Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Brugervejledning R306

2 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på Besøg hvis du har brug for produktsupport. Vejledende symboler Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: > Brug navigeringstasten til at rulle og vælge. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk på navigeringstasten til venstre. Tryk på navigeringstasten til højre. Bemærk Tip Advarsel Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Det er ikke sikkert, at alle menuerne og funktionerne er tilgængelige på din telefon. Du kan få flere oplysninger hos netoperatøren. 2

3 Klargøring af telefonen Sådan isætter du SIM-kortet og batteriet 1 Fjern batteridækslet. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så kontakterne vender nedad. 3 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad, og stikkene vender mod hinanden. 4 Sæt batteridækslet på plads. Tving ikke batteridækslet på plads. Lad batteridækslet glide forsigtigt på telefonen, og luk det. 3

4 Sådan oplader du batteriet 1 Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Slut laderen til telefonen. Det tager ca. 2,5 timer at oplade batteriet helt. Tryk på en tast for at tænde skærmen. 2 Vip stikket opad, hvis du vil fjerne opladeren. Telefonen kan anvendes under opladningen. Du kan oplade batteriet i mere eller mindre end 2,5 timer. Batteriet bliver ikke beskadiget, selvom opladningen afbrydes. 4

5 Sådan tændes telefonen Sådan tændes telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Angiv din PIN-kode, hvis du bliver bedt om det. Tryk på for at rette fejl. 3 Vælg OK. 4 Vælg et sprog. 5 Indtast klokkeslættet og datoen, og vælg Gem. Sådan slukker du telefonen Tryk på og hold nede. Standby Navnet på operatøren vises på skærmen, når du har tændt telefonen og indtastet din PIN-kode. Dette kaldes standby. Nu kan du foretage eller modtage opkald. 5

6 SIM og PIN SIM-kort Det SIM-kort (Subscriber Identity Module), du modtager fra din netoperatør, indeholder oplysninger om dit abonnement. Du skal altid slukke telefonen og frakoble opladeren, inden du isætter eller fjerner SIM-kortet. Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, før du tager det ud af telefonen. Kontakterne kan også gemmes i telefonens hukommelse. Se Kontakter på side 14. PIN-kode Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester i telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, medmindre den starter med et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, vises meddelelsen Spærret PIN-kode. Tast PUK- koden, du har fået af netoperatøren, for at ophæve. Du skal indtaste din PUK-kode (Personal Unblocking Key) for at ophæve spærringen. 6

7 Oversigt over telefonen Højttaler Skærm Valgtast Opkaldstast Genvejstast Genvejstast til radioen Valgtast Afbrydertast, Afslut opkald-tast C-tast Midterste navigeringstast Lydløs-tast 7

8 Kanal op- og ned-taster Taster til forudindstillede radiokanaler Stereohøjttalere Kamera Lydstyrketaster Tast til forbedring af lyden Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel 8

9 Menuoversigt Organizer Internet Underholdning Kamera Meddelelser Radio Opkald* Filhåndtering, Alarm, Kalender, Opgaver, Noter, Timer, Stopur, Regnemaskine Spil, TrackID, Optag lyd Skriv ny, Indbakke, Kladder, Udbakke, Sendte medd., Gmte medd., Ring talemedd., Skabeloner, Indstillinger Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Kontakter Mig selv, Ny kontakt Indstillinger* Generelt Lyde og Visning Opkald Forbindelser alarmer Nogle menuer og ikoner i dette dokument kan variere afhængigt af operatør, net og abonnement. * Du kan bruge navigeringstasten til bladring mellem faner i undermenuer. 9

10 Skærmikoner Disse ikoner kan vises på skærmen. Ikon Beskrivelse Batteriikon. Et helt grønt ikon betyder, at batteriet er helt opladet Du har mistet et opkald Viderestil opkald er aktiveret Telefonen er indstillet til lydløs Du har modtaget en ny SMS Du har modtaget en ny MMS Det håndfri udstyr tilsluttet En alarm er aktiveret Igangværende opkald Højttaleren er slået til Radioen spiller Bluetooth-funktionen er aktiveret Gennemsnitlig netdækning. Fire søjler betyder, at telefonen modtager fuldt signal 10

11 Genveje Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Sådan bruges navigeringstastgenveje Tryk på for at høre radio. Tryk på for at skrive en ny meddelelse. Tryk på for at tage et billede. Tryk på for at åbne Kontakter. Tryk på for at Tilføj, Slet, Flyt eller bruge en genvej. Hvis du vil ændre en genvej i standbyvisningen, skal du gå til Menu > Indstillinger > Generelt > Genveje. Radiogenvejen kan ikke ændres. Sådan navigerer du i menuerne 1 Tryk på fra standby for at vælge Menu. 2 Tryk på,,, for at flytte gennem menuen. Sådan skiftes mellem fanerne Gå til en fane ved at trykke på eller. Sådan vender du tilbage til standby Tryk på. Sådan slettes objekter Tryk på. Sådan indstiller du telefonen til lydløs Tryk på og hold nede. 11

12 Opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et netområde. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. 2 Tryk på. Sådan afsluttes et opkald Tryk på. Sådan besvarer du et opkald Tryk på. Sådan afviser du et opkald Tryk på. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk volumentasterne på venstre side af telefonen op eller ned. Sådan slår du ringesignalet fra, når du modtager et opkald Vælg eller lydstyrketasten for at slå ringesignalet fra uden at besvare opkaldet. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Tryk på Højt.Til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. 12

13 Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede i standby, indtil tegnet + vises på skærmen. 2 Angiv landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. Sådan viser du et mistet opkald Når Mistede opkald: vises, skal du vælge Ja for at få dem vist. Hvis du vil kalde et nummer op, skal du gå til nummeret og trykke på. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Gå til navnet eller nummeret, og tryk på. Sådan sletter du opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Gå til fanen Alle, og vælg Indstill. > Slet alle. Sådan foretager du et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer) fra standby, og tryk på. 13

14 Kontakter Du kan gemme kontakter i telefonhukommelsen eller på SIMkortet. Du kan kopiere kontakter fra telefonhukommelsen til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonhukommelsen. Se Indtastning af tekst på side 29. Sådan tilføjer du en kontakt 1 Tryk på fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. 3 Vælg Tilføj for at indtaste navnet, og vælg OK. 4 Gå til Nyt nummer:, og vælg Tilføj. 5 Indtast nummeret, og vælg OK. 6 Gå til nummerets type, og vælg Vælg. 7 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. Du kan indtaste tegnet + og landekoden sammen med alle numre i telefonbogen. De kan herefter bruges både hjemme og i udlandet. Se Sådan foretages internationale opkald på side 13. Sådan ringer du til en kontakt 1 Tryk på fra standby. 2 Gå til eller indtast de første par bogstaver af kontaktens navn. 3 Tryk på. 14

15 Sådan redigerer du en kontakt 1 Vælg fra standby. 2 Gå til kontakten, og vælg Indstillinger > Red. kontakt. 3 Skift mellem fanerne, rediger oplysningerne, og vælg Gem. Sådan sletter du en kontakt 1 Vælg fra standby. 2 Gå til kontakten, og tryk på. Sådan kopierer du alle kontakter til SIM-kortet 1 Vælg fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstillinger > Avanceret > Kopier til SIM > Kopier alle. Sådan redigerer eller viser du dit eget telefonnummer 1 Vælg fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstillinger > Specielle numre > Mine numre. 3 Vælg indstillingen Mit mobilnr. for at redigere eller få vist dit mobilnummer. 4 Vælg Gem. 15

16 Radio Telefonen har en radio, og det håndfri udstyr fungerer som antenne. Sådan lytter du til radioen 1 Slut det håndfri udstyr til telefonen. 2 Vælg fra standby. Sådan slår du stereohøjttalerne til Vælg Indstillinger > Slå højttaler til, mens radioen spiller. Brug ikke telefonen som radio på steder, hvor det er forbudt. Forbedring af lyden Når lyden forbedres, frembringes der lydeffekter, når radioen afspilles via stereohøjttalerne. Sådan får du koncertlyd 1 Tryk på og hold nede, mens radioen spiller. 2 Tryk på igen for at deaktivere Koncertlyd og skifte til Norm. effekt. Sådan slår du højttaleren til 1 Vælg Indstillinger > Slå højttaler til, mens radioen spiller. 2 Tryk på, og hold den nede, for at aktivere Forstærk lyd. Tryk på igen for at skifte til Koncertlyd. 3 Tryk på igen for at deaktivere Forstærk lyd og skifte til Norm. effekt. 16

17 Sådan skifter du til AM Vælg Indstillinger > Slå AM til, mens radioen spiller. Når du lytter til AM- eller FM-radio, skal du bruge det håndfri udstyr, som fulgte med telefonen. Sådan ændrer du lydstyrken Tryk lydstyrketasterne på venstre side af telefonen op eller ned, mens radioen spiller. Juster lydstyrken forsigtigt, når du bruger lydstyrketasten, for at undgå at skrue så højt op, at det kan give høreskader. Søgning efter radiokanaler Sådan søges automatisk efter kanaler Tryk på, mens radioen spiller. Sådan søges manuelt efter kanaler Tryk på eller, mens radioen spiller. Sådan skiftes mellem forudindstillede kanaler Tryk på eller, mens radioen spiller. Lagring af kanaler Du kan gemme du op til 20 forudindstillede kanaler. Sådan gemmer du en radiokanal på kanallisten 1 Vælg Indstillinger > Kanaler > Gem, når du har fundet en radiokanal. 2 Vælg Indsæt. 17

18 Sådan vælges gemte kanaler 1 Tryk på fra standby. 2 Vælg Indstill. > Kanaler > Kanalliste. 3 Vælg en radiokanal. Sådan gemmer du en radiokanal på en tast til forudindstillede radiokanaler 1 Vælg Indstillinger > Indstillinger > Indst radioknap > Indsæt, når du har fundet en radiokanal. 2 Vælg en radiotast på listen > Tilføj. 3 Vælg Tilføj for at føje kanalen til kanallisten. Sådan vælger du en radiokanal, der er gemt på en tast til forudindstillede radiokanaler Tryk på en af tasterne med forudindstillede radiokanaler, eller på. Tryk på eller for at skifte mellem de forudindstillede radiokanaler. Tryk på og hold en af de forudindstillede taster nede for at tænde eller slukke radioen. Sådan slukker du radioen, når den er minimeret Tryk på fra standby, og vælg. Sådan optages der fra radioen 1 Vælg Indstill. > Optag radio for at starte, mens radioen spiller. 2 Vælg Gem for at gemme optagelsen. 3 Der er adgang til radiooptagelsen via Indstill. > Mine radioopt. Vælg Indstill. > Indstillinger > Optagekvalitet, og skift mellem Norm. kvalitet eller Høj kvalitet. 18

19 Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Hvis tjenesten er tilgængelig, kan du bruge den til afspilning på et mere belejliget tidspunkt. Sådan afspilles et radioklip Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Musik > Mine radioopt. > Åbn fra standby. Sådan indstiller du radioen som alarmsignal 1 Vælg Menu > Organizer > Alarm fra standby. 2 Gå til en alarm, og vælg Rediger. 3 Gå til fanen. 4 Gå til Indstill. > Optag radio. 5 Vælg Radio. 6 Vælg Gem. Det håndfri sæt skal være isat, når du vælger radio som alarmsignal. Radioen høres som alarmsignal via højttaleren. Sådan minimerer du radioen på skærmen 1 Vælg Indstill. > Minimer. 2 Tryk på fra standby for at få radioen tilbage på skærmen. 19

20 Meddelelser SMS er Du skal have et servicecenternummer, som leveres af tjenesteudbyderen og er gemt på SIM-kortet. Du skal muligvis indtaste nummeret selv. Sådan indtastes servicecenternummeret 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS. > Servicecenter fra standby. Nummeret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke vises noget nummer, skal du indtaste servicecenternummeret og medtage det internationale + tegn og landekoden. 3 Vælg Gem. Se Indtastning af tekst på side 29. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg fra standby. 2 Vælg SMS. Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt. 3 Vælg en modtager fra Indtast telefonnr. eller Søg i kontakter, og vælg Send. Sådan viser du en modtaget SMS 1 SMS modtaget vises. Vælg Ja. 2 Gå til den ulæste meddelelse, og vælg Vis. 20

21 MMS er MMS er kan indeholde tekst, billeder, lydoptagelser og vedhæftede filer. Du skal definere en MMS-profil og adressen på din meddelelsesserver. Hvis du ikke har en MMS-profil eller en meddelelsesserver, kan du hente alle indstillingerne automatisk fra netoperatøren eller fra Sådan opretter og sender du en MMS 1 Tryk på fra standby. 2 Vælg MMS. 3 Indsæt tekst. Tryk på, rul til, og vælg et objekt, hvis du vil føje objekter til meddelelsen. 4 Indsæt tekst. Tryk på Fortsæt for at føje objekter til meddelelsen. 5 Vælg en modtager (Indtast mail-adr. Indtast telefonnr. Søg i kontakter), og vælg Send. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS er. 21

22 Kamera Du kan tage billeder og optage videoklip, som du kan vise og gemme. Du kan sende billeder, du har optaget med kameraet. Billeder taget med kameraet gemmes i Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum. Formatet er JPEG. Billeder, der er overført via MMS er, internettet eller trådløs Bluetooth -teknologi, gemmes i Billeder. Sådan aktiverer du kameraet og tager et billede 1 Vælg fra standby. 2 Gå til. 3 Vælg Tag bill. for at tage et billede. 4 Billedet gemmes automatisk i Kameraalbum. Det er kun muligt at zoome i VGA-tilstand. Sådan gemmer du et billede 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et billede, og tryk på. 22

23 Sådan sender du et kamerabillede, du har gemt, som MMS 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Indstill. > Send > Som MMS. 3 Vælg Fortsæt. 4 Vælg en modtager fra Indtast mail-adr., Indtast telefonnr. eller Søg i kontakter, og vælg Send. Se Sådan sender du et kamerabillede via Bluetooth på side 28. Sådan optages et videoklip 1 Vælg fra standby, og gå til. 2 Tryk på Optag for at begynde at optage. Sådan stoppes optagelsen Tryk på Stop for at gemme videoklippet automatisk. Sådan får du vist dine videoklip 1 Tryk på Menu > Organizer > Filhåndtering > Videoer fra standby. 2 Vælg et videoklip for Afspil. 23

24 Flere funktioner TrackID TrackID er en gratis tjeneste, der kan anvendes til genkendelse af musik. Søg efter melodititler, kunstnere og albumnavne. Du skal have de nødvendige indstillinger i telefonen. Se Internet på side 25. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser. Sådan søger du efter oplysninger om en melodi Vælg Menu > Underholdning > TrackID fra standby, mens du hører en melodi via en højttaler. Sådan optager du lyd Vælg Menu > Underholdning > Optag lyd fra standby. Sådan aflyttes en optagelse 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til Musik, og vælg Åbn. 3 Gå til en optagelse, og vælg Afspil. 24

25 Internet Din telefon skal være konfigureret med de rigtige indstillinger. Hvis indstillingerne ikke findes i telefonen, kan du: Få dem i en SMS fra netoperatøren. Gå til på en computer, og anmod om at få en SMS med indstillingerne. Sådan vælger du en internetprofil Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Internetindstill. > Forbind via: fra standby. Vælg en profil. Sådan starter du browsing 1 Vælg Menu > Internet fra standby. 2 Vælg Indstillinger > Gå til. 3 Vælg en indstilling. 25

26 Filhåndtering Du kan bruge Filhåndtering til håndtering af filer, der er gemt i telefonens hukommelse. Sådan får du vist oplysninger om filer 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find en fil, og vælg Indstillinger > Oplysninger. Sådan flyttes en fil i filhåndteringen 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find en fil, og vælg Indstillinger > Håndter filer > Flyt. 3 Vælg en indstilling. Sådan slettes en fil fra filhåndteringen 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find filen, og tryk på. Sådan vises mappernes hukommelsesstatus Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Indstill. > Hukomm.status fra standby. 26

27 Trådløs Bluetooth -teknologi Med trådløs Bluetooth -teknologi er det muligt at oprette forbindelser til andre Bluetooth-enheder, f.eks. et Bluetoothheadset. Du kan: Oprette forbindelse til flere enheder samtidig. Udveksle objekter. Det anbefales, at afstanden mellem to Bluetooth-enheder ikke overstiger 10 m (33 fod), og at der ikke er faste genstande mellem enhederne. Sådan aktiveres Bluetooth-funktionen Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Aktiver fra standby. Kontroller, om lokale love og bestemmelser begrænser brugen af trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis det ikke er tilladt, skal du sørge for, at Bluetooth-funktionen er slået fra. Sådan viser eller skjuler du din telefon Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Synlighed > Vis telefon eller Skjul telefon fra standby. Hvis du vælger at skjule den, kan andre enheder ikke identificere din telefon ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi. 27

28 Sådan parrer du en enhed med telefonen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Mine enheder > Ny enhed fra standby for at søge efter tilgængelige enheder. 2 Vælg en enhed på listen. Indtast en passcode, hvis det kræves. Sådan parrer du din telefon med en håndfri Bluetooth-enhed 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Håndfri fra standby. 2 Vælg Ja, hvis du tilføjer håndfrit Bluetooth-udstyr for første gang, eller vælg Håndfri > Min håndfri > Ny håndfri enhed, hvis du parrer med andet håndfrit Bluetooth-udstyr. Kontroller, at det håndfri udstyr er klar til at blive parret. Sådan modtages et objekt 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth > Synlighed > Vis telefon fra standby. 2 Følg vejledningen, der vises, når du modtager et objekt. Sådan sender du et kamerabillede via Bluetooth 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Indstillinger > Send > Via Bluetooth. 28

29 Indtastning af tekst Du kan angive tekst på to måder: flere tryk eller ordbogsforslag. Hvis du bruger metoden med ordbogsforslag, skal du kun trykke én gang på hver tast. Fortsæt med at skrive et ord, selvom det ser ud til at være forkert. Telefonen bruger ordbogen til at genkende ordet, når alle bogstaverne er indtastet. Sådan indtaster du tekst med flere tastetryk Tryk på, indtil bogstavet vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indsætte tegnsætningstegn. Sådan indtaster du tekst ved hjælp af ordbogsforslag Hvis du f.eks. vil skrive ordet Land, skal du trykke på,,,. Hvis det viste ord eller tegnsætningstegn er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord eller tegn ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Sådan føjer du et ord til ordbogen 1 Vælg Indstill. > Stav ord, mens du skriver meddelelsen. 2 Indtast ordet ved hjælp af metoden med flere tastetryk, og vælg Indsæt. 29

30 Sådan bruges tasterne Tryk på og hold nede for at ændre indtastningsmetode. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at ændre sproget, der skrives på. Tryk på for at slette tegn. Tryk på og hold nede for at slette et helt ord. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Alarmer Du kan indstille en lyd eller radioen som alarmsignal. Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er slukket. Sådan indstilles alarmen 1 Vælg Menu > Organizer > Alarm fra standby. 2 Gå til en alarm, og vælg Rediger. 3 Gå til Tidspunkt:, og vælg Rediger. 4 Indtast et klokkeslæt, og vælg OK > Gem. Sådan indstiller du alarmsignalet 1 Vælg Menu > Organizer > Alarmer fra standby. 2 Gå til en alarm, og vælg Rediger. 3 Gå til fanen. 4 Gå til Alarmsignal:, og vælg Rediger. 5 Find og vælg et alarmsignal. Vælg Gem. 30

31 Sådan slukkes alarmen Tryk på en vilkårlig tast, når alarmen lyder. Vælg Udskyd for at gentage alarmen. Sådan slås alarmen fra Vælg Sluk, når alarmen lyder. Nødopkald Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Disse numre kan normalt benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. Sådan foretager du et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer) fra standby, og tryk på. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt > Indstillinger > Specielle numre > Nødopkaldsnr. 31

32 Ringetoner og temaer Temaer bruges til at ændre skærmens udseende. Sådan vælger du et ringesignal Vælg Menu > Indstillinger > fanen Lyde og alarmer > Ringesignal og vælg et ringesignal fra standby. Sådan indstiller du vibratoren Vælg Menu > Indstillinger > fanen Lyde og alarmer > Vibrator, og vælg en indstilling fra standby. Sådan vælger du en tastelyd Vælg Menu > Indstillinger > fanen Lyde og alarmer > Tastelyd, og vælg en indstilling fra standby. Sådan vælger du et tema Vælg Menu > Indstillinger > fanen Visning > Temaer fra standby, og vælg et tema. Sådan bruger du et kamerabillede som baggrundsbillede 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Indstillinger > Anvend som > Baggrundsbill. Sådan bruges et optaget radioklip som ringesignal Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Musik > Mine radioopt. fra standby. 32

33 Låse SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter dit abonnement, men ikke selve telefonen, mod uautoriseret brug. Hvis du skifter SIM-kort, virker telefonen stadig med det nye SIM-kort. De fleste SIM-kort er låst på købstidspunktet. Hvis SIM-kortlåsen er aktiveret, skal du indtaste en PIN-kode (Personal Identity Number), hver gang du tænder telefonen. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Dette angives med meddelelsen Spærret PIN-kode. Tast PUK- koden, du har fået af netoperatøren, for at ophæve. Indtast PUK-koden (Personal Unblocking Key) for at ophæve spærringen. PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren. Hvis meddelelsen Forkert PIN-kode Resterende forsøg: vises, når du har indtastet din PIN-kode, har du indtastet PIN- eller PIN2-koden forkert. Sådan ophæver du spærring af SIM-kortet 1 Når Spærret PIN-kode. Tast PUK- koden, du har fået af netoperatøren, for at ophæve. vises, skal du indtaste din PUK-kode og vælge OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Sådan aktiverer du SIM-kortlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > SIM-beskyttelse > Beskyttelse > Til fra standby. 2 Indtast PIN-koden, og vælg OK. 33

34 Sådan redigerer du din PIN-kode 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > SIM-beskyttelse > Skift PIN-kode fra standby. 2 Indtast PIN-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Sådan ændrer du din PIN2-kode 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > SIM-beskyttelse > Skift PIN2 fra standby. 2 Indtast PIN2-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN2-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN2-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIM-kortet udskiftes. Du kan ændre telefonens låsekode (der som standard er 0000) til en hvilken som helst anden firecifret personlig kode. Hvis telefonlåsen er indstillet til Automatisk, er det ikke nødvendigt at indtaste telefonens låsekode, før der sættes et andet SIM-kort i telefonen. 34

35 Sådan aktiveres telefonlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > Tlf.beskyttelse > Beskyttelse > Til fra standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. Sådan ændrer du telefonens låsekode 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > Tlf.beskyttelse > Skift kode fra standby. 2 Indtast den nuværende kode, og vælg OK. 3 Indtast en ny kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson-forhandler. Sådan låser du telefonen op 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > Tlf.beskyttelse > Beskyttelse > Fra fra standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. 35

36 Fejlfinding Nogle af problemerne kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men du kan klare de fleste problemer selv. Fjern SIM-kortet, inden telefonen indleveres til reparation. Gå til for at få flere oplysninger. Hukommelseskapacitet og -hastighed Hvis du ikke har haft slukket og tændt for telefonen i et stykke tid, kan du opleve problemer med dens hukommelseskapacitet og hastighed. Du kan slukke og tænde for telefonen for at forbedre dens kapacitet. 1 Sluk telefonen, og fjern batteridækslet. 2 Tag telefonbatteriet ud, og sæt det tilbage på plads. 3 Sæt batteridækslet på plads, og tænd telefonen. Nulstil alt Hvis du har problemer med din telefon, såsom at skærmen flimrer eller fryser, samt navigationsproblemer, skal du nulstille telefonen. Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Nulstil alt > Nulstil indstill. fra standby, og vælg en indstilling. Nulstil indstill. nulstiller alle ændringer, du har foretaget i telefonen, til standard. Nulstil alt sletter alle brugerdata, som f.eks. kontakter, meddelelser, billeder og lyde i telefonen. 36

37 Jeg kan ikke tænde telefonen. Hvad skal jeg gøre? Forsøg at oplade telefonen, indtil den er færdig med at oplade. Indsæt opladeren (sørg for, at strømikonet på opladeren vender opad), og oplad telefonen i 2.5 timer. Batteriikonet på skærmen vises muligvis ikke, før telefonen har opladet i 30 minutter. Hvad er min telefons låsekode? En telefonlås beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Hvis der sættes et andet SIM-kort i telefonen, skal telefonens låsekode indtastes. Standardlåsekoden er Hvad betyder disse fejlmeddelelser? PIN-kode spærret Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk. Dit SIMkort er nu låst. Lås SIM-kortet op med PUK-koden, som følger med PIN-kode fra din netoperatør. 1 Indtast PUK-koden, og vælg OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Indsæt SIM Dit SIM-kort sidder ikke korrekt, eller SIM-kortet er beskadiget eller snavset. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder: Fjern SIM-kortet, og isæt det korrekt. Rengør stikkene på SIM-kortet og telefonen med en blød børste, et stykke stof eller en bomuldsklud. Kontroller, om SIM-kortet er beskadiget. Kontakt netoperatøren for at få et nyt SIM-kort. 37

38 Declaration of conformity for R306 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, March 2008 Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user s authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 38

39 However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Sony Ericsson R306 GSM 900/1800/1900 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Det gælder også for GSM-nettets internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. 39

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tilmeld dig nu for at få gratis online-lagerplads og specialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Version: First. Manuale d uso Manual del usuario Gebruikersinformatie Brugervejledning Uživatelský manuál Benutzerhandbuch Guide d utilisateur

Version: First. Manuale d uso Manual del usuario Gebruikersinformatie Brugervejledning Uživatelský manuál Benutzerhandbuch Guide d utilisateur Version: First IT ES NL DK CZ DE FR Manuale d uso Manual del usuario Gebruikersinformatie Brugervejledning Uživatelský manuál Benutzerhandbuch Guide d utilisateur INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Dette dokument

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

KORT MENUOVERSIGT. Funktioner

KORT MENUOVERSIGT. Funktioner Brugsanvisning KORT MENUOVERSIGT TELEFONBOG A, B, C... OPKALDSLISTE Ubesvarede opkald Besvarede opkald Udførte opkald KALD ET NR. STEMMEKNDO. Telefonbog ABC... Nøgleord Telefon, Afslut samtale, Hjem,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere