efter oplysninger om en melodi Vælg Menu > Underholdning > TrackID fra standby, mens du hører en melodi via en højttaler. Sådan optager du lyd Vælg Menu > Underholdning > Optag lyd fra standby. Sådan aflyttes en optagelse 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til Musik, og vælg Åbn. 3 Gå til en optagelse, og vælg Afspil. 24

25 Internet Din telefon skal være konfigureret med de rigtige indstillinger. Hvis indstillingerne ikke findes i telefonen, kan du: Få dem i en SMS fra netoperatøren. Gå til på en computer, og anmod om at få en SMS med indstillingerne. Sådan vælger du en internetprofil Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Internetindstill. > Forbind via: fra standby. Vælg en profil. Sådan starter du browsing 1 Vælg Menu > Internet fra standby. 2 Vælg Indstillinger > Gå til. 3 Vælg en indstilling. 25

26 Filhåndtering Du kan bruge Filhåndtering til håndtering af filer, der er gemt i telefonens hukommelse. Sådan får du vist oplysninger om filer 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find en fil, og vælg Indstillinger > Oplysninger. Sådan flyttes en fil i filhåndteringen 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find en fil, og vælg Indstillinger > Håndter filer > Flyt. 3 Vælg en indstilling. Sådan slettes en fil fra filhåndteringen 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find filen, og tryk på. Sådan vises mappernes hukommelsesstatus Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Indstill. > Hukomm.status fra standby. 26

27 Trådløs Bluetooth -teknologi Med trådløs Bluetooth -teknologi er det muligt at oprette forbindelser til andre Bluetooth-enheder, f.eks. et Bluetoothheadset. Du kan: Oprette forbindelse til flere enheder samtidig. Udveksle objekter. Det anbefales, at afstanden mellem to Bluetooth-enheder ikke overstiger 10 m (33 fod), og at der ikke er faste genstande mellem enhederne. Sådan aktiveres Bluetooth-funktionen Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Aktiver fra standby. Kontroller, om lokale love og bestemmelser begrænser brugen af trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis det ikke er tilladt, skal du sørge for, at Bluetooth-funktionen er slået fra. Sådan viser eller skjuler du din telefon Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Synlighed > Vis telefon eller Skjul telefon fra standby. Hvis du vælger at skjule den, kan andre enheder ikke identificere din telefon ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi. 27

28 Sådan parrer du en enhed med telefonen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Mine enheder > Ny enhed fra standby for at søge efter tilgængelige enheder. 2 Vælg en enhed på listen. Indtast en passcode, hvis det kræves. Sådan parrer du din telefon med en håndfri Bluetooth-enhed 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Håndfri fra standby. 2 Vælg Ja, hvis du tilføjer håndfrit Bluetooth-udstyr for første gang, eller vælg Håndfri > Min håndfri > Ny håndfri enhed, hvis du parrer med andet håndfrit Bluetooth-udstyr. Kontroller, at det håndfri udstyr er klar til at blive parret. Sådan modtages et objekt 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Synlighed > Vis telefon fra standby. 2 Følg vejledningen, der vises, når du modtager et objekt. Sådan sender du et kamerabillede via Bluetooth 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Indstillinger > Send > Via Bluetooth. 28

29 Indtastning af tekst Du kan angive tekst på to måder: flere tryk eller ordbogsforslag. Hvis du bruger metoden med ordbogsforslag, skal du kun trykke én gang på hver tast. Fortsæt med at skrive et ord, selvom det ser ud til at være forkert. Telefonen bruger ordbogen til at genkende ordet, når alle bogstaverne er indtastet. Sådan indtaster du tekst med flere tastetryk Tryk på, indtil bogstavet vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indsætte tegnsætningstegn. Sådan indtaster du tekst ved hjælp af ordbogsforslag Hvis du f.eks. vil skrive ordet Land, skal du trykke på,,,. Hvis det viste ord eller tegnsætningstegn er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord eller tegn ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Sådan føjer du et ord til ordbogen 1 Vælg Indstill. > Stav ord, mens du skriver meddelelsen. 2 Indtast ordet ved hjælp af metoden med flere tastetryk, og vælg Indsæt. 29

30 Sådan bruges tasterne Tryk på og hold nede for at ændre indtastningsmetode. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at ændre sproget, der skrives på. Tryk på for at slette tegn. Tryk på og hold nede for at slette et helt ord. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Alarmer Du kan indstille en lyd eller radioen som alarmsignal. Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er slukket. Sådan indstilles alarmen 1 Vælg Menu > Organizer > Alarm fra standby. 2 Gå til en alarm, og vælg Rediger. 3 Gå til Tidspunkt:, og vælg Rediger. 4 Indtast et klokkeslæt, og vælg OK > Gem. Sådan indstiller du alarmsignalet 1 Vælg Menu > Organizer > Alarmer fra standby. 2 Gå til en alarm, og vælg Rediger. 3 Gå til fanen. 4 Gå til Alarmsignal:, og vælg Rediger. 5 Find og vælg et alarmsignal. Vælg Gem. 30

31 Sådan slukkes alarmen Tryk på en vilkårlig tast, når alarmen lyder. Vælg Udskyd for at gentage alarmen. Sådan slås alarmen fra Vælg Sluk, når alarmen lyder. Nødopkald Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Disse numre kan normalt benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. Sådan foretager du et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer) fra standby, og tryk på. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt > Indstillinger > Specielle numre > Nødopkaldsnr. 31

32 Ringetoner og temaer Temaer bruges til at ændre skærmens udseende. Sådan vælger du et ringesignal Vælg Menu > Indstillinger > fanen Lyde og alarmer > Ringesignal og vælg et ringesignal fra standby. Sådan indstiller du vibratoren Vælg Menu > Indstillinger > fanen Lyde og alarmer > Vibrator, og vælg en indstilling fra standby. Sådan vælger du en tastelyd Vælg Menu > Indstillinger > fanen Lyde og alarmer > Tastelyd, og vælg en indstilling fra standby. Sådan vælger du et tema Vælg Menu > Indstillinger > fanen Visning > Temaer fra standby, og vælg et tema. Sådan bruger du et kamerabillede som baggrundsbillede 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Indstillinger > Anvend som > Baggrundsbill. Sådan bruges et optaget radioklip som ringesignal Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Musik > Mine radioopt. fra standby. 32

33 Låse SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter dit abonnement, men ikke selve telefonen, mod uautoriseret brug. Hvis du skifter SIM-kort, virker telefonen stadig med det nye SIM-kort. De fleste SIM-kort er låst på købstidspunktet. Hvis SIM-kortlåsen er aktiveret, skal du indtaste en PIN-kode (Personal Identity Number), hver gang du tænder telefonen. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Dette angives med meddelelsen Spærret PIN-kode. Tast PUK- koden, du har fået af netoperatøren, for at ophæve. Indtast PUK-koden (Personal Unblocking Key) for at ophæve spærringen. PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren. Hvis meddelelsen Forkert PIN-kode Resterende forsøg: vises, når du har indtastet din PIN-kode, har du indtastet PIN- eller PIN2-koden forkert. Sådan ophæver du spærring af SIM-kortet 1 Når Spærret PIN-kode. Tast PUK- koden, du har fået af netoperatøren, for at ophæve. vises, skal du indtaste din PUK-kode og vælge OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Sådan aktiverer du SIM-kortlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > SIM-beskyttelse > Beskyttelse > Til fra standby. 2 Indtast PIN-koden, og vælg OK. 33

34 Sådan redigerer du din PIN-kode 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > SIM-beskyttelse > Skift PIN-kode fra standby. 2 Indtast PIN-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Sådan ændrer du din PIN2-kode 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > SIM-beskyttelse > Skift PIN2 fra standby. 2 Indtast PIN2-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN2-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN2-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIM-kortet udskiftes. Du kan ændre telefonens låsekode (der som standard er 0000) til en hvilken som helst anden firecifret personlig kode. Hvis telefonlåsen er indstillet til Automatisk, er det ikke nødvendigt at indtaste telefonens låsekode, før der sættes et andet SIM-kort i telefonen. 34

35 Sådan aktiveres telefonlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > Tlf.beskyttelse > Beskyttelse > Til fra standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. Sådan ændrer du telefonens låsekode 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > Tlf.beskyttelse > Skift kode fra standby. 2 Indtast den nuværende kode, og vælg OK. 3 Indtast en ny kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson-forhandler. Sådan låser du telefonen op 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > Tlf.beskyttelse > Beskyttelse > Fra fra standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. 35

36 Fejlfinding Nogle af problemerne kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men du kan klare de fleste problemer selv. Fjern SIM-kortet, inden telefonen indleveres til reparation. Gå til for at få flere oplysninger. Hukommelseskapacitet og -hastighed Hvis du ikke har haft slukket og tændt for telefonen i et stykke tid, kan du opleve problemer med dens hukommelseskapacitet og hastighed. Du kan slukke og tænde for telefonen for at forbedre dens kapacitet. 1 Sluk telefonen, og fjern batteridækslet. 2 Tag telefonbatteriet ud, og sæt det tilbage på plads. 3 Sæt batteridækslet på plads, og tænd telefonen. Nulstil alt Hvis du har problemer med din telefon, såsom at skærmen flimrer eller fryser, samt navigationsproblemer, skal du nulstille telefonen. Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Nulstil alt > Nulstil indstill. fra standby, og vælg en indstilling. Nulstil indstill. nulstiller alle ændringer, du har foretaget i telefonen, til standard. Nulstil alt sletter alle brugerdata, som f.eks. kontakter, meddelelser, billeder og lyde i telefonen. 36

37 Jeg kan ikke tænde telefonen. Hvad skal jeg gøre? Forsøg at oplade telefonen, indtil den er færdig med at oplade. Indsæt opladeren (sørg for, at strømikonet på opladeren vender opad), og oplad telefonen i 2.5 timer. Batteriikonet på skærmen vises muligvis ikke, før telefonen har opladet i 30 minutter. Hvad er min telefons låsekode? En telefonlås beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Hvis der sættes et andet SIM-kort i telefonen, skal telefonens låsekode indtastes. Standardlåsekoden er Hvad betyder disse fejlmeddelelser? PIN-kode spærret Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk. Dit SIMkort er nu låst. Lås SIM-kortet op med PUK-koden, som følger med PIN-kode fra din netoperatør. 1 Indtast PUK-koden, og vælg OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Indsæt SIM Dit SIM-kort sidder ikke korrekt, eller SIM-kortet er beskadiget eller snavset. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder: Fjern SIM-kortet, og isæt det korrekt. Rengør stikkene på SIM-kortet og telefonen med en blød børste, et stykke stof eller en bomuldsklud. Kontroller, om SIM-kortet er beskadiget. Kontakt netoperatøren for at få et nyt SIM-kort. 37

38 Declaration of conformity for R306 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, March 2008 Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user s authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 38

39 However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Sony Ericsson R306 GSM 900/1800/1900 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Det gælder også for GSM-nettets internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. 39

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere