Personlige forhold. Psykologiske. Alder Beskæftigelse. Behov Købemotiver Holdninger. Indkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlige forhold. Psykologiske. Alder Beskæftigelse. Behov Købemotiver Holdninger. Indkomst"

Transkript

1 1 af 1 Kapitel 7 Konsumentmarkedet Opgave Hvilke ting i teksten herover indgår i henholdsvis stimuli (S), organisme (O) og respons (R) i S-O-R modellen? Fig. 7.1 side 175 i lærebogen Stimuli: den viste annonce. Organisme: Louise. Respons: At Louise næste dag vil besøge forhandleren og få en prøvetur 2. Hvilke af de nævnte hv-spørgsmål kan du finde svaret på i den viste annonce? Hvem er kunden: Annoncen henvender sig via billedet til især unge kvinder Hvad køber kunden: Annoncen reklamerer for Peugeot 206 og 207 Griffe Hvorfor køber kunden: Annoncen giver ikke svar på dette. Hvem deltager i købet: Annoncen giver ikke svar på dette. Hvordan køber kunden: Annoncen signalerer, at bilen blive kørt ud til kundens bopæl. Hvornår køber kunden: Annoncen giver ikke svar på dette. Hvor køber kunden: Annoncen giver ikke svar (men forhandleren har formentlig været nævnt med småt nederst i teksten til annoncen). Opgave Flyt teksterne i figuren, så de bliver placeret korrekt Den korrekte figur ser sådan ud Kulturelle forhold Kultur Subkultur Socialklasse Sociale forhold Referencegruppe Familie og venner Opinionsleder Personlige forhold Alder Beskæftigelse Indkomst Psykologiske forhold Behov Købemotiver Holdninger Købsadfærd Køb Ikke køb 2. Hvad forstås ved subkultur? Ved subkultur forstås en gruppe mennesker, der i forhold til hele befolkningen har sine egne kendetegn. Dvs. en større eller mindre gruppe mennesker, der har en kultur, der på et eller flere punkter adskiller sig fra de øvrige danskeres. 3. Hvilken subkultur henvender den viste annonce sig til? Den viste annonce fra X-hale henvender sig tydeligt til unge i alderen år. Dette ses af tegningen af de to piger, teksten: gratis rygestopsupport for unge, navnet X-hale og budskabet, at rygning giver dårlig kondi. 4. Hvordan kunne annoncen se ud, hvis den henvendte sig til Bingo-folket? Annoncen skulle have en anden tegning, f.eks. af to ældre, der er optaget af bingo eller kortspil. Teksten skulle ændres til noget i retning af: Rygning tærer på kræfterne. Læg cigaretterne på hylden. Kontakt Rygestop på tlf. XXXX XXXX. Gratis rådgivning for ældre.

2 2 af 2 5. Hvor skulle annoncen til Bingo-folket bringes? Annoncen for rygestop rettet mod Bingo-Folket kunne bringes i Billedbladet, Se og Hør eller i Ude og Hjemme. Alle de nævnte medier er nogle, der især retter sig mod ældre. Opgave Hvilken type opinionsleder er anvendt i annoncen? Annoncen har et billede af en smilende ung kvinde med mikrofon i hånden. Kvinden kunne aldersmæssigt være veninde med klassens piger, og hun må betragtes som horisontal opinionsleder. 2. Hvilke markedsføringsmæssige konsekvenser kunne det have, hvis annoncen i stedet viste et billede af en mand på år? Annoncen ville næppe vække opmærksomhed hos de unge, hvis billedet viste en mand i alderen år. Derimod ville folk i alderen år se nærmere på annoncen. 3. Hvilket produkt kunne du selv være horisontal opinionsleder for? Individuelt svar. Nogle elever har måske en sportsgren, de er særlig gode til, nogle har et talent, de dyrker, og nogle har måske et fritidsjob eller har optrådt i tv. Opgave Hvorfor har Cadillac valgt at skrive i annoncen, at det er den anerkendte fotograf Machel Comte, der har fotograferet billedet til annoncen? Cadillac nævner Machel Comte som fotograf til annoncen for at understrege, at kun den bedste fotograf er god nok, når det gælder billeder af en Cadillac. Desuden kan Machel Comte fungere som vertikal opinionsleder for de mennesker, der overvejer at købe en Cadillac. 2. Hvad kan være grunden til, at Microsoft har valgt at vise en fantasiperson i annoncen frem for at anvende en horisontal eller vertikal opinionsleder? Grunden kan være, at Microsoft ikke ønsker at få nogen til at identificere sig med den gammeldags og måske ikke så kloge person, der stadig anvender traditionelt, gammeldags itudstyr. Ved at anvende en fantasiperson, som ligner et fortidsuhyre, signalerer Microsoft, at det virkelig er længe siden, man var lænket til skrivebordet, når man skulle anvende en computer. 3. Hvilke overvejelser skal en virksomhed gøre sig, før den vælger om den skal anvende en horisontal eller en vertikal opinionsleder i sin markedsføring? Virksomheden skal overveje, hvor den markedsføringsmæssige effekt vil være størst. En vertikal opinionsleder kan sædvanligvis anvendes som opinionsleder over for alle målgrupper til et produkt. En horisontal opinionsleder kun kan anvendes over for en afgrænset målgruppe, fordi den horisontale opinionsleder skal opfylde kravene i fig. 7.4, dvs. have stor viden om produktet, nyde stor tillid i målgruppen, være socialt aktiv og være blandt de første, der køber produktet. Opgave Hvordan adskiller familiernes forbrug i artiklen sig fra forbruget i dag? I artiklen styres familiernes forbrug i fremtiden af livsstil og interesser. I dag styres familiernes forbrug i høj grad af, hvor i familielivscyklus, familien befinder sig. Fig. 7.5 kan inddrages i diskussionen.

3 3 af 3 2. Hvilke samfundsforhold kan medvirke til, at udviklingen i familiernes forbrug vil gå i den retning, som artiklen spår? Udviklingen i familiernes forbrug vil bl.a. være påvirket af ændringer i følgende samfundsforhold: Økonomi, kultur, teknologi. 3. Vil de forhold, du fandt frem til i spørgsmål 2 især påvirke familiernes forbrug af dagligvarer eller udvalgsvarer? Den største påvirkning vil være på forbruget af udvalgsvarer, men økonomiske, kulturelle og teknologiske forhold kan også på sigt påvirke forbruget af dagligvarer. Opgave 7.6 Hvordan fordeler forbruget af boligudstyr til private sig på husstandstype, indkomst og erhverv? På kan man i statistikbanken finde frem til tre statistikker, der fortæller om forbruget af boligudstyr, husholdningstjenester m.m. på henholdsvis husstandstype, indkomstgruppe og erhverv. Det er ikke umiddelbart muligt at trække én statistik, der viser alle de ønskede data. Forbruget af boligudstyr, husholdningstjenester m.m. fordelt efter husstandstype Husstandstype Enlige under 60 år uden børn Enlige over 60 år uden børn 2 voksne uden børn hovedperson under 60 år Enlige med børn 2 voksne uden børn hovedperson 60 år og mere 2 voksne med børn Øvrige husstandstyper Fig. 1 Kilde Forbruget af boligudstyr, husholdningstjenester m.m. fordelt efter indkomst Indkomstgruppe Under kr bemærk intervallerne! Fig. 2 Kilde: gns Forbrug kr. pr. husstand gns Forbrug kr. pr. husstand

4 4 af 4 Forbruget af boligudstyr, husholdningstjenester m.m. fordelt efter erhverv Erhverv/arbejdsstilling Selvstændige Uddannelsessøgende Lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemste niveau Lønmodtagere på grundniveau Personer uden for erhverv Pensionister og efterlønsmodtagere Fig. 3 Kilde gns Forbrug kr. pr. husstand Hvem vil være målgruppe for de reoler, Allan Johansen har designet? Anvend dit svar på spørgsmål 1 som udgangspunkt. Tallene fra Danmarks Statistik viser ikke tydeligt, hvilken målgruppe Allan Johansen skal vælge at satse på, fordi fig. 2 og 3 ikke viser noget om, hvor mange personer, der er i hver husstand. De mest interessante grupper er de, der har det højeste forbrug, dvs. selvstændige og lønmodtagere på højeste niveau. De befinder sig i de højeste indkomstgrupper. Det kan dog diskuteres, om disse grupper vil købe møbler, der ikke er designet af en kendt møbelarkitekt. Det kunne være mere interessant for Allan Johansen at vælge grupper med lidt lavere forbrug og indkomst. Tallene kan give anledning til en diskussion om hvem, der køber hvilke typer møbler. 3. Vil salget af Allan Johansens reoler ændre sig lidt eller meget, hvis befolkningens indkomst falder 25 %. (Fig. 7.8). Selv om fladskærmstv findes hos alle befolkningsgrupper i Danmark, så er skærmene stadig så dyre, at et indkomstfald på 25 % vil betyde en væsentlig nedgang i salget. (stor indkomstelasticitet). 4. Er hældningen på graferne i diagrammerne korrekt? (Fig. 7.7 og 7.8) Nej, hældningen på graferne er ikke korrekt. 5. Hvordan burde hældningen på graferne i diagrammerne være? Graferne i de to figurer er byttet om. Den lodrette graf i fig. 2 angiver salget af rugbrød, mens den skrå graf i fig. 1 viser salget af luksusbiler. Opgave Hvilke produkter er placeret forkert i Maslows behovspyramide? Mulberry taske, bolig, Christianiacykel, Camcorder, Northfacejakke, vand, indbrudsalarm, SMS, seng, overtøj, mobiltelefon med kamera.

5 5 af 5 2. Ret fejlene ved at placere produkterne i de korrekte felter. Behov Ny placering Sammen med Fysisk behov vand, seng, overtøj Tryghedsbehov kød, bolig, indbrudsalarm, SMS tandpasta, rejseforsikring, cykellygte Sociale behov chips og cola til biografturen charterrejse til Calella, Dieselbukser Ego behov Mulberry-taske, Northfacejakke, mobiltelefon med kamera, Multi-medie PC mærkevaretøj, Pilgrimsmykker, Asics løbesko Selvrealisering Christianiacykel, Camcorder, mobiltelefon med mp3- afspillere rejse til den kinesiske mur Luksusmiddag på restaurant Præcis hvor, de enkelte produkter skal placeres, afhænger i høj grad af, hvordan eleverne argumenterer. 3. Forklar hvilke/hvilket behov anskaffelsen af disse produkter til højre kan dække. mp3-afspillere et socialt eller et egobehov Rugbrød et fysisk behov Håndsæbe et fysisk behov (renhed) et tryghedsbehov (renhed) Mikrobølgeovn et tryghedsbehov (altid varm mad) eller et egobehov Billig-sodavand et socialt behov Charterrejse til Alanya et socialt eller et egobehov Weekend-ophold i Paris et socialt, et ego- eller et selvrealiseringsbehov 4. Nævn nogle motiver bag anskaffelsen af hvert af de nævnte produkter. mp3-afspillere bandwaggon, Rugbrød bandwaggon Håndsæbe Mikrobølgeovn et tryghedsbehov (altid varm mad) eller et egobehov Billig-sodavand et socialt behov Charterrejse til Alanya et socialt eller et egobehov Weekend-ophold i Paris et socialt, et ego- eller et selvrealiseringsbehov (4) 5. Afsætningen af de nævnte produkter påvirkes af danskernes indkomst. Hvilke af produkterne er meget følsomme og hvilke er kun lidt følsomme. ( Fig. 7.7 og 7.8) Produkter, der er dagligvarer, er kun lidt følsomme. Rugbrød, håndsæbe, billigsodavand. Produkter, der har luksus-præg, er mere følsomme: mp3-afspillere, mikrobølgeovn, charterrejse til Alanya og weekend-ophold i Paris. Opgave Hvilke behov kan produktet i hver af de to annoncer dække? Produktet i annoncen for Danske Familieadvokater er rådgivning i en svær situation. En sådan rådgivning vil dække tryghedsbehovet. Tøjet fra Lacoste kan dække et socialt behov eller et egobehov, alt efter hvilke mennesker køberen omgiver sig med.

6 6 af 6 2. Hvilke motiver kan der ligge bag, når et menneske henvender sig til Danske Familieadvokater? Der kan være tale om et funktionelt købemotiv, dvs. et køb på baggrund af fornuftige overvejelser, de sociale købemotiver vil være vanskelige at argumentere for her. 3. Hvilke motiver kan ligge bag, når et menneske køber tøj fra Lacoste? Der vil almindeligvis være tale om et af de sociale købemotiver band waggon, snob, Veblen eller thrifty. Det afhænger af kunden og kundens omgivelser, om der er tale om band waggon, snob eller Veblen. Thrifty vil være meget svært at argumentere for. 4. Hvorfor mangler der af og til en tydelig sammenhæng mellem de behov, et produkt kan dække, og de motiver, der ligger bag køb af produktet? Ofte har køberen af et produkt blandet et funktionelt og et socialt købemotiv sammen, og derfor kan det være svært at se en tydelig sammenhæng mellem behov og motiver. Opgave hvem er målgruppen for hvert af de viste produkter? Målgruppen for Electrolux Gourmet Ovn er unge (30-40-årige), der har en middel indkomst eller højere, og som har en livsstil, hvor de jævnligt har gæster. Annoncen antyder, at ovnen giver værtinden tid til andre ting. Målgruppen for Berlingske Tidende er mennesker med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Udsagnet Indtages en gang dagligt mod uvidenhed vil ikke interessere mennesker med ingen eller lav uddannelse. Målgruppen for Pandora smykker er kvinder i alderen 25 -?, som kan lide smykker, der er flotte og specielle, uden at være klassiske og/eller meget dyre. Pandora-smykker kan pris- og målgruppemæssigt sammenlignes med DyrbergKerns smykker. Målgruppen for Ikea køkken til kr. er par i alderen år og muligvis også enlige eller par i alderen 60 år +, som ikke har råd til eller vil investere i et dyrere køkken. Argumentet Måske kan du beholde din elskede bil alligevel signalerer både, at køkkenet er billigt og at målgruppen ikke har mange penge til et køkken. 2. Hvilke behov kan køberne få dækket, når de køber hver annonces produkt? Gourmet ovn: socialt og eventuelt egobehov Berlingske Tidende: tryghedsbehov, socialt behov og eventuelt et egobehov Pandora smykker: et socialt og et egobehov Ikea køkken: et socialt og eventuelt et egobehov 3. Hvilke motiver (funktionelle/sociale) benytter hver annonce i sin argumentation? Gourmet ovn: funktionelt motiv: ovnen gør arbejdet, og sociale motiver: ejeren er noget specielt (snob) og har råd til at ofre en dyr ovn på sig selv (Veblen). Berlingske Tidende: funktionelt motiv: at det er godt at have viden og socialt motiv: at vide det samme som andre (band waggon) Pandora smykker: Annoncen har ingen tekst. Billedet signalerer de sociale købemotiver snob og Veblen. Ikea køkken: funktionelt motiv: prisen er lav, og sociale motiver: du kan have både bil og køkken (band waggon) eller du er meget økonomisk og smart: thrifty.

7 7 af 7 4. Hvilken reaktion skaber Ikea-annoncen hos en læser, der ikke er en del af annoncens målgruppe? Spørgsmålet vil måske give anledning til diskussion, fordi eleverne ikke har en alder, hvor de tænker i køkkener, mens de nok kan sætte sig ind i, at det er godt at have en bil. Andre læsere, der ikke er en del af målgruppen, vil måske bladre forbi annoncen, eller de vil tænke, at så billigt et køkken ikke er pengene værd. Opgave Hvilke sociale købemotiver anvendes i den viste annonce? Annoncen anvender det sociale købemotiv Thrifty, idet såvel den oprindelige som den nye lavere pris tydeligt er angivet. 2. Kan Lidl have tænkt på rationelle motiver, da annoncen blev udformet? Ja, Lidl kan godt have tænkt på rationelle motiver: at kunderne er kloge og fornuftige, når de vælger at købe til de særdeles lave priser hos Lidl, 3. Hvilke holdninger har unge mennesker til Lidl, og hvad skal der til for at ændre disse holdninger? I begyndelsen af 2006, hvor Lidl er ny på det danske marked, gør to meget forskellige holdninger hos unge sig gældende: 1. Lidl er udenlandsk, de fører billige og dårlige varer og de betaler alt for lidt i løn. 2. Lidl giver konkurrence til andre discountbutikker, de har rigtig billige varer og vi kan altid få et job der. Da Netto og Aldi for små tyve år siden kom til Danmark, var argumenterne hos kunderne de samme, bortset fra at det var de traditionelle butikker, der fik konkurrence. 4. Forklar hvilke sociale og rationelle motiver udsagnene dækker over. 1. Jeg handler i Lidl, fordi alle mine bekendte handler der: Socialt motiv: band waggon 2. Lidl s varer er super-billige: Socialt motiv: thrifty, Rationelt motiv: fornuftigt at købe økonomisk 3. Det er ikke alle og enhver, der kommer i Lidl, derfor handler jeg dér: Socialt motiv: Snob 4. Lidl har nogle varer, som jeg ikke kan købe andre steder: Rationelt motiv: dér kan jeg købe varerne, altså går jeg derhen. Opgave Hvem er ifølge artiklen tilsyneladende konsument og disponent, når familier køber individuelle ferier? Konsumenter er familien, disponent er ifølge artiklen kvinden i familien, men manden er involveret i betalingen. 2. Hvordan kan rejsebureauerne udnytte kendskabet til fordelingen af køberollerne, når forbrugerne køber individuelle ferierejser? Rejsebureauerne kan udnytte kendskabet til fordelingen af køberollerne ved i på hjemmesider, i brochurer og i andet informationsmateriale at have megen information af den type, kvinderne især lægger vægt på. 3. Hvem kan rejsebureauerne anvende som opinionsledere i deres markedsføring, såfremt den norske undersøgelse i artiklen er korrekt? Rejsebureauerne bør anvende billeder med almindelige kvinder, og udtalelser, der tydeligt stammer fra kvinder.

8 8 af 8 Opgave Hvem vil typisk være involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelsen af de nævnte produkter? (Fig ) For produkter, hvor anskaffelsen interesserer hele familien, vil hele familien være involveret, f.eks. køb af vintersko til børnene, valg af satellitkanal og valg af lørdagsmiddag hjemme. For produkter, hvor anskaffelsen kun er interessant for enkelte, vil det være disse, der er involveret, f.eks. rengøringsmiddel til spa og avisabonnement, hvor det typisk er de voksne/økonomisk og praktisk ansvarlige, der involveres. 2. Hvilke købsroller vil de enkelte medlemmer af familien Andersen have i forbindelse med køb af produkterne i skemaet? (Fig. 7.16) Købsroller Initiativtager Influent Vintersko til børnene Rengøringsmiddel til spa-bad En af forældrene Venner Beslutningst ager En af forældrene Disponent Børn/foræld En af forældrene re Konsument Børn Hele familien Avisabonnement Satellitkanal Lørdagsmiddag i byen Børn/foræld re Børn og børns venner Forældre Forældre Børn Børn eller forældre Venner/ældste Børn og Børn og børns ven- venner barn ner Lørdagsmiddag hjemme Forældre Børn og venner Forældre Forældre Forældre Børn og eller forældre Forældre Forældre Forældre Forældre Forældre og de ældste børn Hele familien Hele familien Hele familien 3. Hvilke markedsføringsmæssige konsekvenser bør kendskabet til fordelingen af købsroller have for en udbyder af satellit-tv? Udbydere af satellit-tv kan tilrettelægge markedsføringen så børnene bliver opmærksomme på produktet og tager initiativ til at plage de voksne. Samtidig skal der være informationer, der henvender sig til beslutningstager/disponent, og disse oplysninger skal serveres på en voksen måde. Opgave Hvilke behov og hvilke rationelle/sociale motiver kan der være tale om, når forbrugerne betaler 50 kr. for et glas øl på en trendy café? Behov, der dækkes: Maslows behovspyramide: sociale behov og ego-behov. Det er ikke relevant at argumentere for fysiske og tryghedsbehov, da tørst kan klares med vand og der er masser af rent vand i Danmark. Rationelle/sociale motiver: Det er svært at argumentere for rationelle motiver, men de sociale købemotiver kan være Band waggon, snob eller Veblen. Hvert motiv kan forsvares ud fra en passende argumentation fra elevernes side.

9 9 af 9 2. Hvilken opinionsledertype er der tale om, når forbrugerne lægger vægt på, hvad personer i deres omgangskreds mener? Der er tale om en horisontal opinionsleder. Fig. 7.4 viser, at en horisontal opinionsleder har stor viden om produktet, nyder stor tillid i gruppen, er socialt aktiv og er blandt de første til at købe produktet. 3. Hvilken købsadfærdstype er der tale om, hvis forbrugerne opfører sig som nævnt i artiklen, når de lørdag formiddag køber et musikanlæg på konto? (Fig. 7.19) Der vil være tale om impulskøb ellers havde kunden ventet til mandag, hvor der var mulighed for en billigere finansiering af købet. En diskussion af købemotiver og generel købsadfærd vil være relevant. Indledende spørgsmål kunne være: er det rigtigt, at I går ind i en anden butik, hvis den første butik først skal skaffe varen hjem? Opgave Hvilke motiver kan ligge bag børns køb af Bratz-dukker? Der er tale om sociale købemotiver. For mindre børn vil det sædvanligvis være band waggon motivet, men snob- og Veblen motivet kan også komme på tale. 2. Hvilke valgkriterier har betydning, når der skal købes Bratz-dukker? Valgkriterier: de egenskaber og fordele ved produktet, som kunden lægger vægt på. Ved Bratz-dukker kan valgkriterierne være: modellen (brun/hvid, størrelse, udstyr) tilbehør og pris. 3. Beskriv den sandsynlige købsadfærd i forbindelse med 7-åriges køb af de nyeste Bratzdukker fra Genie Magic. Beskrivelsen skal omfatte købsadfærdstype, køberoller og beslutningsprocessen. Købsadfærdstype: For 7-årige vil der være tale om kompleks adfærd. Det er risikofyldt at købe noget til 100 kr. og børnene vil involvere sig meget i processen. Køberoller: Initiativtager: typisk barnet selv. Influent: Venner. Beslutningstager: Barnet selv. Disponent: Barnet selv, men forældrene vil i høj grad være involveret, f.eks. ved at bestemme, om barnet må bruge sine penge på at købe den slags. Konsument: barnet selv. Beslutningsproces: Barnet vil være involveret i alle faser i processen. Forældre/voksne kan deltage i nogle af faserne. Problemerkendelse: Barnets venner har nogle Bratz-dukker, som barnet ikke har. Informationssøgning: Se i legetøjskataloger, tilbudsaviser og spørge vennerne. Vurdering af alternativer: præcis hvilken dukke er mest interessant (og forældre: billigst?) Købsbeslutning: Barnet beslutter sig og gennemfører købet, eventuelt med voksnes hjælp. Efterkøbsadfærd: Barnet kontrollerer at det er den helt rigtige dukke i forhold til vennernes. 4. Hvilke former for oplevet risiko kan der være tale om, når 7-årige køber Bratz-dukker? For 7-årige vil den oplevede risiko handle om at få netop den dukke, som de andre også har. For 7-årige gælder det om at være som de andre. 5. Hvordan vil afsætningen af Bratz-dukker formentlig ændre sig, hvis prisen på Bratzdukker sættes 15 % ned? Der er ikke et entydigt svar: En prisnedsættelse kan øge afsætningen, fordi forældre og bedsteforældre vil være mere tilbøjelige til at købe Bratz-dukkerne, hvis de er lidt billigere, men en prisnedsættelse kan gøre dukkerne mindre prestige-betonede, og hvis det sker, vil børnene hurtigt efterspørge færre Bratz-dukker. Det vil igen bevirke, at forældre og bedsteforældre oplever mindre plagen fra børnene, og incitamentet til at købe dukkerne vil falde.

10 10 af 10 Opgave Tegn en ny figur, hvor alle tekster er placeret korrekt i forhold til hinanden. Mærkedifferentiering Stor forskel mellem mærker Lille forskel mellem mærker Involveringsgrad Høj involvering Lav involvering Kompleks adfærd Variationssøgende adfærd Købstype: overvejelseskøb Købstype: Impulskøb Adfærd rettet mod en acceptabel Rutinebetonet adfærd løsning Købstype: Vanekøb eller Købstype: Overvejelseskøb impulskøb 2. Hvilke købstyper kan der være tale om, når unge mellem 15 og 20 år køber følgende produkter? 1. DVD-film Impulskøb 2. Deodorant Impulskøb eller vanekøb. Kun ved nyt, dyrt mærke Overvejelseskøb 3. Rugbrød Vanekøb 4. Cocio Light Impulskøb eller vanekøb 5. Overtøj Overvejelseskøb eller impulskøb 3. Hvilke købsadfærdstyper vil der typisk være tale om ved køb af hvert af de produkter, der blev nævnt i spørgsmål 2? 1. DVD-film Variationssøgende adfærd 2. Deodorant Variationssøgende adfærd, Rutinebetonet adfærd, sjældent Kompleks adfærd 3. Rugbrød Rutinebetonet adfærd 4. Cocio Light Variationssøgende adfærd, Rutinebetonet adfærd 5. Overtøj Kompleks adfærd, Variationssøgende adfærd Opgave Forklar hvilke af familiens medlemmer, der har været involveret i beslutningsprocessen. Både forældre og børn har været involveret i beslutningsprocessen. Børnene er så gamle, at de bliver involveret i nogle af (ikke alle) detaljerne i hver fase i beslutningsprocessen, 2. Hvilke behov og motiver kan et nyt badeværelse dække? Her spørges generelt og ikke specifikt til netop familien Vang Kristensens badeværelse. Behov: tryghedsbehov (måske), socialt behov, egobehov og selvrealiseringsbehov Motiver: funktionelle motiver (nyt bad forhøjer boligens værdi), sociale motiver: band waggon, snob, Veblen alt efter argumentationen. 3. Hvilken købsadfærdstype vil der sandsynligvis være tale om? (Fig. 7.19) Der er stor mærkedifferentiering inden for badeværelser, og involveringsgraden vil være høj. Der vil derfor være tale om kompleks adfærd. Der kan argumenteres for adfærd rettet mod acceptabel løsning, men argumentationen skal i så fald være stringent.

11 11 af Beskriv de forskellige familiemedlemmers deltagelse i købsbeslutningen.. (Fig og 7.20) Købsroller Deltagere Fase i beslutningsprocessen Initiativtager Kan være alle i familien Problemerkendelse Influent Venner og bekendte Informationssøgning Beslutningstager Alle i familien De økonomisk ansvarlige/forældre Informationssøgning Vurdering af alternativer Disponent De økonomisk ansvarlige/forældre Købsbeslutning Konsument Alle i familien Efterkøbsadfærd 5. Beskriv beslutningsprocessen ved køb af nyt badeværelse. (Fig. 7.20) Som det fremgår af svaret i spørgsmål 4, er der tæt forbindelse mellem deltagelse i beslutningsprocessen og hvem, der gør hvad, i de enkelte faser i beslutningsprocessen. Situation Familien bliver klar over, at de har et problem. Badet er slidt og fungerer ikke optimalt Familien kigger hos venner og bekendte, læser brochurer, søger på nettet, tilkalder en håndværker Familien sammenligner og vurderer det, der er læst og hvad håndværkeren sagde Familien beslutter sig for én af mulighederne Når ombygningen er færdig, vurderer familien om det hele nu blev så godt, som man havde regnet med og håbet på. Fase i beslutningsprocessen Problemerkendelse Informationssøgning Vurdering af alternativer Købsbeslutning Efterkøbsadfærd Opgave Hvilke motiver kan ligge til grund for at tage på en ferie i udlandet, sådan som Trine og hendes veninder vil? Der er tale om sociale købemotiver: Band waggon, hvis alle de andre tager af sted, snob, hvis de andre ikke tager af sted, Veblen, hvis pigerne nu i en periode har arbejdet for at få råd. 2. Hvilke valgkriterier har betydning for de tre pigers valg af rejsemål? Her kan tages udgangspunkt i fig. 7.24: Tekniske forhold Økonomiske forhold Sociale forhold Personlige forhold Et sikkert rejsebureau Prisen passer til budgettet og til ydelsen Status blandt venner, mode, følge flokken Selvimage, følelser, prestige 3. Beskriv købsadfærden som den forløber i forbindelse med Trine og hendes veninders køb af ferie. Du skal beskrive købsadfærdstype, køberoller og beslutningsproces. Fig Købadfærdstype. Her Kompleks adfærd. Stor forskel på rejser og rejsebureauer, høj involvering. Fig Køberoller. Initiativtager: En af pigerne. Influent: venner, familie. Beslutningstager: alle pigerne. Disponent: Alle pigerne. Konsument: Alle pigerne.

12 12 af 12 Fig Beslutningsproces. Problemerkendelse: Pigerne vil gerne på ferie. Informationssøgning: Pigerne spørger rundt i vennekredsen og i familien, læser på nettet og i kataloger. Vurdering af alternativer: Pigerne sammenligner og diskuterer. Købsbeslutning: Pigerne beslutter sig og gennemfører købet. Efterkøbsadfærd: Når rejsen er købt, vil pigerne frem til ferien være meget opmærksomme på andre tilbud om rejser til samme sted. Når rejsen er holdt, vil pigerne diskutere, om det var pengene og tiden værd. 4. Hvilke former for oplevet risiko kan der være tale om, når Trine køber en ferie i udlandet. (Fig. 7.23) Type risiko Økonomisk risiko Fysisk risiko Social risiko Funktionel risiko Forklaring Kan Trine få mere for sine penge andre steder Præcis afgang, sikkert fly, sikkert sted, dygtige guider på stedet Får Trine det image og den goodwill, hun ønsker, ud af rejsen Er hotellet godt nok, er maden god nok, er vejret godt nok Opgave Hvilke forhold i omverdenen er med til at ændre forbrugernes holdninger til indkøb og forbrug i fremtiden? (Fig. 6.1) I fig. 6.1 udvælges de forhold, der får forbrugerne til at ændre holdninger. (Virkningen på virksomheden er ikke væsentlig i dette spørgsmål). Det vil især være den generelle økonomi, kultur-ændringer og måske teknologi, der vil ændre forbrugernes holdninger, men også miljø, interesseorganisationer, massemedier og det internationale miljø kan bringes ind i diskussionen. 2. Hvilke vækststrategier vil det være interessant for virksomhederne at anvende, såfremt den udvikling, som fremgår af artiklen fortsætter? (Fig. 4.2) Intensivering i form af?? Markedspenetrering: øget markedsandel, øget forbrug hos kunderne, flere kunder?? Produktudvikling: produktforbedringer, flere produkter, nye produkter?? Markedsudvikling: nye målgrupper, geografisk spredning Diversifikation: større og større butiksenheder og centre kan pege i retning af, at virksomheder skal gå ind i helt nye brancher til helt nye kunder 3. Hvilke fordele og ulemper vil der fremover være ved at anvende de forskellige konkurrencestrategier? (Fig. 4.11) Strategi Fordele Ulemper Omkostningsleder Lave omkostninger til indkøb, Svært at øge markedsandelen produktion og distribu- tion, ensartet promotion til stor målgruppe Omkostningsfokus Lave omkostninger til indkøb, produktion og distribution og begrænsede omkostninger Svært at øge markedsandelen uden at omkostningerne stiger kraftigt til promotion pga. smal målgruppe Differentiering Et unikt produkt er med til at Unikt produkt og mange

13 13 af 13 Fokuseret differentiering fastholde mange kunder Et unikt produkt, der tiltrækker en smal målgruppe er ikke så udsat for konkurrence kunder medfører et højt omkostningsniveau. Dyrt at være den bedste leverandør til en lille målgruppe. 4. Hvilke behov og motiver vil fremtidens forbrugere forsøge at få dækket, når de køber ind? Af artiklen fremgår det, at fremtidens forbrugere gerne vil sætte sig selv og egen nydelse i centrum, men at tidspres stadig vil sætte økonomi og fornuft på dagsordenen. Behov: typisk egobehov og selvrealisering Motiver: typisk snob og Veblen, men band waggon kan ikke udelukkes. 5. Hvilke former for oplevet risiko kan forbrugerne blive stillet overfor, når de køber nævnte produkter? Type risiko Virkelighedsprodukter Drømmeprodukter Økonomisk risiko Kan det gøres billigere og bedre Spiller ingen rolle det handler om mig! Fysisk risiko Er produktet sundt nok Er produktet nu, som jeg drømmer om Social risiko Køber jeg lige som de andre Spiller ingen rolle det handler om mig! Funktionel risiko Er produktet godt nok Kan produktet opfylde mine drømme 6. Er det på strategisk, taktisk eller operativt styringsniveau Jysk har planlagt de ændringer, der nu sættes i gang i Jysk s butikker? De overordnede beslutninger om at foretage ændringer i Jysk s butikker er truffet på strategisk niveau. Senere er der på taktisk niveau truffet beslutning om, hvordan og hvornår ændringerne skal foretages. Endelig er beslutningen om fysisk at gennemføre ændringer af nogle af butikkerne truffet og gennemført på operativt niveau. 7. Giv et forslag til, hvordan Jysk fremover kan udnytte informationerne i artiklen til at trække flere kunder ind i Jysk s butikker. Jysk kan udnytte de større og mere varierede butikslokaler til at indrette drømme-zoner, hvor kunderne kan se og opleve helt nye måder at anvende Jysk s produkter på. Omgivelserne skal være lækre og fredfyldte, så kunderne også får tilgodeset ønsket om at gøre noget for sig selv, bare ved at være i butikkerne. Konceptet skal naturligvis føres over i annoncering på hjemmeside, i kataloger og i brochurer. Et slogan kunne være Jysk giver dig tid til dig selv. Opgave 7.19 Følgende påstande er rigtige: 1, 2, 3, 7, 12, 13.

5 Efterspørgselsforhold

5 Efterspørgselsforhold 5 Efterspørgselsforhold Stimuli/Påvirkning Objekt/Forbrugeren Respons/Adfærd Virksom - hedens stimuli Makro miljøet Forbrugerens baggrund Forbrugernes beslutningsproces Købsbeslutning/Køb Købsbeslutning/

Læs mere

Kapitel 2 - Forbrugernes behov og købemotiver

Kapitel 2 - Forbrugernes behov og købemotiver Kapitel 2 - Forbrugernes behov og købemotiver Opgave 2.1 1. Forklar, hvilke behov i Maslows behovspyramide, hver af de to annoncer appellerer til. TrygFonden: Frank Dandy: Behov for sikkerhed og tryghed.

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

3 behovsteorier. Maslows behovsteori. Behovsteorier. Medfødte og kulturbestemte behov. Effektive og latente behov

3 behovsteorier. Maslows behovsteori. Behovsteorier. Medfødte og kulturbestemte behov. Effektive og latente behov 3 behovsteorier Maslows behovsteori Effektive og latente behov Behovsteorier Medfødte og kulturbestemte behov Fig. 2.1 De tre behovsteorier. Fig. 2.2 Maslow s behovspyramide. Maslows behovspyramide Behov

Læs mere

Nr. Virksomhed Engroshandel Detailhandel Servicevirksom hed X X

Nr. Virksomhed Engroshandel Detailhandel Servicevirksom hed X X Kapitel 8 Udviklingen i salgs- og servicesektoren Handelsvirksomheder og servicevirksomheder Opgave 8.1 1. Hvilke virksomheder er engroshandelsvirksomheder? + 2. Hvilke er detailforretninger? + 3. Og hvilke

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

3. Hvem har Snickers efter din mening tænkt på som målgruppe, da annoncen blev udformet?

3. Hvem har Snickers efter din mening tænkt på som målgruppe, da annoncen blev udformet? Kapitel 16 Segmentering og målgruppevalg Opgave 16.1 1. Hvem udgør konsumentenhederne til disse produkter? a) Personbiler - Personer med kørekort b) Leverpostej i 250 g bakker Personer/husstande der spiser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

2. Hvilke strategier mener du, ovenstående markedsledere (a-f) ønsker at anvende?

2. Hvilke strategier mener du, ovenstående markedsledere (a-f) ønsker at anvende? Kapitel 10 Den konkurrencemæssige position Opgave 10.1 1. Hvilke strategier kan en markedsleder anvende på markedet? En markedsleder kan anvende 3 strategier for at beholde positionen som markedsleder:

Læs mere

Kapitel 4 - Personligt salg og kundebetjening

Kapitel 4 - Personligt salg og kundebetjening Kapitel 4 - Personligt salg og kundebetjening Opgave 4.1 1. Hjælp Mie med at formulere nogle gode og præcise svar på direktørens tre spørgsmål. Spm. 1 Formålet med personligt salg er at sørge for, at hver

Læs mere

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Salg & Service NIVEAU: C 26. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

1 af 1. Kapitel 4 Fremtidens strategi

1 af 1. Kapitel 4 Fremtidens strategi 1 af 1 Kapitel 4 Fremtidens strategi Opgave 4.1 1. Mener du, det er en god idé-formulering, Sofie har lavet for sin butik? En god idé-formulering kan karakteriseres sådan (definition side 44 i lærebogen):

Læs mere

Opgave 9.2 1. Hvilke konkurrenter er der til følgende produkter? Tag udgangspunkt i fig. 9.1 side 252 i lærebogen.

Opgave 9.2 1. Hvilke konkurrenter er der til følgende produkter? Tag udgangspunkt i fig. 9.1 side 252 i lærebogen. Kapitel 9 - konkurrenceforhold Opgave 9.1 1. Forklar, hvilke produkter der er i konkurrence med bilmærket Opel Vectra. Placer nedenstående produkter i skydeskivemodellen (fig. 9.1 side 252 i lærebogen).

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 11/12 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

CASEEKSAMEN. Salg service C. 26. maj 2015 INDHOLD. (lmo)

CASEEKSAMEN. Salg service C. 26. maj 2015 INDHOLD. (lmo) CASEEKSAMEN Salg service C 26. maj 2015 På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen mellem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

5. Nævn andre brancher, hvor der er hård konkurrence. Som eksempler kan nævnes: fødevarer, charterrejser, benzin, elektronik.

5. Nævn andre brancher, hvor der er hård konkurrence. Som eksempler kan nævnes: fødevarer, charterrejser, benzin, elektronik. Kapitel 11 Konkurrenceforhold Konkurrence styrer mange ting Opgave 11.1 1. Forklar hvad der menes med priskrig? Selskaberne konkurrerer kraftigt på prisen for at opnå markedsandele. 2. Hvad menes der med

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 14/15 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Kapitel 16 Pris. Kalkulationer Opgave 16.1. 1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige.

Kapitel 16 Pris. Kalkulationer Opgave 16.1. 1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige. Kapitel 16 Pris Kalkulationer Opgave 16.1 1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige. Nr. Udtalelser Rigtig/forkert 1. Kunderne signalerer om prisen er OK ved at købe eller lade være at Rigtig

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

[ Gør det overskueligt! ]

[ Gør det overskueligt! ] 2015 Kommunikation/IT niveau C Eksamensprojekt sundhedskampagne Kristian N. Rieck - 45882 Gør det overskueligt! Sundhedsstyrelsen At give danskerne mere overskud i hverdagen At gøre hverdagsindkøb - Og

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Kap 7 Købsadfærd på konsumentmarkedet.notebook. October 29, 2013. Dyrberg og Kern. Opgaveformuleringen Gode delelementer Google docs

Kap 7 Købsadfærd på konsumentmarkedet.notebook. October 29, 2013. Dyrberg og Kern. Opgaveformuleringen Gode delelementer Google docs Kap 7 Købsadfærd på konsumentmarkedet.notebook October 29, 2013 Dyrberg og Kern Opgaveformuleringen Gode delelementer Google docs 1 Købsadfærd på konsumentmarkedet 3 forklaringsmodeller: SOR Theory of

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle følgende 6 kompetencer i grundforløbsprojektet på HGS. Hovedvægten af opgaven skal dog lægges på fagene IT, Erhvervsøkonomi samt Salg og service. Følgende beskrivelser

Læs mere

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-august 2009, 2. semester af 6. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Velkommen til optagelsesprøven 2010 Temaet for optagelsesprøven er: BEC Design Forord Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Mange trends og tendenser er i gennem tiderne blevet sparket i gang af konjunkturernes

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Overvejelser ved valg af grossist og detailhandel Grossist

Overvejelser ved valg af grossist og detailhandel Grossist Overvejelser ved valg af grossist og detailhandel Grossist Detailhandel Har grossisten et solidt og geografisk bredt net af butikker som kunder? Passer vore varer ind i grossistens sortiment (pris, kvalitet,

Læs mere

Kapitel 25 - Branding

Kapitel 25 - Branding Kapitel 25 - Branding Opgave 25.1 1. Hvad betyder begrebet branding? Branding betyder, at et produkt bliver tillagt en symbolsk merværdi. 2. Kan produkterne i de to annoncer betegnes som brands? Du skal

Læs mere

Kære annoncører og mediebureauer

Kære annoncører og mediebureauer 2012 Kære annoncører og mediebureauer Vi er glade for at kunne give dig opskriften på større effekt for annoncekronerne: Tag Danmarks mest læste avis. Kombiner med stærk dækning både lokalt og regionalt.

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan./16 dec./16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning B,

Læs mere

Vores oplevelse af Ung Rejs kommunikation

Vores oplevelse af Ung Rejs kommunikation UNG REJS Vores oplevelse af Ung Rejs kommunikation Måden hvorpå vi mødte Ung Rejs handler meget om, hvordan man generelt som potentiel rejsende søger destination, fly, hotel og derved rejseudbyder. Vi

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

Kapitel 14 Produkt og kvalitet

Kapitel 14 Produkt og kvalitet Kapitel 14 Produkt og kvalitet Produkt og kvalitetsegenskab Opgave 14.1 1. Hvem er målgruppen for produktet i annoncen? Målgruppen er (formentlig) unge i alderen 15-21 med mod på livet. 2. Hvilke behov

Læs mere

Salg & Service. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Salg & Service. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052428_SalgServ-C 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 5 sider Casebaseret eksamen Salg & Service Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Lukkeloven

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og venner Hvad

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Kapitel 19 - Produkt og produktudvikling Opgave 19.1 1. Hvordan viser virksomhederne produkternes funktionelle og smagsmæssige kvalitet i annoncerne?

Kapitel 19 - Produkt og produktudvikling Opgave 19.1 1. Hvordan viser virksomhederne produkternes funktionelle og smagsmæssige kvalitet i annoncerne? Kapitel 19 - Produkt og produktudvikling Opgave 19.1 1. Hvordan viser virksomhederne produkternes funktionelle og smagsmæssige kvalitet i annoncerne? PROFIL OPTIK Gillette Funktionel kvalitet Du kan falde

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Salg & Service. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Salg & Service. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052429_SalgServ-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 5 sider Casebaseret eksamen Salg & Service Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Konkurrencesituationen

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin Ambassadør Fast kunde 1. gangskøber Varmt emne Totalmarked Emne Målgruppe(r) Fig. 4.1 Salgstrappens syv trin 29 Fig. 4.2 Segmentering udvælgelse af mål grup pe (r) 30 Moderne Individorienterede Fællesskabsorienterede

Læs mere

Koncepternes tidsmæssige placering

Koncepternes tidsmæssige placering Koncepternes tidsmæssige placering En-til-en konceptet Produktionskonceptet Salgskonceptet Markedsføringskonceptet Det samfundsmæssige koncept 1850 1900 1950 2000 År Fig. 1.1 Forskellige koncepters tidsmæssige

Læs mere

Trojka. Spørgsmål og deres betydning. Spørgsmål og deres betydning. Afsætning A, 3. udgave, 2016

Trojka. Spørgsmål og deres betydning. Spørgsmål og deres betydning. Afsætning A, 3. udgave, 2016 Spørgsmål og deres betydning I afsætningsbogen og den tilhørende opgavesamling er spørgsmålene formuleret på en bestemt måde, der viser, hvilken type svar du forventes at formulere. Der indgår bestemte

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE Holland De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur kultur Besøge familie

Læs mere

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG Spies Rejser skræddersyer kataloger med fokus på netop de destinationer, kunderne foretrækker. Salgsmodellering

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Plan 03.09.13 Oversigt * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Vækst via intensivering Vækst via diversifikaon Vækst via integraon Strategisk alliance Blue Ocean strategi Porteføljeanalyse

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Opgave 2: Indkøb af ny kollektion

Opgave 2: Indkøb af ny kollektion De merkantile erhvervsuddannelser September 2006 Undervisningsministeriet Casebaseret eksamen Salg og service Niveau C Mandag den 25. september 2006 Kl. 8.00-16.00 Indhold: Opgave 1 Kædetyper Opgave 2

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt GULDHORNENE/HOLLAND GULDHORNENE Holland Guldhornene Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin maj-juni 2015, undervisning 1-4. semester forår 2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag

Læs mere

Erhvervscase FUR Bryghus 2010. FUR Bryghus. Erhvervscase 2010. hhx. Køge Handelsskole 1

Erhvervscase FUR Bryghus 2010. FUR Bryghus. Erhvervscase 2010. hhx. Køge Handelsskole 1 FUR Bryghus Erhvervscase 2010 hhx 1 Indholdsfortegnelse Introduktion......3 Problemidentifikation..3 Udvalgte problemstillinger 3 Løsningsforslag samt konsekvenser...4 Bilag A SWOT-analyse. 7 Bilag B Nødvendigheds-

Læs mere

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin.

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. 1 Indledning. Vi har valgt at lave reklame for turistlivet på Lolland, fordi at vi ikke har så mange turister hernede, som vi

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Hnabo DIT NORDTYSKE SHOPPING& FERIEMAGASIN SHOPPING LIVSSTIL FASHION REJSER GASTRONOMI KULTUR MEDIEKIT Udgivelser 2017

Hnabo DIT NORDTYSKE SHOPPING& FERIEMAGASIN SHOPPING LIVSSTIL FASHION REJSER GASTRONOMI KULTUR MEDIEKIT Udgivelser 2017 Hnabo LIVSSTIL FASHION REJSER GASTRONOMI KULTUR Udgivelser 2017 MEDIEKIT 2017 Mar ts Maj September November DIT NORDTYSKE & FERIEMAGASIN Klassisk magasinindhold med en TYSK / DANSK vinkel på guides, interviews,

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig.

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. BOOST DIN BOLIG Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. DET DANSKE BOLIGMARKED Temperaturen på boligmarkedet i Danmark viser, at 7,5% af den danske befolkning aktivt

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Mobil- og internetbrugernes adfærd er langt fra ens!

Mobil- og internetbrugernes adfærd er langt fra ens! Mobil- og internetbrugernes adfærd er langt fra ens!... Tlf. 99 35 35 35 Langagervej 1 9220 Aalborg Ø nordjyskesalg.dk Mød arketyperne i Det NORDJYSKE Hus Reducering til målgruppen: Bruger internettet

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere