Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S"

Transkript

1 1 Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S

2 Dansk Retursystem A/S Torben Røssell, it-chef: Cand.merc. i økonomistyring Erfaring som økonomichef i flere mindre og mellemstore virksomheder Altid arbejdet meget tværorganisatorisk med udgangspunkt i økonomi og med det forretningsmæssige aspekt i fokus Dansk Retursystem A/S siden 2007 som økonomichef. De seneste 1½ år som it chef med fokus på: Opbygning af ny it organisation Forretningsmæssig tilgang Bindeled mellem it og forretningen 2

3 3 Dansk Retursystem A/S

4 Dansk Retursystem A/S 4

5 Dansk Retursystem A/S Dansk Retursystem A/S vil medvirke til en renere natur Det gør vi ved at: sikre at pantede flasker og dåser bliver indsamlet hos returmodtagere gøre det så nemt som muligt for forbrugere og returmodtagere at komme af med flasker og dåser sikre at flasker og dåser bliver genanvendt på den mest effektive og miljøvenlige måde 5

6 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Etableret 30. juni 2000 Har eneret til at drive det danske pant- og retursystem Er ejet af bryggeriindustrien Ledes af en bestyrelse bestående af handel og bryggerier Arbejder non-profit Omsætter for 1,1 milliard kroner Ca. 300 medarbejdere To afdelinger - Hedehusene og Løsning + ni indsamlingscentre 6

7 Virksomhedens mange opgaver Dansk Retursystem A/S er reguleret af Miljøministeriets pantbekendtgørelse. Virksomhedens primære opgaver er at: indsamle tomme engangsflasker og -dåser i hele Danmark - gratis tælle flasker og dåser og betale pant tilbage til returmodtagere sælge materiale videre til genanvendelse udbetale håndteringsgodtgørelse til butikker øge returprocenten kontrollere at pantbekendtgørelsen overholdes 7

8 Pantbekendtgørelsen betyder at alle som markedsfører pantbelagte drikkevarer har pligt til at tilmelde sig pantsystemet at alle som modtager tomme emballager fra pantbelagte drikkevarer får hentet dem gratis at pantbelagte engangsemballager skal mærkes med det danske pantmærke at fortrolige informationer rapporteres til et uvildigt revisionsfirma at producenter og importører betaler gebyrer for hver enkelt emballage de sælger 8

9 Pantsystemet Indsamlings- og logistikgebyr Kr. Udbydere Kr. Salgssteder Kr. Dansk Retursystem A/S Håndteringsgodtgørelse Kr. Kr. Forbruger 9

10 Miljøet har godt af pant- og retursystemet Når Dansk Retursystem A/S samler tomme dåser og flasker ind betyder det mindre affald, både i skraldespanden og i naturen at vi bruger mindre olie, gas og metal sparer naturens ressourcer 10

11 Returprocenter Returprocenter for plast, metal og glas samt genpåfyldelige emballager fra Markedsandelen for engangsemballage steg fra 8 53 % mellem I 2009 indsamlede Dansk Retursystem A/S: 335 mio. dåser (85%) 249 mio. plastflasker (90 %) 59 mio. glasflasker (92 %) Samlet returprocent 88 % 11

12 Genanvendelse igen og igen Glasflasker smeltes om til nye glasemballager, plastflasker til nye plastflasker og dåser til nye dåser En evighedscyklus hvor materialerne genbruges igen og igen og igen Er muligt fordi Dansk Retursystem A/S leverer materiale af høj kvalitet/renhed 12

13 Miljøfakta Det tager naturen fra hundrede til én million år at nedbryde brugte emballager af metal, glas eller plast Det kræver 16 gange mere energi at lave nye dåser end at genanvende de brugte Hver gang du genanvender én dåse sparer du lige så meget energi som en stationær PC bruger på otte timer 13

14 I direkte kontakt med markedet butikker, kontorer, restauranter med mere 700 producenter og importører flaskeautomater Online med alle knap automatbutikker Mere end1.700 komprimatorer telefonsamtaler om ugen 120 konsulentbesøg om ugen lastbiler henter tomme emballager hos kunder hver dag 14

15 Hold Danmark Rent Dansk Retursystem A/S er en af medstifterne af Hold Danmark Rent Hold Danmark Rent arbejder for at mindske mængden af henkastet affald i Danmark Målet er et renere Danmark gennem analyser, kampagner samt koordination og tilskud til events 15

16 Social ansvarlighed på arbejdspladsen I Dansk Retursystem A/S arbejder produktion og administration tæt sammen Vi lægger vægt på at optræde som en ansvarlig virksomhed I 2008 modtog Dansk Retursystem A/S to priser for integration af medarbejdere med særlige behov Nye medarbejdere tilknyttes en mentor med ansvar for oplæring og social integration 16

17 17

18 Dansk Retursystem interessenter Ejere Bestyrelse Miljøstyrelsen Udbydere: Producenter Importører Mellemhandlere Drift Forbrugere Returmodtagere: Butikker, kontorer, restaurationer, sportsklubber, caféer med mere 18

19 Bestyrelsens sammensætning Neutral formand 19

20 Dansk Retursystems faglige organisation Direktion Tværfaglige styregrupper Driftsorganisation Ledergruppen Teknik Økonomi Support Marked Fagudvalg 20

21 Funktioner i it-afdelingen Teknisk direktør Henrik Als It-afdeling It-chef Torben Røssell Drift og support Applikation It-udvikling 21

22 Udgangspunktet Specielle driftsbetingelser Ældre ej opdateret sikkerhedshåndbog og beredskabsplan Krav fra bestyrelse og revision om: Ny sikkerhedshåndbog/politik Ny it beredskabsplan Ny informationssikkerhedspolitik udarbejdet efter DS484:2005 Ny it sikkerhedshåndbog udarbejdet efter DS484:

23 Opstart af processen Hvordan kom vi i gang? Fastlægge hvem ejer projektet (projektleder) Afsætte ressourcer Valg af standard/model (BS25777:2008) Afstemme konsulentens leverance Materialer/dokumentation Deltagelse i processen Tidsforbrug Opdeling i faser med deadlines BIA blev udarbejdet for it området Udarbejdelse af manual Involvering af ledelsen - præsentation af oplæg 23

24 It-beredskabsplan Processen Målsætning: Godkendelse af it-beredskabsplan primo februar 2011 Delmål: Den 2/ gennemgang og godkendelse af: It-beredskabspolitik It-beredskabsorganisation Inden jul Valg af testmetode og tidsplan/frekvens Systemejeroversigt Prioriteringsoversigt Kompetenceoversigt Gennemgang af udvalgte overordnede reetableringsplaner Januar 2011 Endelig godkendelse af beredskabsplan Gennemførelse af test 24

25 Hovedstruktur it-beredskabsplan Del 1: Beskrivelse It-styregruppe beslutninger Del 2: Operativ It-afdeling 25

26 Dokumentoversigt 26

27 Hovedstruktur It-beredskabsplan (del 2) Operativ del Infrastrukturoversigt systemejeroversigt BIA (Business Impact Analysis) Prioriteringsoversigt Kontaktdata SLA (Service Level Agreement) Overordnede reetableringsplaner (udvalgte behandles i styregruppe) Detail reetableringsplaner 30

28 It-beredskabsplan - politik It-beredskabspolitik: Omfang: Omhandler anvendelse af informationsaktiver i hele organisationen. Overordnede beslutninger: Beredskabspolitikken følger BS 25777:2008 Beredskabsplanen vil understøtte den til enhver tid gældende overordnede kontinuitetsplan. Der skal tages stilling til organisationens modenhed og krav til udvikling heraf (fra nuv. 2 til 4 ved udgangen af 2011) 31

29 It-beredskabsplan - organisation It-beredskabsorganisation: Organisatorisk opbygning: It-beredskabsgruppe Kommunikationsgruppe It recovery team Bygningsvedligehold/ infrastruktur Medlemmer i beredskabsorganisationen 33

30 It-beredskabsplan - beslutningskompetence It recovery team Beslutningskompetence: Høj Medium Lav Økonomisk > kr = it-beredskabsgruppe (direktionsmedlem) TRS kan disponere < kr til genetablering Hvis SSJ ikke kan kontakte et direktionsmedlem i itberedskabsgruppe indenfor 1 time kan SSJ disponere< kr til genetableringsomkostninger TRS prokura gælder i forbindelse med genetablering. Hvis SSJ ikke kan kontakte et direktionsmedlem i itberedskabsgruppen indenfor 3 timer kan SSJ kan disponere < kr til genetablering Ved TRS fravær skal SSJ kontakte et medlem af itberedskabsgruppen >50.000kr TRS prokura gælder i forbindelse med genetablering. SSJ kan disponere < kr til genetablering. Ved TRS fravær skal SSJ kontakte et medlem af itberedskabsgruppen >10.000kr Andet Beredskabsgruppe SSJ kan informere om umiddelbar hændelse vedr. It internt Beredskabsgruppe SSJ kan informere om umiddelbar hændelse vedr. It internt SSJ informerer relevante interne parter 34

31 It-beredskabsplan - eskaleringsprocedure Eskaleringsprocedure: Klassificering i prioriteringsoversigt Eskaleringsprocedure Høj Medium It-beredskabsleder informeres. It-beredskabsgruppe skal indkaldes. It-beredskabsleder informeres. It-beredskabsleder informerer itberedskabsgruppen. It-beredskabsleder beslutter om itberedskabsgruppen skal indkaldes. Lav It-beredskabsleder informeres. 35

32 It-beredskabsplan - niveauer Høj, Medium og Lav kan beskrives på følgende måde: Høj Totalkatastrofe, ødelæggelse af lokaliteter/anlæg ved brand, oversvømmelse m.v., som medfører omfattende ødelæggelser af it driftsudstyr, forretningskritiske systemer og data. Endvidere nedbrud og afbrydelser i udstyr m.v. klassificeret som High i BIA, der vil påføre Dansk Retursystem A/S betydelige tab. Medium Nedbrud eller afbrydelser af enkelte enheder/systemer, som ikke er kategoriseret som forretningskritiske iht. prioriteringsoversigt. Hændelsen kan påføre Dansk Retursystem A/S mindre tab. Lav Nedbrud eller afbrydelser i mindre, isolerede it-systemer, der ikke er kategoriseret som forretningskritiske iht. prioriteringsoversigt. Tabsrisikoen for Dansk Retursystem A/S er minimal. 36

33 Systemejere - beskrivelse Forretnings ejer System ejer (inkl. delsystem ejer) Driftsansvarlig Direktionen Leder på minimum niveau 3 En medarbejder Enkeltmedlem af direktionen En styregruppe En afdeling En styregruppe Ekstern samarbejdspartner Ansvarsområder og roller for de enkelte funktioner er: Forretnings ejer System ejer (inkl. delsystem ejer) Driftsansvarlig Godkende overordnede Oplæg til ændringer af Forestå daglig drift oplæg og ændringer i betydning for forretningen Fejlretning relation til forretningens krav Rapportere alvorlige Mindre ændringer i daglige Overordnede retningslinjer hændelser rutiner og politikker Godkende ændringer i Påpege behov for: Føre tilsyn med og sikre daglige rutiner/setup - Ændringer overholdelse af: sikre daglig drift kører - Ressourcer - It-sikkerhed Validere/kvalitetssikre Informere om alvorlige fejl til - It-beredskab Adgangsstyring systemejer - kompetencer Kontakt til it-koordinering, bl.a. i forbindelse med udviklingsopgaver 41

34 It-beredskabsplan prioritering af hændelser Prioriteringsoversigt (recovery shortlist) Med udgangspunkt i BIA inddeles hændelser i følgende kategorier: 1. Fysiske parametre (bygninger, installationer m.v.) 2. Infrastruktur (forsyning m.v.) 3. It-driftssystemer, applikationer, data Indenfor hver kategori klassificeres hændelserne i Høj, Medium og Lav og sættes i rækkefølge efter indbyrdes afhængighed. 42

35 Kompetencer Medarbejderkompetencerne inddeles i 3 niveauer: 1. En medarbejder, som kan reetablere et system og udarbejde systemdokumentation (detail reetableringsplaner). 2. En medarbejder, som vil kunne reetablere et system ud fra systemdokumentation (detail reetableringsplaner). 3. En medarbejder, som ikke vil kunne reetablere et system alene. 43

36 Service Level Agreement (SLA) De enkelte SLA blev vurderet udfra: Fremgår det klart af en leverandøraftale, at der er en SLA aftale Er der taget stilling til reaktionstid/leveringstid Behov for lager af reservedele Reparations tid Lån af nødudstyr Leverandørens evne til at stille fagligt kvalificeret personale til rådighed Omfang og niveau af serviceforpligtelse for leverandøren 44

37 It-beredskabsplan - reetableringsplaner Reetableringsplaner Der udarbejdes kun overordnede reetableringsplaner på Høj hændelser Der udarbejdes detail reetableringsplaner på alle To vigtige nøglebegreber: RTO, recovery time objective: Målsætning for genoptagelse af drift RPO, recovery point objective: Hvor meget data kan forretningen tåle at miste 45

38 It-beredskabsplan test -tidsplan Tidsplan for test og valg af test: Testtype Desktop test Test af enheder Simulerings test Hyppighed for test Hver måned Kvartalsvis Halvårligt Årligt Ja Ja Ja, der udvælges et eller flere relevante områder Integrations test (live) Navision restore test på bruger test Ja, der udvælges et eller flere relevante områder 48

39 Skrivebordstest Case: Navision kan ikke genstartes Faser Rapportering af hændelse Vurdering af skade/hændelse Information om skade Genetablering tid 00:00 1) TRS informeres om hændelse 00:10 2) TRS kontakter/samler it recovery team 00:30 3) hændelsen kategoriseres som BIA 22 5) kort information til organisationen (mail) 4) proces initieres (recovery team 01:00 6) detaljeret information til organisationen 08:00 08:30 7) TRS informerer/samler itberedskabsgruppe 8) kommunikationsgruppe informerer org om: forventet starttidspunkt, tab af data, nødprocedurer 15:00 19:00 10) TRS informerer/samler itberedskabsgruppe 11) information om overvåget drift i 4 timer 9) klarmelding til drift 13) TRS informerer/samler itberedskabsgruppe 14) call off information til organisationen 12) call off 49

40 Godkendelse It-beredskabsplan godkendt med handlingsplan 50

41 Opsummering Udbytte af processen: Involvering af ledelsen løbende gav: Bevidsthedsforøgelse omkring beredskab Ejerskab - dokumentlandskab Klarhed omkring behov for ændringer i beredskab Forståelse for investeringer Allokering af ressourcer Behov for beredskabsplaner i andre dele af organisationen Perspektivet er vigtigt for prioriteringen (markedsperspektivet) 51

42 opsummering Udbytte af processen: Ændret setup af kritiske systemer Gennemgang af kompetencer i it afdelingen Gennemgang af SLA Tidsparameter behov for beføjelser Skrivebordstest kan anvendes til andre formål Afstem forventninger omkring konsulent leverance 52

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 PROJEKTOPGAVE MPF Hold 6 - Modul 1 Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 Opgaven er udarbejdet af: Jens Have Maiken Leger Andersen Troels Royster Olsen Linda Faurskov Britt Lind Myrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere