Personlige forhold. Psykologiske. Alder Beskæftigelse. Behov Købemotiver Holdninger. Indkomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlige forhold. Psykologiske. Alder Beskæftigelse. Behov Købemotiver Holdninger. Indkomst"

Transkript

1 1 af 1 Kapitel 7 Konsumentmarkedet Opgave Hvilke ting i teksten herover indgår i henholdsvis stimuli (S), organisme (O) og respons (R) i S-O-R modellen? Fig. 7.1 side 175 i lærebogen Stimuli: den viste annonce. Organisme: Louise. Respons: At Louise næste dag vil besøge forhandleren og få en prøvetur 2. Hvilke af de nævnte hv-spørgsmål kan du finde svaret på i den viste annonce? Hvem er kunden: Annoncen henvender sig via billedet til især unge kvinder Hvad køber kunden: Annoncen reklamerer for Peugeot 206 og 207 Griffe Hvorfor køber kunden: Annoncen giver ikke svar på dette. Hvem deltager i købet: Annoncen giver ikke svar på dette. Hvordan køber kunden: Annoncen signalerer, at bilen blive kørt ud til kundens bopæl. Hvornår køber kunden: Annoncen giver ikke svar på dette. Hvor køber kunden: Annoncen giver ikke svar (men forhandleren har formentlig været nævnt med småt nederst i teksten til annoncen). Opgave Flyt teksterne i figuren, så de bliver placeret korrekt Den korrekte figur ser sådan ud Kulturelle forhold Kultur Subkultur Socialklasse Sociale forhold Referencegruppe Familie og venner Opinionsleder Personlige forhold Alder Beskæftigelse Indkomst Psykologiske forhold Behov Købemotiver Holdninger Købsadfærd Køb Ikke køb 2. Hvad forstås ved subkultur? Ved subkultur forstås en gruppe mennesker, der i forhold til hele befolkningen har sine egne kendetegn. Dvs. en større eller mindre gruppe mennesker, der har en kultur, der på et eller flere punkter adskiller sig fra de øvrige danskeres. 3. Hvilken subkultur henvender den viste annonce sig til? Den viste annonce fra X-hale henvender sig tydeligt til unge i alderen år. Dette ses af tegningen af de to piger, teksten: gratis rygestopsupport for unge, navnet X-hale og budskabet, at rygning giver dårlig kondi. 4. Hvordan kunne annoncen se ud, hvis den henvendte sig til Bingo-folket? Annoncen skulle have en anden tegning, f.eks. af to ældre, der er optaget af bingo eller kortspil. Teksten skulle ændres til noget i retning af: Rygning tærer på kræfterne. Læg cigaretterne på hylden. Kontakt Rygestop på tlf. XXXX XXXX. Gratis rådgivning for ældre.

2 2 af 2 5. Hvor skulle annoncen til Bingo-folket bringes? Annoncen for rygestop rettet mod Bingo-Folket kunne bringes i Billedbladet, Se og Hør eller i Ude og Hjemme. Alle de nævnte medier er nogle, der især retter sig mod ældre. Opgave Hvilken type opinionsleder er anvendt i annoncen? Annoncen har et billede af en smilende ung kvinde med mikrofon i hånden. Kvinden kunne aldersmæssigt være veninde med klassens piger, og hun må betragtes som horisontal opinionsleder. 2. Hvilke markedsføringsmæssige konsekvenser kunne det have, hvis annoncen i stedet viste et billede af en mand på år? Annoncen ville næppe vække opmærksomhed hos de unge, hvis billedet viste en mand i alderen år. Derimod ville folk i alderen år se nærmere på annoncen. 3. Hvilket produkt kunne du selv være horisontal opinionsleder for? Individuelt svar. Nogle elever har måske en sportsgren, de er særlig gode til, nogle har et talent, de dyrker, og nogle har måske et fritidsjob eller har optrådt i tv. Opgave Hvorfor har Cadillac valgt at skrive i annoncen, at det er den anerkendte fotograf Machel Comte, der har fotograferet billedet til annoncen? Cadillac nævner Machel Comte som fotograf til annoncen for at understrege, at kun den bedste fotograf er god nok, når det gælder billeder af en Cadillac. Desuden kan Machel Comte fungere som vertikal opinionsleder for de mennesker, der overvejer at købe en Cadillac. 2. Hvad kan være grunden til, at Microsoft har valgt at vise en fantasiperson i annoncen frem for at anvende en horisontal eller vertikal opinionsleder? Grunden kan være, at Microsoft ikke ønsker at få nogen til at identificere sig med den gammeldags og måske ikke så kloge person, der stadig anvender traditionelt, gammeldags itudstyr. Ved at anvende en fantasiperson, som ligner et fortidsuhyre, signalerer Microsoft, at det virkelig er længe siden, man var lænket til skrivebordet, når man skulle anvende en computer. 3. Hvilke overvejelser skal en virksomhed gøre sig, før den vælger om den skal anvende en horisontal eller en vertikal opinionsleder i sin markedsføring? Virksomheden skal overveje, hvor den markedsføringsmæssige effekt vil være størst. En vertikal opinionsleder kan sædvanligvis anvendes som opinionsleder over for alle målgrupper til et produkt. En horisontal opinionsleder kun kan anvendes over for en afgrænset målgruppe, fordi den horisontale opinionsleder skal opfylde kravene i fig. 7.4, dvs. have stor viden om produktet, nyde stor tillid i målgruppen, være socialt aktiv og være blandt de første, der køber produktet. Opgave Hvordan adskiller familiernes forbrug i artiklen sig fra forbruget i dag? I artiklen styres familiernes forbrug i fremtiden af livsstil og interesser. I dag styres familiernes forbrug i høj grad af, hvor i familielivscyklus, familien befinder sig. Fig. 7.5 kan inddrages i diskussionen.

3 3 af 3 2. Hvilke samfundsforhold kan medvirke til, at udviklingen i familiernes forbrug vil gå i den retning, som artiklen spår? Udviklingen i familiernes forbrug vil bl.a. være påvirket af ændringer i følgende samfundsforhold: Økonomi, kultur, teknologi. 3. Vil de forhold, du fandt frem til i spørgsmål 2 især påvirke familiernes forbrug af dagligvarer eller udvalgsvarer? Den største påvirkning vil være på forbruget af udvalgsvarer, men økonomiske, kulturelle og teknologiske forhold kan også på sigt påvirke forbruget af dagligvarer. Opgave 7.6 Hvordan fordeler forbruget af boligudstyr til private sig på husstandstype, indkomst og erhverv? På kan man i statistikbanken finde frem til tre statistikker, der fortæller om forbruget af boligudstyr, husholdningstjenester m.m. på henholdsvis husstandstype, indkomstgruppe og erhverv. Det er ikke umiddelbart muligt at trække én statistik, der viser alle de ønskede data. Forbruget af boligudstyr, husholdningstjenester m.m. fordelt efter husstandstype Husstandstype Enlige under 60 år uden børn Enlige over 60 år uden børn 2 voksne uden børn hovedperson under 60 år Enlige med børn 2 voksne uden børn hovedperson 60 år og mere 2 voksne med børn Øvrige husstandstyper Fig. 1 Kilde Forbruget af boligudstyr, husholdningstjenester m.m. fordelt efter indkomst Indkomstgruppe Under kr bemærk intervallerne! Fig. 2 Kilde: gns Forbrug kr. pr. husstand gns Forbrug kr. pr. husstand

4 4 af 4 Forbruget af boligudstyr, husholdningstjenester m.m. fordelt efter erhverv Erhverv/arbejdsstilling Selvstændige Uddannelsessøgende Lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemste niveau Lønmodtagere på grundniveau Personer uden for erhverv Pensionister og efterlønsmodtagere Fig. 3 Kilde gns Forbrug kr. pr. husstand Hvem vil være målgruppe for de reoler, Allan Johansen har designet? Anvend dit svar på spørgsmål 1 som udgangspunkt. Tallene fra Danmarks Statistik viser ikke tydeligt, hvilken målgruppe Allan Johansen skal vælge at satse på, fordi fig. 2 og 3 ikke viser noget om, hvor mange personer, der er i hver husstand. De mest interessante grupper er de, der har det højeste forbrug, dvs. selvstændige og lønmodtagere på højeste niveau. De befinder sig i de højeste indkomstgrupper. Det kan dog diskuteres, om disse grupper vil købe møbler, der ikke er designet af en kendt møbelarkitekt. Det kunne være mere interessant for Allan Johansen at vælge grupper med lidt lavere forbrug og indkomst. Tallene kan give anledning til en diskussion om hvem, der køber hvilke typer møbler. 3. Vil salget af Allan Johansens reoler ændre sig lidt eller meget, hvis befolkningens indkomst falder 25 %. (Fig. 7.8). Selv om fladskærmstv findes hos alle befolkningsgrupper i Danmark, så er skærmene stadig så dyre, at et indkomstfald på 25 % vil betyde en væsentlig nedgang i salget. (stor indkomstelasticitet). 4. Er hældningen på graferne i diagrammerne korrekt? (Fig. 7.7 og 7.8) Nej, hældningen på graferne er ikke korrekt. 5. Hvordan burde hældningen på graferne i diagrammerne være? Graferne i de to figurer er byttet om. Den lodrette graf i fig. 2 angiver salget af rugbrød, mens den skrå graf i fig. 1 viser salget af luksusbiler. Opgave Hvilke produkter er placeret forkert i Maslows behovspyramide? Mulberry taske, bolig, Christianiacykel, Camcorder, Northfacejakke, vand, indbrudsalarm, SMS, seng, overtøj, mobiltelefon med kamera.

5 5 af 5 2. Ret fejlene ved at placere produkterne i de korrekte felter. Behov Ny placering Sammen med Fysisk behov vand, seng, overtøj Tryghedsbehov kød, bolig, indbrudsalarm, SMS tandpasta, rejseforsikring, cykellygte Sociale behov chips og cola til biografturen charterrejse til Calella, Dieselbukser Ego behov Mulberry-taske, Northfacejakke, mobiltelefon med kamera, Multi-medie PC mærkevaretøj, Pilgrimsmykker, Asics løbesko Selvrealisering Christianiacykel, Camcorder, mobiltelefon med mp3- afspillere rejse til den kinesiske mur Luksusmiddag på restaurant Præcis hvor, de enkelte produkter skal placeres, afhænger i høj grad af, hvordan eleverne argumenterer. 3. Forklar hvilke/hvilket behov anskaffelsen af disse produkter til højre kan dække. mp3-afspillere et socialt eller et egobehov Rugbrød et fysisk behov Håndsæbe et fysisk behov (renhed) et tryghedsbehov (renhed) Mikrobølgeovn et tryghedsbehov (altid varm mad) eller et egobehov Billig-sodavand et socialt behov Charterrejse til Alanya et socialt eller et egobehov Weekend-ophold i Paris et socialt, et ego- eller et selvrealiseringsbehov 4. Nævn nogle motiver bag anskaffelsen af hvert af de nævnte produkter. mp3-afspillere bandwaggon, Rugbrød bandwaggon Håndsæbe Mikrobølgeovn et tryghedsbehov (altid varm mad) eller et egobehov Billig-sodavand et socialt behov Charterrejse til Alanya et socialt eller et egobehov Weekend-ophold i Paris et socialt, et ego- eller et selvrealiseringsbehov (4) 5. Afsætningen af de nævnte produkter påvirkes af danskernes indkomst. Hvilke af produkterne er meget følsomme og hvilke er kun lidt følsomme. ( Fig. 7.7 og 7.8) Produkter, der er dagligvarer, er kun lidt følsomme. Rugbrød, håndsæbe, billigsodavand. Produkter, der har luksus-præg, er mere følsomme: mp3-afspillere, mikrobølgeovn, charterrejse til Alanya og weekend-ophold i Paris. Opgave Hvilke behov kan produktet i hver af de to annoncer dække? Produktet i annoncen for Danske Familieadvokater er rådgivning i en svær situation. En sådan rådgivning vil dække tryghedsbehovet. Tøjet fra Lacoste kan dække et socialt behov eller et egobehov, alt efter hvilke mennesker køberen omgiver sig med.

6 6 af 6 2. Hvilke motiver kan der ligge bag, når et menneske henvender sig til Danske Familieadvokater? Der kan være tale om et funktionelt købemotiv, dvs. et køb på baggrund af fornuftige overvejelser, de sociale købemotiver vil være vanskelige at argumentere for her. 3. Hvilke motiver kan ligge bag, når et menneske køber tøj fra Lacoste? Der vil almindeligvis være tale om et af de sociale købemotiver band waggon, snob, Veblen eller thrifty. Det afhænger af kunden og kundens omgivelser, om der er tale om band waggon, snob eller Veblen. Thrifty vil være meget svært at argumentere for. 4. Hvorfor mangler der af og til en tydelig sammenhæng mellem de behov, et produkt kan dække, og de motiver, der ligger bag køb af produktet? Ofte har køberen af et produkt blandet et funktionelt og et socialt købemotiv sammen, og derfor kan det være svært at se en tydelig sammenhæng mellem behov og motiver. Opgave hvem er målgruppen for hvert af de viste produkter? Målgruppen for Electrolux Gourmet Ovn er unge (30-40-årige), der har en middel indkomst eller højere, og som har en livsstil, hvor de jævnligt har gæster. Annoncen antyder, at ovnen giver værtinden tid til andre ting. Målgruppen for Berlingske Tidende er mennesker med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Udsagnet Indtages en gang dagligt mod uvidenhed vil ikke interessere mennesker med ingen eller lav uddannelse. Målgruppen for Pandora smykker er kvinder i alderen 25 -?, som kan lide smykker, der er flotte og specielle, uden at være klassiske og/eller meget dyre. Pandora-smykker kan pris- og målgruppemæssigt sammenlignes med DyrbergKerns smykker. Målgruppen for Ikea køkken til kr. er par i alderen år og muligvis også enlige eller par i alderen 60 år +, som ikke har råd til eller vil investere i et dyrere køkken. Argumentet Måske kan du beholde din elskede bil alligevel signalerer både, at køkkenet er billigt og at målgruppen ikke har mange penge til et køkken. 2. Hvilke behov kan køberne få dækket, når de køber hver annonces produkt? Gourmet ovn: socialt og eventuelt egobehov Berlingske Tidende: tryghedsbehov, socialt behov og eventuelt et egobehov Pandora smykker: et socialt og et egobehov Ikea køkken: et socialt og eventuelt et egobehov 3. Hvilke motiver (funktionelle/sociale) benytter hver annonce i sin argumentation? Gourmet ovn: funktionelt motiv: ovnen gør arbejdet, og sociale motiver: ejeren er noget specielt (snob) og har råd til at ofre en dyr ovn på sig selv (Veblen). Berlingske Tidende: funktionelt motiv: at det er godt at have viden og socialt motiv: at vide det samme som andre (band waggon) Pandora smykker: Annoncen har ingen tekst. Billedet signalerer de sociale købemotiver snob og Veblen. Ikea køkken: funktionelt motiv: prisen er lav, og sociale motiver: du kan have både bil og køkken (band waggon) eller du er meget økonomisk og smart: thrifty.

7 7 af 7 4. Hvilken reaktion skaber Ikea-annoncen hos en læser, der ikke er en del af annoncens målgruppe? Spørgsmålet vil måske give anledning til diskussion, fordi eleverne ikke har en alder, hvor de tænker i køkkener, mens de nok kan sætte sig ind i, at det er godt at have en bil. Andre læsere, der ikke er en del af målgruppen, vil måske bladre forbi annoncen, eller de vil tænke, at så billigt et køkken ikke er pengene værd. Opgave Hvilke sociale købemotiver anvendes i den viste annonce? Annoncen anvender det sociale købemotiv Thrifty, idet såvel den oprindelige som den nye lavere pris tydeligt er angivet. 2. Kan Lidl have tænkt på rationelle motiver, da annoncen blev udformet? Ja, Lidl kan godt have tænkt på rationelle motiver: at kunderne er kloge og fornuftige, når de vælger at købe til de særdeles lave priser hos Lidl, 3. Hvilke holdninger har unge mennesker til Lidl, og hvad skal der til for at ændre disse holdninger? I begyndelsen af 2006, hvor Lidl er ny på det danske marked, gør to meget forskellige holdninger hos unge sig gældende: 1. Lidl er udenlandsk, de fører billige og dårlige varer og de betaler alt for lidt i løn. 2. Lidl giver konkurrence til andre discountbutikker, de har rigtig billige varer og vi kan altid få et job der. Da Netto og Aldi for små tyve år siden kom til Danmark, var argumenterne hos kunderne de samme, bortset fra at det var de traditionelle butikker, der fik konkurrence. 4. Forklar hvilke sociale og rationelle motiver udsagnene dækker over. 1. Jeg handler i Lidl, fordi alle mine bekendte handler der: Socialt motiv: band waggon 2. Lidl s varer er super-billige: Socialt motiv: thrifty, Rationelt motiv: fornuftigt at købe økonomisk 3. Det er ikke alle og enhver, der kommer i Lidl, derfor handler jeg dér: Socialt motiv: Snob 4. Lidl har nogle varer, som jeg ikke kan købe andre steder: Rationelt motiv: dér kan jeg købe varerne, altså går jeg derhen. Opgave Hvem er ifølge artiklen tilsyneladende konsument og disponent, når familier køber individuelle ferier? Konsumenter er familien, disponent er ifølge artiklen kvinden i familien, men manden er involveret i betalingen. 2. Hvordan kan rejsebureauerne udnytte kendskabet til fordelingen af køberollerne, når forbrugerne køber individuelle ferierejser? Rejsebureauerne kan udnytte kendskabet til fordelingen af køberollerne ved i på hjemmesider, i brochurer og i andet informationsmateriale at have megen information af den type, kvinderne især lægger vægt på. 3. Hvem kan rejsebureauerne anvende som opinionsledere i deres markedsføring, såfremt den norske undersøgelse i artiklen er korrekt? Rejsebureauerne bør anvende billeder med almindelige kvinder, og udtalelser, der tydeligt stammer fra kvinder.

8 8 af 8 Opgave Hvem vil typisk være involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelsen af de nævnte produkter? (Fig ) For produkter, hvor anskaffelsen interesserer hele familien, vil hele familien være involveret, f.eks. køb af vintersko til børnene, valg af satellitkanal og valg af lørdagsmiddag hjemme. For produkter, hvor anskaffelsen kun er interessant for enkelte, vil det være disse, der er involveret, f.eks. rengøringsmiddel til spa og avisabonnement, hvor det typisk er de voksne/økonomisk og praktisk ansvarlige, der involveres. 2. Hvilke købsroller vil de enkelte medlemmer af familien Andersen have i forbindelse med køb af produkterne i skemaet? (Fig. 7.16) Købsroller Initiativtager Influent Vintersko til børnene Rengøringsmiddel til spa-bad En af forældrene Venner Beslutningst ager En af forældrene Disponent Børn/foræld En af forældrene re Konsument Børn Hele familien Avisabonnement Satellitkanal Lørdagsmiddag i byen Børn/foræld re Børn og børns venner Forældre Forældre Børn Børn eller forældre Venner/ældste Børn og Børn og børns ven- venner barn ner Lørdagsmiddag hjemme Forældre Børn og venner Forældre Forældre Forældre Børn og eller forældre Forældre Forældre Forældre Forældre Forældre og de ældste børn Hele familien Hele familien Hele familien 3. Hvilke markedsføringsmæssige konsekvenser bør kendskabet til fordelingen af købsroller have for en udbyder af satellit-tv? Udbydere af satellit-tv kan tilrettelægge markedsføringen så børnene bliver opmærksomme på produktet og tager initiativ til at plage de voksne. Samtidig skal der være informationer, der henvender sig til beslutningstager/disponent, og disse oplysninger skal serveres på en voksen måde. Opgave Hvilke behov og hvilke rationelle/sociale motiver kan der være tale om, når forbrugerne betaler 50 kr. for et glas øl på en trendy café? Behov, der dækkes: Maslows behovspyramide: sociale behov og ego-behov. Det er ikke relevant at argumentere for fysiske og tryghedsbehov, da tørst kan klares med vand og der er masser af rent vand i Danmark. Rationelle/sociale motiver: Det er svært at argumentere for rationelle motiver, men de sociale købemotiver kan være Band waggon, snob eller Veblen. Hvert motiv kan forsvares ud fra en passende argumentation fra elevernes side.

9 9 af 9 2. Hvilken opinionsledertype er der tale om, når forbrugerne lægger vægt på, hvad personer i deres omgangskreds mener? Der er tale om en horisontal opinionsleder. Fig. 7.4 viser, at en horisontal opinionsleder har stor viden om produktet, nyder stor tillid i gruppen, er socialt aktiv og er blandt de første til at købe produktet. 3. Hvilken købsadfærdstype er der tale om, hvis forbrugerne opfører sig som nævnt i artiklen, når de lørdag formiddag køber et musikanlæg på konto? (Fig. 7.19) Der vil være tale om impulskøb ellers havde kunden ventet til mandag, hvor der var mulighed for en billigere finansiering af købet. En diskussion af købemotiver og generel købsadfærd vil være relevant. Indledende spørgsmål kunne være: er det rigtigt, at I går ind i en anden butik, hvis den første butik først skal skaffe varen hjem? Opgave Hvilke motiver kan ligge bag børns køb af Bratz-dukker? Der er tale om sociale købemotiver. For mindre børn vil det sædvanligvis være band waggon motivet, men snob- og Veblen motivet kan også komme på tale. 2. Hvilke valgkriterier har betydning, når der skal købes Bratz-dukker? Valgkriterier: de egenskaber og fordele ved produktet, som kunden lægger vægt på. Ved Bratz-dukker kan valgkriterierne være: modellen (brun/hvid, størrelse, udstyr) tilbehør og pris. 3. Beskriv den sandsynlige købsadfærd i forbindelse med 7-åriges køb af de nyeste Bratzdukker fra Genie Magic. Beskrivelsen skal omfatte købsadfærdstype, køberoller og beslutningsprocessen. Købsadfærdstype: For 7-årige vil der være tale om kompleks adfærd. Det er risikofyldt at købe noget til 100 kr. og børnene vil involvere sig meget i processen. Køberoller: Initiativtager: typisk barnet selv. Influent: Venner. Beslutningstager: Barnet selv. Disponent: Barnet selv, men forældrene vil i høj grad være involveret, f.eks. ved at bestemme, om barnet må bruge sine penge på at købe den slags. Konsument: barnet selv. Beslutningsproces: Barnet vil være involveret i alle faser i processen. Forældre/voksne kan deltage i nogle af faserne. Problemerkendelse: Barnets venner har nogle Bratz-dukker, som barnet ikke har. Informationssøgning: Se i legetøjskataloger, tilbudsaviser og spørge vennerne. Vurdering af alternativer: præcis hvilken dukke er mest interessant (og forældre: billigst?) Købsbeslutning: Barnet beslutter sig og gennemfører købet, eventuelt med voksnes hjælp. Efterkøbsadfærd: Barnet kontrollerer at det er den helt rigtige dukke i forhold til vennernes. 4. Hvilke former for oplevet risiko kan der være tale om, når 7-årige køber Bratz-dukker? For 7-årige vil den oplevede risiko handle om at få netop den dukke, som de andre også har. For 7-årige gælder det om at være som de andre. 5. Hvordan vil afsætningen af Bratz-dukker formentlig ændre sig, hvis prisen på Bratzdukker sættes 15 % ned? Der er ikke et entydigt svar: En prisnedsættelse kan øge afsætningen, fordi forældre og bedsteforældre vil være mere tilbøjelige til at købe Bratz-dukkerne, hvis de er lidt billigere, men en prisnedsættelse kan gøre dukkerne mindre prestige-betonede, og hvis det sker, vil børnene hurtigt efterspørge færre Bratz-dukker. Det vil igen bevirke, at forældre og bedsteforældre oplever mindre plagen fra børnene, og incitamentet til at købe dukkerne vil falde.

10 10 af 10 Opgave Tegn en ny figur, hvor alle tekster er placeret korrekt i forhold til hinanden. Mærkedifferentiering Stor forskel mellem mærker Lille forskel mellem mærker Involveringsgrad Høj involvering Lav involvering Kompleks adfærd Variationssøgende adfærd Købstype: overvejelseskøb Købstype: Impulskøb Adfærd rettet mod en acceptabel Rutinebetonet adfærd løsning Købstype: Vanekøb eller Købstype: Overvejelseskøb impulskøb 2. Hvilke købstyper kan der være tale om, når unge mellem 15 og 20 år køber følgende produkter? 1. DVD-film Impulskøb 2. Deodorant Impulskøb eller vanekøb. Kun ved nyt, dyrt mærke Overvejelseskøb 3. Rugbrød Vanekøb 4. Cocio Light Impulskøb eller vanekøb 5. Overtøj Overvejelseskøb eller impulskøb 3. Hvilke købsadfærdstyper vil der typisk være tale om ved køb af hvert af de produkter, der blev nævnt i spørgsmål 2? 1. DVD-film Variationssøgende adfærd 2. Deodorant Variationssøgende adfærd, Rutinebetonet adfærd, sjældent Kompleks adfærd 3. Rugbrød Rutinebetonet adfærd 4. Cocio Light Variationssøgende adfærd, Rutinebetonet adfærd 5. Overtøj Kompleks adfærd, Variationssøgende adfærd Opgave Forklar hvilke af familiens medlemmer, der har været involveret i beslutningsprocessen. Både forældre og børn har været involveret i beslutningsprocessen. Børnene er så gamle, at de bliver involveret i nogle af (ikke alle) detaljerne i hver fase i beslutningsprocessen, 2. Hvilke behov og motiver kan et nyt badeværelse dække? Her spørges generelt og ikke specifikt til netop familien Vang Kristensens badeværelse. Behov: tryghedsbehov (måske), socialt behov, egobehov og selvrealiseringsbehov Motiver: funktionelle motiver (nyt bad forhøjer boligens værdi), sociale motiver: band waggon, snob, Veblen alt efter argumentationen. 3. Hvilken købsadfærdstype vil der sandsynligvis være tale om? (Fig. 7.19) Der er stor mærkedifferentiering inden for badeværelser, og involveringsgraden vil være høj. Der vil derfor være tale om kompleks adfærd. Der kan argumenteres for adfærd rettet mod acceptabel løsning, men argumentationen skal i så fald være stringent.

11 11 af Beskriv de forskellige familiemedlemmers deltagelse i købsbeslutningen.. (Fig og 7.20) Købsroller Deltagere Fase i beslutningsprocessen Initiativtager Kan være alle i familien Problemerkendelse Influent Venner og bekendte Informationssøgning Beslutningstager Alle i familien De økonomisk ansvarlige/forældre Informationssøgning Vurdering af alternativer Disponent De økonomisk ansvarlige/forældre Købsbeslutning Konsument Alle i familien Efterkøbsadfærd 5. Beskriv beslutningsprocessen ved køb af nyt badeværelse. (Fig. 7.20) Som det fremgår af svaret i spørgsmål 4, er der tæt forbindelse mellem deltagelse i beslutningsprocessen og hvem, der gør hvad, i de enkelte faser i beslutningsprocessen. Situation Familien bliver klar over, at de har et problem. Badet er slidt og fungerer ikke optimalt Familien kigger hos venner og bekendte, læser brochurer, søger på nettet, tilkalder en håndværker Familien sammenligner og vurderer det, der er læst og hvad håndværkeren sagde Familien beslutter sig for én af mulighederne Når ombygningen er færdig, vurderer familien om det hele nu blev så godt, som man havde regnet med og håbet på. Fase i beslutningsprocessen Problemerkendelse Informationssøgning Vurdering af alternativer Købsbeslutning Efterkøbsadfærd Opgave Hvilke motiver kan ligge til grund for at tage på en ferie i udlandet, sådan som Trine og hendes veninder vil? Der er tale om sociale købemotiver: Band waggon, hvis alle de andre tager af sted, snob, hvis de andre ikke tager af sted, Veblen, hvis pigerne nu i en periode har arbejdet for at få råd. 2. Hvilke valgkriterier har betydning for de tre pigers valg af rejsemål? Her kan tages udgangspunkt i fig. 7.24: Tekniske forhold Økonomiske forhold Sociale forhold Personlige forhold Et sikkert rejsebureau Prisen passer til budgettet og til ydelsen Status blandt venner, mode, følge flokken Selvimage, følelser, prestige 3. Beskriv købsadfærden som den forløber i forbindelse med Trine og hendes veninders køb af ferie. Du skal beskrive købsadfærdstype, køberoller og beslutningsproces. Fig Købadfærdstype. Her Kompleks adfærd. Stor forskel på rejser og rejsebureauer, høj involvering. Fig Køberoller. Initiativtager: En af pigerne. Influent: venner, familie. Beslutningstager: alle pigerne. Disponent: Alle pigerne. Konsument: Alle pigerne.

12 12 af 12 Fig Beslutningsproces. Problemerkendelse: Pigerne vil gerne på ferie. Informationssøgning: Pigerne spørger rundt i vennekredsen og i familien, læser på nettet og i kataloger. Vurdering af alternativer: Pigerne sammenligner og diskuterer. Købsbeslutning: Pigerne beslutter sig og gennemfører købet. Efterkøbsadfærd: Når rejsen er købt, vil pigerne frem til ferien være meget opmærksomme på andre tilbud om rejser til samme sted. Når rejsen er holdt, vil pigerne diskutere, om det var pengene og tiden værd. 4. Hvilke former for oplevet risiko kan der være tale om, når Trine køber en ferie i udlandet. (Fig. 7.23) Type risiko Økonomisk risiko Fysisk risiko Social risiko Funktionel risiko Forklaring Kan Trine få mere for sine penge andre steder Præcis afgang, sikkert fly, sikkert sted, dygtige guider på stedet Får Trine det image og den goodwill, hun ønsker, ud af rejsen Er hotellet godt nok, er maden god nok, er vejret godt nok Opgave Hvilke forhold i omverdenen er med til at ændre forbrugernes holdninger til indkøb og forbrug i fremtiden? (Fig. 6.1) I fig. 6.1 udvælges de forhold, der får forbrugerne til at ændre holdninger. (Virkningen på virksomheden er ikke væsentlig i dette spørgsmål). Det vil især være den generelle økonomi, kultur-ændringer og måske teknologi, der vil ændre forbrugernes holdninger, men også miljø, interesseorganisationer, massemedier og det internationale miljø kan bringes ind i diskussionen. 2. Hvilke vækststrategier vil det være interessant for virksomhederne at anvende, såfremt den udvikling, som fremgår af artiklen fortsætter? (Fig. 4.2) Intensivering i form af?? Markedspenetrering: øget markedsandel, øget forbrug hos kunderne, flere kunder?? Produktudvikling: produktforbedringer, flere produkter, nye produkter?? Markedsudvikling: nye målgrupper, geografisk spredning Diversifikation: større og større butiksenheder og centre kan pege i retning af, at virksomheder skal gå ind i helt nye brancher til helt nye kunder 3. Hvilke fordele og ulemper vil der fremover være ved at anvende de forskellige konkurrencestrategier? (Fig. 4.11) Strategi Fordele Ulemper Omkostningsleder Lave omkostninger til indkøb, Svært at øge markedsandelen produktion og distribu- tion, ensartet promotion til stor målgruppe Omkostningsfokus Lave omkostninger til indkøb, produktion og distribution og begrænsede omkostninger Svært at øge markedsandelen uden at omkostningerne stiger kraftigt til promotion pga. smal målgruppe Differentiering Et unikt produkt er med til at Unikt produkt og mange

13 13 af 13 Fokuseret differentiering fastholde mange kunder Et unikt produkt, der tiltrækker en smal målgruppe er ikke så udsat for konkurrence kunder medfører et højt omkostningsniveau. Dyrt at være den bedste leverandør til en lille målgruppe. 4. Hvilke behov og motiver vil fremtidens forbrugere forsøge at få dækket, når de køber ind? Af artiklen fremgår det, at fremtidens forbrugere gerne vil sætte sig selv og egen nydelse i centrum, men at tidspres stadig vil sætte økonomi og fornuft på dagsordenen. Behov: typisk egobehov og selvrealisering Motiver: typisk snob og Veblen, men band waggon kan ikke udelukkes. 5. Hvilke former for oplevet risiko kan forbrugerne blive stillet overfor, når de køber nævnte produkter? Type risiko Virkelighedsprodukter Drømmeprodukter Økonomisk risiko Kan det gøres billigere og bedre Spiller ingen rolle det handler om mig! Fysisk risiko Er produktet sundt nok Er produktet nu, som jeg drømmer om Social risiko Køber jeg lige som de andre Spiller ingen rolle det handler om mig! Funktionel risiko Er produktet godt nok Kan produktet opfylde mine drømme 6. Er det på strategisk, taktisk eller operativt styringsniveau Jysk har planlagt de ændringer, der nu sættes i gang i Jysk s butikker? De overordnede beslutninger om at foretage ændringer i Jysk s butikker er truffet på strategisk niveau. Senere er der på taktisk niveau truffet beslutning om, hvordan og hvornår ændringerne skal foretages. Endelig er beslutningen om fysisk at gennemføre ændringer af nogle af butikkerne truffet og gennemført på operativt niveau. 7. Giv et forslag til, hvordan Jysk fremover kan udnytte informationerne i artiklen til at trække flere kunder ind i Jysk s butikker. Jysk kan udnytte de større og mere varierede butikslokaler til at indrette drømme-zoner, hvor kunderne kan se og opleve helt nye måder at anvende Jysk s produkter på. Omgivelserne skal være lækre og fredfyldte, så kunderne også får tilgodeset ønsket om at gøre noget for sig selv, bare ved at være i butikkerne. Konceptet skal naturligvis føres over i annoncering på hjemmeside, i kataloger og i brochurer. Et slogan kunne være Jysk giver dig tid til dig selv. Opgave 7.19 Følgende påstande er rigtige: 1, 2, 3, 7, 12, 13.

5 Efterspørgselsforhold

5 Efterspørgselsforhold 5 Efterspørgselsforhold Stimuli/Påvirkning Objekt/Forbrugeren Respons/Adfærd Virksom - hedens stimuli Makro miljøet Forbrugerens baggrund Forbrugernes beslutningsproces Købsbeslutning/Køb Købsbeslutning/

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

3. Hvem har Snickers efter din mening tænkt på som målgruppe, da annoncen blev udformet?

3. Hvem har Snickers efter din mening tænkt på som målgruppe, da annoncen blev udformet? Kapitel 16 Segmentering og målgruppevalg Opgave 16.1 1. Hvem udgør konsumentenhederne til disse produkter? a) Personbiler - Personer med kørekort b) Leverpostej i 250 g bakker Personer/husstande der spiser

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle følgende 6 kompetencer i grundforløbsprojektet på HGS. Hovedvægten af opgaven skal dog lægges på fagene IT, Erhvervsøkonomi samt Salg og service. Følgende beskrivelser

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Kapitel 19 - Produkt og produktudvikling Opgave 19.1 1. Hvordan viser virksomhederne produkternes funktionelle og smagsmæssige kvalitet i annoncerne?

Kapitel 19 - Produkt og produktudvikling Opgave 19.1 1. Hvordan viser virksomhederne produkternes funktionelle og smagsmæssige kvalitet i annoncerne? Kapitel 19 - Produkt og produktudvikling Opgave 19.1 1. Hvordan viser virksomhederne produkternes funktionelle og smagsmæssige kvalitet i annoncerne? PROFIL OPTIK Gillette Funktionel kvalitet Du kan falde

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Salg & Service. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Salg & Service. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052429_SalgServ-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 5 sider Casebaseret eksamen Salg & Service Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Konkurrencesituationen

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Gode råd til en sund økonomi Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Betalingsvilje og evne At være kreditværdig betyder rigtig meget for den enkelte At skylde penge væk føles byrdefuldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Afgangsprojekt. HD 1. del B&O ---------------~-~::_------------ Vejleder: Brian Nielsen. Maj 2014 - Gruppe BOl

Afgangsprojekt. HD 1. del B&O ---------------~-~::_------------ Vejleder: Brian Nielsen. Maj 2014 - Gruppe BOl Afgangsprojekt HD 1. del 2014 - BEi:O Gruppe B01 - Anette Ørum Ei:Mette Maria Pedersen AALBORG ~ UNIVERSITET Afgangsprojekt HD 1. del B&O Vejleder: Brian Nielsen Maj 2014 - Gruppe BOl ~~ ---------------~-~::_------------

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Karakteristik af købers firma

Karakteristik af købers firma Organisation? Branche? Værdier? Markedsposition? Købers firma Kultur? Særlige kendetegn? Økonomi? Historik? Fig. 3.1 Karakteristik af købers firma 5 Forretningsmæssig risiko Omverdenens feedback Lav Høj

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 3. PROBLEMSTILLING... 4 3.1. Problemformulering... 5 4.AFGRÆNSNING... 6 5. OPGAVEOPBYGNING... 7 5.1. Begrebsdefinitioner... 8 6. METODE... 9 6.1. DATAINDSAMLING...

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin Ambassadør Fast kunde 1. gangskøber Varmt emne Totalmarked Emne Målgruppe(r) Fig. 4.1 Salgstrappens syv trin 29 Fig. 4.2 Segmentering udvælgelse af mål grup pe (r) 30 Moderne Individorienterede Fællesskabsorienterede

Læs mere

Opdeling af virksomheder. Virksomheder opdelt efter type

Opdeling af virksomheder. Virksomheder opdelt efter type Opdeling af virksomheder Virksomheder opdelt efter type Virksomheder opdelt efter marked Virksomheder opdelt efter branche Fig. 1.1 Virksomheder opdelt efter type, marked og branche. Distributionskæde

Læs mere

Engros. Vejledende løsningsforslag til opgavehæftet i Engros. Opdateringer og rettelser. Opgaver til salg og markedsføring

Engros. Vejledende løsningsforslag til opgavehæftet i Engros. Opdateringer og rettelser. Opgaver til salg og markedsføring Engros Opdateringer og rettelser Vejledende løsningsforslag til opgavehæftet i Engros Opgaver til salg og markedsføring OPGAVE 1 OPGAVE 2 OPGAVE 3 Påvirkning fra udlandet, sundheds- og alkoholkampagner

Læs mere

-~TJELE EFTERSKOLE ------------- ---

-~TJELE EFTERSKOLE ------------- --- ------------- --- -~TJELE EFTERSKOLE Karsten Bak, Line Vestergaard og Christina Livoni Pehrson Opdragsgiver: Michael Vendelboe Vejleder: Marianne Aardalsbakke Markedsføringsøkonom Mercantec Viborg 17.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen i Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Hovedopgave Butik Nordjylland

Hovedopgave Butik Nordjylland Butik Nordjylland Lokal virksomhed Tidslinje I Om I Billeder I Anmeldelser I Flere Foreslået side Butik Nordjylland Sponsoreret Hovedopgave Butik Nordjylland Hovedopgave 4. Semester, maj 2015 Markedsføringsøkonomuddannelsen,

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. www.popstyler.com. Segmentering. Funktionerne/indholdet på Cd-rom og hjemmeside. Brugerprofil

Indholdsfortegnelse. www.popstyler.com. Segmentering. Funktionerne/indholdet på Cd-rom og hjemmeside. Brugerprofil 1 Indholdsfortegnelse Side 01: Side 02: Side 03: Side 04: Side 05: Side 06: Side 07: Side 08: Side 09: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 14: Indholdsfortegnelse Rapporten Segmentering Produktudvikling

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase HH2F Nicklas Millard, Mads Rasmussen, Mads Therchilsen, Rasmus Ellegaard Eksamensperiode: 14-16. April 2010 Lyngvej 19, 4600 Køge 14. - 16. April 2010 Erhvervscase Fur Bryghus

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

KNAP 1.000.000 GÆSTER BESØGER ÅRLIGT HORSENS...

KNAP 1.000.000 GÆSTER BESØGER ÅRLIGT HORSENS... KNAP 1.000.000 GÆSTER BESØGER ÅRLIGT HORSENS... HAR DU SIKRET, AT DE OGSÅ BESØGER DIG? I 2006 brugte de over 600.000.000 kr. og denne kampagne skal få dem til at bruge endnu flere penge i 2010 - så det

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi Den postmoderne psykologi Ifølge den postmoderne tænkning var dannelsen af identitet frem til omkring midten af det 20. århundrede noget Traditioner i opløsning forholdsvist ukompliceret. I hvert fald

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Dansk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Dansk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052422_DanskC 08/09/05 13:27 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Dansk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Bolia.com hjemmeside

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Ra 2 hauge White Paper

Ra 2 hauge White Paper Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget

Læs mere

Segmentering og valg af målgruppe

Segmentering og valg af målgruppe 10 Segmentering og valg af målgruppe 327 I dette kapitel vil vi belyse, hvorledes markedets størrelse kan opgøres. Herefter vil vi se på, hvorledes markedet for et bestemt produkt kan opdeles (segmenteres),

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

TMS Bagholdet. Salg. Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S

TMS Bagholdet. Salg. Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S TMS Bagholdet Salg Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S Salgsrådgiver Mål & Resultater hjælper virksomheder, der ønsker

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere